Prawo Jedności Orion

Ukryj menu

Znaleziono 52 wyników.

⇐ Category list

7.14 Pytający: Zapytam tylko o Oriona. Wspomniałeś o Orionie jako źródle niektórych kontaktów UFO. Czy możesz mi powiedzieć coś o tym kontakcie, jego celu?

Ra: Jestem Ra. Rozważ, jeśli możesz, prosty przykład zamiarów, które są złe/dobre. Ten przykład to Adolf. To jest twój kompleks wibracji dźwiękowych. Wydaje się, że intencją jest zjednoczenie poprzez wybranie kompleksu zniekształceń zwanego elitą z kompleksu pamięci społecznej, a następnie zniewolenie przez różne wpływy tych, którzy są postrzegani jako zniekształcenie nie-elity. Następnie istnieje koncepcja przejęcia kompleksu pamięci społecznej, który został w ten sposób odchwaszczony i dodania go do zniekształconego myślenia tak zwanej grupy Oriona jako imperium.

Problem, przed którym stoją, polega na tym, że napotykają oni wiele przypadkowej energii uwalnianej przez koncepcję separacji. To powoduje, że są oni wrażliwi, ponieważ zniekształcenia między ich własnymi członkami nie są zharmonizowane.

7.15 Pytający: Jaka jest gęstość grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podobnie jak w Konfederacji, gęstość zbiorowej świadomości, które tworzą tę grupę, jest zróżnicowana. Jest bardzo niewielu z trzeciej gęstości, większa grupa z czwartej gęstości, podobnie duża liczba z piątej gęstości * i bardzo mało podmiotów z szóstej gęstości, które tworzą tę organizację. Ich liczba wynosi około jednej dziesiątej naszej w dowolnym momencie kontinuum czasu/przestrzeni, ponieważ problem entropii duchowej powoduje, że doświadczają ciągłego rozpadu kompleksów pamięci społecznej.

Ich moc jest taka sama jak nasza. Prawo Jedności nie wybiera ani światła ani ciemności, ale jest dostępne dla służby innym i służby sobie. Jednak służenie innym skutkuje służeniem sobie, a tym samym zachowaniem i dalszą harmonizacją wypaczeń tych istot, które szukają inteligentnej nieskończoności poprzez te dyscypliny.

Ci, którzy szukają inteligentnej nieskończoności poprzez służbę sobie, wytwarzają taką samą ilość energii, ale, jak powiedzieliśmy, mają ciągłą trudność z powodu systemu separacji, który jest implikowany w przejawach służenia sobie, które obejmują władzę nad innymi. Osłabia to i ostatecznie rozkłada energię zgromadzoną przez kompleksy umysł/ciało/duch, które wzywają grupę Oriona i kompleksy pamięci społecznej, które tworzą grupę Oriona.

Należy zauważyć, dokładnie rozważyć i zaakceptować, że Prawo Jedności jest dostępne dla każdego kompleksu pamięci społecznej, który postanowił wspólnie dążyć do celu, czy to służenia innym, czy służenia sobie. Prawa, które są pierwotnymi zniekształceniami Prawa Jedności, są następnie wprowadzane w życie, a iluzja czasu/przestrzeni jest wykorzystywana jako medium do rozwoju wyników tych swobodnie przeprowadzanych wyborów.

W ten sposób wszystkie byty uczą się, bez względu na to, czego szukają. Wszyscy uczą się tego samego, niektórzy szybko, niektórzy powoli.

7.16 Pytający: Używając jako przykładu grupy piątej gęstości lub kompleksu pamięci społecznej grupy Orion, jaka była ich poprzednia gęstość zanim stały się piątą gęstością?

Ra: Jestem Ra. Postęp przez gęstości jest sekwencyjny. Kompleks pamięci społecznej piątej gęstości składałby się z kompleksów umysł/ciało/duch zebranych z czwartej gęstości. Następnie konglomerat lub zbiorowy kompleks umysłu/ciała/ducha dokonuje stopienia, a rezultaty są różne ze względu na nieskończenie różnorodne możliwości kombinacji zniekształceń.

7.17 Pytający: Próbuję zrozumieć, jak może ewoluować grupa taka jak ta z Oriona. Byłem zdania, że bliższe zrozumienie Prawa Jedności stworzyło warunek akceptowalności, przenosząc się, powiedzmy, z naszej trzeciej gęstości do czwartej w naszej obecnej transformacji. I próbuję zrozumieć, jak to byłoby możliwe - gdybyś był w grupie Oriona i ukierunkował się na służbe sobie - w jaki sposób zrobiłbyś postęp, powiedzmy, z trzeciej gęstości do czwartej. Jaka nauka byłaby do tego konieczna?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie obszerne pytanie zadane temu instrumentowi w tym czasie. Przypomnij sobie, że szczegółowo opisaliśmy, w jaki sposób osoby, które nie są zorientowane na szukanie służby innym, jednak znalazły i mogą korzystać z bramy do inteligentnej nieskończoności. Dotyczy to wszystkich gęstości w naszej oktawie. Nie możemy mówić w imieniu tych, którzy są ponad nami, jak byście powiedzieli, w następnym kwancie lub oktawie bytu.

Dotyczy to jednak tej oktawy gęstości. Istoty są zbierane, ponieważ mogą oglądać i cieszyć się światłem/miłością o odpowiedniej gęstości. Niemniej jednak Ci, którzy znaleźli to światło/miłość, miłość/światło bez korzyści z pragnienia służby, zgodnie z Prawem Wolnej Woli, mają prawo do używania tego światła/miłości do dowolnego celu.

Można również dodać, że istnieją systemy studiów, które umożliwiają osobie poszukującej separacji uzyskanie tych bram. To studium jest tak trudne, jak to, które wam opisaliśmy, ale są tacy, którzy wytrwale podążają za nim, podążając trudną ścieżką poszukiwania wiedzy, aby służyć.

Zniekształcenie polega na tym, że ci, którzy chcą służyć sobie, są widziani przez Prawo Jedności tak samo jak ci, którzy chcą służyć innym, bo czyż wszyscy nie są jednym? Służenie sobie i służenie innym jest podwójną metodą nazywania tego samego, o ile tylko rozumiesz istotę Prawa Jedności.

Odpowiemy teraz na wszelkie krótkie pytania, które możesz mieć.

8.14 Pytający: Co ma grupa Oriona ... jaki jest cel w odniesieniu do podboju grupy Oriona?

Ra: Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy wcześniej, ich celem jest zlokalizowanie pewnych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które wibrują w rezonansie z własnymi kompleksami wibracyjnymi, a następnie zniewolenie nieelitarnych, jak można nazwać tych, którzy nie należą do wibracji Oriona.

11.16 Pytający: Czym zajmują się krzyżowcy?

Ra: Jestem Ra. Krzyżowcy poruszają się w swoich rydwanach, by podbijać planetarne kompleksy społeczne umysłu/ciała/ducha, zanim osiągną etap uzyskania pamięci społecznej.

11.18 Pytający: Mamy więc krzyżowców z Oriona przybywających na tę planetę w celu kontroli umysłu. Jak oni to robią?

Ra: Jak wszyscy, przestrzegają Prawa Jedności, przestrzegając wolnej woli. Nawiązywany jest kontakt z tymi, którzy wzywają. Ci na sferze planetarnej działają podobnie jak wy, aby szerzyć postawy i filozofię ich szczególnego rozumienia Prawa Jedności, które jest służbą sobie. Ci stają się elitą. Dzięki nim próba zaczyna tworzyć warunek, w którym reszta planetarnych istot zostaje zniewolona z własnej woli.

11.19 Pytający: Czy potrafisz wymienić któregokolwiek z odbiorców krzyżowców - to znaczy nazwiska, które mogą być znane dzisiaj na planecie?

Ra: Jestem Ra. Pragnę nie naruszać Zniekształcenia Wolnej Woli. Wymienienie osób zaangażowanych w przyszłość waszej przestrzeni/czasu jest naruszeniem; dlatego wstrzymujemy te informacje. Prosimy o waszą kontemplację owoców działań tych istot, które możecie obserować, które cieszą sie zniekształceniem w kierunku władzy. W ten sposób możesz samodzielnie rozpoznać te informacje. Nie będziemy ingerować w, powiedzmy, grę planetarną. Nie jest to kluczowe dla zbiorów.

11.20 Pytający: W jaki sposób krzyżowcy przekazują swoje koncepcje wcielonym jednostkom na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Są dwa główne sposoby, tak jak są dwa główne sposoby, powiedzmy, polaryzacji w kierunku służby innym. Na waszej płaszczyźnie istnieją kompleksy umysł / ciało / duch, które wykonują ćwiczenia i dyscypliny, aby szukać kontaktu ze źródłami informacji i mocy prowadzącymi do otwarcia bramy do inteligentnej nieskończoności

Są inni, których kompleks wibracyjny jest taki, że ta brama jest otwarta, a kontakt z całkowitą służbą sobie, z jej pierwotnym zniekształceniem manipulacji innymi, uzyskuje się z niewielkimi lub żadnymi trudnościami, bez szkolenia i bez kontroli.

11.21 Pytający: Jakie informacje są przekazywane tym ludziom przez krzyżowców?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona przekazuje informacje dotyczące Prawa Jedności z ukierunkowaniem na służbę sobie. nformacje mogą stać się technicznymi, tak jak niektóre osoby w Konfederacji, próbując pomóc tej planecie w służbie innym, dostarczyły coś, co nazwalibyście informacjami technicznymi. Technologia dostarczana przez tę grupę ma postać różnych środków kontroli lub manipulacji innymi w celu służenia sobie.

11.31 Pytający: Nie wiem, czy to krótkie pytanie, czy nie, więc możemy je zachować do następnego razu, ale moje jedyne pytanie brzmi: dlaczego krzyżowcy z Oriona to robią. Jaki jest ich ostateczny cel? To prawdopodobnie za długie, aby odpowiedzieć.

Ra: Jestem Ra. Nie jest za długie aby odpowiedzieć. Służyć sobie, to służyć wszystkim. Służba sobie, widziana z tej perspektywy, wymaga coraz szerszego wykorzystywania energii innych do manipulacji z korzyścią dla siebie ze zniekształceniem w kierunku władzy

Jeśli pojawią się dalsze pytania, które pozwolą pełniej wyjaśnić ten temat, będziemy z wami następnym razem.

12.2 Pytający: Dziękuję. Kontynuując poprzednią sesję, wspomniałeś, że krzyżowcy Oriona przybyli tu rydwanami. Czy mógłbyś opisać rydwan?

Ra: Jestem Ra. Termin rydwan jest określeniem używanym na wojnie między waszymi ludami. To jest jego znaczenie. Kształt statku Oriona jest jednym z następujących: po pierwsze, wydłużony, owalny kształt, który ma ciemniejszą naturę niż srebro, ale ma metaliczny wygląd, jeśli jest widoczny w świetle. W przypadku braku światła wydaje się być w jakiś sposób czerwony lub ognisty

Inne jednostki obejmują obiekty w kształcie dysku o małej naturze, o średnicy około dwunastu stóp, kształt podobny do pudełka w przybliżeniu o boku około czterdziestu stóp w pomiarze. Inne statki mogą przybrać pożądany kształt dzięki zastosowaniu mechanizmów kontroli myśli. W ramach tej grupy działają różne kompleksy cywilizacyjne. Niektóre są bardziej zdolne do korzystania z inteligentnej nieskończoności niż inne. Informacje są bardzo rzadko udostępniane; dlatego rydwany różnią się znacznie pod względem kształtu i wyglądu.

12.3 Pytający: Czy Konfederacja podejmuje jakieś wysiłki, aby powstrzymać rydwany Oriona przed przybyciem tutaj?

Ra: Jestem Ra. Dokładamy wszelkich starań, aby poddać tę planetę kwarantannie. Jednakże sieć Strażników, podobnie jak każdy inny wzór patroli na jakimkolwiek poziomie, nie każdemu bytowi utrudnia przenikanie przez kwarantannę, ponieważ jeśli prośba zostanie złożona w świetle/miłości, Prawo Jedności spotka się z przyzwoleniem. Jeśli prośba nie zostanie zgłoszona z powodu prześliźnięcia się przez sieć, następuje penetracja tej sieci.

12.4 Pytający: Kto składa tę prośbę?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć.

12.5 Pytający: Nie do końca zrozumiałem. W jaki sposób Konfederacja powstrzymuje rydwan Oriona przed przejściem przez kwarantannę? Jakie działania powodują...

Ra: Jestem Ra. W zależności od wibracyjnego poziomu Strażnika zachodzi kontakt na poziomie formy świetlnej lub istoty ciała świetlistego. Ci Strażnicy omiatają obszary ziemskich pól energetycznych, próbując dostrzec zbliżające się istoty. Istota, która się zbliża, witana jest w imieniu Jedynego Stwórcy. Każda tak witana istota jest skąpana w miłości/świetle i w wolnej woli będzie posłuszna kwarantannie dzięki mocy Prawa Jedności.

12.6 Pytający: Co by się stało z istotą, gdyby po wezwaniu nie poddała się kwarantannie?

Ra: Jestem Ra. Nieprzestrzeganie kwarantanny po powitaniu na poziomie, o którym mówimy, byłoby równoznaczne z nie zatrzymaniem się po wejściu w solidny mur.

12.7 Pytający: Co stałoby się z istotą, gdyby to zrobiła? Co by się stało z jego rydwanem?

Ra: Jestem Ra. Stwórca jest jedną istotą. Poziom wibracji tych, którzy są w stanie dotrzeć do granic kwarantanny, jest taki, że widząc sieć miłości/światła, nie mogą złamać tego Prawa. Dlatego nic się nie dzieje. Żadna próba nie jest podejmowana. Nie ma konfrontacji

Jedynymi istotami, które są w stanie przeniknąć kwarantannę, są te, które odkrywają okna lub zniekształcenia w kontinuach przestrzennych/czasowych otaczających pola energetyczne planety. Przechodzą przez te okna. Te okna są rzadkie i nieprzewidywalne.

12.13 Pytający: Wspomniałeś o krzyżowcach Oriona, kiedy przedostają się przez sieć, podają zarówno techniczne, jak i nietechniczne informacje. Wiemy, co masz na myśli, mówiąc o informacjach technicznych, ale jakie informacje nietechniczne przekazują osobom, z którymi się kontaktują? Czy mam rację zakładając, że wszystko to odbywa się za pomocą komunikacji telepatycznej?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Poprzez telepatię rozpowszechniana jest filozofia Prawa Jedności ze zniekształceniem w kierunku służby sobie. W grupach zaawansowanych odbywają się rytuały i ćwiczenia, które zostały spisane tak samo, jak jednostki zorientowane na służbę innym spisały rozpowszechnianą filozofię swoich nauczycieli. Filozofia dotyczy służby manipulowania innymi, aby mogli doświadczyć służby dla drugiego ja, a dzięki temu doświadczeniu będą mogli docenić służbę sobie. W ten sposób istoty te stałyby się zorientowane na służbę sobie i z kolei manipulowałyby jeszcze innymi, aby ci z kolei mogli doświadczyć służby innemu ja.

12.14 Pytający: Czy to byłoby pochodzniem tego, co nazywamy czarną magią?

Ra: Jestem Ra. W pewnym sensie jest to poprawne, w innym niepoprawne. Grupa Oriona pomogła tak zwanym negatywnie zorientowanym wśród kompleksów umysłu/ciała/ducha. W każdym razie te same istoty zajmowałyby się służbą sobie, a na waszych tak zwanych wewnętrznych płaszczyznach jest wielu, którzy są zorientowani negatywnie, a zatem są dostępni jako wewnętrzni nauczyciele lub przewodnicy i tak zwani posiadacze pewnych dusz, które poszukują tego zniekształcenia służby sobie.

12.15 Pytający: Czy jest możliwe, aby istota tu na Ziemi była tak zdezorientowana, że mogła na przemian wzywać zarówno Konfederację, jak i grupę Oriona, jeden, potem drugi, [niesłyszalne] z powrotem do [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Jest całkowicie możliwe, że niedostrojony kanał, jak nazywasz tę służbę, odbiera zarówno pozytywne, jak i negatywne komunikaty. Jeśli istota będąca u podstaw swego pomieszania zorientowana na służbę innym, zacznie otrzymywać przesłania zagłady. Jeśli istota u podstaw kompleksu bytu jest zorientowana na służbę sobie, krzyżowcy, którzy w tym przypadku nie uważają za konieczne kłamać, po prostu zaczną przedstawiać filozofię, którą mają tu oddać

Wiele z waszych tak zwanych kontaktów wśród waszych ludzi było zdezorientowanych i autodestrukcyjnych, ponieważ kanały były zorientowane na służbę innym, ale w pragnieniu zdobycia dowodu były otwarte na kłamliwe informacje krzyżowców, którzy byli wtedy w stanie zneutralizować skuteczność kanału.

12.16 Pytający: Czy większość z tych krzyżowców jest czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Większość jest czwartej gęstości. To się zgadza.

12.18 Pytający: Czy są jakieś osoby z Konfederacji lub Oriona żyjące na Ziemi, które są dla nas widoczne i ważne w naszym społeczeństwie w obecnym czasie? Czy chodzą wśród nas?

Ra: Jestem Ra. W tej chwili nie ma wśród was żadnych istot z żadnej grupy. Jednakże, powiedzmy, krzyżowcy z Oriona używają dwóch rodzajów istot do wykonywania swoich poleceń. Pierwszy typ to forma myślowa; drugi to rodzaj robota.

12.19 Pytający: Czy mógłbyś opisać robota?

Ra: Jestem Ra. Robot może wyglądać jak każda inna istota. To jest konstrukt.

12.20 Pytający: Czy robot to to co zazwyczaj nazywamy „Facetami w czerni”?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

12.21 Pytający: Kim są Faceci w Czerni?

Ra: Jestem Ra. Faceci w Czerni są istotami typu formy myślowej, które mają pewną istotę w swojej kompozycji. Pewne fizyczne charakterystyki są im nadane. Jednakże ich prawdziwa natura wibracyjna jest pozbawiona cech wibracyjnych trzeciej gęstości, a zatem są w stanie materializować się i dematerializować, gdy jest to konieczne.

12.22 Pytający: Czy wszyscy ci Facieci w Czerni są następnie wykorzystywani przez krzyżowców Oriona?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

12.23 Pytający: Gdyby ktoś mnie odwiedził, a ja bym go złapał i zamknął w szafie, czy mógłbym go zatrzymać, czy zniknąłby?

Ra: Jestem Ra. Zależy to od rodzaju chwytanej jednostki. Być może jesteś w stanie dostrzec konstrukt. Konstrukt może być przechowywany przez krótki czas, chociaż konstrukty te również mają zdolność do znikania. Jednakże pprogramowanie tych konstruktów utrudnia zdalne sterowanie nimi. Nie byłbyś w stanie zmagać się z typem istoty formy myślowej Facetów w Czerni, jak to nazywasz.

16.8 Pytający: Uważam, że jest to odkrycie wielkiej wagi odnośnie Prawa Wolnej Woli. Dziękuję

Jest jeszcze malutkie pytanie, aby pokazać przykład tej zasady, ale gdyby Konfederacja wylądowała na Ziemi, zostaliby potraktowani jako bogowie, łamiąc Prawo Wolnej Woli i tym samym zmniejszając ich polaryzację w kierunku służby wszystkim. Zakładam, że to samo stanie się, jeśli wyląduje grupa Oriona. Jak wpłynęłoby to na ich polaryzację w kierunku służby sobie, gdyby byli w stanie wylądować i stali się znani jako bogowie?

Ra: Jestem Ra. W przypadku masowego lądowania grupy Oriona polaryzacja byłaby silnie ukierunkowana na wzrost służby sobie, dokładnie odwrotnie do poprzedniej okazji, o której wspomniałeś.

16.9 Pytający: Jeśli grupa Oriona byłaby w stanie wylądować, czy zwiększyłoby to ich polaryzację? To, do czego próbuję dotrzeć, to czy lepiej dla nich jest pracować za kulisami i pozyskiwać rekrutów, powiedzmy, z naszej planety, osobę na naszej planecie, która chce służyć sobie wyłącznie na własną rękę, używając swojej wolnej woli, czy też jest równie dobre dla grupy Oriona wylądować na naszej planecie i zademonstrować niezwykłe moce i pozyskać takich ludzi?

Ra: Jestem Ra. Pierwszy przykład jest, na dłuższą metę, jak powinniśmy to ująć, zdrowszy dla grupy Oriona, ponieważ nie narusza on Prawa Jedności przez lądowanie, a przez to wykonuje swoją pracę poprzez tych z tej planety.*
W drugiej sytuacji masowe lądowanie spowodowałoby utratę polaryzacji z powodu naruszenia wolnej woli planety. Byłby to jednak hazard. Gdyby wtedy planeta została podbita i stała się częścią Imperium, wolna wola zostałaby przywrócona. Jest to ograniczone w działaniu z powodu chęci grupy Oriona do postępu w kierunku Jedynego Stwórcy. To pragnienie postępu powstrzymuje grupę przed łamaniem Prawa Pomieszania

16.10 Pytający: Wspomniałeś słowo „Imperium” w odniesieniu do grupy Oriona. Od jakiegoś czasu myślałem, że film Gwiezdne Wojny był w pewnym sensie alegorią tego, co się naprawdę dzieje. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne w taki sam sposób, w jaki prosta opowieść dla dzieci jest alegorią zniekształcenia zrozumienia kompleksu fizycznego/filozoficznego/społecznego.

16.13 Pytający: A zatem, Konfederacja ustanowiła swoją kwarantannę, jak rozumiem, siedemdziesiąt pięć tysięcy lat temu. Czy grupa Oriona próbowała wcześniej skontaktować się z jakąkolwiek częścią tej planety? Czy też może oni... jak długo próbowali skontaktować się z tą planetą?

Ra: Jestem Ra. Około cztery pięć tysięcy [45 000] lat temu podjęto próbę. Była nieudana. Około dwa sześć zero zero, dwa tysiące sześćset [2600], lat temu grupa ta wysłała istotę kompleksu pamięci społecznej do tej sfery planetarnej. Wysiłek ten odniósł pewien sukces, ale jego wpływ na kontinuum przestrzeni/czasu był mniejszy. Od około dwa trzy zero zero, dwa tysiące trzysta [2300], lat temu, według waszej miary, ta grupa stale pracuje nad zbiorami tak jak Konfederacja.*

16.14 Pytający: Czy możesz nazwać istotę, którą tutaj przysłali dwa tysiące sześćset lat temu... dwa tysiące sześćset lat temu?*

Ra: Jestem Ra. Ta istota jest nazywana przez wasze narody, Jahwe

16.15 Pytający: Czy możesz mi podać pochodzenie Dziesięciu Przykazań?

Ra: Jestem Ra. Pochodzenie tych przykazań jest zgodne z prawem negatywnych istot, wpajających informację w pozytywnie zorientowane kompleksy umysłu/ciała/ducha. Informacje te podjęły próbę skopiowania lub zmałpowania pozytywnych cech zachowując jednocześnie cechy negatywne.

16.16 Pytający: Czy zrobiła to grupa Oriona?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.17 Pytający: Jaki był ich cel?

Ra: Jestem Ra. Celem grupy Oriona, jak wspomniano wcześniej, jest podbój i zniewolenie. Odbywa się to poprzez znajdowanie i tworzenie elity oraz zmuszanie innych do służenia elicie za pomocą różnych środków, takich jak prawa, o których wspominasz, oraz inne nadane przez tę istotę.

16.18 Pytający: Czy odbiorca praw, Dziesięciu Przykazań był zorientowany pozytywnie czy negatywnie?

Ra: Odbiorca był wyjątkowo pozytywny, dlatego uwzględnił niektóre z pseudo-pozytywnych cech otrzymanych informacji. Podobnie jak w przypadku kontaktów, które się nie powiodły, ta istota, kompleks wibracyjny Mojsze [Mojżesz], nie pozostała wiarygodnym wpływem na tych, którzy jako pierwsi usłyszeli filozofię Jedności, i ta istota została usunięta z poziomu wibracyjnego trzeciej gęstości w stanie osłabienia lub smutku, utraciwszy to, co możesz nazwać honorem i wiarą, z jaką rozpoczął konceptualizację Prawa Jedności i wyzwolenie tych, którzy byli z jego plemion, jak nazywano ich w tamtym czasie/przestrzeni.

16.19 Pytający: Jeśli ta istota była zorientowana pozytywnie, w jaki sposób grupa Oriona była w stanie się z nim skontaktować?

Ra: Jestem Ra. To było, powiedzmy, intensywne pole bitwy między siłami zorientowanymi pozytywnie, pochodzącymi z Konfederacji, a źródłami zorientowanymi negatywnie. Ten zwany Mojsze był podatny na wrażenie i otrzymał Prawo Jedności w najprostszej formie. Jednakże informacje stały się zorientowane negatywnie z powodu presji jego ludu, by robić określone fizyczne rzeczy na planach trzeciej gęstości. To pozostawiło istotę otwartą na informacje i filozofię o charakterze służby sobie.

16.57 Pytający: Czy grupa Oriona używa tej zasady do tworzenia warunków dostosowanych do ich celów?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy bardziej szczegółowo niż zadane pytanie. Grupa Oriona wykorzystuje sny na jawie o wrogiej lub innej negatywnej wibrującej naturze, aby odświeżyć lub wzmocnić te formy myślowe.

16.58 Pytający: Czy kiedykolwiek używają, powiedzmy, gratyfikacji ciała fizycznego, aby wzmocnić takie marzenia na jawie?

Ra: Jestem Ra. Są w stanie to zrobić tylko wtedy, gdy po stronie odbierającego kompleksu umysłu/ciała/ducha istnieje silna zdolność postrzegania form myślowych. Można to nazwać niezwykłą cechą, ale rzeczywiście była to metoda stosowana przez istoty Oriona.

21.21 Pytający: Rozumiem. W takim razie chcę wyjaśnić pewien punkt. Kiedy miał miejsce pierwszy kontakt grupy Oriona? W latach?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy, grupa Oriona próbowała skontaktować się z około sześć zero tysięcy [60 000] lat w przeszłości, tak jak mierzycie czas.

21.22 Pytający: Przepraszam, miałem na myśli pierwszą próbę w drugim głównym cyklu. Teraz pracuję w drugich 25 000 lat. Ile lat temu grupa Oriona podejmowała próby w tym cyklu?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona następnie podjęła próbę zdobycia bardziej żyznego terytorium, mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] waszych lat w przeszłości, jak mierzycie czas.

21.23 Pytający: Innymi słowy, 46 000 lat temu grupa Oriona nie próbowała nawiązać kontaktu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

24.8 Pytający: Dziękuję. Mam pytanie, jak grupa Oriona dostała się tutaj 3600 lat temu. Jak przeszli przez kwarantannę? Czy to był przypadkowy efekt okna?

Ra: Jestem Ra. To nie do końca było to tak w tamtym czasie, ponieważ było konkretne wezwanie o tę informację. Kiedy występuje mieszane wezwanie, właściwości gęstości mają znacznie większy wpływ na efekt okna

Kwarantanna w tym przypadku, powiedzmy, nie była tak dokładnie patrolowana z powodu braku silnej polaryzacji, a zatem okna musiały być bardzo słabe, aby można było je przeniknąć. Wraz ze zbliżającymi się waszymi zbiorami, te siły, które nazwalibyście światłem, działają zgodnie z ich własnym powołaniem. Ci z Oriona pracują tylko zgodnie ze swoim powołaniem. W rzeczywistości to wołanie nie jest tak wielkie

Tak więc, ze względu na Drogę Wzmocnienia lub Kwadratowania, istnieje duży opór przed przenikaniem. Jednak wolna wola musi być zachowana, a ci, którzy chcą negatywnie zorientowanych informacji, jakbyś to nazwał, muszą być usatysfakcjonowani przez tych, którzy przechodzą przez efekt okna. [Kaszel.]

24.11 Pytający: Bardzo dobrze. Czy grupa Oriona zastosowała podobne metody do wywierania wpływu 3600 lat temu?

Ra: Jestem Ra. Grupa, czy też imperium, miało w tym czasie emisariusza na waszym niebie.

24.12 Pytający: Czy możesz opisać tego emisariusza?

Ra: Wysłannik ten miał waszą ognistą naturę, który był ukryty przez rodzaj chmur w ciągu dnia. Miało to na celu pozbycie się pytań tych, którzy widzą taki pojazd i uczynienie go zgodnym z koncepcją tych istot, dotyczącą tego, co możecie nazwać Stwórcą.

24.13 Pytający: A zatem jakie wrażenie lub informacje zostały przekazane istotom po tym, jak zobaczyły tę ognistą chmurę?

Ra: Jestem Ra. Poprzez przenoszenie myśli i wywoływanie ognistych zjawisk i innych wydarzeń, które wydają się cudowne dzięki zastosowaniu form myślowych.

24.14 Pytający: Czy byli więc jacyś prorocy, o których teraz wiemy, którzy wywodzili się z tej epoki lub wkrótce po niej?

Ra: Jestem Ra. Imperium nie zdołało utrzymać swojej obecności przez długi czas po przybliżonej dacie trzy zero zero zero [3000] w waszej historii i siłą rzeczy pozostało im podjąć decyzję o fizycznym opuszczeniu nieba. Tak zwani prorocy często otrzymywali mieszane informacje, ale najgorsze, co mogła zrobić grupa Oriona, to skłonienie tych proroków do mówienia o zagładzie, ponieważ proroctwo w tamtych czasach było zajęciem tych, którzy kochali swoich bliźnich i pragnęli tylko służyć im i Stwórcy.

24.16 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy twierdzisz, że grupie Oriona udało się zanieczyścić, powiedzmy, niektórych pozytywnie nastawionych proroków przesłaniem zagłady?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Twoje następne zapytanie będzie ostatnim pełnym zapytaniem podczas tej sesji.

24.17 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego grupa Oriona musiała odejść po - wydaje mi się, że to jest sześćset lat - dlaczego musieli odejść?

Ra: Jestem Ra. Chociaż wrażenie, jakie wywarli na tych, którzy ich wzywali, było takie, że istoty te były grupą elitarną, wydarzyło się to, co znacie jako Diaspora, powodując duże rozproszenie tych ludów, tak że stały się pokorniejszą i bardziej honorową rasą, mniej wojowniczą i bardziej świadomą miłującej dobroci Jedynego Stwórcy

Stworzenie wokół nich miało tendencję do bycia nieco wojowniczym, nieco zorientowanym na zniewolenie innych, ale oni sami, będąc celem grupy Oriona poprzez ich genetyczną wyższość/słabość, stali się czymś, co można nazwać słabszymi, pozwalając w ten sposób na uczucia wdzięczności za sąsiadów, ich rodzinę i ich Jedynego Stwórcę by zacząć leczyć uczucia elitaryzmu, które doprowadziły do zniekształceń w kierunku władzy nad innymi, które to spowodowały ich własną wojowniczość

Wszelkie krótkie pytania można zadawać teraz.

26.34 Pytający: Czy w każdym przypadku konieczne jest, aby istota, z którą nawiązano kontakt podczas jednego z tych lądowań, wzywała grupę Oriona, czy też niektóre z tych istot mają kontakt z grupą Oriona, mimo że nie wzywają tej grupy?

Ra: Jestem Ra. Musisz zgłębić zrozumienie negatywnej czwartej gęstości. To jest dla ciebie trudne. Po osiągnięciu kontinuum przestrzeni/czasu trzeciej gęstości poprzez wasze tak zwane okna, ci krzyżowcy mogą łupić, jak chcą, a wyniki są całkowicie funkcją polaryzacji, powiedzmy, świadka, podmiotu lub ofiary

Wynika to ze szczerego przekonania negatywnych z czwartej gęstości, że kochać siebie to kochać wszystkich. Każda inna jaźń, która jest w ten sposób uczona lub zniewolona, ma w ten sposób nauczyciela, który uczy miłości do siebie. Po zapoznaniu się z tą nauką, zamierzone jest doprowadzenie do owocu zbioru negatywnych lub służących sobie kompleksów umysłu/ciała/ducha czwartej gęstości.*

53.14 Pytający: A zatem, czy ci, którzy zostali zabrani na statek Konfederacji i Oriona, przechodzą pozorne badanie fizykalne?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie wskazuje na nieprawidłowe myślenie. Grupa Oriona wykorzystuje badanie fizykalne jako sposób na przerażenie jednostki i spowodowanie, by poczuła uczucia zaawansowanej istoty drugiej gęstości, takiej jak zwierzę laboratoryjne. Doświadczenia seksualne niektórych są podtypem tego doświadczenia. Celem jest zademonstrowanie kontroli istot Oriona nad Terrańskim mieszkańcem

Doświadczenia form myślowych są subiektywne i przeważnie nie występują w tej gęstości.

53.16 Pytający: No cóż, mamy na Ziemi szerokie spektrum istot, jeśli chodzi o zdolność do zbiorów, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych. Czy Orion celowałby w końce tego spektrum, zarówno zorientowanych pozytywnie, jak i negatywnie, do kontaktu. . . z istotami Ziemi, mam na myśli?

Ra: Jestem Ra. Trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak postaramy się to zrobić

Najbardziej typowym podejściem istot Oriona jest wybranie tego, co możesz nazwać istotą o słabszym umyśle, ponieważ może to sugerować rozpowszechnienie większej ilości filozofii Oriona

Niektóre istoty Oriona są przyzywane przez silniej spolaryzowane negatywne istoty waszego węzła przestrzeni/czasu. W takim przypadku dzielą się informacjami, tak jak my teraz to robimy. Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom planetarnym. Wynikająca z tego walka o panowanie, jeśli zostanie przegrana, niszczy polaryzację grupy Oriona

Podobnie, omyłkowy kontakt Oriona z wysoce spolaryzowanymi pozytywnymi istotami może siać spustoszenie wśród żołnierzy Oriona, chyba że ci krzyżowcy są w stanie zdepolaryzować istotę, z którą się błędnie skontaktowano. To zdarzenie jest prawie niespotykane. Dlatego też grupa Oriona woli kontaktować się fizycznie tylko z istotami o słabszych umysłach.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy