Prawo Jedności Dwie ścieżki

Ukryj menu

Znaleziono 11 wyników.

⇐ Category list

16.31 Pytający: Chciałbym dokonać analogii o tym, dlaczego mniej jest zorientowanych negatywnie i zapytać, czy analogia jest dobra

W pozytywnie zorientowanym społeczeństwie, w służbie innym, łatwo byłoby przesunąć duży głaz, prosząc wszystkich, aby pomogli go przenieść. W społeczeństwie zorientowanym na służbę sobie byłoby znacznie trudniej nakłonić wszystkich do pracy przy głazie dla dobra wszystkich; dlatego o wiele łatwiej jest załatwiać sprawy, tworząc zasadę służenia innym i wzrastać w pozytywnie zorientowanych społecznościach, niż w negatywnych. Czy to jest poprawne? [Niesłyszalne]

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

19.16 Pytający: Następnie, poprzez wolną wolę, gdzieś w doświadczeniu trzeciej gęstości, ścieżka rozdziela się i istota świadomie... prawdopodobnie nie wybiera świadomie. Czy istota świadomie wybiera tę ścieżkę w początkowym punkcie rodzielenia?

Ra: Jestem Ra. Mówimy ogólnie, co jest niebezpieczne, ponieważ zawsze jest niedokładne. Zdajemy sobie jednak sprawę, że szukasz oglądu sytuacji, więc wyeliminujemy anomalie i będziemy mówić o większości

Większość istot trzeciej gęstości jest daleko na wybranej ścieżce, zanim uświadomienie sobie tej ścieżki jest świadome.

19.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie skrzywienia tworzą ich pęd w kierunku wybranej ścieżki służenia sobie?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko metaforą. Niektórzy kochają światło. Niektórzy kochają ciemność. To kwestia wyjątkowego i nieskończenie różnorodnego Stwórcy, który wybiera i bawi się pośród swoich doświadczeń niczym dziecko na pikniku. Niektórzy cieszą się piknikiem i uważają, że słońce jest piękne, jedzenie pyszne, gry orzeźwiające i świecą radością tworzenia. Niektórzy uważają noc za pyszną, a ich piknik to ból, trudności, cierpienie innych i badanie perwersji natury. Ci cieszą się innym piknikiem

Wszystkie te doświadczenia są dostępne. To wolna wola każdej istoty, która wybiera formę zabawy, formę przyjemności.

19.18 Pytający: Zakładam, że istota na którejkolwiek ze ścieżek może w dowolnym momencie zdecydować się na wybór ścieżek i ewentualnie wrócić po śladach, przy czym zmiana ścieżki jest tym trudniejsza, im dalej przebyta. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Im bardziej istota jest, jak byście to nazwali, spolaryzowana, tym łatwiej ta istota może zmienić polaryzację, tym więcej mocy i świadomości będzie miała istota

Prawdziwie bezradni to ci, którzy nie wybrali świadomie, ale którzy powtarzają wzory bez wiedzy o powtórzeniach lub znaczeniu wzoru.

19.19 Pytający: Uważam, że mamy tutaj bardzo, bardzo ważny punkt. Wydaje się więc, że w tej polaryzacji istnieje ogromny potencjał, taki sam jak w… Aby zrobić analogię, używając elektryczności: mamy biegun dodatni i ujemny. Im większy zbudujesz ładunek na którymkolwiek z nich, tym większa potencjalna różnica i tym większa zdolność do wykonywania pracy, jak to nazywamy, w sferze fizycznej

Wydaje mi się, że jest to dokładna analogia, jaką mamy tutaj w świadomości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

20.9 Pytający: Dziękuję. Wczoraj mówiliśmy o rozłamie, który ma miejsce w trzeciej gęstości, kiedy istota, świadomie lub z powodu wypaczeń, wybiera ścieżkę służby innym lub sobie. Pojawiło się filozoficzne pytanie, dlaczego taki rozłam w ogóle istnieje. Mam wrażenie, że tak jak w przypadku elektryczności, jeśli nie mamy biegunowości w elektryczności, nie mamy prądu; nie mamy żadnego działania; nie mamy… Dlatego zakładam, że w świadomości bez takiej biegunowości nie byłoby działania ani doświadczenia. Czy to jest poprawne

Ra: To jest poprawne. Możesz użyć ogólnego terminu „praca”.

20.10 Pytający: Wtedy koncepcja służby sobie lub służenia innym jest obowiązkowa, jeśli chcemy mieć pracę, czy to w świadomości, czy też pracę mechaniczną lub pracę wg konceptu Newtonowskiego w fizyczności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne z jednym uzupełnieniem. Cewka, jak możesz rozumieć ten termin, jest nawinięta, jest potencjalna, jest gotowa. To, czego brakuje bez polaryzacji, to ładunek.

20.11 Pytający: Wtedy ładunek jest dostarczany przez zindywidualizowaną świadomość. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ładunek jest dostarczany przez zindywidualizowaną istotę, wykorzystującą dopływy i strumienie napływającej energii poprzez wybory wolnej woli.

39.12 Pytający: Czy dotyczy to również wszystkich innych promieni?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy krótko. Możesz zapytać dalej w kolejnej pracy

Negatywny wzór promienia to czerwony/pomarańczowy/żółty, poruszający się bezpośrednio do niebieskiego,* używany tylko w celu kontaktu z inteligentną nieskończonością

W istotach zorientowanych pozytywnie konfiguracja jest gładka krystalicznie klarowna i z cechami siódmego promienia

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument

46.10 Pytający: Zatem, jak to rozumiem, mówisz, że jeśli pozytywnie polaryzująca istota nie zaakceptuje innej jaźni lub jeśli negatywnie polaryzująca istota nie będzie w stanie kontrolować innej jaźni, każdy z tych warunków spowoduje prawdopodobnie raka. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Pierwsza akceptacja lub kontrola, w zależności od biegunowości, dotyczy jaźni. Gniew jest jedną z wielu rzeczy, które należy zaakceptować i kochać jako część siebie lub kontrolować jako część siebie, jeśli istota ma wykonywać pracę.

54.25 Pytający: Wydaje się zatem, że ci na ścieżce pozytywnej, w przeciwieństwie do tych na ścieżce negatywnej, mieliby dokładnie odwrotny cel w pierwszych trzech promieniach; czerwonym, pomarańczowym i żółtym. Każda ścieżka starałaby się wykorzystać promienie w dokładnie odwrotny sposób. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo, a nawet zasadniczo poprawne. W każdym z centrów jest energia potrzebna do utrzymania kompleksu umysłu/ciała/ducha, który jest nośnikiem doświadczenia, we właściwej strukturze i kompozycji. Zarówno negatywne, jak i pozytywne istoty dobrze sobie radzą, jeśli zarezerwują tę małą część każdego ośrodka na utrzymanie integralności kompleksu umysłu/ciała/ducha. Niemniej jednak po tym momencie prawdą jest, że negatywni wykorzystają trzy niższe ośrodki do oddzielenia się od innych i kontroli nad nimi - za pomocą środków seksualnych, narzucania swojej woli oraz działań w waszych społeczeństwach

W przeciwieństwie do tego, pozytywnie zorientowana istota będzie przekształcać silną energię seksualną czerwonego promienia w transfery energii zielonego promienia i promieniowanie w kolorze niebieskim i indygo oraz podobnie transmutować osobowość i miejsce w społeczeństwie w sytuacje transferu energii, w których istota może się scalić z innymi i im służyć, a w końcu, promieniować na innych, nie oczekując w zamian żadnego transferu.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy