Prawo Jedności Różne

Ukryj menu

Wyniki od 1 do 100 z 161

       Następne 61 ⇒

⇐ Category list

Kategoria “Różne” ma 35 podkategorii.

Astrologia

19.21 Pytający: Czy to jest zatem źródło tego, co nazywamy astrologią?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Źródłem astrologii, jak to nazywacie, jest jeden ze sposobów postrzegania pierwotnych zniekształceń, które można przewidzieć wzdłuż linii prawdopodobieństwa/możliwości, biorąc pod uwagę, powiedzmy, kosmiczne orientacje i konfiguracje w momencie wejścia w fizyczny/mentalny kompleks ducha [poczęcie - przypis tłum.] oraz w czasie wejścia fizycznego/mentalnego/duchowego kompleksu w iluzję. [narodziny - przypis tłum.]

Daje to możliwość zasugerowania podstawowych obszarów zniekształcenia. Nie ma nic więcej poza tym. Rola, jaką odgrywa astrologia, jest porównywalna do roli jednego korzenia wśród wielu.

Powrót do góry

Kontakt Betty Andreasson

53.3 Pytający: Dziękuję. Podczas mojej podróży do Laramie pewne rzeczy stały się dla mnie oczywiste, jeśli chodzi o rozpowszechnianie pierwszej książki The Law of One wśród tych, którzy mieli doświadczenia z UFO oraz innymi wędrowcami i będę musiał zadać treraz kilka pytań, które być może będę musiał uwzględnić w Księdze I, aby wyeliminować nieporozumienie, które postrzegam jako możliwość w Księdze I.* Dlatego te pytania, choć w większości nieistotne, mają na celu wyeliminowanie pewnych zniekształceń zrozumienia materiału w Księdze I. Mam nadzieję, że przyjmuję tutaj właściwe podejście. W niektórych przypadkach możesz nie być w stanie odpowiedzieć, ale to w porządku. Przejdziemy wtedy do innych, jeśli nie możesz odpowiedzieć na te, o które pytam.

Najpierw zapytam, czy mógłbyś mi powiedzieć, jakie są powiązania istot, które skontaktowały się z Betty Andreasson.

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest małej wagi. Uczynimy ustępstwa w stosunku do informacji z pewną utratą biegunowości w wyniku naruszenia wolnej woli. Prosimy, aby pytania tego rodzaju były ograniczone do minimum.

Istoty w tym jak i w kilku innych żywo zapamiętanych przypadkach to ci, którzy czując potrzebę zaszczepienia wyobrażeń Konfederacji w taki sposób, aby nie naruszać wolnej woli, używają symboli śmierci, zmartwychwstania, miłości i pokoju jako środków tworzenia, na poziomie myśli, iluzji czasu/przestrzeni będących systematycznym ciągiem wydarzeń, które przekazują przesłanie miłości i nadziei. Ten rodzaj kontaktu jest wybierany poprzez staranne rozważenie członków Konfederacji, którzy kontaktują się z istotą o podobnej wibracji, że tak można powiedzieć. Projekt ten trafia następnie przed Radę Saturna i jeśli zostanie zatwierdzony, zostaje ukończony. Cechą charakterystyczną tego typu kontaktu jest bezbolesna natura doświadczanych myśli oraz treści przekazu, która nie mówi o zagładzie, ale o świcie nowej ery.

53.4 Pytający: Nie jest konieczne, abym zawarł w książce informacje, które właśnie podałeś, aby osiągnąć swój cel. Aby zachować waszą polaryzację, że tak powiem, mogę zachować to jako materiał prywatny, jeśli chcesz. Czy życzysz sobie, żebym nie publikował tego?

Ra: Jestem Ra. To, co wam oferujemy, jest dobrowolne i podlega wyłącznie waszej decyzji.

53.5 Pytający: Tak myślałem, że to powiesz. W takim razie czy możesz mi powiedzieć cokolwiek o „niebieskiej książce”, o której wspominała Betty Andreasson w tym przypadku?

Ra: Jestem Ra. Nie.

Powrót do góry

Wielka Stopa

64.17 Pytający: Dr Monroe,* jak rozumiem, przyniósł tu niedawno odlew czteropalczastej Wielkiej Stopy. Czy możesz mi powiedzieć, której formy Wielkiej Stopy był ten odlew?

Ra: Jestem Ra. Możemy.

64.18 Pytający: Wiem, że to zupełnie nieważne, ale jako przysługa dla doktora Monroe pomyślałem, że powinienem o to zapytać.

Ra: Jestem Ra. Ta istota była jedną z niewielkiej grupy form myślowych.

64.19 Pytający: Zapytał również (i wiem, że to nieistotne), dlaczego nie znaleziono żadnych szczątków Wielkiej Stopy, to znaczy po tym, jak istoty Wielkiej Stopy umarły na naszej powierzchni. Zapytał, dlaczego nigdy nie znaleziono żadnych pozostałości po tych istotach. Czy możesz mu na to odpowiedzieć? To nie ma znaczenia, ale proszę o to jako przysługę dla niego.

Ra: Jestem Ra. Możesz zasugerować, że eksploracja jaskiń, które leżą pod niektórymi zachodnimi, przybrzeżnymi regionami górskimi waszego kontynentu, pewnego dnia dostarczy takich pozostałości. Ogólnie rzecz biorąc, nie zostaną one zrozumiane, jeśli ta kultura przetrwa w swojej obecnej formie wystarczająco długo, w waszym pomiarze czasu, aby ten wir prawdopodobieństwa/możliwości wystąpił.

W tej chwili jest wystarczająco dużo energii na jeszcze jedno pełne zapytanie.

Powrót do góry

Kontakt Billy Meier

100.4 Pytający: Dziękuję. Czuję się zobowiązany zadać następne, nieco nieistotne pytanie, z powodu prośby pułkownika Stevensa. Ja również, dla własnego podbudowania, chciałbym lepiej zrozumieć wpływ kwarantanny i Pierwszego Zniekształcenia. Czy Ra skomentowałby cel tak zwanego kontaktu Plejadiańskiego w Szwajcarii z Billym Meierem przez istotę znaną jako Semjase i inne.

Ra: Jestem Ra. Nie jest naszą praktyką ocenianie wartości kontaktu pochodzenia metafizycznego. Nie możemy potwierdzić kontaktu wskazanego przez pytającego jako kontakt czysto Konfederacyjny. Możemy jednak zasugerować, że w zapisanej transkrypcji rozmowy podczas tego kontaktu znajduje się jakiś pozytywny materiał. Jak już wcześniej mówiliśmy o różnych cechach tzw. kontaktu mieszanego* , nie będziemy powtarzać, ale zwracamy uwagę, że wszelka komunikacja pochodzi od Jednego Nieskończonego Stwórcy w jego nieskończonych zniekształceniach.

100.5 Pytający: Czy to w porządku, żeby pułkownik Stevens otrzymał informację, którą właśnie przekazał nam Ra?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że te informacje są potwierdzeniem już dostrzeżonych koncepcji. Dlatego dajemy pozwolenie.

Powrót do góry

Biorytmy

61.3 Pytający: Czy możesz rozwinąć, co masz na myśli mówiąc o „cyklicznych napływach energii?”

Ra: Jestem Ra. Istnieją cztery rodzaje cykli, które są podane w momencie wejścia we wcielenie. Ponadto istnieją bardziej kosmiczne i mniej uregulowane napływy, które od czasu do czasu wpływają na uwrażliwiony kompleks umysłu/ciała/ducha. Cztery rytmy są do pewnego stopnia znane waszym ludziom i nazywane są biorytmami.

Istnieje czwarty cykl, który możemy nazwać cyklem bramy magii adepta lub ducha. Jest to cykl, który zamyka się w około osiemnastu cyklach dobowych.

Wzorce kosmiczne są również funkcją momentu inkarnacyjnego wejścia i mają związek z satelitą, którego nazywasz Księżycem, planetami tej galaktyki, galaktycznym słońcem, a w niektórych przypadkach napływami z głównych galaktycznych punktów przepływu energii.*

61.4 Pytający: Czy pomocne byłoby wykreślenie cykli dla instrumentu i próba umieszczenia tych sesji w najbardziej korzystnych punktach w odniesieniu do cyklu?

Ra: Jestem Ra. Na to konkretne zapytanie nie mamy odpowiedzi.

Można zauważyć, że trójka w tej triadzie wnosi do tego wzorca energii, którym jest Ra. Zatem każdy wkład energetyczny triady jest godny uwagi.

Możemy powiedzieć, że chociaż te systemy informacyjne są interesujące, to wpływają one tylko na tyle, na ile zaangażowana istota lub istoty nie wykorzystały całkowicie efektywnie katalizatora i dlatego, zamiast przyjąć, powiedzmy, negatywne lub wsteczne momenty lub okresy bez zbędnej uwagi, mają zniekształcenia w kierunku zatrzymania tych zniekształceń, aby przepracować niewykorzystany katalizator.

Należy zauważyć, że psychiczny atak na tę istotę trwa nadal, chociaż w tym momencie jest skuteczny tylko w fizycznych zniekształceniach prowadzących do dyskomfortu.

Możemy zasugerować, że zawsze warto obserwować mapę drogową, zarówno cykli, jak i wpływów planetarnych i innych wpływów kosmicznych, ponieważ można zobaczyć pewne szerokie drogi lub możliwości. Przypominamy jednak, że ta grupa jest zespołem.

64.10 Pytający: W poprzedniej sesji* wspomniałeś o bramie magii dla adepta występującej w cyklach osiemnastodniowych. Czy mógłbyś rozwinąć te informacje?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha rodzi się pod szeregiem wpływów, zarówno księżycowych, planetarnych, kosmicznych, jak i w niektórych przypadkach karmicznych. Moment narodzin w tej iluzji rozpoczyna wspomniane cykle.

Cykl duchowy, czyli cykl adepta, jest cyklem osiemnastodniowym i operuje właściwościami fali sinusoidalnej. Tak więc jest kilka doskonałych dni po pozytywnej stronie krzywej, czyli pierwszych dziewięciu dni cyklu - dokładnie w czwartym, piątym i szóstym - kiedy prace są najbardziej odpowiednie, biorąc pod uwagę, że istota wciąż jest bez całkowitej świadomej kontroli jej zniekształcenia/rzeczywistości umysłu/ciała/ducha.

Najbardziej interesującą częścią tej informacji, podobnie jak w przypadku każdego cyklu, jest odnotowanie punktu krytycznego, w którym, przechodząc od dziewiątego do dziesiątego i od osiemnastego do pierwszych dni, adept będzie miał pewne trudności, zwłaszcza gdy występuje przejście zachodzące w innym cyklu w tym samym czasie.

W najniższym punkcie każdego cyklu adept będzie najmniej potężny, ale nie będzie podatny na trudności w takim stopniu, w jakim doświadcza w krytycznych momentach.

64.11 Pytający: Zatem, aby znaleźć cykle, bierzemy moment narodzin i wyłonienie się niemowlęcia z matki do tej gęstości i rozpoczynamy cykl w tamtej chwili i kontynuujemy go przez całe życie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W większości jest to poprawne. Nie ma potrzeby określania momentu narodzin. Cykl dobowy, w którym następuje to zdarzenie, jest wystarczający dla wszystkich z wyjątkiem najdoskonalszych prac.

64.12 Pytający: Czy mam rację zakładając, że jakakolwiek magia, którą zastosowałby adept, byłaby bardziej skuteczna lub, powiedzmy, bardziej odpowiadająca jego projektowi, niż ta wykonywana w mniej dogodnych momentach cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ten cykl jest pomocnym narzędziem dla adepta, ale, jak powiedzieliśmy, w miarę jak adept staje się bardziej zrównoważony, projektowane działania będą coraz mniej zależne od tych cykli okazji, a coraz bardziej i bardziej równe pod względem ich skuteczności.

64.13 Pytający: Nie potrafię ocenić, w jakim punkcie, na jakim poziomie umiejętności adept osiągnie ten punkt bycia, powiedzmy, niezależnym od działań cyklicznych. Czy możesz mi wskazać, jaki poziom „biegłości” byłby niezbędny, aby być tak niezależnym?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy zniechęceni do mówienia konkretnie z powodu pracy tej grupy, ponieważ mówienie wydaje się być osądzaniem. Możemy jednak powiedzieć, że możesz rozpatrywać ten cykl w tym samym świetle, co tak zwane astrologiczne równowagi w waszej grupie; to znaczy są interesujące, ale nie krytyczne.

89.5 Pytający: Czy mógłbym to nazwać zwiększeniem zdolności odbioru telepatycznego w szerszym zakresie częstotliwości podstawowych, tak aby objąć nie tylko Konfederację, ale ten konkretny byt?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Szczytowy punkt cyklu wyostrza zdolność odbierania sygnału, ale nie zmienia podstawowej natury fali nośnej. Powiedzmy, że w antenie odbiorczej jest większa moc.

Powrót do góry

Okaleczenia bydła

16.43 Pytający: Chcę zadać raczej wątpliwe pytanie. Mogę tego nie umieścić w książce. Zastanawiałem się, czy okaleczenia bydła, których obecnie doświadczamy w całym kraju i gdzie indziej, mogą zostać przez Ciebie wyjaśnione.

Ra: Jestem Ra. Większa część waszych tak zwanych okaleczeń ma miejsce zgodnie ze sposobem [życia] waszych istot drugiej gęstości, które żywią się padliną. Część z tych tak zwanych okaleczeń to te, które można nazwać typem wielowymiarowym: konstrukty form myślowych wykorzystujące różne części, aby żyć i być w trzeciej gęstości.

16.44 Pytający: Skąd się biorą te formy myślowe?

Ra: Jestem Ra. To jest bardzo niejednoznaczne pytanie. Postaramy się jednak odpowiedzieć. Po pierwsze, pochodzą od Stwórcy. Po drugie, pochodzą one z tego, co możesz nazwać myślą niższego astralnego planu wewnętrznego. Po trzecie, w kompleksie konstruktu wizualizacji znajdują się one częściowo pod skorupą waszej planety.

16.45 Pytający: Czy są one jakiejś jednej konkretnej formy?

Ra: Jestem Ra. Te istoty mogą przybierać dowolną formę myślową związaną z uczuciem strachu lub przerażenia.

16.46 Pytający: Czy te formy myślowe są w stanie atakować tylko bydło, czy też mogą atakować ludzi?

Ra: Jestem Ra. Te formy myślowe nie mogą atakować istot trzeciej gęstości.

43.5 Pytający: Spróbuję wrócić do ostatniego pytania, które pozostało z ostatniej sesji, jeśli możesz na nie odpowiedzieć. Nie wiem, czy ma to jakiekolwiek znaczenie, ale właśnie przyszło mi do głowy, że części usunięte przy okaleczeniach bydła są za każdym razem takie same i po prostu zastanawiałem się, czy jest to związane z centrami energii i dlaczego są ważne, jeśli tak było?

Ra: Jestem Ra. Jest to w zasadzie poprawne, jeśli możesz zrozumieć, że istnieje związek między centrami energii a różnymi formami myślowymi. W ten sposób lęki zbiorowej świadomości tworzą klimat dla koncentracji na usuwaniu części ciała, które symbolizują obszary troski lub strachu w świadomości zbiorowej.

43.6 Pytający: Czy mówisz zatem, że te części, które są usuwane, są powiązane ze świadomością masową ludzkiej formy trzeciej gęstości na planecie i ten strach jest używany w jakiś sposób przez byty drugiej gęstości, czy też - poprawka, istoty myślokształtne - które dokonują okaleczeń?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, jak ostatnio stwierdzono. Myślokształtne istoty żywią się strachem; dzięki temu są w stanie dokonać precyzyjnych uszkodzeń zgodnie z systemami symboliki. Inne typy drugiej gęstości, o których mówisz, potrzebują tego co nazywacie krwią.

43.7 Pytający: Czy te inne typy drugiej gęstości potrzebują krwi, aby pozostać w ciele? Czy wchodzą i wychodzą z naszej fizycznej gęstości z jednego z planów astralnych?

Ra: Jestem Ra. Te istoty są, powiedzmy, stworzeniami z grupy Oriona. Nie istnieją na płaszczyznach astralnych, tak jak formy myślowe, ale czekają na powierzchni ziemi. Jak zawsze przypominamy, że mamy wrażenie, że tego typu informacje są nieważne.

Powrót do góry

Czaneling

75.33 Pytający: Wspomniałeś na wcześniejszej sesji, że włosy są anteną. Czy mógłbyś rozwinąć to stwierdzenie, jak to działa?

Ra: Jestem Ra. Jest to trudne ze względu na metafizyczny charakter tego efektu antenowego. Wasza fizyka dotyczy pomiarów w waszym fizycznym kompleksie doświadczenia. Metafizyczna natura kontaktu osób w czasie/przestrzeni jest taka, że włosy, ponieważ mają znaczną długość, stają się rodzajem baterii elektrycznej, która pozostaje naładowana i dostrojona, a następnie jest w stanie pomóc w kontakcie, nawet w przypadku niewielkich anomalii w kontakcie.

75.34 Pytający: No cóż, czy istnieje optymalna długość włosów dla tej pomocy?

Ra: Jestem Ra. Nie ma zewnętrznej granicy długości, ale, powiedzmy, wewnętrzna granica wynosi około czterech do czterech i pół cala, w zależności od siły kontaktu i natury instrumentu.

89.6 Pytający: To pytanie może być bez znaczenia, ale czy istota Konfederacji z piątej gęstości, która była spolaryzowana pozytywnie, transmitowałaby na tej samej częstotliwości co nasz towarzysz z negatywną polaryzacją w piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. To prawda i jest to powód, dla którego kwestionowanie wszelkich kontaktów jest mile widziane przez Konfederację Planet w Służbie Nieskończonego Stwórcy.

89.7 Pytający: Pytanie drugie: Jim również odczuwał bardzo silne urabianie, które było nieproszone podczas czanelingu Latwii w ostatnim czasie oraz w jego osobistych medytacjach. Czy mógłbyś nam również powiedzieć, co wydarzyło się w tych przypadkach?

Ra: Jestem Ra. Istota, która była waszym towarzyszem, ma częstotliwość wibracji – ale nieco mniejszą – niż ta z kompleksu pamięci społecznej znanego jako Latwii. Ponadto Latwii jest głównym pocieszycielem Konfederacji dla istot poszukujących na poziomie kompleksu wibracyjnego tego znanego jako Jim.

Dlatego też ten sam towarzysz również podejmuje próbę kontaktu z tym instrumentem. Chociaż instrument ten miałby duże trudności w rozróżnieniu rzeczywistego kontaktu ze względu na brak doświadczenia waszego towarzysza w tego typu służbie, niemniej jednak dobrze by było, aby ten instrument również wybrał jakiś sposób kwestionowania kontaktów.

Powrót do góry

Terapia kolorami

33.3 Pytający: Dziękuję bardzo. Instrument posiada urządzenie do tzw. koloroterapii, a ponieważ na poprzedniej sesji omawialiśmy koncepcję różnych kolorów, zastanawiałem się, czy w jakiś sposób odnoszą się one do zasady koloroterapii w naświetlaniu określonymi kolorami ciała fizycznego. Czy ma to jakiś korzystny wpływ i czy możesz mi coś o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Ta terapia, jak ją nazywasz, jest nieco niezdarnym i zmiennie użytecznym narzędziem do wywoływania w kompleksie umysłu/ciała/ducha istoty intensyfikacji energii lub wibracji, które mogą być pomocne dla istoty. Zmienność tego urządzenia wynika, po pierwsze, z braku użytych prawdziwych kolorów; po drugie, ze skrajne zróżnicowanej wrażliwości na wibracje pośród waszych ludzi.

33.4 Pytający: Myślę, że można uzyskać prawdziwy kolor przepuszczając światło przez kryształ o określonym kolorze. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Byłby to jeden ze sposobów uzyskania dokładności koloru. Kwestią, którą nazwałbyś kontrolą jakości, jest to, że użyty celuloid ma inny kolor. Nie jest to wielkie ani nawet widoczne odchylenie; jednak ma to pewne znaczenie w przypadku konkretnych zastosowań.

33.5 Pytający: Możliwe, że używając pryzmatu rozbijającego białe światło na jego widmo, a następnie ekranując wszystkie części widma z wyjątkiem tego, które chcesz przepuścić przez szczelinę i użyć, byłoby jeszcze lepsze. Czy to byłaby prawda?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Rada Saturna

6.8 Pytający: Gdzie znajduje się ta Rada?

Ra: Rada ta znajduje się w oktawie, czyli w ósmym wymiarze planety Saturn, zajmując swoje miejsce w obszarze, który rozumiecie w kategoriach trójwymiarowych jako pierścienie.

7.9 Pytający: Mam tutaj pytanie od Jima dotyczące tej Rady. Kim są członkowie i jak działa Rada?

Ra: Jestem Ra. Członkowie Rady są przedstawicielami Konfederacji i tych poziomów wibracyjnych waszych wewnętrznych planów, ponoszących odpowiedzialność za waszą trzecią gęstość. Imiona nie są ważne, ponieważ nie ma imion. Wasze kompleksy umysłu/ciała/ducha wymagają imion, a zatem w wielu przypadkach stosowane są kompleksy wibracyjne dźwięku, które są zgodne ze zniekształceniami wibracyjnymi każdej istoty. Jednakże koncepcja imion nie jest częścią Rady. Jeśli wymagane są imiona, spróbujemy je podać. Jednakże nie wszyscy wybrali imiona.

Liczebnie, Rada, która obraduje na stałych sesjach - choć zmienia swoich członków poprzez równoważenie, które ma miejsce, jak byście nazywali, nieregularnie - to dziewięć. To jest Rada Sesji. Aby wesprzeć tę Radę, istnieją dwadzieścia cztery podmioty, które oferują swoje usługi na żądanie. Istoty te wiernie obserwują i są nazywane Strażnikami.

Rada działa poprzez, jak byście to nazwali, telepatyczny kontakt z jednością lub jednością dziewięciu, zniekształcenia łączą się harmonijnie tak, że Prawo Jedności z łatwością zwycięża. Gdy pojawia się potrzeba przemyślenia, Rada zachowuje kompleks zniekształcenia tej potrzeby, równoważąc ją zgodnie z opisem, a następnie zaleca, co uważa za właściwe działanie. Obejmuje to: po pierwsze, obowiązek przyjmowania do Konfederacji kompleksów pamięci społecznej; po drugie, oferowanie pomocy tym, którzy nie są pewni, jak wesprzeć kompleks pamięci społecznej, prosząc o pomoc w sposób zgodny zarówno z wezwaniem, Prawem, jak i liczbą osób wzywających (to znaczy czasami opór przed wzywaniem); po trzecie, wewnętrzne kwestie są rozwiązywane w Radzie.

To są najważniejsze obowiązki Rady. W razie wątpliwości mogą skontaktować się z dwudziestoma czterema, którzy następnie przedstawiają Radzie konsensus osądu/przemyślenia. Rada może wówczas ponownie rozważyć każdą kwestię.

7.10 Pytający: Czy Rada Dziewięciu to ta sama dziewiątka, o której wspomniano w tej książce? [Pytający wskazuje na Uri autorstwa Andrija (Henry) Puharicha.]

Ra: Jestem Ra. Rada Dziewięciu została zachowana w częściowo niezniekształconej formie przez dwa główne źródła, ten znany w waszym nazewnictwie jako Mark i ten znany w waszym nazewnictwie jako Henry. W jednym przypadku kanał stał się skrybą. W drugim kanał nie był skrybą. Jednak bez pomocy skryby energia nie dotarłaby do kanału.

7.11 Pytający: Nazwiska, o których mówiłeś, to Mark Probert i Henry Puharich?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Crux Ansata

55.14 Pytający: W książce, „Life Force in the Great Pyramid”, powiązali oni kształt ankh z rezonansem w piramidzie. Czy to poprawna analiza?

Ra: Jestem Ra. Przeanalizowaliśmy twój umysł i znaleźliśmy frazę „praca z kredkami”. To miałoby zastosowanie. Te kształty, takie jak crux ansata, mają tylko jedno znaczenie; to jest umieszczanie w zakodowanej formie matematycznych zależności.

93.24 Pytający: Zakładam, że masz na myśli jedno pełne pytanie i zadam to pytanie: Chciałbym poznać znaczenie kształtu ancha, a jeśli to za dużo na odpowiedź zapytam tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Na tym obrazie istnieją matematyczne proporcje, które mogą dostarczyć pouczających informacji dla kogoś kto lubi zagadki. Nie rozwiążemy zagadki.

Możemy wskazać, że anch jest częścią kompleksów pojęciowych archetypowego umysłu: koło wskazujące na magię ducha; krzyż wskazujący na tę naturę manifestacji, która może być doceniona jedynie przez tracących. Zatem anch ma być postrzegany jako obraz wieczności w i poprzez manifestację oraz poza manifestacją, poprzez poświęcenie i transformację tego, co jest manifestowane.

Grupa wsparcia działa dobrze. Wirujące wody doświadczane przez instrument od czasu naszej poprzedniej pracy znacznie pomogły instrumentowi w zmniejszeniu zniekształcenia bólu.

Wszystko jest dobrze. Ustawienia są dobrze strzeżone.

Zostawiamy was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Nieskończonego. Idźcie zatem naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego i Chwalebnego Stwórcy. Adonai.

Powrót do góry

Marzenia

16.54 Pytający: Czy to, co robimy, kiedy myślimy o możliwościach, które mogą się wydarzyć - powiedzmy fantazje - stają się realne w tych gęstościach?

Ra: Jestem Ra. To zależy od natury fantazji. To jest obszerny temat. Być może najprostszą rzeczą, jaką możemy powiedzieć, jest to, że jeśli fantazje, jak je nazywacie, to takie, które przyciągają do jaźni, staje się to rzeczywistością dla jaźni. Jeśli jest to ogólne marzenie kontemplacyjne, może to wkroczyć w nieskończoność kompleksów możliwości/prawdopodobieństwa i wystąpić gdzie indziej, nie mając żadnego szczególnego przywiązania do pól energetycznych twórcy.

16.55 Pytający: Aby to trochę wyjaśnić, gdybym mocno marzył o budowie statku, czy zdarzy się to w jednej z tych innych gęstości?

Ra: Jestem Ra. Tak by się stało, mogłoby się wydarzyć lub się wydarzy.

16.56 Pytający: A jeśli, powiedzmy, istota marzy o walce, powiedzmy, z inną istotą, czy to się stanie?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku fantazja istoty dotyczy jaźni oraz innej jaźni; to wiąże formę myślową z kompleksem możliwości/prawdopodobieństwa związanym z jaźnią, która jest twórcą tej formy myślowej. To z kolei zwiększyłoby możliwość/prawdopodobieństwo doprowadzenia tego do wystąpienia w trzeciej gęstości.

16.57 Pytający: Czy grupa Oriona używa tej zasady do tworzenia warunków dostosowanych do ich celów?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy bardziej szczegółowo niż zadane pytanie. Grupa Oriona wykorzystuje sny na jawie o wrogiej lub innej negatywnej wibracyjnej naturze, aby zasilić lub wzmocnić te formy myślowe.

16.58 Pytający: Czy kiedykolwiek używają, powiedzmy, gratyfikacji ciała fizycznego, aby wzmocnić takie marzenia na jawie?

Ra: Jestem Ra. Są w stanie to zrobić tylko wtedy, gdy po stronie odbierającego kompleksu umysłu/ciała/ducha istnieje silna zdolność postrzegania form myślowych. Można to nazwać niezwykłą cechą, ale rzeczywiście była to metoda stosowana przez istoty Oriona.

Powrót do góry

Dinozaury

30.8 Pytający: Rozumiem. W programie informacyjnym, który widziałem kilka tygodni temu, pojawiło się pytanie, dlaczego dinozaury nagle zniknęły, że tak powiem, z naszej planety. Wiem, że to nieważne, ale zastanawiałem się tylko, jaki był tego powód.

Ra: Jestem Ra. Te istoty nie mogły nakarmić swoich kompleksów ciała.

Powrót do góry

Choroba

83.5 Pytający: Wspomniałeś, że istniały one w niewielkim stopniu przed zasłoną. Jakie było źródło ich rozwoju przed procesem zasłaniania?

Ra: Jestem Ra. Źródło było tak losowe, jak charakter zniekształceń chorobowych w ogóle. Każda porcja kompleksu ciała jest cały czas w stanie wzrostu. Odwrócenie tego jest postrzegane jako choroba i ma łagodną funkcję zakończenia inkarnacji w odpowiednim węźle przestrzeni/czasu. Taka była natura choroby, łącznie z tą, którą nazywacie weneryczną.

Powrót do góry

Wróżenie

88.23 Pytający: Wspomniałeś wcześniej, że tarot był metodą wróżenia. Czy mógłbyś to wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. Najpierw musimy oddzielić tarota jako metodę wróżenia od tych Wielkich Arkanów jako przedstawicieli dwudziestu dwóch archetypów archetypowego umysłu.

Wartość tego, co nazywacie astrologią, jest znacząca, gdy jest wykorzystywana przez te wtajemniczone istoty, które rozumieją, jeśli wybaczycie błędną nazwę, czasami zawiłe rozważania Prawa Pomieszania.Gdy każdy wpływ planetarny wchodzi w sieć energetyczną waszej sfery, ci na sferze są poruszani w ten sposób, jak księżyc, który porusza się wokół waszej sfery, porusza wody w waszych głębinach.

Wasza własna natura jest wodą w tym, że jako kompleksy umysłu/ciała/ducha łatwo ulegacie wrażeniu i poruszeniu. Rzeczywiście, to jest rdzeń i natura waszej podróży i czuwania w tej gęstości: nie tylko być poruszonym, ale także pouczać siebie, jaki jest preferowany sposób poruszania się w umyśle, ciele i duchu.

Dlatego też, gdy każda istota wchodzi w planetarną sieć energii, każda istota doświadcza dwóch głównych wpływów planetarnych: poczęcia – które ma związek z fizyczną, manifestacją wcielenia żółtego promienia – oraz momentu, który nazywacie narodzinami, kiedy po raz pierwszy oddech jest wciągany do kompleksu organizmu chemicznego żółtego promienia.

W ten sposób ci, którzy znają gwiazdy, ich konfiguracje i wpływy, są w stanie zobaczyć dość szeroko zarysowaną mapę kraju, przez który istota podróżowała, podróżuje lub można oczekiwać, że będzie podróżować, czy to na poziomie fizycznym, umysłowym czy też poziomie duchowym. Taka istota rozwinie zdolności wtajemniczonego, które są normalnie znane wśród waszych ludzi jako parapsychiczne lub paranormalne.

Kiedy archetypy zostają przetasowane w mieszankę zorientowanych astrologicznie kart, które tworzą tak zwane Arkana Dworskie i Małe Arkana, archetypy te zostają namagnesowane na psychiczne wrażenia osoby pracującej z kartami, stając się w ten sposób instrumentami powiązania między praktykującym astrologiczne determinacje i wróżby oraz żądającego informacji.

Często takie archetypowe reprezentacje będą pojawiać się w taki sposób, aby mieć pozornie interesujące wyniki, znaczące w konfiguracji dla pytającego. Wielkie Arkana same w sobie nie mają prawowitego miejsca we wróżbiarstwie, ale raczej są narzędziami do dalszego poznania siebie przez jaźń w celu wejścia w głębszą, dogłębniej urzeczywistnioną chwilę obecną.

Powrót do góry

Sny

86.7 Pytający: Stwierdziłeś, że śnienie, jeśli jest dostępne dla świadomego umysłu, bardzo pomoże w polaryzacji. Czy zdefiniowałbyś śnienie lub powiedziałbyś nam, co to jest i jak pomaga w polaryzacji?

Ra: Jestem Ra. Śnienie jest czynnością komunikacji przez zasłonę umysłu nieświadomego i umysłu świadomego. Natura tej aktywności jest całkowicie zależna od sytuacji dotyczącej blokad, aktywacji i krystalizacji centrum energetycznego danego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

U osoby, która jest zablokowana w dwóch z trzech niższych ośrodków energetycznych, śnienie będzie miało wartość w procesie polaryzacji, ponieważ będą powtarzać się te porcje niedawnego katalizatora, a także głębiej utrzymywane blokady, dając w ten sposób przebudzonemu umysłowi wskazówki co do charakteru tych blokad oraz wskazówki co do możliwych zmian w percepcji, które mogą prowadzić do odblokowania.

Ten rodzaj śnienia lub komunikacji poprzez zawoalowane części umysłu występuje również z tymi kompleksami umysłu/ciała/ducha (które funkcjonują ze znacznie mniejszą blokadą i cieszą się aktywacją zielonego promienia lub wyższą aktywacją) w tych momentach, w których kompleks umysłu/ciała/ducha doświadcza katalizatora, chwilowego ponownego blokowania lub zakłócającego lub w inny sposób zaburzającego przepływ dopływu energii.

Dlatego we wszystkich przypadkach jest przydatne dla kompleksu umysłu/ciała/ducha zastanowienie się nad treścią i emocjonalnym rezonansem snów.

Dla tych, których centra energii zielonego promienia zostały aktywowane - jak również dla tych, którym jest oferowane niezwykłe odblokowanie centrum energii zielonego promienia z powodu ekstremalnego katalizatora, takiego jak to, co jest określane jako fizyczna śmierć jaźni lub tego, który jest ukochanym, występujący w tym, co możecie nazwać waszą bliską przyszłością - śnienie nabiera innej aktywności. To jest to, co można luźno nazwać prekognicją lub wiedzą, która jest wcześniejsza od tego, co ma nastąpić w fizycznej manifestacji w waszej przestrzeni/czasie trzeciej gęstości żółtego promienia. Ta właściwość umysłu zależy w dużym stopniu od jego umiejscowienia w czasie/przestrzeni, tak że terminy teraźniejszość, przyszłość i przeszłość nie mają żadnego znaczenia. To, jeśli zostanie właściwie użyte przez kompleks* umysłu/ciała/ducha, umożliwi tej istocie pełniejsze wejście w wszechwspółczującą miłość każdej okoliczności, łącznie z tymi okolicznościami, wobec których istota może mieć silne zniekształcenie w kierunku tego, co możesz nazwać nieszczęściem.

Ponieważ kompleks* umysłu/ciała/ducha świadomie wybiera ścieżkę adepta i przy każdym zbalansowanym w minimalnym stopniu ośrodku energetycznym zaczyna otwierać centrum energii promienia indygo, tak zwane śnienie staje się najskuteczniejszym narzędziem polaryzacji; bo jeśli adept wie, że praca może być wykonywana w świadomości, podczas gdy tak zwany świadomy umysł odpoczywa, ten adept może odwołać się do tych, którzy nim kierują, te obecności, które go otaczają, a przede wszystkim magiczne osobowości (które są wyższą jaźnią w odpowiedniku przestrzeni/czasu), gdy przechodzi ona w stan uśpienia świadomości. Po uwzględnieniu tych afirmacji, aktywność śnienia osiąga ten potencjał uczenia się/nauczania, który jest najbardziej pomocny do zwiększenia zniekształceń adepta w kierunku wybranej przez niego polaryzacji.

Istnieją inne możliwości śnienia, które nie są tak ściśle powiązane ze wzrostem biegunowości, których nie omawiamy w tej konkretnej przestrzeni/czasie.

86.8 Pytający: Jak się projektuje lub programuje sen? Czy robi to wyższe ja, czy kto jest za to odpowiedzialny?

Ra: Jestem Ra. We wszystkich przypadkach kompleks umysłu/ciała/ducha czyni użytek ze zdolności śnienia. On sam jest odpowiedzialny za tę działalność.

86.9 Pytający: A zatem mówisz, że podświadomość jest odpowiedzialna za to, co nazwałbym projektowaniem lub pisaniem scenariuszy do snu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

86.10 Pytający: Czy pamięć, którą dana osoba ma po przebudzeniu ze snu jest zazwyczaj w miarę dokładna? Czy sen jest łatwy do zapamiętania?

Ra: Jestem Ra. Musisz zdać sobie sprawę, że nadmiernie uogólniamy, aby odpowiedzieć na twoje pytania, ponieważ istnieje kilka rodzajów snów. Jednakże ogólnie można zauważyć, że tylko wyszkolony i zdyscyplinowany obserwator ma dość dobrą pamięć śnienia. Tej zdolności można się nauczyć dzięki dyscyplinie zapisywania natychmiast po przebudzeniu każdego szczegółu, który można sobie przypomnieć. Trening ten wyostrza zdolność przypominania sobie snu. Najczęstsze postrzeganie kompleksu umysłu/ciała/ducha w jego snach jest niejasne, zagmatwane i szybko gubione.

86.11 Pytający: W tym zapamiętywaniu snów mówisz, że dana osoba może znaleźć konkretne wskazówki dotyczące aktualnych blokad ośrodków energetycznych i może w ten sposób zredukować lub wyeliminować te blokady. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak właśnie jest.

86.12 Pytający: Czy istnieje jakaś inna funkcja śnienia, która ma wartość w procesie ewolucyjnym?

Ra: Jestem Ra. Chociaż jest ich wiele, które mają pewną wartość, wybralibyśmy dwie do odnotowania, ponieważ te dwie, chociaż nie mają wartości w polaryzacji, mogą mieć wartość w bardziej uogólnionym sensie.

Czynność śnienia jest czynnością, w której tworzy się misternie wykonany i doskonale ukształtowany most od świadomości do podświadomości. W tym stanie zostają wyleczone różnego rodzaju zniekształcenia, które wystąpiły w sieci energetycznej kompleksu ciała, spowodowane nieprecyzyjnością* z jaką odbierane są dopływy energii. Wraz z odpowiednią ilością śnienia przychodzi uzdrowienie tych zniekształceń. Ciągły brak tej możliwości może powodować poważne zniekształcenia kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Inną funkcją śnienia, która jest pomocna, jest ten rodzaj snu, który jest wizjonerski i którego prorocy i mistycy doświadczali od dawna. Ich wizje przebijają się przez korzenie umysłu i przemawiają do głodnego świata. Tak więc sen ma służyć bez osobistego charakteru polaryzującego. Jednakże u tego mistyka lub proroka [który] pragnie służyć, taka służba zwiększy polaryzację istoty.

86.13 Pytający: Istnieje część snu, która została nazwana R.E.M. Czy jest to stan śnienia?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

86.14 Pytający: Zauważono, że zdarza się to w nocy w małych jednostkach z przerwami pomiędzy nimi. Czy jest jakiś szczególny powód tego?

Ra: Jestem Ra. Tak.

86.15 Pytający: Jeśli wiedza o tym ma jakąkolwiek wartość, czy mógłbyś mi powiedzieć, dlaczego proces śnienia działa w ten sposób?

Ra: Jestem Ra. Te części procesu śnienia, które są pomocne dla polaryzacji, a także dla wizji mistyka, odbywają się w czasie/przestrzeni, a w konsekwencji używają mostu od metafizyczności do fizyczności przez to, co wydaje się być krótkim okresem waszej przestrzeni/czasu. Ekwiwalent czasowy/przestrzenny jest znacznie większy.

Most pozostaje jednak i przekazuje każde zniekształcenie umysłu, ciała i ducha, ponieważ otrzymał zniekształcenia napływu energii, aby mogło nastąpić uzdrowienie. Ten proces uzdrawiania nie zachodzi w przypadku REM, ale raczej zachodzi w dużej mierze w części przestrzeni/czasu kompleksu umysłu/ciała/ducha, wykorzystując most do czasu/przestrzeni, aby umożliwić proces uzdrawiania.

95.18 Pytający: Dziękuję. Zadano pytanie, które teraz zadam. Czy w przetwarzaniu katalizatora snów istnieje uniwersalny język nieświadomego umysłu, który można wykorzystać do interpretacji znaczenia snów? A może każda istota ma unikalny język nieświadomego umysłu, którego może używać do interpretacji znaczenia snów?

Ra: Jestem Ra. Istnieje coś, co można by nazwać częściowym słownikiem snów ze względu na wspólne dziedzictwo wszystkich kompleksów umysłu/ciała/ducha. Ze względu na unikalne doświadczenia wcielenia każdej istoty, istnieje nakładka, która staje się coraz większą częścią słownictwa snów, w miarę jak istota zdobywa doświadczenie.

Powrót do góry

Prace ogrodowe

95.11 Pytający: Zakładam, że nowo wybrane miejsce spełnia parametry dla najlepszego kontaktu na zewnątrz domu i chciałbym w tym momencie zapytać Ra, czy są jakieś sugestie odnośnie zewnętrza domu?

Ra: Jestem Ra. Mieszkanie wydaje się być otoczone drzewami i polami waszej wsi. To jest do przyjęcia.

Sugerujemy ogólną zasadę przygotowania każdej części waszego otoczenia, która najlepiej pasuje do każdego w grupie, z pięknem, które każdy może uważać za odpowiednie. W ogrodnictwie i dbaniu o otoczenie jest wiele błogosławieństw, ponieważ kiedy dokonuje się tego z miłości do stworzenia, kwiaty, rośliny i małe zwierzęta drugiej gęstości są świadome tej służby i zwracają ją.

Powrót do góry

Duchy

47.12 Pytający: Pozwól, że wygłoszę stwierdzenie i zobaczę, czy mam rację. Zatem po śmierci, jeśli istota jest nieświadoma, może stać się tak zwanym duchem przywiązanym do ziemi, dopóki nie będzie w stanie osiągnąć świadomości wymaganej do aktywacji jednego z ciał. I wtedy byłoby możliwe aktywowanie któregokolwiek z ciał - czy to działałoby od czerwieni do fioletu?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę odpowiedni bodziec, jest to poprawne.

47.13 Pytający: Jaki bodziec stworzyłby coś, co nazywamy duchem przywiązanym do ziemi lub uporczywym duchem?

Ra: Jestem Ra. Bodźcem do tego jest zdolność woli. Jeśli wola [kompleksu] umysłu/ciała/ducha żółtego promienia jest tym, co jest silniejsze niż postępujący impuls fizycznej śmierci w kierunku urzeczywistnienia tego, co nadchodzi - to znaczy, jeśli wola jest wystarczająco skoncentrowana na poprzednim doświadczeniu - powłoka istoty z żółtego promienia, chociaż nie jest już aktywowana, nie może zostać całkowicie dezaktywowana i dopóki nie zostanie uwolniona wola, kompleks umysłu/ciała/ducha zostaje uwięziony. Zdarza się to często, jak wiecie, w przypadku nagłej śmierci, a także w przypadku skrajnego zaniepokojenia czymś lub inną jaźnią.

47.14 Pytający: Czy zatem aktywacja pomarańczowego promienia po śmierci występuje bardzo często na tej planecie?

Ra: Jestem Ra. Dość rzadko, ze względu na fakt, że ta konkretna manifestacja jest bez woli. Czasami inna jaźń będzie tak bardzo żądać formy osoby przechodzącej przez fizyczną śmierć, że pozostaną jakieś pozory tej istoty. To jest promień pomarańczowy. Jest to rzadkie, ponieważ normalnie, jeśli jedna istota wystarczająco pragnie innej istoty, by ją wzywać, to istota będzie miała odpowiednie pragnienie, by być wzywaną. Zatem manifestacja byłaby powłoką żółtego promienia.

Powrót do góry

Gnostycyzm

51.6 Pytający: Nie jestem pewien, czy zapewni to linię zadawania pytań, która będzie owocna, czy też nie. Zadam jednak to pytanie, ponieważ wydawało mi się, że jest tu prawdopodobnie związek.

Na odwrocie książki, Sekrety Wielkiej Piramidy, znajduje się kilka reprodukcji rysunków lub prac egipskich, niektóre przedstawiające ptaki przelatujące nad bytami poziomymi. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i czy ma to jakiś związek z Ra?

Ra: Jestem Ra. Te rysunki, o których mówisz, są jednymi z wielu, które zniekształcają nauczanie naszego postrzegania śmierci jako bramy do dalszego doświadczenia. Zniekształcenia dotyczą rozważań o specyficznym charakterze procesów tzw. „martwego” kompleksu umysłu/ciała/ducha. W waszej filozofii można to nazwać zniekształceniem Gnostycyzmu: to znaczy przekonaniem, że można osiągnąć wiedzę i właściwą pozycję za pomocą starannie dostrzeżonych i zaakcentowanych ruchów, pojęć i symboli.

W rzeczywistości proces fizycznej śmierci jest taki, jak opisaliśmy wcześniej: taki, w którym dostępna jest pomoc, a jedyną potrzebą w chwili śmierci jest uwolnienie tej istoty z jej ciała przez osoby wokół niej i chwalenie tego procesu przez tych, którzy się smucą. W ten sposób można wspomóc umysł/ciało/ducha, który doświadczył śmierci fizycznej, a nie poprzez różne wyobrażenia starannych i powtarzanych rytuałów.

Powrót do góry

Homoseksualizm

31.8 Pytający: Mamy coś, co wydaje się być coraz większą liczbą inkarnowanych tu istot, które pod tym względem mają tak zwaną orientację homoseksualną. Czy mógłbyś wyjaśnić i rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Istoty z tym stanem doświadczają wielu zniekształceń z powodu faktu, że doświadczyły wielu wcieleń jako biologiczny mężczyzna i biologiczna kobieta. Nie sugerowałoby to tego, co nazywacie homoseksualizmem w fazie aktywnej, gdyby nie trudny stan wibracji waszej sfery planetarnej. Istnieje coś, co możesz nazwać wielkim naruszeniem aury na waszych, zatłoczonych obszarach miejskich w waszych bardziej zaludnionych krajach, jak nazywasz te części powierzchni planety. W takich warunkach wystąpią pomieszania.

31.9 Pytający: Dlaczego gęstość zaludnienia powoduje te pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Biseksualny impuls reprodukcyjny ma na celu nie tylko zwykłą funkcję reprodukcyjną, ale przede wszystkim chęć służenia innym, budzonym przez tę aktywność.

W sytuacji przeludnienia, w której każdy kompleks umysłu/ciała/ducha jest nieustannie bombardowany przez inne jaźnie, zrozumiałe jest, że ci, którzy są szczególnie wrażliwi, nie odczuwaliby pragnienia służenia innym. Zwiększyłoby to również prawdopodobieństwo braku pożądania lub zablokowania energii reprodukcyjnej czerwonego promienia.

W niezatłoczonej atmosferze ta sama istota, poprzez bodziec poczucia samotności, miałaby wtedy znacznie większe pragnienie, aby odszukać kogoś, komu może służyć, w ten sposób regulując seksualną funkcję reprodukcyjną.

31.10 Pytający: Ile z grubsza, powiedzmy, poprzednich wcieleń musiałaby mieć istota męska w tej inkarnacji jako kobieta, aby mieć wysoce homoseksualną orientację w tym wcieleniu? Tak z grubsza.

Ra: Jestem Ra. Jeśli istota miała około 65% swoich wcieleń w seksualnym/biologicznym kompleksie ciała, przeciwnej biegunowości do obecnego kompleksu ciała, ta istota jest podatna na naruszenie aury w waszych obszarach miejskich i może stać się kimś, jak to nazywacie kto jest natury homoseksualnej.

W tym miejscu należy zauważyć, że chociaż jest to o wiele trudniejsze, w tego typu związkach możliwe jest, aby istota wielce się przysłużyła drugiej w wierności i szczerej miłości zielonego promienia o charakterze nieseksualnym, w ten sposób dostosowując lub zmniejszając zniekształcenia jej upośledzenia seksualnego.*

Powrót do góry

Koty L/L

30.13 Pytający: Zastanawiałem się, czy kocur Gandalf skorzystał z tego mechanizmu w jakiś sposób, czy też z innych mechanizmów, zwiększając duchowy potencjał lub zrozumienie.

Ra: Jestem Ra. Sprawdzamy te informacje i uważamy, że są nieszkodliwe. Istota drugiej gęstości, wibracji dźwiękowej Gandalf, jest rzadką próbką swojego gatunku, po pierwsze ze względu na wcześniejszą indywidualizację, a po drugie z powodu dużej ilości inwestycji w tym szczególnym doświadczeniu życiowym. To jest największy katalizator postępu tej istoty.

Jak już powiedzieliśmy, jest to bardzo niezwykłe. Jednak doświadczenia reprodukcji biseksualnej, które miały naturę istoty Gandalfa, przyniosły w niewielkim stopniu duchową korzyść ze względu na niezwykły związek z inną istotą, którą również nazywacie kotem. Ta istota będąca również niezwykle trzeciogęstościowej orientacji lub inwestycji z poprzednich doświadczeń życiowych. Tak więc w tej relacji wystąpiło tworzenie tego, co można było uznać za rozpoznawalną miłość.

46.2 Pytający: W takim przypadku lepiej zadać ci tylko jedno pytanie, chyba że uznasz, że zadawanie dodatkowych pytań jest w porządku. Ale jedno pytanie, które nas nurtuje, a które dostałem w medytacji, może być pytaniem niewłaściwym, ale czuję się w obowiązku je zadać, bo jest ono centralne dla kondycji psychicznej instrumentu i naszej.

Ma to związek z dwoma kotami, które mieliśmy zabrać na dzisiejsze czyszczenie zębów i usunięcie małej narośli z nogi Gandalfa. Odniosłem wrażenie, że grupa Oriona może mieć możliwość wtargnięcia w ten sposób i zależało mi przede wszystkim na tym, co moglibyśmy zrobić dla ochrony tych dwóch kotów. Może to pytanie jest nie na miejscu, ale czuję się w obowiązku o to zapytać. Czy mógłbyś udzielić mi informacji, wszelkich informacji, jakie możesz na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Istota, kompleks umysłu/ciała/ducha, Gandalf, będąc możliwą do zebrania w trzeciej gęstości, jest otwarta na ten sam rodzaj ataku psychicznego, na który sami jesteście podatni. Dlatego też, poprzez mechanizm obrazów i snów, potencjalnie możliwe jest zaoferowanie temu kompleksowi umysłu/ciała/ducha negatywnych koncepcji, co może mieć szkodliwe skutki. Istota, Fairchild, chociaż można ją zebrać poprzez inwestycję, nie jest podatna na atak w tak dużej ilości z powodu braku aktywności kompleksu umysłu w zniekształceniu świadomego oddania.

Dla ochrony tych istot można wskazać dwie możliwości. Po pierwsze, medytacja zakładająca zbroję światła. Po drugie, powtarzanie krótkich sentencji rytualnych znanych temu narzędziu z istytucji, która wypacza duchową jedność tego instrumentu. Wiedza tego instrumentu wystarczy. Pomoże to dzięki zaalarmowaniu wielu bezcielesnych bytów, również świadomych tych rytualnych sentencji. Medytacja jest odpowiednia w czasie tej aktywności na rzecz tych istot. Rytuał można skutecznie powtarzać od tego czasu aż do bezpiecznego powrotu w dogodnych odstępach czasu.

46.3 Pytający: Nie znam sentencji rytualnych. Jeśli instrument je zna, nie musisz na to odpowiadać, ale które sentencje masz na myśli?

Ra: [Cisza. Brak odpowiedzi od Ra.]

46.4 Pytający: Zakładam, że instrument je zna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

46.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć coś o małej narośli na nodze Gandalfa, co ją spowodowało i czy stanowi ona dla niego zagrożenie?

Ra: Jestem Ra. Przyczyna takich narośli została wcześniej omówiona. Zagrożenie dla kompleksu ciała fizycznego jest niewielkie, biorąc pod uwagę brak powtarzającego się bodźca do gniewu.

98.6 Pytający: Dziękuję. Drugie pytanie brzmi: „Nasz najstarszy kot, Gandalf, ma narośl w pobliżu kręgosłupa. Czy jest jakiś czynnik, który sprawia, że chirurgiczne usunięcie narośli jest mniej odpowiednie niż chirurgiczne usunięcie narośli, które przeprowadziliśmy rok temu w kwietniu? A czy najwłaściwszym działaniem z naszej strony, aby wspomóc jego powrót do zdrowia, byłaby wizualizacja otaczającego go światła podczas operacji i powtarzanie rytualnych fraz w okresowych odstępach czasu, gdy jest u weterynarza?

Ra: Jestem Ra. Nie. Nie ma większego powodu do ostrożności niż poprzednio. I tak, zwroty, o których mówisz, będą wspomagać istotę. Chociaż ta istota jest w starym kompleksie ciała – i dlatego jest podatna na niebezpieczeństwo z powodu tego, co nazywasz waszym znieczuleniem – jej mentalne, emocjonalne i duchowe zniekształcenia są tak silne, że jest silnie zmotywowana do wyzdrowienia, aby ponownie dołączyć do ukochanej osoby. Pamiętajcie, że ta istota nadaje się do zbioru w trzeciej gęstości.

98.7 Pytający: Czy mógłbyś wyjaśnić powód, dla którego mówisz „Pamiętajcie, że jest zdatna do zbioru w trzeciej gęstości” i powiedz mi, czy masz jakieś inne konkretne zalecenia w odniesieniu do proponowanej operacji narośli?

Ra: Jestem Ra. Stwierdziliśmy to, aby wyjaśnić nasze użycie terminu „kompleks ducha” w odniesieniu do tego, co można uznać za istotę drugiej gęstości. Implikacje są takie, że ta istota będzie miała o wiele więcej powodów, aby trwać i leczyć się, by móc szukać obecności bliskich.

98.8 Pytający: Czy jest jakieś dodatkowe zalecenie, które Ra mógłby sformułować w odniesieniu do proponowanej operacji?

Ra: Jestem Ra. Nie.

98.9 Pytający: Zastanawiałem się, czy słusznie założyłem, że przyczyną narośli był stan złości u kota Gandalfa z powodu wprowadzenia do jego otoczenia nowych kotów. Czy miałem rację?

Ra: Jestem Ra. Pierwotną przyczyną tego, co nazywacie rakiem, było zniekształcenie spowodowane tym wydarzeniem. Bezpośrednią przyczyną tej narośli jest natura zniekształcenia komórek ciała, które nazywacie rakiem.

98.10 Pytający: Czy u kota Gandalfa są obecnie jakieś inne zmiany nowotworowe?

Ra: Jestem Ra. Tak.

98.11 Pytający: Czy możemy je złagodzić, a jeśli tak, to jak i gdzie one są?

Ra: Jestem Ra. Żadnej nie można złagodzić w tym węźle przestrzeni/czasu. Jedna znajduje się w miejscu połączenia prawego biodra. Druga, bardzo mała, znajduje się w pobliżu narządu, który nazywacie wątrobą. Występują również niewielkie zniekształcenia komórek pod, można to nazwać, ramieniem (dla odróżnienia górnych wyrostków) po obu stronach.

98.12 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić te problemy – poza chirurgią – co przyniosłoby dobry efekt, aby pomóc Gandalfowi je złagodzić?

Ra: Jestem Ra. Kontynuujcie uwielbienie i dziękczynienie, prosząc o usunięcie tych zniekształceń. Istnieją dwa możliwe wyniki:

Po pierwsze, istota będzie przebywać z wami w zadowoleniu, dopóki jej fizyczny nośnik nie będzie jej już dłużej trzymać z powodu zniekształceń spowodowanych przez komórki rakowe.

Po drugie, ścieżka życia może stać się tą, która umożliwia uzdrowienie.

Nie naruszamy wolnej woli, badając tę ścieżkę życia, chociaż możemy zauważyć przewagę ścieżek życia, które wykorzystują pewne zniekształcenia, takie jak to, aby opuścić ciało fizyczne, które w tym przypadku jest ciałem pomarańczowego promienia.

98.13 Pytający: Czy kot Fairchild ma podobny problem?

Ra: Jestem Ra. Nie w tym węźle przestrzeni/czasu.

98.14 Pytający: Czy konieczne było, aby kot Gandalf był kompleksem umysłu/ciała/ducha, którego można zebrać w trzeciej gęstości, by gniew wywołał raka?

Ra: Jestem Ra. Nie.

104.5 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć, co jest nie tak z oczami naszego kota Gandalfa?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Gandalf zbliża się do końca swojego wcielenia. Jego wzrok przygasa, a błona wodna staje się twarda. Nie jest to wygodna okoliczność, ale taka, która nie powoduje prawdziwego dyskomfortu dla istoty.

104.6 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby złagodzić tę sytuację?

Ra: Jestem Ra. Istnieje terapia, która pomogłaby w tej sytuacji. Jednakże nie zalecamy tego, ponieważ stan jest łagodniejszy niż leczenie.

104.7 Pytający: Nie rozumiem. Czy mógłbyś wyjaśnić, co miałeś na myśli?

Ra: Jestem Ra. Lekarz alopatycznej tradycji dawałby krople do oczu. Kot uzna, że doświadczenie bycia zamkniętym podczas podawania kropli jest bardziej zniekształcone niż dyskomfort, który teraz odczuwa, ale który jest w stanie w dużej mierze zignorować.

104.8 Pytający: Czy kot w ogóle widzi?

Ra: Jestem Ra. Tak.

104.9 Pytający: No cóż, czy wydaje się, że kot w niedalekiej przyszłości straci cały wzrok, czy też jest bardzo bliski śmierci?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Gandalf nie straci wzroku ani życia w większości wirów prawdopodobieństwa przez około trzy sezony.

104.10 Pytający: Czuję się bardzo źle w związku ze stanem kota i bardzo chciałbym mu pomóc. Czy Ra może zasugerować coś, co możemy zrobić, aby pomóc Gandalfowi?

Ra: Jestem Ra. Tak.

104.11 Pytający: Co by to było?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, sugerujemy, że wiry możliwości/prawdopodobieństwa obejmują te, w których istota znana jako Gandalf ma dłuższe wcielenie.

Po drugie, sugerowalibyśmy, aby ta istota ukończyła nauki, jeśli tego pragnie. W przeciwnym razie może wybrać reinkarnację, aby być z tymi towarzyszami, których kochał.

Po trzecie, istota znana tobie jako Betty ma środki do uczynienia istoty bardziej zniekształconą w kierunku komfortu/dyskomfortu.

104.12 Pytający: Chcesz mi powiedzieć, kogo masz na myśli mówiąc Betty? Nie jestem pewien, kto to jest. A co by zrobiła Betty?

Ra: Jestem Ra. Ta znana jako Carla ma te informacje.

104.13 Pytający: No cóż, obawiałem się o możliwość przeprowadzki. Gdybyśmy się przeprowadzili, bardzo trudno byłoby Gandalfowi odnaleźć drogę w nowym miejscu, jeśli nie widzi. Czy widzi wystarczająco dużo, aby móc odnaleźć się w nowym środowisku?

Ra: Jestem Ra. Wzrok jest mniej niż wystarczający, ale jest prawie wystarczający dzięki wyostrzonemu zmysłowi węchu i słuchu. Towarzysze i umeblowanie są znajome, można oczekiwać, że nowe środowisko będzie zadowalająco akceptowalne w krótkim okresie waszej przestrzeni/czasu.

104.14 Pytający: Czy moglibyśmy zaaplikować krople, o których mówiłeś, które pomogłyby mu jego wzrokowi, by nie znalazł... żeby nie był ograniczany? Czy jest jakiś sposób, abyśmy mogli to zrobić?

Ra: Jestem Ra. To mało prawdopodobne.

104.15 Pytający: Nic nie możemy zrobić, aby— Czy jest jakaś inna możliwość wykorzystania technik wspomagających jego wzrok?

Ra: Jestem Ra. Nie.

104.16 Pytający: Czy ta utrata wzroku— Jaka jest metafizyczna przyczyna utraty wzroku? Co do tego doprowadziło?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku składnik metafizyczny jest znikomy. To odpowiedni katalizator starości.

104.17 Pytający: Czy krople, o których mówiłeś, pomogłyby wzrokowi... jak bardzo pomogłyby one wzrokowi, gdyby były podawane?

Ra: Jestem Ra. Po okresie aplikacji wzrok poprawiłby się nieco, być może o 20, a może o 30%. Okolica oka byłaby mniej napięta. Przeciwdziała temu gwałtownie wzrastająca sztywność ruchu, tak że trzymanie w nieruchomej pozycji jest z konieczności dość niewygodne.

104.18 Pytający: A zatem Ra uważa, że korzyść płynąca z kropli nie byłaby warta dyskomfortu kota. To prawdopodobnie… Czy jest jakiś sposób, żeby kotu podać środek znieczulający i zakroplić oczy tak, żeby kot nie był świadomy, że dostaje krople?

Ra: Jestem Ra. Szkoda wyrządzona przez umieszczenie alopatycznego środka znieczulającego w kompleksie ciała tej dającej się zebrać istoty znacznie przyćmiewa spokój, który z tego wynika, pozwalający na podawanie lekarstw.

104.19 Pytający: Przepraszam, że tak bardzo poruszam ten temat, ale naprawdę miałam nadzieję, że wymyślę jakiś sposób, by pomóc Gandalfowi. Zakładam zatem, że Ra zasugerował, abyśmy po prostu zostawili rzeczy takimi, jakie są.

Ile mniej więcej kropli trzeba byłoby zastosować, aby uzyskać pomoc dla oczu?

Ra: Około czterdziestu do sześćdziesięciu.

104.20 Pytający: Czterdzieści do sześćdzie… codziennie, raz dziennie, czy coś takiego?

Ra: Jestem Ra. Proszę wypuścić oddech ponad piersią tego instrumentu.

[Zrobiono to zgodnie z poleceniami.]

104.22 Pytający: Zapytałem, czy krople powinny być podawane raz na dobę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zależy to od lekarza alopatycznego, od którego je otrzymujesz.

104.23 Pytający: Jak nazywają się krople?

Ra: Jestem Ra. Mamy trudności. Dlatego powstrzymamy się od odpowiedzi na to pytanie.

104.24 Pytający: Przepraszam, że omawiam ten punkt. Bardzo się martwię o kota i rozumiem, że Ra radzi, abyśmy ich nie używali. Ja po prostu... użyć kropli, ale nie zrobimy tego. Chciałem tylko wiedzieć, czego nie robiliśmy, co pomogłoby wzrokowi. Przepraszam za omawianie tego punktu.

Zakończę, pytając Ra, czy masz jakieś dalsze zalecenia w odniesieniu do tego zwierzęcia... tego kota?

Ra: Jestem Ra. Radujcie się w jego towarzystwie.

Powrót do góry

Prawo Kwadratów (podwojenie)

7.3 Pytający: Czy przez potęgowanie rozumiesz, że jeśli dziesięć osób wzywa, możesz to policzyć, porównując to ze stosunkiem planetarnym ludzi, jako 100 osób, dziesięć do kwadratu, dostaniesz 100? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Potęgowanie jest sekwencyjne - jeden, dwa, trzy, cztery, każda do kwadratu o kolejną liczbę.

7.4 Pytający: [Niesłyszalne] posłuż się przykładem. Gdyby dziesięć, tylko dziesięć istot na Ziemi wymagało waszych usług, w jaki sposób obliczylibyście ich wezwanie przy użyciu tej reguły potęgowania?

Ra: Podnieślibyśmy jeden dziesięciokrotnie do kwadratu, podnosząc liczbę do dziesiątego kwadratu.

7.5 Pytający: Jaki byłby wynik tych obliczeń?

Ra: [24-sekundowa pauza] Wynik jest trudny do przekazania. W przybliżeniu jest to tysiąc dwanaście [1012]. Istoty, które wzywają, czasami nie są całkowicie zjednoczone w swoim wezwaniu, a zatem kwadrat jest nieco mniejszy. W związku z tym w okresie wzywania występuje strata statystyczna. Być może jednak, dzięki tej poprawionej statystycznie informacji, możesz zobaczyć mechanizm kwadratu.

7.6 Pytający: Około ile istot z planety Ziemia w tym momencie wzywa waszych usług?

Ra: Jestem osobiście wzywany przez trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące [352 000]. Konfederacja, w całym spektrum kompleksów bytów, jest wzywana przez sześćset trzydzieści dwa miliony [632 000 000] waszych kompleksów umysłu/ciała/ducha. Liczby te zostały uproszczone.

7.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest wynik zastosowania Prawa Kwadratów do tych liczb?

Ra: Liczba w przybliżeniu jest nieistotna w sensie skończonym, ponieważ ma wiele, wiele cyfr. Stanowi to jednak wielkie wołanie, które my, wszyscy stworzeni, czujemy i słyszymy, jakby nasze własne istoty zostały zniekształcone w kierunku wielkiego i przytłaczającego smutku. Wymaga to naszej służby.

       Następne 61 ⇒

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy