Prawo Jedności Teraźniejsza Ziemia

Ukryj menu

Znaleziono 30 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Teraźniejsza Ziemia” ma 8 podkategorii.

Ogólne

13.22 Pytający: Jaki jest obecnie poziom gęstości naszej planety Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Sfera, na której mieszkacie, jest trzecią gęstością w jej istnieniu kompleksów umysłu/ciała/ducha. Teraz jest w kontinuum przestrzeni/czasu, czwartej gęstości. Powoduje to dość trudne zbiory.

15.4 Pytający: Dziękuję. Pierwsze pytanie brzmi: dlaczego na tej planecie następuje szybkie starzenie się?

Ra: Jestem Ra. Gwałtowne starzenie występuje na tej planecie trzeciej gęstości z powodu ciągłego braku równowagi kompleksu sieci receptorów w eterycznej części pola energetycznego tej planety. Zniekształcenia form myślowych waszych narodów spowodowały, że strumienie energii dostały się do planetarnej atmosfery magnetycznej - jeśli tak nazwalibyście tę sieć wzorców energii - w taki sposób, że właściwe strumienie nie są odpowiednio nasycone zrównoważonym wibracyjnym światłem/miłością z powiedzmy kosmicznego poziomu tej oktawy istnienia.

Powrót do góry

Pomoc Konfederacji

8.1 Pytający: Mam pytanie dotyczące tego, co nazywam promowaniem Konfederacji. Ma to związek z wolną wolą. Jak rozumiem, Rada zezwoliła na pewne kontakty, ale jest to ograniczone ze względu na wolną wolę tych, którzy nie są zorientowani w taki sposób, że być może chcieliby kontaktu. Ten materiał, który teraz robimy, będzie rozpowszechniany. Rozpowszechnianie tego materiału będzie zależało od potrzeb stosunkowo niewielkiej liczby ludzi na planecie. Wielu ludzi na planecie chce teraz tego materiału, ale nawet jeśli go rozpowszechnimy, nie będą świadomi, że jest on dostępny. Czy jest jakaś możliwość stworzenia efektu, który nazwałbym promocją, czy jest to sprzeczne z zasadą wolnej woli?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli chcesz, drogę, którą obrał twój kompleks doświadczeń życiowych. Weź pod uwagę zbiegi okoliczności i dziwne okoliczności, przez które jedna rzecz płynęła do drugiej. Rozważ to dobrze. Każda istota otrzyma szansę, której każda potrzebuje.

To źródło istnienia informacji nie ma zastosowania w kompleksie doświadczeń życiowych każdego z tych, którzy szukają. Zatem promocja jest ogólna i nie ma na celu wskazywania na poszukiwanie żadnego konkretnego materiału, ale jedynie sugerowanie noumenalnego aspektu iluzji.

Powrót do góry

Plaster miodu

60.21 Pytający: Czy Ziemia jest wypełniona na całej długości od jednej strony do drugiej?

Ra: Jestem Ra. Można powiedzieć, że wasza sfera ma charakter plastra miodu. Środek jest jednak stały, jeśli tak można nazwać to, co jest stopione.

60.22 Pytający: A natura plastra miodu - czy istnieją wcielone istoty trzeciej gęstości żyjące na obszarach plastra miodu? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Kiedyś było to poprawne. To nie jest poprawne w obecnej przestrzeni/czasie.

60.23 Pytający: I nie ma tam - Czy istnieją jakieś wewnętrzne cywilizacje lub istoty żyjące na tych obszarach, które są innymi niż fizycznie wcielonymi, które czasami pojawiają się i materializują na powierzchni Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Jak zauważyliśmy, są tacy, którzy robią to, o czym mówisz. Co więcej, istnieją pewne istoty z płaszczyzny wewnętrznej tej planety, które wolą na tych obszarach dokonać pewnej materializacji w widocznej trzeciej gęstości. Są też bazy, powiedzmy, w tych obszarach tych z skądś indziej, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Są opuszczone miasta.

60.24 Pytający: Do czego te bazy są używane przez tych z innych miejsc?

Ra: Jestem Ra. Te bazy są używane do pracy nad materializacją potrzebnego sprzętu do komunikacji z istotami trzeciej gęstości oraz jako miejsca spoczynku dla niektórych urządzeń, które moglibyście nazwać małymi statkami. Są one używane do nadzoru, gdy jest to wymagane przez istoty. W ten sposób niektórzy nauczyciele Konfederacji, powiedzmy, przemawiają częściowo za pomocą tych instrumentów nadzoru, po skomputeryzowanych liniach, a gdy pożądana jest informacja, a ci, którzy o nią proszą, mają odpowiedni poziom wibracji, sama istota Konfederacji może przemówić.

Powrót do góry

Okazje dla służby

65.5 Pytający: Dziękuję. Zatem, czy właściwie przeanalizowałem warunek, który stwarza możliwość większej służby, w następujący sposób: Po pierwsze, starszeństwo przez wibrację inkarnacji znacznie spolaryzowało tych na powierzchni, a napływ wędrowców znacznie zwiększył konfigurację umysłową, mógłbym powiedzieć: ku rzeczom bardziej duchowym. Przypuszczam, że byłby to jeden z czynników tworzących lepszą atmosferę dla służby. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

65.6 Pytający: Czy nadchodzące zmiany w miarę przechodzenia do czwartej gęstości - mówię o zmianach nie tylko na fizycznej planecie trzeciej gęstości z powodu efektu ogrzewania, ale także o zmianach zwiastujących wibracje czwartej gęstości, takich jak zdolność ludzi do wykonywania tego, co nazywamy czynnościami paranormalnymi - zakładam, że obie te rzeczy są również i będą działać jako katalizator do wywołania większego poszukiwania. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Występujące zjawiska paranormalne nie mają na celu zwiększenia poszukiwania, ale są manifestacjami tych, których konfiguracja wibracyjna umożliwia tym istotom kontakt z bramą do inteligentnej nieskończoności. Te istoty zdolne do służby paranormalnej mogą określić, że pełnią taką służbę na świadomym poziomie. Jest to jednak funkcja istoty i jej wolnej woli, a nie paranormalna zdolność.

Poprawna część twoich wypowiedzi to większa szansa na służbę ze względu na wiele zmian, które przyniosą wiele wyzwań, trudności i pozornych zmartwień w ramach waszej iluzji dla wielu, którzy będą wtedy starali się zrozumieć, jeśli możemy użyć tego błędnego określenia, przyczynę nieprawidłowego funkcjonowania fizycznych rytmów ich planety.

Co więcej, istnieją wiry prawdopodobieństwa/możliwości, które spiralnie prowadzą do waszych wojowniczych działań. Wiele z tych wirów nie dotyczy wojny nuklearnej, ale mniej anihilacyjnej i dłuższej, tak zwanej wojny konwencjonalnej. Taka sytuacja, gdyby powstała w waszej iluzji, dawałaby wiele okazji do poszukiwania i służby.

65.7 Pytający: W jaki sposób wojna konwencjonalna stwarzałaby możliwości poszukiwania i służby?

Ra: Jestem Ra. Istnieje możliwość/prawdopodobieństwo dla sytuacji, w których duże części waszego kontynentu i całego globu mogą być zaangażowane w rodzaj wojny, którą możesz porównać do wojny partyzanckiej. Ideał wolności od tak zwanej siły inwazyjnej kontrolowanego faszyzmu albo równie kontrolowanej społecznej wspólnej własności wszystkich rzeczy pobudziłby wielkie ilości kontemplacji nad wielką polaryzacją zawartą w kontraście między wolnością a kontrolą.

W tym scenariuszu, który jest rozważany w obecnym węźle czasu/przestrzeni, pomysł zniszczenia cennych miejsc i personelu nie byłby uważany za przydatny. Użyto by innej broni, która nie niszczy tak jak wasza broń jądrowa.

W tej trwającej walce światło wolności płonęłoby w kompleksach umysłu/ciała/ducha zdolnych do takiej polaryzacji. Nie mając okazji do otwartego wyrażenia umiłowania wolności, zakorzeniłoby się poszukiwanie wewnętrznej wiedzy, wspomagane przez Braci i Siostry od Smutku, którzy pamiętają swoje wezwanie do tej planety.

65.8 Pytający: Czy chcesz powiedzieć, że ten możliwy stan wojny byłby znacznie bardziej rozprzestrzeniony na powierzchni globu niż cokolwiek, czego doświadczyliśmy w przeszłości, a zatem dotknąłby większy procent populacji w tej formie katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Są teraz tacy, którzy eksperymentują z jedną z głównych broni tego scenariusza, czyli z tak zwaną grupą urządzeń psychotronicznych, które są eksperymentalnie wykorzystywane do wywoływania takich zmian w wietrze i pogodzie, które doprowadzą do ewentualnego głodu. Jeśli ten program nie zostanie skontrowany i okaże się eksperymentalnie zadowalający, metody w tym scenariuszu zostaną upublicznione. Nastąpiłoby to, co ci, których nazywacie Rosjanami, mają nadzieję na bezkrwawą inwazję ich personelu na ten i każdy kraj uważany za cenny. Jednakże narody waszej kultury mają niewielką skłonność do bezkrwawej kapitulacji.

Powrót do góry

Populacja

63.9 Pytający: Obecnie mamy, we wcieleniu trzeciej gęstości na tej płaszczyźnie, te istoty trzeciej gęstości planety Ziemia, które były tutaj przez pewną liczbę inkarnacji, które ukończą naukę poprzez podział na trzy drogi: pozytywna polaryzacja pozostająca dla doświadczenia czwartej gęstości na tej płaszczyźnie; albo negatywna polaryzacja, którą można zebrać na inną planetę; oraz reszta, niemożliwa do zebrania trzecia gęstość, udająca się na inną planetę trzeciej gęstości. Oprócz tych istot zakładam, że mamy już tutaj pewne istoty, które pochodzą z innych planet trzeciej gęstości i można je zebrać, a które przybyły tutaj i inkarnowały w formie trzeciej gęstości, aby dokonać przejścia z tą planetą do czwartej gęstości, oraz dodatkowo wędrowców.

Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, z wyjątkiem małej kwestii. Pozytywnie zorientowane, zebrane istoty pozostaną pod wpływem planetarnym, ale nie na tej płaszczyźnie.

63.11 Pytający: Czy ta liczba obejmuje trzecią gęstość, którą można zebrać, którzy przybywają na tę planetę w celu doświadczenia czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie.

63.12 Pytający: W przybliżeniu ilu jest tutaj teraz, którzy przybyli z innych planet, których można zebrać w trzeciej gęstości w celu doświadczenia czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to, powiedzmy, zjawisko niedawne, a liczba ta nie przekracza jeszcze 35 000 istot.

Powrót do góry

Potencjalne zniszczenie

10.7 Pytający: Kiedy Maldek został zniszczony, czy wszyscy mieszkańcy Maldeka mieli problem, czy też niektórzy byli na tyle zaawansowani, aby przenieść się na inne planety?

Ra: Jestem Ra. Nikomu nie udało się uniknąć rozpadu planety, gdyż jest to działanie, które przenosi się na kompleks społeczny samego kompleksu planetarnego. Nikt nie uniknął węzła ani plątaniny.

10.8 Pytający: Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że coś takiego stanie się obecnie na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że ocena tak zwanej przyszłości waszego planetarnego kompleksu umysłu/ciała/ducha może być mniej niż nieszkodliwa. Powiemy tylko, że istnieją warunki umysłu dla takiego rozwoju technologii i takiego zastosowania.

To zniekształcenie naszej wizji/zrozumienia, że kompleksy umysłowe i duchowe tych z waszych ludzi potrzebują orientacji, a nie „zabawek” wymagających demontażu, bo czy nie wszystkie rzeczy, które istnieją, są częścią Stwórcy? Dlatego waszym zaszczytem/obowiązkiem jest wolny wybór.

65.8 Pytający: Czy chcesz powiedzieć, że ten możliwy stan wojny byłby znacznie bardziej rozprzestrzeniony na powierzchni globu niż cokolwiek, czego doświadczyliśmy w przeszłości, a zatem dotknąłby większy procent populacji w tej formie katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Są teraz tacy, którzy eksperymentują z jedną z głównych broni tego scenariusza, czyli z tak zwaną grupą urządzeń psychotronicznych, które są eksperymentalnie wykorzystywane do wywoływania takich zmian w wietrze i pogodzie, które doprowadzą do ewentualnego głodu. Jeśli ten program nie zostanie skontrowany i okaże się eksperymentalnie zadowalający, metody w tym scenariuszu zostaną upublicznione. Nastąpiłoby to, co ci, których nazywacie Rosjanami, mają nadzieję na bezkrwawą inwazję ich personelu na ten i każdy kraj uważany za cenny. Jednakże narody waszej kultury mają niewielką skłonność do bezkrwawej kapitulacji.

Powrót do góry

Kwarantanna

16.1 Pytający: Chciałbym zapytać, biorąc pod uwagę Zniekształcenie Wolnej Woli Prawa Jedności, w jaki sposób Strażnicy mogą poddać Ziemię kwarantannie? Czy to kwarantanna w ramach Zniekształcenia Wolnej Woli?

Ra: Jestem Ra. Strażnicy strzegą zniekształcenia wolnej woli kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości na tej sferze planetarnej. Zdarzenia wymagające aktywacji kwarantanny zakłócały zniekształcenie wolnej woli kompleksów umysłu/ciała/ducha.

16.2 Pytający: Mogę się mylić, ale wydaje mi się, że wolną wolą, powiedzmy grupy Orion, byłaby ingerencja. Jak to jest zrównoważone z tą inną koncepcją, którą właśnie podałeś?

Ra: Jestem Ra. Równoważenie odbywa się od wymiaru do wymiaru. Próby tak zwanych krzyżowców, aby ingerować w wolną wolę, są dopuszczalne w wymiarze ich zrozumienia. Jednakże kompleksy umysłu/ciała/ducha tego wymiaru, które nazywacie trzecim, tworzą wymiar wolnej woli, który nie jest w stanie, powiedzmy, w pełni rozpoznać zniekształceń w kierunku manipulacji.

Tak więc, aby zrównoważyć różnice wymiarowe w wibracji, wprowadzono kwarantannę; jest to sytuacja równoważąca, w której wolna wola grupy Oriona nie zostaje zatrzymana, ale stanowi dla niej wyzwanie. Tymczasem grupie trzeciej gęstości nie przeszkadza w swobodnym wyborze.

16.3 Pytający: Czy te okna, które się pojawiają, pozwalają od czasu do czasu pojawiać się grupie Oriona? Czy ma to coś wspólnego z tym zniekształceniem wynikającym z wolnej woli?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.4 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak to działa?

Ra: Jestem Ra. Najbliższą analogią byłby generator liczb losowych, w pewnych granicach.

16.5 Pytający: Jakie jest źródło tego generatora liczb losowych? Czy zostało to stworzone przez Strażników, aby zrównoważyć ich ochronę? Czy może jest to źródło inne niż Strażnicy?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie źródła są jednym. Rozumiemy jednak Twoje zapytanie. Zjawisko okien jest zjawiskiem nie pochodzącym od Strażników. Działa z wymiarów poza przestrzenią/czasem w tym, co możesz nazwać obszarem inteligentnej energii. Podobnie jak wasze cykle, takie równoważenie, takie rytmy są jak zegar wybijający godzinę. W przypadku okien żadna z istot nie ma zegara. Dlatego wydaje się być to przypadkowe. Nie jest przypadkowe w wymiarze, który tworzy tę równowagę. Dlatego stwierdziliśmy, że analogia mieści się w pewnych granicach.

16.6 Pytający: A zatem to okno równoważące zapobiega zmniejszeniu pozytwnej polaryzacji Strażników poprzez całkowite wyeliminowanie kontaktu Oriona przez osłanianie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. W efekcie równoważenie pozwala na równomierny napływ pozytywny i negatywny, równoważony przez zniekształcenia umysłu/ciała/ducha kompleksu społecznego. Tak więc w waszej określonej sferze planetarnej, mniej negatywna, jak byście to nazwali, informacja lub bodziec jest potrzebna niż pozytywna z powodu nieco negatywnej orientacji waszego zniekształcenia kompleksu społecznego.

16.7 Pytający: W ten sposób całkowita wolna wola jest równoważona, tak aby jednostka miała równe szanse wyboru służby innym lub sobie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

21.8 Pytający: Nie mam zamiaru zajmować się tematem, który już omówiliśmy, ale są pewne punkty, w których mamy problem z pełnym zrozumieniem i czasami muszę zadać pytanie w inny sposób aby w pełni to zrozumieć. Dziękuję.

Tak więc wiemy, że na początku tego 75 000-letniego cyklu została ustanowiona kwarantanna. Zakładam więc, że Strażnicy byli świadomi naruszeń wolnej woli, które miałyby miejsce, gdyby nie wprowadzili jej w tym czasie i dlatego to zrobili. To… Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo błędne. Niepoprawność jest następująca: te istoty, których doświadczenia trzeciej gęstości na waszej Czerwonej Planecie zostały przedwcześnie zakończone, otrzymały wsparcie genetyczne podczas przenoszenia do tej trzeciej gęstości. Chociaż czyniono to z chęci pomocy, postrzegano to jako naruszenie wolnej woli. Lekka kwarantanna, na którą składają się Strażnicy lub ogrodnicy, jak można ich nazwać, która była już wprowadzona, została zintensyfikowana.

21.20 Pytający: Ponieważ nie było to dostrzegane, nie było potrzeby równoważenia tego. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Aby móc równoważyć, potrzebne są możliwości. Kiedy jest ignorancja, nie ma możliwości. Gdy istnieje potencjał, wtedy każda szansa powinna być zrównoważona, a równowaga ta jest spowodowana nie tylko pozytywnymi i negatywnymi nastawieniami osób oferujących pomoc, ale także orientacją tych, którzy proszą o pomoc.

Powrót do góry

Niezamierzone zniewolenie

83.11 Pytający: W naszej obecnej iluzji niewątpliwie straciliśmy z oczu techniki zniewolenia, które są używane, ponieważ tak daleko odeszliśmy od doświadczenia sprzed zasłony. Jestem pewien, że wielu z orientacją na służenie innym używa technik zniewolenia – nawet jeśli nie są świadomi, że są to techniki zniewolenia – po prostu dlatego, że ewoluowali przez tak długi okres czasu, a my jesteśmy tak głęboko w iluzji. Czy to nie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

83.12 Pytający: Mówisz zatem, że nie ma przypadków, w których ci, którzy są zorientowani na służenie innym, w jakikolwiek sposób stosują techniki zniewolenia, które wyrosły w wyniku ewolucji naszych struktur społecznych? Czy to masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Zrozumieliśmy, że Twoje pytanie dotyczyło warunków przed zasłonięciem. W tamtym okresie nie istniało nieświadome niewolnictwo, jak nazywasz ten stan. W obecnej przestrzeni/czasie warunki świadomego i nieświadomego niewolnictwa są tak liczne, że aż trudno je wyliczyć.

83.13 Pytający: Więc dla istoty zorientowanej na służenie innym w tym czasie, medytacja nad naturą tych mało oczekiwanych form niewolnictwa może być produktywna w polaryzacji, jak sądzę. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Masz całkowitą rację.

83.14 Pytający: Powiedziałbym, że bardzo wysoki procent praw i ograniczeń w tym, co nazywamy naszym systemem prawnym, ma charakter zniewolenia, o którym właśnie mówiłem. Czy zgodziłbyś się z tym?

Ra: Jestem Ra. Jest to niezbędna równowaga intencji prawa, którą jest ochrona, aby wynik obejmował równorzędne zniekształcenie w kierunku pozbawienia wolności. Dlatego możemy powiedzieć, że twoje przypuszczenie jest prawidłowe.

Nie chodzi o to, by oczerniać tych, którzy w energiach zielonego i niebieskiego promienia usiłowali wyzwolić pokojowo nastawionych ludzi z więzów chaosu, ale tylko wskazać na nieuniknione konsekwencje kodyfikacji odpowiedzi, która nie uznaje wyjątkowości każdej sytuacji z osobna w waszym doświadczeniu.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy