Prawo Jedności Nauczanie/uczenie się

Ukryj menu

Znaleziono 5 wyników.

⇐ Category list

1.10 Pytający: Kolejne pytanie. Czy jest możliwe stworzenie jakiegokolwiek przyspieszenia zrozumienia [u] innych istot [czy też są te] wszystkie wysiłki... wysiłki jednostki w celu przyspieszenia zrozumienia siebie? Innymi słowy, jeśli jednostka próbuje ogólnie działać jako katalizator w celu zwiększenia świadomości planetarnej świadomości, czy nie robi nic poza działaniem dla siebie, czy też jest możliwe [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na twoje pytanie w dwóch częściach, z których obie są równie ważne.

Po pierwsze, musisz zrozumieć, że różnica między tobą a innymi nie jest dla nas widoczna. Nie uważamy, że istnieje różnica między wysiłkami podnoszącymi świadomość poprzez zniekształcenia, które rzutujesz jako osobowość, a zniekształceniami, które rzutujesz jako inna osobowość. Zatem uczenie się jest tym samym, co nauczanie, chyba że nie nauczasz tego, czego się uczysz; w takim przypadku zrobiłeś dla siebie/nich niewiele lub nic dobrego. To zrozumienie powinno być rozważane przez twój kompleks umysłu/ciała/ducha, ponieważ jest to zniekształcenie, które odgrywa rolę w twoich doświadczeniach w tym węźle.

Wracając do drugiej części naszej odpowiedzi postaramy się wyrazić nasze zrozumienie, choć ograniczone. Świadomość zindywidualizowana grupowo to stan dzielenia się zrozumieniem z innymi zniekształceniami kompleksów umysłu/ciała/ducha, które są w wyraźnym zasięgu kompleksu umysłu/ciała/ducha jednostki lub grupy. Tak więc mówimy do ciebie i akceptujemy zarówno nasze zniekształcenia, jak i twoje własne, aby ogłosić prawa stworzenia, a zwłaszcza Prawo Jedności.

Nie jesteśmy dostępni dla wielu waszych ludzi, ponieważ nie jest to łatwo zrozumiały sposób komunikacji ani rodzaj filozofii. Jednakże, miejmy nadzieję, nasza istota jest wyrazistym przykładem zarówno konieczności, jak i niemal beznadziejności prób nauczania.

Każda z osób w tej grupie stara się bez zniekształceń wykorzystywać, przetrawiać i różnicować informacje, które wysyłamy z tego instrumentu do kanałów kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nieliczni, których oświecisz, dzieląc się swoim światłem, to znacznie więcej niż wystarczający powód do jak największego wysiłku. Służyć jednemu to służyć wszystkim.

Dlatego odpowiadamy na to pytanie, stwierdzając, że naprawdę jest to jedyne działanie, które jest tego warte: uczenie się/nauczanie i nauczanie/uczenie się. Nie ma nic innego, co mogłoby pomóc w zademonstrowaniu Pierwotnej Myśli, z wyjątkiem samego twojego jestestwa a jest wiele zniekształceń, które pochodzą z niewyjaśnionej, nieartykułowanej lub okrytej tajemnicą istoty. Zatem próba rozeznania i przebicia się przez jak najwięcej grupowych zniekształceń umysłu/ciała/ducha wśród waszych ludzi w trakcie waszego nauczania jest bardzo dobrym wysiłkiem do podjęcia. Nie możemy już bardziej odważnie mówić o Twoim pragnieniu służenia.

Czy możemy wypowiedzieć się na ten temat z innej perspektywy?

2.1 Pytający: Domyślam się, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy zrozumieliby to, o czym mówisz i byliby na tyle zainteresowani, że moglibyśmy napisać książkę o komunikacji tego i zastanawiałem się, czy zgodzisz się na wydanie książki przez nas. A jeśli tak, to pomyślałem, że być może ukazanie trochę swojego tła historycznego będzie w porządku.

Ra: Jestem Ra. Możliwość komunikacji, jak byście to nazwali, od Jednego do Jednego, pomimo dopuszczalnych zniekształceń, jest powodem, dla którego skontaktowaliśmy się z tą grupą. Niewielu jest takich, którzy bez znacznego zniekształcenia pojmą to, co przekazujemy poprzez połączenie z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Jeśli jednak pragniesz dzielić się naszą komunikacją z innymi, odczuwamy zniekształcenie w kierunku przekonania, że byłoby to najbardziej pomocne w regulowaniu i krystalizacji własnych wzorców wibracji na poziomach doświadczenia, które nazywasz życiem. Jeśli jeden jest oświecony, czyż nie wszyscy są oświeceni? Dlatego jesteśmy ukierunkowani na mówienie do Was jakimkolwiek zasobem mowy sobie życzycie. Nauczanie/uczenie się jest Prawem Jedności w jednym z najbardziej fundamentalnych zniekształceń.

17.2 Pytający: Czy w tych ostatnich dniach można pomóc istocie osiągnąć poziom czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie można bezpośrednio pomóc innej istocie. Możliwe jest jedynie udostępnienie katalizatora w jakiejkolwiek formie, z których najważniejszym jest promieniowanie uświadomienia sobie jedności ze Stwórcą z pozycji jaźni, mniej ważne są informacje, którymi się z wami dzielimy.

My sami nie odczuwamy potrzeby szerokiego rozpowszechniania tych informacji. Wystarczy, że udostępniliśmy go trzem, czterem lub pięciu. Jest to niezwykle obfita nagroda, ponieważ jeśli jeden z nich uzyska zrozumienie czwartej gęstości dzięki temu katalizatorowi to wtedy wypełnimy Prawo Jedności w zniekształceniu służby.

Zachęcamy do beznamiętnej próby dzielenia się informacjami bez troski o liczby lub szybki wzrost pośród innych. To, że próbujesz udostępnić te informacje, jest z twojego punktu widzenia służbą. Próba, jeśli dotrze do jednego, dociera do wszystkich.

Nie możemy zaoferować drogi na skróty do oświecenia. Oświecenie jest chwilą, jest otwarciem na inteligentną nieskończoność. Może to być dokonane tylko przez tą jaźń, dla tej jaźni. Inna jaźń nie może nauczać/uczyć się oświecenia, a jedynie nauczać/uczyć się informacji, inspiracji lub dzielić się miłością, tajemnicą, nieznanym, co sprawia, że druga jaźń wyciąga rękę i rozpoczyna proces poszukiwania, który kończy się w danej chwili. Ale kto może wiedzieć, kiedy istota otworzy bramę do teraźniejszości?

42.20 Pytający: Dziękuję. Korzystając z relacji nauczania/uczenia się między rodzicem a dzieckiem, jakie rodzaje działań zademonstrowałyby aktywację każdego centrum energii w kolejności od czerwieni do fioletu?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Istota, dziecko czy dorosły, jak to nazywacie, nie jest instrumentem, na którym można grać. Odpowiednim narzędziem nauczania/uczenia się dziecka przez rodzica jest otwartość serca rodzica i całkowita akceptacja istoty dziecka. Obejmie to wszystko, co dziecko wniosło do doświadczenia życiowego na tej płaszczyźnie.

W tej relacji są dwie rzeczy, które są szczególnie ważne, poza podstawową akceptacją dziecka przez rodzica.

Po pierwsze, doświadczenie wszelkich środków, których rodzic używa do wielbienia i dziękczynienia Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, powinno, o ile to możliwe, być codziennie dzielone z istotą dziecięcą, jakbyście to nazwali.

Po drugie, współczucie rodzica dla dziecka może być złagodzone przez zrozumienie, że istota dziecięca nauczy się od rodzicielskiej innej jaźni uprzedzeń związanych ze służbą innym lub służbą sobie. To jest powód, dla którego pewna dyscyplina jest odpowiednia w nauczaniu/uczeniu się. Nie dotyczy to aktywacji żadnego centrum energii, ponieważ każda istota jest wyjątkowa, a każda relacja z sobą i innymi jaźniami jest podwójnie wyjątkowa. Z tego powodu podane wskazówki mają jedynie charakter ogólny.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

93.23 Pytający: Czy jest jakiś inny aspekt tej trzeciej karty, który Ra mógłby w tej chwili skomentować?

Ra: Jestem Ra. Można powiedzieć, że istnieje wiele aspektów, które inny uczeń mógłby zauważyć i rozważyć na tym obrazie. Jednakże naturą nauczania/uczenia się jest unikanie wkraczania w sferę uczenia się/nauczania ucznia. Zgodziliśmy się komentować wszystkie spostrzeżenia, jakie może poczynić uczeń. Nie możemy powiedzieć więcej niż to, dla jakiegokolwiek ucznia.

Dodamy, że oczekuje się, że każdy uczeń w naturalny sposób będzie miał unikalne doświadczenie percepcyjne dotyczące każdego obrazu. Dlatego nie oczekuje się, że pytający zadaje wyczerpujące pytania w imieniu wszystkich uczniów. Raczej oczekuje się i akceptuje, że pytający zada zestaw pytań, które stworzą serię pojęć dotyczących każdego archetypu, co następnie zaoferuje każdemu następnemu uczniowi możliwość bardziej świadomego studiowania archetypowego umysłu.

Czy możemy teraz poprosić o jeszcze jedno zapytanie. Z przyjemnością informujemy, że ten instrument pamiętał o zarezerwowaniu pewnej ilości przesyłanej energii, aby ułatwić przejście z powrotem do stanu czuwania. Dlatego stwierdzamy, że energii wystarczy na jeszcze jedno zapytanie.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy