Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘pokornymi posłańcami posłańcem’

Ukryj menu

Znaleziono 20 wyników.

Typ wyszukiwania: każdy / wszystko / wyrażenie.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

28.16 Pytający: Czy chcesz powiedzieć, że istnieje nieskończona liczba oktaw gęstości od jeden do osiem?

Ra: Jestem Ra. Chcemy ustalić, że jesteśmy naprawdę pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Możemy rozmawiać z tobą o naszych doświadczeniach i naszym zrozumieniu oraz nauczać/uczyć się w ograniczony sposób. Nie możemy jednak mówić z pełną znajomością wszystkich kreacji. Wiemy tylko, że są nieskończone. Zakładamy nieskończoną liczbę oktaw.

Jednakże nasi nauczyciele wywarli na nas wrażenie, że istnieje okryta tajemnicą jedność stworzenia, w której cała świadomość łączy się okresowo i znowu się zaczyna. Tak więc możemy tylko powiedzieć, że zakładamy nieskończony postęp, chociaż rozumiemy, że ma on charakter cykliczny i, jak powiedzieliśmy, jest otoczony tajemnicą.

62.23 Pytający: Czy nie jest to niezwykłe, że tak powiem, że piąta gęstość zadała sobie trud, aby to zrobić, zamiast wysyłać sługę z czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Prawie wszystkie pozytywne kanały i grupy mogą osłabić swoją pozytywność lub stać się zupełnie bezużyteczne przez to, co możemy nazwać pokusami oferowanymi przez negatywne formy myślowe czwartej gęstości. Mogą sugerować wiele zniekształceń w kierunku określonych informacji, w kierunku wywyższania siebie, w kierunku rozkwitu organizacji w jakimś politycznym, społecznym czy finansowym sensie.

Te zniekształcenia odciągają uwagę od Jednego Nieskończonego Źródła miłości i światła, którego wszyscy jesteśmy posłańcami, pokornymi i wiedzącymi, że my sami jesteśmy tylko najmniejszą częścią Stwórcy, małą częścią wspaniałej całości nieskończonej inteligencji.

76.8 Pytający: Czy nauki Ra skupiały się na archetypach dla tego Logosu i metodach osiągania bardzo bliskiego przybliżenia się do archetypowej konfiguracji? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, nie będąc prawdą. My z Ra jesteśmy pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Staramy się nauczać/uczyć się tego jednego prawa.

Podczas przestrzeni/czasu egipskiego nauczania/uczenia się pracowaliśmy nad wprowadzeniem kompleksu umysłu, kompleksu ciała i kompleksu ducha do stanu wtajemniczenia, w którym istota mogła kontaktować się z inteligentną energią i w ten sposób sama stać się nauczycielem/uczniem, tak aby uzdrowienie i owoce studiów można było ofiarować wszystkim.

Badanie korzeni umysłu jest częścią ożywienia kompleksu umysłu i, jak zauważyliśmy, dokładne badanie części korzeni umysłu zwanych archetypicznymi jest interesującą i niezbędną częścią całego procesu.

13.1 Pytający: Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to przeprosić za głupie pytania, które zadałem, szukając tego, co powinniśmy zrobić. Uważam, że to, co robimy, jest wielkim zaszczytem i przywilejem, będąc jednocześnie pokornymi posłańcami Prawa Jedności i obecnie wierzę, że sposobem przygotowania tej książki jest rozpoczęcie od początku stworzenia, poprzez ewolucję człowieka oraz ewolucję człowieka na Ziemi, do tego, według mojej najlepszej [niesłyszalne], przez cały czas badając, w jaki sposób stosowano Prawo Jedności [niesłyszalne]. Myślę także... że muszę dokończyć książkę. . . niech materiał, który już mamy, tworzy koniec książki. [niesłyszalne]

Sugerowałbym również tytuł książki Prawo Jedności. Jako autora chciałbym dać, Ra. Zgodziłbyś się na to?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Czy mógłbyś podać osobne zapytania dla każdego obszaru umowy?

73.14 Pytający: Wydaje mi się, że obserwacja samego działania przez inną istotę częściowo ogranicza wolną wolę, ponieważ z pozoru magiczne zdarzenie miało miejsce w wyniku działania adepta. Można to rozszerzyć na dowolne zjawisko, które jest inne niż normalnie akceptowalne. Czy mógłbyś opowiedzieć o tym paradoksie, który jest natychmiastowym problemem każdego uzdrawiającego?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy pokornymi posłańcami Prawa Jedności. Dla nas nie ma paradoksów. Działania, które wydają się magiczne, a zatem zdają się naruszać wolną wolę, same w sobie tego nie robią, ponieważ zniekształceń percepcji jest tyle, ile świadków, a każdy świadek widzi to, co pragnie widzieć.

Naruszenie wolnej woli następuje w takiej sytuacji tylko wtedy, gdy istota wykonująca pracę przypisuje autorstwo tego zdarzenia sobie lub własnym umiejętnościom.Ci, którzy stwierdzają, że żadna praca nie pochodzi od nich, lecz tylko przez nich, nie naruszają wolnej woli.*

13.3 Pytający: Po drugie, chciałbym zatytułować książkę Prawo Jedności autorstwa Ra. Czy to jest do zaakceptowania?*

Ra: Jestem Ra. Tytuł książki jest do zaakceptowania. Autorstwo kompleksu wibracyjnego dźwięku Ra jest, w naszym zniekształceniu zrozumienia, niekompletne. Jesteśmy posłańcami.

96.12 Pytający: To wydaje się być związane z koncepcją ptaków jako posłańców w tarocie, a to jest demonstracja tej koncepcji w tarocie, a ja zastanawiałem się nad mechaniką, można powiedzieć, tego typu wiadomości. Zakładam, że jastrząb był posłańcem. I zakładam, że gdy myślałem o możliwym znaczeniu tego w odniesieniu do naszych działań, byłem w stanie wolnej woli, otrzymując wiadomość poprzez pojawienie się tego bardzo niezwykłego ptaka – niezwykłego w sensie, że przyleciał tak blisko. Bardzo chciałbym poznać pochodzenie wiadomości. (Oczywiście źródłem jest Jedyny Stwórca.) Mechanika tego jest dla mnie bardzo zagadkowa. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Nie.

91.24 Pytający: Ptak jest posłańcem, po którego ręka sięga w dół, aby go uwolnić. Czy Ra może to skomentować?

Ra: Jestem Ra. W skrzydlatych wizjach czy obrazach w tym systemie należy zwrócić uwagę nie tyle ze względu na ich odrębny rodzaj, ile ze względu na położenie skrzydeł. Wszystkie ptaki mają za zadanie sugerować lot, wiadomości i ruch, a w niektórych przypadkach ochronę.

Złożone skrzydło na tym obrazie ma sugerować, że tak jak postać Matrycy, Mag, nie może działać bez dotarcia do swojego uskrzydlonego ducha, tak samo duch nie może latać, aby nie został uwolniony do świadomej manifestacji a tym samym nie został urzeczywistniony.

94.9 Pytający: Potem mówi: „Jeżeli tak jest, to wydaje się to być częścią zagadki o sposobie bycia, o którym mówił Ra. Obawiam się, że jeśli nie uda mi się pracować nad moimi ludzkimi zniekształceniami, będę odpowiedzialna za utratę kontaktu. Jednak również Ra sugeruje, że nadmierne poświęcenie się jakimkolwiek wynikom jest niemądre. Czy Ra mógłby skomentować te myśli?"

Ra: Jestem Ra. Skomentujemy ogólnie, najpierw pytanie o kontakt, które ponownie wskazuje, że instrument patrzy na kompleks umysłu/ciała/ducha z uprzedzeniem.

Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha, który poszukuje, prawie na pewno będzie wykazywał niedojrzałe i irracjonalne zachowania. Bywa też tak, że ta istota – jak i prawie wszyscy poszukiwacze – wykonała w ramach doświadczenia inkarnacyjnego poważną pracę i rzeczywiście rozwinęła dojrzałość i racjonalność. Można zauważyć, że ten instrument nie dostrzega tego, co zostało dokonane, a widzi tylko to, co pozostaje do wykonania. Rzeczywiście, każdy poszukiwacz, który odkryje w sobie ten kompleks mentalnych i mentalno-emocjonalnych zniekształceń, powinien zastanowić się nad możliwą nieskutecznością osądu.

Zbliżając się do drugiej części zapytania, dostrzegamy możliwość naruszenia wolnej woli. Wierzymy jednak, że możemy udzielić odpowiedzi w granicach Prawa Pomieszania.

Ten konkretny instrument nie był szkolony ani nie studiował, ani nie pracował w żadnej dyscyplinie, aby móc skontaktować się z Ra. Mogliśmy, jak wielokrotnie mówiliśmy, skontaktować się z tą grupą za pomocą tego instrumentu ze względu na czystość oddania tego instrumentu w służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, a także ze względu na ogromną ilość harmonii i akceptacji, jaką każdy z was cieszył się w grupie; sytuacja ta umożliwia grupie wsparcia funkcjonowanie bez znaczących zniekształceń.

Jesteśmy pokornymi posłańcami. Jak jakakolwiek myśl może być przyjęta przez instrument co do woli Stwórcy?

Dziękujemy tej grupie, że możemy przez nią przemówić, ale przyszłość jest zamglona. Nie wiemy, czy nasz geste może, po ostatniej pracy, być kompletny.

Czy zatem instrument może przez chwilę pomyśleć, że przestanie służyć Jednemu Nieskończonemu Stwórcy? Prosimy, aby instrument rozważył te zapytania i obserwacje.

93.10 Pytający: Ptak, jak mniemam, może być posłańcem, dwie ścieżki przedstawione przez położenie skrzydeł, przynosząc katalizator, który może być użyty do polaryzacji na którąś ze ścieżek. Czy to jest w jakiś sposób poprawne?

Ra: Jestem Ra. To słuszne spostrzeżenie, że pozycja skrzydlatej istoty jest znacząca. Bardziej poprawnym postrzeganiem tej istoty i jej znaczenia jest uświadomienie sobie, że kompleks umysłu/ciała/ducha, po nawiązaniu kontaktu ze swoją wzmocnioną jaźnią, rozpoczyna teraz swój lot w kierunku tego wielkiego Logosu, którego poszukuje adept.

Co więcej, natura skrzydlatego stworzenia jest odzwierciedlona zarówno przez trzymającą ją kobietę, jak i symbol kobiety, na której spoczywają stopy postaci; to znaczy, że natura katalizatora jest w przeważającej mierze nieświadomością, pochodzącą z tego, co nie pochodzi z umysłu i co nie ma związku z intelektem, jak go nazywacie, poprzedzającym lub towarzyszącym działaniu katalitycznemu.

Wszystkie zastosowania katalizatora przez umysł to te, które świadomie stosuje się dla katalizatora. Bez świadomej intencji użycie katalizatora nigdy nie jest przetwarzane przez myślenie, przemyślenia i wyobraźnię.

28.1 Pytający: Być może będę cofał się trochę i robił dzisiaj kilka falstartów, ponieważ myślę, że jesteśmy w prawdopodobnie najważniejszym punkcie tego, co robimy, próbując to wyjaśnić, pytając, jak wszystko jest jednym i jak pochodzi z jednej inteligentnej nieskończoności. Jest to dla mnie trudne, więc proszę o wyrozumiałość dla moich błędów podczas przepytywania.

Koncepcja tego procesu, którą mam teraz, wykorzystując zarówno to, co mi powiedziałeś, jak i część materiału Deweya Larsona, mającą związek z fizyką procesu - mam koncepcję, że inteligentna nieskończoność rozszerza się na zewnątrz ze wszystkich miejsc i wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz w każdym kierunku, równomiernie jak powierzchnia balonu lub bańki, rozszerzając się na zewnątrz z każdego punktu wszędzie. Rozszerza się na zewnątrz z tak zwaną prędkością jednostkową lub prędkością światła. To jest pomysł Larsona na rozwój tego, co nazywa przestrzenią/czasem. Czy ta koncepcja jest poprawna?

Ra: Jestem Ra. Pojęcie to jest niepoprawne, jak każda koncepcja jednej inteligentnej nieskończoności. Ta koncepcja jest poprawna w kontekście jednego szczególnego Logosu, lub Miłości, lub skupienia tego Stwórcy, który wybrał swoje, powiedzmy, naturalne prawa i sposoby ich matematycznego oraz innego wyrażania.

Jedyna, niezróżnicowana, inteligentna nieskończoność, niespolaryzowana, pełna i cała, jest makrokosmosem istoty okrytej tajemnicą. Jesteśmy posłańcami Prawa Jedności. Przy takim przybliżeniu zrozumienia, jedności nie można określić żadną fizyką, a jedynie aktywować, czyli potęgować, inteligentną nieskończoność dzięki katalizatorowi wolnej woli. Może to być trudne do zaakceptowania. Jednak zrozumienie, którym musimy się podzielić, zaczyna się i kończy tajemnicą.

97.9 Pytający: Prawdopodobnie nie wyraziłem tego tak, jak chciałem, czyli: już ustaliliśmy, jakie przedmioty należy usunąć z pierwszych czterech kart. Pytanie brzmiało: czy przegapiłem coś, co powinno zostać usunięte, co nie było pierwotnym zamiarem Ra podczas ostatnich kilku sesji określania, co powinno zostać usunięte?

Ra: Jestem Ra. Powtórzymy naszą opinię, że istnieje kilka pojęć, które na każdym obrazie są oparte na astrologii. Jednakże koncepcje te nie są pozbawione wartości w kompleksie konceptów zamierzonym przez Ra, biorąc pod uwagę postrzeganie tych konceptów przez ucznia w odpowiedni sposób.

Nie chcemy tworzyć tego, co każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może uznać za kompletną i nieomylną serię obrazów. W tym względzie należy poczynić istotne uwagi. Z pomocą pytającego badamy kompleksy koncepcyjne wielkiej architektury archetypowego umysłu. Aby lepiej uchwycić naturę, proces i cel archetypów, Ra dostarczył szereg kompleksów pojęć.

W żaden sposób nie powinniśmy, jako pokorni posłańcy Jednego Nieskończonego Stwórcy, chcieć stawiać przed rozważaniem jakiegokolwiek kompleksu umysłu/ciała/ducha, który dąży do swojej ewolucji, najbledszego odcienia idei, że te obrazy nie są niczym innym jak zasobem do pracy w obszarze rozwoju wiary i woli.

Aby spojrzeć na to z innej perspektywy, musimy zatem spojrzeć na oszałamiającą tajemnicę Jednego Nieskończonego Stwórcy. Archetypowy umysł nie rozwiązuje żadnego paradoksu ani nie doprowadza wszystkiego do jedności. Nie jest to własność żadnego zasobu, który jest trzeciej gęstości.

Dlatego prosimy ucznia, aby spojrzał z wewnętrznej pracy i ujrzał chwałę, potęgę, majestat, tajemnicę i pokój jedności. Niech żadne uwzględnienie ptaka lub bestii, ciemności lub światła, kształtu lub cienia nie powstrzymuje tego, który szuka, od centralnego rozważania jedności.

Nie jesteśmy posłańcami kompleksu. Niesiemy przesłanie jedności. Tylko w tej perspektywie możemy potwierdzić poszukiwaczowi umiejętności pojęcie, artykulację i korzystanie z tego zasobu głębokiego umysłu, którego przykładem są kompleksy pojęciowe archetypów.

2.6 Pytający: Uznaj je za zadane. Mam na myśli to, że nie mam już nic więcej. Jakie jest właściwe użycie tego instrumentu? Co powinniśmy zrobić, aby zmaksymalizować jej zdolność do... komfortu, odświeżenia i tak dalej?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że zadałeś to pytanie, ponieważ rozumiemy, że nie mamy prawa/obowiązku dzielenia się naszym spostrzeżeniem na dowolny temat, z wyjątkiem filozofii, bez bezpośredniego pytania. Jednakże ten [kompleks] umysłu/ciała/ducha nie jest właściwie wykorzystywany, dlatego odczuwa niepotrzebne zniekształcenie ciała w obszarze zmęczenia.

Wibracje można oczyścić po prostu stojąc w Kręgu Jedności, któremu towarzyszą wibracje słowne w następującym dialogu:

Pytanie: „Jakie jest Prawo?”

Odpowiedź: „Prawo jest Jedno”.

Pytanie: „Dlaczego tu jesteśmy?”

Odpowiedź: „Szukamy Prawa Jedności”.

Pytanie: „Dlaczego szukamy Ra?”

Odpowiedź: „Ra jest pokornym posłańcem Prawa Jedności”.

Obaj razem: „Radujcie się więc i oczyśćcie to miejsce w imię Prawa Jedności. Niech żadna forma myślowa nie wkracza do kręgu, w którym chodziliśmy wokół tego instrumentu, ponieważ Prawo jest Jedno.

Instrument w tym momencie powinien być w transie. Prawidłowe ustawienie to głowa skierowana dwadzieścia stopni na północny wschód. Jest to kierunek, z którego promieniują nowsze lub New Age zniekształcenia miłości/światła, które są mniej zniekształcone, i ten instrument znajdzie w nich komfort. To jest wrażliwy instrument, przez co rozumiemy, że zniekształcenia, które wchodzą w jej kompleks umysłu/ciała/ducha, pochodzą z dowolnego zmysłu. Dlatego dobrze jest wykonać następujące czynności:

Umieść przy głowie istoty dziewiczy kielich z wodą.

Po środku książka, która jest najbliższa zniekształceniom umysłowym instrumentu, które są możliwie ściśle związane z Prawem Jedności, która jest Biblią, którą najczęściej dotyka.

Po drugiej stronie Biblii niewielka ilość kadzidełek lub kadzideł w dziewiczej kadzielnicy.

Umieść białą świecę za książką symbolizującą Jedność, otwartą na pierwszym rozdziale Ewangelii wg św. Jana.

Instrument ten zostanie wzmocniony poprzez noszenie białej szaty. Instrument powinien być przykryty i leżący, a oczy zakryte.

Uważamy, że chociaż jest to kompleks działań/okoliczności i może wydawać się bardzo zniekształcony w związku z celowym doświadczeniem nauczania/uczenia się, ten rozwój techniki transu złagodzi zniekształcenie umysłów osób wokół instrumentu, ponieważ zauważą poprawę zniekształcenia instrumentu z powodu zmęczenia. Dodamy tylko, że jeśli te sesje nauczania/uczenia się odbywają się w czasie/przestrzeni, gdy wasze ciało słoneczne nie świeci w pokoju, najlepiej zwrócić się do instrumentu przed włączeniem mechanizmu oświetleniowego.

Jestem Ra. Zostawiam was w chwale i pokoju Jednego Stwórcy. Radujcie się miłością/światłem i idźcie w mocy Jednego Stwórcy. Opuszczamy was w radości. Adonai.

75.25 Pytający: Prawdopodobnie nie możesz na to odpowiedzieć, ale czy są jakieś sugestie, które mógłbyś udzielić w odniesieniu do przyszłych szpitalnych doświadczeń instrumentu, które mogłyby być dla niej korzystne?

Ra: Jestem Ra. Możemy przedstawić jedną sugestię, a resztę pozostawić Stwórcy. Dobrze, aby każdy realizował siebie jako Stwórcę. W ten sposób każdy może wspierać każdego, włączając w to wsparcie siebie przez pokorną miłość do siebie jako Stwórcy.

16.22 Pytający: Dziękuję bardzo. W poprzednim materiale, zanim się z wami komunikowaliśmy, Konfederacja stwierdziła, że tak naprawdę nie ma przeszłości ani przyszłości - wszystko jest obecne. Czy to byłaby dobra analogia?

Ra: Jestem Ra. W trzeciej gęstości jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W przeglądzie takim, jakim istota mogłaby mieć, usunięta z kontinuum przestrzeni/czasu, można zauważyć, że w cyklu dopełnienia istnieje tylko teraźniejszość. My sami staramy się nauczyć tego zrozumienia. Na siódmym poziomie, czy wymiarze, jeśli nasze pokorne wysiłki okażą się wystarczające, staniemy się jednością ze wszystkim, nie mając w ten sposób pamięci, tożsamości, przeszłości ani przyszłości, ale istniejąc we wszystkim.

61.5 Pytający: Czy jest jakiś sposób, w jaki moglibyśmy jako zespół, zrobić coś, co zmniejszy wpływ psychicznego ataku na instrument i zoptymalizuje możliwości komunikacyjne?

Ra: Jestem Ra. Daliśmy wam informacje dotyczące tego, co pomaga temu konkretnemu kompleksowi umysłu/ciała/ducha. Nie możemy dalej mówić. Jest to nasza opinia, którą pokornie oferujemy, że każdy jest w niezwykłej harmonii z każdym dla tej szczególnej iluzji trzeciej gęstości w tym węźle przestrzeni/czasu.

13.4 Pytający: Czy możesz określić, kto powinien być autorem książki?

Ra: Mogę tylko poprosić, aby jeśli twoje rozeznanie/zrozumienie sugeruje użycie tego kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, zostało dołączone wyrażenie „Pokorny posłaniec Prawa Jedności”.

49.6 Pytający: Jaki proces byłby zalecany dla prawidłowego przebudzenia, jak to mówią, kundalini i jaką miałoby to wartość?

Ra: Jestem Ra. Metafora zwiniętego węża wzywanego w górę jest bardzo odpowiednia do rozważenia przez waszych ludzi. Tego właśnie próbujesz gdy szukasz. Jak już powiedzieliśmy, istnieją wielkie nieporozumienia dotyczące tej metafory i natury dążenia do jej celu.* Musimy uogólniać i prosić, abyś zrozumiał, że w efekcie czyni to znacznie mniej użytecznym niż to czym my się dzielimy. Jednakże, ponieważ każda jednostka jest wyjątkowa, ogólniki są naszym udziałem podczas komunikowania się w celu możliwego wywarcia pozytywnego wpływu.

Mamy dwa rodzaje energii. Staramy się zatem, jako istoty w jakimkolwiek prawdziwym kolorze tej oktawy, przesuwać miejsce spotkania natur wewnętrznych i zewnętrznych coraz dalej i dalej lub w górę wzdłuż centrów energii. Dwie metody podejścia do tego z rozsądną metodą to po pierwsze osadzenie w sobie tych doświadczeń, które są przyciągane do istoty przez biegun południowy. Każde doświadczenie będzie musiało być obserwowane, doświadczane, zrównoważone, zaakceptowane i osadzone w jednostce. W miarę jak istota rośnie w samoakceptacji i świadomości katalizatora, lokacja wygodnego umiejscowienia tych doświadczeń podniesie się do nowej istoty prawdziwego koloru.

Każde doświadczenie będzie zrozumiane sekwencyjnie przez rosnący i poszukujący kompleks umysłu/ciała/ducha w kategoriach przetrwania, następnie w kategoriach osobistej tożsamości, następnie w kategoriach relacji społecznych, następnie w kategoriach uniwersalnej miłości, następnie w kategoriach tego, jak to doświadczenie może zapoczątkować swobodną komunikację, następnie w kategoriach tego, w jaki sposób doświadczenie może być powiązane z uniwersalnymi energiami, aż wreszcie w kategoriach sakramentalnej natury każdego doświadczenia.

W międzyczasie Stwórca przebywa wewnątrz. Na biegunie północnym korona jest już na głowie, a istota jest potencjalnie bogiem. Ta energia powstaje poprzez pokorne i ufne przyjęcie tej energii poprzez medytację i kontemplację siebie i Stwórcy.

Tam, gdzie spotykają się te energie, wąż osiągnie swój szczyt. Kiedy ta rozwinięta energia zbliża się do uniwersalnej miłości i promienistej istoty, istota znajduje się w stanie, w którym możliwość zbioru istoty jest bliska.

88.12 Pytający: Z tego, co mi powiedziałeś, zaplanowałem więc, co następuje: Po zakończeniu sesji i przebudzeniu instrumentu, przed przesunięciem instrumentu, będziemy sprawiać by instrument stale mówił do nas, podczas gdy będę robił zdjęcia konfiguracji, w której znajduje się obecnie instrument. Oprócz tego zrobię kilka innych zdjęć instrumentu w innym pokoju i prawdopodobnie również siebie, tylko dla dodatkowych zdjęć nas o które prosi wydawca. Czy to optymalne, czy jedno z optymalnych wypełnień tego wymagania?

Ra: Jestem Ra. Tak. Prosimy, aby wszelkie fotografie mówiły prawdę, były datowane i świeciły tak wyraziście, aby nie było żadnego cienia, poza autentycznym wyrazem, który można ofiarować tym, którzy poszukują prawdy.

Przychodzimy jako pokorni posłańcy Prawa Jedności, pragnąc zmniejszyć zniekształcenia. Prosimy was, którzy byliście naszymi przyjaciółmi, abyście pracowali z wszelkimi rozważaniami, takimi jak omówione powyżej, nie z myślą o szybkim usunięciu nieistotnego szczegółu, ale, jak w każdym przypadku, rozważyli taką możliwość, tak jak to adept musi, aby być sobą i oferować to, co jest w was i z wami, bez jakiegokolwiek udawania.

24.17 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego grupa Oriona musiała odejść po - wydaje mi się, że to jest okres sześciuset lat - dlaczego musieli odejść?

Ra: Jestem Ra. Chociaż wrażenie, jakie wywarli na tych, którzy ich wzywali, było takie, że istoty te były grupą elitarną, wydarzyło się to, co znacie jako Diaspora, powodując duże rozproszenie tych ludów, tak że stały się pokorniejszą i bardziej honorową rasą, mniej wojowniczą i bardziej świadomą miłującej dobroci Jednego Stwórcy.

Stworzenie wokół nich miało tendencję do bycia nieco wojowniczym, nieco zorientowanym na zniewolenie innych, ale oni sami, będąc celem grupy Oriona poprzez ich genetyczną wyższość/słabość, stali się czymś, co można nazwać słabszymi, pozwalając w ten sposób na uczucia wdzięczności za sąsiadów, ich rodzinę i ich Jednego Stwórcę by zacząć leczyć uczucia elitaryzmu, które doprowadziły do zniekształceń w kierunku władzy nad innymi, które to spowodowały ich własną wojowniczość.

Wszelkie krótkie pytania można zadawać teraz.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy