48 ⇒

⇐ 46

Prawo Jedności Sesja 47

Ukryj menu

18 kwietnia 1981

47.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

47.1 Pytający: Czy mógłbyś nam najpierw podać stan tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

47.2 Pytający: OK. Pytanie, które próbowałem zadać pod koniec ostatniej sesji, brzmiało:

Jaką wartość dla ewolucji lub doświadczenia w poznawaniu Siebie przez Stwórcę mają pozytywne i negatywne kompleksy pamięci społecznej, które powstają w czwartej gęstości i dlaczego zostało to zaplanowane przez Logos?

Ra: Jestem Ra. Zapytanie zawiera niepoprawność. Możemy jednak odpowiedzieć na jego główny punkt.

Niepoprawność polega na rozważeniu, że kompleksy pamięci społecznej zostały zaplanowane przez Logos lub sub-Logos. Jest to niepoprawne, ponieważ jedność Stwórcy istnieje w najmniejszej części dowolnego materiału stworzonego przez Miłość, a tym bardziej w samoświadomej istocie.

Niemniej jednak, zniekształcenie wolnej woli powoduje, że kompleks pamięci społecznej jawi się jako możliwość na pewnym etapie ewolucji umysłu. Celem lub rozważaniem, które powoduje, że istoty tworzą takie kompleksy - kompleksy pamięci społecznej - jest bardzo prostym rozszerzeniem podstawowego zniekształcenia w kierunku poznania Siebie przez Stwórcę, gdy grupa umysłów/ciał/duchów staje się zdolna do formowania kompleksu pamięci społecznej, to wszelkie doświadczenia każdej istoty są dostępne dla całego kompleksu. W ten sposób Stwórca wie więcej o Swoim stworzeniu w każdej istotcie uczestniczącej w tej wspólnocie bytów.

47.3 Pytający: Wybraliśmy wartości... lub podano nam wartości większe niż 50% w służbie innym dla kompleksów pamięci społecznej o czwartej gęstości pozytywnej i większe niż 95% w służbie sobie dla kompleksów pamięci społecznej o czwartej gęstości negatywnej. Czy te dwie wartości odpowiadają, powiedzmy, temu samemu poziomowi wibracji?

Ra: Jestem Ra. Wydaje mi się, że masz trudności z wyrażeniem pytania. Postaramy się odpowiedzieć, próbując wyjaśnić twoje pytanie.

Poziomy wibracji nie należy rozumieć jako takie same w orientacji pozytywnej i negatywnej. Należy je rozumieć jako posiadające moc akceptacji i pracy z inteligentną nieskończonością do pewnego stopnia lub intensywności. Ze względu na fakt, że w negatywnie zorientowanym systemie mocy brakuje podstawowego koloru lub powiedzmy, energii niebieskiej, zielone/niebieskie energie wibracyjne nie są widoczne w rozkładach wibracyjnych lub wzorcach negatywnych czwartych i piątych poziomów wibracji.

Pozytyw, z drugiej strony, powiedzmy, ma pełne spektrum wzorców wibracyjnych prawdziwego koloru czasu/przestrzeni i dlatego zawiera alternatywny wzorzec wibracyjny lub rozkład wibracji. Każdy jest zdolny do wykonywania pracy w czwartej gęstości. To jest kryterium dla zbioru.

47.4 Pytający: Czy powiedziałeś, że w negatywie czwartej gęstości brakuje niebieskiego?

Ra: Jestem Ra. Pozwólcie, że wyjaśnijmy to bardziej. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, wszystkie istoty mają potencjał dla wszystkich możliwych częstotliwości wibracji. Zatem potencjał aktywacji zielonego i niebieskiego centrum energii jest, oczywiście, dokładnie tam, gdzie musi być w stworzeniu Miłości. Niemniej jednak, negatywnie spolaryzowana istota osiągnie zbiory dzięki niezwykle efektywnemu wykorzystaniu czerwieni i żółci/pomarańczy, przechodząc bezpośrednio do bramy indygo sprowadzając poprzez ten kanał inteligentnej energii, napływające strumienie inteligentnej nieskończoności.

47.5 Pytający: Czy na przejściu z czwartej do piątej gęstości jest coś podobnego do procentów, które podaliście przy przejściu z trzeciej do czwartej gęstości dla polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. Są, w waszych sposobach myślenia, odpowiedzi, których możemy udzielić i których udzielimy. Jednak ważne jest to, że stopniowanie od gęstości do gęstości ma miejsce. Polaryzacja pozytywna/negatywna to rzecz, która na szóstym poziomie po prostu stanie się historią. Dlatego mówimy w iluzorycznym kontinuum czasowym, kiedy omawiamy statystyki pozytywnych i negatywnych zbiorów w piątej [gęstości].

Duży procent negatywnych istot z czwartej gęstości kontynuuje negatywną ścieżkę od czwartej do piątej gęstości doświadczenia, ponieważ bez mądrości współczucie i chęć pomocy innym jażniom nie są dobrze poinformowane. Tak więc, chociaż traci się około dwóch procent przechodząc z negatywu do pozytywu podczas doświadczenia czwartej gęstości, znajdujemy około ośmiu procent tych negatywnych przechodzących do piątej gęstości.

47.6 Pytający: Cóż, tak naprawdę pytałem, czy 50% jest wymagane do ukończenia nauk z trzeciej do czwartej w sensie pozytywnym, 95% jest wymagane do ukończenia w sensie negatywnym, czy to musi bardziej zbliżać się do 100% w obu przypadkach przejścia z czwartej do piątej? Czy isota musi być spolaryzowana w 99% negatywnie i być może w 80% pozytywnie aby móc przejść z czwartej do piątej?

Ra: Jestem Ra. Teraz rozumiemy to pytanie.

Podawanie tego w waszych terminach jest mylące, ponieważ w czwartej gęstości dostępne są, powiedzmy, pomoce wizualne lub treningowe, które automatycznie pomagają istocie w polaryzacji, jednocześnie bardzo ograniczając szybki efekt katalizatora. Dlatego gęstość powyżej waszej musi zajmować więcej przestrzeni/czasu.

Odsetek pozytywnie zorientowanych istot w służbie innym będzie harmonijnie zbliżał się do 98% w intencji. Jednakże kwalifikacje do piątej gęstości obejmują zrozumienie. To staje się podstawową kwalifikacją do przejścia z czwartej do piątej gęstości. Aby osiągnąć to przejście, istota musi być w stanie zrozumieć działania, ruchy i taniec. Nie ma możliwego do opisania odsetka, który mierzy to zrozumienie. Jest miarą sprawności percepcji. Można to zmierzyć za pomocą światła. Zdolność kochania, akceptowania i używania pewnego natężenia światła stwarza zatem wymóg dla zarówno pozytywnego, jak i negatywnego zbioru z czwartej do piątej.

47.7 Pytający: Czy możesz zdefiniować, co masz na myśli, mówiąc o „skrystalizowanej istocie”?

Ra: Jestem Ra. Użyliśmy tego konkretnego terminu, ponieważ ma on dość dokładne znaczenie w waszym języku. Kiedy z fizycznego materiału tworzy się struktura krystaliczna, pierwiastki obecne w każdej cząsteczce są związywane w regularyzowany sposób z elementami w innych cząsteczkach. Tak więc struktura jest regularna i gdy jest w pełni i doskonale skrystalizowana, ma określone właściwości. Nie rozszczepi się ani nie pęknie; jest bardzo silna bez wysiłku; i jest promienna, zamieniając światło w piękne refrakcje sprawiając przyjemność wielu [istotom].

47.8 Pytający: W naszej ezoterycznej literaturze wymieniono wiele ciał. Mam tutaj listę: ciało fizyczne, eteryczne, emocjonalne, astralne i mentalne. Czy możesz mi powiedzieć, czy ten wykaz jest prawidłową liczbą i czy możesz mi powiedzieć o zastosowaniach, celach i skutkach itp. każdego z tych lub jakichkolwiek innych ciał, które mogą znajdować się w naszym kompleksie umysłu/ciała/duszy?

Ra: Jestem Ra. Pełna odpowiedź na Twoje pytanie byłaby pracą na wiele sesji takich jak ta, ponieważ wzajemne powiązania różnych ciał, oraz efekty działania każdego z nich w różnych sytuacjach, to ogromna nauka. Jednakże zaczniemy od zwrócenia waszych umysłów z powrotem do spektrum prawdziwych kolorów i wykorzystania tego zrozumienia do uchwycenia różnych gęstości waszej oktawy.

Mamy liczbę siedem powtórzoną od makrokosmosu do mikrokosmosu w strukturze i doświadczeniu. Dlatego należałoby się tylko spodziewać, że będzie siedem podstawowych ciał, a chcąc być jak najbardziej przejrzystmi, możemy określić je jako ciało promienia czerwonego itp. Zdajemy sobie jednak sprawę, że chcesz połączyć te ciała z kolorami promieni. Będzie to mylące, ponieważ różni nauczyciele oferowali swoje rozumienie nauczania/uczenia się na różne sposoby. W ten sposób jeden może nazwać ciało subtelne jedną rzeczą, a inny znaleźć na to inną nazwę.

Ciało czerwonego promienia to wasze ciało chemiczne. Jednakże nie jest to ciało, które nosicie jako odzież fizyczną. Jest to nieskonstruowany materiał ciała, podstawowe ciało bez formy. Zrozumienie tego podstawowego, nieukształtowanego ciała materialnego jest ważne, ponieważ istnieją uzdrowienia, które można przeprowadzić przez proste zrozumienie elementów obecnych w fizycznym pojeździe.

Ciało pomarańczowego promienia jest kompleksem ciała fizycznego. Ten kompleks ciała wciąż nie jest ciałem, które zamieszkujecie, ale raczej ciałem uformowanym bez samoświadomości, ciałem w łonie matki, zanim wejdzie kompleks ducha/umysłu. To ciało może żyć bez zamieszkiwania przez kompleksy umysłu i ducha. Jednak rzadko to robi.

Ciało żółtego promienia jest waszym fizycznym pojazdem, o którym wiecie w obecnym czasie i w którym doświadczacie katalizatora. To ciało ma cechy umysłu/ciała/ducha i jest równe fizycznej iluzji, jak to nazwaliście.

Ciało zielonego promienia jest tym ciałem, które może być widoczne podczas seansu, kiedy to, co nazywacie ektoplazmą, jest sprowadzane. Jest to lżejsze ciało gęsto wypełnione życiem. Możecie to nazwać ciałem astralnym zgodnie z niektórymi innymi naukami. Inni nazwali to samo ciało ciałem eterycznym. Jednak nie jest to poprawne w tym sensie, że ciało eteryczne jest ciałem bramy, w którym inteligentna energia jest w stanie kształtować kompleks umysłu/ciała/ducha.

Ciało świetliste lub ciało niebieskiego promienia można nazwać ciałem dewachanicznym* . Istnieje wiele innych nazw dla tego ciała, zwłaszcza w waszych tak zwanych indyjskich Sutrach lub pismach, ponieważ są ci pośród tych ludów, którzy zbadali te regiony i rozumieją różne typy dewachanicznych ciał. W każdej gęstości istnieje wiele, wiele typów ciał, podobnych do waszych.

Ciało promienia indygo, które postanowiliśmy nazwać ciałem eterycznym, jest, jak już powiedzieliśmy, ciałem bramy. W tym ciele forma jest substancją i możecie postrzegać to ciało jako światło, które może kształtować się tak, jak tego pragnie.

Ciało fioletowego promienia może być prawdopodobnie rozumiane jako coś, co moglibyście nazwać ciałem Buddy, czyli ciałem, które jest kompletne.

Każde z tych ciał ma wpływ na wasz kompleks umysłu/ciała/ducha w waszym życiu. Jak już powiedzieliśmy, wzajemne relacje są liczne i złożone.

Być może jedna sugestia, na którą można zwrócić uwagę, to to: ciało promienia indygo może być używane przez uzdrowiciela, gdy uzdrowiciel będzie w stanie umieścić swoją świadomość w tym stanie eterycznym. Ciało fioletowego promienia, lub Buddy, ma taką samą skuteczność jak uzdrowiciel, ponieważ w nim tkwi poczucie całości, które jest niezwykle bliskie jedności ze wszystkim, co istnieje. Ciała te są częścią każdej istoty, a właściwe ich użycie i zrozumienie ich jest, chociaż daleko zaawansowane z punktu widzenia zbiorów trzeciej gęstości, niemniej jednak przydatne dla adepta.

47.9 Pytający: Jakie ciała mamy zaraz po fizycznej śmierci tego ciała żółtego promienia, w którym teraz zamieszkuję?

Ra: Jestem Ra. Masz wszystkie ciała we wzmocnionej formie.

47.10 Pytający: Zatem ciało żółtego promienia we wzmocnieniu jest używane do stworzenia chemicznego układu, który mam teraz jako ciało fizyczne. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to niepoprawne tylko w tym, że w twojej obecnej inkarnacji ciało żółtego promienia nie jest wzmocnione, ale jest aktywowane, będąc tym ciałem, które się manifestuje.

47.11 Pytający: Następnie, po śmierci w tej inkarnacji, nadal mamy ciało żółtego promienia we wzmocnieniu, ale być może, powiedzmy, w ogólnym przypadku naszej populacji planetarnej po śmierci, czy wtedy normalnie mieliby zamanifestowane ciało zielonego promienia?

Ra: Jestem Ra. Nie od razu. Pierwszym ciałem, które uaktywnia się po śmierci, jest „twórca formy”, czyli ciało promienia indygo. To ciało pozostaje - nazwaliście je „ka” - dopóki etherea nie zostaną przeniknięte i zrozumienie nie zostanie osiągnięte przez całość umysłu/ciała/ducha. Kiedy to zostanie osiągnięte, jeśli właściwe ciało, które ma zostać aktywowane, jest zielonego promienia, to wtedy to nastąpi.

47.12 Pytający: Pozwól, że wygłoszę stwierdzenie i zobaczę, czy mam rację. Zatem po śmierci, jeśli istota jest nieświadoma, może stać się tak zwanym duchem przywiązanym do ziemi, dopóki nie będzie w stanie osiągnąć świadomości wymaganej do aktywacji jednego z ciał. I wtedy byłoby możliwe aktywowanie któregokolwiek z ciał - czy to działałoby od czerwieni do fioletu?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę odpowiedni bodziec, jest to poprawne.

47.13 Pytający: Jaki bodziec stworzyłby coś, co nazywamy duchem przywiązanym do ziemi lub uporczywym duchem?

Ra: Jestem Ra. Bodźcem do tego jest zdolność woli. Jeśli wola [kompleksu] umysłu/ciała/ducha żółtego promienia jest tym, co jest silniejsze niż postępujący impuls fizycznej śmierci w kierunku urzeczywistnienia tego, co nadchodzi - to znaczy, jeśli wola jest wystarczająco skoncentrowana na poprzednim doświadczeniu - powłoka istoty z żółtego promienia, chociaż nie jest już aktywowana, nie może zostać całkowicie dezaktywowana i dopóki nie zostanie uwolniona wola, kompleks umysłu/ciała/ducha zostaje uwięziony. Zdarza się to często, jak wiecie, w przypadku nagłej śmierci, a także w przypadku skrajnego zaniepokojenia czymś lub inną jaźnią.

47.14 Pytający: Czy zatem aktywacja pomarańczowego promienia po śmierci występuje bardzo często na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Dość rzadko, ze względu na fakt, że ta konkretna manifestacja jest bez woli. Czasami inna jaźń będzie tak bardzo żądać formy osoby przechodzącej przez fizyczną śmierć, że pozostaną jakieś pozory tej istoty. To jest promień pomarańczowy. Jest to rzadkie, ponieważ normalnie, jeśli jedna istota wystarczająco pragnie innej istoty, by ją wzywać, to istota będzie miała odpowiednie pragnienie, by być wzywaną. Zatem manifestacja byłaby powłoką żółtego promienia.

47.15 Pytający: Co aktywuje duży procent populacji Ziemi, gdy odchodzą z fizyczności?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Normalna procedura, po harmonijnym przejściu od manifestacji cielesnej żółtego promienia, polega na tym, że kompleks umysłu i ducha spoczywa w ciele eterycznym, czyli indygo, aż do czasu, gdy istota rozpocznie przygotowania do doświadczenia miejsca wcielenia, które ma manifestację utworzoną przez energię eteryczną, formującą ją w aktywację i manifestację. To ciało koloru indygo, będąc inteligentną energią, jest w stanie zaoferować świeżo zmarłej, jak byście to określili, duszy perspektywę i miejsce, z którego można spojrzeć na ostatnio manifestowane doświadczenie.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy teraz odpowiedzieć?

47.16 Pytający: Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Przybory są sumiennie mierzone wzrokiem i duchem. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze. Obserwujcie ten instrument, aby zapewnić ciągłe budowanie energii witalnych. Będzie musiała pracować nad własnymi fizycznymi energiami, ponieważ ta słabość została spowodowana wolną wolą jaźni.

Jestem Ra. Zostawiamy was teraz w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

48 ⇒

⇐ 46

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy