Prawo Jedności Zbiory

Ukryj menu

Znaleziono 83 wyników.

⇐ Category list

1.9 Pytający: Czy możesz powiedzieć coś o nadchodzących zmianach planetarnych?

Ra: Jestem Ra. Wolałem zaczekać, aż ten instrument ponownie osiągnie właściwy stan głębi jedności lub jednopunktowości, zanim zaczniemy mówić.

Zmiany są bardzo, bardzo trywialne. Nie przejmujemy się warunkami, które przynoszą zbiory.

6.14 Pytający: Myślę, że należałoby odkryć, w jaki sposób Prawo Jedności działa w przenoszeniu istot na naszą planetę oraz podczas zbiorów.

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności mówi po prostu, że wszystkie rzeczy są jednym, że wszystkie istoty są jednym. Istnieją pewne zachowania i formy myślowe zgodne ze zrozumieniem i praktyką tego prawa. Ci, którzy, kończąc cykl doświadczeń, wykażą różne stopnie zniekształcenia tego rozumienia myśli i działania, zostaną rozdzieleni przez swój własny wybór na zniekształcenie wibracyjne najbardziej komfortowe dla ich kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Proces ten jest strzeżony lub obserwowany przez te opiekuńcze istoty, które będąc bardzo blisko Prawa Jedności w swoich zniekształceniach, mimo to mają zniekształcenie w kierunku aktywnej służby.

W ten sposób iluzja jest tworzona przez Światło lub bardziej właściwie, ale mniej zrozumiale, światło/miłość. Ma to różny stopień intensywności. Kompleks duchowy każdej zebranej istoty porusza się wzdłuż linii światła, dopóki światło nie stanie się zbyt jaskrawe, po czym istota zatrzymuje się. Istota ta mogła ledwo osiągnąć trzecią gęstość lub być bardzo, bardzo blisko końca zniekształcenia wibracji kompleksu światło/miłość trzeciej gęstości. Niemniej jednak ci, którzy mieszczą się w tej oktawie nasilającego się światła/miłości, doświadczają następnie głównego cyklu, podczas którego jest wiele okazji do odkrycia zniekształceń, które są nieodłączne dla każdej istoty, a zatem do zmniejszenia tych zniekształceń.

6.16 Pytający: Jakie jest obecnie położenie tej planety w odniesieniu do postępu cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ta planeta znajduje się obecnie w wibracji czwartego wymiaru. Jej materiał jest dość zagmatwany z powodu kompleksu pamięci społecznej, który jest częścią jej świadomości. To nie pozwala na łatwe przejście na czekające ją wibracje. Dlatego będzie to wiązało się z pewnymi niedogodnościami.

6.17 Pytający: Czy ta niedogodność jest nieuchronna w ciągu kilku lat?

Ra: Jestem Ra. Ta niedogodność lub dysharmonijny kompleks wibracyjny zaczął się kilka lat temu. Trwać będzie nieprzerwanie przez okres około trzy zero, trzydziestu [30] waszych lat.

6.18 Pytający: Zakładam, że po tym trzydziestoletnim okresie będziemy planetą czwartego wymiaru lub czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

6.19 Pytający: Czy można oszacować, jaki procent obecnej populacji będzie zamieszkiwał planetę czwartej gęstości?

Ra: Zbiory jeszcze się nie rozpoczęły, więc szacowanie jest bez znaczenia.

9.4 Pytający: Sposób, w jaki rozumiem proces ewolucji populacji planetarnej, polega na tym, że populacja ma określony czas na rozwój. Jest to ogólnie podzielone na trzy cykle po 25 000 lat. Pod koniec 75 000 lat planeta sama robi progres. Co spowodowało taką sytuację? Tę dokładność ilości lat, 25 000 lat itd. Od czego to się zaczęło?

Ra: Jestem Ra. Zwizualizuj sobie, jeśli chcesz, szczególną energię, która płynąc na zewnątrz i koagulując do wewnątrz, utworzyła maleńką sferę stworzenia zarządzaną przez waszą Radę Saturna. Kontynuuj obserwację rytmu tego procesu. Przepływ życia tworzy rytm, który jest tak samo nieunikniony jak jeden z waszych zegarków. Każda z waszych planetarnych istot rozpoczęła pierwszy cykl, kiedy węzeł energetyczny był w stanie w tym środowisku wspierać takie doświadczenia umysłu/ciała. Zatem każda z waszych planetarnych istot ma inny cykliczny harmonogram, jak możnaby to nazwać. Czas tych cykli jest miarą równą porcji inteligentnej energii.

Ta inteligentna energia oferuje rodzaj zegara. Cykle poruszają się tak dokładnie, jak zegar wybija godzinę. W ten sposób brama od inteligentnej energii do inteligentnej nieskończoności otwiera się niezależnie od okoliczności wybicia godziny.

10.9 Pytający: Kiedy następuje ukończenie nauki i istota lub istoty przemieszczają się z jednej planety na drugą pod koniec cyklu, w jakiej formie podróżują z jednej planety na drugą?

Ra: Jestem Ra. W zamyśle Stwórcy pierwszym krokiem całości bytu umysłu/ciała/ducha jest umieszczenie kompleksu zniekształceń umysłu/ciała/ducha we właściwym miejscu miłości/światła. Ma to na celu zapewnienie właściwego uzdrowienia kompleksu i ostatecznego zestrojenia się z kompleksem całości/bytu. Zajmuje to bardzo zmienną długość waszego czasu/przestrzeni.

Po tym, doświadczenie cyklu jest rozpuszczane i filtrowane, aż pozostanie tylko destylacja zniekształceń w czystej postaci. W tym momencie zebrana całość istoty umysłu/ciała/ducha ocenia potrzeby gęstości swojej istoty i wybiera bardziej odpowiednie nowe środowisko, aby albo powtórzyć cykl, albo przejść do następnego cyklu. Taki jest sposób zbierania plonów, strzeżony i pilnowany przez wielu.

10.10 Pytający: Kiedy istota jest przenoszona z jednej planety na drugą, czy porusza się w myślach czy w pojeździe?

Ra: Jestem Ra. Całość istoty umysłu/ciała/ducha jest jednym ze Stwórcą. Nie ma zniekształcenia czasu/przestrzeni.Dlatego, jest to kwestia myślenia nad właściwym miejscem w nieskończonym zakresie czasu/przestrzeni.

11.5 Pytający: Powiedziałeś, że byty z Maldeka mogą trafić do... niektórzy mogą przejść do negatywnej czwartej gęstości. Czy są ludzie, którzy wychodzą z naszej obecnej trzeciej gęstości do miejsc we wszechświecie i służą, które są czwartej gęstości w służbie sobie lub planetami typu negatywnego?

Ra: Jestem Ra. Twoje pytanie jest niejasne. Proszę powtórzyć.

11.6 Pytający: Kiedy nasz cykl się kończy i następuje ukończenie nauki, czy jest możliwe, aby ktokolwiek mógł przejść z trzeciej gęstości na planetę czwartej gęstości, która jest typem planety w służbie sobie lub typem negatywnym?

Ra: Jestem Ra. Teraz rozumiemy specyfikę Twojego zapytania. W przypadku tych zbiorów wir prawdopodobieństwa/możliwości wskazuje na zbiór tego rodzaju, choć niewielki. To się zgadza.

13.22 Pytający: Jaki jest obecnie poziom gęstości naszej planety Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Sfera, na której mieszkacie, jest trzecią gęstością w jej istnieniu kompleksów umysłu/ciała/ducha. Teraz jest w kontinuum przestrzeni/czasu, czwartej gęstości. Powoduje to dość trudne zbiory.

13.23 Pytający: W jaki sposób planeta trzeciej gęstości staje się czwartą gęstością?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie.

Czwarta gęstość jest, jak powiedzieliśmy, tak uregulowana w swoim podejściu, jak wybijanie zegara o pełnej godzinie. Przestrzeń/czas waszego układu słonecznego umożliwiły tej sferze planetarnej spiralne przejście w przestrzeń/czas o innej konfiguracji wibracyjnej. To sprawia, że sfera planetarna może być uformowana przez te nowe zniekształcenia. Jednakże formy myślowe waszych ludzi w tym okresie przejściowym są takie, że kompleksy umysłu/ciała/ducha zarówno jednostek, jak i społeczeństw są rozproszone po całym spektrum, zamiast być w stanie, powiedzmy, chwycić igłę i skierować kompas w jednym kierunku.

Zatem wejście w wibrację miłości, nazywaną czasami przez waszych ludzi wibracją zrozumienia, nie jest efektywne w obecnym kompleksie społecznym. Zatem zbiory będą takie, że wielu powtórzy cykl trzeciej gęstości. Energie waszych wędrowców, waszych nauczycieli i waszych adeptów w tym czasie skupiają się na zwiększaniu zbiorów. Jednakże, niewielu jest do zebrania.

14.14 Pytający: Czy ukończenie tej maszyny miałoby jakąkolwiek wartość dla ludzi na tej planecie teraz, w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma żadnego powodu, aby uwzględniać wysiłki związane z tymi zniekształceniami prowadzącymi do długowieczności, ale raczej zachęcać do zniekształceń w kierunku poszukiwania serca samego siebie, ponieważ to, co wyraźnie znajduje się w polu energii fioletowego promienia, będzie determinować zbiór każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

14.27 Pytający: Trauma - nazwę to w ten sposób - zakładam, że wraz z końcem cyklu będą pewne niedogodności [niesłyszalne]. Będą istoty, które zaczną szukać lub zostaną, można by powiedzieć, katalizowane do poszukiwań z powodu traumy, a następnie być może usłyszą twoje słowa poprzez być może telepatię lub materiały pisemne, takie jak te, które opublikujemy w tej książce.

Ra: Jestem Ra. Masz rację, z wyjątkiem zrozumienia, że te niedogdności już się zaczęły.

16.11 Pytający: Czy są zbiory istot zorientowanych na służbę sobie, tak jak jest zbiór istot zorientowanych na służbę innym?

Ra: Jestem Ra. Są jedne zbiory. Ci, którzy są w stanie wejść do czwartej gęstości poprzez poziomy kompleksów wibracyjnych, mogą wybrać sposób dalszego poszukiwania Jednego Stwórcy.

16.12 Pytający: Zatem, gdy wejdziemy w czwartą gęstość, to powiedzmy, nastąpi podział, a część osób, które wejdą w czwartą gęstość, pójdzie na planety lub miejsca, gdzie jest służba innym, a druga część pójdzie w miejsca, gdzie jest służba sobie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

16.39 Pytający: Zakładam, że nie jest konieczne, aby jednostka rozumiała Prawo Jedności, aby przejść z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest absolutnie konieczne, aby istota świadomie zdała sobie sprawę, że nie rozumie, aby można ją było zebrać. Zrozumienie nie należy do tej gęstości.

16.40 Pytający: To jest bardzo ważny punkt. Użyłem złego słowa. Chodziło mi o to, że wierzę, iż nie jest konieczne, aby istota była świadoma Prawa Jedności, aby przejść z trzeciej do czwartej gęstości.

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

17.1 Pytający: Dziękuję bardzo. Chciałbym powtórzyć... uważam to za zaszczyt, wielki zaszczyt, a także przywilej, jako mój [niesłyszalne]. I chciałbym powtórzyć, że moje pytania mogą czasami trochę być nie na temat, ponieważ kontynuuję coś, nad czym już zacząłem pracować, nad zastosowaniami Prawa Jednośći, aby lepiej zrozumieć przede wszystkim zasadę wolnej woli oraz dalsze zniekształcenia, które odkrywamy.

Właśnie otrzymałem trzy pytania podczas medytacji. Zadam je najpierw, zanim przejdziemy dalej.

Po pierwsze, jesteśmy teraz w czwartej gęstości. Czy efekty czwartej gęstości nasilą się w ciągu następnych trzydziestu lat? Czy zobaczymy więcej zmian w naszym środowisku i nasz wpływ na nasze środowisko?

Ra: Jestem Ra. Czwarta gęstość to spektrum wibracyjne. Wasze kontinuum czasu/przestrzeni wprawiło w ruch spiralny waszą sferę planetarną i waszą jakbyśmy to nazwali galaktykę, którą nazywacie gwiazdą, w tę wibrację. To spowoduje, że sfera planetarna sama w sobie elektromagnetycznie wyreguluje swoje wiry odbioru napływów sił kosmicznych wyrażających się jako sieci wibracyjne, tak że Ziemia zostanie w ten sposób namagnesowana czwartą gęstością, jakby można to nazwać.

Będzie to miało miejsce z pewnymi niedogodnościami, jak powiedzieliśmy wcześniej, ze względu na energie form myślowych waszych narodów, które zakłócają uporządkowane konstrukcje wzorców energetycznych wewnątrz waszych ziemskich spirali energii, co zwiększa entropię i bezużyteczne ciepło. Spowoduje to, że wasza sfera planetarna będzie miała pewne pęknięcia w swojej zewnętrznej powłoce, podczas gdy zostanie odpowiednio namagnesowana dla czwartej gęstości. To jest to dostosowanie planetarne.

Zauważysz gwałtowny wzrost liczby ludzi, jak nazywacie kompleksy umysłu/ciała/ducha, których potencjały wibracyjne obejmują potencjały zniekształceń czwartej wibracji. Tak więc, powiedzmy, będzie się wydawało, że jest to nowa rasa. To są ci, którzy inkarnują dla pracy w czwartej gęstości.

Nastąpi również gwałtowny wzrost w krótkim okresie negatywnie zorientowanych lub spolaryzowanych kompleksów umysłu/ciała/ducha i kompleksów społecznych z powodu polaryzujących warunków ostrego rozgraniczenia między cechami czwartej gęstości a orientacją na służbę sobie w trzeciej gęstości.

Ci, którzy pozostaną w czwartej gęstości na tej płaszczyźnie, będą mieli tak zwaną pozytywną orientację. Wielu przyjdzie skądś indziej, ponieważ wydaje się, że przy wszystkich najlepszych wysiłkach Konfederacji, które także obejmują te z wewnętrznych planów waszych ludzi, wewnętrzne cywilizacje i te z innych wymiarów, zbiory będą nadal znacznie mniejsze niż te, które ta sfera planetarna jest w stanie wygodnie wspierać w służbie.

17.15 Pytający: Chciałbym wyjaśnić sprawę, teraz gdy jestem pewny. Ludzie na tej planecie, wyznający jakąkolwiek religię lub nie wyznający żadnej religii, albo nie mający intelektualnej wiedzy o Prawie Jedności lub w ogóle czegokolwiek, nadal mogą być zebrani do czwartej gęstości, jeśli mają tę wibrację. Czy to nie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże niewielu znajdziesz nadających się do zbioru, których blask nie powoduje, że inni są świadomi tego, co możesz nazwać, ich duchowością, cechą zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Tak więc nie jest szczególnie prawdopodobne, że istota byłaby całkowicie nieznana jego bezpośrednim znajomym jako niezwykle promienna osobowość, nawet gdyby ta osoba nie została wciągnięta w żadne z wypaczeń waszych tak zwanych systemów religijnych.

17.23 Pytający: Wspomniałeś, że łagodzeniem karmy jest przebaczenie. Czy są... Trudno mi jest sformułować to pytanie. Myślę, że będę musiał do tego wrócić. Zadam to drugie pytanie.

Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego po zakończeniu cyklu Ziemia będzie w pozytywnej czwartej gęstości, a nie w negatywnej czwartej gęstości, skoro wydaje się, że liczba ludności negatywnej jest większa?

Ra: Jestem Ra. Ziemia wydaje się być negatywna. Wynika to z cichego, powiedzmy, przerażenia, które jest powszechnym zniekształceniem, które te dobre lub pozytywnie zorientowane istoty mają w stosunku do wydarzeń, które są obecne w waszej przestrzeni/czasie. Jednak ci zorientowani i nadający się do zbioru w służbie innym znacznie przewyższają liczebnie tych, których orientacja w kierunku służby sobie, uzyskała jakość zbioru.

17.24 Pytający: Innymi słowy, będzie mniej negatywnych bytów zbieranych do czwartej gęstości niż będzie pozytywnych. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Zdecydowana większość waszych ludzi powtórzy trzecią gęstość.

17.29 Pytający: Czy mam rozumieć, że zbiory będą miały miejsce w roku 2011, czy też będą rozłożone?

Ra: Jestem Ra. To jest przybliżenie. Stwierdziliśmy, że mamy trudności z waszym czasem/przestrzenią. Jest to odpowiedni prawdopodobny/możliwy węzeł czasu/przestrzeni dla zbiorów. Ci, którzy w tym czasie nie są wcieleni, będą objęci zbiorami.

17.31 Pytający: Dziękuję bardzo. Nie chcę tracić czasu na ponowne zadawanie pytań. Niektóre są tak ważne, że próbuję zadać podobne pytania na różne sposoby, aby rozwinąć odpowiedź. Wydaje się, że [niesłyszalne] to, do czego zmierzamy, a może nie.

W książce Oahspe stwierdza się, że jeśli dana osoba ma więcej niż pięćdziesiąt procent dla innych - to znaczy przekracza 50% w służbie innym i mniej niż pięćdziesiąt procent w służbie sobie - wówczas nadaje się do zbioru. Czy to jest poprawne stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, jeśli zbiory mają dotyczyć pozytywnego czwartego wymiaru.

17.32 Pytający: Jaki musi być procent istoty, powiedzmy, jeśli ma zostać zebrana jako negatywna?

Ra: Jestem Ra. Istota, która chce podążać ścieżką służenia sobie, musi osiągnąć poziom pięciu - to jest pięć procent służby innym, dziewięćdziesiąt pięć procent służby sobie. Musi zbliżyć się do całości. Negatywna ścieżka jest dość trudna do osiągnięcia i wymaga wielkiego poświęcenia.

17.33 Pytający: Dlaczego negatywna ścieżka jest o wiele trudniejsza do osiągnięcia zbioru niż pozytywna?

Ra: Jestem Ra. Wynika to ze zniekształcenia Prawa Jedności, które wskazuje, że brama do inteligentnej nieskończoności jest bramą na końcu ciasnej i wąskiej ścieżki, jak można to nazwać. Osiągnięcie pięćdziesięciu jeden procent poświęcenia dla dobra innych jaźni jest równie trudne, jak osiągnięcie stopnia pięciu procent oddania innym jaźniom. Powiedzmy, że między nimi znajduje się zapadlisko obojętności.

17.34 Pytający: Zatem, jeśli istota została zebrana do czwartej gęstości z oceną, powiedzmy, pięćdziesiąt jeden procent dla innych, czterdzieści dziewięć procent dla siebie, na jaki poziom czwartej gęstości wejdzie? Zakładam, że są różne poziomy czwartej gęstości.

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Każda wkracza w sub-gęstość, która wibruje zgodnie ze zrozumieniem istoty.

17.41 Pytający: W tej chwili, pod koniec cyklu, w jaki sposób reinkarnacje w ciele fizycznym są przydzielane na tej planecie? W naszym własnym [niesłyszalne].

Ra: Jestem Ra. Istoty, które chcą zdobyć doświadczenie potrzebne w sposób krytyczny, aby stać się możliwymi do zbioru, inkarnują się z pierwszeństwem przed tymi, którzy bez zbytnio prawdopodobnych/możliwych wątpliwości będą musieli ponownie doświadczyć tej gęstości.

17.42 Pytający: Jak długo to trwa, tego typu alokacja?

Ra: Jestem Ra. Dzieje się tak, odkąd pierwsza indywidualna istota uświadomiła sobie potrzebę nauczenia się lekcji tej gęstości. To był początek tego, co możesz nazwać starszeństwem w wibracji.

17.43 Pytający: Czy możesz wyjaśnić, co masz na myśli mówiąc o starszeństwie w wibracji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnia pytanie tej sesji roboczej.

Starszeństwo w wibracji jest, powiedzmy, preferencyjnym traktowaniem, zgodnie ze ścieżkami Prawa Jedności, które zachęca gotowe do zbioru jednostki. Każda osoba, która zdaje sobie sprawę z czasu zbiorów i potrzeby, na poziomie własnego ja, nagięcia umysłu, ciała i ducha w kierunku uczenia się/nauczania tych lekcji, ma pierwszeństwo, aby ta istota miała jak największe szanse, powiedzmy, udanej próby.

Czy w tym momencie możemy zapytać, czy są jakieś pytania?

33.12 Pytający: Dziękuję. Gdy zbliżamy się do końca tego głównego cyklu, może pojawić się rosnąca ilość katalizatora dla istot. Zastanawiam się, czy skoro wibracje planetarne nieco nie pasują do wibracji czwartej gęstości a katalizator jest zwiększony, czy stowrzy to nieco więcej polaryzacji, uzyskując w ten sposób nieco większe pozytywnye zbiory z powodu tego katalizatora i podobnie w ten sam sposób wytworzyć bardziej negatywną polaryzację, a następnie uzyskać nieco więcej negatywnego zbioru dzięki temu mechanizmowi przejścia, który jest niestety nieco bardziej katalityczny niż byłby, gdyby planeta osiągnęła wyższy stan świadomości. Czy to się zdarza?

Ra: Jestem Ra. Na to pytanie należy odpowiedzieć w dwóch częściach:

Po pierwsze, katastrofy planetarne, jak można je nazwać, są raczej symptomem trudnych zbiorów niż świadomie zaprogramowanym katalizatorem zbiorów. Dlatego nie przejmujemy się tym, ponieważ jest to przypadkowe w porównaniu do świadomego katalizatora, który możemy udostępnić.

Druga część jest taka: wyniki losowego katalizatora tego, co nazywacie zmianami na Ziemi, są również losowe. W ten sposób możemy zobaczyć wiry prawdopodobieństwa/możliwości zmierzające w kierunku pozytywu i negatywu. Jednakże będzie tak, jak będzie. Prawdziwe możliwości dla świadomego katalizatora nie są funkcją zmian na Ziemi, ale wynikiem starszeństwa systemu inkarnacji, który w czasie zbiorów wprowadził we wcielenie tych, których szanse wykorzystania doświadczeń życiowych, aby stać się możliwymi do zbioru, są największe.

33.13 Pytający: Czy ten system starszeństwa jest również używany przez stronę w służbie sobie, aby można być zebranym po tamtej stronie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. W tej chwili możesz zadać jeszcze jedno pełne pytanie.

40.8 Pytający: W takim razie jaki będzie czas przejścia na tej planecie z trzeciej do czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Trudno to oszacować ze względu na nietypowe anomalie tego przejścia. Są inkarnowane istoty w tym węźle przestrzeni/czasu, które rozpoczęły pracę w czwartej gęstości. Jednak klimat trzeciej gęstości świadomości planetarnej opóźnia ten proces. W tym konkretnym węźle wiry prawdopodobieństwa/możliwości wskazują od stu [100] do siedmiuset [700] waszych lat jako okres przejściowy. To nie może być dokładne ze względu na zmienność waszych ludzi w tej przestrzeni/czasie.

40.9 Pytający: Czy częstotliwość wibracji podstawowego... fotonu, wszystkich naszych cząstek już wzrosła?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. To właśnie ten wpływ zaczął powodować, że myśli stają się rzeczami. Jako przykład, możesz zaobserwować, jak myśli o złości stają się komórkami fizycznego kompleksu cielesnego, wymykającymi się spod kontroli, by stać się tym, co nazywasz rakiem.

40.10 Pytający: Co, zakładając, że jesteśmy, naszą wibracją - zakładam, że ta wibracja zaczęła wzrastać około dwudziestu do trzydziestu lat temu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Pierwszymi zwiastunami tego były około czterdzieści pięć lat temu, energie wibrujące intensywniej przez czterdzieści lat poprzedzających ostateczny ruch materii wibrującej, powiedzmy, poprzez skok kwantowy, jak byście to nazwali.

40.11 Pytający: Zaczynając wtedy, czterdzieści pięć lat temu, biorąc pod uwagę cały wzrost wibracji, jakiego doświadczymy podczas tej zmiany gęstości, w jakim, w przybliżeniu, procencie drogi przez ten wzrost wibracji znajdujemy się teraz?

Ra: Jestem Ra. Wibracyjna natura waszego otoczenia jest prawdziwego koloru zielonego. Jest to w obecnym czasie mocno poprzeplatane z pomarańczowym promieniem planetarnej świadomości. Jednakże natura kwantów jest taka, że ruch po granicy polega na odrębnym umieszczeniu poziomu wibracji.

40.15 Pytający: Dziękuję. Bardzo ważna koncepcja. Czy fakt, że podstawowa wibracja, której teraz doświadczamy, ma prawdziwy kolor zielony lub czwartą gęstość, wyjaśnia fakt, że istnieje wiele efektów psychicznych wpływających na obiekty materialne, które są teraz obserwowane po raz pierwszy w masowy sposób, jak zginanie metalu umysłem?

Ra: Jestem Ra. To będzie w sumie ostatnie pytanie tej pracy. Jest to nie tylko poprawne, ale sugerujemy, abyś poszedł dalej w tę koncepcję i zrozumiał, iż ogromna liczba istot z tak zwanymi chorobami psychicznymi, spowodowana jest wpływem tego prawdziwego zielonego koloru na konfiguracje umysłowe osób niegotowych mentalnie, by po raz pierwszy stanąć twarzą w twarz ze sobą.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim zakończymy?

40.16 Pytający: Tylko dwa. W odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałeś, czy ludzie inkarnujący tutaj ze starszeństwem wibracji, którzy inkarnują na ścieżkę służby sobie, byliby tymi, którzy mieliby ekstremalne trudności psychiczne z tą wibracją zielonego promienia?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. To raczej ci, którzy rozproszyli się i nie przygotowali do tego przejścia, ale którzy są nieco podatni na jego wpływ, mogą zostać dotknięci.

43.14 Pytający: Zatem duża różnica w gotowości na zebranie między trzecią a czwartą gęstością polega na tym, że na końcu trzeciej gęstości osobnik jest zbierany jako funkcja pojedynczego fioletowego promienia, a w czwartej gęstości jest to równoważne fioletowemu promieniu całego kompleksu pamięci społecznej, który musi mieć charakter nadający się do zbioru, aby przejść do piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, chociaż w piątej gęstości byty mogą wybrać uczenie się jako kompleks pamięci społecznej lub jako kompleksy umysłu/ciała/ducha i mogą przejść do szóstej gęstości w tych warunkach, ponieważ gęstość mądrości jest skrajnie swobodną gęstością, podczas gdy lekcje współczucia prowadzące do mądrości muszą koniecznie mieć związek z innymi jaźniami.

43.25 Pytający: W czwartej gęstości na tej planecie, po całkowitej przemianie i zakończeniu zbiorów, istoty czwartej gęstości będą inkarnować na powierzchni tej planety, jaką znamy teraz, na tej konkretnej powierzchni. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wiry prawdopodobieństwa/możliwości wskazują, że jest to najbardziej prawdopodobne.

43.26 Pytający: Czy w tym czasie na powierzchni planety będą istnieć jakieś istoty piątej i/lub szóstej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie przez dość długi czas, ponieważ istoty z czwartej gęstości muszą spędzać swoją przestrzeń/czas uczenia się/nauczania z istotami własnej gęstości.

43.27 Pytający: Zatem zasadniczo mówisz, że w tym momencie nauki istoty z piątej lub szóstej gęstości nie byłyby zbyt dobrze zrozumiałe dla czwartej gęstości, nowych bytów z czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Czy chcesz nas o to zapytać?

43.28 Pytający: Wydaje mi się, że nie wyraziłem tego poprawnie. Czy to prawda, że nowe istoty z czwartej gęstości muszą następnie ewoluować w swoim myśleniu, aby osiągnąć punkt, w którym lekcje piątej gęstości będą miały wartość?

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy istotę twojego zapytania. Chociaż prawdą jest, że w miarę postępu istoty czwartej gęstości mają coraz większe zapotrzebowanie na nauki innych gęstości, prawdą jest również, że tak jak mówimy do was z powodu powołania, tak przywołane informacje są zawsze dostępne. Po prostu istoty piątej gęstości nie będą żyć na powierzchni sfery planetarnej, dopóki planeta nie osiągnie poziomu wibracji piątej gęstości.

47.3 Pytający: Wybraliśmy wartości... lub podano nam wartości większe niż 50% w służbie innym dla kompleksów pamięci społecznej o czwartej gęstości pozytywnej i większe niż 95% w służbie sobie dla kompleksów pamięci społecznej o czwartej gęstości negatywnej. Czy te dwie wartości odpowiadają, powiedzmy, temu samemu poziomowi wibracji?

Ra: Jestem Ra. Wydaje mi się, że masz trudności z wyrażeniem pytania. Postaramy się odpowiedzieć, próbując wyjaśnić twoje pytanie.

Poziomy wibracji nie należy rozumieć jako takie same w orientacji pozytywnej i negatywnej. Należy je rozumieć jako posiadające moc akceptacji i pracy z inteligentną nieskończonością do pewnego stopnia lub intensywności. Ze względu na fakt, że w negatywnie zorientowanym systemie mocy brakuje podstawowego koloru lub powiedzmy, energii niebieskiej, zielone/niebieskie energie wibracyjne nie są widoczne w rozkładach wibracyjnych lub wzorcach negatywnych czwartych i piątych poziomów wibracji.

Pozytyw, z drugiej strony, powiedzmy, ma pełne spektrum wzorców wibracyjnych prawdziwego koloru czasu/przestrzeni i dlatego zawiera alternatywny wzorzec wibracyjny lub rozkład wibracji. Każdy jest zdolny do wykonywania pracy w czwartej gęstości. To jest kryterium dla zbioru.

47.4 Pytający: Czy powiedziałeś, że w negatywie czwartej gęstości brakuje niebieskiego?

Ra: Jestem Ra. Pozwólcie, że wyjaśnijmy to bardziej. Jak już wcześniej stwierdziliśmy, wszystkie istoty mają potencjał dla wszystkich możliwych częstotliwości wibracji. Zatem potencjał aktywacji zielonego i niebieskiego centrum energii jest, oczywiście, dokładnie tam, gdzie musi być w stworzeniu Miłości. Niemniej jednak, negatywnie spolaryzowana istota osiągnie zbiory dzięki niezwykle efektywnemu wykorzystaniu czerwieni i żółci/pomarańczy, przechodząc bezpośrednio do bramy indygo sprowadzając poprzez ten kanał inteligentnej energii, napływające strumienie inteligentnej nieskończoności.

51.1 Pytający: Rozpoczynając tę sesję, Tom III Prawa Jedności, jest kilka pytań, jedno o dość nieprzemijającym znaczeniu i jedno, które uważam za nieco ulotne, które czuję się zobowiązany zadać z powodu komunikacji z innymi.

Pierwsze to tylko wyjaśnienie ostatnich punktów dotyczących zbiorów dla naszego przyjaciela Leo Sprinkle’a. Zastanawiałem się, czy istnieje nadzór nad zbiorami, a jeśli tak, to dlaczego ten nadzór jest konieczny i jak to działa, skoro zdolność istoty do zbioru to promień fioletowy? Czy konieczne jest, aby istoty nadzorowały zbiory, czy też jest to automatyczne? Czy możesz na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. W czasie zbiorów zawsze są żniwiarze. Owoc jest formowany tak, jak będzie, ale należy zachować pewien nadzór, aby zapewnić, że plon zostanie umieszczony tak, jak powinien, bez obicia lub skazy.

Istnieją trzy poziomy, które czuwają nad zbiorami.

Pierwszy poziom jest planetarny i można go nazwać anielskim. Ten typ opiekuna obejmuje całość kompleksu umysłu/ciała/ducha lub wyższą jaźń istoty oraz te istoty płaszczyzny wewnętrznej, które zostały przyciągnięte do tej istoty poprzez jej wewnętrzne poszukiwanie.

Drugą klasą tych, którzy strzegą tego procesu, są ci z Konfederacji, którzy mają zaszczyt/obowiązek stać w małych miejscach na krawędzi stopni światła/miłości, aby te istoty, które są zbierane, nie potknęły się i nie odpadły z jakiegokolwiek innego powodu niż siła światła, bez względu na to, jak bardzo są zdezorientowane lub nie potrafią nawiązać kontaktu ze swoim wyższym ja. Te istoty Konfederacji łapią tych, którzy się potykają, i ustawiają ich w odpowiedniej pozycji, aby mogli dalej iść w stronę światła.

Trzecią grupą czuwającą nad tym procesem jest grupa, którą nazywacie Strażnikami. Ta grupa pochodzi z oktawy powyżej naszej i służy w ten sposób jako nosiciele światła. Ci Strażnicy zapewniają precyzyjne emisje światła/miłości w niezwykle starannym rozróżnianiu, aby można było ustalić dokładną wibrację światła/miłości każdej istoty.

Zatem zbiory są automatyczne, ponieważ osoby zebrane będą reagować zgodnie z tym, co jest niezmienne podczas zbioru. A tym jest emanacja fioletowego promienia. Jednakże, ci pomocnicy są w pobliżu, aby zapewnić właściwe zbiory, aby każda istota miała najpełniejszą okazję do wyrażenia swojej osobowości fioletowego promienia.

59.24 Pytający: Czy po wyrównaniu się osi planetarnych wyrównają się one 20° na wschód od północy, aby dostosować się do zielonej wibracji?

Ra: Jestem Ra. Obawiamy się, że to będzie ostatnie pytanie, ponieważ ta istota gwałtownie zwiększa swoje zniekształcenie w kierunku tego, co nazywasz bólem kompleksu ciała.

Wszystko wskazuje na to, że tak się stanie. Nie możemy mówić o niczym pewnym, ale jesteśmy świadomi, że grubsze lub mniej gęste materiały zostaną wciągnięte do konformacji z gęstszymi i lżejszymi energiami, które dają waszemu Logosowi jego postępowanie poprzez sfery doświadczenia.

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania?

60.20 Pytający: Dziękuję. Próbując zrozumieć energie - energie twórcze - przyszło mi do głowy, że naprawdę nie rozumiem, dlaczego bezużyteczne ciepło jest generowane, gdy nasza Ziemia przechodzi z trzeciej do czwartej gęstości. Wiem, że ma to związek z dysharmonią między wibracjami trzeciej i czwartej gęstości, ale nie rozumiem, dlaczego miałoby to objawiać się jako fizyczne ogrzewanie Ziemi. Czy możesz mnie oświecić na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Pojęcia są nieco trudne do zgłębienia w waszym języku. Postaramy się jednak wypowiedzieć na ten temat.

Jeśli istota nie jest w harmonii ze swoimi okolicznościami, odczuwa wewnętrzne palenie. Temperatura fizycznego wehikułu jeszcze się nie podnosi, tylko ciepło gniewu lub łez, jak możemy opisać tę dysharmonię. Jeśli jednak istota będzie trwać przez długi okres przestrzeni/czasu w odczuwaniu tego emocjonalnego ciepła i dysharmonii, cały kompleks ciała zacznie rezonować z tą dysharmonią, a dysharmonia pojawi się jako rak lub inne zwyrodnieniowe zniekształcenia tego co nazywasz zdrowiem.

Kiedy cały planetarny system ludów i kultur wielokrotnie doświadcza dysharmonii na wielką skalę, ziemia pod stopami tych istot zacznie rezonować z tą dysharmonią. Ze względu na naturę fizycznego nośnika dysharmonia objawia się jako blokada wzrostu lub niekontrolowany wzrost, ponieważ podstawową funkcją kompleksu cielesnego kompleksu umysłu/ciała/ducha jest wzrost i podtrzymanie.

W przypadku waszej planety, celem planety jest utrzymanie orbity i właściwego położenia lub orientacji w odniesieniu do innych wpływów kosmicznych. Aby to się działo prawidłowo, wnętrze waszej sfery jest gorące, z fizycznego punktu widzenia. W ten sposób zamiast niekontrolowanego wzrostu, zaczynasz doświadczać niekontrolowanego ciepła i jego ekspansywnych konsekwencji.

63.8 Pytający: Z ostatniej sesji chciałbym kontynuować kilka pytań dotyczących faktu, że w czwartej gęstości zostaną aktywowane energie czerwona, pomarańczowa i zielona; żółta, niebieska itd., będące w fazie wzmocnienia. Teraz mówisz, że aktywowaliśmy zielone energie. Są aktywowane przez ostatnie 45 lat. Zastanawiam się nad przejściem przez ten okres, aby zielony był całkowicie aktywowany, a żółty był wzmocniony. Co stracimy, gdy kolor żółty przejdzie od aktywacji do wzmocnienia, a co zyskamy, gdy zielony przejdzie do całkowitej aktywacji i na czym polega ten proces?

Ra: Jestem Ra. Mylące jest mówienie o zyskach i stratach, gdy zajmujemy się tematem zakończenia cyklu i rozpoczynającego się na waszej sferze cyklu zielonego promienia. Na czele zdolności inteligencji należy stawiać to, że istnieje Jedno Stworzenie, w którym nie ma strat. Istnieją progresywne cykle do empirycznego wykorzystania przez istoty. Możemy teraz odpowiedzieć na Twoje zapytanie.

Gdy cykl zielonego promienia lub gęstość miłości i zrozumienia zacznie nabierać kształtu, płaszczyzna żółtego promienia lub Ziemia, którą teraz cieszycie się w swoim tańcu, przestanie być zamieszkiwana na pewien okres waszej przestrzeni/czasu jako potrzebna przestrzeń/czas istotom z czwartej gęstości, aby mogły nauczyć się zdolności chronienia swojej gęstości przed trzecią gęstością. Po tym okresie nadejdzie czas, kiedy trzecia gęstość będzie mogła ponownie odbywać cykle na sferze żółtego promienia.

W międzyczasie tworzy się inna sfera, w dużym stopniu zgodna z żółtym promieniem. Ta sfera czwartej gęstości współistnieje z pierwszą, drugą i trzecią. Ma gęstszą naturę ze względu na rotacyjne rdzeniowe aspekty atomowe jej materiału. Omówiliśmy już z wami ten temat.*

Istoty czwartej gęstości, które inkarnują w tej przestrzeni/czasie, są z punktu widzenia doświadczenia czwartą gęstością, ale inkarnują w mniej gęstych pojazdach z powodu pragnienia doświadczenia i pomocy w narodzinach czwartej gęstości na tej płaszczyźnie.

Możesz zauważyć, że istoty czwartej gęstości mają wielką obfitość współczucia.

63.13 Pytający: Teraz te istoty inkarnują się w wibracyjnym ciele trzeciej gęstości. Próbuję zrozumieć, jak zachodzi to przejście z trzeciej do czwartej gęstości. Podam przykład jednej z tych istot, o których mówimy, która jest teraz w ciele trzeciej gęstości. Będzie się starzał, a wtedy będzie konieczne, aby umarł w ciele fizycznym trzeciej gęstości i reinkarnował się w ciele czwartej gęstości dla tego przejścia?

Ra: Jestem Ra. Te istoty to te, które inkarnują się z czymś, co można nazwać aktywowanym ciałem podwójnym. Należy zauważyć, że istoty rodzące te byty czwartej gęstości doświadczają wielkiego uczucia, powiedzmy, połączenia i używania energii duchowych podczas ciąży. Wynika to z konieczności manifestacji podwójnego ciała.

To ciało przejściowe będzie, powiedzmy, zdolne do docenienia kompleksów wibracyjnych czwartej gęstości, w miarę wzrostu napływów, bez towarzyszącego mu zakłócenia ciała trzeciej gęstości. Gdyby istota trzeciej gęstości była, powiedzmy, elektrycznie świadoma w pełni czwartej gęstości, pola elektryczne trzeciej gęstości zawiodłyby z powodu niekompatybilności.

Odpowiadając na twoje pytanie dotyczące śmierci, istoty te umrą zgodnie z potrzebami trzeciej gęstości.

63.14 Pytający: Mówisz więc, że przejście z trzeciej do czwartej gęstości jednej z istot z podwójnie aktywowanymi ciałami, aby dokonać przejścia, ciało trzeciej gęstości przejdzie przez proces tego, co nazywamy śmiercią. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Kombinacja ciał trzeciej i czwartej gęstości umrze zgodnie z koniecznością zniekształceń kompleksu umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości.

Możemy odpowiedzieć na sedno twojego pytania, zauważając, że celem takiej połączonej aktywacji kompleksów umysłu/ciała/ducha jest to, że takie istoty do pewnego stopnia świadome są tych zrozumień czwartej gęstości, których trzecia gęstość nie jest w stanie zapamiętać z powodu zapomnienia. Zatem doświadczenie czwartej gęstości można rozpocząć od dodatkowego przyciągania istoty zorientowanej na służbę innym, przebywania w niespokojnym środowisku trzeciej gęstości i oferowania swojej miłości i współczucia.

63.15 Pytający: Czy celem przejścia na Ziemię przed całkowitym przeobrażeniem byłoby zatem zdobycie doświadczenia podczas procesu zbiorów?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Te istoty nie są wędrowcami w tym sensie, że ta sfera planetarna jest ich planetą macierzystą w czwartej gęstości. Jednakże doświadczenie tej służby jest zdobywane tylko przez te istoty z trzeciej gęstości, które wykazały dużą orientację w służbie innym. To przywilej być dopuszczonym do tak wczesnej inkarnacji, ponieważ podczas tego zbioru istnieje wiele empirycznego katalizatora służącego innym jaźniom.

63.16 Pytający: Obecnie jest wiele dzieci, które wykazują zdolność do mentalnego zginania metalu, co jest zjawiskiem czwartej gęstości. Czy zatem większość z tych dzieci byłaby tego typu istotami, o których mówimy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.17 Pytający: Czy powodem, że mogą to zrobić, a wędrowcy piątej i szóstej gęstości, którzy tu są, nie mogą tego zrobić, jest fakt, że mają ciało czwartej gęstości w fazie aktywacji?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Wędrowcy są aktywowani w umyśle/ciele/duchu trzeciej gęstości i podlegają zapomnieniu, które można przeniknąć jedynie poprzez zdyscyplinowaną medytację i pracę.

63.18 Pytający: Zakładam, że powodem tego jest to, że po pierwsze, skoro istoty z trzeciej gęstości, które przybyły tu bardzo niedawno, przybywają tu wystarczająco późno, aby nie wpływały na, że tak powiem, polaryzację poprzez ich nauki. Nie naruszają Pierwszego Zniekształcenia, ponieważ są teraz dziećmi i nie będą na tyle dorośli, aby naprawdę wpłynąć na jakąkolwiek polaryzację, dopóki przejście nie będzie daleko w fazie przechodzenia.

Jednakże wędrowcy - którzy przybyli tutaj, są starsi i mają większą zdolność wpływania na polaryzację - muszą to robić w zależności od ich zdolności do penetracji procesu zapominania, aby znaleźć się w ramach Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

63.20 Pytający: OK. Teraz, gdy to przejście jest kontynuowane do aktywacji czwartej gęstości, aby móc zamieszkać w tej sferze czwartej gęstości, wszystkie ciała fizyczne trzeciej gęstości będą musiały przejść przez proces, który nazywamy śmiercią. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.21 Pytający: Czy w tym czasie są jacyś mieszkańcy tej sfery czwartej gęstości, którzy przeszli już przez ten proces? Czy jest ona teraz zaludniana?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne tylko w bardzo, powiedzmy, niedawnej przeszłości.

63.22 Pytający: Zakładam, że ta populacja pochodzi z innych planet, ponieważ na tej planecie jeszcze nie doszło do zbiorów. Pochodzi z planet, na których już nastąpiły zbiory. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

63.23 Pytający: Czy zatem te istoty są dla nas widoczne? Czy mógłbym zobaczyć jedną z nich? Czy będzie chodziła po naszej powierzchni?

Ra: Jestem Ra. Omówiliśmy to. Te istoty są w tej chwili w podwójnych ciałach.

63.24 Pytający: Przepraszam, że jestem taki głupi, ale ta konkretna koncepcja jest dla mnie bardzo trudna do zrozumienia. Obawiam się, że jest to coś, co wymaga raczej głupich pytań z mojej strony, aby w pełni to zrozumieć. Nie sądzę, żebym kiedykolwiek w pełni to zrozumiał, ale [niesłyszalne] choć trochę to pojąć.

Następnie, gdy sfera czwartej gęstości jest aktywowana, generowana jest energia cieplna. Zakładam, że ta energia cieplna jest wytwarzana tylko w sferze trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne. Doświadczalne zniekształcenia każdego wymiaru są odrębne.

63.25 Pytający: Zatem, w pewnym momencie w przyszłości, sfera czwartej gęstości zostanie w pełni aktywowana. Jaka jest różnica między pełną aktywacją a częściową aktywacją tej sfery?

Ra: Jestem Ra. W tym czasie kosmiczne napływy sprzyjają formowaniu się cząstek w prawdziwym kolorze zielonego rdzenia i formowaniu się w ten sposób materiału tego rodzaju. Jednakże w tym czasie istnieje mieszanina środowisk żółtego i zielonego promienia, co powoduje konieczność narodzin przejściowych typów zniekształceń energetycznych kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Przy pełnej aktywacji gęstości miłości prawdziwego zielonego koloru, sfera planetarna będzie ciałem stałym i zamieszkiwalna na samej sobie, a narodziny, które mają miejsce, zostaną przekształcone w procesie czasu w, powiedzmy, odpowiedni typ pojazdu, aby w pełni docenić środowisko planetarne czwartej gęstości. W tym węźle środowisko zielonego promienia istnieje w znacznie większym stopniu w czasie/przestrzeni niż w przestrzeni/czasie.

63.26 Pytający: Czy mógłbyś opisać różnicę, o której mówisz w odniesieniu do czasu/przestrzeni i przestrzeni/czasu?

Ra: Jestem Ra. Dla dobra waszego zrozumienia będziemy używać roboczej definicji wewnętrznych płaszczyzn. W tym kompleksie wibracji dźwiękowych jest wiele subtelności, ale sam w sobie być może spełni waszą obecną potrzebę.

63.27 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, a ty mnie popraw. To co mamy to to, że w miarę jak nasza planeta jest poruszana spiralnie przez spiralne działanie całej wielkiej galaktyki, gdy wielkie koło na niebie obraca się, a nasz układ planetarny przechodzi spiralnie do nowej pozycji, wibracje czwartej gęstości stają się coraz bardziej wyraźne. Te wibracje jądra atomowego zaczynają tworzyć coraz pełniej zieleń… To znaczy, wibracje zielonego rdzenia uzupełniają coraz dokładniej sferę czwartej gęstości i kompleksy cielesne czwartej gęstości, by móc zamieszkać w tej sferze. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Należy poprawić koncepcję tworzenia cielesnych kompleksów o gęstości zielonego promienia.To tworzenie będzie stopniowe i będzie miało miejsce począwszy od waszego pojazdu fizycznego typu trzeciej gęstości i poprzez środki reprodukcji biseksualnej stanie się, dzięki procesom ewolucyjnym, kompleksami cielesnymi czwartej gęstości.

63.28 Pytający: Czy zatem te istoty, o których mówiliśmy, te, które można zebrać w trzeciej gęstości, które zostały przeniesione, czy są one tymi, które następnie, poprzez reprodukcję biseksualną, stworzą niezbędne kompleksy czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Napływ kompleksów prawdziwej zielonej energii w coraz większym stopniu będzie tworzył warunki, w których struktura atomowa komórek kompleksów cielesnych jest gęstością miłości. Kompleksy umysłu/ciała/ducha zamieszkujące te fizyczne pojazdy będą i do pewnego stopnia są tymi, o których mówiłeś, a po zakończeniu zbiorów będą zebranymi istotami tego planetarnego wpływu.

63.29 Pytający: Czy istnieje tarcza podobna do zegara, powiedzmy, związana z całą główną galaktyką wielu miliardów gwiazd, tak że obracając się, przenosi ona wszystkie te gwiazdy i układy planetarne przez przejścia od gęstości do gęstości? Czy tak to działa?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Możesz zobaczyć trójwymiarową tarczę zegara lub spiralę nieskończoności, którą Logos zaplanował w tym celu.

63.30 Pytający: Rozumiem, że Logos nie planował efektu ogrzewania, który pojawia się podczas naszego przejścia z trzeciej do czwartej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z wyjątkiem warunku wolnej woli, który jest oczywiście planowany przez Logos, ponieważ sam jest stworzeniem wolnej woli. W tym klimacie może wystąpić nieskończona liczba wydarzeń lub warunków. Nie można powiedzieć, że zostały zaplanowane przez Logos, ale można powiedzieć, że były swobodnie dozwolone.

63.31 Pytający: Wydaje mi się, że efekt ogrzewania, który ma miejsce na planecie, jest analogiczny do choroby ciała i miałby jako przyczynę tę samą lub analogiczną konfigurację psychiczną. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z wyjątkiem tego, że za te zniekształcenia kompleksu ciała waszej sfery planetarnej odpowiada duchowa konfiguracja, jak również mentalne skrzywienia waszych ludzi.

[Pomiędzy końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 39-sekundowa przerwa.]

63.32 Pytający: Kiedy trzecia gęstość wyjdzie z aktywacji i wejdzie we wzmocnienie, pozostawi nam planetę, która jest pierwszą, drugą i czwartą gęstością. W tym czasie na tej planecie nie będzie aktywowanych wibracji trzeciej gęstości. Czy mam rację, zakładając, że wszystkie wibracje trzeciej gęstości na tej planecie są teraz wibracjami, które składają się na cielesne kompleksy istot takich jak my i że jest to suma wszystkich wibracji trzeciej gęstości na tej planecie w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma energię z powodu transferu, ale jest pewien dyskomfort. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu. Można powiedzieć, że mimo ataku ten instrument wydaje się być w lepszej konfiguracji niż podczas poprzednich prac.

Odpowiadając na twoje pytanie, jest to niepoprawne tylko dlatego, że oprócz kompleksów umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości istnieją artefakty, formy myślowe i uczucia, które stworzyli ci Współtwórcy. To jest trzecia gęstość.

Czy możemy odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania, podczas gdy opuszczamy ten instrument?

65.2 Pytający: Być może ponownie omawiam niewielką kwestię omówioną na poprzedniej dzisiejszej sesji, ale staram się uzyskać jaśniejszy obraz niektórych spraw, których nie rozumiem, i być może opracuję własny plan działań na przyszłość.

Mam wrażenie, że w niedalekiej przyszłości poszukiwanie wzrośnie u wielu, którzy teraz wcielają się w fizyczność na tej planecie. Ich poszukiwania wzrosną, ponieważ staną się bardziej świadomi stworzenia takiego, jakie jest, w przeciwieństwie, powiedziałbym, do stworzenia człowieka. Ich orientacja i myślenie, poprzez katalizator o wyjątkowym charakterze, zostaną przeorientowane na myślenie o bardziej podstawowych pojęciach, że tak powiem. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wypowiedzi generalizujące nigdy nie mogą być całkowicie poprawne. Możemy jednak zauważyć, że w obliczu dziury w zasłonie oczy istoty mogą po raz pierwszy zerknąć przez okno za nią. Ta tendencja jest prawdopodobna, biorąc pod uwagę wiry możliwości/prawdopodobieństwa aktywne w waszych kontinuach przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni w tym węźle.

65.9 Pytający: Wydaje się, że mamy działające podwójne katalizatory i pytanie brzmi, który z nich zadziała jako pierwszy. Proroctwa, jak je nazywam, dokonane przez Edgara Cayce'go wskazywały na wiele zmian na Ziemi i zastanawiam się nad mechaniką opisywania tego, co nazywamy przyszłością.

Stwierdzono, że Ra nie jest częścią czasu, a jednak zajmujemy się wirami prawdopodobieństwa/możliwości. Bardzo trudno mi zrozumieć, jak działa mechanizm proroctwa. Jaka jest wartość proroctwa, takiego jak Cayce głosił, w odniesieniu do zmian na Ziemi? W odniesieniu do wszystkich tych scenariuszy?

Ra: Jestem Ra. Pomyśl o kupującym, wchodzącym do sklepu w celu zakupu żywności, którą można zastawić stół na okres, który określasz tygodniem. W niektórych sklepach są jakieś przedmioty, w innych różnorodny zestaw ofert. Mówimy o tych wirach możliwości/prawdopodobieństwa, gdy jesteśmy o to pytani, ze zrozumieniem, że są to puszka, słoik lub część towarów w waszym sklepie.

Podczas gdy skanujemy wasz czas/przestrzeń, nie wiemy, czy wasze narody będą robić zakupy tu czy tam. Możemy wymienić tylko niektóre pozycje dostępne do wyboru. Można powiedzieć, że zapis, z którego czytał ten, którego nazywasz Edgarem, jest przydatny w ten sam sposób. W tym materiale jest mniej wiedzy na temat innych wirów możliwości/prawdopodobieństwa, a więcej uwagi poświęca się najsilniejszemu wirowi.

Widzimy ten sam wir, ale widzimy też wiele innych. Materiał Edgara można porównać do stu pudełek waszych płatków śniadaniowych, inny wir do trzech, sześciu lub pięćdziesięciu innych produktów, które wasze narody jedzą na śniadanie. To, że zjesz śniadanie, jest prawie pewne. Menu należy do waszego własnego wyboru.

Wartość proroctwa musi być uświadomiona, że polega tylko na wyrażaniu możliwości. Ponadto, naszym skromnym zdaniem, należy uważnie wziąć pod uwagę, że jakikolwiek ogląd czasu/przestrzeni - czy to przez kogoś z waszego czasu/przestrzeni, czy przez kogoś takiego jak my, którzy oglądają czas/przestrzeń z wymiaru, powiedzmy, na zewnątrz tego - będzie miał spore trudności w wyrażeniu wartości pomiaru czasu. Zatem przepowiednia podana w konkretnych terminach jest bardziej interesująca ze względu na treść lub rodzaj przewidywanej możliwości niż ze względu na węzeł przestrzeni/czasu jej domniemanego wystąpienia.

65.10 Pytający: Mamy więc wyraźną możliwość dwóch różnych typów katalizatora tworzących atmosferę poszukiwania, która jest większa niż ta, której doświadczamy obecnie. Będzie dużo zamieszania, zwłaszcza w scenariuszu zmian na Ziemi, po prostu dlatego, że wiele grup przewidywało te zmiany, podając różne i różnorodne przyczyny tych zmian. Czy możesz skomentować skuteczność tego typu katalizatora i dość szeroką poprzedzającą go wiedzę o nadchodzących zmianach, ale także dość duże zróżnicowanie, powiedziałbym, wyjaśnienia tych zmian?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę siłę wiru możliwości/prawdopodobieństwa, który zakłada wyrażenie przez samą planetę trudnych narodzin jaźni planetarnej do czwartej gęstości, byłoby bardzo zaskakujące, gdyby niewielu, którzy mają dostęp do przestrzeni/czasu* , było w stanie dostrzec ten wir.Ilość tych płatków śniadaniowych w sklepie spożywczym, używając naszej poprzedniej analogii, jest nieproporcjonalnie duża. Każdy, kto prorokuje, robi to z unikalnego poziomu, pozycji lub konfiguracji wibracji. Tak więc zniekształcenia i wypaczenia będą towarzyszyć wielu proroctwom.

65.12 Pytający: Zatem każdy z wędrowców działa jako funkcja uprzedzeń, które rozwinął w jakikolwiek sposób, który uzna za odpowiedni do zakomunikowania - lub po prostu trwać w swojej biegunowości - aby wspomóc całkowitą świadomość planety.

Czy jest, że tak powiem, bardziej fizyczny sposób, w jaki on pomaga… Chodzi mi o to, czy jego wibracje w jakiś sposób przyczyniają się do procesu, tak jak polaryzacja elektryczna, ładowanie baterii czy coś w tym stylu? Czy to również pomaga planecie, sama fizyczna obecność wędrowców?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne, a mechanizm jest dokładnie taki, jak twierdzisz. To znaczenie mieliśmy na myśli w drugiej części naszej poprzedniej odpowiedzi.

Możecie w tym momencie zauważyć, że tak jak w przypadku innych istot, każdy wędrowiec ma swoje unikalne zdolności, uprzedzenia i specjalizacje, tak że z każdej części każdej gęstości reprezentowanej wśród wędrowców pochodzi szereg inkarnacyjnych talentów, które można następnie wyrazić na tej płaszczyźnie, której teraz doświadczacie; tak więc, każdy wędrowiec, ofiarowując się przed wcieleniem, ma do zaoferowania jakąś specjalną służbę oprócz podwójnego efektu planetarnej miłości i światła oraz podstawowej funkcji służenia jako latarnia morska lub pasterz.

Tak więc są ci z piątej gęstości, których zdolności do wyrażania mądrości są wielkie. Są wędrowcy z czwartej i szóstej gęstości, których zdolność służenia jako, powiedzmy, bierne promienniki lub nadawcy miłości i miłości/światła, jest ogromna. Jest wielu innych, których talenty wprowadzone do tej gęstości są dość zróżnicowane.

Tak więc wędrowcy mają trzy podstawowe funkcje, gdy zapomnienie zostanie już spenetrowane, dwie pierwsze są podstawowe, trzecia jest unikalna dla tego konkretnego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Możemy zauważyć w tym miejscu, kiedy rozważasz wir możliwości/prawdopodobieństwa, że chociaż masz wiele, wiele przedmiotów, które powodują cierpienie, a tym samym oferują możliwości poszukiwania i służby, zawsze w tym sklepie znajduje się jeden pojemnik pokoju, miłości, światła i radości. Ten wir może być bardzo mały, ale odwrócenie się od niego oznacza zapomnienie o nieskończonych możliwościach chwili obecnej. Czy wasza planeta mogłaby polaryzować się w kierunku harmonii w jednej wspaniałej, silnej chwili inspiracji? Tak moi przyjaciele. To nie jest prawdopodobne; ale jest to zawsze możliwe.

65.13 Pytający: Jak powszechne we wszechświecie są zbiory mieszane na planecie zarówno pozytywnie, jak i negatywnie zorientowanych kompleksów umysłu/ciała/ducha?

Ra: Jestem Ra. Wśród zbiorów planetarnych, które przynoszą plony kompleksów umysłu/ciała/ducha: około 10% jest negatywnych; około 60% jest pozytywnych; a około 30% jest mieszanych, przy czym wtedy prawie wszystkie zbiory są pozytywne.

W przypadku zbiorów mieszanych prawie niespotykane jest, aby większość zbioru była negatywna. Kiedy planeta przesuwa się silnie w kierunku negatywu, prawie nie ma możliwości uzyskania polaryzacji pozytywnej, którą można zebrać.

65.14 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego w takim przypadku prawie nie ma takiej możliwości?

Ra: Zdolność do pozytywnej polaryzacji wymaga pewnego stopnia samostanowienia.

65.15 Pytający: Zatem w miarę upływu tych ostatnich dni cyklu, gdyby zbiory miały nastąpić teraz, dzisiaj, miałyby określoną liczbę zebranych pozytywnie i negatywnie oraz określoną liczbę powtarzających. Zakładam, że ze względu na katalizator, który będzie doświadczany od teraz do faktycznego czasu zbiorów, liczba istot, które można zebrać, wzrośnie.

Ogólnie rzecz biorąc, nieszczególnie w odniesieniu do tej planety, ale w odniesieniu, powiedzmy, do ogólnego doświadczenia w zbiorach, jak duży wzrost liczby istot, które można zebrać, można logicznie założyć, że nastąpi z powodu katalizatora, który występuje w końcowym okresie, takim jak ten? A może popełniam błąd, zakładając, że inne planety dodały katalizator pod koniec okresu zbiorów, kiedy mają mieszane zbiory?

Ra: Jestem Ra. W przypadku zbiorów mieszanych prawie zawsze występuje dysharmonia, a zatem dodawany jest katalizator w postaci tak zwanych „zmian na Ziemi”. W tym założeniu masz rację.

Pragnieniem Konfederacji jest służenie tym, którzy rzeczywiście mogą szukać bardziej intensywnie z powodu tego dodatkowego katalizatora. Nie decydujemy się na próbę prognozowania powodzenia dodatkowych liczb w zbiorach, ponieważ nie byłoby to właściwe. Jesteśmy sługami. Jeśli jesteśmy wzywani, będziemy służyć z całych sił. Liczenie liczb jest bezskuteczne.

65.16 Pytający: A zatem dodany katalizator pod koniec cyklu jest specyficzną funkcją orientacji świadomości zamieszkującej planetę. Świadomość dostarczyła katalizatora dla siebie samej, ukierunkowując swoje myślenie w taki sposób, w jaki je ukierunkowała, działając na siebie tak samo, jak katalizator bólu ciała i choroby działa na pojedynczy kompleks umysłu/ciała/ducha. Już raz dokonałem tej analogii, ale powtarzam ją w tym czasie, aby wyjaśnić mój własny sposób myślenia, widząc byt planetarny jako coś w rodzaju pojedynczej istoty złożonej z miliardów kompleksów umysłu/ciała/ducha. Czy mój punkt widzenia jest poprawny?

Ra: Jestem Ra. Masz całkowitą rację.

66.29 Pytający: W przejściu z trzeciej do czwartej gęstości mamy dwie inne możliwości, inne niż typ, którego doświadczamy teraz. Mamy możliwość zbioru całkowicie pozytywnie spolaryzowanego i możliwość zbioru całkowicie spolaryzowanego negatywnie, co, jak rozumiem, miało miejsce wiele razy w innym miejscu we wszechświecie. Kiedy następuje zbiór całkowicie negatywnie spolaryzowany, kiedy cała planeta, to znaczy ma ujemną polaryzację i przechodzi z trzeciej do czwartej gęstości czy planeta doświadcza zniekształcenia choroby, której ta planeta doświadcza teraz przed tym przejściem?

Ra: Jestem Ra. Jesteś spostrzegawczy. Negatywne zbiory to intensywna dysharmonia, a planeta to wyrazi.

66.30 Pytający: Planeta ma pewien zestaw warunków przed przejściem do czwartej gęstości,czyli w późnej trzeciej gęstości, a następnie warunki są inne we wczesnej czwartej gęstości. Czy mógłbyś podać przykład negatywnie spolaryzowanej planety i warunków późnej trzeciej i wczesnej czwartej gęstości, abym mógł zobaczyć, jak się zmieniają?

Ra: Jestem Ra. Wibracje z trzeciej do czwartej gęstości zmieniają się na negatywnie zorientowanej planecie dokładnie tak samo, jak na pozytywnie zorientowanej planecie. Z negatywem czwartej gęstości wiąże się wiele umiejętności, z którymi jesteście zaznajomieni. Czwarta gęstość jest bardziej gęsta i znacznie trudniej jest ukryć prawdziwe wibracje kompleksu umysłu/ciała/ducha. Daje to szansę zarówno negatywom, jak i pozytywom czwartej gęstości, na tworzenie kompleksów pamięci społecznej. Daje istotom zorientowanym negatywnie szansę na inny zestaw parametrów, za pomocą których mogą pokazać swoją władzę nad innymi i służyć sobie. Warunki są takie same, jeśli chodzi o wibracje.

66.31 Pytający: Chodziło mi o ilość fizycznych zniekształceń, chorób i tego typu rzeczy w negatywnej trzeciej gęstości tuż przed zbiorami i w negatywnej czwartej gęstości tuż po zbiorach lub w okresie przejściowym. Jakie są warunki problemów fizycznych, chorób itp. W późnej fazie negatywnej trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Każde doświadczenie planetarne jest wyjątkowe. Powiedzmy, że problemy działań wojowniczych będą prawdopodobnie bardziej pilnie dotyczyć negatywnych istot z późnej trzeciej gęstości niż reakcje Ziemi na negatywne nastawienie planetarnego umysłu, ponieważ często to właśnie przez takie wojownicze nastawienie w skali globalnej uzyskuje się niezbędną negatywną polaryzację.

Wraz z pojawieniem się czwartej gęstości pojawia się nowa planeta i nowy system fizycznych pojazdów stopniowo formułuje się, a parametry działań wojowniczych stają się raczej parametrami myśli niż manifestowanej broni.

66.32 Pytający: Czy zatem fizyczne dolegliwości i choroby, jakie znamy na tej planecie, są raczej rozpowszechnione na negatywnej planecie trzeciej gęstości tuż przed zbiorami do negatywnej czwartej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zniekształcenia kompleksu fizycznego, o których mówisz, będą prawdopodobnie rzadziej spotykane, gdy negatyw czwartej gęstości zaczyna być prawdopodobnym wyborem zbiorów ze względu na ekstremalne zainteresowanie sobą, które charakteryzuje negatywną istotę trzeciej gęstości, którą można zebrać. Dużo więcej uwagi poświęca się ciału fizycznemu, jak również dużo więcej dyscypliny oferuje się sobie mentalnie. Jest to orientacja wielkiego zainteresowania sobą i samodyscypliny.

Nadal istnieją przypadki chorób, które wiążą się ze zniekształceniami kompleksu umysłu negatywnymi emocjami, takimi jak złość. Jednakże w istocie możliwej do zebrania jest znacznie bardziej prawdopodobne, że te emocjonalne zniekształcenia zostaną użyte jako katalizator w wyrazistym i destrukcyjnym sensie, jeśli chodzi o przedmiot gniewu.

71.2 Pytający: Mam kilka różnych pytań. Mam nadzieję, że podczas tej sesji, przeszukując kilka różnych rodzajów pytań, uda mi się ustalić punkt wejścia do śledztwa, które będzie owocne. Chciałbym najpierw zapytać, czy możliwe jest zwiększenie polaryzacji bez zwiększania zdolności do zbioru?

Ra: Jestem Ra. Związek między polaryzacją a zdolnością do zbioru jest najważniejszy w zbiorach trzeciej gęstości. W tej gęstości wzrost służenia innym lub służenia sobie prawie nieuchronnie zwiększy zdolność istoty do cieszenia się wyższą intensywnością światła. Można więc powiedzieć, że w tej gęstości nie jest możliwa polaryzacja bez zwiększenia zdolności do zbioru.

84.7 Pytający: Dziękuję. Jestem pewien, że wchodzimy w obszar problematyczny z Pierwszym Zniekształceniem, a także z trudnością związaną z nieistotnym materiałem, ale mam dwa pytania od ludzi, które zadam, chociaż uważam zwłaszcza pierwsze, że nie ma trwałej wartości. Andrija Puharich pyta o nadchodzące zmiany fizyczne, szczególnie tego lata. Czy jest coś, co moglibyśmy mu o tym przekazać?

Ra: Jestem Ra. Możemy potwierdzić dobrą intencję źródła zagadek tej istoty i zasugerować, że jest to wielki wybór, którego każdy może dokonać, aby, poprzez pragnienie, zebrać szczegóły dnia lub poprzez pragnienie, szukać kluczy do niewiedzy.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy