Prawo Jedności Nauczanie/uczenie się

Ukryj menu

Znaleziono 4 wyniki.

⇐ Category list

1.10 Pytający: Kolejne pytanie. Czy jest możliwe przyspieszenie zrozumienia u [innych] bytów [czy też cały wysiłek . . . wysiłek jednostki w celu przyspieszenia zrozumienia siebie? Innymi słowy, jeśli jednostka stara się działać jako katalizator w sensie ogólnym, aby zwiększyć świadomość świadomości planetarnej, to czy nie robi nic poza pracą nad sobą, czy jest to [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na twoje pytanie w dwóch równie ważnych częściach.

Musisz najpierw zrozumieć, że różnica między tobą a innymi nie jest dla nas widoczna. Nie zakładamy, że istnieje różnica między próbą podniesienia świadomości poprzez zniekształcenia, które rzutujesz jako osobowość, a zniekształceniami, które rzutujesz jako inna osobowość Zatem uczenie się jest tym samym, co nauczanie, chyba że nie nauczasz tego, czego się nauczyłeś; w takim przypadku zrobiłeś niewiele lub nic dobrego. To zrozumienie powinno być rozważone przez twój kompleks umysł/ciało/duch, ponieważ jest to zniekształcenie, ktróre odgrywa rolę w twoim doświadczeniu w tym momencie.

W drugiej części naszej odpowiedzi postaramy się wyrazić nasze zrozumienie, choć ograniczone. Zindywidualizowana świadomość grupowa to stan dzielenia się zrozumieniem z innymi zaburzeniami kompleksów umysłu/ciała/ducha, które znajdują się w oczywistym zasięgu indywidualnego lub grupowego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Dlatego rozmawiamy z wami i akceptujemy nasze i wasze zniekształcenia, aby wyartykułować zasady stworzenia, a zwłaszcza Prawo Jedności.

Nie jesteśmy dostępni dla wielu waszych ludzi, ponieważ nie jest to łatwo zrozumiały sposób komunikacji lub rodzaj filozofii. Jednak nasze istnienie jest, mamy nadzieję, ostrym przykładem zarówno potrzeby, jak i niemal beznadziejnej próby nauczania.

Wszyscy w tej grupie starają się wykorzystywać, trawić i urozmaicać informacje przesyłane do tego narzędzia kanałami kompleksu umysł/ciało/duch, bez zniekształceń. Nieliczni, których oświecisz dzieląc się swoim światłem, to znacznie więcej niż wystarczający powód do jak największego wysiłku. Służyć jednemu to służyć wszystkim.

Dlatego odpowiadamy na to pytanie, stwierdzając, że naprawdę jest to jedyne działanie, które jest tego warte: uczenie się/nauczanie i nauczanie/uczenie się. Nie ma nic innego, co mogłoby pomóc w zademonstrowaniu Pierwotnej Myśli, z wyjątkiem waszej istoty a zniekształceń pochodzących od niewyjaśnionej, nieartykułowanej lub odzianej w tajemnicę istoty jest wiele. Tak więc próba rozpoznania i znalezienia drogi przez jak najwięcej zniekształceń umysłu/ciała/ducha podczas nauczania jest bardzo dobrym wysiłkiem do podjęcia. Nie możemy już bardziej doniośle mówić o twoim pragnieniu służenia.

Czy możemy mówić na ten temat z innej perspektywy?

2.1 Pytający: Myślę, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy zrozumieją to, co mówisz i którzy byliby zainteresowani książką z twoim przekazem. Zastanawiam się, czy zgodziłbyś się na wydanie książki. A jeśli tak, to myślę, że byłoby zasadnym dać trochę historycznego tła.

Ra: Jestem Ra. Możliwość komunikacji, jak byście to nazwali, od Jednego do Jednego, pomimo dopuszczalnych zniekształceń, jest powodem, dla którego skontaktowaliśmy się z tą grupą. Niewielu ludzi rozumie bez nadmiernego zniekształcenia to, co komunikujemy poprzez połączenie z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Jeśli jednak pragniesz dzielić się naszą komunikacją z innymi, mamy tendencję do dostrzegania, że bardzo pomocne byłoby wykrystalizowanie i zorganizowanie własnych wzorców wibracyjnych na poziomie doświadczenia, które nazywasz życiem. Jeśli jeden jest oświecony, czyż nie wszyscy są oświeceni? Dlatego jesteśmy gotowi odpowiedzieć na wszystko, co chcesz. Nauczanie/uczenie się jest Prawem Jedności w jednym z najbardziej fundamentalnych zniekształceń.

17.2 Pytający: Czy w tych ostatnich dniach można pomóc istocie osiągnąć poziom czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie można bezpośrednio pomóc innej istocie. Możliwe jest jedynie udostępnienie katalizatora w jakiejkolwiek formie, z których najważniejszym jest promieniowanie uświadomienia sobie jedności ze Stwórcą z pozycji jaźni, mniej ważne są takie informacje, którymi się z wami dzielimy

My sami nie odczuwamy potrzeby szerokiego rozpowszechniania tych informacji. Wystarczy, że udostępniliśmy go trzem, czterem lub pięciu. Jest to niezwykle obfita nagroda, ponieważ jeśli jeden z nich uzyska zrozumienie czwartej gęstości dzięki temu katalizatorowi to wtedy wypełnimy Prawo Jedności w zniekształceniu służby

Zachęcamy do beznamiętnej próby dzielenia się informacjami bez troski o liczby lub szybki wzrost pośród innych. To, że próbujesz udostępnić te informacje, jest z twojego punktu widzenia służbą. Próba, jeśli dotrze do jednego, dociera do wszystkich

Nie możemy zaoferować drogi na skróty do oświecenia. Oświecenie jest chwilą, jest otwarciem na inteligentną nieskończoność. Może to być dokonane tylko przez tą jaźń, dla tej jaźni. Inna jaźń nie może nauczać/uczyć się oświecenia, a jedynie nauczać/uczyć się informacji, inspiracji lub dzielić się miłością, tajemnicą, nieznanym, co sprawia, że druga jaźń wyciąga rękę i rozpoczyna proces poszukiwania, który kończy się w danej chwili. Ale kto może wiedzieć, kiedy istota otworzy bramę do teraźniejszości?

42.20 Pytający: Dziękuję. Korzystając z relacji nauczania/uczenia się między rodzicem a dzieckiem, jakie rodzaje działań zademonstrowałyby aktywację każdego centrum energii w kolejności od czerwieni do fioletu?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy

Istota, dziecko czy dorosły, jak to nazywacie, nie jest instrumentem, na którym można grać. Odpowiednim narzędziem nauczania/uczenia się dziecka przez rodzica jest otwartość serca rodzica i całkowita akceptacja istoty dziecka. Obejmie to wszystko, co dziecko wniosło do doświadczenia życiowego na tej płaszczyźnie

W tej relacji są dwie rzeczy, które są szczególnie ważne, poza podstawową akceptacją dziecka przez rodzica

Po pierwsze, doświadczenie wszelkich środków, których rodzic używa do wielbienia i dziękczynienia Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, powinno, o ile to możliwe, być codziennie dzielone z istotą dziecięcą, jakbyście to nazwali

Po drugie, współczucie rodzica dziecka może być łagodzone przez zrozumienie, że istota dziecięca powinna nauczyć się skrzywień służenia innym lub służenia sobie od rodzicielskiej jaźni. To jest powód, dla którego pewna dyscyplina jest odpowiednia w nauczaniu/uczeniu się. Nie dotyczy to aktywacji żadnego centrum energii, ponieważ każda istota jest wyjątkowa, a każda relacja z sobą i innymi jaźniami jest podwójnie wyjątkowa. Z tego powodu podane wskazówki mają jedynie charakter ogólny

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy