Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘Egip’

Ukryj menu

Znaleziono 38 wyników.

Typ wyszukiwania: dowolne dopasowanie / dokładny termin.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

76.6 Pytający: Przepraszam, że mieliśmy tak duże opóźnienie między ostatnią a tą sesją. Chyba nie można było na to poradzić. Czy mógłbyś mi powiedzieć, skąd pochodzi tarot?

Ra: Jestem Ra. Pochodzenie tego systemu studiów i wróżbiarstwa jest dwojakie: po pierwsze, jest to wpływ, który pochodzi w zniekształcony sposób od tych, którzy byli kapłanami usiłującymi nauczać Prawa Jedności w Egipcie, nadali kształt zrozumieniu, jeśli wybaczysz tę błędną nazwę, które otrzymali. Formy te stały się następnie regularną częścią uczenia się/nauczania wtajemniczonego.

Drugim wpływem są te istoty na ziemiach, które nazywacie Ur, Chaldeą i Mezopotamią, które od dawna otrzymywały, powiedzmy, dane, o których mówili, że mają do czynienia z niebiosami.

W ten sposób widzimy, że dwie metody wróżenia stapiają się w jedną z nierównymi wynikami; ta, jak to nazywacie, astrologia i forma są połączone, aby zasugerować to, co możecie nazwać odpowiednikami, które są typowe dla zniekształceń, które możecie postrzegać jako próby zobaczenia archetypów.

76.7 Pytający: Czy słusznie przypuszczam, że kapłani w Egipcie, próbując zamienić wiedzę, którą otrzymali początkowo od Ra na zrozumiałą symbolikę, skonstruowali i zainicjowali koncepcję tarota? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne z dodatkiem wpływów sumeryjskich.

88.24 Pytający: Ra musiał mieć, powiedzmy, plan lekcji lub kurs szkolenia dla dwudziestu dwóch archetypów, które miały być podane tym z trzeciej gęstości Ra albo później tym w Egipcie. Czy mógłbyś opisać ten scenariusz szkolenia?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Uważamy, że bardziej odpowiednie jest przedyskutowanie naszych planów zaznajamiania inicjowanych na waszej planecie z tą szczególną wersją archetypów archetypowego umysłu. Pierwszym etapem była prezentacja obrazów, jeden po drugim, w następującej kolejności:

jeden, osiem, piętnaście;

dwa, dziewięć, szesnaście;

trzy, dziesięć, siedemnaście;

cztery, jedenaście, osiemnaście;

pięć, dwanaście, dziewiętnaście;

sześć, trzynaście, dwadzieścia;

siedem, czternaście, dwadzieścia jeden;

dwadzieścia dwa.

W ten sposób można by zacząć odkrywać fundamentalne relacje między umysłem, ciałem i duchem; ponieważ jak ktoś widzi na przykład Matrycę Umysłu w porównaniu z Matrycami Ciała i Ducha, może wyciągnąć pewne wstępne wnioski.

Kiedy w końcu uczeń opanował te wizualizacje i rozważył każdą z siedmiu klasyfikacji archetypów (patrząc na relacje między umysłem, ciałem i duchem), sugerowaliśmy rozważenie archetypów w parach:

jeden i dwa;

trzy i cztery;

pięć;

sześć i siedem.

Możesz kontynuować w tej formie dla archetypów ciała i ducha.

Zauważysz, że rozważanie Sygnifikatora nie zostało sparowane, ponieważ Sygnifikator powinien być sparowany z Archetypem dwadzieścia dwa.

Pod koniec tej linii dociekań uczeń zaczął coraz bardziej pojmować cechy i rezonanse każdego archetypu. W tym momencie, używając różnych innych pomocy dla duchowej ewolucji, zachęcaliśmy wtajemniczonego, aby nauczył się stawać każdym archetypem i, co najważniejsze, by wiedział najlepiej jak to możliwe w waszej iluzji, kiedy przyjęcie osobowości archetypu miałoby pomocny charakter duchowy lub metafizyczny.

Jak widać, każdy wtajemniczony wykonał wiele pracy twórczej. Nie mamy do zaoferowania żadnego dogmatu. Każdy dostrzega to, co jest potrzebne i pomocne dla jaźni.

Czy możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy tę pracę?

103.15 Pytający: Zakładam, że spódnica jest przekrzywiona w lewo z tego samego powodu, co na karcie czwartej, co wskazuje na dystans, jaką spolaryzowane w służbie sobie istoty zachowują od innych. Zakładam też, że twarz jest zwrócona w lewo z tego samego powodu, co na karcie piątej, ze względu na naturę katalizatora. Czy to z grubsza poprawne?

Ra: Jestem Ra. Proszę wypuścić oddech nad piersią instrumentu od prawej do lewej.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

Jestem Ra. Dobrze.

Twoje poprzednie przypuszczenie jest rzeczywiście z grubsza poprawne.

Możemy również zauważyć, że tworząc oryginalne obrazy dla waszych ludzi, korzystaliśmy z kulturowych ogólników ekspresji artystycznej tych w Egipcie. Twarz jest najczęściej rysowana z boku, podobnie jak odwrócone stopy. Wykorzystaliśmy to i dlatego chcemy złagodzić znaczenie patrzenia na bok. W żadnym jednak przypadku do tej pory w tych rozważaniach nie pojawiła się błędna lub niewłaściwa interpretacja.

23.13 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, jaka była średnia długość życia Egipcjan w czasach Echnatona?

Ra: Jestem Ra. Średnia długość życia tych ludzi wynosiła około trzydziestu pięciu do pięćdziesięciu waszych lat. Było wiele, jak byście to nazwali, chorób natury kompleksu fizycznego.

88.21 Pytający: Wtedy, kiedy Ra próbował nauczyć Egipcjan koncepcji tarota, czy zastosowano ten sam proces, czy inny?

Ra: Jestem Ra. Zastosowano ten sam proces. Jednakże ci, którzy byli po nas nauczającymi/uczącymi się, najpierw narysowali te obrazy najlepiej jak potrafili w miejscu inicjacji, a później zaczęli używać tego, co nazywacie kartami z reprezentacjami tych wizualizacji.

89.16 Pytający: Tak więc rozumiem to tak: Ra przekazał te archetypowe koncepcje kapłanom Egiptu, którzy następnie narysowali je na ścianach jednej z komnat Wielkiej Piramidy. Jaka była technika przekazywania tych informacji kapłanom? Czy Ra w tym czasie chodził po powierzchni wśród Egipcjan, czy też robił to poprzez jakąś formę czanelingu?

Ra: Jestem Ra. Dokonano tego częściowo poprzez stare nauki, a częściowo poprzez wizje.

89.17 Pytający: Wtedy w tym szczególnym czasie Ra już dawno opuścił planetę, jeżeli chodzi o przebywanie wśród Egipcjan. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

89.22 Pytający: Kiedy Ra początkowo trenował lub nauczał Egipcjan na temat tarota, czy Ra działał jako nauczający/uczący się do takiego stopnia, że Ra stał się uczonym/nauczycielem?

Ra: Jestem Ra. To zniekształcenie nam zostało oszczędzone.

1.3 Pytający: Słyszałem o nazwie „Ra” w związku z Egipcjanami. Czy jesteś w jakikolwiek sposób powiązany z tym Ra?

Ra: Jestem Ra. Tak, pozwiązanie jest poprawne. Czy możemy to wyjaśnić?

22.22 Pytający: Czy to szkolenie było tym samym typem szkolenia początkowego, które przeprowadzono z Egipcjanami?

Ra: Jestem Ra. To szkolenie różniło się tym, że kompleks społeczny był, powiedzmy, bardziej wyrafinowany, mniej sprzeczny i barbarzyński w sposobie myślenia. Dlatego świątynie były raczej świątyniami nauki niż próbą całkowitego oddzielenia uzdrowicieli i postawienia ich na piedestale.

23.8 Pytający: Kiedy zaczeliście budować piramidę w Gizie za pomocą myśli, czy mieliście wtedy kontakt z wcielonymi Egipcjanami i czy oni obserwowali tą budowę?

Ra: Jestem Ra. W tym czasie nie byliśmy w bliskim kontakcie z wcielonymi istotami na waszej płaszczyźnie. Odpowiadaliśmy na ogólne wezwanie wystarczającej ilości energii w tym konkretnym miejscu, zasługujące na działanie. Wysłaliśmy myśli do wszystkich, którzy szukali naszych informacji.

Pojawienie się piramidy było ogromnym zaskoczeniem. Została jednak starannie zaprojektowana, aby zbiegać się z wcieleniem tego znanego jako wielki architekt. Ta istota została później przekształcona w bóstwo, częściowo z powodu tego zdarzenia.

1.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi trochę więcej szczegółów na temat twojej roli wśród Egipcjan?

Ra: Jestem Ra. Tożsamość wibracji Ra jest naszą tożsamością. Jako grupa, lub jak możnaby to nazwać, kompleks pamięci społecznej, nawiązaliśmy kontakt z rasą na waszej planecie, którą nazywacie Egipcjanami. Inni z naszej gęstości nawiązali kontakt w tym samym czasie w Ameryce Południowej, a tak zwane „zaginione miasta” były ich próbami wniesienia wkładu do Prawa Jedności.

Rozmawialiśmy z tym, który usłyszał, zrozumiał i był w stanie ogłosić Prawo Jedności. Jednakże kapłani i ludzie tamtej epoki szybko zniekształcili nasze przesłanie, okradając je z, powiedzmy, współczucia, które to jest nieodłączną cechą jedności. Skoro zawiera wszystko, nie może niczym gardzić.

Gdy nie byliśmy w stanie dłużej dysponować odpowiednimi kanałami, za pomocą których można by wyrażać Prawo Jedności, wycofaliśmy się z tej obłudnej pozycji, w której pozwoliliśmy się znaleźć. A inne mity, jak możemy je nazwać, inne zrozumienie, które dotyczyło polaryzacji i rzeczy waszego kompleksu wibracyjnego, ponownie wygrały w tym szczególnym kompleksie społecznym.

Czy stanowi to wystarczającą ilość informacji, czy możemy mówić dalej?

23.6 Pytający: Rozumiem. Wtedy w tamtym czasie nie skontaktowaliście się z nimi. Czy możesz mi odpowiedzieć tak samo... odpowiedzieć na te same pytania, które właśnie zadałem w odniesieniu do waszej kolejnej próby skontaktowania się z Egipcjanami?

Ra: Jestem Ra. Następna próba została przedłużona. Miała miejsce przez pewien okres czasu. Osią naszych wysiłków była decyzja z naszej strony, że istnieje wystarczające wezwanie, by próbować kroczyć wśród waszych ludzi jak bracia.

Przedstawiliśmy ten plan Radzie Saturna, ofiarując się jako wędrowcy zorientowani na służbę, którzy lądują bezpośrednio na płaszczyznach wewnętrznych bez procesów inkarnacyjnych. W ten sposób wyłoniliśmy się lub zmaterializowaliśmy w kompleksach fizyko-chemicznych reprezentujących jak najbliżej naszą naturę, a wysiłek ten polegał na tym, aby wyglądać jak bracia i spędzać ograniczoną ilość czasu jako nauczyciele Prawa Jedności, ponieważ zainteresowanie ciałem słonecznym było coraz większe, a to wibruje zgodnie z naszymi szczególnymi zniekształceniami.

Odkryliśmy, że na każde słowo, które mogliśmy wypowiedzieć, przypadało trzydzieści wrażeń, które wywieraliśmy samym naszym istnieniem, co zdezorientowało istoty, którym przyszliśmy służyć. Po krótkim czasie odsunęliśmy się od tych istot i spędziliśmy dużo czasu próbując zrozumieć, jak najlepiej służyć tym, którym ofiarowaliśmy się w miłości/świetle.

Ci, którzy mieli kontakt z tym geograficznym bytem, który znacie jako Atlantyda, wyobrazili sobie potencjały uzdrawiania przy użyciu bytów w kształcie piramid. Rozważając to i dokonując korekt ze względu na różnice w kompleksach zniekształceń dwóch kultur geograficznych, jak je nazywacie, ponownie stanęliśmy przed Radą, oferując Radzie ten plan jako pomoc w uzdrowieniu i w długowieczności tych, którzy żyli na obszarze znanym jako Egipt. W ten sposób mieliśmy nadzieję ułatwić proces uczenia się, a także zaoferować filozofię wyrażającą Prawo Jedności. Rada ponownie wydała zgodę.

Około jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu weszliśmy poprzez formę myślową do waszego - poprawiamy ten instrument. Czasami mamy trudności z powodu niskiej witalności. Około osiem pięć zero zero [8500] lat temu, uważnie rozważając te koncepcje, wróciliśmy, nigdy nie opuszczając w myślach, do obszarów myślokształtu waszego wibracyjnego kompleksu planetarnego i rozważaliśmy przez kilka waszych lat, wg tego jak mierzycie czas, jak właściwie zbudować te konstrukcje.

Pierwsza, Wielka Piramida, powstała około sześciu tysięcy [6000] waszych lat temu. Następnie, po kolei, po wykonaniu przy pomocy myśli budowli lub architektury Wielkiej Piramidy, używaliśmy więcej, powiedzmy, materiału lokalnego lub ziemskiego, a nie materiału myślowego, do budowy pozostałych konstrukcji piramidalnych. Trwało to przez około tysiąc pięćset [1500] waszych lat.

W międzyczasie przekazywano informacje dotyczące inicjacji i uzdrawiania kryształami. Ten znany jako „Echnaton” był w stanie dostrzec tę informację bez znaczących zniekształceń i przez pewien czas poruszał, powiedzmy, niebo i ziemię, aby wprowadzić Prawo Jedności i uporządkować kapłaństwo tych struktur zgodnie ze zniekształceniami inicjacji i prawdziwego współczującego uzdrawiania. To nie miało być długotrwałe.

W momencie fizycznego rozpadu tej istoty na waszym planie fizycznym trzeciej gęstości, jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze nauki zostały szybko wypaczone, a nasze struktury ponownie powróciły do użytku przez tak zwaną „arystokrację”, czyli tych ze zniekształceniami w kierunku władzy.

60.14 Pytający: Czy zatem duża podwodna piramida u wybrzeży Florydy jest jedną z piramid balansujących zbudowanych przez Ra, czy też jakiegoś innego kompleksu pamięci społecznej? A jeśli tak, to którego?

Ra: Jestem Ra. Ta piramida, o której mówisz, była piramidą, której budowa była wspomagana przez istoty kompleksu pamięci społecznej szóstej gęstości, pracujące z Atlantydami przed naszą pracą z, jak ich nazywacie, Egipcjanami.

60.15 Pytający: Wspomniałeś o współpracy z jedną inną grupą niż Egipcjanie. Kim oni byli?

Ra: Jestem Ra. Były to istoty z Ameryki Południowej. Podzieliliśmy nasze siły, aby pracować w tych dwóch kulturach.

93.15 Pytający: Zatem Ra przedstawił obrazy, które znamy teraz jako tarot, aby ówcześni egipscy adepci mogli przyspieszyć swój rozwój osobisty. Czy to prawda i czy był jakiś inny powód, dla którego Ra przedstawiał te obrazy?

Ra: Jestem Ra. Masz rację.

14.5 Pytający: Czy egipska wizyta sprzed 11 000 lat była jedyną, w której rzeczywiście chodziłeś po ziemi?

Ra: Jestem Ra. Rozumiem, że twoje pytanie zostało zniekształcone w kierunku jaźni, a nie innych jaźni. My, członkowie kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, chodziliśmy między wami tylko w tamtym czasie.

92.8 Pytający: Więc mówisz, że karty, które tutaj mamy są najlepszymi dostępnymi kartami w naszej obecnej iluzji na ten moment?

Ra: Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest słuszne, ponieważ uważamy tak zwany tarot egipski za najbardziej niezniekształconą wersję obrazów, które zaoferował Ra. Nie oznacza to, że inne systemy mogą na swój sposób nie tworzyć pomocnej architektury do rozważenia przez adepta archetypowego umysłu.

23.2 Pytający: Powiedziałeś wczoraj, że pojawiliście się wówczas na niebie nad Egiptem. Czy egipskie istoty były w stanie zobaczyć was na swoim niebie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

14.26 Pytający: Kiedy kontaktujecie się z istotami w ich snach lub w innych sytuacjach, zakładam, że te istoty muszą najpierw poszukiwać w kierunku Prawa Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Na przykład istoty narodu egipskiego były w stanie panteizmu, jak można nazwać zniekształcenie w kierunku oddzielnego kultu różnych części Stwórcy. Udało nam się skontaktować z kimś, kto był zorientowany na Jednego.

24.4 Pytający: Dziękuję. Sposób, w jaki zamierzam kontynuować pracę nad książką, polega na kontynuowaniu ostatniego 25-tysięcznego cyklu, w którym się teraz znajdujemy, i być może zbadaniu trochę warunków czwartej gęstości, a tym samym znalezieniu wielu miejsc, do których możemy wrócić i zagłębić się dalej w Prawo Jedności. Spodziewam się, że pierwszy materiał nie będzie zbyt głęboki w odniesieniu do Prawa Jedności. Mam nadzieję, że wejdę w większe filozoficzne obszary Prawa Jedności w dalszych sesjach, w ten sposób, żeby materiał postępował tak, aby był zrozumiały. Mam nadzieję, że podążam we właściwym kierunku z tym.

Na ostatniej sesji wspomniałeś, że podczas ostatniego 25-tysięcznego cyklu skontaktowano się z Atlantydami, Egipcjanami i mieszkańcami Ameryki Południowej, a następnie Konfederacja odeszła. Rozumiem, że Konfederacja nie wracała przez jakiś czas. Czy mógłbyś mi opowiedzieć o powodach, konsekwencjach i postawach w odniesieniu do następnego kontaktu z tymi na planecie Ziemia?

Ra: Jestem Ra. W przypadku Atlantydów poszerzenie podanych informacji spowodowało, że te działania zostały zniekształcone w kierunku wojowniczości, co spowodowało drugą i ostatnią katastrofę Atlantydy jeden zero osiem dwa jeden [10821] waszych lat w przeszłości, wg tego jak mierzycie czas.

Wielu, wielu zostało przesiedlonych w wyniku działań społecznych zarówno na Atlantydzie, jak i na tych obszarach, które można by nazwać północnoafrykańskimi pustyniami, na które niektórzy Atlantydzi udali się po pierwszym konflikcie. Zmiany na Ziemi trwały nadal z powodu tych, jak byście nazwali, bomb nuklearnych i innej kryształowej broni, zatapiając ostatnie wielkie masy lądowe w przybliżeniu dziewięć sześć zero zero [9600] lat temu.

W eksperymentach egipskich i południowoamerykańskich wyniki, choć nie tak niszczycielskie, były dalekie od pierwotnego zamiaru Konfederacji. Było jasne nie tylko dla nas, ale także dla Rady i Strażników, że nasze metody nie są odpowiednie dla tej konkretnej planety.

Nasza postawa polegała więc na ostrożności, obserwacji i nieustannych próbach twórczego odkrywania metod, dzięki którym kontakt z naszymi istotami mógłby służyć przy jak najmniejszym zniekształceniu, a przede wszystkim z najmniejszą możliwością stania się wypaczeniem lub przeciwieństwem naszych zamiarów w udostępnianiu informacji.

89.23 Pytający: Więc czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie informacje przekazałeś egipskiemu kapłanowi lub Egipcjaninowi, z którym jako pierwszym skontaktowano się lub uczono pierwszego archetypu? Czy możesz to zrobić w granicach Pierwszego Zniekształcenia?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Naszym pierwszym krokiem, jak powiedzieliśmy, było przedstawienie opisów w formie słownej trzech obrazów: jeden, osiem, piętnaście; następnie zadano pytania: „Jak myślisz, co może przedstawiać ptak?” „Jak myślisz, co może przedstawiać różdżka?” „Jak myślisz, co reprezentuje mężczyzna?” i tak dalej, aż ci, którzy studiowali, pracowali nad systemem, w którym używane obrazy zaczęły sugerować system pojęć. Jest to powolna praca, gdy jest wykonywana po raz pierwszy.

Możemy zauważyć ze współczuciem, że niewątpliwie czujesz się zdławiony przez przeciwną trudność, jaką jest ogromna masa obserwacji tego systemu, z których wszystkie mają pewną wartość, ponieważ każdy uczeń doświadczy archetypowego umysłu i jego struktury w unikalny sposób użyteczny dla tego ucznia. Sugerujemy, aby jedna lub więcej osób z tej grupy zrobiło to, co sugerowaliśmy, abyśmy mogli, bez naruszenia [wolnej woli], przedstawić uwagi na ten interesujący temat, które mogą być dalszą pomocą dla osób dociekających w tej dziedzinie.

Zauważylibyśmy w tym czasie, że instrument ma prawie ciągłe rozbłyski bólu. Dlatego prosimy, aby każdy z grupy wsparcia był szczególnie świadomy wszelkich dezinformacji, abyśmy mogli jak najszybciej skorygować wszelkie zniekształcenia informacji.

90.29 Pytający: W porządku. I tak nie sądzę, żeby to było tak dobre pytanie.

Gdy Ra początkowo planował pomóc Egipcjanom w ich ewolucji, jaki był najbardziej lub podstawowy koncept – a także drugorzędny i trzeciorzędny, jeśli można je wymienić – które Ra chciał przekazać Egipcjanom? Innymi słowy, jaki był plan treningowy Ra lub harmonogram uświadamiania Egipcjanom tego, co było konieczne do ich ewolucji?

Ra: Jestem Ra. Przybyliśmy do waszych ludzi, aby głosić Prawo Jedności. Chcieliśmy wpoić tym, którzy chcieli dowiedzieć się o jedności, że w jedności wszystkie paradoksy są rozwiązane; wszystko, co jest złamane, zostaje uzdrowione; wszystko, co zostało zapomniane, wychodzi na jaw.

Nie mieliśmy planu nauczania, jak to nazwałeś, w tym sensie, że naszą intencją, gdy chodziliśmy pośród waszych ludzi, było zamanifestowanie tego, o co prosili ci uczeni/nauczyciele, do których przybyliśmy.

Zdajemy sobie sprawę, że ta konkretna linia zadawania pytań – to jest o naturę i architekturę archetypowego umysłu – spowodowała, że pytający podjął bezskuteczną próbę określenia względnej ważności tych pojęć. Nie możemy się uczyć/nauczać nikogo ani nie skorzystalibyśmy z tej okazji od pytającego. Niemniej jednak, skomentujemy.

Adept już wiele pracował, nie tylko w obrębie centrów energetycznych czerwonego, pomarańczowego, żółtego i zielonego, ale już w otwarciu niebieskiego i indygo. Do tego momentu archetypy funkcjonują jako wielka podstawa lub cokół zbudowanej konstrukcji lub posągu, utrzymując kompleks umysłu żywotny, wyrównany i dostępny jako zasób zawsze, gdy może zostać przywołany.

Jest moment, w którym adept podejmuje pracę. Jest to punkt, który przydaje się do jasnego i świadomego rozważenia archetypowego umysłu.

91.18 Pytający: Dziękuję. Mamy następujące obserwacje dotyczące archetypów. Po pierwsze, Matryca Umysłu jest przedstawiona w egipskim tarocie przez mężczyznę, i to traktujemy jako inteligentnie kierowaną twórczą energię. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Jest to niezwykle przemyślane postrzeganie, ponieważ mężczyzna nie jest konkretnie biologicznym mężczyzną, ale męską zasadą.

Zauważysz, że na obrazach są bardzo wyraźne uprzedzenia seksualne. Mają one funkcjonować zarówno jako informacja o tym, która istota biologiczna lub energia przyciągnie dany archetyp, ale także jako bardziej ogólny pogląd, który postrzega polaryzację jako klucz do archetypowego umysłu trzeciej gęstości.

91.26 Pytający: Czy są jakieś inne dodatki do karty numer jeden, poza gwiazdą, które mają inne niż podstawowe archetypowe aspekty?

Ra: Jestem Ra. Istnieją szczegóły każdego obrazu widzianego kulturowym okiem czasu zapisu. Tego można było się spodziewać. Dlatego przyglądając się, powiedzmy, egipskim strojom i systemom mitologicznym użytych na obrazach, o wiele lepiej jest przeniknąć do sedna znaczenia kostiumów lub znaczenia stworzeń, niż trzymać się kultury, która nie jest waszą własną.

W każdej istocie obraz będzie wybrzmiewał nieco inaczej. Dlatego ze strony Ra istnieje chęć umożliwienia kreatywnego wyobrażenia każdego archetypu przy użyciu ogólnych wytycznych, a nie konkretnych i ograniczających definicji.

27.1 Pytający: Pomyślałem, że zaczniemy tą sesją Księgę II Prawa Jedności,* która skupi się na tym, co uważamy za jedyny ważny aspekt naszego istnienia.

Jednakże Jim czuł się zobowiązany zadać dwa pytania, które zadał mu Paul Shockley, a ja zadam je najpierw, na wypadek gdybyś był w stanie odpowiedzieć na nie zanim naprawdę zaczniemy. Pierwsze pytanie brzmi: Paul Shockley przedstawia czaneling - korekta, Paul Shockley obecnie czaneluje to samo źródło, które czanelował Edgar Cayce, a Paul otrzymał informację, że brał udział w projektowaniu i budowie egipskich piramid. Czy możesz nam powiedzieć, jaka była jego rola w tym wysiłku?

Ra: Jestem Ra. To było w waszym kontinuum przestrzeni/czasu dwa okresy i dwa wcielenia. Pierwszy natury fizycznej współpracujący z istotami Konfederacji na tym, co znacie jako Atlantydę, około trzynaście tysięcy [13 000] lat temu. Ta pamięć, powiedzmy, jest zintegrowana w nieświadomości komplekseu umysłu/ciała/ducha tej istoty z powodu jej skrajnego pragnienia zapamiętania służby uzdrawiania i polaryzacji możliwej dzięki mechanizmom kryształu i naładowanego uzdrowiciela.

Drugie doświadczenie, które miało miejsce około tysiąca [1000] lat później, podczas których ta istota przygotowała, w jakiejś części, świadomość ludzi tego, co teraz nazywacie Egiptem, że byli w stanie zaoferować wezwanie, które umożliwiło tym z naszego kompleksu pamięci społecznej do chodzenia pośród waszych ludzi. Podczas tego doświadczenia życiowego istota ta była kapłanem i nauczała i udało jej się zapamiętać w częściowo zniekształconej formie nauki/nauczania atlantydzkich doświadczeń piramidalnych. W ten sposób istota ta stała się budowniczym archetypowej myśli Prawa Jedności ze zniekształceniem w kierunku uzdrawiania, co pomogło naszym ludziom w doprowadzeniu tego do fizycznej manifestacji w tym, co nazwalibyście późniejszym okresem waszego pomiaru czasu.

51.6 Pytający: Nie jestem pewien, czy zapewni to linię zadawania pytań, która będzie owocna, czy też nie. Zadam jednak to pytanie, ponieważ wydawało mi się, że jest tu prawdopodobnie związek.

Na odwrocie książki, Sekrety Wielkiej Piramidy, znajduje się kilka reprodukcji rysunków lub prac egipskich, niektóre przedstawiające ptaki przelatujące nad bytami poziomymi. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i czy ma to jakiś związek z Ra?

Ra: Jestem Ra. Te rysunki, o których mówisz, są jednymi z wielu, które zniekształcają nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do dalszego doświadczenia. Zniekształcenia dotyczą rozważań o specyficznym charakterze procesów tzw. „martwego” kompleksu umysłu/ciała/ducha. W waszej filozofii można to nazwać zniekształceniem Gnostycyzmu: to znaczy przekonaniem, że można osiągnąć wiedzę i właściwą pozycję za pomocą starannie dostrzeżonych i zaakcentowanych ruchów, pojęć i symboli.

W rzeczywistości proces fizycznej śmierci jest taki, jak opisaliśmy wcześniej: taki, w którym dostępna jest pomoc, a jedyną potrzebą w chwili śmierci jest uwolnienie tej istoty z jej ciała przez osoby wokół niej i chwalenie tego procesu przez tych, którzy się smucą. W ten sposób można wspomóc umysł/ciało/ducha, który doświadczył śmierci fizycznej, a nie poprzez różne wyobrażenia starannych i powtarzanych rytuałów.

88.16 Pytający: Zakładam również, co może nie być poprawne, że obecna lista dwudziestu dwóch nazw kart tarota, którą posiadam, nie zgadza się dokładnie z pierwotną generacją tarota Ra. Czy mógłbyś opisać oryginalnego tarota, najpierw mówiąc mi, czy istniały dwadzieścia dwa archetypy? Musiało być tak samo. I czy były takie same jak na liście, którą przeczytałem w poprzedniej sesji, czy były różnice?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej,* każdy archetyp jest kompleksem koncepcji i może być postrzegany nie tylko przez jednostki, ale także przez osoby o tych samych wpływach rasowych i planetarnych w unikalny sposób. Dlatego nie jest pouczające rekonstruowanie raczej niewielkich różnic w terminach opisowych między używanym przez nas tarotem, a używanym przez egipskich i duchowych potomków tych pierwszych studentów tego systemu studiów.

Jedynym wielkim przełomem, jaki dokonał się po naszej pracy w trzeciej gęstości, był właściwy nacisk położony na Arkanum Numer Dwadzieścia Dwa, które nazwaliśmy Wyborem. Z własnego doświadczenia zdawaliśmy sobie sprawę, że taki jednoczący archetyp istnieje, ale nie daliśmy temu archetypowi odpowiedniego kompleksu pojęć, aby jak najskuteczniej wykorzystać ten archetyp w celu promowania naszej ewolucji.

51.4 Pytający: Dlaczego pojazd jest potrzebny do tego transferu? Kiedy ty, jako Ra, udałeś się do Egiptu wcześniej, użyłeś statku w kształcie dzwonu, ale robiłeś to przy pomocy myśli. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego użyłeś pojazdu, a nie tylko zmaterializowałeś ciało?

Ra: Jestem Ra. Pojazd lub statek to myślokształt, na którym nasza koncentracja może działać jako motywator. Nie zdecydowalibyśmy się użyć naszych kompleksów umysłu/ciała/ducha jako skupienia w takiej pracy.

76.8 Pytający: Czy nauki Ra skupiały się na archetypach dla tego Logosu i metodach osiągania bardzo bliskiego przybliżenia się do archetypowej konfiguracji? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, nie będąc prawdą. My z Ra jesteśmy pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Staramy się nauczać/uczyć się tego jednego prawa.

Podczas przestrzeni/czasu egipskiego nauczania/uczenia się pracowaliśmy nad wprowadzeniem kompleksu umysłu, kompleksu ciała i kompleksu ducha do stanu wtajemniczenia, w którym istota mogła kontaktować się z inteligentną energią i w ten sposób sama stać się nauczycielem/uczniem, tak aby uzdrowienie i owoce studiów można było ofiarować wszystkim.

Badanie korzeni umysłu jest częścią ożywienia kompleksu umysłu i, jak zauważyliśmy, dokładne badanie części korzeni umysłu zwanych archetypicznymi jest interesującą i niezbędną częścią całego procesu.

92.7 Pytający: W ostatniej sesji omawialiśmy pierwszą kartę tarota typu egipskiego. Czy są jakieś zniekształcenia w naszych kartach (które opublikujemy w książce, jeśli to możliwe), których Ra pierwotnie nie zamierzał, z wyjątkiem gwiazdy, o której wiemy, że jest zniekształceniem? Albo jakieś dodatki, które Ra zamierzał umieścić w tym konkretnym tarocie?

Ra: Jestem Ra. Zniekształcenia pozostające po usunięciu materiału astrologicznego to te, które mają związek z mitami kultury, której Ra zaoferował to narzędzie nauczania/uczenia się. Dlatego zasugerowaliśmy podejście do obrazów w poszukiwaniu serca obrazu, a nie nadmierne zaangażowanie w kostiumy i stwory kultury, które nie są znane waszemu obecnemu wcieleniu. Nie chcemy dodawać niczego do już zniekształconej grupy obrazów, czując, że chociaż zniekształcenie jest nieuniknione, w obecnym układzie jest ono najmniejsze, jakie można uzyskać.

23.14 Pytający: Czy możesz mi podać przyczyny choroby? Myślę, że już wiem, ale sądzę, że byłoby dobrze, gdyby książka o tym teraz powiedziała.

Ra: Jestem Ra. Jak wspomnieliśmy wcześniej, nie jest to szczególnie pouczające w odniesieniu do Prawa Jedności. Jednakże ziemia, którą znacie jako Egipt, w tamtych czasach była wysoce barbarzyńska w warunkach życia, jak byście je nazwali. Rzece, którą nazywacie Nilem, pozwalano wylewać i cofać się, zapewniając w ten sposób żyzne podłoże dla rozmnażania się chorób przenoszonych przez owady. Również przygotowywanie żywności umożliwiło rozwój chorób. Ponadto w wielu przypadkach występowały trudności ze źródłami wody, a woda, która była pobierana, powodowała choroby z powodu znajdujących się w niej organizmów.

14.4 Pytający: Z poprzedniego materiału rozumiem, że wydarzyło się to 75 000 lat temu. Wtedy rozpoczął się nasz proces ewolucji trzeciej gęstości. Czy możesz mi opowiedzieć historię, odnosząc się tylko do punktów rozwoju, że tak powiem, które wydarzyły się w ciągu tych 75 000 lat, w jakimkolwiek konkretnym czasie lub punktach w których podjęto próby zwiększenia rozwoju tej trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Pierwsza próba pomocy waszym narodom miała miejsce w tamtym czasie siedem pięć zero zero zero [75 000]. Ta próba siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] waszych lat temu została wcześniej opisana przez nas.*

Następna próba miała miejsce około pięć osiem zero zero zero, pięćdziesiąt osiem tysięcy [58 000] waszych lat temu, trwających przez długi czas w waszej mierze, wraz z tymi z Mu, jak nazywacie tę rasę, lub społeczny kompleks umysłu/ciała/ducha.

Następna próba była długo oczekiwna i miała miejsce około trzynastu tysięcy [13 000] waszych lat temu, kiedy ofiarowano pewne inteligentne informacje Atlantydzie, które są tego samego rodzaju uzdrawianiem i pracą z kryształami, o których mówiliśmy wcześniej.*

Następna próba to jeden zero zero zero, jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu. Są to przybliżenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie przetworzyć waszego systemu pomiaru kontinuum przestrzeni/czasu. To było w tym, co nazywacie Egiptem i o tym też mówiliśmy.*

Te same istoty, które przyszły z nami, wróciły około trzy pięć zero zero [3500] lat później, aby po raz kolejny spróbować pomóc kompleksowi społecznemu umysłu/ciała/ducha w Ameryce Południowej. Jednakże piramidy tych tak zwanych miast nie miały być wykorzystywane we właściwy sposób. Dlatego nie kontynuowano tego.

Około trzy zero zero zero, trzy tysiące [3000] lat temu miało miejsce lądowanie także w waszej Ameryce Południowej, jak to nazywacie. Było kilka prób pomocy waszym narodom około dwa trzy zero zero [2300] lat temu, to na obszarze Egiptu.* Przez pozostałą część cyklu, nigdy nie opuściliśmy waszego piątego wymiaru i pracowaliśmy w tym ostatnim małym cyklu, aby przygotować się do zbiorów.

2.2 Pytający: Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o swoim tle historycznym, o swoich wcześniejszych czasach w iluzji, być może o twojej inkarnacji na tej planecie, o której mówiłeś wcześniej oraz o kontaktach z wcześniejszymi rasami na tej planecie? Wtedy mielibyśmy od czego zacząć pisząc tę książkę.

Ra: Jestem Ra. Zdajemy sobie sprawę, że twój umysł/ciało oblicza właściwą metodę wykonania zadania stworzenia instrumentu nauczania/uczenia się. Zdajemy sobie sprawę, że znajdujesz nasze wcielenie, jak to nazywasz, interesującym. Czekaliśmy na drugie pytanie, aby podkreślić, że czas/przestrzeń kilku tysięcy waszych lat to powierzchowne zainteresowanie. Tak więc, przekazując te informacje, prosimy, aby należycie nie akcentowano naszych doświadczeń w waszej lokalnej przestrzeni/czasie. Nauczanie/uczenie się, za które odpowiadamy, jest raczej filozoficzne niż historyczne. Teraz zajmiemy się twoją prośbą, która jest nieszkodliwa, jeśli zostanie odpowiednio oceniona.

Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy jedenaście tysięcy lat temu przybyli do dwóch z waszych kultur planetarnych, które w tamtym czasie były blisko związane ze stworzeniem Jednego Stwórcy. To było nasze naiwne przekonanie, że możemy nauczać/uczyć się poprzez bezpośredni kontakt, a zniekształcenia wolnej woli poszczególnych uczuć lub osobowości nie były zagrożone, jak sądziliśmy, zakłóceniem, ponieważ te kultury były już blisko związane z wszechogarniającą wiarą w żywotność lub świadomość wszystkiego.

Przyszliśmy i zostaliśmy powitani przez ludzi, którym chcieliśmy służyć. Próbowaliśmy im pomóc technicznymi sposobami związanymi z leczeniem zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha poprzez użycie kryształu odpowiedniego do zniekształcenia, umieszczonego w odpowiednich seriach stosunków materiału czasu/przestrzeni. W ten sposób powstały piramidy.

Okazało się, że technologia ta była głównie zarezerwowana dla osób ze skutecznym zniekształceniem umysłu/ciała w kierunku władzy. Nie było to intencją Prawa Jedności. Opuściliśmy waszych ludzi. Grupa, która miała pracować z ludźmi z obszaru Ameryki Południowej, jak nazywacie tę część waszej sfery, nie poddała się tak łatwo. Oni wrócili. My nie. Jednakże nigdy nie opuściliśmy waszych wibracji z powodu naszej odpowiedzialności za zmiany w świadomości, które najpierw spowodowaliśmy, a potem odkryliśmy, że zostały zniekształcone w sposób, niezwiązany z Prawem Jedności. Próbowaliśmy skontaktować się z władcami ziemi, do której przybyliśmy, tej, którą nazywacie Egiptem lub na niektórych obszarach, Ziemią Świętą.

W osiemnastej dynastii, jak jest to znane w waszych zapisach zniekształceń przestrzeni/czasu, byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem, jakbyście go nazywali. Mężczyzna miał niewielkie doświadczenie życiowe na waszym planie i był... jak nazwałby ten instrument, wędrowcem. W ten sposób ten kompleks umysłu/ciała/ducha otrzymał nasze zniekształcenia komunikacyjne i był w stanie połączyć swoje zniekształcenia z naszymi.

Ta młoda istota otrzymała wibracyjny kompleks dźwiękowy, który wibrował na cześć boga dobrobytu, jak ten kompleks umysłu/ciała, który nazywamy dla wygody intrumentem, nazwałby „Amonem”. Istota ta zdecydowała, że to imię, będące na cześć jednego z wielu bogów, było nie do przyjęcia i nie mogło zostać włączone do jego dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. W ten sposób zmienił swoje imię na takie, które uhonorowało dysk słoneczny. To zniekształcenie, zwane „Aten”, było bliskim zniekształceniem dla naszej rzeczywistości, jak rozumiemy naszą własną naturę zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Jednakże nie jest to całkowicie zgodne z zamierzonym nauczaniem/uczeniem, które zostało wysłane. Istota ta, Echnaton, przekonała się, że wibracja Jedości była prawdziwą wibracją duchową i dlatego ustanowiła Prawo Jedności.

Jednakże przekonania tej istoty zostały zaakceptowane przez bardzo niewielu. Jego kapłani udawali, że służą, bez duchowego zniekształcenia w kierunku poszukiwaniania. Ludzie kontynuowałi swoje wierzenia. Kiedy ta istota nie była już w tej gęstości, spolaryzowana wiara w wielu bogów ponownie wyszła na pierwszy plan i trwała, dopóki ten znany jako Mahomet nie przyniósł ludziom bardziej zrozumiałego zniekształcenia relacji umysłu/ciała/ducha.

Czy masz w tym momencie bardziej szczegółowe pytanie?

22.21 Pytający: Czy w takim razie postęp technologiczny Atlantydy nastąpił z powodu tego wezwania? Zakładam, że wezwanie zostało odebrane, aby przynieść im Prawo Jedności i Prawo Miłości jako zniekształcenie Prawa Jedności, ale czy oni również otrzymali informacje technologiczne, które spowodowały, że wyrośli na tak wysoce technologiczne społeczeństwo?

Ra: Jestem Ra. Nie na początku. Mniej więcej w tym samym czasie, gdy po raz pierwszy pojawiliśmy się na niebie nad Egiptem i od tego czasu kontynuując, inne istoty Konfederacji pokazały się Atlantydom, którzy osiągnęli poziom filozoficznego zrozumienia, jeżeli możemy naciągnąć znaczenie tego słowa, które było zgodne z komunikacją, aby zachęcić i zainspirować studia nad tajemnicą jedności.

Jednakże w odpowiedzi na prośby o uzdrowienie i inne zrozumienia przekazywano informacje dotyczące kryształów i budowy piramid oraz, jak byście to nazwali, świątyń, które były związane ze szkoleniem.

23.1 Pytający: Mówiłeś wczoraj o pierwszym kontakcie Konfederacji, który miał miejsce podczas naszego trzeciego głównego cyklu. Powiedziałeś, że pojawiliście się na niebie nad Egiptem w mniej więcej tym samym czasie, gdy pomoc została po raz pierwszy udzielona Atlantydzie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego udaliście się do Egiptu i jakie było wasze, powiedzmy, nastawienie i sposób myślenia, kiedy po raz pierwszy przybyliście do Egiptu?

Ra: Jestem Ra. W czasie, o którym mówisz, byli tacy, którzy zdecydowali się oddawać cześć bogu słońca o jastrzębiej głowie, którego znacie jako kompleks wibracyjny dźwięku „Horus”. Ten kompleks wibracyjny dźwięku przejął inne kompleksy wibracyjne dźwięku, a obiektem kultu był dysk słoneczny przedstawiony w pewnym zniekształceniu.

Przyciągnęło nas, aby spędzić trochę czasu, jakbyście to nazwali, na studiowaniu ludzi w celu znalezienia poważnego zainteresowania poszukiwaniem, w którym moglibyśmy pomóc bez naruszania prawa. Odkryliśmy, że w tamtym czasie kompleks społeczny był dość wewnętrznie sprzeczny w swoich tak zwanych wierzeniach religijnych i dlatego nie było odpowiedniego wezwania dla naszej wibracji. Tak więc w tym czasie, który znacie jako około osiemnaście tysięcy [18 000] lat w waszej przeszłości, odeszliśmy bez podjęcia działań.

24.6 Pytający: Dziękuję. Zakładam zatem, że Konfederacja przez pewien czas trzymała się z dala od Ziemi. Jaki warunek spowodował następny kontakt Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. W przybliżeniu przez trzy sześć zero zero [3600] waszych lat w przeszłości, tak jak mierzycie czas, nastąpił napływ tych z grupy Oriona, jak ich nazywacie. Ze względu na narastające negatywne wpływy na myślenie i zniekształcenia w działaniu, byli w stanie rozpocząć pracę z tymi, którzy mieli wrażenie z dawnych czasów, jak możnaby powiedzieć, takie, że są wyjątkowi lub inni.

Istota Konfederacji, wiele, wiele tysięcy lat temu, ta, którą możesz nazwać Jahwe, przez klonowanie genetyczne stworzyła te szczególne uprzedzenia wśród tych ludów, które stopniowo przybyły, aby zamieszkać w pobliżu Egiptu, jak również w wielu, wielu innych miejscach z powodu rozproszenia po zatonięciu masy lądowej Mu. Tutaj grupa Oriona znalazła żyzną glebę, na której można było zasiać nasiona negatywności; nasiona te, jak zawsze, były nasionami elit, odmiennych, tych, którzy manipulują lub zniewalają innych.

Ten znany jako Jahwe czuł wielką odpowiedzialność wobec tych istot. Jednak grupa Oriona była w stanie wpoić ludom imię Jahwe jako odpowiedzialnego za ten elitaryzm. Jahwe był wtedy w stanie przyjąć, jak byście to nazwali, zbiór jego wzorców wibracyjnych i stał się w efekcie bardziej elokwentnie skutecznym kompleksem wibracji dźwiękowych.

W tym kompleksie stary Jahwe, teraz nienazwany, ale oznaczający „On przychodzi”, zaczął wysyłać pozytywnie zorientowaną filozofię. To było w waszej przeszłości, mniej więcej, dwa - poprawiamy ten instrument - trzy trzy zero zero [3300] lat. W ten sposób połączono większą część tego, co stało się znane jako Armageddon.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy