Prawo Jedności Ra

Ukryj menu

Znaleziono 71 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Ra” ma 3 podkategorie.

Granice wiedzy Ra

81.16 Pytający: Ra stwierdza, że ma wiedzę tylko o tej oktawie, ale wydaje się, że Ra ma pełną wiedzę o tej oktawie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego tak jest?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, nie mamy pełnej wiedzy o tej oktawie. Istnieją części siódmej gęstości, które, chociaż opisane nam przez naszych nauczycieli, pozostają tajemnicze. Po drugie, doświadczyliśmy bardzo dużo dostępnego katalizatora uszlachetniania tej oktawy, a nasi nauczyciele pracowali z nami najdokładniej, abyśmy mogli być jednością ze wszystkim, co z kolei umożliwi nam ukończenie powrotu do wielkiej całości stworzenia.

81.17 Pytający: Zatem Ra posiada wiedzę od pierwszych początków tej oktawy poprzez swoje obecne doświadczenie jako, jak mógłbym nazwać, wiedzę bezpośrednią lub empiryczną poprzez komunikację z tymi przestrzeniami/czasami i czasami/przestrzeniami, ale jeszcze nie wyewoluował lub przeniknął do siódmego poziomu. Czy to z grubsza poprawne stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Tak.

81.18 Pytający: Dlaczego Ra nie ma żadnej wiedzy o tym, co było przed początkiem tej oktawy?

Ra: Jestem Ra. Porównajmy oktawy z wyspami. Możliwe, że mieszkańcy wyspy nie są sami na sferze planetarnej, ale jeśli nie wynaleziono pojazdu oceanicznego, w którym można przetrwać, prawdziwa wiedza o innych wyspach jest możliwa tylko wtedy, gdy jakaś istota pojawi się wśród wyspiarzy i powie: „Jestem z innego miejsca”. To jest przybliżona analogia. Jednakże mamy dowody tego rodzaju, zarówno wcześniejszego stworzenia, jak i przyszłego stworzenia, ponieważ w strumieniu przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni widzimy te pozornie niejednoczesne zdarzenia.

81.21 Pytający: Więc jakiej części tych galaktyk Ra jest świadomy? Czy Ra doświadczył świadomości w wielu innych z tych galaktyk?

Ra: Jestem Ra. Nie.

82.14 Pytający: Czy rzeczywiście to się stało w ten sposób na niektórych planetach lub na dużym procencie planet w pobliżu centrum tej galaktyki?

Ra: Jestem Ra. Nasza wiedza jest ograniczona. Znamy początek, ale nie możemy potwierdzić dokładnych doświadczeń tych rzeczy, które miały miejsce przed nami. Znasz naturę nauczania historycznego. Na naszym poziomie uczenia się/nauczania możemy spodziewać się niewielkich zniekształceń. Nie możemy jednak z całą pewnością powiedzieć, że nie ma zniekształceń, ponieważ mówimy o konkretnych zdarzeniach, których świadomie nie byliśmy częścią. Rozumiemy, że twoje przypuszczenie jest poprawne. Tak więc stawiamy hipotezę.

85.15 Pytający: Dziękuję. Czy używasz wszystkich słów w języku angielskim i, jeśli o to chodzi, wszystkich słów we wszystkich językach, które są obecnie używane na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Nie.

96.9 Pytający: Jak Ra może poznać wszystkie te informacje? To trochę nieistotne pytanie, ale jest dla mnie po prostu zdumiewające, że Ra jest w stanie poznać wszystkie te trywialne rzeczy. Co robisz, poruszasz się w czasie/przestrzeni i badasz problem, czy jak?

Ra: Jestem Ra. Twoje wcześniejsze przypuszczenie jest poprawne, drugie dla nas niezrozumiałe.

96.10 Pytający: Masz na myśli, że poruszasz się w czasie/przestrzeni i badasz sytuację w celu określenia problemu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak właśnie jest.

Powrót do góry

Historia Ra

14.19 Pytający: Na jakim poziomie gęstości jest Ra?

Ra: Jestem Ra. Jestem szóstej gęstości z silnym dążeniem do siódmej gęstości. Zbiory dla nas będą za około dwa i pół miliona waszych lat, a naszym pragnieniem jest być gotowym do zbioru, podczas gdy zbliża się ono do naszego kontinuum przestrzeni/czasu.

14.20 Pytający: I przygotowujecie się na zbiory poprzez najlepszą służbę, jaką możecie zapewnić. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne. Oferujemy Prawo Jedności, rozwiązywanie paradoksów, równoważenie miłości/światła i światła/miłości.

14.21 Pytający: Ile trwa jeden z waszych cykli?

Ra: Jestem Ra. Jeden z naszych cykli liczy siedem pięć zero, zero zero zero, zero zero zero [750 000 000], siedem pięć milionów [75 000 000] waszych lat.*

14.22 Pytający: 75 milionów?

Ra: Zgadza się.

16.21 Pytający: Czy możesz mi opowiedzieć o historii swojego kompleksu pamięci społecznej i o tym, jak stałeś się świadomy Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Ścieżka naszej nauki jest wyryta w chwili obecnej. Nie ma historii, jak rozumiemy waszą koncepcję. Wyobraź sobie krąg istnienia. Znamy alfę i omegę jako nieskończoną inteligencję. Krąg nigdy się nie kończy. Jest obecny.

Gęstości, przez które przeszliśmy w różnych punktach okręgu, odpowiadają charakterystyce cykli:

Pierwszy, cykl świadomości.

Drugi, cykl wzrostu.

Trzeci, cykl samoświadomości.

Czwarty, cykl miłości lub zrozumienia.

Piąty, cykl światła lub mądrości.

Szósty, cykl światło/miłość, miłość/światło lub jedność.

Siódmy, cykl bramy.

Ósmy, oktawa, która przechodzi w tajemnicę, której nie zgłębiliśmy.

41.26 Pytający: To może być zbyt długie pytanie jak na tę pracę, ale zadam je, a jeśli jest zbyt długie, możemy je kontynuować w późniejszym czasie.

Czy mógłbyś mi opowiedzieć o rozwoju kompleksu pamięci społecznej Ra od jego pierwszych początków i jakiego katalizatora użył, aby dostać się tam, gdzie się teraz znajduje, w aktywacji promieni? Czy to zbyt długie pytanie?

Ra: Jestem Ra. To pytanie nie wymaga długiej odpowiedzi, ponieważ my, którzy doświadczyliśmy gęstości wibracji na tej sferze planetarnej, którą nazywacie Wenus, mieliśmy szczęście, mogąc poruszać się w harmonii z wibracjami planety z harmonijnym przejściem do drugiej, trzeciej i czwartej i znacznie przyspieszone doświadczenie czwartej gęstości.

Spędziliśmy dużo czasu/przestrzeni, jeśli można tak powiedzieć, w piątej gęstości, równoważąc intensywne współczucie, którego nabraliśmy w czwartej gęstości. Ukończenie [nauki] znowu było harmonijne, a nasz kompleks pamięci społecznej, który najmocniej utrwalił się w czwartej gęstości, pozostał bardzo silny i pomocny.

Nasza praca w szóstej gęstości została również przyspieszona z powodu harmonii naszego kompleksu pamięci społecznej, dzięki czemu mogliśmy jako członkowie Konfederacji jeszcze szybciej zbliżyć się do przejścia do siódmej gęstości. Niemniej jednak, nasza harmonia jest bolesnym źródłem naiwności, jeśli chodzi o pracę z waszą planetą. Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

60.30 Pytający: Jaka to była cywilizacja, która pomogła Ra w użyciu kształtu piramidy, gdy Ra był w trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Wasi ludzie lubią nazewnictwo. Te istoty rozpoczęły swoją podróż z powrotem do Stwórcy i nie doświadczają już czasu.

76.11 Pytający: Zatem, ponieważ Ra wyewoluował początkowo na Wenus, Ra ma takie samo archetypowe pochodzenie jak to, którego doświadczamy tutaj. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

81.22 Pytający: Czy Ra ma jakiekolwiek doświadczenie, wiedzę lub podróżuje w takiej czy innej formie do którejkolwiek z tych innych galaktyk?

Ra: Jestem Ra. Tak.

81.23 Pytający: Tylko... to nieistotne, ale mniej więcej do ilu innych z tych galaktyk Ra, powiedzmy, podróżował?

Ra: Jestem Ra. Otworzyliśmy nasze serca w promieniowaniu miłości do całego stworzenia. Około 90 procent kreacji na pewnym poziomie jest świadomych wysyłania i jest w stanie odpowiedzieć. Wszystkie nieskończone Logosy są jednym w świadomości miłości. To jest ten rodzaj kontaktu, którym cieszymy się bardziej od podróży.

81.24 Pytający: Żebym tylko mógł się zorientować, o czym mówię, jakie są granice podróży Ra w sensie bezpośredniego doświadczania lub oglądania aktywności różnych miejsc? Czy to tylko w tej galaktyce, a jeśli tak, to jaka część tej galaktyki? A może zawiera jakieś inne galaktyki?

Ra: Jestem Ra. Chociaż byłoby możliwe, abyśmy poruszali się do woli w całym stworzeniu w obrębie tego Logosu – to znaczy w tak zwanej Galaktyce Drogi Mlecznej – przemieszczaliśmy się tam, gdzie byliśmy wzywani do służby; te miejsca są, powiedzmy, lokalne, włączając w to Alfa Centauri, planety waszego Układu Słonecznego, które nazywacie Słońcem, Cefeuszem i Zeta Reticuli. Przybyliśmy do tych sub-Logosów, będąc wezwani.

81.25 Pytający: Czy wezwanie w każdym przypadku pochodziło od istot z trzeciej gęstości, czy też było to wzywanie z dodatkowych lub innych gęstości?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie rzecz biorąc, to ostatnie przypuszczenie jest poprawne. W szczególnym przypadku sub-Logosu Słońca, trzecia gęstość jest gęstością wezwania.

81.26 Pytający: Ra nie przemieszczał się wtedy w żadnym momencie do jednej z pozostałych większych galaktyk. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

81.27 Pytający: Czy Ra ma wiedzę na przykład o jakiejkolwiek innej większej galaktyce lub świadomości lub czymkolwiek w tej galaktyce?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że mówisz o możliwości poznania innych głównych galaktyk. Są wędrowcy z innych głównych galaktyk, których przyciągają konkretne potrzeby pojedynczego wezwania. Są wśród naszego kompleksu pamięci społecznej tacy, którzy stali się wędrowcami w innych głównych galaktykach.

Tak więc istniała wiedza o innych głównych galaktykach, ponieważ dla kogoś, kogo osobowość, czyli kompleks umysłu/ciała/ducha, została skrystalizowana, wszechświat jest jednym miejscem i nie ma bariery w podróży.

Jednakże nasza interpretacja twojego zapytania była pytaniem dotyczącym kompleksu pamięci społecznej podróżującego do innej większej galaktyki. Nie zrobiliśmy tego ani nie kontemplujemy tego, bo możemy dotrzeć miłością poprzez nasze serca.

81.29 Pytający: Zastanawiałem się, czy w tym przypadku niektórzy wędrowcy z Ra udają się do innych głównych galaktyk (czyli opuszczają ten system ponad 200 miliardów gwiazd o soczewkowatym kształcie i udają się do innej gromady miliardów gwiazd i znajdując tam drogę do jakiejś planetarnej sytuacji), czy któryś z tych wędrowców napotkałby dualną biegunowość, którą mamy tutaj, zarówno biegunowość służenia sobie, jak i służenia innym?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

89.8 Pytający: Ile lat temu zakończyła się trzecia gęstość Ra?

Ra: Jestem Ra. Obliczenia niezbędne do ustalenia tego punktu są trudne, ponieważ tak wiele z tego, co nazywacie czasem, jest zajęte przed i po trzeciej gęstości, podczas gdy obserwujecie postęp czasu ze swojego punktu widzenia. Ogólnie możemy powiedzieć, że czas naszej radości z dokonywania wyboru był około 2,6 miliona waszych słonecznych lat w waszej przeszłości. Jednakże – poprawiamy ten instrument. Wasz termin to miliard, 2,6 miliarda waszych lat w waszej przeszłości. Jednakże ten czas, jak go nazywacie, nie ma znaczenia, ponieważ nasza przestrzeń/czas od tego czasu była doświadczana w sposób zupełnie niepodobny do waszego doświadczenia przestrzeni/czasu w trzeciej gęstości.

89.13 Pytający: Z jakiego powodu odeszliście?

Ra: Jestem Ra. Chcieliśmy służyć.

89.27 Pytający: Czy część populacji Ra została zebrana negatywnie pod koniec trzeciej gęstości Ra?

Ra: Jestem Ra. Nie mieliśmy negatywnego zbioru jako takiego, chociaż były dwie istoty, które zebrały się podczas trzeciej gęstości na ścieżce negatywnej lub ścieżce służby sobie. Byli jednak tacy na powierzchni planety podczas trzeciej gęstości, których wzorce wibracji były w zakresie negatywnym, ale nie dało się ich zebrać.

89.28 Pytający: Jaka była u Ra średnia całkowita populacja wcielona na Wenus w trzeciej gęstości, liczba?

Ra: Jestem Ra. Byliśmy małą populacją, która żyła w trudnych warunkach. Nasze zbiory to około 6 milionów 500 tysięcy kompleksów umysłu/ciała/ducha. Było około 32 milionów kompleksów umysłu/ciała/ducha powtarzających trzecią gęstość gdzie indziej.

89.29 Pytający: Jakie było nastawienie tuż przed zbiorem tych dających się zebrać istot Ra w stosunku do tych, którzy byli widocznie niezdolni do zbiorów?

Ra: Jestem Ra. Ci z nas, którzy mieli dar polaryzacji, odczuwali głębokie współczucie dla tych, którzy zdawali się mieszkać w ciemności. Ten opis jest najbardziej trafny, ponieważ nasza planeta była mocno jasną planetą w sensie fizycznym.

Podjęto wszelkie próby, aby dotrzeć z tym, co wydaje się być potrzebne. Jednakże ci, którzy są na pozytywnej ścieżce, mają komfort towarzystwa, a my z Ra poświęciliśmy wiele naszej uwagi możliwościom osiągnięcia duchowego lub metafizycznego stanu adepta lub pracy w promieniu indygo, poprzez związki z innymi jaźniami. W związku z tym współczucie dla tych w ciemności zostało zrównoważone przez docenienie światła.

89.31 Pytający: Jakich technik użyły dwie negatywnie zebrane istoty do negatywnej polaryzacji na tak pozytywnie spolaryzowanej planecie?

Ra: Jestem Ra. W obu przypadkach zastosowano technikę kontroli nad innymi oraz dominacji aż do śmierci fizycznej. Pod wpływem planetarnym, nieprzyzwyczajonym do rzezi, istoty te były w stanie spolaryzować się w ten sposób. W waszym środowisku trzeciej gęstości w czasie waszego doświadczania, takie istoty byłyby uważane za, powiedzmy, bezwzględnych despotów, którzy prowadzili świętą wojnę.

89.32 Pytający: Czy te dwie istoty ewoluowały z drugiej gęstości planety Wenus wraz z resztą populacji Wenus, która stała się Ra, z drugiej gęstości do trzeciej?

Ra: Jestem Ra. Nie.

89.33 Pytający: Skąd pochodziły dwie istoty, o których mówisz?

Ra: Jestem Ra. Istoty te były wędrowcami z wczesnej pozytywnej piątej gęstości.

89.34 Pytający: A jednak, chociaż ewoluowali już przez pozytywną czwartą gęstość, to, powiedzmy, odwrócili polaryzację w reinkarnacji w trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

89.35 Pytający: Co było katalizatorem ich zmiany?

Ra: Jestem Ra. W naszych ludziach było coś, co z punktu widzenia mądrości można uznać za nadmiar miłości. Te istoty patrzyły na tych, którzy wciąż są w ciemności i widzieli, że ci o neutralnym lub nieco negatywnym punkcie widzenia uważały taką harmonię za, powiedzmy, obrzydliwą. Wędrowcy czuli, że sposób poszukiwania miłości bardziej zorientowany na mądrość może być bardziej atrakcyjny dla tych, którzy są w ciemności.

Pracę rozpoczęła pierwsza istota. Szybko druga znalazła pierwszą. Te istoty zgodziły się służyć razem i tak też zrobiły, wychwalając Jednego Stwórcę, ale nie tak, jak zamierzały. Wkrótce zebrali się wokół nich ci, którym łatwo było uwierzyć, że szereg konkretnej wiedzy i mądrości przybliży człowieka do Stwórcy.

Końcem tego było przejście wędrowców do negatywnej czwartej gęstości, które miały dużą moc osobowości, oraz niewielkie pogłębienie ujemnie spolaryzowanego elementu u tych, którzy nie spolaryzowali się pozytywnie. Nie było negatywnych zbiorów jako takich.

89.36 Pytający: Jaki był powód wędrówki tych dwóch wędrowców i czy byli to mężczyzna i kobieta?

Ra: Jestem Ra. Wszyscy wędrowcy przychodzą z pomocą w służeniu Stwórcy, każdy na swój sposób. Wędrowcy, o których mówiliśmy, rzeczywiście byli wcielonymi mężczyzną i kobietą, ponieważ jest to zdecydowanie najskuteczniejszy system partnerstwa.

89.37 Pytający: Zgaduję, że jedna z tych istot nie byłaby tą, która była tu naszym towarzyszem od jakiegoś czasu podczas naszych sesji, prawda?

Ra: Jestem Ra. Nie.

89.38 Pytający: Więc z tego, co mówisz, domyślam się, że ci wędrowcy powrócili lub wędrowali do trzeciej gęstości Ra, aby być może zasiać większą mądrość w tym, co postrzegali jako nadmiar współczucia w kulturze Ra. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to niesłuszne w tym sensie, że przed wcieleniem wędrowcy chcieli jedynie pomagać w służbie innym. Zapytanie ma słuszność, gdy patrzy się na niego z punktu widzenia wędrowców w tym wcieleniu.

89.39 Pytający: Po prostu nie rozumiem, dlaczego myśleli, że planeta, która radziła sobie tak dobrze jak Ra, z tego co wiem, potrzebowałaby wędrowców, aby pomóc przy zbiorach. Czy było to na wczesnym etapie trzeciej gęstości Ra?

Ra: Jestem Ra. To było w drugim cyklu 25 000 lat. Mieliśmy żniwo sześciu z trzydziestu, mówiąc z grubsza, milionów kompleksów umysłu/ciała/ducha, mniej niż 20%. Wędrowcy są zawsze przyciągani do tego, jaki procent jeszcze się nie spolaryzował i przychodzą, gdy ktoś wzywa. Było wezwanie od tych, którzy nie byli pozytywnie spolaryzowani jako tacy, ale którzy starali się być pozytywnie spolaryzowani i szukali mądrości, odczuwając współczucie innych jaźni na Wenus jako samozadowolenie lub litość wobec innych jaźni.

89.40 Pytający: Jakie było nastawienie tych dwóch istot po tym, jak przeszli do negatywu czwartej gęstości i po usunięciu zasłony zdali sobie sprawę, że zmienili biegunowość?

Ra: Jestem Ra. Byli zakłopotani.

89.41 Pytający: Czy dalej dążyli do negatywnej polaryzacji dla negatywnego zbioru piątej gęstości, czy też zrobili coś innego?

Ra: Jestem Ra. Pracowali z negatywem czwartej gęstości przez pewien czas, aż w jej ramach, wcześniej wyuczone wzorce jaźni zostały odtworzone i polaryzacja została z wielkim wysiłkiem odwrócona. Było wiele pozytywnych prac czwartej gęstości do odtworzenia.

89.42 Pytający: Skąd Ra jest świadomy tych informacji? W jaki sposób Ra zna dokładną orientację tych dwóch istot w negatywnej czwartej gęstości, itd.?

Ra: Jestem Ra. Te istoty dołączyły do Ra w pozytywnej czwartej gęstości przez część cyklu, którego doświadczyliśmy.

89.43 Pytający: Zakładam więc, że przyszli późno. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

Powrót do góry

Praca Ra na Ziemi

1.3 Pytający: Słyszałem o nazwie „Ra” w związku z Egipcjanami. Czy jesteś w jakikolwiek sposób powiązany z tym Ra?

Ra: Jestem Ra. Tak, pozwiązanie jest poprawne. Czy możemy to wyjaśnić?

1.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi trochę więcej szczegółów na temat twojej roli wśród Egipcjan?

Ra: Jestem Ra. Tożsamość wibracji Ra jest naszą tożsamością. Jako grupa, lub jak możnaby to nazwać, kompleks pamięci społecznej, nawiązaliśmy kontakt z rasą na waszej planecie, którą nazywacie Egipcjanami. Inni z naszej gęstości nawiązali kontakt w tym samym czasie w Ameryce Południowej, a tak zwane „zaginione miasta” były ich próbami wniesienia wkładu do Prawa Jedności.

Rozmawialiśmy z tym, który usłyszał, zrozumiał i był w stanie ogłosić Prawo Jedności. Jednakże kapłani i ludzie tamtej epoki szybko zniekształcili nasze przesłanie, okradając je z, powiedzmy, współczucia, które to jest nieodłączną cechą jedności. Skoro zawiera wszystko, nie może niczym gardzić.

Gdy nie byliśmy w stanie dłużej dysponować odpowiednimi kanałami, za pomocą których można by wyrażać Prawo Jedności, wycofaliśmy się z tej obłudnej pozycji, w której pozwoliliśmy się znaleźć. A inne mity, jak możemy je nazwać, inne zrozumienie, które dotyczyło polaryzacji i rzeczy waszego kompleksu wibracyjnego, ponownie wygrały w tym szczególnym kompleksie społecznym.

Czy stanowi to wystarczającą ilość informacji, czy możemy mówić dalej?

2.2 Pytający: Czy mógłbyś nam powiedzieć coś o swoim tle historycznym, o swoich wcześniejszych czasach w iluzji, być może o twojej inkarnacji na tej planecie, o której mówiłeś wcześniej oraz o kontaktach z wcześniejszymi rasami na tej planecie? Wtedy mielibyśmy od czego zacząć pisząc tę książkę.

Ra: Jestem Ra. Zdajemy sobie sprawę, że twój umysł/ciało oblicza właściwą metodę wykonania zadania stworzenia instrumentu nauczania/uczenia się. Zdajemy sobie sprawę, że znajdujesz nasze wcielenie, jak to nazywasz, interesującym. Czekaliśmy na drugie pytanie, aby podkreślić, że czas/przestrzeń kilku tysięcy waszych lat to powierzchowne zainteresowanie. Tak więc, przekazując te informacje, prosimy, aby należycie nie akcentowano naszych doświadczeń w waszej lokalnej przestrzeni/czasie. Nauczanie/uczenie się, za które odpowiadamy, jest raczej filozoficzne niż historyczne. Teraz zajmiemy się twoją prośbą, która jest nieszkodliwa, jeśli zostanie odpowiednio oceniona.

Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy jedenaście tysięcy lat temu przybyli do dwóch z waszych kultur planetarnych, które w tamtym czasie były blisko związane ze stworzeniem Jednego Stwórcy. To było nasze naiwne przekonanie, że możemy nauczać/uczyć się poprzez bezpośredni kontakt, a zniekształcenia wolnej woli poszczególnych uczuć lub osobowości nie były zagrożone, jak sądziliśmy, zakłóceniem, ponieważ te kultury były już blisko związane z wszechogarniającą wiarą w żywotność lub świadomość wszystkiego.

Przyszliśmy i zostaliśmy powitani przez ludzi, którym chcieliśmy służyć. Próbowaliśmy im pomóc technicznymi sposobami związanymi z leczeniem zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha poprzez użycie kryształu odpowiedniego do zniekształcenia, umieszczonego w odpowiednich seriach stosunków materiału czasu/przestrzeni. W ten sposób powstały piramidy.

Okazało się, że technologia ta była głównie zarezerwowana dla osób ze skutecznym zniekształceniem umysłu/ciała w kierunku władzy. Nie było to intencją Prawa Jedności. Opuściliśmy waszych ludzi. Grupa, która miała pracować z ludźmi z obszaru Ameryki Południowej, jak nazywacie tę część waszej sfery, nie poddała się tak łatwo. Oni wrócili. My nie. Jednakże nigdy nie opuściliśmy waszych wibracji z powodu naszej odpowiedzialności za zmiany w świadomości, które najpierw spowodowaliśmy, a potem odkryliśmy, że zostały zniekształcone w sposób, niezwiązany z Prawem Jedności. Próbowaliśmy skontaktować się z władcami ziemi, do której przybyliśmy, tej, którą nazywacie Egiptem lub na niektórych obszarach, Ziemią Świętą.

W osiemnastej dynastii, jak jest to znane w waszych zapisach zniekształceń przestrzeni/czasu, byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem, jakbyście go nazywali. Mężczyzna miał niewielkie doświadczenie życiowe na waszym planie i był... jak nazwałby ten instrument, wędrowcem. W ten sposób ten kompleks umysłu/ciała/ducha otrzymał nasze zniekształcenia komunikacyjne i był w stanie połączyć swoje zniekształcenia z naszymi.

Ta młoda istota otrzymała wibracyjny kompleks dźwiękowy, który wibrował na cześć boga dobrobytu, jak ten kompleks umysłu/ciała, który nazywamy dla wygody intrumentem, nazwałby „Amonem”. Istota ta zdecydowała, że to imię, będące na cześć jednego z wielu bogów, było nie do przyjęcia i nie mogło zostać włączone do jego dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. W ten sposób zmienił swoje imię na takie, które uhonorowało dysk słoneczny. To zniekształcenie, zwane „Aten”, było bliskim zniekształceniem dla naszej rzeczywistości, jak rozumiemy naszą własną naturę zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Jednakże nie jest to całkowicie zgodne z zamierzonym nauczaniem/uczeniem, które zostało wysłane. Istota ta, Echnaton, przekonała się, że wibracja Jedości była prawdziwą wibracją duchową i dlatego ustanowiła Prawo Jedności.

Jednakże przekonania tej istoty zostały zaakceptowane przez bardzo niewielu. Jego kapłani udawali, że służą, bez duchowego zniekształcenia w kierunku poszukiwaniania. Ludzie kontynuowałi swoje wierzenia. Kiedy ta istota nie była już w tej gęstości, spolaryzowana wiara w wielu bogów ponownie wyszła na pierwszy plan i trwała, dopóki ten znany jako Mahomet nie przyniósł ludziom bardziej zrozumiałego zniekształcenia relacji umysłu/ciała/ducha.

Czy masz w tym momencie bardziej szczegółowe pytanie?

6.4 Pytający: On mnie zrozumie. Będziemy bardzo ostrożni, aby całkowicie poinformować Toma przed jego przybyciem. Bardzo Ci dziękuję.

Wydaje mi się, że może to być odpowiedni moment, abyś przedstawił trochę więcej twojego historycznego tła, być może informacje związane z tym, skąd przybyłeś przed zaangażowaniem się w planetę Ziemię, jeśli to możliwe.

Ra: Jestem Ra. Jestem, wraz z kompleksem pamięci społecznej, którego jestem częścią, jednym z tych, którzy podróżowali na zewnątrz z innej planety w twoim własnym Układzie Słonecznym, jak by to nazwała ta istota. Planetą, która miała wpływ była tą, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszej miary. Kiedy byliśmy w szóstym wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak byście to nazwali, złote. Byliśmy wysocy i nieco delikatni. Okrycie naszego ciała fizycznego, które nazywacie powłoką, miało złoty połysk.*

W tej formie zdecydowaliśmy się przybyć do waszych ludzi. Wasi ludzie w tamtym czasie różnili się od nas wyglądem fizycznym, jak można to nazwać. W związku z tym nie zmieszaliśmy się dobrze z populacją i oczywiście byliśmy inni niż oni. Zatem nasza wizyta była stosunkowo krótka, ponieważ znaleźliśmy się w obłudnej pozycji bycia uznanym za innych niż wasze inne jaźnie. To był czas, w którym budowaliśmy konstrukcje, którym okazujesz zainteresowanie.

6.5 Pytający: Jak przybyliście z Wenus na tę planetę?

Ra: Użyliśmy myśli.

6.6 Pytający: Czy byłoby możliwe zabranie jednego z ówczesnych ludzi z naszej planety i umieszczenie go na Wenus? Czy przeżyłby? Czy warunki były bardzo [niesłyszalne]?

Ra: Warunki trzeciej gęstości nie są gościnne dla form życia waszych ludzi. Piąty i szósty wymiar tej sfery planetarnej całkiem sprzyja rozwojowi/uczeniu się/nauczaniu.

6.7 Pytający: Jak udało ci się dokonać przejścia z Wenus, i zakładam, że z szóstego wymiaru, który - czy byłby niewidoczny, kiedy dotarłeś tutaj? Czy musiałeś zmienić swoje rozmiary, aby chodzić po ziemi?

Ra: Przypomnij sobie o ćwiczeniach wiatru. Rozpad w nicość jest rozpadem w jedność, ponieważ nie ma nicości. Od szóstego wymiaru jesteśmy w stanie manipulować myślą inteligentną nieskończonością obecną w każdej cząstce światła lub zniekształconym świetle, tak abyśmy mogli ubrać się w replikę naszego kompleksu umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości widocznego w trzeciej gęstości. Rada, która strzeże tej planety, pozwoliła nam na ten eksperyment.

6.21 Pytający: Statek w kształcie dysku, który nazywamy UFO, ma... mówi się, że niektóre pochodzą prawdopodobnie z planety Wenus. Czy któryś z nich mógł być waszym statkiem?

Ra: Jestem Ra. Używaliśmy kryształów do wielu celów. Statek, o którym mówisz, nie był przez nas wykorzystany w waszym teraźniejszym kompleksie pamięci czasu/przestrzeni. Jednakże w przeszłości waszej iluzji, używaliśmy kryształów i kształtu dzwonu.

6.22 Pytający: Ile lat temu przylecieliście tutaj statkiem w kształcie dzwonu?

Ra: Jestem Ra. Odwiedziliśmy wasze ludy osiemnaście tysięcy [18 000] lat temu i nie wylądowaliśmy; ponownie jedenaście tysięcy [11 000] lat temu.

14.5 Pytający: Czy egipska wizyta sprzed 11 000 lat była jedyną, w której rzeczywiście chodziłeś po ziemi?

Ra: Jestem Ra. Rozumiem, że twoje pytanie zostało zniekształcone w kierunku jaźni, a nie innych jaźni. My, członkowie kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, chodziliśmy między wami tylko w tamtym czasie.

14.20 Pytający: I przygotowujecie się na zbiory poprzez najlepszą służbę, jaką możecie zapewnić. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne. Oferujemy Prawo Jedności, rozwiązywanie paradoksów, równoważenie miłości/światła i światła/miłości.

14.23 Pytający: Czy w swojej służbie w przekazywaniu Prawa Jedności pracujesz obecnie z jakąkolwiek planetą inną niż Ziemia, czy tylko z Ziemią?

Ra: Jestem Ra. Obecnie pracujemy tylko z tą sferą planetarną.

14.24 Pytający: Powiedziałeś, że zostałeś wezwany przez 352 000 ziemskich istot. Czy to oznacza, że ta liczba jest liczbą, która zrozumie i zaakceptuje Prawo Jedności? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy oszacować poprawności Twojego stwierdzenia, ponieważ ci, którzy wzywają, nie zawsze są w stanie zrozumieć odpowiedź na swoje wezwanie. Co więcej, ci, którzy wcześniej nie wzywali, mogą z wielką traumą odkryć odpowiedzi na wezwanie niemal jednocześnie ze swoim późniejszym wezwaniem. Nie ma czasu/miejsca w wezwaniu. Dlatego nie możemy oszacować liczby waszych kompleksów umysłu/ciała/ducha, które w waszym zniekształceniu kontinuum przestrzeni/czasu usłyszą i zrozumieją.

14.25 Pytający: Jak wykonujecie swoją normalną służbę? Jak zazwyczaj przekazywaliście Prawo Jedności przez ostatnie 2300 lat?* Jak zazwyczaj przekazywaliście je ludziom na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Korzystaliśmy z kanałów takich jak ten, ale w większości przypadków są one inspirowane snami i wizjami, nie będąc świadomymi naszej tożsamości lub istnienia. Ta konkretna grupa została specjalnie przeszkolona, aby rozpoznawać taki kontakt. To sprawia, że ta grupa jest w stanie być świadomą ogniskowego lub wibracyjnego źródła informacji.

14.26 Pytający: Kiedy kontaktujecie się z istotami w ich snach lub w innych sytuacjach, zakładam, że te istoty muszą najpierw poszukiwać w kierunku Prawa Jedności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Na przykład istoty narodu egipskiego były w stanie panteizmu, jak można nazwać zniekształcenie w kierunku oddzielnego kultu różnych części Stwórcy. Udało nam się skontaktować z kimś, kto był zorientowany na Jednego.

23.1 Pytający: Mówiłeś wczoraj o pierwszym kontakcie Konfederacji, który miał miejsce podczas naszego trzeciego głównego cyklu. Powiedziałeś, że pojawiliście się na niebie nad Egiptem w mniej więcej tym samym czasie, gdy pomoc została po raz pierwszy udzielona Atlantydzie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego udaliście się do Egiptu i jakie było wasze, powiedzmy, nastawienie i sposób myślenia, kiedy po raz pierwszy przybyliście do Egiptu?

Ra: Jestem Ra. W czasie, o którym mówisz, byli tacy, którzy zdecydowali się oddawać cześć bogu słońca o jastrzębiej głowie, którego znacie jako kompleks wibracyjny dźwięku „Horus”. Ten kompleks wibracyjny dźwięku przejął inne kompleksy wibracyjne dźwięku, a obiektem kultu był dysk słoneczny przedstawiony w pewnym zniekształceniu.

Przyciągnęło nas, aby spędzić trochę czasu, jakbyście to nazwali, na studiowaniu ludzi w celu znalezienia poważnego zainteresowania poszukiwaniem, w którym moglibyśmy pomóc bez naruszania prawa. Odkryliśmy, że w tamtym czasie kompleks społeczny był dość wewnętrznie sprzeczny w swoich tak zwanych wierzeniach religijnych i dlatego nie było odpowiedniego wezwania dla naszej wibracji. Tak więc w tym czasie, który znacie jako około osiemnaście tysięcy [18 000] lat w waszej przeszłości, odeszliśmy bez podjęcia działań.

23.2 Pytający: Powiedziałeś wczoraj, że pojawiliście się wówczas na niebie nad Egiptem. Czy egipskie istoty były w stanie zobaczyć was na swoim niebie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

23.3 Pytający: Co zobaczyli i jak to wpłynęło na ich postawy?

Ra: Jestem Ra. Widzieli coś, co można by nazwać statkiem w kształcie dzwonu o napędzie kryształowym.

Nie miało to na nich wpływu, ponieważ byli głęboko przekonani, że wiele cudownych rzeczy dzieje się jako normalna część świata, jak byście to nazwali, w którym wiele, wiele bóstw miało potężną kontrolę nad wydarzeniami nadprzyrodzonymi.

23.4 Pytający: Czy mieliście powód, by być dla nich bardziej widoczni niż niewidzialni?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

23.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego byliście dla nich widoczni?

Ra: Jestem Ra. Pozwoliliśmy na widoczność, ponieważ nie robiło to żadnej różnicy.

23.6 Pytający: Rozumiem. Wtedy w tamtym czasie nie skontaktowaliście się z nimi. Czy możesz mi odpowiedzieć tak samo... odpowiedzieć na te same pytania, które właśnie zadałem w odniesieniu do waszej kolejnej próby skontaktowania się z Egipcjanami?

Ra: Jestem Ra. Następna próba została przedłużona. Miała miejsce przez pewien okres czasu. Osią naszych wysiłków była decyzja z naszej strony, że istnieje wystarczające wezwanie, by próbować kroczyć wśród waszych ludzi jak bracia.

Przedstawiliśmy ten plan Radzie Saturna, ofiarując się jako wędrowcy zorientowani na służbę, którzy lądują bezpośrednio na płaszczyznach wewnętrznych bez procesów inkarnacyjnych. W ten sposób wyłoniliśmy się lub zmaterializowaliśmy w kompleksach fizyko-chemicznych reprezentujących jak najbliżej naszą naturę, a wysiłek ten polegał na tym, aby wyglądać jak bracia i spędzać ograniczoną ilość czasu jako nauczyciele Prawa Jedności, ponieważ zainteresowanie ciałem słonecznym było coraz większe, a to wibruje zgodnie z naszymi szczególnymi zniekształceniami.

Odkryliśmy, że na każde słowo, które mogliśmy wypowiedzieć, przypadało trzydzieści wrażeń, które wywieraliśmy samym naszym istnieniem, co zdezorientowało istoty, którym przyszliśmy służyć. Po krótkim czasie odsunęliśmy się od tych istot i spędziliśmy dużo czasu próbując zrozumieć, jak najlepiej służyć tym, którym ofiarowaliśmy się w miłości/świetle.

Ci, którzy mieli kontakt z tym geograficznym bytem, który znacie jako Atlantyda, wyobrazili sobie potencjały uzdrawiania przy użyciu bytów w kształcie piramid. Rozważając to i dokonując korekt ze względu na różnice w kompleksach zniekształceń dwóch kultur geograficznych, jak je nazywacie, ponownie stanęliśmy przed Radą, oferując Radzie ten plan jako pomoc w uzdrowieniu i w długowieczności tych, którzy żyli na obszarze znanym jako Egipt. W ten sposób mieliśmy nadzieję ułatwić proces uczenia się, a także zaoferować filozofię wyrażającą Prawo Jedności. Rada ponownie wydała zgodę.

Około jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu weszliśmy poprzez formę myślową do waszego - poprawiamy ten instrument. Czasami mamy trudności z powodu niskiej witalności. Około osiem pięć zero zero [8500] lat temu, uważnie rozważając te koncepcje, wróciliśmy, nigdy nie opuszczając w myślach, do obszarów myślokształtu waszego wibracyjnego kompleksu planetarnego i rozważaliśmy przez kilka waszych lat, wg tego jak mierzycie czas, jak właściwie zbudować te konstrukcje.

Pierwsza, Wielka Piramida, powstała około sześciu tysięcy [6000] waszych lat temu. Następnie, po kolei, po wykonaniu przy pomocy myśli budowli lub architektury Wielkiej Piramidy, używaliśmy więcej, powiedzmy, materiału lokalnego lub ziemskiego, a nie materiału myślowego, do budowy pozostałych konstrukcji piramidalnych. Trwało to przez około tysiąc pięćset [1500] waszych lat.

W międzyczasie przekazywano informacje dotyczące inicjacji i uzdrawiania kryształami. Ten znany jako „Echnaton” był w stanie dostrzec tę informację bez znaczących zniekształceń i przez pewien czas poruszał, powiedzmy, niebo i ziemię, aby wprowadzić Prawo Jedności i uporządkować kapłaństwo tych struktur zgodnie ze zniekształceniami inicjacji i prawdziwego współczującego uzdrawiania. To nie miało być długotrwałe.

W momencie fizycznego rozpadu tej istoty na waszym planie fizycznym trzeciej gęstości, jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze nauki zostały szybko wypaczone, a nasze struktury ponownie powróciły do użytku przez tak zwaną „arystokrację”, czyli tych ze zniekształceniami w kierunku władzy.

23.8 Pytający: Kiedy zaczeliście budować piramidę w Gizie za pomocą myśli, czy mieliście wtedy kontakt z wcielonymi Egipcjanami i czy oni obserwowali tą budowę?

Ra: Jestem Ra. W tym czasie nie byliśmy w bliskim kontakcie z wcielonymi istotami na waszej płaszczyźnie. Odpowiadaliśmy na ogólne wezwanie wystarczającej ilości energii w tym konkretnym miejscu, zasługujące na działanie. Wysłaliśmy myśli do wszystkich, którzy szukali naszych informacji.

Pojawienie się piramidy było ogromnym zaskoczeniem. Została jednak starannie zaprojektowana, aby zbiegać się z wcieleniem tego znanego jako wielki architekt. Ta istota została później przekształcona w bóstwo, częściowo z powodu tego zdarzenia.

23.9 Pytający: Jakie imię nadali temu bóstwu?

Ra: Jestem Ra. To bóstwo miało kompleks wibracji dźwiękowych Imhotep.

23.10 Pytający: Dziękuję. Zatem, jako ogólny sukces, co w ogóle możesz powiedzieć o względnym sukcesie piramidy? Rozumiem, że to było... piramidy w tym celu były w zasadzie nieskuteczne, ponieważ nie spowodowały wzrostu świadomości, na który mieliście nadzieję, ale musiał być jakiś sukces. Możesz mi o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Prosimy was, abyście pamiętali, że należymy do Braci i Sióstr od Smutku. Kiedy ktoś został uratowany od tego smutku do wizji Jednego Stwórcy, wtedy nie ma pojęcia porażki.

Naszą trudnością był zaszczyt/odpowiedzialność za naprawienie zniekształceń Prawa Jedności, które wystąpiły podczas naszych prób pomocy tym istotom. Zniekształcenia są postrzegane raczej jako odpowiedzialność niż porażki; ci nieliczni, którzy zostali zainspirowani do poszukiwania, to jedyny powód dla którego podjęliśmy tę próbę.

W ten sposób znaleźlibyśmy się w pozycji paradoksu, ponieważ widząc oświecenie odczuwaliśmy sukces, a gdy inni stawali się bardziej smutni i zdezorientowani, odczuwaliśmy porażkę. To są wasze określenia. Nieustannie staramy się służyć.

23.19 Pytający: To głupie pytanie, ale był film zatytułowany “Bitwa wśród gwiazd”. Nie wiem, czy go znasz, czy nie. Zgaduję, że znasz. Wyglądało na to, że scenariusz zawiera to, o czym nam mówisz. Czy to jest poprawne? Czy wiesz coś o tym?

Ra: Jestem Ra. Ten szczególny twór waszych istot miał pewne zniekształcenia Prawa Jedności i jego scenariusza na waszej fizycznej płaszczyźnie. Zgadza się.

Jestem Ra. Opuszczam teraz ten instrument. Zostawiam każdego z was w miłości i świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Stwórcy. Adonai.

26.10 Pytający: Dziękuję. Czy ty komunikowałeś się w ostatnich czasach z którąkolwiek z naszych populacji w stanie inkarnacji trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Proszę powtórzyć, określając „ostatnie czasy” i zaimek „ty”.

26.11 Pytający: Czy Ra porozumiewał się z którąkolwiek z naszych populacji w tym stuleciu, powiedzmy w ostatnich osiemdziesięciu latach?

Ra: Jestem Ra. Nie.

48.3 Pytający: Dziękuję. Gdybyś ty, Ra, jako zindywidualizowana istota inkarnował się teraz na Ziemi z pełną świadomością i pamięcią tego, co wiesz teraz, jaki byłby twój cel w tym czasie na Ziemi, jeśli chodzi o działania?

Ra: Jestem Ra. Zapytanie sugeruje to, czego nauczyliśmy się, co jest niepraktyczne. Jednak gdybyśmy znowu byli na tyle naiwni, by myśleć, że nasza fizyczna obecność byłaby bardziej skuteczna niż ta miłość/światło, które wysyłamy waszym ludziom i skarb tego kontaktu, zrobilibyśmy to, co zrobiliśmy. Bylibyśmy i oferowalibyśmy siebie jako nauczający/uczący się.

60.15 Pytający: Wspomniałeś o współpracy z jedną inną grupą niż Egipcjanie. Kim oni byli?

Ra: Jestem Ra. Były to istoty z Ameryki Południowej. Podzieliliśmy nasze siły, aby pracować w tych dwóch kulturach.

60.29 Pytający: Czy istniał cel mumifikacji, który miałaby coś wspólnego z czymkolwiek innym niż pochówek ciała?

Ra: Jestem Ra. Chociaż chcielibyśmy wam opowiedzieć o tym zniekształceniu naszych planów budowy piramidy, możemy powiedzieć bardzo niewiele, ponieważ intencje były dość zróżnicowane; a zastosowania, chociaż wielu uważało je za pozytywne, należały do niepozytywnego źródła generowania. Nie możemy mówić na ten temat, nie naruszając pewnych podstawowych bilansów energetycznych pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi siłami na waszej planecie. Można powiedzieć, że ofiarujący siebie czuli, że służą innym.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy