Prawo Jedności Zbiory

Ukryj menu

Znaleziono 47 wyników.

⇐ Category list

1.9 Pytający: Czy możesz powiedzieć cokolwiek o zmianach planetarnych, które nas czekają?

Ra: Jestem Ra. Wolałem zaczekać, aż instrument ten ponownie osiągnie właściwy poziom głębi pojedyczności lub jednopunktowości, zanim zaczniemy mówić.

Zmiany są bardzo, bardzo trywialne. Nie przejmujemy się warunkami, które przynoszą żniwa.

6.14 Pytający: Myślę, że należałoby wyjaśnić, jak działa Prawo Jedności w kontekście tego transferu istot na naszą planetę oraz w kontekście żniw.

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności stwierdza po prostu, że wszystkie rzeczy są jednym, że wszystkie istoty są jednym. Istnieją pewne zachowania i formy myślowe zgodne ze zrozumieniem i praktyką tego prawa. Ci, którzy kończąc cykl doświadczenia, wykażą różne stopnie zniekształcenia tego rozumienia myśli i działania, zostaną oddzieleni przez swój własny wybór na zniekształcenie wibracyjne najbardziej odpowiednie dla ich kompleksów umysł/ciało/duch.

Proces ten jest strzeżony lub obserwowany przez te opiekuńcze istoty, które będąc bardzo bliskie Prawu Jedności w swoich zniekształceniach, mają mimo to zniekształcenie w kierunku aktywnej służby.

Dlatego iluzję tę tworzy Światło, a ściślej, lecz mniej zrozumiale, światło/miłość. Jest to w różnym stopniu intensywności. Kompleks duchowy każdej zebranej istoty porusza się wzdłuż linii światła, dopóki blask światła nie będzie zbyt silny i w tym momencie istota zatrzymuje się. Istota ta mogła ledwo osiągnąć trzecią gęstość lub być bardzo, bardzo blisko końca zniekształcenia wibracji kompleksu światło/miłość trzeciej gęstości. Niemniej jednak ci, którzy mieszczą się w tej oktawie nasilającego się światła/miłości, doświadczają następnie wielkiego cyklu, podczas którego jest wiele okazji do odkrycia zniekształceń właściwych dla każdej istoty, a tym samym do zmniejszenia tych zniekształceń.

6.16 Pytający: Jaka jest obecnie pozycja tej planety w odniesieniu do postępu cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ta planeta znajduje się obecnie w wibracji czwartego wymiaru. Jej materiał jest dość zagmatwany z powodu kompleksu pamięci społeczeństwa, który jest częścią jej świadomości. To nie pozwala na łatwe przejście na czekające ją wibracje. Dlatego będzie towarzyszyć jej pewien dyskomfort.

6.17 Pytający: Czy niedogodność ta pojawi się w ciągu kilku lat?

Ra: Jestem Ra. Ta niedogodność lub dysharmoniczny kompleks wibracyjny zaczął się już kilka lat temu. Będzie trwać nieprzerwanie przez okres około trzy zero, trzydziestu [30] waszych lat.

6.18 Pytający: Po tym trzydziestoletnim okresie zakładam, że będziemy planetą czwartego wymiaru lub czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

6.19 Pytający: Czy można oszacować, jaki procent obecnej populacji zamieszka planetę czwartej gęstości?

Ra: Zbiór jeszcze się nie zakończył, dlatego szacowanie jest bezcelowe.

9.4 Pytający: Sposób, w jaki rozumiem proces ewolucji populacji planetarnej, polega na tym, że populacja ma pewien czas na postęp. Jest to ogólnie podzielone na trzy 25 000-letnie cykle. Pod koniec 75 000 lat planeta sama będzie robić progres. Co spowodowało tę sytuację? Dokładność lat, 25 000 lat itp. Od czego to się zaczęło?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli możesz, szczególną energię, która wypływając na zewnątrz i koagulując do środka, utworzyła maleńką sferę stworzenia zarządzaną przez waszą Radę Saturna. Kontynuuj obserwowanie rytmu tego procesu. Żywy przepływ tworzy rytm, który jest tak samo nieunikniony jak jeden z twoich zegarków. Każda z waszych planetarnych istot rozpoczęła pierwszy cykl, kiedy punkt energetyczny w tym środowisku był w stanie wesprzeć tego rodzaju doświadczenia umysłu/ciała. Zatem każda z waszych planetarnych istot ma inny cykliczny harmonogram, jak możnaby to nazwać. Czas tych cykli to pomiar równy porcji inteligentnej energii.

Ta inteligentna energia oferuje pewien rodzaj zegara. Cykle poruszają się dokładnie tak, jak zegar wybija godzinę. W ten sposób brama od inteligentnej energii do inteligentnej nieskończoności otwiera się niezależnie od okoliczności nadejścia godziny.

10.9 Pytający: Kiedy nastąpi ukończenie nauki i istota lub istoty przemieszczają się z jednej planety na drugą pod koniec cyklu, w jakiej formie podróżują z jednej planety na drugą?

Ra: Jestem Ra. W zamyśle Stwórcy pierwszym krokiem całości bytu umysł/ciało/duch jest umieszczenie zniekształcenia kompleksu umysł/ciało/duch we właściwym miejscu miłości/światła. Odbywa się to w celu zapewnienia prawidłowego uzdrowienia kompleksu i ostatecznego dopasowania do kompleksu istoty. Zajmuje to bardzo zmienną długość twojego czasu/przestrzeni.

Po tym, doświadczenie cyklu jest rozpuszczane i filtrowane, aż pozostanie tylko destylacja zniekształceń w czystej postaci. W tym momencie zebrana całość istoty umysłu/ciała/ducha ocenia potrzeby poziomu jego istoty i wybiera bardziej odpowiednie nowe środowisko, aby albo powtórzyć cykl, albo przejść do następnego cyklu. Taki jest sposób zbierania, strzeżony i obserwowany przez wielu.

10.10 Pytający: Kiedy istota jest przenoszona z jednej planety na drugą, czy porusza się w myślach czy w pojeździe?

Ra: Jestem Ra. Całość istoty umysłu/ciała/ducha jest jednym ze Stwórcą. Nie ma zniekształceń czasu/przestrzeni. Dlatego należy zastanowić się nad właściwym miejscem w nieskończonym zakresie czasu/przestrzeni.

11.5 Pytający: Powiedziałeś, że byty z Maldeka mogą trafić do ... niektórzy mogą przejść do negatywnej czwartej gęstości. Czy są ludzie, którzy wychodzą z naszej obecnej trzeciej gęstości do miejsc we wszechświecie i służą, które są planetami czwartej gęstości w służbie sobie lub planetami typu negatywnego?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć.

11.6 Pytający: Kiedy nasz cykl się kończy i następuje ukończenie nauki, czy jest możliwe, aby ktokolwiek mógł przejść z trzeciej gęstości na planetę czwartej gęstości, która jest typem planety w służbie sobie lub typem negatywnym?

Ra: Jestem Ra. Teraz rozumiemy specyfikę Twojego zapytania. W przypadku tych zbiorów wir prawdopodobieństwa/możliwości wskazuje na zbiór tego rodzaju, choć niewielki. To się zgadza.

13.22 Pytający: Jaki jest obecnie poziom gęstości naszej planety Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Sfera, na której mieszkasz, jest trzecią gęstością w jej istnieniu kompleksów umysłu/ciała/ducha. Teraz jest w kontinuum przestrzeni/czasu, czwartej gęstości. Powoduje to dość trudne zbiory.

13.23 Pytający: W jaki sposób planeta trzeciej gęstości staje się czwartą gęstością?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie

Czwarta gęstość jest, jak powiedzieliśmy, tak uregulowana w swoim podejściu, jak wybijanie zegara o pełnej godzinie. Przestrzeń/czas waszego układu słonecznego umożliwiły tej sferze planetarnej spiralne przejście w przestrzeń/czas o innej konfiguracji wibracyjnej. To sprawia, że sfera planetarna może być uformowana przez te nowe zniekształcenia. Jednakże formy myślowe waszych ludzi w tym okresie przejściowym są takie, że kompleksy umysłu/ciała/ducha zarówno jednostek, jak i społeczeństw są rozproszone po całym spektrum, zamiast być w stanie, powiedzmy, chwycić igłę i skierować kompas w jednym kierunku

Zatem wejście w wibrację miłości, nazywaną czasami przez waszych ludzi wibracją zrozumienia, nie jest efektywne w obecnym kompleksie społecznym. Zatem zbiory będą takie, że wielu powtórzy cykl trzeciej gęstości. Energie waszych wędrowców, waszych nauczycieli i waszych adeptów w tym czasie skupiają się na zwiększaniu zbiorów. Jednakże, niewielu jest do zebrania.

14.14 Pytający: Czy ukończenie tej maszyny miałoby jakąkolwiek wartość dla ludzi na tej planecie teraz, w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma żadnego powodu, aby uwzględniać wysiłki związane z tymi zniekształceniami prowadzącymi do długowieczności, ale raczej zachęcać do zniekształceń w kierunku poszukiwania serca samego siebie, ponieważ to, co wyraźnie znajduje się w polu energii fioletowego promienia, będzie determinować zbiór każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

14.27 Pytający: Trauma - nazwę to w ten sposób - zakładam, że wraz z końcem cyklu będą pewne niedogodności [niesłyszalne]. Będą istoty, które zaczną szukać lub zostaną, można by powiedzieć, katalizowane do poszukiwań z powodu traumy, a następnie być może usłyszą twoje słowa poprzez być może telepatię lub materiały pisemne, takie jak te, które opublikujemy w tej książce.

Ra: Jestem Ra. Masz rację, z wyjątkiem zrozumienia, że te niedogdności już się zaczęły.

16.11 Pytający: Czy są zbiory istot zorientowanych na służbę sobie, tak jak jest zbiór istot zorientowanych na służbę innym?

Ra: Jestem Ra. Są jedne zbiory. Ci, którzy są w stanie wejść do czwartej gęstości poprzez poziomy kompleksów wibracyjnych, mogą wybrać sposób dalszego poszukiwania Jedynego Stwórcy.

16.12 Pytający: Zatem, gdy wejdziemy w czwartą gęstość, to powiedzmy, nastąpi podział, a część osób, które wejdą w czwartą gęstość, pójdzie na planety lub miejsca, gdzie jest służba innym, a druga część pójdzie w miejsca, gdzie jest służba sobie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.39 Pytający: Zakładam, że nie jest konieczne, aby jednostka rozumiała Prawo Jedności, aby przejść z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest absolutnie konieczne, aby istota świadomie zdała sobie sprawę, że nie rozumie, aby można ją było zebrać. Zrozumienie nie jest tej gęstości.

16.40 Pytający: To jest bardzo ważny punkt. Użyłem złego słowa. Chodziło mi o to, że wierzę, iż nie jest konieczne, aby istota była świadoma Prawa Jedności, aby przejść z trzeciej do czwartej gęstości.

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

17.1 Pytający: Dziękuję bardzo. Chciałbym powtórzyć... uważam to za zaszczyt, wielki zaszczyt, a także przywilej, jako mój [niesłyszalne]. I chciałbym powtórzyć, że moje pytania mogą czasami trochę być nie na temat, ponieważ kontynuuję coś, nad czym już zacząłem pracować, nad zastosowaniami Prawa Jednośći, aby lepiej zrozumieć przede wszystkim zasadę wolnej woli oraz dalsze zniekształcenia, które odkrywamy

Właśnie otrzymałem trzy pytania podczas medytacji. Zadam je najpierw, zanim przejdziemy dalej

Po pierwsze, jesteśmy teraz w czwartej gęstości. Czy efekty czwartej gęstości nasilą się w ciągu następnych trzydziestu lat? Czy zobaczymy więcej zmian w naszym środowisku i nasz wpływ na nasze środowisko?

Ra: Jestem Ra. Czwarta gęstość to spektrum wibracyjne. Wasze kontinuum czasu/przestrzeni wprawiło w ruch spiralny waszą sferę planetarną i waszą jakbyśmy to nazwali galaktykę, którą nazywacie gwiazdą, w tę wibrację. To spowoduje, że sfera planetarna sama w sobie elektromagnetycznie wyreguluje swoje wiry odbioru napłwów sił kosmicznych wyrażających się jako sieci wibracyjne, tak że Ziemia zostanie w ten sposób namagnesowana czwartą gęstością, jakby można to nazwać

Będzie to miało miejsce z pewnymi niedogodnościami, jak powiedzieliśmy wcześniej, ze względu na energie form myślowych waszych narodów, które zakłócają uporządkowane konstrukcje wzorców energetycznych wewnątrz waszych ziemskich spirali energii, co zwiększa entropię i bezużyteczne ciepło. Spowoduje to, że wasza sfera planetarna będzie miała pewne pęknięcia w swojej zewnętrznej powłoce, podczas gdy zostanie odpowiednio namagnesowana dla czwartej gęstości. To jest dostosowanie planetarne

Zauważysz gwałtowny wzrost liczby ludzi, jak nazywacie kompleksy umysłu/ciała/ducha, których potencjały wibracyjne obejmują potencjały zniekształceń czwartej wibracji. Tak więc, powiedzmy, będzie się wydawało, że jest to nowa rasa. To są ci, którzy inkarnują dla pracy w czwartej gęstości

Nastąpi również gwałtowny wzrost w krótkim okresie negatywnie zorientowanych lub spolaryzowanych kompleksów umysłu/ciała/ducha i kompleksów społecznych z powodu polaryzujących warunków ostrego rozgraniczenia między cechami czwartej gęstości a orientacją na służbę sobie w trzeciej gęstości

Ci, którzy pozostaną w czwartej gęstości na tej płaszczyźnie, będą mieli tak zwaną pozytywną orientację. Wielu przyjdzie skądś indziej, ponieważ wydaje się, że przy wszystkich najlepszych wysiłkach Konfederacji, które także obejmują te z wewnętrznych planów waszych ludzi, wewnętrzne cywilizacje i te z innych wymiarów, zbiory będą nadal znacznie mniejsze niż te, które ta sfera planetarna jest w stanie wygodnie wspierać w służbie.

17.15 Pytający: Chciałbym teraz jasno powiedzieć, że jestem pewien siebie. Ludzie na tej planecie, wyznający jakąkolwiek religię lub nie wyznający żadnej religii, albo nie mający intelektualnej wiedzy o Prawie Jedności lub w ogóle czegokolwiek, nadal mogą być zebrani do czwartej gęstości, jeśli mają tę wibrację. Czy to nie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Znajdziesz jednak niewielu nadających się do zbioru, których blask nie powoduje, że inni są świadomi ich tego, co możesz nazwać, duchowością, jakością zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Tak więc nie jest szczególnie prawdopodobne, że istota byłaby całkowicie nieznana jego bezpośrednim znajomym jako niezwykle promienna osobowość, nawet gdyby ta osoba nie została wciągnięta w żadne z wypaczeń waszych tak zwanych systemów religijnych.

17.23 Pytający: Wspomniałeś, że łagodzeniem karmy jest przebaczenie. Czy są ... Trudno mi jest sformułować to pytanie. Myślę, że będę musiał do tego wrócić. Zadam to drugie pytanie

Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego po zakończeniu cyklu Ziemia będzie w pozytywnej czwartej gęstości, a nie w negatywnej czwartej gęstości, skoro wydaje się, że liczba ludności negatywnej jest większa?

Ra: Jestem Ra. Ziemia wydaje się być negatywna. Wynika to z cichego, powiedzmy, przerażenia, które jest powszechnym zniekształceniem, które te dobre lub pozytywnie zorientowane istoty mają w stosunku do wydarzeń, które są obecne w twojej przestrzeni/czasie. Jednak tych zorientowanych i nadających się do zbioru w służbie innym jest znacznie więcej niż tych, nadających się jakościowo do zbioru zorientowanych na służbę sobie.

17.24 Pytający: Innymi słowy, będzie mniej negatywnych bytów zbieranych do czwartej gęstości niż będzie pozytywnych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Zdecydowana większość waszych ludzi powtórzy trzecią gęstość.

17.29 Pytający: Czy mam rozumieć, że zbiory będą miały miejsce w roku 2011, czy też będą rozłożone?

Ra: Jestem Ra. To jest przybliżenie. Stwierdziliśmy, że mamy trudności z waszym czasem/przestrzenią. Jest to odpowiedni prawdopodobny/możliwy węzeł czasu/przestrzeni dla zbiorów. Ci, którzy w tym czasie nie są wcieleni, będą objęci zbiorami.

17.31 Pytający: Dziękuję bardzo. Nie chcę tracić czasu na ponowne zadawanie pytań. Niektóre są tak ważne, że próbuję zadać podobne pytania na różne sposoby, aby rozwinąć odpowiedź. Wydaje się, że [niesłyszalne] to, do czego zmierzamy, a może nie

W książce Oahspe stwierdza się, że jeśli dana osoba ma więcej niż pięćdziesiąt procent dla innych - to znaczy przekracza 50% w służbie innym i mniej niż pięćdziesiąt procent w służbie sobie - wówczas nadaje się do zbioru. Czy to jest poprawne stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, jeśli zbiór ma być na pozytywnym poziomie czwartego wymiaru.

17.32 Pytający: Jaki musi być procent istoty, powiedzmy, jeśli ma zostać zebrana jako negatywna?

Ra: Jestem Ra. Istota, która chce podążać ścieżką służenia sobie, musi osiągnąć poziom pięciu - to jest pięć procent służby innym, dziewięćdziesiąt pięć procent służby sobie. Musi zbliżyć się do całości. Negatywna ścieżka jest dość trudna do osiągnięcia i wymaga wielkiego poświęcenia.

17.33 Pytający: Dlaczego negatywna ścieżka jest o wiele trudniejsza do osiągnięcia zbioru niż pozytywna?

Ra: Jestem Ra. Wynika to ze zniekształcenia Prawa Jedności, które wskazuje, że brama do inteligentnej nieskończoności jest bramą na końcu ciasnej i wąskiej ścieżki,* jak można to nazwać. Osiągnięcie pięćdziesięciu jeden procent poświęcenia się dobru innych ja jest tak samo trudne, jak osiągnięcie stopnia pięcioprocentowego oddania innym jaźniom. Powiedzmy, że między nimi znajduje się zapadlisko obojętności

17.34 Pytający: Zatem, jeśli istota została zebrana do czwartej gęstości z oceną, powiedzmy, pięćdziesiąt jeden procent dla innych, czterdzieści dziewięć procent dla siebie, na jaki poziom czwartej gęstości wejdzie? Zakładam, że są różne poziomy czwartej gęstości.

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Każda wkracza w sub-gęstość, która wibruje zgodnie ze zrozumieniem istoty.

17.41 Pytający: W tym czasie, pod koniec cyklu, w jaki sposób reinkarnacje w fizyczności przydzielane na tej planecie? W naszym własnym [niesłyszalne].

Ra: Jestem Ra. Istoty, które chcą zdobyć doświadczenie potrzebne w sposób krytyczny, aby stać się możliwymi do zbioru, inkarnują się z pierwszeństwem przed tymi, którzy bez zbytnio prawdopodobnych/możliwych wątpliwości będą musieli ponownie doświadczyć tej gęstości.

17.42 Pytający: Jak długo to trwa, tego typu alokacja?

Ra: Jestem Ra. Dzieje się tak, odkąd pierwsza indywidualna istota uświadomiła sobie potrzebę nauczenia się lekcji tej gęstości. To był początek tego, co możesz nazwać starszeństwem w wibracji.

17.43 Pytający: Czy możesz wyjaśnić, co masz na myśli mówiąc o starszeństwie w wibracji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnia pytanie tej sesji roboczej

Starszeństwo w wibracji jest, powiedzmy, preferencyjnym traktowaniem, zgodnie ze ścieżkami Prawa Jedności, które zachęca gotowe do zbioru jednostki. Każda osoba, która zdaje sobie sprawę z czasu zbiorów i potrzeby, na poziomie własnego ja, nagięcia umysłu, ciała i ducha w kierunku uczenia się/nauczania tych lekcji, ma pierwszeństwo, aby ta istota miała jak największe szanse, powiedzmy, udanej próby

Czy w tym momencie możemy zapytać, czy są jakieś pytania?

33.12 Pytający: Dziękuję. Gdy zbliżamy się do końca tego głównego cyklu, może pojawić się rosnąca ilość katalizatora dla istot. Zastanawiam się, czy skoro wibracje planetarne nieco nie pasują do wibracji czwartej gęstości a katalizator jest zwiększony, czy spowoduje to niewielką ilość większej polaryzacji, uzyskując w ten sposób nieco większe pozytywny zbiór z powodu tego katalizatora i podobnie w ten sam sposób stworzyć bardziej negatywną polaryzację, a następnie uzyskać nieco więcej negatywnego zbioru dzięki temu mechanizmowi przejścia, który jest niestety nieco bardziej katalityczny niż byłby, gdyby planeta osiągnęła wyższy stan świadomości. Czy to się zdarza?

Ra: Jestem Ra. Na to pytanie należy odpowiedzieć w dwóch częściach

Po pierwsze, katastrofy planetarne, jak można je nazwać, są raczej symptomem trudnych zbiorów niż świadomie zaprogramowanym katalizatorem zbiorów. Dlatego nie przejmujemy się tym, ponieważ jest to przypadkowe w porównaniu do świadomego katalizatora, który możemy udostępnić

Druga część jest taka: wyniki losowego katalizatora tego, co nazywacie zmianami na Ziemi, są również losowe. W ten sposób możemy zobaczyć wiry prawdopodobieństwa/możliwości zmierzające w kierunku pozytywu i negatywu. Jednakże będzie tak, jak będzie. Prawdziwe możliwości dla świadomego katalizatora nie są funkcją zmian na Ziemi, ale wynikiem starszeństwa systemu inkarnacji, który w czasie zbiorów wprowadził we wcielenie tych, których szanse wykorzystania doświadczeń życiowych, aby stać się możliwymi do zbioru, są największe.

33.13 Pytający: Czy ten system starszeństwa jest również używany przez stronę w służbie sobie, aby można być zebranym po tamtej stronie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. W tej chwili możesz zadać jeszcze jedno pełne pytanie.

40.8 Pytający: W takim razie jaki będzie czas przejścia na tej planecie z trzeciej do czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Trudno to oszacować ze względu na nietypowe anomalie tego przejścia. Są inkarnowane istoty w tym węźle przestrzeni/czasu, które rozpoczęły pracę w czwartej gęstości. Jednak klimat trzeciej gęstości świadomości planetarnej opóźnia ten proces. W tym konkretnym węźle wiry prawdopodobieństwa/możliwości wskazują od stu [100] do siedmiuset [700] waszych lat jako okres przejściowy. To nie może być dokładne ze względu na zmienność waszych ludzi w tej przestrzeni/czasie.

40.9 Pytający: Czy wibracje podstawowego... fotonu, wszystkich naszych cząstek już wzrosła?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. To właśnie ten wpływ zaczął powodować, że myśli stają się rzeczami. Jako przykład, możesz zaobserwować, jak myśli o złości stają się komórkami fizycznego kompleksu cielesnego, wymykającymi się spod kontroli, by stać się tym, co nazywasz rakiem.

40.10 Pytający: Jaka jest, zakładając, że jesteśmy, nasza wibracja - zakładam, że ta wibracja zaczęła wzrastać około dwudziestu do trzydziestu lat temu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Pierwszymi zwiastunami tego były około czterdzieści pięć lat temu, energie wibrujące intensywniej przez czterdzieści lat poprzedzających ostateczny ruch materii wibrującej, powiedzmy, poprzez skok kwantowy, jak byście to nazwali.

40.11 Pytający: Zaczynając wtedy, czterdzieści pięć lat temu, biorąc pod uwagę cały wzrost wibracji, jakiego doświadczymy podczas tej zmiany gęstości, jaki w przybliżeniu procent drogi przez ten wzrost wibracji znajdujemy się teraz?

Ra: Jestem Ra. Wibracyjna natura waszego otoczenia jest prawdziwego koloru zielonego. Jest to w obecnym czasie mocno poprzeplatane z pomarańczowym promieniem planetarnej świadomości. Jednakże natura kwantów jest taka, że ruch po granicy polega na odrębnym umieszczeniu poziomu wibracji.

40.15 Pytający: Dziękuję. Bardzo ważna koncepcja. Czy fakt, że podstawowa wibracja, której teraz doświadczamy, ma prawdziwy kolor zielony lub czwartą gęstość, wyjaśnia fakt, że istnieje wiele efektów psychicznych wpływających na obiekty materialne, które są teraz obserwowane po raz pierwszy w masowy sposób, jak zginanie metalu umysłem?

Ra: Jestem Ra. To będzie w sumie ostatnie pytanie tej pracy. Jest to nie tylko poprawne, ale sugerujemy, abyś poszedł dalej w tę koncepcję i zrozumiał, iż ogromna liczba istot z tak zwanymi chorobami psychicznymi, spowodowana jest wpływem tego prawdziwego zielonego koloru na konfiguracje umysłowe osób niegotowych, mentalnie, by po raz pierwszy stanąć twarzą w twarz ze sobą

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy?

40.16 Pytający: Tylko dwa. W odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałeś, czy ludzie inkarnujący tutaj ze starszeństwem wibracji, którzy inkarnują na ścieżkę służby sobie, byliby tymi, którzy mieliby ekstremalne trudności psychiczne z tą wibracją zielonego promienia?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. To raczej ci, którzy rozproszyli się i nie przygotowali do tego przejścia, ale którzy są nieco podatni na jego wpływ, mogą zostać dotknięci.

43.14 Pytający: Zatem duża różnica w gotowości na zebranie między trzecią a czwartą gęstością polega na tym, że na końcu trzeciej gęstości osobnik jest zbierany jako funkcja pojedynczego fioletowego promienia, a w czwartej gęstości jest to równoważne fioletowemu promieniu całego kompleksu pamięci społecznej, który musi mieć charakter nadający się do zbioru, aby przejść do piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, chociaż w piątej gęstości byty mogą wybrać uczenie się jako kompleks pamięci społecznej lub jako kompleksy umysł/ciało/duch i mogą przejść do szóstej gęstości w tych warunkach, ponieważ gęstość mądrości jest skrajnie swobodną gęstością, podczas gdy lekcje współczucia prowadzące do mądrości muszą koniecznie mieć związek z innymi jaźniami.

43.25 Pytający: W czwartej gęstości na tej planecie, po całkowitej przemianie i zakończeniu zbiorów, istoty czwartej gęstości będą inkarnować na powierzchni tej planety, jaką znamy teraz, na tej konkretnej powierzchni. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wiry prawdopodobieństwa/możliwości wskazują, że jest to najbardziej prawdopodobne.

43.26 Pytający: Czy w tym czasie na powierzchni planety będą istnieć jakieś istoty piątej i/lub szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie przez dość długi czas, ponieważ istoty z czwartej gęstości muszą spędzać swoją przestrzeń/czas uczenia się/nauczania z istotami własnej gęstości.

43.27 Pytający: Zatem zasadniczo mówisz, że w tym momencie nauki istoty z piątej lub szóstej gęstości nie byłyby zbyt dobrze zrozumiałe dla czwartej gęstości, nowych bytów z czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Czy chcesz nas o to zapytać?

43.28 Pytający: Wydaje mi się, że nie wyraziłem tego poprawnie. Czy to prawda, że nowe istoty z czwartej gęstości muszą następnie ewoluować w swoim myśleniu, aby osiągnąć punkt, w którym lekcje piątej gęstości będą miały wartość?

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy istotę twojego zapytania. Chociaż prawdą jest, że w miarę postępu istoty czwartej gęstości mają coraz większe zapotrzebowanie na nauki innych gęstości, prawdą jest również, że tak jak mówimy do was z powodu powołania, tak przywołane informacje są zawsze dostępne. Po prostu istoty piątej gęstości nie będą żyć na powierzchni sfery planetarnej, dopóki planeta nie osiągnie poziomu wibracji piątej gęstości.

47.3 Pytający: Wybraliśmy wartości... lub otrzymaliśmy wartości większe niż 50% w służbie innym w przypadku pozytywnych czwartej gęstości i większe niż 95% w służbie sobie w przypadku negatywnych kompleksów pamięci społecznej czwartej gęstości. Czy te dwie wartości odpowiadają, powiedzmy, temu samemu poziomowi wibracji?

Ra: Jestem Ra. Wydaje mi się, że masz trudności z wyrażeniem pytania. Postaramy się odpowiedzieć, próbując wyjaśnić twoje pytanie

Poziomy wibracji nie należy rozumieć jako takie same w orientacji pozytywnej i negatywnej. Należy je rozumieć jako posiadające moc akceptacji i pracy z inteligentną nieskończonością do pewnego stopnia lub intensywności. Można powiedzieć, że ze względu na to, że w negatywnie zorientowanym systemie mocy brakuje koloru podstawowego, energetycznego niebieskiego, te zielone/niebieskie energie wibracyjne nie są widoczne w wibracyjnych rozkładach lub wzorcach częstotliwości wibracji negatywnych czwartych i piątych

Z drugiej strony, powiedzmy, pozytyw ma pełne spektrum rzeczywistych kolorów wzorców wibracji czasu/przestrzeni, a zatem zawiera wariant wibracyjnego wzorca lub rozkładu wibracji. Każdy jest zdolny do wykonywania pracy w czwartej gęstości. To jest kryterium dla zbioru.

47.4 Pytający: Czy powiedziałeś, że w negatywie czwartej gęstości brakuje niebieskiego?

Ra: Jestem Ra. Pozwólcie, że wyjaśnijmy to bardziej. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, wszystkie istoty mają potencjał dla wszystkich możliwych częstotliwości wibracji. Zatem potencjał aktywacji zielonego i niebieskiego centrum energii jest, oczywiście, dokładnie tam, gdzie musi być w stworzeniu Miłości. Niemniej jednak, istota o negatywnej polaryzacji osiągnie zbiory dzięki niezwykle wydajnemu użyciu czerwieni i żółci/pomarańczy, przemieszczając się bezpośrednio do bramy w kolorze indygo, przenosząc przez ten inteligentny kanał energii napływające strumienie inteligentnej nieskończoności.

51.1 Pytający: Rozpoczynając tę sesję, Tom III Prawa Jedności, jest kilka pytań, jedno o względnie trwałej wadze i jedno, które uważam za nieco ulotne, które czuję się zobowiązany zadać z powodu komunikacji z innymi

Pierwsze to tylko wyjaśnienie ostatnich punktów dotyczących zbiorów dla naszego przyjaciela Leo Sprinkle. Zastanawiałem się, czy istnieje nadzór nad zbiorami, a jeśli tak, to dlaczego ten nadzór jest konieczny i jak to działa, skoro zdolność istoty do zbioru to promień fioletowy? Czy konieczne jest, aby istoty nadzorowały zbiory, czy też jest to automatyczne? Czy możesz na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. W czasie zbiorów zawsze są żniwiarze. Owoc jest formowany tak, jak będzie, ale należy zachować pewien nadzór, aby zapewnić, że plon zostanie umieszczony tak, jak powinien, bez obicia lub skazy

Istnieją trzy poziomy, które czuwają nad zbiorami

Pierwszy poziom jest planetarny i można go nazwać anielskim. Ten typ opiekuna obejmuje całość kompleksu umysłu/ciała/ducha lub wyższą jaźń istoty oraz te istoty płaszczyzny wewnętrznej, które zostały przyciągnięte do tej istoty poprzez jej wewnętrzne poszukiwanie

Drugą klasą tych, którzy strzegą tego procesu, są ci z Konfederacji, którzy mają zaszczyt/obowiązek stać w małych miejscach na skraju stopni światła/miłości, aby te istoty, które są zbierane, bez względu na to, jak zdezorientowane lub niezdolne do nawiązania kontaktu z wyższym ja, potykające się i odpadające z każdego innego powodu niż natężenie światła. Te istoty Konfederacji łapią tych, którzy się potykają, i ustawiają ich w odpowiedniej pozycji, aby mogli dalej iść w stronę światła

Trzecia grupa czuwająca nad tym procesem to ta, którą nazywasz Strażnikami. Ta grupa pochodzi z oktawy nad naszą własną i służy w ten sposób jako przynoszący światło. Ci strażnicy zapewniają precyzyjne emisje światła/miłości w niezwykle drobiazgowym rozpowszechnianiu rozróżnienia, aby można było ustalić precyzyjną wibrację światła/miłości każdej istoty

Zatem zbiory są automatyczne, ponieważ osoby zebrane będą reagować zgodnie z tym, co jest niezmienne podczas zbioru. A tym jest emanacja fioletowego promienia. Jednakże, ci pomocnicy są w pobliżu, aby zapewnić właściwe zbiory, aby każda istota miała najpełniejszą okazję do wyrażenia swojej osobowości fioletowego promienia.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy