Prawo Jedności Uzdrawianie: Ogólne

Ukryj menu

Znaleziono 47 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Uzdrawianie” ma 5 podkategorii.

Ogólne

2.3 Pytający: Jesteśmy bardzo zainteresowani całą historią, którą masz do opowiedzenia oraz dość szczegółowym poznaniem Prawa Jedności. Pojawi się kilka pytań, które zadam w trakcie, a które mogą, ale nie muszą, być bezpośrednio związane ze zrozumieniem Prawa Jedności. Niemniej jednak uważam, że właściwym sposobem przedstawienia tego nauczania/uczenia się ludności planety jest zbadanie różnych aspektów tego, co nam mówisz.

Mówiłeś o uzdrawianiu kryształami. (Jeszcze jedną rzeczą, o której chcę wspomnieć, jest to, że gdy instrument się zmęczy, chcemy przerwać komunikację i wznowić ją później, gdy instrument jest wypoczęty.) Jeśli intrument w tej chwili czuje się w porządku, chciałbym kontynuować dyskusję na temat leczenia kryształami o których wspomniałeś.

Ra: Jestem Ra. Zasada uzdrawiania kryształami opiera się na zrozumieniu hierarchicznej natury struktury iluzji, którą jest ciało fizyczne, jak byście to nazwali. Istnieją kryształy, które działają na energie wchodzące do ciała duchowego; istnieją kryształy, które działają na zniekształcenia od ducha do umysłu; istnieją kryształy, które równoważą zniekształcenia między umysłem a ciałem. Wszystkie uzdrowienia kryształami są ładowane przez oczyszczone kanały. Bez względnej krystalizacji uzdrowiciela pracującego z kryształem kryształ nie zostanie odpowiednio naładowany.

Drugim składnikiem jest właściwe zestrojenie z polami energetycznymi planety, na której żyjecie, oraz holistyczne lub kosmiczne zniekształcenia lub strumienie, które wnikają w planetarną aurę w taki sposób, że odpowiedni stosunek kształtów i umieszczenie w tych kształtach jest wskazaną pomocą w procesie rozplątywania lub równoważenia.

Przejście przez różne kryształy, które mają być użyte, byłoby wyczerpujące w przypadku tego instrumentu, chociaż możesz nas zapytać, jeśli chcesz, na kolejnej sesji. Ostrożność, jak byśmy powiedzieli, przy wyborze kryształu jest bardzo ważna, a w rzeczywistości struktura krystaliczna diamentu lub rubinu może być wykorzystana przez oczyszczony kanał wypełniony miłością/światłem Jedności, do prawie każdego celu.

To oczywiście wymaga inicjacji i nigdy nie było wielu, którzy wytrwali wystarczająco długo, aby przejść przez różne zniekształcenia, które inicjacja powoduje.

Czy możemy dalej poinformować Cię w dość zwięzły sposób na ten lub inny temat?

4.8 Pytający: Moje pytanie brzmiałoby zatem, czy na tej planecie znajdują się teraz wcielone osoby, które miałyby niezbędną wewnętrzną dyscyplinę, aby, korzystając z twoich instrukcji, skonstruować i zostać zainicjowanym w piramidzie, którą zbudowali, a następnie zrobić to ponownie? Czy to mieści się w granicach tego, co każdy może dziś zrobić na naszej planecie, czy też nie ma nikogo dostępnego do tego?

Ra: Jestem Ra. Są ludzie, jak ich nazywacie, którzy mogą podjąć się tego zadania w tym węźle. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że czas piramid, jak byście to nazwali, już minął. To rzeczywiście ponadczasowa konstrukcja. Jednakże strumienie z wszechświata były, w czasie, gdy próbowaliśmy pomóc tej planecie, tymi, które wymagały pewnego zrozumienia czystości. Zrozumienie to, podobnie jak wirujące strumienie i jak rozwój wszystkich rzeczy, zmieniło się w bardziej oświecony pogląd na czystość. Tak więc są wśród was ludzie w tym czasie, których czystość jest już równa inteligentnej nieskończoności. Bez użycia struktur uzdrowiciel/pacjent może uzyskać uzdrowienie.

Czy możemy dalej mówić o jakimś konkretnym punkcie?

4.9 Pytający: Czy możesz nauczyć technik uzdrawiania, jeśli udostępnimy osoby, które mają tą naturalną zdolność?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Musimy dodać, że wiele systemów związku nauczania/uczenia uzdrawiania/bycia pacjentem jest odpowiednia, biorąc pod uwagę różnorodność kompleksów umysłu/ciała/ducha. Prosimy waszą wyobraźnię, aby rozważyła względną prostotę umysłu we wcześniejszym cyklu oraz mniej zniekształcone, ale często nadmiernie złożone poglądy i procesy myślowe/duchowe tego samego kompleksu umysłu/ciała/ducha po wielu inkarnacjach.

Prosimy również, abyście wyobrazili sobie tych, którzy wybrali zniekształcenie służby i usunęli swoje kompleksy umysłu/ciała/ducha z jednego wymiaru do drugiego, wnosząc w ten sposób czasami całkowicie utajoną formę wielu umiejętności i zrozumienia, które bardziej odpowiadają zniekształceniom procesu leczenia/bycia pacjentem.

4.10 Pytający: Bardzo chciałbym kontynuować badanie możliwości tego procesu uzdrawiania, ale nie wiem, od czego zacząć. Czy możesz mi powiedzieć, jaki byłby mój pierwszy krok?

Ra: Jestem Ra. Nie mogę ci powiedzieć, o co pytać. Mogę zasugerować, abyś rozważył nieco skomplikowane informacje, które właśnie zostały podane, a tym samym odkrył kilka ścieżek dociekań. Jest jedno „zdrowie”, jak je nazywacie, w waszym spolaryzowanym środowisku, ale istnieje kilka znacząco różnych zniekształceń typów kompleksów umysłu/ciała/ducha. Każdy typ musi realizować własną naukę/nauczanie w tej dziedzinie.

4.11 Pytający: Zakładałbym, że pierwszym krokiem byłoby znalezienie osoby ze zdolnością przyniesioną ze sobą w to wcielenie? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

4.12 Pytający: Kiedy już wybiorę osobę do przeprowadzenia uzdrowienia, pomocnym byłoby otrzymanie od ciebie instrukcji. Czy to możliwe?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe, biorąc pod uwagę zniekształcenia kompleksów wibracyjnych dźwięku.

4.13 Pytający: Zakładam zatem, że wybrana osoba powinna koniecznie być tą, która byłaby w dużej harmonii z Prawem Jedności. Chociaż może nie mieć żadnego intelektualnego zrozumienia tego, powinna żyć zgodnie z Prawem Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zarówno poprawne, jak i niepoprawne. Pierwszy przypadek, który dotyczy poprawności, odnosiłby się do kogoś takiego jak sam pytający, który ma tendencję do uzdrawiania, jak to nazywacie.

Nieprawidłowością, która powinna być zaobserwowana, jest uzdrawianie przez tych, których działania w waszej iluzji czasu/przestrzeni nie odzwierciedlają Prawa Jedności, ale których zdolność znalazła swoją drogę do inteligentnej nieskończoności, niezależnie od płaszczyzny istnienia, z której wywodzi się zniekształcenie.

4.14 Pytający: [Na boku: Jim, zrozumiałeś?] Jestem trochę zdezorientowany. Częściowo cię zrozumiałem; Nie jestem pewien, czy w pełni cię zrozumiałem. Czy mógłbyś to powtórzyć w inny sposób?

Ra: Mogę to powtórzyć na wiele sposobów, biorąc pod uwagę wiedzę tego instrumentu na temat waszych kompleksów wibracyjnych dźwięku. Postaram się tym razem o krótsze zniekształcenie.

Istnieją dwa rodzaje ludzi, którzy mogą leczyć: tacy jak ty, którzy, mając wrodzone zniekształcenie w kierunku przekazywania wiedzy o Prawie Jedności, mogą leczyć, ale nie robią tego; i ci, którzy mając tę samą wiedzę, ale nie wykazując świadomie żadnych znaczących zniekształceń w stosunku do Prawa Jedności w umyśle, ciele lub duchu, a mimo to otworzyli kanał dla tej samej zdolności. Chodzi o to, że są tacy, którzy powiedzmy, bez odpowiedniego szkolenia leczą.

Inną interesującą kwestią jest to, że ci, których życie nie pokrywa się z ich pracą, mogą mieć trudności z zaabsorbowaniem energii inteligentnej nieskończoności, a zatem mogą zostać zniekształceni w taki sposób, że wywołują dysharmonię w sobie i w innych, a być może nawet uznają za konieczne zaprzestanie uzdrawiania. Dlatego ci pierwsi, którzy starają się służyć i chcą być wyszkoleni w myśleniu, słowie i działaniu, to ci, którzy będą w stanie bezpiecznie utrzymać zniekształcenie w kierunku służby uzdrawiania.

4.15 Pytający: W takim razie czy byłbyś w stanie wyszkolić nas w praktyce uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe.

4.16 Pytający: Wyszkolisz nas?

Ra: Tak.

4.17 Pytający: Nie mam pojęcia, jak długo to potrwa, ani czy możesz w ogóle coś o tym powiedzieć. Czy możesz podać mi streszczenie wymaganego programu szkolenia? Nie mam pojęcia, jakie pytania zadać w tym miejscu. Zadam to pytanie w nadziei, że ma to sens.

Ra: Jestem Ra. Rozpatrujemy twoją prośbę o informacje, ponieważ jak zauważyłeś, istnieje znaczna liczba kompleksów wibracyjnych dźwięku, które mogą być użyte po kolei do szkolenia uzdrowiciela.

Streszczenie jest bardzo odpowiednim wprowadzeniem, dzięki któremu możesz zrozumieć, o co chodzi.

Po pierwsze, umysł musi być znany sam sobie. To chyba najbardziej wymagająca część pracy uzdrawiania. Jeśli umysł poznaje samego siebie, to najważniejszy aspekt uzdrawiania miał miejsce, ponieważ świadomość jest mikrokosmosem Prawa Jedności.

Druga część dotyczy dyscyplin związanych z kompleksami ciała. W strumieniach docierających obecnie na waszą planetę, te zrozumienia i dyscypliny dotyczą równowagi między miłością a mądrością w korzystaniu z ciała w jego naturalnych funkcjach.

Trzeci obszar to duchowość i w tym obszarze pierwsze dwie dyscypliny są połączone poprzez osiągnięcie kontaktu z inteligentną nieskończonością.

4.18 Pytający: Wierzę, że mam pewne wyobrażenie osiągnięcia - jakiekolwiek małe wyobrażenie tego osiągnięcia - pierwszego kroku. Czy możesz rozwinąć te kroki? Pozostałe dwa kroki nie są mi w ogóle znane.

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie ciało. Wyobraź sobie gęstsze aspekty ciała. Przejdź od tego do najbardziej szczegółowej wiedzy dotyczącej ścieżek przepływu energii, które się się obracają i powodują że ciało jest energetyzowane. Zrozum, że wszystkie naturalne funkcje ciała mają wszystkie aspekty, od gęstych po delikatne i mogą zostać przekształcone w to, co możesz nazwać sakramentalnymi. To jest krótkie badanie drugiego obszaru.

Przechodząc do trzeciego: wyobraź sobie, jeśli chcesz, funkcję magnesu. Magnes ma dwa bieguny. Jeden jest skierowany w górę. Drugi w dół. Funkcją ducha jest zintegrowanie wznoszącej się tęsknoty energii umysłu/ciała z opadającym napływem nieskończonej inteligencji. To jest krótkie wyjaśnienie trzeciego obszaru.

4.19 Pytający: Czy zatem ten program szkoleniowy obejmowałby konkretne rzeczy do zrobienia, konkretne instrukcje i ćwiczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w tym czasie wcieleni wśród waszych ludzi; dlatego możemy cię poprowadzić i spróbować wyjaśnić, ale nie możemy niczego pokazać na przykładzie. To jest utrudnienie. Jednakże w trakcie oferowanego przez nas procesu nauczania/uczenia się powinny istnieć dość konkretne ćwiczenia umysłu, ciała i ducha.

Należy jeszcze raz powtórzyć, że uzdrawianie jest tylko jednym zniekształceniem Prawa Jedności. Aby osiągnąć niezakłócone zrozumienie tego prawa, nie trzeba leczyć ani nawet okazywać jakichkolwiek przejawów, ale jedynie ćwiczyć dyscyplinę zrozumienia.

Chcielibyśmy, aby jedno lub dwa dodatkowe pytania zakończyły tę sesję.

4.20 Pytający: Moim celem jest przede wszystkim większe odkrycie Prawa Jedności i bardzo pomocne byłoby odkrycie technik uzdrawiania. Zdaję sobie sprawę z twojego problemu z wolną wolą. Czy możesz… Nie możesz sugerować, więc zapytam cię, czy możesz podać mi Prawo Jedności i prawa uzdrawiania?

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności, choć wykracza poza ograniczenia nazwy, jak nazywacie kompleksy wibracyjne dźwięku, może być przybliżone przez stwierdzenie, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie ma biegunowości, nie ma dobra ani zła, nie ma dysharmonii, a jedynie tożsamość. Wszystko jest jednym, a tym jednym jest miłość/światło, światło/miłość, Nieskończony Stwórca.

Jednym z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności jest uzdrawianie. Uzdrowienie następuje, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha urzeczywistnia głęboko w sobie Prawo Jedności; to znaczy, że nie ma dysharmonii ani niedoskonałości; że wszystko jest kompletne, pełne i doskonałe. W ten sposób inteligentna nieskończoność w tym kompleksie umysłu/ciała/ducha przekształca iluzję ciała, umysłu lub ducha do postaci zgodnej z Prawem Jedności. Uzdrowiciel działa jako aktywator lub katalizator tego całkowicie indywidualnego procesu.

Jedną z rzeczy, która może być interesująca, jest to, że uzdrowiciel proszący o naukę musi wziąć zniekształcenie rozumiane jako odpowiedzialność za tę prośbę/otrzymanie, a tym samym uzdrowienie. Jest to zaszczyt/obowiązek, który należy dokładnie rozważyć w wolnej woli przed poproszeniem.

5.1 Pytający: Ostatnim razem, kiedy się komunikowaliśmy, mówiliśmy o nauce uzdrawiania. Z informacji, które przekazałeś nam podczas poprzednich sesji, mam wrażenie, że najpierw trzeba oczyścić się poprzez pewne dyscypliny i ćwiczenia. Następnie, aby wyleczyć pacjenta, konieczne jest, przez przykład, i ewentualnie pewne ćwiczenia, aby stworzyć mentalną konfigurację, która pozwala mu się samemu wyleczyć. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Chociaż twoje zniekształcenie uczenia się/rozumienia jest ogólnie poprawne, twój wybór kompleksu wibracyjnego dżwięku nie jest całkowicie poprawny jak na to pozwala ten język.

Uzdrowiciel nie działa na zasadzie przykładu. Praca istnieje sama w sobie. Uzdrowiciel jest tylko katalizatorem, podobnie jak to narzędzie ma katalizatory niezbędne do zapewnienia kanału dla naszych słów, jednak nie może brać udziału w tej pracy żadnym przykładem ani ćwiczeniem.

Działanie uzdrawiające podobne jest w tym, że jest formą kanalizowania pewnych zniekształceń inteligentnej nieskończoności.

5.2 Pytający: Zdecydowaliśmy się zaakceptować, jeśli zostanie zaoferowany, zaszczyt/obowiązek uczenia się/nauczania procesu uzdrawiania. Chciałbym zapytać o pierwszy krok, który powinniśmy wykonać, aby stać się skutecznymi uzdrowicielami.

Ra: Jestem Ra. Zaczniemy od pierwszej z trzech nauk/lekcji.

Zaczynamy od mentalnego uczenia się/nauczania potrzebnego do kontaktu z inteligentną nieskończonością. Warunkiem pracy umysłowej jest zdolność zachowania ciszy wewnętrznej ciszy na równy m poziomie kiedy wymagane przez jaźń. Umysł musi być otwarty jak drzwi. Kluczem jest cisza.

Za drzwiami kryje się hierarchiczna konstrukcja, którą można porównać do geografii i pod pewnymi względami do geometrii, ponieważ hierarchia jest dość regularna i zawiera wewnętrzne relacje.

Aby zacząć opanowywać koncepcję dyscypliny umysłowej, konieczne jest zbadanie jaźni. Biegunowość twojego wymiaru musi zostać zinternalizowana. Tam, gdzie znajdziesz cierpliwość w swoim umyśle, musisz świadomie znaleźć odpowiednią niecierpliwość i vice versa. Każda myśl, którą ma istota, ma z kolei antytezę. Dyscypliny umysłu obejmują przede wszystkim identyfikację zarówno tych rzeczy, które aprobujesz, jak i tych, których w sobie nie akceptujesz, a następnie równoważenie każdego pozytywnego i negatywnego ładunku z jego równoważnikiem. Umysł zawiera wszystko. Dlatego musisz odkryć w sobie tę pełnię.

Druga dyscyplina mentalna to akceptacja kompletności w twojej świadomości. Istota spolaryzowana w świadomości fizycznej nie powinna wybierać spośród atrybutów i w ten sposób tworzyć role, które powodują blokady i zamieszanie w już zniekształconym kompleksie umysłu. Każda akceptacja wygładza część wielu zniekształceń wynikających z umiejętności, którą nazywasz osądzaniem.

Trzecia dyscyplina umysłu jest powtórzeniem pierwszej, ale ze spojrzeniem na zewnątrz, na inne istoty, które napotyka. W każdej istocie istnieje kompletność. Dlatego niezbędna jest umiejętność zrozumienia każdej równowagi. Kiedy widzisz cierpliwość, jesteś odpowiedzialny za odzwierciedlenie w swoim umysłowym rozumieniu cierpliwości/niecierpliwości. Kiedy widzisz niecierpliwość, dla twojej konfiguracji mentalnej niezbędne jest zrozumienie niecierpliwości/cierpliwości. Używamy tego jako prosty przykład. Większość konfiguracji umysłu ma wiele aspektów, a zrozumienie polaryzacji siebie lub tego, co nazwalibyście polaryzacją innej jaźni, można i należy rozumieć jako subtelną pracę.

Następnym krokiem jest akceptacja polaryzacji innych jaźni, co odzwierciedla drugi krok.

To są pierwsze cztery kroki nauki dyscypliny umysłowej. Piąty krok obejmuje obserwację geograficznych i geometrycznych relacji i stosunków umysłu, innego umysłu, umysłu masowego i umysłu nieskończonego.

Drugim obszarem uczenia się/nauczania jest studiowanie/zrozumienie kompleksów ciała. Konieczne jest dobre poznanie swojego ciała. Jest to kwestia wykorzystania umysłu do zbadania, jak uczucia, uprzedzenia - to, co nazwalibyście emocjami - wpływają na różne części kompleksu ciała. Konieczne będzie zarówno zrozumienie i zaakceptowanie polaryzacji ciała, powtarzając w ten sposób chemiczną/fizyczną manifestację pracy, którą wykonałeś na poziomie umysłu, używając świadomości.

Ciało jest kreacją stworzoną przez umysł. Ma swoje uprzedzenia. Biologiczne uprzedzenie musi być najpierw w pełni zrozumiane, a następnie odwrotne nastawienie powinno znaleźć pełny wyraz w zrozumieniu. Ponownie, proces akceptacji ciała jako zrównoważonej i spolaryzowanej jednostki może być wtedy zakończony.

Następnie zadaniem jest rozszerzenie tego zrozumienia na ciała innych jaźni, które spotkasz. Najprostszym tego przykładem jest zrozumienie, że każdy biologiczny meżczyzna jest kobietą; każda biologiczna kobieta jest mężczyzną. To jest prosty przykład. Jednakże w prawie każdym przypadku, w którym próbujesz zrozumieć ciało swojej jaźni lub innej jaźni, ponownie odkryjesz, że najbardziej subtelne rozeznanie jest konieczne, aby w pełni uchwycić związane z tym kompleksy biegunowości.

W tym momencie proponujemy dokończenie tego wyjaśnienia na następnej sesji, abyśmy mieli więcej czasu na skupienie się na trzecim obszarze, ze względu na jego znaczenie.

Możemy odpowiedzieć na zapytanie, jeśli jest ono krótkie, zanim opuścimy ten instrument.

6.1 Pytający: Chcielibyśmy kontynuować materiał z wczoraj. Musieliśmy przestać przed [niesłyszalne].

Ra: Jestem Ra. W porządku dla nas.

Kontynuujemy teraz trzeci obszar nauczania/uczenia się, który dotyczy rozwoju sił energetycznych uzdrawiania.

Trzecim obszarem jest kompleks duchowy, który ucieleśnia pola siły i świadomości, które są najmniej zniekształcone w twoim kompleksie umysłu/ciała/ducha. Odkrywanie i równoważenie kompleksu duchowego jest rzeczywiście najdłuższą i najbardziej subtelną częścią twojej nauki/nauczania. Patrzymy na umysł jak na drzewo. Umysł kontroluje ciało. Mając umysł skupiony na jednym punkcie, zrównoważony i świadomy, z ciałem czującym się dobrze we wszelkich uprzedzeniach i zniekształceniach sprawiającym, że jest ono odpowiednio zrównoważone dla tego instrumentu, wtedy instrument ten jest gotowy do kontynuowania tej wielkiej pracy.

To jest dzieło wiatru i ognia. Pole energii ciała duchowego jest ścieżką lub kanałem. Kiedy ciało i umysł są chłonne i otwarte, wtedy duch może stać się funkcjonującym promem lub komunikatorem, od indywidualnej energii woli istoty w górę i ze strumieni twórczego ognia i wiatru w dół.

Zdolność uzdrawiania, jak wszystkie inne, którą ten instrument nazwałby zdolnościami paranormalnymi, jest efektem otwarcia ścieżki lub promu do inteligentnej nieskończoności. Na waszym planie jest wielu, którzy mają przypadkowy otwór lub bramę w swoim polu energii duchowej, czasami stworzoną przez spożycie substancji chemicznych, takich jak to, co ten instrument nazwałby LSD, którzy są w stanie, losowo i bez kontroli, sięgać do źródeł energii. Mogą, ale nie muszą, być to istoty, które chcą służyć. Celem ostrożnego i świadomego otwierania tego kanału jest służenie w bardziej niezawodny sposób, w bardziej powszechny lub zwykły sposób, co widać po kompleksie zniekształcenia uzdrowiciela. Dla innych może to wyglądać jak cuda. Dla tego, który ostrożnie otworzył drzwi do inteligentnej nieskończoności, jest to zwyczajne; to jest powszechne; tak jak powinno być. Doświadczenie życiowe ulega pewnej przemianie a wielka praca trwa.

W tej chwili uważamy, że te ćwiczenia wystarczą na początek. W przyszłości, kiedy poczujesz, że osiągnąłeś to, co zostało przed tobą postawione, zaczniemy prowadzić cię do dokładniejszego zrozumienia funkcji i zastosowań tej bramy w doświadczeniu uzdrawiania.

9.3 Pytający: Ćwiczenia uzdrawiające, które nam dałeś, mają taki charakter, że najlepiej skoncentrować się na jednym konkretnym ćwiczeniu naraz. W tym momencie chciałbym zapytać, na jakim ćwiczeniu powinienem się skoncentrować. Prawdopodobnie mała zmiana ćwiczeń... czy powinienem się skoncentrować na [niesłyszalne], powiedzmy dziś wieczorem?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, kierowanie twoim osądem jest ingerencją w twoje zniekształcenie kontinuum czasu/przestrzeni zwane przyszłością. Mówienie o przeszłości lub teraźniejszości w granicach naszych zniekształceń/osądów jest dopuszczalne. Kierowanie, a nie nauczanie/uczenie się, jest nie do przyjęcia ze względu na nasze zniekształcenie w zakresie nauczania/uczenia się. Zamiast tego możemy zasugerować proces, w którym każdy wybiera pierwsze z ćwiczeń podanych w kolejności, w jakiej je podaliśmy, a które według własnego odczucia nie są w pełni doceniane przez twój kompleks umysłu/ciała/ducha.

To właściwy wybór - budowanie od fundamentu, upewniając się, że grunt jest odpowiedni dla budynku. Oceniliśmy dla Ciebie intensywność tego wysiłku pod kątem wydatkowanej energii. Weź to pod uwagę i bądź cierpliwy, ponieważ nie przedstawiliśmy krótkiego ani łatwego programu uczenia się/nauczania świadomości.

12.31 Pytający: Czy istnieje jakiś najlepszy sposób, aby te istoty wyleczyły się z fizycznych dolegliwości?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie kompletne pytanie dotyczące tego czasu/przestrzeni.

Zniekształcenie samoleczenia następuje poprzez uświadomienie sobie inteligentnej nieskończoności spoczywającej wewnątrz. Jest to w pewien sposób zablokowane u tych, którzy nie są idealnie zrównoważeni w kompleksach cielesnych. Blokada różni się w zależności od istoty. Wymaga to świadomości duchowej natury rzeczywistości, jeśli chcesz, i odpowiedniego wlania tej rzeczywistości do indywidualnego kompleksu umysłu/ciała/ducha, aby nastąpiło uzdrowienie.

Użyjemy tego instrumentu jako przykładu. Część jego dolegliwości, jak nazywacie ten kompleks zniekształceń, które można doskonalić w równowadze, wynikają przede wszystkim z zablokowania centrum energii promienia indygo lub szyszynki. Centrum to otrzymuje inteligentną energię ze wszystkich źródeł zgodnych z Jedynym Stworzeniem; to znaczy, zgodnych z prawem w tym zniekształceniu lub iluzji trzeciej gęstości. Jeśli nie ma blokady, te energie wlewają się lub spływają w dół do kompleksu umysłu/ciała/ducha, doskonaląc, chwila po chwili, kompleks ciała jednostki.

Ten instrument również doświadcza pewnego zniekształcenia centrum energii zielonego promienia, które możesz nazwać centrum serca. Jest nadmiernie otwarty z powodu intensywnego zniekształcenia pragnienia ze strony tego kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku służby innym lub, jak można to nazwać, uniwersalnej miłości. Zatem ta istota poświęca się bez względu na swoje rezerwy zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do tego, co nazywacie siłą lub energią. To zniekształcenie jest spowodowane głównie blokadą promienia indygo, o której mówiliśmy wcześniej. Zniekształceniem niezrozumienia instrumentu odpowiedzialnym za tę blokadę jest podstawowe ukierunkowanie na wiarę w niegodność. Zniekształcenie niegodności blokuje swobodny przepływ inteligentnej energii.

Siódmy lub fioletowy promień jest nienaruszony, będąc nie tylko receptorem energii, ale także sumą poziomu wibracji jednostki. Inne centra energetyczne również są całkiem jasne. Rozwiązaniem dla uzdrowienia w tym przypadku jest działanie, które wprowadza w życie pokojowe zrozumienie, w zniekształceniu pokory, że istota jest jednym ze Stwórcą, a zatem jest doskonała, a nie oddzielona. W każdym przypadku tego, co nazwałbyś złym stanem zdrowia, jedno lub więcej z tych ośrodków energetycznych jest zablokowanych. Inteligencja kompleksu umysłu/ciała/ducha musi więc być zaalarmowana albo przez jaźń jako uzdrowiciela, albo przez katalizator innego uzdrowiciela, jak powiedzieliśmy wcześniej.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim zakończymy tę sesję?

17.18 Pytający: Zatem, jeśli istota Jezus należała do czwartej gęstości, a dziś na planecie są wędrowcy, którzy przybyli z piątej i szóstej gęstości, co takiego uczynił Jezus, dzięki czemu był tak dobrym uzdrowicielem i czy te istoty z piątej i szóstej gęstości mogą dzisiaj robić to samo?

Ra: Jestem Ra. Ci, którzy leczą, mogą mieć dowolną gęstość, która ma świadomość ducha. Obejmuje to trzecią, czwartą, piątą, szóstą i siódmą. Trzecia gęstość może być tą, w której następuje uzdrowienie tak samo jak w innych. Jest jednak więcej iluzorycznych materiałów do zrozumienia, zrównoważenia, zaakceptowania i pójścia naprzód.

Brama do inteligentnej nieskończoności może zostać otwarta tylko wtedy, gdy zrozumienie napływu inteligentnej energii zostanie otwarte dla uzdrowiciela. Są to tak zwane Prawa Naturalne twojego lokalnego kontinuum przestrzeni/czasu i jego sieci źródeł elektromagnetycznych lub węzłów napływającej energii.

Poznaj więc najpierw umysł i ciało. Następnie, gdy duch jest zintegrowany i zsyntetyzowany, są one zharmonizowane w kompleks umysłu/ciała/ducha, który może poruszać się między wymiarami i który może otworzyć bramę do inteligentnej nieskończoności, w ten sposób uzdrawiając siebie światłem i dzieląc się tym światłem z innymi.

Prawdziwe uzdrowienie jest po prostu blaskiem jaźni wytwarzającym środowisko, w którym może wystąpić katalizator, który inicjuje rozpoznanie siebie przez siebie, samoleczących właściwości jaźni.

23.7 Pytający: Kiedy mówiłeś o leczeniu przy pomocy piramidy, zakładam, że pierwotne uzdrowienie dotyczyło umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Uzdrowienie, jeśli ma być dokonane, musi być kanałem bez znaczącego zniekształcenia napływów przez duchowy kompleks do drzewa umysłu. Są części tego umysłu, które blokują energię napływającą do kompleksu ciała. W każdym przypadku, w każdej istocie, blokada może się różnić.

Najpierw jednak konieczne jest aktywowanie poczucia duchowego kanału lub przekaźnika. Wtedy, bez względu na to, czy blokada jest z duchowej na psychiczną, z mentalnej na fizyczną, czy też może być po prostu przypadkową i czysto fizyczną traumą, można przeprowadzić uzdrowienie.

40.12 Pytający: Wspomniałeś, że myśli o złości powodują raka. Czy możesz rozwinąć ten mechanizm w jaki sposób działa on jako katalizator lub jego pełny cel?

Ra: Jestem Ra. Czwarta gęstość jest gęstością odsłoniętej informacji. Jaźnie nie są ukryte przed sobą lub innymi. Nierównowagi lub zniekształcenia, które mają charakter destrukcyjny, pokazują zatem w bardziej oczywisty sposób nośnik kompleksu umysłu/ciała/ducha, działając w ten sposób jako źródło nauczania dla samoobjawienia. Te choroby, takie jak rak, są odpowiednio podatne na samouzdrawianie, gdy jednostka zrozumie mechanizm destrukcyjnego wpływu.

40.13 Pytający: Zatem mówisz, że rak jest dość łatwo uleczalny mentalnie i jest dobrym narzędziem nauczania, ponieważ jest dość łatwy do wyleczenia mentalnie, a kiedy istota wybacza drugiej jaźni, na którą jest zła, rak zniknie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Druga część leczenia ma związek z przebaczeniem sobie i znacznie zwiększonym szacunkiem do siebie. Można to łatwo wyrazić w formie dbania o dietę. Często jest to część procesu uzdrawiania i wybaczania. Twoje podstawowe założenie jest słuszne.

40.14 Pytający: W kwestiach dietetycznych, jakie to pokarmy, które należałoby uwzględnić oraz jakie pokarmy, które można by ogólnie wykluczyć, aby zapewnić jak największą lub najlepszą pielęgnację kompleksu cielesnego?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, podkreślamy i kładziemy nacisk na to, że ta informacja nie powinna być rozumiana dosłownie, ale jako łącznik lub psychologiczny impuls dla ciała, umysłu i ducha. Tak więc to troska i szacunek do siebie są naprawdę ważne. W tym świetle możemy powtórzyć podstawowe informacje podane dla diety tego instrumentu. Warzywa, owoce, zboża oraz w stopniu niezbędnym dla indywidualnego metabolizmu produkty pochodzenia zwierzęcego. To są te substancje, które okazują szacunek do siebie.

Ponadto, chociaż nie zostało to wspomniane, ponieważ ten instrument nie wymaga oczyszczenia, te istoty, które potrzebują oczyszczenia jaźni z trującego kompleksu formy myślowej lub emocji, dobrze im zrobi przestrzeganie programu ostrożnego postu aż destrukcyjny myślokształt zostanie wydalony analogicznie do produktów ubocznych pozbywania się nadmiernego materiału z fizycznego pojazdu. Ponownie widzisz wartość nie dla kompleksu ciała, ale używaną jako łącznik dla umysłu i ducha. Tak więc jaźń odkrywa siebie sobie.

60.31 Pytający: Instrument chciał wiedzieć, czy podczas używania wahadła do odkrywania centrów energii, ruch w przód i w tył oznacza cokolwiek innego niż ruch kołowy?

Ra: Jestem Ra. To powinno być ostatnie pytanie, chociaż ta istota wciąż dostarcza nam energii. Doświadcza zniekształcenia w kierunku bólu.

Rotacje omówiono* , powiemy tylko, że słaby ruch w przód i w tył wskazuje na częściową blokadę, chociaż nie na całkowitą blokadę. Silny ruch w przód i w tył wskazuje na odwrócenie blokady, która jest nadmierną stymulacją czakry lub centrum energii, która występuje w celu zrównoważenia pewnych trudności w aktywności kompleksu ciała lub umysłu. Ten stan nie jest pomocny dla istoty, ponieważ jest niezrównoważony.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

66.5 Pytający: Chciałbym zbadać mechanizm leczenia za pomocą skrystalizowanego uzdrowiciela. Mam zamiar wygłosić stwierdzenie i byłbym wdzięczny, gdybyś skorygował mój sposób myślenia.

Wydaje mi się, że kiedy uzdrowiciel stanie się odpowiednio zrównoważony i odblokowany w odniesieniu do centrów energetycznych, możliwe jest, aby działał w pewien sposób jako kolektor i koncentrator światła w ten sam sposób lub analogicznie do sposobu, w jaki działa piramida, biorąc lub zbierając światło przez lewą rękę i emitując je przez prawą. To wtedy, w jakiś sposób, przenika pierwszą i siódmą powłokę czakry, można by powiedzieć, wibracyjną otoczkę ciała i pozwala na wyleczenie centrów energetycznych istoty.

Jestem całkiem pewien, że nie mam racji w tej kwestii i prawdopodobnie znacznie się mylę. Czy mógłbyś zmienić moje myślenie tak, żeby miało sens?

Ra: Jestem Ra. Masz rację, zakładając, że skrystalizowany uzdrowiciel jest analogiczny do piramidalnego działania pozycji Komnaty Króla. Jest kilka poprawek, które możemy zasugerować.

Po pierwsze, energia, która jest używana, jest wprowadzana do kompleksu pola uzdrowiciela przez wyciągniętą rękę używaną w spolaryzowanym sensie. Energia ta jednak krąży przez różne punkty energetyczne do podstawy kręgosłupa i w pewnym stopniu do stóp; w ten sposób przechodzi przez główne centra energetyczne uzdrowiciela, spiralnie przez stopy, skręcając w czerwonym centrum energii w kierunku spirali w żółtym centrum energetycznym i przechodząc przez zielone centrum energii w mikrokosmosie konfiguracji energetycznej prany w Komnacie Króla. To następnie jest kontynuowane przez trzecią spiralę przez niebieskie centrum energii i jest wysyłane z niego przez bramę z powrotem do inteligentnej nieskończoności.

To z zielonego centrum uzdrawiająca prana przenosi się do spolaryzowanej leczącej prawej ręki, a stamtąd do tego, który ma być uzdrowiony.

Możemy zauważyć, że są tacy, którzy używają konfiguracji żółtego promienia do przekazywania energii i może to być zrobione, ale efekty są wątpliwe - a w odniesieniu do relacji pomiędzy uzdrowicielem, uzdrawiającą energią i poszukującym, wątpliwe z powodu skłonności poszukującego do kontynuowania wymagania takich transferów energii bez żadnego prawdziwego uzdrowienia mającego miejsce pod nieobecność uzdrowiciela z powodu braku penetracji powłoki pancerza, o którym mówiłeś.

66.8 Pytający: Zakładam więc, że mamy wędrowca, który pragnie nauczyć się technik uzdrawiania, będąc, że tak powiem, uwięzionym w trzeciej gęstości. Wydaje mi się, że zajmuje się on przede wszystkim równoważeniem i odblokowywaniem ośrodków energetycznych. Czy mam rację w tym założeniu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Dopóki uzdrowiciel nie osiągnie równowagi, może być kanałem dla równoważenia innej jaźni. Uzdrawianie najpierw praktykuje się na sobie, jeśli możemy to powiedzieć w inny sposób.

66.9 Pytający: Teraz, gdy uzdrowiciel zbliża się do innej jaźni, aby dokonać uzdrowienia, mamy sytuację, w której ta druga jaźń, poprzez programowanie katalizatora, prawdopodobnie stworzyła stan, który jest postrzegany jako stan wymagający uzdrowienia. Jaka jest sytuacja i jakie są konsekwencje działania uzdrowiciela na schorzenie zaprogramowanego katalizatora, aby spowodować uzdrowienie?

Czy mam rację, zakładając, że wykonując to uzdrowienie, zaprogramowany katalizator jest użyteczny dla tego, który ma być uzdrowiony, ponieważ ten, który ma być uzdrowiony, staje się wtedy świadomy tego, co chciał sobie uświadomić programując katalizator? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie można powiedzieć, że Twoje myślenie jest całkowicie błędne, ale wykazuje sztywność, która nie jest widoczna w przepływie doświadczalnego użycia katalizatora.

Rolą uzdrowiciela jest zaoferowanie okazji do wyrównania lub pomocy w wyrównaniu ośrodków energii lub jakiegoś połączenia między energiami umysłu i ciała, ducha i umysłu lub ducha i ciała. Ta ostatnia jest bardzo rzadka.

Poszukiwacz będzie miał wtedy wzajemną możliwość zaakceptowania nowego spojrzenia na siebie, wariantowego układu wzorców napływu energii. Jeśli istota, na jakimkolwiek poziomie, pragnie pozostać w konfiguracji zniekształcenia, która wydaje się wymagać uzdrowienia, zrobi to. Z drugiej strony, jeśli poszukujący wybierze nową konfigurację, dzieje się to z wolnej woli.

Jest to jedna wielka trudność z innymi formami transferu energii, ponieważ nie przechodzą one przez proces wolnej woli, ponieważ ten proces nie jest rodzimy dla żółtego promienia.

66.10 Pytający: Jaka jest filozoficzna różnica między kompleksem umysłu/ciała/ducha, który sam się leczy poprzez, że tak powiem, konfigurację umysłową, a uzdrawianiem przez uzdrowiciela?

Ra: Jestem Ra. Masz błędne przekonanie. Uzdrowiciel nie leczy. Skrystalizowany uzdrowiciel jest kanałem dla inteligentnej energii, który daje istocie możliwość uleczenia się samej.

W żadnym przypadku nie ma innego opisu uzdrawiania. Dlatego nie ma różnicy, o ile uzdrowiciel nigdy nie zbliża się do kogoś, od kogo prośba o pomoc nie przyszła wcześniej do niego. Odnosi się to również do bardziej konwencjonalnych uzdrowicieli w waszej kulturze i gdyby ci uzdrowiciele mogli w pełni zdać sobie sprawę, że są odpowiedzialni tylko za oferowanie możliwości uzdrowienia, a nie za uzdrowienie, wiele z tych istot czułoby, że ogromny ładunek źle pojmowanych odpowiedzialności spada z nich.

66.11 Pytający: Następnie, szukając uzdrowienia, kompleks umysłu/ciała/ducha szukałby w niektórych przypadkach źródła zgromadzonej i skupionej energii świetlnej. Źródłem tym może być inny kompleks umysłu/ciała/ducha, dostatecznie skrystalizowany do tego celu lub kształt piramidy lub coś innego. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To niektóre ze sposobów, w których istota może szukać uzdrowienia. Tak.

66.12 Pytający: Czy możesz mi podać inne sposoby, w których istota może szukać uzdrowienia?

Ra: Jestem Ra. Być może największy uzdrowiciel znajduje się w samej jaźni i można się do niego podłączyć poprzez ciągłą medytację, jak sugerowaliśmy.

Wiele form uzdrawiania dostępnych [jest] dla waszych ludzi - każda z nich ma zalety i może być uznana za stosowną przez każdego poszukującego, który chce zmienić zniekształcenia kompleksu fizycznego lub jakiś związek między różnymi częściami kompleksu umysłu/ciała/ducha.

66.13 Pytający: Obserwowałem wiele czynności zwanych chirurgią psychiczną na obszarze Wysp Filipińskich. Przyjąłem założenie, że ci uzdrowiciele zapewniają coś, co nazwałbym pomocą szkoleniową lub sposób na rekonfigurację umysłu uzdrawianego pacjenta, ponieważ stosunkowo naiwny pacjent obserwuje działanie uzdrowiciela, widząc zmaterializowaną krew itd., następnie rekonfiguruje korzenie umysłu, aby wierzyć, można powiedzieć, że uzdrowienie zostało dokonane, a zatem uzdrawia samego siebie. Czy ta analiza, którą przeprowadziłem, jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Możemy mówić nieco dalej o tego rodzaju sposobności.

Są chwile, kiedy zły stan, który ma zostać zmieniony, jest pozbawiony emocjonalnego, umysłowego lub duchowego zainteresowania istoty i jest jedynie tym, co, być może przez przypadkowe uporządkowanie genetyczne, miało miejsce. W takich przypadkach to, co jest pozornie zdematerializowane, pozostanie zdematerializowane i może być tak obserwowane przez każdego obserwatora.

Zły stan, który ma ładunek emocjonalny, umysłowy lub duchowy, prawdopodobnie nie pozostanie zdematerializowany w sensie pokazania obserwatorowi obiektywnego odniesienia. Jednakże, jeśli szukający skorzysta z okazji, pozorny zły stan kompleksu fizycznego będzie sprzeczny z rzeczywistym stanem zdrowia, jak nazywacie to zniekształcenie poszukującego; oraz brak doświadczania zniekształceń, które obiektywny desygnat sugerowałby, że wciąż panują.

Na przykład, w tym instrumencie usunięcie trzech małych cyst było usunięciem materiału, który nie jest w interesie istoty. Tak więc wzrosty te pozostały zdematerializowane po tak zwanym doświadczeniu chirurgii psychicznej.

W innych operacjach psychicznych nerkom tego instrumentu ostrożnie zaproponowano nową konfigurację bytu, którą istota przyjęła. Jednakże ta konkretna część kompleksu umysłu/ciała/ducha nosiła wiele emocjonalnego, mentalnego i duchowego ładunku z powodu tego zniekształconego funkcjonowania będącego przyczyną wielkiej choroby, w pewnej konfiguracji wydarzeń, których kulminacją była świadoma decyzja tej istoty by służyć. Dlatego też każde obiektywne skanowanie kompleksu nerkowego tej istoty wskazywałoby na dość skrajny dysfunkcjonalny aspekt, który widoczny był przed doświadczeniem chirurgii psychicznej, jak to nazywasz.

Kluczem nie jest kontynuacja dematerializacji zniekształcenia dla patrzącego, ale raczej wybór nowo zmaterializowanej konfiguracji, która istnieje w czasie/przestrzeni.

66.14 Pytający: Czy mógłbyś wyjaśnić ten ostatni komentarz dotyczący konfiguracji w czasie/przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. Uzdrawianie odbywa się w czasie/przestrzeni kompleksu umysłu/ciała/ducha, jest przyjmowane przez ciało formujące lub eteryczne, a następnie jest przekazywane fizycznej iluzji przestrzeni/czasu do użycia w aktywowanym kompleksie umysłu/ciała/ducha żółtego promienia. Jest to przyjęcie konfiguracji, którą nazywacie zdrowiem przez ciało eteryczne w czasie/przestrzeni, która jest kluczem do tego, co nazywacie zdrowiem, a nie jakiekolwiek wydarzenie, które ma miejsce w przestrzeni/czasie.

W tym procesie możecie dostrzec międzywymiarowy aspekt tego, co nazywacie wolą, ponieważ to wola, poszukiwanie, pragnienie istoty powoduje, że ciało indygo używa nowej konfiguracji i zmienia ciało, które istnieje w przestrzeni/czasie. Odbywa się to natychmiastowo i można powiedzieć, że działa bez względu na czas.

Możemy zauważyć, że w uzdrawianiu bardzo małych dzieci często występuje pozorne uzdrowienie przez uzdrowiciela, w którym młoda istota nie ma żadnego udziału. Nigdy tak nie jest, ponieważ kompleks umysłu/ciała/ducha w czasie/przestrzeni jest zawsze w stanie chcieć zniekształceń, które wybiera dla doświadczenia, bez względu na pozorny wiek, jak to nazywacie, istoty.

66.15 Pytający: Czy to pragnienie i wola, która operuje poprzez sekcję czasu/przestrzeni, jest funkcją tylko istoty, która jest uzdrawiana, czy też jest to również funkcją uzdrowiciela, skrystalizowanego uzdrowiciela?

Ra: Jestem Ra. Korzystając z okazji, możemy powiedzieć, że jest to działanie Stwórcy. Aby konkretnie odpowiedzieć na twoje pytanie, skrystalizowany uzdrowiciel nie ma woli. Oferuje szansę bez przywiązania się do rezultatu, ponieważ jest świadomy, że wszystko jest jednym i że Stwórca zna Siebie.

66.16 Pytający: Zatem pragnienie musi być silne w obrębie kompleksu umysłu/ciała/ducha, który szuka uzdrowienia, aby został wyleczony, aby uzdrowienie nastąpiło? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne na takim czy innym poziomie. Istota może nie szukać świadomie uzdrowienia, a mimo to podświadomie być świadoma potrzeby doświadczenia nowego zestawu zniekształceń, które wynikają z uzdrowienia. Podobnie, istota może świadomie bardzo pragnąć uzdrowienia, ale w istocie, na pewnym poziomie, może znaleźć przyczynę, dla której pewne konfiguracje, które wydają się dość zniekształcone, są w rzeczywistości na tym poziomie uważane za właściwe.

66.17 Pytający: Zakładam, że powodem przyjęcia odpowiednich zniekształceń byłoby to, że te zniekształcenia pomogłyby istocie w osiągnięciu jej ostatecznego celu, jakim jest ruch na ścieżce ewolucji w pożądanej biegunowości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

73.17 Pytający: Zakładam więc, że uzdrowiciel podczas ćwiczenia ognia będzie pracował z tą samą energią, o której mówiliśmy, że wchodzi przez czakrę korony. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne z dodatkowymi uwagami niezbędnymi dla twojej myśli w kontynuowaniu tego kierunku studiów. Kiedy magiczna osobowość została usadowiona w ośrodku energii zielonego promienia w celu uzdrawiania, energia może być wtedy postrzegana jako krystaliczne centrum, przez które przepływa energia ciała. Tak więc ta szczególna forma uzdrawiania wykorzystuje zarówno energię adepta, jak i energię światła wirującego w górę.

W miarę jak centrum zielonego promienia staje się jaśniejsze — i zauważylibyśmy, że blask ten nie oznacza nadmiernej aktywacji, ale raczej krystalizację — energia centrum zielonego promienia kompleksu ciała wiruje podwójnie: po pierwsze, zgodnie z ruchem wskazówek zegara od centrum energii zielonego promienia do prawego ramienia, przez głowę, prawy łokieć, w dół przez splot słoneczny i do lewej ręki. To przenosi całą energię kompleksu ciała w kanał, który następnie obraca wielkie koło zgodnie z ruchem wskazówek zegara ponownie od prawej – poprawiamy ten instrument – od lewej do stóp, do prawej ręki, do korony, do lewej ręki i tak dalej.*

W ten sposób przychodząca energia ciała, skrystalizowana, uregulowana i skierowana przez osobowość adepta, docierając do centrum energii zielonego promienia, może następnie wylać połączone energie adepta, który jest wcielony, oferując w ten sposób służbę uzdrawiania istocie proszącą o tą posługę. Ta podstawowa sytuacja jest również osiągnięta, gdy istnieje istota, która działa poprzez kanał, aby uzdrawiać.

73.18 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak ten transfer światła, jak sądzę, wpłynąłby na uzdrowienie pacjenta?

Ra: Jestem Ra. Efektem jest polaryzacja. Istota może, ale nie musi, przyjąć jakikolwiek procent tej spolaryzowanej energii życiowej, która jest oferowana. Przy okazji nałożenia rąk energia ta jest bardziej konkretnie skierowana, a możliwość przyjęcia tej energii jest podobnie bardziej konkretna.

Można zauważyć, że efekt Komnaty Króla nie jest podejmowany w tej formie działania, ale raczej jako dodatek do kogoś, którego energie są niskie, sposobności na zbudowanie tych energii. Wiele z waszych zniekształceń zwanych chorobami może być wspomaganych takimi środkami.

73.19 Pytający: Wygłoszę ogólne stwierdzenie, które możesz poprawić. Sposób, w jaki widzę ogólny obraz uzdrowiciela i pacjenta, jest taki, że osoba, która ma zostać uzdrowiona, ma blokadę w jednym z centrów energetycznych lub więcej – ale rozważymy tylko jeden konkretny problem – z powodu tej blokady centrum energetycznego, światło wirujące w górę, które tworzy jedno z siedmiu ciał, została zablokowana możliwość podtrzymywania tego ciała, a to spowodowało zniekształcenie doskonałości tego ciała, które nazywamy chorobą lub anomalią cielesną, która nie jest doskonała.

Uzdrowiciel, mając odpowiednio skonfigurowane swoje centra energetyczne, jest w stanie skierować światło, światło spływające w dół, poprzez swoją odpowiednio skonfigurowaną sytuację energetyczną do tego, który ma być uzdrowiony. Jeśli osoba, która ma zostać uzdrowiona, ma mentalną konfigurację akceptacji tego światła, to światło wchodzi następnie do kompleksu fizycznego i rekonfiguruje zniekształcenie, które zostało stworzone przez pierwotną blokadę. Jestem pewien, że popełniłem w tym kilka błędów. Czy mógłbyś je poprawić?

Ra: Jestem Ra. Twoje błędy były małe. W tej chwili nie próbowalibyśmy zbytnio dopracowywać tego stwierdzenia, ponieważ istnieje materiał wstępny, który bez wątpienia zostanie przedstawiony w tej sprawie. Można powiedzieć, że istnieją różne formy uzdrawiania. W wielu używa się tylko energii adepta. W ćwiczeniach z ogniem kierowana jest również pewna energia kompleksu fizycznego.

Możemy ponadto zauważyć, że gdy osoba pragnąca być uzdrowiona, mimo że szczerze, pozostaje nieuzdrowiona, jak nazywacie to zniekształcenie, można rozważyć przedinkarnacyjne wybory; a waszym bardziej pomocnym wsparciem dla takiej istoty może być sugestia, aby medytować nad afirmatywnymi zastosowaniami wszelkich ograniczeń, jakich może doświadczyć. Chcielibyśmy również zauważyć, że w takich przypadkach działanie promieni indygo jest często pomocne.

Poza tymi uwagami nie chcemy dalej komentować twojego stwierdzenia podczas tej pracy.

75.12 Pytający: Wychodzę z założenia, że gdyby można było dzisiaj w pełni to zrealizować to ćwiczenie skutkowałoby całkowitym wyleczeniem zniekształceń instrumentu do tego stopnia, że operacje byłyby niepotrzebne. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

75.13 Pytający: Co jeszcze jest konieczne, akceptacja instrumentu?

Ra: Jestem Ra. To prawda, przypadek tego instrumentu jest delikatny, ponieważ musi całkowicie zaakceptować wiele z tego, co te mimowolnie występujące ograniczenia, których teraz doświadcza, powodują. Jest to wybór przedinkarnacyjny.

75.35 Pytający: Czy ktokolwiek w trzeciej gęstości może osiągnąć pewien stopień uzdrowienia, jeśli ma odpowiednią wolę, pragnienie i polaryzację, czy też minimalna równowaga ośrodków energetycznych uzdrowiciela jest również konieczna?

Ra: Jestem Ra. Każda istota może w dowolnym momencie natychmiast oczyścić i zrównoważyć swoje centra energetyczne. Tak więc w wielu przypadkach ci, którzy normalnie są całkiem zablokowani, osłabieni i zniekształceni, mogą dzięki miłości i sile woli na chwilę stać się uzdrowicielami. Aby być uzdrowicielem z natury, trzeba rzeczywiście ćwiczyć się w dyscyplinach osobowości.

84.6 Pytający: Dziękuję. Instrument pyta, czy zastrzeżone, niepublikowalne informacje o leczeniu, które zostały podane w pierwszej księdze, zostaną włączone do Księgi IV* , ponieważ czytelnicy, którzy dotarli tak daleko, są w pewnym stopniu zdeterminowani?

Ra: Jestem Ra. Ta publikacja materiału z czasem, powiedzmy, będzie odpowiednia. Istnieje materiał, który musimy omówić.

102.21 Pytający: Oczywiście bardzo nie chcielibyśmy dojść do momentu operacji, a jedyną inną alternatywą, która przychodzi mi do głowy – poza dietą i osobistą pracą umysłową instrumentu – jest uzdrowienie przez uzdrowiciela. I chciałbym otrzymać zalecenia Ra w odniesieniu do niealopatycznego uzdrowiciela i wszelkie zalecenia, jakie Ra może wystosować, abyśmy Jim lub ja działali w tym charakterze lub ktokolwiek inny kogo Ra mógłby polecić, abyśmy nie musieli przechodzić przez tę operację chirurgiczną, jeśli będzie wydawać się to konieczne. A gdybyśmy mogli od razu zacząć pracować nad jednym z tych innych podejść, myślę, że byłoby to wysoce zalecane.

Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Oddajemy honor otwarciu obwodu współczucia w pytającym, ale zauważmy, że to, czego doświadcza ta grupa, jest doświadczane w uzdrawiającej atmosferze. Uzdrawiające dłonie każdego z was mają ograniczone zastosowanie, gdy zniekształcenie ma tak wiele metafizycznych warstw i mieszanek.

Dlatego nie patrzcie na uzdrowienie, ale na radość z towarzystwa, bo każdy jest silny i stawia nogi na drodze. Księżyc rzuca swoje cienie. Co zobaczycie? Połączcie ręce i idźcie w kierunku słońca. W tym przypadku to jest największe uzdrowienie. W przypadku fizycznego pojazdu możemy zasugerować znacznie mniej niż się spodziewałeś.

105.2 Pytający: Przepraszam, że musimy zadawać tyle pytań konserwacyjnych. Wydaje się, że jesteśmy teraz w pomieszanym stanie, jeśli chodzi o nasze zdolności do kontynuowania w kierunku, w którym chcielibyśmy, zadając pytania dotyczące archetypowego umysłu.

Uważam za konieczne zapytać, jaka jest przyczyna symetrycznych prążków na grzbiecie instrumentu i czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić, aby wyleczyć instrument z wszelkich stanów, łącznie z tymi pręgami lub ich przyczyną?

Ra: Jestem Ra. Pręgi są objawem tego, co było długotrwałym psychicznym pozdrowieniem. Możliwość doznania przez tę istotę ogromnej reakcji alergicznej na wirusy* paciorkowca i gronkowca została zaoferowana w nadziei, że istota ta zechce opuścić wcielenie. Poprzednie wystąpienie tego stanu kompleksu umysłu, które miało miejsce w waszym systemie numeracji czasu, w dziewiątym miesiącu, dwunastym dniu waszej obecnej planetarnej rewolucji słonecznej, zaskoczyło waszego nieprzygotowanego towarzysza z piątej gęstości. Istota jest teraz przygotowana.

Były dwa przypadki, w których ta istota mogła rozpocząć reakcję, skoro przegapiono pierwszą okazję:

Po pierwsze możliwość oddzielenia się jaźni od innej jaźni w związku z wyborem domu.

Po drugie, ewentualna wizja oddzielonej jaźni od innej jaźni w związku z rozwiązaniem przyziemnych więzi związanych z opuszczeniem tego mieszkania.

Obie możliwości oddzielenia siebie od drugiej jaźni spotkały się z odmową tej istoty oraz dalszą pracą także na poziomie promienia indygo nad unikaniem męczeństwa przy zachowaniu jedności w miłości.

Tym samym w tym instrumencie doszło do przełamania odporności oraz jego układu limfatycznego zaangażowanego w inwazję tych wirusów. Możecie zobaczyć pewną korzyść w oczyszczeniu ciała chemicznego żółtego promienia instrumentu, aby szybciej pomóc osłabionemu kompleksowi ciała w jego próbie usunięcia tych substancji. Techniki obejmują lecznicze lewatywy, saunę raz lub dwa razy dziennie oraz energiczne pocieranie skóry przez około siedem okresów dobowych.

Nie mówimy o diecie, nie dlatego, że może nie pomóc, ale dlatego, że ta istota spożywa niewielkie ilości jakiejkolwiek substancji i już unika pewnych substancji, zwłaszcza świeżego mleka i oleju.

105.3 Pytający: Czy jest jakieś szczególne miejsce, w którym należy energicznie pocierać skórę?

Ra: Jestem Ra. Nie.

105.4 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, co spowodowało nawrót problemów z nerkami Jima i co można zrobić, aby go wyleczyć?

Ra: Jestem Ra. Istota, Jim, zdecydowała, że oczyści się sama i w ten sposób spędzi czas/przestrzeń i przestrzeń/czas w pogoni i kontemplacji doskonałości. Poświęcenie dla tej pracy zostało zintensyfikowane, aż kompleks umysłu/ciała/ducha wybrzmiał w harmonii z tą intencją.

Istota nie pojmowała dosłownego sposobu, w jaki metafizyczne intencje są tłumaczone przez kompleks ciała osoby pracującej w całkowitej jedności celu. Istota rozpoczęła okres modlitwy, postu, pokuty i radości.

Kompleks ciała, który nie został jeszcze w pełni wyleczony z zespołu nerczycowego, zaczął systematycznie oczyszczać każdy narząd, wysyłając cały niedoskonały detrytus* przez nerki, którym nie podano wystarczającej ilości płynu, aby rozcieńczyć uwalniane toksyny. Toksyny pozostały w kompleksie ciała i reaktywowały chorobę czysto fizyczną. W tym nawrocie nie ma metafizycznej części.

Uzdrowienie odbywa się w manifestacji afirmacji zdrowia kompleksu ciała, które, z wyjątkiem niesprzyjających okoliczności, powinno być całkowicie skuteczne.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy