Prawo Jedności Trzecia gęstość: Ogólne

Ukryj menu

Znaleziono 27 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Trzecia gęstość” ma 8 podkategorii.

Ogólne

6.15 Pytający: Jaka jest obecnie długość jednego z tych cykli w naszych latach?

Ra: Jeden główny cykl to około dwadzieścia pięć tysięcy [25 000] lat. Istnieją trzy cykle tego rodzaju, podczas których ci, którzy zrobili postęp, mogą zostać zebrani. Pod koniec trzech głównych cykli - czyli w przybliżeniu od siedemdziesięciu pięciu do siedemdziesięciu sześciu tysięcy [75–76 000] waszych lat - wszyscy są zbierani niezależnie od ich postępu, ponieważ w tym czasie ich własna planeta przeszła przez użyteczną część tego wymiaru i przestaje być użyteczna dla niższych poziomów wibracji w tej gęstości.

11.17 Pytający: Na jakim etapie planeta osiąga pamięć społeczną?

Ra: Jestem Ra. Kompleks społeczny umysłu/ciała/ducha staje się kompleksem pamięci społecznej, gdy cała grupa istot ma jedną orientację lub poszukiwanie. Pamięć grupowa utracona przez jednostki w korzeniach drzewa umysłu staje się wtedy znana kompleksowi społecznemu, tworząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej. Zaletami tego kompleksu jest względny brak zniekształceń w rozumieniu bytu społecznego i względny brak zniekształceń w kierunku poszukiwania, ponieważ wszelkie zniekształcenia zrozumienia są dostępne dla istot społeczeństwa.

16.39 Pytający: Zakładam, że nie jest konieczne, aby jednostka rozumiała Prawo Jedności, aby przejść z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest absolutnie konieczne, aby istota świadomie zdała sobie sprawę, że nie rozumie, aby można ją było zebrać. Zrozumienie nie należy do tej gęstości.

17.35 Pytający: Ile mamy teraz poziomów w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Trzecia gęstość ma nieskończoną liczbę poziomów.

17.36 Pytający: Słyszałem, że istnieje siedem podstawowych poziomów astralnych i siedem dewakanicznych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Mówisz o niektórych z większych różnic poziomów w twoich wewnętrznych planach. To się zgadza.

17.37 Pytający: Zatem, kto zamieszkuje sfery astralne, a kto plany dewakaniczne?

Ra: Jestem Ra. Istoty zamieszkują różne płaszczyzny ze względu na ich wibracyjną naturę. Płaszczyzna astralna jest zróżnicowana od form myślowych w jej dolnych granicach do oświeconych istot, które poświęcają się nauczaniu/uczeniu się na wyższych planach astralnych.

Na płaszczyznach dewakanicznych, jak je nazywasz, znajdują się ci, których wibracje są jeszcze bardziej zbliżone do pierwotnych zniekształceń miłości/światła.

Poza tymi planami są inne.

17.38 Pytający: A zatem, czy każdy... czy... to jest trudne. Nasz plan fizyczny - czy istnieje siedem płaszczyzn podrzędnych tego, co nazywamy tutaj naszym planem fizycznym?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Trudno to zrozumieć.

Istnieje nieskończona liczba płaszczyzn. W waszym szczególnym zniekształceniu kontinuum przestrzeni/czasu istnieje siedem subpłaszczyzn kompleksów umysłu/ciała/ducha. Odkryjesz wibracyjną naturę tych siedmiu płaszczyzn, przechodząc przez swoje empiryczne zniekształcenia, spotykając inne ja na różnych poziomach, które odpowiadają centrom napływu energii fizycznego pojazdu.

Niewidzialne lub wewnętrzne, płaszczyzny trzeciej gęstości są zamieszkane przez tych, którzy nie mają kopleksów natury cielesnej, takich jak wasze; to znaczy, nie tworzą ciała chemicznego dla swoich kompleksów ducha/umysłu. Niemniej jednak istoty te są podzielone na różne poziomy w czymś, co możesz nazwać sztucznym snem we śnie. Na wyższych poziomach pragnienie przekazywania wiedzy z powrotem na zewnętrzne płaszczyzny egzystencji staje się mniejsze, z powodu intensywnej nauki/nauczania, które ma miejsce na tych poziomach.

18.7 Pytający: Kiedy istota wyrasta z dzieciństwa w tej gęstości, staje się coraz bardziej świadoma swoich obowiązków. Czy istnieje wiek, poniżej którego istota nie jest odpowiedzialna za swoje czyny, czy też jest odpowiedzialna od urodzenia?

Ra: Jestem Ra. Istota inkarnująca się na płaszczyźnie ziemskiej staje się świadoma siebie w różnym punkcie postępu swojego kontinuum czasu/przestrzeni. Może to mieć średnią, powiedzmy, około piętnastu waszych miesięcy. Niektóre istoty stają się świadome siebie w okresie bliższym inkarnacji, inne w okresie dalej od tego wydarzenia. We wszystkich przypadkach odpowiedzialność działa wstecz od tego momentu w kontinuum, tak aby zniekształcenia zostały zrozumiane przez istotę i zniknęły, gdy jednostka się ich nauczy.

18.8 Pytający: Wtedy istota, powiedzmy, czteroletnia byłaby całkowicie odpowiedzialna za wszelkie działania, które byłyby sprzeczne lub niezgodne z Prawem Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Można zauważyć, że zostało zaaranżowane przez wasze struktury kompleksu społecznego to, że nowsze istoty, które inkarnują mają otrzymać przewodników fizycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha, dzięki czemu są w stanie szybko dowiedzieć się, co jest zgodne z Prawem Jedności.

18.9 Pytający: Kim są ci przewodnicy?

Ra: Jestem Ra. Tymi przewodnikami są rodzice, nauczyciele i przyjaciele.

19.4 Pytający: A zatem, po przejściu do trzeciej gęstości, mam rację, zakładając, że te istoty będą wtedy w… Weźmiemy Ziemię jako przykład. Czy więc istoty wyglądałyby jak my? Będą w ludzkiej postaci? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To prawda, biorąc za przykład waszą sferę planetarną.

19.11 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób ten nowy kompleks cielesny był przystosowany do lekcji trzeciej gęstości i jakie to były lekcje?

Ra: Jestem Ra. Istnieje jedna konieczność dla trzeciej gęstości. Tą koniecznością jest samoświadomość. Aby być do tego zdolnym, ten chemiczny kompleks ciała musi być zdolny do abstrakcyjnej myśli. Zatem podstawową koniecznością jest połączenie racjonalnego i intuicyjnego myślenia. Było to przejściowe w formach drugiej gęstości, działających w dużej mierze na podstawie intuicji, co poprzez praktykę udowodniło, że przynosi rezultaty.

Umysł trzeciej gęstości był zdolny do przetwarzania informacji w taki sposób, aby myśleć abstrakcyjnie i w taki sposób, który można nazwać „bezużytecznym”, w sensie przetrwania. To jest podstawowy wymóg.

Są też inne ważne składniki: konieczność słabszego fizycznego nośnika zachęcającego do używania umysłu, rozwój już istniejącej świadomości kompleksu społecznego. Te również są konieczne: dalszy rozwój sprawności fizycznej w sensie ręki, jak nazywacie tę część kompleksu ciała.

19.13 Pytający: Wygłoszę zatem stwierdzenie dotyczące mojego zrozumienia i zapytam, czy mam rację. Istnieje coś, co nazwałbym, fizycznym katalizatorem działającym przez cały czas na istoty w trzeciej gęstości. Zakładam, że działało to mniej więcej w ten sam sposób w drugiej gęstości. To katalizator, który działa poprzez to, co nazywamy bólem i emocjami.

Czy głównym powodem osłabienia ciała fizycznego i eliminacji owłosienia, itp., jest to, aby ten katalizator działał silniej na umysł, a tym samym tworzył proces ewolucyjny?

Ra: Jestem Ra. Nie jest to całkowicie poprawne, chociaż jest ściśle związane ze zniekształceniami naszego rozumienia.

Rozważ, jeśli chcesz, na przykład drzewo. Jest samowystarczalne. Rozważ, jeśli chcesz, istotę trzeciej gęstości. Jest samowystarczalna jedynie przez trudności i niedostatek. Trudno jest się uczyć samemu, ponieważ istnieje wbudowana ułomność, jednocześnie wielka zaleta jak i wielkie utrudnienie trzeciej gęstości. To jest umysł racjonalny/intuicyjny.

Zatem osłabienie fizycznego pojazdu, jak to nazywacie, miało to na celu zniekształcenie istot w kierunku predyspozycji do wchodzenia w interakcję z innymi. W ten sposób można rozpocząć lekcje, które zbliżają do poznania miłości.

Ten katalizator jest następnie współdzielony przez ludzi jako ważna część rozwoju każdej jaźni, jak również doświadczenie siebie w samotności oraz synteza wszystkich doświadczeń poprzez medytację. Najszybszym sposobem uczenia się jest kontakt z innymi. Jest to znacznie większy katalizator niż interakcja z własną jaźnią. Interakcja z własną jażnią bez innych jaźni jest podobne do życia bez tego, co nazwalibyście lustrami. Tak więc jaźń nie może zobaczyć owoców swojej istoty. W ten sposób każdy może pomóc każdemu poprzez odbicie. Jest to również główny powód osłabienia fizycznego pojazdu, jak nazywasz fizyczny kompleks.

19.14 Pytający: Następnie mamy istoty drugiej gęstości, które mają przede wszystkim motywację do służby sobie i być może odrobinę służenia innym w odniesieniu do ich najbliższych rodzin, przechodząc do trzeciej gęstości i niosąc ze sobą tę stronniczość, ale będąc teraz w pozycji, w której to nastawienie będzie powoli zmieniało się na takie, które jest ukierunkowane na kompleks społeczny, a ostatecznie na zjednoczenie ze wszystkim. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.27 Pytający: Przyjmę zatem takie założenie: gdyby w ciągu 25 000 lat osiągnięto maksymalną wydajność, jednostki spolaryzowałyby się albo w kierunku służenia sobie, albo służenia innym, jednemu lub drugiemu. To sprawiłoby, że pod koniec tego 25-tysięcznego okresu można by było je zbierać do służby sobie lub innym w czwartej gęstości, w którym to przypadku musieliby przenieść się na inną planetę, ponieważ ta zostałaby w trzeciej gęstości przez kolejne pięćdziesiąt tysięcy lat. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Pozwól nam rozwikłać twoje założenie, które jest złożone i po części poprawne.

Pierwotnym pragnieniem jest, aby istoty poszukiwały i stawały się jednością. Jeśli istoty mogą to zrobić w jednej chwili, mogą pójść naprzód w jednej chwili; a zatem gdyby miało to nastąpić w głównym cyklu, rzeczywiście planeta trzeciej gęstości zostałaby opuszczona pod koniec tego cyklu.

Jednakże bardziej zbliża się to do mediany, czy raczej średniej, jak można powiedzieć, rozwoju trzeciej gęstości w całym jednym nieskończonym wszechświecie, że po pierwszym cyklu nastąpują małe zbiory; pozostała część była znacznie spolaryzowana, przy czym drugi cykl ma znacznie większe zbiory; pozostała część jest jeszcze bardziej spolaryzowana, trzeci cykl kończy proces i zakańcza zbiory.

21.9 Pytający: Teraz, gdy rozpoczął się cykl 75 000 lat, średnia długość życia wynosiła około dziewięćset lat. Jaki był proces i harmonogram... mechanizm, że tak powiem, reinkarnacji w tamtym czasie, i jakie znaczenie miał czas pomiędzy inkarnacjami w fizyczność trzeciej gęstości do rozwoju kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest bardziej złożone niż większość. Zacznijmy. Wzorzec inkarnacji początkującego kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości zaczyna się w ciemności, ponieważ możesz myśleć lub rozważać waszą gęstość jako, jak można powiedzieć, gęstość snu i zapomnienia. To jedyna płaszczyzna zapomnienia. Istota trzeciej gęstości musi zapomnieć, aby mechanizmy pomieszania lub wolnej woli mogły działać na nowo zindywidualizowany kompleks świadomości.

Tak więc istota początkująca jest w całej swojej niewinności zorientowana na zwierzęce zachowania używając innych jaźni tylko jako przedłużenie siebie dla zachowania całości własnej jaźni. Istota powoli staje się świadoma, że ma potrzeby, powiedzmy, które nie są zwierzęce; to znaczy, że są bezużyteczne do przetrwania. Do tych potrzeb należą: potrzeba towarzystwa, potrzeba śmiechu, potrzeba piękna, potrzeba poznania tego wszechświata. To są początkowe potrzeby.

Gdy inkarnacje zaczynają się gromadzić, odkrywane są dalsze potrzeby: potrzeba handlu, potrzeba miłości, potrzeba bycia kochanym, potrzeba wyniesienia zachowań zwierzęcych do bardziej uniwersalnej perspektywy.

Podczas pierwszej części cykli trzeciej gęstości inkarnacje są automatyczne i następują szybko po ustaniu kompleksu energetycznego wehikułu fizycznego. Istnieje niewielka potrzeba przeglądu lub uzdrowienia doświadczeń wcielenia. Ponieważ, jak byście nazwali, centra energetyczne zaczynają być aktywowane w większym stopniu, więcej treści doświadczenia podczas wcielenia dotyczy lekcji miłości.

W ten sposób, jak możesz to rozumieć, czas między wcieleniami zostaje wydłużony, aby zwrócić odpowiednią uwagę na przegląd i uzdrowienie doświadczeń z poprzedniego wcielenia. W pewnym momencie w trzeciej gęstości, centrum energii zielonego promienia zostaje aktywowane i w tym momencie inkarnacja przestaje być automatyczna.

38.6 Pytający: Czy możliwe jest, aby planeta trzeciej gęstości utworzyła kompleks pamięci społecznej, który funkcjonuje w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe tylko w tej ostatniej, siódmej części takiej gęstości, kiedy istoty harmonijnie przygotowują się do przejścia.

40.7 Pytający: Jak długo trwał na tej planecie czas przejścia między drugą a trzecią gęstością? Wydaje mi się, że półtora pokolenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się, czas mierzony w waszych latach to około tysiąc trzysta pięćdziesiąt [1350].

47.10 Pytający: Zatem ciało żółtego promienia we wzmocnieniu jest używane do stworzenia chemicznego układu, który mam teraz jako ciało fizyczne. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to niepoprawne tylko w tym, że w twojej obecnej inkarnacji ciało żółtego promienia nie jest wzmocnione, ale jest aktywowane, będąc tym ciałem, które się manifestuje.

61.9 Pytający: Wydaje mi się, że to podkreśla cel fizycznej inkarnacji. Chodzi o to, aby poprzez własne procesy myślowe dojść do przekonania o rozwiązaniu problemów i zrozumienia w całkowicie bezstronnej lub całkowicie wolnej sytuacji bez żadnego dowodu lub czegokolwiek, co uważalibyście za dowód - dowód to bardzo kiepskie słowo samo w sobie. Czy możesz rozwinąć moją koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Twoja opinia jest wymowna, choć nieco zagmatwana w powiazaniach między wolnością wyrażaną przez subiektywną wiedzę a wolnością wyrażaną przez subiektywną akceptację. Istnieje między nimi znacząca różnica.

Nie jest to wymiar poznania, nawet subiektywnego, z powodu braku przeglądu kosmicznych i innych wpływów, które wpływają na każdą sytuację, która wytwarza katalizator. Subiektywna akceptacja tego, co jest w danej chwili i odnalezienie miłości w tej chwili jest większą wolnością.

To, co znane jest jako subiektywna wiedza bez dowodu, jest w pewnym stopniu kiepskim przyjacielem, ponieważ będą istnieć anomalie bez względu na to, ile informacji zostanie zebranych z powodu zniekształceń, które tworzą trzecią gęstość.

76.19 Pytający: Zakładam, że wchodząc w trzecią gęstość, tej planety, choroba nie istniała w żadnej formie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne.

76.20 Pytający: Jaka była postać choroby i dlaczego istniała na początku trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, to, o czym mówisz jako o chorobie, jest funkcjonalną częścią kompleksu ciała, która oferuje kompleksowi ciała możliwość zaprzestania żywotności. Jest to pożądana funkcja kompleksu organizmu.

Druga część odpowiedzi dotyczy innych jaźni drugiej gęstości o mikroskopijnym, jak to byście nazwali, rozmiarze, które w niektórych formach istnieją od dawna i pełnią swoją służbę, pomagając kompleksowi ciała fizycznego w jego funkcji utraty żywotności w odpowiedniej przestrzeni/czasie.

105.13 Pytający: Możesz powiedzieć, że eksperymentalnie określaliśmy wiele rzeczy dotyczących ciała — kolejnej części tarota — i doświadczaliśmy niektórych efektów sprzężenia zwrotnego, można powiedzieć, między umysłem i ciałem. Na podstawie wszystkiego, co do tej pory zrobiliśmy w odniesieniu do tych efektów, wyczuwam, że wielką wartością żółtego ciała trzeciej gęstości w tym czasie jest urządzenie, które dostarcza katalizator do umysłu, aby stworzyć polaryzację.

Powiedziałbym, że jest to główna wartość ciała trzeciej gęstości tutaj i zapytałbym Ra, czy początkowo zaprojektowano umysłu/ciała/ducha (nie kompleks umysłu/ciała/ducha, ale umysłu/ciała/ducha) dla doświadczenia trzeciej gęstości, czy to było główne zastosowanie ciała żółtego promienia? A jeśli nie, jaki był cel ciała żółtego promienia?

Ra: Jestem Ra. Opis, który rozpoczął twoje zapytanie, jest odpowiedni dla funkcji kompleksu umysłu/ciała/ducha lub umysłu/ciała/ducha. Pozycja w tworzeniu fizycznej manifestacji nie zmieniła się ani odrobinę, gdy zasłona zapomnienia została opuszczona.

105.14 Pytający: Zatem ciało żółtego promienia od samego początku było projektowane jako to, co Ra nazwał atanorem dla umysłu: urządzenie, można by rzec, przyspieszające ewolucję umysłu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Być może bardziej trafne jest odnotowanie, że fizyczny wehikuł żółtego promienia jest koniecznością, bez której kompleks umysłu/ciała/ducha nie może podążać za ewolucją w dowolnym tempie.

105.15 Pytający: Mówisz zatem, że ewolucja tej części jednostki, która nie jest ciałem żółtego promienia, nie jest możliwa bez ubrania się, w pewnych odstępach czasu, w ciało żółtego promienia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

105.16 Pytający: Czy mógłbyś rozjaśnić moje myślenie na ten temat? Nie do końca zrozumiałem Twoje stwierdzenie.

Ra: Jestem Ra.Każdy umysł/ciało/duch lub kompleks umysłu/ciała/ducha, ma istnienie jednoczesne ze stworzeniem. Nie jest zależny od żadnego fizycznego pojazdu. Jednakże, aby ewoluować, zmieniać się, uczyć się i manifestować Stwórcę, potrzebne są fizyczne wehikuły odpowiednie dla każdej gęstości. Twoje zapytanie sugerowało, że pojazdy fizyczne przyspieszyły rozwój. Bardziej dokładnym opisem jest to, że pozwalają na wzrost.

105.20 Pytający: Zastanawiałem się zatem, jaki jest główny powód zmiany wyglądu, którą postrzegamy jako proces starzenia? Próbuję tu odkryć podstawowe założenie filozoficzne, mogę strzelać po ciemku i nie zadawać pytań poprawnie, ale próbuję dotrzeć do przyczyny projektu tej zmiany wyglądu, gdy wydaje mi się, że tak było tak jak to możliwe dla kompleksu umysłu/ciała/ducha lub umysłu/ciała/ducha, aby po prostu wyglądać tak samo przez całe wcielenie. Czy Ra mógłby wyjaśnić powód tej zmiany?

Ra: Jestem Ra. Kiedy dyscyplina osobowości doprowadziła kompleks umysłu/ciała/ducha na piąty, a zwłaszcza na szósty poziom studiów, nie jest już konieczne wbudowanie zniszczenia fizycznego wehikułu w jego projekcie, ponieważ kompleks ducha jest doświadczany jako wahadłowiec, jest świadomy, kiedy osiągnięto odpowiedni stopień intensywności uczenia się i przyrostu lekcji.

W obrębie trzeciej gęstości, niewbudowanie w fizyczny pojazd jego zakończenia przyniosłoby efekt przeciwny do zamierzonego dla przebywających w nim kompleksów umysłu/ciała/ducha; ponieważ w iluzji wydaje się bardziej przyjemne przebywanie w iluzji niż zrzucenie szaty, która nosiła kompleks umysłu/ciała/ducha i pójście dalej.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy