Prawo Jedności Transfer energii seksualnej

Ukryj menu

Znaleziono 18 wyników.

⇐ Category list

26.38 Pytający: Jak już wcześniej wspomniałeś, jest to ciasna i wąska ścieżka. Jest wiele rzeczy, które mogą cię rozpraszać

Planuję stworzyć wprowadzenie, że tak powiem, do Prawa Jedności, przechodząc przez najważniejsze punkty tego 75 000-letniego cyklu, być może kilka pytań dotyczących ogólnej przyszłości. Po tym wprowadzeniu do Prawa Jedności, jak to nazywam, chciałbym przejść bezpośrednio do pracy głównej, jaką jest stworzenie zrozumienia, które może zostać przekazane tym, którzy o to proszą - i tylko tym, którzy proszą o to - dla zrozumienia, które pozwoli im znacznie przyspieszyć ich ewolucję. Jestem bardzo wdzięczny i czuję, że to wielki zaszczyt i przywilej, że mogę to robić i mam nadzieję, że uda nam się zakończyć ten następny etap

Mam pytanie zadane przez instrument i chciałbym zapytać o instrument. Ona mówi: „Mówisz o różnych typach blokad i transferów energii, pozytywnych i negatywnych, które mogą mieć miejsce z powodu udziału w naszym seksualnym reprodukcyjnym kompleksie działań”. Stwierdza: „Proszę wyjaśnić te blokady i transfery energii, z naciskiem na to, co osoba starająca się być zgodna z Prawem Jedności może pozytywnie zrobić w tej dziedzinie”. Czy możesz odpowiedzieć na to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo możliwe, biorąc pod uwagę zaprezentowane przez nas tło. To właściwie jest bardziej zaawansowane pytanie. Ze względu na specyfikę pytania możemy udzielić odpowiedzi ogólnej

Pierwszym transferem energii jest czerwony promień. Jest to losowy transfer, który dotyczy tylko waszego układu rozrodczego

Pomarańczowo- i żółto-promienne próby odbycia stosunku płciowego tworzą po pierwsze blokadę, jeśli tylko jedna istota wibruje w tym obszarze, powodując w ten sposób, że istota wibrująca seksualnie w tym obszarze będzie mieć niekończący się apetyt na tę aktywność. To, czego szukają te poziomy wibracji, to aktywność zielonego promienia. Istnieje możliwość pomarańczowo- i żółto-promiennego transferu energii; taka istota polaryzuje się w kierunku tego co negatywne: jedna jest postrzegana raczej jako przedmiot niż inna jaźń, druga postrzega siebie jako grabieżcę lub pana sytuacji

W trzecim promieniu* są dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w trzecim promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii. Negatyw lub kobieta, jak to nazywacie, czerpiąc energię z korzeni bytu w górę poprzez centra energetyczne, zostaje w ten sposób fizycznie zrewitalizowana; pozytywna lub męska biegunowość, jak to się określa w waszej iluzji, znajduje w tym transferze energii inspirację, która zaspokaja i karmi duchową część kompleksu ciała/umysłu/ducha; w ten sposób będąc zarówno spolaryzowanym, jak i uwalniając nadmiar tego, co każdy ma w obfitości z powodu natury inteligentnej energii, to znaczy negatywne/intuicyjne, pozytywne/fizyczne energie, jak możesz je nazwać - ten transfer energii blokowany jest tylko wtedy, gdy jedna lub obie istoty mają w sobie strach przed posiadaniem, przed byciem posiadanym, przed pragnieniem posiadania lub przed pragnieniem bycia posiadanym

Inną możliwością zielonego promienia jest to, że jedna istota oferuje energię zielonego promienia, a druga nie oferuje energii uniwersalnej energii miłości, co skutkuje blokadą energii dla tej [istoty], która nie jest zielonym promieniem, zwiększając w ten sposób frustrację lub apetyt; istota zielonego promienia polaryzuje się nieco w kierunku służby innym

Transfer energii niebieskiego promienia jest obecnie dość rzadki wśród waszych ludzi, ale jest bardzo pomocny ze względu na transfery energii związane z możliwością wyrażania siebie bez zastrzeżeń i strachu

Transfer promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. Jest to sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki której poprzez fioletowy promień można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Na tych dwóch ostatnich poziomach nie mogą wystąpić żadne blokady, ponieważ jeśli oba byty nie są gotowe na tę energię, to nie jest ona widoczna i nie może nastąpić ani transfer, ani blokada. To tak, jakby dystrybutor został usunięty z potężnego silnika

Ten instrument był w stanie, jako przykład tego działania, zaskoczyć grupę Oriona podczas doświadczeń [pusta taśma], jak nazywasz tę substancję, ze względu na fakt, że skutecznie i całkowicie otworzyła inną jaźń na trzeci promień - poprawiamy ten instrument, obniża się jego energia życiowa - na energię zielonego promienia i częściowo otwiera inną jaźń na interakcję niebieskiego promienia.**
Czy możemy zapytać, czy masz jakieś pytania, zanim zamkniemy

31.2 Pytający: OK. Zamierzam wykorzystać informacje, które stworzyliśmy na końcu poprzedniej książki, które sugerowałeś, że będą bardziej odpowiednie dla bardziej zaawansowanego materiału. Umieścimy to w książce w tym miejscu, ponieważ mówimy o reprodukcji biseksualnej i chciałbym nieco rozszerzyć ten materiał, aby uzyskać definicje i lepsze zrozumienie

Przypisy redaktora: poniżej znajdują się informacje, do których odwoływał się Pytający od 26.38, które dotyczą transferów energii seksualnej i blokad, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych:

Jestem Ra. Pierwszym przekazem energii jest promień czerwony. Jest to losowy transfer, który dotyczy tylko układu rozrodczego

Pomarańczowo-promienne i żółto-promienne próby odbycia stosunku płciowego tworzą po pierwsze blokadę, jeśli tylko jedna istota wibruje w tym obszarze, powodując w ten sposób, że istota wibrująca seksualnie w tym obszarze będzie mieć niekończący się apetyt na tę aktywność. To, czego szukają te poziomy wibracji, to aktywność zielonego promienia. Istnieje możliwość pomarańczowo-promiennego i żółto-promiennego przenoszenia energii; taka istota polaryzuje się w kierunku tego co negatywne: jedna jest postrzegana raczej jako przedmiot niż inna jaźń, druga postrzega siebie jako grabieżcę lub pana sytuacji

W czwartym promieniu istnieją dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w czwartym promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii, Negatyw lub kobieta, jak to nazywacie, czerpiąc energię z korzeni bytu w górę poprzez centra energetyczne, zostaje w ten sposób fizycznie zrewitalizowana; pozytywna lub męska biegunowość, jak to się określa w waszej iluzji, znajduje w tym transferze energii inspirację, która zaspokaja i karmi duchową część kompleksu ciała/umysłu/ducha; w ten sposób będąc zarówno spolaryzowanym, jak i uwalniając nadmiar tego, co każdy ma w obfitości z powodu natury inteligentnej energii, to znaczy negatywne/intuicyjne, pozytywne/fizyczne energie, jak możesz je nazwać; ten transfer energii blokowany jest tylko wtedy, gdy jedna lub obie istoty mają w sobie strach przed posiadaniem, przed byciem posiadanym, przed pragnieniem posiadania lub przed pragnieniem bycia posiadanym

Inną możliwością zielonego promienia jest to, że jedna istota oferuje energię zielonego promienia, a druga nie oferuje energii uniwersalnej energii miłości, co skutkuje blokadą energii dla tej [istoty], która nie jest zielonym promieniem, zwiększając w ten sposób frustrację lub apetyt; istota zielonego promienia jest lekko polaryzowana w kierunku służby innym

Transfer energii niebieskiego promienia jest obecnie dość rzadki wśród waszych ludzi, ale jest bardzo pomocny ze względu na transfery energii związane z możliwością wyrażania siebie bez zastrzeżeń i strachu

Transfer promienia indygo jest niezwykle rzadki wśród waszych ludzi. Jest to sakramentalna część kompleksu ciała, dzięki której poprzez fioletowy promień można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Na tych dwóch ostatnich poziomach nie mogą wystąpić żadne blokady, ponieważ jeśli oba byty nie są gotowe na tę energię, to nie jest ona widoczna i nie może nastąpić ani transfer, ani blokada. To tak, jakby dystrybutor został usunięty z potężnego silnika

Ten instrument był w stanie, jako przykład tego działania, zaskoczyć grupę Oriona podczas doświadczeń z LSD, jak nazywacie tę substancję, ze względu na fakt, że skutecznie i całkowicie otworzyła inną jaźń na trzeci promień - poprawiamy ten instrument, obniża się jego energia życiowa - na energię zielonego promienia i częściowo otwiera inną jaźń na interakcję niebieskiego promienia

Mówisz w tym materiale o transferze energii seksualnej. Czy mógłbyś zdefiniować ten transfer energii i rozszerzyć jego znaczenie?

Ra: Ra Jestem Ra. Transfer energii pociąga za sobą uwolnienie energii potencjalnej w, powiedzmy, wzmocnionej przestrzeni. Transfery energii seksualnej zachodzą z powodu polaryzacji dwóch kompleksów umysłu/ciała/ducha, z których każdy ma pewną różnicę potencjałów między sobą. Natura transferu energii lub blokowania tej energii jest więc funkcją wzajemnego oddziaływania tych dwóch potencjałów. W przypadkach, w których ma miejsce transfer, można to porównać do zamknięcia obwodu. Możesz również postrzegać tę aktywność jako wszystkie czynności empiryczne, jako doświadczający Siebie Stwórca.

31.3 Pytający: Czy byłby to zatem pierwotny mechanizm doświadczania Jaźni przez Stwórcę?

Ra: Jestem Ra. To nie jest właściwe określenie. Być może przymiotnik ten powinien być „jedynym właściwym” sposobem poznania Siebie przez Stwórcę, ponieważ w każdej interakcji, bez względu na zniekształcenie, Stwórca sam siebie doświadcza. Biseksualna wiedza o Stwórcy sama w sobie ma dwie zalety

Po pierwsze, w istocie aktywowanej zielonym promieniem istnieje możliwość bezpośredniego i prostego odpowiednika tego, co możecie nazwać radością - duchowej lub metafizycznej natury, która istnieje w inteligentnej energii. To wielka pomoc w zrozumieniu prawdziwej natury bytu

Inną potencjalną zaletą biseksualnych aktów reprodukcyjnych jest możliwość sakramentalnego zrozumienia lub połączenia, powiedzmy, z bramą do inteligentnej nieskończoności, ponieważ przy odpowiednim przygotowaniu można wykonywać pracę w czymś, co można nazwać magią a także można doświadczyć inteligentnej niekończoności. Osoby zorientowane pozytywnie, koncentrujące się na tej metodzie osiągania inteligentnej nieskończoności, są następnie w stanie poprzez poszukiewanie lub akt woli skierować tę nieskończoną inteligencję do pracy, którą te istoty pragną wykonać, niezależnie od tego, czy jest to wiedza o służbie, czy zdolność do uzdrawiania lub jakąkolwiek służbę innym, która jest pożądana

Oto dwie zalety tej szczególnej metody doświadczania Siebie przez Stwórcę. Jak powiedzieliśmy wcześniej, następstwem siły tego konkretnego transferu energii jest to, że otwiera on drzwi, powiedzmy, indywidualnemu kompleksowi umysłu/ciała/ducha, by służyć na nieskończoną liczbę sposobów innemu ja, w ten sposób polaryzując w kierunku pozytywu.

31.4 Pytający: Czy możesz rozszerzyć nieco koncepcję, że to działanie nie tylko pozwala Stwórcy poznać siebie lepiej, ale także tworzy w naszej gęstości potomstwo lub udostępnia ścieżkę dla innej istoty do wejścia w tę gęstość?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, transfery energii seksualnej obejmują transfer czerwonego promienia, który jest przypadkowy i jest funkcją drugiej gęstości, powiedzmy, próby wzrostu i przetrwania. To jest właściwa funkcja interakcji seksualnej. Potomstwo, jak nazywacie wcieloną istotę, która przyjmuje możliwości kompleksu umysłu/ciała, oferowane przez ten przypadkowy akt lub zdarzenie zwane zapłodnieniem jaja przez nasienie, powoduje, że istota ma możliwość wejścia w tę gęstość jako istota wcielona

To daje dwóm osobom, które były zaangażowane w ten transfer energii reprodukcji biseksualnej, potencjał do wielkiej służby w tej dziedzinie wychowania mało doświadczonej istoty w miarę zdobywania doświadczenia

W tym miejscu warto zauważyć, że zawsze istnieje możliwość wykorzystania tych okazji do polaryzacji w kierunku negatywnym, a sprzyjało temu stopniowe narastanie, przez wiele tysięcy lat, zniekształceń kompleksu społecznego, które stwarzają tendencję do pomieszania, powiedzmy lub do zaskakującego aspektu służby innym w tym transferze energii oraz późniejszych możliwościach służenia innym.

31.5 Pytający: Jeśli transfer energii seksualnej zachodzi w zielonym promieniu - a zakładam w tym przypadku, że nie ma transferu energii czerwonego promienia - czy to oznacza, że nie jest możliwe, aby ten konkretny transfer obejmował zapłodnienie i narodziny istoty?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Ze względu na charakter kompleksu ciała zawsze zachodzi transfer energii czerwonego promienia. Losowy wynik tego transferu energii będzie taki, jak będzie, w funkcji możliwości zapłodnienia w danym czasie u danej pary istot

Transfer energii zielonego promienia zachodzi z powodu szybkości wibracji każdej istoty niezniekształconej w jakimkolwiek istotnym sensie przez energie żółtego lub pomarańczowego promienia; tak więc dar, powiedzmy, jest dawany za darmo, bez żądania zapłaty ciałem, umysłem albo duchem. Zielony promień oznacza całkowitą uniwersalność miłości. To jest dawanie bez oczekiwania zwrotu.

31.6 Pytający: Zastanawiałem się, czy za tym, że związek seksualny niekoniecznie prowadzi do zapłodnienia, kryje się jakaś zasada. Nie interesują mnie chemiczne ani fizyczne zasady tego. Interesuje mnie, czy istnieje jakaś metafizyczna zasada, która prowadzi do tego, że para ma dziecko, czy też nie, czy też jest to całkowicie przypadkowe?

Ra: Jestem Ra. Jest to przypadkowe w pewnych granicach. Jeśli istota osiągnęła staż, na podstawie którego wybiera podstawową strukturę doświadczenia życiowego, może wtedy zdecydować się na inkarnację w fizycznym kompleksie, który nie jest zdolny do reprodukcji. W ten sposób znajdujemy byty, które zdecydowały się być bezpłodne. Inne istoty, korzystając z wolnej woli używają różnych środków, aby zapewnić bezpłodność. Z wyjątkiem tych warunków stan jest losowy.

31.7 Pytający: Dziękuję. We wcześniejszym materiale wspomniałeś o „przyciąganiu magnetycznym”. Czy mógłbyś zdefiniować i rozwinąć ten termin?

Ra: Jestem Ra. Użyliśmy tego terminu, aby wskazać, że w waszej biseksualnej naturze jest to, co jest polarne. Ta polaryzacja może być postrzegana jako zmienna zgodnie z, powiedzmy, polaryzacją męską/żeńską każdej istoty, czy też, każda jednostka jest biologicznie męska lub żeńska. W ten sposób możesz zobaczyć magnetyzm, gdy dwie istoty o odpowiedniej równowadze, męskiej/żeńskiej kontra żeńskiej/męskiej biegunowości, spotykają się i odczuwają w ten sposób przyciąganie, które będą wywierać na siebie spolaryzowane siły

To jest siła mechanizmu biseksualnego. Nie potrzeba aktu woli, by zdecydować się na pociąg do kogoś, kto jest przeciwnie spolaryzowany seksualnie. Nastąpi to w nieuniknionym sensie, dając swobodnemu przepływowi energii właściwą, powiedzmy, drogę. Ta droga może być zablokowana przez pewne zniekształcenie w kierunku przekonania/stanu, które mówi istocie, że to przyciąganie nie jest pożądane. Jednakże podstawowy mechanizm działa tak prosto, jak, powiedzmy, magnes i żelazo.

31.11 Pytający: Timothy Leary, prowadząc badania, napisał, że w okresie dojrzewania oraz przez cały ten czas, pojawia się odcisk na kodzie DNA istoty i że na przykład skłonności seksualne są odciśnięte z powodu wczesnych doświadczeń seksualnych lub niektórych z pierwszych doświadczeń seksualnych istoty. Czy coś takiego faktycznie się dzieje?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Ze względu na charakter samotnych doświadczeń seksualnych jest mało prawdopodobne, aby to, co nazywasz masturbacją, miało wpływ na późniejsze doświadczenia

Podobnie jest w przypadku niektórych doświadczeń, które mogą być postrzegane jako homoseksualne wśród osób z tej grupy wiekowej. Zamiast tego są to często niewinne ćwiczenia z ciekawości

Jednakże jest całkiem poprawne, że pierwsze doświadczenie, w które jest intensywnie zaangażowany kompleks umysłu/ciała/ducha, rzeczywiście odcisnie na istocie zestaw preferencji dla tego doświadczenia życiowego.

31.12 Pytający: Czy grupa Oriona używa tego, powiedzmy, jako bramy do wywierania wrażenia na istotach, powiedzmy, preferencji, które mogą powodować negatywną polaryzację?

Ra: Jestem Ra. Tak jak my, członkowie Konfederacji, staramy się przesyłać naszą miłość i światło, gdy tylko nadarzy się okazja, w tym okazje seksualne, tak grupa Oriona wykorzysta okazję, jeśli jest zorientowana negatywnie lub jednostka jest zorientowana negatywnie.

31.13 Pytający: Czy istnieje jakaś skłonność emocjonalna, która nie ma nic wspólnego z męską/żeńską polaryzacją seksualną, która może powodować nagromadzenie energii seksualnej w istocie?

Ra: Jestem Ra. Jest bardzo mało prawdopodobne, aby nagromadzenie energii seksualnej nastąpiło bez skłonności seksualnych ze strony istoty. Być może nie zrozumieliśmy twojego pytania, ale wydaje się oczywiste, że istota z potencjałem aktywności seksualnej potrzebowałaby doświadczenia nagromadzenia energii seksualnej.

31.14 Pytający: Myślałem bardziej o możliwości wpłynięcia przez grupę Oriona, powiedzmy, na niektórych członków Trzeciej Rzeszy, o których czytałem doniesienia o osiąganiu satysfakcji seksualnej z obserwacji, w niektórych przypadkach, gazowania i zabijania istot w komorach gazowych.

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy: istoty te miały potencjał do gromadzenia energii seksualnej. Wybór bodźca jest z pewnością wyborem istoty. W przypadku, o którym mówisz, istoty te były silnie spolaryzowane w pomarańczowym promieniu, posiadając w ten sposób blokadę energetyczną władzy nad innymi, a uśmiercenie jest najwyższą władzą nad innymi; jest to następnie wyrażane w sposób seksualny, choć samotnie

W tym przypadku pragnienie będzie trwać nieprzerwanie i będzie praktycznie nie do zaspokojenia

Przekonasz się, jeśli będziesz obserwować całe spektrum praktyk seksualnych wśród waszych narodów, że są tacy, którzy doświadczają takiej satysfakcji z dominacji nad innymi albo z gwałtu, albo z innych środków dominacji. W każdym przypadku jest to przykład blokady energetycznej, która ma charakter seksualny.

31.15 Pytający: Czy grupa Oriona byłaby wtedy w stanie, powiedzmy, wywrzeć na istotach ten efekt pomarańczowego promienia? A może oni… Próbuję dotrzeć czy to w ten sposób się stało. Czy w ten sposób powstały te koncepcje na tej planecie? Ponieważ jeśli cofniemy się do początku trzeciej gęstości, musi być tego pierwotna przyczyna.

Ra: Jestem Ra. Przyczyną tego nie jest Orion. To jest wolny wybór waszych ludzi. Trudno to wyjaśnić. Spróbujemy

Transfery energii seksualnej i blokady są bardziej przejawem lub przykładem tego, co jest bardziej fundamentalne niż na odwrót. Dlatego też, gdy wasi ludzie otworzyli się na koncepcje wojowniczości i chciwości posiadania, te różne zniekształcenia zaczęły przenikać przez drzewo umysłu do ekspresji kompleksu ciała, przy czym ekspresja seksualna była podstawą tego kompleksu. Tak więc te blokady energii seksualnej, choć inspirowane i nasilane przez Oriona i są w zasadzie wytworem bytu wybranego dobrowolnie przez waszych ludzi

To będzie ostatnie pytanie, chyba że będziemy mogli mówić dalej w celu wyjaśnienia lub odpowiedzieć na jakiekolwiek krótkie pytania, zanim zakończymy.

32.2 Pytający: Dziękuję bardzo. Będę teraz kontynuował materiał z przedwczoraj. Nasz temat dotyczy tego, jak biegunowość seksualna działa jako katalizator ewolucji i jak najlepiej wykorzystać ten katalizator. Wracając do tego materiału, uzupełnię kilka luk, których prawdopodobnie nie rozumiemy w tym momencie zbyt dobrze

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między aktywacją pomarańczowego i żółtego promienia? Mam zamiar przejść od czerwonego promienia do fioletowego a do tej pory omówiliśmy czerwony promień, więc jaka jest różnica między aktywacją pomarańczowego i żółtego promienia?

Ra: Jestem Ra. Pomarańczowy promień to ten wpływ lub wzór wibracji, w którym umysł/ciało/duch wyraża swoją moc na indywidualnych zasadach. Zatem władza nad jednostkami może być postrzegana jako pomarańczowy promień. Ten promień był dość intensywny wśród waszych ludzi na poziomie jednostki. Możesz zobaczyć w tym promieniu traktowanie innych ja jako nie-istot, niewolników lub ruchomości, co nie daje innym jaźniom żadnego statusu.

Żółty promień jest ogniskowym i bardzo silnym promieniem i dotyczy istoty w odniesieniu do, powiedzmy, grup, społeczeństw lub dużej liczby kompleksów umysł/ciało/duch. Ta pomarańczowa - poprawiamy się - ta wibracja żółtego promienia jest sercem działań wojowniczych, w których jedna grupa istot czuje konieczność i prawo dominowania nad innymi grupami istot i naginania ich woli do woli panów

Negatywna ścieżka, jak byście to nazwali, wykorzystuje kombinację żółtego promienia i pomarańczowego promienia w swoich wzorach polaryzacji. Te promienie, użyte w dedykowany sposób, spowodują kontakt z inteligentną nieskończonością. Typowa natura interakcji seksualnych, jeśli ktoś jest żółty lub pomarańczowy w podstawowych wzorcach wibracji, to blokada, a następnie nienasycony głód z powodu blokady. Kiedy w tym obszarze wibrują dwie jaźnie, zaczyna się potencjał do polaryzacji poprzez interakcję seksualną, jedna istota doświadcza przyjemności upokorzenia i niewolnictwa lub zniewolenia, druga doświadcza przyjemności panowania i kontroli nad inną istotą. W ten sposób doświadczany jest transfer energii seksualnej o negatywnej biegunowości.

32.5 Pytający: OK. Dziękuję Ci. Uważam, że na ten moment obficie omówiliśmy zielony promień, więc mam zamiar pominąć zielony promień i przejść do niebieskiego promienia

Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między zielonym i niebieskim, z naciskiem na niebieski promień?

Ra: Jestem Ra. Dzięki transferowi energii zielonego promienia dochodzicie teraz do wielkiego punktu zwrotnego, zarówno seksualnego, jak i innych typów doświadczeń. Zielony promień w takim przypadku może zostać skierowany na zewnątrz, a istota wtedy raczej daje niż otrzymuje. Pierwszym dawaniem wychdzącym poza zielony promień jest dawanie akceptacji lub wolności, w ten sposób pozwalając odbiorcy transferu energii niebieskiego promienia na okazję do poczucia bycia akceptowanym, uwalniając w ten sposób tę drugą jaźń do wyrażenia siebie w kierunku dawcy tego promienia

Należy zauważyć, że po osiągnięciu transferu energii zielonego promienia przez dwa umysły/ciała/duchy podczas łączenia się w pary, dalsze promienie są dostępne bez konieczności dokonywania takiego samego postępu przez obie istoty. Tak więc istota wibrująca w niebieskim promieniu lub istota wibrująca w promieniu indygo, której wibracje w pozostałych promieniach są czyste, może dzielić tę energię z inną jaźnią zielonego promienia, działając w ten sposób jako katalizator dla ciągłego uczenia się/nauczania innej jaźni. Dopóki inna jaźń nie osiągnie zielonego promienia, takie przekazywanie energii przez promienie nie jest możliwe.

32.6 Pytający: Moje następne pytanie dotyczy promienia indygo. Czy jest jakaś różnica między transferem energii promienia indygo i niebieskiego promienia?

Ra: Jestem Ra. Promień indygo jest, powiedzmy, promieniem świadomości Stwórcy jako jaźni; tak więc ten, którego wibracje promienia indygo zostały aktywowane , może zaoferować transfer energii od Stwórcy do Stwórcy. To jest początek sakramentalnej natury tego, co nazywasz swoim biseksualnym aktem reprodukcyjnym. Jest wyjątkowy w niesieniu całości, jedności w ofiarowaniu siebie innemu ja.

32.7 Pytający: I na koniec fioletowy promień. Jaka jest różnica między fioletowym promieniem a pozostałymi?

Ra: Jestem Ra. Promień fioletowy, podobnie jak promień czerwony, jest stały w doświadczeniu seksualnym. Jego doświadczenie przez inną jaźń może zostać zniekształcone lub całkowicie zignorowane lub nie zostać uchwycone przez inną jaźń. Jednakże promień fioletowy, będący sumą i substancją kompleksu umysł/ciało/duch, otacza i informuje o każdym działaniu kompleksu umysłu/ciała/ducha.

32.8 Pytający: Czy transfery energii tego rodzaju występują w czwartej, piątej, szóstej i siódmej gęstości? To znaczy ze wszystkich promieni?

Ra: Jestem Ra. Promienie, jak je rozumiesz, mają tak różne znaczenie w następnej gęstości, i kolejnej i tak dalej, że musimy odpowiedzieć przecząco na twoje pytanie. Transfer energii ma miejsce tylko w czwartej, piątej i szóstej gęstości. Posiadają wciąż coś, co mógłbys nazwać spolaryzowaną naturą. Jednak ze względu na zdolność tych gęstości do dostrzegania harmonii między jednostkami, istoty te wybierają tych partnerów, którzy są harmonijni, umożliwiając w ten sposób stały transfer energii i propagację kompleksów ciała, których używa każda gęstość

Proces ten przebiega inaczej w piątej i szóstej gęstości, niż możesz to zrozumieć. Jednak w tych przypadkach jest to nadal oparte na biegunowości. W siódmej gęstości nie ma tej szczególnej wymiany energii, ponieważ nie jest konieczny recykling kompleksów ciała.

48.2 Pytający: Mam pytanie od instrumentu, które przeczytam: „Kilkakrotnie sugerowałeś, że transfery energii seksualnej wspomagają energię życiową instrumentu i ten kontakt. Wydaje się, że nie dotyczy to wszystkich ludzi; że obwody seksualne i obwody duchowe nie są tym samym. Czy ten instrument jest anomalią, czy też pozytywny wpływ aktywności seksualnej na energię duchową jest normalny dla wszystkich istot trzeciej gęstości?”

Ra: Jestem Ra. Ten instrument, choć nie jest anomalny, jest nieco mniej zniekształcony w kierunku oddzielenia umysłu, ciała i ducha niż wiele waszych istot trzeciej gęstości. Energie transferu seksualnego, gdyby przepłynęły przez nierozwinięty duchowy, elektryczny lub magnetyczny kompleks, który nazywacie obwodami, skutecznie wysadziłyby ten szczególny obwód. Wręcz przeciwnie, pełne energie duchowe przepływające przez obwody kompleksu cielesnego również niekorzystnie wpłyną na nierozwinięty obwód kompleksu cielesnego

Są niektórzy, jak na przykład ten instrument, którzy w konkretnym wcieleniu w żadnym momencie nie zdecydowali się wyrażać energii seksualnej poprzez obwody ciała. Tak więc od początku doświadczenia takiej istoty ciało i duch wyrażają się razem w jakimkolwiek działaniu seksualnym. Dlatego transfer energii seksualnej dla tego instrumentu jest transferem zarówno duchowym jak i fizycznym. Pole magnetyczne tego instrumentu, jeśli zostanie zbadane przez osobę wrażliwą, pokaże te niezwykłe konfiguracje

Nie jest to unikalne dla danej istoty, ale jest powszechne dla sporej liczby istot, które tracąc pragnienie doświadczeń seksualnych pomarańczowego i zielonego* promienia, wzmocniły połączone obwody ducha, umysłu i ciała do wyrażania całości bytu w każdym działaniu. Z tego też powodu również stosunek społeczny i towarzystwo są bardzo korzystne dla tego instrumentu, ponieważ jest on wrażliwy na bardziej subtelne transfery energii

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy