6 ⇒

⇐ 4

Prawo Jedności Sesja 5

Ukryj menu

23 stycznia 1981

5.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

5.1 Pytający: Ostatnim razem, kiedy się komunikowaliśmy, mówiliśmy o nauce uzdrawiania. Z informacji, które przekazałeś nam podczas poprzednich sesji, mam wrażenie, że najpierw trzeba oczyścić się poprzez pewne dyscypliny i ćwiczenia. Następnie, aby wyleczyć pacjenta, konieczne jest, przez przykład, i ewentualnie pewne ćwiczenia, stworzenie u niego konfiguracji umysłowej, która pozwoli mu się wyleczyć. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Chociaż twoje zniekształcenie uczenia się/rozumienia jest zasadniczo poprawne, wybór kompleksu wibracji dźwiękowych nie jest tak dokładny, jak pozwala na to ten język.

Uzdrowiciel nie działa na zasadzie przykładu. Działanie istnieje samo w sobie. Uzdrowiciel jest tylko katalizatorem, podobnie jak to narzędzie ma katalizatory niezbędne do zapewnienia kanału dla naszych słów, jednak nie może brać udziału w tej pracy żadnym przykładem ani ćwiczeniem.

Działanie uzdrawiające podobne jest w tym, że jest formą kanalizowania pewnych zniekształceń inteligentnej nieskończoności.

5.2 Pytający: Zdecydowaliśmy się zaakceptować, jeśli zostanie zaoferowany, honor/obowiązek uczenia się/nauczania procesu uzdrawiania. Chciałbym zapytać o pierwszy krok, który powinniśmy osiągnąć, aby stać się skutecznymi uzdrowicielami.

Ra: Jestem Ra. Zaczniemy od pierwszej z trzech nauk/uczenia się.

Zaczniemy od mentalnego nauczania/uczenia się potrzebnego do kontaktu z inteligentną nieskończonością. Warunkiem pracy umysłowej jest zdolność do zachowania wewnętrznej ciszy w stałym stanie, jeśli jażń tego potrzebuje. Umysł musi być otwarty jak drzwi. Kluczem jest cisza.

W drzwiach kryje się hierarchiczna konstrukcja, którą można przyrównać do geografii, a pod pewnymi względami do geometrii, ponieważ hierarchia jest dość regularna, z wewnętrznymi relacjami.

Aby zacząć opanowywać pojęcie dyscypliny umysłowej, musisz najpierw zbadać siebie. Biegunowość twojego wymiaru musi zostać zinternalizowana. Tam, gdzie znajdujesz cierpliwość w swoim umyśle, musisz świadomie znaleźć odpowiednią niecierpliwość i odwrotnie. Każda myśl, którą ma istota, ma z kolei antytezę. Dyscypliny umysłu polegają przede wszystkim na identyfikowaniu zarówno tych rzeczy, które akceptujesz, jak i tych, których nie pochwalasz w sobie, a następnie równoważenie każdego ładunku dodatniego i ujemnego jego odpowiednikiem. Umysł zawiera wszystkie rzeczy. Dlatego musicie odkryć tę pełnię w sobie.

Drugą dyscypliną mentalną jest akceptacja kompletności w waszej świadomości. Istota spolaryzowana w świadomości fizycznej nie powinna wybierać spośród atrybutów i w ten sposób tworzyć role, które powodują blokady i zamieszanie w już zniekształconym kompleksie umysłu. Każda akceptacja wygładza część wielu zniekształceń wynikających z umiejętności, którą nazywasz osądem.

Trzecią dyscypliną umysłu jest powtórzenie pierwszego, ale z zewnętrznym spojrzeniem skierowanym ku innym istotom, które napotyka. W każdym bycie istnieje kompletność. Dlatego niezbędna jest umiejętność zrozumienia każdej równowagi. Kiedy widzisz cierpliwość, w swoim umysłowym zrozumieniu jesteś odpowiedzialny za odzwierciedlenie cierpliwości/niecierpliwości. Kiedy widzisz niecierpliwość, dla twojej konfiguracji mentalnej niezbędne jest zrozumienie niecierpliwości/cierpliwości. Podajemy to jako prosty przykład. Większość konfiguracji umysłu ma wiele aspektów, a zrozumienie polaryzacji siebie lub tego, co nazwalibyście polaryzacją innej jaźni, można i należy rozumieć jako subtelną pracę.

Następnym krokiem jest zaakceptowanie polaryzacji innych, co odzwierciedla drugi krok.

To są cztery pierwsze kroki nauki dyscypliny mentalnej. Piąty krok polega na obserwacji geograficznych i geometrycznych relacji i proporcji umysłu, innych umysłów, masowego umysłu i nieskończonego umysłu.

Drugim obszarem nauki/nauczania jest studiowanie/rozumienie kompleksu ciała. Trzeba dobrze znać swoje ciało. Jest to kwestia wykorzystania umysłu do zbadania, w jaki sposób uczucia, uprzedzenia - które nazwałbyś emocjami - wpływają na różne części kompleksu ciała. Konieczne będzie zarówno zrozumienie i zaakceptowanie polaryzacji ciała, powtarzając w ten sposób chemiczną/fizyczną manifestację pracy, którą wykonałeś na poziomie umysłu, używając świadomości.

Ciało jest tworem umysłu. Ma swoje uprzedzenia. Biologiczne uprzedzenie musi być najpierw zrozumiane, a następnie pozwolić, by przeciwne nastawienie znalazło wyraz w zrozumieniu. Natępnie, proces akceptacji ciała jako osoby zrównoważonej, a także spolaryzowanej, może zostać wtedy zakończony.

Kolejnym zadaniem jest rozszerzenie tego zrozumienia na ciała innych, których spotykacie. Najprostszym tego przykładem jest zrozumienie, że każdy biologiczny meżczyzna jest kobietą; każda biologiczna kobieta jest mężczyzną. To jest prosty przykład. Jednak w prawie każdym przypadku, gdy próbujesz zrozumieć ciało swoje lub innej jaźni, ponownie przekonasz się, że najsubtelniejsze rozeznanie jest konieczne, aby w pełni zrozumieć złożone kompleksy polarności.

W tym momencie proponujemy dokończenie tego wyjaśnienia na następnej sesji, abyśmy mieli więcej czasu na skupienie się na trzecim obszarze, ze względu na jego znaczenie.

Możemy odpowiedzieć na pytanie, jeśli jest ono krótkie, zanim go opuścimy instrument.

5.3 Pytający: Czy instrumentowi jest wygodnie? Czy jest coś jeszcze, co zwiększyłoby komfort instrumentu? To wszystko.

Ra: Jestem Ra. Świeca może być obracana zgodnie z ruchem wskazówek zegara o około 10° podczas każdej sesji, aby poprawić przepływ spiralnej energii przez mechanizmy odbiorcze istoty. W przeciwnym przypadku ta konkretna konfiguracja jest w porządku. Ale prosimy, aby opisane i użyte obiekty były wyśrodkowane z geometryczną starannością i od czasu do czasu sprawdzane. Nie powinny również być narażone na czas/przestrzeń, w której praca nie jest wykonywana.

Jestem Ra. Opuszczam ten instrument w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie radując się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

6 ⇒

⇐ 4

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy