Prawo Jedności Gęstości

Ukryj menu

Wyniki od 1 do 100 z 104

       Następne 4 ⇒

⇐ Category list

Kategoria “Gęstości” ma 9 podkategorii.

Ogólne

13.20 Pytający: Czy istnieje fizyczna różnica między pierwszą a drugą gęstością? Na przykład, gdybym mógł zobaczyć obok siebie planetę drugiej gęstości i planetę pierwszej gęstości, w moim obecnym stanie, czy mógłbym zobaczyć je obie? Czy obie byłyby widoczne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Cała oktawa waszych gęstości byłaby wyraźnie widoczna, gdyby nie to że czwarta aż do siódmej dobrowolnie nie chcą być widoczne.

28.15 Pytający: Teraz, kiedy tworzona jest wielka galaktyka, zakładam, że wszystkie jej gęstości... Zakładam, że wszystko - istnieje osiem gęstości powstałych podczas tworzenia tej wielkiej galaktyki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To w zasadzie jest poprawne. Jednakże dobrze jest zauważyć, że ósma gęstość funkcjonuje również jako gęstość początkowa, czyli pierwsza gęstość - w jej późniejszych stadiach - następnej oktawy gęstości.

32.12 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak różne kolory... to trudne pytanie. Prawie nie mam słów.

Chodzi mi o to, jak różne kolory, powiedziałbym, powstają jako funkcje... lub jako esencja, można powiedzieć, pochodzenia tych kolorów jako funkcji dla tych różnych wyrażeń w świadomości. Nie wiem, czy to pytanie jest wystarczające.

Ra: Jestem Ra. To pytanie jest wystarczająco jasne, abyśmy spróbowali wyjaśnić, co, jak zauważyłeś, nie jest łatwym do zrozumienia materiałem dla intelektualnego umysłu. Charakter wibracji jest taki, że można go postrzegać jako mający matematycznie proste lub wąskie stopnie. Te kroki mogą być postrzegane jako mające granice. W obrębie każdej granicy istnieje nieskończona gradacja wibracji lub koloru.

Jednakże w miarę zbliżania się do granicy należy dołożyć starań, aby ją przekroczyć. Te kolory są uproszczonym sposobem wyrażania podziałów granicznych waszej gęstości. Istnieje również analogia czasu/przestrzeni, którą można postrzegać jako sam kolor w zmodyfikowanym aspekcie.

41.16 Pytający: A zatem jaka istota byłaby najprostsza, gdyby miała aktywację w kolorze czerwonym, pomarańczowym, żółtym i zielonym?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja została omówiona na poprzedniej sesji.* Aby być może uprościć twoje pytanie, potencjalnie każde centrum może być aktywowane w trzeciej gęstości, istoty późnej drugiej gęstości mają taką zdolność, jeżeli efektywnie wykorzystuje się doświadczenie, wibrowanie i aktywowanie centrum energii zielonego promienia.

Istota trzeciej gęstości, posiadająca potencjał pełnej samoświadomości, ma zatem potencjał minimalnej aktywacji wszystkich ośrodków energetycznych. Czwarta, piąta i szósta gęstość to te, które oczyszczają wyższe centra energii. Siódma gęstość jest gęstością kompletności i zwróceniem się ku bezczasowości lub wieczności.

45.11 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest cel lub filozofia stojąca za

pozytywnymi i negatywnymi kompleksami pamięci społecznej w czwartej, piątej i szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Podstawowym celem kompleksu pamięci społecznej jest ewolucja. Poza pewnym punktem ewolucja ducha jest całkowicie zależna od zrozumienia siebie i innej jaźni jako Stwórcy. To stanowi podstawę kompleksów społecznych. Doprowadzone do dojrzałości stają się kompleksami pamięci społecznej. Czwarta i szósta gęstość uważają je jako absolutnie niezbędne. Piąta pozytywna wykorzystuje pamięć społeczną w osiąganiu mądrości, choć odbywa się to indywidualnie. W piątej negatywnej, wiele robi się bez pomocy innych.

To ostatnie pytanie, ponieważ instrument ten musi być chroniony przed wyczerpaniem. Czy są krótkie pytania, zanim zamkniemy?

62.27 Pytający: Mam pytanie, na które nie mogłem poprawnie odpowiedzieć zeszłej nocy. Zapytał o to Morris. Ma to związek z wibracjami gęstości. Rozumiem, że pierwsza gęstość składa się z drgań atomowych rdzenia, które są w czerwonym widmie, druga w pomarańczowym itd. Czy mam rozumieć, że wibracje jądra naszej planety są nadal w czerwonym, a istoty drugiej gęstości wciąż są w pomarańczowym w tym czasie/przestrzeni lub przestrzeni/czasie? I że każda gęstość istniejąca na naszej planecie w tym czasie ma inną wibrację rdzenia, czy też jest to niepoprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

77.15 Pytający: Konkretnym pytaniem, które miałem, było to, że wydaje mi się, że wybór był zaplanowany, aby stworzyć intensywną polaryzację poza trzecią gęstością, aby doświadczenie było intensywne po trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że nasza interpretacja kompleksów wibracji dźwięku jest właściwa, jest to niepoprawne. Intensywność czwartej gęstości jest intensywnością rafinowania grubo ciosanej rzeźby. Jest to rzeczywiście na swój sposób dość intensywne, powodując, że kompleks umysłu/ciała/ducha porusza się coraz bardziej do wewnątrz i naprzód w poszukiwaniu pełniejszego wyrazu.

Jednakże w trzeciej gęstości posąg wykuwany jest w ogniu. Jest to rodzaj intensywności, który nie jest własnością czwartej, piątej, szóstej czy siódmej gęstości.

78.17 Pytający: Dlaczego gęstości mają te cechy, które mają? Nazwałeś gęstości w odniesieniu do ich cech, przy czym ta gęstość jest gęstością... następna, czwarta gęstość to miłość itd. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego te cechy istnieją w takiej formie? Czy w ogóle można odpowiedzieć na to pytanie?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe.

78.18 Pytający: Czy mógłbyś na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Charakter zakresu drgań charakterystycznych dla każdego kwantu oktawy jest taki, że jego właściwości można opisać z taką samą pewnością, z jaką postrzegasz kolor za pomocą aparatu optycznego, jeśli działa on prawidłowo.

Powrót do góry

Pierwsza

9.5 Pytający: Pierwotne, pierwsze istoty na tej planecie... jakie było ich pochodzenie? Gdzie byli, zanim znaleźli się na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Pierwszymi istotami na tej planecie były woda, ogień, powietrze i ziemia.

13.16 Pytający: Czy mógłbyś mi opowiedzieć o tej pierwszej gęstości istot planetarnych?

Ra: Jestem Ra. Każdy krok podsumowuje inteligentną nieskończoność w swoim odkrywaniu świadomości. W środowisku planetarnym wszystko zaczyna się od tego, co nazwalibyście chaosem, energii nieukierunkowanej i przypadkowej w jej nieskończoności. Powoli, w waszych kategoriach rozumienia, tworzy się skupienie samoświadomości. W ten sposób wkracza Logos. Światło tworzy ciemność zgodnie ze wzorcami i rytmami wibracji Współtwórcy, tworząc w ten sposób pewien rodzaj doświadczenia.

Zaczyna się od pierwszej gęstości, która jest gęstością świadomości, życia mineralnego i wodnego na planecie uczących się od ognia i wiatru świadomości istnienia. To jest pierwsza gęstość.

13.17 Pytający: Czy ta pierwsza gęstość przechodzi następnie do większej świadomości?

Ra: Energia spiralna, która jest cechą tego co wy nazywacie światłem, porusza się w prostolinijnej spirali, w ten sposób dając spiralom zdecydowany wektor w górę do bardziej kompletnego istnienia w odniesieniu do inteligentnej nieskończoności. Tak więc istota pierwszego wymiaru dąży do lekcji drugiej gęstości typu świadomości, który obejmuje raczej rozwój niż rozpad lub przypadkową zmianę.

41.8 Pytający: Kiedy tworzy się pierwsza gęstość,… zamierzam wygłosić stwierdzenie mojego zrozumienia i popraw mnie proszę. Ja...

Intuicyjnie widzę, że pierwsza gęstość jest tworzona przez centrum energetyczne, które jest wirem. Ten wir powoduje następnie te ruchy wirowe, o których wspomniałem wcześniej, dotyczące światła, wibracji, która jest światłem, które następnie zaczyna się kondensować w materiałach pierwszej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne na tyle na ile twoje rozumowanie ci pozwoliło. Jednakże dobrze jest zauważyć, że Logos ma plan wszystkich gęstości oktawy w potencjalnym zakończeniu przed wejściem w kontinuum przestrzeni/czasu w pierwszej gęstości. Zatem centra energetyczne istnieją, zanim się zamanifestują.

76.13 Pytający: Zamierzam teraz zadać kilka pytań, które mogą być trochę poza centrum tego, co staramy się zrobić. Nie jestem pewien, ponieważ za pomocą tych pytań staram się rozszyfrować coś, co uważam za bardzo podstawowe w tym, co robimy. Proszę wybaczyć mój brak umiejętności zadawania pytań, ponieważ jest to dla mnie trudna koncepcja.

Czy możesz dać mi wyobrażenie o długości pierwszej i drugiej gęstości, które wystąpiły na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Nie ma metody szacowania czasu/przestrzeni zanim bezczasowość ustąpiła w waszej pierwszej gęstości. Do początków waszych czasów miara byłaby ogromna, jednakowoż ten bezmiar jest bez znaczenia. Po wejściu do skonstruowanej przestrzeni/czasu wasza pierwsza gęstość obejmowała most przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni, być może dwóch miliardów waszych lat.

Druga gęstość jest łatwiejsza do oszacowania i reprezentuje waszą najdłuższą gęstość pod względem rozpiętości przestrzeni/czasu. Możemy oszacować ten czas na około 4,6 miliarda lat. Te przybliżenia są niezmiernie zgrubne z powodu nieco nierównomiernego rozwoju, który jest charakterystyczny dla kreacji zbudowanych na kamieniu węgielnym Wolnej Woli.

78.29 Pytający: Rozumiem twoje ograniczenia w odpowiadaniu na to pytanie. Dziękuję.

Czy możesz mi powiedzieć, jak w pierwszej gęstości wiatr i ogień uczą ziemię i wodę?

Ra: Jestem Ra. Możecie widzieć powietrze i [ogień]*, że są tym co jest chaosem, jako dosłownie oświetlające i formujące to, co bezforemne, gdyż ziemia i woda były w stanie bezczasowym, nieuformowane.

Gdy aktywne zasady ognia i powietrza dmuchają i płoną żarem wokół tego, co żywi to, co ma nadejść, woda uczy się stawać morzem, jeziorem i rzeką, oferując możliwość życia. Ziemia uczy się kształtować, dając w ten sposób szansę na żywotne życie.

Powrót do góry

Druga

9.14 Pytający: A zatem istniały tu istoty drugiej gęstości przed około 75 000 lat temu. Jakiego rodzaju istoty to były?

Ra: Druga gęstość to gęstość wyższego życia roślinnego i zwierzęcego, które istnieje bez dążenia do nieskończoności. Te istoty drugiej gęstości stanowią oktawę świadomości, tak jak znajdujecie różne orientacje świadomości wśród świadomych istot waszej wibracji.

9.15 Pytający: Czy któraś z tych istot drugiej gęstości miała kształt podobny do naszego: dwie ręce, dwie nogi, głowa i chodzenie wyprostowane na dwóch nogach?

Ra: Jestem Ra. Jak już wspomniałeś, dwa wyższe poziomy subwibracji istot drugiej gęstości miały konfigurację dwunożności. Jednak ruch w pozycji wyprostowanej, którego doświadczasz, nie został w pełni osiągnięty przez takie istoty, które miały skłonność do pochylania się do przodu, ledwo wychodząc z pozycji czworonożnej.

9.16 Pytający: Skąd się wzięły te istoty? Czy były one wytworem ewolucji w rozumieniu naszych naukowców? Czy wyewoluowały z pierwotnego materiału ziemi, o którym mówiłeś?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

9.17 Pytający: Czy te istoty następnie ewoluują z drugiej gęstości do trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. To prawda, chociaż nie można zagwarantować, ile cykli zajmie istocie, aby nauczyć się lekcji świadomości jaźni, które są warunkiem wstępnym przejścia do trzeciej gęstości.

13.18 Pytający: Czy mógłbyś zdefiniować, co rozumiesz przez rozwój?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, różnicę między życiem mineralnym lub wodnym w pierwszej wibracji a istotami niższej drugiej gęstości, które zaczynają się poruszać wewnątrz i po ich istnieniu. Ten ruch jest charakterystyczny dla drugiej gęstości, dążenie do światła i wzrostu.

13.19 Pytający: Dążenie do światła, co masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Bardzo uproszczonym przykładem wzrostu drugiej gęstości dążącego do światła jest liść dążący do źródła światła.

13.21 Pytający: Zatem w jaki sposób druga gęstość przechodzi do trzeciej?

Ra: Jestem Ra. Druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością samoświadomości. Dążenie to odbywa się poprzez wyższe formy drugiej gęstości, które są wyposażane przez istoty trzeciej gęstości w tożsamość do tego stopnia, że stają się samoświadomymi kompleksami umysłu/ciała, stając się w ten sposób kompleksami umysłu/ciała/ducha i wkraczając w trzecią gęstość, pierwszą gęstość świadomości ducha.

14.1 Pytający: Wracając do dzisiejszej porannej pracy, [niesłyszalne]. Powiedziałeś, że druga gęstość dąży do trzeciej gęstości, która jest gęstością samoświadomości. Dążenie odbywa się poprzez formy drugiej gęstości, które są inwestowane przez istoty trzeciej gęstości. Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. Tak jak wy nakładacie szatę, tak samo wasze istoty trzeciej gęstości wyposażą lub przyodzieją niektóre istoty drugiej gęstości samoświadomością. Odbywa się to często dzięki sposobności, którą nazywasz zwierzętami domowymi. Dokonuje się tego również różnymi innymi sposobami inwestytury. Obejmują one wiele tak zwanych kompleksów praktyk religijnych, które uosabiają i wysyłają miłość do różnych naturalnych istot drugiej gęstości w ich formie grupowej.

14.2 Pytający: Kiedy ta Ziemia była drugiej gęstości, w jaki sposób istoty drugiej gęstości na tej Ziemi zostały tak przyodziane?

Ra: Nie było tego typu wyposażenia o jakim wspomniano, ale proste wyposażenie trzeciej gęstości, które jest linią spiralnego światła wywołującego zniekształcenie w górę od gęstości do gęstości. Proces trwa dłużej, gdy wcielone istoty trzeciej gęstości nie uczestniczą w przyodziewaniu.

14.3 Pytający: Zatem jaka była forma drugiej gęstości - jak wyglądała - która stała się człowiekiem ziemskim w trzeciej gęstości? Jak wyglądał w drugiej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Różnica między formami cielesnymi drugiej i trzeciej gęstości byłaby w wielu przypadkach bardziej podobna do siebie. W przypadku waszej sfery planetarnej proces został przerwany przez tych, którzy inkarnowali się tutaj ze sfery planetarnej, którą nazywacie Marsem. Zostały one dostosowane przez zmiany genetyczne i dlatego istniała pewna różnica, która była bardzo zauważalna, a nie stopniowe podnoszenie form dwunożnych z poziomu drugiej gęstości do poziomu trzeciej gęstości. Nie ma to nic wspólnego z tak zwanym umiejscowieniem duszy. Ma to związek tylko z okolicznościami napływu osób z tej kultury.

19.2 Pytający: Przejdźmy do punktu, w którym zindywidualizowana istota drugiej gęstości jest gotowa do przejścia do trzeciej. Czy ta druga gęstość jest tym, co nazwalibyśmy zwierzęciem?

Ra: Jestem Ra. Istnieją trzy typy bytów drugiej gęstości, które, powiedzmy, stają się ożywione. Pierwsza to zwierzę. To jest najbardziej dominujące. Drugim jest roślina, a zwłaszcza to, co nazywasz kompleksem wibracyjnym dźwięku „drzewo”. Te istoty są zdolne do dawania i otrzymywania wystarczającej ilości miłości, aby się zindywidualizować. Trzecia kategoria to minerały. Czasami jakieś konkretne miejsce - jak można to nazwać - zostaje pobudzone do indywidualności poprzez miłość, którą otrzymuje i daje w związku z istotą trzeciej gęstości, która jest z nią w relacji. To najmniej powszechne przejście.

19.3 Pytający: Kiedy ma miejsce to przejście z drugiej do trzeciej gęstości, w jaki sposób istota, czy to zwierzę, drzewo czy minerał, staje się ożywioną?

Ra: Jestem Ra. Istoty nie ulegają ożywieniu. Stają się świadome inteligentnej energii zawartej w każdej części, komórce lub atomie, jak możesz to nazwać, jej istoty.

Ta świadomość jest tym, co jest świadomością tego, co już zostało dane. Z nieskończoności pochodzą wszystkie gęstości. Samoświadomość pochodzi z wnętrza - biorąc pod uwagę katalizator pewnych doświadczeń - zrozumienia, jak możemy nazwać tę konkretną energię, spiralnego wznoszenia się komórki, atomu lub świadomości w górę.

Możesz wtedy zobaczyć, że istnieje nieuniknione przyciąganie do tego, co możesz nazwać, ostatecznym urzeczywistnieniem siebie.

30.6 Pytający: Dziękuję. Nie chcę zajmować się tematem, który omawialiśmy wcześniej, ale czasami pomocne jest powtórzenie tych pojęć dla pełnej jasności, ponieważ słowa są marnym narzędziem do tego, co robimy.

Zastanawiałem się, jako punkt przejściowy, w... na tej planecie, podczas drugiej gęstości, wierzę, że w tym samym czasie/przestrzeni przebywały dwunożne istoty i to, co nazywamy dinozaurami. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

30.7 Pytający: Te dwa typy istot wydają się być ze sobą nie do pogodzenia. Nie wiem. Czy możesz mi powiedzieć powód, dlaczego oba typy bytów zamieszkiwały tę samą przestrzeń/czas?

Ra: Jestem Ra. Rozważmy działanie wolnej woli w zastosowaniu do ewolucji. Istnieją ścieżki, którymi podąża kompleks umysłu/ciała, próbując przetrwać, rozmnażać się i szukać na swój sposób tego, co nieświadomie odczuwa się jako potencjał wzrostu; te dwie areny lub ścieżki rozwoju to dwie spośród wielu.

30.9 Pytający: Zatem, w drugiej gęstości najpierw pojawia się koncepcja reprodukcji biseksualnej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne.

30.10 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest filozofia stojąca za tym mechanizmem propagacji kompleksu cielesnego?

Ra: Jestem Ra. Druga gęstość to taka, w której kładzie się podwaliny pod pracę trzeciej gęstości. W ten sposób można zobaczyć, że podstawowe mechanizmy reprodukcji poddają się ogromnemu potencjałowi trzeciej gęstości w służbie sobie oraz innym ja; wynika to nie tylko z funkcji przekazywania energii, ale także z różnych usług wykonywanych w wyniku bliskiego kontaktu tych, którzy są, powiedzmy, przyciągnięci magnetycznie do siebie; Istoty te mają tym samym możliwości wielu rodzajów usług, które byłyby niedostępne dla niezależnej istoty.

30.12 Pytający: Czy proces reprodukcji biseksualnej lub jego filozofia odgrywa rolę w duchowym rozwoju bytów drugiej gęstości?

Ra: Jestem Ra. W pojedynczych przypadkach tak jest, ze względu na efektywne postrzeganie ze strony jednostek lub gatunków. W znacznej większości przypadków nie dotyczy to drugiej gęstości, gdyż duchowe potencjały należą do trzeciej gęstości.

41.10 Pytający: Kiedy tworzy się pierwsza gęstość, mamy ogień, powietrze, ziemię i wodę. W pewnym momencie następuje pierwszy ruch, czyli indywidualizacja życia w część świadomości, która jest samomobilna. Czy mógłbyś opisać proces powstawania tego i jakiego rodzaju centrum energetyczne ono posiada?

Ra: Jestem Ra. Pierwsza gęstość, czyli czerwony promień, mimo iż dąży do wzrostu, nie znajduje się we właściwej wibracji dla warunków sprzyjających temu, co możesz nazwać iskrą świadomości. Gdy energie wibracyjne przechodzą z czerwieni na pomarańcz, środowisko wibracyjne jest takie, że stymuluje te substancje chemiczne, które wcześniej były obojętne, do łączenia się w taki sposób, że miłość i światło rozpoczynają funkcję wzrostu.

Przypuszczenie, które miałeś wcześniej na temat jednostek jednokomórkowych, takich jak polimorficzne bruzdnice, jest poprawne. Ten mechanizm jest jednym z elementów przyciągania światła spiralnego skierowanego ku górze. Nie ma nic przypadkowego w tej ani w jakiejkolwiek innej części ewolucji.

41.11 Pytający: O ile pamiętam, polimorficzne bruzdnice mają komórki oparte raczej na żelazie niż miedzi. Czy mógłbyś to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja nie jest kluczowa. Można powiedzieć, że podstawą każdego metabolizmu jest to, co można znaleźć w substancjach chemicznych sąsiedztwa pochodzenia.

41.15 Pytający: Czy mógłbyś mi opisać pierwszą i najprostszą istotę, która ma centra energii zarówno pomarańczowego jak i żółtego promienia?

Ra: Jestem Ra. Na waszej sferze planetarnej pierwsze doświadczenia związane z żółtym promieniem mają naturę zwierzęcą i roślinną, które dostrzegają potrzebę rozmnażania się technikami biseksualnymi lub które uważają za konieczne w jakiś sposób polegać na innych jaźniach dla przetrwania i wzrostu.

41.17 Pytający: Czy zatem zwierzę w drugiej gęstości miałoby w jakiś sposób wszystkie centra energetyczne w swojej istocie, ale po prostu nie byłyby aktywowane?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

76.14 Pytający: Czy stwierdziłeś, że druga gęstość to 4,6 miliarda? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Trzecia

12.17 Pytający: Czy osoba w czwartej gęstości pojawia się normalnie, czy też jest dla nas niewidoczna?

Ra: Jestem Ra. Użycie słowa „normalny” to takie, które dezorientuje znaczenie pytania. Przeformułujmy dla jasności. Czwarta gęstość z wyboru nie jest widoczna dla trzeciej gęstości. Możliwe jest, że czwarta gęstość będzie widoczna. Jednak nie jest to wybór istoty czwartej gęstości, aby być widocznym z powodu konieczności skupienia się na raczej trudnym kompleksie wibracyjnym, jakim jest trzecia gęstość, której doświadczasz.

76.15 Pytający: Następnie mamy trzecią gęstość, która jest, porównywalnie mówiąc, mrugnięciem oka, pstryknięciem palca w czasie w porównaniu z innymi. Dlaczego trzecia gęstość trwa tak ekstremalnie krótko w porównaniu z pierwszą i drugą?

Ra: Jestem Ra. Trzecia gęstość to wybór.

76.16 Pytający: Wydaje się zatem, że trzecia gęstość, w porównaniu z pozostałymi gęstościami – wszystkimi – jest niczym innym, jak wyjątkowo krótkim okresem tego, co uważamy za czas i służy to celowi tego wyboru.

Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne. Preludium do wyboru musi obejmować położenie fundamentu, ustanowienie iluzji i wykonalność tego, co można uczynić duchowo żywotnym. Reszta gęstości to ciągłe udoskonalanie wyboru. To również jest znacznie wydłużone, jakbyś użył tego terminu.

Wybór jest, jak to ująłeś, dziełem chwili, ale jest osią, wokół której obraca się stworzenie.

77.16 Pytający: Co tak naprawdę staram się zrozumieć, skoro wszystkie te dwadzieścia jeden podstaw filozoficznych skutkują dwudziestym drugim, czyli Wyborem, to dlaczego ten wybór jest tak ważny; dlaczego Logos, jak się wydaje, kładzie tak duży nacisk na ten wybór; i jaką dokładnie funkcję pełni ten wybór biegunowości w ewolucji lub doświadczaniu tego, co jest stworzone przez Logos?

Ra: Jestem Ra. Polaryzacja lub wybór każdego umysłu/ciała/ducha jest niezbędny do zebrania w trzeciej gęstości. Wyższe gęstości wykonują swoją pracę ze względu na polaryzację uzyskaną w tym wyborze.

82.15 Pytający: W szczególności staram się najpierw uchwycić zrozumienie procesu doświadczania w trzeciej gęstości przed zasłoną, abym mógł lepiej zrozumieć obecny proces. Otóż, jak rozumiem, kompleksy umysłu/ciała/ducha* przeszły przez proces tego, co nazywamy fizyczną inkarnacją w tej gęstości, ale nie było zapomnienia. Jaka była korzyść lub cel fizycznej inkarnacji, kiedy nie było zapomnienia?

Ra: Jestem Ra. Celem inkarnacji w trzeciej gęstości jest poznanie Dróg Miłości.

82.16 Pytający: Wydaje mi się, że nie powiedziałem tego dokładnie. Chodzi mi o to, że skoro nie było zapominania, skoro kompleksy umysłu/ciała/ducha miały świadomość, w tym, co nazywamy fizycznym wcieleniem, wiedziały to samo, czego nie wiedziałyby w fizycznym wcieleniu. Jaki był mechanizm nauczania, który nauczał tej Drogi Miłości, w ciele fizycznym trzeciej gęstości przed procesem zapominania?

Ra: Jestem Ra. Prosimy o pozwolenie na udzielenie odpowiedzi na to pytanie w sposób pośredni, ponieważ postrzegamy obszar, w którym możemy być pomocni.

82.17 Pytający: Oczywiście.

Ra: Jestem Ra. Twoje pytania wydają się zmierzać do możliwości/prawdopodobieństwa, że mechanizmy doświadczania w trzeciej gęstości są inne, jeśli próbuje ich umysłu/ciała/ducha, a nie kompleks umysłu/ciała/ducha. Natura trzeciej gęstości jest stała. Jego sposobów należy uczyć się tak samo teraz i zawsze.

Tak więc, bez względu na to, w jakiej formie istota stoi przed tymi lekcjami, lekcje i mechanizmy są takie same. Stwórca nauczy się od Siebie. Każda istota ma niezamanifestowane fragmenty uczenia się i, co najważniejsze, uczenie się, które wiąże się z innymi jaźniami.

82.25 Pytający: Nie pojmuję zbyt dobrze stanu inkarnacji i czasu między inkarnacją, przed zasłoną, ponieważ nie rozumiem, jaka była różnica, poza manifestacją ciała żółtego promienia trzeciej gęstości. Czy była jakaś mentalna różnica w tym, co nazywamy śmiercią? Czy istniała – nie widzę potrzeby tego, co nazywamy przeglądem wcielenia, jeśli świadomość była nieprzerwana. Czy mógłbyś mi wyjaśnić ten punkt?

Ra: Jestem Ra. Żadna część Stwórcy nie kontroluje kursu, używając waszych terminów związanych z doświadczeniem. Każde wcielenie ma być kursem poznawania Stwórcy przez Siebie.

Przegląd lub, powiedzmy, kontynuując metaforę, każdy test jest integralną częścią procesu poznania Stwórcy przez samego siebie. Każde wcielenie zakończy się takim testem. Dzieje się tak po to, aby część Stwórcy mogła przyswoić doświadczenia w żółtym promieniu, fizycznej trzeciej gęstości, ocenić zdobyte uprzedzenia, a następnie wybrać albo za pomocą automatycznie udzielanej pomocy, albo przez siebie, warunki następnego wcielenia.

83.6 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, a ty możesz mnie poprawić. Widząc naturę działania choroby, szczególnie przed zasłoną, wydaje mi się, że Logos zdecydował się na program, w którym indywidualny umysłu/ciała/ducha będzie nadal wzrastał w umyśle, a ciało będzie odpowiednikiem trzeciej gęstości tego umysłu, a wzrost byłby ciągły, chyba że z jakiegoś powodu byłby brak wzrostu lub niezdolność umysłu do kontynuacji wzorców wzrostu.

Gdyby ten wzrost zwolnił lub zatrzymał się, wtedy to, co nazywamy chorobą, działałoby w taki sposób, aby ostatecznie zakończyć to fizyczne doświadczenie, tak aby można było rozpocząć nowe fizyczne doświadczenie, aby kontynuować proces wzrostu po dokonaniu przeglądu całego procesu między wcieleniami. Czy mógłbyś rozjaśnić moje myślenie na ten temat, proszę?

Ra: Jestem Ra. Twoje myślenie na ten temat jest wystarczająco jasne.

90.8 Pytający: Rozumiem. Bardzo z grubsza, gdybyś przeniósł istotę trzeciej gęstości z jakiejś innej planety na tę planetę, z grubsza, jaki procent wszystkich tych, których Ra znają, wyglądałby na tyle jak te istoty z Ziemi, aby pozostać niezauważonym w tłumie?

Ra: Jestem Ra. Może pięć procent.

90.9 Pytający: Zatem we wszechświecie występuje ekstremalna różnorodność formy wehikułu fizycznego trzeciej gęstości. Zakładam, że dotyczy to również czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak właśnie jest. Przypominamy, że jest to wielki teoretyczny dystans między żądaniem, aby istoty nieskończonego stworzenia były niezauważalnie podobne do siebie, a obserwowaniem tych znaków, które można nazwać ludzkimi, a które określają trzecio-gęstościowe cechy samoświadomości: grupowanie się w pary, grupy społeczne i rasy; oraz dalsze charakterystyczne sposoby wykorzystania samoświadomości do udoskonalania i poszukiwania znaczenia otoczenia.

90.10 Pytający: Zatem, w ramach wiedzy Ra o formach fizycznych trzeciej gęstości, jaki procent byłby na tyle podobny do fizycznej formy tej planety, że przyjęlibyśmy, że istota jest człowiekiem, chociaż trochę się różni? Musiałoby to być bardzo zgrubne, ponieważ moja definicja jest bardzo ogólna.

Ra: Jestem Ra. Odsetek ten jest wciąż mały, może trzynaście do piętnastu procent ze względu na zdolności różnych form życia drugiej gęstości do wykonywania każdej funkcji niezbędnej do pracy w trzeciej gęstości. W ten sposób należałoby zaobserwować zachowanie wskazujące na samoświadomość i celową interakcję z czującą atmosferą wokół istoty, a nie te cechy, które znajomo kojarzą się waszym ludziom z człowieczeństwem waszej formy trzeciej gęstości.

90.12 Pytający: Czy był jakiś powód do wybierania form, które wyewoluowały na tej planecie, a jeśli tak, to jaki?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy do końca pewni, dlaczego nasz Logos i kilka sąsiednich Logosów o mniej więcej tej samej przestrzeni/czasie kwitnienia wybrało dwunożną, wyprostowaną formę małp drugiej gęstości. Naszym przypuszczeniem było — którym dzielimy się z wami, dopóki zdajecie sobie sprawę, że jest to tylko opinia — że nasz Logos był zainteresowany, powiedzmy, dalszym zintensyfikowaniem procesu zasłaniania poprzez ofiarowanie formie trzeciej gęstości prawie pewnego prawdopodobieństwa na rozwój mowy, które ma całkowite pierwszeństwo przed komunikacją koncepcyjną lub telepatią.

Przypuszczamy również, że tak zwany przeciwstawny kciuk był postrzegany jako doskonały sposób na zintensyfikowanie procesu zasłaniania, tak że zamiast odkrywać ponownie moce umysłu, istota trzeciej gęstości, poprzez formę swojej fizycznej manifestacji, byłaby przyciągana do tworzenia, trzymania i używania fizycznych narzędzi.

90.18 Pytający: Wydaje się, że przez ten Logos został stworzony (w każdym razie mi się tak wydaje) duży procent istot, których zniekształcenie było w kierunku działań wojennych, w tym sensie, że mieliśmy Maldek i doświadczenie Marsa, a teraz Ziemia. Wygląda na to, że Wenus była wyjątkiem od tego, co moglibyśmy niemal nazwać regułą wojny. Czy to jest poprawne? I czy było to wyobrażone i zaplanowane w konstrukcji archetypowego umysłu – być może nie w odniesieniu szczególnie do działań wojennych, jakich doświadczyliśmy, ale do skrajnego działania na rzecz polaryzacji świadomości?

Ra: Jestem Ra. Prawdą jest, że Logos zaprojektował swój eksperyment, aby spróbować osiągnąć jak największe możliwości polaryzacji w trzeciej gęstości. To nieprawda, że Logos zaplanował typy wojny specyficzne dla waszych doświadczeń. Ta forma wyrażania wrogości jest ciekawym rezultatem, najwyraźniej towarzyszącym umiejętności tworzenia narzędzi. Wybór Logosu, aby użyć formy życia z chwytającym kciukiem, jest decyzją, do której można przypisać ten rodzaj wojny.

Powrót do góry

Czwarta

16.50 Pytający: Dziękuję. Czy możesz podać krótki opis warunków w czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Prosimy was o rozważenie, kiedy mówimy, że nie ma słów by pozytywnie opisać czwartą gęstość. Możemy tylko wyjaśnić, czym nie jest i w przybliżeniu, czym jest. Poza czwartą gęstością nasza zdolność staje się coraz bardziej ograniczona, aż zabraknie nam słów.

To, czym nie jest czwarta gęstość: nie jest słowami, chyba że z wyboru. Nie jest ciężkim pojazdem chemicznym do wykonywania czynności kompleksu ciała. Nie jest dysharmonią wewnątrz siebie. Nie jest dysharmonią między ludźmi. Nie mieści się w granicach możliwości spowodowania jakiejkolwiek dysharmonii.

Przybliżenia pozytywnych stwierdzeń: jest to płaszczyzna typu dwunożnego pojazdu, który jest znacznie gęstszy i bardziej tętni życiem. Jest to płaszczyzna, na której jest się świadomym myśli innych jaźni. Jest to płaszczyzna, na której jest się świadomym wibracji innych jaźni. Jest to płaszczyzna współczucia i zrozumienia smutków trzeciej gęstości. To płaszczyzna dążąca do mądrości lub światła. Jest to płaszczyzna, w której wyraźne są indywidualne różnice, chociaż automatycznie harmonizowane z konsensusem grupowym.

20.36 Pytający: Używasz tej samej nomenklatury dla negatywnej czwartej gęstości, jak dla pozytywnej czwartej gęstości. Obie nazywane są wymiarem miłości lub zrozumienia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Miłość i zrozumienie, czy to do samego siebie czy też do innych, jest jednym.

38.14 Pytający: W porządku, zapytam tylko o to. Mam tu to...

Czy możesz mi dać jakieś pojęcie o tym, jakie warunki panują na negatywnej lub w służbie sobie planecie czwartej gęstości? Czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Przejście do negatywnej czwartej gęstości osiągają te istoty, które świadomie skontaktowały się z inteligentną nieskończonością poprzez użycie czerwonych, pomarańczowych i żółtych promieni energii. Dlatego warunki planetarne negatywnej czwartej gęstości obejmują stałe zestrojenie i wyrównywanie istot w wysiłkach formowania dominujących wzorców połączonej energii.

Wczesna czwarta gęstość jest jedną z najbardziej intensywnych walk. Kiedy porządek władzy został ustalony i wszyscy walczyli, dopóki nie przekonali się, że każdy z nich jest na właściwym miejscu dla struktury władzy, początek ma społeczny kompleks pamięci. Zawsze usiłuje się wykorzystać efekty telepatii i przejrzystości myśli czwartej gęstości dla dobra tych, którzy są u szczytu struktury władzy.

Jak widać, jest to często bardzo szkodliwe dla dalszej polaryzacji negatywnych bytów czwartej gęstości, ponieważ dalsza negatywna polaryzacja może nastąpić tylko poprzez wysiłek grupowy. Gdy istoty z czwartej gęstości zdołają się połączyć, polaryzują się poprzez takie formy służby sobie, jak te oferowane przez krzyżowców Oriona.

Możesz zadać bardziej szczegółowe pytania w następnej sesji pracy. Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

43.9 Pytający: W następnej gęstości, czyli... w czwartej gęstości, czy katalizator bólu fizycznego jest używany jako mechanizm równoważenia doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Użycie fizycznego bólu jest minimalne i dotyczy tylko końca inkarnacji czwartej gęstości. Ten fizyczny ból nie byłby uważany za wystarczająco silny, aby trzeba było, powiedzmy, go leczyć w trzeciej gęstości. Katalizatory bólu psychicznego i duchowego są używane w czwartej gęstości.

43.10 Pytający: Dlaczego ból fizyczny jest częścią końca czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Można nazwać tę odmianę bólu zmęczeniem.

43.11 Pytający: Jaka jest… Czy możesz w ogóle określić średnią długość życia wcielenia w przestrzeni/czasie czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Inkarnacja w przestrzeni/czasie typowa dla harmonijnej czwartej gęstości trwa około 90 000 lat, wg tego jak mierzycie czas.

43.12 Pytający: Zatem czy istnieje czas/przestrzeń - czy istnieje wiele inkarnacji w czwartej gęstości z doświadczeniami czasu/przestrzeni między inkarnacjami?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

43.13 Pytający: Jak długi jest cykl doświadczeń w czwartej gęstości w naszych latach?

Ra: Cykl doświadczenia trwa około 30 milionów lat, jeśli istoty nie są w stanie być zebrane wcześniej. W tej gęstości istnieją zbiory, które są całkowicie funkcją gotowości kompleksu pamięci społecznej. Nie jest skonstruowana tak, jak wasza, ponieważ dotyczy bardziej przejrzystego zniekształcenia Jednego Nieskończonego Stwórcy.

43.16 Pytający: Wiemy, że fizyczny pojazd w czwartej gęstości, który jest używany w przestrzeni/czasie, jak zakładam, jest dość podobny do tego, którego używamy teraz w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zastosowane pierwiastki chemiczne nie są takie same. Jednak wygląd jest podobny.

43.17 Pytający: Czy konieczne jest jedzenie w czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

43.18 Pytający: Mechanizm, powiedzmy, społecznego katalizatora, spowodowany koniecznością odżywiania organizmu, jest wtedy aktywny w czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istota czwartej gęstości pragnie służyć, a przygotowywanie pożywienia jest niezwykle proste dzięki zwiększonej komunii między istotą a żywym pożywieniem. Dlatego nie jest to znaczący katalizator, ale raczej prosty warunek wstępny doświadczenia przestrzeni/czasu. Uwzględnionym katalizatorem jest konieczność spożywania żywności. Nie jest to uważane za ważne przez byty z czwartej gęstości, a zatem pomaga w nauczaniu/uczeniu się cierpliwości.

43.19 Pytający: Czy mógłbyś trochę rozwinąć, w jaki sposób pomaga to w nauczaniu/uczeniu się cierpliwości?

Ra: Jestem Ra. Zatrzymanie funkcji służenia innym wystarczająco długo, aby spożywać żywność, jest wezwaniem do cierpliwości.

43.29 Pytający: Zastanawiam się zatem, czy mechanizm nauczania/uczenia się był taki sam, względnie, jak w czwartej gęstości. Z tego, co mówisz, wydaje się, że konieczne jest, aby najpierw zaistniało wezwanie do nauczania/uczenia się piątej gęstości, które ma być przekazane czwartej, tak jak powołanie musi istnieć tutaj, zanim lekcje czwartej gęstości zostaną przekazane trzeciej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Pytanie to jest błędne, ponieważ doświadczenie w czwartej gęstości zdecydowanie nie jest tym samym, co doświadczenie w trzeciej gęstości. Prawdą jest jednak, że ten sam mechanizm wzywania predysponuje otrzymywane informacje w sposób zgodny z wolną wolą.

Podczas tej pracy możesz zadać jeszcze jedno pełne pytanie.

47.2 Pytający: OK. Pytanie, które próbowałem zadać pod koniec ostatniej sesji, brzmiało:

Jaką wartość dla ewolucji lub doświadczenia w poznawaniu Siebie przez Stwórcę mają pozytywne i negatywne kompleksy pamięci społecznej, które powstają w czwartej gęstości i dlaczego zostało to zaplanowane przez Logos?

Ra: Jestem Ra. Zapytanie zawiera niepoprawność. Możemy jednak odpowiedzieć na jego główny punkt.

Niepoprawność polega na rozważeniu, że kompleksy pamięci społecznej zostały zaplanowane przez Logos lub sub-Logos. Jest to niepoprawne, ponieważ jedność Stwórcy istnieje w najmniejszej części dowolnego materiału stworzonego przez Miłość, a tym bardziej w samoświadomej istocie.

Niemniej jednak, zniekształcenie wolnej woli powoduje, że kompleks pamięci społecznej jawi się jako możliwość na pewnym etapie ewolucji umysłu. Celem lub rozważaniem, które powoduje, że istoty tworzą takie kompleksy - kompleksy pamięci społecznej - jest bardzo prostym rozszerzeniem podstawowego zniekształcenia w kierunku poznania Siebie przez Stwórcę, gdy grupa umysłów/ciał/duchów staje się zdolna do formowania kompleksu pamięci społecznej, to wszelkie doświadczenia każdej istoty są dostępne dla całego kompleksu. W ten sposób Stwórca wie więcej o Swoim stworzeniu w każdej istotcie uczestniczącej w tej wspólnocie bytów.

47.5 Pytający: Czy na przejściu z czwartej do piątej gęstości jest coś podobnego do procentów, które podaliście przy przejściu z trzeciej do czwartej gęstości dla polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. Są, w waszych sposobach myślenia, odpowiedzi, których możemy udzielić i których udzielimy. Jednak ważne jest to, że stopniowanie od gęstości do gęstości ma miejsce. Polaryzacja pozytywna/negatywna to rzecz, która na szóstym poziomie po prostu stanie się historią. Dlatego mówimy w iluzorycznym kontinuum czasowym, kiedy omawiamy statystyki pozytywnych i negatywnych zbiorów w piątej [gęstości].

Duży procent negatywnych istot z czwartej gęstości kontynuuje negatywną ścieżkę od czwartej do piątej gęstości doświadczenia, ponieważ bez mądrości współczucie i chęć pomocy innym jażniom nie są dobrze poinformowane. Tak więc, chociaż traci się około dwóch procent przechodząc z negatywu do pozytywu podczas doświadczenia czwartej gęstości, znajdujemy około ośmiu procent tych negatywnych przechodzących do piątej gęstości.

47.6 Pytający: Cóż, tak naprawdę pytałem, czy 50% jest wymagane do ukończenia nauk z trzeciej do czwartej w sensie pozytywnym, 95% jest wymagane do ukończenia w sensie negatywnym, czy to musi bardziej zbliżać się do 100% w obu przypadkach przejścia z czwartej do piątej? Czy isota musi być spolaryzowana w 99% negatywnie i być może w 80% pozytywnie aby móc przejść z czwartej do piątej?

Ra: Jestem Ra. Teraz rozumiemy to pytanie.

Podawanie tego w waszych terminach jest mylące, ponieważ w czwartej gęstości dostępne są, powiedzmy, pomoce wizualne lub treningowe, które automatycznie pomagają istocie w polaryzacji, jednocześnie bardzo ograniczając szybki efekt katalizatora. Dlatego gęstość powyżej waszej musi zajmować więcej przestrzeni/czasu.

Odsetek pozytywnie zorientowanych istot w służbie innym będzie harmonijnie zbliżał się do 98% w intencji. Jednakże kwalifikacje do piątej gęstości obejmują zrozumienie. To staje się podstawową kwalifikacją do przejścia z czwartej do piątej gęstości. Aby osiągnąć to przejście, istota musi być w stanie zrozumieć działania, ruchy i taniec. Nie ma możliwego do opisania odsetka, który mierzy to zrozumienie. Jest miarą sprawności percepcji. Można to zmierzyć za pomocą światła. Zdolność kochania, akceptowania i używania pewnego natężenia światła stwarza zatem wymóg dla zarówno pozytywnego, jak i negatywnego zbioru z czwartej do piątej.

48.6 Pytający: Dziękuję. To bardzo dobrze wyjaśniło. Bardzo ważny punkt.

Czy możesz mi powiedzieć, jak pozytywne i negatywne polaryzacje w czwartej i piątej gęstości są używane do wywoływania pracy w świadomości?

Ra: Jestem Ra. Jest bardzo mało pracy w świadomości w czwartej i piątej gęstości w porównaniu z pracą wykonywaną w trzeciej gęstości. Praca, która jest wykonywana w pozytywnej czwartej [gęstości], to praca, dzięki której pozytywny kompleks pamięci społecznej, harmonijnie integrując się poprzez powolne etapy, idzie na pomoc osobom o mniej pozytywnej orientacji, które szukają ich pomocy. Zatem ich służba jest ich pracą.

I dzięki tej dynamice między społeczną jaźnią a inną jaźnią, która jest przedmiotem miłości, uzyskuje się coraz większe nasilenie zrozumienia lub współczucia. Ta intensywność trwa do momentu, w którym można uzyskać odpowiednie natężenie światła. To są zbiory czwartej gęstości.

W pozytywnej czwartej gęstości znajdują się niewielkie ilości katalizatora zniekształcenia kompleksów duchowego i mentalnego. Dzieje się to podczas procesu harmonizacji w zakresie formowania się kompleksu pamięci społecznej. To powoduje, że pojawia się jakiś mały katalizator i praca, ale ogromna praca czwartej gęstości polega na kontakcie między jaźnią społeczną a mniej spolaryzowaną inną jaźnią.

W negatywnej czwartej gęstości wiele pracy wykonuje się podczas walki o pozycję, która poprzedza okres kompleksu pamięci społecznej. Istnieją możliwości negatywnej polaryzacji poprzez kontrolę nad innymi jaźniami. W okresie kompleksu pamięci społecznej negatywnej czwartej gęstości sytuacja jest taka sama. Praca odbywa się poprzez społeczne docieranie do mniej spolaryzowanej innej jaźni, aby pomóc w negatywnej polaryzacji.

W pozytywnej i negatywnej piątej gęstości koncepcja pracy wykonywanej przez różnicę potencjałów nie jest szczególnie pomocna, ponieważ byty piątej gęstości, ponownie, raczej intensyfikują niż wzmacniają.

W pozytywie, kompleks piątej gęstości wykorzystuje nauczających/uczących się szóstej gęstości do studiowania bardziej oświeconego rozumienia jedności, stając się w ten sposób coraz mądrzejszym. Kompleksy pamięci społecznej pozytywnej piątej gęstości często decydują się podzielić swoją służbę innym na dwa sposoby: po pierwsze, promieniowanie światłem na stworzenie; po drugie, wysyłanie grup, które mają pomagać jako instrumenty światła, takie jak te, które znasz poprzez kanały.

W negatywnej piątej gęstości służba sobie stała się niezwykle intensywna, a jaźń skurczyła lub zagęściła się tak, że dialogi z nauczycielem/uczniami są wykorzystywane wyłącznie w celu zintensyfikowania mądrości. Jest bardzo, bardzo niewielu wędrowców negatywnej piątej gęstości, ponieważ boją się zapomnienia. Jest bardzo, bardzo niewielu członków Oriona piątej gęstości, ponieważ nie dostrzegają już żadnej zalety w innych jaźniach.*

52.3 Pytający: Chciałbym zadać to pytanie, aby zrozumieć dyscypliny mentalne i ich ewolucję. Czy pozytywne kompleksy pamięci społecznej z czwartej, piątej i szóstej gęstości lub zorientowane na służbę innym używają efektu procy i dyscypliny osobowości do podróży, czy też używają tylko jednego?

Ra: Jestem Ra. Pozytywnie zorientowany kompleks pamięci społecznej będzie próbował nauczyć się dyscypliny umysłu, ciała i ducha. Są jednak tacy, którzy mając dostępną technologię do wykorzystania sił inteligentnej energii do podróżowania, robią to, ucząc się bardziej odpowiednich dyscyplin.

52.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi te same informacje na temat negatywnie zorientowanych kompleksów pamięci społecznej, co do stosunków, w jaki sposób używają procy lub innego efektu, dyscyplin osobowości?

Ra: Jestem Ra. Negatyw czwartej gęstości wykorzystuje efekt świetlnej procy grawitacyjnej, prawdopodobnie 80% jego członków nie jest w stanie opanować dyscyplin niezbędnych dla alternatywnych metod podróżowania. W negatywnej piątej gęstości około 50% w pewnym momencie osiąga niezbędną dyscyplinę, aby używać myśli do podróżowania. Gdy zbliża się szósta gęstość, negatywna orientacja zostaje wprowadzona w zamęt i podejmuje się niewielkich podróży. To, jak odbywa się podróż, to prawdopodobnie 73% przy użyciu światła/myśli.

53.18 Pytający: Dziękuję. Nie chciałem robić złego wrażenia materiałem, który zawarliśmy w Księdze I i uznałem za konieczne dodanie części tego materiału. Wiem, że jest to nieistotne, ale, wierzę, że jest to konieczne do pełnego zrozumienia lub, powinienem powiedzieć, do poprawnego podejścia do materiału.

Zadam tutaj kilka pytań. Jeśli nie chcesz na nie odpowiadać, pominiemy je. Chciałbym jednak zapytać, czy mógłbyś mi powiedzieć, jak w większości - lub większa część istot Konfederacji - jak one wyglądają?

Ra: Jestem Ra. Istota Konfederacji czwartej gęstości wygląda różnie, w zależności od, powiedzmy, pochodzenia jej fizycznego pojazdu.

62.28 Pytający: A zatem, gdy pojawiają się wibracje czwartej gęstości, oznacza to, że planeta może wspierać byty wibracji rdzenia czwartej gęstości. Czy wtedy planeta nadal będzie wibracją rdzenia pierwszej gęstości i czy będą na niej istoty drugiej gęstości z wibracjami drugiej gęstości i czy będą istoty trzeciej gęstości z wibracjami trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Jest energia, ale zniekształcenia instrumentu sugerują, że dobrze byłoby skrócić tę pracę za waszą zgodą.

62.29 Pytający: Tak.

Ra: Musicie zobaczyć Ziemię, jak ją nazywacie, jako siedem Ziem. Jest czerwone, pomarańczowe, żółte, a wkrótce będzie kompletne zielonego koloru miejsce wibracyjne dla istot czwartej gęstości, które będą nazywać Ziemią. Podczas doświadczenia czwartej gęstości, z powodu braku rozwoju istot czwartej gęstości, sfera planetarna trzeciej gęstości nie jest użyteczna do zamieszkiwania, ponieważ istota wczesnej czwartej gęstości nie będzie dokładnie wiedzieć, jak utrzymać iluzję, że czwartej gęstości nie można zobaczyć ani określić za pomocą żadnego instrumentu dostępnego dla jakiejkolwiek trzeciej gęstości.

Zatem w czwartej gęstości węzły czerwonej, pomarańczowej i zielonej energii waszej planety zostaną aktywowane, gdy kolor żółty jest wzmocniony, razem z niebieskim i indygo.

Czy w tym momencie możemy zapytać, czy są jakieś krótkie pytania?

66.7 Pytający: A co z tymi z podwójnie - nie z wędrowcami - ale z zebranymi i podwójnie aktywowanymi istotami z ciałami trzeciej i czwartej gęstości? Czy są w stanie leczyć za pomocą technik, które omówiliśmy?

Ra: Jestem Ra. W wielu przypadkach tak jest, ale u początkujących w czwartej gęstości pragnienie może nie być obecne.

78.23 Pytający: Po trzeciej gęstości w naszym doświadczeniu kompleksy pamięci społecznej są spolaryzowane pozytywnie i negatywnie. Czy interakcja między kompleksami pamięci społecznej o przeciwnej biegunowości jest równoważna, ale w powiększonej skali, z interakcją między kompleksami umysłu/ciała/ducha o przeciwnej biegunowości? Czy w ten sposób zdobywa się doświadczenie jako funkcję różnicy biegunowości w czwartej i piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie.

78.25 Pytający: W takim razie mówisz, że w wyniku polaryzacji świadomości, która nastąpiła później w ewolucji galaktycznej, że doświadczenia są znacznie bardziej, że tak powiem, głębokie lub głębsze na obu ścieżkach. Czy te doświadczenia są niezależne od tej drugiej ścieżki, czy też musi istnieć działanie poprzez wzmocnioną różnicę między biegunowością pozytywną i negatywną? A może możliwe jest doznanie tego doświadczenia po prostu na podstawie pojedynczej biegunowości? Trudno o to zapytać.

Ra: Jestem Ra. Zgadzamy się. Postaramy się wyłowić sedno Twojego zapytania z otaczającego go słownictwa.

Czwarta i piąta gęstość są całkiem niezależne, pozytywna polaryzacja działa bez potrzeby negatywnej i vice versa.

Należy zauważyć, że przy próbie wpłynięcia na kompleksy umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości przy wyborze biegunowości rozwija się sporo interakcji między tymi dwoma polarnościami.

W szóstej gęstości, gęstości jedności, pozytywna i negatywna ścieżka muszą się wzajemnie przenikać, ponieważ wszystko teraz musi być postrzegane jako miłość/światło i światło/miłość. Nie jest to trudne dla pozytywnej polaryzacji, która wysyła miłość i światło do wszystkich innych jaźni. Jest to na tyle wystarczająco trudne dla istot spolaryzowanych w służbie sobie, że w pewnym momencie negatywna polaryzacja zostaje porzucona.

90.5 Pytający: Wcześniej stwierdziłeś, że istoty piątej gęstości są podobne do nas w trzeciej gęstości na planecie Ziemia, ale nie czwarta gęstość. Czy mógłbyś opisać istoty z czwartej gęstości i powiedzieć mi, dlaczego nie przypominają nas?

Ra: Jestem Ra. Opis musi być powstrzymany zgodnie z Prawem Pomieszania. Przyczyną różnorodności tak zwanych pojazdów fizycznych jest pozostała różnorodność spuścizny po fizycznych formach pojazdów drugiej gęstości. Proces tego, co nazywacie ewolucją fizyczną, nadal ma wpływ na czwartą gęstość. Dopiero wtedy, gdy Drogi Mądrości zaczną udoskonalać moc tego, co można luźno nazwać myślą, forma manifestacji kompleksu fizycznego jest bliższa świadomości.

Powrót do góry

Piąta

16.41 Pytający: W jakim punkcie gęstości jest konieczne, aby istota była świadoma Prawa Jedności, aby się rozwijać?

Ra: Jestem Ra. Zbiory w piątej gęstości są tymi, których wibracyjne zniekształcenia świadomie akceptują zaszczyt/obowiązek Prawa Jedności. Ta odpowiedzialność/zaszczyt jest podstawą tej wibracji.

25.11 Pytający: Cóż, najpierw zapytam na koniec, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się naprawdę komfortowo. Zadam tylko te pytania, które ma instrument - lub odpowiedz na pytania, które instrument ma jeszcze do zadania, ale naprawdę chciałbym wiedzieć o orientacji negatywu piątej gęstości, która nie uczestniczy w tej bitwie.

Ra: Jestem Ra. Piąta gęstość to gęstość światła lub mądrości. Tak zwana negatywna istota służąca sobie w tej gęstości jest na wysokim poziomie świadomości i mądrości i zaprzestała działania, chyba że za pomocą myśli. Negatyw piątej gęstości jest niezwykle zagęszczony i oddzielony od wszystkiego innego.

29.28 Pytający: Rozumiem. Zatem, jeśli jesteś w stanie odczytać fioletowy promień istoty, zobaczyć ten promień, czy jest możliwe natychmiastowe określenie, czy istota mogłaby użyć kryształów, aby wykorzystać inteligentną energię?

Ra: Jestem Ra. Jest to możliwe dla kogoś z piątej gęstości lub wyższej.

33.20 Pytający: Jako małe uzupełnienie do tego pytania: jak wyglądałyby promienie piątej i szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko w przybliżeniu. Mamy jednak nadzieję, że rozumiesz, powiedzmy, że istnieje wyraźna różnica w strukturze koloru każdej gęstości.

Piąta gęstość może być prawdopodobnie najlepiej opisana jako wyjątkowo biała w wibracji.

Szósta gęstość bieli, która zawiera złotą barwę, jak możecie ją postrzegać; te kolory mają związek z wtapianiem się w mądrość współczucia poznanego w czwartej gęstości, a następnie w szóstej z mieszaniem mądrości z powrotem w jednolite zrozumienie współczucia widzianego z mądrością. Ten złoty kolor nie należy do waszego spektrum, ale jest tym, co nazywasz żywym.

Możesz zadać pokrótce jeszcze jedno pytanie.

43.20 Pytający: Zgaduję, że nie jest konieczne spożywanie pokarmu w piątej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Niemniej jednak, pojazd potrzebuje pożywienia, które można przygotować myślami.

43.21 Pytający: Jaki to byłby rodzaj żywności?

Ra: Jestem Ra. Nazwałbyś ten rodzaj nektaru spożywczego, ambrozją lub świetlnym bulionem o złotobiałym odcieniu.

43.22 Pytający: Jaki jest cel spożywania pożywienia w piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to raczej centralny punkt. Celem przestrzeni/czasu jest zwiększenie działania katalitycznego stosownie do gęstości. Jednym z warunków wstępnych istnienia przestrzeni/czasu jest jakaś forma kompleksu ciała. Taki kompleks ciała musi być w jakiś sposób zasilany.

43.23 Pytający: Następnie mamy do czynienia z… W trzeciej gęstości zasilanie naszego kompleksu cielesnego nie tylko napędza kompleks, ale także daje nam możliwość nauczenia się służby. W czwartej gęstości nie tylko napędza kompleks, ale także daje nam możliwość nauczenia się cierpliwości. W piątej gęstości napędza kompleks, ale czy uczy?

Ra: Jestem Ra. W piątej gęstości jest to pocieszenie, ponieważ [istoty] podobnie myślące zbierają się razem, aby dzielić się tym bulionem, stając się w ten sposób jednym w świetle i mądrości, łącząc serca i ręce w aktywności fizycznej. Tak więc w tej gęstości staje się to raczej pocieszeniem niż katalizatorem uczenia się.

52.4 Pytający: Przyjmuję zatem, że w pozytywnie zorientowanych kompleksach pamięci społecznej, znacznie większy odsetek z nich korzysta w tej podróży z dyscyplin osobowości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Gdy pozytywna piąta gęstość przechodzi do szóstej, praktycznie nie ma już istot, które używają zewnętrznej technologii do podróży lub komunikacji.

52.6 Pytający: Czy istnieje zatem jakaś różnica, powiedzmy, blisko końca piątej gęstości w dyscyplinach osobowości wymaganych do tej podróży między orientacją pozytywną a negatywną, wyższej piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Istnieją wyraźne różnice między polaryzacjami, ale nie ma żadnej różnicy w realizacji wiedzy o sobie koniecznej do osiągnięcia tej dyscypliny.

53.19 Pytający: Czy niektórzy z nich wyglądają tak jak my? Czy mogliby uchodzić za ludzi na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Te [istoty] o takiej naturze należą najczęściej do piątej gęstości.

53.20 Pytający: Zakładam, że ta sama odpowiedź dotyczyłaby grupy Oriona. Czy to jest poprawne? Jeśli chodzi o czwartą i piątą gęstość?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

71.3 Pytający: Prawdopodobnie byłoby to możliwe w wyższych gęstościach, takich jak piąta gęstość. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W zbiorach piątej gęstości polaryzacja ma bardzo niewiele wspólnego ze zdolnością do zbiorów.

78.25 Pytający: W takim razie mówisz, że w wyniku polaryzacji świadomości, która nastąpiła później w ewolucji galaktycznej, że doświadczenia są znacznie bardziej, że tak powiem, głębokie lub głębsze na obu ścieżkach. Czy te doświadczenia są niezależne od tej drugiej ścieżki, czy też musi istnieć działanie poprzez wzmocnioną różnicę między biegunowością pozytywną i negatywną? A może możliwe jest doznanie tego doświadczenia po prostu na podstawie pojedynczej biegunowości? Trudno o to zapytać.

Ra: Jestem Ra. Zgadzamy się. Postaramy się wyłowić sedno Twojego zapytania z otaczającego go słownictwa.

Czwarta i piąta gęstość są całkiem niezależne, pozytywna polaryzacja działa bez potrzeby negatywnej i vice versa.

Należy zauważyć, że przy próbie wpłynięcia na kompleksy umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości przy wyborze biegunowości rozwija się sporo interakcji między tymi dwoma polarnościami.

W szóstej gęstości, gęstości jedności, pozytywna i negatywna ścieżka muszą się wzajemnie przenikać, ponieważ wszystko teraz musi być postrzegane jako miłość/światło i światło/miłość. Nie jest to trudne dla pozytywnej polaryzacji, która wysyła miłość i światło do wszystkich innych jaźni. Jest to na tyle wystarczająco trudne dla istot spolaryzowanych w służbie sobie, że w pewnym momencie negatywna polaryzacja zostaje porzucona.

90.6 Pytający: No cóż, jeśli populacja tej planety obecnie wygląda podobnie do bytów piątej gęstości, zastanawiałem się, dlaczego tak jest? Jeśli dobrze cię rozumiem, proces ewolucji normalnie polegałby na tym, że trzecia gęstość przypominałaby tę, z której wyewoluowała w drugiej gęstości, a następnie udoskonalałaby się w czwartej, a potem znowu w piątej stając się tym, jak wygląda populacja tej planety w trzeciej. Dlaczego ta planeta… Wydaje mi się, że ta planeta wyprzedza samą siebie w tym, jak wygląda kompleks umysłu/ciała/ducha, czy też kompleks ciała. Jaki jest tego powód?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest oparte na błędnym przekonaniu. Czy chcesz, abyśmy skomentowali, czy chcesz zadać ponownie pytanie?

90.7 Pytający: Proszę skomentować moje błędne przekonanie, jeśli to możliwe.

Ra: Jestem Ra. W piątej gęstości manifestacja kompleksu fizycznego jest coraz bardziej pod kontrolą kompleksu świadomego umysłu. Dlatego istota z piątej gęstości może rozpuścić jedną manifestację i stworzyć inną. W konsekwencji wybór istoty piątej gęstości lub kompleksu istot, które chcą komunikować się z waszymi ludźmi, będzie przypominał kompleksy fizyczne, chemiczne pojazdy żółtego promienia waszych ludzi.

Powrót do góry

Szósta

33.20 Pytający: Jako małe uzupełnienie do tego pytania: jak wyglądałyby promienie piątej i szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko w przybliżeniu. Mamy jednak nadzieję, że rozumiesz, powiedzmy, że istnieje wyraźna różnica w strukturze koloru każdej gęstości.

Piąta gęstość może być prawdopodobnie najlepiej opisana jako wyjątkowo biała w wibracji.

Szósta gęstość bieli, która zawiera złotą barwę, jak możecie ją postrzegać; te kolory mają związek z wtapianiem się w mądrość współczucia poznanego w czwartej gęstości, a następnie w szóstej z mieszaniem mądrości z powrotem w jednolite zrozumienie współczucia widzianego z mądrością. Ten złoty kolor nie należy do waszego spektrum, ale jest tym, co nazywasz żywym.

Możesz zadać pokrótce jeszcze jedno pytanie.

41.5 Pytający: Czy w swoim ostatnim stwierdzeniu miałeś na myśli, że istoty szóstej gęstości w rzeczywistości tworzą manifestację słońca w ich gęstości? Czy mógłbyś wyjaśnić, co przez to rozumiesz?

Ra: Jestem Ra. W tej gęstości niektóre istoty, których sposobem rozmnażania jest fuzja, mogą wybrać tę część doświadczenia jako część bytu ciała słonecznego. Zatem możecie myśleć o porcjach światła, które otrzymujecie, jak o potomstwie rozrodczego wyrazu miłości szóstej gęstości.

41.6 Pytający: Czy możesz zatem powiedzieć, że istoty szóstej gęstości używają tego mechanizmu, aby być bliżyszmi współ-Stwórcami z Nieskończonym Stwórcą?

Ra: Jestem Ra. Jest to dokładnie poprawne patrząc na ostatnie części szóstej gęstości poszukującej doświadczeń w gęstości przejściowej.

43.15 Pytający: Czy zatem zbiory szóstej gęstości są ściśle związane z kompleksem pamięci społecznej, ponieważ znowu, współczucie zostało zmieszane z powrotem za pomocą mądrości?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

43.24 Pytający: Po prostu próbuję prześledzić, można by powiedzieć, ewolucję tego katalizatora, który następnie, jak powiedziałeś, zmienia się w piątej gęstości. Równie dobrze mógłbym to dokończyć i zapytać, czy w szóstej gęstości spożywa się pokarm?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże natura tego pokarmu jest taka, że jest światłem i nie można jej opisać w żaden znaczący sposób, jeśli chodzi o treść twojego zapytania.

59.3 Pytający: Mam pytanie od Jima, które brzmi: „Myślę, że wniknąłem w tajemnicę mojej trwającej całe życie złości z powodu popełniania błędów. Myślę, że zawsze podświadomie zdawałem sobie sprawę z moich zdolności do opanowania nowych nauk, ale moje pragnienie pomyślnego zakończenia mojej misji na Ziemi zostało pobudzone przez grupę Oriona do irracjonalnej i destrukcyjnej złości, kiedy mi się coś nie udaje. Czy mógłbyś skomentować tę obserwację?”

Ra: Jestem Ra. Sugerowalibyśmy, że ponieważ istota ta jest świadoma swojej pozycji wędrowca, może również rozważyć, jakie decyzje przed wcieleniem podjął w odniesieniu do osobistej lub zorientowanej na siebie części wyboru, aby być tutaj w tym konkretnym czasie/przestrzeni. Ta istota jest świadoma, jak stwierdzono, że ma wielki potencjał, ale potencjał do czego? To jest pytanie poprzedzające wcielenie.

Praca szóstej gęstości polega na zjednoczeniu mądrości i współczucia. Ta istota obfituje w mądrość. Współczucie, które pragnie zrównoważyć, ma jako przeciwieństwo brak współczucia. W istocie bardziej świadomej wyraża się to lub objawia jako brak współczucia dla siebie. Uważamy, że jest to suma sugerowanych pomysłów do przemyśleń, które możemy obecnie zaoferować bez naruszania [wolnej woli].

64.6 Pytający: Czy mógłbyś opisać lub opowiedzieć mi o rytuałach lub technikach używanych przez Ra w poszukiwaniu kierunku służby?

Ra: Jestem Ra. Mówienie o tym, w czym działają kompleksy pamięci społecznej szóstej gęstości, aby się rozwijać, jest w najlepszym przypadku niewłaściwością w zwykłej komunikacji, ponieważ wiele traci się w przekazywaniu koncepcji od gęstości do gęstości, a dyskusja o szóstej gęstości jest nieuchronnie znacznie zniekształcona.*

Postaramy się jednak odpowiedzieć na Twoje pytanie, ponieważ jest ono pomocne, ponieważ pozwala nam raz jeszcze wyrazić całkowitą jedność stworzenia. Poszukujemy Stwórcy na poziomie wspólnego doświadczenia, do którego nie jesteście wtajemniczeni i zamiast otaczać się światłem, staliśmy się światłem. Rozumiemy, że nie ma innego materiału poza światłem. Nasze rytuały, jak możesz je nazwać, są nieskończenie subtelną kontynuacją procesów równoważenia, których teraz zaczynacie doświadczać.

Szukamy teraz już bez polaryzacji. W ten sposób nie wzywamy żadnej mocy z zewnątrz, ponieważ nasze poszukiwania zostały zinternalizowane, gdy staliśmy się światłem/miłością i miłością/światłem. Oto balans, którego szukamy, równowaga między współczuciem a mądrością, która coraz bardziej pozwala nam zrozumieć doświadczenie, abyśmy mogli zbliżyć się do jedności z Jedynym Stwórcą, którego tak radośnie szukamy.

Wasze rytuały na waszym poziomie postępu zawierają koncepcję polaryzacji, która jest najbardziej centralna w waszej konkretnej przestrzeni/czasie.

Jeśli masz konkretne pytania, możemy odpowiedzieć dalej.

       Następne 4 ⇒

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy