Prawo Jedności Wyniki wyszukiwania dla ‘Mu’

Ukryj menu

Znaleziono 29 wyników.

Typ wyszukiwania: dowolne dopasowanie / dokładny termin.
Sortuj według: znaczenie / sesja.

54.2 Pytający: Mam pytanie od Jima dotyczące doświadczenia, jakie miał, kiedy po raz pierwszy przeniósł się na swoją ziemię, w którym powiedziano mu: "Klucz do twojego przetrwania przychodzi pośrednio, poprzez nerwowość". Istotą była Angelica. Czy możesz mu udzielić informacji na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Tak.

21.4 Pytający: Zdecydowałem się już wykluczyć go z tych prac. Postanowiłem tylko pozwolić mu przeczytać materiał. Jedyną rzeczą jest to, że zauważyłem, że w materiale, który istnieje teraz, jest pewne stwierdzenie, które pozwoli mu zrozumieć, kim, moim zdaniem, naprawdę był Spectra. Wydaje mi się, że moim obowiązkiem jest usunąć to z jego wiedzy, aby zachować tę samą wolną wolę, którą próbowałeś zachować, nie określając pochodzenia Spectry, jego kontaktu w Izraelu. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. To kwestia twojego uznania.

104.10 Pytający: Czuję się bardzo źle w związku ze stanem kota i bardzo chciałbym mu pomóc. Czy Ra może zasugerować coś, co możemy zrobić, aby pomóc Gandalfowi?

Ra: Jestem Ra. Tak.

104.14 Pytający: Czy moglibyśmy zaaplikować krople, o których mówiłeś, które pomogłyby mu jego wzrokowi, by nie znalazł... żeby nie był ograniczany? Czy jest jakiś sposób, abyśmy mogli to zrobić?

Ra: Jestem Ra. To mało prawdopodobne.

80.6 Pytający: Co nasz gość z piątej gęstości miałby nadzieję zyskać dla siebie, gdyby udało mu się zakończyć ten kontakt?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, istota ma nadzieję uzyskać część tego światła; czyli kompleks umysłu/ciała/ducha instrumentu. Poza tym istota zamierza zgasić światło.

87.16 Pytający: Jak mierzy się tę moc? Skąd wiadomo, że ta istota zyskała tę dodatkową moc?

Ra: Jestem Ra. W niektórych przypadkach toczy się rodzaj bitwy. To jest walka woli, a broń składa się ze światła, którą może stworzyć każdy z rywali. W większości przypadków, w których zmiana władzy była oczywista, jest po prostu uznawana, a ci, którzy widzą korzyści z obcowania z tym nowym potężniejszym bytem, pomagają mu w rozwoju w ramach struktury.

81.13 Pytający: Sygnifikator już omówiliśmy, więc przejdę do numeru trzynaście. Transformacja Ciała nazywana jest Śmiercią, ponieważ wraz ze śmiercią ciało przekształca się w ciało o wyższej wibracji w celu dodatkowej nauki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to słuszne i może być postrzegane jako dodatkowo słuszne, ponieważ każda chwila, a na pewno każdy dobowy okres cielesnego wcielenia, oferuje śmierć i odrodzenie temu, kto próbuje użyć oferowanego mu katalizatora.

29.30 Pytający: Ale czy możesz mi powiedzieć dokładnie, co istota zrobiłaby z kryształem, aby użyć go do poszukiwania inteligentnej nieskończoności?

Ra: Jestem Ra. Użycie kryształu w fizycznej manifestacji polega na tym, że istota natury krystalicznej ładuje uregulowany kryształ fizyczny tym poszukiwaniem, umożliwiając mu w ten sposób harmonijne wibrowanie, a także stawanie się katalizatorem lub bramą, dzięki której inteligentna nieskończoność może stać się inteligentną energią, ten kryształ służy jako analog fioletowego promienia umysłu/ciała/ducha w stosunkowo niezniekształconej formie.

94.15 Pytający: W czwartym archetypie karta przedstawia mężczyznę, którego ciało jest zwrócone do przodu. Zakładam, że świadczy to o tym, że Doświadczenie Umysłu sięgnie po katalizator. Niemniej jednak, twarz jest po lewej stronie, co wskazuje na to, że sięgając po katalizator, katalizator negatywny będzie bardziej widoczny w swojej mocy i działaniu niż pozytywny. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Archetyp Doświadczenia Umysłu nie sięga, o uczniu, lecz mocnym autorytetem pojmuje to, co jest mu dane. Pozostała część twoich uwag jest spostrzegawcza.

84.7 Pytający: Dziękuję. Jestem pewien, że wchodzimy w obszar problematyczny z Pierwszym Zniekształceniem, a także z trudnością związaną z nieistotnym materiałem, ale mam dwa pytania od ludzi, które zadam, chociaż uważam zwłaszcza pierwsze, że nie ma trwałej wartości. Andrija Puharich pyta o nadchodzące zmiany fizyczne, szczególnie tego lata. Czy jest coś, co moglibyśmy mu o tym przekazać?

Ra: Jestem Ra. Możemy potwierdzić dobrą intencję źródła zagadek tej istoty i zasugerować, że jest to wielki wybór, którego każdy może dokonać, aby, poprzez pragnienie, zebrać szczegóły dnia lub poprzez pragnienie, szukać kluczy do niewiedzy.

80.11 Pytający: Czy mógłbym zatem powiedzieć, że w procesie stawania się adeptem zawarta jest możliwa częściowa polaryzacja w kierunku służenia sobie, ponieważ po prostu adept odcina się od wielu z jego rodzaju lub podobnych mu w danej gęstości, którą on zamieszkuje?

Ra: Jestem Ra. Prawdopodobnie tak się stanie. Pozornym wydarzeniem jest rozdzielenie: czy prawdą jest służba sobie i tym samym prawdziwym oddzieleniem się od innych jaźni, czy też służeniem innym, a tym samym prawdziwym zjednoczeniem z sercem wszystkich innych jaźni i oddzieleniem się tylko od iluzorycznych plew, które uniemożliwiają adeptowi prawidłowe postrzeganie siebie oraz innej jaźni jako jedności.

64.19 Pytający: Zapytał również (i wiem, że to nieistotne), dlaczego nie znaleziono żadnych szczątków Wielkiej Stopy, to znaczy po tym, jak istoty Wielkiej Stopy umarły na naszej powierzchni. Zapytał, dlaczego nigdy nie znaleziono żadnych pozostałości po tych istotach. Czy możesz mu na to odpowiedzieć? To nie ma znaczenia, ale proszę o to jako przysługę dla niego.

Ra: Jestem Ra. Możesz zasugerować, że eksploracja jaskiń, które leżą pod niektórymi zachodnimi, przybrzeżnymi regionami górskimi waszego kontynentu, pewnego dnia dostarczy takich pozostałości. Ogólnie rzecz biorąc, nie zostaną one zrozumiane, jeśli ta kultura przetrwa w swojej obecnej formie wystarczająco długo, w waszym pomiarze czasu, aby ten wir prawdopodobieństwa/możliwości wystąpił.

W tej chwili jest wystarczająco dużo energii na jeszcze jedno pełne zapytanie.

67.23 Pytający: Osobiście nie odczułem żadnego efektu, którego jestem świadomy. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób oferowana jest nam ta służba?

Ra: Jestem Ra. Pytającemu zaoferowano służbę zwątpienia w siebie i zniechęcenia się różnymi wypaczeniami natury osobistej. Ta istota nie zdecydowała się wykorzystać tych możliwości, a istota Oriona zasadniczo przestała być zainteresowana utrzymywaniem stałego nadzoru nad tą istotą.

Skryba jest pod stałą obserwacją i oferuje mu się liczne możliwości intensyfikacji mentalnych/emocjonalnych zniekształceń oraz, w niektórych przypadkach, macierzy połączeń między kompleksami mentalnymi/emocjonalnymi a ich odpowiednikiem w fizycznym kompleksie. Ponieważ istota ta zdała sobie sprawę z tych ataków, stała się na nie znacznie mniej podatna.

Jest to szczególna przyczyna wielkiej intensyfikacji i stałości nadzoru nad instrumentem, gdyż jest on słabym ogniwem z powodu czynników niezależnych od niego w ramach tego wcielenia.

16.59 Pytający: Wielu wędrowców przybywających na tę planetę teraz i w niedalekiej przeszłości - czy podlegają myślom Oriona?

Ra: Jestem Ra. Jak powiedzieliśmy wcześniej, wędrowcy stają się całkowicie istotami trzeciej gęstości w kompleksie umysłu/ciała. Szansa na taki wpływ jest tak samo duża dla istoty wędrowca, jak dla kompleksu umysłu/ciała/ducha tej sfery planetarnej. Jedyna różnica występuje w kompleksie duchowym, który, jeśli chce, ma zbroję światła, co pozwala mu wyraźniej rozpoznać to, co nie jest takie, czego właściwie pożądałby kompleks umysłu/ciała/ducha. To nic więcej jak uprzedzenie i nie można go nazwać zrozumieniem.

Ponadto wędrowiec jest w swoim własnym kompleksie umysłu/ciała/ducha, mniej zniekształcony w kierunku, powiedzmy, przebiegłości pozytywnych/negatywnych dezorientacji trzeciej gęstości. Dlatego często nie rozpoznaje tak łatwo, jak bardziej negatywna jednostka, negatywnej natury myśli lub istoty.

5.1 Pytający: Ostatnim razem, kiedy się komunikowaliśmy, mówiliśmy o nauce uzdrawiania. Z informacji, które przekazałeś nam podczas poprzednich sesji, mam wrażenie, że najpierw trzeba oczyścić się poprzez pewne dyscypliny i ćwiczenia. Następnie, aby wyleczyć pacjenta, konieczne jest, przez przykład, i ewentualnie pewne ćwiczenia, aby stworzyć mentalną konfigurację, która pozwala mu się samemu wyleczyć. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Chociaż twoje zniekształcenie uczenia się/rozumienia jest ogólnie poprawne, twój wybór kompleksu wibracyjnego dżwięku nie jest całkowicie poprawny jak na to pozwala ten język.

Uzdrowiciel nie działa na zasadzie przykładu. Praca istnieje sama w sobie. Uzdrowiciel jest tylko katalizatorem, podobnie jak to narzędzie ma katalizatory niezbędne do zapewnienia kanału dla naszych słów, jednak nie może brać udziału w tej pracy żadnym przykładem ani ćwiczeniem.

Działanie uzdrawiające podobne jest w tym, że jest formą kanalizowania pewnych zniekształceń inteligentnej nieskończoności.

29.27 Pytający: W takim razie mówisz, że nie ma jednego poziomu, powiedzmy, czystości wymaganego do wykorzystania inteligentnej energii poprzez kryształy, ale mogą występować duże różnice w ilości zniekształceń, które jednostka może mieć. Ale każda istota musi osiągnąć swój szczególny punkt, który nazwałbym, punktem energetyzowania zdolności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Konieczne jest, aby kompleks umysłu/ciała/ducha był w pewnej równowadze, a równowaga ta umożliwi mu osiągnięcie określonego poziomu braku zniekształceń. Krytyczne trudności są unikalne dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha ze względu na empiryczne destylacje, które w sumie są, powiedzmy, istnieniem fioletowego promienia każdej takiej istoty.

Ta równowaga jest niezbędna do podjęcia pracy w poszukiwaniu bramy do inteligentnej nieskończoności poprzez użycie kryształów lub w jakikolwiek inny sposób. Żadne dwie skrystalizowane natury umysłu/ciała/ducha nie są takie same. Wymagania dotyczące zniekształceń, w sensie wibracyjnym, są ustalone.

63.13 Pytający: Teraz te istoty inkarnują się w wibracyjnym ciele trzeciej gęstości. Próbuję zrozumieć, jak zachodzi to przejście z trzeciej do czwartej gęstości. Podam przykład jednej z tych istot, o których mówimy, która jest teraz w ciele trzeciej gęstości. Będzie się starzał, a wtedy będzie konieczne, aby umarł w ciele fizycznym trzeciej gęstości i reinkarnował się w ciele czwartej gęstości dla tego przejścia?

Ra: Jestem Ra. Te istoty to te, które inkarnują się z czymś, co można nazwać aktywowanym ciałem podwójnym. Należy zauważyć, że istoty rodzące te byty czwartej gęstości doświadczają wielkiego uczucia, powiedzmy, połączenia i używania energii duchowych podczas ciąży. Wynika to z konieczności manifestacji podwójnego ciała.

To ciało przejściowe będzie, powiedzmy, zdolne do docenienia kompleksów wibracyjnych czwartej gęstości, w miarę wzrostu napływów, bez towarzyszącego mu zakłócenia ciała trzeciej gęstości. Gdyby istota trzeciej gęstości była, powiedzmy, elektrycznie świadoma w pełni czwartej gęstości, pola elektryczne trzeciej gęstości zawiodłyby z powodu niekompatybilności.

Odpowiadając na twoje pytanie dotyczące śmierci, istoty te umrą zgodnie z potrzebami trzeciej gęstości.

24.19 Pytający: To nie jest zbyt ważne, ale naprawdę chciałbym wiedzieć, czy Dwight Eisenhower spotkał się z Konfederacją lub grupą Oriona w latach pięćdziesiątych lub w tamtym czasie?

Ra: Jestem Ra. Ten, o którym mówisz, spotkał się z formami myślowymi, których nie da się odróżnić od trzeciej gęstości. To był test. My, Konfederacja, chcieliśmy zobaczyć, co by się stało, gdyby ta niezwykle pozytywnie zorientowana i prosta, sympatyczna osoba bez znaczących zniekształceń w kierunku władzy natrafiła na pokojowe informacje i możliwości, które mogą z nich wynikać.

Odkryliśmy, że ta istota nie czuła, że osoby pod jego opieką mogłyby poradzić sobie z koncepcjami innych istot i innych filozofii. W ten sposób osiągnięte porozumienie pozwoliło mu iść swoją drogą, my sami zrobiliśmy to samo; i bardzo cicha kampania, jak ją nazywacie, będzie kontynuowana by stopniowo uprzedzać wasze narody o naszej obecności. Wydarzenia wyprzedziły ten plan.

[Kaszel.] Czy jest jakieś krótkie pytanie przed zamknięciem?

77.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie konkretnie były to tabletki?

Ra: Jestem Ra. Badamy to pytanie pod kątem Prawa Pomieszania i znajdujemy się blisko granicy, ale do przyjęcia.

Substancja, która wywołała reakcję organizmu w postaci bicia serca, została nazwana prze tych, którzy ją wytwarzają, Pituitone. Tym, co powodowało trudność, która zdawała się być skurczem dolnych mięśni brzucha, a w rzeczywistości miała charakter bardziej organiczny, była substancja o nazwie Spleentone.

Instrument ten posiada kompleks ciała fizycznego o skomplikowanych równowagach, które umożliwiają mu fizyczne istnienie. Gdyby przyjęto pogląd, że w tym zdrowym, jak to nazywacie, kompleksie ciała brakuje pewnych funkcji i substancji chemicznych, a zatem po prostu trzeba je uzupełnić, spożycie wielu substancji, które zapoczątkował ten instrument, byłoby właściwe. Jednakże ten konkretny fizyczny pojazd przez około dwadzieścia pięć waszych lat był żywotny z powodu ducha, umysłu i woli, które harmonijnie oddały się wypełnianiu służby, którą wybrał.

Dlatego techniki uzdrawiania fizycznego są nieodpowiednie, podczas gdy techniki uzdrawiania psychicznego i duchowego są korzystne.

60.8 Pytający: Co zatem musiałaby zrobić, aby złagodzić te problemy?

Ra: Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy, instrument ten, czując, że brakuje mu współczucia, by zrównoważyć mądrość, wybrał doświadczenie inkarnacyjne, w wyniku którego z konieczności został umieszczony w sytuacjach akceptacji siebie przy braku akceptacji innych jaźni i akceptacja innej jaźni bez oczekiwania wzajemności lub transferu energii. Nie jest to łatwy program dla wcielenia, ale został uznany za właściwy przez tę istotę.

Dlatego istota ta musi medytować i świadomie, chwila po chwili, akceptować siebie w swoich ograniczeniach, które zostały nałożone właśnie po to, by doprowadzić tę istotę do precyzyjnego dostrojenia, którego używamy.

Co więcej, nauczywszy się promieniować akceptacją i miłością, nie oczekując nic w zamian, ta istota musi teraz zrównoważyć to, ucząc się akceptować dary miłości i akceptacji od innych, przez które to narzędzie odczuwa pewien dyskomfort przy przyjmowaniu. Te dwa równoważące działania pomogą tej istocie uwolnić się od zniekształcenia zwanego bólem. Ograniczenia te są w dużej mierze nieusuwalne.

42.3 Pytający: Spróbuję dokonać analogii.

Jeśli zwierzę, niech będzie byk w zagrodzie, zaatakuje cię, ponieważ wszedłeś do jego zagrody, szybko schodzisz mu z drogi, ale nie obwiniasz go. Albo nie odczuwasz żadnej reakcji emocjonalnej poza reakcją strachu, że może cię skrzywdzić.

Jeśli jednak napotkasz inną jaźń na jego terytorium, a ona cię zaatakuje, twoja reakcja może mieć bardziej emocjonalny charakter, powodując fizyczne reakcje cielesne. Czy mam rację, zakładając, że kiedy twoja reakcja na zwierzę i na drugą jaźń, postrzegając ich jako Stwórcę, kochając obojga z nich i zrozumienie, że ich działania w atakowaniu ciebie są działaniami ich wolnej woli, to wtedy odpowiednio się zbalansowałeś w tym obszarze? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To w zasadzie jest poprawne. Jednakże, zrównoważona istota dostrzeże w pozornym ataku innej jaźni przyczyny tego działania, które w większości przypadków są bardziej złożone niż przyczyna ataku byka drugiej gęstości, jak to było w twoim przykładzie. Tak więc ta zrównoważona istota byłaby otwarta na znacznie więcej możliwości służenia innemu ja trzeciej gęstości.

39.1 Pytający: Instrument zastanawiał się, czy jej uczucie kruchości było wynikiem spożycia chemikaliów około sześć tygodni temu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Instrument ten przechodzi obecnie najbardziej intensywny okres fizycznego osłabienia/zniekształcenia z powodu podwojenia skutków dwóch spożyć. Ten instrument może oczekiwać, że ta skrajność będzie działać przez okres od piętnastu do dwudziestu waszych dziennych cykli. Zniekształcenia słabości zaczną ustępować, ale nie tak szybko, jak myśleliśmy na początku, z powodu ciągłych zniekształceń słabości tego instrumentu.

Ten instrument ma duże szczęście, mając grupę wsparcia, która daje mu do zrozumienia konieczość bycia ostrożną w odniesieniu do tych sesji w tym czasie. Ten instrument jest w stanie niemal natychmiast oczyścić psychiczny/emocjonalny kompleks i duchowy kompleks ze względu na czystość, jakiej wymaga ta praca, ale zniekształcenie tego instrumentu w kierunku wierności służbie nie działa zgodnie z jego najlepszą oceną dotyczącą zniekształcenia słabości kompleksu fizycznego. Dlatego doceniamy waszą pomoc w takich przestrzeniach/czasach, jak podczas ostatniego podejmowania decyzji, aby nie wykonywać pracy. To była właściwa decyzja, a wskazówki udzielone temu instrumentowi były pomocne.

33.1 Pytający: Na naszej ostatniej sesji przestrzegłeś „każdego, aby dobrze przyglądać się energiom witalnym niezbędnym do niewyczerpania się instrumentu i poziomu kontaktu”. Czy to oznaczało, że powinniśmy... że Jim i ja powinniśmy spojrzeć na instrument... czy uważać na energie witalne instrumentu czy uważać na własne energie życiowe?

Ra: Jestem Ra. Każda istota jest odpowiedzialna za siebie. Mechanika tego procesu polega, po pierwsze, na wykorzystaniu fizycznego kompleksu cielesnego trzeciej gęstości z towarzyszącym mu fizycznym materiałem, aby móc wypowiedzieć te słowa. Dlatego ten instrument musi uważnie obserwować swoje witalne energie, ponieważ nie chcemy go wyczerpać.

Po drugie, można uznać, że funkcja grupy wspierającej polega, po pierwsze, na ochronie tego kontaktu; po drugie, energetyzowanie instrumentu i wzmacnianie jego energii życiowej.

Ta wspierająca grupa zawsze, ze względu na harmonię, była bardzo stabilna, jeśli chodzi o ochronę w miłości i świetle, zapewniając w ten sposób kontynuację tego wąskopasmowego kontaktu. Jednakże, gdy energie życiowe któregokolwiek z członków wspierających są wyczerpane, instrument musi następnie zużywać większą część swoich energii życiowych, w ten sposób wyczerpując się bardziej, niż byłoby to opłacalne w perspektywie długoterminowej.

Proszę zrozumieć, iż prosimy o wybaczenie za to naruszenie waszej wolnej woli. Jednakże, jest to nasze zniekształcenie zrozumienia, że wolicie raczej te informacje niż bycie pozostawionym całkowicie własnemu zniekształceniu oddania, wyczerpaniu instrumentu lub wyczerpaniu grupy do punktu, w którym kontakt nie może być podtrzymany.

61.7 Pytający: Drugie pytanie: czy mógłbyś podać przykład, jak uczucia wpływają na części ciała i doznania ciała?

Ra: Jestem Ra. Mówienie ogólnie o tych mechanizmach jest prawie niemożliwe, ponieważ każda istota o odpowiednim stażu ma swoje własne programowanie. W przypadku mniej świadomych istot możemy powiedzieć, że połączenie będzie często wydawać się przypadkowe, ponieważ wyższa jaźń kontynuuje wytwarzanie katalizatora, dopóki występuje skrzywienie. W każdym zaprogramowanym człowieku wrażliwość jest znacznie bardziej aktywna i, jak powiedzieliśmy, ten katalizator, który nie jest w pełni używany przez umysł i ducha, jest przekazywany ciału.

W ten sposób możecie zobaczyć w tej istocie drętwienie ramion i dłoni, co oznacza, brak poddania się przez tę istotę utracie kontroli nad życiem. Tak więc ten dramat rozgrywa się w kompleksie zniekształceń fizycznych.

W pytającym możemy zobaczyć pragnienie, aby nie niosła obciążenia, które niesie, a które objawia się jako fizyczna manifestacja bólu mięśni używanych do noszenia. To, co naprawdę trzeba nieść, to odpowiedzialność przedinkarnacyjną, która wydaje się wysoce niewygodna.

W przypadku skryby widzimy znużenie i odrętwienie uczuć wynikające z braku zastosowania katalizatora, który ma uwrażliwić tę istotę na dość znaczące napływy nieznanych mu kompleksów zniekształceń na poziomie psychiczno-emocjonalnym i duchowym. Gdy odrętwienie usuwa się samo z wyższych lub bardziej wrażliwych kompleksów, zniekształcenia w kompleksie ciała znikną. Dotyczy to również innych przykładów.

Zauważylibyśmy w tym czasie, że całkowicie efektywne wykorzystanie katalizatora na waszej płaszczyźnie jest niezwykle rzadkie.

24.6 Pytający: Dziękuję. Zakładam zatem, że Konfederacja przez pewien czas trzymała się z dala od Ziemi. Jaki warunek spowodował następny kontakt Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. W przybliżeniu przez trzy sześć zero zero [3600] waszych lat w przeszłości, tak jak mierzycie czas, nastąpił napływ tych z grupy Oriona, jak ich nazywacie. Ze względu na narastające negatywne wpływy na myślenie i zniekształcenia w działaniu, byli w stanie rozpocząć pracę z tymi, którzy mieli wrażenie z dawnych czasów, jak możnaby powiedzieć, takie, że są wyjątkowi lub inni.

Istota Konfederacji, wiele, wiele tysięcy lat temu, ta, którą możesz nazwać Jahwe, przez klonowanie genetyczne stworzyła te szczególne uprzedzenia wśród tych ludów, które stopniowo przybyły, aby zamieszkać w pobliżu Egiptu, jak również w wielu, wielu innych miejscach z powodu rozproszenia po zatonięciu masy lądowej Mu. Tutaj grupa Oriona znalazła żyzną glebę, na której można było zasiać nasiona negatywności; nasiona te, jak zawsze, były nasionami elit, odmiennych, tych, którzy manipulują lub zniewalają innych.

Ten znany jako Jahwe czuł wielką odpowiedzialność wobec tych istot. Jednak grupa Oriona była w stanie wpoić ludom imię Jahwe jako odpowiedzialnego za ten elitaryzm. Jahwe był wtedy w stanie przyjąć, jak byście to nazwali, zbiór jego wzorców wibracyjnych i stał się w efekcie bardziej elokwentnie skutecznym kompleksem wibracji dźwiękowych.

W tym kompleksie stary Jahwe, teraz nienazwany, ale oznaczający „On przychodzi”, zaczął wysyłać pozytywnie zorientowaną filozofię. To było w waszej przeszłości, mniej więcej, dwa - poprawiamy ten instrument - trzy trzy zero zero [3300] lat. W ten sposób połączono większą część tego, co stało się znane jako Armageddon.

27.1 Pytający: Pomyślałem, że zaczniemy tą sesją Księgę II Prawa Jedności,* która skupi się na tym, co uważamy za jedyny ważny aspekt naszego istnienia.

Jednakże Jim czuł się zobowiązany zadać dwa pytania, które zadał mu Paul Shockley, a ja zadam je najpierw, na wypadek gdybyś był w stanie odpowiedzieć na nie zanim naprawdę zaczniemy. Pierwsze pytanie brzmi: Paul Shockley przedstawia czaneling - korekta, Paul Shockley obecnie czaneluje to samo źródło, które czanelował Edgar Cayce, a Paul otrzymał informację, że brał udział w projektowaniu i budowie egipskich piramid. Czy możesz nam powiedzieć, jaka była jego rola w tym wysiłku?

Ra: Jestem Ra. To było w waszym kontinuum przestrzeni/czasu dwa okresy i dwa wcielenia. Pierwszy natury fizycznej współpracujący z istotami Konfederacji na tym, co znacie jako Atlantydę, około trzynaście tysięcy [13 000] lat temu. Ta pamięć, powiedzmy, jest zintegrowana w nieświadomości komplekseu umysłu/ciała/ducha tej istoty z powodu jej skrajnego pragnienia zapamiętania służby uzdrawiania i polaryzacji możliwej dzięki mechanizmom kryształu i naładowanego uzdrowiciela.

Drugie doświadczenie, które miało miejsce około tysiąca [1000] lat później, podczas których ta istota przygotowała, w jakiejś części, świadomość ludzi tego, co teraz nazywacie Egiptem, że byli w stanie zaoferować wezwanie, które umożliwiło tym z naszego kompleksu pamięci społecznej do chodzenia pośród waszych ludzi. Podczas tego doświadczenia życiowego istota ta była kapłanem i nauczała i udało jej się zapamiętać w częściowo zniekształconej formie nauki/nauczania atlantydzkich doświadczeń piramidalnych. W ten sposób istota ta stała się budowniczym archetypowej myśli Prawa Jedności ze zniekształceniem w kierunku uzdrawiania, co pomogło naszym ludziom w doprowadzeniu tego do fizycznej manifestacji w tym, co nazwalibyście późniejszym okresem waszego pomiaru czasu.

14.4 Pytający: Z poprzedniego materiału rozumiem, że wydarzyło się to 75 000 lat temu. Wtedy rozpoczął się nasz proces ewolucji trzeciej gęstości. Czy możesz mi opowiedzieć historię, odnosząc się tylko do punktów rozwoju, że tak powiem, które wydarzyły się w ciągu tych 75 000 lat, w jakimkolwiek konkretnym czasie lub punktach w których podjęto próby zwiększenia rozwoju tej trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Pierwsza próba pomocy waszym narodom miała miejsce w tamtym czasie siedem pięć zero zero zero [75 000]. Ta próba siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] waszych lat temu została wcześniej opisana przez nas.*

Następna próba miała miejsce około pięć osiem zero zero zero, pięćdziesiąt osiem tysięcy [58 000] waszych lat temu, trwających przez długi czas w waszej mierze, wraz z tymi z Mu, jak nazywacie tę rasę, lub społeczny kompleks umysłu/ciała/ducha.

Następna próba była długo oczekiwna i miała miejsce około trzynastu tysięcy [13 000] waszych lat temu, kiedy ofiarowano pewne inteligentne informacje Atlantydzie, które są tego samego rodzaju uzdrawianiem i pracą z kryształami, o których mówiliśmy wcześniej.*

Następna próba to jeden zero zero zero, jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu. Są to przybliżenia, ponieważ nie jesteśmy w stanie całkowicie przetworzyć waszego systemu pomiaru kontinuum przestrzeni/czasu. To było w tym, co nazywacie Egiptem i o tym też mówiliśmy.*

Te same istoty, które przyszły z nami, wróciły około trzy pięć zero zero [3500] lat później, aby po raz kolejny spróbować pomóc kompleksowi społecznemu umysłu/ciała/ducha w Ameryce Południowej. Jednakże piramidy tych tak zwanych miast nie miały być wykorzystywane we właściwy sposób. Dlatego nie kontynuowano tego.

Około trzy zero zero zero, trzy tysiące [3000] lat temu miało miejsce lądowanie także w waszej Ameryce Południowej, jak to nazywacie. Było kilka prób pomocy waszym narodom około dwa trzy zero zero [2300] lat temu, to na obszarze Egiptu.* Przez pozostałą część cyklu, nigdy nie opuściliśmy waszego piątego wymiaru i pracowaliśmy w tym ostatnim małym cyklu, aby przygotować się do zbiorów.

85.19 Pytający: Chciałbym to kontynuować, aby dowiedzieć się, jakie konkretnie funkcje umysłu były najbardziej efektywne i jakie trzy lub cztery najbardziej efektywne zmiany spowodowały powstanie polaryzacji.

Ra: Jestem Ra. To ciekawe zapytanie. Pierwotna zasłona miała tak duże znaczenie, że może być postrzegana jako analogiczna do płaszcza ziemi znajdującego się nad wszystkimi klejnotami w skorupie ziemskiej; podczas gdy wcześniej wszystkie aspekty Stwórcy były świadomie znane. Po zasłonięciu umysłowi nie były znane prawie żadne aspekty Stwórcy. Prawie wszystko zostało zakopane pod zasłoną.

Gdyby ktoś próbował wymienić te funkcje umysłu, które są najbardziej znaczące, ponieważ mogą być pomocne w polaryzacji, musiałby zacząć od zdolności widzenia, wyobrażania lub dalekowzroczności. Bez zasłony umysł nie był pochłonięty waszym iluzorycznym czasem. Z zasłoną, przestrzeń/czas jest jedyną oczywistą możliwością doświadczenia.

Na liście znaczących, przesłoniętych funkcji umysłu znajduje się również śnienie. Tak zwane śnienie zawiera wiele rzeczy, które, jeśli zostaną udostępnione świadomemu umysłowi i wykorzystane, w znacznym stopniu pomogą mu w polaryzacji.

Trzecią funkcją umysłu, która jest istotna i która została zasłonięta, jest wiedza o ciele. Wiedza i kontrola nad ciałem, które zostały w dużej mierze utracone w procesie zasłaniania, zostają w ten sposób utracone z doświadczenia poszukiwacza. Wiedza o nim przed zasłonięciem na niewiele się zdaje. Wiedza o nim po zasłonięciu i w obliczu tego, co jest teraz gęstą iluzją oddzielenia kompleksu ciała od kompleksu umysłu, jest dość znacząca.

Być może najważniejsza i znacząca funkcja, jaka wystąpiła z powodu zakrycia umysłu przed samym sobą, nie jest sama w sobie funkcją umysłu, ale raczej jest produktem potencjału stworzonego przez tę zasłonę. To jest zdolność woli lub czystego pragnienia.

W tej chwili chcielibyśmy poprosić o krótkie pytania. Mimo że, pozostała jeszcze energia dla tej pracy, niechętnie kontynuujemy ten kontakt, doświadczając ciągłej zmienności z powodu rozbłysków bólu, jak nazywacie to zniekształcenie. Mimo iż nie jesteśmy świadomi żadnych błędnych materiałów, zdajemy sobie sprawę, że w kilku momentach nasz kanał nie był optymalny. Ten instrument jest najwierniejszy, ale nie chcemy go nadużywać. Proszę pytać, jak chcesz.

10.15 Pytający: Zastanawiałem się nad pojawianiem się cywilizacji zwanych Atlantydą i Lemurią, o sposobie, w jaki powstały i skąd się wzięły [niesłyszalne] cywilizacje?

Ra: Jestem Ra. To jest ostatnie pytanie podczas tej pracy. Cywilizacje Atlantydy i Lemurii to nie jedna, ale dwie. Spójrzmy najpierw na istoty Mu.

Były to istoty o nieco prymitywnej naturze, ale takie, które miały bardzo zaawansowane duchowe zniekształcenia. Cywilizacja ta była częścią tego cyklu, doświadczanego na początku tegoż cyklu, w czasie około pięć trzy zero zero zero, pięćdziesięciu trzech tysięcy [53 000] lat temu. Było to pomocne i nieszkodliwe miejsce, które zostało zatopione pod powierzchnią oceanu podczas korekty płyt tektonicznych waszej planety bez ich własnego działania.

Wysłali ocalałych do wielu miejsc, które nazywacie Rosją, Ameryką Północną i Ameryką Południową. Indianie, którym zaczęliście współczuć w swoim zniekształceniu kompleksu społecznego, są potomkami tych istot. Podobnie jak inni wcieleni w tym cyklu, przybyli skądś indziej. Jednak te konkretne istoty zostały w dużej mierze zaczerpnięte z planety o drugiej gęstości, która miała pewne trudności ze względu na wiek jej słońca w osiągnięciu warunków życia w trzeciej gęstości. Ta planeta pochodziła z galaktyki Deneb.

Rasa atlantydzka była bardzo zlepionym społecznym kompleksem, który zaczął się formować około trzydzieści jeden tysięcy [31 000] lat w przeszłości iluzji kontinuum przestrzeni/czasu. Było to powoli rozwijające się i bardzo rolniczne społeczeństwo aż do około jeden pięć zero zero zero, piętnastu tysięcy [15 000] waszych lat temu. Szybko zdobyło wysokie zrozumienie technologiczne, które spowodowało, że mogło ono wykorzystywać inteligentną nieskończoność w mniej pouczający sposób.

Możemy dodać, że używali również inteligentnej energii, w znacznym stopniu manipulując naturalnym napływem promienia indygo lub szyszynki z boskiej lub nieskończonej energii. W ten sposób byli w stanie tworzyć formy życia. Zaczęli to robić zamiast leczyć i doskonalić własne kompleksy umysłu/ciała/ducha, zwracając swoje zniekształcenia w kierunku tego, co możesz nazwać negatywem.

Około jedenaście tysięcy [11 000] lat temu, pierwsza z tych, które nazywacie wojnami, spowodowała, że około czterdzieści procent tej populacji opuściło gęstość poprzez rozpad ciała. Drugi i najbardziej niszczycielski z konfliktów miał miejsce około jeden zero osiem dwa jeden, dziesięć tysięcy osiemset dwadzieścia jeden [10 821] lat temu, zgodnie z waszą iluzją. Zmieniło to konfigurację powierzchni ziemi i znaczna część Atlantydy przestała istnieć, została zalana. Trzy z pozytywnie zorientowanych grup atlantydzkich opuściły to geograficzne położenie przed tą dewastacją, umieszczając się w górskich obszarach tego, co nazywacie Tybetem, Peru i Turcją.

Czy masz jakieś krótkie pytania, zanim zamkniemy to spotkanie?

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy