Prawo Jedności Kontakt z Ra: Metodologia

Ukryj menu

Znaleziono 14 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Kontakt z Ra” ma 7 podkategorii.

Metodologia

1.11 Pytający: Czy będziesz dostępny do komunikacji? Czy możemy wezwać cię w przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Mamy dobry kontakt z tym instrumentem ze względu na jej ostatnie doświadczenia z transem. Jest w stanie przekazać nasze myśli w waszej przyszłości. Radzimy jednak zachować ostrożność w zakłócaniu kanału przez kilka chwil, a następnie odpowiednią procedurę wspomagania instrumentu, który do pewnego stopnia ma potrzebę ponownego wejścia w kompleks umysłu/ciała/ducha, który to instrument wybrał dla doświadczeń życiowych w tym czasie/przestrzeni. Czy rozumiesz, jak pielęgnować ten instrument?

1.12 Pytający: Nie. Czy mógłbyś to wyjaśnić?

Ra: Sugerujemy najpierw krótki okres ciszy.

Następnie powtórzenie wibracyjnego kompleksu dźwięków instrumentu w twojej gęstości, którego nazywasz imieniem. Powtarzaj, aż uzyskasz odpowiedź.

Następnie nałóż ręce w okolicy szyi na krótki okres, aby instrument mógł naładować baterie, które nie są, powiedzmy, pełne esencji tego konkretnego pola w tym czasie.

A na koniec dar wody, który został napełniony miłością wszystkich tu obecnych. To odświeży tę istotę, ponieważ jej zniekształcenia zawierają dużą wrażliwość na wibracje miłości, a naładowana woda wpłynie na komfort.

Czy teraz rozumiesz?

1.13 Pytający: Niezupełnie.

Ra: Jestem Ra. Przeszukujemy twój umysł by znaleźć wibrację „Alrac”. To ta twoja wibracja zawiera największą ilość tego, co nazwałbyś miłością. Inni nazwaliby tę istotę „Carla”.

Ładowanie wody jest dokonywane przez obecnych, kładąc ręce na szklance i wizualizując moc miłości wchodzącej do wody. Spowoduje to naładowanie tego bardzo skutecznego medium tymi wibracjami.

Ten instrument jest w tej chwili dość zmęczony. Jednakże jej serce jest takie, że nadal pozostaje dla nas otwarta i użyteczna jako kanał. Dlatego spędziliśmy czas/przestrzeń wyjaśniając, w jaki sposób można złagodzić zniekształcenia tego, co możesz nazwać zmęczeniem.

Pod żadnym pozorem nie wolno dotykać tego instrumentu, dopóki nie odpowie na swoje imię. Nie chcę popychać tego instrumentu poza granice jego energii fizycznej. Ona opada. Dlatego muszę opuścić ten instrument.

Zostawiam was w chwale i pokoju jedności. Idźcie naprzód w pokoju, z radością w mocy Jednego Stwórcy. Jestem Ra.

2.6 Pytający: Uznaj je za zadane. Mam na myśli to, że nie mam już nic więcej. Jakie jest właściwe użycie tego instrumentu? Co powinniśmy zrobić, aby zmaksymalizować jej zdolność do... komfortu, odświeżenia i tak dalej?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadałeś to pytanie, ponieważ rozumiemy, że nie mamy prawa/obowiązku dzielenia się naszym spostrzeżeniem na dowolny temat, z wyjątkiem filozofii, bez bezpośredniego pytania. Jednakże ten [kompleks] umysłu/ciała/ducha nie jest właściwie wykorzystywany, dlatego odczuwa niepotrzebne zniekształcenie ciała w obszarze zmęczenia.

Wibracje można oczyścić po prostu stojąc w Kręgu Jedności, któremu towarzyszą wibracje słowne w następującym dialogu:

Pytanie: „Jakie jest Prawo?”

Odpowiedź: „Prawo jest Jedno”.

Pytanie: „Dlaczego tu jesteśmy?”

Odpowiedź: „Szukamy Prawa Jedności”.

Pytanie: „Dlaczego szukamy Ra?”

Odpowiedź: „Ra jest pokornym posłańcem Prawa Jedności”.

Obaj razem: „Radujcie się więc i oczyśćcie to miejsce w imię Prawa Jedności. Niech żadna forma myślowa nie wkracza do kręgu, w którym chodziliśmy wokół tego instrumentu, ponieważ Prawo jest Jedno.

Instrument w tym momencie powinien być w transie. Prawidłowe ustawienie to głowa skierowana dwadzieścia stopni na północny wschód. Jest to kierunek, z którego promieniują nowsze lub New Age zniekształcenia miłości/światła, które są mniej zniekształcone, i ten instrument znajdzie w nich komfort. To jest wrażliwy instrument, przez co rozumiemy, że zniekształcenia, które wchodzą w jej kompleks umysłu/ciała/ducha, pochodzą z dowolnego zmysłu. Dlatego dobrze jest wykonać następujące czynności:

Umieść przy głowie istoty dziewiczy kielich z wodą.

Po środku książka, która jest najbliższa zniekształceniom umysłowym instrumentu, które są możliwie ściśle związane z Prawem Jedności, która jest Biblią, którą najczęściej dotyka.

Po drugiej stronie Biblii niewielka ilość kadzidełek lub kadzideł w dziewiczej kadzielnicy.

Umieść białą świecę za książką symbolizującą Jedność, otwartą na pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Jana.

Instrument ten zostanie wzmocniony poprzez noszenie białej szaty. Instrument powinien być przykryty i leżący, a oczy zakryte.

Uważamy, że chociaż jest to kompleks działań/okoliczności i może wydawać się bardzo zniekształcony w związku z celowym doświadczeniem nauczania/uczenia się, ten rozwój techniki transu złagodzi zniekształcenie umysłów osób wokół instrumentu, ponieważ zauważą poprawę zniekształcenia instrumentu z powodu zmęczenia. Dodamy tylko, że jeśli te sesje nauczania/uczenia się odbywają się w czasie/przestrzeni, gdy wasze ciało słoneczne nie świeci w pokoju, najlepiej zwrócić się do instrumentu przed włączeniem mechanizmu oświetleniowego.

Jestem Ra. Zostawiam was w chwale i pokoju Jednego Stwórcy. Radujcie się miłością/światłem i idźcie w mocy Jednego Stwórcy. Opuszczamy was w radości. Adonai.

3.1 Pytający: Moje pierwsze pytanie brzmi: czy poprawnie wykonaliśmy rytuał rozpoczęcia komunikacji?

Ra: Jestem Ra. Artefakty zaprojektowane w celu zrównoważenia instrumentu należy umieścić przy głowie instrumentu, aby uzyskać jak najmniejsze zniekształcenie efektu. Pozostała część początku tego rytuału jest całkiem do przyjęcia dla tych, którzy mówią, że chcą służyć. W przeciwnym razie towarzyszący nacisk na złożoności umysłu nie zostałby właściwie zrealizowany.

Ostrzegamy was, abyście chronili się przed tymi, którzy nie chcą przede wszystkim służyć innym, przed ich uczestnictwem w inicjacji (komunikacji), lub użyczeniami ich zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha w jakiejkolwiek sesji, ponieważ nie będziemy wtedy w stanie właściwie połączyć naszych zniekształceń z tymi, które są związane z tym instrumentem.

3.2 Pytający: Czy powinienem w tym momencie przesunąć Biblię, świecę i kadzidło?

Ra: Jestem Ra. To byłoby właściwe.

3.3 Pytający: [Po przesunięciu elementów.] Czy to jest właściwa pozycja?

Ra: Jestem Ra. Popraw kąt kadzidła tak, aby było prostopadłe do płaszczyzny dwudziestu stopni z północy na północny wschód.

3.4 Pytający: [Po dokonaniu korekty.] Czy to jest zadowalające?

Ra: Proszę sprawdzić wzrokiem, aby dokonać drobnej korekty. Wyjaśnimy proces, dzięki któremu staje się to znaczącym środkiem równoważącym zniekształcenia.

Kadzidło działa energetyzująco na fizyczne ciało tego instrumentu, oznaczając jego człowieczeństwo. Jest to zatem konieczne, aby unoszący się dym był postrzegany pod tym samym kątem względnym, co instrument postrzega otwartą Biblię, zrównoważony zapaloną świecą oznaczającą miłość/światło i światło/miłość, a zatem daje, nazwijmy to, umysłowemu i emocjonalnemu kompleksowi zniekształceń tego instrumentu, poczucie raju i pokoju którego poszukuje. Naenergetyzowany od dołu do góry instrument staje się zrównoważony i nie męczy się.

Doceniamy twoją troskę, ponieważ umożliwi to łatwiejsze nauczanie/uczenie się.

3.5 Pytający: Czy teraz wygląda na poprawnie wyrównany?

Ra: Oceniam to w granicach dopuszczalności.

3.18 Pytający: Czy powinniśmy pozwolić jej wypić wodę z kielicha znajdującego się za jej głową po naładowaniu, czy też użyć innej szklanki wody?

Ra: Ten i tylko ten kielich będzie najbardziej korzystny, ponieważ dziewiczy materiał żyjący w kielichu przyjmuje, zachowuje i odpowiada na wibrację miłości aktywowaną przez waszą istotę.

Jestem Ra. Opuszczę teraz tę grupę, ciesząc się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

5.3 Pytający: Czy instrumentowi jest wygodnie? Czy jest coś jeszcze, co zwiększyłoby komfort instrumentu? To wszystko.

Ra: Jestem Ra. Świecę można obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około 10° podczas każdej sesji, aby poprawić przepływ spiralnej energii przez mechanizmy odbiorcze istoty. W przeciwnym przypadku ta konkretna konfiguracja jest w porządku. Ale prosimy, aby obiekty opisane i używane były wyśrodkowane z geometryczną starannością i sprawdzane od czasu do czasu. Nie powinny również być wystawione na czas/przestrzeń, w której praca nie jest wykonywana.

Jestem Ra. Opuszczam ten instrument w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

88.10 Pytający: Nasz wydawca prosi o zdjęcia do książki, Prawo Jedności, która w tej chwili będzie drukowana.* Czy mógłbyś skomentować celowość, korzyści lub szkody, magiczne lub inne, nas używających zdjęć tej konkretnej konfiguracji, instrumentu i przyborów w książce?

Ra: Jestem Ra. Praktyczna celowość takiego projektu jest całkowicie wynikiem twojego rozeznania. Są względy magiczne.

Po pierwsze, jeśli robione są zdjęcia pracy, obraz wizualny musi być tym, co jest; oznacza to, że dobrze jest sfotografować tylko rzeczywistą pracę, żadnych pozorów ani zastępowania jakichkolwiek materiałów. Nie będzie żadnych zniekształceń, których ta grupa może uniknąć, nie bardziej niż byśmy życzyli sobie uniknąć zniekształceń w naszych słowach.

Po drugie, niewskazane jest fotografowanie instrumentu lub jakiejkolwiek części pomieszczenia roboczego, gdy instrument jest w transie. Jest to kontakt wąskopasmowy i chcemy, aby energia elektryczna i elektromagnetyczna była stała, gdy ich obecność jest konieczna, a w przeciwnym razie, żeby nie była obecna wcale.

88.11 Pytający: Z tego co ty... Przepraszam. Śmiało. Jeśli chciałeś kontynuować, kontynuuj. Jeśli nie, zadam pytanie.

Ra: Jestem Ra. Po trzecie, chcieliśmy stwierdzić, że gdy instrument jest świadomy, że będzie wykonywane zdjęcie, to w trakcie całego robienia zdjęć, czy to przed, czy po pracy, instrument musi stale reagować na mowę, zapewniając w ten sposób, że żaden trans nie jest bliski.

88.12 Pytający: Z tego, co mi powiedziałeś, zaplanowałem więc, co następuje: Po zakończeniu sesji i przebudzeniu instrumentu, przed przesunięciem instrumentu, będziemy sprawiać by instrument stale mówił do nas, podczas gdy będę robił zdjęcia konfiguracji, w której znajduje się obecnie instrument. Oprócz tego zrobię kilka innych zdjęć instrumentu w innym pokoju i prawdopodobnie również siebie, tylko dla dodatkowych zdjęć nas o które prosi wydawca. Czy to optymalne, czy jedno z optymalnych wypełnień tego wymagania?

Ra: Jestem Ra. Tak. Prosimy, aby wszelkie fotografie mówiły prawdę, były datowane i świeciły tak wyraziście, aby nie było żadnego cienia, poza autentycznym wyrazem, który można ofiarować tym, którzy poszukują prawdy.

Przychodzimy jako pokorni posłańcy Prawa Jedności, pragnąc zmniejszyć zniekształcenia. Prosimy was, którzy byliście naszymi przyjaciółmi, abyście pracowali z wszelkimi rozważaniami, takimi jak omówione powyżej, nie z myślą o szybkim usunięciu nieistotnego szczegółu, ale, jak w każdym przypadku, rozważyli taką możliwość, tak jak to adept musi, aby być sobą i oferować to, co jest w was i z wami, bez jakiegokolwiek udawania.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy