Prawo Jedności Biała magia

Ukryj menu

Znaleziono 10 wyników.

⇐ Category list

41.2 Pytający: Jestem zaznajomiony z pomniejszym rytuałem wygnania pentagramu. Zastanawiałem się tylko, czy ten rytuał przydałby się w przygotowaniu miejsca na tego typu prace?*

Ra: Jestem Ra. Zgadza się

42.13 Pytający: Czy możesz wspomnieć o niektórych ćwiczeniach, które pomagają zwiększyć koncentrację uwagi?

Ra: Jestem Ra. Takie ćwiczenia są powszechne wśród wielu mistycznych tradycji waszych istot. Wizualizacja kształtu i koloru, które są osobistą inspirującą jakością dla medytującego, jest sercem tego, co nazwalibyście religijnymi aspektami tego rodzaju wizualizacji

Wizualizacja prostych kształtów i kolorów, które nie mają wrodzonej inspirującej jakości dla istoty, stanowi podstawę tego, co możesz nazwać waszymi magicznymi tradycjami

Nie ma znaczenia, czy wyobrażasz sobie różę, czy koło. Sugeruje się jednak, aby wybrać jedną lub drugą ścieżkę wizualizacji, aby ćwiczyć tę zdolność. Dzieje się tak dzięki starannemu ułożeniu kształtów i kolorów, które przez osoby przesiąknięte magiczną tradycją określane były jako wizualizacje.

42.15 Pytający: Wtedy mniej wyczulona istota powinna użyć – Czego powinna użyć dla odpowiedniej energii?

Ra: Jestem Ra. W przypadku mniej wrażliwej jednostki wybór osobiście inspirujących obrazów jest właściwy, niezależnie od tego, czy inspiracją jest róża, która jest doskonałym pięknem, krzyż, który jest doskonałą ofiarą, Budda, który jest Wszechistnieniem w Jednym lub cokolwiek innego co może zainspirować jednostkę.

42.16 Pytający: Miałem jedno doświadczenie w medytacji (o którym mówiłem wcześniej),* które było bardzo głębokie, około dwudziestu lat temu lub trochę mniej. Które dyscypliny byłyby najbardziej odpowiednie do odtworzenia tej sytuacji i tego typu doświadczeń?

Ra: Jestem Ra. Do twojego doświadczenia najlepiej podejść z ceremonialną magiczną postawą. Jednakże wędrowiec lub adept będzie miał o wiele większy potencjał do tego typu doświadczenia, które, jak niewątpliwie przeanalizowałeś, ma charakter archetypowy, należący do korzeni kosmicznej świadomości

42.17 Pytający: Czy było to w jakikolwiek sposób związane ze Złotym Świtem w magii ceremonialnej?

Ra: Jestem Ra. Związek był zgodny.

42.18 Pytający: A zatem, próbując odtworzyć to doświadczenie, czy w takim przypadku powinienem postępować zgodnie z praktykami Zakonu Złotego Świtu w odtwarzaniu tego?

Ra: Jestem Ra. Próba odtworzenia doświadczenia inicjacyjnego oznacza poruszanie się, powiedzmy, do tyłu. Niemniej jednak praktyka tej formy służby innym jest odpowiednia w twoim przypadku, pracując z twoimi współpracownikami. Osobom pozytywnie spolaryzowanym nie jest dobrze pracować samodzielnie. Przyczyny tego są oczywiste.

42.19 Pytający: Zatem to doświadczenie było formą inicjacji? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

44.14 Pytający: Patrzyłem na diagram zaawansowania praktyk magicznych począwszy od Malkuth a skończywszy na Kether. Zastanawiałem się, czy odpowiadają one kolorom, czy też gęstościom, z Malkuth jako pierwszym, Yesod drugim, Hod i Netzach trzecie, Tiphareth czwarty i tak dalej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zasadniczo niepoprawne, chociaż jesteś na właściwej ścieżce myślenia. Każda z tych stacji posiada kompleks liczby i odcienia ośrodków energetycznych, a także część w różnych balansach; niższy, średni, wysoki i całkowita równowaga. Tak więc można powiedzieć, że w każdej stacji występują złożone kolory lub promienie i złożone ładunki.

44.15 Pytający: Czy zatem ścieżka lewej dłoni w tym przypadku bardziej reprezentuje ścieżkę służenia sobie, a prawa ścieżka służbę innym?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy

To jest niepoprawne. Te stacje są relacjami. Każda ścieżka oferuje te relacje. Zamiar praktykującego podczas pracy z tymi potężnymi koncepcjami określa biegunowość pracy. Narzędzia są narzędziami.

55.2 Pytający: Czy jest jakaś konkretna rzecz, którą możemy zrobić, o której już nam powiedziałeś? Albo w inny sposób złagodzić ten psychiczny atak lub jak najbardziej pomóc instrumentowi?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy ten instrument i znajdujemy jego zniekształcenie w kierunku docenienia każdej istoty i troski każdej istoty, jak można to nazwać. Możemy powiedzieć, że ta atmosfera w największym stopniu kontrastuje z dyskomfortem takich ataków psychicznych, jako wzajemność, to znaczy atmosfera wsparcia psychicznego

Każdy z was robi to jako podświadomą funkcję prawdziwych zniekształceń nastawienia, mentalnych, emocjonalnych i duchowych zniekształceń w stosunku do tego instrumentu. Nie ma większej magii niż uczciwe zniekształcenie w kierunku miłości.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy