Prawo Jedności Negatywna ścieżka

Ukryj menu

Znaleziono 30 wyników.

⇐ Category list

7.17 Pytający: Próbuję zrozumieć, jak rozwijałaby się grupa taka jak ta z Oriona. Byłem zdania, że bliższe zrozumienie Prawa Jedności stworzyło warunek akceptowalności, przenosząc się, powiedzmy, z naszej trzeciej gęstości do czwartej w naszym obecnym przejściu. Próbuję też zrozumieć, jak byłoby to możliwe - gdybyście byli w grupie Oriona i ukierunkowali się na służbie sobie - jak moglibyście przejść, powiedzmy, z trzeciej gęstości do czwartej. Jaka nauka byłaby do tego potrzebna?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie obszerne pytanie zadane temu instrumentowi w tym czasie.

Przypomnij sobie, że szczegółowo opisaliśmy, w jaki sposób ci, których orientacją nie jest służba innym, a mimo to znaleźli i mogą korzystać z bramy do inteligentnej nieskończoności. Dotyczy to wszystkich gęstości w naszej oktawie. Nie możemy mówić w imieniu tych, którzy są ponad nami, jak byście powiedzieli, w następnym kwancie lub oktawie istnienia.

Jest to jednak prawdą w przypadku tej oktawy gęstości. Istoty są zbierane, ponieważ mogą oglądać i cieszyć się światłem/miłością o odpowiedniej gęstości. Ci, którzy odnaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez korzyści płynącej z pragnienia służby, mimo to, zgodnie z Prawem Wolnej Woli, mają prawo do używania tego światła/miłości w jakimkolwiek celu.

Można również dodać, że istnieją systemy nauczania, które umożliwiają poszukiwaczowi separacji zdobycie tych bram. To studium jest równie trudne, jak to, które wam opisaliśmy, ale są tacy, którzy wytrwale je kontynuują, tak jak ty pragniesz podążać trudną ścieżką poszukiwania wiedzy, aby służyć.

Zniekształcenie polega na tym, że ci, którzy chcą służyć sobie, są widziani przez Prawo Jedności tak samo jak ci, którzy chcą służyć innym, bo czyż wszyscy nie są jednym? Służyć sobie i służyć innym to podwójna metoda mówienia tego samego, jeśli potrafisz zrozumieć istotę Prawa Jedności.

W tym momencie odpowiemy na wszelkie krótkie pytania, które możesz mieć.

19.15 Pytający: Zatem najnowsze istoty trzeciej gęstości, które właśnie przeszły z drugiej gęstości, nadal są silnie nastawione na służbę sobie. Musi istnieć wiele innych mechanizmów, aby stworzyć świadomość możliwości służenia innym.

Zastanawiam się, po pierwsze - dwie rzeczy. Zastanawiam się nad mechanizmem i zastanawiam się, kiedy następuje rozłam, gdzie istota jest w stanie kontynuować drogę ku służbie sobie, która ostatecznie zaprowadzi go do czwartej lub piątej gęstości.

Zakładam, że jednostka może kontynuować... może zacząć, powiedzmy, w drugiej gęstości, od służby całkowicie sobie, i kontynuować to aż do końca i po prostu pozostać na tym, co nazwalibyśmy ścieżką służenia sobie i nigdy, przenigdy nie zostać zatrzymaną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Koncepcja służenia sobie w drugiej gęstości obejmuje służenie tym, którzy są związani z plemieniem lub gromadą. W drugiej gęstości nie jest to postrzegane jako oddzielenie siebie i innej jaźni. Wszystko jest postrzegane jako jaźń, ponieważ w niektórych formach bytów drugiej gęstości, jeśli plemię lub sfora zostanie osłabiona, to samo dzieje się z istotą w plemieniu lub w stadzie.

Nowa lub początkująca istota trzeciej gęstości ma tę niewinną, powiedzmy, stronniczość lub zniekształcenie w postrzeganiu członków rodziny, społeczeństwa, jak byście mogli nazwać kraj, jako siebie. Tak więc, chociaż zniekształcenie nie pomaga w postępie w trzeciej gęstości, jest pozbawione polaryzacji.

Rozłam staje się oczywisty, gdy istota postrzega inne jaźnie jako inne ja i świadomie decyduje się na manipulowanie innymi dla korzyści swojej jaźni. To jest początek drogi, o której mówisz.

19.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie skrzywienia tworzą ich pęd w kierunku wybranej ścieżki służenia sobie?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko metaforą. Niektórzy kochają światło. Niektórzy kochają ciemność. To kwestia wyjątkowego i nieskończenie różnorodnego Stwórcy, który wybiera i bawi się pośród swoich doświadczeń niczym dziecko na pikniku. Niektórzy cieszą się piknikiem i uważają, że słońce jest piękne, jedzenie pyszne, gry orzeźwiające i promieniują radością stworzenia. Niektórzy uważają noc za pyszną, a ich piknik to ból, trudności, cierpienie innych i badanie perwersji natury. Ci cieszą się innym piknikiem.

Wszystkie te doświadczenia są dostępne. To wolna wola każdej istoty, która wybiera formę zabawy, formę przyjemności.

46.7 Pytający: Zastanawiałem się tylko, czy jeśli istota polaryzuje się w kierunku ścieżki służenia sobie, czy złość miałaby taki sam efekt fizyczny jaki wpływa na istotę spolaryzowaną w kierunku ścieżki służenia innym? Czy spowodowałoby to również raka, czy też jest to tylko efekt katalityczny działający w pozytywnie spolaryzowanej istocie?

Ra: Jestem Ra. Mechanizmy katalityczne nie są zależne od wybranej polarności kompleksu umysłu/ciała/ducha, ale od zastosowania lub celu, któremu poddana jest ta kataliza. Zatem istota, która świadomie wykorzystuje doświadczenie gniewu do polaryzacji, pozytywnie lub negatywnie, nie doświadcza cielesnego katalizatora, ale raczej używa go w mentalnej konfiguracji.

46.8 Pytający: Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Weźmy kilka przykładów. Jeśli istota polaryzująca się w kierunku negatywnej ścieżki wpada w złość... zajmijmy się stanem, w którym zachoruje na raka. Jaka jest tego zasada w jego przypadku?

Ra: Jestem Ra. Widzimy istotę Twojego zapytania i odpowiemy niezgodnie z tym konkretnym zapytaniem, jeśli spotka się to z Twoją aprobatą.

46.9 Pytający: Oczywiście.

Ra: Istota polaryzująca pozytywnie dostrzega złość. Ta istota, jeśli używa tego katalizatora w umyśle, błogosławi i kocha ten gniew sam w sobie. Następnie wzmaga ten gniew świadomie tylko w umyśle, aż szaleństwo tej energii czerwonego promienia nie zostanie dostrzeżone jako szaleństwo samo w sobie, ale jako energia podlegająca duchowej entropii z powodu przypadkowości używanej energii.

Pozytywna orientacja zapewnia wtedy wolę i wiarę, aby kontynuować to intensywne mentalnie doświadczenie pozwalające na zrozumienie, akceptację i integrację gniewu z kompleksem umysłu/ciała/ducha. Inna jaźń, która jest przedmiotem gniewu, zostaje w ten sposób przekształcona w obiekt akceptacji, zrozumienia i przystosowania, a wszystko to zostaje ponownie zintegrowane przy użyciu tej wielkiej energii, która zapoczątkowała gniew.

Negatywnie zorientowany kompleks umysłu/ciała/ducha użyje tego gniewu w podobnie świadomy sposób, odmawiając przyjęcia nieukierunkowanej lub przypadkowej energii gniewu, a zamiast tego, poprzez wolę i wiarę, kieruje tę energię w praktyczny sposób wyładowania negatywnego aspektu tej emocji, aby uzyskać kontrolę nad innym sobą lub w inny sposób kontrolować sytuację powodującą złość.

Kontrola jest kluczem do negatywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. Akceptacja jest kluczem do pozytywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. Pomiędzy tymi biegunami leży potencjał tej przypadkowej i nieukierunkowanej energii, tworzącej analog kompleksu ciała tego, co nazywacie rakowym wzrostem tkanki.

46.11 Pytający: Czy zatem mówisz, że jeśli istota o negatywnej polaryzacji lub polaryzująca, nie jest w stanie kontrolować własnego gniewu lub nie jest w stanie kontrolować siebie w gniewie to może ona spowodować raka? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Negatywna polaryzacja zawiera ważne wymagania dotyczące kontroli i tłumienia.

46.12 Pytający: Tłumienie czego?

Ra: Jestem Ra. Każde zniekształcenie kompleksu umysłu, które możesz nazwać emocjonalnym, które samo w sobie jest zdezorganizowane, wymaga stłumienia, a następnie wyniesienia na powierzchnię w uporządkowanym zastosowaniu, aby było użyteczne dla negatywnie zorientowanej istoty. W ten sposób możesz na przykład znaleźć istoty o negatywnej polaryzacji, kontrolujące i tłumiące takie podstawowe potrzeby kompleksu cielesnego, jak pożądanie seksualne, aby w jej zastosowaniu wola mogła zostać wykorzystana do narzucenia się innej jaźni z większą skutecznością, wtedy gdy zachowanie seksualne jest dozwolone.

50.6 Pytający: Czy możesz podać przykład dzielenia się miłością do siebie w negatywnej polaryzacji? Wydawałoby mi się, że to wyczerpałoby negatywną polaryzację. Czy mógłbyś rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy używać przykładów znanych istot ze względu na naruszenie, jakie mogłoby to spowodować. Dlatego musimy mówić ogólnikowo.

Istotą zorientowaną negatywnie będzie ta, która czuje, że znalazła moc, która nadaje sens jej istnieniu dokładnie tak, jak odczuwa pozytywna polaryzacja. Ta negatywna istota będzie dążyć do zaoferowania tego zrozumienia innym jaźniom, najczęściej poprzez proces formowania elity, uczniów oraz nauczanie potrzeby i słuszności zniewolenia innych jaźni dla własnego dobra. Te inne jaźnie są postrzegane jako zależne od tej jaźni i potrzebują przewodnictwa oraz mądrości tej jaźni.

54.19 Pytający: W przypadku polaryzacji w służbie sobie, jaki typ katalizatora istoty podążające tą ścieżką zaprogramowałyby, gdy już osiągną poziom programowania własnego katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Istota zorientowana negatywnie zaprogramuje maksymalne oddzielenie i kontrolę nad wszystkimi rzeczami i świadomymi istotami, które postrzega jako inne niż własna jaźń.

54.22 Pytający: Czy istota zorientowana negatywnie mogłaby zrobić coś takiego? Czy mógłbyś podać mi przykład?

Ra: Jestem Ra. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha zorientowany negatywnie zazwyczaj programuje bogactwo, łatwość egzystencji i największą możliwość zdobycia władzy. W ten sposób wiele negatywnych istot rozrywana jest zniekształceniem kompleksu fizycznego, które nazywasz zdrowiem.

Jednakże podmiot zorientowany negatywnie może wybrać stan bolesny, aby poprawić zniekształcenie w kierunku tak zwanych negatywnych emocjonalnych myśli, takich jak złość, nienawiść i frustracja. Taka istota może wykorzystać całe doświadczenie inkarnacyjne, wyostrzając tępą krawędź nienawiści lub gniewu, tak aby mogła polaryzować się bardziej w kierunku negatywnego lub oddzielonego bieguna.

55.3 Pytający: Dziękuję. Chcę zadać kilka pytań dotyczących poprzedniego materiału, którego nie zrozumiałem. Mam nadzieję, że to nieco wyjaśni moje rozumienie w odniesieniu do mentalnych konfiguracji, z którymi mieliśmy do czynienia.

W poprzedniej sesji powiedziałeś: „Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom planetarnym.” Czy możesz wyjaśnić mechanizmy, które wpływają na polaryzację świadomości w odniesieniu do tego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Negatywna polaryzacja jest w dużym stopniu wspomagana przez podporządkowanie lub zniewolenie innych jaźni. Potencjał między dwoma negatywnie spolaryzowanymi istotami jest taki, że istota, która zniewala drugą osobę lub rozkazuje jej zyskuje w ujemnej polaryzacji.

Istota w taki sposób zniewolona lub której wydawane są rozkazy, służąc innej jaźni, z konieczności straci negatywną polaryzację, chociaż zyska na pragnieniu dalszej negatywnej polaryzacji. To pragnienie będzie następnie tworzyło możliwości odzyskania negatywnej polaryzacji.

55.4 Pytający: Czy mam zatem rozumieć - sam fakt, że istota trzeciej gęstości na tej planecie... sam fakt, że wzywa lub rozkazuje krzyżowcowi Oriona jest polaryzacyjnym typem działania, które wpływa na oba byty?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Mechanizm wzywania nie jest w najmniejszym stopniu zgodny z mechanizmem wydawania rozkazów. W wezwaniu, istota, która wzywa jest uległym neofitą proszącym o pomoc w negatywnym zrozumieniu, jeśli możesz wybaczyć to błędne określenie. Odpowiedź Oriona zwiększa swoją negatywną polaryzację, ponieważ rozpowszechnia negatywną filozofię, tym samym zniewalając lub rozkazując istocie wzywającej.

Są jednak przypadki, kiedy kontakt staje się rywalizacją, która jest prototypem negatywności. W tej rywalizacji wzywający będzie próbował nie prosić o pomoc, ale żądać wyników. Ponieważ negatywnie zorientowana istota trzeciej gęstości ma do swojej dyspozycji inkarnacyjny węzeł empiryczny, a ponieważ krzyżowcy Oriona są w dużej mierze ograniczeni Pierwszym Zniekształceniem, aby się rozwijać, istota Oriona jest podatna na takie rozkazy, jeśli zostały wykonane prawidłowo.

W tym przypadku istota trzeciej gęstości staje się panem, a Krzyżowiec Oriona zostaje uwięziony i może podlegać rozkazom. Jest to rzadkie. Jednakże, gdy to nastąpiło, istota Oriona lub zaangażowany kompleks pamięci społecznej doświadczył utraty ujemnej polaryzacji proporcjonalnie do siły rozkazującej istoty trzeciej gęstości.

55.5 Pytający: Wspomniałeś, że to zadziała, gdy rozkazy zostaną przeprowadzone prawidłowo. Co miałeś na myśli, mówiąc „gdy rozkazy zostaną przeprowadzone prawidłowo?”

Ra: Jestem Ra. Właściwie rozkazywać to być właściwie negatywnym. Odsetek myśli i zachowań związanych ze służbą sobie musi zbliżać się do 99%, aby negatywny podmiot trzeciej gęstości mógł być odpowiednio skonfigurowany do takiej rywalizacji w wydawaniu rozkazów.

55.6 Pytający: Jakiej metody komunikacji z istotą Oriona użyłby tego typu negatywny rozkazujący?

Ra: Jestem Ra. Dwa najbardziej powszechne typy wydawania rozkazów to: po pierwsze, użycie perwersji magii seksualnej; po drugie, użycie perwersji magii rytualnej. W każdym przypadku kluczem do sukcesu jest czystość woli wydającego rozkazy. Koncentracja na zwycięstwie nad sługą musi być prawie doskonała.

68.15 Pytający: Mamy sytuację, w której martwię się, mając do czynienia ze zrozumieniem, powiem (słabe słowo), całkowicie... Ta aktywność występuje z powodu polaryzacji... Myślę, że ważne jest dla mnie zbadanie technik, jeśli znajdują się one w obrębie Pierwszego Zniekształcenia, negatywnej istoty piątej gęstości, która pragnie wyprzeć kompleksy umysłu/ciała/ducha tej grupy. Czy jestem w ramach Pierwszego Zniekształcenia, prosząc cię o opisanie, jak ta istota podchodzi do tego działania?

Ra: Jestem Ra. Jesteś.

68.16 Pytający: A zatem, jak istota piątej gęstości radzi sobie z tym działaniem od samego początku, kiedy jest zaalarmowana faktem, że istniejemy. Jak to się dzieje? Czy możesz prześledzić kroki, w które się angażuje? Proszę.

Ra: Jestem Ra. Istota staje się świadoma mocy. Ta moc ma zdolność energetyzowania tych, którzy mogą być możliwi do zbioru. Ta istota pragnie wyłączyć to źródło mocy. Wysyła swoje legiony. Pokusy są oferowane. Są ignorowane lub odrzucane. Źródło mocy trwa i w rzeczywistości poprawia swoje wewnętrzne połączenia harmonii i miłości dla służby.

Istota stwierdza, że musi sama podjąć próbę unieszkodliwienia. Za pomocą projekcji wchodzi w pobliże tego źródła mocy. Ocenia sytuację. Jest związana Pierwszym Zniekształceniem, ale może wykorzystać każde zniekształcenie wolnej woli. Przedinkarnacyjne, wynikające z wolnej woli, zniekształcenia instrumentu w odniesieniu do fizycznego pojazdu wydają się najbardziej obiecującym celem. Każde zniekształcenie odwracające od służby innym jest również właściwe.

Kiedy instrument opuszcza swój fizyczny pojazd, robi to dobrowolnie. Zatem niewłaściwe umieszczenie kompleksu umysłu/ciała/ducha instrumentu nie byłoby naruszeniem jego wolnej woli, gdyby podążał on dobrowolnie za istotą. To jest ten proces.

Jesteśmy świadomi waszego naglącego pragnienia, aby wiedzieć, jak stać się jako grupa, odpornym na wszelkie wpływy, takie jak ten. Procesy, których szukasz, są kwestią waszego wolnego wyboru. Znasz zasady pracy magicznej. Nie możemy mówić, aby doradzić, ale możemy jedynie zasugerować, jak już wcześniej mówiliśmy, że byłoby właściwe, aby ta grupa z oczywistych powodów wkroczyła na taką drogę jako grupa, a nie indywidualnie.

68.17 Pytający: Interesuje mnie, w jaki sposób Pierwsze Zniekształcenie odnosi się do negatywnie spolaryzowanej istoty, która nieprawidłowo umieszcza kompleks umysłu/ciała/ducha. Dlaczego negatywnie spolaryzowana istota podąża do miejsca negatywnego czasu/przestrzeni? Dlaczego jedno z nas miałby dobrowolnie podążać za istotą?

Ra: Jestem Ra. Pozytywna polaryzacja widzi miłość we wszystkim. Negatywna biegunowość jest sprytna.

68.18 Pytający: W takim razie zakładam, że gdyby negatywna biegunowość użyła innego podejścia, które nie wykorzystywałoby wolnej woli drugiej jaźni, straciłaby magiczną polaryzację i moc. Zgadza się, prawda?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Przekazana energia maleje. Chcemy zakończyć. Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

80.8 Pytający: Przepraszam za brak penetracji tych mechanizmów i przepraszam za kilka dość głupich pytań, ale myślę, że mamy tu punkt, który jest poniekąd kluczowy dla tego co obecnie próbujemy zrozumieć. Tak więc, mimo że moje następne pytania mogą być niemal niedopuszczalnie głupie, spróbuję zrozumieć, czym jest ta moc, której poszukuje nasz gość i jak z niej korzysta. Wydaje mi się, że jest to kluczowe dla umysłu i jego ewolucji, w którą jesteśmy zaangażowani.

Ponieważ ta istota, która jest naszym gościem, zwiększa swoją moc poprzez te dzieła, jaka jest moc, którą on zwiększa? Czy możesz to opisać?

Ra: Jestem Ra. Moc, o której mówisz, jest mocą duchową. Siły umysłu jako takie nie obejmują takich prac jak te.

Możesz, z pewną owocnością, rozważyć możliwości światła księżyca. Jesteś świadomy, że opisaliśmy Matrycę Ducha jako noc. Światło księżyca oferuje zatem albo prawdziwy obraz widziany w cieniu, albo chimerę i fałsz. Moc fałszu jest głęboka, podobnie jak moc odróżniania prawdy od cienia. Cień ukrytych rzeczy to nieskończona głębia, w której przechowywana jest moc Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Adept pracuje więc z mocą ukrytych rzeczy oświetlonych tym, co może być fałszywe lub prawdziwe. Przyjęcie fałszu, poznanie go, poszukiwanie go i używanie go daje najpotężniejszą moc. Taka jest natura mocy waszego gościa i może rzucić trochę światła na moc kogoś, kto stara się służyć także innym, ponieważ jakże łatwo jest popełniać błędy nocą.

87.7 Pytający: Jaka jest sytuacja w otoczeniu tego konkretnego negatywnego bytu piątej gęstości i jak on pracuje z negatywem czwartej gęstości w celu ustanowienia władzy i kontroli? A jaka jest jego szczególna filozofia w odniesieniu do niego samego jako Stwórcy i jego użycia Pierwszego Zniekształcenia i rozszerzenia tego użycia Pierwszego Zniekształcenia na negatyw czwartej gęstości? Mam nadzieję, że nie jest to zbyt skomplikowane pytanie.

Ra: Jestem Ra. Otoczenie waszego towarzysza to skała, jaskinia, miejsce nieurodzajności, bo to jest gęstość mądrości. To, co jest potrzebne, może być pomyślane i otrzymane. Dla tej istoty bardzo niewiele jest potrzebne na fizycznym, jeśli wolisz lub przestrzenno/czasowym kompleksie zniekształceń.

Taka istota spędza swoją świadomość w sferach czasu/przestrzeni, próbując nauczyć się Ścieżek Mądrości poprzez maksymalne wykorzystanie mocy i zasobów jaźni. Ponieważ jaźń jest Stwórcą, gęstość mądrości dostarcza wielu pouczających i fascynujących doświadczeń dla negatywnie spolaryzowanej istoty.

Pod pewnymi względami można dostrzec bardziej klarowne wczesne przywiązanie do mądrości u tych o negatywnej polaryzacji, ponieważ splot pozycji świadomości, na których opiera się mądrość, jest prostszy.

Związek takiej istoty z negatywnymi istotami czwartej gęstości jest relacją potężniejszych i mniej potężnych. Ścieżka negatywna zakłada niewolnictwo słabszych jako środek uczenia się pragnienia służenia sobie w takim stopniu, w jakim wola jest urzeczywistniana. W ten sposób zwiększa się polaryzacja w sensie negatywnym. Zatem istoty czwartej gęstości są chętnymi niewolnikami takiej istoty piątej gęstości, nie ma żadnych wątpliwości co do względnej mocy każdej z nich.

87.8 Pytający: Odbicie tego można było dostrzec w naszej gęstości u wielu z tych przywódców, którzy wszczynają wojnę i mają zwolenników, którzy ich popierają, w całkowitym przekonaniu, że kierunek podboju jest słuszny. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Każda organizacja, która wymaga bezwarunkowego posłuszeństwa na podstawie względnej władzy, funkcjonuje zgodnie z opisanym powyżej planem.

87.9 Pytający: Jeden punkt, który nie jest dla mnie jasny, to zrozumienie i użycie Pierwszego Zniekształcenia przez negatywne istoty z piątej i czwartej gęstości w manipulowaniu istotami z trzeciej gęstości. Chciałbym wiedzieć, jak Pierwsze Zniekształcenie wpływa na próby podboju istot z trzeciej gęstości i próby dodania ich, poprzez lub pod przesłanką Pierwszego Zniekształcenia, do ich społecznych kompleksów pamięci. Czy mógłbyś to rozwinąć, proszę?

Ra: Jestem Ra. Ten ostatni plan nie jest jednym z takich, do których zdolne są negatywne społeczne kompleksy pamięci czwartej gęstości. Zwyczaj czwartej gęstości polega na oferowaniu pokus i energetyzowaniu istniejących wcześniej zniekształceń. Istotom czwartej gęstości brakuje subtelności i magicznej praktyki, jaką oferuje doświadczenie piątej gęstości.

87.10 Pytający: Wydaje się jednak, że w przypadku wielu kontaktów UFO, które miały miejsce na tej planecie, musi istnieć jakaś wiedza i wykorzystanie Pierwszego Zniekształcenia, ponieważ istoty czwartej gęstości przez większość czasu zachowały dystans i anonimowość, aby żaden konkretny dowód na ich istnienie nie był zbyt oczywisty. Jak są nastawieni do tego typu kontaktów?

Ra: Jestem Ra. Źle odebraliśmy Twoje zapytanie, sądząc, że było ono skierowane do tego konkretnego typu kontaktu. Natura przestrzegania Zniekształcenia Wolnej Woli przez czwartą gęstość podczas dążenia do zasiewania wzorców myślowych trzeciej gęstości jest materiałem, który już został omówiony.* Oferowane jest to, co można zaoferować z informacji nastawionych negatywnie. Zmienia się to w zakresie, w jakim istota otrzymująca takie negatywne informacje ma orientację pozytywną. Wiele takich kontaktów ma więc charakter mieszany.

87.11 Pytający: Przepraszam, za zamieszanie w tym pytaniu i że nie zadaję go poprawnie. Jest to dla mnie ważny punkt filozoficzny, który staram się tutaj wyjaśnić. Ma to związek z faktem, że negatywy czwartej gęstości wydają się być świadome Pierwszego Zniekształcenia i są w niezasłoniętym stanie. I wydaje się, że wykorzystują tę wiedzę o Pierwszym Zniekształceniu, aby utrzymać sytuację, którą utrzymują w swoich kontaktach z tą planetą.

Staram się wydobyć ich zdolność rozumienia mechanizmu Pierwszego Zniekształcenia i konsekwencji procesu zasłaniania i nadal pozostawać w mentalnej konfiguracji separacji na ścieżce negatywnej. Mam nadzieję, że wyraziłem się tu jasno. Trudno mi zadać to pytanie.

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź może nadal nie zadowolić pytającego. Prosimy, abyś kontynuował to, dopóki nie będziesz zadowolony. Negatywna istota z czwartej gęstości dokonała wyboru dostępnego każdemu podczas zbiorów w trzeciej gęstości. Jest świadoma pełnego wachlarza możliwych metod widzenia wszechświata Jednego Stwórcy i jest przekonana, że ignorowanie i nieużywanie centrum energii zielonego promienia będzie najskuteczniejszą metodą zapewniającą możliwość zebrania w czwartej gęstości. Jej działania wśród tych z trzeciej gęstości, którzy jeszcze nie dokonali tego wyboru, mają na celu zaoferowanie każdemu możliwości rozważenia polaryzacji w służbie sobie i jej możliwej atrakcyjności.

87.12 Pytający: Wydaje mi się, że jest to akcja służenia innym w oferowaniu możliwości ścieżki w służbie sobie. Jaki jest względny efekt polaryzacji tego? Nie rozumiem tego punktu.

Ra: Jestem Ra. W waszych uzbrojonych bandach duża grupa z powodzeniem łupi i grabi. Sukces szeregowych zawłaszczają kaprale, sukcesy kaprali sierżanci, potem porucznikowie, kapitanowie, majorowie a na końcu dowodzący generałowie. Każda udana pokusa, każde udane pozyskanie istoty gotowej do zbioru, jest wzmocnieniem mocy i polaryzacji kompleksu pamięci społecznej czwartej gęstości, który odniósł ten sukces.

87.13 Pytający: Jeśli jeden kompleks umysłu/ciała/ducha jest zbierany z trzeciej gęstości do kompleksu pamięci społecznej czwartej gęstości, czy całkowita moc kompleksu pamięci społecznej przed wchłonięciem tego pojedynczego bytu podwaja się, kiedy ta istota zostanie wchłonięta?

Ra: Jestem Ra. Nie.

87.14 Pytający: Prawo Podwajania nie działa w ten sposób. Jak bardzo wzrasta moc kompleksu pamięci społecznej, gdy ta pojedyncza istota jest zbierana i wchłaniana przez nią?

Ra: Jestem Ra. Jeśli jedna istota w społecznym kompleksie pamięci jest odpowiedzialna za to dodanie do swojego istnienia, ten kompleks umysłu/ciała/ducha wchłonie, w sposób liniowy, moc zawartą w, powiedzmy, rekrucie. Jeżeli odpowiedzialna jest podgrupa, moc jest wtedy mocą tej podgrupy. Bardzo rzadko kompleks pamięci społecznej o negatywnej polaryzacji jest w stanie działać całkowicie jako jedna istota. Utrata biegunowości spowodowana tą trudnością, którą wcześniej nazywaliśmy rodzajem duchowej entropii, jest dość duża.*

87.15 Pytający: Zakładając zatem, że pojedyncza istota negatywnie spolaryzowana jest odpowiedzialna za rekrutację zebranej istoty z trzeciej gęstości i dodaje tę polaryzację do jej negatywnej polaryzacji i mocy, jakiego rodzaju zdolności lub jakiego rodzaju korzyści to są i jak są wykorzystywane przez istotę?

Ra: Jestem Ra. Tak zwana hierarchia jest natychmiast kwestionowana, a istota o zwiększonej mocy wykorzystuję tę moc, aby kontrolować więcej innych jaźni i rozwijać się w strukturze kompleksu pamięci społecznej.

87.16 Pytający: Jak mierzy się tę moc? Skąd wiadomo, że ta istota zyskała tę dodatkową moc?

Ra: Jestem Ra. W niektórych przypadkach toczy się rodzaj bitwy. To jest walka woli, a broń składa się ze światła, którą może stworzyć każdy z rywali. W większości przypadków, w których zmiana władzy była oczywista, jest po prostu uznawana, a ci, którzy widzą korzyści z obcowania z tym nowym potężniejszym bytem, pomagają mu w rozwoju w ramach struktury.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy