52 ⇒

⇐ 50

Prawo Jedności Sesje 51 – 64

Ukryj menu

51.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

51.1 Pytający: Rozpoczynając tę sesję, Tom III Prawa Jedności, jest kilka pytań, jedno o dość nieprzemijającym znaczeniu i jedno, które uważam za nieco ulotne, które czuję się zobowiązany zadać z powodu komunikacji z innymi.

Pierwsze to tylko wyjaśnienie ostatnich punktów dotyczących zbiorów dla naszego przyjaciela Leo Sprinkle’a. Zastanawiałem się, czy istnieje nadzór nad zbiorami, a jeśli tak, to dlaczego ten nadzór jest konieczny i jak to działa, skoro zdolność istoty do zbioru to promień fioletowy? Czy konieczne jest, aby istoty nadzorowały zbiory, czy też jest to automatyczne? Czy możesz na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. W czasie zbiorów zawsze są żniwiarze. Owoc jest formowany tak, jak będzie, ale należy zachować pewien nadzór, aby zapewnić, że plon zostanie umieszczony tak, jak powinien, bez obicia lub skazy.

Istnieją trzy poziomy, które czuwają nad zbiorami.

Pierwszy poziom jest planetarny i można go nazwać anielskim. Ten typ opiekuna obejmuje całość kompleksu umysłu/ciała/ducha lub wyższą jaźń istoty oraz te istoty płaszczyzny wewnętrznej, które zostały przyciągnięte do tej istoty poprzez jej wewnętrzne poszukiwanie.

Drugą klasą tych, którzy strzegą tego procesu, są ci z Konfederacji, którzy mają zaszczyt/obowiązek stać w małych miejscach na krawędzi stopni światła/miłości, aby te istoty, które są zbierane, nie potknęły się i nie odpadły z jakiegokolwiek innego powodu niż siła światła, bez względu na to, jak bardzo są zdezorientowane lub nie potrafią nawiązać kontaktu ze swoim wyższym ja. Te istoty Konfederacji łapią tych, którzy się potykają, i ustawiają ich w odpowiedniej pozycji, aby mogli dalej iść w stronę światła.

Trzecią grupą czuwającą nad tym procesem jest grupa, którą nazywacie Strażnikami. Ta grupa pochodzi z oktawy powyżej naszej i służy w ten sposób jako nosiciele światła. Ci Strażnicy zapewniają precyzyjne emisje światła/miłości w niezwykle starannym rozróżnianiu, aby można było ustalić dokładną wibrację światła/miłości każdej istoty.

Zatem zbiory są automatyczne, ponieważ osoby zebrane będą reagować zgodnie z tym, co jest niezmienne podczas zbioru. A tym jest emanacja fioletowego promienia. Jednakże, ci pomocnicy są w pobliżu, aby zapewnić właściwe zbiory, aby każda istota miała najpełniejszą okazję do wyrażenia swojej osobowości fioletowego promienia.

51.2 Pytający: Dziękuję. To następne pytanie wydaje mi się niestotne; jednak zapytał mnie o to ktoś, z kim się komunikowałem, a kto był intensywnie zaangażowany w część zjawiska związanego z UFO. Jeśli uznasz to za zbyt ulotne lub nieważne, pominiemy to, ale zapytano mnie, jak to możliwe, aby statek, powiedzmy, czwartej gęstości mógł tu dotrzeć, tak że wydaje się, że gdy zbliżasz się do prędkości światła, masa dąży do nieskończoności. Rozmawialiśmy o wzroście masy duchowej i było to tylko pytanie, w jaki sposób odbywa się ten transfer z bardzo odległych planet przy pomocy statków. A moje pytanie brzmiałoby, dlaczego statek byłby w ogóle potrzebny? To nie jest ważne pytanie.

Ra: Jestem Ra. Zadałeś kilka pytań. Odpowiemy po kolei.

Po pierwsze, zgadzamy się, że ten materiał jest ulotny.

Po drugie, ci, którzy w większości pochodzą z odległych punktów, jak je nazywasz, nie potrzebują statków, jakie znacie. Samo zapytanie wymaga zrozumienia, którego nie posiadasz. Spróbujemy stwierdzić, co można powiedzieć.

Po pierwsze, jest kilka istot trzeciej gęstości, które nauczyły się używać statków do podróżowania między systemami gwiezdnymi, doświadczając ograniczeń, które teraz rozumiesz. Jednakże takie istoty nauczyły się używać wodoru w sposób inny niż jak to obecnie rozumiecie. Te istoty wciąż potrzebują dość długich okresów czasu, według tego jak je mierzycie, aby się przemieszczać. Niemniej jednak istoty te są w stanie wykorzystać hipotermię do spowolnienia procesów kompleksów fizycznych i psychicznych, aby wytrzymać czas trwania lotu. Ci, którzy są z Syriusza, są tego typu.

Istnieją dwa inne typy:

Jednym z nich jest typ, który, pochodzący z czwartej, piątej lub szóstej gęstości w waszej własnej galaktyce, ma dostęp do rodzaju systemu energetycznego, który wykorzystuje prędkość światła jako procę, a zatem dociera tam, gdzie chce, bez odczuwalnego upływu czasu z waszego punktu widzenia.

Innym rodzajem doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej gęstości innych galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, którzy nauczyli się dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania wszechświata jako jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z miejsca na miejsce za pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek, jeśli można tak powiedzieć, aby zamknąć ciało świetliste istoty.

51.3 Pytający: Zakładam, że ten drugi typ jest typem, którego doświadczamy w większości naszych lądowań z grupy Oriona. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona jest mieszanką przedostatniej i ostatniej grupy.

51.4 Pytający: Dlaczego pojazd jest potrzebny do tego transferu? Kiedy ty, jako Ra, udałeś się do Egiptu wcześniej, użyłeś statku w kształcie dzwonu, ale robiłeś to przy pomocy myśli. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego użyłeś pojazdu, a nie tylko zmaterializowałeś ciało?

Ra: Jestem Ra. Pojazd lub statek to myślokształt, na którym nasza koncentracja może działać jako motywator. Nie zdecydowalibyśmy się użyć naszych kompleksów umysłu/ciała/ducha jako skupienia w takiej pracy.

51.5 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wygłosić stwierdzenie. Jestem przekonany, że w pewnym sensie odbiegam od tematu. Jest to dla mnie bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, o czym mówię. Ale wydaje mi się - i możesz mi powiedzieć, gdzie się mylę w tym stwierdzeniu - że mamy siedem ciał, z których każde odpowiada jednemu z siedmiu kolorów widma. A ta energia, która tworzy te siedem ciał, jest uniwersalnym typem energii, która napływa do naszego środowiska planetarnego i przechodzi przez siedem centrów energii, które nazwaliśmy czakrami, aby rozwijać i doskonalić te ciała.

I to jest… Każde z tych ciał jest w jakiś sposób związane z mentalną konfiguracją, którą posiadamy, z doskonałością każdego z tych ciał oraz możnaby powiedzieć, że całkowite przeistoczenie tej energii jest funkcją tej mentalnej konfiguracji. Poprzez tę mentalną konfigurację możemy do pewnego stopnia zablokować napływy energii, które tworzą każde z tych siedmiu ciał. Czy mógłbyś skomentować, gdzie się mylę i poprawić mnie w tym, co powiedziałem?

Ra: Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest zasadniczo poprawne. Używanie terminu „konfiguracja umysłowa” jest nadmiernym uproszczeniem sposobów blokowania napływów, które występują w waszej gęstości. Kompleks umysłu ma związek z kompleksami ducha i ciała, który nie jest stały. Tak więc blokady mogą wystąpić między duchem a umysłem lub ciałem i umysłem na wielu różnych poziomach. Powtarzamy, że każde centrum energetyczne ma, powiedzmy dla wygody, siedem sub-kolorów. Zatem duchowe/mentalne blokady połączone z umysłowymi/cielesnymi blokadami mogą wpływać na każde z ośrodków energetycznych na kilka różnych sposobów. W ten sposób możesz zobaczyć subtelną naturę równoważenia i procesu ewolucji.

51.6 Pytający: Nie jestem pewien, czy zapewni to linię zadawania pytań, która będzie owocna, czy też nie. Zadam jednak to pytanie, ponieważ wydawało mi się, że jest tu prawdopodobnie związek.

Na odwrocie książki, Sekrety Wielkiej Piramidy, znajduje się kilka reprodukcji rysunków lub prac egipskich, niektóre przedstawiające ptaki przelatujące nad bytami poziomymi. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i czy ma to jakiś związek z Ra?

Ra: Jestem Ra. Te rysunki, o których mówisz, są jednymi z wielu, które zniekształcają nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do dalszego doświadczenia. Zniekształcenia dotyczą rozważań o specyficznym charakterze procesów tzw. „martwego” kompleksu umysłu/ciała/ducha. W waszej filozofii można to nazwać zniekształceniem Gnostycyzmu: to znaczy przekonaniem, że można osiągnąć wiedzę i właściwą pozycję za pomocą starannie dostrzeżonych i zaakcentowanych ruchów, pojęć i symboli.

W rzeczywistości proces fizycznej śmierci jest taki, jak opisaliśmy wcześniej: taki, w którym dostępna jest pomoc, a jedyną potrzebą w chwili śmierci jest uwolnienie tej istoty z jej ciała przez osoby wokół niej i chwalenie tego procesu przez tych, którzy się smucą. W ten sposób można wspomóc umysł/ciało/ducha, który doświadczył śmierci fizycznej, a nie poprzez różne wyobrażenia starannych i powtarzanych rytuałów.

51.7 Pytający: Mówiłeś wcześniej o prędkościach obrotowych centrów energetycznych. Czy mam rację zakładając, że jest to funkcja blokady centrum energii, a im mniej jest ono zablokowane, tym wyższa prędkość obrotowa, co wskazuje na większą napływającą energię?

Ra: Jestem Ra. Częściowo masz rację. W pierwszych trzech centrach energetycznych pełne odblokowanie tej energii stworzy prędkości obrotowe. Jednak gdy istota rozwija wyższe centra energii, centra te zaczną wyrażać swoją naturę poprzez tworzenie struktur kryształowych. Jest to wyższa lub bardziej zrównoważona forma aktywacji centrów energii, ponieważ przestrzenno/czasowa natura tej energii jest transmutowana do czasowo/przestrzennej natury regularyzacji i równoważenia.

51.8 Pytający: Co masz na myśli mówiąc o kryształowych strukturach?

Ra: Jestem Ra. Można zauważyć, że każde z centrów energetycznych kompleksu fizycznego ma charakterystyczną strukturę krystaliczną w bardziej rozwiniętej istocie. Każdy będzie nieco inny, tak jak w waszym świecie nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Niemniej jednak, każdy jest regularny.

Czerwone centrum energii często ma kształt szprychowego koła.

Pomarańczowe centrum energii w kształcie kwiatu zawierającego trzy płatki.

Żółte centrum także ma zaokrąglony kształt, wiele fasetek, jak gwiazda.

Centrum zielonej energii czasami nazywane jest kształtem lotosu, a liczba punktów struktury krystalicznej zależy od siły tego centrum.

Centrum niebieskiej energii, które może mieć około stu faset i być zdolne do olśniewającego blasku.

Centrum indygo jest spokojniejszym centrum, które w wielu przypadkach ma podstawowy trójkątny lub trójpłatkowy kształt, chociaż niektórzy adepci, którzy zbalansowali niższe energie, mogą tworzyć bardziej fasetowe formy.

Centrum energii fioletowej jest najmniej zmienne i czasami jest opisywane w waszej filozofii jako tysiąc płatków, ponieważ jest sumą całości zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha.

51.9 Pytający: W tej chwili odczuwam wrażenie w centrum indygo. Gdyby to centrum było całkowicie aktywowane i wcale nie było zablokowane, czy wtedy nic tam bym nie czuł?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie naruszyłaby Prawo Pomieszania.

51.10 Pytający: Zaraz po śmierci ciała fizycznego stwierdziłeś, że - myślę, że mam rację, gdy to mówię - pierwotnym aktywowanym ciałem jest indygo, a ty stwierdziłeś, że jest to twórca formy. Dlaczego tak jest? Możesz na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie w tej sesji pracy.

Ciało indygo może być postrzegane jako odpowiednik inteligentnej energii. To jest, w mikrokosmosie, Logos. Inteligentna energia całości kompleksu umysłu/ciała/ducha czerpie swe istnienie z inteligentnej nieskończoności, czyli Stwórcy. Tego Stwórcę należy rozumieć, zarówno w makrokosmosie, jak i mikrokosmosie, jako posiadającego, jak powiedzieliśmy, dwie natury: niewzmocnioną nieskończoność, która jest inteligentna - to wszystko, co istnieje.*

Wolna wola wzmocniła zarówno Stwórcę nas wszystkich, jak i nas samych jako współ-Stwórców, dzięki inteligentnej nieskończoności, która ma wolę. Wola ta może zostać wykorzystana przez ciało indygo, czyli ciało formujące, a jego mądrość użyta do wybrania odpowiedniego miejsca i rodzaju doświadczenia, które ten współ-Stwórca lub sub-sub-Logos, którego tak beztrosko nazywacie osobą, zajmie.

Jestem Ra. To jest czas na wszelkie krótkie pytania.

51.11 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Zostawiam was teraz, moi bracia, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

52.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

52.1 Pytający: W poprzedniej sesji stwierdziłeś, że „innym rodzajem doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej gęstości innych galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, którzy nauczyli się dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania wszechświata jako jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z miejsca na miejsce za pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek”.

Chciałbym cię zapytać, kiedy mówisz, że „czwarta, piąta i szósta gęstość innych galaktyk i niektórych w waszej własnej galaktyce”, czy stwierdzasz tutaj, że więcej istot w innych galaktykach rozwinęło zdolności osobowości niż w tej galaktyce do tego typu podróży? Używam terminu galaktyka w odniesieniu do soczewkowatego kształtu 250 miliardów gwiazd.

Ra: Jestem Ra. Po raz kolejny użyliśmy znaczenia tego terminu, galaktyka, które nie mieści się w waszym obecnym słowniku, jeśli tak to nazwiesz. Odnieśliśmy się do waszego systemu gwiezdnego.

Błędem jest zakładanie, że inne systemy gwiezdne są w stanie lepiej manipulować wymiarami niż wasz własny. Chodzi po prostu o to, że oprócz waszego własnego istnieje wiele innych systemów.

52.2 Pytający: Dziękuję. Myślę, że prawdopodobnie dotykam tutaj ważnej kwestii, ponieważ wydaje mi się, że wielką pracą w ewolucji jest dyscyplina osobowości i wydaje się, że mamy dwa rodzaje poruszania się po wszechświecie, jeden wywodzący się z dyscyplin osobowości a drugi wynikający z tego, co nazywasz efektem procy. Nie poruszam nawet prędkości podświetlnej, ponieważ nie uważam tego za zbyt ważne. I uważam ten materiał za ważny tylko ze względu na fakt, że badamy dyscyplinę osobowości.

Czy efekt procy jest używany w podróży - czy jest to, co możesz nazwać intelektualnym lub lewostronnym (lewej półkuli mózgu), typem zaangażowania rozumienia, a nie prawostronnym (prawej półkuli mózgu)?

Ra: Jestem Ra. Twoje postrzeganie tego tematu jest obszerne. Wnikasz w zewnętrzne nauczanie. Wolimy nie używać terminologii prawej i lewej półkuli z powodu niedokładności tej terminologii. Niektóre funkcje są powtarzalne lub zbędne w obu płatach, a ponadto w przypadku niektórych istot funkcje prawej i lewej strony są odwrócone. Warto jednak zastanowić się nad istotą zapytania.

Technologia, w której jako kompleks społeczny jesteście tak zakochani w tym czasie, jest tylko narodzinami manipulacji inteligentnej energii sub-Logosu, która, gdy zostanie przeniesiona znacznie dalej, może przekształcić się w technologię zdolną do wykorzystania grawitacyjnych efektów, o których mówiliśmy. Zwracamy uwagę, że ten termin nie jest dokładny, ale nie ma bliższego terminu.

Dlatego użycie technologii do manipulowania tym, co znajduje się poza jaźnią, jest znacznie mniej pomocne w ewolucji osobistej niż dyscypliny kompleksu umysłu/ciała/ducha, skutkujące pełną wiedzą o jaźni w mikrokosmosie i makrokosmosie.

Dla zdyscyplinowanej istoty wszystko jest otwarte i wolne. Dyscyplina, która otwiera wszechświaty, otwiera również bramy do ewolucji. Różnica polega na tym, że wybieramy albo autostop do miejsca, gdzie można zobaczyć piękno, albo spacer, krok po kroku, niezależny i wolny w tej niezależności, by chwalić siłę do chodzenia i okazję do uświadomienia sobie piękna.

Autostopowicz natomiast rozpraszany jest rozmową i kaprysami drogi oraz zależnością od kaprysów innych, jest zatroskany dotarciem na czas. Autostopowicz widzi to samo piękno, ale nie przygotował się na ugruntowanie doświadczenia w korzeniach umysłu.

52.3 Pytający: Chciałbym zadać to pytanie, aby zrozumieć dyscypliny mentalne i ich ewolucję. Czy pozytywne kompleksy pamięci społecznej z czwartej, piątej i szóstej gęstości lub zorientowane na służbę innym używają efektu procy i dyscypliny osobowości do podróży, czy też używają tylko jednego?

Ra: Jestem Ra. Pozytywnie zorientowany kompleks pamięci społecznej będzie próbował nauczyć się dyscypliny umysłu, ciała i ducha. Są jednak tacy, którzy mając dostępną technologię do wykorzystania sił inteligentnej energii do podróżowania, robią to, ucząc się bardziej odpowiednich dyscyplin.

52.4 Pytający: Przyjmuję zatem, że w pozytywnie zorientowanych kompleksach pamięci społecznej, znacznie większy odsetek z nich korzysta w tej podróży z dyscyplin osobowości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Gdy pozytywna piąta gęstość przechodzi do szóstej, praktycznie nie ma już istot, które używają zewnętrznej technologii do podróży lub komunikacji.

52.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi te same informacje na temat negatywnie zorientowanych kompleksów pamięci społecznej, co do stosunków, w jaki sposób używają procy lub innego efektu, dyscyplin osobowości?

Ra: Jestem Ra. Negatyw czwartej gęstości wykorzystuje efekt świetlnej procy grawitacyjnej, prawdopodobnie 80% jego członków nie jest w stanie opanować dyscyplin niezbędnych dla alternatywnych metod podróżowania. W negatywnej piątej gęstości około 50% w pewnym momencie osiąga niezbędną dyscyplinę, aby używać myśli do podróżowania. Gdy zbliża się szósta gęstość, negatywna orientacja zostaje wprowadzona w zamęt i podejmuje się niewielkich podróży. To, jak odbywa się podróż, to prawdopodobnie 73% przy użyciu światła/myśli.

52.6 Pytający: Czy istnieje zatem jakaś różnica, powiedzmy, blisko końca piątej gęstości w dyscyplinach osobowości wymaganych do tej podróży między orientacją pozytywną a negatywną, wyższej piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Istnieją wyraźne różnice między polaryzacjami, ale nie ma żadnej różnicy w realizacji wiedzy o sobie koniecznej do osiągnięcia tej dyscypliny.

52.7 Pytający: Czy mam zatem rację, zakładając, że dyscyplina osobowości, wiedza o sobie i kontrola, powiedzmy, we wzmacnianiu woli byłyby tym, co każda istota z piątej gęstości postrzegałaby jako te ważne rzeczy?

Ra: Jestem Ra. W rzeczywistości te rzeczy mają znaczenie w gęstościach od trzeciej do wczesnej siódmej. Jedyna korekta niuansów, jaką moglibyśmy wprowadzić, to użycie słowa kontrola. Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że nie jest pożądane ani pomocne dla wzrostu rozumienia, jeśli można tak powiedzieć, że istota sama kontroluje procesy myślowe lub impulsy, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogą one skutkować działaniami niezgodnymi z Prawem Jedności.

Kontrola może wydawać się skrótem do dyscypliny, spokoju i oświecenia. Jednakże ta właśnie kontrola potęguje i wymaga dodatkowego doświadczenia wcielenia, aby zrównoważyć tę kontrolę, czy też represję, tej jaźni, która jest doskonała.

Zamiast tego doceniamy i zalecamy użycie drugiego czasownika w odniesieniu do użycia woli. Akceptacja siebie, wybaczenie sobie i ukierunkowanie woli: oto droga do zdyscyplinowanej osobowości. Twoja zdolność woli jest tym, co jest potężne w tobie jako współ-Stwórcy. Nie można przypisywać tej zdolności zbyt dużej wagi. Dlatego przez tych, którzy są na pozytywnie zorientowanej ścieżce, musi być ona ostrożnie używana i kierowana w służbie innym.

Istnieje wielkie niebezpieczeństwo w używaniu woli, gdy osobowość staje się silniejsza, ponieważ może być używana nawet podświadomie w sposób zmniejszający biegunowość istoty.

52.8 Pytający: Wyczuwam, prawdopodobnie, związek między tym, co właśnie powiedziałeś, a tym, dlaczego tak wielu wędrowców wybrało czas zbiorów na tej planecie, aby się wcielić. Mam rację? To jest niejasny koncept.

Ra: Jestem Ra. Prawdą jest, że szansa na przypomnienie sobie tego, co zostało utracone w zapomnieniu, daje nadmiar okazji do pozytywnej polaryzacji. Wierzymy, że to jest właśnie sedno Twojego zapytania. Jeśli nie, proszę pytać dalej.

52.9 Pytający: No cóż, zadałbym tylko pytanie, dlaczego czas zbiorów jest wybierany przez tak wielu wędrowców jako czas na wcielenie?

Ra: Jestem Ra. Istnieje kilka powodów inkarnacji podczas zbiorów. Można je podzielić za pomocą terminów ja i inna jaźń.

Nadrzędnym powodem ofiarowania tych Braci i Sióstr od Smutku w stanach wcielenia jest możliwość pomagania innym jaźniom poprzez rozjaśnianie zniekształceń świadomości planetarnej oraz prawdopodobieństwo ofiarowania innym jaźniom katalizatora, który zwiększy plony.

Istnieją dwa inne powody, dla których warto wybrać tę służbę, mające związek z jaźnią.

Wędrowiec, jeśli pamięta i poświęci się służbie, polaryzuje się znacznie szybciej niż jest to możliwe w znacznie bardziej etiolowanych domenach katalizatora o większej gęstości.*

Ostateczny powód znajduje się w całości umysłu/ciała/ducha lub całości kompleksu pamięci społecznej, która może sądzić, że jednostka lub członkowie bytu społecznego mogą korzystać z katalizatora trzeciej gęstości w celu podsumowania uczenia się/nauczania, które uważa się za mniej niż idealnie zrównoważone. Dotyczy to szczególnie tych, którzy wchodzą i przechodzą przez szóstą gęstość, gdzie równowaga między współczuciem a mądrością jest doskonała.

52.10 Pytający: Dziękuję. Podobnie jak coś, czego jestem trochę ciekawy, nie ma to większego znaczenia, ale chciałbym wygłosić stwierdzenie jak to intuicyjnie widzę, co może być błędne.

Mówiłeś o efekcie procy i ten termin mnie zaintrygował.

Jedyne, co widzę, to to, że musisz włożyć energię w statek, dopóki nie zbliży się do prędkości światła, a to oczywiście wymaga coraz większej ilości energii. Następuje dylatacja czasu i wydaje mi się, że można by, poruszając się pod kątem 90° do kierunku podróży, w jakiś sposób zmienić tę zmagazynowaną energię w jej zastosowanym kierunku lub sensie, tak abyś wyszedł z przestrzeni/czasu do czasu/przestrzeni z odchyleniem o kąt 90°. Wtedy energia zostanie zabrana w czasie/przestrzeni, a ty ponownie wejdziesz w przestrzeń/czas na końcu tego odwrócenia energii. Czy w jakikolwiek sposób mam rację?

Ra: Jestem Ra. Masz całkowitą rację, jeśli chodzi o wasz język, a dzięki twojemu wyszkoleniu potrafisz lepiej niż my wyrazić tę koncepcję. Naszą jedyną poprawką, jeśli można, byłoby zasugerowanie, że kąt 90°, o którym mówisz, jest kątem, który najlepiej można rozumieć jako część tesseraktu.*

52.11 Pytający: Dziękuję. To tylko mały punkt, który mi przeszkadzał, bez większego znaczenia.

Cóż, czy jest zatem - z punktu widzenia osoby, która chce podążać ścieżką służby innym z naszej obecnej pozycji w trzeciej gęstości - czy jest cokolwiek ważnego poza dyscyplinami osobowości, znajomością siebie i wzmocnieniem woli?

Ra: Jestem Ra. To jest technika. To nie jest serce. Przyjrzyjmy się sednu ewolucji.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy jednym. To jest ta wspaniała nauka/nauczanie. W tej jedności tkwi miłość. To świetna nauka/nauczanie. W tej jedności tkwi światło. To jest podstawowa nauka o wszystkich płaszczyznach egzystencji w materializacji. Jedność, miłość, światło i radość: oto sedno ewolucji ducha.

Lekcje drugiego rzędu to nauka/nauczanie w medytacji i służbie. W pewnym momencie kompleks umysłu/ciała/ducha jest tak płynnie aktywowany i równoważony przez te centralne myśli lub zniekształcenia, że techniki, o których wspomniałeś, stają się całkiem znaczące. Jednakże wszechświat, jego tajemnica jest nieprzerwana, jest jednością. Zawsze zaczyna i kończy się w Stwórcy, a nie w technice.

52.12 Pytający: Dziękuję. Wspominając, w poprzedniej sesji, zbiory, wspomniałeś o przynoszących światło z oktawy. Czy mam rozumieć, że ci, którzy zapewniają światło dla stopniowania ukończenia nauki, są o oktawę powyżej tej, której doświadczamy? Czy możesz mi powiedzieć więcej o tych przynoszących światło, kim są itd.?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Ta gęstość oktawy, o której mówiliśmy, to zarówno omega, jak i alfa, duchowa masa nieskończonych wszechświatów, która ponownie staje się jednym Centralnym Słońcem, czyli Stwórcą. Wtedy rodzi się nowy wszechświat, nowa nieskończoność, nowy Logos, który zawiera wszystko, czego Stwórca sam doświadczył. W tej nowej oktawie są też tacy, którzy wędrują. Wiemy bardzo niewiele co jest poza granicą oktawy, poza tym, że te istoty przychodzą, aby pomóc naszej oktawie w ukończeniu jej Logosu.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, które masz w tej chwili?

52.13 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument ma pewne zniekształcenia w okolicy płuc, które zostały dobrze skompensowane przez położenie kompleksu fizycznego.

Wszystko jest dobrze.

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idź więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

53.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

53.1 Pytający: Najpierw chciałbym poznać stan instrumentu i zadać w jej imieniu dwa pytania. Chciałaby wiedzieć, czy może wykonywać jednogodzinne ćwiczenie dziennie i czy ból, który odczuwa przed sesją, jest spowodowany atakiem Oriona?

Ra: Jestem Ra. Stan instrumentu jest taki, jak podano wcześniej.

Odpowiadając na pytanie o ćwiczenia, teraz, gdy intensywny okres się skończył, instrument ten może, jeśli tak zdecyduje, wykonywać jeden okres zamiast dwóch. Skanując zniekształcenia kompleksu fizycznego tego instrumentu, znajdujemy bieżący okres ćwiczeń na granicy wytrzymałości tego instrumentu. Na dłuższą metę jest to dobre ze względu na kumulację energii życiowej. Na krótką metę to męczy ten byt. Dlatego sugerujemy, by istota była świadoma naszych wcześniejszych napomnień dotyczących innych środków pomagających w odpowiednich zniekształceniach ciała.

Odpowiadając na drugie pytanie, możemy powiedzieć, że trudności kompleksu fizycznego przed kontaktem z naszym kompleksem pamięci społecznej wynikają z działania podświadomej woli instrumentu. Ta wola jest niezwykle silna i wymaga od kompleksu umysłu/ciała/ducha, aby zarezerwować całą dostępną energię fizyczną i witalną dla kontaktu. Tak więc dyskomfort jest odczuwany z powodu dramatycznego zniekształcenia w kierunku fizycznej słabości, podczas gdy ta energia jest przekierowywana. Istota jest, jak można zauważyć, również pod wpływem psychicznego ataku, a to zintensyfikuje istniejące wcześniej warunki i jest odpowiedzialne za skurcze i zawroty głowy, a także zniekształcenia kompleksu umysłu.

53.2 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wiedzieć, czy [imię] może uczestniczyć w jednej z tych sesji w najbliższej przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha, [imię], należy do tej grupy duchem i jest mile widziany. Możesz poprosić o odłożenie specjalnych okresów medytacyjnych, dopóki istota nie usiądzie do tej pracy. Moglibyśmy zasugerować wysłanie fotografii tego znanego jako James Allen* do tej istoty z jego pismem wskazującym na miłość i światło. Odbywa się to podczas medytacji, wprowadzając istotę w pokojową harmonię z każdym z was, tak aby nie było zbędnego marnowania energii podczas wymiany pozdrowień między dwiema istotami, z których obie mają zniekształcenie w kierunku samotności i nieśmiałości, jak to nazywacie. To samo można zrobić ze zdjęciem istoty, [imię], dla osoby znanej jako James Allen.

53.3 Pytający: Dziękuję. Podczas mojej podróży do Laramie pewne rzeczy stały się dla mnie oczywiste, jeśli chodzi o rozpowszechnianie pierwszej książki The Law of One wśród tych, którzy mieli doświadczenia z UFO oraz innymi wędrowcami i będę musiał zadać treraz kilka pytań, które być może będę musiał uwzględnić w Księdze I, aby wyeliminować nieporozumienie, które postrzegam jako możliwość w Księdze I.* Dlatego te pytania, choć w większości nieistotne, mają na celu wyeliminowanie pewnych zniekształceń zrozumienia materiału w Księdze I. Mam nadzieję, że przyjmuję tutaj właściwe podejście. W niektórych przypadkach możesz nie być w stanie odpowiedzieć, ale to w porządku. Przejdziemy wtedy do innych, jeśli nie możesz odpowiedzieć na te, o które pytam.

Najpierw zapytam, czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie są powiązania istot, które skontaktowały się z Betty Andreasson.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest małej wagi. Uczynimy ustępstwa w stosunku do informacji z pewną utratą biegunowości w wyniku naruszenia wolnej woli. Prosimy, aby pytania tego rodzaju były ograniczone do minimum.

Istoty w tym jak i w kilku innych żywo zapamiętanych przypadkach to ci, którzy czując potrzebę zaszczepienia wyobrażeń Konfederacji w taki sposób, aby nie naruszać wolnej woli, używają symboli śmierci, zmartwychwstania, miłości i pokoju jako środków tworzenia, na poziomie myśli, iluzji czasu/przestrzeni będących systematycznym ciągiem wydarzeń, które przekazują przesłanie miłości i nadziei. Ten rodzaj kontaktu jest wybierany poprzez staranne rozważenie członków Konfederacji, którzy kontaktują się z istotą o podobnej wibracji, że tak można powiedzieć. Projekt ten trafia następnie przed Radę Saturna i jeśli zostanie zatwierdzony, zostaje ukończony. Cechą charakterystyczną tego typu kontaktu jest bezbolesna natura doświadczanych myśli oraz treści przekazu, która nie mówi o zagładzie, ale o świcie nowej ery.

53.4 Pytający: Nie jest konieczne, abym zawarł w książce informacje, które właśnie podałeś, aby osiągnąć swój cel. Aby zachować waszą polaryzację, że tak powiem, mogę zachować to jako materiał prywatny, jeśli chcesz. Czy życzysz sobie, żebym nie publikował tego?

Ra: Jestem Ra. To, co wam oferujemy, jest dobrowolne i podlega wyłącznie waszej decyzji.

53.5 Pytający: Tak myślałem, że to powiesz. W takim razie czy możesz mi powiedzieć cokolwiek o „niebieskiej książce”, o której wspominała Betty Andreasson w tym przypadku?

Ra: Jestem Ra. Nie.

53.6 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi opowiedzieć o różnych technikach używanych w służbie innym lub pozytywnie zorientowanych kontaktach Konfederacji z mieszkańcami tej planety, o różnych formach i technikach nawiązywania przez nich kontaktu?

Ra: Jestem Ra. Moglibyśmy.

53.7 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej efektywnym sposobem kontaktu jest ten, którego doświadczasz w tej przestrzeni/czasie. Naruszenie wolnej woli jest wysoce niepożądane. Dlatego te istoty, które są wędrowcami na waszym planie iluzji, będą jedynymi podmiotami projekcji myślowych, które składają się na tak zwane „bliskie spotkania” i spotkania pozytywnie zorientowanych kompleksów pamięci społecznej z wędrowcami.

53.8 Pytający: Czy mógłbyś podać przykład jednego z tych spotkań wędrowca z kompleksem pamięci społecznej, czego doświadczyłby wędrowiec?

Ra: Jestem Ra. Jednym z takich przykładów, które znasz, jest ten znany jako Morris.* W tym przypadku poprzedni kontakt, którego doświadczyły inne istoty z kręgu przyjaciół tej istoty, był zorientowany negatywnie. Jednakże pamiętacie, że ta istota, Morris, była odporna na ten kontakt i nie mogła zobaczyć tego kontaktu fizycznym aparatem optycznym.

Niemniej jednak wewnętrzny głos zaalarmował osobę znaną jako Morris, aby udała się sama w inne miejsce, a tam istota o kształcie formy myślowej i wyglądzie innego kontaktu pojawiła się i spojrzała na tę istotę, budząc w ten sposób w nim pragnienie poszukiwania prawdy tego wydarzenia i ogólnie doświadczeń związanych z jego wcieleniem.

Celem tego rodzaju kontaktu jest poczucie przebudzenia lub aktywacji. Czas trwania i użyte obrazy różnią się w zależności od podświadomych oczekiwań wędrowca, który doświadcza tej okazji do aktywacji.

53.9 Pytający: W „bliskim spotkaniu” statku Konfederacji zakładam, że to „bliskie spotkanie” dotyczy statku typu forma myślowa. Czy wędrowcy w ciągu ostatnich kilku lat mieli „bliskie spotkania” z wylądowanym statkiem typu forma myślowa?

Ra: Jestem Ra. Zdarzyło się to, chociaż jest znacznie mniej powszechne niż w przypadku tak zwanego „bliskiego spotkania” typu Oriona. Możemy zauważyć, że we wszechświecie niekończącej się jedności koncepcja „bliskiego spotkania” jest zabawna, ponieważ czyż nie wszystkie spotkania mają charakter spotkań jaźni z jaźnią? Tak więc jak, jakiekolwiek spotkanie może być mniej niż bardzo, bardzo bliskie?

53.10 Pytający: Zatem, mówiąc o tego typu spotkaniu siebie z samym sobą, czy jacyś wędrowcy z pozytywną polaryzacją kiedykolwiek napotykają na tak zwane „bliskie spotkanie” z Orionem lub negatywnie zorientowaną polaryzacją?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. …

53.11 Pytający: [Przerywa] Dlaczego tak się dzieje?

Ra: Jestem Ra. Kiedy to występuje, jest to dość rzadkie i występuje albo z powodu braku postrzegania przez byty Oriona głębi pozytywności, które mają być napotkane, albo z powodu chęci bytów Oriona do, powiedzmy, próby usunięcia tej pozytywności z tej płaszczyzny istnienia. Taktyki Oriona to zwykle takie, które wybierają proste zniekształcenia umysłu, które wskazują na mniejszą aktywność kompleksu mentalnego i duchowego.

53.12 Pytający: Uświadomiłem sobie bardzo duże zróżnicowanie w kontaktach z jednostkami. Zakładam, że Konfederacja używa formy kontaktu, aby obudzić, jak mówisz, wędrowców a czy możesz podać mi ogólne przykłady metod stosowanych przez Konfederację do obudzenia lub częściowego przebudzenia wędrowców, z którymi się kontaktują?

Ra: Jestem Ra. Metody budzenia wędrowców są zróżnicowane. Centrum każdego podejścia to wejście w świadomość i podświadomość w taki sposób, aby uniknąć wywoływania strachu i zmaksymalizować potencjał zrozumiałego subiektywnego doświadczenia, które ma znaczenie dla istoty. Wiele z nich ma miejsce podczas snu, inne podczas wykonywania wielu czynności na jawie. Podejście jest elastyczne i niekoniecznie obejmuje syndrom „bliskiego spotkania”, o czym wiesz.

53.13 Pytający: A co z zespołem badania fizykalnego. Jak to się ma do wędrowców i kontaktów Konfederacji i Oriona?

Ra: Jestem Ra. Podświadome oczekiwania istot determinują naturę i szczegółowość doświadczeń form myślowych oferowanych przez istoty form myślowych Konfederacji. Tak więc, jeśli wędrowiec oczekuje badania fizykalnego, będzie z konieczności doświadczany z tak niewielkim zniekształceniem w kierunku niepokoju lub dyskomfortu, na ile jest to dopuszczalne z natury oczekiwań podświadomych zniekształceń wędrowca.

53.14 Pytający: A zatem, czy ci, którzy zostali zabrani na statek Konfederacji i Oriona, przechodzą pozorne badanie fizykalne?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie wskazuje na nieprawidłowe myślenie. Grupa Oriona wykorzystuje badanie fizykalne jako sposób na przerażenie jednostki i spowodowanie, by poczuła uczucia zaawansowanej istoty drugiej gęstości, takiej jak zwierzę laboratoryjne. Doświadczenia seksualne niektórych są podtypem tego doświadczenia. Celem jest zademonstrowanie kontroli istot Oriona nad terrańskim mieszkańcem.

Doświadczenia form myślowych są subiektywne i przeważnie nie występują w tej gęstości.

53.15 Pytający: Zatem dochodzi do kontaktów zarówno Konfederacji, jak i Oriona, a „bliskie spotkania” mają podwójną naturę, jak to rozumiem. Mogą należeć do typu kontaktu Konfederacji lub Oriona. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To prawda, chociaż większość kontaktów jest orientacji Oriona.

53.16 Pytający: No cóż, mamy na Ziemi szerokie spektrum istot, jeśli chodzi o zdolność do zbiorów, zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych. Czy Orion celowałby w końce tego spektrum, zarówno zorientowanych pozytywnie, jak i negatywnie, do kontaktu. . . z istotami Ziemi, mam na myśli?

Ra: Jestem Ra. Trudno jest dokładnie odpowiedzieć na to pytanie. Niemniej jednak postaramy się to zrobić.

Najbardziej typowym podejściem istot Oriona jest wybranie tego, co możesz nazwać istotą o słabszym umyśle, ponieważ może to sugerować rozpowszechnienie większej ilości filozofii Oriona.

Niektóre istoty Oriona są przyzywane przez silniej spolaryzowane negatywne istoty waszego węzła przestrzeni/czasu. W takim przypadku dzielą się informacjami, tak jak my teraz to robimy. Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom planetarnym. Wynikająca z tego walka o panowanie, jeśli zostanie przegrana, niszczy polaryzację grupy Oriona.

Podobnie, omyłkowy kontakt Oriona z wysoce spolaryzowanymi pozytywnymi istotami może siać spustoszenie wśród żołnierzy Oriona, chyba że ci krzyżowcy są w stanie zdepolaryzować istotę, z którą się błędnie skontaktowano. To zdarzenie jest prawie niespotykane. Dlatego też grupa Oriona woli kontaktować się fizycznie tylko z istotami o słabszych umysłach.

53.17 Pytający: A zatem, ogólnie rzecz biorąc, mógłbym powiedzieć, że jeśli dana osoba ma „bliskie spotkanie” z UFO lub jakimkolwiek innym rodzajem doświadczenia, które wydaje się być związane z UFO, musi spojrzeć prosto w serce spotkania i wpływu, jaki na niego wywarł, aby ustalić, czy był to kontakt Oriona, czy Konfederacji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jeśli jest tam strach i zagłada, kontakt miał raczej negatywny charakter. Jeśli rezultatem jest nadzieja, przyjazne uczucia i przebudzenie pozytywnego poczucia celowej służby innym, oznaki kontaktu z Konfederacją są ewidentne.

53.18 Pytający: Dziękuję. Nie chciałem robić złego wrażenia materiałem, który zawarliśmy w Księdze I i uznałem za konieczne dodanie części tego materiału. Wiem, że jest to nieistotne, ale, wierzę, że jest to konieczne do pełnego zrozumienia lub, powinienem powiedzieć, do poprawnego podejścia do materiału.

Zadam tutaj kilka pytań. Jeśli nie chcesz na nie odpowiadać, pominiemy je. Chciałbym jednak zapytać, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak w większości - lub większa część istot Konfederacji - jak one wyglądają?

Ra: Jestem Ra. Istota Konfederacji czwartej gęstości wygląda różnie, w zależności od, powiedzmy, pochodzenia jej fizycznego pojazdu.

53.19 Pytający: Czy niektórzy z nich wyglądają tak jak my? Czy mogliby uchodzić za ludzi na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Te [istoty] o takiej naturze należą najczęściej do piątej gęstości.

53.20 Pytający: Zakładam, że ta sama odpowiedź dotyczyłaby grupy Oriona. Czy to jest poprawne? Jeśli chodzi o czwartą i piątą gęstość?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

53.21 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego [imię] miał na sobie tyle srebrnych plamek?

Ra: Jestem Ra. To jest naruszenie. Nie.

53.22 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego źle się poczułem podczas przemówienia Carla Raschkego?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy twoje myśli. Są poprawne i dlatego nie naruszamy [wolnej woli] potwierdzając je. Przestrzeń/czas, w którym przydzielono ci przemówienie, zbliżały się i zostałeś zaatakowany przez Oriona z powodu wielkiego pragnienia niektórych pozytywnie zorientowanych istot, aby zdać sobie sprawę z Prawa Jedności. Można się tego spodziewać, zwłaszcza gdy nie jesteście w grupie użyczających siły sobie nawzajem.

53.23 Pytający: Dziękuję. Czy możesz skomentować moje i instrumentu, jeśli się zgadza, tak zwane doświadczenie piorunu kulistego z dzieciństwa?*

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy.

Byliście odwiedzani przez waszych ludzi, aby życzyć wam powodzenia.

Czy jest jakieś inne krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć?

53.24 Pytający: Nie. Przepraszam, że podczas tej sesji zadałem wiele nieistotnych pytań. Mam nadzieję, że nie sprawiliśmy wam żadnego problemu, zwłaszcza jeśli chodzi o utratę polaryzacji i to jedno pytanie, ale uznałem za konieczne zawarcie części tego materiału, aby ci wędrowcy i inni czytający pierwszą książkę Prawa Jedności nie odebrali złego wrażenia w odniesieniu do ich doświadczeń w kontaktach. Przepraszam za wszelkie problemy, które mogłem spowodować.

Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub wspomóc instrument?

Ra: Jestem Ra. Z instrumentem jest w porządku. Proszę uważnie strzec waszych ustawień [przyborów]. Zostawiamy was teraz, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie dalej, radując się mocą i pokojem Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

54.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

54.1 Pytający: Najpierw chciałbym zapytać o stan instrumentu.

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

54.2 Pytający: Mam pytanie od Jima dotyczące doświadczenia, jakie miał, kiedy po raz pierwszy przeniósł się na swoją ziemię, w którym powiedziano mu: "Klucz do twojego przetrwania przychodzi pośrednio, poprzez nerwowość". Istotą była Angelica. Czy możesz mu udzielić informacji na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Tak.

54.3 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Jak wcześniej zauważyliśmy, każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma kilku dostępnych przewodników.* Cechą dwóch z tych przewodników jest biegunowość mężczyzny i kobiety. Trzeci jest androgyniczny i reprezentuje bardziej zunifikowaną zdolność konceptualizacji.

Przewodniczka mówiąca jako kompleks wibracji dźwiękowych, Angelica, była spolaryzowaną postacią kobiety. Wiadomość może nie zostać w pełni wyjaśniona ze względu na Prawo Pomieszania. Można zasugerować, że aby się rozwijać, obecny będzie stan pewnego niezadowolenia, co da istotcie bodziec do dalszych poszukiwań. To niezadowolenie, nerwowość lub niepokój, jeśli wolisz, nie są same w sobie przydatne. Zatem jego użycie jest pośrednie.

54.4 Pytający: Dziękuję. Chciałbym prześledzić energię, która, jak przypuszczam, pochodzi z Logosu. Zamierzam wygłosić stwierdzenie i pozwolić wam poprawić mnie w stwierdzeniu oraz rozwinąć moją koncepcję.

Z Logosu pochodzą wszystkie częstotliwości promieniowania światła. Te częstotliwości promieniowania składają się na wszystkie gęstości doświadczenia, które są tworzone przez ten Logos. Zakładam, że system planetarny naszego Słońca, we wszystkich jego gęstościach, jest sumą doświadczeń stworzonych przez nasze Słońce jako Logos. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

54.5 Pytający: Zakładam zatem, że różne częstotliwości są rozdzielone, jak powiedzieliśmy, na siedem kolorów; że każdy z tych kolorów może być podstawową częstotliwością dla sub-Logosu naszego Logosu Słońca; i że sub-Logos lub, powiedzmy, jednostka może aktywować którąkolwiek z tych podstawowych częstotliwości lub kolorów i używać ciała, które jest generowane z aktywacji tej częstotliwości lub koloru. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jeżeli poprawnie zrozumieliśmy twoje zapytanie to nie jest to poprawne, ponieważ sub-sub-Logos nie znajduje się w wymiarach, ale tylko we współ-Stwórcach lub kompleksach umysłu/ciała/ducha.

54.6 Pytający: Miałem na myśli to, że kompleks umysłu/ciała/ducha może wtedy mieć aktywowane ciało, które jest jednym z tych siedmiu promieni. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne w tym samym sensie, w jakim słuszne jest stwierdzenie, że każdy może grać na złożonym instrumencie, który rozwija eufoniczny kompleks wibracji harmonicznych, takim jak wasz fortepian i potrafi grać na nim tak dobrze, że może oferować koncerty publiczności, jak byś to powiedział.

Innymi słowy, chociaż prawdą jest, że pojazd w każdym prawdziwym kolorze jest dostępny, potencjalnie potrzebne są umiejętności i dyscyplina, aby wykorzystać możliwości bardziej zaawansowanych lub lżejszych pojazdów.

54.7 Pytający: Sformułowałem te stwierdzenia tylko po to, aby przejść do podstawowego pytania, które chcę zadać. To trudne pytanie.

Mamy inteligentną energię pochodzącą z sub-Logosu, który nazywamy naszym Słońcem, która następnie tworzy - i weźmiemy jako przykład pojedynczy sub-sub-logos, który jest kompleksem umysłu/ciała/ducha. Ta inteligentna energia jest w jakiś sposób modulowana lub zniekształcana, tak że kończy jako kompleks umysłu/ciała/ducha z pewnymi zniekształceniami osobowości, które są konieczne, aby kompleks umysłu/ciała/ducha lub mentalna część tego kompleksu nie zostały zakłócone w celu jeszcze dokładniejszego dostosowania się do pierwotnej inteligentnej energii.

Po pierwsze, chcę wiedzieć, czy moje stwierdzenie na ten temat jest poprawne. Po drugie, chcę wiedzieć, dlaczego tak jest; czy jest jakaś odpowiedź inna niż pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie jest zasadniczo poprawne. Jeśli wnikniesz w naturę Pierwszego Zniekształcenia w zastosowaniu poznawania siebie przez siebie, możesz zacząć dostrzegać cechę nieskończonego stwórcy: różnorodność. Gdyby nie było możliwości dla niezrozumienia, a co za tym idzie dla zrozumienia, nie byłoby doświadczenia.

54.8 Pytający: OK. Kiedy kompleks umysłu/ciała/ducha staje się świadomy tego procesu, wtedy decyduje, że aby mieć te zdolności, pełne zdolności stworzenia i Stwórcy (którego jest małą częścią, ale jednocześnie całością), aby mieć zdolności, które towarzyszą całemu stworzeniu, konieczne jest ponowne zjednoczenie jego myślenia lub zharmonizowanie jego myślenia z Pierwotną Twórczą Myślą w precyzyjnej wibracji lub częstotliwości wibracji, że tak powiem. Aby to zrobić, konieczne jest zdyscyplinowanie osobowości, tak aby dokładnie odpowiadała Pierwotnej Myśli lub Pierwotnej Wibracji, a to jest podzielone na siedem obszarów dyscypliny, z których każdy odpowiada jednemu z kolorów widma. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie, choć poprawne, niesie ze sobą wielki potencjał, że może być niezrozumiane. Precyzja, z jaką każde centrum energetyczne pasuje do Pierwotnej Myśli, polega nie na systematycznym rozmieszczaniu każdego węzła energetycznego, ale raczej na płynnym i plastycznym rozmieszczeniu zrównoważonych mieszanin tych centrów energii w taki sposób, że inteligentna energia jest w stanie się skierować z minimalnymi zniekształceniami.

Kompleks umysłu/ciała/ducha nie jest maszyną. To raczej coś, co można by nazwać poematem tonowym.

54.9 Pytający: Czy wszystkie kompleksy umysłu/ciała/ducha w całym stworzeniu mają siedem centrów energii, w momencie gdy osiągną pełny rozwój lub rozwijają się do tego stopnia, że mogą mieć siedem centrów energii?

Ra: Jestem Ra. Te centra energetyczne mają potencjał w makrokosmosie od początku stworzenia przez Logos. Wychodząc z ponadczasowości wszystko jest przygotowane. Tak jest z nieskończonym stworzeniem.

54.10 Pytający: W takim razie przyjmuję, że Stwórca w swojej inteligentnej ocenie sposobu poznania Siebie stworzył koncepcję siedmiu obszarów poznania. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo błędne. Logos tworzy światło. Natura tego Światła tworzy zatem naturę katalitycznych i energetycznych poziomów doświadczenia w stworzeniu. Tak więc najwyższym ze wszystkich zaszczytów/obowiązków, dane tym z następnej oktawy, jest nadzór nad Światłem w jego przejawach podczas, jak można powiedzieć, empirycznych czasów waszych cykli.

54.11 Pytający: Wygłoszę kolejne stwierdzenie. Kompleks umysłu/ciała/ducha może wybrać, z powodu Pierwszego Zniekształcenia, konfigurację umysłową, która jest dostatecznie przemieszczona z konfiguracji inteligentnej energii o określonej częstotliwości lub kolorze energii napływającej, aby zablokować część przesyłania energii o określonej częstotliwości lub kolorze. Czy to stwierdzenie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

54.12 Pytający: To pytanie może nie być dobre, ale zadam je. Czy możesz mi podać maksymalny procent tej energii, jaki można zablokować w dowolnym kolorze, czy ma to jakiś sens?

Ra: Jestem Ra. We wzorcu napływającej energii istoty może istnieć całkowita blokada jakiejkolwiek energii, koloru lub kombinacji energii lub kolorów.

54.13 Pytający: OK. Zakładam zatem, że pierwsze zniekształcenie jest, że tak powiem, motywatorem lub tym, co pozwala na tę blokadę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie chcemy spierać się, ale wolimy unikać używania terminów, takich jak czasownik, pozwalać. Wolna wola nie pozwala, ani też predeterminacja nie zabrania, na zniekształcenia empiryczne. Raczej Prawo Pomieszania oferuje swobodny dostęp do energii każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Czasownik pozwalać byłby uważany za pejoratywny, ponieważ sugeruje polaryzację między dobrem a złem lub dozwolonym i niedozwolonym.

To może wydawać się drobiazgowe. Jednakże, według naszego najlepszego sposobu myślenia ma to jakąś wagę.

54.14 Pytający: Dziękuję. Ma to również wpływ na mój sposób myślenia i doceniam to, co mi powiedziałeś.

Teraz chciałbym rozważyć pochodzenie katalizatora w… Najpierw mamy stan kompleksu umysłu/ciała/ducha, który jako funkcja pierwszego zniekształcenia osiągnął stan zablokowania lub częściowej blokady jednego lub więcej ośrodków energetycznych. Zakładam, że katalizator jest potrzebny tylko wtedy, gdy występuje przynajmniej częściowe zablokowanie jednego centrum energetycznego. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

54.15 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego?

Ra: Jestem Ra. Chociaż głównym priorytetem jest aktywacja lub odblokowanie każdego centrum energetycznego, priorytetem jest również w tym momencie rozpoczęcie udoskonalania równowagi między energiami, tak aby każdy ton akordu całkowitego istoty wibracyjnej rezonował w jasności, zgodzie i harmonii z każdą inną energią.

To równoważenie, dostrojenie i harmonizacja jaźni jest najbardziej kluczowe dla bardziej zaawansowanych lub biegłych kompleksów umysłu/ciała/ducha. Każda energia może zostać aktywowana bez piękna, które jest możliwe dzięki dyscyplinie i docenieniu osobistych energii lub tego, co możesz nazwać głębszą osobowością lub tożsamością duszy.

54.16 Pytający: Pozwolę sobie na analogię, która właśnie przyszła mi do głowy. Na siedmiostrunowym instrumencie muzycznym można grać przez pełne odchylenie każdej struny, zwolnienie jej i uzyskanie nuty. Albo - gdy struny są zdolne do bycia odchylonymi przez ich pełne odchylenie (produkując nutę) - zamiast produkować nuty w ten sposób, bierzemy indywidualną twórczą osobowość i odchylamy każdą z nich w odpowiedniej ilości i w odpowiedniej kolejności, aby wyprodukować muzykę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. W zrównoważonej jednostce energie czekają, aż ręka Stwórcy zagra harmonię.

54.17 Pytający: Chciałbym zatem prześledzić ewolucję katalizatora w kompleksach umysłu/ciała/ducha oraz sposób, w jaki jest on używany i jest w pełni wykorzystywany do stworzenia tego strojenia. Zakładam, że sub-Logos, który uformował naszą maleńką część stworzenia, wykorzystując inteligencję Logosu, którego jest częścią, dostarcza, że tak powiem, podstawowego katalizatora, który będzie oddziaływał na kompleksy umysłu/ciała jak i kompleksy umysłu/ciała/ducha, zanim osiągną stan rozwoju, w którym mogą rozpocząć programowanie własnego katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Sub-Logos oferuje katalizator na niższych poziomach energii, w pierwszej triadzie; mają one związek z przetrwaniem kompleksu fizycznego. Wyższe centra uzyskują katalizator z inklinacji samego kompleksu umysłu/ciała/ducha w odpowiedzi na wszystkie przypadkowe i ukierunkowane doświadczenia.

Zatem mniej rozwinięta istota będzie postrzegać katalizator wokół siebie w kategoriach przetrwania kompleksu fizycznego z preferowanymi zniekształceniami. Bardziej świadoma istota, będąc świadoma procesu katalitycznego, zacznie przekształcać katalizator oferowany przez sub-Logos w katalizator, który może działać na wyższe węzły energii.

Zatem sub-Logos może zaoferować, powiedzmy, tylko podstawowy szkielet katalizatora. Mięśnie i ciało - mające do czynienia, powiedzmy, z przetrwaniem mądrości, miłości, współczucia i służby - powstają przez działanie kompleksu umysłu/ciała/ducha na podstawowym katalizatorze, tak aby stworzyć bardziej złożony katalizator, który z kolei może być użyty do tworzenia zniekształceń w tych wyższych centrach energii.

Im bardziej zaawansowana istota, tym słabsze połączenie między sub-Logosem a postrzeganym katalizatorem, aż w końcu cały katalizator zostanie wybrany, wygenerowany i wyprodukowany przez jaźń dla jaźni.

54.18 Pytający: Które istoty inkarnowane w tym czasie na tej planecie należałyby do tej kategorii, wytwarzające cały swój katalizator?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że twoje zapytanie jest nieokreślone, ale możemy odpowiedzieć, że liczba tych, którzy całkowicie opanowali zewnętrzny katalizator, jest dość mała.

Większość z tych, których można zebrać w tym węźle przestrzeni/czasu, ma częściową kontrolę nad zewnętrzną iluzją i używają zewnętrznego katalizatora do pracy nad pewnymi zniekształceniami, które nie są jeszcze w równowadze.

54.19 Pytający: W przypadku polaryzacji w służbie sobie, jaki typ katalizatora istoty podążające tą ścieżką zaprogramowałyby, gdy już osiągną poziom programowania własnego katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Istota zorientowana negatywnie zaprogramuje maksymalne oddzielenie i kontrolę nad wszystkimi rzeczami i świadomymi istotami, które postrzega jako inne niż własna jaźń.

54.20 Pytający: Miałem na myśli - rozumiem, w jaki sposób pozytywnie zorientowana istota zaprogramowałaby katalizator taki jak ten, który powodowałby fizyczny ból, gdyby... Zakładam, że istota mogłaby zaprogramować coś, co dałoby jej doznanie fizycznego bólu, gdyby nie podążała ścieżką, którą wybrała. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Proszę powtórzyć zapytanie.

54.21 Pytający: Pozytywnie zorientowana istota może wybrać pewną wąską ścieżkę myślenia i działań podczas inkarnacji i zaprogramować warunki, które powodowałyby fizyczny ból, gdyby nie podążano tą ścieżką. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

54.22 Pytający: Czy istota zorientowana negatywnie mogłaby zrobić coś takiego? Czy mógłbyś podać mi przykład?

Ra: Jestem Ra. Indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha zorientowany negatywnie zazwyczaj programuje bogactwo, łatwość egzystencji i największą możliwość zdobycia władzy. W ten sposób wiele negatywnych istot rozrywana jest zniekształceniem kompleksu fizycznego, które nazywasz zdrowiem.

Jednakże podmiot zorientowany negatywnie może wybrać stan bolesny, aby poprawić zniekształcenie w kierunku tak zwanych negatywnych emocjonalnych myśli, takich jak złość, nienawiść i frustracja. Taka istota może wykorzystać całe doświadczenie inkarnacyjne, wyostrzając tępą krawędź nienawiści lub gniewu, tak aby mogła polaryzować się bardziej w kierunku negatywnego lub oddzielonego bieguna.

54.23 Pytający: Wydaje się zatem, że przed inkarnacją, w każdym wcieleniu, gdy istota staje się bardziej świadoma procesu ewolucji i wybrała ścieżkę, czy to pozytywną, czy negatywną, w pewnym momencie istota staje się świadoma tego, co chce zrobić w odniesieniu do odblokowywania i równoważenia ośrodków energetycznych. Wtedy jest w stanie zaprogramować dla doświadczenia życiowego te katalityczne doświadczenia, które pomogą jej w procesie odblokowywania i równoważenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

54.24 Pytający: Zatem, widziany z okresu poprzedzającego inkarnację, cel tego, co nazywamy wcielonym stanem fizycznym, wydaje się całkowicie lub prawie całkowicie polegać na doświadczaniu w tym momencie zaprogramowanego katalizatora, a następnie ewolucji jako funkcja tego katalizatora. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Dla jasności powtórzymy. Celem wcielonej egzystencji jest ewolucja umysłu, ciała i ducha. Aby to zrobić, nie jest konieczne posiadanie katalizatora. Jednakże bez katalizatora pragnienie ewolucji i wiara w proces nie przejawiają się normalnie, a zatem ewolucja nie występuje.

Dlatego katalizator jest programowany, a program jest zaprojektowany dla kompleksu umysłu/ciała/ducha ze względu na jego wyjątkowe wymagania. Zatem pożądane jest, aby kompleks umysłu/ciała/ducha był świadomy i słuchał głosu swojego empirycznego katalizatora, pozyskując z niego to, po co się wcielił by to zebrać.

54.25 Pytający: Wydaje się zatem, że ci na ścieżce pozytywnej, w przeciwieństwie do tych na ścieżce negatywnej, mieliby dokładnie odwrotny cel w pierwszych trzech promieniach; czerwonym, pomarańczowym i żółtym. Każda ścieżka starałaby się wykorzystać promienie w dokładnie odwrotny sposób. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo, a nawet zasadniczo poprawne. W każdym z centrów jest energia potrzebna do utrzymania kompleksu umysłu/ciała/ducha, który jest nośnikiem doświadczenia, we właściwej strukturze i kompozycji. Zarówno negatywne, jak i pozytywne istoty dobrze sobie radzą, jeśli zarezerwują tę małą część każdego ośrodka na utrzymanie integralności kompleksu umysłu/ciała/ducha. Niemniej jednak po tym momencie prawdą jest, że negatywni wykorzystają trzy niższe ośrodki do oddzielenia się od innych i kontroli nad nimi - za pomocą środków seksualnych, narzucania swojej woli oraz działań w waszych społeczeństwach.

W przeciwieństwie do tego, pozytywnie zorientowana istota będzie przekształcać silną energię seksualną czerwonego promienia w transfery energii zielonego promienia i promieniowanie w kolorze niebieskim i indygo oraz podobnie transmutować osobowość i miejsce w społeczeństwie w sytuacje transferu energii, w których istota może się scalić z innymi i im służyć, a w końcu, promieniować na innych, nie oczekując w zamian żadnego transferu.

54.26 Pytający: Czy możesz opisać energię, która wchodzi do któregokolwiek z tych ośrodków energii? Czy możesz opisać jej ścieżkę od jej powstania, jej formę i wywierany efekt? Nie wiem, czy to możliwe, ale czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo możliwe.

54.27 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Źródłem wszelkiej energii jest działanie Wolnej Woli na Miłość. Naturą wszelkiej energii jest Światło. Sposób jego wejścia do kompleksu umysłu/ciała/ducha jest podwójny.

Po pierwsze, istnieje wewnętrzne światło, które jest Gwiazdą Polarną jaźni, gwiazdą przewodnią. To jest przyrodzone prawo i prawdziwa natura wszystkich istot. Ta energia mieszka wewnątrz.

Drugim punktem wniknięcia jest, powiedzmy, biegunowe przeciwieństwo Gwiazdy Północnej i można go zobaczyć, jeśli zechcesz użyć ciała fizycznego jako analogu pola magnetycznego, jako wchodzącego przez stopy z ziemi i przez dolny punkt kręgosłupa.

Ten punkt wnikania uniwersalnej energii świetlnej jest niezróżnicowany, dopóki nie rozpocznie procesu filtrowania przez centra energii. Wymagania każdego ośrodka i skuteczność, z jaką jednostka nauczyła się sięgać do wewnętrznego światła, określają naturę wykorzystania tych napływów przez istotę.

54.28 Pytający: Czy empiryczny katalizator podąża tą samą drogą? To może być głupie pytanie.

Ra: Jestem Ra. Nie jest to bezcelowe pytanie, ponieważ katalizator i wymagania lub zniekształcenia centrów energetycznych to dwie koncepcje połączone tak ściśle, jak dwa pasma liny.

54.29 Pytający: A zatem, wspomniałeś na wcześniejszej sesji, że katalizator doświadczenia jest początkowo doświadczany przez biegun południowy i oceniany pod względem przetrwania itd. Dlatego zadałem to pytanie i… Czy możesz rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Zajęliśmy się procesem filtrowania, dzięki któremu napływające energie są wyciągane w górę zgodnie ze zniekształceniami każdego centrum energii i siłą woli lub pragnienia emanującą ze świadomości wewnętrznego światła. Jeśli możemy być bardziej konkretni, prosimy o szczegółowe zapytanie.*

54.30 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które może być nieco zniekształcone, i pozwolę ci je poprawić. Wchodząc przez stopy i podstawę kręgosłupa, mamy całkowitą energię, którą kompleks umysłu/ciała/ducha otrzyma na drodze tego, co nazywamy światłem. Każde napotkane centrum energetyczne filtruje i zużywa część tej energii, od czerwieni do fioletu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to w dużej mierze poprawne. Wyjątki są następujące: wnikanie energii kończy się na indygo. Fioletowy promień jest termometrem lub wskaźnikiem całości.

54.31 Pytający: Ponieważ energia ta jest pochłaniana przez centra energii, w pewnym momencie nie tylko jest absorbowana przez istotę, ale promieniuje przez centrum energii na zewnątrz. Myślę, że zaczyna się to od niebieskiego centrum i... a także występuje z indygo i fioletem? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, stwierdzilibyśmy, że nie skończyliśmy odpowiadać na poprzednie pytanie, a zatem możemy odpowiedzieć na oba pytania po części, stwierdzając, że w całkowicie aktywowanej istocie używana jest tylko niewielka część światła potrzebnego do dostrojenia centrum energii, a pozostała może swobodnie być kierowana i przyciągana w górę.

Aby pełniej odpowiedzieć na twoje drugie pytanie, możemy powiedzieć, że to prawda, że promieniowanie bez konieczności odpowiedzi zaczyna się od niebieskiego promienia; chociaż zielony promień, będący wielkim promieniem przejściowym, musi być uważnie rozważony, ponieważ dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w dużym stopniu, będą blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo.

Ponownie, emanacja fioletu jest w tym kontekście zasobem, z którego poprzez indygo można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Jego promieniowanie nie będzie fioletowym promieniem, ale raczej zielonym, niebieskim lub indygo, w zależności od natury rodzaju inteligencji, którą nieskończoność przekształciła w dostrzegalną energię.

Typ promieniowania zielonego w tym przypadku to uzdrawianie, niebieski promień to komunikacja i inspiracja, indygo to energia adepta, która ma swoje miejsce w wierze.

54.32 Pytający: Co jeśli kompleks umysłu/ciała/ducha odczuwa uczucie podczas medytacji w centrum indygo, co czuje?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Ten, kto odczuwa tę aktywację, doświadcza napływających strumieni w tym centrum energii, które mogą być użyte albo do odblokowania tego centrum, do jego dostrojenia do harmonicznych innych ośrodków energetycznych, albo do aktywacji bramy do inteligentnej nieskończoności.

Nie możemy być konkretni, ponieważ każde z tych trzech działań jest doświadczane przez istotę, która odczuwa to zniekształcenie kompleksu fizycznego.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

54.33 Pytający: Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Należy pamiętać o konieczności podparcia szyi instrumentu. Wszystko jest dobrze.

Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

55.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikuję się teraz.

55.1 Pytający: Chciałbym najpierw zapytać o stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Instrument ten doświadcza fizycznych zniekształceń w kierunku osłabienia kompleksu cielesnego, które występuje z powodu ataku psychicznego. Jednakże energia witalna tego instrumentu nie została naruszona z powodu pomocy osób obecnych w pracy uzdrawiania. Instrument ten będzie najwyraźniej podlegał takim zniekształceniom związanym z osłabieniem w wyniku procesów inkarnacyjnych, które predysponują kompleks ciała do zniekształceń osłabienia.

55.2 Pytający: Czy jest jakaś konkretna rzecz, którą możemy zrobić, o której już nam powiedziałeś? Albo w inny sposób złagodzić ten psychiczny atak lub jak najbardziej pomóc instrumentowi?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy ten instrument i znajdujemy jego zniekształcenie w kierunku docenienia każdej istoty i troski każdej istoty, jak można to nazwać. Możemy powiedzieć, że ta atmosfera w największym stopniu kontrastuje z dyskomfortem takich ataków psychicznych, jako wzajemność, to znaczy atmosfera wsparcia psychicznego.

Każdy z was robi to jako podświadomą funkcję prawdziwych zniekształceń nastawienia, mentalnych, emocjonalnych i duchowych zniekształceń w stosunku do tego instrumentu. Nie ma większej magii niż uczciwe zniekształcenie w kierunku miłości.

55.3 Pytający: Dziękuję. Chcę zadać kilka pytań dotyczących poprzedniego materiału, którego nie zrozumiałem. Mam nadzieję, że to nieco wyjaśni moje rozumienie w odniesieniu do mentalnych konfiguracji, z którymi mieliśmy do czynienia.

W poprzedniej sesji powiedziałeś: „Jest to jednak ryzyko dla istot Oriona ze względu na częstotliwość, z jaką możliwe do zebrania negatywne istoty planetarne następnie próbują rozkazywać i wydawać polecenia kontaktowi z Oriona, tak jak te istoty rozkazują negatywnym kontaktom planetarnym.” Czy możesz wyjaśnić mechanizmy, które wpływają na polaryzację świadomości w odniesieniu do tego stwierdzenia?

Ra: Jestem Ra. Negatywna polaryzacja jest w dużym stopniu wspomagana przez podporządkowanie lub zniewolenie innych jaźni. Potencjał między dwoma negatywnie spolaryzowanymi istotami jest taki, że istota, która zniewala drugą osobę lub rozkazuje jej zyskuje w ujemnej polaryzacji.

Istota w taki sposób zniewolona lub której wydawane są rozkazy, służąc innej jaźni, z konieczności straci negatywną polaryzację, chociaż zyska na pragnieniu dalszej negatywnej polaryzacji. To pragnienie będzie następnie tworzyło możliwości odzyskania negatywnej polaryzacji.

55.4 Pytający: Czy mam zatem rozumieć - sam fakt, że istota trzeciej gęstości na tej planecie... sam fakt, że wzywa lub rozkazuje krzyżowcowi Oriona jest polaryzacyjnym typem działania, które wpływa na oba byty?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Mechanizm wzywania nie jest w najmniejszym stopniu zgodny z mechanizmem wydawania rozkazów. W wezwaniu, istota, która wzywa jest uległym neofitą proszącym o pomoc w negatywnym zrozumieniu, jeśli możesz wybaczyć to błędne określenie. Odpowiedź Oriona zwiększa swoją negatywną polaryzację, ponieważ rozpowszechnia negatywną filozofię, tym samym zniewalając lub rozkazując istocie wzywającej.

Są jednak przypadki, kiedy kontakt staje się rywalizacją, która jest prototypem negatywności. W tej rywalizacji wzywający będzie próbował nie prosić o pomoc, ale żądać wyników. Ponieważ negatywnie zorientowana istota trzeciej gęstości ma do swojej dyspozycji inkarnacyjny węzeł empiryczny, a ponieważ krzyżowcy Oriona są w dużej mierze ograniczeni Pierwszym Zniekształceniem, aby się rozwijać, istota Oriona jest podatna na takie rozkazy, jeśli zostały wykonane prawidłowo.

W tym przypadku istota trzeciej gęstości staje się panem, a Krzyżowiec Oriona zostaje uwięziony i może podlegać rozkazom. Jest to rzadkie. Jednakże, gdy to nastąpiło, istota Oriona lub zaangażowany kompleks pamięci społecznej doświadczył utraty ujemnej polaryzacji proporcjonalnie do siły rozkazującej istoty trzeciej gęstości.

55.5 Pytający: Wspomniałeś, że to zadziała, gdy rozkazy zostaną przeprowadzone prawidłowo. Co miałeś na myśli, mówiąc „gdy rozkazy zostaną przeprowadzone prawidłowo?”

Ra: Jestem Ra. Właściwie rozkazywać to być właściwie negatywnym. Odsetek myśli i zachowań związanych ze służbą sobie musi zbliżać się do 99%, aby negatywny podmiot trzeciej gęstości mógł być odpowiednio skonfigurowany do takiej rywalizacji w wydawaniu rozkazów.

55.6 Pytający: Jakiej metody komunikacji z istotą Oriona użyłby tego typu negatywny rozkazujący?

Ra: Jestem Ra. Dwa najbardziej powszechne typy wydawania rozkazów to: po pierwsze, użycie perwersji magii seksualnej; po drugie, użycie perwersji magii rytualnej. W każdym przypadku kluczem do sukcesu jest czystość woli wydającego rozkazy. Koncentracja na zwycięstwie nad sługą musi być prawie doskonała.

55.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jeśli chodzi o polaryzację w świadomości, czy istnieje jakakolwiek analogia w odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałeś w tego typu kontakcie w odniesieniu do tego, co robimy teraz, komunikując się z Ra?

Ra: Jestem Ra. Nie ma związku między tego typu kontaktem a procesem wydawania rozkazów. Ten kontakt może być scharakteryzowany jako typowy dla Braci i Sióstr od Smutku, gdzie osoby otrzymujące kontakt próbowały przygotować się do takiego kontaktu poprzez poświęcenie obcych, zorientowanych na siebie zniekształceń, aby móc służyć.

Kompleks pamięci społecznej Ra oferuje siebie także jako funkcję jego chęci służenia. Zarówno wzywający, jak i kontakt są przepełnieni wdzięcznością za możliwość służenia innym.

Możemy zauważyć, że w żaden sposób nie zakłada to, że wzywający lub osoby z naszej grupy w jakikolwiek sposób zbliżają się do doskonałości lub czystości, jak opisano w procesie wydawania rozkazów. Grupa wzywająca może mieć wiele zniekształceń i działać z dużym katalizatorem, podobnie jak grupa Ra. Nadrzędna chęć służenia innym, związana z wyjątkowymi harmoniami kompleksów wibracyjnych tej grupy, daje nam możliwość służenia jako jeden kanał dla Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Rzeczy nie przychodzą do osób pozytywnie nastawionych, ale poprzez takie istoty.

55.8 Pytający: Dziękuję. Powiedziałeś wcześniej, że „dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w znacznym stopniu to wystąpią blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo”. Czy mógłbyś to dokładniej wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. W obecnej przestrzeni/czasie nie omówiliśmy odpowiedniego materiału pośredniego. Zadaj pytanie ponownie w bardziej odpowiednim węźle przestrzeni/czasu.

55.9 Pytający: OK. W pewnym sensie poluję wokół tego, aby uzyskać dostęp do pewnych informacji. Może nie szukam w produktywnym obszarze.

Ale powiedziałeś, że „my (czyli Ra) byliśmy wspomagani przez kształty takie jak piramida, abyśmy mogli pomóc waszym ludziom kształem takim jak piramida”. Te kształty były wspominane wiele, wiele razy, a ty stwierdziłeś również, że same kształty nie mają większego znaczenia. Widzę związek między tymi kształtami a energiami, które badaliśmy w odniesieniu do ciała i chciałbym zadać kilka pytań na temat piramidy, aby zobaczyć, czy mógłbym uzyskać wgląd w to zrozumienie.

Powiedziałeś: „Zobaczysz, że punkt przecięcia trójkąta, który znajduje się na pierwszym poziomie na każdym z czterech boków, tworzy romb w płaszczyźnie poziomej”. Czy możesz mi powiedzieć, co miałeś na myśli mówiąc o punkcie przecięcia?

Ra: Jestem Ra. Wasza matematyka i arytmetyka mają niedostatek konfiguracyjnych opisów, których moglibyśmy użyć. Nie zamierzając być niejasnym, możemy zauważyć, że celem kształtów jest praca z czasowo/przestrzennymi częściami kompleksu umysłu/ciała/ducha. Dlatego przecięcie jest zorientowane zarówno na przestrzeń/czas, jak i czas/przestrzeń, a zatem jest wyrażone w trójwymiarowej geometrii przez dwa przecięcia, które rzutowane zarówno w czasie/przestrzeni, jak i przestrzeni/czasie, tworzą jeden punkt.

55.10 Pytający: Obliczyłem ten punkt jako jedną szóstą wysokości trójkąta, który tworzy bok piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Twoje obliczenia są zasadniczo poprawne i cieszymy się z twojej przenikliwości.*

55.11 Pytający: To by mi wskazywało, że w Wielkiej Piramidzie w Gizie Komnata Królowej, jak się ją nazywa, byłaby komnatą inicjacji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ponownie wnikasz w zewnętrzną naukę.

Komora Królowej nie byłaby odpowiednia ani przydatna do uzdrawiania, ponieważ praca ta wymaga raczej użycia energii w konfiguracji bardziej synergicznej niż konfiguracji istoty wyśrodkowanej.*

55.12 Pytający: Czy zatem praca uzdrawiająca miałaby odbywać się w Komnacie Króla?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Chcemy zauważyć, że taka terminologia nie jest naszą własną.

55.13 Pytający: Tak, rozumiem to. To tylko potoczne nazwy tych dwóch komór Wielkiej Piramidy. Nie wiem, czy ta linia pytań doprowadzi mnie do lepszego zrozumienia energii, ale dopóki nie zbadam tych koncepcji, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zadać kilka pytań.

Poniżej najniższego poziomu piramidy, poniżej poziomu gruntu, znajduje się komnata, która wydaje się być mniej więcej w jednej linii z Komnatą Króla. Co to za komnata?

Ra: Jestem Ra. Możemy powiedzieć, że z tej linii pytań można uzyskać informacje.

Komora, o której chcesz być poinformowany, to komora rezonansowa. Dno takiej konstrukcji, aby spowodować odpowiednie zniekształcenia katalizatora leczenia, powinno być otwarte.

55.14 Pytający: W książce, „Life Force in the Great Pyramid”, powiązali oni kształt ankh z rezonansem w piramidzie. Czy to poprawna analiza?

Ra: Jestem Ra. Przeanalizowaliśmy twój umysł i znaleźliśmy frazę „praca z kredkami”. To miałoby zastosowanie. Te kształty, takie jak crux ansata, mają tylko jedno znaczenie; to jest umieszczanie w zakodowanej formie matematycznych zależności.

55.15 Pytający: Czy kąt 76° 18′ na wierzchołku piramidy jest kątem krytycznym?

Ra: Jestem Ra. Jeżeli chodzi o pracę uzdrawiania, ten kąt jest odpowiedni.

55.16 Pytający: Dlaczego Komnata Króla ma nad nią różne małe komnaty?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Musimy odpowiedzieć na to zapytanie bardziej ogólnie, aby wyjaśnić twoje konkretne pytanie. Pozycja uzdrawianej istoty jest taka, że powiedzmy, energie życiowe mogą zostać na krótko przerwane lub przecięte przez światło.

To światło może następnie, poprzez katalizator uzdrowiciela z kryształem, manipulować siłami aury, jak możesz nazywać różne centra energii, w taki sposób, że jeśli uzdrawiana istota będzie tego chciała, mogą nastąpić korekty. Wtedy istota jest ponownie chroniona przez swoje własne, mniej zniekształcone pole energetyczne i jest w stanie iść swoją drogą.

Proces, w którym to się robi, polega na doprowadzeniu do równowagi istoty, która ma być uzdrowiona. Dotyczy to temperatury, ciśnienia barometrycznego i naładowanej elektrycznie atmosfery. Pierwsze dwa wymagania są kontrolowane przez system kominów.

55.17 Pytający: Czy to uzdrawianie działa poprzez oddziaływanie na centra energetyczne w taki sposób, że zostają one odblokowane, aby udoskonalić siedem ciał, które generują, a tym samym doprowadzić uzdrawianą istotę do właściwej równowagi?

Ra: Jestem Ra. Ta istota się męczy. Musimy krótko odpowiedzieć i stwierdzić po prostu, że zniekształcona konfiguracja centrów energii ma zostać tymczasowo przerwana, a następnie osoba, która ma być uzdrowiona, ma okazję chwycić pałeczkę, obrać zrównoważoną trasę i wyjść stamtąd ze zniekształceniami prowadzącymi do choroby umysłu, ciała i ducha znacznie zmniejszonymi.

Katalityczny efekt naładowanej atmosfery i kryształu kierowanego przez uzdrowiciela musi być brany pod uwagę jako integralna część tego procesu, ponieważ przywrócenie istoty z powrotem do konfiguracji świadomości nie nastąpiłoby po zaoferowaniu możliwości reorganizacji bez obecności uzdrowiciela i jego ukierunkowanej woli.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

55.18 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Jesteście sumienni. Opuszczam w tym momencie tą pracę.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

56.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

56.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać stan tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest obecnie poważnie zniekształcony w kierunku słabości psychicznych i fizycznych kompleksów i jest atakowany psychicznie z powodu tej okazji.

56.2 Pytający: Czy nie byłoby lepiej przerwać kontakt w tym momencie?

Ra: Jestem Ra. To zależy wyłącznie od Twojego uznania. Ten instrument ma pewną ilość przekazanej energii, która jest dostępna. Jednakże nie jest duża ze względu na efekty, o których mówiliśmy wcześniej.

My, jeśli zechcesz zadać nam dalsze pytania podczas tej pracy, jak zwykle będziemy starać się chronić ten instrument. Uważamy, że znasz parametry bez dalszego rozwijania zagadnienia.

56.3 Pytający: W takim razie zapytam, jak działa kształt piramidy?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że chcesz poznać zasadę kształtów, kątów i przecięć piramidy w tym, co nazywasz Giza.

W rzeczywistości kształt piramidy nie wykonuje pracy. Nie pracuje. Jest to aranżacja dla centralizacji, jak również dyfrakcji, spiralnej energii świetlnej wznoszącej się w górę, gdy jest ona używana przez kompleks umysłu/ciała/ducha.

Spiralna natura światła jest taka, że spiralna energia ma wpływ na pola magnetyczne jednostki. Pewne kształty oferują, powiedzmy, komorę echa lub wzmacniacz spiralnej prany, jak niektórzy nazywają to wszechobecne, pierwotne zniekształcenie Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Jeśli intencją jest zintensyfikowanie potrzeby własnej woli istoty do przywołania wewnętrznego światła, aby dopasować się do intensyfikacji spiralnej energii światła, istota zostanie umieszczona w miejscu, które nazwaliście Komnatą Królowej w tym konkretnie ukształtowanym obiekcie. To jest miejsce inicjacji oraz miejsce zmartwychwstania.

Miejsce przesunięcia, przedstawiające spiralę w ruchu, jest odpowiednią pozycją do uzdrowienia; ponieważ w tej pozycji wibracyjne węzły magnetyczne istoty są przerywane w ich normalnym przepływie. W ten sposób powstaje wir możliwości/prawdopodobieństwa: powiedzmy, nowy początek jest oferowany istotcie, w której istota może wybrać mniej zniekształconą, słabą lub zablokowaną konfigurację zniekształceń magnetycznych centrów energii.

Nie można przecenić funkcji uzdrowiciela i kryształu, gdyż tę moc przerywania trzeba kontrolować, powiedzmy, za pomocą wcielonej inteligencji; inteligencja jest tą, która rozpoznaje wzorce energii; która bez oceniania rozpoznaje blokadę, słabość i inne zniekształcenia; i która jest zdolna do wizualizacji, poprzez regularność jaźni i kryształu, mniej zniekształconego innego ja, które ma być uzdrowione.

Inne kształty, które są łukowate, rowkowane, sklepione, stożkowe lub jak wasze tipi są również kształtami z tego typu intensyfikacją spiralnego światła. Wasze jaskinie, które są zaokrąglone, są miejscami mocy dzięki temu ukształtowaniu.

Należy zauważyć, że te kształty są niebezpieczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy okazję rozszerzyć temat kształtów takich jak piramida, ponieważ w ramach naszego zaszczytu/obowiązku pragniemy stwierdzić, że istnieje wiele niewłaściwych zastosowań tych zakrzywionych kształtów; ponieważ z niewłaściwym umiejscowieniem, niewłaściwymi intencjami lub brakiem skrystalizowanej istoty funkcjonującej jako kanał uzdrawiania, wrażliwa istota będzie w niektórych przypadkach zniekształcona bardziej niż mniej.

Należy zauważyć, że wasi ludzie budują przeważnie siedliska z rogami lub kwadratowe, ponieważ nie skupiają one mocy. Należy ponadto zauważyć, że poszukiwacz duchowy przez wiele lat poszukiwał zaokrąglonych, łukowatych i szczytowych form jako wyrazu mocy Stwórcy.*

56.4 Pytający: Czy istnieje kąt wierzchołkowy, który jest kątem maksymalnej wydajności w piramidzie?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, aby oszczędzić energię tego instrumentu, zakładam, że zamierzasz wskazać najbardziej odpowiedni kąt wierzchołka dla pracy uzdrawiającej. Jeśli kształt jest taki, że jest wystarczająco duży, aby pomieścić w nim indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha w odpowiedniej pozycji przesuniętej w jego obrębie, to przybliżony kąt 76°18′ jest przydatny i właściwy. Jeśli pozycja się zmienia, kąt może się zmieniać. Ponadto, jeśli uzdrowiciel ma zdolność dostrzegania zniekształceń z dostateczną rozróżnialnością, pozycja w dowolnym kształcie piramidy może być zmieniana, aż efekty zostaną osiągnięte.

Niemniej jednak, doszliśmy do tego, że ten konkretny kąt jest przydanty. Inne kompleksy pamięci społecznej lub ich części określały różne kąty wierzchołkowe dla różnych zastosowań, niezwiązanych z leczeniem, ale z uczeniem się. Kiedy pracuje się ze stożkiem lub, powiedzmy, silosowym kształtem, można stwierdzić, że energia do leczenia ma ogólnie okrągły wzór, unikalny dla każdego kształtu, jako funkcja jego szczególnej wysokości i szerokości, a w kształcie stożka, kąt wierzchołka. W takich przypadkach nie ma narożników. W ten sposób spiralna energia działa w ruchu okrężnym.

56.5 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które możesz poprawić. Intuicyjnie widzę, jak spiralna energia piramidy w Gizie rozprzestrzenia się, gdy porusza się ona przez tak zwaną Komnatę Króla, a następnie ponownie skupia się w tak zwanej Komorze Królowej. Domyślam się, że rozprzestrzenianie się energii w tak zwanej Komnacie Króla jest widoczne w spektrum kolorów, od czerwieni do fioletu, i że centra energetyczne leczonej istoty powinny być wyrównane z tą rozpiętością widma, tak aby widmo pasowało do różnych ośrodków energetycznych. Czy możesz poprawić to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Możemy poprawić to stwierdzenie.

56.6 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Spiralna energia zaczyna się rozpraszać w punkcie, w którym przechodzi przez pozycję Komnaty Króla. Jednakże - chociaż spirale nadal się przecinają, zamykając i otwierając w sposób podwójnej spirali przez kąt wierzchołkowy - dyfuzja lub siła energii spiralnych, od czerwieni do fioletu, zmniejsza się, jeśli mówimy o sile, i zyskuje, jeśli mówimy o dyfuzji aż na szczycie piramidy uzyskasz bardzo słabą rozdzielczość kolorów, przydatną dla celów leczniczych.

Zatem pozycja Komnaty Króla jest wybierana jako pierwsza spirala po wyśrodkowanym początku poprzez pozycję Komnaty Królowej. Możesz zwizualizować sobie kąt dyfuzji jako przeciwieństwo kąta ostrosłupa, ale kąt ten jest mniejszy niż kąt wierzchołkowy piramidy i wynosi od 33 do 54°, w zależności od różnych rytmów samej planety.

56.7 Pytający: Zakładam zatem, że jeśli zacznę mój kąt na dnie Komnaty Królowej i zrobię kąt 33 do 54° od tego punktu, tak że połowa tego kąta przypada na stronę linii środkowej, na której znajduje się Komnata Króla, która będzie wskazywać na dyfuzję widma, zaczynając od punktu na dole Komnaty Królowej; powiedzmy, że gdybyśmy używali kąta 40°, mielibyśmy dyfuzję 20° na lewo od linii środkowej, przechodzącej przez Komnatę Króla. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Prawdą jest, że połowa wyżej wymienionego kąta przechodzi przez pozycję Komnaty Króla. Błędem jest zakładanie, że komora królowej jest podstawą kąta. Kąt zacznie się gdzieś pomiędzy położeniem Komory Królowej, a stamtąd w dół, w kierunku poziomu komory rezonansowej, z przesunięciem w celu uzdrowienia.

Ta zmienność zależy od różnych strumieni magnetycznych planety. Pozycja Komnaty Króla jest zaprojektowana tak, aby przecinała najsilniejszą spiralę przepływu energii, niezależnie od tego, gdzie zaczyna się kąt. Jednakże gdy przechodzi przez pozycję Komnaty Królowej, ta spiralna energia jest zawsze wyśrodkowana i znajduje się w jej najsilniejszym punkcie.

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania?

56.8 Pytający: Zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko w porządku, moi przyjaciele. Jednak dobrze jest mieć świadomość ograniczeń tego instrumentu. Uważamy, że w tej chwili ustawienia [przyborów] są doskonałe.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

57.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

57.1 Pytający: Czy mógłbyś mi najpierw podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest bardzo silnie atakowany psychicznie. Ten instrument dobrze sobie radzi dzięki uzupełnieniu energii życiowej i zniekształceniu poczucia proporcji, które wasi ludzie nazywają poczuciem humoru.

Ten atak może przeszkadzać temu kontaktowi przez krótki okres waszej przestrzeni/czasu.

57.2 Pytający: Czy jest coś szczególnego, co możemy zrobić oprócz tego, co robimy, aby złagodzić ten atak?

Ra: Jestem Ra. Nic nie możecie zrobić, aby złagodzić atak. Zrozumienie jego mechanizmu może być pomocne.

57.3 Pytający: Czy mógłbyś nam opowiedzieć o jego mechanizmie?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona nie może ingerować bezpośrednio, ale tylko poprzez istniejące wcześniej zniekształcenia kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Tak więc w tym przypadku istota ta sięgnęła jedną ręką po ciężki przedmiot, a to błędnie obliczone działanie spowodowało deformację lub zniekształcenie szkieletowo-mięśniowej struktury jednego z przydatków tego instrumentu.

Wasza pomoc może być przydatna we wspieraniu tego instrumentu we właściwej pielęgnacji tego zniekształcenia, które jest równoważne temu, co nazywasz stanem pooperacyjnym, kiedy kości nie są mocno zrośnięte. Ten instrument musi być świadomy ostrożności niezbędnej do uniknięcia takich błędnie obliczonych działań, a wasze wsparcie w tym stanie świadomości jest zauważane i zachęcane.

57.4 Pytający: Czy jest coś, co możemy konkretnie zrobić, aby złagodzić problem, który już istnieje?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja jest nieszkodliwa, dlatego dzielimy się nią, choć jest ona nieistotna, pozbawiona zasady, a jedynie oferująca określony, przejściowy efekt.

Obszar nadgarstka powinien być owinięty jak w konfiguracji skręcenia, jak nazywacie to zniekształcenie, a to, co nazywacie temblakiem, może być używane na tej zniekształconej prawej stronie kompleksu ciała przez jeden okres dobowy. W tym czasie objawy, jak nazywacie te zniekształcenia, powinny być obserwowane i to powinno być powtarzane, aż zniekształcenie zostanie złagodzone.

Uzdrawiająca praca, w której każdy jest uczniem, może być wykorzystana według uznania.

Należy zauważyć, że kryształ jest dostępny.

57.5 Pytający: Który to kryształ?

Ra: Jestem Ra. Uszkodzony, ale wystarczający kryształ, który spoczywa na palcu prawej dłoni tego instrumentu.

57.6 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, jak użyć tego kryształu do tego celu?

Ra: Jestem Ra. To jest duże pytanie.

Najpierw, jako kompleks umysłu/ciała/ducha, równoważysz i polaryzujesz jaźń, łącząc wewnętrzne światło ze wznoszącymi się spiralnie napływami kosmicznego światła. Wykonałeś ćwiczenia, aby uregulować zachodzące procesy. Spójrz na nie, aby przygotować skrystalizowaną istotę.

Weź więc kryształ i poczuj swoją spolaryzowaną i wzmocnioną, zrównoważoną energię kierowaną w uzdrawianiu zielonego promienia przez twoją istotę, wchodzącą i aktywującą krystaliczną regularność zamrożonego światła, która jest kryształem. Kryształ będzie rozbrzmiewał naładowanym światłem wcielonej miłości i energii świetlnej i zacznie promieniować w określony sposób, promiennie, w wymaganych wibracjach światła, uzdrawiającej energii, skupionej i zintensyfikowanej w kierunku pola magnetycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha, który ma zostać uzdrowiony. Ta istota żądająca takiego uzdrowienia otworzy następnie zbroję ogólnej ochronnej wibrującej tarczy fioletowego/czerwonego promienia.

W ten sposób wewnętrzne pola wibracyjne, od centrum do centrum w umyśle, ciele i duchu, mogą zostać chwilowo przerwane i dostosowane, dając w ten sposób uzdrawianemu możliwość wyboru mniej zniekształconego wewnętrznego kompleksu pól energetycznych i związków wibracyjnych.

57.7 Pytający: Czy kryształ powinien być trzymany w prawej ręce uzdrowiciela?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istnieją dwie zalecane konfiguracje.

Pierwsza: łańcuszek wokół szyi, służący do umieszczenia kryształu w fizycznym położeniu centrum energii zielonego promienia.

Druga: łańcuszek zwisający z prawej ręki, rozciągnięty, owinięty wokół dłoni w taki sposób, że kryształ może się obracać, aby dokonać delikatnych korekt.

Oferujemy te informacje, zdając sobie sprawę, że potrzeba dużo praktyki, aby efektywnie wykorzystać te energie jaźni. Jednakże każdy ma taką możliwość, a ta informacja nie jest informacją, która, jeśli będzie dokładnie przestrzegana, może być szkodliwa.

57.8 Pytający: Czy czysty kryształ byłby znacznie bardziej skuteczny niż kryształ ze skazą, który mamy teraz?

Ra: Jestem Ra. Bez próby określenia priorytetów, które możesz wybrać, możemy zauważyć, że uregulowana lub skrystalizowana istota w swojej konfiguracji jest tak samo ważna, jak doskonałość użytego kryształu.

57.9 Pytający: Czy rozmiar, fizyczny rozmiar kryształu ma jakikolwiek związek ze skutecznością leczenia?

Ra: Jestem Ra. W niektórych zastosowaniach dotyczących leczenia planet jest to brane pod uwagę. W pracy z indywidualnym kompleksem umysłu/ciała/ducha jedynym wymaganiem jest, aby kryształ był w harmonii z krystalizowaną istotą.

Być może istnieje dolna granica rozmiaru tego, co można nazwać kryształem fasetowanym, ponieważ światło przechodzące przez ten kryształ musi zostać rozłożone na całą szerokość spektrum tego, który ma być uzdrowiony. Można ponadto zauważyć, że woda jest rodzajem kryształu, który jest również skuteczny, chociaż nie jest tak łatwy do zawieszenia na łańcuszku w waszej gęstości.

57.10 Pytający: Umieszczając ten koniec tego ołówka na moim pępku, czy jego czubek reprezentowałby wówczas pozycję, w której kryształ powinien wisieć dla prawidłowego zielonego promienia? Czy ta pozycja jest prawidłowa?

Ra: Jestem Ra. Sprawdzamy twoje pomiary. Od 2 do 5,4 centymetra w kierunku serca jest optymalnie.

57.11 Pytający: Używając tego kawałka drewna, określiłbym wtedy położenie między kawałkiem drewna [a] moim pępkiem, określiłbym położenie w przybliżeniu jako wierzchołek kawałka drewna. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

57.12 Pytający: W jaki sposób uzdrowienie, o którym właśnie nam powiedziałeś, ma się do uzdrowienia dokonanego w Komnacie Króla w piramidzie w Gizie?

Ra: Jestem Ra. Praca w takiej konfiguracji kształtów i wymiarów ma dwie zalety.

Po pierwsze, rozerwanie lub przerwanie fioletowego/czerwonego opancerzenia lub powłoki ochronnej jest automatyczne.

Po drugie, światło jest konfigurowane przez samo umiejscowienie tej pozycji w siedmiu charakterystycznych barwach lub energiach, szybkości wibracji, pozwalając w ten sposób energii przechodzącej przez krystalizowaną istotę, skupioną na krysztale, z wielką łatwością manipulować niezakłóconą i powiedzmy, starannie nakreśloną paletą energii lub kolorów, zarówno w przestrzeni/czasie, jak i w czasie/przestrzeni.

W ten sposób nieopancerzona istota może być szybko dostosowana. Jest to pożądane w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy opancerzenie jest największą częścią możliwości kontynuacji funkcji kompleksu ciała w tej gęstości. Wtedy trauma przerwania tej wibracji pancerza jest widocznie zredukowana.

Korzystamy z tej okazji, aby podążać za naszym zaszczytem/obowiązkiem, jako jedni z tych, którzy tworzyli kształt piramidy, aby zauważyć, że nie jest w żaden sposób konieczne użycie tego kształtu w celu uzyskania uzdrowienia, ponieważ starszeństwo wibracji spowodowało, że uzdrawiane kompleksy wibracyjne kompleksów umysłu/ciała/ducha, były mniej podatne na traumę przerwanego pancerza.

Ponadto, jak powiedzieliśmy, potężny efekt piramidy, z jej obowiązkowym zakłóceniem pancerza - jeśli zostanie użyty bez krystalizowanej istoty, użyty z niewłaściwą intencją lub w złej konfiguracji - może spowodować dalsze zniekształcenia istot, które są być może równe niektórym z waszych chemikaliów, które w podobny sposób powodują zakłócenia w polach energetycznych.

57.13 Pytający: Czy kształt piramidy jest obecnie w ogóle korzystny?

Ra: Jestem Ra. Potwierdzam, jeśli zostanie starannie użyty.

Piramida może być użyta do polepszenia stanu medytacji pod warunkiem, że kształt jest taki, że istota znajduje się w Komnacie Królowej lub istoty są w zrównoważonej konfiguracji wokół tego centralnego punktu.

Mały kształt piramidy, umieszczony pod częścią kompleksu ciała, może energetyzować ten kompleks ciała. Należy to robić tylko przez krótkie okresy, nie przekraczające 30 minut.

Wykorzystanie piramidy do równoważenia energii planety nadal działa w niewielkim stopniu, ale z powodu zmian na Ziemi piramidy nie są już odpowiednio ustawione do tej pracy.

57.14 Pytający: Jaka jest pomoc lub mechanizm pomocy otrzymywanej w medytacji dla istoty, która znalazłaby się na tak zwanej pozycji Komnaty Królowej?

Ra: Jestem Ra. Rozważ biegunowość kompleksów umysłu/ciała/ducha. Wewnętrzne światło jest tym, co jest sercem waszej istoty. Jego siła jest równa waszej sile woli poszukiwania światła. Pozycja lub zrównoważona pozycja grupy, intensyfikuje ilość tej woli, ilość świadomości wewnętrznego światła niezbędnego do przyciągnięcia napływającego światła w górę, spiralnie od południowego bieguna magnetycznego bytu.

Tak więc jest to miejsce wtajemniczonego, ponieważ wiele obcych elementów lub zniekształceń opuści istotę, gdy zintensyfikuje swoje poszukiwania, aby mogła stać się jednym z tym scentralizowanym i oczyszczonym napływającym światłem.

57.15 Pytający: A zatem, jeśli użyje się kształtu piramidy, wydaje mi się, że konieczne byłoby uczynienie go wystarczająco dużym, aby pozycja Komnaty Królowej była wystarczająco daleko od pozycji Komnaty Króla, tak aby można użyć tej pozycji energii i nie zostać skrzywdzonym przez pozycję energetyczną w Komnacie Króla lub jakąkolwiek pozycję dalszą od Komnaty Królowej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W tym zastosowaniu kształt piramidy może być mniejszy, jeśli kąt wierzchołkowy jest mniejszy, co nie pozwala na utworzenie położenia Komnaty Króla. W tym zastosowaniu skuteczne są również następujące kształty: walec, stożek, kopuła i tipi.

57.16 Pytający: Czy te kształty, o których wspomniałeś, mają w ogóle jakikolwiek efekt Komnaty Króla, czy też mają tylko efekt Komnaty Królowej?

Ra: Jestem Ra. Te kształty mają efekt Komnaty Królowej. Należy zauważyć, że silnie skrystalizowana istota jest w efekcie przenośną pozycją Komnaty Króla.

57.17 Pytający: Czyli zatem mówisz, że nie ma absolutnie żadnej potrzeby, zastosowania ani dobra w utrzymywaniu efektu Komnaty Króla w tym momencie naszej ewolucji planetarnej?

Ra: Jestem Ra. Gdyby ci, którzy pragnęli być uzdrowicielami, mieli skrystalizowaną naturę i wszyscy byli proszącymi o mniej zniekształceń, piramida byłaby, jak zawsze, starannie zaprojektowanym zestawem parametrów do rozprowadzania światła i jego energii, aby pomóc w katalizatorze leczenia.

Odkryliśmy jednak, że wasi ludzie nie są zniekształceni w kierunku pragnienia czystości na tyle, by otrzymać ten potężny i potencjalnie niebezpieczny dar. Dlatego sugerowalibyśmy, aby nie był on używany do leczenia w tradycyjnej, powiedzmy, konfiguracji Komnaty Króla, którą naiwnie daliśmy waszym ludziom tylko po to, aby zobaczyć, jak jej użycie jest rażąco zniekształcone, a nasze nauki utracone.

57.18 Pytający: Jaki byłby odpowiedni kąt wierzchołkowy dla kształtu tipi do naszych zastosowań?

Ra: Jestem Ra. To zależy od was. Zasada okrągłych, zaokrąglonych lub spiczastych kształtów polega na tym, że środek działa jak niewidoczna cewka indukcyjna. W ten sposób wzorce energii są spiralne i okrągłe. Zatem wybór najprzyjemniejszej konfiguracji należy do was. Efekt jest względnie stały.

57.19 Pytający: Czy występuje jakaś różnica w efekcie w odniesieniu do materiału konstrukcyjnego, grubości materiału? Czy jest to po prostu geometria kształtu, czy jest to związane z innymi czynnikami?

Ra: Jestem Ra. Geometria, jak to nazywasz lub relacje tych kształtów w ich konfiguracji są bardzo ważne. Dobrze jest unikać materiałów cynawych* , ołowiu lub innych metali nieszlachetnych. Drewno, plastik, szkło i inne materiały mogą być uznane za odpowiednie.

57.20 Pytający: Gdyby kształt piramidy został umieszczony pod bytem, jak byłoby to zrobione? Czy byłoby to umieszczone pod łóżkiem? Nie jestem do końca pewien, jak można energetyzować istotę poprzez „umieszczenie jej poniżej”. Czy możesz mi powiedzieć, jak to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Jeśli kształt jest odpowiedniego rozmiaru, można go umieścić bezpośrednio pod poduszką głowy lub siennikiem, na którym spoczywa kompleks ciała.

Ponownie ostrzegamy, że trzecia spirala światła skierowanego ku górze, które jest emitowane z wierzchołka tego kształtu, jest najbardziej szkodliwa dla istoty, gdy przedawkowana i nie powinna być używana przez dłuższy czas.

57.21 Pytający: Jaka byłaby wysokość jednej z tych piramid, w przybliżeniu w centymetrach, dla najlepszego funkcjonowania?

Ra: Jestem Ra. To nie ma znaczenia. W ogóle ważny jest tylko stosunek wysokości piramidy od podstawy do wierzchołka do obwodu podstawy.

57.22 Pytający: Jaka powinna być ta proporcja?

Ra: Jestem Ra. Ta proporcja powinna być równa 1,16, którą możesz zaobserwować.

57.23 Pytający: Czy masz na myśli, że suma czterech boków podstawy powinna wynosić 1,16 wysokości piramidy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.*

57.24 Pytający: Mówiąc, że Komnata Królowej była miejscem inicjacji, czy mógłbyś mi powiedzieć, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. To duże pytanie. Nie możemy opisać inicjacji w jej dokładnym sensie z powodu naszego zniekształcenia przekonania/zrozumienia, że proces, który oferowaliśmy tak wiele lat temu, nie był zrównoważony.

Jednakże jesteś świadomy koncepcji inicjacji i zdajesz sobie sprawę, że wymaga ona skupienia istoty na poszukiwaniu Stwórcy. Mieliśmy nadzieję zrównoważyć to zrozumienie, ogłaszając Prawo Jedności; to znaczy, że wszystkie rzeczy są Jednym Stwórcą. Tak więc poszukiwanie Stwórcy odbywa się nie tylko w medytacji i pracy adepta, ale w węźle doświadczenia każdej chwili.

Inicjacja w Komnacie Królowej ma związek z porzuceniem siebie na rzecz takiego pragnienia pełnego poznania Stwórcy, że oczyszczone, przenikające światło jest przeciągane w zrównoważony sposób przez wszystkie centra energii, spotykając się w kolorze indygo i otwierając bramę do inteligentnej nieskończoności. W ten sposób istota doświadcza prawdziwego życia lub, jak nazywają to wasi ludzie, zmartwychwstania.

57.25 Pytający: Wspomniałeś również, że piramida była wykorzystywana do nauki. Czy to ten sam proces, czy też jest jakaś różnica?

Ra: Jestem Ra. Jest różnica.

57.26 Pytający: Jaka jest różnica?

Ra: Jestem Ra. Różnica polega na obecności innych jaźni, które manifestują się w przestrzeni/czasie i - po pewnym studium w czasie/przestrzeni - w celu nauczania/uczenia się. W stworzonym przez nas systemie szkoły były oddzielone od piramidy, a doświadczenia były samotne.

57.27 Pytający: Nie bardzo rozumiem, co miałeś na myśli mówiąc to. Czy możesz mi powiedzieć więcej o czym mówisz?

Ra: Jestem Ra. To szeroki temat. Proszę powtórzyć dla dokładności.

57.28 Pytający: Czy miałeś na myśli to, że nauczyciele z twojej wibracji lub gęstości, byli w stanie zamanifestować się w Komnacie Królowej, aby uczyć tych wtajemniczonych, czy też miałeś na myśli coś innego?

Ra: Jestem Ra. W naszym systemie doświadczenia na pozycji Komnaty Królowej były odbywane w samotności. W Atlantydzie i w Ameryce Południowej nauczyciele dzielili się doświadczeniami z piramidy.

57.29 Pytający: Jak przebiegał ten proces uczenia się - uczenia się lub nauczania - w piramidzie?

Ra: Jestem Ra. A jak w ogóle odbywa się nauczanie/uczenie się i uczenie się/nauczanie?

57.30 Pytający: Niebezpieczny kształt piramidy do użytku w dzisiejszych czasach byłby czteroboczną piramidą, która była wystarczająco duża, aby stworzyć efekt Komnaty Króla. Czy to stwierdzenie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne z dodatkowym zrozumieniem, że kąt wierzchołkowy 76° jest charakterystyczny dla potężnego kształtu.

57.31 Pytający: W takim razie zakładam, że w żadnych okolicznościach nie powinniśmy używać piramidy o kącie wierzchołkowym 76°. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To zależy od was.

57.32 Pytający: Ponownie zadam pytanie. Zakładam więc, że użycie piramidy o kącie 76° może być niebezpieczne i zapytam, który kąt mniejszy niż 76° byłby z grubsza pierwszym kątem, który nie wywołałby tego niebezpiecznego efektu?

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Mniejszy kąt może być mniejszy niż 70°.

57.33 Pytający: Dziękuję. Chcę dalej zadawać pytania na temat piramidy, ale chcę zadać pytanie, które [imię] ma tutaj. Wrzucę je tutaj teraz. Czy mógłbyś rozszerzyć koncepcję przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni i jak przez to przejść, koncepcję tych rzeczy? I na jakim poziomie gęstości te koncepcje nie wpływają już na jednostkę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma jeszcze trochę energii życiowej. Martwimy się jednak narastającymi zniekształceniami kompleksu ciała w kierunku bólu.

Pojęcia przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni to te pojęcia, które opisują, tak matematycznie, jak to tylko możliwe, relacje waszej iluzji: to, co jest widoczne, do tego, co niewidoczne. Te opisowe terminy są niezdarne. Jednak wystarczą dla tej pracy.

W doświadczeniach mistycznego poszukiwania jedności nigdy nie trzeba ich rozważać, ponieważ są one tylko częścią iluzorycznego systemu. Poszukiwacz szuka Jednego. Tego Jednego ma szukać, jak powiedzieliśmy, zrównoważone i akceptujące siebie ja, świadome zarówno jego pozornych zniekształceń, jak i całkowitej doskonałości.

Spoczywając w tej zrównoważonej świadomości, istota następnie otwiera jaźń na wszechświat, którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może wtedy zostać przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a gdziekolwiek wewnętrzne poszukiwanie spotyka przyciągniętą kosmiczną pranę, ma miejsce urzeczywistnienie Jednego.

Celem oczyszczenia każdego centrum energii jest umożliwienie temu miejscu spotkania zaistnienia w wibracji promienia indygo, a tym samym nawiązanie kontaktu z inteligentną nieskończonością i rozpuszczenie wszelkich iluzji. Służenie innym jest automatyczne przy uwolnionej energii generowanej przez ten stan świadomości.

Rozróżnienia przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, tak jak je rozumiecie, obowiązują tylko w trzeciej gęstości. Jednak czwarta, piąta i do pewnego stopnia szósta działają w ramach pewnego systemu spolaryzowanej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni.

Obliczenia niezbędne do przejścia z jednego systemu do drugiego poprzez wymiary są nieco trudne. Dlatego mamy duże trudności z podzieleniem się z wami koncepcjami liczbowymi i korzystamy z okazji, aby powtórzyć naszą prośbę, abyście monitorowali nasze liczby i pytali o wszelkie, które wydają się wątpliwe.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, zanim opuścimy ten instrument?

57.34 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest harmonijne. Pozdrawiamy was wszystkich z radością. Korekty są zadowalające.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

58.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

58.1 Pytający: Czy mógłbyś wskazać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Stan ten jest taki, jak wcześniej zaobserwowano, z tym wyjątkiem, że wspomniane zniekształcenia fizyczne nieco się zwiększyły.

58.2 Pytający: Czy mógłbyś podać przyczynę wzrostu zniekształceń fizycznych?

Ra: Jestem Ra. Fizyczne zniekształcenia tego rodzaju są zapoczątkowane, jak powiedzieliśmy, z powodu nadmiernej aktywności słabych, jak nazywasz to zniekształcenie, części kompleksu ciała. Pogorszenie jest spowodowane naturą samego zniekształcenia, które nazywasz zapaleniem stawów. Po rozpoczęciu zniekształcenie w nieprzewidywalny sposób pozostanie i nieprzewidywalnie pogorszy się lub zmniejszy.

58.3 Pytający: Próbowaliśmy uzdrawiać kryształem diamentu. Próbowałem zarówno użyć kryształu na szyi, jak i zawiesić go na łańcuszku pod prawą ręką. Myślę, że być może, aby jak najlepiej pracować nad nadgarstkiem, powinienem dyndać kryształem tuż pod moją prawą ręką w odległości zaledwie centymetra lub dwóch, trzymając go bezpośrednio nad nadgarstkiem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Byłoby to właściwe, gdybyś był wyćwiczony w swojej sztuce uzdrawiania. Praca z tak potężnym kryształem, jakim dysponujesz, nie będąc w stanie dostrzec strumienia magnetycznego ciał subtelnych, jest prawdopodobnie tym samym, co zlecenie początkującemu, aby za pomocą piły i gwoździa stworzył Watykan.

Wielka sztuka kryje się w używaniu wahającego się kryształu. Na tym etapie rozwoju dobrze by było, gdybyś popracował z kryształami, które nie mają mocy w celu ustalenia, nie tylko fizycznych głównych centrów energii, ale także fizycznych drugorzędnych i trzeciorzędnych ośrodków energii, a następnie zacząłbyś znajdować odpowiadające im centra energii ciała subtelnego. W ten sposób możesz aktywować swoją wewnętrzną wizję.

58.4 Pytający: Jaki rodzaj kryształu powinien być do tego użyty?

Ra: Jestem Ra. Możesz użyć dowolnego wiszącego ciężaru o symetrycznej formie, ponieważ twoim celem nie jest zakłócanie lub manipulowanie tymi centrami energii, ale jedynie zlokalizowanie ich i uświadomienie sobie, jak je czuć, gdy są w stanie równowagi i gdy są w stanie niezrównoważonym lub zablokowanym.

58.5 Pytający: Czy mam rację, zakładając, że to, co miałbym zrobić, to zawiesić ciężar około dwie stopy poniżej mojej dłoni i umieścić go nad ciałem, a kiedy ciężar zacznie się poruszać zgodnie z ruchem wskazówek zegara wskazywałoby to na niezablokowane centrum energetyczne? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Odległość ciężarka od ręki jest nieistotna i według własnego uznania. Ruch kołowy pokazuje niezablokowane centrum energii. Jednakże niektóre istoty są spolaryzowane odwrotnie od innych, dlatego przed rozpoczęciem procedury dobrze jest przetestować formę normalnych spiral energetycznych.

58.6 Pytający: Jak byś to przetestował?

Ra: Jestem Ra. Test wykonuje się, najpierw trzymając ciężarek nad własną ręką i obserwując swoją konkretną konfigurację. Następnie, używając dłoni drugiej osoby, powtórz procedurę.

58.7 Pytający: Teraz w przypadku instrumentu zajmiemy się leczeniem nadgarstków i dłoni. Czy zatem powinienem przetestować centrum energii w okolicy dłoni i nadgarstka instrumentu? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Daliśmy wam ogólne informacje dotyczące tej formy uzdrawiania i wyjaśniliśmy stan instrumentu. Istnieje granica, poza którą informacja jest naruszeniem Prawa Pomieszania.

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 82-sekundowa przerwa.]

58.8 Pytający: Chciałbym prześledzić wzorce energii i to, co faktycznie dzieje się z tymi wzorcami i przepływem energii w kilku przypadkach. Najpierw wezmę kształt piramidy i prześledzę energię, która jest w jakiś sposób skupiona przez ten kształt. Wygłoszę stwierdzenie i pozwolę Ci je poprawić.

Myślę, że piramida może być w dowolnej orientacji i zapewniać pewne skupienie spiralnej energii, ale największe skupienie występuje, gdy jedna jej strona jest dokładnie równoległa do północy magnetycznej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne, z jednym dodatkiem. Jeśli jeden róg jest zorientowany na północ magnetyczną, skupienie energii również zostanie zwiększone.

58.9 Pytający: Czy masz na myśli, że gdybym narysował linię przez dwa przeciwległe rogi piramidy u podstawy i skierował ją na północ magnetyczną - to byłoby dokładnie 45° poza orientacją jednej strony skierowanej na północ magnetyczną - to by to działało równie dobrze? Czy to jest to, co chcesz powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. To działałoby znacznie lepiej niż gdyby kształt piramidy był zupełnie niewyrównany. Nie działałby tak wydajnie, jak wspomniana powyżej konfiguracja.

58.10 Pytający: Czy kształt piramidy działałby równie dobrze prawidłową stroną do góry, jak i do góry nogami, w odniesieniu do powierzchni ziemi, zakładając, że wyrównanie magnetyczne byłoby takie samo w obu przypadkach?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy zgłębić Twojego zapytania. Odwrócony kształt piramidy odwraca skutki piramidy. Co więcej, trudno jest zbudować taką konstrukcję, skierowaną w dół. Być może źle zinterpretowaliśmy Twoje zapytanie.

58.11 Pytający: Użyłem tego pytania tylko po to, aby zrozumieć, w jaki sposób piramida skupia światło, a nie po to, by jej użyć. Chodziło mi o to, że gdybyśmy zbudowali piramidę skierowaną w dół, to czy skupiłaby się ona na pozycji Komnaty Królowej, czy tuż pod nią, w taki sam sposób, jak gdyby była skierowana w górę?

Ra: Jestem Ra. To działałoby w ten sposób tylko wtedy, gdyby polaryzacja istoty została z jakiegoś powodu odwrócona.

58.12 Pytający: Zatem linie spiralnej energii świetlnej - czy pochodzą z miejsca w kierunku środka ziemi i promieniują na zewnątrz z tego punktu?

Ra: Jestem Ra. Kształt piramidy jest kolektorem, który pobiera przepływającą energię z tego, co nazwalibyście dnem lub podstawą i pozwala tej energii poruszać się spiralnie w górę w linii z wierzchołkiem tego kształtu. Dotyczy to również sytuacji, gdy kształt piramidy jest odwrócony. Energia nie jest energią ziemi, jak rozumiemy twoje pytanie, ale jest energią światła, która jest wszechobecna.

58.13 Pytający: Czy ma znaczenie, czy piramida jest pełna, czy składa się z czterech cienkich ścian, czy też jest różnica w działaniu między tymi dwoma wykonaniami?

Ra: Jestem Ra. Jako kolektor energii sam kształt jest jedynym wymaganiem. Z punktu widzenia praktycznych potrzeb kompleksów waszego ciała, jeśli ktoś ma pomieścić siebie w takim kształcie, dobrze jest, aby ten kształt był wykonany z pełnych ścian, aby uniknąć zalania przez zewnętrzne bodźce.

58.14 Pytający: Zatem, gdybym użył tylko ramy z drutu składającej się z czterech kawałków drutu i połączonych na wierzchołku biegnącym w dół do podstawy, a piramida byłaby całkowicie otwarta, zrobiłoby to to samo dla spiralnej energii świetlnej? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Koncepcja ramy jako równej, pełnej bryle jest poprawna. Jednak istnieje wiele metali, których nie zaleca się używać w kształtach piramid, które mają wspomagać proces medytacji. Te, które są polecane, są w waszym systemie handlu wymiennego nazywane drogimi. Drewno lub inne naturalne materiały lub pręty z tworzywa sztucznego są równie przydatne.

58.15 Pytający: Dlaczego spiralne światło jest skupiane przez coś tak otwartego i prostego jak cztery drewniane pręty połączone pod kątem wierzchołkowym?

Ra: Jestem Ra. Jeśli wyobrazisz sobie światło w sensie metafizycznym jako wodę, a kształt piramidy jako lejek, ta koncepcja może stać się oczywista.

58.16 Pytający: Widzę, jak piramida o pełnych bokach zachowywałaby się jak lejek. Wydaje mi się, że użycie tylko czterech prętów połączonych pod kątem wierzchołkowym byłoby mniej wydajne. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób są one równoważne z piramidą o litych bokach?

Ra: Jestem Ra. Są nierówne w przestrzeni/czasie i zalecamy, do praktycznego użytku, piramidę z litymi bokami lub inny kształt skupiający, aby dać waszym fizycznym kompleksom cielesnym wytchnienie od zewnętrznego hałasu, deszczu i innych rozpraszaczy medytacji. Jednakże w czasie/przestrzeni mamy do czynienia z polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez kształt. Równoważne pole jest wytwarzane przez bryłę jak i otwarty kształt. Na światło oddziałuje metafizycznie to pole, a nie widzialne kształty.

58.17 Pytający: Dziękuję, to ładnie to wyjaśnia. Przepraszam, że zadałem tyle głupich pytań na ten temat, ale naprawdę funkcjonuję tutaj z bardzo małą wiedzą. Nie chcę wchodzić w tematy bez znaczenia. Założyłem, że pytania o piramidę były dla Ciebie pożądane, ponieważ groziłoby to niebezpieczeństwem dla kogoś, kto by nadużył piramidy itp.

Próbuję zrozumieć, jak działa światło i próbuję zrozumieć, jak wszystko działa razem, i miałem nadzieję, że pytania w tym obszarze na temat piramidy pomogą mi zrozumieć Trzecie Zniekształcenie, czyli Światło.

Otóż, jak to rozumiem, kształt piramidy działa jak lejek, zwiększając w ten sposób, że tak powiem, gęstość energii, tak że jednostka może doznawać w rzeczywistości większej intensywności Trzeciego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie jest to poprawne.

58.18 Pytający: Następnie czysty krystaliczny kształt, taki jak diament, o którym wspomniałeś jako zamrożone światło - wydaje się, że ta fizyczna manifestacja światła trzeciej gęstości jest w jakiś sposób oknem lub mechanizmem skupiającym dla Trzeciego Zniekształcenia w sensie ogólnym. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest w zasadzie poprawne. Jednakże można zauważyć, że tylko wola skrystalizowanej istoty może spowodować przepływ międzywymiarowego światła przez ten materiał. Im bardziej wyregulowana istota i bardziej uregulowany kryształ, tym większy efekt.

58.19 Pytający: Jest teraz wielu ludzi, którzy zginają metal, robią inne tego typu rzeczy, prosząc o to w myślach. Co się dzieje w tym przypadku? Co to jest… Czy możesz wyjaśnić, co się tam dzieje?

Ra: Jestem Ra. To, co ma miejsce w tym przypadku, można porównać do wpływu drugiej spirali światła w piramidzie używanej przez istotę. Ponieważ ta druga spirala kończy się na wierzchołku, światło można porównać do wiązki laserowej w sensie metafizycznym; a gdy jest inteligentnie skierowana, może powodować zginanie nie tylko w piramidzie, ale jest to rodzaj energii, z której czerpią ci, którzy są w stanie skupić światło wirujące w górę. Jest to możliwe dzięki kontaktowi w promieniu indygo z inteligentną energią.

58.20 Pytający: Dlaczego te osoby są w stanie to zrobić? Wydaje się, że nie mają szkolenia; po prostu są w stanie to zrobić.

Ra: Jestem Ra. Pamiętają dyscypliny niezbędne do tej czynności, która jest użyteczna zaledwie dla innych węzłów doświadczeń wibracyjnych prawdziwych kolorów.

58.21 Pytający: W takim razie mówisz, że nie byłoby to przydatne w naszej obecnej gęstości. Czy będzie to przydatne w czwartej gęstości na tej planecie w bardzo nieodległej przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Celem takiego skupiania energii jest budowanie, a nie niszczenie, i staje się to całkiem użyteczne jako, powiedzmy, alternatywa do metod budowania w trzeciej gęstości.

58.22 Pytający: Czy jest to również używane do leczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie.

58.23 Pytający: Czy próba rozwinięcia tych cech lub możliwości zginania metalu itp. przynosi jakąkolwiek korzyść? To co chcę powiedzieć to to czy te cechy są drogowskazem rozwoju jednostki, czy też czymś innym? Na przykład, kiedy istota rozwija się poprzez swoje indygo, czy drogowskazem jej rozwoju będzie to zginanie [metalu]?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Określmy trzy spirale energii świetlnej, których przykładem jest piramida. Pierwsza, podstawowa spirala, która jest używana do nauki i do leczenia. Druga, spirala do wierzchołka, która jest używana do budowy. Trzecia, spirala rozpościerająca się od wierzchołka, która służy do energetyzowania.

Kontakt z promieniem indygo niekoniecznie musi objawiać się w jakimkolwiek talencie lub drogowskazie, jak powiedziałeś. Są tacy, których energia indygo jest energią czystej istoty i nigdy się nie manifestuje, a jednak wszyscy są świadomi postępu takiej istoty. Inni mogą uczyć lub na wiele sposobów dzielić się kontaktem z inteligentną energią. Inni trwają w niezamanifestowanej formie, poszukując inteligentnej nieskończoności.

Tak więc manifestacja jest mniejszym drogowskazem niż ten, który jest wyczuwalny lub intuicyjny w odniesieniu do kompleksu umysłu/ciała/ducha. Istnienie fioletowego promienia jest bardziej znamienne dla prawdziwej jaźni.

Czy są jakieś krótkie pytania lub drobne sprawy, które możemy wyjaśnić, jeśli to możliwe, zanim opuścimy ten instrument?

58.24 Pytający: Cóż, miałem pytanie, co masz na myśli mówiąc o „trzeciej spirali”. A gdyby to było za długie, zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Możemy krótko odpowiedzieć. Możesz zapytać bardziej szczegółowo, jeśli uznasz to za pożądane podczas następnej sesji.

Jeśli wyobrazisz sobie płomień świecy, możesz zobaczyć trzecią spiralę.

Ten instrument jest dobrze wyważony. Wyposażenie jest dobrze ustawione. Jesteście sumienni.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

59.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

59.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi, w jakim stanie jest instrument i dlaczego czuje się taka zmęczona?

Ra: Jestem Ra. Stan tego instrumentu jest taki, jak podano wcześniej. Nie możemy naruszyć waszej wolnej woli, omawiając to drugie pytanie.

59.2 Pytający: Czy byłoby lepszą ochroną instrumentu, gdyby Jim zmienił pozycję siedzącą na drugą stronę łóżka?

Ra: Jestem Ra. Nie.

59.3 Pytający: Mam pytanie od Jima, które brzmi: „Myślę, że wniknąłem w tajemnicę mojej trwającej całe życie złości z powodu popełniania błędów. Myślę, że zawsze podświadomie zdawałem sobie sprawę z moich zdolności do opanowania nowych nauk, ale moje pragnienie pomyślnego zakończenia mojej misji na Ziemi zostało pobudzone przez grupę Oriona do irracjonalnej i destrukcyjnej złości, kiedy mi się coś nie udaje. Czy mógłbyś skomentować tę obserwację?”

Ra: Jestem Ra. Sugerowalibyśmy, że ponieważ istota ta jest świadoma swojej pozycji wędrowca, może również rozważyć, jakie decyzje przed wcieleniem podjął w odniesieniu do osobistej lub zorientowanej na siebie części wyboru, aby być tutaj w tym konkretnym czasie/przestrzeni. Ta istota jest świadoma, jak stwierdzono, że ma wielki potencjał, ale potencjał do czego? To jest pytanie poprzedzające wcielenie.

Praca szóstej gęstości polega na zjednoczeniu mądrości i współczucia. Ta istota obfituje w mądrość. Współczucie, które pragnie zrównoważyć, ma jako przeciwieństwo brak współczucia. W istocie bardziej świadomej wyraża się to lub objawia jako brak współczucia dla siebie. Uważamy, że jest to suma sugerowanych pomysłów do przemyśleń, które możemy obecnie zaoferować bez naruszania [wolnej woli].

59.4 Pytający: Pod koniec drugiego głównego cyklu na Ziemi wcieliło się kilkaset tysięcy ludzi. Obecnie istnieje ponad cztery miliardy wcielonych. Czy ponad cztery miliardy ludzi, którzy są dziś inkarnowani, byli na planach ziemskich, ale nie wcielili się w tamtym czasie, czy też przybyli z innego miejsca w ciągu ostatniego 25-tysięcznego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Istniały trzy podstawowe podziały pochodzenia tych istot.

Po pierwsze i przede wszystkim, osoby ze sfery planetarnej, którą nazywacie Maldek, będąc w stanie ponownie przyjąć trzecią gęstość, były stopniowo uwalniane z narzuconych na siebie ograniczeń formy.

Po drugie, byli też ci, którzy wchodzili do trzeciej gęstości, czyli neofici, których wzorce wibracji pasowały do ziemskiego węzła empirycznego. Te następnie zostały przefiltrowane przez procesy inkarnacyjne.

Po trzecie, w ciągu ostatnich około 200 lat doświadczyliście wielu odwiedzin wędrowców.

Można zauważyć, że wszystkie możliwe okazje do inkarnacji są obecnie wykorzystywane ze względu na wasz proces zbiorów i możliwości, które on oferuje.

59.5 Pytający: Żeby tylko wyjaśnić, czy mógłbyś mi powiedzieć w przybliżeniu, ile całości kompleksów umysłu/ciała/ducha zostało przeniesionych na Ziemię na początku tych ostatnich 75 000 lat?

Ra: Jestem Ra. Transfer, jak to nazywacie, był stopniowy. Ponad dwa miliardy dusz to te z Maldeka, którym udało się przejść.

Około 1,9 miliarda dusz z różnych części stworzenia weszło w to doświadczenie w różnym czasie. Pozostali to ci, którzy doświadczyli pierwszych dwóch cykli na tej sferze lub którzy przybyli w pewnym momencie jako wędrowcy; niektórzy wędrowcy przebywali w tej sferze przez wiele tysięcy waszych lat; inni przybyli znacznie później.

59.6 Pytający: Próbuję zrozumieć trzy spirale światła w piramidzie. Chciałbym zapytać o każdą z nich.

Pierwsza spirala zaczyna się poniżej Komnaty Królowej i kończy się w Komnacie Królowej? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Pierwsze pojęcie światła wirującego w górę jest takie, jak w przypadku czerpaka, energia światła jest zbierana poprzez przyciąganie kształtu piramidy przez dno lub podstawę. Zatem pierwsza konfiguracja jest półspiralna.

59.7 Pytający: Czy byłoby to podobne do wiru, który pojawia się, spuszczając wodę z wanny?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z tym wyjątkiem, że w przypadku tego działania przyczyna jest grawitacyjna, podczas gdy w przypadku piramidy wir jest taki, że światło spiralne skierowane w górę jest przyciągane przez pola elektromagnetyczne wytwarzane przez kształt piramidy.

59.8 Pytający: Zatem pierwsza spirala po tej półspirali jest spiralą używaną do nauki i uzdrawiania. W odniesieniu do pozycji Komnaty Królowej, gdzie zaczyna się i kończy ta pierwsza spirala?

Ra: Jestem Ra. Spirala, która jest używana do nauki i uzdrawiania, zaczyna się w lub nieco poniżej pozycji Komnaty Królowej, w zależności od waszej ziemi i kosmicznych rytmów. Porusza się przez Komnatę Króla w ostro zarysowanej formie i kończy się w miejscu, w którym można zauważyć, że górna w przybliżeniu jedna trzecia piramidy intensyfikuje energię.

59.9 Pytający: Zatem, pierwsza spirala jest oczywiście w jakiś sposób inna niż druga i trzecia spirala, ponieważ mają różne zastosowania i inne właściwości. Druga spirala zaczyna się wtedy na końcu pierwszej spirali i, jak zakładam, wznosi się do wierzchołka piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Duża spirala zostaje wciągnięta w wir wierzchołka piramidy. Jednakże pewna energia świetlna - która ma bardziej intensywny charakter czerwieni, powiedzmy, końca widma - jest ponownie spiralna, powodując ogromne wzmocnienie i skupienie energii, która jest następnie użyta do budowy.

59.10 Pytający: A potem trzecia spirala promieniuje ze szczytu piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Robi to trzecia kompletna spirala. Zgadza się. Dobrze jest liczyć się z fundamentową półspiralą, która dostarcza pranę wszystkiemu, na co mogą wpływać trzy następujące po niej spirale światła wznoszące się w górę.

59.11 Pytający: Teraz próbuję zrozumieć, co dzieje się w tym procesie. Nazwę pierwszą półspiralę pozycją zerową, a pozostałe trzy spirale: pierwszą, drugą i trzecią; pierwsza spirala to badanie i uzdrawianie. Jaka zmiana zachodzi w świetle od pozycji zerowej do pierwszej spirali, która sprawia, że ta pierwsza spirala jest dostępna do leczenia i nauki?

Ra: Jestem Ra. Prana zgarnięta przez kształt piramidy zyskuje spójność kierunku energetycznego. Określenie „światło wirujące w górę” nie wskazuje waszej koncepcji w górę i w dół, ale wskazuje na koncepcję tego, co sięga do źródła miłości i światła.

Tak więc całe światło, czyli prana, porusza się w górę, ale jego kierunek, w rozumieniu tego terminu, jest pozbawiony regulacji i nieprzydatny do pracy.

59.12 Pytający: Czy mógłbym zatem założyć, że ze wszystkich punktów w przestrzeni światło promieniuje w naszej iluzji na zewnątrz pod kątem bryłowym 360°, a ten kształt czerpaka z piramidą tworzy następnie spójność tego promieniowania jako mechanizm ogniskowania? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

59.13 Pytający: Zatem można powiedzieć, że pierwsza spirala ma inny współczynnik spójności niż druga. Jaka jest różnica między tą pierwszą a drugą spiralą?

Ra: Jestem Ra. Gdy światło jest kierowane do tego, co nazywasz pozycją zerową, osiąga punkt skrętu. Działa to jak kompresja światła, ogromnie zwielokrotniając jego spójność i uporządkowanie.

59.14 Pytający: Czy zatem spójność i organizacja mnożą się jeszcze raz na początku drugiej spirali? Czy jest tylko efekt podwojenia czy efekt zwiększający?

Ra: Jestem Ra. Trudno o tym rozmawiać w waszym języku. Nie ma efektu podwojenia, ale transformacja poprzez granice wymiaru, tak że światło, które działało dla tych, którzy używali go w konfiguracji przestrzeni/czasu-czasu/przestrzeni, stało się światłem działającym w tym, co można by uznać za międzywymiarową konfigurację czasu/przestrzeni-przestrzeni/czasu. Powoduje to pozorną dyfuzję i osłabienie spiralnej energii. Jednakże w pozycji drugiej, jak to nazwałeś, wiele pracy można wykonać międzywymiarowo.

59.15 Pytający: W piramidzie w Gizie nie było komory na drugiej pozycji. Czy kiedykolwiek korzystałeś z pozycji drugiej, umieszczając komorę w tej pozycji, powiedzmy na innych planetach lub w innych piramidach?

Ra: Jestem Ra. Ta pozycja jest przydatna tylko dla tych, których zdolności są takie, że są w stanie służyć jako przekaźniki tego typu skupionej spirali. Nikt nie chciałby próbować trenować istot trzeciej gęstości w takich dyscyplinach.

59.16 Pytający: Zatem trzecia spirala promieniująca ze szczytu piramidy, jak mówisz, jest używana do energetyzowania. Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli, mówiąc o „energetyzowaniu”?

Ra: Jestem Ra. Trzecia spirala jest niezwykle pełna pozytywnych efektów ukierunkowanej prany, a to, co jest umieszczone nad takim kształtem, otrzyma wstrząsy energetyzujące pola elektromagnetyczne. Może to być najbardziej stymulujące w zastosowaniach konfiguracji mentalnych i cielesnych w trzeciej gęstości. Jednakże, jeśli pozwoli się na zbyt długie przebywanie w miejscu, takie wstrząsy mogą wywołać traumę u istoty.

59.17 Pytający: Czy są jakieś inne efekty kształtu piramidy poza spiralami, które właśnie omówiliśmy?

Ra: Jestem Ra. Istnieje kilka. Jednak ich zastosowania są ograniczone. Użycie pozycji komory rezonansowej to takie, które rzuca wyzwanie zdolności adepta do stawienia czoła samemu sobie. Jest to jeden rodzaj testu umysłowego, który można zastosować. Jest potężny i dość niebezpieczny.

Zewnętrzna powłoka w kształcie piramidy zawiera małe wiry energii świetlnej, które w rękach zdolnych, skrystalizowanych istot są przydatne do różnych subtelnych działań związanych z leczeniem niewidzialnych ciał oddziałujących na ciało fizyczne.

Innymi z tych miejsc są te, w których można uzyskać doskonały sen i odwrócić starzenie. Te cechy nie są ważne.

59.18 Pytający: Jaka pozycja byłaby pozycją odwrócenia starzenia?

Ra: Jestem Ra. Około 5 do 10° powyżej i poniżej miejsca Komnaty Królowej, w owalnych kształtach na każdej ścianie czterobocznej piramidy, rozciągające się w kształt bryły w przybliżeniu w jednej czwartej drogi do miejsca w Komnacie Królowej.

59.19 Pytający: Innymi słowy, gdybym wszedł w ścianę piramidy w jednej czwartej drogi, ale nadal pozostał trzy czwarte drogi od środka, mniej więcej na poziomie powyżej podstawy Komnaty Królowej, znalazłbym takie miejsce?

Ra: Jestem Ra. W przybliżeniu tak. Musisz wyobrazić sobie podwójną łzę rozciągającą się zarówno w płaszczyźnie powierzchni piramidy, jak i na pół w kierunku Komnaty Królowej, rozciągającą się nad i pod nią. Możesz zobaczyć to jako pozycję, w której światło zostało wciągnięte w spiralę, a następnie ponownie się rozszerza. Ta pozycja jest czymś, co możesz nazwać próżnią prany.

59.20 Pytający: Dlaczego miałoby to odwrócić proces starzenia?

Ra: Jestem Ra. Starzenie się jest funkcją wpływu różnych pól elektromagnetycznych na pola elektromagnetyczne kompleksu umysłu/ciała/ducha. W tej pozycji nie ma żadnego sygnału wejściowego ani zakłócenia pól, ani żadna aktywność w obrębie kompleksu pola elektromagnetycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha nie pozwala na pełne panowanie. Próżnia wysysa wszelkie takie zakłócenia. W ten sposób istota nic nie czuje i jest zawieszona.

59.21 Pytający: Czy kształt piramidy, który Jim zbudował na naszym podwórku, działa prawidłowo? Czy jest odpowiednio ustawiony i zbudowany prawidłowo?

Ra: Jestem Ra. Jest zbudowany z dobrymi tolerancjami, choć nie jest doskonały. Jednakże jego ustawienie powinno być takie jak to miejsce spoczynku dla maksymalnej skuteczności.

59.22 Pytający: Czy masz na myśli, że jeden z boków podstawy powinien być wyrównany 20° na wschód od północy?

Ra: Jestem Ra. To dostosowanie byłoby skuteczne.

59.23 Pytający: Wcześniej stwierdziłeś, że jeden z boków podstawy powinien być wyrównany z północą magnetyczną. Co jest lepsze, wyrównać do północy magnetycznej, czy do 20° na wschód od północy magnetycznej?

Ra: Jestem Ra. To zależy od Ciebie. Właściwe ustawienie tej sfery w tym czasie to północ magnetyczna. Jednakże w swoim zapytaniu zapytałeś konkretnie o strukturę, która była używana przez określone istoty, których wiry energii są bardziej zgodne z, powiedzmy, orientacją prawdziwego zielonego koloru. Byłoby to 20° na wschód od północy.

Każda orientacja ma swoje zalety. Efekt jest silniejszy na północy magnetycznej i można go wyraźniej odczuć. Energia, choć słaba, pochodząca z odległego, ale wkrótce nadrzędnego kierunku, jest bardziej pomocna.

Wybór należy do was. Jest to wybór między ilością a jakością lub szerokopasmową i wąskopasmową pomocą w medytacji.

59.24 Pytający: Czy po wyrównaniu się osi planetarnych wyrównają się one 20° na wschód od północy, aby dostosować się do zielonej wibracji?

Ra: Jestem Ra. Obawiamy się, że to będzie ostatnie pytanie, ponieważ ta istota gwałtownie zwiększa swoje zniekształcenie w kierunku tego, co nazywasz bólem kompleksu ciała.

Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Nie możemy mówić o niczym pewnym, ale jesteśmy świadomi, że grubsze lub mniej gęste materiały zostaną wciągnięte do konformacji z gęstszymi i lżejszymi energiami, które dają waszemu Logosowi jego postępowanie poprzez sfery doświadczenia.

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania?

59.25 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Zdajemy sobie sprawę, że w tej chwili doświadczacie trudności, ale nie są one spowodowane brakiem sumienności lub poświęcenia.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

60.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

60.1 Pytający: Czy mógłbyś mi najpierw wskazać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

60.2 Pytający: Moim zdaniem najlepszym sposobem na poprawę stanu tego instrumentu są okresy medytacji, po których następują okresy kontemplacji nad stanem i jego poprawą. Czy możesz mi powiedzieć, czy mam rację i rozwinąć moje myślenie?

Ra: Jestem Ra. Medytacja i kontemplacja nigdy nie są czynnościami niepożądanymi. Jednakże to działanie najprawdopodobniej, naszym zdaniem, nie zmieni znacząco predyspozycji tego instrumentu, które zarówno my, jak i wy uznaliśmy za niepokojące.

60.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie jest najlepsze podejście do zmiany, do bardziej akceptowalnego stanu, zniekształceń, których doświadcza instrument?

Ra: Jestem Ra. Istnieje niewielka ilość pracy, którą instrument może wykonać w odniesieniu do swoich przedinkarnacyjnych decyzji dotyczących służby Nieskończonemu Stwórcy w tym doświadczeniu. Jednakże decyzja o otwarciu się bez zastrzeżeń na ofiarowanie siebie, kiedy służba jest postrzegana, jest tak fundamentalnym wyborem, że nie jest podatna na znaczące zmiany, ani nie chcielibyśmy ingerować w proces równoważenia, który ma miejsce w przypadku tej konkretnej istoty.

Mądrość i współczucie będąc w ten sposób zrównoważone w tym podsumowaniu czwartej gęstości są pomocne dla tego szczególnego kompleksu umysłu/ciała/duszy. Nie jest to istota zbyt skłonną do krytykowania cnotliwości z jaką wykonuje to, co uważa za najlepsze. Można to powiedzieć dzięki wiedzy instrumentu o sobie samej, co jest w tej kwestii jasne. Jednak sama ta dyskusja może spowodować nieco mniej w pełni niepowstrzymane poświęcenie się służbie u każdego pracującego, tak aby służba mogła być kontynuowana przez większy okres waszej przestrzeni/czasu.

60.4 Pytający: Mówisz więc, że fizyczne zniekształcenia, których doświadczył instrument, są częścią procesu równoważenia? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Fizyczne zniekształcenia są wynikiem tego, że instrument nie akceptuje w pełni ograniczeń, nałożonych przed inkarnacją, na działania istoty po rozpoczęciu pracy. Zniekształcenia spowodowane tą pracą, które są nieuniknione, biorąc pod uwagę plan wybrany przez tę istotę, są ograniczeniami i - w stopniu zgodnym z ilością wydatkowanej energii życiowej i fizycznej - zmęczeniem z powodu tego, co jest równoważne dla tego narzędzia wielu, wielu godzinom ciężkiej pracy fizycznej.

Dlatego też zaproponowaliśmy myślom instrumentu możliwość zasugerowania jego wyższemu ja możliwości jakiejś niewielkiej rezerwy energii podczas pracy. Ten instrument jest w tej chwili otwarty, dopóki wszystkie zasoby nie zostaną wyczerpane. To jest dobre, jeżeli pożądane. Jednakże, powiedzmy, skróci to liczbę działań w tym, co można nazwać długim okresem czasu.

60.5 Pytający: Czy rozłożenie ćwiczeń w dłuższych odstępach czasu, tak aby mieć więcej czasu między pracami, pomoże?

Ra: Jestem Ra. To już zrobiliście. Nie jest pomocną dla waszej grupy, utrata równowagi przez troskę o jedną część pracy nad drugą.Jeśli instrument ten jest, waszym zdaniem, w stanie i jeśli grupa wsparcia działa dobrze, jeśli wszystko jest w harmonii i jeśli pytania, które należy zadać, zostały dobrze przemyślane, praca jest dobrze rozpoczęta. Nadmierne podkreślanie stanu instrumentu jest tak samo szkodliwe dla skuteczności tego kontaktu, jak przeciwstawne zachowanie było w waszej przeszłości.

60.6 Pytający: Oprócz pracy, niepokoją mnie fizyczne zniekształcenia instrumentu w okolicy rąk i ramion. Czy jest, powiedzmy, ćwiczenie umysłowe lub coś innego, nad czym instrument mógłby pracować, aby pomóc w złagodzeniu ogromnych problemów, jakie ma w tym czasie z rękami itp.?

Ra: Jestem Ra. Tak.

60.7 Pytający: Czy byłoby to ćwiczenie medytacji i kontemplacji nad złagodzeniem tych problemów?

Ra: Jestem Ra. Nie.

60.8 Pytający: Co zatem musiałaby zrobić, aby złagodzić te problemy?

Ra: Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy, instrument ten, czując, że brakuje mu współczucia, by zrównoważyć mądrość, wybrał doświadczenie inkarnacyjne, w wyniku którego z konieczności został umieszczony w sytuacjach akceptacji siebie przy braku akceptacji innych jaźni i akceptacja innej jaźni bez oczekiwania wzajemności lub transferu energii. Nie jest to łatwy program dla wcielenia, ale został uznany za właściwy przez tę istotę.

Dlatego istota ta musi medytować i świadomie, chwila po chwili, akceptować siebie w swoich ograniczeniach, które zostały nałożone właśnie po to, by doprowadzić tę istotę do precyzyjnego dostrojenia, którego używamy.

Co więcej, nauczywszy się promieniować akceptacją i miłością, nie oczekując nic w zamian, ta istota musi teraz zrównoważyć to, ucząc się akceptować dary miłości i akceptacji od innych, przez które to narzędzie odczuwa pewien dyskomfort przy przyjmowaniu. Te dwa równoważące działania pomogą tej istocie uwolnić się od zniekształcenia zwanego bólem. Ograniczenia te są w dużej mierze nieusuwalne.

60.9 Pytający: Czy fakt, że instrument już był tego świadomy, był powodem, dla którego pierwsze zniekształcenie nie obowiązywało, uniemożliwiając wam przekazanie nam tego?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne nie tylko dla tej istoty, która była świadoma tego uczenia się/nauczań przez kilka waszych lat, ale także dla każdej z grup wsparcia. Aż do tej sesji nie było możliwości przedstawienia niektórych z tych informacji.

60.10 Pytający: Dziękuję. Kiedy podczas ostatniej sesji mówiłeś o „wstrząsach energetyzujących” pochodzących ze szczytu piramidy, czy miałeś na myśli, że następowały one w odstępach czasu, a nie w sposób ciągły?

Ra: Jestem Ra. Te energetyzujące wstrząsy pojawiają się w różnych odstępach czasu, ale zbliżają się bardzo, bardzo blisko siebie, tworząc prawidłowo działającą piramidę. W przypadku takiej, której wymiary uległy zniekształceniu, energia nie będzie uwalniana regularnie lub w kwantach, być może tak lepiej zrozumiecie, co mamy na myśli.

60.11 Pytający: Kolejne stwierdzenie, które wygłoszę, może, ale nie musi, być dla mnie pouczające w moim badaniu energii piramidy, ale przyszło mi do głowy, że tak zwany efekt w tak zwanym Trójkącie Bermudzkim jest prawdopodobnie spowodowany dużą piramidą pod wodą, która uwalnia tę trzecią spiralę w nieciągłych i zmiennych odstępach czasu, a gdy inne istoty lub statki znajdują się w jej pobliżu, stwarza to sytuację, w której zmieniają kontinuum czasoprzestrzenne w pewnym sensie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

60.12 Pytający: Zatem ta trzecia spirala ma energetyzujący efekt, który, jeśli jest wystarczająco silny, faktycznie zmieni kontinuum przestrzeni/czasu. Czy taka zmiana ma pożytek lub wartość?

Ra: Jestem Ra. W rękach kogoś z piątej gęstości lub wyższej, ta konkretna energia może zostać wykorzystana w celu przekazania informacji, miłości lub światła na odległości, które można by uznać za duże, ale które z tą energią mogą być uważane za międzywymiarowe skoki. Istnieje również możliwość podróżowania z wykorzystaniem tej formacji energii.

60.13 Pytający: Czy ta podróż byłaby natychmiastowym typem związanym z ... nie z efektem procy, ale z efektem używanym głównie przez istoty szóstej gęstości? A może chodzi o efekt procy, o którym mówisz?

Ra: Jestem Ra. Pierwszy efekt jest tym, o którym mówimy. Możesz zauważyć, że kiedy uczysz się, powiedzmy, zrozumienia lub dyscypliny osobowości, każda z tych konfiguracji prany jest dostępna dla istoty bez pomocy tego kształtu. Piramidę w Gizie można postrzegać jako metafizyczne koła treningowe.

60.14 Pytający: Czy zatem duża podwodna piramida u wybrzeży Florydy jest jedną z piramid balansujących zbudowanych przez Ra, czy też jakiegoś innego kompleksu pamięci społecznej? A jeśli tak, to którego?

Ra: Jestem Ra. Ta piramida, o której mówisz, była piramidą, której budowa była wspomagana przez istoty kompleksu pamięci społecznej szóstej gęstości, pracujące z Atlantydami przed naszą pracą z, jak ich nazywacie, Egipcjanami.

60.15 Pytający: Wspomniałeś o współpracy z jedną inną grupą niż Egipcjanie. Kim oni byli?

Ra: Jestem Ra. Były to istoty z Ameryki Południowej. Podzieliliśmy nasze siły, aby pracować w tych dwóch kulturach.

60.16 Pytający: Zatem kształt piramidy, jak rozumiem, został uznany przez wasz kompleks pamięci społecznej w tamtym czasie za niezwykle ważny jako, powiedziałbym, fizyczny środek wspomagający rozwój duchowy. W tym szczególnym momencie ewolucji naszej planety wydaje się, że kładziesz niewielki nacisk na ten kształt lub nie kładziesz go wcale. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Naszym zaszczytem/obowiązkiem jest próba usunięcia zniekształceń, jakie użycie tego kształtu spowodowało w myśleniu waszych ludzi oraz w działaniach niektórych waszych istot. Nie zaprzeczamy, że takie kształty są skuteczne, ani nie ukrywamy ogólnej istoty tej skuteczności. Pragniemy jednak zaoferować nasze zrozumienie, choć jest ono ograniczone, że - w przeciwieństwie do naszych naiwnych przekonań sprzed wielu tysięcy lat - optymalny kształt inicjacji nie istnieje.

Pozwólcie, że rozwiniemy tę kwestię. Kiedy pomagały nam istoty szóstej gęstości podczas naszych własnych doświadczeń trzeciej gęstości, my nie będąc skrajnie wojowniczy, stwierdziliśmy, że ta nauka jest pomocna. W naszej naiwności w trzeciej gęstości nie rozwinęliśmy wzajemnych relacji na zasadzie waszego systemu barteru lub systemu pieniężnego a władzą. W rzeczywistości byliśmy bardziej filozoficzną planetą trzeciej gęstości niż wasza własna, a nasze wybory biegunowości były znacznie bardziej skoncentrowane na, powiedzmy, zrozumieniu transferów energii seksualnej i odpowiednich relacji między sobą a innymi jaźniami.

Spędziliśmy dużo większą część naszej przestrzeni/czasu pracując z niezamanifestowaną istotą. W tej mniej złożonej atmosferze posiadanie tego urządzenia do nauki/nauczania było dość pouczające, a my odnieśliśmy korzyść bez zniekształceń, które znaleźliśmy wśród waszych ludzi.

Skrupulatnie zanotowaliśmy te różnice w Wielkiej Księdze Stworzenia, że taka naiwność nie będzie już potrzebna.

Wierzymy, że w tej przestrzeni/czasie możemy wam najlepiej służyć, stwierdzając, że piramida do medytacji, wraz z innymi zaokrąglonymi i łukowatymi lub spiczastymi, okrągłymi kształtami, jest dla was pomocna.

Jednakże z naszych obserwacji wynika, że ze względu na złożoność wpływów na niezamanifestowaną istotę w tym węźle przestrzeni/czasu wśród waszych planetarnych ludów, najlepiej jest, aby postęp kompleksu umysłu/ciała/ducha odbywał się bez, jak je nazywacie, pomocy naukowych - ponieważ korzystając z pomocy naukowych, jednostka przyjmuje na siebie Prawo Odpowiedzialności za przyspieszenie lub zwiększenie tempa uczenia się/nauczania. Jeśli to większe zrozumienie, jeśli możemy użyć tego błędnego określenia, nie zostanie wprowadzone w życie w chwilowym doświadczeniu istoty, wówczas użyteczność pomocy naukowej staje się negatywna.

60.17 Pytający: Dziękuję. Nie wiem, czy to pytanie doprowadzi do jakiegokolwiek użytecznego kierunku, ale myślę, że muszę je zadać. Czym była Arka Przymierza i do czego służyła?

Ra: Jestem Ra. Arka Przymierza była miejscem, w którym złożono to, co najświętsze, według zrozumienia tego, zwanego Mojżeszem. Artykuł tam umieszczony został nazwany przez wasze narody dwiema tablicami zwanymi Dziesięcioma Przykazaniami. Nie było dwóch tablic. Było jedno pismo w zwoju. Zostało to umieszczone wraz z najdokładniejszymi opisami różnych istot, przedstawiającymi ich przekonania dotyczące stworzenia przez Jednego Stwórcę.

Ta Arka została zaprojektowana, aby stanowić miejsce, z którego kapłani, jak nazywacie tych zniekształconych pragnieniem służenia swoim braciom, mogli czerpać swoją moc i odczuwać obecność Jednego Stwórcy. Należy jednak zauważyć, że cała ta aranżacja została zaprojektowana nie przez tego znanego Konfederacji jako Jahwe, ale raczej przez negatywne istoty preferujące tę metodę tworzenia elity zwanej Synami Lewiego.

60.18 Pytający: Czy było to wtedy urządzenie do komunikacji? Powiedziałeś, że oni również czerpali z tego moc. Jaki rodzaj mocy? Jak to działało?

Ra: Jestem Ra. Zostało one naładowane za pomocą materiałów, z których zostało zbudowane, otrzymując pole elektromagnetyczne. W ten sposób stało się obiektem mocy. A dla tych, których wiara była nieskalana przez niesprawiedliwość lub separację, ta moc, zaprojektowana dla negatywu, stała się pozytywna i jest taka do dnia dzisiejszego dla tych, którzy są naprawdę w harmonii z doświadczeniem służby.

Tak więc negatywne siły częściowo odniosły sukces, ale pozytywnie zorientowany Mojsze, jak nazywano tę istotę, dał waszym planetarnym ludom możliwość ścieżki do Jednego Nieskończonego Stwórcy, która jest całkowicie pozytywna.

Jest to cecha wspólna każdego z waszych ortodoksyjnych systemów religijnych, które zostały nieco zmieszane pod względem orientacji, ale oferują czystą ścieżkę dla Jednego Stwórcy, którą widzi czysty poszukiwacz.

60.19 Pytający: Gdzie jest teraz Arka Przymierza? Gdzie ona się znajduje?

Ra: Jestem Ra. Powstrzymujemy się od odpowiedzi na to pytanie ze względu na fakt, że ona nadal istnieje i nie jest tą dla której chcielibyśmy naruszyć wolną wolę waszych narodów, lokalizując ją.

60.20 Pytający: Dziękuję. Próbując zrozumieć energie - energie twórcze - przyszło mi do głowy, że naprawdę nie rozumiem, dlaczego bezużyteczne ciepło jest generowane, gdy nasza Ziemia przechodzi z trzeciej do czwartej gęstości. Wiem, że ma to związek z dysharmonią między wibracjami trzeciej i czwartej gęstości, ale nie rozumiem, dlaczego miałoby to objawiać się jako fizyczne ogrzewanie Ziemi. Czy możesz mnie oświecić na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Pojęcia są nieco trudne do zgłębienia w waszym języku. Postaramy się jednak wypowiedzieć na ten temat.

Jeśli istota nie jest w harmonii ze swoimi okolicznościami, odczuwa wewnętrzne palenie. Temperatura fizycznego wehikułu jeszcze się nie podnosi, tylko ciepło gniewu lub łez, jak możemy opisać tę dysharmonię. Jeśli jednak istota będzie trwać przez długi okres przestrzeni/czasu w odczuwaniu tego emocjonalnego ciepła i dysharmonii, cały kompleks ciała zacznie rezonować z tą dysharmonią, a dysharmonia pojawi się jako rak lub inne zwyrodnieniowe zniekształcenia tego co nazywasz zdrowiem.

Kiedy cały planetarny system ludów i kultur wielokrotnie doświadcza dysharmonii na wielką skalę, ziemia pod stopami tych istot zacznie rezonować z tą dysharmonią. Ze względu na naturę fizycznego nośnika dysharmonia objawia się jako blokada wzrostu lub niekontrolowany wzrost, ponieważ podstawową funkcją kompleksu cielesnego kompleksu umysłu/ciała/ducha jest wzrost i podtrzymanie.

W przypadku waszej planety, celem planety jest utrzymanie orbity i właściwego położenia lub orientacji w odniesieniu do innych wpływów kosmicznych. Aby to się działo prawidłowo, wnętrze waszej sfery jest gorące, z fizycznego punktu widzenia. W ten sposób zamiast niekontrolowanego wzrostu, zaczynasz doświadczać niekontrolowanego ciepła i jego ekspansywnych konsekwencji.

60.21 Pytający: Czy Ziemia jest wypełniona na całej długości od jednej strony do drugiej?

Ra: Jestem Ra. Można powiedzieć, że wasza sfera ma charakter plastra miodu. Środek jest jednak stały, jeśli tak można nazwać to, co jest stopione.

60.22 Pytający: A natura plastra miodu - czy istnieją wcielone istoty trzeciej gęstości żyjące na obszarach plastra miodu? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Kiedyś było to poprawne. To nie jest poprawne w obecnej przestrzeni/czasie.

60.23 Pytający: I nie ma tam - Czy istnieją jakieś wewnętrzne cywilizacje lub istoty żyjące na tych obszarach, które są innymi niż fizycznie wcielonymi, które czasami pojawiają się i materializują na powierzchni Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Jak zauważyliśmy, są tacy, którzy robią to, o czym mówisz. Co więcej, istnieją pewne istoty z płaszczyzny wewnętrznej tej planety, które wolą na tych obszarach dokonać pewnej materializacji w widocznej trzeciej gęstości. Są też bazy, powiedzmy, w tych obszarach tych z skądś indziej, zarówno pozytywnych jak i negatywnych. Są opuszczone miasta.

60.24 Pytający: Do czego te bazy są używane przez tych z innych miejsc?

Ra: Jestem Ra. Te bazy są używane do pracy nad materializacją potrzebnego sprzętu do komunikacji z istotami trzeciej gęstości oraz jako miejsca spoczynku dla niektórych urządzeń, które moglibyście nazwać małymi statkami. Są one używane do nadzoru, gdy jest to wymagane przez istoty. W ten sposób niektórzy nauczyciele Konfederacji, powiedzmy, przemawiają częściowo za pomocą tych instrumentów nadzoru, po skomputeryzowanych liniach, a gdy pożądana jest informacja, a ci, którzy o nią proszą, mają odpowiedni poziom wibracji, sama istota Konfederacji może przemówić.

60.25 Pytający: Czy mam zatem rozumieć, że istota Konfederacji potrzebuje sprzętu komunikacyjnego i statku, aby komunikować się z wcielonym bytem trzeciej gęstości proszącym o informacje?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Jednakże wielu z waszych narodów prosi o te same podstawowe informacje powtarzając to w ogromnych ilościach, a mówienie w nieskończoność przez kompleks pamięci społecznej o potrzebie medytacji jest marnotrawstwem znacznych zdolności takich kompleksów pamięci społecznej.

Tak więc, niektóre istoty zatwierdziły przy pomocy Rady Saturna umieszczenie i utrzymanie tych przekaźników wiadomości dla tych, których potrzeby są proste, w ten sposób rezerwując zdolności członków Konfederacji dla tych, którzy już medytują i przyswajają informacje, którzy są następnie gotowi na dodatkowe informacje.

60.26 Pytający: Przez ostatnie 30 lat było dużo informacji i wiele zamieszania, i tak naprawdę powiedziałbym, że Prawo Pomieszania, pozwalając sobie na mały żart, [chichot] pracowało po godzinach, dostarczając informacje do katalizy duchowej grupom, które o to proszą. Wiemy, że zarówno pozytywnie, jak i negatywnie nastawione kompleksy pamięci społecznej dokładały się do tych informacji, jak tylko mogą. Doprowadziło to do pewnego stanu apatii w wielu przypadkach w odniesieniu do informacji przez wielu, którzy naprawdę szukają, ale zostali powstrzymani przez stan tego, co mógłbym nazwać duchową entropią w tych informacjach.

Czy możesz skomentować to i mechanizmy łagodzenia tych problemów?

Ra: Jestem Ra. Możemy to skomentować.

60.27 Pytający: Tylko jeśli uznasz to za ważne, proszę o komentarz. Jeśli uznasz to za nieważne, pominiemy to.

Ra: Jestem Ra. Ta informacja jest do pewnego stopnia znacząca, ponieważ dotyczy naszej własnej misji w tym czasie.

My, członkowie Konfederacji, jesteśmy na wezwanie tych na waszej planecie. Jeśli wezwanie, choć szczere, ma dość niski poziom, powiedzmy, świadomości systemu, za pomocą którego może nastąpić duchowa ewolucja, wówczas możemy zaoferować tylko te informacje, które są przydatne dla tego konkretnego wzywającego. To jest podstawowa trudność. Istoty otrzymują podstawowe informacje o Pierwotnej Myśli i środkach - to jest medytacji i służbie innym - dzięki którym można uzyskać tę Pierwotną Myśl.

Zwracamy uwagę, że jako członkowie Konfederacji mówimy o istotach zorientowanych pozytywnie. Uważamy, że grupa Oriona ma dokładnie te same trudności.

Po otrzymaniu tej podstawowej informacji nie jest ona wprowadzana w życie w sercu ani w doświadczeniu życiowym, ale zamiast tego grzechota w zniekształceniach kompleksu umysłu, jak klocek, który stracił swoje miejsce i po prostu bezużytecznie toczy się z boku na bok, a jednocześnie istota wciąż wzywa. Dlatego te same podstawowe informacje są powtarzane. Ostatecznie istota decyduje, że jest zmęczona powtarzającymi się informacjami. Jeśli jednak istota zastosuje w praktyce to, co jest jej dane, nie znajdzie powtórzenia, chyba że jest to potrzebne.

60.28 Pytający: Dziękuję. Czy czakry lub centra energetyczne ciała są powiązane lub działają jak lej energii piramidy?

Ra: Jestem Ra. Nie.

60.29 Pytający: Czy istniał cel mumifikacji, który miałaby coś wspólnego z czymkolwiek innym niż pochówek ciała?

Ra: Jestem Ra. Chociaż chcielibyśmy wam opowiedzieć o tym zniekształceniu naszych planów budowy piramidy, możemy powiedzieć bardzo niewiele, ponieważ intencje były dość zróżnicowane; a zastosowania, chociaż wielu uważało je za pozytywne, należały do niepozytywnego źródła generowania. Nie możemy mówić na ten temat, nie naruszając pewnych podstawowych bilansów energetycznych pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi siłami na waszej planecie. Można powiedzieć, że ofiarujący siebie czuli, że służą innym.

60.30 Pytający: Jaka to była cywilizacja, która pomogła Ra w użyciu kształtu piramidy, gdy Ra był w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Wasi ludzie lubią nazewnictwo. Te istoty rozpoczęły swoją podróż z powrotem do Stwórcy i nie doświadczają już czasu.

60.31 Pytający: Instrument chciał wiedzieć, czy podczas używania wahadła do odkrywania centrów energii, ruch w przód i w tył oznacza cokolwiek innego niż ruch kołowy?

Ra: Jestem Ra. To powinno być ostatnie pytanie, chociaż ta istota wciąż dostarcza nam energii. Doświadcza zniekształcenia w kierunku bólu.

Rotacje omówiono* , powiemy tylko, że słaby ruch w przód i w tył wskazuje na częściową blokadę, chociaż nie na całkowitą blokadę. Silny ruch w przód i w tył wskazuje na odwrócenie blokady, która jest nadmierną stymulacją czakry lub centrum energii, która występuje w celu zrównoważenia pewnych trudności w aktywności kompleksu ciała lub umysłu. Ten stan nie jest pomocny dla istoty, ponieważ jest niezrównoważony.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

60.32 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Weselcie się, przyjaciele. Wszystko jest w porządku i wasza sumienność jest godna polecenia.

Zostawiamy was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Radujcie się więc i idźcie w pokoju i chwale Jednego Nieskończonego Stwórcy. Jestem Ra. Adonai.

61.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was, przyjaciele, w miłości i w świetle Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

61.1 Pytający: Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Poprawia się energia życiowa tego instrumentu. Zniekształcenia kompleksu fizycznego są dość wyraźne w tej przestrzeni/czasie i następuje spadek energii w kompleksie fizycznym.

61.2 Pytający: Czy jest coś szczególnego, co instrument mógłby zrobić, aby poprawić kondycję fizyczną?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument ma dwa czynniki wpływające na zniekształcenia ciała. Jest to wspólne dla wszystkich, którzy dzięki starszeństwu wibracji osiągnęli poziom wibracyjny kompleksów świadomości na poziomie zielonego promienia.

Pierwszym z nich są napływy, które zmieniają się w przewidywalny sposób z cyklu na cykl. W tej konkretnej istocie cykliczne kompleksy w tym węźle przestrzeni/czasu nie sprzyjają fizycznym poziomom energii.

Drugą konsekwencją tego warunku jest to, co moglibyśmy nazwać stopniem sprawności umysłowej w używaniu katalizatora, w szczególności do uczenia się zaprogramowanych lekcji, a ogólniej, lekcji miłości.

Ten instrument, w przeciwieństwie do niektórych istot, ma pewne dalsze zniekształcenia z powodu zastosowania warunków przedinkarnacyjnych.

61.3 Pytający: Czy możesz rozwinąć, co masz na myśli mówiąc o „cyklicznych napływach energii?”

Ra: Jestem Ra. Istnieją cztery rodzaje cykli, które są podane w momencie wejścia we wcielenie. Ponadto istnieją bardziej kosmiczne i mniej uregulowane napływy, które od czasu do czasu wpływają na uwrażliwiony kompleks umysłu/ciała/ducha. Cztery rytmy są do pewnego stopnia znane waszym ludziom i nazywane są biorytmami.

Istnieje czwarty cykl, który możemy nazwać cyklem bramy magii adepta lub ducha. Jest to cykl, który zamyka się w około osiemnastu cyklach dobowych.

Wzorce kosmiczne są również funkcją momentu inkarnacyjnego wejścia i mają związek z satelitą, którego nazywasz Księżycem, planetami tej galaktyki, galaktycznym słońcem, a w niektórych przypadkach napływami z głównych galaktycznych punktów przepływu energii.*

61.4 Pytający: Czy pomocne byłoby wykreślenie cykli dla instrumentu i próba umieszczenia tych sesji w najbardziej korzystnych punktach w odniesieniu do cyklu?

Ra: Jestem Ra. Na to konkretne zapytanie nie mamy odpowiedzi.

Można zauważyć, że trójka w tej triadzie wnosi do tego wzorca energii, którym jest Ra. Zatem każdy wkład energetyczny triady jest godny uwagi.

Możemy powiedzieć, że chociaż te systemy informacyjne są interesujące, to wpływają one tylko na tyle, na ile zaangażowana istota lub istoty nie wykorzystały całkowicie efektywnie katalizatora i dlatego, zamiast przyjąć, powiedzmy, negatywne lub wsteczne momenty lub okresy bez zbędnej uwagi, mają zniekształcenia w kierunku zatrzymania tych zniekształceń, aby przepracować niewykorzystany katalizator.

Należy zauważyć, że psychiczny atak na tę istotę trwa nadal, chociaż w tym momencie jest skuteczny tylko w fizycznych zniekształceniach prowadzących do dyskomfortu.

Możemy zasugerować, że zawsze warto obserwować mapę drogową, zarówno cykli, jak i wpływów planetarnych i innych wpływów kosmicznych, ponieważ można zobaczyć pewne szerokie drogi lub możliwości. Przypominamy jednak, że ta grupa jest zespołem.

61.5 Pytający: Czy jest jakiś sposób, w jaki moglibyśmy jako zespół, zrobić coś, co zmniejszy wpływ psychicznego ataku na instrument i zoptymalizuje możliwości komunikacyjne?

Ra: Jestem Ra. Daliśmy wam informacje dotyczące tego, co pomaga temu konkretnemu kompleksowi umysłu/ciała/ducha. Nie możemy dalej mówić. Jest to nasza opinia, którą pokornie oferujemy, że każdy jest w niezwykłej harmonii z każdym dla tej szczególnej iluzji trzeciej gęstości w tym węźle przestrzeni/czasu.

61.6 Pytający: Chcę zadać kilka pytań, które Jim miał tutaj na temat ćwiczeń uzdrawiania. Po pierwsze, w ćwiczeniu uzdrawiania dotyczącym ciała, co masz na myśli mówiąc, że dyscyplina ciała ma do czynienia z równowagą między miłością a mądrością w używaniu ciała w jego naturalnych funkcjach?

Ra: Jestem Ra. Będziemy mówić krócej niż zwykle, ze względu na wykorzystanie przekazanej energii przez ten instrument. Dlatego prosimy o dalsze pytania, jeśli nasza odpowiedź nie jest wystarczająca.

Kompleks ciała ma naturalne funkcje. Wiele z nich ma związek z niezamanifestowaną jaźnią i zwykle nie wymaga balansowania.

Istnieją naturalne funkcje, które mają związek z inną jaźnią. Wśród nich są dotykanie, kochanie, życie seksualne oraz chwile, kiedy towarzystwo drugiej osoby jest pożądane by zwalczyć rodzaj samotności, która jest naturalną funkcją ciała, w przeciwieństwie do tych typów samotności, które są związane z kompleksem umysłu/emocji lub duchowym.

Kiedy te naturalne funkcje można zaobserwować w życiu codziennym, można je zbadać, aby można było zaobserwować miłość do siebie i do innych jaźni w porównaniu z mądrością dotyczącą korzystania z funkcji naturalnych. Jest wiele fantazji i zbłąkanych myśli, które można rozpoznać u większości waszych ludzi w tym procesie równoważenia.

Równie zrównoważone jest wycofanie się z potrzeby tych naturalnych funkcji w stosunku do innych jaźni. Z jednej strony jest nadmiar miłości. Należy ustalić, czy jest to miłość do siebie, czy do innej jaźni, czy też i jedno i drugie. Z drugiej strony istnieje przewaga w kierunku mądrości.

Dobrze jest znać kompleks ciała, aby był sprzymierzeńcem, zrównoważonym i gotowym do wyraźnego użycia jako narzędzia; dla każdej funkcji, ciała mogą być używane w coraz wyższych, jeśli wolisz, kompleksach energii z inną jaźnią.

Bez względu na zachowanie, ważnym balansowaniem jest zrozumienie każdej interakcji na tym poziomie z innymi jaźniami, tak więc czy równowaga może być miłością/mądrością czy mądrością/miłością, inna jaźń jest postrzegana przez ja w zrównoważonej konfiguracji, a jaźń jest w ten sposób wolna do dalszej pracy.

61.7 Pytający: Drugie pytanie: czy mógłbyś podać przykład, jak uczucia wpływają na części ciała i doznania ciała?

Ra: Jestem Ra. Mówienie ogólnie o tych mechanizmach jest prawie niemożliwe, ponieważ każda istota o odpowiednim stażu ma swoje własne programowanie. W przypadku mniej świadomych istot możemy powiedzieć, że połączenie będzie często wydawać się przypadkowe, ponieważ wyższa jaźń kontynuuje wytwarzanie katalizatora, dopóki występuje skrzywienie. W każdym zaprogramowanym człowieku wrażliwość jest znacznie bardziej aktywna i, jak powiedzieliśmy, ten katalizator, który nie jest w pełni używany przez umysł i ducha, jest przekazywany ciału.

W ten sposób możecie zobaczyć w tej istocie drętwienie ramion i dłoni, co oznacza, brak poddania się przez tę istotę utracie kontroli nad życiem. Tak więc ten dramat rozgrywa się w kompleksie zniekształceń fizycznych.

W pytającym możemy zobaczyć pragnienie, aby nie niosła obciążenia, które niesie, a które objawia się jako fizyczna manifestacja bólu mięśni używanych do noszenia. To, co naprawdę trzeba nieść, to odpowiedzialność przedinkarnacyjną, która wydaje się wysoce niewygodna.

W przypadku skryby widzimy znużenie i odrętwienie uczuć wynikające z braku zastosowania katalizatora, który ma uwrażliwić tę istotę na dość znaczące napływy nieznanych mu kompleksów zniekształceń na poziomie psychiczno-emocjonalnym i duchowym. Gdy odrętwienie usuwa się samo z wyższych lub bardziej wrażliwych kompleksów, zniekształcenia w kompleksie ciała znikną. Dotyczy to również innych przykładów.

Zauważylibyśmy w tym czasie, że całkowicie efektywne wykorzystanie katalizatora na waszej płaszczyźnie jest niezwykle rzadkie.

61.8 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy jesteś w stanie nam przekazać takie informacje w odniesieniu do Pierwszego Zniekształcenia lub Prawa Pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Każdy z nich jest już świadomy tej informacji.

Każdy inny czytelnik może wydobyć sedno znaczenia z tej dyskusji bez zainteresowania źródłami przykładów. Gdyby każdy z nich nie był w pełni świadomy tych odpowiedzi, nie moglibyśmy mówić.

Interesujące jest to, że w wielu swoich zapytaniach prosisz o potwierdzenie, a nie o informacje. To jest dla nas do przyjęcia.

61.9 Pytający: Wydaje mi się, że to podkreśla cel fizycznej inkarnacji. Chodzi o to, aby poprzez własne procesy myślowe dojść do przekonania o rozwiązaniu problemów i zrozumienia w całkowicie bezstronnej lub całkowicie wolnej sytuacji bez żadnego dowodu lub czegokolwiek, co uważalibyście za dowód - dowód to bardzo kiepskie słowo samo w sobie. Czy możesz rozwinąć moją koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Twoja opinia jest wymowna, choć nieco zagmatwana w powiazaniach między wolnością wyrażaną przez subiektywną wiedzę a wolnością wyrażaną przez subiektywną akceptację. Istnieje między nimi znacząca różnica.

Nie jest to wymiar poznania, nawet subiektywnego, z powodu braku przeglądu kosmicznych i innych wpływów, które wpływają na każdą sytuację, która wytwarza katalizator. Subiektywna akceptacja tego, co jest w danej chwili i odnalezienie miłości w tej chwili jest większą wolnością.

To, co znane jest jako subiektywna wiedza bez dowodu, jest w pewnym stopniu kiepskim przyjacielem, ponieważ będą istnieć anomalie bez względu na to, ile informacji zostanie zebranych z powodu zniekształceń, które tworzą trzecią gęstość.

61.10 Pytający: OK. Trzecie pytanie, które mam tutaj, brzmi: czy mógłbyś podać przykłady biegunowości ciała?

Ra: Jestem Ra. W ciele istnieje wiele biegunów, które odnoszą się do równoważenia centrów energetycznych różnych ciał niezamanifestowanej istoty. Dobrze jest zbadać te polaryzacje, aby pracować nad uzdrawianiem.

Każda istota jest oczywiście potencjalną spolaryzowaną częścią innej jaźni.

61.11 Pytający: Mówi się tutaj, że wydaje się, że właściwym ćwiczeniem równoważącym dla wszystkich doznań ciała byłaby jakaś forma bezczynności, taka jak medytacja lub kontemplacja. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to w dużej mierze błędne. Równoważenie wymaga stanu medytacji, aby praca mogła zostać wykonana. Jednakże równoważenie doznania wiąże się z analizą doznania, ze szczególnym uwzględnieniem wszelkich zachwiań równowagi między miłością a mądrością lub pozytywem i negatywem. Wtedy to, czego brakuje w zrównoważonym doznaniu, jest, tak jak w przypadku każdego równoważenia, dopuszczone, aby zaistnieć po tym, jak doznanie zostanie zapamiętane i przywołane z taką szczegółowością, że przytłoczy zmysły.

61.12 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego tak ważne jest, aby przybory i inne rzeczy były tak starannie ustawione w stosunku do instrumentu i dlaczego tylko niewielkie zagięcie na prześcieradle przy instrumencie powoduje problem z odbiorem Ra?

Ra: Jestem Ra. Możemy spróbować wyjaśnić. Ten kontakt jest wąskopasmowy. Instrument jest bardzo czuły. Dzięki temu mamy dobre wejście w niego i możemy z niego korzystać na coraz bardziej satysfakcjonującym poziomie.

Jednakże stan transu nie jest, powiedzmy, stanem, który nie pozostawia śladów na tym instrumencie. Dlatego obszar powyżej wejścia do fizycznego kompleksu tego instrumentu musi być utrzymany w porządku, aby uniknąć dyskomfortu dla instrumentu, zwłaszcza gdy ponownie wchodzi on do kompleksu ciała.

Przybory dostarczają instrumentowi bodźców sensorycznych i wizualizacji umysłowej, które pomagają w rozpoczęciu transu. Staranne ich ułożenie jest ważne dla grupy energetyzującej, ponieważ jest przypomnieniem tej grupie wsparcia, że nadszedł czas na pracę.

Zachowania rytualne są wyzwalaczami wielu energii grupy wsparcia. Być może zauważyliście, że w działaniach zużywa się więcej energii, ponieważ liczba ta wzrosła z powodu długotrwałego, powiedzmy, efektu takich rytualnych działań.

To nie pomogłoby innej grupie, ponieważ zostało zaprojektowane dla tego konkretnego systemu kompleksów umysłu/ciała/ducha, a zwłaszcza dla tego instrumentu.

Przekazana energia jest wystarczająca na jeszcze jedno długie zapytanie. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu.

61.13 Pytający: OK, to spytam o to. Czy możesz nam powiedzieć, jaki jest cel przednich płatów mózgu i jakie są warunki niezbędne do ich aktywacji?

Ra: Jestem Ra. Powiedzmy, że płaty czołowe mózgu będą miały znacznie większe zastosowanie w czwartej gęstości.

Podstawowym stanem psychicznym/emocjonalnym tego dużego obszaru tak zwanego mózgu jest radość lub miłość w jej twórczym sensie. Zatem energie, które omówiliśmy w odniesieniu do piramid - całe leczenie, nauka, budowanie i energetyzowanie - znajdują się w tym obszarze. Jest to obszar, do którego sięga adept. Jest to obszar, który działając poprzez pień i korzeń umysłu, nawiązuje kontakt z inteligentną energią i poprzez tę bramę z inteligentną nieskończonością.

Czy są jakieś pytania, zanim opuścimy ten instrument?

61.14 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest nieco zniekształcony, ale każdy ma się dobrze. Jesteście sumienni. Dziękujemy za dalsze obserwowanie ustawienia [przyborów] i prosimy, abyście na każdym poziomie nadal byli tak wymagający, ponieważ to podtrzyma kontakt.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie, moi przyjaciele, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

62.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Zanim zaczniemy, czy możemy poprosić, aby przejść po okręgu wokół tego instrumentu, a następnie niech każdy z grupy wspierającej zrobi mocny wydech, około dwóch i pół stopy nad głową instrumentu, a następnie ponownie przejść po okręgu wokół tego instrumentu.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

Jestem Ra. Dziękujemy za miłą współpracę. Proszę ponownie sprawdzić ustawienie prostopadłości i zaczynamy.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

Jestem Ra. Komunikujemy się teraz.

62.1 Pytający: Czy mógłbyś mi powiedzieć, co było nie tak lub co spowodowało konieczność ponownego przejścia po okręgu i cel robienia wydechu?

Ra: Jestem Ra. Na początku pracy instrument ten znajdował się pod specyficznym atakiem psychicznym. Wystąpiła niewielka nieregularność w słowach wyrażanych przez wasze mechanizmy wibracyjne kompleksów dźwiękowych podczas ochronnego przejścia po okręgu. Przez ten otwór weszła ta istota i zaczęła pracować nad instrumentem, obecnie w stanie transu, jak byście to nazwali. Wystąpił dość niekorzystny wpływ na ten instrument w obszarze zniekształceń kompleksu ciała.

W ten sposób dokonano prawidłowego przejścia po okręgu. Tchnienie prawości i ponowne przejście po okręgu wypędziło tę formę myślową.

62.2 Pytający: Jaka była natura formy myślowej lub jego przynależność?

Ra: Jestem Ra. Ta forma myślowa była związana z Orionem.

62.3 Pytający: Czy atak skutecznie spowodował dalsze zniekształcenie fizycznego kompleksu instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

62.4 Pytający: Jaki jest charakter tego zniekształcenia?

Ra: Ta forma myślowa usiłowała położyć kres inkarnacji tego instrumentu, pracując z zaburzeniami nerek, które - choć korygowane w czasie/przestrzeni - są podatne dla tych, którzy znają sposób na oddzielenie formowania czasu/przestrzeni i zniekształceń przestrzeni/czasu, które będąc nieuformowanymi, są wrażliwe jak przed, powiedzmy, uzdrawianiem.

62.5 Pytający: Jaki szkodliwy skutek miał miejsce?

Ra: Jestem Ra. Będzie pewien dyskomfort. Jednakże mieliśmy szczęście, że ten instrument był dla nas bardzo otwarty i dobrze nastrojony. Gdybyśmy nie byli w stanie dosięgnąć tego instrumentu i poinstruować was, fizyczny pojazd instrumentu byłby wkrótce martwy.

62.6 Pytający: Czy ten atak będzie miał trwały skutek, jeśli chodzi o fizyczny nośnik instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Trudno powiedzieć. Uważamy, że nie dojdzie do trwałej szkody ani zniekształcenia.

Lekarstwo było silne, a więzi, które miały wpływ na odnowienie tych zniekształceń nerek, były skuteczne.

W tym momencie jest to kwestia dwóch form pozostałości tego, co możesz nazwać zaklęciem lub magicznym działaniem - zniekształcenia uzdrowiciela kontra próba zniekształcenia Oriona: zniekształcenia uzdrowiciela pełne miłości, zniekształcenia Oriona również czyste w oddzieleniu. Wydaje się, że wszystko jest w porządku, z wyjątkiem pewnego możliwego dyskomfortu, którym należy się zająć, jeśli będzie to uporczywe.

62.7 Pytający: Czy otwarcie, które zostało wykonane w kręgu ochronnym, było zaplanowane przez istotę Oriona? Czy była to konkretna planowana próba otwarcia, czy też stało się to przypadkiem?

Ra: Jestem Ra. Ta istota, jak to określają wasi ludzie, szukała okazji. Pominięte słowo było przypadkowe, a nie zaplanowane.

Możemy zasugerować, że w, powiedzmy, przyszłości, wg tego jak mierzycie przestrzeń/czas, kiedy zaczynacie pracę, pamiętajcie, że ten instrument jest prawdopodobnie obserwowany pod kątem każdej okazji. Tak więc, jeśli krąg jest przechodzony z pewną niedoskonałością, dobrze jest natychmiast powtórzyć. Wydychanie oddechu jest również właściwe, zawsze w lewo.

62.8 Pytający: Czy mógłbyś rozwinąć to, co właśnie powiedziałeś o wydychaniu oddechu? Nie jestem całkiem pewien, co masz na myśli.

Ra: Jestem Ra. Powtórzenie tego, co wypadło dobrze w tej pracy, jest wskazane, jeśli krąg jest wykonany w mniejszym stopniu niż w odpowiedniej konfiguracji.

62.9 Pytający: Ale wydaje mi się, że wspomniałeś o wydychaniu oddechu w lewo. Czy możesz mi powiedzieć, co przez to rozumiałeś?

Ra: Jestem Ra. Jest tak, jak to właśnie wykonałeś, oddech jest wysyłany nad głową instrumentu z prawej strony na lewą.

62.10 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić dla instrumentu po wyjściu z transu, aby pomóc jej dojść do siebie po tym ataku?

Ra: Jestem Ra. Niewiele można zrobić. Możecie obserwować, czy zniekształcenia utrzymują się i zobaczyć, czy odpowiedni uzdrowiciele wchodzą w kontakt z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha, jeśli problem nie ustąpi. Może nie ustąpić. Ta bitwa jest zakończona w tym momencie. Każdy może doradzić instrumentowi, aby kontynuował swoją pracę, jak opisano wcześniej.

62.11 Pytający: Kim byliby właściwi uzdrowiciele i w jaki sposób moglibyśmy ich skontaktować z instrumentem?

Ra: Jestem Ra. Jest ich czterech. Trudność postrzegana jest jako zniekształcenie ciała, osoba znana jako Don i osoba znana jako Jim mogą pracować nad kompleksem ciała instrumentu za pomocą praktyk, które rozwijają się w każdej z tych istot. Biorąc pod uwagę utrzymywanie się zniekształcenia, należy spotkać się z tym znanym jako Stuart. Jeżeli trudności nie ustąpią po jednym z waszych cykli, zwanym okresem dwóch tygodni, należy zobaczyć tego znanego jako Douglas.

62.12 Pytający: Czy instrument wie, kim są ci ludzie, Stuart i Douglas? Ja nie wiem, kim oni są.

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

62.13 Pytający: Czy to wszystko, co możemy zrobić, aby wspomóc instrument?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Możemy zauważyć, że harmonie i pełne miłości stosunki społeczne, które zwykle panują w tej grupie, tworzą sprzyjające środowisko dla każdego z was do wykonywania swojej pracy.

62.14 Pytający: Jaki priorytet, że tak powiem, grupa Oriona przywiązuje do zmniejszenia efektywności lub eliminacji efektywności tej grupy w odniesieniu do działań na Ziemi w tym czasie? Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Ta grupa, jak wszystkie pozytywne kanały i grupy wsparcia, ma dla grupy Oriona bardzo wysoki priorytet. Zniekształcenia cielesne tego instrumentu są jego najłatwiej uwalnianymi lub wyzwalanymi zniekształceniami osłabiającymi ten kompleks umysłu/ciała/duszy, jeśli grupa Oriona odnosi sukces – ta konkretna grupa nauczyła się być bez znaczących otworów, powiedzmy, we wzorcach wibracyjnych kompleksu umysłu i ducha. W innych kanałach inne szczeliny mogą być bardziej widoczne.

62.15 Pytający: Wygłoszę to stwierdzenie, a ty mnie popraw. Grupa Oriona ma na celu doprowadzenie do zbioru spolaryzowanych istot służących sobie, możliwie jak największe zbiory. Te zbiory zbudują ich potencjał lub zdolność do wykonywania pracy w świadomości, zgodnie ze zniekształceniem Prawa Jedności zwanego Prawem Potęgowania lub Podwojenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

62.16 Pytający: Czy istnieją inne grupy tych, którzy są na ścieżce służenia sobie, połączone z tymi z konstelacji Oriona? Na przykład ci z Krzyża Południa, czy obecnie pracują dla tego samego rodzaju zbiorów w odniesieniu do Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Ci, o których wspominasz z Krzyża Południa, są członkami grupy Oriona. Nie jest to, powiedzmy, zgodne z przyjętym sformułowaniem, że grupa z różnych galaktyk powinna być nazwana jedną. Niemniej jednak te planetarne kompleksy pamięci społecznej z tak zwanej konstelacji Oriona mają przewagę i tym samym rządzą innymi członkami. Przypomnij sobie, że w negatywnym myśleniu zawsze istnieje, powiedzmy, hierarchia i siła przeciwko sile w separacji.

62.17 Pytający: Tworząc jak największe zbiory negatywnie zorientowanych istot z Ziemi, kompleks pamięci społecznej grupy Oriona zyskuje na sile. Czy mam rację, zakładając, że siła tkwi w całkowitej sile kompleksu, hierarchia pozostaje w przybliżeniu taka sama, a ci na szczycie zyskują na sile w odniesieniu do całkowitej siły kompleksu pamięci społecznej? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Im ktoś silniejszy, tym większy ma udział w biegunowości.

62.18 Pytający: W takim razie co robią ci na szczycie hierarchii grupy Oriona… Cóż, pozwól mi najpierw zapytać: Czy mówimy teraz o grupie z czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Grupa Oriona ma członków czwartej i kilku członków piątej gęstości.

62.19 Pytający: Czy zatem szczyt hierarchii jest piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

62.20 Pytający: Jaki jest cel - jaki cel ma, powiedzmy, przywódca, ten na samym szczycie hierarchii Oriona w piątej gęstości? Chciałbym zrozumieć jego filozofię w odniesieniu do jego celów i planów dotyczących tego, co moglibyśmy nazwać przyszłością lub jego przyszłością?

Ra: Jestem Ra. To myślenie nie będzie dla was takie dziwne. Dlatego możemy mówić o gęstościach, ponieważ wasza planeta ma pewne negatywnie zorientowane działania wpływające na ten węzeł przestrzeni/czasu.

Wczesna negatywna istota piątej gęstości, jeśli zorientowana jest na utrzymanie spójności jako kompleks pamięci społecznej, może w swojej wolnej woli stwierdzić, że droga do mądrości prowadzi przez manipulację z wyjątkową przyzwoitością wszystkimi innymi jaźniami. Zatem, dzięki swoim zdolnościom mądrości, jest w stanie być przywódcą istot czwartej gęstości, które są na drodze do mądrości poprzez badanie wymiarów miłości do siebie i zrozumienia siebie. Te istoty piątej gęstości postrzegają stworzenie jako to, co powinno zostać uporządkowane.

Mając do czynienia z płaszczyzną taką jak ta trzecia gęstość podczas tego zbioru, zobaczy mechanizm wzywania jaśniej i będzie miał znacznie mniej zniekształceń w kierunku grabieży lub manipulacji myślami, które są przekazywane negatywnie zorientowanym istotom - chociaż pozwalając na to i wysyłając mniej mądre istoty do wykonania tej pracy, wszelkie sukcesy spadną na przywódców.

Piąta gęstość widzi trudności stwarzane przez światło i w ten sposób kieruje istoty tej wibracji do poszukiwania okazji, takich jak ta. Jeśli pokusy czwartej gęstości, powiedzmy, w kierunku zniekształcenia ego itp., nie powiodą się, istota piątej gęstości myśli wtedy w kategoriach usunięcia światła.

62.21 Pytający: Kiedy istota Oriona, która czeka na nas, szukając okazji do ataku, jest z nami tutaj, czy możesz opisać jego metodę przybycia tutaj, jak wygląda i jak czeka? Wiem, że nie jest to zbyt ważne, ale może dać mi trochę wglądu w to, o czym mówimy.

Ra: Jestem Ra. Istoty piątej gęstości są istotami bardzo lekkimi, chociaż mają typ fizycznego pojazdu, jak go rozumiecie. Istoty piątej gęstości są miłe dla oka, jeśli chodzi o wasz standard piękna.

Myśl jest tym, co jest wysyłane, ponieważ istota piątej gęstości prawdopodobnie opanowała tę technikę lub dyscyplinę. Istnieje niewiele sposobów lub nie ma ich wcale do postrzegania takiej istoty, ponieważ w przeciwieństwie do negatywnych istot czwartej gęstości, istota piątej gęstości porusza się z gracją.

Ten instrument był świadomy ekstremalnego chłodu w minionym cyklu dobowym i spędzał znacznie więcej czasu, niż wasze normalne nastawienie mogłoby sobie wyobrazić, że jest odpowiednie w tym, co każdemu z was wydawało się niezwykle ciepłym klimatem. Instrument nie zauważył tego, ale spadek subiektywnej temperatury jest oznaką obecności negatywnej lub niepozytywnej lub drenującej istoty.

Ten instrument wspomniał o poczuciu dyskomfortu, ale był pielęgnowany przez tę grupę i był w stanie go odrzucić. Gdyby nie przypadkowe nieszczęście, wszystko byłoby dobrze, ponieważ nauczyliście się żyć w miłości i świetle i nie zaniedbujecie pamiętania o Jedynym Nieskończonym Stwórcy.

62.22 Pytający: Zatem to istota piątej gęstości dokonała dzisiaj tego szczególnego ataku na instrument?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

62.23 Pytający: Czy nie jest to niezwykłe, że tak powiem, że piąta gęstość zadała sobie trud, aby to zrobić, zamiast wysyłać sługę z czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Prawie wszystkie pozytywne kanały i grupy mogą osłabić swoją pozytywność lub stać się zupełnie bezużyteczne przez to, co możemy nazwać pokusami oferowanymi przez negatywne formy myślowe czwartej gęstości. Mogą sugerować wiele zniekształceń w kierunku określonych informacji, w kierunku wywyższania siebie, w kierunku rozkwitu organizacji w jakimś politycznym, społecznym czy finansowym sensie.

Te zniekształcenia odciągają uwagę od Jednego Nieskończonego Źródła miłości i światła, którego wszyscy jesteśmy posłańcami, pokornymi i wiedzącymi, że my sami jesteśmy tylko najmniejszą częścią Stwórcy, małą częścią wspaniałej całości nieskończonej inteligencji.

62.24 Pytający: Czy jest coś, co instrument mógłby zrobić lub my moglibyśmy zrobić dla instrumentu, aby wyeliminować problem, który ma, ponieważ nieustannie doświadcza zimnego uczucia tych ataków?

Ra: Jestem Ra. Tak.

62.25 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co możemy zrobić?

Ra: Jestem Ra. Moglibyście zaprzestać swoich prób bycia kanałami dla miłości i światła Jednego Nieskończonego Stwórcy.

62.26 Pytający: Czy przeoczyłem teraz coś, co w ogóle możemy zrobić, aby pomóc instrumentowi podczas, przed lub po sesji lub w dowolnym momencie?

Ra: Jestem Ra. Miłości i oddaniu tej grupy niczego nie brakuje. Bądźcie spokojni. Płacicie pewną cenę za tę pracę. Ten instrument to przyjmuje, inaczej nie moglibyśmy mówić.

Odpoczywajcie więc w tym pokoju i miłości i róbcie, co chcecie, jak chcecie, jak czujecie. Niech nie będzie więcej zmartwień, gdy to zostanie ukończone. Miłość jest wielkim uzdrowicielem zniekształceń.

62.27 Pytający: Mam pytanie, na które nie mogłem poprawnie odpowiedzieć zeszłej nocy. Zapytał o to Morris. Ma to związek z wibracjami gęstości. Rozumiem, że pierwsza gęstość składa się z drgań atomowych rdzenia, które są w czerwonym widmie, druga w pomarańczowym itd. Czy mam rozumieć, że wibracje jądra naszej planety są nadal w czerwonym, a istoty drugiej gęstości wciąż są w pomarańczowym w tym czasie/przestrzeni lub przestrzeni/czasie? I że każda gęstość istniejąca na naszej planecie w tym czasie ma inną wibrację rdzenia, czy też jest to niepoprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

62.28 Pytający: A zatem, gdy pojawiają się wibracje czwartej gęstości, oznacza to, że planeta może wspierać byty wibracji rdzenia czwartej gęstości. Czy wtedy planeta nadal będzie wibracją rdzenia pierwszej gęstości i czy będą na niej istoty drugiej gęstości z wibracjami drugiej gęstości i czy będą istoty trzeciej gęstości z wibracjami trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Jest energia, ale zniekształcenia instrumentu sugerują, że dobrze byłoby skrócić tę pracę za waszą zgodą.

62.29 Pytający: Tak.

Ra: Musicie zobaczyć Ziemię, jak ją nazywacie, jako siedem Ziem. Jest czerwone, pomarańczowe, żółte, a wkrótce będzie kompletne zielonego koloru miejsce wibracyjne dla istot czwartej gęstości, które będą nazywać Ziemią. Podczas doświadczenia czwartej gęstości, z powodu braku rozwoju istot czwartej gęstości, sfera planetarna trzeciej gęstości nie jest użyteczna do zamieszkiwania, ponieważ istota wczesnej czwartej gęstości nie będzie dokładnie wiedzieć, jak utrzymać iluzję, że czwartej gęstości nie można zobaczyć ani określić za pomocą żadnego instrumentu dostępnego dla jakiejkolwiek trzeciej gęstości.

Zatem w czwartej gęstości węzły czerwonej, pomarańczowej i zielonej energii waszej planety zostaną aktywowane, gdy kolor żółty jest wzmocniony, razem z niebieskim i indygo.

Czy w tym momencie możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania?

62.30 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Wszystko w porządku. Byliście bardzo sumienni.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w chwale miłości i światła Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

63.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

63.1 Pytający: Czy mógłbyś mi wskazać stan tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Energie życiowe tego instrumentu są w zniekształceniu, które jest normalne dla tego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Kompleks ciała jest zniekształcony z powodu ataku psychicznego w okolicy nerek i dróg moczowych. Istnieje również zniekształcenie trwające z powodu zniekształcenia zwanego zapaleniem stawów.

Możecie oczekiwać, że ten psychiczny atak będzie stały, ponieważ instrument ten był obserwowany przez negatywnie zorientowaną siłę przez pewien czas.

63.2 Pytający: Czy pierwotny problem z nerkami około 25 lat temu był spowodowany atakiem psychicznym?*

Ra: Jestem Ra. To jest tylko częściowo poprawne. W przestrzeni/czasie śmierci tego ciała istniały elementy ataku psychicznego. Jednakże przewodnim kompleksem wibracyjnym w tamtym przypadku była wola instrumentu. Ten instrument chciał opuścić ten poziom egzystencji, ponieważ uważał, że nie może się przydać.

63.3 Pytający: Mówisz, że wtedy sam instrument spowodował problem z nerkami?

Ra: Jestem Ra. Pragnienie instrumentu, aby opuścić tę gęstość, obniżyło obronę już predysponowanego słabego kompleksu ciała, a reakcja alergiczna była tak zintensyfikowana, że spowodowała komplikacje, które zniekształcały kompleks ciała w kierunku niezdolności do życia.

Wola instrumentu, kiedy odkrył, że rzeczywiście jest praca do wykonania w służbie, była ponownie czynnikiem prowadzącym lub kompleksem wzorców wibracyjnych, które powstrzymywały kompleks ciała przed poddaniem się i zerwaniem więzów, które powodują witalność życia.

63.4 Pytający: Czy z powodu ataku psychicznego konieczne jest kilkukrotne chodzenie instrumentu do łazienki przed sesją?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie jest to niepoprawne. Instrument eliminuje z kompleksu ciała pozostałości zniekształceń materiału, którego używamy do kontaktu. Dzieje się to w różny sposób, czasami zaczyna się przed kontaktem, inne działania mają miejsce po kontakcie.

W tej konkretnej pracy istota ta przeżywa wspomniane trudności powodujące nasilenie się tego konkretnego zniekształcenia/stanu.

63.5 Pytający: Wiem, że już odpowiedziałeś na to pytanie, ale czuję, że moim obowiązkiem jest zadawać je za każdym razem na wypadek, gdyby pojawił się jakiś nowy rozwój, czyli czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie robimy, aby zmniejszyć skuteczność psychicznego ataku na instrument?

Ra: Jestem Ra. Trwajcie w miłości, chwale i dziękczynieniu Stwórcy. Sprawdź poprzedni materiał. Miłość jest wielkim obrońcą.

63.6 Pytający: Czy mógłbyś podać definicję energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Energia witalna to kompleks poziomów energetycznych umysłu, ciała i ducha. W przeciwieństwie do energii fizycznej wymaga, aby zintegrowane kompleksy wibrowały w użyteczny sposób.

Zdolność woli może w różnym stopniu zastąpić brakującą energię witalną, a to miało miejsce w poprzednich działaniach, jak mierzycie czas, w tym instrumencie. Nie jest to zalecane. Jednakże w tym czasie energie życiowe są dobrze odżywione w umyśle i duchu, chociaż fizyczny poziom energii jest sam w sobie niski w tym czasie.

63.7 Pytający: Czy miałbym rację zgadując, że energia witalna jest funkcją świadomości lub uprzedzeń istoty w odniesieniu do jej biegunowości lub ogólnej jedności ze Stwórcą lub stworzeniem?

Ra: Jestem Ra. W nieokreślonym sensie możemy potwierdzić poprawność twojego stwierdzenia. Energia witalna może być postrzegana jako głęboka miłość do życia lub doświadczeń życiowych, takich jak piękno stworzenia i docenienie innych jaźni oraz zniekształceń stworzenia waszych Współtwórców, które są piękne.

Bez tej witalnej energii najmniej zniekształcony kompleks fizyczny zawiedzie i zginie. Z tą miłością, energią witalną lub élanem, istota może trwać pomimo znacznego zniekształcenia kompleksu fizycznego.

63.8 Pytający: Z ostatniej sesji chciałbym kontynuować kilka pytań dotyczących faktu, że w czwartej gęstości zostaną aktywowane energie czerwona, pomarańczowa i zielona; żółta, niebieska itd., będące w fazie wzmocnienia. Teraz mówisz, że aktywowaliśmy zielone energie. Są aktywowane przez ostatnie 45 lat. Zastanawiam się nad przejściem przez ten okres, aby zielony był całkowicie aktywowany, a żółty był wzmocniony. Co stracimy, gdy kolor żółty przejdzie od aktywacji do wzmocnienia, a co zyskamy, gdy zielony przejdzie do całkowitej aktywacji i na czym polega ten proces?

Ra: Jestem Ra. Mylące jest mówienie o zyskach i stratach, gdy zajmujemy się tematem zakończenia cyklu i rozpoczynającego się na waszej sferze cyklu zielonego promienia. Na czele zdolności inteligencji należy stawiać to, że istnieje Jedno Stworzenie, w którym nie ma strat. Istnieją progresywne cykle do empirycznego wykorzystania przez istoty. Możemy teraz odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Gdy cykl zielonego promienia lub gęstość miłości i zrozumienia zacznie nabierać kształtu, płaszczyzna żółtego promienia lub Ziemia, którą teraz cieszycie się w swoim tańcu, przestanie być zamieszkiwana na pewien okres waszej przestrzeni/czasu jako potrzebna przestrzeń/czas istotom z czwartej gęstości, aby mogły nauczyć się zdolności chronienia swojej gęstości przed trzecią gęstością. Po tym okresie nadejdzie czas, kiedy trzecia gęstość będzie mogła ponownie odbywać cykle na sferze żółtego promienia.

W międzyczasie tworzy się inna sfera, w dużym stopniu zgodna z żółtym promieniem. Ta sfera czwartej gęstości współistnieje z pierwszą, drugą i trzecią. Ma gęstszą naturę ze względu na rotacyjne rdzeniowe aspekty atomowe jej materiału. Omówiliśmy już z wami ten temat.*

Istoty czwartej gęstości, które inkarnują w tej przestrzeni/czasie, są z punktu widzenia doświadczenia czwartą gęstością, ale inkarnują w mniej gęstych pojazdach z powodu pragnienia doświadczenia i pomocy w narodzinach czwartej gęstości na tej płaszczyźnie.

Możesz zauważyć, że istoty czwartej gęstości mają wielką obfitość współczucia.

63.9 Pytający: Obecnie mamy, we wcieleniu trzeciej gęstości na tej płaszczyźnie, te istoty trzeciej gęstości planety Ziemia, które były tutaj przez pewną liczbę inkarnacji, które ukończą naukę poprzez podział na trzy drogi: pozytywna polaryzacja pozostająca dla doświadczenia czwartej gęstości na tej płaszczyźnie; albo negatywna polaryzacja, którą można zebrać na inną planetę; oraz reszta, niemożliwa do zebrania trzecia gęstość, udająca się na inną planetę trzeciej gęstości. Oprócz tych istot zakładam, że mamy już tutaj pewne istoty, które pochodzą z innych planet trzeciej gęstości i można je zebrać, a które przybyły tutaj i inkarnowały w formie trzeciej gęstości, aby dokonać przejścia z tą planetą do czwartej gęstości, oraz dodatkowo wędrowców.

Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, z wyjątkiem małej kwestii. Pozytywnie zorientowane, zebrane istoty pozostaną pod wpływem planetarnym, ale nie na tej płaszczyźnie.

63.10 Pytający: Teraz mamy, jak wierzę, jeśli dobrze pamiętam - myślę, że powiedziałeś, że było około 600 milionów wędrowców. Czy dobrze pamiętam?

Ra: Jestem Ra. To jest w przybliżeniu poprawne. Istnieje pewna nadwyżka w tej liczbie.*

63.11 Pytający: Czy ta liczba obejmuje trzecią gęstość, którą można zebrać, którzy przybywają na tę planetę w celu doświadczenia czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie.

63.12 Pytający: W przybliżeniu ilu jest tutaj teraz, którzy przybyli z innych planet, których można zebrać w trzeciej gęstości w celu doświadczenia czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to, powiedzmy, zjawisko niedawne, a liczba ta nie przekracza jeszcze 35 000 istot.

63.13 Pytający: Teraz te istoty inkarnują się w wibracyjnym ciele trzeciej gęstości. Próbuję zrozumieć, jak zachodzi to przejście z trzeciej do czwartej gęstości. Podam przykład jednej z tych istot, o których mówimy, która jest teraz w ciele trzeciej gęstości. Będzie się starzał, a wtedy będzie konieczne, aby umarł w ciele fizycznym trzeciej gęstości i reinkarnował się w ciele czwartej gęstości dla tego przejścia?

Ra: Jestem Ra. Te istoty to te, które inkarnują się z czymś, co można nazwać aktywowanym ciałem podwójnym. Należy zauważyć, że istoty rodzące te byty czwartej gęstości doświadczają wielkiego uczucia, powiedzmy, połączenia i używania energii duchowych podczas ciąży. Wynika to z konieczności manifestacji podwójnego ciała.

To ciało przejściowe będzie, powiedzmy, zdolne do docenienia kompleksów wibracyjnych czwartej gęstości, w miarę wzrostu napływów, bez towarzyszącego mu zakłócenia ciała trzeciej gęstości. Gdyby istota trzeciej gęstości była, powiedzmy, elektrycznie świadoma w pełni czwartej gęstości, pola elektryczne trzeciej gęstości zawiodłyby z powodu niekompatybilności.

Odpowiadając na twoje pytanie dotyczące śmierci, istoty te umrą zgodnie z potrzebami trzeciej gęstości.

63.14 Pytający: Mówisz więc, że przejście z trzeciej do czwartej gęstości jednej z istot z podwójnie aktywowanymi ciałami, aby dokonać przejścia, ciało trzeciej gęstości przejdzie przez proces tego, co nazywamy śmiercią. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Kombinacja ciał trzeciej i czwartej gęstości umrze zgodnie z koniecznością zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości.

Możemy odpowiedzieć na sedno twojego pytania, zauważając, że celem takiej połączonej aktywacji kompleksów umysłu/ciała/ducha jest to, że takie istoty do pewnego stopnia świadome są tych zrozumień czwartej gęstości, których trzecia gęstość nie jest w stanie zapamiętać z powodu zapomnienia. Zatem doświadczenie czwartej gęstości można rozpocząć od dodatkowego przyciągania istoty zorientowanej na służbę innym, przebywania w niespokojnym środowisku trzeciej gęstości i oferowania swojej miłości i współczucia.

63.15 Pytający: Czy celem przejścia na Ziemię przed całkowitym przeobrażeniem byłoby zatem zdobycie doświadczenia podczas procesu zbiorów?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Te istoty nie są wędrowcami w tym sensie, że ta sfera planetarna jest ich planetą macierzystą w czwartej gęstości. Jednakże doświadczenie tej służby jest zdobywane tylko przez te istoty z trzeciej gęstości, które wykazały dużą orientację w służbie innym. To przywilej być dopuszczonym do tak wczesnej inkarnacji, ponieważ podczas tego zbioru istnieje wiele empirycznego katalizatora służącego innym jaźniom.

63.16 Pytający: Obecnie jest wiele dzieci, które wykazują zdolność do mentalnego zginania metalu, co jest zjawiskiem czwartej gęstości. Czy zatem większość z tych dzieci byłaby tego typu istotami, o których mówimy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.17 Pytający: Czy powodem, że mogą to zrobić, a wędrowcy piątej i szóstej gęstości, którzy tu są, nie mogą tego zrobić, jest fakt, że mają ciało czwartej gęstości w fazie aktywacji?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Wędrowcy są aktywowani w umyśle/ciele/duchu trzeciej gęstości i podlegają zapomnieniu, które można przeniknąć jedynie poprzez zdyscyplinowaną medytację i pracę.

63.18 Pytający: Zakładam, że powodem tego jest to, że po pierwsze, skoro istoty z trzeciej gęstości, które przybyły tu bardzo niedawno, przybywają tu wystarczająco późno, aby nie wpływały na, że tak powiem, polaryzację poprzez ich nauki. Nie naruszają Pierwszego Zniekształcenia, ponieważ są teraz dziećmi i nie będą na tyle dorośli, aby naprawdę wpłynąć na jakąkolwiek polaryzację, dopóki przejście nie będzie daleko w fazie przechodzenia.

Jednakże wędrowcy - którzy przybyli tutaj, są starsi i mają większą zdolność wpływania na polaryzację - muszą to robić w zależności od ich zdolności do penetracji procesu zapominania, aby znaleźć się w ramach Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

63.19 Pytający: Wydaje mi się, że niektóre istoty trzeciej gęstości, które można zebrać, są jednak stosunkowo stare, ponieważ znam osoby, które potrafią zginać metal w wieku powyżej 50 lat, a niektóre powyżej 30 lat. Czy istnieją inne istoty, które mogą zginać metal z innych powodów niż posiadanie podwójnie aktywowanych ciał?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Każda istota, przez przypadek lub poprzez staranny plan przenika przez bramę inteligentnej energii, może korzystać z kształtujących mocy tej energii.

63.20 Pytający: OK. Teraz, gdy to przejście jest kontynuowane do aktywacji czwartej gęstości, aby móc zamieszkać w tej sferze czwartej gęstości, wszystkie ciała fizyczne trzeciej gęstości będą musiały przejść przez proces, który nazywamy śmiercią. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.21 Pytający: Czy w tym czasie są jacyś mieszkańcy tej sfery czwartej gęstości, którzy przeszli już przez ten proces? Czy jest ona teraz zaludniana?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne tylko w bardzo, powiedzmy, niedawnej przeszłości.

63.22 Pytający: Zakładam, że ta populacja pochodzi z innych planet, ponieważ na tej planecie jeszcze nie doszło do zbiorów. Pochodzi z planet, na których już nastąpiły zbiory. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.23 Pytający: Czy zatem te istoty są dla nas widoczne? Czy mógłbym zobaczyć jedną z nich? Czy będzie chodziła po naszej powierzchni?

Ra: Jestem Ra. Omówiliśmy to. Te istoty są w tej chwili w podwójnych ciałach.

63.24 Pytający: Przepraszam, że jestem taki głupi, ale ta konkretna koncepcja jest dla mnie bardzo trudna do zrozumienia. Obawiam się, że jest to coś, co wymaga raczej głupich pytań z mojej strony, aby w pełni to zrozumieć. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek w pełni to zrozumiał, ale [niesłyszalne] choć trochę to pojąć.

Następnie, gdy sfera czwartej gęstości jest aktywowana, generowana jest energia cieplna. Zakładam, że ta energia cieplna jest wytwarzana tylko w sferze trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Doświadczalne zniekształcenia każdego wymiaru są odrębne.

63.25 Pytający: Zatem, w pewnym momencie w przyszłości, sfera czwartej gęstości zostanie w pełni aktywowana. Jaka jest różnica między pełną aktywacją a częściową aktywacją tej sfery?

Ra: Jestem Ra. W tym czasie kosmiczne napływy sprzyjają formowaniu się cząstek w prawdziwym kolorze zielonego rdzenia i formowaniu się w ten sposób materiału tego rodzaju. Jednakże w tym czasie istnieje mieszanina środowisk żółtego i zielonego promienia, co powoduje konieczność narodzin przejściowych typów zniekształceń energetycznych kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Przy pełnej aktywacji gęstości miłości prawdziwego zielonego koloru, sfera planetarna będzie ciałem stałym i zamieszkiwalna na samej sobie, a narodziny, które mają miejsce, zostaną przekształcone w procesie czasu w, powiedzmy, odpowiedni typ pojazdu, aby w pełni docenić środowisko planetarne czwartej gęstości. W tym węźle środowisko zielonego promienia istnieje w znacznie większym stopniu w czasie/przestrzeni niż w przestrzeni/czasie.

63.26 Pytający: Czy mógłbyś opisać różnicę, o której mówisz w odniesieniu do czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu?

Ra: Jestem Ra. Dla dobra waszego zrozumienia będziemy używać roboczej definicji wewnętrznych płaszczyzn. W tym kompleksie wibracji dźwiękowych jest wiele subtelności, ale sam w sobie być może spełni waszą obecną potrzebę.

63.27 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, a ty mnie popraw. To co mamy to to, że w miarę jak nasza planeta jest poruszana spiralnie przez spiralne działanie całej wielkiej galaktyki, gdy wielkie koło na niebie obraca się, a nasz układ planetarny przechodzi spiralnie do nowej pozycji, wibracje czwartej gęstości stają się coraz bardziej wyraźne. Te wibracje jądra atomowego zaczynają tworzyć coraz pełniej zieleń… To znaczy, wibracje zielonego rdzenia uzupełniają coraz dokładniej sferę czwartej gęstości i kompleksy cielesne czwartej gęstości, by móc zamieszkać w tej sferze. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Należy poprawić koncepcję tworzenia cielesnych kompleksów o gęstości zielonego promienia.To tworzenie będzie stopniowe i będzie miało miejsce począwszy od waszego pojazdu fizycznego typu trzeciej gęstości i poprzez środki reprodukcji biseksualnej stanie się, dzięki procesom ewolucyjnym, kompleksami cielesnymi czwartej gęstości.

63.28 Pytający: Czy zatem te istoty, o których mówiliśmy, te, które można zebrać w trzeciej gęstości, które zostały przeniesione, czy są one tymi, które następnie, poprzez reprodukcję biseksualną, stworzą niezbędne kompleksy czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Napływ kompleksów prawdziwej zielonej energii w coraz większym stopniu będzie tworzył warunki, w których struktura atomowa komórek kompleksów cielesnych jest gęstością miłości. Kompleksy umysłu/ciała/ducha zamieszkujące te fizyczne pojazdy będą i do pewnego stopnia są tymi, o których mówiłeś, a po zakończeniu zbiorów będą zebranymi istotami tego planetarnego wpływu.

63.29 Pytający: Czy istnieje tarcza podobna do zegara, powiedzmy, związana z całą główną galaktyką wielu miliardów gwiazd, tak że obracając się, przenosi ona wszystkie te gwiazdy i układy planetarne przez przejścia od gęstości do gęstości? Czy tak to działa?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Możesz zobaczyć trójwymiarową tarczę zegara lub spiralę nieskończoności, którą Logos zaplanował w tym celu.

63.30 Pytający: Rozumiem, że Logos nie planował efektu ogrzewania, który pojawia się podczas naszego przejścia z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z wyjątkiem warunku wolnej woli, który jest oczywiście planowany przez Logos, ponieważ sam jest stworzeniem wolnej woli. W tym klimacie może wystąpić nieskończona liczba wydarzeń lub warunków. Nie można powiedzieć, że zostały zaplanowane przez Logos, ale można powiedzieć, że były swobodnie dozwolone.

63.31 Pytający: Wydaje mi się, że efekt ogrzewania, który ma miejsce na planecie, jest analogiczny do choroby ciała i miałby jako przyczynę tę samą lub analogiczną konfigurację psychiczną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z wyjątkiem tego, że za te zniekształcenia kompleksu ciała waszej sfery planetarnej odpowiada duchowa konfiguracja, jak również mentalne skrzywienia waszych ludzi.

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 39-sekundowa przerwa.]

63.32 Pytający: Kiedy trzecia gęstość wyjdzie z aktywacji i wejdzie we wzmocnienie, pozostawi nam planetę, która jest pierwszą, drugą i czwartą gęstością. W tym czasie na tej planecie nie będzie aktywowanych wibracji trzeciej gęstości. Czy mam rację, zakładając, że wszystkie wibracje trzeciej gęstości na tej planecie są teraz wibracjami, które składają się na cielesne kompleksy istot takich jak my i że jest to suma wszystkich wibracji trzeciej gęstości na tej planecie w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma energię z powodu transferu, ale jest pewien dyskomfort. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu. Można powiedzieć, że mimo ataku ten instrument wydaje się być w lepszej konfiguracji niż podczas poprzednich prac.

Odpowiadając na twoje pytanie, jest to niepoprawne tylko dlatego, że oprócz kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości istnieją artefakty, formy myślowe i uczucia, które stworzyli ci Współtwórcy. To jest trzecia gęstość.

Czy możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania, podczas gdy opuszczamy ten instrument?

63.33 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Jesteście sumienni. Wszystko jest dobrze.

Zostawiamy was teraz, moi przyjaciele, w chwale miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

64.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Komunikujemy się teraz.

64.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi o stanie tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak, jak wcześniej stwierdzono, z wyjątkiem przejściowego zniekształcenia zmniejszającego swobodny przepływ energii witalnej.

64.2 Pytający: Czy możesz powiedzieć, co to jest to przejściowe zniekształcenie?

Ra: Jestem Ra. To marginalna informacja.

64.3 Pytający: Więc nie będziemy o to pytać.

Chciałbym najpierw zapytać o błąd, który, jak sądzę, mogłem popełnić na ostatniej sesji* na temat liczby wędrowców na Ziemi dzisiaj. Czy popełniłem błąd?

Ra: Jestem Ra. Ty i Ra popełniliście błąd. Odpowiednia liczba waszych zer jest o jeden mniejsza niż wcześniej podano.*

64.4 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś wyjaśnić podstawowe zasady rytuału, który wykonujemy, aby zainicjować kontakt i to, co nazwałabym podstawowymi rytuałami białej magii - zasadami ochrony i innymi zasadami? Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Z powodu twojego pytania, dostrzegamy stosowność włączenia przyczyny przejściowego zniekształcenia energii witalnej tego instrumentu. Przyczyną jest tendencja do pragnienia wyrażenia oddania Jedynemu Stwórcy podczas grupowego uwielbienia.*

Ta istota tęskniła za tą ochroną zarówno świadomie, w tym sensie że reaguje na elementy tej formuły, rytuału, kolorów i ich znaczenie nadane przez system zniekształceń tego, co nazywacie kościołem, pieśnią uwielbienia i połączone modlitwy dziękczynne, a przede wszystkim to, co może być postrzegane jako najbardziej centralnie magiczne: przyjmowanie pokarmu, który nie jest z tego wymiaru, ale został przekształcony w metafizyczny pokarm w tym, co to zniekształcenie ekspresji nazywa Komunią Świętą.

Podświadomym powodem, który był silniejszy dla tej tęsknoty, była świadomość, że taka ekspresja - gdy jest doceniana przez istotę jako transmutacja w obecność Jednego Stwórcy - jest wielką ochroną dla tej istoty, gdy porusza się na ścieżce służby innym.

Zasadą stojącą za każdym rytuałem o naturze białej magii jest takie skonfigurowanie bodźców, które docierają do pnia umysłu, aby ten układ powodował wytworzenie zdyscyplinowanej i oczyszczonej emocji lub miłości, która może być zarówno ochroną, jak i kluczem do bramy do inteligentnej nieskończoności.

64.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego drobny błąd popełniony w rytuale rozpoczynającym tę komunikację dwie sesje temu pozwolił na wtargnięcie tej istoty związanej z Orionem?

Ra: Jestem Ra. Ten kontakt jest wąskopasmowy, a jego warunki wstępne są precyzyjne. Ta inna jaźń oferująca swoją służbę na ścieżce negatywnej również posiada umiejętności szermierza. Masz do czynienia z, powiedzmy, siłami o wielkiej intensywności wlanymi do naczynia tak delikatnego jak płatek śniegu i tak krystalicznego.

Najmniejsze przerwy mogą zakłócić regularność tego wzorca energii, który tworzy kanał dla tych transmisji.

Możemy zauważyć, dla waszej informacji, że nasza przerwa była spowodowana koniecznością upewnienia się, że kompleks umysłu/ciała/ducha instrumentu był bezpieczny we właściwej konfiguracji światła lub gęstości, zanim uporaliśmy się z sytuacją. O wiele lepiej byłoby pozwolić, aby skorupa stała się martwa niż pozwolić, aby kompleks umysłu/ciała/ducha znalazł się, powiedzmy, w niewłaściwym miejscu.

64.6 Pytający: Czy mógłbyś opisać lub opowiedzieć mi o rytuałach lub technikach używanych przez Ra w poszukiwaniu kierunku służby?

Ra: Jestem Ra. Mówienie o tym, w czym działają kompleksy pamięci społecznej szóstej gęstości, aby się rozwijać, jest w najlepszym przypadku niewłaściwością w zwykłej komunikacji, ponieważ wiele traci się w przekazywaniu koncepcji od gęstości do gęstości, a dyskusja o szóstej gęstości jest nieuchronnie znacznie zniekształcona.*

Postaramy się jednak odpowiedzieć na Twoje pytanie, ponieważ jest ono pomocne, ponieważ pozwala nam raz jeszcze wyrazić całkowitą jedność stworzenia. Poszukujemy Stwórcy na poziomie wspólnego doświadczenia, do którego nie jesteście wtajemniczeni i zamiast otaczać się światłem, staliśmy się światłem. Rozumiemy, że nie ma innego materiału poza światłem. Nasze rytuały, jak możesz je nazwać, są nieskończenie subtelną kontynuacją procesów równoważenia, których teraz zaczynacie doświadczać.

Szukamy teraz już bez polaryzacji. W ten sposób nie wzywamy żadnej mocy z zewnątrz, ponieważ nasze poszukiwania zostały zinternalizowane, gdy staliśmy się światłem/miłością i miłością/światłem. Oto balans, którego szukamy, równowaga między współczuciem a mądrością, która coraz bardziej pozwala nam zrozumieć doświadczenie, abyśmy mogli zbliżyć się do jedności z Jedynym Stwórcą, którego tak radośnie szukamy.

Wasze rytuały na waszym poziomie postępu zawierają koncepcję polaryzacji, która jest najbardziej centralna w waszej konkretnej przestrzeni/czasie.

Jeśli masz konkretne pytania, możemy odpowiedzieć dalej.

64.7 Pytający: Czy byłoby pomocne, gdyby Ra opisał techniki użyte w czasie, gdy Ra był w trzeciej gęstości, aby ewoluować w umyśle, ciele i duchu?

Ra: Jestem Ra. To pytanie wykracza poza Prawo Pomieszania.

64.8 Pytający: A co z doświadczeniem Ra w czwartej gęstości? Czy to również wykracza poza Prawo Pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Pozwólcie, że wyrazimy pewną myśl. Ra nie jest elitą. Mówienie o naszych specyficznych doświadczeniach do grupy, która nas szanuje, jest prowadzeniem do punktu konkretnego doradztwa. Nasza praca była pracą waszych ludzi, doświadczaniem katalizatora radości i smutków. Nasze okoliczności były nieco bardziej harmonijne.

Można powiedzieć, że każda jednostka lub grupa może stworzyć najwspanialszą harmonię w każdej zewnętrznej atmosferze. Doświadczenia Ra nie są większe niż wasze własne. Waszym jest taniec w tej przestrzeni/czasie w zbiorach trzeciej gęstości.

64.9 Pytający: Pojawiło się niedawno pytanie w związku z możliwymi zapisami pozostawionymi w pobliżu lub pod Wielką Piramidą w Gizie. Nie mam pojęcia, czy byłoby to korzystne. Zapytam tylko, czy badanie w tej dziedzinie przyniesie jakieś korzyści?

Ra: Jestem Ra. Przepraszamy za tak skromne informacje. Niemniej jednak jakiekolwiek słowa na ten temat stwarzają możliwość naruszenia wolnej woli.

64.10 Pytający: W poprzedniej sesji* wspomniałeś o bramie magii dla adepta występującej w cyklach osiemnastodniowych. Czy mógłbyś rozwinąć te informacje?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha rodzi się pod szeregiem wpływów, zarówno księżycowych, planetarnych, kosmicznych, jak i w niektórych przypadkach karmicznych. Moment narodzin w tej iluzji rozpoczyna wspomniane cykle.

Cykl duchowy, czyli cykl adepta, jest cyklem osiemnastodniowym i operuje właściwościami fali sinusoidalnej. Tak więc jest kilka doskonałych dni po pozytywnej stronie krzywej, czyli pierwszych dziewięciu dni cyklu - dokładnie w czwartym, piątym i szóstym - kiedy prace są najbardziej odpowiednie, biorąc pod uwagę, że istota wciąż jest bez całkowitej świadomej kontroli jej zniekształcenia/rzeczywistości umysłu/ciała/ducha.

Najbardziej interesującą częścią tej informacji, podobnie jak w przypadku każdego cyklu, jest odnotowanie punktu krytycznego, w którym, przechodząc od dziewiątego do dziesiątego i od osiemnastego do pierwszych dni, adept będzie miał pewne trudności, zwłaszcza gdy występuje przejście zachodzące w innym cyklu w tym samym czasie.

W najniższym punkcie każdego cyklu adept będzie najmniej potężny, ale nie będzie podatny na trudności w takim stopniu, w jakim doświadcza w krytycznych momentach.

64.11 Pytający: Zatem, aby znaleźć cykle, bierzemy moment narodzin i wyłonienie się niemowlęcia z matki do tej gęstości i rozpoczynamy cykl w tamtej chwili i kontynuujemy go przez całe życie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W większości jest to poprawne. Nie ma potrzeby określania momentu narodzin. Cykl dobowy, w którym następuje to zdarzenie, jest wystarczający dla wszystkich z wyjątkiem najdoskonalszych prac.

64.12 Pytający: Czy mam rację zakładając, że jakakolwiek magia, którą zastosowałby adept, byłaby bardziej skuteczna lub, powiedzmy, bardziej odpowiadająca jego projektowi, niż ta wykonywana w mniej dogodnych momentach cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ten cykl jest pomocnym narzędziem dla adepta, ale, jak powiedzieliśmy, w miarę jak adept staje się bardziej zrównoważony, projektowane działania będą coraz mniej zależne od tych cykli okazji, a coraz bardziej i bardziej równe pod względem ich skuteczności.

64.13 Pytający: Nie potrafię ocenić, w jakim punkcie, na jakim poziomie umiejętności adept osiągnie ten punkt bycia, powiedzmy, niezależnym od działań cyklicznych. Czy możesz mi wskazać, jaki poziom „biegłości” byłby niezbędny, aby być tak niezależnym?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy zniechęceni do mówienia konkretnie z powodu pracy tej grupy, ponieważ mówienie wydaje się być osądzaniem. Możemy jednak powiedzieć, że możesz rozpatrywać ten cykl w tym samym świetle, co tak zwane astrologiczne równowagi w waszej grupie; to znaczy są interesujące, ale nie krytyczne.

64.14 Pytający: Dziękuję. Czytałem, że ostatnie badania wykazały, że normalny cykl snu istot na tej planecie występuje godzinę później w każdym okresie dobowym, tak że mamy cykl 25-godzinny zamiast 24-godzinnego. Czy to prawda, a jeśli tak, to dlaczego?

Ra: Jestem Ra. W niektórych przypadkach jest to poprawne. Wpływy planetarne, które działają na tych z pamięcią doświadczenia Marsa, mają pewien wpływ na te fizyczne kompleksy cielesne trzeciej gęstości. Ta rasa przekazała swój materiał genetyczny wielu ciałom na waszej płaszczyźnie.

64.15 Pytający: Dziękuję. Ra wspomniał o Stuartcie i Douglasie podczas ostatniej sesji.* Są to przedstawiciele tego, co nazywamy naszym zawodem medycznym. Jaka jest ogólna wartość, że tak powiem, nowoczesnych technik medycznych w łagodzeniu zniekształceń ciała w odniesieniu do celu tych zniekształceń i tego, co moglibyśmy nazwać karmą i innymi skutkami?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest zagmatwane. Jednakże, zamiast próby jednej spójnej odpowiedzi, poczynimy pewne spostrzeżenia, ponieważ to, co jest alopatyczne wśród waszych praktyk uzdrawiania, jest w pewnym sensie dwustronne.

Po pierwsze, musisz dostrzec możliwość/prawdopodobieństwo, że każdy alopatyczny uzdrowiciel jest w rzeczywistości uzdrowicielem. W ramach waszego związku kulturowego ten trening jest uważany za właściwy sposób doskonalenia zdolności uzdrawiania.

W najbardziej podstawowym sensie, każdy alopatyczny uzdrowiciel może być postrzegany jako ten, którego pragnieniem jest służenie innym w łagodzeniu zniekształceń kompleksu cielesnego i psychicznego/emocjonalnego, tak że uzdrawiana istota może doświadczać dalszego katalizatora przez dłuższy okres tego, co nazywasz życiem. Jest to wielka służba innym, gdy jest to stosowne, ze względu na gromadzenie zniekształceń w kierunku mądrości i miłości, które można stworzyć poprzez wykorzystanie kontinuum przestrzeni/czasu waszej iluzji.

Obserwując alopatyczną koncepcję kompleksu ciała jako maszyny, możemy zauważyć symptomologię kompleksu społecznego pozornie poświęconego najbardziej nieprzejednanemu pragnieniu w kierunku zniekształceń rozproszenia uwagi, anonimowości i snu.* Jest to wynik, a nie przyczyna, społecznego myślenia na waszej płaszczyźnie.

Z kolei owa mechaniczna koncepcja kompleksu ciała stworzyła ciągłą proliferację zniekształceń prowadzących do tego, co nazwalibyście złym stanem zdrowia, spowodowanym silnymi chemikaliami używanymi do kontrolowania i ukrywania zniekształceń cielesnych. Wielu waszych ludzi zdaje sobie sprawę, że istnieją skuteczniejsze systemy uzdrawiania, nie wykluczające alopatyczne, ale także obejmujące wiele innych dróg uzdrawiania.

64.16 Pytający: Załóżmy, że cielesne zniekształcenie zachodzi w obrębie określonej istoty, która następnie ma wybór szukania alopatycznej pomocy lub doświadczania katalizatora zniekształcenia i nieszukania korekty zniekształcenia. Czy możesz skomentować dwie możliwości tej istoty i jego analizę każdej ścieżki?

Ra: Jestem Ra. Jeśli istota jest spolaryzowana w kierunku służenia innym, analiza przebiega właściwie zgodnie z wytycznymi, która ścieżka daje największe możliwości służenia innym.

Dla istoty o negatywnej polaryzacji jest to antyteza.

W przypadku istoty niespolaryzowanej rozważania są przypadkowe i najprawdopodobniej w kierunku zniekształcenia w kierunku komfortu.

64.17 Pytający: Dr Monroe,* jak rozumiem, przyniósł tu niedawno odlew czteropalczastej Wielkiej Stopy. Czy możesz mi powiedzieć, której formy Wielkiej Stopy był ten odlew?

Ra: Jestem Ra. Możemy.

64.18 Pytający: Wiem, że to zupełnie nieważne, ale jako przysługa dla doktora Monroe pomyślałem, że powinienem o to zapytać.

Ra: Jestem Ra. Ta istota była jedną z niewielkiej grupy form myślowych.

64.19 Pytający: Zapytał również (i wiem, że to nieistotne), dlaczego nie znaleziono żadnych szczątków Wielkiej Stopy, to znaczy po tym, jak istoty Wielkiej Stopy umarły na naszej powierzchni. Zapytał, dlaczego nigdy nie znaleziono żadnych pozostałości po tych istotach. Czy możesz mu na to odpowiedzieć? To nie ma znaczenia, ale proszę o to jako przysługę dla niego.

Ra: Jestem Ra. Możesz zasugerować, że eksploracja jaskiń, które leżą pod niektórymi zachodnimi, przybrzeżnymi regionami górskimi waszego kontynentu, pewnego dnia dostarczy takich pozostałości. Ogólnie rzecz biorąc, nie zostaną one zrozumiane, jeśli ta kultura przetrwa w swojej obecnej formie wystarczająco długo, w waszym pomiarze czasu, aby ten wir prawdopodobieństwa/możliwości wystąpił.

W tej chwili jest wystarczająco dużo energii na jeszcze jedno pełne zapytanie.

64.20 Pytający: Kiedy w ćwiczeniach uzdrawiających mówisz „badaj doznania ciała”, masz na myśli te odczucia dostępne dla ciała poprzez pięć zmysłów? Czy też w odniesieniu do naturalnych funkcji ciała, takich jak dotykanie, kochanie, współżycie seksualne i towarzystwo? A może mówisz o czymś zupełnie innym?

Ra: Jestem Ra. Pytający może w tej chwili dostrzec kompleks swojego ciała. Doświadcza wrażeń. Większość z tych wrażeń, a w tym przypadku prawie wszystkie, jest ulotna i nieinteresująca. Niemniej jednak ciało jest wytworem umysłu. Pewne wrażenia mają znaczenie ze względu na ładunek lub moc odczuwaną przez umysł po doświadczeniu tego doznania.

Na przykład w tym węźle przestrzeni/czasu jedno odczucie niesie potężny ładunek i można je zbadać. Jest to odczucie, które nazywasz zniekształceniem w kierunku dyskomfortu z powodu ciasnej pozycji kompleksu ciała podczas tej pracy. Równoważąc się, zbadałbyś to uczucie. Dlaczego to uczucie jest potężne? Ponieważ zostało wybrane, aby istota mogła służyć innym w ożywianiu tego kontaktu.

Każde doznanie, które pozostawia w umyśle posmak znaczenia, pozostawia smak w pamięci, powinno być zbadane. To są wrażenia, o których mówimy.

Czy możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

64.21 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Kontynuujcie zwracanie uwagi na ustawienia. Jesteście sumienni i świadomi sposobów dbania o instrument w jego obecnych zniekształceniach związanych z nadgarstkami i dłońmi. Jak zawsze, największą ochroną jest miłość.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, we wspaniałej miłości i radosnym świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

52 ⇒

⇐ 50

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy