6 ⇒

⇐ 4

Prawo Jedności Sesja 5

Pokaż menu

23 stycznia 1981

5.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

5.1 Pytający: Ostatnim razem, kiedy się komunikowaliśmy, mówiliśmy o nauce uzdrawiania. Z informacji, które przekazałeś nam podczas poprzednich sesji, mam wrażenie, że najpierw trzeba oczyścić się poprzez pewne dyscypliny i ćwiczenia. Następnie, aby wyleczyć pacjenta, konieczne jest, przez przykład, i ewentualnie pewne ćwiczenia, aby stworzyć mentalną konfigurację, która pozwala mu się samemu wyleczyć. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Chociaż twoje zniekształcenie uczenia się/rozumienia jest ogólnie poprawne, twój wybór kompleksu wibracyjnego dżwięku nie jest całkowicie poprawny jak na to pozwala ten język.

Uzdrowiciel nie działa na zasadzie przykładu. Praca istnieje sama w sobie. Uzdrowiciel jest tylko katalizatorem, podobnie jak to narzędzie ma katalizatory niezbędne do zapewnienia kanału dla naszych słów, jednak nie może brać udziału w tej pracy żadnym przykładem ani ćwiczeniem.

Działanie uzdrawiające podobne jest w tym, że jest formą kanalizowania pewnych zniekształceń inteligentnej nieskończoności.

5.2 Pytający: Zdecydowaliśmy się zaakceptować, jeśli zostanie zaoferowany, zaszczyt/obowiązek uczenia się/nauczania procesu uzdrawiania. Chciałbym zapytać o pierwszy krok, który powinniśmy wykonać, aby stać się skutecznymi uzdrowicielami.

Ra: Jestem Ra. Zaczniemy od pierwszej z trzech nauk/lekcji.

Zaczynamy od mentalnego uczenia się/nauczania potrzebnego do kontaktu z inteligentną nieskończonością. Warunkiem pracy umysłowej jest zdolność zachowania ciszy wewnętrznej ciszy na równy m poziomie kiedy wymagane przez jaźń. Umysł musi być otwarty jak drzwi. Kluczem jest cisza.

Za drzwiami kryje się hierarchiczna konstrukcja, którą można porównać do geografii i pod pewnymi względami do geometrii, ponieważ hierarchia jest dość regularna i zawiera wewnętrzne relacje.

Aby zacząć opanowywać koncepcję dyscypliny umysłowej, konieczne jest zbadanie jaźni. Biegunowość twojego wymiaru musi zostać zinternalizowana. Tam, gdzie znajdziesz cierpliwość w swoim umyśle, musisz świadomie znaleźć odpowiednią niecierpliwość i vice versa. Każda myśl, którą ma istota, ma z kolei antytezę. Dyscypliny umysłu obejmują przede wszystkim identyfikację zarówno tych rzeczy, które aprobujesz, jak i tych, których w sobie nie akceptujesz, a następnie równoważenie każdego pozytywnego i negatywnego ładunku z jego równoważnikiem. Umysł zawiera wszystko. Dlatego musisz odkryć w sobie tę pełnię.

Druga dyscyplina mentalna to akceptacja kompletności w twojej świadomości. Istota spolaryzowana w świadomości fizycznej nie powinna wybierać spośród atrybutów i w ten sposób tworzyć role, które powodują blokady i zamieszanie w już zniekształconym kompleksie umysłu. Każda akceptacja wygładza część wielu zniekształceń wynikających z umiejętności, którą nazywasz osądzaniem.

Trzecia dyscyplina umysłu jest powtórzeniem pierwszej, ale ze spojrzeniem na zewnątrz, na inne istoty, które napotyka. W każdej istocie istnieje kompletność. Dlatego niezbędna jest umiejętność zrozumienia każdej równowagi. Kiedy widzisz cierpliwość, jesteś odpowiedzialny za odzwierciedlenie w swoim umysłowym rozumieniu cierpliwości/niecierpliwości. Kiedy widzisz niecierpliwość, dla twojej konfiguracji mentalnej niezbędne jest zrozumienie niecierpliwości/cierpliwości. Używamy tego jako prosty przykład. Większość konfiguracji umysłu ma wiele aspektów, a zrozumienie polaryzacji siebie lub tego, co nazwalibyście polaryzacją innej jaźni, można i należy rozumieć jako subtelną pracę.

Następnym krokiem jest akceptacja polaryzacji innych jaźni, co odzwierciedla drugi krok.

To są pierwsze cztery kroki nauki dyscypliny umysłowej. Piąty krok obejmuje obserwację geograficznych i geometrycznych relacji i stosunków umysłu, innego umysłu, umysłu masowego i umysłu nieskończonego.

Drugim obszarem uczenia się/nauczania jest studiowanie/zrozumienie kompleksów ciała. Konieczne jest dobre poznanie swojego ciała. Jest to kwestia wykorzystania umysłu do zbadania, jak uczucia, uprzedzenia - to, co nazwalibyście emocjami - wpływają na różne części kompleksu ciała. Konieczne będzie zarówno zrozumienie i zaakceptowanie polaryzacji ciała, powtarzając w ten sposób chemiczną/fizyczną manifestację pracy, którą wykonałeś na poziomie umysłu, używając świadomości.

Ciało jest kreacją stworzoną przez umysł. Ma swoje uprzedzenia. Biologiczne uprzedzenie musi być najpierw w pełni zrozumiane, a następnie odwrotne nastawienie powinno znaleźć pełny wyraz w zrozumieniu. Ponownie, proces akceptacji ciała jako zrównoważonej i spolaryzowanej jednostki może być wtedy zakończony.

Następnie zadaniem jest rozszerzenie tego zrozumienia na ciała innych jaźni, które spotkasz. Najprostszym tego przykładem jest zrozumienie, że każdy biologiczny meżczyzna jest kobietą; każda biologiczna kobieta jest mężczyzną. To jest prosty przykład. Jednakże w prawie każdym przypadku, w którym próbujesz zrozumieć ciało swojej jaźni lub innej jaźni, ponownie odkryjesz, że najbardziej subtelne rozeznanie jest konieczne, aby w pełni uchwycić związane z tym kompleksy biegunowości.

W tym momencie proponujemy dokończenie tego wyjaśnienia na następnej sesji, abyśmy mieli więcej czasu na skupienie się na trzecim obszarze, ze względu na jego znaczenie.

Możemy odpowiedzieć na zapytanie, jeśli jest ono krótkie, zanim opuścimy ten instrument.

5.3 Pytający: Czy instrumentowi jest wygodnie? Czy jest coś jeszcze, co zwiększyłoby komfort instrumentu? To wszystko.

Ra: Jestem Ra. Świecę można obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około 10° podczas każdej sesji, aby poprawić przepływ spiralnej energii przez mechanizmy odbiorcze istoty. W przeciwnym przypadku ta konkretna konfiguracja jest w porządku. Ale prosimy, aby obiekty opisane i używane były wyśrodkowane z geometryczną starannością i sprawdzane od czasu do czasu. Nie powinny również być wystawione na czas/przestrzeń, w której praca nie jest wykonywana.

Jestem Ra. Opuszczam ten instrument w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

6 ⇒

⇐ 4

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy