15 ⇒

⇐ 13

Prawo Jedności Sesja 14

Pokaż menu

29 stycznia 1981

14.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

14.1 Pytający: Wracając do dzisiejszej porannej pracy, [niesłyszalne]. Powiedziałeś, że druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością samoświadomości. Dążenie odbywa się poprzez formy drugiej gęstości, które są inwestowane przez istoty trzeciej gęstości. Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. Tak jak wy nakładacie szatę, tak samo wasze istoty trzeciej gęstości wyposażą lub przyodzieją niektóre istoty drugiej gęstości samoświadomością. Odbywa się to często dzięki sposobności, którą nazywasz zwierzętami domowymi. Dokonuje się tego również różnymi innymi sposobami inwestytury. Obejmują one wiele tak zwanych kompleksów praktyk religijnych, które uosabiają i wysyłają miłość do różnych naturalnych istot drugiej gęstości w ich formie grupowej.

14.2 Pytający: Kiedy ta Ziemia była drugiej gęstości, w jaki sposób istoty drugiej gęstości na tej Ziemi zostały tak przyodziane?

Ra: Nie było tego typu wyposażenia o jakim wspomniano, ale proste wyposażenie trzeciej gęstości, które jest linią spiralnego światła wywołującego zniekształcenie w górę od gęstości do gęstości. Proces trwa dłużej, gdy wcielone istoty trzeciej gęstości nie uczestniczą w przyodziewaniu.

14.3 Pytający: Zatem jaka była forma drugiej gęstości - jak wyglądała - która stała się człowiekiem ziemskim w trzeciej gęstości? Jak wyglądał w drugiej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Różnica między formami cielesnymi drugiej i trzeciej gęstości byłaby w wielu przypadkach bardziej podobna do siebie. W przypadku waszej sfery planetarnej proces został przerwany przez tych, którzy inkarnowali się tutaj ze sfery planetarnej, którą nazywacie Marsem. Zostały one dostosowane przez zmiany genetyczne i dlatego istniała pewna różnica, która była bardzo zauważalna, a nie stopniowe podnoszenie form dwunożnych z poziomu drugiej gęstości do poziomu trzeciej gęstości. Nie ma to nic wspólnego z tak zwanym umiejscowieniem duszy. Ma to związek tylko z okolicznościami napływu osób z tej kultury.

14.4 Pytający: Z poprzedniego materiału rozumiem, że wydarzyło się to 75 000 lat temu. Wtedy rozpoczął się nasz proces ewolucji trzeciej gęstości. Czy możesz mi opowiedzieć historię, odnosząc się tylko do punktów rozwoju, że tak powiem, które wydarzyły się w ciągu tych 75 000 lat, w jakimkolwiek konkretnym czasie lub punktach w których podjęto próby zwiększenia rozwoju tej trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Pierwsza próba pomocy waszym narodom miała miejsce w tamtym czasie siedem pięć zero zero zero [75 000]. Ta próba siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] waszych lat temu została wcześniej opisana przez nas.*

Następna próba miała miejsce około pięć osiem zero zero zero, pięćdziesiąt osiem tysięcy [58 000] waszych lat temu, trwających przez długi czas w waszej mierze, wraz z tymi z Mu, jak nazywacie tę rasę, lub społeczny kompleks umysłu/ciała/ducha.

Następna próba była długo oczekiwna i miała miejsce około trzynastu tysięcy [13 000] waszych lat temu, kiedy ofiarowano pewne inteligentne informacje Atlantydzie, które są tego samego rodzaju uzdrawianiem i pracą z kryształami, o których mówiliśmy wcześniej.*

Następna próba to jeden zero zero zero, jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu. Są to przybliżenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie przetworzyć waszego systemu pomiaru kontinuum przestrzeni/czasu. To było w tym, co nazywacie Egiptem i o tym też mówiliśmy.*

Te same istoty, które przyszły z nami, wróciły około trzy pięć zero zero [3500] lat później, aby po raz kolejny spróbować pomóc kompleksowi społecznemu umysłu/ciała/ducha w Ameryce Południowej. Jednakże piramidy tych tak zwanych miast nie miały być wykorzystywane we właściwy sposób. Dlatego nie kontynuowano tego.

Około trzy zero zero zero, trzy tysiące [3000] lat temu miało miejsce lądowanie także w waszej Ameryce Południowej, jak to nazywacie. Było kilka prób pomocy waszym narodom około dwa trzy zero zero [2300] lat temu, to na obszarze Egiptu.* Przez pozostałą część cyklu, nigdy nie opuściliśmy waszego piątego wymiaru i pracowaliśmy w tym ostatnim małym cyklu, aby przygotować się do zbiorów.

14.5 Pytający: Czy egipska wizyta sprzed 11 000 lat była jedyną, w której rzeczywiście chodziłeś po ziemi?

Ra: Jestem Ra. Rozumiem, że twoje pytanie zostało zniekształcone w kierunku jaźni, a nie innych jaźni. My, członkowie kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, chodziliśmy między wami tylko w tamtym czasie.

14.6 Pytający: Zrozumiałem, że powiedziałeś we wcześniejszej sesji, że piramidy zbudowano tak, aby otaczały Ziemię. Ile piramid zostało zbudowanych?

Ra: Jestem Ra. Istnieje sześć piramid równoważących i pięć dwa, pięćdziesiąt dwie [52] inne zbudowane w celu dodatkowego uzdrawiania i inicjacji wśród kompleksów społecznych umysłu/ciała/ducha.

14.7 Pytający: Co to jest piramida równoważąca?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, wiele pól siłowych Ziemi w ich geometrycznie precyzyjnej sieci. Energie napływają do płaszczyzn ziemi, jak byście je nazwali, z magnetycznie określonych punktów. Ze względu na rosnące zniekształcenia form myślowych w zrozumieniu Prawa Jedności, sama planeta była postrzegana jako posiadająca potencjał do zachwiania równowagi. Równoważące struktury piramidalne zostały naładowane kryształami, które zapewniały odpowiednią równowagę siłom energii wpływających do różnych geometrycznych centrów energii elektromagnetycznej, które otaczają i kształtują sferę planetarną.

14.8 Pytający: Pozwól, że dokonam streszczenia, a ty powiesz mi, czy mam rację. Wszystkie te wizyty w ciągu ostatnich 75 000 lat miały na celu dać mieszkańcom Ziemi zrozumienie Prawa Jedności, a tym samym umożliwienie im przejścia w górę przez czwartą, piątą i szóstą gęstość. Miała to być służba dla Ziemi. Piramidy posłużyły też do przekazywania Prawa Jedności na swój sposób. Piramidy równoważące, nie jestem do końca pewien. Czy mam rację do tej pory?

Ra: Jestem Ra. Masz rację w granicach precyzji dozwolonych przez język.

14.9 Pytający: Czy piramida równoważąca spowodowała zmianę osi Ziemi?

Ra: Jestem Ra. To pytanie nie jest jasne. Proszę powtórzyć.

14.10 Pytający: Czy równoważenie odnosi się do równoważenia osoby, która jest inicjowana w piramidzie, czy też odnosi się do fizycznego równoważenia ziemi na jej osi w przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. Równoważące struktury piramidalne mogły [być] i były używane do indywidualnej inicjacji. Jednakże użycie tych piramid było również zaprojektowane do równoważenia planetarnej sieci energetycznej.

Inne piramidy nie są odpowiednio ustawione do uzdrawiania Ziemi, ale do uzdrawiania kompleksów umysłu/ciała/ducha. Zwróciliśmy uwagę, że wasza gęstość została zniekształcona w kierunku tego, co nazywamy przez nasze zniekształcenie zrozumienia trzeciej gęstości, przedwczesnym procesem starzenia. Próbowaliśmy pomóc w nadaniu komplekosm umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości na waszej sferze planetarnej więcej kontinuum czasu/przestrzeni w ramach jednego wzorca wcielenia, aby mieć pełniejszą możliwość uczenia się/nauczania Praw lub Dróg pierwotnego zniekształcenia Prawa Jedności, którym jest Miłość.

14.11 Pytający: Wygłoszę teraz pewne stwierdzenie. Możesz mi powiedzieć, czy mam rację. Tak jak ja to rozumiem, piramidy równoważące miały robić to, co nazywamy, zwiększaniem długości życia istot tutaj, tak aby zyskały więcej mądrości Prawa Jedności na raz, podczas przebywania w stanie fizycznym. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże piramidy, które nie zostały przez nas nazwane kompleksem wibracyjnym dźwięku, piramidy równoważące, były liczniejsze i były używane wyłącznie do powyższego celu oraz do nauczania/uczenia się uzdrowicieli w celu ładowania się i umożliwiania tych procesów.

14.12 Pytający: George Van Tassel zbudował na naszej zachodniej pustyni maszynę o nazwie „Integratron”. Czy ta maszyna będzie działać w tym celu, aby zwiększyć żywotność?

Ra: Jestem Ra. Maszyna jest niekompletna i nie będzie działać w wyżej wymienionym celu.

14.13 Pytający: Kto udzielił George'owi informacji, jak ją zbudować?

Ra: Jestem Ra. Były dwa kontakty, które dostarczyły tej istocie o kompleksie wibracyjnym dźwięku, George. Jeden był z Konfederacji. Drugi należał do grupy Oriona. Konfederacja została zmuszona do znalezienia zniekształcenia w kierunku braku kontaktu z powodu zmiany kompleksów wibracyjnych umysłu osoby zwanej George. Tak więc grupa Oriona użyła tego instrumentu; jednakże ten instrument, choć zdezorientowany, był kompleksem umysłu/ciała/ducha oddanym w głębi serca służbie innym, więc najgorsze, co można było zrobić, to zdyskredytować to źródło.

14.14 Pytający: Czy ukończenie tej maszyny miałoby jakąkolwiek wartość dla ludzi na tej planecie teraz, w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma żadnego powodu, aby uwzględniać wysiłki związane z tymi zniekształceniami prowadzącymi do długowieczności, ale raczej zachęcać do zniekształceń w kierunku poszukiwania serca samego siebie, ponieważ to, co wyraźnie znajduje się w polu energii fioletowego promienia, będzie determinować zbiór każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

14.15 Pytający: Wracając do początku tych 75 000 lat, 25 000 lat po rozpoczęciu miały miejsce zbiory, co oznaczałoby, jak zakładam, 50 000 lat temu. Czy możesz mi powiedzieć, ilu w tamtym czasie zostało zebranych z naszej planety?

Ra: Jestem Ra. Zbioru nie było.

14.16 Pytający: Nie było zbioru? A 25 000 lat temu? Czy wtedy były zbiory?

Ra: Jestem Ra. Zbiory miały miejsce w późniejszej części, według waszej miary czasu/przestrzeni, drugiego cyklu, z jednostkami znajdującymi bramę do inteligentej nieskończoności. Zbiory w owym czasie, choć niezwykle małe, były istotami o skrajnym zniekształceniu w kierunku służby istotom, które teraz miały powtarzać główny cykl. Istoty te pozostały zatem w trzeciej gęstości, chociaż mogły w dowolnym momencie/obecnym węźle opuścić tę gęstość poprzez użycie inteligentnej nieskończoności.

14.17 Pytający: Zatem podczas zbiorów 25 000 lat temu istoty, które mogły zostać zebrane do czwartej gęstości, pozostały tutaj, aby służyć tej populacji planetarnej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Tak więc nie było zbioru, ale były istoty nadające się do zbioru, które mogły wybrać sposób wejścia do czwartego wymiaru.

14.18 Pytający: Następnie przez ostatnie 2300 lat* aktywnie pracowaliście nad stworzeniem jak największych zbiorów na koniec 75 000-letniego cyklu. Czy możesz powiedzieć, w odniesieniu do Prawa Jedności, dlaczego to robisz, tak samo jak uzasadnienie tego?

Ra: Jestem Ra. Mówię w imieniu kompleksu pamięci społecznej zwanym Ra. Przyszliśmy do was, aby wam pomóc. Nasze wysiłki w służbie były wypaczone. Naszym pragnieniem jest zatem wyeliminowanie, na ile to możliwe, zniekształceń spowodowanych przez tych, którzy błędnie odczytują nasze informacje i wskazówki.

Ogólną przyczyną służby, jaką oferuje Konfederacja, jest pierwotne zniekształcenie Prawa Jedności, którym jest służba. Jedna Istota stworzenia jest podobna do ciała, jeśli zaakceptujesz analogię trzeciej gęstości. Czy zignorowalibyśmy ból w nodze? Siniak na skórze? Rozcięcie, które ropieje? Nie. Nie można zignorować wezwania. My, istoty smutku, wybieramy jako naszą służbę próbę uleczenia smutku, który nazywamy analogicznie do bólów zniekształcenia kompleksu ciała fizycznego.

14.19 Pytający: Na jakim poziomie gęstości jest Ra?

Ra: Jestem Ra. Jestem szóstej gęstości z silnym dążeniem do siódmej gęstości. Zbiory dla nas będą za około dwa i pół miliona waszych lat, a naszym pragnieniem jest być gotowym do zbioru, podczas gdy zbliża się ono do naszego kontinuum przestrzeni/czasu.

14.20 Pytający: I przygotowujecie się na zbiory poprzez najlepszą służbę, jaką możecie zapewnić. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne. Oferujemy Prawo Jedności, rozwiązywanie paradoksów, równoważenie miłości/światła i światła/miłości.

14.21 Pytający: Ile trwa jeden z waszych cykli?

Ra: Jestem Ra. Jeden z naszych cykli liczy siedem pięć zero, zero zero zero, zero zero zero [750 000 000], siedem pięć milionów [75 000 000] waszych lat.*

14.22 Pytający: 75 milionów?

Ra: Zgadza się.

14.23 Pytający: Czy w swojej służbie w przekazywaniu Prawa Jedności pracujesz obecnie z jakąkolwiek planetą inną niż Ziemia, czy tylko z Ziemią?

Ra: Jestem Ra. Obecnie pracujemy tylko z tą sferą planetarną.

14.24 Pytający: Powiedziałeś, że zostałeś wezwany przez 352 000 ziemskich istot. Czy to oznacza, że ta liczba jest liczbą, która zrozumie i zaakceptuje Prawo Jedności? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy oszacować poprawności Twojego stwierdzenia, ponieważ ci, którzy wzywają, nie zawsze są w stanie zrozumieć odpowiedź na swoje wezwanie. Co więcej, ci, którzy wcześniej nie wzywali, mogą z wielką traumą odkryć odpowiedzi na wezwanie niemal jednocześnie ze swoim późniejszym wezwaniem. Nie ma czasu/miejsca w wezwaniu. Dlatego nie możemy oszacować liczby waszych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które w waszym zniekształceniu kontinuum przestrzeni/czasu usłyszą i zrozumieją.

14.25 Pytający: Jak wykonujecie swoją normalną służbę? Jak zazwyczaj przekazywaliście Prawo Jedności przez ostatnie 2300 lat?* Jak zazwyczaj przekazywaliście je ludziom na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Korzystaliśmy z kanałów takich jak ten, ale w większości przypadków są one inspirowane snami i wizjami, nie będąc świadomymi naszej tożsamości lub istnienia. Ta konkretna grupa została specjalnie przeszkolona, aby rozpoznawać taki kontakt. To sprawia, że ta grupa jest w stanie być świadomą ogniskowego lub wibracyjnego źródła informacji.

14.26 Pytający: Kiedy kontaktujecie się z istotami w ich snach lub w innych sytuacjach, zakładam, że te istoty muszą najpierw poszukiwać w kierunku Prawa Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Na przykład istoty narodu egipskiego były w stanie panteizmu, jak można nazwać zniekształcenie w kierunku oddzielnego kultu różnych części Stwórcy. Udało nam się skontaktować z kimś, kto był zorientowany na Jednego.

14.27 Pytający: Trauma - nazwę to w ten sposób - zakładam, że wraz z końcem cyklu będą pewne niedogodności [niesłyszalne]. Będą istoty, które zaczną szukać lub zostaną, można by powiedzieć, katalizowane do poszukiwań z powodu traumy, a następnie być może usłyszą twoje słowa poprzez być może telepatię lub materiały pisemne, takie jak te, które opublikujemy w tej książce.

Ra: Jestem Ra. Masz rację, z wyjątkiem zrozumienia, że te niedogdności już się zaczęły.

14.28 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, kto był odpowiedzialny za przekazanie książki Oahspe?

Ra: Jestem Ra. Zostało to przekazane przez jeden ze stanów kompleksu pamięci społecznej Konfederacji, którego pomysłem, zaproponowanym Radzie, było wykorzystanie znanej historii fizycznej tak zwanych religii lub zniekształceń religijnych waszego cyklu, aby zasłonić i częściowo odsłonić aspekty lub pierwotne zniekształcenie Prawa Jedności. Można przyjąć, że wszystkie nazwy zostały stworzone ze względu na ich charakterystykę wibracyjną. Informacje ukryte w środku mają związek z głębszym zrozumieniem miłości i światła oraz staraniami nieskończonej inteligencji poprzez wielu posłańców, aby nauczać/uczyć te istoty z waszej sfery.

14.29 Pytający: Czy były jakieś inne książki, które możesz wymienić, które są dostępne w tym celu i które zostały przekazane przez Konfederację?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy udostępniać tych informacji, ponieważ zniekształciłyby one twoje wzorce rozeznania w twojej przyszłości. Możesz zapytać o konkretny tom.

14.30 Pytający: Księga Urantii, której nie czytałem. Kto to przekazał?

Ra: Jestem Ra. Zostało to przekazane przez serię niewcielonych istot z waszych własnych planów Ziemii, tak zwanych planów wewnętrznych. Ten materiał nie został przekazany przez Radę.

14.31 Pytający: Materiał Edgara Cayce'a. Kto przemawiał przez Edgara Cayce'a?

Ra: Jestem Ra. Żadna istota nie przemawiała przez Edgara Cayce'a.

14.32 Pytający: Skąd pochodzą informacje, które Edgara Cayce czanelingował?

Ra: Jestem Ra. Wyjaśniliśmy wcześniej, że inteligentna nieskończoność jest doprowadzana do inteligentnej energii z ósmej gęstości, czyli oktawy.* Ten kompleks wibracyjny o nazwie Edgar wykorzystał tę bramę do oglądania teraźniejszości, która nie należy do kontinuum, którego doświadczasz, ale jest potencjalnym kompleksem pamięci społecznej tej sfery planetarnej. Termin używany przez wasze narody to „Kroniki Akashy” lub „Sale zapisów”. To jest ostatnie pytanie, które możesz teraz zadać.

14.33 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby sprawić by instrument czuł się bardziej komforotowo lub pomóc podczas transmisji?

Ra: Jestem Ra. Podkreślamy jedynie znaczenie wyrównania. Ten instrument jest ustawiony o zero przecinek dwa stopnia [0,2°] od kierunku miejsca spoczynku, co jest poprawne. To może być zbadane, powiedzmy, poprzez wzrok i przypomniane instrumentowi. Jesteście sumienni. Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć przed zamknięciem tej sesji?

14.34 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy wykonujemy naszą pracę wystarczająco dobrze?

Ra: Jestem Ra. Prawo jest Jedno. Nie ma błędów.

Jestem Ra. Zostawiam ten instrument w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

15 ⇒

⇐ 13

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy