Prawo Jedności Teraźniejsza Ziemia: Okazje dla służby

Ukryj menu

Znaleziono 4 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Teraźniejsza Ziemia” ma 8 podkategorii.

Okazje dla służby

65.5 Pytający: Dziękuję. Zatem, czy właściwie przeanalizowałem warunek, który stwarza możliwość większej służby, w następujący sposób: Po pierwsze, starszeństwo przez wibrację inkarnacji znacznie spolaryzowało tych na powierzchni, a napływ wędrowców znacznie zwiększył konfigurację umysłową, mógłbym powiedzieć: ku rzeczom bardziej duchowym. Przypuszczam, że byłby to jeden z czynników tworzących lepszą atmosferę dla służby. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

65.6 Pytający: Czy nadchodzące zmiany w miarę przechodzenia do czwartej gęstości - mówię o zmianach nie tylko na fizycznej planecie trzeciej gęstości z powodu efektu ogrzewania, ale także o zmianach zwiastujących wibracje czwartej gęstości, takich jak zdolność ludzi do wykonywania tego, co nazywamy czynnościami paranormalnymi - zakładam, że obie te rzeczy są również i będą działać jako katalizator do wywołania większego poszukiwania. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Występujące zjawiska paranormalne nie mają na celu zwiększenia poszukiwania, ale są manifestacjami tych, których konfiguracja wibracyjna umożliwia tym istotom kontakt z bramą do inteligentnej nieskończoności. Te istoty zdolne do służby paranormalnej mogą określić, że pełnią taką służbę na świadomym poziomie. Jest to jednak funkcja istoty i jej wolnej woli, a nie paranormalna zdolność.

Poprawna część twoich wypowiedzi to większa szansa na służbę ze względu na wiele zmian, które przyniosą wiele wyzwań, trudności i pozornych zmartwień w ramach waszej iluzji dla wielu, którzy będą wtedy starali się zrozumieć, jeśli możemy użyć tego błędnego określenia, przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania fizycznych rytmów ich planety.

Co więcej, istnieją wiry prawdopodobieństwa/możliwości, które spiralnie prowadzą do waszych wojowniczych działań. Wiele z tych wirów nie dotyczy wojny nuklearnej, ale mniej anihilacyjnej i dłuższej, tak zwanej wojny konwencjonalnej. Taka sytuacja, gdyby powstała w waszej iluzji, dawałaby wiele okazji do poszukiwania i służby.

65.7 Pytający: W jaki sposób wojna konwencjonalna stwarzałaby możliwości poszukiwania i służby?

Ra: Jestem Ra. Istnieje możliwość/prawdopodobieństwo dla sytuacji, w których duże części waszego kontynentu i całego globu mogą być zaangażowane w rodzaj wojny, którą możesz porównać do wojny partyzanckiej. Ideał wolności od tak zwanej siły inwazyjnej kontrolowanego faszyzmu albo równie kontrolowanej społecznej wspólnej własności wszystkich rzeczy pobudziłby wielkie ilości kontemplacji nad wielką polaryzacją zawartą w kontraście między wolnością a kontrolą.

W tym scenariuszu, który jest rozważany w obecnym węźle czasu/przestrzeni, pomysł zniszczenia cennych miejsc i personelu nie byłby uważany za przydatny. Użyto by innej broni, która nie niszczy tak jak wasza broń jądrowa.

W tej trwającej walce światło wolności płonęłoby w kompleksach umysłu/ciała/ducha zdolnych do takiej polaryzacji. Nie mając okazji do otwartego wyrażenia umiłowania wolności, zakorzeniłoby się poszukiwanie wewnętrznej wiedzy, wspomagane przez Braci i Siostry od Smutku, którzy pamiętają swoje wezwanie do tej planety.

65.8 Pytający: Czy chcesz powiedzieć, że ten możliwy stan wojny byłby znacznie bardziej rozprzestrzeniony na powierzchni globu niż cokolwiek, czego doświadczyliśmy w przeszłości, a zatem dotknąłby większy procent populacji w tej formie katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Są teraz tacy, którzy eksperymentują z jedną z głównych broni tego scenariusza, czyli z tak zwaną grupą urządzeń psychotronicznych, które są eksperymentalnie wykorzystywane do wywoływania takich zmian w wietrze i pogodzie, które doprowadzą do ewentualnego głodu. Jeśli ten program nie zostanie skontrowany i okaże się eksperymentalnie zadowalający, metody w tym scenariuszu zostaną upublicznione. Nastąpiłoby to, co ci, których nazywacie Rosjanami, mają nadzieję na bezkrwawą inwazję ich personelu na ten i każdy kraj uważany za cenny. Jednakże narody waszej kultury mają niewielką skłonność do bezkrwawej kapitulacji.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy