Prawo Jedności Archetypiczny umysł

Pokaż menu

Znaleziono 38 wyników.

⇐ Category list

42.16 Pytający: Miałem jedno doświadczenie w medytacji (o którym mówiłem wcześniej),* które było bardzo głębokie, około dwudziestu lat temu lub trochę mniej. Które dyscypliny byłyby najbardziej odpowiednie do odtworzenia tej sytuacji i tego typu doświadczeń?

Ra: Jestem Ra. Do twojego doświadczenia najlepiej podejść z ceremonialną magiczną postawą. Jednakże wędrowiec lub adept będzie miał o wiele większy potencjał do tego typu doświadczenia, które, jak niewątpliwie przeanalizowałeś, ma charakter archetypowy, należący do korzeni kosmicznej świadomości.

66.21 Pytający: Być może w następnej sesji rozwiniemy to.

Chciałbym zadać drugie pytanie. Jaka jest struktura i zawartość archetypowego umysłu i jak działa archetypowy umysł w informowaniu intuicji i świadomego umysłu indywidualnego kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. Musicie zdać sobie sprawę, że zaproponowaliśmy wam te koncepcje, abyście mogli wzrastać w swojej własnej wiedzy o sobie poprzez rozważanie ich. Chcielibyśmy, zwłaszcza w przypadku tego ostatniego pytania, wysłuchać uwag na ten temat, które uczeń tych ćwiczeń może poczynić, a następnie zasugerować dalsze drogi udoskonalenia tych dociekań. Uważamy, że w ten sposób możemy być bardziej pomocni.

67.28 Pytający: Dziękuję bardzo. Mam tutaj oświadczenie, które szybko przeczytam i poproszę o komentarz na temat dokładności lub niedokładności. Ogólnie rzecz biorąc, archetypiczny umysł jest reprezentacją aspektów Jednego Nieskończonego Stwórcy.*

Archetyp Ojca odpowiada męskiemu lub pozytywnemu aspektowi energii elektromagnetycznej i jest aktywny, twórczy i promienny, podobnie jak nasze lokalne słońce. Archetyp Matki odpowiada żeńskiemu lub negatywnemu aspektowi energii elektromagnetycznej i jest chłonny lub magnetyczny, tak jak nasza Ziemia, gdy otrzymuje promienie słoneczne i rodzi życie poprzez płodność trzeciej gęstości. Archetyp Syna Marnotrawnego lub Głupca odpowiada każdej istocie, która wydaje się oddalać od jedności i stara się powrócić do Jednego Nieskończonego Stwórcy. Archetyp Diabła reprezentuje iluzję świata materialnego i pojawienie się zła, ale dokładniej jest dostawcą katalizatora dla wzrostu każdej istoty w iluzji trzeciej gęstości.

Mag, święty, uzdrowiciel lub adept odpowiadają wyższej jaźni i ze względu na równowagę w jej centrach energetycznych przebijają iluzję by skontaktować się z inteligentną nieskończonością, a tym samym demonstrują mistrzostwo w katalizatorze trzeciej gęstości. Archetyp Śmierci symbolizuje przejście istoty z ciała żółtego promienia do ciała zielonego promienia albo tymczasowo między wcieleniami, albo bardziej trwale, podczas zbiorów.

Każdy archetyp przedstawia aspekt Jednego Nieskończonego Stworzenia, aby nauczać indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha zgodnie z powołaniem lub elektromagnetyczną konfiguracją umysłu istoty. Nauczanie odbywa się poprzez intuicję. Przy odpowiednim poszukiwaniu lub konfiguracji umysłu, siła woli używa ducha jako promu do kontaktu z odpowiednim archetypowym aspektem niezbędnym do nauczania/uczenia się.

W ten sam sposób kontaktuje się z każdym z pozostałych informatorów intuicji. Są one hierarchiczne i przechodzą od własnego podświadomego umysłu istoty do umysłu grupowego lub planetarnego, do przewodników, do wyższej jaźni, do umysłu archetypowego, do umysłu kosmicznego lub inteligentnej nieskończoności. Z każdym jest nawiązywany kontakt przez ducha służącego jako prom, zgodnie ze zharmonizowaną konfiguracją elektromagnetyczną umysłu poszukującego i poszukiwaną informacją.

Czy możesz skomentować dokładność tych obserwacji i poprawić ewentualne błędy lub uzupełnić pominięcia?

Ra: Jestem Ra. Istota wykorzystywała przekazaną energię przez większość tej sesji ze względu na jej wyczerpany poziom fizyczny. Zaczniemy od tej dość złożonej odpowiedzi, która jest interesująca, ale nie spodziewaj się jej końca. Te części, na które nie odpowiadamy, prosimy o ponowne zapytanie nas podczas pracy w przyszłości.

67.29 Pytający: Być może kolejną sesję lepiej byłoby rozpocząć od odpowiedzi na to pytanie. Czy byłoby to właściwe, czy też energia jest już ustalona?

Ra: Jestem Ra. Energia jest, jak zawsze, przydzielona. Wybór, jak zawsze, należy do was.

67.30 Pytający: W takim przypadku kontynuuj.

Ra: Jestem Ra. Być może pierwszą kwestią, którą zajmiemy się, jest pojęcie ducha używanego jako prom między korzeniami a pniem umysłu. Jest to nieporozumienie i pozwolimy pytającemu na dalsze rozważenie funkcji ducha, ponieważ pracując z umysłem pracujemy w ramach jednego kompleksu i nie próbowaliśmy jeszcze przeniknąć inteligentnej nieskończoności.

Jest dobrze powiedziane, że archetypy są częściami Jednego Nieskończonego Stwórcy lub aspektami jego oblicza. Jednak znacznie lepiej jest zdać sobie sprawę, że archetypy, chociaż stałe w kompleksie oferowanych energii generujących, nie dają takiej samej wydajności tych kompleksów każdemu z poszukiwaczy. Każdy poszukiwacz doświadczy każdego archetypu w cechach kompleksu archetypu, które są dla niego najważniejsze.

Przykładem może być spostrzeżenie pytającego, że Głupiec jest opisany w taki a taki sposób. Jednym z wielkich aspektów tego archetypu jest aspekt wiary, pójście w daną przestrzeń bez względu na to co ma nadejść. Jest to oczywiście głupie, ale jest częścią cech charakterystycznych duchowego neofity. Fakt, że ten aspekt nie został zauważony może być do przemyślenia przez pytającego.

W tym czasie ponownie zwrócimy się o ponowne zadanie pytania przy następnej pracy a w tym czasie zaprzestaniemy korzystania z tego instrumentu. Czy przed opuszczeniem możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania?*

74.4 Pytający: Na poprzedniej sesji pojawiło się pytanie dotyczące archetypowego umysłu, na które nie udzielono pełnej odpowiedzi. Chciałbym kontynuować odpowiedź na to pytanie. Czy mógłbyś to kontynuować, czy będzie konieczne, abym ponownie przeczytał całe pytanie?

Ra: Jestem Ra. Zgodnie z ogólną praktyką dobrze jest wibrować zapytanie w tej samej przestrzeni/czasie, w której pożądana jest odpowiedź. Jednakże w tym przypadku jest dla nas do przyjęcia, aby w tym miejscu w nagraniu tych dźwiękowych kompleksów wibracyjnych umieścić notatkę odnoszącą się do położenia zapytania we wcześniejszych pracach.*

Pytanie, choć przemyślane, w pewnym stopniu odbiega od uświadomienia sobie natury archetypowego umysłu. Nie możemy nauczać/uczyć się za innych w takim stopniu, że stajemy się uczniem/nauczycielami. Dlatego zrobimy kilka ogólnych uwag na ten interesujący temat i pozwolimy pytającemu rozważyć i doprecyzować wszelkie zapytania.

Umysł archetypowy można zdefiniować jako umysł właściwy dla Logosu tej sfery planetarnej. W ten sposób, w przeciwieństwie do wielkiego kosmicznego wszechumysłu, zawiera on materiał, który Logos chciał zaoferować jako udoskonalenia wielkiej kosmicznej istoty. Umysł archetypowy jest zatem tym, który zawiera wszystkie aspekty, które mogą wpływać na umysł lub doświadczenie.

Magik został nazwany jako znaczący archetyp. Nie zauważono jednak, że ta część archetypowego umysłu nie reprezentuje części głębokiej podświadomości, ale świadomy umysł, a zwłaszcza wolę. Archetyp nazywany przez niektórych Najwyższą Kapłanką jest zatem odpowiednikiem zdolności intuicyjnej lub podświadomej.

Przyjrzyjmy się zatem istocie taką, jaką jest w relacji z umysłem archetypowym. Możesz rozważyć możliwości wykorzystania korespondencji między umysłem/ciałem/duchem w mikrokosmosie a archetypicznym umysłem/ciałem/duchem blisko zbliżającym się do Stwórcy.

Na przykład w waszym rytuale odprawianym w celu oczyszczenia tego miejsca używacie określenia „Ve Geburah”. Jest to prawidłowe założenie, że jest to część lub aspekt Jednego Nieskończonego Stwórcy. Istnieją jednak różne powiązania z umysłem archetypowym, które adept może coraz bardziej dopracowywać. „Ve Geburah” to odpowiednik [Archanioła] Michała, Marsa, pozytywu, męskości. „Ve Gedulah” odpowiada Jowiszowi, kobiecości, negatywności, tej części Drzewa Życia, którego dotyczy Uriel.

Moglibyśmy iść naprzód z coraz większymi udoskonaleniami tych dwóch podejść do archetypowego umysłu. Moglibyśmy omówić korespondencje kolorów, związki z innymi archetypami i tak dalej. To jest praca adepta, a nie nauczyciela/ucznia.

Możemy jedynie zasugerować, że istnieją systemy studiów, które mogą odnosić się do aspektów archetypowego umysłu i dobrze jest wybrać jeden i uważnie go studiować. Lepiej byłoby, gdyby adept wyszedł poza to, co zostało napisane i stworzył takie korespondencje, aby archetyp mógł być przywoływany do woli.

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem kolejnego pytania jest 34-sekundowa przerwa.]

76.9 Pytający: Czy, zdaniem Ra, istnieje jakaś współczesna wartość ponownego użycia tarota jako pomocy w procesie ewolucyjnym?

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy informację.* Właściwym jest dogłębne przestudiowanie jednej formy skonstruowanego i zorganizowanego zniekształcenia archetypowego umysłu, aby dojść do pozycji, w której jest się zdolnym do stawania się i doświadczania archetypów do woli. Macie trzy podstawowe wybory:

Możecie wybrać astrologię — dwanaście znaków, jak nazywacie te części sieci energetycznej waszej planety, oraz to, co nazwano dziesięcioma planetami.

Możecie wybrać tarota z jego dwudziestoma dwoma tak zwanymi Wielkimi Arkanami.

Możecie wybrać badanie tak zwanego Drzewa Życia z jego dziesięcioma Sefirotami i dwudziestoma dwoma relacjami między stacjami.

Dobrze jest badać każdą dyscyplinę nie jako dyletant, ale jako ten, kto szuka probierza, kto chce poczuć przyciąganie magnesu. Jedno z tych badań będzie bardziej atrakcyjne dla poszukującego. Niech więc poszukiwacz zbada archetypowy umysł, używając jednej z tych trzech dyscyplin.

Po okresie studiów, [z] dyscypliną opanowaną w wystarczającym stopniu, poszukiwacz może następnie wykonać ważniejszy krok: to znaczy wykroczyć poza to, co napisane, aby w unikalny sposób wyrazić jego rozumienie, jeśli jeszcze raz wybaczysz rzeczownik, archetypowego umysłu.

76.10 Pytający: Czy miałbym rację mówiąc, że nasz lokalny Logos, działając jako współ-Stwórca, zniekształcił do pewnego stopnia, dla celów doświadczenia, to, czego tu doświadczamy? I że archetypy tego konkretnego Logosu są nieco wyjątkowe w stosunku do reszty stworzenia – ale są oczywiście powiązane ze wszystkim, ponieważ są jego częścią, ale są, mogę tylko powiedzieć, unikalną częścią – i że systemy studiów, o których właśnie mówiliśmy, nie przełożą się szybko ani łatwo na inne części stworzenia. To bardzo trudne pytanie do sformułowania. Czy możesz mi to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Możemy zaczerpnąć z kłębowiska oświadczenia, które oferujesz w pytaniu, które naszym zdaniem zadajesz. Prosimy o ponowne pytanie, jeśli pomyliliśmy się w Twoim zapytaniu.

Umysł archetypowy jest umysłem charakterystycznym dla Logosu, pod wpływem którego jesteście w tej przestrzeni/czasie, który zniekształca wasze doświadczenia. Nie ma innego Logosu, którego archetypowy umysł byłby taki sam, podobnie jak gwiazdy z innej planety w innej galaktyce nie wyglądałyby na takie same. Można poprawnie wywnioskować, że bliższe Logosy są rzeczywiście bliższe w archetypach.

85.19 Pytający: Chciałbym to kontynuować, aby dowiedzieć się, jakie konkretnie funkcje umysłu były najbardziej efektywne i jakie trzy lub cztery najbardziej efektywne zmiany spowodowały powstanie polaryzacji.

Ra: Jestem Ra. To ciekawe zapytanie. Pierwotna zasłona miała tak duże znaczenie, że może być postrzegana jako analogiczna do płaszcza ziemi znajdującego się nad wszystkimi klejnotami w skorupie ziemskiej; podczas gdy wcześniej wszystkie aspekty Stwórcy były świadomie znane. Po zasłonięciu umysłowi nie były znane prawie żadne aspekty Stwórcy. Prawie wszystko zostało zakopane pod zasłoną.

Gdyby ktoś próbował wymienić te funkcje umysłu, które są najbardziej znaczące, ponieważ mogą być pomocne w polaryzacji, musiałby zacząć od zdolności widzenia, wyobrażania lub dalekowzroczności. Bez zasłony umysł nie był pochłonięty waszym iluzorycznym czasem. Z zasłoną, przestrzeń/czas jest jedyną oczywistą możliwością doświadczenia.

Na liście znaczących, przesłoniętych funkcji umysłu znajduje się również śnienie. Tak zwane śnienie zawiera wiele rzeczy, które, jeśli zostaną udostępnione świadomemu umysłowi i wykorzystane, w znacznym stopniu pomogą mu w polaryzacji.

Trzecią funkcją umysłu, która jest istotna i która została zasłonięta, jest wiedza o ciele. Wiedza i kontrola nad ciałem, które zostały w dużej mierze utracone w procesie zasłaniania, zostają w ten sposób utracone z doświadczenia poszukiwacza. Wiedza o nim przed zasłonięciem na niewiele się zdaje. Wiedza o nim po zasłonięciu i w obliczu tego, co jest teraz gęstą iluzją oddzielenia kompleksu ciała od kompleksu umysłu, jest dość znacząca.

Być może najważniejsza i znacząca funkcja, jaka wystąpiła z powodu zakrycia umysłu przed samym sobą, nie jest sama w sobie funkcją umysłu, ale raczej jest produktem potencjału stworzonego przez tę zasłonę. To jest zdolność woli lub czystego pragnienia.

W tej chwili chcielibyśmy poprosić o krótkie pytania. Mimo że, pozostała jeszcze energia dla tej pracy, niechętnie kontynuujemy ten kontakt, doświadczając ciągłej zmienności z powodu rozbłysków bólu, jak nazywacie to zniekształcenie. Mimo iż nie jesteśmy świadomi żadnych błędnych materiałów, zdajemy sobie sprawę, że w kilku momentach nasz kanał nie był optymalny. Ten instrument jest najwierniejszy, ale nie chcemy go nadużywać. Proszę pytać, jak chcesz.

87.28 Pytający: Dlaczego natura męska i kobieca jest różna?

Ra: Jestem Ra. Kiedy proces zasłaniania został zakończony, do męskiej biegunowości została przyciągnięta Matryca Umysłu, a do żeńskiej Wzmacniacz Umysłu; do mężczyzny Wzmacniacz Ciała, do kobiety Matryca Ciała.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy tę pracę?

89.20 Pytający: Stwierdziliście, że każdy archetyp to kompleks koncepcji. Czy mógłbyś określić, co masz na myśli przez to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Na pierwszy rzut oka taka definicja jest bezpodstawna, będąca błędnym kołem. Kompleks pojęciowy jest kompleksem pojęć, tak jak cząsteczka jest kompleksową strukturą złożoną z więcej niż jednego typu węzła energetycznego lub atomu. Każdy atom w cząsteczce ma swoją unikalną tożsamość i w jakiś sposób można go z cząsteczki usunąć. Cząsteczka wody może, za pomocą środków chemicznych, zostać podzielona na wodór i tlen. Oddzielnie nie można ich traktować jako równych wodzie. Gdy tworzą strukturę molekularną, gdzie woda jest tego przykładem, są one bezsprzecznie wodą.

Właśnie w ten sposób każdy archetyp zawiera w sobie kilka podstawowych atomów bytu organizacyjnego. Oddzielnie nie można zobaczyć ogólnej struktury kompleksu. Razem kompleks konceptów to nierozerwalnie jedno.

Jednakże, tak jak najbardziej przydatne jest uchwycenie potencjałów konstytuującej natury wody w waszych fizycznych systemach, tak też w uchwyceniu natury archetypu przydatne jest posiadanie wyczucia jego pojęć składowych.

89.44 Pytający: Nie chciałem zboczyć tak daleko z pierwotnego kierunku zadawania pytań, ale myślę, że niektóre z tych wycieczek są bardzo pouczające i pomogą zrozumieć podstawowe mechanizmy ewolucji jakimi jesteśmy zainteresowani.

Ra stwierdził, że archetypy są pomocne, gdy są używane w kontrolowany sposób. Czy mógłbyś podać mi przykład tego, co masz na myśli, używając archetypu w kontrolowany sposób?

Ra: Jestem Ra. Mówimy z pewnym żalem, stwierdzając, że będzie to nasze ostatnie długie pytanie. Pozostało dużo energii, ale ten instrument ma zniekształcenia, które szybko zbliżają się do granicy naszej zdolności do utrzymywania bezpiecznego kontaktu.

Kontrolowane użycie archetypu polega na tym, że to co odbywa się wewnątrz jaźni w celu polaryzacji tej jaźni – i na korzyść tej jaźni, jeśli spolaryzowana jest negatywnie, lub innych [jaźni], jeśli spolaryzowana jest pozytywnie – na najbardziej subtelnych poziomach.

Pamiętajcie przez cały czas, że archetypowy umysł jest częścią głębokiego umysłu i informuje procesy myślowe. Kiedy archetyp zostanie przełożony bez względu na magiczną poprawność na manifestowane codzienne działania jednostki, mogą mieć miejsce wielkie zniekształcenia i możliwe jest wielkie naruszenie wolnej woli innych.

Jest to bardziej akceptowalne dla osoby spolaryzowanej negatywnie. Jednakże bardziej ostrożnie spolaryzowane negatywnie umysły/ciała/duchy* również wolą pracować z precyzyjnie nastrojonym instrumentem.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy tę pracę?

90.13 Pytający: Domyślam się, że system archetypów został wtedy wymyślony, aby jeszcze bardziej rozszerzyć te szczególne zasady. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Sformułowanie jest błędne. Prawdą jest jednak, że wyobrażenia archetypowego umysłu są dziećmi trzeciej gęstości fizycznej manifestacji formy Logosu, która stworzyła szczególną szansę ewolucyjną.

90.14 Pytający: Więc, jak rozumiem, archetypy są skrzywieniami o bardzo fundamentalnej naturze, które pod wpływem wolnej woli generują doświadczenia każdej istoty. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Umysł archetypowy jest częścią tego umysłu, który informuje całe doświadczenie. Proszę przypomnij sobie definicję archetypowego umysłu jako skarbnicy tych udoskonaleń kosmicznego, czyli wszech-umysłu, dokonanych przez ten szczególny Logos i właściwych tylko temu Logosowi.

W ten sposób może być postrzegany jako jeden z korzeni umysłu, nie najgłębszy, ale z pewnością pod pewnymi względami najbardziej pouczający. Innym korzeniem umysłu, o którym należy przypomnieć, jest umysł rasowy lub planetarny, który również do pewnego stopnia informuje o konceptualizacjach każdej istoty.

90.15 Pytający: W którym momencie procesu ewolucyjnego archetypowy umysł po raz pierwszy ma wpływ na istotę?

Ra: Jestem Ra. W momencie, w którym istota, przypadkowo lub zaplanowanie, odzwierciedla archetyp, wtedy archetypowy umysł rezonuje. W ten sposób losowa aktywacja archetypowych rezonansów rozpoczyna się niemal natychmiast w doświadczeniu trzeciej gęstości. Zdyscyplinowane użycie tego narzędzia ewolucji następuje znacznie później w tym procesie.

90.16 Pytający: Jaki był ostateczny cel tego Logosu w projektowaniu archetypowego umysłu takim, jakim został zaprojektowany?

Ra: Jestem Ra. Każdy Logos pragnie stworzyć bardziej wymowny wyraz doświadczenia Stwórcy przez Stwórcę. Archetypowy umysł ma na celu zwiększenie tej zdolności do wyrażania Stwórcy wzorami bardziej podobnymi do rozłożonego ogona pawia: każdy aspekt Stwórcy jest żywy, prosty i lśni wyartykułowanym pięknem.

90.17 Pytający: Czy Ra zna archetypowy umysł jakiegoś innego Logosu, który nie jest taki sam jak ten, którego doświadczamy?

Ra: Jestem Ra. Istnieją istoty Ra, które służyły jako dalecy wędrowcy istotom innego Logosu. Doświadczenie było takim, które zachwiało zdolnościami intelektualnymi i intuicyjnymi, ponieważ każdy Logos przeprowadza eksperyment na tyle różniący się od wszystkich innych, że subtelności archetypowego umysłu innego Logosu są bardzo mętne dla rezonujących kompleksów umysłu, ciała i ducha tego Logosu.

90.20 Pytający: Zatem wbudowany w podstawę archetypów jest być może mechanizm tworzenia polaryzacji w świadomości w celu służenia innym i służenia sobie. Czy to rzeczywiście prawda?

Ra: Jestem Ra. Tak. Zauważysz wiele wrodzonych uprzedzeń, które wskazują na możliwość, że jedna ścieżka jest bardziej wydajna niż druga. Taki był projekt Logosu.

90.21 Pytający: Więc mówisz, że gdy ścieżka zostanie rozpoznana, to pozytywnie lub negatywnie spolaryzowana istota może znaleźć wskazówki na swojej ścieżce, co do skuteczności tej ścieżki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To, co mówisz, jest słuszne ze względu na swoje zalety, ale nie jest powtórzeniem naszego stwierdzenia. Nasza sugestia była taka, że w empirycznym splocie każdej istoty, w jej środowisku drugiej gęstości i w korzeniach umysłu, zostały umieszczone uprzedzenia wskazujące czujnemu oku na bardziej wydajną z dwóch ścieżek. Powiedzmy, z braku bardziej precyzyjnego przymiotnika, że ten Logos ma skłonność do dobroci.

90.22 Pytający: A zatem mówisz, że bardziej wydajna z dwóch ścieżek została zasugerowana w sposób podprogowy, aby druga gęstość była ścieżką do służby innym. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie określiliśmy, która ścieżka jest bardziej wydajna. Jednak masz rację w swoim założeniu, ponieważ jesteś świadomy, że zbadałeś każdą ścieżkę szczegółowo w poprzednich zapytaniach.

90.23 Pytający: Czy to byłby powód większych pozytywnych zbiorów? Podejrzewam, że tak nie jest, ale czy byłyby Logosy, które mają większy negatywny procent zbiorów z powodu tego typu stronniczości?

Ra: Jestem Ra. Nie. Były Logosy z większym odsetkiem negatywnych zbiorów. Jednakże mechanizmy uprzedzeń nie mogą zmienić wymagań dotyczących osiągania zdatności do zbioru ani w sensie pozytywnym, ani negatywnym.

Istnieją Logosy, które oferują neutralne tło, na którym można się spolaryzować. Ten Logos postanowił tego nie robić, ale zamiast tego pozwolić, aby więcej miłości i światła Nieskończonego Stwórcy było zarówno wewnętrznie, jak i zewnętrznie widoczne i dostępne dla odczuć i konceptualizacji umysłów/ciał/duchów* poddawanych Jego opiece w eksperymentach.

90.27 Pytający: Czy zatem głównym mechanizmem kształtującym sposoby i samą istotę doświadczenia, którego tu obecnie doświadczamy, jest archetypowy umysł i archetypy?

Ra: Jestem Ra. Te zasoby są częścią tego, do czego się odnosisz.

90.28 Pytający: O co tak naprawdę pytam, za jaką część procentową są one odpowiedzialne?

Ra: Jestem Ra. Jeszcze raz prosimy, abyś rozważył, że archetypowy umysł jest częścią głębokiego umysłu. Ten umysł składa się z kilku części. Umysł może służyć jako zasób. Nazywanie archetypowego umysłu podstawą doświadczenia polega na nadmiernym uproszczeniu działań kompleksu umysłu/ciała/ducha. Praca z zapytaniem dotyczącym wartości procentowych jest zatem na tyle myląca w jakiejkolwiek formie bezpośredniej odpowiedzi, że poprosilibyśmy o ponowne pytanie.

91.14 Pytający: Dziękuję. Jeszcze jedno pytanie, zanim przejdziemy do szczegółowych pytań dotyczących archetypów. Czy wszystkie Logosy ewoluujące po zasłonie mają dwadzieścia dwa archetypy?

Ra: Jestem Ra. Nie.

91.15 Pytający: Czy to powszechne, że Logosy mają dwadzieścia dwa archetypy, czy jest to stosunkowo wyjątkowe w stosunku do naszego Logosu?

Ra: Jestem Ra. System siódemek jest najbardziej wyartykułowanym systemem, jaki został dotychczas odkryty przez jakikolwiek eksperyment dowolnego Logosu w naszej oktawie.

91.16 Pytający: Jaka jest największa liczba archetypów, według wiedzy Ra, używanych przez Logos?

Ra: Jestem Ra. Siódemki plus Wybór to największa liczba, z której, według naszej wiedzy, skorzystały Logosy. Jest wynikiem wielu, wielu wcześniejszych eksperymentów w artykulacji Jednego Stwórcy.

91.17 Pytający: Zakładam zatem, że dwadzieścia dwa to najwięcej archetypów. Zapytam również, jaka jest minimalna liczba obecnie używana przez jakikolwiek Logos, według wiedzy Ra?

Ra: Jestem Ra. Najmniej to dwa systemy po pięć, które uzupełniają cykle lub gęstości doświadczenia.

Musisz pojąć ideę, że archetypy nie powstały od razu, ale krok po kroku, i nie w kolejności, jaką znacie w tej przestrzeni/czasie, ale w różnych porządkach. Dlatego te dwa systemy piątek wykorzystywały dwa różne sposoby postrzegania archetypowej natury wszelkiego doświadczenia. Każdy oczywiście używał Matrycy, Wzmacniacza i Sygnifikatora, ponieważ jest to żniwo, od którego rozpoczęło się nasze tworzenie.

Jeden sposób lub system eksperymentowania dodał do nich Katalizator i Doświadczenie. Inny system, jeśli wolisz, dodał Katalizator i Transformację. W jednym przypadku metody przetwarzania doświadczenia były dalej wspomagane, ale owoce doświadczenia były mniej wspomagane. W drugim przypadku może się wydawać, że jest odwrotnie.

91.35 Pytający: Jak wiedza o aspektach archetypowego umysłu jest wykorzystywana przez jednostkę do przyspieszenia jej ewolucji?

Ra: Jestem Ra. Podamy przykład oparty na tym pierwszym zbadanym archetypie lub kompleksie koncepcji.

Świadomy umysł adepta może być przepełniony najbardziej zawiłymi i niemożliwymi do opanowania ideami, tak że dalsze myślenie staje się niemożliwe, a praca w niebieskim promieniu lub indygo jest zablokowana przez nadmierną aktywację. Wtedy adept wezwałby nowy umysł, nietknięty i dziewiczy i zamieszkał w archetypie nowego i nieskazitelnego umysłu, bez uprzedzeń, bez polaryzacji, pełen magii Logosu.

91.36 Pytający: A zatem mówisz, że (jeśli dobrze rozumiem to, co właśnie powiedziałeś), że świadomy umysł może być wypełniony niemal nieskończoną liczbą pojęć, ale jest zestaw podstawowych pojęć, które są tym, co nazwałbym ważnymi po prostu dlatego, że są podstawą ewolucji świadomości i jeśli zostaną starannie zastosowane, przyspieszą ewolucję świadomości. Podczas gdy szeroki wachlarz pojęć, idei, doświadczeń, które spotykamy w naszym codziennym życiu, może mieć niewielki lub żaden wpływ na ewolucję świadomości z wyjątkiem bardzo pośredniego sposobu. Innymi słowy, staramy się tutaj znaleźć wielkie motywatory ewolucji i wykorzystać je do poruszania się po naszej ewolucyjnej ścieżce. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Niezupełnie. Archetypy nie są podstawą ewolucji duchowej, ale raczej narzędziem do uchwycenia w niezakłócony sposób natury tej ewolucji.

91.37 Pytający: Więc dla osoby, która chce świadomie poszerzyć swoją własną ewolucję, umiejętność rozpoznawania i wykorzystywania archetypów byłaby korzystna w uporządkowaniu tego, czego chciał szukać i tego, co znalazł – i to które wówczas uznano by za nie tak skuteczne narzędzie poszukiwania. Czy to byłoby dobre stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. To całkiem adekwatne stwierdzenie. Termin „wydajny” można również owocnie zastąpić terminem „nie zniekształcony”. Umysł archetypowy, gdy świadomie przeniknięty, jest planem zbudowanej struktury wszystkich wydatków energetycznych i wszelkich poszukiwań, bez zniekształceń. To jako zasób w głębokim umyśle, jest potencjalnie wielką pomocą dla adepta.

Poprosilibyśmy o jeszcze jedno pytanie w tej przestrzeni/czasie, ponieważ ten instrument doświadcza ciągłych fal zniekształceń, które nazywacie bólem i chcemy zrezygnować z pracy, podczas gdy instrument nadal posiada wystarczającą ilość przekazanej energii, aby złagodzić przejście do stanu przebudzenia, jeśli można to tak nazwać.

92.16 Pytający: Kiedy istota uświadamia sobie ten proces, programuje to działanie przed inkarnacją. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Proszę pamiętać, że dyskutujemy nie o umyśle archetypowym, który jest zasobem dostępnym w równym stopniu dla każdego, ale nierównomiernie wykorzystywanym, ale o tym, do czego on przemawia: o inkarnacyjnym procesie doświadczalnym każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Chcemy, aby to rozróżnienie było jasne, ponieważ to nie archetypy żyją we wcieleniu, ale świadomy kompleks umysłu/ciała/ducha – który może rzeczywiście żyć wcieleniem bez uciekania się do poszukiwania artykulacji procesów wzmocnienia, doświadczenia i transformacji.

93.4 Pytający: A zatem, jeśli dobrze rozumiem, przed procesem zasłaniania polaryzacje elektryczne, polaryzacje promieniowania i absorpcji, wszystkie istniały w jakiejś części stworzenia, ale biegunowość służenia innym/służenia sobie, którą znamy, nie ewoluowała i pojawiła się dopiero po procesie zasłaniania jako dodatek do listy możliwych polaryzacji, można by powiedzieć, że można je było stworzyć podczas tworzenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

93.5 Pytający: Czy mógłbyś mnie poprawić?

Ra: Jestem Ra. Opis biegunowości jako służenia sobie i służenia innym od początku naszego stworzenia zamieszkiwał architekturę pierwotnego Logosu. Przed procesem zasłaniania wpływ działań podejmowanych przez umysły/ciała/duchy na ich świadomość nie był namacalny w wystarczająco istotnym stopniu, aby wyrażenie tej polaryzacji było znacząco użyteczne. W okresie, który nazwalibyście czasem, ta ekspresja polaryzacji rzeczywiście działała na rzecz zmiany uprzedzeń umysłów/ciał/duchów, tak aby mogły one w końcu zostać zebrane. Proces zasłaniania sprawił, że polaryzacja stała się o wiele bardziej efektywna.

93.6 Pytający: Mogę zatem poczynić analogię, że gdy pojawia się polaryzacja w atmosferze, która powoduje burze, błyskawice i dużo aktywności, to bardziej żywe doświadczenie można porównać do polaryzacji w świadomości, która tworzy tym bardziej żywe doświadczenie. Czy byłoby to właściwe?

Ra: Jestem Ra. W tej analogii jest płytkość w tym, że uwaga jednej istoty może być skupiona na burzy przez cały czas trwania burzy. Jednak warunki wywołujące burzę nie są stałe, podczas gdy warunki polaryzacyjne są stałe. Biorąc pod uwagę to zastrzeżenie, możemy zgodzić się z twoją analogią.

93.14 Pytający: Wtedy adept, zapoznając się w każdym przypadku z archetypem Logosu, mógłby najefektywniej wykorzystać plan ewolucji Logosu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W umyśle archetypowym dysponujemy nie tyle konkretnym planem ewolucji, ile planem lub architekturą natury ewolucji. Może się to wydawać drobnym rozróżnieniem, ale ma to znaczenie dla jaśniejszego postrzegania korzystania z tego zasobu głębokiego umysłu.

97.8 Pytający: Czy są jakieś elementy w pierwszych czterech kartach, które nie są intencją Ra, które moglibyśmy usunąć, aby przedstawić mniej zagmatwaną kartę podczas tworzenia naszych nowych rysunków?

Ra: Jestem Ra. W zapytaniu tym znajdujemy wiele materiału, który stanowiłby powtórzenie. Czy możemy zasugerować przeformułowanie zapytania?

97.9 Pytający: Prawdopodobnie nie wyraziłem tego tak, jak chciałem, czyli: już ustaliliśmy, jakie przedmioty należy usunąć z pierwszych czterech kart. Pytanie brzmiało: czy przegapiłem coś, co powinno zostać usunięte, co nie było pierwotnym zamiarem Ra podczas ostatnich kilku sesji określania, co powinno zostać usunięte?

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy naszą opinię, że istnieje kilka pojęć, które na każdym obrazie są oparte na astrologii. Jednakże koncepcje te nie są pozbawione wartości w kompleksie konceptów zamierzonym przez Ra, biorąc pod uwagę postrzeganie tych konceptów przez ucznia w odpowiedni sposób.

Nie chcemy tworzyć tego, co każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może uznać za kompletną i nieomylną serię obrazów. W tym względzie należy poczynić istotne uwagi. Z pomocą pytającego badamy kompleksy koncepcyjne wielkiej architektury archetypowego umysłu. Aby lepiej uchwycić naturę, proces i cel archetypów, Ra dostarczył szereg kompleksów pojęć.

W żaden sposób nie powinniśmy, jako pokorni posłańcy Jednego Nieskończonego Stwórcy, chcieć stawiać przed rozważaniem jakiegokolwiek kompleksu umysłu/ciała/ducha, który dąży do swojej ewolucji, najbledszego odcienia idei, że te obrazy nie są niczym innym jak zasobem do pracy w obszarze rozwoju wiary i woli.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, musimy zatem spojrzeć na oszałamiającą tajemnicę Jednego Nieskończonego Stwórcy. Archetypowy umysł nie rozwiązuje żadnego paradoksu ani nie doprowadza wszystkiego do jedności. Nie jest to własność żadnego zasobu, który jest trzeciej gęstości.

Dlatego prosimy ucznia, aby spojrzał z wewnętrznej pracy i ujrzał chwałę, potęgę, majestat, tajemnicę i pokój jedności. Niech żadne uwzględnienie ptaka lub bestii, ciemności lub światła, kształtu lub cienia nie powstrzymuje tego, który szuka, od centralnego rozważania jedności.

Nie jesteśmy posłańcami kompleksu. Niesiemy przesłanie jedności. Tylko w tej perspektywie możemy potwierdzić poszukiwaczowi umiejętności pojęcie, artykulację i korzystanie z tego zasobu głębokiego umysłu, którego przykładem są kompleksy pojęciowe archetypów.

105.19 Pytający: Czy pod koniec wcielenia, przed zasłoną, istota wydawała się, powiedzmy, fizycznie postarzać jak istoty pod koniec normalnego wcielenia w naszej obecnej iluzji — Czy... były pomarszczone i stare, czy... czy tak wyglądał Sygnifikator?

Ra: Jestem Ra. Sygnifikator Umysłu, Ciała lub Ducha jest częścią archetypowego umysłu i wygląda tak, jak każdy sobie wyobraża, że ma wyglądać. Ciało umysłu/ciała/ducha przed zakryciem wykazywało wszystkie oznaki starzenia, które zapoznają was teraz z procesem prowadzącym do usunięcia z wcielenia kompleksu umysłu/ciała/ducha z trzeciej gęstości. Dobrze jest przypomnieć, że różnica między kompleksami umysłu/ciała/ducha a umysłem/ciałem/duchem polega na zapominaniu w głębi umysłu. Wygląd fizyczny oraz czynności powierzchowne i instynktowne są bardzo podobne.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy