Prawo Jedności Różne

Ukryj menu

Znaleziono 60 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 18 podkategorii.

Astrologia

19.21 Pytający: Czy to jest zatem źródło tego, co nazywamy astrologią?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Źródłem astrologii, jak to nazywacie, jest jeden ze sposobów postrzegania pierwotnych zniekształceń, które można przewidzieć wzdłuż linii prawdopodobieństwa/możliwości, biorąc pod uwagę, powiedzmy, kosmiczne orientacje i konfiguracje w momencie wejścia w fizyczny/mentalny kompleks ducha [poczęcie - przypis tłum.] oraz w czasie wejścia fizycznego/mentalnego/duchowego kompleksu w iluzję. [narodziny - przypis tłum.

Daje to możliwość zasugerowania podstawowych obszarów zniekształcenia. Nie ma nic więcej poza tym. Rola, jaką odgrywa astrologia, jest porównywana do roli jednego korzenia wśród wielu.

Powrót do góry

Kontakt Betty Andreasson

53.3 Pytający: Dziękuję. Podczas mojej podróży do Laramie pewne rzeczy stały się dla mnie oczywiste, jeśli chodzi o rozpowszechnianie pierwszej książki The Law of One wśród tych, którzy mieli doświadczenia z UFO oraz innymi wędrowcami i będę musiał zapytać pytania, które być może będę musiał uwzględnić w Księdze I , aby wyeliminować nieporozumienie, które postrzegam jako możliwość w Księdze I.* Dlatego te pytania, choć w większości nieistotne, mają na celu wyeliminowanie pewnych zniekształceń zrozumienia materiału w Księdze I. Mam nadzieję, że przyjmuję tutaj właściwe podejście. W niektórych przypadkach możesz nie być w stanie odpowiedzieć, ale to w porządku. Jeśli nie możesz odpowiedzieć na te, o które proszę, przejdziemy do innych

Najpierw zapytam, czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie są powiązania istot, które skontaktowały się z Betty Andreasson.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest małej wagi. Uczynimy ustępstwa w stosunku do informacji z pewną utratą biegunowości w wyniku naruszenia wolnej woli. Prosimy, aby pytania tego rodzaju były ograniczone do minimum

Istoty w tym jak i w kilku innych żywo zapamiętanych przypadkach to ci, którzy czując potrzebę zaszczepienia wyobrażeń Konfederacji w taki sposób, aby nie naruszać wolnej woli, używają symboli śmierci, zmartwychwstania, miłości i pokoju jako środków tworzenia, na poziomie myśli, iluzji czasu/przestrzeni będących systematycznym ciągiem wydarzeń, które przekazują przesłanie miłości i nadziei. Ten rodzaj kontaktu jest wybierany poprzez staranne rozważenie członków Konfederacji, którzy, można powiedzieć, kontaktują się z istotą o znajomej wibracji. Projekt ten przechodzi następnie przed Radę Saturna i jeśli zostanie zatwierdzony, zostanie wypełniony. Cechą charakterystyczną tego typu kontaktu jest niebolesny charakter przeżywanych myśli oraz treści wiadomości, która nie mówi o zagładzie, ale o świcie nowej ery

53.4 Pytający: Nie jest konieczne, aby zamieszczać informacje, które właśnie podałeś w książce, aby osiągnąć mój cel. Aby ocalić waszą biegunowość, powiem, mogę zachować to jako materiał prywatny, jeśli chcecie. Czy chcesz, abym nie publikował tego?

Ra: Jestem Ra. To, co wam oferujemy, jest dobrowolne i podlega wyłącznie waszej decyzji.

53.5 Pytający: Tak myślałem, że to powiesz. W takim razie czy możesz mi powiedzieć cokolwiek o „niebieskiej książce”, o której wspominała Betty Andreasson w tym przypadku?

Ra: Jestem Ra. Nie.

Powrót do góry

Okaleczenia bydła

16.43 Pytający: Chcę zadać raczej wątpliwe pytanie. Mogę tego nie umieścić w książce. Zastanawiałem się, czy okaleczenia bydła, których obecnie doświadczamy w całym kraju i gdzie indziej, mogą zostać przez Ciebie wyjaśnione.

Ra: Jestem Ra. Większa część waszych tak zwanych okaleczeń ma miejsce zgodnie ze sposobem [życia] waszych istot drugiej gęstości, które żywią się padliną. Część z tych tak zwanych okaleczeń to te, które można nazwać typem wielowymiarowym: konstrukty form myślowych wykorzystujące różne części, aby żyć i być w trzeciej gęstości.

16.44 Pytający: Skąd się biorą te formy myślowe?

Ra: Jestem Ra. To jest bardzo niejednoznaczne pytanie. Postaramy się jednak odpowiedzieć. Po pierwsze, pochodzą od Stwórcy. Po drugie, pochodzą one z tego, co możesz nazwać myślą niższego astralnego planu wewnętrznego. Po trzecie, w kompleksie konstruktu wizualizacji znajdują się one częściowo pod skorupą waszej planety.

16.45 Pytający: Czy są one jakiejś jednej konkretnej formy?

Ra: Jestem Ra. Te istoty mogą przybierać dowolną formę myślową związaną z uczuciem strachu lub przerażenia.

16.46 Pytający: Czy te formy myślowe są w stanie atakować tylko bydło, czy też mogą atakować ludzi?

Ra: Jestem Ra. Te formy myślowe nie mogą atakować istot trzeciej gęstości.

43.5 Pytający: Spróbuję wrócić do ostatniego pytania, które pozostało z ostatniej sesji, jeśli możesz na nie odpowiedzieć. Nie wiem, czy ma to jakiekolwiek znaczenie, ale właśnie przyszło mi do głowy, że części usunięte przy okaleczeniach bydła są za każdym razem takie same i po prostu zastanawiałem się, czy jest to związane z centrami energii i dlaczego są ważne, jeśli tak było?

Ra: Jestem Ra. Jest to w zasadzie poprawne, jeśli możesz zrozumieć, że istnieje związek między centrami energii a różnymi formami myślowymi. W ten sposób lęki zbiorowej świadomości tworzą klimat dla koncentracji na usuwaniu części ciała, które symbolizują obszary troski lub strachu w świadomości zbiorowej.

43.6 Pytający: Czy mówisz zatem, że te części, które są usuwane, są powiązane z świadomością masową ludzkiej formy trzeciej gęstości na planecie i ten strach jest używany w jakiś sposób przez byty drugiej gęstości, czy też - poprawka, istoty myślokształtne - które dokonują okaleczeń?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, jak ostatnio stwierdzono. Myślokształtne istoty żywią się strachem; dzięki temu są w stanie dokonać precyzyjnych uszkodzeń zgodnie z systemami symboliki. Inne typy drugiej gęstości, o których mówisz, potrzebują to co nazywacie krwią.

43.7 Pytający: Czy te inne typy drugiej gęstości potrzebują krwi, aby pozostać w ciele? Czy wchodzą i wychodzą z naszej fizycznej gęstości z jednego z planów astralnych?

Ra: Jestem Ra. Te istoty są, powiedzmy, stworzeniami z grupy Oriona. Nie istnieją na płaszczyznach astralnych, tak jak formy myślowe, ale czekają na powierzchni ziemi. Jak zawsze przypominamy, że mamy wrażenie, że tego typu informacje są nieważne.

Powrót do góry

Terapia kolorami

33.3 Pytający: Dziękuję bardzo. Instrument posiada urządzenie do tzw. koloroterapii, a ponieważ na poprzedniej sesji omawialiśmy koncepcję różnych kolorów, zastanawiałem się, czy w jakiś sposób odnoszą się one do zasady koloroterapii w naświetlaniu określonymi kolorami ciała fizycznego. Czy ma to jakiś korzystny wpływ i czy możesz mi coś o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Ta terapia, jak ją nazywasz, jest nieco niezdarnym i zmiennie użytecznym narzędziem do wywoływania w kompleksie umysłu/ciała/ducha istoty intensyfikacji energii lub wibracji, które mogą być pomocne dla istoty. Zmienność tego urządzenia wynika, po pierwsze, z braku użytych prawdziwych kolorów; po drugie, ze skrajne zróżnicowanej wrażliwości na wibracje pośród waszych ludzi.

33.4 Pytający: Myślę, że można uzyskać prawdziwy kolor przepuszczając światło przez kryształ o określonym kolorze. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Byłby to jeden ze sposobów uzyskania dokładności koloru. Kwestią, którą nazwałbyś kontrolą jakości, jest to, że użyty celuloid ma inny kolor. Nie jest to wielkie ani nawet widoczne odchylenie; jednak ma to pewne znaczenie w przypadku konkretnych zastosowań.

33.5 Pytający: Możliwe, że użycie pryzmatu rozbijającego białe światło na jego widmo, a następnie ekranując wszystkie części widma z wyjątkiem tego, które chcesz przepuścić przez szczelinę i użyć, byłoby jeszcze lepsze. Czy to byłaby prawda?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Rada Saturna

6.8 Pytający: Gdzie znajduje się ta rada?

Ra: Rada ta znajduje się w oktawie lub w ósmym wymiarze planety Saturn, zajmując swoje miejsce w obszarze, który rozumiecie w kategoriach trójwymiarowych jako pierścienie.

7.9 Pytający: Mam tutaj pytanie, jak sądzę, o tę Radę od Jima. Kim są członkowie i jak działa Rada?

Ra: Jestem Ra. Członkowie Rady są przedstawicielami Konfederacji i tych poziomów wibracyjnych waszych wewnętrznych płaszczyzn, ponoszących odpowiedzialność za waszą trzecią gęstość. Imiona nie są ważne, ponieważ nie ma imion. Wasze kompleksy umysł/ciało/duch proszą o imiona, a zatem w wielu przypadkach stosowane są wibracyjne kompleksy dźwiękowe, które są zgodne ze zniekształceniami wibracyjnymi każdej istoty. Pojęcie imion nie jest jednak częścią Rady. Jeśli wymagane są imiona, spróbujemy je podać. Jednak nie wszyscy wybrali imiona.

Liczebnie, Rada, która zasiada w stałej sesji - choć różni się w składzie członków poprzez równoważenie, które ma miejsce, jak byście nazywali, nieregularnie - to dziewięć. To jest Rada Sesji. Aby wesprzeć tę Radę, dwadzieścia cztery podmioty oferują swoje usługi zgodnie z zapotrzebowaniem. Istoty te wiernie obserwują i są nazwane Strażnikami.

Rada działa poprzez, jak to nazwałbyś, kontakt telepatyczny z jednością lub jednością dziewięciu, zniekształcenia harmonijnie mieszają się tak, że Prawo Jedności zwycięża z łatwością. Gdy pojawia się potrzeba przemyślenia, Rada zachowuje kompleks zniekształcenia tej potrzeby, równoważąc ją zgodnie z opisem, a następnie zaleca, co uważa za właściwe działanie. Obejmuje to: po pierwsze, obowiązek przyjmowania do Konfederacji kompleksów pamięci społecznej; po drugie, oferując pomoc tym, którzy nie są pewni, jak wesprzeć kompleks pamięci społecznej, prosząc o pomoc w sposób zgodny zarówno z wezwaniem, Prawem, jak i liczbą osób wzywających (to znaczy czasami przezwyciężyć opór przed wzywaniem); po trzecie, zadawane są pytania wewnętrzne Rady.

Są to najważniejsze obowiązki Rady. W razie jakichkolwiek wątpliwości są oni w stanie skontaktować się z dwudziestoma czterema, którzy następnie oferują Radzie konsensus osądu/myślenia. Rada może wówczas ponownie rozważyć każde pytanie.

7.10 Pytający: Czy Rada Dziewięciu to ta sama dziewiątka, o której wspomniano w tej książce? [Pytający wskazuje na Uri autorstwa Andrija (Henry) Puharicha.]

Ra: Jestem Ra. Rada Dziewięciu została zachowana w częściowo niezakłóconej formie przez dwa główne źródła, ten znany w waszym nazewnictwie jako Mark i ten znany w waszym nazewnictwie jako Henry. W jednym przypadku kanał stał się skrybą. W drugim kanał nie był pisarzem. Jednak bez pomocy pisarza energia nie trafiłaby do kanału.

7.11 Pytający: Nazwiska, o których mówiłeś, to Mark Probert i Henry Puharich?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Crux Ansata

55.14 Pytający: W książce, „Life Force in the Great Pyramid”, powiązali oni kształt ankh z rezonansem w piramidzie. Czy to poprawna analiza?

Ra: Jestem Ra. Przeanalizowaliśmy twój umysł i znaleźliśmy frazę „praca z kredkami”. To miałoby zastosowanie. Te kształty, takie jak crux ansata, mają tylko jedno znaczenie; to jest umieszczanie w zakodowanej formie matematycznych zależności.

Powrót do góry

Marzenia

16.54 Pytający: Czy to, co robimy, kiedy myślimy o możliwościach, które mogą się wydarzyć - powiedzmy sen na jawie - stają się rzeczywiste w tych gęstościach?

Ra: Jestem Ra. To zależy od natury snu na jawie. To jest obszerny temat. Być może najprostszą rzeczą, jaką możemy powiedzieć, jest to, że jeśli sen na jawie, jak go nazywasz, to taki, który przyciąga do jaźni, staje się to rzeczywistością dla jaźni. Jeśli jest to ogólne marzenie kontemplacyjne, może to wkroczyć w nieskończoność kompleksów możliwości/prawdopodobieństwa i wystąpić gdzie indziej, nie mając żadnego szczególnego przywiązania do pól energetycznych twórcy.

16.55 Pytający: Aby to trochę wyjaśnić, gdybym mocno marzył na jawie o budowie statku, czy zdarzy się to w jednej z tych innych gęstości?

Ra: Jestem Ra. Tak by się stało, mogłoby się wydarzyć lub się wydarzy.

16.56 Pytający: A jeśli, powiedzmy, istota marzy o walce, powiedzmy, z inną istotą, czy to się stanie?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku fantazja istoty dotyczy jaźni oraz innej jaźni; to wiąże formę myślową z kompleksem możliwości/prawdopodobieństwa związanym z jaźnią, która jest twórcą tej formy myślowej. To z kolei zwiększyłoby możliwość/prawdopodobieństwo doprowadzenia tego do wystąpienia w trzeciej gęstości.

16.57 Pytający: Czy grupa Oriona używa tej zasady do tworzenia warunków dostosowanych do ich celów?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy bardziej szczegółowo niż zadane pytanie. Grupa Oriona wykorzystuje sny na jawie o wrogiej lub innej negatywnej wibrującej naturze, aby odświeżyć lub wzmocnić te formy myślowe.

16.58 Pytający: Czy kiedykolwiek używają, powiedzmy, gratyfikacji ciała fizycznego, aby wzmocnić takie marzenia na jawie?

Ra: Jestem Ra. Są w stanie to zrobić tylko wtedy, gdy po stronie odbierającego kompleksu umysłu/ciała/ducha istnieje silna zdolność postrzegania form myślowych. Można to nazwać niezwykłą cechą, ale rzeczywiście była to metoda stosowana przez istoty Oriona.

Powrót do góry

Dinozaury

30.8 Pytający: Rozumiem. W programie informacyjnym, który widziałem kilka tygodni temu, pojawiło się pytanie, dlaczego dinozaury nagle zniknęły, że można tak powiedzieć, z naszej planety. Wiem, że to nieważne, ale zastanawiałem się tylko, jaki był tego powód.

Ra: Jestem Ra. Te istoty nie mogły nakarmić swoich kompleksów ciała.

Powrót do góry

Duchy

47.12 Pytający: Pozwól, że wygłoszę stwierdzenie i zobaczę, czy mam rację. Zatem po śmierci, jeśli istota jest nieświadoma, może stać się tak zwanym duchem przywiązanym do ziemi, dopóki nie będzie w stanie osiągnąć świadomości wymaganej do aktywacji jednego z ciał. I wtedy byłoby możliwe aktywowanie któregokolwiek z ciał - czy to działałoby od czerwieni do fioletu?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę odpowiedni bodziec, jest to poprawne.

47.13 Pytający: Jaki bodziec stworzyłby coś, co nazywamy duchem przywiązanym do ziemi lub uporczywym duchem?

Ra: Jestem Ra. Bodźcem do tego jest zdolność woli. Jeśli wola [kompleksu] umysłu/ciała/ducha żółtego promienia jest tym, co jest silniejsze niż postępujący impuls fizycznej śmierci w kierunku urzeczywistnienia tego, co nadchodzi - to znaczy, jeśli wola jest wystarczająco skoncentrowana na poprzednim doświadczeniu - powłoka istoty z żółtego promienia, chociaż nie jest już aktywowana, nie może zostać całkowicie dezaktywowana i dopóki nie zostanie uwolniona wola, kompleks umysł/ciało/duch zostaje uwięziony. Zdarza się to często, jak wiecie, w przypadku nagłej śmierci, a także w przypadku skrajnego zaniepokojenia czymś lub innym sobą.

47.14 Pytający: Czy zatem aktywacja pomarańczowego promienia po śmierci występuje bardzo często na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Dość rzadko, ze względu na fakt, że ta konkretna manifestacja jest bez woli. Czasami inna jaźń będzie tak bardzo żądać formy osoby przechodzącej przez fizyczną śmierć, że pozostaną jakieś pozory tej istoty. To jest promień pomarańczowy. Jest to rzadkie, ponieważ normalnie, jeśli jedna istota wystarczająco pragnie innej istoty, by ją wzywać, to istota będzie miała odpowiednie pragnienie, by być wzywaną. Zatem manifestacja byłaby powłoką żółtego promienia.

Powrót do góry

Gnostycyzm

51.6 Pytający: Nie jestem pewien, czy zapewni to linię zadawania pytań, czy też nie, która będzie owocna. Zadam jednak to pytanie, ponieważ wydawało mi się, że jest tu prawdopodobnie związek

Na odwrocie książki, Sekrety Wielkiej Piramidy, znajduje się kilka reprodukcji rysunków lub prac egipskich, niektóre przedstawiające ptaki przelatujące nad bytami poziomymi. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i czy ma to jakiś związek z Ra?

Ra: Jestem Ra. Te rysunki, o których mówisz, są jednymi z wielu, które zniekształcają nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do dalszego doświadczenia. Zniekształcenia dotyczą rozważań o specyficznym charakterze procesów tzw. „martwego” kompleksu umysłu/ciała/ducha. W waszej filozofii można to nazwać zniekształceniem Gnostycyzmu: to znaczy przekonaniem, że można osiągnąć wiedzę i właściwą pozycję za pomocą starannie dostrzeżonych i zaakcentowanych ruchów, pojęć i symboli

W rzeczywistości proces fizycznej śmierci jest taki, jak opisaliśmy wcześniej: taki, w którym dostępna jest pomoc, a jedyną potrzebą w chwili śmierci jest uwolnienie tej istoty z jej ciała przez osoby wokół niej i chwalenie tego procesu przez tych, którzy się smucą. W ten sposób można wspomóc umysł/ciało/ducha, który doświadczył fizycznej śmierci, a nie przez różne sposoby postrzegania ostrożnych i powtarzanych rytuałów.

Powrót do góry

Homoseksualizm

31.8 Pytający: Mamy coś, co wydaje się być coraz większą liczbą inkarnowanych tu istot, które pod tym względem mają tak zwaną orientację homoseksualną. Czy mógłbyś wyjaśnić i rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Istoty z tym stanem doświadczają wielu zniekształceń z powodu faktu, że doświadczyły wielu wcieleń jako biologiczny mężczyzna i biologiczna kobieta. Nie sugerowałoby to tego, co nazywacie homoseksualizmem w fazie aktywnej, gdyby nie trudny stan wibracji waszej sfery planetarnej. Istnieje coś, co możesz nazwać wielkim naruszeniem aury wśród waszych zatłoczonych obszarach miejskich w waszych bardziej zaludnionych krajach, jak nazywasz te części powierzchni planety. W takich warunkach wystąpią pomieszania.

31.9 Pytający: Dlaczego gęstość zaludnienia powoduje te pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Biseksualny impuls reprodukcyjny ma na celu nie tylko zwykłą funkcję reprodukcyjną, ale przede wszystkim chęć służenia innym, budzonym przez tę aktywność

W sytuacji przeludnienia, w której każdy kompleks umysłu/ciała/ducha jest nieustannie bombardowany przez inne jaźnie, zrozumiałe jest, że ci, którzy są szczególnie wrażliwi, nie odczuwaliby pragnienia służenia innym. Zwiększyłoby to również prawdopodobieństwo braku pożądania lub zablokowania energii reprodukcyjnej czerwonego promienia

W niezatłoczonej atmosferze ta sama istota, poprzez bodziec poczucia samotności, miałaby wtedy znacznie większe pragnienie, aby odszukać kogoś, komu może służyć, w ten sposób regulując seksualną funkcję reprodukcyjną.

31.10 Pytający: Ile z grubsza, powiedzmy, poprzednich wcieleń musiałaby mieć istota męska w tej inkarnacji jako kobieta, aby mieć wysoce homoseksualną orientację w tym wcieleniu? Tak z grubsza.

Ra: Jestem Ra. Jeśli istota miała około 65% swoich wcieleń w seksualnym/biologicznym kompleksie ciała, przeciwnej biegunowości do obecnego kompleksu ciała, ta istota jest podatna na naruszenie aury w waszych obszarach miejskich i może stać się kimś, jak to nazywacie kto jest natury homoseksualnej

W tym miejscu należy zauważyć, że chociaż jest to o wiele trudniejsze, w tego typu związkach możliwe jest, aby istota wielce się przysłużyła drugiej w wierności i szczerej miłości zielonego promienia o charakterze nieseksualnym, w ten sposób dostosowując lub zmniejszając zniekształcenia jej upośledzenia seksualnego.*

Powrót do góry

Koty L/L

30.13 Pytający: Zastanawiałem się, czy kocur Gandalf skorzystał z tego mechanizmu w jakiś sposób, czy też z innych mechanizmów, zwiększając duchowy potencjał lub zrozumienie.

Ra: Jestem Ra. Sprawdzamy te informacje i uważamy, że są nieszkodliwe. Istota drugiej gęstości, wibracji dźwiękowej Gandalf, jest rzadką próbką swojego gatunku, po pierwsze ze względu na wcześniejszą indywidualizację, a po drugie z powodu dużej ilości inwestycji w tym szczególnym doświadczeniu życiowym. To jest największy katalizator postępu tej istoty

Jak już powiedzieliśmy, jest to bardzo niezwykłe. Jednak doświadczenia reprodukcji biseksualnej, które miały naturę istoty Gandalfa, przyniosły w niewielkim stopniu duchową korzyść ze względu na niezwykły związek z inną istotą, którą również nazywacie kotem. Ta istota ma również niezwykłą orientację na trzecią gęstość lub inwestycję, z poprzednich doświadczeń życiowych. Tak więc w tej relacji wystąpiło tworzenie tego, co można było uznać za rozpoznawalną miłość.

46.2 Pytający: W takim przypadku lepiej zadać ci tylko jedno pytanie, chyba że uznasz, że zadawanie dodatkowych pytań jest w porządku. Ale jedno nurtujące nas pytanie, które zadałem podczas medytacji, może być niewłaściwe, ale czuję, że moim obowiązkiem jest zadać je, ponieważ ma kluczowe znaczenie dla stanu psychicznego instrumentu i naszego

Ma to związek z dwoma kotami, z którymi mieliśmy dzisiaj pracować przy czyszczeniu zębów i usunięciu niewielkiej narośli z nogi Gandalfa. Odniosłem wrażenie, że grupa Oriona może mieć możliwość wtargnięcia w ten sposób, a przede wszystkim martwiłem się o wszystko, co możemy zrobić dla ochrony tych dwóch kotów. Być może wykraczam tym pytaniem poza zakres, ale czuję, że mam obowiązek o to zapytać. Czy mógłbyś podać mi wszystkie informacje, które możesz na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Istota, kompleks umysł/ciało/duch, Gandalf, będąc możliwą do zebrania w trzeciej gęstości, jest otwarta na ten sam rodzaj ataku psychicznego, na który sami jesteście podatni. Dlatego też, poprzez mechanizm obrazów i snów, potencjalnie możliwe jest zaoferowanie temu kompleksowi umysłu/ciała/ducha negatywnych koncepcji, co może mieć szkodliwe skutki. Istota, Fairchild, chociaż można ją zebrać poprzez inwestycję, nie jest podatna na atak w tak dużej ilości z powodu braku aktywności kompleksu umysłu w zniekształceniu świadomego oddania

Dla ochrony tych istot można wskazać dwie możliwości. Po pierwsze, medytacja zakładająca zbroję światła. Po drugie, powtarzanie krótkich sentencji rytualnych znanych temu narzędziu z istytucji, która wypacza duchową jedność tego instrumentu. Wiedza tego instrumentu wystarczy. Pomoże to dzięki zaalarmowaniu wielu bezcielesnych bytów, również świadomych tych rytualnych sentencji. Medytacja jest odpowiednia w czasie tej aktywności na rzecz tych istot. Rytuał można skutecznie powtarzać od tego czasu aż do bezpiecznego powrotu w dogodnych odstępach czasu.

46.3 Pytający: Nie znam sentencji rytualnych. Jeśli instrument je zna, nie musisz na to odpowiadać, ale które sentencje masz na myśli?

Ra: [Cisza. Brak odpowiedzi od Ra.]

46.4 Pytający: Zakładam, że instrument je zna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

46.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć coś o małej narośli na nodze Gandalfa, co je spowodowało i czy stanowi dla niego zagrożenie?

Ra: Jestem Ra. Przyczyna takich narośli została wcześniej omówiona. Zagrożenie dla kompleksu ciała fizycznego jest niewielkie, biorąc pod uwagę brak powtarzającego się bodźca do gniewu.

Powrót do góry

Prawo Kwadratów (podwojenie)

7.3 Pytający: Czy przez potęgowanie rozumiesz, że jeśli dziesięć osób wzywa, możesz to policzyć, porównując to ze stosunkiem planetarnym ludzi, jako 100 osób, dziesięć do kwadratu, a dostaniesz 100? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Potęgowanie jest sekwencyjne - jeden, dwa, trzy, cztery, każda do kwadratu o następną liczbę.

7.4 Pytający: [Niesłyszalne] użyj przykładu. Gdyby dziesięć, tylko dziesięć bytów na Ziemi wymagało waszych usług, w jaki sposób obliczylibyście ich wezwanie przy użyciu tej kwadratowej reguły?

Ra: Kwadratowalibyśmy dziesięć razy z rzędu, podnosząc liczbę do dziesiątego kwadratu.

7.5 Pytający: Jaki byłby wynik tych obliczeń?

Ra: [24-sekundowa pauza] Wynik jest trudny do przekazania. W przybliżeniu jest to tysiąc dwanaście [1012]. Istoty, które wzywają, czasami nie są całkowicie zjednoczone w swoim wezwaniu, a zatem kwadrat jest nieco mniejszy. W związku z tym w okresie wzywania występuje strata statystyczna. Być może jednak, dzięki tej poprawionej statystycznie informacji, możesz zobaczyć mechanizm kwadratu.

7.6 Pytający: Około ile istot z planety Ziemia w tym momencie wzywa waszych usług?

Ra: Jestem osobiście wzywany przez trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące [352 000]. Konfederacja, w całym spektrum kompleksów bytów, jest wzywana przez sześćset trzydzieści dwa miliony [632,000 000] waszych kompleksów umysł/ciało/duch. Liczby te zostały uproszczone.

7.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest wynik zastosowania prawa kwadratów do tych liczb?

Ra: Liczba w przybliżeniu jest nieistotna w sensie skończonym, ponieważ jest wiele, wiele cyfr. Stanowi to jednak wielkie wołanie, które my, wszyscy stworzeni, czujemy i słyszymy, jakby nasze własne istoty zostały zniekształcone w kierunku wielkiego i przytłaczającego smutku. Wymaga to naszej służby.

Powrót do góry

Związek małżeński

31.16 Pytający: Muszę tylko wiedzieć, czy to działa poprzez pamięć rasową, aby w jakiś sposób zarazić całą populację. Czy coś takiego się zdarza?

Ra: Jestem Ra. Pamięć rasowa zawiera wszystko, co zostało doświadczone. Tak więc istnieje pewne, powiedzmy, skażenie nawet seksualności, co objawia się głównie w waszej własnej kulturze jako różne predyspozycje do relacji przeciwnych - lub, jak je nazywasz, małżeństw - zamiast swobodnego dawania się drugiemu w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy.

Powrót do góry

Równoległe wszechświaty

36.3 Pytający: Z Materiału Setha mamy stwierdzenie: Seth mówi, że każda istota tutaj na Ziemi jest jednym aspektem lub częścią wyższego ja lub nadduszy, która ma wiele aspektów lub części w wielu wymiarach, z których wszystkie uczą się lekcji, które umożliwiają wyższemu ja postęp w zrównoważony sposób. Czy mam z tego rozumieć, czy to prawda, że jest, powiedzmy, prawdopodobnie wiele doświadczeń podobnych do tego, którego doświadczamy tutaj w trzeciej gęstości, którymi rządzi jedno wyższe ja? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Poprawność tego stwierdzenia jest zmienna. Im bardziej istota staje się zrównoważona, tym mniej możliwości/prawdopodobieństwa wirów może wymagać zbadania w równoległych doświadczeniach.

36.4 Pytający: Czy rozumiem z tego, że wyższe ja lub naddusza może rozpaść się na wiele jednostek, jeśli wymagane jest takie doświadczenie, co nazwalibyśmy, jednocześne doświadczanie różnych typów katalizatora, a następnie nadzorować te doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Jest to stwierdzenie, o którym nie możemy powiedzieć, że jest poprawne lub niepoprawne z powodu niejasności tego, co nazywacie czasem. Prawdziwa symultaniczność jest dostępna tylko wtedy, gdy widać, że wszystko dzieje się na raz. To przyćmiewa koncepcję, o której mówisz. Koncepcja jednoczesnych doświadczeń różnych części istoty o różnych naturach nie jest dokładna z powodu waszego zrozumienia, że oznaczałoby to, że działo się to z prawdziwą jednoczesnością. Tak nie jest

Dzieje się to od wszechświata do wszechświata, a istnienie równoległe może być następnie zaprogramowane przez wyższą jaźń, biorąc pod uwagę informacje dostępne z całości kompleksu umysłu/ciała/ducha, dotyczące prawdopodobieństwa/możliwości wirów w dowolnym punkcie krytycznym.

36.5 Pytający: Czy mógłbyś proszę podać przykład istoty, być może z naszej historycznej przeszłości, być może dowolnej istoty, który możesz wybrać, jeśli nie chcesz go nazwać, i podać przykład, w jaki sposób ten typ programowania przez wyższe ja przyniosłoby naukę poprzez równoległe doświadczenia?

Ra: Jestem Ra. Być może najprostszym przykładem tej pozornej jednoczesności istnienia dwóch jaźni, które w rzeczywistości są jednym ja w tym samym czasie/przestrzeni, jest to: naddusza, jak to nazywasz, lub wyższe ja, wydaje się istnieć jednocześnie z kompleksem umysłu/ciała/ducha, któremu pomaga. W rzeczywistości nie jest to równoczesne, ponieważ wyższe ja przenosi się do kompleksu umysłu/ciała/ducha, zależnie od potrzeb, z pozycji w rozwoju istoty, która byłaby rozważana w przyszłości tej istoty.

Powrót do góry

Pozytywne i negatywne sygnały

44.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co to za ton, który usłyszałem w lewym uchu, kiedy rozpocząłeś komunikację?

Ra: Jestem Ra. To był sygnał zorientowany negatywnie.

44.4 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak usłyszałbym pozytywnie zorientowany sygnał?

Ra: Jestem Ra. Istnieją dwa rodzaje pozytywnego sygnału. Po pierwsze, sygnał w prawym uchu oznacza znak, że otrzymujesz bezsłowną wiadomość o treści: „Słuchaj. Uważaj”. Drugim pozytywnym znakiem jest ton nad głową, który jest wyważonym potwierdzeniem myśli.

44.5 Pytający: Czy są jakieś inne negatywnie zorientowane sygnały, które otrzymuję?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jesteś w stanie otrzymywać formy myślowe, formy słowne i wizje. Niemniej jednak wydaje się, że potrafisz to rozróżnić.

44.6 Pytający: Czy istnieje powód, dla którego jestem otwarty na te negatywne sygnały?

Ra: Jestem Ra. Czy nie jesteś wszystkim?

44.10 Pytający: To jest dla nas bardzo pouczające. Dziękuję

Każdy z nas dostaje sygnały i sny. Przynajmniej raz po przebudzeniu byłem świadomy komunikacji przez jasnosłyszenie. Czy możesz zasugerować metodę, dzięki której moglibyśmy, powiedzmy, zniweczyć efekt wpływu z negatywnego źródła, którego nie chcemy?

Ra: Jestem Ra. Istnieją różne metody. Zaproponujemy najbardziej dostępne lub proste. Dzielenie się trudnym kontaktem z innymi jaźniami związanymi z tą pracą i medytowanie z miłością do tych nadawców obrazów i światła dla siebie i innych jest najbardziej dostępnym sposobem zniweczenia skutków takich zdarzeń. Bagatelizowanie tych doświadczeń poprzez użycie intelektu lub dyscypliny woli jest zaproszeniem do przedłużenia efektów. O wiele lepiej więc z ufnością dzielić się takimi doświadczeniami i łączyć serca i dusze w miłości i świetle ze współczuciem dla nadawcy i zbroją dla siebie.

44.11 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, skąd pochodzi sen instrumentu z dzisiejszego ranka, który opowiedziała mi, gdy tylko się obudziła?

Ra: Jestem Ra. Sen sprawiał wrażenie, że był inspirowany przez Oriona, jeśli można tak powiedzieć. Tkanina snu odsłania więcej nieświadomych skojarzeń symbolicznych wzorców instrumentu.

45.8 Pytający: Czy możesz wyjaśnić tonację prawego i lewego ucha oraz to, co nazywam kontaktem dotykowym, które ciągle otrzymuję?

Ra: Jestem Ra. Zostało to omówione wcześniej.* Proszę zapytać o szczegółowe informacje

45.9 Pytający: Dostaję coś, co uważam za łaskotanie w moim prawym i lewym uchu w różnym czasie. Czy jest to coś innego, jeśli chodzi o znaczenie, jak ton, który otrzymuję w moim prawym i lewym uchu?

Ra: Jestem Ra. Nie.

45.10 Pytający: Dlaczego lewe ucho jest od kontaktu w służbie sobie a prawe w służbie innym?

Ra: Jestem Ra. Natura twojego fizycznego pojazdu polega na tym, że istnieje pole magnetyczne, dodatnie i ujemne, w złożonych wzorach wokół powłok twojego pojazdu. Lewa część regionu głowy większości istot jest na poziomie kontinuum czasu/przestrzeni o negatwynej polaryzacji.

49.3 Pytający: [do Jima] Czy masz jakieś uzupełnienie do tego pytania

Jim Nie. Dzięki

Pytający [do Jima] OK.

[do Ra] Zastanawiałem się - w poprzedniej sesji wspomniałeś o tonach w lewym i w prawym uchu - czy półkule lewa i prawa mózgu były w jakiś sposób powiązane z polaryzacją w służbie sobie i w służbie innym. Czy mógłbyś to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Możemy to skomentować.

Powrót do góry

Samozapłon

17.26 Pytający: Czy to jest przyczyną tego, co nazywamy samozapłonem?

Ra: Jestem Ra. To nie jest poprawne.

17.27 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co powoduje to zjawisko?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie las. Piorun uderza w jedno drzewo. Ono się pali. Piorun nie uderza w inne miejsce. Gdzie indziej nie pali się. Istnieją przypadkowe zdarzenia, które nie mają związku z istotą, ale ze zjawiskiem okna, o którym mówiliśmy.

17.28 Pytający: Czy te konkretne istoty są unikalnie takie same, czy są to tylko przypadkowe istoty?

Ra: Jestem Ra. To drugie jest poprawne.

Powrót do góry

Telewizja

34.13 Pytający: Jaki jest ogólny ogólny wpływ telewizji na nasze społeczeństwo w odniesieniu do tego katalizatora?

Ra: Jestem Ra. Nie ignorując prób zielonego promienia podejmowanych przez wiele osób w celu przekazania za pośrednictwem tego medium takich informacji jak, prawda i piękno, które mogą być pomocne, musimy zasugerować, że sumarycznym efektem tego gadżetu jest rozproszenie uwagi i sen.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy