Prawo Jedności Negatywna ścieżka

Ukryj menu

Znaleziono 15 wyników.

⇐ Category list

7.17 Pytający: Próbuję zrozumieć, jak może ewoluować grupa taka jak ta z Oriona. Byłem zdania, że bliższe zrozumienie Prawa Jedności stworzyło warunek akceptowalności, przenosząc się, powiedzmy, z naszej trzeciej gęstości do czwartej w naszej obecnej transformacji. I próbuję zrozumieć, jak to byłoby możliwe - gdybyś był w grupie Oriona i ukierunkował się na służbe sobie - w jaki sposób zrobiłbyś postęp, powiedzmy, z trzeciej gęstości do czwartej. Jaka nauka byłaby do tego konieczna?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie obszerne pytanie zadane temu instrumentowi w tym czasie. Przypomnij sobie, że szczegółowo opisaliśmy, w jaki sposób osoby, które nie są zorientowane na szukanie służby innym, jednak znalazły i mogą korzystać z bramy do inteligentnej nieskończoności. Dotyczy to wszystkich gęstości w naszej oktawie. Nie możemy mówić w imieniu tych, którzy są ponad nami, jak byście powiedzieli, w następnym kwancie lub oktawie bytu.

Dotyczy to jednak tej oktawy gęstości. Istoty są zbierane, ponieważ mogą oglądać i cieszyć się światłem/miłością o odpowiedniej gęstości. Niemniej jednak Ci, którzy znaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez korzyści z pragnienia służby, zgodnie z Prawem Wolnej Woli, mają prawo do używania tego światła/miłości do dowolnego celu.

Można również dodać, że istnieją systemy studiów, które umożliwiają osobie poszukującej separacji uzyskanie tych bram. To studium jest tak trudne, jak to, które wam opisaliśmy, ale są tacy, którzy wytrwale podążają za nim, podążając trudną ścieżką poszukiwania wiedzy, aby służyć.

Zniekształcenie polega na tym, że ci, którzy chcą służyć sobie, są widziani przez Prawo Jedności tak samo jak ci, którzy chcą służyć innym, bo czyż wszyscy nie są jednym? Służenie sobie i służenie innym jest podwójną metodą nazywania tego samego, o ile tylko rozumiesz istotę Prawa Jedności.

Odpowiemy teraz na wszelkie krótkie pytania, które możesz mieć.

19.15 Pytający: Zatem najnowsze istoty trzeciej gęstości, które właśnie przeszły z drugiej gęstości, nadal są silnie nastawione na służbę sobie. Musi istnieć wiele innych mechanizmów, aby stworzyć świadomość możliwości służenia innym

Zastanawiam się, po pierwsze - dwie rzeczy. Zastanawiam się nad mechanizmem i zastanawiam się, kiedy następuje rozłam, gdzie istota jest w stanie kontynuować drogę ku służbie sobie, która ostatecznie zaprowadzi go do czwartej lub piątej gęstości

Zakładam, że jednostka może kontynuować... może zacząć, powiedzmy, w drugiej gęstości, od służby całkowicie sobie, i kontynuować to aż do końca i po prostu pozostać na tym, co nazwalibyśmy ścieżką służenia sobie i nigdy, przenigdy nie zostać zatrzymaną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Koncepcja służenia sobie w drugiej gęstości obejmuje służenie tym, którzy są związani z plemieniem lub gromadą. W drugiej gęstości nie jest to postrzegane jako oddzielenie siebie i innej jaźni. Wszystko jest postrzegane jako jaźń, ponieważ w niektórych formach bytów drugiej gęstości, jeśli plemię lub sfora zostanie osłabiona, to samo dzieje się z istotą w plemieniu lub w stadzie

Nowa lub początkująca istota trzeciej gęstości ma tę niewinną, powiedzmy, stronniczość lub zniekształcenie w postrzeganiu członków rodziny, społeczeństwa, jak byście mogli nazwać kraj, jako siebie. Tak więc, chociaż zniekształcenie nie pomaga w postępie w trzeciej gęstości, est pozbawione polaryzacji

Rozłam staje się oczywisty, gdy istota postrzega inne jaźnie jako inne ja i świadomie decyduje się na manipulowanie innymi dla korzyści swojej jaźni. To jest początek drogi, o której mówisz.

19.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie skrzywienia tworzą ich pęd w kierunku wybranej ścieżki służenia sobie?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko metaforą. Niektórzy kochają światło. Niektórzy kochają ciemność. To kwestia wyjątkowego i nieskończenie różnorodnego Stwórcy, który wybiera i bawi się pośród swoich doświadczeń niczym dziecko na pikniku. Niektórzy cieszą się piknikiem i uważają, że słońce jest piękne, jedzenie pyszne, gry orzeźwiające i świecą radością tworzenia. Niektórzy uważają noc za pyszną, a ich piknik to ból, trudności, cierpienie innych i badanie perwersji natury. Ci cieszą się innym piknikiem

Wszystkie te doświadczenia są dostępne. To wolna wola każdej istoty, która wybiera formę zabawy, formę przyjemności.

46.7 Pytający: Zastanawiałem się tylko, czy jeśli istota polaryzuje się w kierunku ścieżki służenia sobie, czy złość miałaby taki sam efekt fizyczny, jak wpływa na istotę spolaryzowaną w kierunku ścieżki służenia innym? Czy spowodowałoby to również raka, czy też jest to tylko efekt katalityczny działający w pozytywnie spolaryzowanej istocie?

Ra: Jestem Ra. Mechanizmy katalityczne nie są zależne od wybranej polarności kompleksu umysłu/ciała/ducha, ale od zastosowania lub celu, któremu poddana jest ta kataliza. Zatem istota, która wykorzystuje doświadczenie gniewu do polaryzacji świadomie, pozytywnie lub negatywnie, nie doświadcza cielesnego katalizatora, ale raczej używa go w mentalnej konfiguracji.

46.8 Pytający: Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Weźmy kilka przykładów. Jeśli istota polaryzująca się w kierunku negatywnej ścieżki wpada w złość... zajmijmy się stanem, w którym zachoruje na raka. Jaka jest tego zasada w jego przypadku?

Ra: Jestem Ra. Widzimy, jak ważne jest twoje zapytanie i odpowiemy niezgodnie z tym konkretnym zapytaniem, jeśli spotka się to z twoją aprobatą.

46.9 Pytający: Oczywiście.

Ra: Istota polaryzująca pozytywnie dostrzega złość. Ta istota, jeśli używa tego katalizatora w umyśle, błogosławi i kocha ten gniew sam w sobie. Następnie wzmaga ten gniew świadomie tylko w umyśle, aż szaleństwo tej energii czerwonego promienia nie zostanie dostrzeżone jako szaleństwo samo w sobie, ale jako energia podlegająca duchowej entropii z powodu przypadkowości używanej energii

Pozytywna orientacja zapewnia wtedy wolę i wiarę, aby kontynuować to intensywne mentalnie doświadczenie pozwalające na zrozumienie, akceptację i integrację gniewu z kompleksem umysłu/ciała/ducha. Inna jaźń, która jest przedmiotem gniewu, zostaje w ten sposób przekształcona w obiekt akceptacji, zrozumienia i przystosowania, a wszystko to zostaje ponownie zintegrowane przy użyciu tej wielkiej energii, która zapoczątkowała gniew

Negatywnie zorientowany kompleks umysł/ciało/duch użyje tego gniewu w podobnie świadomy sposób, odmawiając przyjęcia nieukierunkowanej lub przypadkowej energii gniewu, a zamiast tego, poprzez wolę i wiarę, kieruje tę energię w praktyczny sposób wyładowania negatywnego aspektu tej emocji, aby uzyskać kontrolę nad innym sobą lub w inny sposób kontrolować sytuację powodującą złość

Kontrola jest kluczem do negatywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. Akceptacja jest kluczem do pozytywnie spolaryzowanego użycia katalizatora. Pomiędzy tymi biegunami leży potencjał tej przypadkowej i nieukierunkowanej energii, tworzącej analog kompleksu ciała tego, co nazywacie rakowym wzrostem tkanki.

46.11 Pytający: Czy zatem mówisz, że jeśli istota o negatywnej polaryzacji lub polaryzująca, nie jest w stanie kontrolować własnego gniewu lub nie jest w stanie kontrolować siebie w gniewie to może ona spowodować raka? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Negatywna polaryzacja zawiera ważne wymagania dotyczące kontroli i tłumienia.

46.12 Pytający: Tłumienie czego?

Ra: Jestem Ra. Każde zniekształcenie kompleksu umysłu, które możesz nazwać emocjonalnym, które samo w sobie jest zdezorganizowane, wymaga stłumienia, a następnie wyniesienia na powierzchnię w uporządkowanym zastosowaniu, aby było użyteczne dla negatywnie zorientowanej istoty. W ten sposób możesz na przykład znaleźć istoty o negatywnej polaryzacji, kontrolujące i tłumiące takie podstawowe potrzeby kompleksu cielesnego, jak pożądanie seksualne, aby w jej zastosowaniu wola mogła zostać wykorzystana do narzucenia się innej jaźni z większą skutecznością, wtedy gdy zachowanie seksualne jest dozwolone.

50.6 Pytający: Czy możesz podać przykład dzielenia się miłością do siebie w negatywnej polaryzacji? Wydawałoby mi się, że to wyczerpałoby negatywną polaryzację. Czy mógłbyś rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy używać przykładów znanych istot ze względu na naruszenie, jakie mogłoby to spowodować. Dlatego musimy mówić ogólnikowo

Istotą zorientowaną negatywnie będzie ta, która czuje, że znalazła moc, która nadaje sens jej istnieniu dokładnie tak, jak odczuwa pozytywna polaryzacja. Ta negatywna istota będzie dążyć do zaoferowania tego zrozumienia innym jaźniom, najczęściej poprzez proces formowania elity, uczniów oraz nauczanie potrzeby i słuszności zniewolenia innych jaźni dla własnego dobra. Te inne jaźnie są postrzegane jako zależne od tej jaźni i potrzebują przewodnictwa oraz mądrości tej jaźni.

54.19 Pytający: W przypadku polaryzacji w służbie sobie, jaki typ katalizatora istoty podążające tą ścieżką zaprogramowałyby, gdy już osiągną poziom programowania własnego katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Istota zorientowana negatywnie zaprogramuje maksymalne oddzielenie i kontrolę nad wszystkimi rzeczami i świadomymi istotami, które postrzega jako inne niż własna jaźń.

54.22 Pytający: Czy istota zorientowana negatywnie mógłaby zrobić coś takiego? Czy mógłbyś podać mi przykład?

Ra: Jestem Ra. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha zorientowany negatywnie zazwyczaj programuje bogactwo, łatwość egzystencji i największą możliwość zdobycia władzy. W ten sposób wiele negatywnych istot rozrywana jest zniekształceniem kompleksu fizycznego, które nazywasz zdrowiem

Jednakże podmiot zorientowany negatywnie może wybrać stan bolesny, aby poprawić zniekształcenie w kierunku tak zwanych negatywnych emocjonalnych myśli, takich jak złość, nienawiść i frustracja. Taka istota może wykorzystać całe doświadczenie inkarnacyjne, wyostrzając tępą krawędź nienawiści lub gniewu, tak aby mogła polaryzować się bardziej w kierunku negatywnego lub oddzielonego bieguna.

55.3 Pytający: Dziękuję. Chcę zadać kilka pytań dotyczących poprzedniego materiału, którego nie zrozumiałem. Mam nadzieję, że to nieco wyjaśni moje rozumienie w odniesieniu do mentalnych konfiguracji, z którymi mieliśmy do czynienia

W poprzedniej sesji powiedziałeś: „Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom planetarnym.” Czy możesz wyjaśnić mechanizmy, które wpływają na polaryzację świadomości w odniesieniu do tego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Negatywna polaryzacja jest w dużym stopniu wspomagana przez podporządkowanie lub zniewolenie innych jaźni. Potencjał między dwoma negatywnie spolaryzowanymi istotami jest taki, że istota, która zniewala drugą osobę lub rozkazuje jej zyskuje w ujemnej polaryzacji

Istota w taki sposób zniewolona lub której wydwane są rozkazy, służąc innej jaźni, z konieczności straci negatywną polaryzację, chociaż zyska na pragnieniu dalszej negatywnej polaryzacji. To pragnienie będzie następnie tworzyło możliwości odzyskania negatywnej polaryzacji.

55.4 Pytający: Czy mam zatem rozumieć - sam fakt, że istota trzeciej gęstości na tej planecie... sam fakt, że wzywa lub rozkazuje krzyżowcowi Oriona jest polaryzacyjnym typem działania, które wpływa na oba byty?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Mechanizm wzywania nie jest w najmniejszym stopniu zgodny z mechanizmem wydawania rozkazów. W wołaniu istota, która woła, jest błagalnym neofitą, proszącym o pomoc w negatywnym zrozumieniu, jeśli możesz wybaczyć to błędne określenie. Odpowiedź Oriona zwiększa swoją negatywną polaryzację, ponieważ rozpowszechnia negatywną filozofię, tym samym zniewalając lub rozkazując istocie wołającej

Są jednak przypadki, kiedy kontakt staje się rywalizacją, która jest prototypem negatywności. W tym konkursie wołający będzie próbował nie prosić o pomoc, ale żądać wyników. Ponieważ negatywnie zorientowana istota trzeciej gęstości ma do swojej dyspozycji inkarnacyjny węzeł empiryczny, a ponieważ krzyżowcy Oriona są w dużej mierze ograniczeni Pierwszym Zniekształceniem, aby się rozwijać, istota Oriona jest podatna na takie rozkazy, jeśli zostały wykonane prawidłowo

W tym przypadku istota trzeciej gęstości staje się panem, a Krzyżowiec Oriona zostaje uwięziony i może podlegać rozkazom. Jest to rzadkie. Jednakże, gdy to nastąpiło, istota Oriona lub zaangażowany kompleks pamięci społecznej doświadczył utraty ujemnej polaryzacji proporcjonalnie do siły rozkazującej istoty trzeciej gęstości.

55.5 Pytający: Wspomniałeś, że to zadziała, gdy rozkazy zostaną przeprowadzone prawidłowo. Co miałeś na myśli, mówiąc „gdy rozkazy zostaną przeprowadzone prawidłowo?”

Ra: Jestem Ra. Właściwie rozkazywać to być właściwie negatywnym. Odsetek myśli i zachowań związanych ze służbą sobie musi zbliżać się do 99%, aby negatywny podmiot trzeciej gęstości mógł być odpowiednio skonfigurowany do takiego konkursu wydawania rozkazów.

55.6 Pytający: Jakiej metody komunikacji z istotą Oriona użyłby tego typu negatywny rozkazujący?

Ra: Jestem Ra. Dwa najbardziej powszechne typy wydawania rozkazów to: po pierwsze, użycie perwersji magii seksualnej; po drugie, użycie perwersji magii rytualnej. W każdym przypadku kluczem do sukcesu jest czystość woli wydającego rozkazy. Koncentracja na zwycięstwie nad sługą musi być prawie doskonała.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy