Prawo Jedności Teraźniejsza Ziemia

Ukryj menu

Znaleziono 14 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Teraźniejsza Ziemia” ma 4 podkategorie.

Ogólne

13.22 Pytający: Jaki jest obecnie poziom gęstości naszej planety Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Sfera, na której mieszkasz, jest trzecią gęstością w jej istnieniu kompleksów umysłu/ciała/ducha. Teraz jest w kontinuum przestrzeni/czasu, czwartej gęstości. Powoduje to dość trudne zbiory.

15.4 Pytający: Dziękuję. Pierwsze pytanie brzmi: dlaczego na tej planecie następuje szybkie starzenie się?

Ra: Jestem Ra. Gwałtowne starzenie występuje na tej planecie trzeciej gęstości z powodu ciągłego braku równowagi kompleksu sieci receptorów w eterycznej części pola energetycznego tej planety. Zniekształcenia form myślowych waszych narodów spowodowały, że strumienie energii dostały się do planetarnej atmosfery magnetycznej - jeśli tak nazwalibyście tę sieć wzorców energii - w taki sposób, że właściwe strumienie nie są odpowiednio nasycone zrównoważonym wibracyjnym światłem/miłością z powiedzmy kosmicznego poziomu tej oktawy istnienia.

Powrót do góry

Pomoc Konfederacji

8.1 Pytający: Mam pytanie dotyczące tego, co nazywam promowaniem Konfederacji. Ma to związek z wolną wolą. Jak rozumiem, Rada zezwoliła na pewne kontakty, ale jest to ograniczone ze względu na wolną wolę tych, którzy nie są zorientowani w taki sposób, że mogą chcieć kontaktu. Materiał, który teraz tworzymy, zostanie rozpowszechniony. Rozpowszechnianie tego materiału będzie zależeć od potrzeb stosunkowo niewielkiej liczby ludzi na planecie. Wiele osób na naszej planecie chce teraz tego materiału, ale nawet jeśli go rozpowszechnimy, nie będą świadomi, że jest on dostępny. Czy jest jakaś możliwość stworzenia efektu, który nazwałbym promocją, czy jest to sprzeczne z zasadą wolnej woli?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, ścieżkę, którą wybrał twój kompleks doświadczeń życiowych. Rozważ zbiegi okoliczności i dziwne okoliczności, w których jedna rzecz jedna rzecz następowała po drugiej. Rozważ to dobrze. Każda istota otrzyma szansę, której potrzebuje.

To źródło istnienia informacji nie ma zastosowania w kompleksie doświadczeń życiowych każdego z tych, którzy szukają. Zatem promocja jest ogólna i nie ma na celu wskazywania na poszukiwanie żadnego konkretnego materiału, ale jedynie sugerowanie noumenalnego aspektu iluzji.

Powrót do góry

Potencjalne zniszczenie

10.7 Pytający: Kiedy Maldek został zniszczony, czy wszyscy mieszkańcy Maldeka mieli problem, czy też niektórzy byli na tyle zaawansowani, aby przenieść się na inne planety?

Ra: Jestem Ra. Nikt nie uciekł w przypadku rozkładu planetarnego, ponieważ jest to działanie, które łączy się z kompleksem społecznym samego kompleksu planetarnego. Żaden nie uniknął węzła ani plątaniny.

10.8 Pytający: Czy w tej chwili istnieje niebezpieczeństwo takiego wydarzenia na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że ocena tak zwanej przyszłości waszego planetarnego kopmleksu umysłu/ciała/ducha może być mniej niż nieszkodliwa. Powiedzmy tylko, że istnieją warunki umysłu dla takiego rozwoju technologii i takiego wdrożenia.

To jest zniekształcenie naszej wizji/zrozumienia, że kompleksy umysłu i ducha tych z waszego ludu potrzebują orientacji, a nie „zabawek” wymagających demontażu, bo czyż nie wszystkie rzeczy są częścią Stwórcy? Dlatego waszym zaszczytem/obowiązkiem jest swobodny wybór.

Powrót do góry

Kwarantanna

16.1 Pytający: Chciałbym zapytać, biorąc pod uwagę Zniekształcenie Wolnej Woli Prawa Jedności, w jaki sposób Strażnicy mogą poddać ziemię kwarantannie? Czy to kwarantanna w ramach Zniekształcenia Wolnej Woli?

Ra: Jestem Ra. Strażnicy strzegą wolnej woli zniekształcenia kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości na tej sferze planetarnej. Zdarzenia wymagające aktywacji kwarantanny zakłócały zniekształcenie wolnej woli kompleksów umysłu/ciała/ducha.

16.2 Pytający: Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że byłaby to wolna wola, powiedzmy, grupy Oriona, która jest naruszana. Jak to jest zrównoważone z tą inną koncepcją, którą właśnie podałeś?

Ra: Jestem Ra. Równoważenie odbywa się od wymiaru do wymiaru. Próby tak zwanych krzyżowców, aby ingerować w wolną wolę, są dopuszczalne w wymiarze ich zrozumienia. Jednakże kompleksy umysłu/ciała/ducha tego wymiaru, które nazywacie trzecim, tworzą wymiar wolnej woli, który nie jest w stanie, powiedzmy, w pełni rozpoznać zniekształcenia w kierunku manipulacji

Tak więc, aby zrównoważyć różnice wymiarowe w drganiach, zorganizowano kwarantannę; jest to sytuacja równoważąca, w której wolna wola grupy Oriona nie zostaje zatrzymana, ale stanowi dla niej wyzwanie. Tymczasem grupie trzeciej gęstości nie przeszkadza w swobodnym wyborze..

16.3 Pytający: Czy te okna, które się pojawiają, pozwalają od czasu do czasu pojawiać się grupie Oriona? Czy ma to coś wspólnego z tym zniekształceniem wynikającym z wolnej woli?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.4 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak to działa?

Ra: Jestem Ra. Najbliższą analogią byłby generator liczb losowych, w pewnych granicach.

16.5 Pytający: Jakie jest źródło tego generatora liczb losowych? Czy zostało to stworzone przez Strażników, aby zrównoważyć ich ochronę? Czy może jest to źródło inne niż Strażnicy?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie źródła są jednym. Rozumiemy jednak Twoje zapytanie. Zjawisko okien jest zjawiskiem nie pochodzącym od Strażników. Działa z wymiarów poza przestrzenią/czasem w tym, co możesz nazwać obszarem inteligentnej energii. Podobnie jak wasze cykle, takie równoważenie, takie rytmy są jak zegar wybijający godzinę. W przypadku okien żadna z istot nie ma zegara. Dlatego wydaje się być to przypadkowe. Nie jest przypadkowe w wymiarze, który tworzy tę równowagę. Dlatego stwierdziliśmy, że analogia mieści się w pewnych granicach.

16.6 Pytający: A zatem to okno równoważące zapobiega zmniejszeniu pozytwnej polaryzacji Strażników poprzez całkowite wyeliminowanie kontaktu Oriona przez osłanianie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. W efekcie równoważenie pozwala na równomierny napływ pozytywny i negatywny, równoważony przez zniekształcenia umysłu/ciała/ducha kompleksu społecznego. Tak więc w waszej określonej sferze planetarnej, mniej negatywna, jak byście to nazwali, informacja lub bodziec jest potrzebna niż pozytywna z powodu nieco negatywnej orientacji waszego zniekształcenia kompleksu społecznego.

16.7 Pytający: W ten sposób całkowita wolna wola jest równoważona, tak aby jednostka miała równe szanse wyboru służby innym lub sobie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

21.8 Pytający: Nie mam zamiaru zajmować się tematem, który już omówiliśmy, ale są pewne punkty, w których mamy problem z pełnym zrozumieniem i czasami muszę zadać pytanie w inny sposób aby w pełni to zrozumieć. Dziękuję

Tak więc na początku tego 75 000-letniego cyklu wiemy, że została ustanowiona kwarantanna. Zakładam więc, że Strażnicy byli świadomi naruszeń wolnej woli, które miałyby miejsce, gdyby nie wprowadzili jej w tym czasie i dlatego to zrobili. To… Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo błędne. Niepoprawność jest następująca: te istoty, których doświadczenia trzeciej gęstości na waszej Czerwonej Planecie zostały przedwcześnie zakończone, otrzymały wsparcie genetyczne podczas przenoszenia do tej trzeciej gęstości. Chociaż czyniono to z chęci pomocy, postrzegano to jako naruszenie wolnej woli. Lekka kwarantanna, na którą składają się Strażnicy lub ogrodnicy, jak można ich nazwać, która była już wprowadzona, została zintensyfikowana.

21.20 Pytający: Ponieważ nie było to dostrzegane, nie było potrzeby równoważenia tego. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Aby móc równoważyć, potrzebne są możliwości. Kiedy jest ignorancja, nie ma możliwości. Gdy istnieje potencjał, wtedy każda szansa powinna być zrównoważona, a równowaga ta jest spowodowana nie tylko pozytywnymi i negatywnymi nastawieniami osób oferujących pomoc, ale także orientacją tych, którzy proszą o pomoc.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy