Prawo Jedności Definicje

Ukryj menu

Znaleziono 26 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Definicje” ma 15 podkategorii.

Skrystalizowana istota

47.7 Pytający: Czy możesz zdefiniować, co masz na myśli, mówiąc o „skrystalizowanej istocie”?

Ra: Jestem Ra. Użyliśmy tego konkretnego terminu, ponieważ ma on dość dokładne znaczenie w waszym języku. Kiedy z fizycznego materiału tworzy się struktura krystaliczna, pierwiastki obecne w każdej cząsteczce są związane w regularyzowany sposób z elementami w innych cząsteczkach. Tak więc struktura jest regularna i gdy jest w pełni i doskonale skrystalizowana, ma określone właściwości. Nie rozszczepi się ani nie pęknie; jest bardzo silna bez wysiłku; i jest promienna, zamieniając światło w piękne refrakcje sprawiając przyjemność wielu [istotom].

Powrót do góry

Gęstość

16.51 Pytający: Czy mógłbyś zdefiniować słowo gęstość, w taki sobsób w jaki go używaliśmy, aby dać nam nieco lepsze pojęcie o koncepcie tego terminu, gdy jest przez ciebie używany?

Ra: Jestem Ra. Termin gęstość jest, jak byście nazwali, matematycznym. Najbliższą analogią jest muzyka, gdzie po siedmiu nutach na twojej zachodniej skali, jeśli wolisz, ósma nuta rozpoczyna nową oktawę. W waszej wielkiej oktawie istnienia, którą z wami dzielimy, jest siedem oktaw czyli gęstości. W każdej gęstości jest siedem sub-gęstości. W każdej sub-gęstości siedem sub-sub-gęstości i tak dalej w nieskończoność.

Powrót do góry

Galaktyka

10.16 Pytający: Tylko jedno, co możemy zrobić, aby narzędziu było bardziej komfortowo. Mam tylko jedno inne pytanie. Chciałbym uzyskać krótką informację o używanym słowie „galaktyka”.

Ra: Jestem Ra. Używamy terminu znanego waszemu ludowi przez dźwiękowy kompleks wibracyjny „galaktyka”. Akceptujemy to, że niektóre galaktyki zawierają jeden układ grup planetarnych i słonecznych, a inne zawierają kilka. Jednak znaczenie lokalizacji w nieskończonej wymiarowości czasowej/przestrzennej jest tak małe, że uwzględniamy zniekształcenie, które może być zawarte w tak dwuznacznym znaczeniu.

10.17 Pytający: Czy zatem dziewięć planet i nasze Słońce, które mamy tutaj w naszym układzie, czy nazwałbyś to galaktyką słoneczną?

Ra: Nie zrobilibyśmy tego.

10.18 Pytający: Ile w przybliżeniu gwiazd byłoby w galaktyce?

Ra: To zależy od układu galaktycznego. Jak wiecie, wasza własna zawiera wiele, wiele milionów planet i ciał gwiezdnych.

10.19 Pytający: Próbowałem właśnie dojść do definicji, której używasz dla galaktyki. Wspomniałeś o nich kilka razy i wydawało mi się, że [niesłyszalne] to, co nazywasz galaktyką, my nazywamy układem planetarnym. Czy jest jakiś sposób, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument mógłby czuć się nieco bardziej komfortowo, gdyby zapewnić większe wsparcie dla kompleksu ciała. Poza tym możemy tylko powtórzyć prośbę o dokładne wyrównanie symboli używanych w celu ułatwienia zbalansowania tego instrumentu. Nasz kontakt jest wąskopasmowy, więc napływ, który przynosimy ze sobą, musi być precyzyjny.

Jestem Ra. Pozostawiam was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc, radujcie się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

16.34 Pytający: Czy zdefiniowałbyś słowo galaktyka tak, jak go właśnie użyłeś?

Ra: Używamy tego terminu w tym sensie, jak w przypadku systemów gwiezdnych.

16.35 Pytający: Jestem trochę zdezorientowany, ile planet w sumie obsługuje zatem Konfederacja, w której jesteś?

Ra: Jestem Ra. Widzę zamieszanie. Mamy trudności z waszym językiem

Termin galaktyka musi zostać podzielony. Nazywamy galaktykę kompleksem wibracyjnym, który jest lokalny. Zatem wasze słońce jest tym, co nazwalibyśmy centrum galaktyki. Widzimy, że masz inne znaczenie tego terminu.

16.36 Pytający: Tak. W naszej nauce termin galaktyka odnosi się do soczewkowatego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, a to miało miejsce wcześniej w naszej komunikacji, w tym obszarze zamieszania. Cieszę się, że udało mi się to wyjaśnić

Używając terminu galaktyka w sensie, który właśnie wam podałem, odnoszącego się do soczewkowego układu gwiazd, który zawiera miliony gwiazd, czy wiecie o ewolucji innych galaktyki inne niż ta?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi życia w nieskończonej pojemności. Masz rację w tym założeniu.

52.1 Pytający: W poprzedniej sesji stwierdziłeś, że „innym rodzajem doświadczenia są doświadczenia czwartej, piątej i szóstej gęstości innych galaktyk, a także niektórych w waszej własnej galaktyce, którzy nauczyli się dyscypliny osobowości niezbędnej do postrzegania wszechświata jako jednej istoty i dlatego są zdolni do przechodzenia z miejsca na miejsce za pomocą samej myśli, materializując niezbędny statek”

Chciałbym cię zapytać, kiedy mówisz, że „czwarta, piąta i szósta gęstość innych galaktyk i niektórych w waszej własnej galaktyce”, czy stwierdzasz tutaj, że więcej istot w innych galaktykach rozwinęło zdolności osobowości niż w tej galaktyce do tego typu podróży? Używam terminu galaktyka w odniesieniu do soczewkowatego kształtu 250 miliardów gwiazd.

Ra: Jestem Ra. Po raz kolejny użyliśmy znaczenia tego terminu, galaktyka, które nie mieści się w waszym obecnym słowniku, jeśli tak to nazwiesz. Odnieśliśmy się do wasego systemu gwiezdnego

Błędem jest zakładanie, że inne systemy gwiezdne są w stanie lepiej manipulować wymiarami niż wasz własny. Chodzi po prostu o to, że oprócz waszego własnego istnieje wiele innych systemów.

Powrót do góry

Wyższa Jaźń

36.8 Pytający: Przykro mi, że mam tyle problemów z tymi pojęciami, ale jestem pewien, że są one dość trudne do przetłumaczenia na nasze rozumienie i język, a niektóre z moich pytań mogą być dość śmieszne. Ale czy to wyższe ja ma pojazd fizyczny, czy też jakiś typ pojazdu, taki jak nasz pojazd fizyczny? Czy ma kompleks cielesny?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Wyższa jaźń jest na pewnym poziomie zaawansowania w szóstej gęstości, będąc na drodze do siódmej. Długo po wejściu w siódmą, kompleks umysł/ciało/duch staje się tak całkowitą całością kompleksu umysłu/ciała/ducha, że zaczyna gromadzić duchową masę i zbliżać się do gęstości oktawy. W ten sposób patrzenie wstecz jest zakończone w tym momencie.

36.9 Pytający: Czy wyższa jaźń każdej istoty ma naturę szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jest to honor/obowiązek jaźni wobec siebie, gdy zbliża się do siódmej gęstości.

36.22 Pytający: Nie jestem pewny co do kwestii w odniesieniu do wyższej jaźni. Zakładam, że każdy z nas ma oddzielne lub różne wyższe ja na poziomie pozytywnej szóstej gęstości. Czy to jest poprawne? Każdy z nas w pokoju, czyli tutaj, nasza trójka?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie podczas tej pracy. Postaramy się uchwycić intencję zapytania, tak jak je rozumiemy. Poproś o dodatkowe informacje

Po pierwsze, prawdą jest, że każdy w tym miejscu zamieszkania ma jedną nadduszę, jak można to nazwać. Jednakże ze względu na powtarzające się harmonijne interakcje tej triady istot, poza wyższymi jaźniami trzech bytów można zauważyć dalszą harmonijną interakcję; to znaczy, każdy kompleks pamięci społecznej ma nadduszę typu, który jest trudny do opisania słowami. W tej grupie są dwa takie kompleksy pamięci społecznej, które w tym czasie łączą swoje wysiłki z waszymi wyższymi jaźniami.

37.6 Pytający: W takim przypadku przejdziemy do pytań, które tu mamy, kontynuując ostatnią sesję

Powiedziałeś, że każda istota trzeciej gęstości ma wyższą jaźń w szóstej gęstości, która w razie potrzeby przemieszcza się do kompleksu umysłu/ciała/ducha tej istoty. Czy to wyższe ja również ewoluuje we wzroście poprzez gęstości zaczynające się od pierwszej gęstości i czy każde wyższe ja ma odpowiadające mu wyższe ja zaawansowane w gęstościach poza nim?

Ra: Jestem Ra. Naszym celem jest uproszczenie tej koncepcji. Wyższe ja jest manifestacją daną kompleksowi umysłu/ciała/ducha późnej szóstej gęstości jako dar od jego przyszłej jaźni. Ostatnim działaniem środkowej siódmej gęstości przed zwróceniem się w stronę całości Stwórcy i zdobyciem duchowej masy jest przekazanie tego zasobu jaźni szóstej gęstości, poruszającej się, w sposób jaki mierzycie czas, w strumieniu czasu

Ta jaźń, kompleks umysł/ciało/duch późnej szóstej gęstości, ma zatem zaszczyt/obowiązek korzystania zarówno z doświadczeń całego swojego żywego banku, lub pamięci, doświadczonych myśli i działań oraz wykorzystanie zasobów całości kompleksu umysłu/ciała/ducha pozostawionej po sobie jako rodzaj nieskończenie złożonego myślokształtu

W ten sposób możesz postrzegać swoje ja, swoje wyższe ja lub nadduszę oraz całość kompleksu umysłu/ciała/ducha jako trzy punkty w okręgu. Jedyna różnica jest w waszym kontinuum czasu/przestrzeni. Wszyscy są tą samą istotą.

Powrót do góry

Zaszczyt/odpowiedzialność

16.42 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć trochę więcej na temat tej koncepcji zaszczytu/odpowiedzialności?

Ra: Jestem Ra. Każda odpowiedzialność to zaszczyt; każdy zaszczyt, odpowiedzialnością.

Powrót do góry

Inspiracja

38.4 Pytający: Czy ta inspiracja była – Czy istota mogłaby wpłynąć myślami na osobę pragnącą tej informacji? Czy to byłby mechanizm inspiracji?

Ra: Jestem Ra. Mechanizm inspiracji obejmuje niezwykłą zdolność chęci lub woli poznania lub otrzymywania w określonym obszarze, której towarzyszy zdolność otwierania się i ufania temu, co można nazwać intuicją.

Powrót do góry

Inteligentna Nieskończoność

27.5 Pytający: Nie trzeba go dzielić. Definicja inteligentnej nieskończoności jako jednej części jest wystarczająca. Czy mógłbyś teraz zdefiniować inteligentną nieskończoność?

Ra: Jestem Ra. Jest to wykładniczo prostsze i mniej zagmatwane. Jest jedność. Ta jedność jest wszystkim, co istnieje. Ta jedność ma potencjał i kinetykę. Potencjał to inteligentna nieskończoność. Wykorzystanie tego potencjału wytwarza pracę. Ta praca została przez nas nazwana inteligentną energią

Natura tej pracy zależy od szczególnego zniekształcenia wolnej woli, która z kolei jest naturą określonej inteligentnej energii lub kinetycznego skupienia potencjału jedności lub tego, co jest wszystkim.

Powrót do góry

Ipsissimus

44.16 Pytający: Na koniec zadam pytanie, czy w takim razie jest możliwe, aby Ipsissimus miał polaryzację pozytywną lub negatywną, czy też nie?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy na znaczenie tego terminu w specjalistycznym sensie. Ipsissimus jest tym, który opanował Drzewo Życia i wykorzystał to mistrzostwo do negatywnej polaryzacji

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, opuszczając ten instrument?

Powrót do góry

Karma

34.4 Pytający: Dziękuję. Czy zdefiniowałbyś karmę?

Ra: Jestem Ra. Nasze rozumienie karmy jest tym, co można nazwać bezwładnością. Te działania, które zostały wprawione w ruch, będą kontynuowane, wykorzystując sposoby równoważenia, do czasu, aż zasada kotrolowania lub wyższa, którą można porównać do waszego hamowania lub zatrzymywania, zostanie przywołana. To zatrzymanie bezwładności działania można nazwać przebaczeniem. Te dwie koncepcje są nierozłączne.

Powrót do góry

Umysł, Ciało, Duch

30.2 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś zdefiniować umysł, ciało i ducha?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie te terminy są uproszczonymi terminami opisowymi, które odpowiadają kompleksowi skupień energii; ciało, jak je nazywasz, jest materiałem o gęstości, której doświadczasz w danej przestrzeni/czasie lub czasie/przestrzeni; ten kompleks materiałów jest dostępny dla zniekształceń tego, co nazwalibyście fizyczną manifestacją

Umysł jest kompleksem odzwierciedlającym napływy ducha i wypływy kompleksu ciała. Zawiera to, co znacie jako uczucia, emocje i myśli intelektualne w bardziej świadomej złożoności. Idąc dalej w dół drzewa umysłu, widzimy intuicję, która z natury umysłu jest bardziej w kontakcie lub w zgodzie z całościowym kompleksem istoty. Przechodząc do korzeni umysłu, znajdujemy progresję świadomości, która stopniowo zmienia się od pamięci osobistej do pamięci rasowej, do napływów kosmicznych, stając się w ten sposób bezpośrednim kontaktorem tego pojazdu, który nazywamy kompleksem duchowym

Ten kompleks duchowy jest kanałem, przez który wpływy ze wszystkich różnych wszechświatowych, planetarnych i osobistych napływów mogą być kierowane do korzeni świadomości, a przez to świadomość może być kierowana do bramy inteligentnej nieskończoności poprzez zrównoważoną inteligentną energię ciała i umysłu.*
Dzięki tej serii definitywnych stwierdzeń zobaczysz, że umysł, ciało i duch są ze sobą nierozerwalnie powiązane i nie mogą istnieć jedno bez drugiego. Dlatego odnosimy się do kompleksu umysł/ciało/duch, zamiast próbować zajmować się nimi osobno, ponieważ praca, którą wykonujesz podczas swoich doświadczeń, jest wykonywana poprzez interakcję tych trzech składników, a nie przez jeden z nich

Powrót do góry

Całość komplesku umysłu/ciała/ducha

36.1 Pytający: W poprzednich przekazach mówiłeś o całości kompleksu umysłu/ciała/ducha. Czy mógłbyś podać nam definicję całości kompleksu umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. Istnieje wymiar, w którym czas nie ma wpływu. W tym wymiarze umysłu/ciała/ducha, w jego wiecznym tańcu teraźniejszości, może być widziany w całości i zanim kompleks umysłu/ciała/ducha, który następnie stanie się częścią kompleksu pamięci społecznej, zostanie chętnie wchłonięty przez całość Jedynego Stwórcy, istota poznaje siebie w całości

Ta całość kompleksu umysłu/ciała/ducha funkcjonuje jako, powiedzmy, źródło tego, co być może nazwalibyście wyższą jaźnią. Wyższe Ja z kolei jest zasobem do badania destylacji doświadczeń trzeciej gęstości i programowania dalszych doświadczeń. To jest także prawdziwe dla gęstości czwartej, piątej i szóstej, gdy całość kompleksu umysłu/ciała/ducha wchodzi do świadomości w trakcie siódmej gęstości.

Powrót do góry

Social Memory Complex

11.17 Pytający: Na jakim etapie planeta osiąga pamięć społeczną?

Ra: Jestem Ra. Kompleks społeczny umysłu/ciała/ducha staje się kompleksem pamięci społecznej, gdy cała grupa istot ma jedną orientację lub poszukiwanie. Pamięć grupowa utracona przez jednostki w korzeniach drzewa umysłu staje się wtedy znana kompleksowi społecznemu, tworząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej. Zaletami tego kompleksu jest względny brak zniekształceń w rozumieniu bytu społecznego i względny brak zniekształceń w kierunku poszukiwania, ponieważ wszelkie zniekształcenia zrozumienia są dostępne dla istot społeczeństwa.

Powrót do góry

Masa duchowa

37.8 Pytający: Dziękuję. Dziękuję również za wyjaśnienie matematyki. Przeszkadzało mi to

Czy mógłbyś zdefiniować duchową masę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji

Duchowa masa to ta, która zaczyna przyciągać wychodzące i trwające wibracyjne oscylacje bytu do studni, mówiąc w duchowym sensie, grawitacyjnej Wielkiego Centralnego Słońca, jądra lub Stwórcy nieskończonych wszechświatów.

Powrót do góry

Słońce

41.4 Pytający: Próbując zbudować zrozumienie od samego początku, można by powiedzieć, że zaczynając od inteligentnej nieskończoności i dochodząc do naszego obecnego stanu istnienia, mam pewne trudności, ale myślę, że powinienem wrócić i zbadać nasze Słońce, ponieważ to sub-Logos tworzy wszystko, czego doświadczamy w tym konkretnym układzie planetarnym

Czy podasz mi opis słońca, naszego słońca?

Ra: Jestem Ra. Jest to pytanie, na które nie jest łatwo odpowiedzieć w waszym języku, gdyż słońce ma różne aspekty w odniesieniu do inteligentnej nieskończoności, inteligentnej energii i każdej gęstości każdej planety, jak nazywacie te sfery. Co więcej, te różnice rozciągają się na sferę metafizyczną czy też czasową/przestrzenną część twojego stworzenia

W odniesieniu do inteligentnej nieskończoności ciało słoneczne jest, na równi ze wszystkimi częściami nieskończonej kreacji, częścią tej nieskończoności

W odniesieniu do wzmocnionej inteligentnej nieskończoności, która wykorzystuje inteligentną energię, jest to, powiedzmy, potomstwo Logosu dla znacznie większej liczby sub-Logosów. Relacja jest hierarchiczna w tym sensie, że sub-Logos używa inteligentnej energii w sposób określony przez Logos i używa swojej wolnej woli do współtworzenia, powiedzmy, pełnych niuansów waszych gęstości tak jak ich doświadczacie

W odniesieniu do gęstości, ciało słoneczne może fizycznie, jakbyście powiedzieli, być postrzegane jako duży zbiór pierwiastków gazowych podlegających procesom syntezy i promieniujących ciepło i światło

Metafizycznie, słońce osiąga znaczenie od czwartej do siódmej gęstości, zgodnie z rosnącymi zdolnościami istot w tych gęstościach do uchwycenia żywej kreacji i natury współistoty lub innej jaźni, tego ciała słonecznego. Tak więc w szóstej gęstości słońce może być odwiedzane i zamieszkane przez tych, którzy mieszkają w czasie/przestrzeni, a nawet może być częściowo tworzone z chwili na chwilę przez procesy ewolucji istot szóstej gęstości.

41.7 Pytający: Dziękuję. To, co chcę teraz zrobić, to zbadać, kiedy tworzy się pierwsza gęstość, co się dzieje i jak najpierw powstają centra energii w istotach. Pozwólcie, że najpierw zapytam, czy ma sens zadawać wam pytanie, czy samo słońce ma gęstość, czy też wszystkie gęstości?

Ra: Jestem Ra. Sub-Logos składa się z całej oktawy i nie jest tym bytem, który doświadcza uczenia się/nauk istot takich jak wy.

Powrót do góry

Czas/przestrzeń

41.20 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między przestrzenią/czasem a czasem/przestrzenią?

Ra: Jestem Ra. Używając waszych słów, różnica jest taka jak między widzialnym a niewidzialnym lub fizycznym a metafizycznym. Używając terminów matematycznych, tak jak ten, którego nazywasz Larsonem, różnica jest taka jak między s/t i t/s.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy