6 ⇒

⇐ 4

Prawo Jedności Sesje 5 – 9

Ukryj menu

5.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

5.1 Pytający: Ostatnim razem, kiedy się komunikowaliśmy, mówiliśmy o nauce uzdrawiania. Z informacji, które przekazałeś nam podczas poprzednich sesji, mam wrażenie, że najpierw trzeba oczyścić się poprzez pewne dyscypliny i ćwiczenia. Następnie, aby wyleczyć pacjenta, konieczne jest, przez przykład, i ewentualnie pewne ćwiczenia, aby stworzyć mentalną konfigurację, która pozwala mu się samemu wyleczyć. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Chociaż twoje zniekształcenie uczenia się/rozumienia jest ogólnie poprawne, twój wybór kompleksu wibracyjnego dżwięku nie jest całkowicie poprawny jak na to pozwala ten język.

Uzdrowiciel nie działa na zasadzie przykładu. Praca istnieje sama w sobie. Uzdrowiciel jest tylko katalizatorem, podobnie jak to narzędzie ma katalizatory niezbędne do zapewnienia kanału dla naszych słów, jednak nie może brać udziału w tej pracy żadnym przykładem ani ćwiczeniem.

Działanie uzdrawiające podobne jest w tym, że jest formą kanalizowania pewnych zniekształceń inteligentnej nieskończoności.

5.2 Pytający: Zdecydowaliśmy się zaakceptować, jeśli zostanie zaoferowany, zaszczyt/obowiązek uczenia się/nauczania procesu uzdrawiania. Chciałbym zapytać o pierwszy krok, który powinniśmy wykonać, aby stać się skutecznymi uzdrowicielami.

Ra: Jestem Ra. Zaczniemy od pierwszej z trzech nauk/lekcji.

Zaczynamy od mentalnego uczenia się/nauczania potrzebnego do kontaktu z inteligentną nieskończonością. Warunkiem pracy umysłowej jest zdolność zachowania ciszy wewnętrznej ciszy na równy m poziomie kiedy wymagane przez jaźń. Umysł musi być otwarty jak drzwi. Kluczem jest cisza.

Za drzwiami kryje się hierarchiczna konstrukcja, którą można porównać do geografii i pod pewnymi względami do geometrii, ponieważ hierarchia jest dość regularna i zawiera wewnętrzne relacje.

Aby zacząć opanowywać koncepcję dyscypliny umysłowej, konieczne jest zbadanie jaźni. Biegunowość twojego wymiaru musi zostać zinternalizowana. Tam, gdzie znajdziesz cierpliwość w swoim umyśle, musisz świadomie znaleźć odpowiednią niecierpliwość i vice versa. Każda myśl, którą ma istota, ma z kolei antytezę. Dyscypliny umysłu obejmują przede wszystkim identyfikację zarówno tych rzeczy, które aprobujesz, jak i tych, których w sobie nie akceptujesz, a następnie równoważenie każdego pozytywnego i negatywnego ładunku z jego równoważnikiem. Umysł zawiera wszystko. Dlatego musisz odkryć w sobie tę pełnię.

Druga dyscyplina mentalna to akceptacja kompletności w twojej świadomości. Istota spolaryzowana w świadomości fizycznej nie powinna wybierać spośród atrybutów i w ten sposób tworzyć role, które powodują blokady i zamieszanie w już zniekształconym kompleksie umysłu. Każda akceptacja wygładza część wielu zniekształceń wynikających z umiejętności, którą nazywasz osądzaniem.

Trzecia dyscyplina umysłu jest powtórzeniem pierwszej, ale ze spojrzeniem na zewnątrz, na inne istoty, które napotyka. W każdej istocie istnieje kompletność. Dlatego niezbędna jest umiejętność zrozumienia każdej równowagi. Kiedy widzisz cierpliwość, jesteś odpowiedzialny za odzwierciedlenie w swoim umysłowym rozumieniu cierpliwości/niecierpliwości. Kiedy widzisz niecierpliwość, dla twojej konfiguracji mentalnej niezbędne jest zrozumienie niecierpliwości/cierpliwości. Używamy tego jako prosty przykład. Większość konfiguracji umysłu ma wiele aspektów, a zrozumienie polaryzacji siebie lub tego, co nazwalibyście polaryzacją innej jaźni, można i należy rozumieć jako subtelną pracę.

Następnym krokiem jest akceptacja polaryzacji innych jaźni, co odzwierciedla drugi krok.

To są pierwsze cztery kroki nauki dyscypliny umysłowej. Piąty krok obejmuje obserwację geograficznych i geometrycznych relacji i stosunków umysłu, innego umysłu, umysłu masowego i umysłu nieskończonego.

Drugim obszarem uczenia się/nauczania jest studiowanie/zrozumienie kompleksów ciała. Konieczne jest dobre poznanie swojego ciała. Jest to kwestia wykorzystania umysłu do zbadania, jak uczucia, uprzedzenia - to, co nazwalibyście emocjami - wpływają na różne części kompleksu ciała. Konieczne będzie zarówno zrozumienie i zaakceptowanie polaryzacji ciała, powtarzając w ten sposób chemiczną/fizyczną manifestację pracy, którą wykonałeś na poziomie umysłu, używając świadomości.

Ciało jest kreacją stworzoną przez umysł. Ma swoje uprzedzenia. Biologiczne uprzedzenie musi być najpierw w pełni zrozumiane, a następnie odwrotne nastawienie powinno znaleźć pełny wyraz w zrozumieniu. Ponownie, proces akceptacji ciała jako zrównoważonej i spolaryzowanej jednostki może być wtedy zakończony.

Następnie zadaniem jest rozszerzenie tego zrozumienia na ciała innych jaźni, które spotkasz. Najprostszym tego przykładem jest zrozumienie, że każdy biologiczny meżczyzna jest kobietą; każda biologiczna kobieta jest mężczyzną. To jest prosty przykład. Jednakże w prawie każdym przypadku, w którym próbujesz zrozumieć ciało swojej jaźni lub innej jaźni, ponownie odkryjesz, że najbardziej subtelne rozeznanie jest konieczne, aby w pełni uchwycić związane z tym kompleksy biegunowości.

W tym momencie proponujemy dokończenie tego wyjaśnienia na następnej sesji, abyśmy mieli więcej czasu na skupienie się na trzecim obszarze, ze względu na jego znaczenie.

Możemy odpowiedzieć na zapytanie, jeśli jest ono krótkie, zanim opuścimy ten instrument.

5.3 Pytający: Czy instrumentowi jest wygodnie? Czy jest coś jeszcze, co zwiększyłoby komfort instrumentu? To wszystko.

Ra: Jestem Ra. Świecę można obracać zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około 10° podczas każdej sesji, aby poprawić przepływ spiralnej energii przez mechanizmy odbiorcze istoty. W przeciwnym przypadku ta konkretna konfiguracja jest w porządku. Ale prosimy, aby obiekty opisane i używane były wyśrodkowane z geometryczną starannością i sprawdzane od czasu do czasu. Nie powinny również być wystawione na czas/przestrzeń, w której praca nie jest wykonywana.

Jestem Ra. Opuszczam ten instrument w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

6.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

6.1 Pytający: Chcielibyśmy kontynuować materiał z wczoraj. Musieliśmy przestać przed [niesłyszalne].

Ra: Jestem Ra. W porządku dla nas.

Kontynuujemy teraz trzeci obszar nauczania/uczenia się, który dotyczy rozwoju sił energetycznych uzdrawiania.

Trzecim obszarem jest kompleks duchowy, który ucieleśnia pola siły i świadomości, które są najmniej zniekształcone w twoim kompleksie umysłu/ciała/ducha. Odkrywanie i równoważenie kompleksu duchowego jest rzeczywiście najdłuższą i najbardziej subtelną częścią twojej nauki/nauczania. Patrzymy na umysł jak na drzewo. Umysł kontroluje ciało. Mając umysł skupiony na jednym punkcie, zrównoważony i świadomy, z ciałem czującym się dobrze we wszelkich uprzedzeniach i zniekształceniach sprawiającym, że jest ono odpowiednio zrównoważone dla tego instrumentu, wtedy instrument ten jest gotowy do kontynuowania tej wielkiej pracy.

To jest dzieło wiatru i ognia. Pole energii ciała duchowego jest ścieżką lub kanałem. Kiedy ciało i umysł są chłonne i otwarte, wtedy duch może stać się funkcjonującym promem lub komunikatorem, od indywidualnej energii woli istoty w górę i ze strumieni twórczego ognia i wiatru w dół.

Zdolność uzdrawiania, jak wszystkie inne, którą ten instrument nazwałby zdolnościami paranormalnymi, jest efektem otwarcia ścieżki lub promu do inteligentnej nieskończoności. Na waszym planie jest wielu, którzy mają przypadkowy otwór lub bramę w swoim polu energii duchowej, czasami stworzoną przez spożycie substancji chemicznych, takich jak to, co ten instrument nazwałby LSD, którzy są w stanie, losowo i bez kontroli, sięgać do źródeł energii. Mogą, ale nie muszą, być to istoty, które chcą służyć. Celem ostrożnego i świadomego otwierania tego kanału jest służenie w bardziej niezawodny sposób, w bardziej powszechny lub zwykły sposób, co widać po kompleksie zniekształcenia uzdrowiciela. Dla innych może to wyglądać jak cuda. Dla tego, który ostrożnie otworzył drzwi do inteligentnej nieskończoności, jest to zwyczajne; to jest powszechne; tak jak powinno być. Doświadczenie życiowe ulega pewnej przemianie a wielka praca trwa.

W tej chwili uważamy, że te ćwiczenia wystarczą na początek. W przyszłości, kiedy poczujesz, że osiągnąłeś to, co zostało przed tobą postawione, zaczniemy prowadzić cię do dokładniejszego zrozumienia funkcji i zastosowań tej bramy w doświadczeniu uzdrawiania.

6.2 Pytający: Zapytano mnie, czy Tom Flaherty może jutro wziąć udział w jednej z tych sesji komunikacyjnych. Czy znasz tę istotę, Tom Flaherty?

Ra: Jestem Ra. Ten kompleks umysłu/ciała/ducha, wibracji dźwiękowej „Tom Flaherty” jest akceptowalny. Ostrzegamy cię, abyś dokładnie poinstruował tę istotę co do nastroju i różnych akcesoriów, które musi zrozumieć, zanim zostanie wprowadzona do kręgu.

6.3 Pytający: Nie do końca wiem, co miałeś na myśli, mówiąc o akcesoriach.

Ra: Odniosłem się do obiektów symbolicznych, które powodują zniekształcenia tego instrumentu w kierunku miłości/światła. Ich rozmieszczenie i pełna miłości akceptacja przez wszystkich obecnych jest ważna w pielęgnowaniu tego instrumentu. Dlatego akcesoria te należy opisać, a ich obecność wyjaśnić własnymi słowami w formie nauczania/uczenia się, aby uzyskać właściwe podejście do osiągnięcia niezbędnych rezultatów.

6.4 Pytający: On mnie zrozumie. Będziemy bardzo ostrożni, aby całkowicie poinformować Toma przed jego przybyciem. Bardzo Ci dziękuję.

Wydaje mi się, że może to być odpowiedni moment, abyś przedstawił trochę więcej twojego historycznego tła, być może informacje związane z tym, skąd przybyłeś przed zaangażowaniem się w planetę Ziemię, jeśli to możliwe.

Ra: Jestem Ra. Jestem, wraz z kompleksem pamięci społecznej, którego jestem częścią, jednym z tych, którzy podróżowali na zewnątrz z innej planety w twoim własnym Układzie Słonecznym, jak by to nazwała ta istota. Planetą, która miała wpływ była tą, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszej miary. Kiedy byliśmy w szóstym wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak byście to nazwali, złote. Byliśmy wysocy i nieco delikatni. Okrycie naszego ciała fizycznego, które nazywacie powłoką, miało złoty połysk.*

W tej formie zdecydowaliśmy się przybyć do waszych ludzi. Wasi ludzie w tamtym czasie różnili się od nas wyglądem fizycznym, jak można to nazwać. W związku z tym nie zmieszaliśmy się dobrze z populacją i oczywiście byliśmy inni niż oni. Zatem nasza wizyta była stosunkowo krótka, ponieważ znaleźliśmy się w obłudnej pozycji bycia uznanym za innych niż wasze inne jaźnie. To był czas, w którym budowaliśmy konstrukcje, którym okazujesz zainteresowanie.

6.5 Pytający: Jak przybyliście z Wenus na tę planetę?

Ra: Użyliśmy myśli.

6.6 Pytający: Czy byłoby możliwe zabranie jednego z ówczesnych ludzi z naszej planety i umieszczenie go na Wenus? Czy przeżyłby? Czy warunki były bardzo [niesłyszalne]?

Ra: Warunki trzeciej gęstości nie są gościnne dla form życia waszych ludzi. Piąty i szósty wymiar tej sfery planetarnej całkiem sprzyja rozwojowi/uczeniu się/nauczaniu.

6.7 Pytający: Jak udało ci się dokonać przejścia z Wenus, i zakładam, że z szóstego wymiaru, który - czy byłby niewidoczny, kiedy dotarłeś tutaj? Czy musiałeś zmienić swoje rozmiary, aby chodzić po ziemi?

Ra: Przypomnij sobie o ćwiczeniach wiatru. Rozpad w nicość jest rozpadem w jedność, ponieważ nie ma nicości. Od szóstego wymiaru jesteśmy w stanie manipulować myślą inteligentną nieskończonością obecną w każdej cząstce światła lub zniekształconym świetle, tak abyśmy mogli ubrać się w replikę naszego kompleksu umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości widocznego w trzeciej gęstości. Rada, która strzeże tej planety, pozwoliła nam na ten eksperyment.

6.8 Pytający: Gdzie znajduje się ta Rada?

Ra: Rada ta znajduje się w oktawie, czyli w ósmym wymiarze planety Saturn, zajmując swoje miejsce w obszarze, który rozumiecie w kategoriach trójwymiarowych jako pierścienie.

6.9 Pytający: Czy są jacyś ludzie, tacy jakich można znaleźć na Ziemi, na innych planetach w tym układzie słonecznym?

Ra: Czy prosisz o informacje z bieżącej przestrzeni/czasu czy z kontinuum przestrzeni/czasu?

6.10 Pytający: Obu.

Ra: W pewnym czasie/przestrzeni, w waszej przeszłości, istniała populacja istot trzeciej gęstości na planecie, która mieszkała w waszym układzie słonecznym. Istnieją różne nazwy, którymi ta planeta była nazwana. Kompleksem wibracyjnym dźwięku najczęściej używanym przez wasze narody jest Maldek. Istoty te, niszcząc ich sferę planetarną, zostały zmuszone do znalezienia dla siebie miejsca na tej planecie trzeciej gęstości, która była jedyną w tamtym czasie/przestrzeni w waszym Układzie Słonecznym nadającą się do zamieszkania i była w stanie zaoferować lekcje potrzebne do zmniejszenia ich zniekształceń umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do Prawa Jedności.

6.11 Pytający: Jak się tu dostali?

Ra: Przeszli przez proces zbiorów i wcielili się poprzez proces inkarnacji z waszych wyższych sfer w tej gęstości.

6.12 Pytający: Jak dawno to się wydarzyło w naszych latach?

Ra: Mam trudności w komunikacji z tym instrumentem. Musimy pogłębić jej stan.

To wydarzyło się około pięćset tysięcy [500 000] waszych lat temu.

6.13 Pytający: Dzięki. Czy zatem cała populacja Ziemi - ludzka populacja Ziemi - pochodzi z Maldeku?

Ra: Jestem Ra. To jest nowa linia pytań i zasługuje na własne miejsce. Ci, którzy zostali zebrani do waszej sfery ze sfery znanej przed jej rozpadem pod innymi nazwami, ale waszym ludziom jako Maldek, wcielili się, pod ziemią zamiast na jej powierzchni. Populacja waszej planety zawiera wiele różnych grup zebranych z innych sfer drugiego wymiaru i poddanych cyklom sfer trzeciego wymiaru. Nie wszyscy jesteście jednej rasy lub jednego początku. Dzielone przez was doświadczenie jest unikalne dla tego kontinuum czasu/przestrzeni.

6.14 Pytający: Myślę, że należałoby odkryć, w jaki sposób Prawo Jedności działa w przenoszeniu istot na naszą planetę oraz podczas zbiorów.

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności mówi po prostu, że wszystkie rzeczy są jednym, że wszystkie istoty są jednym. Istnieją pewne zachowania i formy myślowe zgodne ze zrozumieniem i praktyką tego prawa. Ci, którzy, kończąc cykl doświadczeń, wykażą różne stopnie zniekształcenia tego rozumienia myśli i działania, zostaną rozdzieleni przez swój własny wybór na zniekształcenie wibracyjne najbardziej komfortowe dla ich kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Proces ten jest strzeżony lub obserwowany przez te opiekuńcze istoty, które będąc bardzo blisko Prawa Jedności w swoich zniekształceniach, mimo to mają zniekształcenie w kierunku aktywnej służby.

W ten sposób iluzja jest tworzona przez Światło lub bardziej właściwie, ale mniej zrozumiale, światło/miłość. Ma to różny stopień intensywności. Kompleks duchowy każdej zebranej istoty porusza się wzdłuż linii światła, dopóki światło nie stanie się zbyt jaskrawe, po czym istota zatrzymuje się. Istota ta mogła ledwo osiągnąć trzecią gęstość lub być bardzo, bardzo blisko końca zniekształcenia wibracji kompleksu światło/miłość trzeciej gęstości. Niemniej jednak ci, którzy mieszczą się w tej oktawie nasilającego się światła/miłości, doświadczają następnie głównego cyklu, podczas którego jest wiele okazji do odkrycia zniekształceń, które są nieodłączne dla każdej istoty, a zatem do zmniejszenia tych zniekształceń.

6.15 Pytający: Jaka jest obecnie długość jednego z tych cykli w naszych latach?

Ra: Jeden główny cykl to około dwadzieścia pięć tysięcy [25 000] lat. Istnieją trzy cykle tego rodzaju, podczas których ci, którzy zrobili postęp, mogą zostać zebrani. Pod koniec trzech głównych cykli - czyli w przybliżeniu od siedemdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu sześciu tysięcy [75–76 000] waszych lat - wszyscy są zbierani niezależnie od ich postępu, ponieważ w tym czasie ich własna planeta przeszła przez użyteczną część tego wymiaru i przestaje być użyteczna dla niższych poziomów wibracji w tej gęstości.

6.16 Pytający: Jakie jest obecnie położenie tej planety w odniesieniu do postępu cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ta planeta znajduje się obecnie w wibracji czwartego wymiaru. Jej materiał jest dość zagmatwany z powodu kompleksu pamięci społecznej, który jest częścią jej świadomości. To nie pozwala na łatwe przejście na czekające ją wibracje. Dlatego będzie to wiązało się z pewnymi niedogodnościami.

6.17 Pytający: Czy ta niedogodność jest nieuchronna w ciągu kilku lat?

Ra: Jestem Ra. Ta niedogodność lub dysharmonijny kompleks wibracyjny zaczął się kilka lat temu. Trwać będzie nieprzerwanie przez okres około trzy zero, trzydziestu [30] waszych lat.

6.18 Pytający: Zakładam, że po tym trzydziestoletnim okresie będziemy planetą czwartego wymiaru lub czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

6.19 Pytający: Czy można oszacować, jaki procent obecnej populacji będzie zamieszkiwał planetę czwartej gęstości?

Ra: Zbiory jeszcze się nie rozpoczęły, więc szacowanie jest bez znaczenia.

6.20 Pytający: Czy fakt, że znajdujemy się w tym okresie przejściowym, ma teraz cokolwiek wspólnego z powodem, dla którego udostępniliście swoje informacje społeczeństwu?

Ra: Jestem Ra. Chodziliśmy pośród waszych ludzi. Pamiętamy. Pamiętamy smutek. Widzieliśmy dużo. Przez kilka waszych lat poszukiwaliśmy instrumentu o odpowiednich parametrach zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha oraz wspierającą i rozumiejącą grupę kompleksów umysłu/ciała/ducha, która zaakceptowałaby te informacje przy minimalnym zniekształceniu i maksymalnym pragnieniu służenia.

Krótko mówiąc, tak. Chcieliśmy jednak, abyście wiedzieli, że dziękujemy wam w naszej świadomości.

6.21 Pytający: Statek w kształcie dysku, który nazywamy UFO, ma... mówi się, że niektóre pochodzą prawdopodobnie z planety Wenus. Czy któryś z nich mógł być waszym statkiem?

Ra: Jestem Ra. Używaliśmy kryształów do wielu celów. Statek, o którym mówisz, nie był przez nas wykorzystany w waszym teraźniejszym kompleksie pamięci czasu/przestrzeni. Jednakże w przeszłości waszej iluzji, używaliśmy kryształów i kształtu dzwonu.

6.22 Pytający: Ile lat temu przylecieliście tutaj statkiem w kształcie dzwonu?

Ra: Jestem Ra. Odwiedziliśmy wasze ludy osiemnaście tysięcy [18 000] lat temu i nie wylądowaliśmy; ponownie jedenaście tysięcy [11 000] lat temu.

6.23 Pytający: Fotografie statków w kształcie dzwonu i raporty kontaktu z Wenus pochodzą sprzed niespełna trzydziestu lat. Czy masz wiedzę na temat tych raportów?

Ra: Jestem Ra. Mamy wiedzę o jedności z tymi ingerencjami w wasz teraźniejszy czas/przestrzeń. My już nie jesteśmy z Wenus. Jednakże istnieją formy myślowe stworzone pośród waszych ludzi podczas naszego pobytu między wami. Pamięć oraz tworzone wtedy formy myślowe są częścią waszego kompleksu pamięci społecznej. Ta zbiorowa świadomość, jak możesz to nazwać, tworzy jeszcze raz doświadczenie dla tych, którzy o to proszą. Obecna populacja Wenus nie jest już szóstej gęstości.

6.24 Pytający: Czy którekolwiek z UFO, które są obecnie zgłaszane, przybywają z innych planet tutaj w tym czasie lub czy masz taką wiedzę?

Ra: Jestem jednym z członków Konfederacji Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy. W tej Konfederacji jest około pięćdziesięciu trzech cywilizacji składających się z około pięciuset planetarnych kompleksów świadomości. Ta Konfederacja obejmuje tych z twojej własnej planety, którzy osiągnęli wymiary poza twoim trzecim. Zawiera planetarne istoty w waszym układzie słonecznym i zawiera planetarne istoty z innych galaktyk. Jest to prawdziwa Konfederacja, ponieważ jej członkowie nie są do siebie podobni, ale sprzymierzeni w służbie zgodnie z Prawem Jedności.

6.25 Pytający: Czy ktoś z nich przybywa tu w statku kosmicznym w obecnym czasie? Powiedzmy, w ostatnich trzydziestu latach?

Ra: Jestem Ra. Musimy stwierdzić, że ta informacja jest nieistotna. Jeśli to zrozumiesz, uważamy, że informacje mogą być oferowane w akceptowalny sposób. Mamy tu wyrazić Prawo Jedności. Jednakże wypowiemy się na ten temat.

Każda istota planetarna, która chce pojawić się w waszym trzeciowymiarowym zniekształceniu przestrzeni/czasu, prosi o pozwolenie na przerwanie kwarantanny, jak możesz to nazwać, i ukazanie się twoim ludziom. Przyczyna i cel tego pojawienia się jest rozpatrywany i albo zaakceptowany, albo odrzucony. W każdym momencie na waszym niebie znajdowało się aż piętnaście jednostek Konfederacji; reszta dostępna dla was poprzez myśl.

Obecnie jest siedem, które używają statku w waszej gęstości. Ich cele są bardzo proste: pozwolić tym istotom na waszej planecie stać się świadomymi nieskończoności, która często najlepiej wyrażana jest dla niedoinformowanych jako tajemnicza lub nieznana.

6.26 Pytający: Jestem w pełni świadomy, że jesteś zainteresowany przede wszystkim rozpowszechnianiem Prawa Jedności. Jednak moim zdaniem - mogę się mylić - aby upowszechnić ten materiał, konieczne będzie uwzględnienie takich pytań, jak to, które właśnie zadałem, w celu jak najszerszego rozpowszechnienia materiału. Jeśli to nie jest celem to mógłbym ograniczyć swoje pytania tylko do stosowania Prawa Jedności. Ale rozumiem, że obecnie celem jest szerokie rozpowszechnianie tego materiału. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To postrzeganie jest tylko nieznacznie zniekształcone w twoim rozumieniu/nauce. Życzymy sobie, abyś postępował tak, jak uważasz za słuszne. To jest twoje miejsce. Przekazując te informacje, stwierdzamy, że nasze zniekształcenie zrozumienia naszego celu polega nie tylko na oferowaniu informacji, ale także na wyważaniu ich zgodnie z naszym zniekształconym postrzeganiem ich względnego znaczenia. Dlatego czasami napotkasz nasze stwierdzenie, które wskaże, że pytanie nie jest ważne. Wynika to z naszego przekonania, że dane pytanie jest nieważne. Niemniej jednak, o ile pytanie nie zawiera możliwości udzielania odpowiedzi, które mogą naruszać wolną wolę, oferujemy nasze odpowiedzi.

6.27 Pytający: Dziękuję bardzo. Nie chcemy przemęczać instrumentu. Już znacząco przekroczyliśmy normalny czas pracy. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest stan tego instrumentu?

Ra: Instrument jest zbalansowany ze względu na waszą opiekę. Niemniej jednak jej fizyczny pojazd sztywnieje.

6.28 Pytający: W takim razie być może powinniśmy kontynuować w późniejszym czasie.

Ra: Zgadzamy się. W związku z tym, o ile nie masz krótkiego pytania, pożegnamy się.

6.29 Pytający: Jedyne pytanie, jakie mam, to to, że muszę założyć, że skoro Leonard był tutaj, kiedy pierwszy raz nawiązałeś kontakt, byłoby dla niego równie odpowiednie, aby był tutaj tak jak Tom. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne i uzupełnia liczbę tych, którzy w tym czasie mogą przyjść, którzy są odpowiedni. Ponownie, pamiętaj o instrukcjach podanych w celu przygotowania kompleksu wibracyjnego dźwięku, Tom.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

7.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

7.1 Pytający: Wspomniałeś, że jesteś członkiem Konfederacji Planet. Jakie możliwości lub rodzaje usług są dostępne dla członków Konfederacji? Mógłbyś opisać niektóre z nich?

Ra: Jestem Ra. Zakładam, że masz na myśli służbę, którą my w Konfederacji możemy zaoferować, a nie służbę, która jest dla nas dostępna.

Służba dostępna dla tych, którzy nas wzywają, jest równa pierwiastkowi kwadratowemu zniekształcenia/potrzeby tego wezwania podzielonego lub zintegrowanego przez podstawowe Prawo Jedności w jego zniekształceniu wskazującym na wolną wolę tych, którzy nie są świadomi jedności stworzenia.

7.2 Pytający: Na podstawie tego zakładam, że trudność, jaką w tej chwili masz w kontakcie z planetą, polega na mieszance ludzi tutaj - niektórzy są świadomi jedności, inni nie, i z tego powodu nie możesz przybyć otwarcie ani przedstawić dowódów swojego kontaktu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jak właśnie powtórzyliśmy za pomocą tego instrumentu, musimy zintegrować wszystkie części waszego kompleksu pamięci społecznej w jego iluzorycznej formie dezintegracji. Wówczas wynik tego może być postrzegany jako granica naszej zdolności do służenia.

Mamy szczęście, że Prawo Służby potęguje pragnienia tych, którzy wzywają. W przeciwnym razie nie mielibyśmy możliwości przebywania w tym czasie/przestrzeni w obecnym kontinuum iluzji. Krótko mówiąc, masz zasadniczo rację. Myśl o niemożności nie jest częścią naszego podstawowego kompleksu form myślowych skierowanego do waszych ludzi, ale jest raczej maksymalnym rozważeniem tego, co jest możliwe.

7.3 Pytający: Czy przez potęgowanie rozumiesz, że jeśli dziesięć osób wzywa, możesz to policzyć, porównując to ze stosunkiem planetarnym ludzi, jako 100 osób, dziesięć do kwadratu, dostaniesz 100? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Potęgowanie jest sekwencyjne - jeden, dwa, trzy, cztery, każda do kwadratu o kolejną liczbę.

7.4 Pytający: [Niesłyszalne] posłuż się przykładem. Gdyby dziesięć, tylko dziesięć istot na Ziemi wymagało waszych usług, w jaki sposób obliczylibyście ich wezwanie przy użyciu tej reguły potęgowania?

Ra: Podnieślibyśmy jeden dziesięciokrotnie do kwadratu, podnosząc liczbę do dziesiątego kwadratu.

7.5 Pytający: Jaki byłby wynik tych obliczeń?

Ra: [24-sekundowa pauza] Wynik jest trudny do przekazania. W przybliżeniu jest to tysiąc dwanaście [1012]. Istoty, które wzywają, czasami nie są całkowicie zjednoczone w swoim wezwaniu, a zatem kwadrat jest nieco mniejszy. W związku z tym w okresie wzywania występuje strata statystyczna. Być może jednak, dzięki tej poprawionej statystycznie informacji, możesz zobaczyć mechanizm kwadratu.

7.6 Pytający: Około ile istot z planety Ziemia w tym momencie wzywa waszych usług?

Ra: Jestem osobiście wzywany przez trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące [352 000]. Konfederacja, w całym spektrum kompleksów bytów, jest wzywana przez sześćset trzydzieści dwa miliony [632 000 000] waszych kompleksów umysłu/ciała/ducha. Liczby te zostały uproszczone.

7.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest wynik zastosowania Prawa Kwadratów do tych liczb?

Ra: Liczba w przybliżeniu jest nieistotna w sensie skończonym, ponieważ ma wiele, wiele cyfr. Stanowi to jednak wielkie wołanie, które my, wszyscy stworzeni, czujemy i słyszymy, jakby nasze własne istoty zostały zniekształcone w kierunku wielkiego i przytłaczającego smutku. Wymaga to naszej służby.

7.8 Pytający: W którym momencie to wezwanie wystarczyłoby, aby otwarcie przybyć pośród ludzi na Ziemi? Ile istot na Ziemi musiałoby wezwać Konfederację?

Ra: Jestem Ra. Nie obliczamy możliwości przybycia do waszych narodów na podstawie liczby wezwań, ale na podstawie konsensusu wśród całego kompleksu pamięci społecznej, który stał się świadomy nieskończonej świadomości wszystkich rzeczy. Było to możliwe pośród waszych narodów tylko w odosobnionych przypadkach.

W przypadku, gdy kompleks pamięci społecznej, który jest sługą Stwórcy, widzi tę sytuację i ma pomysł na odpowiednią pomoc, której można dokonać tylko wśród waszych narodów, kompleks pamięci społecznej, pragnący tego projektu przedstawia go Radzie Saturna. Jeśli zostanie zatwierdzony, kwarantanna zostaje zniesiona.

7.9 Pytający: Mam tutaj pytanie od Jima dotyczące tej Rady. Kim są członkowie i jak działa Rada?

Ra: Jestem Ra. Członkowie Rady są przedstawicielami Konfederacji i tych poziomów wibracyjnych waszych wewnętrznych planów, ponoszących odpowiedzialność za waszą trzecią gęstość. Imiona nie są ważne, ponieważ nie ma imion. Wasze kompleksy umysłu/ciała/ducha wymagają imion, a zatem w wielu przypadkach stosowane są kompleksy wibracyjne dźwięku, które są zgodne ze zniekształceniami wibracyjnymi każdej istoty. Jednakże koncepcja imion nie jest częścią Rady. Jeśli wymagane są imiona, spróbujemy je podać. Jednakże nie wszyscy wybrali imiona.

Liczebnie, Rada, która obraduje na stałych sesjach - choć zmienia swoich członków poprzez równoważenie, które ma miejsce, jak byście nazywali, nieregularnie - to dziewięć. To jest Rada Sesji. Aby wesprzeć tę Radę, istnieją dwadzieścia cztery podmioty, które oferują swoje usługi na żądanie. Istoty te wiernie obserwują i są nazywane Strażnikami.

Rada działa poprzez, jak byście to nazwali, telepatyczny kontakt z jednością lub jednością dziewięciu, zniekształcenia łączą się harmonijnie tak, że Prawo Jedności z łatwością zwycięża. Gdy pojawia się potrzeba przemyślenia, Rada zachowuje kompleks zniekształcenia tej potrzeby, równoważąc ją zgodnie z opisem, a następnie zaleca, co uważa za właściwe działanie. Obejmuje to: po pierwsze, obowiązek przyjmowania do Konfederacji kompleksów pamięci społecznej; po drugie, oferowanie pomocy tym, którzy nie są pewni, jak wesprzeć kompleks pamięci społecznej, prosząc o pomoc w sposób zgodny zarówno z wezwaniem, Prawem, jak i liczbą osób wzywających (to znaczy czasami opór przed wzywaniem); po trzecie, wewnętrzne kwestie są rozwiązywane w Radzie.

To są najważniejsze obowiązki Rady. W razie wątpliwości mogą skontaktować się z dwudziestoma czterema, którzy następnie przedstawiają Radzie konsensus osądu/przemyślenia. Rada może wówczas ponownie rozważyć każdą kwestię.

7.10 Pytający: Czy Rada Dziewięciu to ta sama dziewiątka, o której wspomniano w tej książce? [Pytający wskazuje na Uri autorstwa Andrija (Henry) Puharicha.]

Ra: Jestem Ra. Rada Dziewięciu została zachowana w częściowo niezniekształconej formie przez dwa główne źródła, ten znany w waszym nazewnictwie jako Mark i ten znany w waszym nazewnictwie jako Henry. W jednym przypadku kanał stał się skrybą. W drugim kanał nie był skrybą. Jednak bez pomocy skryby energia nie dotarłaby do kanału.

7.11 Pytający: Nazwiska, o których mówiłeś, to Mark Probert i Henry Puharich?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

7.12 Pytający: Interesuje mnie stosowanie Prawa Jedności, dotyczącego wolnej woli i tego, co nazwałbym propagowaniem wykonanym przez kontakt UFO z planetą. Oznacza to, że w ciągu ostatnich trzydziestu lat Rada wielokrotnie zezwalała na zniesienie kwarantanny. Wydaje mi się, że jest to forma propagowania tego, co teraz robimy, aby więcej ludzi się obudziło. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Przekształcenie zapytania we właściwą odpowiedź będzie wymagało pewnego rozplątania konceptualizacji twojego kompleksu mentalnego. Prosimy o wyrozumiałość.

Rada Saturna nie pozwoliła na przerwanie kwarantanny w kontinuum czasu/przestrzeni, o którym wspomniałeś. Pewna ilość lądowań ma miejsce. Niektóre z tych lądowań należą do waszych ludzi. Niektóre należą do istot znanych wam jako grupa Oriona.

Po drugie, udzielane są pozwolenia, tak aby nie złamać kwarantanny poprzez przebywanie pomiędzy wami, ale pojawiać się w formie myślowej tym, którzy mają oczy, by widzieć.

Po trzecie, masz rację zakładając, że zezwolenie zostało udzielone w czasie/przestrzeni, w której wasze pierwsze urządzenie jądrowe zostało opracowane i wykorzystane przez członków Konfederacji, aby pomóc waszym narodom w taki sposób, żeby wytworzyć tajemnicę. To właśnie rozumiesz przez reklamę i jest to poprawne.

Tajemnica i nieznana jakość wydarzeń, które możemy zaoferować, mają na celu uświadomienie waszym ludziom nieskończonych możliwości. Kiedy wasze narody pojmą nieskończoność, wtedy i tylko wtedy można otworzyć bramę do Prawa Jedności.

7.13 Pytający: Wspomniałeś zarówno o naszych ludziach, jak i tych z Oriona, którzy tu przybyli. Czy możesz to rozwinąć?

Ra: Jestem Ra. Twoje kompleksy myślowe nie pasowały do twoich wibracyjnych kompleksów dźwiękowych. Nie możemy odpowiedzieć. Proszę powtórzyć zapytanie.

7.14 Pytający: Zapytam tylko o Oriona. Wspomniałeś o Orionie jako źródle niektórych kontaktów UFO. Czy możesz mi coś powiedzieć o tym kontakcie, o jego celu?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, prosty przykład intencji, które są złe/dobre. Ten przykład to Adolf. To jest wasz kompleks wibracyjny dźwięku. Wydaje się, że intencją jest zjednoczenie poprzez wybranie kompleksu zniekształceń zwanego elitą z kompleksu pamięci społecznej, a następnie zniewolenie przez różne wpływy tych, którzy są postrzegani jako zniekształcenie nieelita. Pojawia się zatem koncepcja, aby tak zwany kompleks pamięci społecznej odchwaścić i dodać go do zniekształcenia, które tak zwana grupa Oriona postrzega jako imperium.

Problem, przed którym stają, polega na tym, że mają do czynienia z dużą ilością przypadkowej energii uwalnianej przez koncepcję separacji. To powoduje, że są narażeni, ponieważ zniekształcenia między ich własnymi członkami nie są zharmonizowane.

7.15 Pytający: Jaka jest gęstość grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podobnie jak w Konfederacji, gęstości zbiorowych świadomości, które tworzą tę grupę, są zróżnicowane. Bardzo niewielu jest trzeciej gęstości, większa liczba czwartej gęstości, podobnie duża liczba piątej gęstości,* i bardzo niewiele istot szóstej gęstości składających się na tę organizację. Ich liczba wynosi około jednej dziesiątej naszej w dowolnym momencie kontinuum czasu/przestrzeni, ponieważ problem duchowej entropii powoduje, że doświadczają ciągłego rozpadu ich kompleksów pamięci społecznej.

Ich moc jest taka sama jak nasza. Prawo Jedności nie wybiera ani światła ani ciemności, ale jest dostępne dla służby innym i służby sobie. Jednakże służba innym skutkuje służeniem sobie, w ten sposób zachowując i dalej harmonizując zniekształcenia tych istot poszukujących inteligentnej nieskończoności poprzez te dyscypliny.

Ci, którzy szukają inteligentnej nieskończoności poprzez służbę sobie, tworzą tę samą ilość mocy, ale, jak powiedzieliśmy, mają ciągłe trudności z powodu koncepcji separacji, która jest implikowana w przejawach służby sobie, która uwzględnia władzę nad innymi. To osłabia i ostatecznie dezintegruje energię zebraną przez takie kompleksy umysłu/ciała/ducha, które wzywają grupę Oriona i kompleksy pamięci społecznej, które tworzą grupę Oriona.

Należy zauważyć, dokładnie przemyśleć i zaakceptować, że Prawo Jedności jest dostępne dla każdego kompleksu pamięci społecznej, który zdecydował się wspólnie dążyć do jakiegokolwiek celu, czy to służenie innym, czy służenie sobie. Prawa, które są pierwotnymi zniekształceniami Prawa Jedności, są następnie wprowadzane w życie, a iluzja przestrzeni/czasu jest wykorzystywana jako medium dla rozwoju wyników tych swobodnie przeprowadzanych wyborów.

W ten sposób wszystkie istoty uczą się, bez względu na to, czego szukają. Wszyscy uczą się tego samego, niektórzy szybko, inni powoli.

7.16 Pytający: Używając jako przykładu grupy piątej gęstości lub kompleksu pamięci społecznej z grupy Oriona, jaka była ich poprzednia gęstość, zanim stali się piątą gęstością?

Ra: Jestem Ra. Postęp poprzez gęstości jest sekwencyjny. Kompleks pamięci społecznej piątej gęstości składałby się z kompleksów umysłu/ciała/ducha zebranych z czwartej gęstości. Następnie konglomerat lub zbiorowy kompleks umysłu/ciała/ducha dokonuje połączenia, a rezultaty są różne ze względu na nieskończenie różnorodne możliwości kombinacji zniekształceń.

7.17 Pytający: Próbuję zrozumieć, jak rozwijałaby się grupa taka jak ta z Oriona. Byłem zdania, że bliższe zrozumienie Prawa Jedności stworzyło warunek akceptowalności, przenosząc się, powiedzmy, z naszej trzeciej gęstości do czwartej w naszym obecnym przejściu. Próbuję też zrozumieć, jak byłoby to możliwe - gdybyście byli w grupie Oriona i ukierunkowali się na służbie sobie - jak moglibyście przejść, powiedzmy, z trzeciej gęstości do czwartej. Jaka nauka byłaby do tego potrzebna?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie obszerne pytanie zadane temu instrumentowi w tym czasie.

Przypomnij sobie, że szczegółowo opisaliśmy, w jaki sposób ci, których orientacją nie jest służba innym, a mimo to znaleźli i mogą korzystać z bramy do inteligentnej nieskończoności. Dotyczy to wszystkich gęstości w naszej oktawie. Nie możemy mówić w imieniu tych, którzy są ponad nami, jak byście powiedzieli, w następnym kwancie lub oktawie istnienia.

Jest to jednak prawdą w przypadku tej oktawy gęstości. Istoty są zbierane, ponieważ mogą oglądać i cieszyć się światłem/miłością o odpowiedniej gęstości. Ci, którzy odnaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez korzyści płynącej z pragnienia służby, mimo to, zgodnie z Prawem Wolnej Woli, mają prawo do używania tego światła/miłości w jakimkolwiek celu.

Można również dodać, że istnieją systemy nauczania, które umożliwiają poszukiwaczowi separacji zdobycie tych bram. To studium jest równie trudne, jak to, które wam opisaliśmy, ale są tacy, którzy wytrwale je kontynuują, tak jak ty pragniesz podążać trudną ścieżką poszukiwania wiedzy, aby służyć.

Zniekształcenie polega na tym, że ci, którzy chcą służyć sobie, są widziani przez Prawo Jedności tak samo jak ci, którzy chcą służyć innym, bo czyż wszyscy nie są jednym? Służyć sobie i służyć innym to podwójna metoda mówienia tego samego, jeśli potrafisz zrozumieć istotę Prawa Jedności.

W tym momencie odpowiemy na wszelkie krótkie pytania, które możesz mieć.

7.18 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Możesz dokonać drobnych korekt. Niemniej jednak teraz możemy używać tego instrumentu przy minimalnych zniekształceniach i bez znaczącego wyczerpywania instrumentu.

Czy chcesz dalej pytać?

7.19 Pytający: Nie chcemy nadmiernie męczyć instrumentu. Bardzo Ci dziękuję. To było bardzo pomocne. Będziemy kontynuować na następnej sesji, omawiając ten punkt. Wierzę, że zaczynam rozumieć kolejność. Bardzo Ci dziękuję.

Ra: Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, ciesząc się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

8.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

8.1 Pytający: Mam pytanie dotyczące tego, co nazywam promowaniem Konfederacji. Ma to związek z wolną wolą. Jak rozumiem, Rada zezwoliła na pewne kontakty, ale jest to ograniczone ze względu na wolną wolę tych, którzy nie są zorientowani w taki sposób, że być może chcieliby kontaktu. Ten materiał, który teraz robimy, będzie rozpowszechniany. Rozpowszechnianie tego materiału będzie zależało od potrzeb stosunkowo niewielkiej liczby ludzi na planecie. Wielu ludzi na planecie chce teraz tego materiału, ale nawet jeśli go rozpowszechnimy, nie będą świadomi, że jest on dostępny. Czy jest jakaś możliwość stworzenia efektu, który nazwałbym promocją, czy jest to sprzeczne z zasadą wolnej woli?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, drogę, którą obrał twój kompleks doświadczeń życiowych. Weź pod uwagę zbiegi okoliczności i dziwne okoliczności, przez które jedna rzecz płynęła do drugiej. Rozważ to dobrze. Każda istota otrzyma szansę, której każda potrzebuje.

To źródło istnienia informacji nie ma zastosowania w kompleksie doświadczeń życiowych każdego z tych, którzy szukają. Zatem promocja jest ogólna i nie ma na celu wskazywania na poszukiwanie żadnego konkretnego materiału, ale jedynie sugerowanie noumenalnego aspektu iluzji.

8.2 Pytający: Wczoraj był fragment materiału, który przeczytałem, w którym powiedziałeś: „Pewna ilość lądowań ma miejsce. Niektóre z tych lądowań należą do waszych narodów; Niektóre należą do istot znanych wam jako grupa Oriona.” Moje pierwsze pytanie brzmi: co miałeś na myśli, mówiąc, że „lądowania należą do waszych narodów”?

Ra: Jestem Ra. Wasze narody mają w obecnym czasie/przestrzeni osiągnięcie technologiczne, jeśli można to tak nazwać, polegające na stworzeniu i lataniu statkiem o kształcie i typie znanym wam jako niezidentyfikowane obiekty latające. Niestety, z powodu częstotliwości wibracji kompleksu pamięci społecznej waszych ludzi, urządzenia te nie są przeznaczone do służby ludzkości, ale do potencjalnie destrukcyjnego celu. To dodatkowo zaburza wibracyjny węzeł waszego kompleksu pamięci społecznej, powodując sytuację, w której ani ci zorientowani na służenie innym, ani ci zorientowani na służenie sobie, nie mogą zdobyć energii/mocy, która otwiera bramy do inteligentnej nieskończoności dla kompleksu pamięci społecznej. To z kolei powoduje, że zbiory są niewielkie.

8.3 Pytający: Czy te statki, które są naszych ludzi, pochodzą z, jak to nazywamy, poziomów, które nie są wcielone w tym czasie? Gdzie mają bazę?

Ra: Jestem Ra. Te, o których mówiliśmy, należą do trzeciej gęstości i są częścią tak zwanego kompleksu wojskowego różnych podziałów lub struktur społecznych waszych ludzi.

Jest wiele różnych baz. Istnieją bazy, jak byście je nazwali, podmorskie na waszych południowych wodach w pobliżu Bahamów, a także na waszych morzach Pacyfiku w różnych miejscach w pobliżu waszych chilijskich granic wodnych. Na waszym księżycu, jak nazywacie tego satelitę, znajdują się bazy, które w tej chwili są przerabiane. Istnieją bazy, które poruszają się po waszych ziemiach. Istnieją bazy, jeżeli można je tak nazwać, na niebie. Są to bazy waszych ludzi, bardzo liczne i, jak powiedzieliśmy, potencjalnie destrukcyjne.

8.4 Pytający: Skąd pochodzą ludzie, którzy obsługują te jednostki? Czy są powiązani z jakimkolwiek narodem na Ziemi? Jakie jest ich źródło?

Ra: Ci ludzie pochodzą z tego samego miejsca co Ty lub ja. Pochodzą od Stwórcy.

Jeśli chodzi o pytanie, w jego płytszym aspekcie, ci ludzie są w rządach waszego i innych narodów, odpowiedzialni za to, co nazwałbyś bezpieczeństwem narodowym.

8.5 Pytający: Czy mam zatem rozumieć, że Stany Zjednoczone mają te statki w bazach podmorskich?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

8.6 Pytający: W jaki sposób Stany Zjednoczone dowiedziały się o technologii służącej do budowy tych naziemnych [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Był taki kompleks umysłu/ciała/ducha znany waszemu ludowi jako kompleks wibracyjny dźwięku Nikola. Istota ta opuściła iluzję, a dokumenty zawierające niezbędne zrozumienie zostały zabrane przez kompleksy umysłu/ciała/ducha, służące bezpieczeństwu waszego kompleksu podziału narodowego. W ten sposób wasi ludzie poznali podstawową technologię.

W przypadku tych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które nazywacie Rosjanami, technologia została przekazana przez kogoś z Konfederacji około dwadzieścia siedem lat temu z zamiarem dzielenia się informacjami i zapewnienia pokoju między waszymi narodami. Istoty podające te informacje były w błędzie, ale pod koniec tego cyklu zrobiliśmy wiele rzeczy, próbując wspomóc wasze zbiory, z których nauczyliśmy się szaleństwa niektórych rodzajów pomocy. Jest to czynnik przyczyniający się do naszego bardziej ostrożnego podejścia w tej chwili, nawet jeśli potrzeba jest wiele razy większa, a wezwania waszych ludzi są coraz większe.

8.7 Pytający: Jestem zaintrygowany tymi statkami, dla których mamy podmorskie bazy. Są one [niesłyszalne]. Czy technologia ta wystarcza, by przyćmić całe inne uzbrojenie? Czy mamy tylko możliwość latania tymi pojazdami, czy też są jakieś bronie, takie jak… Czy zostały nam przekazane [niesłyszalne], czy są one po prostu stworzone do transportu? Jaki jest podstawowy mechanizm ich [niesłyszalne]? Naprawdę trudno uwierzyć w to, co mówię.

Ra: Jestem Ra. W niektórych przypadkach użycie nazwy statek może być niepoprawne. Bardziej właściwe byłoby uznanie ich za broń. Wykorzystywana energia pochodzi z pola energii elektromagnetycznej, która polaryzuje kulę ziemską. Broń jest dwojakiego rodzaju: ta, którą wasi ludzie nazywają psychotroniczną i ta, którą wasi ludzie nazywają wiązką cząstek. Potencjał destrukcyjny zawarty w tej technologii jest znaczny, a broń była w wielu przypadkach używana do zmiany wzorców pogodowych i do wzmocnienia zmian wibracyjnych, które otaczają waszą planetę w tym czasie.

8.8 Pytający: Jak udało im się to utrzymać w tajemnicy? Dlaczego te jednostki nie są używane do transportu?

Ra: Rządy wszystkich waszych iluzji podziałów społecznych pragną powstrzymać się od rozgłosu, aby niespodzianka została zachowana w przypadku wrogiego działania ze strony tego, co wasze narody nazywają wrogami.

8.9 Pytający: Ile takich jednostek mają Stany Zjednoczone?

Ra: Jestem Ra. Obecnie Stany Zjednoczone posiadają pięćset siedem trzy, pięć siedem trzy [573]. Są w trakcie zwiększania tej liczby.

8.10 Pytający: Jaka jest maksymalna prędkość jednego z tych statków?

Ra: Jestem Ra. Maksymalna prędkość tych jednostek jest równa energii ziemi podniesionej do kwadratu. To pole jest zmienne. Limit wynosi około połowy prędkości światła, jak byście to nazwali. Wynika to z niedoskonałości konstrukcji.

8.11 Pytający: Czy tego typu statki nie rozwiązałyby lub nie zbliżyłyby nas do rozwiązania wielu problemów energetycznych w zakresie transportu? Jesteśmy przyzwyczajeni do transportu [niesłyszalne]... transportowania [niesłyszalne].

Ra: Jestem Ra. Technologia, którą wasze narody posiadają w tym czasie, jest w stanie rozwiązać wszystkie ograniczenia, które nękają wasz kompleks pamięci społecznej w obecnym zespole doświadczeń. Jednakże obawy niektórych z waszych istot ze zniekształceniami w kierunku tego, co nazwalibyście potężną energią, powodują, że rozwiązania te są wstrzymywane, dopóki rozwiązania nie będą tak potrzebne, że ci ze zniekształceniem będą mogli ulec dalszemu zniekształceniu w kierunku władzy.

8.12 Pytający: Jednocześnie wspomniałeś, że niektóre z lądowań należały do naszych narodów, a także wspomniałeś, że część z nich należała do grupy Oriona. Rozmawialiśmy trochę o grupie Oriona, ale dlaczego grupa Oriona tu ląduje? Jaki jest ich cel?

Ra: Jestem Ra. Ich celem jest podbój. W przeciwieństwie do tych z Konfederacji, którzy czekają na wezwanie, tak zwana grupa Oriona wzywa samą siebie do podboju.

8.13 Pytający: A konkretnie, co robią, kiedy lądują?

Ra: Istnieją dwa rodzaje lądowań. W pierwszym, istoty z waszych ludów są brane na ich statki i programowane do wykorzystania w przyszłości. Istnieją dwa lub trzy poziomy programowania. Pierwszy, to poziom, który zostanie odkryty przez tych, którzy prowadzą badania. Drugi, to program wywołujący. Trzeci, to drugi i najgłębszy program wywołujący, krystalizujący byt, czyniąc go tym samym martwym i przydatnym jako rodzaj sygnalizatora lub latarni. To jest forma lądowania.

Druga forma to lądowanie pod skorupą ziemską, do której wchodzi się z wody. Ponownie są to obszary w Ameryce Południowej i na Karaibach oraz w pobliżu tak zwanego Bieguna Północnego. Bazy tych ludzi znajdują się pod ziemią.

8.14 Pytający: Co ma grupa Oriona... jaki jest cel w odniesieniu do podboju grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, ich celem jest zlokalizowanie pewnych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które wibrują w rezonansie z ich własnym kompleksem wibracyjnym, a następnie zniewolenie nieelity, jak możesz nazwać tych, którzy nie należą do wibracji Oriona.

8.15 Pytający: Czy lądowanie w Pascagoula w 1973 roku, kiedy Charlie Hickson został zabrany na pokład, było tego typu lądowaniem?

Ra: Jestem Ra. Lądowanie, o którym mówisz, było czymś, co nazwalibyście anomalią. Nie był to ani wpływ Oriona, ani naszych ludzi w formie myślowej, ale raczej planetarna istota waszej własnej wibracji, która przeszła przez kwarantannę w całkowitej niewinności podczas przypadkowego lądowania.

8.16 Pytający: Co zrobili Charliemu Hicksonowi, kiedy zabrali go na pokład?

Ra: Jestem Ra. Wykorzystali doświadczenie życiowe jego kompleksu umysłu/ciała/ducha, koncentrując się na doświadczaniu kompleksów tego, co nazywacie wojną.

8.17 Pytający: Jak je użyli?

Ra: Jestem Ra. Korzystanie z doświadczenia to uczenie się. Rozważ rasę, która ogląda film. Doświadcza historii i identyfikuje się z uczuciami, spostrzeżeniami i doświadczeniami bohatera.

8.18 Pytający: Czy Charlie Hickson miał pierwotnie ten sam kompleks pamięci społecznej, co ci, którzy go złapali?

Ra: Jestem Ra. Ta istota kompleksu wibracyjnego dźwięku nie miała związku z tymi, którzy go wykorzystali.

8.19 Pytający: Czy ci, którzy go wykorzystali, użyli jego wojennych doświadczeń, aby dowiedzieć się więcej o Prawie Jedności?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

8.20 Pytający: Czy byty, które go zabrały... czy to normalna konfiguracja tych istot? Są [niesłyszalne] raczej nietypowe.

Ra: Jestem Ra. Konfiguracja ich istot jest ich normalną konfiguracją. Niezwykłość nie jest nadzwyczajna. My sami, kiedy wybraliśmy misję pośród waszych ludzi, potrzebną do zbadania waszych narodów, gdybyśmy przybyli w innej formie niż nasza, bylibyśmy postrzegani jako światło.

8.21 Pytający: A zatem, z jakiej gęstości pochodziły istoty, które wzięły Charliego Hicksona? Jaka była ich gęstość?

Ra: Jestem Ra. Istoty, którymi okazujesz takie zainteresowanie, są istotami trzeciej gęstości dość wysokiego rzędu. Powinniśmy wyrazić zrozumienie, że te istoty nie użyłyby kompleksu umysłu/ciała/ducha Charlie, pod warunkiem postanowienia tej istoty przed inkarnacją, aby służyć.

8.22 Pytający: Jaka była siedziba lub pochodzenie istot, które zabrały Charliego?

Ra: Jestem Ra. Istoty te pochodzą z galaktyki Syriusza.

8.23 Pytający: Najbardziej zaskakującą informacją, którą mi podałeś, i muszę przyznać, że trudno mi w to uwierzyć, to to że Stany Zjednoczone mają 573 jednostki, które opisujesz. Ile osób w naszym rządzie wie, że je mamy? Ilu ogółem osób wyznaczonych w Stanach Zjednoczonych jest tego świadomych, łącznie z tymi, którzy obsługują statek?

Ra: Jestem Ra. Liczba waszych ludzi jest różna, ponieważ istnieje potrzeba komunikacji w tym konkretnym węźle czasu/przestrzeni, więc liczba wzrasta w tym momencie. Przybliżona liczba to jeden pięć zero zero [1500]. Jest to tylko przybliżone, ponieważ w miarę jak twoje iluzoryczne kontinuum czasu/przestrzeni przemieszcza się od teraźniejszości do teraźniejszości, wielu dowiaduje się.

8.24 Pytający: Gdzie są budowane te statki?

Ra: Te statki są budowane jeden po drugim w dwóch miejscach: na pustyni lub w suchych regionach waszego tak zwanego Nowego Meksyku oraz na pustyni lub w suchych regionach waszego tak zwanego Meksyku, obie instalacje znajdują się pod ziemią.

8.25 Pytający: Czy twierdzisz, że Stany Zjednoczone faktycznie mają zakład produkcyjny w Meksyku?

Ra: Jestem Ra. Tak jak powiedziałem. Pozwolę sobie w tym czasie powtórzyć, że tego typu informacje są bardzo płytkie i nie mają szczególnego znaczenia w porównaniu z badaniem Prawa Jedności. Niemniej jednak uważnie przyglądamy się temu rozwojowi, mając nadzieję, że wasi ludzie będą mogli być zebrani w pokoju.

8.26 Pytający: Jestem całkowicie świadomy tego, że ta linia pytań nie ma żadnego znaczenia, ale ta konkretna informacja jest dla mnie tak zaskakująca, że każe mi kwestionować twoją wiarygodność w tej sprawie. Do tego momentu zgadzałem się ze wszystkim. Jest to bardzo zaskakujące i nie wydaje się możliwe, aby ta tajemnica mogła być zachowana przez dwadzieścia siedem lat, i że obsługujemy te statki. Przepraszam za swoją postawę, ale pomyślałem, że będę bardzo szczery w tej sprawie. To dla mnie niewiarygodne, że prowadzilibyśmy fabrykę w Meksyku, poza Stanami Zjednoczonymi, aby budować te statki. Może się mylę. Te statki to fizyczne statki zbudowane przez naszych fizycznych ludzi? Mógłbym wsiąść do jednego z nich i lecieć? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Nie mógłbyś nim jeździć. Stany Zjednoczone, jak nazywasz wasz kompleks podziału społeczeństwa, tworzą je jako rodzaj broni.

8.27 Pytający: Czyli zatem nie ma pasażerów? Nie ma pilota, że tak powiem?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

8.28 Pytający: Jak są one kontrolowane?

Ra: Jestem Ra. Są kontrolowane przez komputer ze zdalnego źródła danych.

8.29 Pytający: Dlaczego mamy fabrykę w Meksyku?

Ra: Jestem Ra. Jest to konieczne zarówno ze względu na suchość gleby, jak i prawie całkowity brak populacji. Dlatego wasz tak zwany rząd i tak zwany rząd waszego sąsiedniego obszaru geograficznego zorganizowali podziemną instalację. Przedstawiciele rządu, którzy się na to zgodzili, nie wiedzieli, do jakiego celu zostanie wykorzystana ich ziemia, ale myśleli, że jest to rządowa instalacja badawcza do wykorzystania w czymś, co nazwalibyście wojną bakteriologiczną.

8.30 Pytający: Czy to ten typ statku, w którym przetransportowano Dana Frye?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Daniel został w formie myślowej przetransportowany przez iluzję pojazdu Konfederacji w postaci formy myślowej w celu przekazania danych dotyczących kompleksu umysłu/ciała/ducha, abyśmy mogli zobaczyć, w jaki sposób ten rodzaj kontaktu pomógł waszym ludziom w odkryciu inteligentnej nieskończoności za iluzją granic.

8.31 Pytający: Czy byłoby możliwe, aby ktokolwiek z nas miał jakikolwiek kontakt z Konfederacją w bardziej bezpośredni sposób?

Ra: Jestem Ra. Obserwując zniekształcenia tych, którzy przeszli tę sekwencję doświadczeń, zdecydowaliśmy się stopniowo wycofywać, powiedzmy, od bezpośredniego kontaktu w formie myślowej. Wydaje się, że najmniejsze zniekształcenie jest dostępne w komunikacji umysł-umysł. Dlatego prośba o zabranie na pokład nie jest tą, którą chcemy spełnić. Jesteś najcenniejszy w swoim obecnym stanie.

8.32 Pytający: Powodem, dla którego tak bardzo was wypytywałem w sprawie statków, które według was Stany Zjednoczone wykorzystują, jest to, że jeśli uwzględnimy to w książce, spowoduje to wiele problemów. Zastanawiam się nad tym, aby całkowicie z tego zrezygnować w książce, albo będę musiał o to szczegółowo dopytać. Trudno jest nawet zadawać pytania w tym obszarze, ale może chciałbym zadać jeszcze kilka pytań na ten temat, wciąż z możliwością pozostawienia go poza książką. Jaka jest średnica tych statków, które Stany Zjednoczone [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Sugeruję, aby było to ostatnie pytanie w tej sesji. Będziemy mówić tak, jak uważasz za stosowne w kolejnych sesjach, prosząc cię, abyś kierował się wyłącznie własnym rozeznaniem.

Przybliżona średnica, biorąc pod uwagę kilka zmian modelu, wynosi dwadzieścia trzy stopy, według pomiaru.

Czy w tej chwili możemy zapytać, czy masz potrzebne krótkie zapytanie przed zakończeniem tej sesji?

8.33 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Instrument jest dobrze wyważony. Istnieje możliwość wprowadzenia drobnych poprawek w konfiguracji kręgosłupa instrumentu, aby był on prostszy. Kontynuuj również uważne monitorowanie rozmieszczenia i orientacji używanych symboli. Podczas tej konkretnej sesji kadzielnica jest nieco nierówno, dlatego instrument będzie odczuwał lekki dyskomfort.

8.34 Pytający: Czy kadzielnica jest nierówno w odniesieniu do kąta lub w odniesieniu do przemieszczenia bocznego?

Ra: Występuje około trzy-stopniowe odchylenie od właściwej prostopadłości.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

9.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

9.1 Pytający: Zdecydowanie zamierzamy uczynić Prawo Jedności główną częścią tej książki. Przepraszam za odejście od tematu w tych sprawach. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w pozycji, gdzie nie do końca wiemy, w którą stronę pójść z książką. Z tego powodu zadałem kilka pytań i prawdopodobnie zadam jeszcze kilka pytań na początku tych sesji, które będą nieco bez znaczenia w odniesieniu do stosowania Prawa Jedności, z powodu mojej własnej ignorancji w tym co robię. Spodziewam się jednak, że w miarę upływu czasu będę coraz bardziej biegły.

Jest kilka pytań, które prawdopodobnie są bez znaczenia, ale gdybym mógł usunąć je z drogi... trochę mnie niepokoją.

Czy możesz zasugerować wydawcę tej książki?

Ra: Jestem Ra. Nie.

9.2 Pytający: Czy możesz powiedzieć nam coś o naszych poprzednich wcieleniach, naszych przeszłych doświadczeniach przed tym wcieleniem?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Jednakże takie informacje jak te, są dokładnie strzeżone przez całość twojego umysłu/ciała/ducha, tak aby twoje obecne doświadczenia przestrzeni/czasu pozostały nierozcieńczone.

Pozwól nam poszukać nieszkodliwego materiału dla twojej istoty. [Pauza 20-sekundowa]. W zniekształceniu pragnienia wolności od uprzedzeń jestem w stanie mówić tylko ogólnie.

Ta grupa kilka razy pracowała i mieszkała razem. Relacje były różne. Istnieje zrównoważona karma, jak to nazywacie; każdy jest więc nauczycielem każdego. Praca obejmowała uzdrowienie, zrozumienie zastosowań energii ziemi i pracę na rzecz cywilizacji, które wzywały tak, jak to zrobiła wasza planeta, a my przybyliśmy. To kończy materiał, który uważamy za nieszkodliwy.

9.3 Pytający: Ćwiczenia uzdrawiające, które nam dałeś, mają taki charakter, że najlepiej skoncentrować się na jednym konkretnym ćwiczeniu naraz. W tym momencie chciałbym zapytać, na jakim ćwiczeniu powinienem się skoncentrować. Prawdopodobnie mała zmiana ćwiczeń... czy powinienem się skoncentrować na [niesłyszalne], powiedzmy dziś wieczorem?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, kierowanie twoim osądem jest ingerencją w twoje zniekształcenie kontinuum czasu/przestrzeni zwane przyszłością. Mówienie o przeszłości lub teraźniejszości w granicach naszych zniekształceń/osądów jest dopuszczalne. Kierowanie, a nie nauczanie/uczenie się, jest nie do przyjęcia ze względu na nasze zniekształcenie w zakresie nauczania/uczenia się. Zamiast tego możemy zasugerować proces, w którym każdy wybiera pierwsze z ćwiczeń podanych w kolejności, w jakiej je podaliśmy, a które według własnego odczucia nie są w pełni doceniane przez twój kompleks umysłu/ciała/ducha.

To właściwy wybór - budowanie od fundamentu, upewniając się, że grunt jest odpowiedni dla budynku. Oceniliśmy dla Ciebie intensywność tego wysiłku pod kątem wydatkowanej energii. Weź to pod uwagę i bądź cierpliwy, ponieważ nie przedstawiliśmy krótkiego ani łatwego programu uczenia się/nauczania świadomości.

9.4 Pytający: Sposób, w jaki rozumiem proces ewolucji populacji planetarnej, polega na tym, że populacja ma określony czas na rozwój. Jest to ogólnie podzielone na trzy cykle po 25 000 lat. Pod koniec 75 000 lat planeta sama robi progres. Co spowodowało taką sytuację? Tę dokładność ilości lat, 25 000 lat itd. Od czego to się zaczęło?

Ra: Jestem Ra. Zwizualizuj sobie, jeśli chcesz, szczególną energię, która płynąc na zewnątrz i koagulując do wewnątrz, utworzyła maleńką sferę stworzenia zarządzaną przez waszą Radę Saturna. Kontynuuj obserwację rytmu tego procesu. Przepływ życia tworzy rytm, który jest tak samo nieunikniony jak jeden z waszych zegarków. Każda z waszych planetarnych istot rozpoczęła pierwszy cykl, kiedy węzeł energetyczny był w stanie w tym środowisku wspierać takie doświadczenia umysłu/ciała. Zatem każda z waszych planetarnych istot ma inny cykliczny harmonogram, jak możnaby to nazwać. Czas tych cykli jest miarą równą porcji inteligentnej energii.

Ta inteligentna energia oferuje rodzaj zegara. Cykle poruszają się tak dokładnie, jak zegar wybija godzinę. W ten sposób brama od inteligentnej energii do inteligentnej nieskończoności otwiera się niezależnie od okoliczności wybicia godziny.

9.5 Pytający: Pierwotne, pierwsze istoty na tej planecie... jakie było ich pochodzenie? Gdzie byli, zanim znaleźli się na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Pierwszymi istotami na tej planecie były woda, ogień, powietrze i ziemia.

9.6 Pytający: Ludzie, których teraz mamy - pierwsi ludzie, [niesłyszalne] tacy jak my - skąd oni się wzięli? Jak wyewoluowali?

Ra: Jestem Ra. Mówisz o doświadczeniu trzeciej gęstości. Pierwsi z tych, którzy tu przybyli, zostali przywiezieni z innej planety w waszym układzie słonecznym, zwanej przez was Czerwoną Planetą, Marsem. Środowisko tej planety stało się niegościnne dla istot trzeciej gęstości. Dlatego też pierwsze istoty należące do tej rasy były, jak można to nazwać, do pewnego stopnia zmodyfikowane przez tych, którzy byli wtedy Strażnikami.

9.7 Pytający: Co to za rasa i jak się tutaj dostali z Marsa?

Ra: Jestem Ra. Rasa jest połączeniem kompleksów umysłu/ciała/ducha tych z waszej tak zwanej Czerwonej Planety i starannej serii modyfikacji genetycznych dokonanych przez Strażników w tamtym czasie. Istoty te przybyły lub zostały zachowane, aby doświadczyć na waszej planecie rodzaju rodzenia, które nie jest reprodukcyjne, ale polega na przygotowaniu materiału genetycznego do inkarnacji kompleksów umysłu/ciała/ducha tych istot z Czerwonej Planety.

9.8 Pytający: W takim razie zakładam, że mówisz, że Strażnicy przenieśli tutaj rasę po tym, jak ta rasa umarła w fizycznym wymiarze na Marsie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

9.9 Pytający: Czyniąc to, Strażnicy najwyraźniej działali ze zrozumieniem Prawa Jedności. Czy możesz wyjaśnić zastosowanie Prawa Jedności w tym procesie?

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności zostało nazwane przez tych Strażników jako doprowadzenie mądrości Strażników do kontaktu z bytami z Czerwonej Planety, łącząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej rasy Strażników i rasy Czerwonej Planety. To jednak pociągało za sobą coraz większe zniekształcenie stosowania Prawa Jedności z punktu widzenia innych Strażników i od tego momentu została ustanowiona kwarantanna tej planety, ponieważ uważano, że wolna wola Czerwonej Planety została ograniczona.

9.10 Pytający: Czy istoty z Czerwonej Planety przestrzegały Prawa Jedności przed opuszczeniem Czerwonej Planety?

Ra: Istoty Czerwonej Planety próbowały nauczyć się Praw Miłości, które stanowią jedno z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności. Jednakże tendencje tych ludzi do działań wojowniczych spowodowały takie trudności w środowisku atmosferycznym ich planety, że stała się ona niegościnna dla doświadczeń trzeciej gęstości przed końcem swojego cyklu. W ten sposób istoty z Czerwonej Planety nie zostały zebrane i nadal próbowały poznać Prawo Miłości w waszej iluzji.

9.11 Pytający: Jak dawno temu nastąpił ten transfer z Czerwonej Planety na Ziemię?

Ra: Jestem Ra. W waszym czasie ten transfer miał miejsce około siedem pięć zero zero zero [75 000] lat temu.

9.12 Pytający: 75 000 lat temu?

Ra: Jestem Ra. To jest w przybliżeniu poprawne.

9.13 Pytający: Czy istniały na tej planecie istoty w tej formie, w której jestem teraz - z dwoma rękami, z dwoma nogami - przed tym transferem?

Ra: Jestem Ra. Przez ostatnie cztery miliony waszych lat w różnych okresach pojawiali się odwiedzający waszą planetę, mówiąc w przybliżeniu. Ci odwiedzający nie wpływają na* cykliczne zmiany sfery planetarnej. Jej środowisko nie było trzeciej gęstości, aż do czasu wspomnianego wcześniej.

9.14 Pytający: A zatem istniały tu istoty drugiej gęstości przed około 75 000 lat temu. Jakiego rodzaju istoty to były?

Ra: Druga gęstość to gęstość wyższego życia roślinnego i zwierzęcego, które istnieje bez dążenia do nieskończoności. Te istoty drugiej gęstości stanowią oktawę świadomości, tak jak znajdujecie różne orientacje świadomości wśród świadomych istot waszej wibracji.

9.15 Pytający: Czy któraś z tych istot drugiej gęstości miała kształt podobny do naszego: dwie ręce, dwie nogi, głowa i chodzenie wyprostowane na dwóch nogach?

Ra: Jestem Ra. Jak już wspomniałeś, dwa wyższe poziomy subwibracji istot drugiej gęstości miały konfigurację dwunożności. Jednak ruch w pozycji wyprostowanej, którego doświadczasz, nie został w pełni osiągnięty przez takie istoty, które miały skłonność do pochylania się do przodu, ledwo wychodząc z pozycji czworonożnej.

9.16 Pytający: Skąd się wzięły te istoty? Czy były one wytworem ewolucji w rozumieniu naszych naukowców? Czy wyewoluowały z pierwotnego materiału ziemi, o którym mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

9.17 Pytający: Czy te istoty następnie ewoluują z drugiej gęstości do trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. To prawda, chociaż nie można zagwarantować, ile cykli zajmie istocie, aby nauczyć się lekcji świadomości jaźni, które są warunkiem wstępnym przejścia do trzeciej gęstości.

9.18 Pytający: Czy na naszej planecie jest teraz jakaś szczególna rasa ludzi, którzy inkarnowali się tutaj z drugiej gęstości?

Ra: Jestem Ra. W tej chwili na waszej planecie nie ma żadnych kompleksów świadomości drugiej gęstości. Istnieją jednak dwie rasy, które używają formy drugiej gęstości. Jedną z nich są istoty ze sfery planetarnej, którą nazywacie Maldek. Istoty te pracują nad swoimi kompleksami rozumienia poprzez serię tego, co nazwalibyście karmicznymi restytucjami. Mieszkają w waszych głębszych podziemnych korytarzach i są znane jako „Wielka Stopa”.

Drugą rasą jest ta, której zaoferowano przebywanie w tej gęstości przez Strażników, którzy chcą dać kompleksom umysłu/ciała/ducha, tym którzy są w tej gęstości w tym czasie, odpowiednio skonstruowane wehikuły fizyczne, jak nazwalibyście te kompleksy chemiczne, na wypadek wojny nuklearnej.

9.19 Pytający: Nie zrozumiałem, do czego służą te wehikuły lub istoty, które byłyby odpowiednie w przypadku wojny nuklearnej.

Ra: Jestem Ra. Są to istoty, które istnieją jako instynktowne istoty drugiej gęstości, które są trzymane w rezerwie, aby utworzyć coś, co nazwalibyście pulą genową na wypadek, gdyby te kompleksy ciała były potrzebne. Te kompleksy ciała są w stanie wytrzymać rygory promieniowania, których kompleksy ciała, które obecnie zamieszkujecie, nie byłyby w stanie.

9.20 Pytający: Gdzie znajdują się te kompleksy ciała?

Ra: Jestem Ra. Te kompleksy ciała drugiej rasy przebywają w niezamieszkanym głębokim lesie. Jest ich wiele w różnych miejscach na powierzchni waszej planety.

9.21 Pytający: Czy są to stworzenia typu Wielka Stopa?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, chociaż nie nazwalibyśmy ich Wielką Stopą, ponieważ są one rzadkie i są w stanie uniknąć wykrycia. Pierwsza rasa jest mniej zdolna do uświadomienia sobie bliskości innych kompleksów umysłu/ciała/ducha, ale istoty te są wysoce zdolne do ucieczki ze względu na ich technologiczne zrozumienie przed inkarnacjami tutaj. Istoty te o świecących oczach są najbardziej znane waszym ludziom.

9.22 Pytający: Istnieją dwa różne rodzaje Wielkiej Stopy. Zgadza się?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie.

Istnieją trzy rodzaje Wielkiej Stopy, jeśli zaakceptujesz ten kompleks wibracyjny dźwięku stosowany dla trzech tak różnych ras kompleksów umysłu/ciała/ducha. Pierwsze dwa opisaliśmy.

Trzeci to forma myślowa.

9.23 Pytający: Planujemy przeprowadzić drugą sesję później w dniu dzisiejszym, jeśli instrument będzie w stanie, i chciałbym zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, aby poprawić komfort instrumentu.

Ra: Jestem Ra. Ten instrument będzie wymagał pewnej korekty delikatnych części jej kompleksu ciała. Zniekształcenia są spowodowane blokadą centrum energetycznego, który nazwałbyś szyszynką.

Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

6 ⇒

⇐ 4

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy