Prawo Jedności Różne

Ukryj menu

Wyniki od 101 do 161 z 161

⇐ Poprzednie 100

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Związek małżeński

31.16 Pytający: Muszę tylko wiedzieć, czy to działa poprzez pamięć rasową, aby w jakiś sposób zarazić całą populację. Czy coś takiego się zdarza?

Ra: Jestem Ra. Pamięć rasowa zawiera wszystko, co zostało doświadczone. Tak więc istnieje pewne, powiedzmy, skażenie nawet seksualności, co objawia się głównie w waszej własnej kulturze jako różne predyspozycje do relacji przeciwnych - lub, jak je nazywasz, małżeństw – zamiast bezinteresownego dawania siebie nawzajem w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy.

Powrót do góry

Mięso

84.2 Pytający: Na ostatniej sesji wspomniałeś „najmniej zniekształcone białko złożone” i że kompleks ciała instrumentu był w stanie znacznie zwiększyć zniekształcenie. Czy określiłbyś białko, o którym mówiłeś? I chcielibyśmy wiedzieć: zwiększone zniekształcenie, w którym kierunku, w kierunku zdrowia czy choroby?

Ra: Jestem Ra. W oświadczeniu ostrzegawczym dotyczącym białka złożonego odnosiliśmy się do zniekształceń białka zwierzęcego, które zostało zabite i dodano do niego konserwanty, aby utrzymać akceptowalność tego nieżyjącego, fizycznego materiału dla waszych ludzi. Dobrze jest próbować znaleźć te produkty, które są świeże i najlepszej możliwej jakości, aby uniknąć zwiększania zniekształceń tej konkretnej istoty, które można luźno nazwać alergią.

Mówiliśmy o zniekształceniu w kierunku choroby, które jest potencjalne w tej przestrzeni/czasie.

Powrót do góry

Błędy

78.26 Pytający: Wybór biegunowości jest, powiedzmy, wyjątkową okolicznością, że archetypowa podstawa ewolucji świadomości w naszym szczególnym doświadczeniu wskazuje mi, że przeszliśmy przez długi proces poznawania Stwórcy przez Siebie, osiągnęliśmy pozycję teraźniejszości lub maksymalnej wydajności, aby projektować proces doświadczania. Ten projekt maksymalnej wydajności tkwi w korzeniach świadomości i jest archetypowym umysłem i jest produktem wszystkiego, co było wcześniej. Niewątpliwie istnieją stosunkowo czyste archetypowe koncepcje siedmiu koncepcji umysłu, ciała i ducha. Uważam, że język, którym się posługujemy, jest nieco niewystarczający.

Jednakże nadal będziemy próbować zrozumieć — i to również jest kiepskie słowo — podstawy tego i mam nadzieję, że położyłem podwaliny z pewnym stopniem dokładności, próbując stworzyć tło dla rozwoju archetypów naszego Logosu. Czy coś pominąłem lub popełniłem jakieś błędy, czy może mógłbyś skomentować moją próbę stworzenia tła dla konstrukcji, której nasz Logos używał do tworzenia archetypów?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytania są przemyślane.

78.27 Pytający: Czy są dokładne, czy też popełniłem błędy?

Ra: Jestem Ra. Nie ma błędów.

78.28 Pytający: Zapytam inaczej. Czy popełniłem błędy w mojej analizie tego, co doprowadziło do skonstruowania archetypów, których doświadczamy?

Ra: Jestem Ra. Możemy podzielić się z Wami spostrzeżeniem, że osądzanie nie jest częścią interakcji między kompleksami umysłu/ciała/ducha. Staraliśmy się odpowiedzieć na każde zapytanie tak wyczerpująco, jak pozwala na to wasz język i zakres twoich poprzednich informacji. Możemy zasugerować, że jeśli podczas przeglądania niniejszego materiału masz dalsze pytania doprecyzowujące jakąkolwiek koncepcję, te pytania mogą zostać zadane, a my ponownie spróbujemy odpowiednich odpowiedzi.

Powrót do góry

Nowy dom

106.6 Pytający: Czy jest coś w odniesieniu do obecnego stanu duchowego, metafizycznego lub fizycznego tego [adres domu], który rozważamy, a Ra mógłby nam powiedzieć, czy byłoby to szkodliwe dla zdrowia instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Możemy porozmawiać na ten temat tylko po to, aby zauważyć, że istnieją mechaniczne urządzenia elektryczne kontrolujące wilgotność. Poziom piwnicy to jedno miejsce, którego charakter jest bardzo podobny do tego, którego doświadczyłeś na poziomie piwnicy w poprzednim miejscu zamieszkania. Mniej wilgotne warunki usunęłyby możliwość rozwoju tych zarodników, na które instrument ma wrażliwość. Górne części mieszkania są prawie w każdym przypadku na akceptowalnym poziomie wilgotności.

106.7 Pytający: A co z metafizyczną jakością domu? Czy Ra mógłby to ocenić?

Ra: Jestem Ra. Ta lokalizacja jest mocno zniekształcona. Znajdujemy akceptowalny opis jakości tego miejsca, który umyka nam bez uciekania się do oklepanych słów. Wybacz nasze ograniczenia ekspresji. Miejsce zamieszkania, a zwłaszcza jego tylny aspekt, jest błogosławiony, a anielskie obecności były przywoływane przez pewien czas w przeszłości.

106.8 Pytający: Nie jestem pewien, czy rozumiem, co Ra przez to rozumie. Nie jestem pewien, czy rozumiem, czy miejsce jest metafizycznie wyjątkowo dobre, czy skrajnie negatywne. Czy Ra mógłby to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Chcieliśmy podkreślić metafizyczną doskonałość proponowanej lokalizacji. Plony takiego przygotowania mogą być docenione przez tę grupę.

106.9 Pytający: Czy w takim razie oczyszczanie solą i wodą byłoby konieczne dla tej posiadłości? A może byłoby to zalecane, że tak powiem?

Ra: Jestem Ra. Jest zalecane metafizyczne oczyszczenie, jak przy każdej przeprowadzce. Bez względu na to, jak dobry jest instrument, zaleca się strojenie między każdym koncertem lub pracą.

106.10 Pytający: OK. A jeśli instrument pozostaje poza piwnicą, czy uważasz, że wilgotność i warunki fizyczne byłyby wtedy dobre dla instrumentu? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

106.11 Pytający: Wilgotność... musimy zrobić coś z wilgotnością w całym domu, żeby była dobra dla instrumentu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

106.18 Pytający: Moje doświadczenia z osuszaczami wskazują, że prawdopodobnie nie da się znacznie obniżyć wilgotności w tym domu za pomocą osuszacza, chociaż możemy spróbować. I prawdopodobnie, jeśli się tam wprowadzimy, będziemy musieli się wkrótce wyprowadzić.

Czy jest coś jeszcze, co należy zrobić, aby dokończyć uzdrowienie problemu nerek Jima?

Ra: Jestem Ra. Jeśli zdamy sobie sprawę, że stan będzie utrzymywał się potencjalnie przez kilka miesięcy po odstawieniu wszystkich leków, należy wtedy zachować ostrożność i wszystko będzie dobrze.

Możemy zauważyć, że do zamierzonych celów lokalizacja [adres], wilgotna lub sucha, jest nietypowo odpowiednia. Pogłębione obecne zniekształcenia instrumentu, które ustąpiły z powodu braku ostrego katalizatora, stan miejsca, co do którego przyjęto założenie, jest niezwykle korzystny.

106.19 Pytający: Wtedy efekt... mówiłeś o wpływie wilgotności... postaramy się zejść z nią jak najniżej, ale mówisz, że wpływ wilgotności jest stosunkowo niewielki, gdy wszystkie inne korzystne czynniki są brane pod uwagę w odniesieniu do adresu w Louisville? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Powrót do góry

Inne kreacje

76.17 Pytający: Czy ten wybór trzeciej gęstości jest taki sam w całej kreacji, której jesteś świadomy?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi kreacji, w których trzecia gęstość jest dłuższa i więcej przestrzeni/czasu jest przeznaczone do wyboru. Jednakże proporcje pozostają takie same, wszystkie wymiary są nieco osłabiane przez Logos, aby mieć wariantowe doświadczenie Stwórcy. To stworzenie jest przez nas postrzegane jako dość żywe.

76.18 Pytający: Nie zrozumiałem, co miałeś na myśli mówiąc „postrzegane przez was jako dość żywe”. Co masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Ta kreacja jest nieco bardziej skondensowana przez jej Logos, niż to co niektóre inne Logosy wybrały. Tak więc każde doświadczenie Stwórcy przez Stwórcę w tym systemie zniekształceń jest, relatywnie rzecz biorąc, jaśniejsze lub, jak powiedzieliśmy, żywsze.

Powrót do góry

Równoległe wszechświaty

36.3 Pytający: Z Materiału Setha mamy stwierdzenie: Seth mówi, że każda istota tutaj na Ziemi jest jednym aspektem lub częścią wyższego ja lub nadduszy, która ma wiele aspektów lub części w wielu wymiarach, z których wszystkie uczą się lekcji, które umożliwiają wyższemu ja postęp w zrównoważony sposób. Czy mam z tego rozumieć, czy to prawda, że jest, powiedzmy, prawdopodobnie wiele doświadczeń podobnych do tego, którego doświadczamy tutaj w trzeciej gęstości, którymi rządzi jedno wyższe ja? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Poprawność tego stwierdzenia jest zmienna. Im bardziej istota staje się zrównoważona, tym mniej wirów możliwości/prawdopodobieństwa może wymagać zbadania w równoległych doświadczeniach.

36.4 Pytający: Czy rozumiem z tego, że wyższe ja lub naddusza może rozpaść się na wiele jednostek, jeśli wymagane jest takie doświadczenie, co nazwalibyśmy, jednocześne doświadczanie różnych typów katalizatora, a następnie nadzorować te doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Jest to stwierdzenie, o którym nie możemy powiedzieć, że jest poprawne lub niepoprawne z powodu niejasności tego, co nazywacie czasem. Prawdziwa symultaniczność jest dostępna tylko wtedy, gdy widać, że wszystko dzieje się na raz. To przyćmiewa koncepcję, o której mówisz. Koncepcja jednoczesnych doświadczeń różnych części istoty o różnych naturach nie jest dokładna z powodu waszego zrozumienia, że oznaczałoby to, że działo się to z prawdziwą jednoczesnością. Tak nie jest.

Dzieje się to od wszechświata do wszechświata, a istnienie równoległe może być następnie zaprogramowane przez wyższą jaźń, biorąc pod uwagę informacje dostępne z całości kompleksu umysłu/ciała/ducha, dotyczące wirów prawdopodobieństwa/możliwości w dowolnym punkcie krytycznym.

36.5 Pytający: Czy mógłbyś proszę podać przykład istoty, być może z naszej historycznej przeszłości, być może dowolnej istoty, którą możesz wybrać, jeśli nie chcesz jej nazwać i podać przykład, w jaki sposób ten typ programowania przez wyższe ja przyniósłby naukę poprzez równoległe doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Być może najprostszym przykładem tej pozornej jednoczesności istnienia dwóch jaźni, które w rzeczywistości są jednym ja w tym samym czasie/przestrzeni, jest to: naddusza, jak to nazywasz, lub wyższe ja, wydaje się istnieć jednocześnie z kompleksem umysłu/ciała/ducha, któremu pomaga. W rzeczywistości nie jest to równoczesne, ponieważ wyższe ja przenosi się do kompleksu umysłu/ciała/ducha, zależnie od potrzeb, z pozycji w rozwoju istoty, która byłaby rozważana w przyszłości tej istoty.

Powrót do góry

Pozytywne i negatywne sygnały

44.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co to za ton, który usłyszałem w lewym uchu, kiedy rozpocząłeś komunikację?

Ra: Jestem Ra. To był sygnał zorientowany negatywnie.

44.4 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak usłyszałbym pozytywnie zorientowany sygnał?

Ra: Jestem Ra. Istnieją dwa rodzaje pozytywnego sygnału. Po pierwsze, sygnał w prawym uchu oznacza znak, że otrzymujesz bezsłowną wiadomość o treści: „Słuchaj. Uważaj”. Drugim pozytywnym znakiem jest ton nad głową, który jest wyważonym potwierdzeniem myśli.

44.5 Pytający: Czy są jakieś inne negatywnie zorientowane sygnały, które otrzymuję?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jesteś w stanie otrzymywać formy myślowe, formy słowne i wizje. Niemniej jednak wydaje się, że potrafisz to rozróżnić.

44.6 Pytający: Czy istnieje powód, dla którego jestem otwarty na te negatywne sygnały?

Ra: Jestem Ra. Czy nie jesteś wszystkim?

44.10 Pytający: To jest dla nas bardzo pouczające. Dziękuję.

Każdy z nas dostaje sygnały i sny. Przynajmniej raz po przebudzeniu byłem świadomy komunikacji przez jasnosłyszenie. Czy możesz zasugerować metodę, dzięki której moglibyśmy, powiedzmy, zniweczyć efekt wpływu z negatywnego źródła, którego nie chcemy?

Ra: Jestem Ra. Istnieją różne metody. Zaproponujemy najbardziej dostępne lub proste. Dzielenie się trudnym kontaktem z innymi jaźniami związanymi z tą pracą i medytowanie z miłością do tych nadawców obrazów i światła dla siebie i innych jest najbardziej dostępnym sposobem zniweczenia skutków takich zdarzeń. Bagatelizowanie tych doświadczeń poprzez użycie intelektu lub dyscypliny woli jest zaproszeniem do przedłużenia efektów. O wiele lepiej więc z ufnością dzielić się takimi doświadczeniami i łączyć serca i dusze w miłości i świetle ze współczuciem dla nadawcy i zbroją dla siebie.

44.11 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, skąd pochodzi sen instrumentu z dzisiejszego ranka, który opowiedziała mi, gdy tylko się obudziła?

Ra: Jestem Ra. Sen sprawiał wrażenie, że był inspirowany przez Oriona, jeśli można tak powiedzieć. Tkanina snu odsłania więcej nieświadomych skojarzeń symbolicznych wzorców instrumentu.

45.8 Pytający: Czy możesz wyjaśnić ton w prawym i lewym uchu oraz to, co nazywam kontaktem dotykowym, który ciągle otrzymuję?

Ra: Jestem Ra. Zostało to omówione wcześniej.* Proszę zapytać o szczegółowe informacje.

45.9 Pytający: Dostaję coś, co uważam za łaskotanie w moim prawym i lewym uchu w różnym czasie. Czy jest to coś innego, jeśli chodzi o znaczenie, jak ton, który otrzymuję w moim prawym i lewym uchu?

Ra: Jestem Ra. Nie.

45.10 Pytający: Dlaczego lewe ucho jest od kontaktu w służbie sobie a prawe w służbie innym?

Ra: Jestem Ra. Natura waszego pojazdu fizycznego polega na tym, że istnieje pole magnetyczne, dodatnie i ujemne, w złożonych wzorcach wokół powłok waszego pojazdu. Lewa część obszaru głowy większości istot jest, na poziomie kontinuum czasu/przestrzeni o negatywnej polaryzacji.

49.3 Pytający: [do Jima] Czy masz jakieś uzupełnienie do tego pytania?

JIM Nie. Dzięki.

[do Jima] OK.

[do Ra] Zastanawiałem się - w poprzedniej sesji wspomniałeś o tonach w lewym i w prawym uchu - czy półkule lewa i prawa mózgu były w jakiś sposób powiązane z polaryzacją w służbie sobie i w służbie innym. Czy mógłbyś to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Możemy to skomentować.

Powrót do góry

Hipnoza regresywna

70.5 Pytający: Mam dodatkowe małe pytanie, które chcę teraz zadać. Czy hipnoza regresywna jednostki w celu ujawnienia jej wspomnień z poprzednich wcieleń jest dla nich przysługą czy szkodą?

Ra: Jestem Ra. Analizujemy Twoje zapytanie i stwierdzamy, że zastosujesz odpowiedź do swojej przyszłości. To powoduje, że martwimy się Pierwszym Zniekształceniem. Jednakże zapytanie jest również ogólne i daje nam możliwość wyrażenia istotnej kwestii. Dlatego wypowiemy się.

Istnieje nieskończony zakres możliwości przysłużenia się/szkody w sytuacji hipnozy regresywnej w czasie, jak nazywasz ten sposób wspomagania pamięci. Nie ma to nic wspólnego z hipnotyzerem. Chodzi tylko o to, jak zahipnotyzowana istota wykorzystuje tak zebrane informacje. Jeśli hipnotyzer pragnie służyć i jeśli taka służba jest wykonywana tylko na szczerą prośbę, hipnotyzer stara się służyć.

Powrót do góry

Rytualne oczyszczanie

95.4 Pytający: Dziękuję. Nowy pokój, który wybierzemy, będzie oczywiście starannie posprzątany, a zniszczone powierzchnie odnowione. Przed pracą użyjemy również Rytuału Wypędzającego Pomniejszego Pentagramu. Czy jest coś jeszcze, co Ra mógłby zasugerować? Chciałbym też wiedzieć, czy jest coś szczególnego, co Ra mógłby zasugerować w odniesieniu do konkretnego miejsca, które zostało wybrane na nową lokalizację.

Ra: Jestem Ra. Skanujemy ostatnie konfiguracje pamięci pytającego.

Po pierwsze, w tym mieszkaniu doszło do mniej niż harmonijnej interakcji. Dynamika tej interakcji była wystarczająco silna, aby przyciągnąć niższy myślokształt. Dlatego proponujemy posolenie i rytualne oczyszczenie wodą święconą wszystkich okien i drzwi, które oferują dostęp do mieszkania lub jakichkolwiek jego budynków gospodarczych.

Ponadto sugerujemy powieszenie pokrojonego ząbka czosnku w części pokoju, która mieściła tych, których radość zamieniła się w ciemniejszą emocję, koncentrując się na obszarze, który nazywamy mokrym barem, również pomieszczeniem przeznaczonym do spania, które można znaleźć w pobliżu kuchni.

Odpowiednie słowa używane do pożegnania się z tymi z niższego astrala powinny być używane w związku z wieszaniem ząbków czosnku na okres około 36 godzin. Uważamy, że jest to równoważne dwóm okresom nocnym i jednemu oświetlonemu. Powinno to oczyścić dom tak, do tego stopnia, że będzie neutralny w swoich wibracjach.

Sugerujemy, abyście poprosili tę żywą istotę, aby była teraz przyjazna i chłonna dla wibracji harmonii, miłości i dziękczynienia, które ta grupa będzie następnie, w miarę postępu doświadczenia inkarnacyjnego, ofiarować miejscu zamieszkania.*

95.5 Pytający: Zakładam, że wodę święconą przygotowalibyśmy tak samo jak wodę do picia przez instrument po sesji, a następnie tą wodą przecierali okna i drzwi... prawdopodobnie trzeba to zrobić w wiadrze. I chciałbym wiedzieć, czy to jest poprawne i co oznacza solenie okien i drzwi?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, możecie sami pobłogosławić wodę lub poprosić o tak zwaną wodę święconą z dowolnego błogosławionego miejsca; to znaczy pobłogosławioną przez intencję.

Po drugie, wodę należy ostrożnie strzepnąć z palców wzdłuż progów wszystkich okien i drzwi po ich otwarciu.

Po trzecie, przed pokropieniem tym oczyszczającym, błogosławiącym sakramentem wody, sól należy nasypać wzdłuż tych progów w linii i ponownie pozwolić istnieć w tej konfiguracji przez 36 do 48 godzin.

Wtedy dziewicza miotła może rytualnie wymiatać sól z każdego okna i drzwi, wymiatając za każdym pociągnięciem mniej szczęśliwe wibracje w mieszkaniu, które mogą mieć trudności z koegzystencją z waszą grupą.

95.6 Pytający: Zakładam, że masz na myśli, że sól powinniśmy kłaść tylko na drzwiach zewnętrznych, a nie na drzwiach wewnętrznych domu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Nie jesteśmy w stanie wyrazić natury soli, wody i czosnku wystarczająco jasno, aby poinformować was o skuteczności, z jaką sól absorbuje wibracje, które zostały poproszone o wejście w sól, gdy sól otrzymała wodę. Nie potrafimy wyrazić w pełni magicznej natury waszej wody ani nie potrafimy wyrazić podobieństwa i atrakcyjności krojonego czosnku dla niższych form astralnych. Atrakcyjność jest negatywna i żadna forma astralna w służbie sobie nie zaakceptuje współistnienia z pokrojonym czosnkiem.

Dlatego proponujemy te sugestie. Prosimy również, aby miotła była czysta, a czosnek spalony. Najskuteczniejsze jest dziewictwo miotły.

95.7 Pytający: Pozwól mi sprawdzić, czy scenariusz jest poprawny. Powtórzę moją wersję tego. Czosnek, świeżo ścięty czosnek powiesilibyśmy w obszarze barku oraz w obszarze sypialni przylegającym do kuchni. Posolilibyśmy wszystkie parapety okienne i wszystkie parapety w ścianach zewnętrznych, a następnie pokropilibyśmy wodą święconą z palców wszystkie zasolone obszary. Wypowiadalibyśmy wtedy odpowiednie słowa, by pożegnać niższe astrale. Tych słów nie jestem pewien. Czy Ra skomentowałby scenariusz, który właśnie przedstawiłem?

Ra: Jestem Ra. Twoje zrozumienie naszych sugestii jest dobre. Zauważamy, że sól należy wsypywać w linii prostej bez przerw. Istnieją różne rytualne słowa błogosławieństwa i pożegnania z istotami, takimi jakie usuwacie. Możemy zaproponować następujące:

Kiedy sól zostanie wysypana, możesz powtórzyć: „Chwalmy Jednego Stwórcę, który dał soli możliwość znalezienia nowego domu tym przyjaciołom, z którymi chcemy się pożegnać”.

Kropiąc wodą możesz powiedzieć: „Dziękujemy Jedynemu Stwórcy za dar wody. Nad nim Stwórca porusza Swoją ręką i pobudza Swoją wolę, aby się stało”.

Zawieszaniu pokrojonego czosnku mogą towarzyszyć słowa: "Chwalimy Jednego Stwórcę za dar czosnku i błogosławimy jego zdolność do ofiarowania tym przyjaciołom, których chcemy pożegnać, strzałkę, która wskazuje im drogę wyjścia".

Po zakończeniu zamiatania możesz powiedzieć: „Wychwalamy Jednego Stwórcę i dziękujemy za duchową czystość tego miejsca zamieszkania”.

Podczas spalania czosnku możesz powiedzieć: „Dziękujemy Jednemu Stwórcy za dar duchowej czystości w naszym miejscu zamieszkania i pieczętujemy odejście wszystkich, którzy odeszli tym wyjściem, poprzez konsumpcję* tej substancji”.

95.8 Pytający: Czy jakiekolwiek inne miejsce jest bardziej odpowiednie do wieszania czosnku w pokojach; na przykład nad oknami czy coś takiego? Wiem, że ma wisieć w okolicy baru, ale chodziło mi o sypialnię. Czy istnieje inne bardziej odpowiednie miejsce?

Ra: Jestem Ra. Okna i drzwi są najbardziej odpowiednie, a ponadto sugerujemy solenie i spryskiwanie dowolnych drzwi, które mogą prowadzić gdzie indziej niż poza mieszkanie, aby dać istotom zrozumienie, że nie są one pożądane w innym miejscu mieszkania.

95.9 Pytający: Dobrze, rozumiem, że czosnek ma być używany przy barze i w sypialni, która jest blisko kuchni i ma wyjście na zadaszenie. Jeśli się nie mylę, to jedyne dwa miejsca, w których można użyć czosnku: bar i to pomieszczenie z wyjściem na wiatę. Zgadza się, prawda?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

95.13 Pytający: Czy jest jakiś inny komentarz by zamknąć ten obszar pytań na temat nowej lokalizacji, który Ra mógłby zrobić, inny niż komentarze już zgłoszone do nowej lokalizacji lub jakiejkolwiek jej części?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadano nam to pytanie, ponieważ nastąpiła koncentracja negatywnych wzorców myślowych w kierunku od północy do 10° od północy, około 45 tego, co nazywacie jardami, rozciągało się na wszystkie cztery kierunki w kształcie prostokąta, ale nieregularnego kształtu.

Prosimy, aby czosnek został nawleczony około 60-70 stóp poza najdalszą krawędź tego obszaru, która znajduje się około 57 jardów od miejsca zamieszkania w kierunku od północy do 10° od północy. Sugerujemy, aby zawiesić czosnek w lejku, tak aby energia była ściągana na południowy, mniejszy koniec lejka i przekazywana na północ, z dala od mieszkania. Procedura powieszenia będzie jedną z metod testowania waszej pomysłowości, ale istnieje kilka sposobów na zawieszenie substancji i dobrze jest to zrobić.

95.14 Pytający: Wyobrażam sobie tekturowy lejek o długości około trzech stóp, a następnie mniejszy tekturowy lejek o tej samej konfiguracji wewnątrz tego lejka; czosnek umieszczony między dwiema kartonowymi powierzchniami, tak aby czosnek był w rzeczywistości lejkiem samego czosnku, a następnie utrzymywany na miejscu przez dwa kartonowe stożki: mniejszy koniec stożka jest w kierunku domu, otwarty lub większy koniec jest z dala od domu.

Chciałbym też mieć pewność, że dokładnie znam pozycję, o której mówimy, wybierając konkretny punkt na domu, na przykład drzwi wejściowe (drzwi z daszkiem rozciągającym się od frontu domu) i biorąc z tego kierunek. Podejrzewam, że kierunek jest skierowany do góry, w kierunku drogi prowadzącej z posesji, a dokładny pomiar od klamki do środka obszaru negatywności, o którym mówimy, byłby pomocny. Czy Ra skomentowałby to, co właśnie powiedziałem?

Ra: Jestem Ra. Pracowaliśmy od drugiej strony mieszkania. Jednakże dokładna odległość nie jest ważna ze względu na uogólnioną naturę astralnych pozostałości. Kurs będzie przebiegał około 10° na wschód od północy do 5° na wschód od północy. To nie jest kurs, przy którym absolutna skrupulatność musi być najważniejsza. Odległość jest w przybliżeniu taka, jak podano.

Jeśli chodzi o wieszanie czosnku, to wiatr musi być w stanie go owiewać. W związku z tym struktura, którą przewidziano, jest mniej niż optymalna. Możemy zasugerować naciąg między dwoma umieszczonymi słupkami po obu stronach lejka nawleczonych ząbków czosnku.

95.15 Pytający: Czy aby zrobić ten lejek ząbków czosnku, czy siatka druciana, taka jak siatka dla drobiu, która ma małe calowe oczka kwadratowe, lub coś podobnego w kształcie stożka, do którego przyczepiony jest czosnek wszystko wokół niego, z małym końcem w kierunku domu, a otwartym z dala od niego, rozpiętym między dwoma słupkami. Czy byłoby to właściwe, czy też wiatr musi owiewać bardziej?

Ra: Jestem Ra. To jest właściwe. Widzicie, że w tym przypadku centrum negatywności jest takie, jak opisano, ale w ten sposób nastąpi ogólne oczyszczenie mieszkania i jego areału.

Jednym z działań, które możecie podjąć, aby poprawić skuteczność oczyszczania środowiska, jest chodzenie po obwodzie z otwartym ząbkiem czosnku w dłoni, machanie ząbkiem. Żadne słowa nie muszą być wypowiadane, chyba że każdy zechce cicho lub ustnie wypowiedzieć te słowa, które wcześniej podano dla czosnku.

95.16 Pytający: Czy jest jakaś inna rzecz, którą możemy zrobić, aby przygotować to nowe miejsce na parametry bytu i komunikacji z Ra w naszych własnych warunkach bytowych lub mieszkalnych, które byłyby właściwe, o czym Ra mógłby w tym czasie wspomnieć?

Ra: Jestem Ra. Nie ma bardziej szczegółowych sugestii dotyczących konkretnej lokalizacji, którą rozważasz.

Ogólnie rzecz biorąc, czystość jest najbardziej pomocna. Najbardziej pomocne jest usunięcie z kompleksu umysłu tych myśli, które nie są harmonijne. A najbardziej pomocne są te praktyki, które zwiększają wiarę i wolę, aby Duch wykonał Swoją pracę.*

95.17 Pytający: Czy po zrealizowaniu sugestii dotyczących oczyszczenia posesji Ra przewiduje, że nasz kontakt z Ra będzie równie sprawny w odniesieniu do parametrów lokalizacji w tamtym konkretnym miejscu, jak w tym konkretnym miejscu?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie miejsca, w których ta grupa mieszka w miłości i dziękczynieniu, są dla nas do przyjęcia.

96.4 Pytający: Instrument pyta, skoro ma to związek z tym domem, to czy ten dom może zostać przekształcony przez malowanie i sprzątanie? Jesteśmy w stanie podjąć... to znaczy nie planujemy kłaść wszystkich nowych dywanów. Czy dywany, które są tam obecnie, są do zaakceptowania?

Chcę albo doprowadzić ten konkretny dom do akceptowalnych limitów… Mówisz, że po soleniu będzie neutralny. Martwię się tylko o warunki naszej pracy tutaj. Fizyczna lokalizacja nie jest tak ważna. W rzeczywistości wcale nie uważam tego za ważne. Jeśli dom nie jest w stanie by doprowadzić go do dobrych warunków, które nie pozwolą nam na problemy, jakich doświadczyliśmy, to mogę wybrać inny. To nie jest takie ważne. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. To oczywiście preferencja tej grupy jest jedynym czynnikiem w sytuacji kontaktu z Ra.

To miejsce zamieszkania otrzymało już niewielką ilość błogosławieństwa przez tę grupę poprzez swoją obecność i jak już wcześniej powiedzieliśmy, każdy dzień spędzony w miłości, harmonii i dziękczynieniu będzie nadal przemieniał domostwo.

Prawdą jest, jak już wcześniej stwierdziliśmy, że najważniejsza jest fizyczna czystość. Dlatego należy dążyć do jak najdokładniejszego oczyszczenia mieszkania. W związku z tym należy zauważyć, że ani w mieszkaniu jako całości, w którym teraz przebywacie, ani w pomieszczeniu tej pracy nie ma żadnego pyłu, ziemi i innych zanieczyszczeń, które jako całość są zwane brudem.

Jeżeli intencją jest posprzątanie w jak największym stopniu, lokalizacja, wymagania dotyczące czystości fizycznej są spełnione. Tylko wtedy, gdy niższy byt astralny, powiedzmy, umieścił części siebie w tak zwanej ziemi, należy zadbać o usunięcie tej czującej istoty. Te instrukcje, przekazaliśmy.*

Zwracamy uwagę, że tak jak każda istota stara się w każdej chwili stać się bardziej zbliżoną do Stwórcy, ale nie udaje jej się, tak samo dąży się do fizycznej nieskazitelności, ale nie zostanie ona osiągnięta. W każdym przypadku doceniana jest czystość intencji i skrupulatność manifestacji. Różnica między próbą a celem nigdy nie jest zauważana i może być uważana za nieistotną.

96.5 Pytający: Sekwencja zdarzeń, którą rozważam, którą łatwo zmienić, to najpierw malowanie, potem sprzątanie, potem wstawianie mebli, potem solenie i używanie czosnku. Czy ta sekwencja jest tak dobra jak każda inna sekwencja, czy też inna sekwencja byłaby lepsza dla tych wydarzeń?

Ra: Jestem Ra. Dopuszczalna jest dowolna sekwencja prowadząca do oczyszczenia. Należy zauważyć, że podczas oczyszczania nie należy przekraczać progów. Ponieważ to ograniczenie na użycie progów może wpłynąć na wasze rozważania, zwracamy na to uwagę.

96.14 Pytający: Czy Ra skomentowałby technikę błogosławienia wody, której użyjemy do pokropienia soli? Zakładam, że po prostu spryskujemy wodę bezpośrednio z opuszków palców na linię soli. A także ile ogólnie należy kropić wodą sól? Jak mokro powinniśmy zrobić? To trywialne, ale chciałbym to zrobić dobrze.

Ra: Jestem Ra. Błogosławieństwo wody może być takim, jakie wcześniej podaliśmy lub może być takie, jakie jest napisane w liturgii zniekształcenia kultu Jednego Stwórcy tego instrumentu, lub może po prostu pochodzić od tego, co nazywasz waszym Kościołem Katolickim w postaci wody święconej.

Intencja błogosławieństwa jest godną uwagi cechą wody święconej. Wodą można pokropić nie po to, aby cała sól była nasączona, ale po to, aby zwilżyć odpowiednią porcję. To nie jest praca fizyczna. Substancje muszą być widoczne w idealnym stanie, aby można było zobaczyć, że woda umożliwia działanie soli.

101.6 Pytający: Czy parametry formy myślowej i inne ogólne parametry adresu Oakdale Road w Atlancie są takie, że żadne oczyszczanie nie byłoby konieczne, jeśli Ra ma tę informację?

Ra: Jestem Ra. Nie.

101.7 Pytający: Czy pod adresem Oakdale Road byłoby wskazane oczyszczanie przyrody sugerowane dla innego domu na południe od lotniska w Atlancie?

Ra: Jestem Ra. Zauważamy, że każda rezydencja, czy to wcześniej życzliwa (jak ta, o której mówisz), czy wcześniej złośliwa, wymaga podstawowego oczyszczenia solą, wodą i miotłą.

Życzliwa natura wyżej wymienionego miejsca zamieszkania jest taka, że oczyszczenie można przeprowadzić w dwóch porcjach: to znaczy bez wyjścia lub wejścia przez jeden otwór na jedno oczyszczenie. Następnie wyjście i wejście ze wszystkich innych miejsc, podczas gdy pozostały portal jest odpowiednio uszczelniony.

Można umieścić sól w miejscu, które nie jest zapieczętowane [podczas] pierwszego oczyszczenia, a sól może być poproszona, aby działała jak pieczęć, a jednocześnie pozwalała na przejście łagodnym duchom, takim jak wy. Sugerujemy, abyś porozmawiał z tą substancją i wymienił każdą istotę, dla której wymagane jest zezwolenie, aby przejść. Niech nikt nie przechodzi bez pozwolenia, które jest wymagane przez sól. Tak jest w przypadku miejsca zamieszkania, o którym mówisz.

105.5 Pytający: Czy są jakieś kwestie do rozważenia w sprawie domu nad Lake Lanier, do którego zamierzamy się przenieść lub specjalne przygotowanie inne niż zaplanowane jest wskazane?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że zapytałeś niejasno. Proszę ponownie zapytać.

105.6 Pytający: Planowaliśmy oczyścić posiadłość w lokalizacji Lake Lanier przy użyciu technik zaleconych przez Ra we wcześniejszych sesjach, dotyczących soli przez 36 godzin itp. Chciałbym wiedzieć, czy to wystarczy, czy jest jakiś inny istotny problem związany z przeprowadzką do tego domu, który Ra mógłby w tej chwili omówić, proszę.

Ra: Jestem Ra. Oczyszczenie mieszkania, o którym mówisz, powinno trwać tylko trzy noce i dwa dni. To mieszkanie jest życzliwe. Techniki są akceptowalne.

Znajdujemy trzy obszary, w których korzystne byłoby stosowanie czosnku w sposób opisany poprzednio:

Po pierwsze, pokój z łóżkiem piętrowym, pod górną leżanką.

Po drugie, zewnętrzna strona mieszkania zwrócona w stronę drogi i skupiona wokół małych skał, około dwóch trzecich długości mieszkania od strony podjazdu.

Po trzecie, sprawa hangaru na łodzie. Sugerujemy cotygodniowe oczyszczanie tego obszaru czosnkiem, pokrojoną cebulą i chodzenie po obwodzie wypełnionym światłem. Czosnek i cebula, odnawiane co tydzień, powinny pozostać na stałe zawieszone na sznurku lub drucie pomiędzy wyrobiskami.

105.7 Pytający: Aby nie pomylić się w interpretacji Twoich wskazówek w odniesieniu do drugiego obszaru na zewnątrz domu, czy mógłbyś mi podać odległość i kompas magnetyczny kierujący się, powiedzmy, z dokładnego środka mieszkanie do tej pozycji?

Ra: Jestem Ra. Możemy jedynie w przybliżeniu, ale sugerowalibyśmy odległość 37 stóp, kurs magnetyczny 84 do 92 stopni.

105.8 Pytający: Wiem, że to nieistotne dla naszych celów, ale z filozoficznego punktu widzenia nie chcę robić niczego, by naruszyć Prawo Pomieszania, więc nie czuj, że trzeba na to odpowiedzieć, ale zastanawiałem się, jaki był warunek, który stworzył konieczność takiego ciągłego czyszczenia hangaru?

Ra: Jestem Ra.Celem jest stworzenie obwodu, w którym mieszkańcy pasieki nie uznają za konieczne żądlić, a nawet nie będą chcieli w nim zamieszkać.

105.9 Pytający: Mówisz o pszczołach, osach lub stworzeniach tego typu?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

105.10 Pytający: Czy plany i rytuał Jima dotyczący dekonsekracji tego mieszkania są wystarczające, czy należy coś dodać lub zmienić?

Ra: Jestem Ra. Żadna zmiana nie jest konieczna. Uwzględniane są punkty konieczne do uwzględnienia przy poświęceniu lub dekonsekracji miejsca. Możemy zasugerować, aby podziękować i pobłogosławić każdą roślinę drzewiastą drugiej gęstości, którą oblekliście świadomością podczas swojego pobytu w tym mieszkaniu.

106.9 Pytający: Czy w takim razie oczyszczanie solą i wodą byłoby konieczne dla tej posiadłości? A może byłoby to zalecane, że tak powiem?

Ra: Jestem Ra. Jest zalecane metafizyczne oczyszczenie, jak przy każdej przeprowadzce. Bez względu na to, jak dobry jest instrument, zaleca się strojenie między każdym koncertem lub pracą.

106.21 Pytający: Czy sprzątanie domu solą i wodą po przeprowadzce jest tak samo skuteczne, jak przed... naszym wprowadzeniem się?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku nie jest to pilny problem metafizyczny, ponieważ czas byłby w mniej łagodnej i szczęśliwej atmosferze. Zauważa się względną prostotę wykonania tego przed zasiedleniem. Jest to nieistotne, z wyjątkiem katalizatora, z którym chcecie się zmierzyć.

Powrót do góry

Srebrny sznur

91.11 Pytający: Dlaczego tak bardzo drobny efekt jak lekkie poruszenie przewodu mikrofonowego skutkuje taką sytuacją? Nie mechanicznie czy chemicznie, ale filozoficznie, czy potrafisz odpowiedzieć na to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Możemy odpowiedzieć tylko mechanicznie, ponieważ nie ma filozofii na odruchy fizycznej funkcji pojazdu.

Jest coś, co można nazwać odruchem srebrnego sznurka; to znaczy, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha przebywa bez otoczenia fizycznej powłoki, a fizyczna powłoka jest naruszona, fizyczna powłoka odruchowo przywoła nieobecnego ożywiciela; to znaczy kompleks umysłu/ciała/ducha, który jest połączony z czymś, co może być metafizycznie postrzegane jako to, co niektórzy z waszych filozofów nazwali srebrnym sznurem.

Jeśli zostanie to zrobione nagle, kompleks umysłu/ciała/ducha spróbuje wejść w sieć energetyczną fizycznego pojazdu bez należytej staranności, a efekt jest taki, jak gdyby ktoś rozciągnął jedną z waszych elastycznych taśm i pozwolił jej szybko się skurczyć. Powstałe zerwanie uderzy mocno w zakotwiczoną część elastycznej taśmy.

Proces, przez który przechodzicie jako grupa w przywoływaniu sobie tego instrumentu, można przyrównać do chwytania tej taśmy i delikatnego zmniejszania jej napięcia, aż będzie ona bez dostrzegalnego rozciągnięcia.

Powrót do góry

Samozapłon

17.26 Pytający: Czy to jest przyczyną tego, co nazywamy samozapłonem?

Ra: Jestem Ra. To nie jest poprawne.

17.27 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co powoduje to zjawisko?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie las. Piorun uderza w jedno drzewo. Ono się pali. Piorun nie uderza w inne miejsce. Gdzie indziej nie pali się. Istnieją przypadkowe zdarzenia, które nie mają związku z istotą, ale ze zjawiskiem okna, o którym mówiliśmy.

17.28 Pytający: Czy te poszczególne istoty są jednoznacznie takie same, czy też są po prostu przypadkowymi istotami?

Ra: Jestem Ra. To drugie jest poprawne.

Powrót do góry

Joga tantryczna

84.13 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Transfer energii następuje w jednym uwolnieniu różnicy potencjałów. To nie przeskakuje między zielonymi centrami energii, ale jest dzieleniem się energiami każdej z nich, od czerwonego promienia w górę. W tym kontekście może być postrzegane jako najskuteczniejsze, gdy obie istoty mają orgazm jednocześnie.

Niemniej jednak, działa to jako transfer, jeśli którekolwiek z nich ma orgazm. I rzeczywiście, w przypadku fizycznie wyrażonej miłości pomiędzy parą, w której nie dochodzi do konkluzji, którą nazywacie orgazmem, mimo to dochodzi do transferu znacznej ilości energii z powodu powstałej różnicy potencjałów, tak długo, jak obie istoty są świadome tego potencjału i uwalniają jego siłę sobie nawzajem poprzez pragnienie woli w kompleksie mentalnym lub umysłowym. Możecie postrzegać tę praktykę jako wykorzystywaną do generowania transferów energii w niektórych waszych praktykach, które możecie nazwać innymi niż chrześcijańskie systemy wypaczeń religijnych Prawa Jedności.

84.14 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład tego ostatniego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Poprzedzimy ten przykład przypomnieniem, że każdy system jest dość zniekształcony, a jego nauki zawsze w połowie zagubione. Jednakże jednym z takich systemów jest joga tantryczna.

Powrót do góry

Telewizja

34.13 Pytający: Jaki jest generalnie ogólny wpływ telewizji na nasze społeczeństwo w odniesieniu do tego katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Nie ignorując prób zielonego promienia podejmowanych przez wiele osób w celu przekazania za pośrednictwem tego medium takich informacji jak, prawda i piękno, które mogą być pomocne, musimy zasugerować, że sumarycznym efektem tego gadżetu jest rozproszenie uwagi i sen.

Powrót do góry

Choroba weneryczna

83.4 Pytający: Weźmy zatem, skoro jesteśmy przy temacie seksu, sytuację przed i po zasłonie z chorobami, w tym przypadku chorobami wenerycznymi. Czy ten rodzaj choroby istniał przed zasłoną?

Ra: Jestem Ra. Zarówno przed tym wielkim eksperymentem, jak i po nim występowały choroby, zarówno tego typu, jak i inne. Jednakże, ponieważ choroba weneryczna jest w dużej mierze funkcją form myślowych o zniekształconej naturze, które są związane z blokadą energii seksualnej, choroba weneryczna jest prawie w całości produktem interakcji kompleksów umysłu/ciała/ducha po zasłonie.

⇐ Poprzednie 100

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy