Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘geste’

Ukryj menu

Znaleziono 4 wyniki.

Typ wyszukiwania: dowolne dopasowanie / dokładny termin.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

26.24 Pytający: Czy mógłbyś sprawić, by instrument zakaszlał, a następnie powiedzieć mi mniej więcej, jak to osiągnąłeś?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Osiąga się to poprzez nasze zrozumienie międzywymiarowych pól energii. Wyższe lub bardziej gęste pole energetyczne będzie kontrolować mniej gęste.

59.24 Pytający: Czy po wyrównaniu się osi planetarnych wyrównają się one 20° na wschód od północy, aby dostosować się do zielonej wibracji?

Ra: Jestem Ra. Obawiamy się, że to będzie ostatnie pytanie, ponieważ ta istota gwałtownie zwiększa swoje zniekształcenie w kierunku tego, co nazywasz bólem kompleksu ciała.

Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Nie możemy mówić o niczym pewnym, ale jesteśmy świadomi, że grubsze lub mniej gęste materiały zostaną wciągnięte do konformacji z gęstszymi i lżejszymi energiami, które dają waszemu Logosowi jego postępowanie poprzez sfery doświadczenia.

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania?

65.19 Pytający: [chichocze] Dziękuję. Proces zapominania był dla mnie zagadką, ponieważ powiedziałeś, że ludzie aktywowani w czwartej gęstości, którzy byli tutaj, a których można było zebrać, nie mieli tego samego problemu z zapominaniem. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego wędrowiec traci pamięć?

Ra: Jestem Ra. Powód jest dwojaki:

Po pierwsze, genetyczne właściwości połączenia między kompleksem umysłu/ciała/ducha a strukturą komórkową ciała są inne dla trzeciej gęstości niż dla trzeciej/czwartej gęstości.

Po drugie, należy zachować wolną wolę istot trzeciej gęstości. W ten sposób wędrowcy zgłaszają się na ochotnika do połączeń genetycznych lub DNA trzeciej gęstości z kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Proces zapominania może być przeniknięty do tego stopnia, że wędrowiec pamięta, czym jest i dlaczego znajduje się na sferze planetarnej. Byłoby jednak naruszeniem, gdyby wędrowcy przeniknęli do zapomnienia tak daleko, by uaktywnić bardziej gęste ciała i dzięki temu móc żyć, powiedzmy, w sposób boski. Nie byłoby to właściwe dla tych, którzy zdecydowali się służyć.

Nowe istoty czwartej gęstości, które stają się zdolne do demonstracji różnych nowszych zdolności, robią to w wyniku obecnego doświadczenia, a nie w wyniku pamięci. Zawsze jest kilka wyjątków i prosimy was o wybaczenie za ciągłe gradacje nadmiernych uogólnień.

94.9 Pytający: Potem mówi: „Jeżeli tak jest, to wydaje się to być częścią zagadki o sposobie bycia, o którym mówił Ra. Obawiam się, że jeśli nie uda mi się pracować nad moimi ludzkimi zniekształceniami, będę odpowiedzialna za utratę kontaktu. Jednak również Ra sugeruje, że nadmierne poświęcenie się jakimkolwiek wynikom jest niemądre. Czy Ra mógłby skomentować te myśli?"

Ra: Jestem Ra. Skomentujemy ogólnie, najpierw pytanie o kontakt, które ponownie wskazuje, że instrument patrzy na kompleks umysłu/ciała/ducha z uprzedzeniem.

Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha, który poszukuje, prawie na pewno będzie wykazywał niedojrzałe i irracjonalne zachowania. Bywa też tak, że ta istota – jak i prawie wszyscy poszukiwacze – wykonała w ramach doświadczenia inkarnacyjnego poważną pracę i rzeczywiście rozwinęła dojrzałość i racjonalność. Można zauważyć, że ten instrument nie dostrzega tego, co zostało dokonane, a widzi tylko to, co pozostaje do wykonania. Rzeczywiście, każdy poszukiwacz, który odkryje w sobie ten kompleks mentalnych i mentalno-emocjonalnych zniekształceń, powinien zastanowić się nad możliwą nieskutecznością osądu.

Zbliżając się do drugiej części zapytania, dostrzegamy możliwość naruszenia wolnej woli. Wierzymy jednak, że możemy udzielić odpowiedzi w granicach Prawa Pomieszania.

Ten konkretny instrument nie był szkolony ani nie studiował, ani nie pracował w żadnej dyscyplinie, aby móc skontaktować się z Ra. Mogliśmy, jak wielokrotnie mówiliśmy, skontaktować się z tą grupą za pomocą tego instrumentu ze względu na czystość oddania tego instrumentu w służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, a także ze względu na ogromną ilość harmonii i akceptacji, jaką każdy z was cieszył się w grupie; sytuacja ta umożliwia grupie wsparcia funkcjonowanie bez znaczących zniekształceń.

Jesteśmy pokornymi posłańcami. Jak jakakolwiek myśl może być przyjęta przez instrument co do woli Stwórcy?

Dziękujemy tej grupie, że możemy przez nią przemówić, ale przyszłość jest zamglona. Nie wiemy, czy nasz geste może, po ostatniej pracy, być kompletny.

Czy zatem instrument może przez chwilę pomyśleć, że przestanie służyć Jednemu Nieskończonemu Stwórcy? Prosimy, aby instrument rozważył te zapytania i obserwacje.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy