Prawo Jedności Historia Układu Słonecznego

Ukryj menu

Znaleziono 15 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Historia Układu Słonecznego” ma 4 podkategorie.

Ogólne

30.14 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi podać krótką historię metafizycznych zasad rozwoju każdej z naszych planet wokół Słońca i ich funkcji w odniesieniu do ewolucji istot?

Ra: Jestem Ra. Podamy wam metafizyczny opis tylko tych planet, na których indywidualne kompleksy umysłu/ciała/ducha były, są lub będą doświadczane. Możesz założyć, że inne sfery są częścią Logosu

Weźmy tę znaną jako Wenus. Ta sfera planetarna podlegała szybkiej ewolucji. Jest to nasza rodzima Ziemia, a szybkość [postępu] kompleksów umysłu/ciała/ducha na jej powierzchni była wynikiem harmonijnej interakcji

Na istocie znanej wam jako Mars, jak już omawialiśmy,* ta istota została zatrzymana w połowie trzeciej gęstości, przez co nie była w stanie kontynuować swojego rozwoju z powodu braku gościnnych warunków na powierzchni. Ta planeta będzie poddana leczeniu przez parę tysiącleci waszej przestrzeni/czasu

Planeta, na której mieszkasz, ma dobrze znaną ci metafizyczną historię i możesz o nią zapytać, jeśli chcesz. Jednakże rozmawialiśmy już w dużym stopniu na ten temat

Planeta znana jako Saturn odczuwa wielkie przyciąganie do nieskończonej inteligencji, a zatem była zamieszkiwana w jej magnetycznych polach czasu/przestrzeni przez tych, którzy chcą chronić wasz system

Istota planetarna, znana wam jako Uran, powoli przechodzi przez pierwszą gęstość i ma potencjał, by przejść przez wszystkie gęstości

Powrót do góry

Maldek

6.9 Pytający: Czy są tacy ludzie, jak na Ziemi, na którejkolwiek z innych planet tego układu słonecznego?

Ra: Czy potrzebujesz informacji z bieżącej przestrzeni/czasu czy z kontinuum przestrzeni/czasu?

6.10 Pytający: Obu.

Ra: W pewnym momencie/przestrzeni, w waszej przeszłości, na planecie zamieszkiwała populacja istot trzeciej gęstości, która mieszkała w waszym układzie słonecznym. Istnieją różne nazwy, którymi ta planeta była nazwana. Kompleksem wibracyjnym dźwięków najczęściej używanym przez waszych ludzi jest Maldek. Istoty te, niszcząc ich sferę planetarną, zostały zmuszone do znalezienia dla siebie miejsca na tej planecie trzeciej gęstości, która była jedyną w tamtym czasie/przestrzeni w waszym Układzie Słonecznym nadającą się do zamieszkania i była w stanie zaoferować lekcje potrzebne do zmniejszenia ich zniekształceń umysłu/ciała/ducha w odniesieniu do Prawa Jedności.

6.12 Pytający: Jak dawno temu to się działo w naszych latach?

Ra: Mam trudności w komunikacji z tym instrumentem. Musimy pogłębić jej stan.

To wydarzyło się około pięciuset tysięcy [500 000] waszych lat temu.

10.1 Pytający: Myślę, że wyjaśniłoby to nam parę spraw, gdybyśmy cofnęli się do czasów tuż przed przeniesieniem dusz z Maledka, aby zobaczyć, jak działało Prawo Jedności w odniesieniu do tego przeniesienia i dlaczego było to konieczne. Co stało się z Maldekiem lub jego mieszkańcami, aby spowodować utratę ich planety? Jak dawno to się stało?

Ra: Jestem Ra. Ludy planety Maldek miały cywilizację nieco podobną do kompleksu społecznego znanego jako Atlantyda, w tym że zdobyły wiele informacji technologicznych i wykorzystały je bez dbania o zachowanie swojej planety, kierując się w przeważającej mierze kompleksem myśli, idei oraz działania, które możesz kojarzyć z tak zwaną negatywną polarnością lub służbą sobie.

To było jednak w przeważającej części oparte na szczerej strukturze przekonań/myśli, która wydawała się postrzeganiu kompleksów umysł/ciało tej planety jako pozytywna i służąca innym. Dewastacja, która zniszczyła ich biosferę i spowodowała jej dezintegrację, wynikała z tego, co nazywacie wojną.

Eskalacja objęła najszerszy zakres technologii, jaką ten kompleks społeczny dysponował w obecnym czasie/przestrzeni . To był czas około siedem zero pięć zero zero zero, siedemset pięć tysięcy [705 000] waszych lat temu. (Cykle zaczęły się znacznie, znacznie wcześniej na tej planecie ze względu na jej względną zdolność do wspierania pierwszo-wymiarowych [pierwszej gęstości] form życia we wcześniejszym punkcie kontinuum czasoprzestrzennego waszego Układu Słonecznego.) Istoty te były tak zszokowane tym zjawiskiem, że znajdowali się w czymś, co można nazwać węzłem komplesku społecznego lub plątaniną strachu. Część twojego czasu minęła. Nikt nie mógł do nich dotrzeć. Żadna istota nie mogła im pomóc.

Około sześćset tysięcy [600 000] z twoich lat temu obecni członkowie Konfederacji byli w stanie wdrożyć kompleks pamięci społecznej i rozwiązać węzeł strachu. Istoty były wówczas w stanie przypomnieć sobie, że były świadome. Ta świadomość doprowadziła ich do tego, co nazwalibyście niższymi płaszczyznami astralnymi, gdzie mogliby być pielęgnowani, dopóki każdy kompleks umysł/ciało/duch nie był w stanie ostatecznie wyleczyć się z tej traumy do tego stopnia, że każda istota była w stanie zbadać zniekształcenia, których doświadczyła w poprzednim kompleksie iluzji życia.

Po tym doświadczeniu uczenia się/nauczania, decyzja grupy polegała na przyjęciu na siebie czegoś, co można nazwać łagodzeniem karmy. W tym celu wcielili się w waszej sferze planetarnej w niedopuszczalnych formach ludzkich. Tak się dzieje, dopóki zniekształcenia destrukcji nie zostaną zastąpione zniekształceniami w kierunku pragnienia mniej zniekształconej wizji służby innym.

Ponieważ była to świadoma decyzja znacznej większości tych istot w doświadczeniu Maledka, przejście na tę planetę rozpoczęło się około pięćset tysięcy [500 000] waszych lat temu i wykorzystano rodzaj kompleksu ciała dostępnego w tym czasie.*

10.7 Pytający: Kiedy Maldek został zniszczony, czy wszyscy mieszkańcy Maldeka mieli problem, czy też niektórzy byli na tyle zaawansowani, aby przenieść się na inne planety?

Ra: Jestem Ra. Nikt nie uciekł w przypadku rozkładu planetarnego, ponieważ jest to działanie, które łączy się z kompleksem społecznym samego kompleksu planetarnego. Żaden nie uniknął węzła ani plątaniny.

11.3 Pytający: Powiedziałeś wczoraj, że Maldek został zniszczony w wyniku działań wojennych. Gdyby Maldek nie został zniszczony z powodu działań wojennych, czy stałby się planetą ewoluującą w służbie sobie? I czy istoty zwiększyłyby swoją gęstość, przechodząc, powiedzmy, do czwartej, piątej gęstości w sensie negatywnym lub w sensie służby sobie?

Ra: Jestem Ra. Planetarny kompleks pamięci społecznej, Maldek, miał cechę wspólną z waszą planetą, sytuację mieszanki kierunku energii. Tak więc, choć niewiadomo, najprawdopodobniej byłyby to zbiory mieszane - niewielu przenosi się do czwartej gęstości, niewielu przenosi się do czwartej gęstości w służbie sobie, a zdecydowana większość powtarza trzecią gęstość. Jest to przybliżone ze względu na fakt, że równoległe wiry możliwości/prawdopodobieństwa ustają, gdy pojawia się działanie i rozpoczynają się nowe wiry możliwości/prawdopodobieństwa.

Powrót do góry

Mars

9.6 Pytający: Ludzie, których teraz mamy - pierwsi ludzie [niesłyszalne] tacy jak my - skąd pochodzą? Jak ewoluowali?

Ra: Jestem Ra. Mówisz o doświadczeniu trzeciej gęstości. Pierwsi, którzy tu przybyli, zostali sprowadzeni z innej planety w waszym układzie słonecznym, zwanej przez was Czerwoną Planetą, Mars. Środowisko tej planety stało się niegościnne dla istot trzeciej gęstości. Tak więc, pierwsze byty tej rasy były, jak można to nazwać, nieco zmanipulowane [zmodyfikowane] przez tych, którzy byli Strażnikami w tamtym czasie czasów.

9.7 Pytający: Co to za rasa i jak się tutaj dostali z Marsa?

Ra: Jestem Ra. Rasa ta jest połączeniem kompleksów umysł/ciało/duch tych z waszej tak zwanej Czerwonej Planety i starannej serii modyfikacji genetycznych dokonanych przez Strażników w tamtym czasie. Istoty te przybyły lub zostały zachowane, aby doświadczyć na waszej planecie poprzez rodzaj urodzenia, który jest niereprodukcyjny, ale który polega na przygotowaniu materiału genetycznego do wcielenia kompleksów umysł/ciało/duch tych istot z Czerwonej Planety.

9.8 Pytający: Zatem zakładam, że mówisz, że Strażnicy przenieśli tutaj rasę po tym, jak ta rasa umarła w fizycznym wymiarze na Marsie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

9.10 Pytający: Czy istoty z Czerwonej Planety przestrzegały Prawa Jedności przed opuszczeniem Czerwonej Planety?

Ra: Istoty Czerwonej Planety próbowały poznać Prawa Miłości, które stanowią jedno z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności. Jednak tendencje tych ludzi do wojowniczych działań spowodowały takie trudności w środowisku atmosferycznym ich planety, że stało się ono niegościnne dla doświadczeń trzeciej gęstości przed końcem cyklu. Dlatego byty z Czerwonej Planety nie zostały zebrane i nadal próbowały poznać Prawo Miłości w waszej iluzji.

9.11 Pytający: Jak dawno temu miało miejsce przeniesienie z Czerwonej Planety na Ziemię?

Ra: Jestem Ra. W twoim czasie relokacja miała miejsce około siedem pięć zero zero zero [75 000] lat temu.

9.12 Pytający: 75 000 lat temu?

Ra: Jestem Ra. Jest to w przybliżeniu poprawne.

Powrót do góry

Historia Ra

16.21 Pytający: Czy możesz mi opowiedzieć o historii swojego kompleksu pamięci społecznej i o tym, jak stałeś się świadomy Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Ścieżka naszej nauki jest wyryta w chwili obecnej. Nie ma historii, jak rozumiemy waszą koncepcję. Wyobraź sobie krąg istnienia. Znamy alfę i omegę jako nieskończoną inteligencję. Krąg nigdy się nie kończy. Jest obecny

Gęstości, przez które przeszliśmy w różnych punktach okręgu, odpowiadają charakterystyce cykli

Pierwszy, cykl świadomości

Drugi, cykl wzrostu

Trzeci, cykl samoświadomości

Czwarty, cykl miłości lub zrozumienia

Piąty, cykl światła lub mądrości

Szósty, cykl światło/miłość, miłość/światło lub jedność

Siódmy, cykl bramy.

Ósmy, oktawa, która przechodzi w tajemnicę, której nie zgłębiliśmy.

41.26 Pytający: To może być zbyt długie pytanie jak na tę pracę, ale zadam je, a jeśli jest zbyt długie, możemy je kontynuować w późniejszym czasie

Czy mógłbyś mi opowiedzieć o rozwoju kompleksu pamięci społecznej Ra od jego pierwszych początków i jakiego katalizatora użył, aby dostać się tam, gdzie się teraz znajduje, w aktywacji promieni? Czy to zbyt długie pytanie?

Ra: Jestem Ra. To pytanie nie wymaga długiej odpowiedzi, ponieważ my, którzy doświadczyliśmy gęstości wibracji na tej sferze planetarnej, którą nazywacie Wenus, mieliśmy szczęście, mogąc poruszać się w harmonii z wibracjami planety z harmonijnym przejściem do drugiej, trzeciej i czwartej i znacznie przyspieszone doświadczenie czwartej gęstości

Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni, jeśli można tak powiedzieć, w piątej gęstości, równoważąc intensywne współczucie, którego nabraliśmy w czwartej gęstości. Ukończenie [nauki] znowu było harmonijne, a nasz kompleks pamięci społecznej, który najmocniej utrwalił się w czwartej gęstości, pozostał bardzo silny i pomocny

Nasza praca w szóstej gęstości została również przyspieszona z powodu harmonii naszego kompleksu pamięci społecznej, dzięki czemu mogliśmy jako członkowie Konfederacji jeszcze szybciej zbliżyć się do przejścia do siódmej gęstości. Niemniej jednak, nasza harmonia jest bolesnym źródłem naiwności, jeśli chodzi o pracę z waszą planetą. Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy