93 ⇒

⇐ 91

Prawo Jedności Sesja 92

Ukryj menu

8 lipca 1982

Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Stan tego instrumentu jest nieco bardziej zniekształcony w kierunku słabości pod każdym względem od poprzedniego zapytania.

Pytający: Czy istnieje jakaś konkretna przyczyna takiego stanu rzeczy i czy mógłbyś nam powiedzieć, co to jest, jeśli tak?

Ra: Jestem Ra. Rzeczywista przyczyna zwiększonych fizycznych zniekształceń ma związek z naciskiem ciągłych znacznych poziomów zniekształceń, które nazywacie bólem. Psychiczne pozdrowienie uwydatniło różne zniekształcenia pojazdu, inne niż swoiście artretyczne, a połączony efekt był szkodliwy.

Ciągłe niewielkie, ale zauważalne straty energii życiowej są spowodowane koniecznością, aby instrument odwołał się do tego zasobu, aby oczyścić, powiedzmy, drogę do starannie oczyszczonej służby innym. Użycie woli przy braku energii fizycznej, a w tym konkretnym przypadku energii mentalnej i mentalno-emocjonalnej, wymaga energii witalnych.

Pytający: Próbowaliśmy wymyślić, jak zapewnić instrumentowi wirującą wodę, co mamy nadzieję zrobić już niedługo. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić tę sytuację?

Ra: Jestem Ra. Kontynuujcie w pokoju i harmonii. Już teraz grupa wsparcia robi dużo. Istnieje potrzeba, aby instrument wybrał sposób swojego bycia. Ma zniekształcenie, jak zwracaliśmy uwagę, w kierunku męczeństwa. To może zostać ocenione a wybory dokonane tylko przez istotę.

Pytający: Jaka jest obecna sytuacja z negatywnym gościem piątej gęstości, którego mamy [niesłyszalny]?

Ra: Jestem Ra. Jest z tą grupą.

Pytający: Co go skłoniło do powrotu?

Ra: Jestem Ra. Przesłanki były podwójne. Nastąpiło odzyskanie dużej ilości negatywnej polarności ze strony waszego przyjaciela z piątej gęstości oraz w tym samym przybliżonym węźle [przestrzeni/czasu], chwilowe osłabienie pozytywnej harmonii tej grupy.

Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić z dolegliwościami żołądkowymi lub zaparciami instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Sposoby uzdrawiania, do których każdy jest zdolny, są już w użyciu.

Pytający: W ostatniej sesji omawialiśmy pierwszą kartę tarota typu egipskiego. Czy są jakieś zniekształcenia w naszych kartach (które opublikujemy w książce, jeśli to możliwe), których Ra pierwotnie nie zamierzał, z wyjątkiem gwiazdy, o której wiemy, że jest zniekształceniem? Albo jakieś dodatki, które Ra zamierzał umieścić w tym konkretnym tarocie?

Ra: Jestem Ra. Zniekształcenia pozostające po usunięciu materiału astrologicznego to te, które mają związek z mitami kultury, której Ra zaoferował to narzędzie nauczania/uczenia się. Dlatego zasugerowaliśmy podejście do obrazów w poszukiwaniu serca obrazu, a nie nadmierne zaangażowanie w kostiumy i stwory kultury, które nie są znane waszemu obecnemu wcieleniu. Nie chcemy dodawać niczego do już zniekształconej grupy obrazów, czując, że chociaż zniekształcenie jest nieuniknione, w obecnym układzie jest ono najmniejsze, jakie można uzyskać.

Pytający: Więc mówisz, że karty, które tutaj mamy są najlepszymi dostępnymi kartami w naszej obecnej iluzji na ten moment?

Ra: Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest słuszne, ponieważ uważamy tak zwany tarot egipski za najbardziej niezniekształconą wersję obrazów, które zaoferował Ra. Nie oznacza to, że inne systemy mogą na swój sposób nie tworzyć pomocnej architektury do rozważenia przez adepta archetypowego umysłu.

Pytający: Chciałbym pokusić się o analogię do pierwszego archetypu w tym, że kiedy dziecko rodzi się po raz pierwszy i wchodzi w tę gęstość doświadczenia, zakładam wtedy, że Matryca jest nowa i niezniekształcona, oddzielona od Wzmacniacza i gotowa na to, co ma być doświadczane: wcielenie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Pytający: Przeczytam tutaj kilka stwierdzeń i poproszę o komentarz Ra do wypowiedzi.

Po pierwsze: Dopóki istota nie stanie się świadoma procesu ewolucyjnego, Logos lub inteligentna energia tworzy potencjały dla istoty, aby uzyskać doświadczenie niezbędne do polaryzacji. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Tak właśnie jest.

Pytający: W takim razie dzieje się tak dlatego, że Wzmacniacz Umysłu jest bezpośrednio połączony, poprzez korzenie drzewa umysłu, z umysłem archetypowym i z Logosem, który go stworzył, oraz dlatego, że zasłona pomiędzy Matrycą i Wzmacniaczem Umysłu pozwala na rozwój woli. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Może być potrzebne trochę rozplątywania. Ponieważ kompleks umysłu/ciała/ducha, który nie osiągnął jeszcze punktu świadomości procesu ewolucji, przygotowuje się do inkarnacji, zaprogramował dla siebie mniej niż kompletny, to znaczy częściowo losowy system uczenia się. Ilość losowości potencjalnego katalizatora jest proporcjonalna do nowości trzeciej gęstości dla kompleksu umysłu/ciała/ducha.

To wtedy staje się częścią tego, co możecie nazwać potencjałem doświadczenia wcielenia. Jest to rzeczywiście noszone w tej części umysłu, która jest umysłem głębokim, którego architekturę można wyobrazić sobie jako reprezentowaną przez kompleks konceptów znany jako Wzmacniacz.

To nie w archetypowym umyśle istoty tkwi potencjał doświadczenia wcielenia, ale we wstawieniu kompleksu umysłu/ciała/ducha, powiedzmy, w sieć energetyczną fizycznego pojazdu i wybranego środowiska planetarnego. Jednakże, aby głębiej wyartykułować tę część bytu kompleksu umysłu/ciała/ducha, ten archetyp, Wzmacniacz Umysłu, może być przywołany z korzyścią dla studenta własnej ewolucji.

Pytający: W takim razie mówisz, że źródłem zaprogramowanego katalizatora przedinkarnacyjnego jest Wzmacniacz Umysłu?

Ra: Jestem Ra. Nie. Sugerujemy, że Wzmacniacz Umysłu jest archetypem, który może pomóc adeptowi w uchwyceniu natury tych przedinkarnacyjnych i kontynuowanych inkarnacyjnych serii wyborów.

Pytający: Dziękuję. Po trzecie: Tak jak Wolna Wola korzysta z inteligentnej nieskończoności, która owocuje inteligentną energią, która następnie skupia i tworzy gęstości tej oktawy doświadczenia, Wzmacniacz Umysłu wykorzystuje swoje połączenie z inteligentną energią i podłącza się do lub wzmacnia Matrycę Umysłu, która daje Katalizator Umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest przemyślane, ale zagmatwane. Matryca Umysłu jest tym, co osiąga – tak jak kinetyczna faza inteligentnej nieskończoności, poprzez wolną wolę, sięga do Logosu (lub, w przypadku kompleksu umysłu/ciała/ducha, sub-sub-Logosu, który jest wzmocnioną wolną wolą istotą kompleksu umysłu/ciała/ducha) – do inteligentnej nieskończoności, Miłości i wszystkiego, co wynika z tego Logosu; do Matrycy lub powiedzmy do świadomej, oczekującej jaźni każdej istoty, Miłości lub sub-sub-Logosu wirującego poprzez wolną wolę wszystkie te rzeczy, które mogą wzbogacić doświadczanie Stwórcy przez Stwórcę.*

Rzeczywiście jest tak, że uprzedzenia potencjałów kompleksu umysłu/ciała/ducha powodują, że katalizator tej istoty jest wyjątkowy i tworzy spójny wzór, który przypomina pełen ruchu taniec, tworząc wielofigurowy gobelin ruchu.

Pytający: Po czwarte: Kiedy Katalizator Umysłu jest przetwarzany przez istotę, Doświadczenie Umysłu jest rezultatem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W tym prostym stwierdzeniu kryją się subtelne błędne stwierdzenia związane z nadrzędnymi cechami Sygnifikatora. Dzieje się tak, że to katalizator daje doświadczenie. Jednakże poprzez wolną wolę i zdolność niedoskonałej pamięci katalizator jest najczęściej tylko częściowo wykorzystywany, a doświadczenie odpowiednio wypaczone.

Pytający: Dynamiczny proces pomiędzy Matrycą, Wzmacniaczem, Katalizatorem i Doświadczeniem Umysłu tworzy naturę umysłu lub Sygnifikator Umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jak sugeruje nasza poprzednia odpowiedź, Sygnifikator Umysłu jest zarówno aktorem jak i odbiorcą akcji. Z tym wyjątkiem stwierdzenie jest w dużej mierze poprawne.

Pytający: Kiedy istota uświadamia sobie ten proces, programuje to działanie przed inkarnacją. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Proszę pamiętać, że dyskutujemy nie o umyśle archetypowym, który jest zasobem dostępnym w równym stopniu dla każdego, ale nierównomiernie wykorzystywanym, ale o tym, do czego on przemawia: o inkarnacyjnym procesie doświadczalnym każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Chcemy, aby to rozróżnienie było jasne, ponieważ to nie archetypy żyją we wcieleniu, ale świadomy kompleks umysłu/ciała/ducha – który może rzeczywiście żyć wcieleniem bez uciekania się do poszukiwania artykulacji procesów wzmocnienia, doświadczenia i transformacji.

Pytający: Dziękuję. I wreszcie: gdy każde centrum energetyczne zostaje aktywowane i zrównoważone, Transformacja Umysłu jest wzywana coraz częściej. Kiedy wszystkie centra energetyczne są aktywowane i zrównoważone w minimalnym stopniu, następuje kontakt z inteligentną nieskończonością; zasłona jest usuwana; i wzywana jest Wielka Droga Umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie. To dość wymowne spojrzenie na niektóre relacje w archetypowym umyśle. Trzeba jednak raz jeszcze zobaczyć, że archetypowy umysł nie równa się postępowi lub ewolucji działającego wcielenia kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Z powodu pierwszego błędnego wyobrażenia wahamy się, czy mówić o drugiej kwestii, ale postaramy się wyjaśnić. Badając archetypowy umysł, możemy zasugerować, aby uczeń spoglądał na Wielką Drogę Umysłu nie jako tę osiąganą po kontakcie z inteligentną nieskończonością, ale raczej jako tę część archetypowego umysłu, która określa i konfiguruje szczególną strukturę, w której Archetypy Umysłu, Ciała lub Ducha poruszają się.

Pytający: Wracając więc do mojej analogii – a raczej przykładu – noworodka z niezniekształconą Matrycą, ten noworodek ma swoją podświadomość zasłoniętą przed Matrycą. Drugi archetyp, Wzmacniacz Umysłu, zadziała w pewnym momencie przez – nie powiem przez zasłonę, nie sądzę, żeby to był bardzo dobry sposób na wyrażenie tego – ale Wzmacniacz Umysłu zadziała, by stworzyć warunek, a ja użyję przykładu niemowlęcia dotykającego gorącego przedmiotu. Gorący przedmiot, który moglibyśmy wziąć za losowy katalizator. Niemowlę może albo położyć rękę na gorącym przedmiocie, albo szybko ją usunąć. Moje pytanie brzmi: czy Wzmacniacz Umysłu jest w ogóle zaangażowany w to doświadczenie, a jeśli tak, to w jaki sposób?

Ra: Jestem Ra. Zarówno Wzmacniacz Umysłu, jak i Ciała są zaangażowane w poszukiwanie przez niemowlę nowych doświadczeń. Kompleks umysłu/ciała/ducha, jakim jest niemowlę, ma jedną wysoko rozwiniętą część, którą najlepiej można zbadać, obserwując Sygnifikatory Umysłu i Ciała.

Zauważ, że nie uwzględniamy ducha. Ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha nie jest solidnie rozwinięta w każdym kompleksie umysłu/ciała/ducha. W ten sposób znaczące ja niemowlęcia, które jest zbiorem uprzedzeń wszystkich poprzednich doświadczeń we wcieleniu, oferuje temu niemowlęciu uprzedzenia, z którymi może spotkać się z nowym doświadczeniem.

Jednakże część niemowlęcia, która może być wyartykułowana przez Matrycę Umysłu, jest rzeczywiście niekarmiona doświadczeniem i ma tendencję do sięgania po to doświadczenie poprzez wolną wolę, tak jak inteligentna energia, w fazie kinetycznej, poprzez wolną wolę, tworzy Logos.

Ten sub-sub-Logos (lub ta część kompleksu umysłu/ciała/ducha, która może być wyartykułowana przez rozważenie Wzmacniacza Umysłu i Ciała), poprzez wolną wolę, wybiera zmiany w swoim kontinuum empirycznym.

Nowatorskie wyniki tych eksperymentów są następnie zapisywane w części umysłu i ciała wyartykułowanej przez ich Matryce.

Pytający: Czy wszystkie czynności jakie posiada istota, doświadczając rzeczy ze stanu niemowlęctwa, są funkcją Wzmacniacza Umysłu?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, chociaż funkcje umysłu są rzeczywiście nadrzędne w stosunku do funkcji ciała – ciało jest tworem umysłu – z pewnością nie wszystkie działania kompleksu umysłu/ciała/ducha mogą być postrzegane jako efekt wzmacniających właściwości samego kompleksu umysłu, ponieważ ciało, a w niektórych przypadkach duch, również wzmacnia działanie.

Po drugie, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha uświadamia sobie proces duchowej ewolucji, coraz więcej czynności umysłu i ciała, które przyspieszają aktywność, jest powodowanych przez te części kompleksu umysłu/ciała/ducha, które są wyrażane przez archetypy Transformacji.

Pytający: Matryca Umysłu jest na karcie przedstawiona jako mężczyzna, a Wzmacniacz jako kobieta. Czy Ra mógłby powiedzieć, dlaczego tak jest i jak to wpływa na te dwa archetypy?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, jak powiedzieliśmy, Matryca Umysłu jest przyciągana do biologicznego mężczyzny, a Wzmacniacz Umysłu do biologicznej kobiety. W ten sposób w przekazywaniu energii kobieta jest w stanie wzmocnić to, co może znajdować się w świadomym umyśle mężczyzny, aby poczuł się natchniony.

W sensie bardziej ogólnym to, co sięga, może być postrzegane jako zasada męska; to, co czeka na dosięgnięcie, może być postrzegane jako żeńska zasada.

Bogactwo męskiego i żeńskiego systemu polaryzacji jest interesujące i nie będziemy komentować dalej, ale zasugerujemy rozważenie przez studenta.

Pytający: Karta numer dwa, Wzmacniacz Umysłu: widzimy kobietę siedzącą na prostokątnym bloku. Jest zasłonięta i między dwoma filarami, które wydają się być identycznie pokryte rysunkami, ale jeden znacznie ciemniejszy od drugiego. Zakładam, że welon reprezentuje zasłonę między świadomością a podświadomością lub Matrycą i Wzmacniaczem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

Pytający: Zakładam, że siedzi pomiędzy różnokolorowymi kolumnami, jedna po jej lewej, druga po jej prawej (ciemna jest po jej lewej), aby wskazać na tej pozycji równe szanse, można powiedzieć, że wzmocnienie umysłu ma być ścieżką negatywną lub pozytywną. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Chociaż jest to poprawne, nie jest to tak spostrzegawcze, jak uwaga, że Najwyższa Kapłanka, jak nazwano tę postać, siedzi w strukturze, w której biegunowość, symbolizowana, jak prawidłowo zauważyłeś przez jasne i ciemne filary, jest integralną i niezbędną częścią.

Nienakarmiony umysł nie ma biegunowości, podobnie jak inteligentna nieskończoność nie ma żadnej. Sub-sub-sub-Logos, który oferuje doświadczenie trzeciej gęstości, ma charakter polaryzacji, nie z wyboru, ale dzięki starannemu zaprojektowaniu.

Dostrzegamy niejasne stwierdzenie. Biegunowość Wzmacniacza nie jest do wyboru przez Matrycę. Jest po to, by Matryca zaakceptowała to, co dane.

Pytający: Innymi słowy, ta szczególna iluzja ma za podstawę biegunowość, co może być reprezentowane przez strukturalne znaczenie tych kolumn. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Pytający: Wydaje mi się, że rysunki na każdej z tych kolumn są identyczne, ale kolumna lewa, czyli ta po lewej stronie Kapłanki, została znacznie ciemniej zacieniona wskazując, że wydarzenia lub doświadczenia mogą być identyczne we wcieleniu, ale można do nich podejść, zobaczyć i wykorzystać z dowolną polaryzacją jako stronniczością. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Zauważysz również, na podstawie symbolu oznaczającego ducha manifestującego się na każdym filarze, że Jedyny Nieskończony Stwórca nie szanuje biegunowości, ale ofiarowuje Siebie w pełni wszystkim.

Pytający: Wydaje się, że na kolanach Kapłanki znajduje się książka, która jest do połowy ukryta za szatą lub materiałem zakrywającym jej prawe ramię. Wydawałoby się, że wskazuje to, że wiedza jest dostępna, jeśli zasłona jest zdjęta, ale jest nie tylko ukryta za zasłoną, ale częściowo ukryta przez samą szatę, którą musi jakoś przesunąć, aby uświadomić sobie dostępną wiedzę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ponieważ koncept woluminu nie został wymyślony przez Ra, prosimy o zwolnienie woluminu z jego zawężonej formy. Twoje spostrzeżenia są całkiem poprawne.

Sama natura kobiecej zasady umysłu, która według sugestii Ra była konkretnie związana z tym, co można nazwać uświęconą seksualnością, sama w sobie jest księgą, której ani zasada żeńska, ani męska nie mogą używać, dopóki zasada męska nie osiągnie i przeniknie, w symboliczny sposób seksualny, wewnętrzne sekrety tej kobiecej zasady.

Wszystkie szaty, w tym przypadku wskazujące na zwyczajowe szaty wierzchnie, osłaniają te zasady. W ten sposób istnieje wielkie dynamiczne napięcie, jeśli wolisz, pomiędzy Matrycą a Wzmacniaczem Umysłu.

Pytający: Czy są jakieś inne części tego obrazu, które nie zostały podane przez Ra?

Ra: Jestem Ra. Oferowane symbole astrologiczne nie są podane przez Ra.

Pytający: Fakt, że Kapłanka siedzi na prostokątnym pudełku wskazuje mi, że Wzmacniacz Umysłu dominuje lub jest ponad iluzją materialną. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra.Powiedzmy raczej, że ta postać jest immanentna, bliska, powiedzmy, w obrębie wszystkich przejawów. Możliwości dotarcia do Wzmacniacza są liczne. Jednakże Wzmacniacz sam w sobie nie wchodzi w manifestację.

Pytający: Czy półksiężyc na koronie reprezentuje podatność podświadomego umysłu?

Ra: Jestem Ra. Ten symbol nie jest dany przez Ra, ale nie jest on niemiły, gdyż w waszej kulturze księżyc reprezentuje kobiecość, słońce – męskość. Akceptujemy więc tę część jako część obrazu, ponieważ wydaje się ona bez znaczących zniekształceń.

Pytający: Czy symbol na przodzie koszuli Kapłanki dał Ra?

Ra: Jestem Ra. Crux ansata [anch - przyp. tłum.] jest poprawnym symbolem. Dodanie i nieznaczne zniekształcenie tego symbolu jest tym samym astrologiczne i może zostać uwolnione z jego ścisłości.

Pytający: Czy ten anch oznaczałby zatem znak życia czy materii ożywiającej ducha?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Co więcej, oświetla koncepcję będącą częścią archetypu poza wcieleniem, która ma do czynienia z kontynuacją świadomości, która jest wzmacniana we wcieleniu.

Pytający: Czy winogrona były przedstawione na tkaninie zakrywającej ramię komunikacji Kapłanki Ra?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Pytający: Przyjęliśmy je jako wskazujące na płodność podświadomego umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To prawda, uczniu, ale zwróć uwagę na funkcję płaszcza. Wielką ochronę daje sam charakter wzmocnienia. Przynosić owoce jest czynnością chronioną.

Pytający: Wydaje się, że ochrona jest tutaj przedstawiona jako znajdująca się po prawej stronie, ale nie po lewej stronie. Czy oznaczałoby to większą ochronę ścieżki pozytywnej niż negatywnej?

Ra: Jestem Ra. Prawidłowo postrzegasz wrodzoną stronniczość, oferującą widzącemu oku i wymieniając informacje dla ucha dotyczące wyboru bardziej efektywnej polaryzacji.

Chcielibyśmy w tej chwili, jak można to nazwać, zasugerować jeszcze jedno pełne zapytanie.

Pytający: Spróbuję więc dać przykład działania Wzmacniacza Umysłu. Czy, gdy niemowlę zyskuje czas we wcieleniu, doświadczy Wzmacniacza oferującego zarówno pozytywne, jak i negatywne potencjalne działania (lub powinienem powiedzieć, myśli) dla doświadczenia przez Matrycę, które następnie zaczynają gromadzić się w Matrycy i zabarwiać ją w jeden lub drugi sposób w polaryzacji zależny od jego ciągłego wyboru tej biegunowości oferowanej przez Wzmacniacz? Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, ponownie możemy rozróżnić archetypowy umysł od procesu inkarnacyjnego doświadczania kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Po drugie, każde wzmocnienie, do którego dotarła Matryca, jest rejestrowane przez Matrycę, ale doświadczane przez Sygnifikatora.

Doświadczenie Sygnifikatora tej wzmocnionej aktywności jest oczywiście zależne od ostrości jego procesów Katalizatora i Doświadczenia.

Czy możemy zapytać, czy są krótsze pytania, zanim opuścimy ten instrument?

Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Grupa wsparcia dobrze funkcjonuje.

Sam instrument może zastanowić się nad niektórymi wcześniejszymi słowami i rozważyć ich konsekwencje. Mówimy to, ponieważ nieustanne sięganie do energii witalnych, jeśli będzie pozwalane na dojście do końca energii witalnej, zakończy ten kontakt. Nie ma potrzeby ciągłego wzywania tych energii. Instrument musi znaleźć klucz do tej zagadki lub zmierzyć się z rosnącą utratą tej konkretnej służby w tym konkretnym węźle przestrzeni/czasu.

Wszystko jest dobrze. Ustawienia są wzorowe.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

93 ⇒

⇐ 91

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy