Prawo Jedności Kontakt z Ra: Konserwacja

Ukryj menu

Znaleziono 45 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Kontakt z Ra” ma 7 podkategorii.

Konserwacja

13.26 Pytający: Jest to zawsze dopuszczalne w każdej sesji. Zadam ostatnie pytanie. Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub ułatwiał komunikację?

Ra: Jestem Ra. Jest dobrze. Każdy jest bardzo sumienny. Kontynuujcie w ten sam sposób. Czy jest jakieś inne krótkie zapytanie?

21.29 Pytający: Chciałem tylko przeprosić za odrobinę zamieszania z mojej strony w kontynuowaniu tych drugich 25 000 lat.

Chciałbym tylko zapytać, czy jest coś, co mógłbym zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo? Mamy nadzieję, że druga sesja odbędzie się później.

Ra: Jestem Ra. Możesz zaobserwować niewielkie przesunięcie między książką, świecą i prostopadłością kadzielnicy. Nie jest to istotne, ale jak już powiedzieliśmy, skumulowane efekty nie są dobre dla tego instrumentu. Jesteście sumienni. Jest dobrze mieć drugą sesję, biorąc pod uwagę odpowiednie ćwiczenia i manipulację fizycznym kompleksem tego instrumentu.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

24.2 Pytający: Ona prosi, abyś, jeśli to możliwe, powodował kaszel instrumentu w odstępach czasu, to by jej pomogło. Czy to możliwe?

Ra: Jestem Ra. Przeprowadź ponownie zapytanie, określając interwał.

24.3 Pytający: Ona prosi, abyś wywołał kaszel instrumentu przynajmniej po każdej komunikacji. Czy to możliwe?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. [Kaszel]

24.5 Pytający: Czy mógłbyś sprawić by instrument zakaszlał?

Ra: [Kaszel.]

24.7 Pytający: Czy mógłbyś wywołać dla nas kolejny kaszel?

Ra: [Kaszel.]

24.15 Pytający: Po wywołaniu przez instrument kaszlu...

Ra: [Kaszel.]

24.18 Pytający: Jest jedna rzecz, która trochę mnie niepokoi, o której właśnie czytałem...

Ra: [Kaszel.]

24.21 Pytający: OK. Przepraszam, że zawracam głowę tego typu pytaniami…

Ra: [Kaszel.]

26.9 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu?

Ra: [Kaszel.]

26.14 Pytający: Czy mógłbyś wywołać kaszel instrumentu?

Ra: [Kaszel.]

26.29 Pytający: Czy mógłbyś wywołać kaszel instrumentu? A...

Ra: [Kaszel.]

26.37 Pytający: Dziękuję bardzo. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu?

Ra: [Kaszel.]

26.39 Pytający: Czy możesz sprawić, by instrument zakaszlał, zapytam o jedną - dwie szybkie rzeczy.

Ra: [Kaszel.]

28.12 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś spowodować kaszel instrumentu?

Ra: [Kaszel.]

28.17 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś sprawić, by instrument ponownie zakaszlał?

Ra: [Kaszel.]

44.1 Pytający: Instrument miał pewne pytanie co do jej witalności. Ciężko nam było to ocenić. Czy możesz to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy ten instrument i stwierdzamy, że możemy służyć pomocą bez naruszania [wolnej woli] ze względu na decyzję tego instrumentu o możliwie najbardziej dokładnej ocenie, a nie jak najbardziej pożądanej.

Byliśmy zaskoczeni, że byliśmy w stanie utrzymywać regularny kontakt podczas tego najbardziej intensywnego okresu ingerencji negatywnych wpływów. Transfery energii seksualnej w niektórych przypadkach dały temu instrumentowi dodatkowe, istotne zasoby, z których można czerpać. Jednakże w tej pracy tak nie jest i dlatego wola instrumentu kieruje jego cielesnym kompleksem. Ten instrument nie posiada oceny na temat tej służby. Zdolność woli, chociaż uznawana za najbardziej centralną i cenną, może w tym zastosowaniu spowodować poważne zniekształcenie kompleksu cielesnego instrumentu.

Zwracamy uwagę, że męczeństwo niekoniecznie jest pomocne. Prosimy, aby ten instrument zbadał te myśli, osądził i rozróżnił możliwą ich prawdziwość; a jeśli zostaną uznane za prawdziwe, sugerujemy, aby ten instrument przekazał grupie wsparcia zdolność oceny, której interesy są o wiele bardziej zrównoważone niż tego instrumentu. Pozwólcie, aby decyzje podejmowane były bez oczekiwania lub przywiązania do wyniku. Możemy powiedzieć, że nasze nadzieje na długotrwały kontakt za pośrednictwem tego instrumentu zależą od jej dojrzałej zdolności służenia innym jaźniom poprzez akceptację ich pomocy i pozostanie w ten sposób skutecznym narzędziem.

Chcemy podziekować pytającemu, że pozwolił nam odnieść się do tego punktu, gdyż zdawaliśmy sobie sprawę z wypaczeń spoczywających na osobie, której wola służenia nie jest regulowana wiedzą o ograniczeniach zniekształcenia kompleksu cielesnego.

44.2 Pytający: Czy mógłbyś zakończyć ten kontakt tak szybko, jak to konieczne, ponieważ nie jesteśmy obecnie świadomi poziomu witalności instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Używając waszych słów, nasze ręce są do pewnego stopnia związane. Ten instrument sięgnął do wewnętrznych rezerw, które są drogo okupione. Dlatego mamy zaszczyt/obowiązek używać tej energii najlepiej jak potrafimy. Kiedy opadnie z sił, z całą pewnością, jak zawsze, wyrazimy potrzebę zakończenia pracy. Jedynym sposobem uniknięcia tego dzielenia się służbą za wszelką cenę jest powstrzymanie się od pracy. To jest dylemat.

44.7 Pytający: Myślę, że dobrym pomysłem byłoby przerwanie kontaktu w tym momencie, aby umożliwić instrumentowi uzyskanie większej ilości energii, zanim będzie można kontynuować. To jest moja decyzja na ten moment. Bardzo chciałbym kontynuować kontakt, ale wydaje mi się, że chociaż nie potrafię określić poziomu instrumentu, instrument nie powinien już zużywać więcej energii.

Ra: Jestem Ra. Odpowiadamy na niezadane zapytanie. Jest to jednak bardzo istotne i dlatego prosimy o wybaczenie za to naruszenie. Energia tego instrumentu, przeznaczona tylko dla tego celu, została utracona. Możesz robić, co chcesz, ale taka jest natura przygotowania instrumentu do kontaktu i jest to jedyny powód, dla którego możemy go używać.

44.8 Pytający: Nie jestem pewien, czy w pełni cię zrozumiałem. Czy możesz to powiedzieć trochę inaczej? Czy mógłbyś to wyjaśnić dokładniej?

Ra: Jestem Ra. Każdy z was w tej pracy świadomie poświęcił egzystencję, której teraz doświadcza, służbie innym. Ten instrument udoskonalił to poświęcenie dzięki długiemu doświadczeniu z czanelingiem, jak to nazywacie, filozofii Konfederacji, jak możnaby powiedzieć. Tak więc, kiedy po raz pierwszy zetknęliśmy się z tym instrumentem, zaoferował on swoje istnienie nie tylko służbie innym jaźniom, ale także służbie poprzez komunikację tego rodzaju.

W miarę rozwoju tego kontaktu, to oddanie bytu stało się dość specyficzne. Tak więc, kiedy energia witalna zostanie poświęcona przez instrument naszej komunikacji, nawet gdyby nie nastąpiła praca, ta energia witalna zostanie utracona na rzecz codziennego doświadczenia tego instrumentu. W ten sposób wskazaliśmy, jak ważne jest uwolnienie woli instrumentu od procesu określania czasu pracy, ponieważ jeśli instrument pragnie kontaktu, energia jest gromadzona, a tym samym tracona dla zwykłych lub przyziemnych celów.

44.9 Pytający: W takim przypadku, ponieważ energia już została utracona, równie dobrze możemy kontynuować tę sesję i powinniśmy bardzo uważnie monitorować instrument i być jedynymi sędziami, kiedy sesje powinny się odbyć. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. To jest całkowicie poprawne. Determinacja tego instrumentu do kontynuowania kontaktu w tym okresie już przedłużyła okres niskiej energii.

44.13 Pytający: To, do czego staram się dojść w tej sesji, to wszelkie praktyki, które moglibyśmy wykonać, aby jak najlepiej zrewitalizować instrument, ponieważ konieczne będzie zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zrobić to w celu utrzymania naszych kontaktów. Czy możesz nam powiedzieć, co możemy najlepiej zrobić, aby zwiększyć żywotność instrumentu dla tych kontaktów?

Ra: Jestem Ra. Twoje doświadczenie było funkcją twojej zdolności kontaktu z inteligentną nieskończonością. Dlatego nie ma bezpośredniego wpływu na energię życiową tego instrumentu.

Mówiliśmy już o tym, co wspomaga ten instrument w energii witalnej: wrażliwość na piękno, śpiewanie muzyki sakralnej, medytacja i uwielbienie, dzielenie się sobą w swobodnie dawanej miłości w stosunkach społecznych lub seksualnych. Te rzeczy działają bezpośrednio na witalność. Ten instrument ma zniekształcenie w kierunku doceniania różnorodnych doświadczeń. To w mniej bezpośredni sposób wspomaga witalność.

45.1 Pytający: Czy mógłbyś oszacować stan fizyczny instrumentu do komunikacji teraz, gdy jest wypoczęty?

Ra: Jestem Ra. Stan tego instrumentu pod względem kompleksu cielesnego jest bardzo zły. Ten instrument nie jest wypoczęty. Niemniej jednak ten instrument był chętny do naszego kontaktu.

45.2 Pytający: Czy okres abstynencji od kontaktu pomógł w kondycji fizycznej instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Prawdopodobieństwo rozwoju tego, co można by nazwać chorobą o charakterze płucnym lub nerkowym tego instrumentu, było dość znaczące podczas naszego poprzedniego kontaktu. Uniknęliście możliwej poważnej fizycznej awarii kompleksu ciała tego instrumentu.

Należy zauważyć, że wasze wsparcie modlitewne było pomocne, podobnie jak niesłabnąca determinacja tego instrumentu, aby zaakceptować to, co na dłuższą metę było najlepsze, a tym samym zachować zalecane ćwiczenia bez nadmiernej niecierpliwości.

Należy ponadto zauważyć, że rzeczy, które pomagają temu instrumentowi, są pod pewnymi względami sprzeczne i wymagają równowagi. W ten sposób instrument ten jest wspomagany odpoczynkiem, ale także rozrywkami o charakterze aktywnym. Sprawia to to, że jest trudniej wspierać ten instrument. Jednakże gdy to już wiadomo, wyważenie może być łatwiejsze.

45.12 Pytający: Muszę tylko wiedzieć, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko w porządku, moi bracia.

46.1 Pytający: Czy moglibyśmy najpierw określić stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument wykazuje obecnie wyjątkowo niskią energię fizyczną i jest atakowany. Będzie to trwało przez kilka waszych tygodni. Jednakże energia życiowa tego instrumentu stopniowo wraca na swój poprzedni poziom.

46.6 Pytający: W tym momencie zapytałbym, czy powinniśmy zakończyć sesję z powodu niskiej witalności instrumentu, czy też nie ma to znaczenia z powodu poświęcenia się już tej sesji.

Ra: Jestem Ra. To drugie jest poprawne. Możesz kontynuować. Będziemy monitorować energię życiową tego instrumentu.

60.1 Pytający: Czy mógłbyś mi najpierw wskazać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

69.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

69.2 Pytający: Czy masz na myśli, że energia fizyczna jest całkowicie wyczerpana?

Ra: Jestem Ra. To prawda, chociaż mamy energię fizyczną przekazaną i dostępną dla tej pracy.

79.43 Pytający: Tylko czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest dobrze. Przez jakąś małą część waszej przyszłości dobrze byłoby, gdyby instrument nosił na rękach te pomoce, których zaniedbał używania. Doszło do urazu rąk i ramion i dlatego musieliśmy nieco skrócić tę pracę.

94.17 Pytający: Jakie było ostatnie słowo, które przekazał Ra? Nie dosłyszałem go.

Ra: Jestem Ra. Powiedzieliśmy kompleks wibracji dźwięku, stopa. Z powodu błysków bólu czasami jesteśmy mniej niż pewni w mowie. Droga jest jednak otwarta, a warunki do tej pracy pozostają dobre. Proszę kontynuować zapytanie, jeśli wystąpią jakiekolwiek trudności z transmisją.

97.14 Pytający: Czy—

Ra: W tym momencie przerwiemy, jeśli pytający będzie cierpliwy. Z gardłem instrumentu są dość poważne problemy. Postaramy się poprawić sytuację i zasugerować ponowne przejście Kręgu Jedności.

[Kaszel.]

[Kaszel.]

[Krąg Jedności został ponownie wykonany, a oddech wydalony dwie stopy nad głową instrumentu.]

Jestem Ra. Proszę kontynuuj.

97.19 Pytający: Dziękuję. Pomyślałem, że skrzydła u góry karty mogą wskazywać na ochronę ducha nad procesem ewolucji. Czy Ra skomentowałby to po spowodowaniu kaszlu u instrumentu?

Ra: [Kaszel.] Jestem Ra. Zakończymy tę sesję, ponieważ mamy znaczne trudności z używaniem współczulnego układu nerwowego, aby pomóc instrumentowi w dostarczaniu wystarczającej ilości powietrza do oddychania. Dlatego przedwcześnie sugerujemy zakończenie tej sesji.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

98.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Zwiększył się nieco fizyczny deficyt energii. Zniekształcenia energii życiowej są nieco lepsze.

98.15 Pytający: Zatem każdy kompleks umysłu/ciała/ducha może zachorować na raka w wyniku złości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

W tym czasie chcielibyśmy przełamać naszą rutynę, robiąc obserwację. Obserwujemy następujący zbieg okoliczności:

Po pierwsze, przekrwienie gardła tego instrumentu z powodu przepływu śluzu spowodowanego energetyczną reakcją alergiczną w tym momencie stało się takie, że możemy bezpiecznie przewidzieć, że wir prawdopodobieństwa/możliwości zbliża się do pewności, że w ciągu pół godziny będziemy potrzebować odejść od tej pracy.

Po drugie, jak zauważyliśmy powyżej, wibracje dźwięku wytwarzane przez jedno z urządzeń rejestrujących wibracje dźwięku były dla nas słyszalne. Jeśli ta grupa sobie tego życzy, może zdecydować się na sesje, które kończą się wkrótce po pojawieniu się tej wibracji dźwiękowej. Ta decyzja zapewni minimalne zniekształcenia wewnątrz instrumentu w kierunku dyskomfortu/komfortu w gardle, dopóki efekty magicznej pracy waszego towarzysza z piątej gęstości nie zostaną usunięte.

98.16 Pytający: Dla nas to zupełnie w porządku. Ten dźwięk pojawia się po czterdziestu pięciu minutach, ponieważ taśma ma czterdzieści pięć minut na stronie.

W takim razie zadałbym ostatnie pytanie: czy nowy stół, który Jim zbudował dla przyborów, jest w stanie je utrzymać, ponieważ da nam więcej miejsca do chodzenia wokół łóżka i czy lepiej pozostawić je w naturalnym stanie jak jest, czy pokryć olejem lnianym, lakierem lub farbą?

Ra: Jestem Ra. Oglądamy ten sprzęt. Śpiewa z radością. Sosna wibruje w chwale. Wiele inwestycji tej pracy w drewnie zostało wykonanych. To jest do przyjęcia. Możemy zasugerować, aby pozostawić go w takim stanie, w jakim jest lub natrzeć go olejem, który również łatwo ulega namagnesowaniu i w głębokim stopniu utrzymuje oferowane wibracje.

98.17 Pytający: Zastanawiałem się, czy to będzie odpowiedni moment na zakończenie, skoro jakiś czas temu magnetofon kliknął?

Ra: Jestem Ra. To jest kwestia Twojego rozeznania. Instrument pozostaje otwarty do naszego użytku, chociaż, jak zauważyliśmy, fizyczne zniekształcenia zaczynają się nasilać.

101.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Wszystkie poziomy energii instrumentu są nieco zmniejszone z powodu zniekształceń bólu fizycznego i niedawnego katalizatora mentalnego/emocjonalnego. Wydaje się jednak, że poziom energii może ulec poprawie w tak zwanej najbliższej przyszłości.

102.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Fizyczny deficyt energii tej istoty jest najbardziej znaczący z jakim się spotkaliśmy. Mentalne i mentalne/emocjonalne zniekształcenia są bliskie równowagi, a energia życiowa instrumentu jako całości jest zniekształcona w kierunku zdrowia lub siły/słabości z powodu woli instrumentu.

104.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Odczyty są nieco mniej zniekształcone w kierunku fizycznego bankructwa i utraty energii życiowej niż przy poprzednim pytaniu. W tych odczytach nadal istnieje znaczne zniekształcenie.

104.20 Pytający: Czterdzieści do sześćdzie… codziennie, raz dziennie, czy coś takiego?

Ra: Jestem Ra. Proszę wypuścić oddech ponad piersią tego instrumentu.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

104.21 Pytający: Czy to zadowalające?

Ra: Jestem Ra. Tak.

105.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Energie witalne tego instrumentu są w znacznie bardziej zniekształconym stanie niż w poprzednim pytaniu, a zdolności woli i wiary odzyskały swoje ważne miejsce w istnieniu i równowadze tej istoty. Fizyczny deficyt trwa nadal.

106.20 Pytający: Jestem w tym momencie dość zaniepokojony stanem instrumentu i muszę zapytać, czy jest coś, czego nie wziąłem pod uwagę w odniesieniu do stanu instrumentu? Cokolwiek, co moglibyśmy dla niej zrobić, aby poprawić jej stan, poza tym, co zostało już zalecone?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest tutaj z całego serca zorientowane na wsparcie. Postrzegajcie grupę jak tutaj: miejsce w czasie/przestrzeni. W tym prawdziwym domu zachowajcie zrelaksowane podejście. Śmiejcie się razem i znajdźcie radość w sobie i w sobie nawzajem. Wszystko inne jest w pełni zrealizowane lub zaplanowane do spełnienia.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy