Prawo Jedności Ludzie

Ukryj menu

Wyniki od 101 do 200 z 265

⇐ Poprzednie 100        Następne 65 ⇒

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Carla, Don, Jim

78.5 Pytający: Instrument chciałby, żebym spytał, czy jest jakiś problem z jej nerkami?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest bardziej złożone niż wskazuje jego zwięzłość. Kompleks fizyczny systemu nerkowego tego instrumentu jest mocno uszkodzony. Ekwiwalent czasu/przestrzeni, który rządzi kompleksem ciała, jest bez skazy.

Pojawiło się poważne pytanie, z powodu ataku psychicznego, czy duchowe uzdrowienie tego systemu przetrwa. Przetrwało, ale musi być wzmocnione przez afirmację przewagi duchowości nad pozornym lub widzialnym.

Kiedy instrument ten zaczął przyjmować substancje mające uzdrawiać w sensie fizycznym, między innymi kompleks nerkowy, instrument ten zaprzestał afirmacji uzdrowienia. Z tego powodu uzdrowienie zostało ponownie osłabione. Jest to głębokie zniekształcenie i byłoby dobrze, gdyby instrument wchłonął te koncepcje.

Prosimy o wybaczenie za udzielenie informacji, które mogą naruszać wolną wolę, ale poświęcenie instrumentu jest takie, że o ile to możliwe, przetrwałby bez względu na swój stan. W ten sposób oferujemy tę informację, że może trwać z pełniejszym zniekształceniem w kierunku komfortu.

78.6 Pytający: Jakie było doświadczenie, które spowodowało uzdrowienie nerki czasu/przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. To doświadczenie było uzdrowieniem siebie przez siebie za pomocą katalizatora duchowego uzdrowiciela, którego nazywasz Pachita.

82.3 Pytający: Jim ma osobiste pytanie, które nie ma być publikowane* . Pyta: „Wydaje się, że moja praca nad równoważeniem zmieniła się z bardziej peryferyjnych zagadnień, takich jak cierpliwość/niecierpliwość, na uczenie się otwierania w bezwarunkowej miłości, do zaakceptowania siebie jako całości i doskonałości, a następnie do zaakceptowania siebie jako Stwórcy. Jeśli jest to normalna progresja skupienia na równoważeniu, czy nie byłoby bardziej efektywne, gdy to zostanie odkryte, aby osoba pracowała nad akceptacją siebie jako Stwórcy, zamiast pracować peryferyjnie nad drugorzędnymi i trzeciorzędnymi skutkami nieakceptowania siebie?”

Ra: Jestem Ra. Termin efektywność ma mylące konotacje. W kontekście wykonywania pracy w dyscyplinach osobowości, aby mieć większą skuteczność w centralnej akceptacji jaźni, konieczne jest najpierw poznanie zniekształceń jaźni, które istota akceptuje. Każda myśl i potrzeba działania muszą być następnie przeanalizowane pod kątem dokładnego uzasadnienia zniekształceń wszelkich reakcji. Proces ten prowadzi do bardziej centralnego zadania akceptacji. Jednakże ościeżnica musi być na miejscu przed wybudowaniem konstrukcji.

84.3 Pytający: O jakiej konkretnie chorobie mówiłeś i jaka byłaby jej przyczyna?

Ra: Jestem Ra. Jedną z chorób, jak nazywacie to zniekształcenie, jest zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty. Przyczyną tego zespołu zniekształceń są w gruncie rzeczy [założenia] przedinkarnacyjne. Powstrzymujemy się od określenia innego potencjału zniekształcenia w tej przestrzeni/czasie ze względu na nasze pragnienie utrzymania wolnej woli tej grupy. Afirmacje mogą jednak sprawić, że ta trudność sama się rozwiąże.

Dlatego po prostu zachęcamy do ogólnej pielęgnacji dietą z instrukcjami o alergii, jak nazywacie to dość złożone zniekształcenie kompleksów umysłu i ciała.

84.5 Pytający: Czy możesz coś zasugerować na temat stóp instrumentu lub tego, jak to się stało, że są w takim złym stanie w jakim są? I czy zmiana obuwia pomogłaby?

Ra: Jestem Ra. Wspomniane powyżej zniekształcenie, czyli zespół młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego, działa w taki sposób, że powoduje zniekształcenie różnych części kompleksu ciała w taki sposób, w jaki zniekształcone są teraz przydatki nożne instrumentu.

Możemy zasugerować dbałość o wznowienie ćwiczeń, ale też determinację. Zmiana obuwia okaże się skuteczna. Ubiór na stopy, który nazywacie opaską, powinien być z bardziej miękkiego i delikatniejszego materiału niż jest obecnie używany i powinien, jeśli to możliwe, bardziej odpowiadać obrysowi wyrostków, na których jest umieszczony. Powinno to zapewnić bardziej skuteczną pomoc w amortyzacji tych przydatków.

Możemy dalej zasugerować, że to samo zanurzenie w wodzie, które jest pomocne w ogólnym zniekształceniu, jest ogólnie pomocne również w tym konkretnym zniekształceniu. Jednak uraz doznany w okolicy śródstopia prawego wyrostka nożnego powinien być dalej leczony przez pewien okres waszej przestrzeni/czasu przez rozważne przykładanie lodu do łuku prawej stopy przez krótkie okresy, po których zawsze następuje zanurzenie w ciepłej wodzie.

86.2 Pytający: Jaki był charakter tych znaczących obniżeń energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Są takie istoty, które mają zniekształcenia myśli w stosunku do tej istoty, które chcą by istota usunęła innym jaźniom wszystkie zniekształcenia innych jaźni. Ta istota była ostatnio w bliskim kontakcie z większą niż normalnie liczbą istot z tymi kompleksami zniekształceń myślowych. Ta istota jest zniekształcona w kierunku, aby świadczyć jakąkolwiek możliwą służbę i nie jest świadoma naruszeń energii witalnych.

86.3 Pytający: Czy mam rację zakładając, że mówisz o wcielonych istotach trzeciej gęstości, które tworzyły warunki do zużywania energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Tak.

94.3 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie robimy, aby zaradzić tej sytuacji, aby instrument nie odczuwał tego bólu lub aż tak bardzo?

Ra: Jestem Ra. Niewiele można zrobić ze względu na zespół wcześniej istniejących zniekształceń. Zniekształcenia mają potrójne źródło:

Istnieje, powiedzmy, mniej niż odpowiednia praca waszych chirurgów, która pozwala na różne zniekształcenia w obszarze lewego nadgarstka.

Istnieje zniekształcenie zwane układowym toczniem rumieniowatym, które powoduje, że mięśnie dolnego lewego i prawego ramienia pozwalają na zniekształcenia w normalnej, powiedzmy, konfiguracji obu.

Na koniec, jest uszkodzenie nerwu, zwłaszcza po lewej stronie, ale w obu przydatkach od ujścia klatki piersiowej.

W trakcie zachowania na jawie może reagować na różne sygnały wywołujące ból, alarmując w ten sposób kompleks umysłowy, który z kolei porusza kompleks fizyczny w wielu subtelnych konfiguracjach, które łagodzą różne zniekształcenia. Wasz przyjaciel pozdrawia te zniekształcenia, jak już zostało powiedziane, tuż przed rozpoczęciem pracy.

Jednakże w czasie pracy instrument nie jest wyposażony w pojazd chemiczny żółtego promienia, a tym samym wiele małych ruchów, które mogłyby najskuteczniej pomóc w zmniejszeniu tych zniekształceń, nie jest możliwe. Ra musi dokładnie zbadać mentalne konfiguracje kompleksu umysłu, aby dokonać nawet najbardziej zwyczajnej manipulacji. Nie jest naszą umiejętnością posługiwanie się pojazdem żółtego promienia.

Ciężar okrycia ma w niektórych przypadkach pewien szkodliwy wpływ na te zniekształcenia i dlatego wspomnieliśmy, że jest pewna mała rzecz, którą można zrobić; to jest obramowanie tego, co podnosi nieco okrycie z ciała. Aby zrekompensować utratę ciepła, wskazane byłoby wtedy noszenie materiału ocieplającego ręczne przydatki.

94.8 Pytający: Dziękuję. Naprawdę nie chciałem wracać do poprzedniego materiału. Powinienem był sformułować pytanie dokładniej, aby... tego się spodziewałem. Próbowałem uzyskać potwierdzenie, na to co podejrzewam. Od teraz będę bardziej ostrożny w zadawaniu pytań.

Od instrumentu mamy pytanie: „Podczas wakacji odkryłam wiele o sobie, czego wcześniej nie wiedziałem świadomie. Wydaje mi się, że opieram się na duchowych darach danych przy narodzinach i nigdy nie poświęciłam czasu na poznanie mojego ludzkiego ja, które wydaje się być dzieckiem, niedojrzałym i irracjonalnym. Czy tak jest?"

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne.

94.9 Pytający: Potem mówi: „Jeżeli tak jest, to wydaje się to być częścią zagadki o sposobie bycia, o którym mówił Ra. Obawiam się, że jeśli nie uda mi się pracować nad moimi ludzkimi zniekształceniami, będę odpowiedzialna za utratę kontaktu. Jednak również Ra sugeruje, że nadmierne poświęcenie się jakimkolwiek wynikom jest niemądre. Czy Ra mógłby skomentować te myśli?"

Ra: Jestem Ra. Skomentujemy ogólnie, najpierw pytanie o kontakt, które ponownie wskazuje, że instrument patrzy na kompleks umysłu/ciała/ducha z uprzedzeniem.

Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha, który poszukuje, prawie na pewno będzie wykazywał niedojrzałe i irracjonalne zachowania. Bywa też tak, że ta istota – jak i prawie wszyscy poszukiwacze – wykonała w ramach doświadczenia inkarnacyjnego poważną pracę i rzeczywiście rozwinęła dojrzałość i racjonalność. Można zauważyć, że ten instrument nie dostrzega tego, co zostało dokonane, a widzi tylko to, co pozostaje do wykonania. Rzeczywiście, każdy poszukiwacz, który odkryje w sobie ten kompleks mentalnych i mentalno-emocjonalnych zniekształceń, powinien zastanowić się nad możliwą nieskutecznością osądu.

Zbliżając się do drugiej części zapytania, dostrzegamy możliwość naruszenia wolnej woli. Wierzymy jednak, że możemy udzielić odpowiedzi w granicach Prawa Pomieszania.

Ten konkretny instrument nie był szkolony ani nie studiował, ani nie pracował w żadnej dyscyplinie, aby móc skontaktować się z Ra. Mogliśmy, jak wielokrotnie mówiliśmy, skontaktować się z tą grupą za pomocą tego instrumentu ze względu na czystość oddania tego instrumentu w służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, a także ze względu na ogromną ilość harmonii i akceptacji, jaką każdy z was cieszył się w grupie; sytuacja ta umożliwia grupie wsparcia funkcjonowanie bez znaczących zniekształceń.

Jesteśmy pokornymi posłańcami. Jak jakakolwiek myśl może być przyjęta przez instrument co do woli Stwórcy?

Dziękujemy tej grupie, że możemy przez nią przemówić, ale przyszłość jest zamglona. Nie wiemy, czy nasz geste może, po ostatniej pracy, być kompletny.

Czy zatem instrument może przez chwilę pomyśleć, że przestanie służyć Jednemu Nieskończonemu Stwórcy? Prosimy, aby instrument rozważył te zapytania i obserwacje.

96.6 Pytający: Czy nietypowy dźwięk magnetofonu instrumentu, który pojawił się, gdy próbowała nagrać swój śpiew, był pozdrowieniem od naszego negatywnego współpracownika z piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie. Było to raczej pozdrowienie od niesprawnej maszyny elektronicznej.

96.7 Pytający: Nie było wtedy katalizatora awarii maszyny ze strony żadnego z negatywnych podmiotów. Czy to prawda? Chodzi mi o to, że była to tylko funkcja przypadkowej awarii maszyny. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie.

96.8 Pytający: Jaka była przyczyna tej usterki?

Ra: Jestem Ra. Z maszyną są dwie trudności. Po pierwsze, ten instrument ma silny wpływ na elektromagnetyczne i elektroniczne maszyny i instrumenty, i prawdopodobnie, jeśli dalsze ich używanie jest pożądane, powinien zażądać, aby ktoś inny obsługiwał maszyny.

Ponadto pojawiły się pewne trudności związane z zakłóceniami fizycznymi ze względu na materiał, który nazywacie taśmą, chwytającą się na styku, co nazwalibyście przyciskami, gdy przycisk „odtwarzaj”, jak go nazywacie, jest wciśnięty.

99.2 Pytający: Jakie środki spożywcze wywołują reakcję alergiczną?

Ra: Jestem Ra. To, co nazywacie maślanką, choć jest odpowiednio używane w uzdrawiającej pracy w obszarze gardła i klatki piersiowej, jest substancją, na którą istota ma alergię.

100.2 Pytający: Dziękuję. Instrument pyta czy jest jakiś problem z wirującymi wodami, ponieważ po każdej aplikacji ma duże zawroty głowy. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Tak.

100.3 Pytający: Czy Ra mógłby skomentować?

Ra: Jestem Ra. Jak już wcześniej zauważono, instrument ma skłonność do próbowania przekraczania swoich granic. Jeśli weźmie się pod uwagę metafizyczny lub czasowo/przestrzenny aspekt wcielenia, jest to szczęśliwe i efektywne użycie katalizatora, ponieważ wola jest stale wzmacniana. Co więcej, jeśli ograniczenia są przekraczane w służbie innym, polaryzacja jest również najskuteczniejsza.

Niemniej jednak dostrzegamy, że pytanie dotyczy części przestrzenno/czasowej doświadczenia wcielenia i w tym kontekście ponownie poprosimy instrument o rozważenie wartości męczeństwa. Instrument może badać zakres jego reakcji na wirujące wody. Odkryje korelację między nią a inną aktywnością.

Kiedy wykonywane jest tak zwane ćwiczenie aerobowe, nie mniej niż trzy godziny, a najlepiej pięć godzin, powinno minąć między nimi a wirującymi wodami. Po zakończeniu marszu, okres nie krótszy niż, jak sądzimy, czterdzieści minut musi upłynąć przed wirującymi wodami, a najlepiej dwa razy więcej waszej przestrzeni/czasu.

Prawdą jest, że niektóre pozdrowienia wywołały zawroty głowy odczuwane przez instrument. Jednakże ich źródłem jest w dużej mierze determinacja instrumentu, aby pozostawał zanurzony w wirujących wodach po okresie przestrzeni/czasu, w którym może w nich przebywać bez przekraczania jego fizycznych granic.

101.2 Pytający: Dziękuję. Co spowodowało obrzęk ciała Jima i co można zrobić, aby go wyleczyć?

Ra: Jestem Ra. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć od rozważenia węża, który oznacza mądrość. Ten symbol ma wartość łatwości oglądania dwóch twarzy tego, który jest mądry. Pozytywna mądrość zdobi czoło, wskazując na pracę promienia indygo. Negatywna mądrość, za pomocą której zamierzamy oznaczać wyrażenia,które skutecznie oddzielają jaźń od innej jaźni, może być symbolizowana przez truciznę kłów. Wykorzystanie tego, co kompleks umysłu/ciała/ducha zyskał dzięki mądrości do celów separacji, jest zaproszeniem do śmiertelnego ukąszenia ciemniejszej strony tej mądrości.

Istota ma mentalną/emocjonalną tendencję, która zmniejsza zniekształcenia w części waszej przestrzeni/czasu, w kierunku negatywnej mądrości. Istota będąca już tego świadoma sprawia, że nie rozwodzimy się nad tym punktem, a jedynie konkretnie nakreślamy granice metafizycznego tła dla energetyzowania serii ugryzień jednego z waszych gatunków drugiej gęstości. W tym przypadku ugryzienie nie było większe niż u jednego z pajęczaków, czasami zwanego pająkiem drzewnym.

Jednakże jest możliwe, że gdyby wykonano wystarczającą ilość pracy, aby zbadać pochodzenie patologii jednostki, jest w granicach możliwości/prawdopodobieństwa, że badanie wykaże raczej ugryzienie mokasyna błotnego niż ugryzienie pospolitego pająka leśnego.

Energetyzowanie zajęło miejsce w układzie limfatycznym żółtego ciała fizycznego istoty. Dlatego działanie trwa. Zwiększa się obciążenie śledziony, gruczołów nadnerkowych, kompleksu nerkowego oraz istnieje możliwość/prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z wątrobą. Co więcej, trudności limfatyczne zaczęły obciążać układ oskrzelowy jednostki. To jest kilka ogólnych informacji na temat tego, co należy zauważyć jako nieco wydajną pracę.

Usunięcie tych zniekształceń ma kilka części:

Po pierwsze, dobrze jest szukać dobrych usług osoby znanej jako Stuart, aby można było zastosować ostre środki chemiczne, aby obudzić odruchy histaminowe istoty i pomóc w usunięciu obrzęku.

Po drugie, sugerujemy to, co już się zaczęło; to jest prośba osoby znanej teraz tej grupie jako Bob, aby ta istota mogła skoncentrować swoją pomoc na metafizycznych połączeniach z ciałem żółtego promienia.

Po trzecie, istota musi zwrócić uwagę na zapotrzebowanie swojego fizycznego nośnika na potas. Zaleca się spożywanie owoców palmy bananowej.

Po czwarte, pomocne są powiązania między wzrostem arogancji i widoczną obecną sytuacją.

Jak zawsze wsparcie harmonijnej grupy jest pomocą, podobnie jak medytacja. Należy zauważyć, że istota ta wymaga pewnej dyscypliny w medytacji, której inni z grupy nie uważają za konieczną w ten sam sposób. Dlatego istota może kontynuować swoje formy medytacji, wiedząc, że każdy w grupie całkowicie ją popiera, chociaż instynkt brania udziału w dyscyplinie nie zawsze jest obecny.

Każda istota ma swoje sposoby patrzenia i uczenia się na podstawie iluzji, a każdy proces jest katalizatorem przy użyciu unikalnych obwodów. Tak więc nie wszyscy muszą być tacy sami, aby być równymi w woli i wierze.

101.3 Pytający: Dziękuję. Wygłoszę stwierdzenie dotyczące sposobu, w jaki widzę akcję i proszę o komentarz Ra. Widzę obecną pozycję jako Stwórca znający Siebie obecnie posługujący się pojęciem polaryzacji. Wydaje się, że akcentujemy lub wytwarzamy katalizator, aby zwiększyć pożądaną polaryzację, niezależnie od tego, czy mechanizm jest przypadkowy, poprzez to, co nazywamy wyższym ja, czy też poprzez służbę przeciwnie spolaryzowanej istoty działającej na nas za pomocą katalizatora.

Wszystko to wydaje się dawać ten sam efekt, który jest bardziej intensywną polaryzacją w pożądanym kierunku, gdy ten kierunek został już definitywnie wybrany. Widzę, że katalizator ukąszenia owada drugiej gęstości jest funkcją jednego lub któregokolwiek ze źródeł, o których mówiłem, od przypadkowych, po wzmocnione przez wyższe ja lub przez przeciwnie spolaryzowane służby tych, którzy monitorują nasze czynności — z których wszystkie mają z grubsza ten sam ostateczny efekt. Czy Ra skomentowałby moją obserwację?

Ra: Jestem Ra. obserwacje są wyjątkowe i w dużej mierze poprawne.

101.4 Pytający: Która droga w tym konkretnym przypadku była tą, która wytworzyła katalizator ugryzienia?

Ra: Jestem Ra. Natura katalizatora jest taka, że istnieje tylko jedno źródło, ponieważ katalizator i doświadczenie są kolejnymi próbami doprecyzowania w radzeniu sobie z architekturą nieświadomego umysłu jaźni. Dlatego we wcielonym doświadczeniu jaźń jako Stwórca, a zwłaszcza wyższa jaźń, jest podstawą, z której wznosi się katalizator, by służyć umysłowi, ciału lub duchowi.

W tym sensie, który naszym zdaniem masz na myśli, źródłem był negatywny przyjaciel z piątej gęstości, który zauważył stopniowe zanikanie nieharmonijnych wzorców zniekształcenia zwanego gniewem/frustracją w istocie. Owad został łatwo doprowadzony do ataku, a fizyczny nośnik, który od dawna miał alergie i wrażliwość, został również łatwo wprowadzony w mechanizmy niewydolności funkcji limfatycznej i znacznie zmniejszoną zdolność układu odpornościowego do usuwania z ciała żółtego promienia to, co go zniekształciło.

101.5 Pytający: Coś mi przyszło do głowy. Domyślam się, że moja choroba w ciągu ostatniego tygodnia była funkcją jakiegoś działania mojego wyższego ja, aby wyeliminować możliwość przebywania w pobliżu dużej liczby pszczół, które obserwowałem. Czy Ra skomentowałby moje stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Możemy komentować nie fizyczne zniekształcenia pytającego, ale niewątpliwą prawdę o stworzeniach ulowych drugiej gęstości; to znaczy, że mentalność ula jako całość może być pod wpływem jednego silnego impulsu metafizycznego. Zarówno instrument, jak i skryba mają zdolność do wielkich zniekształceń w kierunku nieżywotności, biorąc pod uwagę taki atak dużej liczby żądlących owadów.

102.2 Pytający: Czy Ra może nam powiedzieć, co spowodowało ból i skurcze w żołądku instrumentu i co można zrobić, aby to wyleczyć?

Ra: Aby zaobserwować przyczynę fizycznych zniekształceń w kierunku choroby, należy spojrzeć na zablokowane centrum energetyczne. W tej sytuacji, gdy blokada jest żółtego promienia, doznanie ma cechy charakterystyczne dla tego obszaru ciała chemicznego. Tak zwana luka w pisanej przez wiatr zbroi światła i miłości została zamknięta i nie tylko naprawiona, ale znacznie poprawiona.

Jednakże, zniekształcenia wzbudzone podczas tego chwilowego przerwania przepływu swobodnej energii są poważne i będą kontynuowane we wszystkich wirach możliwości/prawdopodobieństw, w części waszej przestrzeni/czasu, ponieważ została pobudzona predyspozycja do spastyczności w okrężnicy poprzecznej.

Istnieje również wcześniejsze osłabienie funkcji trzustki, zwłaszcza związanej z podwzgórzem. Istnieje również wcześniejsze uszkodzenie części wątroby.

Te braki lub zniekształcenia objawiają się w tej części systemu bezpośrednio wychodzącej z jelita czczego. Ponadto, bliżej dwunastnicy występuje pewne podrażnienie, które powoduje, że instrument nie przyswaja żywności. Jest to podrażnienie wywołane alopatycznie.

Dieta ma kluczowe znaczenie. Nie możemy posunąć się dalej w obserwowaniu systemu istoty jako pełnej dyskusji o tych zniekształceniach w kierunku różnych słabości/sił, które przyczyniają się do obecnej trudności, zaczynając od ust, a kończąc na odbycie.

Możemy zauważyć, że instrument pozostał skoncentrowany na Stwórcy w procentach przekraczających dziewięćdziesiąt. To jest klucz. Trwaj w dziękczynieniu i wdzięczności za wszystkie rzeczy.

Istnieją silniejsze leki przeciwskurczowe, którymi może pomóc ten, który nie jest znany temu instrumentowi, ale znany jako Arthur. Zalecenie, aby to zrobić - ponieważ jest to coś, co nie zachowuje ani nie usuwa życia, a ponadto odbiera instrumentowi możliwości studiowania w tej sytuacji - musi zostać wstrzymane. Nie jesteśmy w stanie zalecić leczenia w tej przestrzeni/czasie poza obserwowaniem rodzajów spożywanych pokarmów.

102.3 Pytający: Nie jestem pewien, czy zrozumiałem wszystko, co powiedziałeś. Czy możesz podać mi nazwisko tego Arthura i gdzie się on znajduje?

Ra: Jestem Ra. Możemy.

102.4 Pytający: Czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Istota, wibracji dźwiękowej Arthur, ma nazwisko Schoen i pochodzi z waszej miejscowości.

102.5 Pytający: Jakie pokarmy instrument powinien wyeliminować z diety, aby złagodzić te bolesne ataki?

Ra: Jestem Ra. Informacje uzyskane od osoby znanej jako Bob są zalecane.

Ponadto wszystkie produkty spożywcze należy gotować tak, aby spożywane rzeczy były miękkie i łatwe do maceracji.

Istnieje kompleks uzależnienia od cukrów, spowodowany długotrwałymi nawykami żywieniowymi. Dlatego zaleca się, aby ten cukier był podawany w bardziej skoncentrowanej postaci późnym popołudniem waszego czasu, jak to nazywacie, podczas spożywania słodzonego napoju około jednej do dwóch godzin po wieczornym posiłku.

Ponadto sugeruje się, że ponieważ ten instrument wykorzystuje cukry zamiast węglowodanów, mała ilość węglowodanów o niskiej zawartości cukru powinna być spożywana około jednej do dwóch godzin przed okresem snu.

102.6 Pytający: Jak rozumiem, z tego co mówisz, instrument nie powinien jeść cukru aż do późnego popołudnia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

102.7 Pytający: Nie do końca zrozumiałem, o co Ci chodziło, kiedy powinna dostać cukier. Czy mógłbyś to wyjaśnić, proszę?

Ra: Jestem Ra. Skoncentrowany cukier; to znaczy deser, lody, ciastko powinny być w tym czasie spożyte. Niewielkie ilości fruktozy, syropu klonowego lub surowego miodu mogą być okresowo spożywane, ponieważ, jak powiedzieliśmy, chemia tego ciała żółtego promienia jest taka, że cukier jest wykorzystywany przez enzymy krwi, podobnie jak węglowodany w mniej zniekształconym fizycznym pojeździe żółtego promienia.

102.8 Pytający: Przepraszam, że tak wolno pojmuję o co nam tu chodzi, ale chcę mieć pewność, że to dobrze rozumiem, więc prawdopodobnie zadam jeszcze kilka głupich pytań. Czy skurcz, który spowodował skrajny ból, był skurczem jelita krętego?

Ra: Jestem Ra. Po części. Poprzeczna okrężnica również uległa skurczowi, podobnie jak przewody prowadzące do wątroby w jej dolnej części. Wystąpiły również skurcze mięśni od oskrzeli przez miednicę i od łopatek do bioder. Te współczulne skurcze są objawem wyczerpania fizycznego pojazdu istoty.

102.9 Pytający: Więc te skurcze, oczywiście, były pierwotnie— Otwarcie zostało wykonane przez blokadę żółtego promienia, ale te skurcze są następnie wywołane, jak zakładam, przez żywność, która ma związek ze spożyciem cukru, jak rozumiem. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Masz częściowo rację.

102.10 Pytający: Co jeszcze powoduje skurcz?

Ra: Jestem Ra. Mówimy o dwóch rodzajach przyczyn:

Pierwszą lub najbliższą przyczyną był posiłek ze zbyt dużą ilością oleju i zbyt dużym obciążeniem niedogotowanego materiału roślinnego. Cukier z deseru i kilka łyków mieszanki kawy również nie były pomocne.

Drugą przyczyną – i należy to jasno powiedzieć – jest pobudzanie wszelkich wcześniej istniejących warunków w celu powstrzymania tej grupy przed funkcjonowaniem poprzez usunięcie instrumentu z szeregów tych, którzy są w stanie pracować z tymi z Ra.

102.12 Pytający: Drugą rzeczą, jaką instrument musi zrobić, aby to lekarstwo zadziałało, to uważać na dietę, która zawiera wszystko to, co właśnie powiedział Ra i co Bob zaleca ze swoich odczytów.

Wydaje się, że istnieje tak wiele różnych rzeczy, które mogą powodować ten skurcz. Zastanawiałem się tylko, czy istnieje ogólne podejście do żywności. Czy Ra mógłby polecić, powiedzmy, te pokarmy, które instrument mógłby spożywać, a które nie miałyby szans na wywołanie problemu, który spowodował skurcz. Czy Ra mógłby to zrobić, proszę?

Ra: Jestem Ra. Nie.

102.13 Pytający: Czy to z powodu Pierwszego Zniekształcenia?

Ra: Jestem Ra. Nie.

102.14 Pytający: Dlaczego Ra nie może tego zrobić?

Ra: Jestem Ra. Nie ma pokarmów, które ten instrument może przyjąć z całkowitą pewnością, że nie wystąpi skurcz. Spazmujące części pojazdu zostały uwrażliwione przez wielkie zniekształcenia na to, co nazywacie bólem.

102.15 Pytający: Czy istnieje grupa pokarmów, które najprawdopodobniej nie powodują stanu spazmowego lub jakiekolwiek pokarmy, o których Ra mógłby wspomnieć, a które z dużym prawdopodobieństwem nie powodują skurczu?

Ra: Jestem Ra. Tak.

102.16 Pytający: Czy Ra może wspomnieć proszę, które pokarmy z dużym prawdopodobieństwem nie powodują skurczów w układzie pokarmowym instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Płyny niezawierające nasycenia dwutlenkiem węgla, dobrze ugotowane warzywo, które jest najlżejsze i najbardziej miękkie, dobrze ugotowane zboża, odtłuszczone mięso, takie jak ryba. Możesz zauważyć, że niektóre zalecane produkty spożywcze nakładają się na alergie i wrażliwość ze względu na zniekształcenia młodzieńczo-reumatoidalno-artretyczne. Co więcej, chociaż cukier, taki jak w waszych słodzonych deserach, stanowi potencjał, możemy zasugerować, aby został on włączony w tym okresie z wyżej wymienionych powodów.

102.17 Pytający: Czy Ra mógłby oszacować proszę, długość czasu w naszych przedziałach czasowych dla prawdopodobieństwa wystąpienia tego problemu, jeśli zastosujemy te środki lecznicze, dla prawdopodobieństwa tego, że problem będzie się utrzymywał w jakimkolwiek ekstremalnym stopniu?

Ra: Jestem Ra. Jedno z okrążeń waszego księżyca ma dobry wir możliwości/prawdopodobieństwa zaobserwowania albo pogorszenia stanu spastycznego, aby wskazana była operacja, albo poprawy sytuacji, tak by dieta była nadal obserwowana, ale skurcze zostały usunięte. Miejsce działania znajduje się w obrębie infekcji w dwunastnicy, żołądku, jelicie czczym, jelicie krętym, okrężnicy poprzecznej i częściach wątroby. Będzie to nieco trudne do usunięcia i stanowi prawdopodobnie najbardziej wydajne działanie do tej pory.

Możemy ponownie zasugerować, że ten znany jako Bob może być pomocny. Ten znany jako Stuart mógłby, gdyby chciał, odkryć infekcję, która jest tylko marginalnie wykrywalna, ale może nie chcieć tego robić. W takim przypadku dobrze byłoby poprosić o pomoc fizyczną specjalistę alopatycznego, takiego jak ten, o którym wspomniano.

102.18 Pytający: Masz na myśli Arthura Schoena?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

102.19 Pytający: Wspomniałeś o możliwości operacji. Jaka konkretnie byłaby operacja do wykonania?

Ra: Jestem Ra. Ciało nie może długo znosić skrajnego zakwaszenia, które jest środowiskiem takich spazmów i doprowadzi to do powstania dziur lub owrzodzeń, które następnie pojawiają się w badaniach alopatycznych i podpowiadają chirurgowi, co należy wyciąć.

102.20 Pytający: Innymi słowy usuwanie wrzodów. Czy byłby to wrzód dwunastniczy? Czy byłby to rodzaj operacji, którą wykonałbyś w przypadku wrzodów dwunastnicy?

Ra: Jestem Ra. Jeśli owrzodzenie występuje, powinno znajdować się poza jelitem czczym i najprawdopodobniej obejmować jelito kręte i górną część okrężnicy poprzecznej.

Czy możemy prosić o jeszcze jedno zapytanie o normalnej długości, ponieważ ta istota, chociaż wypełniona wystarczającą ilością transferowanej energii, ma bardzo kruche ramy, przez które możemy czanelingować to i nasze energie.

103.4 Pytający: Instrument zadaje pytanie, dlaczego straciła radość w niedalekiej przeszłości? Czy Ra mógłby skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Instrument podjął dobrowolną decyzję, aby nie zajmować się fizycznym katalizatorem powodującym wielki ból za pomocą alopatycznie przepisanego związku chemicznego, co do którego instrument był pewien, że będzie skuteczny ze względu na jego poleganie na sugestiach Ra.

W ten sposób katalizator został podany w pełniejszej postaci. Zewnętrzna służba dla innych stała się prawie niemożliwa, powodując, że istota ponownie doświadczyła wyboru męczeństwa; to znaczy widzieć wartość w fatalnym czynie i umrzeć, albo nadać wartość świadomości stworzenia i Jednego Stwórcy, a tym samym żyć. Instrument poprzez wolę wybrał tę drugą drogę.

Jednakże umysł i mentalne/emocjonalne zniekształcenia nie dały wsparcia tej decyzji niezbędnej do utrzymania stanu jedności, którego ta istota normalnie doświadcza i doświadczała od początków swojego wcielenia.

Ponieważ ten katalizator został zaakceptowany, prace rozpoczęte w celu usunięcia zniekształceń blokujących promień indygo mogą być kontynuowane w szybkim tempie.

103.5 Pytający: Czy Ra może polecić pracę odpowiednią do usuwania blokady promienia indygo?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy polecić dla ogólnej sytuacji, ponieważ w każdym przypadku wir zniekształcający jest wyjątkowy. W tym konkretnym węźle, bardziej odpowiednia jest praca nad mentalnymi i mentalno-emocjonalnymi mocami analizy i obserwacji. Gdy podporą jest najsilniejszy i najmniej zniekształcony kompleks, wówczas słabsze części kompleksu powinny zostać wzmocnione.

Ta istota od dawna pracuje z tym katalizatorem. Jest to jednak pierwszy przypadek, w którym odmówiono leków uśmierzających ból, które zaostrzają katalizator.

103.8 Pytający: Nie miałem zamiaru omawiać wcześniej omówionego materiału. Chciałem dodać cokolwiek z tego, aby skupić się konkretnie w tej chwili, na najlepszej możliwej rzeczy, którą my lub instrument moglibyśmy zrobić, aby poprawić te energie, najistotniejszą aktywność.

Ra: Jestem Ra. Zanim odpowiemy, prosimy o czujność podczas nawrotów bólu, ponieważ kanał jest akceptowalny, ale jest okresowo zniekształcany przez poważne fizyczne zniekształcenia żółtego, chemicznego ciała instrumentu.

Te najistotniejsze elementy dla grupy wsparcia to uwielbienie i dziękczynienie w harmonii. Grupa osiągnęła je z takim stopniem akceptacji, że nie możemy niepotrzebnie kwestionować harmonii grupy.

Jeśli chodzi o instrument, droga od wartości w działaniu do wartości in esse jest żmudna.* Istota zaprzeczyła samej sobie, aby się uwolnić od tego co nazywa uzależnieniem.* Ten rodzaj męczeństwa – a tu mówimy o małej, ale symbolicznie wielkiej ofierze ubrania – powoduje, że istota obramowuje osobowość w ubóstwie, które karmi niegodność, chyba że ubóstwo jest postrzegane jako prawdziwe bogactwo.

Innymi słowy, dobre uczynki ze złych powodów powodują zamieszanie i zniekształcenie.Zachęcamy instrument do docenienia samego siebie i dostrzeżenia, że jego prawdziwe wymagania są cenione przez jaźń. Sugerujemy kontemplację prawdziwego bogactwa bytu.

104.2 Pytający: Instrument chciałby wiedzieć, jaka jest optymalna ilość ćwiczeń aerobiku, chodu i wirowania dla jak najlepszej kondycji w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na dwa sposoby:

Po pierwsze, odnosząc się do ogólnego przypadku, który w różnym stopniu odnosi się do tego instrumentu, każdą formę ćwiczeń jest dobrze wykonywać około trzy do czterech razy w tygodniu. Ilość ćwiczeń, wyrażona jako jedna suma, wynosi około jednej godziny na dobę.

Teraz odpowiadamy w drugi sposób, zniekształcony w tej odpowiedzi z powodu podwójnych warunków żółtego promienia, trudności fizycznych i zniekształcenia kompleksu umysłu. Wirujące wody muszą być postrzegane jako odpowiednie cztery do pięciu razy w tygodniu. Chodzenie i ćwiczenie tyle, ile jest to pożądane przez istotę. Łączna ich suma w żadnym wypadku nie powinna przekraczać dziewięćdziesięciu minut na dobę.

Fizyczne ciało żółtego promienia doświadcza tak zwanych zmian toczeniowych w wielu tkankach mięśniowych, a także w niektórych narządach. Ćwiczenie przywraca marnującą się siłę fizyczną mięśni. Pod pewnymi względami chodzenie jest bardziej odpowiednim ćwiczeniem ze względu na bliskość istoty do stworzeń drugiej gęstości, szczególnie drzew.

Jednakże mieszkanie, którym się cieszycie, nie daje takiej możliwości, a zamiast tego oferuje bliskość tworów kompleksów umysłu/ciała/ducha. Nie zaspokaja to mentalnych/emocjonalnych potrzeb tej istoty, chociaż daje ten sam fizyczny rezultat. Ćwiczenie spełnia więcej mentalnej/emocjonalnej potrzeby ze względu na zamiłowanie istoty do rytmicznych ekspresji ciała, takich jak te, które można znaleźć w wysiłkach sportowych pochodnych systemu artefaktów, który jest znany wśród waszych ludzi jako taniec.*

Sugerujemy, aby grupa wsparcia zachęcała do wszelkich ćwiczeń z wyjątkiem tych, które przekraczają limit czasu, co już jest daleko poza fizycznymi ograniczeniami tego kompleksu ciała.

Jest to sposób na zniekształcenie, że aby zrównoważyć to zniekształcenie, należy je zaakcentować. Tak więc przemęczenie ciała może, jeśli jest odpowiednio zmotywowane, powodować brak deficytu, w którym to momencie należy zastosować mniejsze ograniczenia ćwiczeń.

104.3 Pytający: Instrument ustalił, że niemądre użycie jej woli jest jej użyciem bez elementów radości i wiary i stanowi męczeństwo. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że istota zastanowiła się nad tym, co zostało przekazane. Skomentowalibyśmy to w następujący sposób:

Zdrowym jest, aby instrument posiadał wiedzę, która jest mniej zniekształcona w kierunku męczeństwa i która jest bogata w obietnice.Istota, która jest silna, by myśleć, albo będzie silna, by działać, albo to, co ma, zostanie usunięte. Tak więc manifestacja wiedzy jest obszarem do zbadania przez instrument.

Chcielibyśmy ponadto zauważyć, że równoważenie – które w przypadku tej istoty najlepiej osiąga się w analizie i manifestacji, siedząc w kontemplacji ciszy – może być wzmocnione przez manifestowane milczenie i brak rutynowej aktywności. Nie możemy iść dalej niż to zalecenie uregulowanego czasu wolnego i pragnąć, aby istota odkryła fundamentalne prawdy tych zniekształceń tak, jak chce.

104.4 Pytający: Czy jest jeszcze coś, co możemy zrobić, aby złagodzić skurcz żołądka i pleców instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Największa pomoc jest już udzielana w pełni. Pomocna jest zachęta instrumentu do powstrzymania się od smażenia w oleju spożywanej żywności. Pomocna jest wesoła harmonia.

Skurcze muszą ustąpić jako funkcja pracy istoty z promieniami indygo i do pewnego stopnia, zaleceń wydanych w odpowiedzi na poprzednie zapytanie.

Zaleca się definitywne powstrzymanie się od przekraczania i tak już nabrzmiałych granic fizycznych ograniczeń. Infekcja utrzymuje się, a objawy są teraz znacznie mniej wymagające leczenia, istota wybrała katalizator.

105.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Energie witalne tego instrumentu są w znacznie bardziej zniekształconym stanie niż w poprzednim pytaniu, a zdolności woli i wiary odzyskały swoje ważne miejsce w istnieniu i równowadze tej istoty. Fizyczny deficyt trwa nadal.

105.2 Pytający: Przepraszam, że musimy zadawać tyle pytań konserwacyjnych. Wydaje się, że jesteśmy teraz w pomieszanym stanie, jeśli chodzi o nasze zdolności do kontynuowania w kierunku, w którym chcielibyśmy, zadając pytania dotyczące archetypowego umysłu.

Uważam za konieczne zapytać, jaka jest przyczyna symetrycznych prążków na grzbiecie instrumentu i czy jest coś jeszcze, co możemy zrobić, aby wyleczyć instrument z wszelkich stanów, łącznie z tymi pręgami lub ich przyczyną?

Ra: Jestem Ra. Pręgi są objawem tego, co było długotrwałym psychicznym pozdrowieniem. Możliwość doznania przez tę istotę ogromnej reakcji alergicznej na wirusy* paciorkowca i gronkowca została zaoferowana w nadziei, że istota ta zechce opuścić wcielenie. Poprzednie wystąpienie tego stanu kompleksu umysłu, które miało miejsce w waszym systemie numeracji czasu, w dziewiątym miesiącu, dwunastym dniu waszej obecnej planetarnej rewolucji słonecznej, zaskoczyło waszego nieprzygotowanego towarzysza z piątej gęstości. Istota jest teraz przygotowana.

Były dwa przypadki, w których ta istota mogła rozpocząć reakcję, skoro przegapiono pierwszą okazję:

Po pierwsze możliwość oddzielenia się jaźni od innej jaźni w związku z wyborem domu.

Po drugie, ewentualna wizja oddzielonej jaźni od innej jaźni w związku z rozwiązaniem przyziemnych więzi związanych z opuszczeniem tego mieszkania.

Obie możliwości oddzielenia siebie od drugiej jaźni spotkały się z odmową tej istoty oraz dalszą pracą także na poziomie promienia indygo nad unikaniem męczeństwa przy zachowaniu jedności w miłości.

Tym samym w tym instrumencie doszło do przełamania odporności oraz jego układu limfatycznego zaangażowanego w inwazję tych wirusów. Możecie zobaczyć pewną korzyść w oczyszczeniu ciała chemicznego żółtego promienia instrumentu, aby szybciej pomóc osłabionemu kompleksowi ciała w jego próbie usunięcia tych substancji. Techniki obejmują lecznicze lewatywy, saunę raz lub dwa razy dziennie oraz energiczne pocieranie skóry przez około siedem okresów dobowych.

Nie mówimy o diecie, nie dlatego, że może nie pomóc, ale dlatego, że ta istota spożywa niewielkie ilości jakiejkolwiek substancji i już unika pewnych substancji, zwłaszcza świeżego mleka i oleju.

105.3 Pytający: Czy jest jakieś szczególne miejsce, w którym należy energicznie pocierać skórę?

Ra: Jestem Ra. Nie.

105.4 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, co spowodowało nawrót problemów z nerkami Jima i co można zrobić, aby go wyleczyć?

Ra: Jestem Ra. Istota, Jim, zdecydowała, że oczyści się sama i w ten sposób spędzi czas/przestrzeń i przestrzeń/czas w pogoni i kontemplacji doskonałości. Poświęcenie dla tej pracy zostało zintensyfikowane, aż kompleks umysłu/ciała/ducha wybrzmiał w harmonii z tą intencją.

Istota nie pojmowała dosłownego sposobu, w jaki metafizyczne intencje są tłumaczone przez kompleks ciała osoby pracującej w całkowitej jedności celu. Istota rozpoczęła okres modlitwy, postu, pokuty i radości.

Kompleks ciała, który nie został jeszcze w pełni wyleczony z zespołu nerczycowego, zaczął systematycznie oczyszczać każdy narząd, wysyłając cały niedoskonały detrytus* przez nerki, którym nie podano wystarczającej ilości płynu, aby rozcieńczyć uwalniane toksyny. Toksyny pozostały w kompleksie ciała i reaktywowały chorobę czysto fizyczną. W tym nawrocie nie ma metafizycznej części.

Uzdrowienie odbywa się w manifestacji afirmacji zdrowia kompleksu ciała, które, z wyjątkiem niesprzyjających okoliczności, powinno być całkowicie skuteczne.

105.11 Pytający: Czy jest jakaś inna sugestia, którą Ra mógłby poczynić w odniesieniu do jakiejkolwiek planowanej części tej przeprowadzki? I czy będziemy mieli jakiekolwiek problemy z kontaktem z Ra w nowym mieszkaniu, a jeśli tak, to czy Ra powie nam o tym i co możemy zrobić, aby złagodzić jakiekolwiek problemy z kontaktem z Ra w nowej [lokalizacji]?

Ra: Jestem Ra. Starannie rozważamy tę odpowiedź, ponieważ zbliża się ona do naruszenia wolnej woli, ale uważamy, że bliskość jest akceptowalna ze względu na determinację tego instrumentu, by służyć Jednemu Nieskończonemu Stwórcy, niezależnie od osobistych okoliczności.

Jakakolwiek pomoc fizyczna ze strony instrumentu w pakowaniu i rozpakowywaniu będzie aktywować reakcje alergiczne, które w większości są w tej chwili uśpione. Ta istota jest uczulona na te rzeczy, które są nieuniknione w przenosinach w waszej iluzji trzeciej gęstości – to znaczy kurz, pleśń itp. Ten znany jako Bob będzie w tym pomocny. Skryba powinien zadbać również o to, aby wypić podwójną ilość płynów, aby z kompleksu ciała wypłukać wszelkie toksyny wywołane alergią.

Nie ma trudności ze wznowieniem kontaktu za pomocą tego dostrojonego instrumentu z kompleksem pamięci społecznej, Ra, w wybranym mieszkaniu, a właściwie w jakimkolwiek miejscu, po dokonaniu fizycznego i metafizycznego oczyszczenia.

105.12 Pytający: Doszedłem do wniosku, że znaczenie jastrzębia, które mieliśmy około rok temu, kiedy rozpoczynaliśmy przeprowadzkę po raz pierwszy, miało związek z niełagodną naturą, w sensie metafizycznym, domu, który wybrałem do przeprowadzki. Jeśli to nie jest problem z Prawem Pomieszania, myślę, że byłoby filozoficznie interesujące wiedzieć, czy mam rację w tym zakresie.

Ra: Jestem Ra. Jaki ptak przychodzi, by potwierdzić Ra? Jaki ptak zostałby wybrany do ostrzeżenia? Prosimy pytającego o zastanowienie się nad tymi pytaniami.

106.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Parametry tego instrumentu są marginalne, zarówno fizyczne, jak i mentalne/emocjonalne. Energia witalna tej istotyjest zniekształcona w kierunku siły/słabości.

106.2 Pytający: Przez „marginalne” masz na myśli, że… No cóż, ujmę to w ten sposób. Co musiałby zrobić instrument, aby znacznie poprawić stan marginalny?

Ra: Jestem Ra. Instrument przechodzi przez część doświadczenia wcielenia, podczas którego istnieje duże prawdopodobieństwo śmiertelnego zniekształcenia lewego układu nerkowego. Mniej ważne, ale zwiększające marginalność zniekształcenia w kierunku żywotności, są poważne reakcje alergiczne i pobudzanie tego i innych zniekształceń w kierunku słabości/siły. Kompleks umysłowy/emocjonalny angażuje się w coś, co najlepiej można nazwać niewłaściwym współczuciem.

106.3 Pytający: Czy Ra mógłby zalecić kroki, które powinniśmy podjąć, aby złagodzić lub odwrócić warunki, o których właśnie mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Możemy to zrobić. Zniekształcenia nerek podlegają afirmacji. Istota, która obecnie rozpoczyna to, co można nazwać inicjacją, uwalnia toksyny, a zatem większe ilości płynu, aby pomóc w rozcieńczeniu tych toksyn, są pomocne. Alergie są już w dużej mierze kontrolowane przez afirmację i prawie stałą pomoc uzdrowiciela znanego jako Bob. Dalszą pomoc można uzyskać poprzez przeniesienie zamieszkania i przyszłą czujność przed wilgocią przekraczającą zdrową ilość w powietrzu, którym oddychacie.

Zniekształcenia mentalne/emocjonalne są nieco trudniejsze do złagodzenia. Jednakże pytający i instrument wspólnie uznają, że jest to możliwe dla wykonania takiej pracy.

106.4 Pytający: Jak poważny i krytyczny jest ten problem z nerkami? Czy picie płynów (zakładam, że najlepsza jest woda) to jedyne, co możemy w tym celu zrobić, czy jest coś jeszcze?

Ra: Jestem Ra. Zwróćcie uwagę na wzajemne powiązania kompleksów umysłu i ciała. To jeden z przykładów takiego przeplatania się konstrukcji katalizatora i doświadczenia. Okres delikatności nerek jest poważny, ale tylko potencjalnie. Jeśli instrument pragnie opuścić to doświadczenie wcielenia, naturalna i pozbawiona energii sposobność, aby to zrobić, została wbudowana – podobnie jak w okresie, w którym ta sama istota faktycznie opuściła doświadczenie wcielenia, a następnie powrót z wyboru został inkrustowany.*

Jednakże pragnienie odejścia i nie bycia już częścią tego szczególnego węzła doświadczeń może być i zostało pobudzone. Jest to punkt do zastanowienia się nad instrumentem i odpowiedni punkt, aby grupa wsparcia była czujna, jeśli chodzi o opiekę nad instrumentem. Tak więc umysł i ciało są splecione jak warkocze dziewczęcych włosów.

Natura tej istoty jest wesoła i towarzyska, więc jest karmiona rzeczami, o których wspomnieliśmy wcześniej: różnorodnością doświadczeń z innymi jaźniami oraz innymi miejscami i wydarzeniami, które są pomocne, a także doświadczeniem uwielbienia i śpiewu, zwłaszcza muzyki sakralnej.

Ta istota zdecydowała się wejść w sytuację czczenia z rolą męczennika, gdy po raz pierwszy znalazła się w tej lokalizacji geograficznej. Dlatego karmienie przez wielbienie miało miejsce tylko częściowo. Podobnie zajęcia muzyczne, choć przyjemne, a więc odżywcze, nie zawierały aspektu uwielbienia Stwórcy.

Instrument jest w stanie względnego głodu tych duchowych domów, które porzucił, gdy poczuł wezwanie do męczeństwa i odwrócił się od zaplanowanego nabożeństwa w miejscu, które nazywacie Katedrą św. Filipa. To również powinno być stopniowo leczone ze względu na proponowaną zmianę lokalizacji tej grupy.

106.5 Pytający: W takim razie, jak rozumiem, najlepiej doradzać instrumentowi, aby pił dużo więcej płynów. Wyobrażam sobie, że najlepsza byłaby woda źródlana. I oczywiście się przeprowadzimy. Moglibyśmy ją stąd natychmiast wyprowadzić, powiedzmy jutro, jeśli będzie to konieczne. Czy byłoby to znacznie lepsze niż czekanie od dwóch do trzech tygodni na alergie i wszystko inne?

Ra: Jestem Ra. Takie decyzje są kwestią wolnego wyboru. Bądź świadomy siły harmonii grupy.

106.12 Pytający: Wrócę tutaj do kilku punktów, ale muszę zadać pytanie o mnie. W tym momencie wydaje się to być krytyczne. Czy Ra może mi powiedzieć, co jest ze mną nie tak fizycznie i co to powoduje i co mogę zrobić, aby to złagodzić?

Ra: Jestem Ra. Pytający jest także w trakcie dalszej inicjacji. W tej przestrzeni/czasie zaznaczona jest możliwość mentalnego/emocjonalnego zniekształcenia zbliżonego do tego, które powoduje, że istota staje się dysfunkcyjna.

Co więcej, pojazd chemiczny żółtego promienia pytającego starzeje się i ma większe trudności z wchłanianiem potrzebnych minerałów, takich jak żelazo i inne substancje, takie jak papaina, potas i wapń.

Jednocześnie ciało żółtego promienia zaczyna mieć większe trudności z usuwaniem pierwiastków śladowych, takich jak aluminium. Efekt energetyzujący pojawił się w okrężnicy pytającego, a zniekształcenia w tym obszarze są coraz bardziej znaczące. Wreszcie, w ustach pytającego znajduje się niewielki obszar infekcji, który wymaga uwagi.

106.13 Pytający: Czy Ra może zalecić, co powinienem zrobić, aby poprawić swój stan zdrowia?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku bardzo mocno zbliżamy się do Prawa Pomieszania, ale czujemy, że mówienie jest właściwe ze względu na potencjalnie fatalne skutki dla instrumentu. Zatrzymujemy się, by dać pytającemu i skrybie kilka chwil przestrzeni/czasu, aby pomóc nam odejść od tych zniekształceń, które powodują, że przywołujemy Prawo Pomieszania. Byłoby to pomocne.

[Kilka chwil pauzy.]

Jestem Ra. Doceniamy wasze próby. Nawet wasze niezrozumienie jest pomocne.

Pytający w niedawnej przeszłości pozwolił na całkowite przeniesienie bólu psychicznego/emocjonalnego z pytającego na instrument. Kluczem do tego szkodliwego działania było to, że instrument wypowiadał słowa w takim znaczeniu, że byłby pytającym i byłby tym silnym; pytający mógłby być instrumentem, małym i głupim. Pytający, całkowicie nie znając mocnych intencji instrumentu i nie rozumiejąc możliwości takiego transferu energii, zgodził się.

Te dwie istoty były jako jedno przez ponadczasowy okres i zamanifestowały to w waszej przestrzeni/czasie. W ten sposób wystąpiło szkodliwe działanie. Za zgodą w trosce i ostrożności może to zostać cofnięte.

Zachęcamy do zwrócenia uwagi na dziękczynienie i harmonię ze strony pytającego.

Możemy ogólnie potwierdzić poprzednie zalecenie umiejętności i czystości intencji osoby znanej jako Bob i możemy zauważyć chorobę współczulną, która wystąpiła z powodu wrażliwości instrumentu.

Na koniec możemy zauważyć, że dla osoby znanej jako Peter kilka aspektów zniekształceń doświadczanych przez pytającego, instrument i skrybę może być całkiem oczywistych i raczej po prostu przeniesionych na mniejsze zniekształcenia.

106.14 Pytający: Jak nazywa się Peter? Nie wiem, kim on jest.

Ra: Jestem Ra. Nazwisko, pod którym ta istota chce być znana, to Inman.

106.15 Pytający: Czy Ra poleciłby— Powiem tak: Czy Ra pomyślałby, że operacja w moim przypadku byłaby pomocna?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że mówisz o niedyspozycji okrężnicy i jej potencjalnej pomocy ze strony waszych chirurgów. Czy to jest poprawne?

106.16 Pytający: Tak.

Ra: Ponownie, jestem Ra. Proszę dmuchnij na twarz i serce instrumentu.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

Jestem Ra. Będziemy kontynuować. Atmosfera została starannie przygotowana. Istnieją jednak te elementy, które utrudniają pracę instrumentu: neurastenia prawej strony twarzy dołączyła do innych pobudzonych artretycznie zaostrzeń bólowych.

Taka operacja byłaby pomocna w przypadku, gdyby istota wybrała to fizyczne oczyszczenie jako wydarzenie, które współdziałałoby ze zmianami w mentalnej, mentalnej/emocjonalnej i fizycznej orientacji istoty. Bez tego drugiego wyboru zniekształcenie by powróciło.

106.17 Pytający: Teraz podsumowując, co możemy zrobić dla instrumentu: poprzez uwielbienie i dziękczynienie oraz harmonię możemy... Czy to wszystko, co możemy zrobić, poza doradzeniem jej wypicia sporej ilości płynu i przeniesieniem jej w lepszy klimat? Czy mam rację?

Ra: Jestem Ra. Analizujemy oświadczenie i stwierdzamy, że brakuje dwóch elementów, z których jeden jest ważny w stosunku do drugiego. Głównym dodatkiem jest zrozumienie natury istoty. Mniej ważne jest, choć może się wydawać, że jest pomocne; oznacza to, że istota wchłania dużo leków i uważa, że jest przydatne by odżywiać się, gdy te substancje są spożywane. Zaleca się zastąpienie ciasteczka takimi substancjami, jak sok owocowy, a ponadto nie zaleca się spożywania substancji zawierających sacharozę, które nie są płynne, w ciągu czterech godzin przed okresem snu.

106.22 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka była trudność instrumentu z jej ostatnią wirówką?

Ra: Jestem Ra. Instrument przybrał mentalną/emocjonalną naturę i kompleks zniekształceń pytającego, jak już wcześniej zauważyliśmy. Instrument brał kąpiel w wirujących wodach w zbyt wysokich temperaturach i przy prędkościach wibracji, które w połączeniu z ciepłem wirujących wód powodują stan lekkiego szoku, jak można by nazwać to zniekształcenie. W tym zniekształconym stanie kompleks umysłowy ma niewystarczającą ilość tlenu i jest osłabiony.

W tym stanie instrument, mając zniekształcenie pytającego bez siły pytającego, którą można by porównać do noszenia zbroi, zaczął wchodzić w ostry epizod psychotyczny. Gdy stan szoku minął, objawy ustąpiły. Potencjał pozostaje, ponieważ empatyczna tożsamość nie została porzucona, a zarówno pytający, jak i instrument żyją jako istoty w części mentalnego/emocjonalnego kompleksu instrumentu.

Poprosilibyśmy o jeszcze jedno pełne pytanie i przypominamy instrumentowi, że przed pracą należy zarezerwować małą porcję energii.

Powrót do góry

Charlie Hickson

8.15 Pytający: Czy lądowanie w Pascagoula w 1973 roku, kiedy Charlie Hickson został zabrany na pokład, było tego typu lądowaniem?

Ra: Jestem Ra. Lądowanie, o którym mówisz, było czymś, co nazwalibyście anomalią. Nie był to ani wpływ Oriona, ani naszych ludzi w formie myślowej, ale raczej planetarna istota waszej własnej wibracji, która przeszła przez kwarantannę w całkowitej niewinności podczas przypadkowego lądowania.

8.16 Pytający: Co zrobili Charliemu Hicksonowi, kiedy zabrali go na pokład?

Ra: Jestem Ra. Wykorzystali doświadczenie życiowe jego kompleksu umysłu/ciała/ducha, koncentrując się na doświadczaniu kompleksów tego, co nazywacie wojną.

8.17 Pytający: Jak je użyli?

Ra: Jestem Ra. Korzystanie z doświadczenia to uczenie się. Rozważ rasę, która ogląda film. Doświadcza historii i identyfikuje się z uczuciami, spostrzeżeniami i doświadczeniami bohatera.

8.18 Pytający: Czy Charlie Hickson miał pierwotnie ten sam kompleks pamięci społecznej, co ci, którzy go złapali?

Ra: Jestem Ra. Ta istota kompleksu wibracyjnego dźwięku nie miała związku z tymi, którzy go wykorzystali.

8.19 Pytający: Czy ci, którzy go wykorzystali, użyli jego wojennych doświadczeń, aby dowiedzieć się więcej o Prawie Jedności?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

8.20 Pytający: Czy byty, które go zabrały... czy to normalna konfiguracja tych istot? Są [niesłyszalne] raczej nietypowe.

Ra: Jestem Ra. Konfiguracja ich istot jest ich normalną konfiguracją. Niezwykłość nie jest nadzwyczajna. My sami, kiedy wybraliśmy misję pośród waszych ludzi, potrzebną do zbadania waszych narodów, gdybyśmy przybyli w innej formie niż nasza, bylibyśmy postrzegani jako światło.

8.21 Pytający: A zatem, z jakiej gęstości pochodziły istoty, które wzięły Charliego Hicksona? Jaka była ich gęstość?

Ra: Jestem Ra. Istoty, którymi okazujesz takie zainteresowanie, są istotami trzeciej gęstości dość wysokiego rzędu. Powinniśmy wyrazić zrozumienie, że te istoty nie użyłyby kompleksu umysłu/ciała/ducha Charlie, pod warunkiem postanowienia tej istoty przed inkarnacją, aby służyć.

8.22 Pytający: Jaka była siedziba lub pochodzenie istot, które zabrały Charliego?

Ra: Jestem Ra. Istoty te pochodzą z galaktyki Syriusza.

38.6 Pytający: Czy możliwe jest, aby planeta trzeciej gęstości utworzyła kompleks pamięci społecznej, który funkcjonuje w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe tylko w tej ostatniej, siódmej części takiej gęstości, kiedy istoty harmonijnie przygotowują się do przejścia.

38.7 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład planety tego rodzaju, zarówno typu w służbie innym trzeciej gęstości, jak i typu w służbie sobie trzeciej gęstości na tym poziomie... warunków osiągnięcia?

Ra: Jestem Ra. O ile nam wiadomo, nie ma negatywnie zorientowanych kompleksów pamięci społecznej trzeciej gęstości. Pozytywnie zorientowane kompleksy pamięci społecznej trzeciej gęstości nie są niespotykane, ale są dość rzadkie. Jednakże istota z ciała planetarnego gwiazdy Syriusza dwukrotnie zbliżyła się do tego ciała planetarnego. Ta istota jest późnej trzeciej gęstości i jest częścią kompleksu pamięci społecznej trzeciej gęstości. Wspomniano o tym w poprzednim materiale.* Kompleks pamięci społecznej jest właściwie zjawiskiem czwartej gęstości.

38.8 Pytający: Zastanawiałem się, czy ten szczególny kompleks pamięci społecznej z gwiazdy Syriusza wyewoluował z drzew?

Ra: Jestem Ra. To zbliża się do poprawności. Te formy roślinności drugiej gęstości, które przeszły do trzeciej gęstości na tej planecie o nazwie Pies, były bliskie drzewu, jakie znacie.

38.9 Pytający: Zastanawiałem się też, czy skoro działanie o charakterze wojowniczym jest, o ile rozumiem, niemożliwe dla roślinności, to czy nie miałyby one przewagi, gdy przechodzą do trzeciej gęstości z drugiej, skoro nie niosły rasowej pamięci o wojowniczej naturze, a zatem mogły rozwinąć bardziej harmonijne społeczeństwo i przyspieszyć jego ewolucję w tej naturze? Czy to prawda?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednak, aby uzyskać równowagę i zacząć prawidłowo polaryzować, konieczne jest zbadanie wszelkiego rodzaju ruchów, zwłaszcza wojowniczości.

38.10 Pytający: Zakładam więc, że ich badania wojowniczości były przede wszystkim tym rodzajem, które wyciągnęli z pamięci Hicksona, a nie wojny między sobą? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Dla istot tego pochodznia walka byłaby prawie niemożliwa. Rzeczywiście, ich studia nad ruchami wszelkiego rodzaju są ich formą medytacji, ponieważ ich aktywność jest na poziomie tego, co nazywacie medytacją, a zatem musi być zrównoważona, tak jak wasze istoty potrzebują ciągłych chwil medytacji, aby zrównoważyć swoje działania.

38.11 Pytający: Uważam, że jest to dla nas ważny punkt w zrozumieniu równoważącego aspektu medytacji, ponieważ mamy tutaj jej przeciwieństwo w innym typie ewolucji. Charlie Hickson mówi nam, że istoty te poruszały się bez poruszania nogami. Oni... zakładam, że używają zasady, która jest nieco podobna do zasady ruchu waszych kryształowych dzwonów przy poruszaniu ich fizycznymi pojazdami. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo błędne.

38.12 Pytający: Ale ja po prostu zakładam, że oni... ich metoda ruchu nie jest funkcją mechanicznej dźwigni, takiej jak nasza, ale bezpośrednią funkcją umysłu, w jakiś sposób związaną z magnetycznym działaniem planety. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to w dużej mierze poprawne. Jest to zjawisko elektromagnetyczne kontrolowane przez impulsy myślowe o słabym charakterze elektrycznym.

38.13 Pytający: Czy ich statek był widoczny dla... czy byłby widoczny dla kogokolwiek z naszej gęstości na naszej planecie, kto mógłby je zobaczyć lub być w tamtym czasie w tamtym miejscu? Czy jest to materiał trzeciej gęstości, taki sam jak to krzesło, czy cokolwiek, co tu mamy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Proszę zadać jeszcze jedno pełne pytanie, zanim zakończymy, ponieważ ten instrument ma niską energię życiową w tej przestrzeni/czasie.

Powrót do góry

Dewey Larson

20.6 Pytający: Mówiąc o szybkich zmianach, które zaszły w fizycznym pojeździe, przy przejściu z drugiej do trzeciej gęstości: to, jak powiedziałeś, nastąpiło w ciągu mniej więcej półtora pokolenia. Utracono owłosienie ciała i nastąpiły zmiany strukturalne.

Jestem świadomy fizyki Deweya B. Larsona, który stwierdza, że wszystko jest ruchem lub wibracją. Czy mam rację zakładając, że podstawowa wibracja, która tworzy świat fizyczny, jakiego doświadczamy, zmienia się, tworząc w ten sposób inny zestaw parametrów, powiedzmy, w tym krótkim okresie między zmianami gęstości, uwzględniając nowy typ pojazdu? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.7 Pytający: Tak na marginesie, tutaj pytanie poboczne: Czy fizyka Deweya Larsona jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Fizyka kompleksu wibracyjnego dźwięku, Dewey, jest poprawnym systemem na tyle, na ile jest to możliwe. Są takie rzeczy, których nie ma w tym systemie. Jednak ci, którzy przyjdą po tej konkretnej istocie, używając podstawowych pojęć wibracji i badania zniekształceń wibracyjnych, zaczną rozumieć to, co znacie jako grawitację, i te rzeczy, które uważacie za „n-te” wymiary. Te rzeczy są konieczne, aby uwzględnić je w bardziej uniwersalnej, powiedzmy, teorii fizycznej.

20.8 Pytający: Czy zatem ta istota, Dewey... czy przyniósł ten materiał w swojej inkarnacji, aby użyć go głównie w czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

27.14 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które wyciągnąłem z fizyki Deweya Larsona, które może być bliskie temu, co próbujemy wyjaśnić, ale nie musi. Larson mówi, że wszystko jest ruchem, który możemy przyjąć jako wibrację; i ta wibracja, która jest czystą wibracją i nie jest w żaden sposób fizyczna, w jakiejkolwiek formie, w jakiejkolwiek gęstości, ta wibracja... pierwszym produktem tej wibracji jest to, co nazywamy fotonem, cząstką światła.

Próbowałem dokonać analogii między tym fizycznym rozwiązaniem a koncepcją miłości i światła. Czy jest to bliskie koncepcji Miłości tworzącej Światło, czy nie?

Ra: Jestem Ra. Masz rację.

28.1 Pytający: Być może będę cofał się trochę i robił dzisiaj kilka falstartów, ponieważ myślę, że jesteśmy w prawdopodobnie najważniejszym punkcie tego, co robimy, próbując to wyjaśnić, pytając, jak wszystko jest jednym i jak pochodzi z jednej inteligentnej nieskończoności. Jest to dla mnie trudne, więc proszę o wyrozumiałość dla moich błędów podczas przepytywania.

Koncepcja tego procesu, którą mam teraz, wykorzystując zarówno to, co mi powiedziałeś, jak i część materiału Deweya Larsona, mającą związek z fizyką procesu - mam koncepcję, że inteligentna nieskończoność rozszerza się na zewnątrz ze wszystkich miejsc i wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz w każdym kierunku, równomiernie jak powierzchnia balonu lub bańki, rozszerzając się na zewnątrz z każdego punktu wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz z tak zwaną prędkością jednostkową lub prędkością światła. To jest pomysł Larsona na rozwój tego, co nazywa przestrzenią/czasem. Czy ta koncepcja jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie to jest niepoprawne, jak każda koncepcja jednej inteligentnej nieskończoności. Ta koncepcja jest poprawna w kontekście jednego szczególnego Logosu, lub Miłości, lub skupienia tego Stwórcy, który wybrał swoje, powiedzmy, naturalne prawa i sposoby ich matematycznego oraz innego wyrażania.

Jedyna, niezróżnicowana, inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem istoty okrytej tajemnicą. Jesteśmy posłańcami Prawa Jedności. Przy takim przybliżeniu zrozumienia, jedności nie można określić żadną fizyką, a jedynie aktywować, czyli potęgować, inteligentną nieskończoność dzięki katalizatorowi wolnej woli. Może to być trudne do zaakceptowania. Jednak zrozumienie, którym musimy się podzielić, zaczyna się i kończy tajemnicą.

28.2 Pytający: Dobrze zatem, wczoraj doszliśmy do punktu, w którym rozważaliśmy kolory światła. Powiedziałeś, że „natura wzorców wibracji waszego wszechświata zależy od konfiguracji umieszczonych na pierwotnej materii, czyli świetle, przez skupienie Miłości używającej swojej inteligentnej energii do stworzenia pewnego wzorca... iluzji lub gęstości.” Po tym materiale powiedziałeś, że są dalsze informacje, którymi z przyjemnością się podzielisz, ale zabrakło nam czasu. Czy mógłbyś podać dalsze informacje na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Omawiając te informacje, powrócimy więc, powiedzmy, do poszczególnych metod rozumienia lub widzenia tego, co oferuje ten kompleks wibracji dźwięku, Dewey; jest to poprawne dla drugiego znaczenia inteligentnej nieskończoności: potencjału, który następnie poprzez katalizator tworzy kinetykę.

Ta informacja jest naturalnym następstwem badania kinetycznego kształtu waszego środowiska. Możesz rozumieć każdy kolor lub promień jako, jak powiedzieliśmy, bardzo konkretny i dokładny przydział inteligentnej energii reprezentującej inteligentną nieskończoność, przy czym każdy promień został wcześniej zbadany pod innymi względami.*

Ta informacja może być tutaj pomocna. Mówimy teraz niespecyficznie, aby zwiększyć głębię waszej konceptualizacji natury tego, co jest. Wszechświat, w którym żyjecie, jest w każdej części podsumowaniem inteligentnej nieskończoności. W ten sposób zobaczycie te same wzorce powtarzające się w przestrzeni fizycznej jak i metafizycznej; promienie lub porcje światła są, jak przypuszczasz, tymi obszarami, które możesz nazwać fizyczną iluzją, które obracają się, wibrują lub mają naturę, która może być, powiedzmy, policzona lub sklasyfikowana w sposób rotacyjny w przestrzeni/czasie opisany przez tego znanego jako Dewey; niektóre substancje mają różne promienie w fizycznej manifestacji widocznej dla oka, co jest widoczne w naturze waszych skrystalizowanych minerałów, które uważasz za cenne, rubin jest czerwony i tak dalej.

28.5 Pytający: Dziękuję. Zastanawiam się, jaki jest katalizator, czy też aktywator rotacji? Co powoduje rotację, tak że światło kondensuje się w naszych elementach fizycznych lub chemicznych?

Ra: Jestem Ra. Konieczne jest rozważenie aktywnej funkcji skupienia znanej jako Miłość. Ta energia ma charakter porządkujący. Porządkuje w sposób kumulatywny od większego do mniejszego, tak że kiedy Jego wszechświat, jak można go nazwać, jest kompletny, sposób rozwoju każdego szczegółu tkwi w żywym świetle, a zatem będzie się rozwijał w taki a taki sposób; wasz własny wszechświat został dobrze zbadany empirycznie przez tych, których nazywasz naukowcami i został zrozumiany lub zwizualizowany, powiedzmy, z większą dokładnością dzięki zrozumieniu lub wizualizacji tego znanego jako Dewey.

28.18 Pytający: Dziękuję. Kiedy ta wielka galaktyka zostaje uformowana przez Logos, wówczas istnieje polaryzacja w tym sensie, że mamy biegunowość elektryczną, efekt grawitacyjny, który prawdopodobnie nie jest biegunowością, jestem... Muszę zadać to pytanie. Mamy wtedy istniejącą polaryzację elektryczną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Przyjmuję to jako poprawne z zastrzeżeniem, że to, co nazywasz elektryczną, należy rozumieć nie tylko tak jak Larson, który określił jej znaczenie, ale także w taki sposób, który nazwałbyś sensem metafizycznym.

39.4 Pytający: Kontynuuję zatem ogólne pytania, próbując znaleźć sposób na zadawanie pytań, które wprowadzą nas w obszar rozumienia nietrwałych funkcji, nad którymi możemy pracować my oraz inni, aby podnieść naszą świadomość i mogę popełnić tutaj kilka błędów, podczas próby znalezienia tego sposobu. Z góry przepraszam, jeśli moje pytania będą mylące.

Zauważyłem, że wszystko wydaje się - lub wydaje się, że większość podstawowych rzeczy - jest podzielona na jednostki, których suma wynosi siedem. Patrząc na transkrypcję Henry'ego Puharicha z Dziewiątką, znalazłem oświadczenie Dziewiątki, w którym mówią: „Jeśli otrzymamy siedmiokrotność elektrycznego odpowiednika ludzkiego ciała, to spowoduje to sevenon* masy energii elektrycznej.” Czy mógłbyś to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Wyjaśnienie tego wykracza poza możliwości waszego języka. Spróbujemy jednak odnieść się do tej koncepcji.

Jak wiecie, na początku kreacji ustanowionych przez każdy Logos, tworzone są kompletne potencjały, zarówno elektryczne (w sensie tego, którego nazywacie Larsonem), jak i metafizyczne. Ta metafizyczna elektryczność jest równie ważna w zrozumieniu, powiedzmy, tego stwierdzenia, jak pojęcie elektryczności.

Ta koncepcja, jak wiesz, dotyczy energii wzmocnionej. Mówi się, że elektron nie ma masy, a jedynie pole. Inni twierdzą, że jest to nieskończenie mała miara. Oba stwierdzenia są poprawne. Prawdziwa masa wzmocnionej energii to siła pola. Jest to również prawdą metafizycznie.

Jednakże w waszym obecnym fizycznym systemie wiedzy warto wziąć liczbę masową elektronu, by wykonać pracę, dzięki której możesz znaleźć rozwiązania innych pytań dotyczących fizycznego wszechświata. W ten sposób możesz wygodnie rozważyć, że każda gęstość bytu ma coraz większą duchową masę. Masa rośnie, powiedzmy, znacząco, ale niedużo, aż do gęstości bramy [przejścia]. W tej gęstości podsumowanie, spojrzenie wstecz - w skrócie, wszystkie użyteczne funkcje biegunowości zostały użyte. Dlatego metafizyczna elektryczna natura jednostki rośnie i rośnie w duchowej masie.

Dla porównania można zaobserwować pracę tego znanego jako Albert, który zakłada narastanie masy do nieskończoności, gdy masa zbliża się do prędkości światła. W ten sposób istota siódmej gęstości, istota kompletna, Stwórca, który zna Siebie, gromadzi masę i ponownie łączy się w Jednego Stwórcę.

41.20 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią?

Ra: Jestem Ra. Używając waszych słów, różnica jest taka jak między widzialnym a niewidzialnym lub fizycznym a metafizycznym. Używając terminów matematycznych, tak jak ten, którego nazywasz Larsonem, różnica jest taka jak między s/t i t/s.

Powrót do góry

Dwight Eisenhower

24.19 Pytający: To nie jest zbyt ważne, ale naprawdę chciałbym wiedzieć, czy Dwight Eisenhower spotkał się z Konfederacją lub grupą Oriona w latach pięćdziesiątych lub w tamtym czasie?

Ra: Jestem Ra. Ten, o którym mówisz, spotkał się z formami myślowymi, których nie da się odróżnić od trzeciej gęstości. To był test. My, Konfederacja, chcieliśmy zobaczyć, co by się stało, gdyby ta niezwykle pozytywnie zorientowana i prosta, sympatyczna osoba bez znaczących zniekształceń w kierunku władzy natrafiła na pokojowe informacje i możliwości, które mogą z nich wynikać.

Odkryliśmy, że ta istota nie czuła, że osoby pod jego opieką mogłyby poradzić sobie z koncepcjami innych istot i innych filozofii. W ten sposób osiągnięte porozumienie pozwoliło mu iść swoją drogą, my sami zrobiliśmy to samo; i bardzo cicha kampania, jak ją nazywacie, będzie kontynuowana by stopniowo uprzedzać wasze narody o naszej obecności. Wydarzenia wyprzedziły ten plan.

[Kaszel.] Czy jest jakieś krótkie pytanie przed zamknięciem?

Powrót do góry

Edgar Cayce

14.31 Pytający: Materiał Edgara Cayce'a. Kto przemawiał przez Edgara Cayce'a?

Ra: Jestem Ra. Żadna istota nie przemawiała przez Edgara Cayce'a.

14.32 Pytający: Skąd pochodzą informacje, które Edgara Cayce czanelingował?

Ra: Jestem Ra. Wyjaśniliśmy wcześniej, że inteligentna nieskończoność jest doprowadzana do inteligentnej energii z ósmej gęstości, czyli oktawy.* Ten kompleks wibracyjny o nazwie Edgar wykorzystał tę bramę do oglądania teraźniejszości, która nie należy do kontinuum, którego doświadczasz, ale jest potencjalnym kompleksem pamięci społecznej tej sfery planetarnej. Termin używany przez wasze narody to „Kroniki Akashy” lub „Sale zapisów”. To jest ostatnie pytanie, które możesz teraz zadać.

65.9 Pytający: Wydaje się, że mamy działające podwójne katalizatory i pytanie brzmi, który z nich zadziała jako pierwszy. Proroctwa, jak je nazywam, dokonane przez Edgara Cayce'go wskazywały na wiele zmian na Ziemi i zastanawiam się nad mechaniką opisywania tego, co nazywamy przyszłością.

Stwierdzono, że Ra nie jest częścią czasu, a jednak zajmujemy się wirami prawdopodobieństwa/możliwości. Bardzo trudno mi zrozumieć, jak działa mechanizm proroctwa. Jaka jest wartość proroctwa, takiego jak Cayce głosił, w odniesieniu do zmian na Ziemi? W odniesieniu do wszystkich tych scenariuszy?

Ra: Jestem Ra. Pomyśl o kupującym, wchodzącym do sklepu w celu zakupu żywności, którą można zastawić stół na okres, który określasz tygodniem. W niektórych sklepach są jakieś przedmioty, w innych różnorodny zestaw ofert. Mówimy o tych wirach możliwości/prawdopodobieństwa, gdy jesteśmy o to pytani, ze zrozumieniem, że są to puszka, słoik lub część towarów w waszym sklepie.

Podczas gdy skanujemy wasz czas/przestrzeń, nie wiemy, czy wasze narody będą robić zakupy tu czy tam. Możemy wymienić tylko niektóre pozycje dostępne do wyboru. Można powiedzieć, że zapis, z którego czytał ten, którego nazywasz Edgarem, jest przydatny w ten sam sposób. W tym materiale jest mniej wiedzy na temat innych wirów możliwości/prawdopodobieństwa, a więcej uwagi poświęca się najsilniejszemu wirowi.

Widzimy ten sam wir, ale widzimy też wiele innych. Materiał Edgara można porównać do stu pudełek waszych płatków śniadaniowych, inny wir do trzech, sześciu lub pięćdziesięciu innych produktów, które wasze narody jedzą na śniadanie. To, że zjesz śniadanie, jest prawie pewne. Menu należy do waszego własnego wyboru.

Wartość proroctwa musi być uświadomiona, że polega tylko na wyrażaniu możliwości. Ponadto, naszym skromnym zdaniem, należy uważnie wziąć pod uwagę, że jakikolwiek ogląd czasu/przestrzeni - czy to przez kogoś z waszego czasu/przestrzeni, czy przez kogoś takiego jak my, którzy oglądają czas/przestrzeń z wymiaru, powiedzmy, na zewnątrz tego - będzie miał spore trudności w wyrażeniu wartości pomiaru czasu. Zatem przepowiednia podana w konkretnych terminach jest bardziej interesująca ze względu na treść lub rodzaj przewidywanej możliwości niż ze względu na węzeł przestrzeni/czasu jej domniemanego wystąpienia.

Powrót do góry

Franklin i Eleanor Roosevelt

35.1 Pytający: Chciałbym powiedzieć, że uważamy to za wielki przywilej wykonywania tej pracy i mamy nadzieję, że będziemy zadawać pytania w kierunku, który będzie wartościowy dla czytelników tego materiału.

Pomyślałem sobie, że podczas tej sesji zbadanie wpływu na promienie różnych dobrze znanych postaci w naszej historii może być pomocne w zrozumieniu, w jaki sposób katalizator iluzji tworzy wzrost duchowy. Sporządziłem tutaj listę i pierwszym, o którym pomyślałem, że prawdopodobnie najszybciej osiągniemy ten cel (co do wpływu katalizatora życia zawodowego danej osoby) byłby ten, którego znamy jako Franklin D. Roosevelt. Czy mógłbyś coś powiedzieć o tej istocie?

Ra: Jestem Ra. Należy zauważyć, że podczas omawiania tych, którzy są dobrze znani pośród waszych narodów, istnieje możliwość, że informacje mogą być postrzegane jako specyficzne dla danej istoty, podczas gdy w rzeczywistości wielki projekt doświadczenia jest prawie taki sam dla każdej istoty. Mając to na uwadze, omówilibyśmy siły doświadczenia, które stanowiły katalizator dla jednostki.

Należy ponadto zauważyć, że w przypadku tych istot, które ostatnio inkarnowały się na waszej płaszczyźnie, mogło dojść do wielu zniekształceń związanych z dezinformacją i błędną interpretacją myśli lub zachowań istoty.

Przejdźmy teraz, powiedzmy, do omówienia podstawowych parametrów tego znanego jako Franklin. Kiedy jakakolwiek istota wchodzi w inkarnację trzeciej gęstości, każde z jej centrów energetycznych zostaje wzmocnione, ale musi zostać aktywowane przez jaźń za pomocą doświadczenia.

Ten znany jako Franklin rozwinął się bardzo szybko poprzez czerwone, pomarańczowe, żółte i zielone i zaczął pracować w centrum energii niebieskiego promienia w młodym wieku, jak to można powiedzieć. Ten szybki wzrost wynikał, po pierwsze, z wcześniejszych osiągnięć w aktywacji tych promieni; po drugie, ze względnego komfortu i wolnego czasu jego wczesnego istnienia; po trzecie, z powodu silnego pragnienia postępu ze strony istoty. Istota ta sparowała się z istotą, której wibracje niebieskiego promienia były mocniejsze niż jej własne, uzyskując w ten sposób katalizator dalszego rozwoju w tym obszarze, który miał trwać przez całe wcielenie.

Istota ta miała pewne trudności z kontynuacją aktywności zielonego promienia ze względu na nadmierną energię, która została włożona w działania dotyczące innych ja w zniekształceniu w kierunku zdobycia władzy. Miało to wpływ na fizyczny pojazd, jak można to nazwać.

Ograniczenie braku ruchu części fizycznego pojazdu ponownie otworzyło tej istocie możliwość skupienia się na bardziej, powiedzmy, uniwersalnych lub idealistycznych aspektach władzy; to znaczy nienadużywanie władzy. Tak więc na początku wojowniczej akcji istota ta straciła pewną pozytywną polaryzację z powodu nadmiernego użycia energii pomarańczowego i żółtego promienia kosztem energii zielonego i niebieskiego promienia, a następnie odzyskała biegunowość z powodu efektów katalitycznych bolesnego ograniczenia kompleksu fizycznego.

Istota ta nie miała wojowniczej natury, a podczas konfliktu nadal wibrowała zielonym promieniem, pracując z energiami niebieskiego promienia. Istota znana jako nauczyciel Franklina również bardzo dobrze działała w tym okresie jako aktywator niebieskiego promienia, nie tylko dla swojego partnera, ale także w bardziej uniwersalnej ekspresji. Istota ta nieustannie polaryzowała się w pozytywny sposób w uniwersalnym sensie, podczas, gdy w mniej uniwersalnym sensie rozwijała wzór tego, co można nazwać karmą; ta karma ma związek ze zniekształceniami nieharmonijnej relacji z partnerem/nauczycielem.

35.2 Pytający: Dwie rzeczy, które chciałbym wyjaśnić. Czy zatem nauczycielem Franklina była jego żona? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

35.3 Pytający: Po drugie, czy Franklin sam nałożył ograniczenie na swoje fizyczne ciało?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Podstawowe wytyczne dotyczące lekcji i celów inkarnacji zostały dokładnie określone przed wcieleniem przez całość kompleksu umysłu/ciała/ducha. Gdyby ten znany jako Franklin unikał nadmiernego czerpania przyjemności lub przywiązania do współzawodnictwa, która może być postrzegana jako nieodłączna część procesów tego zawodu, podmiot ten nie miałby ograniczeń.

Jednakże chęć służenia i rozwoju była silna w tym programie, a kiedy możliwości zaczęły zanikać z powodu tych zniekształceń w kierunku zamiłowania do władzy, uaktywnił się czynnik ograniczający istotę.

Powrót do góry

Generał Patton

34.17 Pytający: Czy moższ użyć jako przykładu naszego generała Pattona i powiedzieć mi, jaki wpływ wywarła na niego wojna w jego rozwoju?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Ten, o którym mówisz, znany jako George, był tym, w którym programowanie poprzednich wcieleń stworzyło wzór lub bezwładność, której nie można było się oprzeć w jego wcieleniu w waszym czasie/przestrzeni. Istota ta miała silną aktywację żółtego promienia z częstymi otwarciami zielonego promienia i sporadycznymi otwarciami niebieskiego promienia. Nie potrafił jednak przełamać schematu wcześniejszych traumatycznych przeżyć o charakterze wojowniczym.

Ta istota w swoim wcieleniu spolaryzowała się nieco w kierunku pozytywu ze względu na swoją niepodzielną wiarę w prawdę i piękno. Ta istota była dość wrażliwa. Czuła wielki zaszczyt/obowiązek zachowania tego, co istota uważała za prawdę, piękno i potrzebę ich obrony. Ta istota postrzegała siebie jako postać dzielną. Istota spolaryzowała się nieco w kierunku negatywu w swoim niezrozumieniu zielonego promienia, który niosła ze sobą, odrzucając zasadę przebaczenia, która jest zawarta w uniwersalnej miłości.

Suma tego wcielenia, wibracyjnie, była niewielkim wzrostem pozytywnej polaryzacji, ale spadkiem podatności na zbiór z powodu odrzucenia Prawa lub Drogi Odpowiedzialności; to znaczy widząc uniwersalną miłość, wciąż walczyła.

34.18 Pytający: Czy mamy wystarczająco dużo czasu, abym zapytał, czy śmierć, prawie natychmiast po zakończeniu wojny, tej istoty... czy to mogło być tak, że mógł zostać natychmiast reinkarnowany, aby mieć szansę na zbiór?

Ra: Jestem Ra. Dokładnie tak jest.

Powrót do góry

George Van Tassel

14.12 Pytający: George Van Tassel zbudował na naszej zachodniej pustyni maszynę o nazwie „Integratron”. Czy ta maszyna będzie działać w tym celu, aby zwiększyć żywotność?

Ra: Jestem Ra. Maszyna jest niekompletna i nie będzie działać w wyżej wymienionym celu.

14.13 Pytający: Kto udzielił George'owi informacji, jak ją zbudować?

Ra: Jestem Ra. Były dwa kontakty, które dostarczyły tej istocie o kompleksie wibracyjnym dźwięku, George. Jeden był z Konfederacji. Drugi należał do grupy Oriona. Konfederacja została zmuszona do znalezienia zniekształcenia w kierunku braku kontaktu z powodu zmiany kompleksów wibracyjnych umysłu osoby zwanej George. Tak więc grupa Oriona użyła tego instrumentu; jednakże ten instrument, choć zdezorientowany, był kompleksem umysłu/ciała/ducha oddanym w głębi serca służbie innym, więc najgorsze, co można było zrobić, to zdyskredytować to źródło.

Powrót do góry

Hermann Goering i Heinrich Himmler

35.5 Pytający: Dziękuję. Uważam to za ważny przykład. Zastanawiałem się, czy któryś z tych, którzy byli wówczas podporządkowani Adolfowi, był w stanie się spolaryzować, aby być możliwym do zbioru na negatywnej ścieżce?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko o dwóch istotach, które mogą być zebrane w negatywnym sensie, podczas gdy inne wciąż są w fizycznej inkarnacji: ten znany wam jako Hermann; drugi znany jako, jak wolał być nazywanym, Himmler.

⇐ Poprzednie 100        Następne 65 ⇒

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy