Prawo Jedności Gęstości

Ukryj menu

Znaleziono 71 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Gęstości” ma 9 podkategorii.

Ogólne

13.20 Pytający: Czy istnieje fizyczna różnica między pierwszą a drugą gęstością? Na przykład, gdybym mógł zobaczyć obok siebie planetę drugiej gęstości i planetę pierwszej gęstości, w moim obecnym stanie, czy mógłbym zobaczyć je obie? Czy obie byłyby widoczne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Cała oktawa waszych gęstości byłaby wyraźnie widoczna, gdyby nie to że czwarta aż do siódmej dobrowolnie nie chcą być widoczne.

28.15 Pytający: Teraz, kiedy tworzona jest wielka galaktyka, zakładam, że wszystkie jej gęstości . . . Zakładam, że wszystko - istnieje osiem gęstości powstałych podczas tworzenia tej wielkiej galaktyki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To w zasadzie jest poprawne. Jednakże dobrze jest zauważyć, że ósma gęstość funkcjonuje również jako gęstość początkowa, czyli pierwsza gęstość - w jej późniejszych stadiach - następnej oktawy gęstości.

32.12 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak różne kolory ... to trudne pytanie. Prawie nie mam słów

Chodzi mi o to, jak różne kolory, powiedziałbym, powstają jako funkcje ... lub jako esencja, można powiedzieć, pochodzenia tych kolorów jako funkcji dla tych różnych wyrażeń w świadomości. Nie wiem, czy to pytanie jest wystarczające.

Ra: Jestem Ra. To pytanie jest wystarczająco jasne, abyśmy spróbowali wyjaśnić, co, jak zauważyłeś, nie jest łatwym do zrozumienia materiałem dla intelektualnego umysłu. Charakter wibracji jest taki, że można go postrzegać jako mający matematycznie proste lub wąskie stopnie. Te kroki mogą być postrzegane jako mające granice. W obrębie każdej granicy istnieje nieskończona gradacja wibracji lub koloru

Jednakże w miarę zbliżania się do granicy należy dołożyć starań, aby ją przekroczyć. Te kolory są uproszczonym sposobem wyrażania podziałów granicznych wsaszej gęstości. Istnieje również analogia czasu/przestrzeni, którą można postrzegać jako sam kolor w zmodyfikowanym aspekcie.

41.16 Pytający: A zatem jaka istota byłaby najprostsza, gdyby miała aktywację w kolorze czerwonym, pomarańczowym, żółtym i zielonym?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja została omówiona w poprzedniej sesji.* Aby być może uprościć twoje pytanie, potencjalnie każde centrum może być aktywowane w trzeciej gęstości, istoty późnej drugiej gęstości mają taką zdolność, jeżeli doświadczenie jest efektywnie wykorzystane, wibrowania i aktywowania centrum energii zielonego promienia

Istota trzeciej gęstości, posiadająca potencjał pełnej samoświadomości, ma zatem potencjał minimalnej aktywacji wszystkich ośrodków energetycznych. Czwarta, piąta i szósta gęstość to te, które oczyszczają wyższe centra energii. Siódma gęstość jest gęstością kompletności i zwróceniem się ku bezczasowości lub wieczności

45.11 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest cel lub filozofia stojąca z

pozytywnymi i negatywnymi kompleksami pamięci społecznej w czwartej, piątej i szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Podstawowym celem kompleksu pamięci społecznej jest ewolucja. Poza pewnym punktem ewolucja ducha jest całkowicie zależna od zrozumienia siebie i innej jaźni jako Stwórcy. To stanowi podstawę kompleksów społecznych. Doprowadzone do dojrzałości stają się kompleksami pamięci społecznej. Dla czwartej i szóstej gęstości jest to całkiem konieczne. Piąta pozytywna wykorzystuje pamięć społeczną w osiąganiu mądrości, choć odbywa się to indywidualnie. W piątej negatywnej, wiele robi się bez pomocy innych

To ostatnie pytanie, ponieważ instrument ten musi być chroniony przed wyczerpaniem. Czy są krótkie pytania, zanim zamkniemy?

Powrót do góry

Pierwsza

9.5 Pytający: Pierwotne, pierwsze byty na tej planecie... jakie było ich pochodzenie? Gdzie oni byli, zanim byli na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Pierwszymi bytami na tej planecie były woda, ogień, powietrze i ziemia.

13.16 Pytający: Czy mógłbyś mi opowiedzieć o tej pierwszej gęstości istot planetarnych?

Ra: Jestem Ra. Każdy krok podsumowuje inteligentną nieskończoność w swoim odkrywaniu świadomości. W środowisku planetarnym wszystko zaczyna się od tego, co nazwalibyście chaosem, energii nieukierunkowanej i przypadkowej w jej nieskończoności. Powoli, w waszym rozumieniu, skupia się samoświadomość. W ten sposób Logos się porusza. Światło tworzy ciemność zgodnie ze wzorcami i rytmami wibracji Współtwórcy, tworząc w ten sposób pewien rodzaj doświadczenia

Zaczyna się od pierwszej gęstości, która jest gęstością świadomości, życia mineralnego i wodnego na planecie uczących się od ognia i wiatru świadomości istnienia. To jest pierwsza gęstość.

13.17 Pytający: Czy ta pierwsza gęstość przechodzi następnie do większej świadomości?

Ra: Energia spiralna, która jest charakterystyczna dla tego, co nazywacie światłem, porusza się po linii prostej, w ten sposób dając spiralom nieunikniony wektor w górę do bardziej wszechstronnej istoty w odniesieniu do inteligentnej nieskończoności. Tak więc istota pierwszego wymiaru dąży do lekcji drugiej gęstości typu świadomości, który obejmuje raczej wzrost niż rozpuszczenie lub przypadkową zmianę.

41.8 Pytający: Kiedy tworzy się pierwsza gęstość,… zamierzam wygłosić stwierdzenie mojego zrozumienia i popraw mnie proszę. Ja..

Intuicyjnie widzę, że pierwsza gęstość jest tworzona przez centrum energii, którym jest wir. Wir ten powoduje następnie ruchy wirujące światła, o których wspomniałem wcześniej, wibracje które są światłem, które to następnie zaczyna się kondensować w materiałach pierwszej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne na tyle na ile twoje rozumowanie ci pozwoliło. Jednakże dobrze jest zauważyć, że Logos ma plan wszystkich gęstości oktawy w potencjalnym zakończeniu przed wejściem w kontinuum przestrzeni/czasu w pierwszej gęstości. Zatem centra energetyczne istnieją, zanim się zamanifestują.

Powrót do góry

Druga

9.14 Pytający: Potem istniały tu istoty drugiej gęstości przed około 75 000 lat temu. Jakiego rodzaju istoty to były?

Ra: Druga gęstość jest gęstością wyższego życia roślinnego i zwierzęcego, które istnieje bez dążenia do nieskończoności. Te istoty drugiego poziomu należą do oktawy świadomości, tak jak znajdujecie różne orientacje świadomości wśród świadomych istot waszej wibracji.

9.15 Pytający: Czy któryś z tych bytów drugiej gęstości miał kształty takie jak nasze: dwie ręce, dwie nogi, głowa i chodzili wyprostowani na dwóch stopach?

Ra: Jestem Ra. Jak już wspomniałeś, dwa wyższe poziomy subwibracji istot drugiej gęstości miały konfigurację dwunożności. Jednak ruch w pozycji wyprostowanej, którego doświadczasz, nie został w pełni osiągnięty przez te istoty, które miały skłonność do pochylania się do przodu, ledwo opuszczając pozycję na czterech kończynach.

9.16 Pytający: Skąd te istoty pochodziły? Czy były produktem ewolucji w rozumieniu naszych naukowców? Czy ewoluowały z pierwotnego materiału ziemi, o którym mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

9.17 Pytający: Czy te istoty ewoluują następnie z drugiej gęstości do trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, chociaż nie można zagwarantować liczby cykli, jakie zajmie istotocie, aby nauczyć się lekcji samoświadomości, które są warunkiem wstępnym przejścia do trzeciej gęstości.

13.18 Pytający: Czy mógłbyś zdefiniować, co rozumiesz przez wzrost?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, różnicę między życiem mineralnym lub wodnym w pierwszej wibracji a istotami niższej drugiej gęstości, które zaczynają się poruszać wewnątrz i po ich istnieniu. Ten ruch jest charakterystyczny dla drugiej gęstości, dążenie do światła i wzrostu.

13.19 Pytający: Dążenie do światła, co masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Bardzo uproszczonym przykładem wzrostu drugiej gęstości dążącego do światła jest liść dążący do źródła światła.

13.21 Pytający: Zatem w jaki sposób druga gęstość przechodzi do trzeciej?

Ra: Jestem Ra. Druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością samoświadomości. Dążenie to odbywa się poprzez formy wyższej drugiej gęstości, które są inwestowane przez istoty trzeciej gęstości tożsamością do tego stopnia, że stają się samoświadomymi kompleksami umysłu/ciała, stając się w ten sposób kompleksami umysłu/ciała/ducha i wkraczając w trzecią gęstość, pierwszą gęstość świadomości ducha.

14.1 Pytający: Wracając do dzisiejszej porannej pracy, [niesłyszalne]. Powiedziałeś, że druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością samoświadomości. Dążenie odbywa się poprzez formy drugiej gęstości, które są inwestowane przez istoty trzeciej gęstości. Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. Tak jak wy nakładacie szatę, tak samo wasze istoty trzeciej gęstości inwestują lub przyodzieją niektóre istoty drugiej gęstości samoświadomością. Odbywa się to często dzięki sposobności, którą nazywasz zwierzętami domowymi. Dokonuje się tego również różnymi innymi sposobami inwestytury. Obejmują one wiele tak zwanych kompleksów praktyk religijnych, które uosabiają i wysyłają miłość do różnych naturalnych istot drugiej gęstości w ich formie grupowej.

14.2 Pytający: Kiedy ta Ziemia była drugiej gęstości, w jaki sposób istoty drugiej gęstości na tej Ziemi zostały tak zainwestowane?

Ra: Nie było tego typu inwestycji o jakiej wspomniano, ale prosta inwestycja trzeciej gęstości, która jest linią spiralnego światła wywołującego zniekształcenie w górę od gęstości do gęstości. Proces trwa dłużej, gdy wcielone istoty trzeciej gęstości nie dokonują żadnych inwestycji.

14.3 Pytający: Zatem jaka była forma drugiej gęstości - jak wyglądała - która stała się człowiekiem ziemskim w trzeciej gęstości? Jak wyglądał w drugiej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Różnica między formami cielesnymi drugiej i trzeciej gęstości byłaby w wielu przypadkach bardziej podobna do siebie. W przypadku waszej sfery planetarnej proces został przerwany przez tych, którzy inkarnowali się tutaj ze sfery planetarnej, którą nazywacie Marsem. Zostały one dostosowane przez zmiany genetyczne i dlatego istniała pewna różnica, która była bardzo zauważalna, a nie stopniowe podnoszenie form dwunożnych z poziomu drugiej gęstości do poziomu trzeciej gęstości. Nie ma to nic wspólnego z tak zwanym umiejscowieniem duszy. Ma to związek tylko z okolicznościami napływu osób z tej kultury.

19.2 Pytający: Przejdźmy do punktu, w którym zindywidualizowana istota drugiej gęstości jest gotowa do przejścia do trzeciej. Czy ta druga gęstość jest tym, co nazwalibyśmy zwierzęciem?

Ra: Jestem Ra. Istnieją trzy typy bytów drugiej gęstości, które, powiedzmy, stają się ożywione. Pierwsza to zwierzę. To jest najbardziej dominujące. Drugim jest warzywo, a zwłaszcza to, co nazywasz kompleksem wibracyjnym dźwięku „drzewo”. Te istoty są zdolne do dawania i otrzymywania wystarczającej ilości miłości, aby się zindywidualizować. Trzecia kategoria to minerały. Czasami jakieś konkretne miejsce - jak można to nazwać - zostaje pobudzone do indywidualności poprzez miłość, którą otrzymuje i daje w związku z istotą trzeciej gęstości, która jest z nią w relacji. To najmniej powszechne przejście.

19.3 Pytający: Kiedy następuje przejście z drugiej do trzeciej gęstości, w jaki sposób istota, czy to zwierzę, drzewo czy minerał, zostaje ożywiona?

Ra: Jestem Ra. Istoty nie ulegają ożywieniu. Stają się świadomi inteligentnej energii zawartej w każdej części, komórce lub atomie, jak możesz to nazwać, jej istoty

Ta świadomość jest tym, co jest świadomością tego, co już zostało dane. Z nieskończoności pochodzą wszystkie gęstości. Samoświadomość pochodzi z wnętrza - biorąc pod uwagę katalizator pewnych doświadczeń - zrozumienia, jak możemy nazwać tę konkretną energię, wznoszenia się komórki, atomu lub świadomości w górę

Możesz wtedy zobaczyć, że istnieje nieuniknione przyciąganie do tego, co możesz nazwać, ostatecznym urzeczywistnieniem siebie.

30.6 Pytający: Dziękuję. Nie chcę zajmować się tematem, który omawialiśmy wcześniej, ale czasami pomocne jest powtórzenie tych pojęć dla pełnej jasności, ponieważ słowa są marnym narzędziem do tego, co robimy

Zastanawiałem się, jako punkt przejściowy, w . . . na tej planecie, podczas drugiej gęstości, wierzę, że w tym samym czasie/przestrzeni przebywały dwunożne istoty i to, co nazywamy dinozaurami. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

30.7 Pytający: Te dwa typy istot wydają się być ze sobą nie do pogodzenia. Nie wiem. Czy możesz mi powiedzieć powód, dlaczego oba typy bytów zamieszkiwały tę samą przestrzeń/czas?

Ra: Jestem Ra. Rozważmy działanie wolnej woli w zastosowaniu do ewolucji. Istnieją ścieżki, którymi podąża kompleks umysł/ciało, próbując przetrwać, rozmnażać się i szukać na swój sposób tego, co nieświadomie odczuwa się jako potencjał wzrostu; te dwie areny lub ścieżki rozwoju to dwie spośród wielu.

30.9 Pytający: Zatem, w drugiej gęstości najpierw pojawia się koncepcja reprodukcji biseksualnej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

30.10 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest filozofia stojąca za tym mechanizmem propagacji kompleksu cielesnego?

Ra: Jestem Ra. Druga gęstość to taka, w której kładzie się podwaliny pod prace trzeciej gęstości. W ten sposób można zobaczyć, że podstawowe mechanizmy reprodukcji poddają się ogromnemu potencjałowi trzeciej gęstości w służbie sobie oraz innym ja; wynika to nie tylko z funkcji przekazywania energii, ale także z różnych usług wykonywanych w wyniku bliskiego kontaktu tych, którzy są, powiedzmy, przyciągnięci magnetycznie do siebie; Istoty te mają tym samym możliwości wielu rodzajów usług, które byłyby niedostępne dla niezależnej istoty.

30.12 Pytający: Czy proces reprodukcji biseksualnej lub jego filozofia odgrywa rolę w duchowym rozwoju bytów drugiej gęstości?

Ra: Jestem Ra. W pojedynczych przypadkach tak jest, ze względu na efektywne postrzeganie ze strony jednostek lub gatunków. W znacznej większości przypadków nie dotyczy to drugiej gęstości, gdyż duchowe potencjały należą do trzeciej gęstości.

41.10 Pytający: Kiedy tworzy się pierwsza gęstość, mamy ogień, powietrze, ziemię i wodę. W pewnym momencie następuje pierwszy ruch, czyli indywidualizacja życia w część świadomości, która jest samomobilna. Czy mógłbyś opisać proces powstawania tego i jakiego rodzaju centrum energetyczne ono posiada?

Ra: Jestem Ra. Pierwsza gęstość, czyli czerwony promień, mimo iż dąży do wzrostu, nie znajduje się we właściwej wibracji dla warunków sprzyjających temu, co możesz nazwać iskrą świadomości. Gdy energie wibracyjne przechodzą z czerwieni na pomarańcz, środowisko wibracyjne jest takie, że stymuluje te substancje chemiczne, które wcześniej były obojętne, do łączenia się w taki sposób, że miłość i światło rozpoczynają funkcję wzrostu

Przypuszczenie, które miałeś wcześniej na temat jednostek jednokomórkowych, takich jak polimorficzne bruzdnice, jest poprawne. Ten mechanizm jest jednym z elementów przyciągania światła spiralnego skierowanego ku górze. Nie ma nic przypadkowego w tej ani w jakiejkolwiek innej części ewolucji.

41.11 Pytający: O ile pamiętam, polimorficzne bruzdnice mają komórki oparte raczej na żelazie niż miedzi. Czy mógłbyś to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja nie jest kluczowa. Można powiedzieć, że podstawą każdego metabolizmu jest to, co można znaleźć w substancjach chemicznych sąsiedztwa pochodzenia.

41.15 Pytający: Czy mógłbyś mi opisać pierwszą i najprostszą istotę, która ma centra energii zarówno pomarańczowego jak i żółtego promienia?

Ra: Jestem Ra. Na waszej sferze planetarnej pierwsze doświadczenia związane z żółtym promieniem mają naturę zwierzęcą i roślinną, które dostrzegają potrzebę rozmnażania się technikami biseksualnymi lub które uważają za konieczne w jakiś sposób polegać na innych jaźniach dla przetrwania i wzrostu.

41.17 Pytający: Czy zatem zwierzę w drugiej gęstości miałoby w jakiś sposób wszystkie centra energetyczne w swojej istocie, ale po prostu nie byłyby aktywowane?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

Powrót do góry

Trzecia

12.17 Pytający: Czy osoba w czwartej gęstości pojawia się normalnie, czy też jest dla nas niewidoczna?

Ra: Jestem Ra. Użycie słowa „normalny” to takie, które dezorientuje znaczenie pytania. Przeformułujmy dla jasności. Czwarta gęstość z wyboru nie jest widoczna dla trzeciej gęstości. Możliwe jest, że czwarta gęstość będzie widoczna. Jednak nie jest to wybór istoty czwartej gęstości, aby być widocznym z powodu konieczności skupienia się na raczej trudnym kompleksie wibracyjnym, jakim jest trzecia gęstość, której doświadczasz.

Powrót do góry

Czwarta

16.50 Pytający: Dziękuję. Czy możesz podać krótki opis warunków w czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Prosimy was, abyście rozważali, kiedy mówimy, że nie ma słów, które mogłyby pozytywnie opisać czwartą gęstość. Możemy tylko wyjaśnić, czym nie jest i w przybliżeniu, czym jest. Poza czwartą gęstością nasza zdolność staje się coraz bardziej ograniczona, aż zabraknie nam słów

To, czym nie jest czwarta gęstość: nie jest słowami, chyba że z wyboru. Nie jest ciężkim pojazdem chemicznym do wykonywania czynności kompleksu ciała. Nie jest dysharmonią wewnątrz siebie. Nie jest dysharmonią między ludźmi. Nie mieści się w granicach możliwości spowodowania jakiejkolwiek dysharmonii

Przybliżenie twierdzeń pozytywnych: jest to płaszczyzna typu dwunożnego pojazdu, który jest znacznie gęstszy i bardziej tętni życiem. Jest to płaszczyzna, na której jest się świadomym myśli innych jaźni. Jest to płaszczyzna, na której jest się świadomym wibracji innych jaźni. Jest to płaszczyzna współczucia i zrozumienia smutków trzeciej gęstości. To płaszczyzna dążąca do mądrości lub światła. Jest to płaszczyzna, w której wyraźne są indywidualne różnice, chociaż automatycznie harmonizowane z konsensusem grupowym.

20.36 Pytający: Używasz tej samej nomenklatury dla negatywnej czwartej gęstości, jak dla pozytywnej czwartej gęstości. Obie nazywane są wymiarem miłości lub zrozumienia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Miłość i zrozumienie, czy to z siebie, czy z siebie w stosunku do innych, jest jednym.

38.14 Pytający: W porządku, zapytam tylko o to. Mam tutaj, że

Czy możesz mi dać jakieś pojęcie o tym, jakie warunki panują na negatywnej lub w służbie sobie planecie czwartej gęstości? Czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Przejście do negatywnej czwartej gęstości osiągają te istoty, które świadomie skontaktowały się z inteligentną nieskończonością poprzez użycie czerwonych, pomarańczowych i żółtych promieni energii. Dlatego warunki planetarne negatywnej czwartej gęstości obejmują stałe zestrojenie i wyrównywanie istot w wysiłkach formowania dominujących wzorców połączonej energii

Wczesna czwarta gęstość jest jedną z najbardziej intensywnych walk. Kiedy porządek władzy został ustalony i wszyscy walczyli, dopóki nie przekonali się, że każdy z nich jest na właściwym miejscu dla struktury władzy, początek ma społeczny kompleks pamięci. Zawsze usiłuje się wykorzystać efekty telepatii i przejrzystości myśli czwartej gęstości dla dobra tych, którzy są u szczytu struktury władzy

Jak widać, jest to często bardzo szkodliwe dla dalszej polaryzacji negatywnych bytów czwartej gęstości, ponieważ dalsza negatywna polaryzacja może nastąpić tylko poprzez wysiłek grupowy. Gdy istoty z czwartej gęstości zdołają się połączyć, polaryzują się poprzez takie formy służby sobie, jak te oferowane przez krzyżowców Oriona

Możesz zadać bardziej szczegółowe pytania w następnej sesji pracy. Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

43.9 Pytający: W następnej gęstości, czyli ... w czwartej gęstości, czy katalizator bólu fizycznego jest używany jako mechanizm równoważenia doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Użycie fizycznego bólu jest minimalne i dotyczy tylko końca inkarnacji czwartej gęstości. Ten fizyczny ból nie byłby uważany za wystarczająco silny, aby trzeba było, powiedzmy, go leczyć w trzeciej gęstości. Katalizatory bólu psychicznego i duchowego są używane w czwartej gęstości.

43.10 Pytający: Dlaczego ból fizyczny jest częścią końca czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Można nazwać tę odmianę bólu zmęczeniem.

43.11 Pytający: Co to jest… Czy możesz w ogóle określić średnią długość życia wcielenia w przestrzeni/czasie czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Inkarnacja w przestrzeni/czasie typowa dla harmonijnej czwartej gęstości trwa około 90 000 lat, wg tego jak mierzycie czas.

43.12 Pytający: Zatem czy istnieje czas/przestrzeń - czy istnieje wiele inkarnacji w czwartej gęstości z doświadczeniami czasu/przestrzeni między inkarnacjami?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

43.13 Pytający: Jak długi jest cykl doświadczeń w czwartej gęstości w naszych latach?

Ra: Cykl doświadczenia trwa około 30 milionów lat, jeśli istoty nie są w stanie być zebrane wcześniej. W tej gęstości istnieją zbiory, które są całkowicie funkcją gotowości kompleksu pamięci społecznej. Nie jest skonstruowana tak, jak wasza, ponieważ dotyczy bardziej przejrzystego zniekształcenia Jedynego Nieskończonego Stwórcy.

43.16 Pytający: Wiemy, że fizyczny pojazd w czwartej gęstości, który jest używany w przestrzeni/czasie, jak zakładam, jest dość podobny do tego, którego używamy teraz w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zastosowane pierwiastki chemiczne nie są takie same. Jednak wygląd jest podobny.

43.17 Pytający: Czy konieczne jest jedzenie w czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

43.18 Pytający: Mechanizm, powiedzmy, społecznego katalizatora, spowodowany koniecznością odżywiania organizmu, jest wtedy aktywny w czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istota czwartej gęstości pragnie służyć, a przygotowywanie pożywienia jest niezwykle proste dzięki zwiększonej komunii między istotą a żywym pożywieniem. Dlatego nie jest to znaczący katalizator, ale raczej prosty warunek wstępny doświadczenia przestrzeni/czasu. Uwzględnionym katalizatorem jest konieczność spożywania żywności. Nie jest to uważane za ważne przez byty z czwartej gęstości, a zatem pomaga w nauczaniu/uczeniu się cierpliwości.

43.19 Pytający: Czy mógłbyś trochę rozwinąć, w jaki sposób pomaga to w nauczaniu/uczeniu się cierpliwości?

Ra: Jestem Ra. Zatrzymanie funkcji służenia innym wystarczająco długo, aby spożywać żywność, jest wezwaniem do cierpliwości.

43.29 Pytający: Zastanawiam się zatem, czy mechanizm nauczania/uczenia się był taki sam, względnie, jak w czwartej gęstości. Z tego, co mówisz, wydaje się, że konieczne jest, aby najpierw zaistniało wezwanie do nauczania/uczenia się piątej gęstości, które ma być przekazane czwartej, tak jak powołanie musi istnieć tutaj, zanim lekcje czwartej gęstości zostaną przekazane trzeciej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Pytanie to jest błędne, ponieważ doświadczenie w czwartej gęstości zdecydowanie nie jest tym samym, co doświadczenie w trzeciej gęstości. Prawdą jest jednak, że ten sam mechanizm wzywania predysponuje otrzymywane informacje w sposób zgodny z wolną wolą

Podczas tej pracy możesz zadać jeszcze jedno pełne pytanie.

47.2 Pytający: OK. Pytanie, które próbowałem zadać pod koniec ostatniej sesji, brzmiało

Jaką wartość dla ewolucji lub doświadczenia w poznawaniu Siebie przez Stwórcę mają pozytywne i negatywne kompleksy pamięci społecznej, które powstają w czwartej gęstości i dlaczego zostało to zaplanowane przez Logos?

Ra: Jestem Ra. Zapytanie zawiera niepoprawność. Możemy jednak odpowiedzieć na jego główny punkt

Niepoprawność polega na rozważeniu, że kompleksy pamięci społecznej zostały zaplanowane przez Logos lub sub-Logos. Jest to niepoprawne, ponieważ jedność Stwórcy istnieje w najmniejszej części dowolnego materiału stworzonego przez Miłość, a tym bardziej w samoświadomej istocie.*
Niemniej jednak, zniekształcenie wolnej woli powoduje, że kompleks pamięci społecznej jawi się jako możliwość na pewnym etapie ewolucji umysłu. Celem lub rozważaniem, które powoduje, że istoty tworzą takie kompleksy, te kompleksy pamięci społecznej, jest bardzo prostym rozszerzeniem podstawowego zniekształcenia w kierunku poznania Siebie przez Stwórcę, gdy grupa umysłów/ciał/duchów staje się zdolna do formowania kompleksu pamięci społecznej, to wszelkie doświadczenia każdej istoty są dostępne dla całego kompleksu. W ten sposób Stwórca wie więcej o Swoim stworzeniu w każdej istotcie uczestniczącej w tej wspólnocie bytów

47.5 Pytający: Czy na przejściu z czwartej do piątej gęstości jest coś podobnego do procentów, które podaliście przy przejściu z trzeciej do czwartej gęstości dla polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. W waszych sposobach myślenia istnieją odpowiedzi, które możemy udzielić, a które powinniśmy udzielić. Jednak ważne jest to, że stopniowanie od gęstości do gęstości ma miejsce. Polaryzacja pozytywna/negatywna to rzecz, która na szóstym poziomie po prostu stanie się historią. Dlatego mówimy w iluzorycznym kontinuum czasowym, kiedy omawiamy statystyki pozytywnych i negatywnych zbiorów w piątej [gęstości]

Duży procent negatywnych istot z czwartej gęstości kontynuuje negatywną ścieżkę od czwartej do piątej gęstości doświadczenia, ponieważ bez mądrości współczucie i chęć pomocy innym sobie nie są dobrze poinformowane. Tak więc, mimo że ktoś traci około dwóch procent przechodząc od negatywu do pozytywu podczas doświadczenia czwartej gęstości, znajdujemy około ośmiu procent tych negatywnych absolwentów przechodzących do piątej gęstości.

47.6 Pytający: Cóż, tak naprawdę pytałem, czy 50% jest wymagane do ukończenia nauk z trzeciej do czwartej w sensie pozytywnym, 95% jest wymagane do ukończenia w sensie negatywnym, czy to musi bardziej zbliżać się do 100% w obu przypadkach przejścia z czwartej na piątej? Czy isota musi być spolaryzowana w 99% negatywnie i być może w 80% pozytywnie aby móc przejść z czwartej do piątej?

Ra: Jestem Ra. Teraz dostrzegamy pytanie

Podanie tego w waszych terminach jest mylące, ponieważ istnieją, powiedzmy, pomoce wizualne lub pomoce szkoleniowe, dostępne w czwartej gęstości, które automatycznie pomagają istocie w polaryzacji, jednocześnie bardzo ograniczając szybki efekt katalizatora. Zatem gęstość ponad waszą musi zająć więcej przestrzeni/czasu

Odsetek pozytywnie zorientowanych istot w służbie innym będzie harmonijnie zbliżał się do 98% w intencji. Jednakże kwalifikacje do piątej gęstości obejmują zrozumienie. To staje się podstawową kwalifikacją do przejścia z czwartej do piątej gęstości. Aby osiągnąć to przejście, istota musi być w stanie zrozumieć działania, ruchy i taniec. Nie ma możliwego do opisania odsetka, który mierzy to zrozumienie. Jest miarą sprawności percepcji. Można to zmierzyć za pomocą światła. Zdolność kochania, akceptowania i używania pewnego natężenia światła stwarza zatem wymóg dla zarówno pozytywnego, jak i negatywnego zbioru z czwartej do piątej.

48.6 Pytający: Dziękuję. To bardzo dobrze wyjaśniło. Bardzo ważny punkt

Czy możesz mi powiedzieć, jak pozytywne i negatywne polaryzacje w czwartej i piątej gęstości są używane do wywoływania pracy w świadomości?

Ra: Jestem Ra. Jest bardzo mało pracy w świadomości w czwartej i piątej gęstości w porównaniu z pracą wykonywaną w trzeciej gęstości. Praca, która jest wykonywana w pozytywnej czwartej [gęstości], to praca, dzięki której pozytywny kompleks pamięci społecznej, harmonijnie integrując się poprzez powolne etapy, idzie na pomoc osobom o mniej pozytywnej orientacji, które szukają ich pomocy. Zatem ich służba jest ich pracą

I dzięki tej dynamice między społeczną jaźnią a inną jaźnią, która jest przedmiotem miłości, uzyskuje się coraz większe nasilenie zrozumienia lub współczucia. Ta intensywność trwa do momentu, w którym można uzyskać odpowiednie natężenie światła. To są zbiory czwartej gęstości

W pozytywnaj czwartej gęstości znajdują się niewielkie ilości katalizatora zniekształcenia kompleksów duchowego i mentalnego. Dzieje się to podczas procesu harmonizacji w zakresie formowania się kompleksu pamięci społecznej. To powoduje, że pojawia się jakiś mały katalizator i praca, ale ogromna praca czwartej gęstości polega na kontakcie między jaźnią społeczną a mniej spolaryzowaną inną jaźnią

W negatywnej czwartej gęstości wiele pracy wykonuje się podczas walki o pozycję, która poprzedza okres kompleksu pamięci społecznej. Istnieją możliwości negatywnej polaryzacji poprzez kontrolę nad innymi jaźniami. W okresie kompleksu pamięci społecznej negatywnej czwartej gęstości sytuacja jest taka sama. Praca odbywa się poprzez społeczne docieranie do mniej spolaryzowanej innej jaźni, aby pomóc w negatywnej polaryzacji

W pozytywnej i negatywnej piątej gęstości koncepcja pracy wykonywanej przez różnicę potencjałów nie jest szczególnie pomocna, ponieważ byty piątej gęstości, ponownie, raczej intensyfikują niż wzmacniają

W pozytywie, kompleks piątej gęstości wykorzystuje nauczających/uczących się szóstej gęstości do studiowania bardziej oświeconego rozumienia jedności, stając się w ten sposób coraz mądrzejszym. Kompleksy pamięci społecznej pozytywnej piątej gęstości często decydują się podzielić swoją służbę innym na dwa sposoby: po pierwsze, promieniowanie światłem na stworzenie; po drugie, wysyłanie grup, które mają pomagać jako instrumenty światła, takie jak te, które znasz poprzez kanały

W negatywnej piątej gęstości służba sobie stała się niezwykle intensywna, a jaźń skurczyła lub zagęściła się tak, że dialogi z nauczycielem/uczniami są wykorzystywane wyłącznie w celu zintensyfikowania mądrości. Jest bardzo, bardzo niewielu wędrowców negatywnej piątej gęstości, ponieważ boją się zapomnienia. Jest bardzo, bardzo niewielu członków Oriona piątej gęstości, ponieważ nie dostrzegają już żadnej zalety w innych jaźniach.*

52.3 Pytający: Chciałbym zadać to pytanie, aby zrozumieć dyscypliny mentalne i ich ewolucję. Czy pozytywne kompleksy pamięci społecznej z czwartej, piątej i szóstej gęstości lub zorientowane na służbę innym używają efektu procy i dyscypliny osobowości do podróży, czy też używają tylko jednego?

Ra: Jestem Ra. Pozytywnie zorientowany kompleks pamięci społecznej będzie próbował nauczyć się dyscypliny umysłu, ciała i ducha. Są jednak tacy, którzy mając dostępną technologię do wykorzystania sił inteligentnej energii do podróżowania, robią to, ucząc się bardziej odpowiednich dyscyplin.

52.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi te same informacje na temat negatywnie zorientowanych kompleksów pamięci społecznej, co do stosunków, w jaki sposób używają procy lub innego efektu, dyscyplin osobowości?

Ra: Jestem Ra. Negatyw czwartej gęstości wykorzystuje efekt świetlnej procy grawitacyjnej, prawdopodobnie 80% jego członków nie jest w stanie opanować dyscyplin niezbędnych dla alternatywnych metod podróżowania. W negatywnej piątej gęstości około 50% w pewnym momencie osiąga niezbędną dyscyplinę, aby używać myśli do podróżowania. Gdy zbliża się szósta gęstość, negatywna orientacja zostaje wprowadzona w zamęt i podejmuje się niewielkich podróży. To, jak odbywa się podróż, to prawdopodobnie 73% przy użyciu światła/myśli.

53.18 Pytający: Dziękuję. Nie chciałem robić złego wrażenia materiałem, który zawarliśmy wKsiędze I i uznałem za konieczne dodanie części tego materiału. Wiem, że jest to nieistotne, ale, wierzę, że jest to konieczne do pełnego zrozumienia lub, powinienem powiedzieć, do poprawnego podejścia do materiału

Zadam tutaj kilka pytań. Jeśli nie chcesz na nie odpowiadać, pominiemy je. Chciałbym jednak zapytać, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak w większości - lub większa część istot Konfederacji - jak one wyglądają?

Ra: Jestem Ra. Istota Konfederacji czwartej gęstości wygląda różnie, w zależności od, powiedzmy, pochodzenia jej fizycznego pojazdu.

Powrót do góry

Piąta

16.41 Pytający: W jakim punkcie gęstości jest konieczne, aby istota była świadoma Prawa Jedności, aby się rozwijać?

Ra: Jestem Ra. Zbiory w piątej gęstości są tymi, których wibracyjne zniekształcenia świadomie akceptują zaszczyt/obowiązek Prawa Jedności. Ta odpowiedzialność/zaszczyt jest podstawą tej wibracji.

25.11 Pytający: Cóż, najpierw zapytam na koniec, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się naprawdę komfortowo. Zadam tylko te pytania, które ma instrument - lub odpowiedz na pytania, które instrument ma jeszcze do zadania, ale naprawdę chciałbym wiedzieć o orientacji negatywu piątej gęstości, która nie uczestniczy w tej bitwie.

Ra: Jestem Ra. Piąta gęstość to gęstość światła lub mądrości. Tak zwana negatywna istota służąca sobie w tej gęstości jest na wysokim poziomie świadomości i mądrości i zaprzestała działania, chyba że za pomocą myśli. Negatyw piątej gęstości jest niezwykle zagęszczony i oddzielony od wszystkiego innego.

29.28 Pytający: Rozumiem. Zatem, jeśli jesteś w stanie odczytać fioletowy promień istoty, zobaczyć ten promień, czy jest możliwe natychmiastowe określenie, czy istota mogłaby użyć kryształów, aby wykorzystać inteligentną energię?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe dla kogoś z piątej gęstości lub wyższej.

33.20 Pytający: Jako małe uzupełnienie do tego pytania: jak wyglądałyby promienie piątej i szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko w przybliżeniu. Mamy jednak nadzieję, że rozumiesz, powiedzmy, że istnieje wyraźna różnica w strukturze koloru każdej gęstości

Piąta gęstość może być prawdopodobnie najlepiej opisana jako wyjątkowo biała w wibracji

Szósta gęstość bieli, która zawiera złotą barwę, jak możecie ją postrzegać; te kolory mają związek z wtapianiem się w mądrość współczucia poznanego w czwartej gęstości, a następnie w szóstej z mieszaniem mądrości z powrotem w jednolite zrozumienie współczucia widzianego z mądrością. Ten złoty kolor nie należy do twojego spektrum, ale jest tym, co nazywasz żywym

Możesz zadać pokrótce jeszcze jedno pytanie.

43.20 Pytający: Zgaduję, że nie jest konieczne spożywanie pokarmu w piątej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Niemniej jednak, pojazd potrzebuje pożywienia, które można przygotować myślami.

43.21 Pytający: Jaki to byłby rodzaj żywności?

Ra: Jestem Ra. Nazwałbyś ten rodzaj nektaru spożywczego, ambrozji lub świetlnego bulionu o złotobiałym odcieniu.

43.22 Pytający: Jaki jest cel spożywania pożywienia w piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to raczej centralny punkt. Celem przestrzeni/czasu jest zwiększenie działania katalitycznego stosownie do gęstości. Jednym z warunków wstępnych istnienia przestrzeni/czasu jest jakaś forma kompleksu ciała. Taki kompleks ciała musi być w jakiś sposób zasilany.

43.23 Pytający: Następnie mamy do czynienia z… W trzeciej gęstości zasilanie naszego kompleksu cielesnego nie tylko napędza kompleks, ale także daje nam możliwość nauczenia się służby. W czwartej gęstości nie tylko napędza kompleks, ale także daje nam możliwość nauczenia się cierpliwości. W piątej gęstości napędza kompleks, ale czy uczy?

Ra: Jestem Ra. W piątej gęstości jest to pocieszenie, ponieważ [istoty] podobnie myślące zbierają się razem, aby dzielić się tym bulionem, stając się w ten sposób jednym w świetle i mądrości, łącząc serca i ręce w aktywności fizycznej. Tak więc w tej gęstości staje się to raczej pocieszeniem niż katalizatorem uczenia się.

52.4 Pytający: Przyjmuję zatem, że w pozytywnie zorientowanych kompleksach pamięci społecznej, znacznie większy odsetek z nich korzysta w tej podróży z dyscyplin osobowości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Gdy pozytywna piąta gęstość przechodzi do szóstej, praktycznie nie ma już istot, które używają zewnętrznej technologii do podróży lub komunikacji.

52.6 Pytający: Czy istnieje zatem jakaś różnica, powiedzmy, blisko końca piątej gęstości w dyscyplinach osobowości wymaganych do tej podróży między orientacją pozytywną a negatywną, wyższej piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Istnieją wyraźne różnice między polaryzacjami, ale nie ma żadnej różnicy w realizacji wiedzy o sobie koniecznej do osiągnięcia tej dyscypliny.

53.19 Pytający: Czy niektórzy z nich wyglądają tak jak my? Czy mogliby uchodzić za ludzi na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Te [istoty] o takiej naturze należą najczęściej do piątej gęstości.

53.20 Pytający: Zakładam, że ta sama odpowiedź dotyczyłaby grupy Oriona. Czy to jest poprawne? Jeśli chodzi o czwartą i piątą gęstość?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Szósta

33.20 Pytający: Jako małe uzupełnienie do tego pytania: jak wyglądałyby promienie piątej i szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko w przybliżeniu. Mamy jednak nadzieję, że rozumiesz, powiedzmy, że istnieje wyraźna różnica w strukturze koloru każdej gęstości

Piąta gęstość może być prawdopodobnie najlepiej opisana jako wyjątkowo biała w wibracji

Szósta gęstość bieli, która zawiera złotą barwę, jak możecie ją postrzegać; te kolory mają związek z wtapianiem się w mądrość współczucia poznanego w czwartej gęstości, a następnie w szóstej z mieszaniem mądrości z powrotem w jednolite zrozumienie współczucia widzianego z mądrością. Ten złoty kolor nie należy do twojego spektrum, ale jest tym, co nazywasz żywym

Możesz zadać pokrótce jeszcze jedno pytanie.

41.5 Pytający: Czy w swoim ostatnim stwierdzeniu miałeś na myśli, że istoty szóstej gęstości w rzeczywistości tworzą manifestację słońca w ich gęstości? Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. W tej gęstości niektóre istoty, których sposobem rozmnażania jest fuzja, mogą wybrać tę część doświadczenia jako część bytu ciała słonecznego. Zatem możecie myśleć o porcjach światła, które otrzymujecie, jak o potomstwie rozrodczego wyrazu miłości szóstej gęstości.

41.6 Pytający: Czy możesz zatem powiedzieć, że istoty szóstej gęstości używają tego mechanizmu, aby być bliżyszmi współ-Stwórcami z Nieskończonym Stwórcą?

Ra: Jestem Ra. Jest to dokładnie poprawne patrząc na ostatnie części szóstej gęstości poszukującej doświadczeń w gęstości przejściowej.

43.15 Pytający: Czy zatem zbiory szóstej gęstości są ściśle związane z kompleksem pamięci społecznej, ponieważ znowu, współczucie zostało zmieszane z powrotem za pomocą mądrości?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

43.24 Pytający: Po prostu próbuję prześledzić, można by powiedzieć, ewolucję tego katalizatora, który następnie, jak powiedziałeś, zmienia się w piątej gęstości. Równie dobrze mógłbym to dokończyć i zapytać, czy w szóstej gęstości spożywa się pokarm?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże natura tego pokarmu jest taka, że jest światłem i nie można jej opisać w żaden znaczący sposób, jeśli chodzi o treść twojego zapytania.

Powrót do góry

Siódma

16.22 Pytający: Dziękuję bardzo. W poprzednim materiale, zanim się z wami komunikowaliśmy, Konfederacja stwierdziła, że tak naprawdę nie ma przeszłości ani przyszłości - wszystko jest obecne. Czy to byłaby dobra analogia?

Ra: Jestem Ra. W trzeciej gęstości jest przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. W przeglądzie takim jakim istota mogłaby mieć, usunięta z kontinuum czasoprzestrzennego, można zauważyć, że w cyklu dopełnienia istnieje tylko teraźniejszość. My sami staramy się nauczyć tego zrozumienia. Na siódmym poziomie, czy wymiarze, jeśli nasze pokorne wysiłki okażą się wystarczające, staniemy się jednością ze wszystkim, nie mając w ten sposób pamięci, tożsamości, przeszłości ani przyszłości, ale istniejąc we wszystkim.

16.23 Pytający: Czy to oznacza, że miałbyś świadomość wszystkiego, co jest?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Rozumiemy, że nie byłaby to nasza świadomość, ale po prostu świadomość Stwórcy. W Stwórcy jest wszystko, co istnieje. Dlatego ta wiedza byłaby dostępna.

Powrót do góry

Ósma

52.12 Pytający: Dziękuję. Wspominając, w poprzedniej sesji, o zbiorach, wspomniałeś o przynoszących światło z oktawy. Czy mam rozumieć, że ci, którzy zapewniają światło dla stopniowania ukończenia nauki, są o oktawę powyżej tej, której doświadczamy? Czy możesz mi powiedzieć więcej o tych przynoszących światło, kim są itd.?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy

Ta gęstość oktawy, o której mówiliśmy, to zarówno omega, jak i alfa, duchowa masa nieskończonych wszechświatów, która ponownie staje się jednym Centralnym Słońcem, czyli Stwórcą. Wtedy rodzi się nowy wszechświat, nowa nieskończoność, nowy Logos, który zawiera wszystko, czego Stwórca sam doświadczył. W tej nowej oktawie są też tacy, którzy wędrują. Niewiele wiemy na temat granicy oktawy, poza tym, że te istoty pomagają naszej oktawie w dopełnieniu Logosu

Czy jest jakieś krótkie pytanie, które masz w tej chwili?

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy