Prawo Jedności Ludzie: Adolf Hitler

Ukryj menu

Znaleziono 3 wyniki.

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Adolf Hitler

7.14 Pytający: Zapytam tylko o Oriona. Wspomniałeś o Orionie jako źródle niektórych kontaktów UFO. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym kontakcie, o jego celu?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, prosty przykład intencji, które są złe/dobre. Ten przykład to Adolf. To jest wasz kompleks wibracyjny dźwięku. Wydaje się, że intencją jest zjednoczenie poprzez wybranie kompleksu zniekształceń zwanego elitą z kompleksu pamięci społecznej, a następnie zniewolenie przez różne wpływy tych, którzy są postrzegani jako zniekształcenie nieelita. Pojawia się zatem koncepcja, aby tak zwany kompleks pamięci społecznej odchwaścić i dodać go do zniekształcenia, które tak zwana grupa Oriona postrzega jako imperium.

Problem, przed którym stają, polega na tym, że mają do czynienia z dużą ilością przypadkowej energii uwalnianej przez koncepcję separacji. To powoduje, że są narażeni, ponieważ zniekształcenia między ich własnymi członkami nie są zharmonizowane.

11.7 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć, co stało się z Adolfem Hitlerem?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha, znany [jako] Adolf, znajduje się obecnie w procesie uzdrawiania na środkowych płaszczyznach astralnych waszego sferycznego pola siłowego. Istota ta była bardzo zdezorientowana i chociaż była świadoma okoliczności zmiany poziomu wibracji związanej z ustaniem chemicznego kompleksu ciała, niemniej jednak wymagała wiele uwagi.

35.4 Pytający: Chciałbym teraz prosić o tego samego rodzaju informacje w odniesieniu do Adolfa Hitlera. Podałeś już trochę tego. Nie jest konieczne ponowne opisywanie tego, co już podałeś, ale gdybyś mógł uzupełnić te informacje to byłoby to pomocne.

Ra: Jestem Ra. Mówiąc o tym, którego nazywasz Adolfem, mamy pewne trudności ze względu na intensywną ilość zamieszania obecnego we wzorcach życia tej istoty, jak również wielkie zamieszanie, które wita każdą dyskusję o tej istocie.

Tutaj widzimy przykład osoby, która próbując aktywować najwyższe promienie energii bez klucza zielonego promienia, uwsteczniła się tak bardzo, aż do punktu polaryzacji w kierunku pozytywnym lub negatywnym. Ta istota była w zasadzie negatywna. Jednakże jej zamęt był tak duży, że osobowość rozpadła się, pozostawiając kompleks umysłu/ciała/ducha nie do zebrania i wymagała uzdrowienia.

Istota ta postępowała zgodnie ze schematem negatywnej polaryzacji, która sugeruje elitę i zniewolonych, co jest postrzegane przez jednostkę jako pomocne dla struktury społecznej. Jednakże, dryfując od świadomej polaryzacji do tego, co możesz nazwać światem zmierzchu, gdzie sen zajął miejsce wydarzeń w waszym kontinuum przestrzeni/czasu, ta istota nie zdołała służyć Stwórcy w możliwym do zbioru stopniu na ścieżce służby samemu sobie. W ten sposób widzimy tak zwane szaleństwo, które często może pojawić się, gdy istota próbuje spolaryzować się szybciej, niż może zostać zintegrowane doświadczenie.

Doradzaliśmy i sugerowaliśmy ostrożność i cierpliwość w poprzednich komunikatach i robimy to ponownie, używając tej istoty jako przykładu zbyt pośpiesznego otwarcia polaryzacji bez należytej uwagi na zsyntetyzowany i zintegrowany kompleks umysłu/ciała/ducha. Poznać siebie, to mieć fundament na twardym gruncie.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy