Prawo Jedności Prawo Jedności

Ukryj menu

Znaleziono 14 wyników.

⇐ Category list

1.0 Ra: Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. Musieliśmy poczekać, aż będzie ona dokładnie dostrojona, ponieważ przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która jest od zawsze i wciąż taka sama.

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: „Wszystko, całe życie, całe stworzenie, są częścią Jednej Pierwotnej Myśli”.

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej podstawowej i średniozaawansowanej pracy.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, pomyśleć? Czy miałeś dziś myśli? Jakie myśli pomyślałeś dzisiaj? Które myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu twoich myślach mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była dobrowolnie oferowana?

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha po nieco ekscentrycznych ścieżkach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią Pierwotnej Myśli.

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. Jestem Ra.

[Dwuminutowa pauza.]

Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość do nas, ponieważ jesteśmy trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej wymiarów do waszego rozumienia.

W tym miejscu chcielibyśmy spróbować porozmawiać na dowolny temat lub pytanie, które mogą zostać zadane przez istoty w pokoju.

1.1 Pytający: Wydaje się, że członkowie Konfederacji mają określony cel. Czy to prawda, a jeśli tak, jaki jest twój cel?

Ra: Jestem Ra. Komunikujemy się teraz. My też mamy swoje miejsce. Nie jesteśmy z [gęstości] Miłości ani [gęstości] Światła.* Jesteśmy tymi z Prawa Jedności. W naszej wibracji polaryzacje są zharmonizowane, złożoności uproszczone, a paradoksy mają rozwiązania. Jesteśmy jednością. To jest nasza natura i to jest nasz cel.

Jesteśmy na waszej planecie od dłuższego czasu i służyliśmy tutaj z różnym powodzeniem w przekazywaniu Prawa Jedności, Zjednoczenia, Bycia Jednym waszym ludziom. Chodziliśmy po waszej ziemi. Widzieliśmy twarze waszych ludzi. Inaczej jest w przypadku wielu istot Konfederacji. Stwierdziliśmy, że nie było to skuteczne.

Czuliśmy jednak wielką odpowiedzialność, aby pozostać w celu usunięcia zniekształceń i sił, które zostały nadane Prawu Jedności. Będziemy to kontynuować, dopóki wasz, powiedzmy, cykl nie zostanie odpowiednio zakończony. Jeśli nie ten, to następny. Nie jesteśmy częścią czasu i dlatego możemy być z wami w każdym z waszych czasów.

Czy to daje ci wystarczająco dużo informacji, z których możesz wydobyć nasz cel, mój bracie?

1.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi trochę więcej szczegółów na temat swojej roli wśród Egipcjan?

Ra: Jestem Ra. Tożsamość wibracji Ra jest naszą tożsamością. Jako grupa, lub jak możnaby to nazwać, kompleks pamięci społecznej, nawiązaliśmy kontakt z rasą na waszej planecie, którą nazywacie Egipcjanami.. Inni z naszej gęstości nawiązali kontakt w tym samym czasie w Ameryce Południowej, a tak zwane „zaginione miasta” były ich próbami wniesienia wkładu do Prawa Jedności.

Rozmawialiśmy z tym, który usłyszał, zrozumiał i był w stanie ogłosić Prawo Jedności. Jednakże kapłani i ludzie tamtej epoki szybko zniekształcili nasze przesłanie, okradając je z, powiedzmy, współczucia, które to jest nieodłączną cechą jedności.. Ponieważ [jedność] zawiera wszystko, nie może niczego odrzucić.

Gdy nie byliśmy w stanie dłużej dysponować odpowiednimi kanałami, za pomocą których można by wyrażać Prawo Jedności, wycofaliśmy się z tej obłudnej pozycji, w której pozwoliliśmy się znaleźć. I inne mity, jak możemy je nazwać, inne zrozumienie, które dotyczyło polaryzacji i rzeczy z waszego kompleksu wibracyjnego, ponownie wygrało w tym szczególnym kompleksie społecznym.

Czy stanowi to wystarczającą ilość informacji, czy możemy mówić dalej?

1.7 Pytający: [Pytanie zostało utracone, ponieważ przesłuchujący siedział zbyt daleko od magnetofonu, aby je nagrać.]

Ra: Jestem Ra. Rozważ to, jeśli chcesz, że wszechświat jest nieskończony. Nie zostało to jeszcze potwierdzone ani obalone, ale możemy zapewnić cię, że sam nie masz końca, twoje zrozumienie tego, co nazwałbyś ścieżką poszukiwań, nie kończy się, ani twoje postrzeganie stworzenia nie kończy się.

To, co jest nieskończone, nie może być mnogie, bo mnogość jest pojęciem skończonym. Aby mieć nieskończoność, musisz zidentyfikować lub zdefiniować tę nieskończoność jako jedność; w przeciwnym razie termin nie ma żadnego odniesienia ani znaczenia. W Nieskończonym Stwórcy jest tylko jedność. Widziałeś proste przykłady jedności. Widziałeś pryzmat, który pokazuje wszystkie kolory wynikające ze światła słonecznego. To jest uproszczony przykład jedności.

W rzeczywistości nie ma dobra ani zła. Nie ma żadnej polaryzacji, ponieważ, jak byście powiedzieli, wszystko zostanie pogodzone w pewnym momencie waszego tańca poprzez kompleks umysłu/ciała/ducha, który w tej chwili lubicie zniekształcać na różne sposoby. Zniekształcenie to w żadnym wypadku nie jest konieczne. Jest wybierane przez każdego z was jako alternatywa dla zrozumienia całkowitej jedności myśli, która obejmuje wszystkie rzeczy.Nie mówisz o podobnych lub nieco podobnych bytach lub rzeczach. Jesteś wszystkim, każdą istotą, każdą emocją, każdym wydarzeniem, każdą sytuacją. Jesteście jednością. Jesteście nieskończonością. Jesteście miłością/światłem, światłem/miłością. Jesteście. To jest Prawo Jednego.Czy możemy bardziej szczegółowo sformułować to prawo?

4.19 Pytający: Czy zatem ten program treningowy obejmowałby konkretne rzeczy do zrobienia, konkretne instrukcje i ćwiczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w tym czasie wcieleni wśród waszych ludzi; dlatego możemy cię poprowadzić i spróbować wyjaśnić, ale nie możemy niczego pokazać na przykładzie. To jest utrudnienie. Jednak rzeczywiście podczas uczenia się/nauczania, które oferujemy, powinny odbywać się określone ćwiczenia umysłu, ciała i ducha.

Należy powtórzyć, że uzdrawienie jest tylko jednym zniekształceniem Prawa Jedności. Aby osiągnąć niezniekształcone zrozumienie tego prawa, nie trzeba leczyć, ani faktycznie okazywać żadnych przejawów, a jedynie ćwiczyć dyscypliny zrozumienia.

Prosimy, aby jeszcze jedno lub dwa pytania były zakończeniem tej sesji.

4.20 Pytający: Moim celem jest przede wszystkim odkrycie więcej Prawa Jedności i byłoby bardzo pomocne odkrycie technik uzdrawiania. Jestem świadomy twojego problemu związanego z wolną wolą. Czy możesz… Nie możesz sugerować, więc zapytam cię, czy możesz podać mi Prawo Jedności i prawa uzdrawiania.

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności, pomimo wszystkich ograniczeń nazwy, jak nazywacie wibracyjne kompleksy dźwiękowe, można przybliżyć, stwierdzając, że wszystkie rzeczy są jednym, że nie ma polaryzacji, nie ma dobra ani zła, nie ma dysharmonii, a jedynie tożsamość. Wszystko jest jednym, a tym jest miłość/światło, światło/miłość, Nieskończony Stwórca.

Jednym z pierwotnych zniekształceń Prawa Jednego jest uzdrawianie. Uzdrowienie następuje, gdy kompleks umysł/ciało/duch urzeczywistnia głęboko w sobie, Prawo Jedności; to znaczy, że nie ma dysharmonii, niedoskonałości; że wszystko jest kompletne, całe i idealne. Zatem inteligentna nieskończoność w tym kompleksie umysł/ciało/duch ponownie przekształca iluzję ciała, umysłu lub ducha w formę zgodną z Prawem Jedności. Uzdrowiciel działa jak energetyzator lub katalizator dla tego całkowicie indywidualnego procesu.

Jedną z rzeczy, które mogą być interesujące, jest to, że uzdrowiciel proszący o naukę musi przyjąć zniekształcenie rozumiane jako odpowiedzialność za to proszenie/otrzymywanie, czyli uzrdowienie. Jest to honor/obowiązek, który należy dokładnie rozważyć w wolnej woli przed poproszeniem.

10.14 Pytający: Czy w ramach ogólnego rozwoju czytelnika tej książki mógłbyś podać niektóre praktyki lub ćwiczenia, które należy wykonać, aby przyspieszyć w kierunku Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra.

Ćwiczenie pierwsze. Jest to najbardziej wypośrodkowane i użyteczne w twoim kompleksie iluzji. Ten moment zawiera miłość. To jest lekcja/cel tej iluzji lub gęstości. Ćwiczenie polega na świadomym szukaniu tej miłości w świadomości i w zniekształceniach zrozumienia. Pierwsza próba jest kamieniem węgielnym. Na tym wyborze opiera się reszta doświadczenia życiowego istoty. Drugie poszukiwanie miłości w danej chwili rozpoczyna dodawanie. Trzecie poszukiwanie wzmacnia drugie, czwarte wzmacnia lub podwaja trzecie. Podobnie jak w przypadku poprzedniego rodzaju wzmocnienia, nastąpi pewna utrata mocy z powodu wad w poszukiwaniu w zniekształceniu nieszczerości. Jednak świadome oświadczenie przed samym sobą o pragnieniu szukania miłości jest tak ważne, że utrata mocy z powodu tego tarcia jest nieistotna.

Ćwiczenie drugie. Wszechświat jest jedną istotą. Kiedy kompleks umysł/ciało/duch widzi inny kompleks umysł/ciało/duch, widzi Stwórcę. Jest to pomocne ćwiczenie.

Ćwiczenie trzecie. Spójrz w lustro. Zobacz Stwórcę.

Ćwiczenie czwarte. Spójrz na stworzenie, które otacza kompleks umysł/ciało/duch każdej istoty. Zobacz Stwórcę.

Podstawą lub warunkiem tych ćwiczeń jest upodobanie do tego, co można nazwać medytacją, kontemplacją lub modlitwą. Przy takim nastawieniu można wykonywać te ćwiczenia. Bez niego dane nie zagłębią się w korzenie drzewa umysłu, w ten sposób aktywując i uszlachetniając ciało oraz dotykając ducha.

12.24 Pytający: Czy byłoby to sprzeczne z Prawem Jedności i popełniłbym błąd, chwytając te istoty?

Ra: Jestem Ra. Zgodnie z Prawem Jedności nie ma błędów.

16.38 Pytający: I wtedy Prawo Jedności jest naprawdę uniwersalne w tworzeniu postępu w kierunku ósmej gęstości, czyli oktawy, we wszystkich galaktykach. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Istnieją nieskończone formy, nieskończone rozumienia, ale postęp jest jeden.

18.13 Pytający: Dziękuję. Najważniejszy punkt w moim sposobie myślenia

Wspomniałeś, że jest wiele Konfederacji. Czy wszyscy służą Nieskończonemu Stwórcy w zasadzie w ten sam sposób, czy też niektórzy specjalizują się w określonych typach służby?

Ra: Jestem Ra. Wszyscy służą Jednemu Stwórcy. Nie ma nic innego, czemu można by służyć, bo Stwórca jest wszystkim, co istnieje. Nie można nie służyć Stwórcy. Istnieją po prostu różne zniekształcenia tej służby

Podobnie jak w Konfederacji, która współpracuje z waszymi narodami, każda Konfederacja jest grupą wyspecjalizowanych indywidualnych kompleksów pamięci społecznej, z których każda robi to, co wyraża, aby stało się to rzeczywistością.

19.1 Pytający: Zastanawiałem się nad zakresem tej książki i przeczytam to, o czym myślałem. Skupiamy się w tej komunikacji na ewolucji umysłu, ciała i ducha. Chciałbym w pełni zbadać, kwestionując mechanizm ewolucji, aby umożliwić zainteresowanym jednostkom udział w ich własnej ewolucji. Wydaje mi się, że dobrym miejscem do rozpoczęcia byłoby przejście z drugiej do trzeciej gęstości, a następnie szczegółowe zbadanie ewolucji ziemskich istot trzeciej gęstości, zwracając szczególną uwagę na mechanizmy, które pomagają lub utrudniają tę ewolucję. To jest mój zamiar, jeśli chodzi o kierowanie tą sesją roboczą. Mam nadzieję, że to właściwy kierunek

Najpierw chciałbym wiedzieć: czy wszystkie istoty przechodzą z drugiej do trzeciej gęstości, czy też są inne istoty, które nigdy tego przejścia nie zrobiły?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytanie zakłada rozumienia kontinuum przestrzeni/czasu inteligentnej energii, która ożywia twoją iluzję. W kontekście tej iluzji możemy powiedzieć, że są takie, które nie przechodzą z jednej konkretnej gęstości do drugiej, ponieważ kontinuum jest skończone

W naszym zrozumieniu wszechświata, czyli stworzenia, jako jednej nieskończonej istoty - jej serce bije jako żywe w swojej własnej inteligentnej energii - jest to po prostu jedno uderzenie serca tej inteligencji od stworzenia do stworzenia. W tym kontekście każda istota świadomości doświadczyła/doświadcza/będzie doświadczać każdej gęstości.

26.36 Pytający: Zakładam zatem, że wszystkie grupy UFO, które otrzymywały kontakt telepatyczny z Konfederacji były, powiedzmy, priorytetowymi celami krzyżowców z Oriona i przypuszczam, że duży procent powiedzmy, że ich informacje zostały wówczas skażone

Czy możesz mi powiedzieć, czy masz pojęcie, jaki procent tych grup był silnie zanieczyszczony przez informacje Oriona i czy którakolwiek z nich mogła pozostać wyłącznie kanałem Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. Przekazanie Ci tych iinformacji byłoby naruszeniem wolnej woli lub wprowadzeniem zamętu u niektórych żyjących osób. Możemy jedynie poprosić każdą grupę o rozważenie względnego wpływu filozofii i tak zwanych szczegółowych informacji. To nie specyfika informacji jest tym co przyciąga negatywne wpływy; to znaczenie, jakie się jej przypisuje

Dlatego dość często powtarzamy, pytani o konkretne informacje, które są mało istotne, tak jak trawa która więdnie i umiera, podczas gdy miłość i światło Jedynego Nieskończonego Stwórcy powraca do nieskończonych rzeczywistości stworzenia na wieki wieków, tworząc i tworząc się w nieskończoność

Po co więc przejmować się trawą, która kwitnie, więdnie i umiera w swoim czasie tylko po to, by urosnąć raz znowu z powodu nieskończonej miłości i światła Jedynego Stwórcy? Oto przesłanie, które niesiemy. Każda istota jest tylko powierzchownie tym, co kwitnie i umiera. W głębszym sensie istnienie nie ma końca.

28.1 Pytający: Być może będę cofał się trochę i robił dzisiaj kilka falstartów, ponieważ myślę, że jesteśmy w prawdopodobnie najważniejszym punkcie tego, co robimy, próbując to wyjaśnić, pytając, jak wszystko jest jednym i jak pochodzi z jednej inteligentnej nieskończoności. Jest to dla mnie trudne, więc proszę o wyrozumiałość dla moich błędów podczas przepytywania

Koncepcja tego procesu, którą mam teraz, wykorzystując zarówno to, co mi powiedziałeś, jak i część materiału Deweya Larsona, mającą związek z fizyką procesu - mam koncepcję, że inteligentna nieskończoność rozszerza się na zewnątrz ze wszystkich miejsc i wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz w każdym kierunku, równomiernie jak powierzchnia balonu lub bańki, rozszerzając się na zewnątrz z każdego punktu wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz z tak zwaną prędkością jednostkową lub prędkością światła. To jest pomysł Larsona na rozwój tego, co nazywa przestrzenią/czasem. Czy ta koncepcja jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie to jest niepoprawne, jak każda koncepcja jednej inteligentnej nieskończoności. Ta koncepcja jest poprawna w kontekście jednego szczególnego Logosu, lub Miłości, lub skupienia tego Stwórcy, który wybrał swoje, powiedzmy, naturalne prawa i sposoby ich matematycznego oraz innego wyrażania

Jedyna niezróżnicowana, inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem istoty okrytej tajemnicą. Jesteśmy posłańcami Prawa Jedności. Przy takim przybliżeniu zrozumienia, jedności nie można określić żadną fizyką, a jedynie aktywować, czyli potęgować, inteligentną nieskończoność dzięki katalizatorowi wolnej woli. Może to być trudne do zaakceptowania. Jednak zrozumienie, którym musimy się podzielić, zaczyna się i kończy tajemnicą.

30.11 Pytający: Czy był to podstawowy powód, pierwotny powód tego, aby zwiększyć możliwości doświadczenia Jedynego Stwórcy? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to nie tylko poprawne, ale jest kluczem do tego, co występuje we wszystkich gęstościach.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy