Prawo Jedności Służba innym

Ukryj menu

Znaleziono 8 wyników.

⇐ Category list

15.6 Pytający: Wtedy bardzo korzystne byłoby, aby ludzie na tej planecie, praktykując Prawo Jedności, uczyli się sposobów służby. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jeśli będziesz obserwował osoby zorientowane poprzez kompleks zniekształceń życiowych doświadczeń od samego początku tego doświadczenia, zobaczysz stosunkowo młodzieńczy, jakbyś to nazwał, wygląd.

15.7 Pytający: Jaka jest największa służba, którą nasza populacja na tej planecie mogłaby wykonywać indywidualnie?

Ra: Jestem Ra. Jest tylko jedna służba. Prawo jest Jedno. Ofiarowanie siebie Stwórcy jest największą służbą - jednością, źródłem. Istota, która szuka Jedynego Stwórcy, ma nieskończoną inteligencję. Z tego poszukiwania, z tej ofiary, wyłoni się wielka różnorodność możliwości, w zależności od zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do różnych iluzorycznych aspektów lub centrów energii różnych kompleksów waszej iluzji.

W ten sposób niektórzy zostają uzdrowicielami, niektórzy robotnikami, niektórzy nauczycielami i tak dalej.

17.30 Pytający: Zatem, jeśli istota chce się tego nauczyć, chce służyć innym, a nie sobie, podczas gdy jest w tej trzeciej gęstości, jakie są najlepsze sposoby służenia innym, czy też jakikolwiek sposób jest równie dobry jak inny sposób?

Ra: Jestem Ra. Najlepszy sposób służenia innym został wyraźnie omówiony w poprzednim materiale.* Powtórzymy to krótko

Najlepszym sposobem służenia innym jest nieustanna próba dzielenia się miłością Stwórcy, jaka jest znana wewnętrznemu ja. Obejmuje to samopoznanie i umiejętność otwierania siebie na inne jaźnie bez wahania. Obejmuje to, powiedzmy, promieniowanie tym, co jest esencją lub sercem kompleksu umysłu/ciała/ducha

Nawiązując do intencji twojego pytania, najlepsza droga dla każdego poszukującego w trzeciej gęstości by służyć innym, jest unikalna dla danego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Oznacza to, że kompleks umysłu/ciała/ducha musi następnie szukać w sobie inteligencji własnego rozeznania, w jaki sposób może najlepiej służyć innym. Dla każdego będzie to coś innego. Nie ma najlepszego. Nie ma uogólnienia. Nic nie jest znane

18.6 Pytający: Zasadniczo powiedziałbym, że naruszenie wolnej woli innej jaźni lub innej istoty byłoby podstawową rzeczą, której nigdy nie należy robić zgodnie z Prawem Jedności. Czy możesz stwierdzić inne złamanie Prawa Jedności niż ta podstawowa zasada?

Ra: Jestem Ra. Przechodząc od pierwotnego zniekształcenia Wolnej Woli, przechodzimy do zrozumienia centralnych punktów inteligentnej energii, które stworzyły inteligencje lub drogi określonego kompleksu umysłu/ciała/ducha w jego środowisku, w obu przypadkach to, co nazwalibyście naturalnym i to, co nazwalibyście stworzeniem człowieka

Zatem zniekształcenia, których należy unikać, to te, które nie uwzględniają zniekształceń skupienia energii miłości/światła lub, powiedzmy, Logosu tej konkretnej sfery lub gęstości. Należą do nich brak zrozumienia potrzeb środowiska naturalnego, potrzeb kompleksów umysłu/ciała/ducha innych jaźni. Jest ich wiele z powodu różnych zniekształceń kompleksów stworzonych przez człowieka, w których inteligencja i świadomość samych istot wybrały sposób wykorzystania dostępnych energii

Zatem to, co byłoby niewłaściwym zniekształceniem w przypadku jednej istoty, jest właściwe dla innej. Możemy zasugerować próbę uświadomienia sobie drugiej jaźni jako siebie, a tym samym wykonania tego działania, które jest potrzebne innej jaźni, rozumiejąc inteligencję i świadomość drugiej jaźni. W wielu przypadkach nie wiąże się to przełamaniem zniekształcenia Wolnej Woli w zniekształcenie lub fragmentację, zwane naruszeniem. Jednakże służenie jest delikatną sprawą, a współczucie, wrażliwość i umiejętność empatii są pomocne w unikaniu zniekształceń inteligencji i świadomości stworzonych przez człowieka

Obszar lub arena, zwana kompleksem społecznym, jest areną, na której nie ma szczególnej potrzeby bycia ostrożnym, ponieważ prerogatywnym zaszczytem/obowiązkiem osób na danej planecie jest działanie zgodnie z własną wolną wolą w próbach pomocy kompleksowi społecznemu

Zatem masz dwie proste dyrektywy: świadomość inteligentnej energii wyrażonej w naturze; świadomość inteligentnej energii wyrażonej w sobie, którą, gdy wydaje się to stosowne, istota dzieli się z kompleksem społecznym. masz jeden nieskończenie subtelny i różnorodny zestaw zniekształceń, których możesz być świadomy; to znaczy zniekształcenia w odniesieniu do siebie i innych jaźni, które nie dotyczą wolnej woli, ale harmonijnych relacji i służby innym, w taki sposób aby inne jaźnie mogłyby jak najbardziej na tym skorzystać.

42.7 Pytający: Chciałbym dokonać analogii do tego w trzeciej gęstości

Wiele istot tutaj odczuwa wielkie współczucie w kierunku łagodzenia fizycznych problemów innych jaźni z trzeciej gęstości poprzez służenie im na wiele sposobów, przynosząc im jedzenie, jeśli jest głód - tak jak jest teraz w krajach afrykańskich - przynosząc im lekarstwa, jeśli wierzą, że wymagają podawania im środków medycznych oraz byciu w wielkim stopniu bezinteresownym we wszystkich tych służbach

To tworzy polaryzację lub wibrację, która jest w harmonii z zielonym promieniem lub czwartą gęstością. Niemniej jednak, nie jest to zrównoważone zrozumieniem piątej gęstości, że istoty te doświadczają katalizatora, a bardziej zrównoważoną służbą ich potrzebom byłoby zapewnienie im wiedzy niezbędnej do osiągnięcia stanu świadomości czwartej gęstości niż w tym czasie byłoby to zaspokajanie ich fizycznych potrzeb. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. W przypadku kompleksu umysłu/ciała/ducha, który głoduje, właściwą odpowiedzią jest nakarmienie ciała. Możesz to ekstrapolować

Z drugiej strony jednak masz rację, zakładając, że reakcja zielonego promienia nie jest tak wyrafinowana, jak ta, która została nasycona mądrością. Ta mądrość umożliwia istocie docenienie jej wkładu w świadomość planetarną poprzez jakość jej bytu, bez względu na aktywność lub zachowanie, które oczekuje rezultatów na planach widzialnych.

42.8 Pytający: W takim razie dlaczego mamy obecnie do czynienia z ekstremalnym problemem głodu w rejonie Afryki? Czy to... czy jest ku temu jakiś metafizyczny powód, czy też jest to przypadkowe zdarzenie?

Ra: Jestem Ra. Twoje wcześniejsze przypuszczenie było słuszne, jeśli chodzi o katalityczne działanie tego głodu i złego stanu zdrowia. Jednakże jest to wolna wola istoty, aby odpowiedzieć na tę trudną sytuację innych ja, a ofiarowanie potrzebnego pożywienia i substancji jest właściwą odpowiedzią w ramach waszej nauki/nauczania w obecnym czasie, które obejmują rosnące poczucie miłości do innych ja i służenia im.

50.7 Pytający: Dziękuję. Czy możesz rozwinąć taką oto koncepcję: że koniecznym jest, aby istota podczas inkarnacji w fizyczności, jak to nazywamy, uległa polaryzacji lub właściwie współdziałała z innymi istotami i dlaczego nie jest to możliwe pomiędzy inkarnacjami, kiedy jest świadoma tego, co chce zrobić, ale dlaczego musi wejść w inkarnację i stracić pamięć, świadomą pamięć, tego, co chce zrobić, a następnie działać w sposób, w jaki ma nadzieję działać? Czy mógłbyś to rozwinąć?

Ra: Jestem Ra. Podajmy przykład człowieka, który widzi wszystkie karty w pokerze. On wtedy zna grę. Gra jest dziecinnie prosta, ponieważ nie ma ryzyka. Pozostałe karty są znane. Możliwości są znane, a karty zostaną rozegrane poprawnie, ale bez zaangażowania

W czasie/przestrzeni i w gęstości prawdziwego koloru zieleni, karty wszystkich są dostępne dla oczu. Myśli, uczucia, kłopoty: wszystko to można zobaczyć. Nie ma oszustwa ani pragnienia oszustwa. Tak więc wiele można osiągnąć w harmonii, ale umysł/ciało/duch zyskuje niewielką polaryzację dzięki tej interakcji

Przeanalizujmy ponownie tę metaforę i pomnóżmy ją w najdłuższą grę w pokera, jaką możesz sobie wyobrazić: całe życie. Karty to miłość, niechęć, ograniczenie, nieszczęście, przyjemność itp. Są one rozdawane i ponownie rozdawane i ponownie rozdawane w sposób ciągły. Możesz podczas tego wcielenia zacząć - i podkreślamy zacząc - poznawać swoje własne karty. Możesz zacząć odnajdywać w sobie miłość. Możesz zacząć równoważyć swoją przyjemność, swoje ograniczenia itp. Niemniej jednak jedyną wskazówką dotyczącą kart innych jaźni jest patrzenie w oczy

Nie możesz sobie przypomnieć swojej ręki, ich rąk, a może nawet zasad tej gry. Tę grę mogą wygrać tylko ci, którzy stracą swoje karty w rozpuszczającym wpływie miłości; mogą być wygrane tylko przez tych, którzy kładą swoje przyjemności, swoje ograniczenia, wszystko na stół twarzą do góry i mówią wewnętrznie: „Wszyscy, wy wszyscy gracze, każda inna jaźń, niezależnie od ręki, kocham was”

Oto ta gra: wiedzieć, akceptować, wybaczać, balansować i otwierać siebie w miłości. Nie można tego zrobić bez zapominania, ponieważ nie miałoby to żadnego znaczenia w życiu całości istoty umysłu/ciała/ducha.

55.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jeśli chodzi o polaryzacje w świadomości, czy istnieje jakakolwiek analogia w odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałeś w tego typu kontaktach, w odniesieniu do tego, co robimy teraz, komunikując się z Ra?

Ra: Jestem Ra. Nie ma związku między tego typu kontaktem a procesem wydawania rozkazów. Ten kontakt można scharakteryzować jako typowy dla Braci i Sióstr Bolesnych, w którym ci, którzy otrzymali kontakt, próbowali przygotować się do takiego kontaktu, poświęcając obce, zorientowane na siebie zniekształcenia, aby służyć

Kompleks pamięci społecznej Ra oferuje siebie także jako funkcję jego chęci służenia. Zarówno wzywający, jak i kontakt są przepełnieni wdzięcznością za możliwość służenia innym

Możemy zauważyć, że w żaden sposób nie zakłada to, że wzywający lub osoby z naszej grupy w jakikolwiek sposób zbliżają się do doskonałości lub czystości, jak opisano w procesie wydawania rozkazów. Grupa wzywająca może mieć wiele zniekształceń i działać z dużym katalizatorem, podobnie jak grupa Ra. Nadrzędna chęć służenia innym, związana z wyjątkowymi harmoniami kompleksów wibracyjnych tej grupy, daje nam możliwość służenia jako jeden kanał dla Jedynego Nieskończonego Stwórcy

Rzeczy nie przychodzą do osób pozytywnie nastawionych, ale przez takie istoty.

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy