Prawo Jedności Piramidy

Ukryj menu

Wyniki od 1 do 100 z 106

       Następne 6 ⇒

⇐ Category list

Kategoria “Piramidy” ma 2 podkategorie.

Ogólne

2.4 Pytający: Tak. Wspomniałeś, że piramidy są tego konsekwencją. Czy mógłbyś trochę rozwinąć… Czy byłeś odpowiedzialny za budowę piramidy i jaki był cel piramidy?

Ra: Jestem Ra. Większe piramidy zostały zbudowane dzięki naszej zdolności przy użyciu sił Jedności. Kamienie żyją. Nie było to dobrze zrozumiane przez zniekształcenia [kompleksów] umysłu/ciała/ducha waszej kultury. Cele piramid były dwa:

Po pierwsze, mieć odpowiednio dostosowane miejsce inicjacji dla tych, którzy chcieli stać się oczyszczonym lub konsekrowanym kanałem Prawa Jedności.

Po drugie, chcieliśmy wtedy uważnie poprowadzić wtajemniczonych w rozwój uzdrawiania ludzi, którym starali się pomóc oraz samej planety. Piramida za piramidą, naładowana przez kryształ i przez osobę wtajemniczoną, zostały zaprojektowane w celu zrównoważenia napływającej energii Jednego Stworzenia z wieloma wielorakimi zniekształceniami planetarnego umysłu/ciała/ducha. Dzięki temu wysiłkowi byliśmy w stanie kontynuować pracę, którą wykonali bracia z Konfederacji, budując dodatkowe struktury krystaliczne i wykonując pierścień wokół, jakby to ten instrument kazał nam wibrować, powierzchni ziemi.

Ten instrument zaczyna tracić energię. Prosimy o jeszcze jedno pytanie lub temat, a następnie opuścimy ten czas/przestrzeń.

3.6 Pytający: Podczas ostatniej sesji mieliśmy dwa pytania, które zostawiliśmy na tę sesję: jedno dotyczyło możliwego zwieńczenia Wielkiej Piramidy w Gizie; drugie to jak poruszałeś ciężkimi blokami. Wiem, że pytania te nie są ważne w odniesieniu do Prawa Jedności, ale wg mojego osądu, który możesz poprawić, może to stanowić łatwe wprowadzenie dla czytelników tego materiału. Jesteśmy bardzo wdzięczni za kontakt i zdecydowanie jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące dalszego postępowania. To tylko moje przypuszczenie.

Ra: Jestem Ra. Nie zasugeruję właściwej serii pytań. To jest twój przywilej jako wolnego przedstawiciela Prawa Jedności, który nauczył się/zrozumiał, że nasz kompleks pamięci społecznej nie może skutecznie rozpoznać zniekształcenia społecznego kompleksu umysłu/ciała/ducha waszych ludzi. Pragniemy teraz wypełnić nasz zaszczyt/odpowiedzialność za nauczanie/uczenie się, odpowiadając na pytania. Samo to wystarczy, ponieważ nie możemy przeniknąć w głąb kompleksów zniekształceń, które zarażają waszych ludzi.

Pierwszym pytaniem jest zatem zwieńczenie piramidy. Przypominamy o nieistotności tego rodzaju danych.

Tak zwana Wielka Piramida miała dwa zwieńczenia. Jedno było według naszego projektu i zostało wykonane z mniejszych i starannie ułożonych kawałków materiału, który na waszej planecie nazywacie „granitem”. Został on wybrany ze względu na jego krystaliczne właściwości i właściwy przepływ atmosfery przez rodzaj „komina”, jak możnaby to nazwać.

W czasie, gdy my jako ludzie opuściliśmy waszą gęstość, oryginał został zabrany i zastąpiony cenniejszym. Po części składał się ze złotego materiału. Nie zmieniło to w ogóle właściwości piramidy, jak ją nazywacie, i było zniekształceniem z powodu chęci kilku osób, aby nakazać używanie struktury tylko jako miejsca królewskiego.

Czy masz więcej pytań dotyczących pierwszego pytania?

3.7 Pytający: Co miałeś na myśli mówiąc o kominie? Jaki był jego konkretny cel?

Ra: Jest tam odpowiedni przepływ atmosfery, który, choć niewielki, wietrzy całą strukturę. Zaprojektowano to, mając kanały przepływu powietrza, jak mógłby je nazwać ten instrument, usytuowane w taki sposób, aby atmosfera była świeża, bez żadnych zakłóceń i przeciągów.

3.8 Pytający: W jaki sposób bloki były przemieszczane?

Ra: Jestem Ra. Musisz wyobrazić sobie aktywność we wszystkim, co jest stworzone. Energia jest, choć ograniczona, dość duża w odniesieniu do zniekształcenia zrozumienia waszych ludzi. Jest to oczywisty punkt dobrze znany waszym ludziom, ale mało rozważany.

Ta energia jest inteligentna. Jest hierarchiczna. Tak jak wasz kompleks umysłu/ciała/ducha bytuje w hierarchii pojazdów i zachowuje zatem powłokę, kształt lub pole, a także inteligencję każdego wyższego inteligentnego lub zrównoważonego ciała, jak każdy atom w materiale takim jak skała. Kiedy ktoś może mówić do tej inteligencji, skończona energia fizyczna lub chemiczna skały/ciała zostaje zetknięta z tą nieskończoną mocą, która znajduje się w lepiej dostrojonych ciałach, czy to ludzi, czy skał.

Po nawiązaniu tego połączenia może zostać wysłana prośba. Inteligencja nieskończonej skalistości komunikuje się ze swoim fizycznym pojazdem, a to pożądane rozszczepianie i przemieszczanie następuje następnie poprzez przemieszczenie pola energetycznego skały ze skończoności do wymiaru, który możemy wygodnie nazwać po prostu nieskończonością.

W ten sposób to, co jest wymagane, osiąga się dzięki współpracy nieskończonego zrozumienia Stwórcy zamieszkującego żywą skałę. Jest to oczywiście mechanizm, dzięki któremu dokonuje się wiele rzeczy, które nie podlegają waszym obecnym środkom fizycznej analizy działania na odległość.

3.9 Pytający: Przypomina mi się stwierdzenie, że jeśli masz dość wiary, możesz powiedzieć do góry by się poruszyła, a góra się poruszy. Zakładam, że jest to mniej więcej to, co mówisz, i zakładam, że jeśli jesteś w pełni świadomy Prawa Jedności, możesz robić te rzeczy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wibracyjne zniekształcenie dźwięku „wiara” jest prawdopodobnie jedną z przeszkód między tym, co możemy nazwać ścieżką nieskończoności, a ostatecznym dowodem-zrozumieniem.

Masz całkowitą rację w swoim zrozumieniu zgodności wiary i inteligentnej nieskończoności; jednakże jedno jest terminem duchowym, a drugie bardziej akceptowalnym dla zniekształceń ram koncepcyjnych tych, którzy szukają miarką i piórem.

3.10 Pytający: Zatem, jeśli jednostka jest całkowicie poinformowana o Prawie Jedności i żyje i jest Prawem Jedności, takie rzeczy jak budowanie piramidy poprzez bezpośredni wysiłek umysłowy byłyby na porządku dziennym. Czy to właśnie mam zrozumieć? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie masz racji w tym, że istnieje różnica pomiędzy mocą jednostki wynikającą z Prawa Jedności a połączonym rozumieniem Prawa Jedności przez kompleks pamięci społecznej umysłu/ciała/ducha.

W pierwszym przypadku tylko jedna osoba, oczyszczona ze wszystkich wad, mogła przenieść górę. W przypadku masowego zrozumienia jedności, każda jednostka może zawierać akceptowalną ilość zniekształceń, a mimo to zbiorowy umysł mógłby przenosić góry.

Postęp posuwa się od zrozumienia, którego teraz poszukujesz, do wymiaru zrozumienia, który jest rządzony Prawami Miłości i który poszukuje Praw Światła. Ci, którzy wibrują Prawem Światła, szukają Prawa Jedności. Ci, którzy wibrują Prawem Jedności poszukują Prawa Wieczności.

Nie możemy powiedzieć, co jest poza tym rozpuszczeniem zjednoczonej jaźni ze wszystkim co istnieje, ponieważ wciąż staramy się stać wszystkim, co istnieje, a nadal jesteśmy Ra. Tak więc nasze ścieżki idą naprzód.

3.11 Pytający: Czy piramida została wówczas zbudowana w wyniku wspólnego działania wielu waszych ludzi?

Ra: Jestem Ra. Piramidy, które pomyśleliśmy/zbudowaliśmy, zostały zbudowane z form myślowych stworzonych przez nasz kompleks pamięci społecznej.

3.12 Pytający: Zatem skała została stworzona przez myśl w miejscu, a nie przeniesiona z innego miejsca? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zbudowaliśmy z wiecznej skały Wielką Piramidę, jak ją nazywacie. Inne piramidy zostały zbudowane z kamienia przenoszonego z jednego miejsca na drugie.

3.13 Pytający: Czym jest wieczna skała?

Ra: Jestem Ra. Jeśli potrafisz zrozumieć pojęcie form myślowych, zdasz sobię sprawę, że formy myślowe są bardziej regularne w swoich zniekształceniach niż pola energetyczne tworzone przez materiały w kamieniach, które zostały utworzone poprzez formy myślowe od myśli do skończonej energii i bytu w twoim, powiedzmy, zniekształconym odzwierciedleniu poziomu formy myślowej.

Czy możemy odpowiedzieć w bardziej pomocny sposób?

3.14 Pytający: To trochę trywialne, ale zastanawiałem się, dlaczego w tym przypadku piramida była zbudowana z wielu bloków, a nie z całości stworzonej naraz.

Ra: Jestem Ra. Istnieje prawo, które uważamy za jedno z bardziej znaczących pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności. Jest nim Prawo Pomieszania. Nazywacie to Prawem Wolej Woli.

Chcieliśmy stworzyć maszynę leczniczą lub kompleks stosunku czasu/przestrzeni, który byłby tak skuteczny, jak to tylko możliwe. Nie chcieliśmy jednak pozwolić, by tajemnica została przeniknięta przez ludzi w taki sposób, że czczono by nas jako budowniczych cudownej piramidy. W ten sposób wydaje się być wykonana, a nie pomyślana.

4.1 Pytający: Kończąc ostatnią sesję, zadałem pytanie, które było zbyt długie, aby na nie odpowiedzieć. Miało to związek z kształtem piramidy i jej związkiem z inicjacją. Czy to odpowiedni moment, aby zadać to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Tak, to jest odpowiedni czas/przestrzeń, aby zadać to pytanie.

4.2 Pytający: Czy kształt piramidy ma wpływ na inicjację?

Ra: Jestem Ra. Gdy rozpoczęliśmy pytanie na ostatniej sesji, zapisałeś już w swoim indywidualnym kompleksie pamięci pierwsze użycie kształtu związane z inicjacją kompleksu ciała. Inicjacja ducha była bardziej starannie zaprojektowanym rodzajem inicjacji, jeśli chodzi o stosunki czasu/przestrzeni, w którym znalazła się inicjowana istota.

Jeśli wyobrazisz sobie ze mną bok tak zwanego kształtu piramidy i wyobrazisz sobie w myślach ten trójkąt pocięty na cztery równe trójkąty, znajdziesz przecięcie trójkąta, który jest na pierwszym poziomie z każdej z czterech stron tworzy diament w płaszczyźnie poziomej. Środek tej płaszczyzny jest odpowiednim miejscem do przecięcia się energii płynących z nieskończonych wymiarów i różnych przeplatających się pól energetycznych kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Tak więc zostało to zaprojektowane, aby osoba, która ma być inicjowana, umysłem była w stanie dostrzec, a następnie skierować tę, powiedzmy, bramę do inteligentnej nieskończoności. To był więc drugi cel projektowania tego konkretnego kształtu.

Czy możemy podać dalszy opis do Twojego zapytania?

4.3 Pytający: Jak rozumiem zatem, wtajemniczony miał znajdować się na linii środkowej piramidy, ale na wysokości powyżej podstawy, jak określono przez przecięcie czterech trójkątów utworzonych przez podzielenie każdego boku na cztery trójkąty. Czy to jest poprawne?

Ra: To jest poprawne.

4.4 Pytający: W tym punkcie następuje skupienie energii, która jest pozawymiarowa w stosunku do naszych wymiarów. Mam rację?

Ra: Możesz użyć tego kompleksu wibracyjnego dźwięku. Nie jest to jednak całkowicie i dokładnie poprawne, ponieważ nie ma „dodatkowych” wymiarów. Wolelibyśmy używać terminu „wiele” wymiarów.

4.5 Pytający: Czy rozmiar piramidy jest funkcją skuteczności inicjacji?

Ra: Jestem Ra. Piramida każdej wielkości ma swój własny punkt napływu inteligentnej nieskończoności. Tak więc mała piramida, która może znajdować się poniżej lub nad ciałem, będzie miała specyficzne i różne efekty, w zależności od położenia ciała w stosunku do punktu wejścia inteligentnej nieskończoności.

Do celów inicjacji rozmiar musiał być wystarczająco duży, aby stworzyć wrażenie gigantycznych rozmiarów, aby punkt wejścia wielowymiarowej inteligentnej nieskończoności całkowicie przeniknął i wypełnił kanał, a całe ciało mogło spocząć w tym skupionym obszarze . Co więcej, dla celów leczenia było konieczne, aby zarówno kanał, jak i ten, który miał być uzdrowiony, mogli spocząć w tym punkcie skupienia.

4.6 Pytający: Czy duża piramida w Gizie nadal nadaje się do tego celu, czy też już nie działa?

Ra: Jestem Ra. Ta, podobnie jak wiele innych konstrukcji piramid, jest jak rozstrojone pianino: ono, jak wyraziłby się ten instrument, gra melodię, ale jakże nieczysto. Dysharmonia wstrząsa wrażliwymi. Jedynie duch strumienia wciąż pozostaje z powodu przesunięcia punktów przepływu, co z kolei jest spowodowane zmianą pola elektromagnetycznego waszej planety; także ze względu na niezgodne kompleksy wibracyjne tych, którzy używali miejsca inicjacji i uzdrawiania do mniej współczujących celów.

4.7 Pytający: Czy byłoby możliwe zbudowanie piramidy, odpowiednie ustawienie jej i wykorzystanie jej dzisiaj z dostępnymi materiałami?

Ra: Jestem Ra. Zbudowanie piramidy jest całkiem możliwe. Zastosowany materiał nie jest krytyczny, a jedynie stosunki kompleksów czasu/przestrzeni. Jednakże użycie struktury do inicjacji i uzdrawiania zależy całkowicie od wewnętrznej dyscypliny kanałów próbujących takiej pracy.

4.8 Pytający: Moje pytanie brzmiałoby zatem, czy na tej planecie znajdują się teraz wcielone osoby, które miałyby niezbędną wewnętrzną dyscyplinę, aby, korzystając z twoich instrukcji, skonstruować i zostać zainicjowanym w piramidzie, którą zbudowali, a następnie zrobić to ponownie? Czy to mieści się w granicach tego, co każdy może dziś zrobić na naszej planecie, czy też nie ma nikogo dostępnego do tego?

Ra: Jestem Ra. Są ludzie, jak ich nazywacie, którzy mogą podjąć się tego zadania w tym węźle. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że czas piramid, jak byście to nazwali, już minął. To rzeczywiście ponadczasowa konstrukcja. Jednakże strumienie z wszechświata były, w czasie, gdy próbowaliśmy pomóc tej planecie, tymi, które wymagały pewnego zrozumienia czystości. Zrozumienie to, podobnie jak wirujące strumienie i jak rozwój wszystkich rzeczy, zmieniło się w bardziej oświecony pogląd na czystość. Tak więc są wśród was ludzie w tym czasie, których czystość jest już równa inteligentnej nieskończoności. Bez użycia struktur uzdrowiciel/pacjent może uzyskać uzdrowienie.

Czy możemy dalej mówić o jakimś konkretnym punkcie?

14.6 Pytający: Zrozumiałem, że powiedziałeś we wcześniejszej sesji, że piramidy zbudowano tak, aby otaczały Ziemię. Ile piramid zostało zbudowanych?

Ra: Jestem Ra. Istnieje sześć piramid równoważących i pięć dwa, pięćdziesiąt dwie [52] inne zbudowane w celu dodatkowego uzdrawiania i inicjacji wśród kompleksów społecznych umysłu/ciała/ducha.

14.7 Pytający: Co to jest piramida równoważąca?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, wiele pól siłowych Ziemi w ich geometrycznie precyzyjnej sieci. Energie napływają do płaszczyzn ziemi, jak byście je nazwali, z magnetycznie określonych punktów. Ze względu na rosnące zniekształcenia form myślowych w zrozumieniu Prawa Jedności, sama planeta była postrzegana jako posiadająca potencjał do zachwiania równowagi. Równoważące struktury piramidalne zostały naładowane kryształami, które zapewniały odpowiednią równowagę siłom energii wpływających do różnych geometrycznych centrów energii elektromagnetycznej, które otaczają i kształtują sferę planetarną.

14.9 Pytający: Czy piramida równoważąca spowodowała zmianę osi Ziemi?

Ra: Jestem Ra. To pytanie nie jest jasne. Proszę powtórzyć.

14.10 Pytający: Czy równoważenie odnosi się do równoważenia osoby, która jest inicjowana w piramidzie, czy też odnosi się do fizycznego równoważenia ziemi na jej osi w przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. Równoważące struktury piramidalne mogły [być] i były używane do indywidualnej inicjacji. Jednakże użycie tych piramid było również zaprojektowane do równoważenia planetarnej sieci energetycznej.

Inne piramidy nie są odpowiednio ustawione do uzdrawiania Ziemi, ale do uzdrawiania kompleksów umysłu/ciała/ducha. Zwróciliśmy uwagę, że wasza gęstość została zniekształcona w kierunku tego, co nazywamy przez nasze zniekształcenie zrozumienia trzeciej gęstości, przedwczesnym procesem starzenia. Próbowaliśmy pomóc w nadaniu komplekosm umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości na waszej sferze planetarnej więcej kontinuum czasu/przestrzeni w ramach jednego wzorca wcielenia, aby mieć pełniejszą możliwość uczenia się/nauczania Praw lub Dróg pierwotnego zniekształcenia Prawa Jedności, którym jest Miłość.

14.11 Pytający: Wygłoszę teraz pewne stwierdzenie. Możesz mi powiedzieć, czy mam rację. Tak jak ja to rozumiem, piramidy równoważące miały robić to, co nazywamy, zwiększaniem długości życia istot tutaj, tak aby zyskały więcej mądrości Prawa Jedności na raz, podczas przebywania w stanie fizycznym. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże piramidy, które nie zostały przez nas nazwane kompleksem wibracyjnym dźwięku, piramidy równoważące, były liczniejsze i były używane wyłącznie do powyższego celu oraz do nauczania/uczenia się uzdrowicieli w celu ładowania się i umożliwiania tych procesów.

50.11 Pytający: Czy mógłbyś podać mi więcej informacji na temat pól energetycznych ciała w odniesieniu do prawego i lewego mózgu i czy jest to w jakiś sposób związane z kształtem piramidy w zakresie skupiania energii? Jestem trochę pogubiony w tym, jak dostać się do tej linii pytań, więc zadam to pytanie.

Ra: Jestem Ra. Podobnie i my jesteśmy pogubieni w tej linii odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że kształt piramidy jest tylko tym, który skupia napływające strumienie energii do wykorzystania przez istoty, które mogą zdać sobie sprawę z tych napływających strumieni. Możemy dalej powiedzieć, że kształt twojego fizycznego mózgu nie jest istotny jako kształt do koncentracji napływających strumieni energii. Jeśli możesz, zapytaj bardziej szczegółowo jakich informacji szukasz.

55.9 Pytający: OK. W pewnym sensie poluję wokół tego, aby uzyskać dostęp do pewnych informacji. Może nie szukam w produktywnym obszarze.

Ale powiedziałeś, że „my (czyli Ra) byliśmy wspomagani przez kształty takie jak piramida, abyśmy mogli pomóc waszym ludziom kształem takim jak piramida”. Te kształty były wspominane wiele, wiele razy, a ty stwierdziłeś również, że same kształty nie mają większego znaczenia. Widzę związek między tymi kształtami a energiami, które badaliśmy w odniesieniu do ciała i chciałbym zadać kilka pytań na temat piramidy, aby zobaczyć, czy mógłbym uzyskać wgląd w to zrozumienie.

Powiedziałeś: „Zobaczysz, że punkt przecięcia trójkąta, który znajduje się na pierwszym poziomie na każdym z czterech boków, tworzy romb w płaszczyźnie poziomej”. Czy możesz mi powiedzieć, co miałeś na myśli mówiąc o punkcie przecięcia?

Ra: Jestem Ra. Wasza matematyka i arytmetyka mają niedostatek konfiguracyjnych opisów, których moglibyśmy użyć. Nie zamierzając być niejasnym, możemy zauważyć, że celem kształtów jest praca z czasowo/przestrzennymi częściami kompleksu umysłu/ciała/ducha. Dlatego przecięcie jest zorientowane zarówno na przestrzeń/czas, jak i czas/przestrzeń, a zatem jest wyrażone w trójwymiarowej geometrii przez dwa przecięcia, które rzutowane zarówno w czasie/przestrzeni, jak i przestrzeni/czasie, tworzą jeden punkt.

55.10 Pytający: Obliczyłem ten punkt jako jedną szóstą wysokości trójkąta, który tworzy bok piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Twoje obliczenia są zasadniczo poprawne i cieszymy się z twojej przenikliwości.*

55.11 Pytający: To by mi wskazywało, że w Wielkiej Piramidzie w Gizie Komnata Królowej, jak się ją nazywa, byłaby komnatą inicjacji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ponownie wnikasz w zewnętrzną naukę.

Komora Królowej nie byłaby odpowiednia ani przydatna do uzdrawiania, ponieważ praca ta wymaga raczej użycia energii w konfiguracji bardziej synergicznej niż konfiguracji istoty wyśrodkowanej.*

55.12 Pytający: Czy zatem praca uzdrawiająca miałaby odbywać się w Komnacie Króla?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Chcemy zauważyć, że taka terminologia nie jest naszą własną.

55.13 Pytający: Tak, rozumiem to. To tylko potoczne nazwy tych dwóch komór Wielkiej Piramidy. Nie wiem, czy ta linia pytań doprowadzi mnie do lepszego zrozumienia energii, ale dopóki nie zbadam tych koncepcji, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zadać kilka pytań.

Poniżej najniższego poziomu piramidy, poniżej poziomu gruntu, znajduje się komnata, która wydaje się być mniej więcej w jednej linii z Komnatą Króla. Co to za komnata?

Ra: Jestem Ra. Możemy powiedzieć, że z tej linii pytań można uzyskać informacje.

Komora, o której chcesz być poinformowany, to komora rezonansowa. Dno takiej konstrukcji, aby spowodować odpowiednie zniekształcenia katalizatora leczenia, powinno być otwarte.

55.14 Pytający: W książce, „Life Force in the Great Pyramid”, powiązali oni kształt ankh z rezonansem w piramidzie. Czy to poprawna analiza?

Ra: Jestem Ra. Przeanalizowaliśmy twój umysł i znaleźliśmy frazę „praca z kredkami”. To miałoby zastosowanie. Te kształty, takie jak crux ansata, mają tylko jedno znaczenie; to jest umieszczanie w zakodowanej formie matematycznych zależności.

55.15 Pytający: Czy kąt 76° 18′ na wierzchołku piramidy jest kątem krytycznym?

Ra: Jestem Ra. Jeżeli chodzi o pracę uzdrawiania, ten kąt jest odpowiedni.

55.16 Pytający: Dlaczego Komnata Króla ma nad nią różne małe komnaty?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Musimy odpowiedzieć na to zapytanie bardziej ogólnie, aby wyjaśnić twoje konkretne pytanie. Pozycja uzdrawianej istoty jest taka, że powiedzmy, energie życiowe mogą zostać na krótko przerwane lub przecięte przez światło.

To światło może następnie, poprzez katalizator uzdrowiciela z kryształem, manipulować siłami aury, jak możesz nazywać różne centra energii, w taki sposób, że jeśli uzdrawiana istota będzie tego chciała, mogą nastąpić korekty. Wtedy istota jest ponownie chroniona przez swoje własne, mniej zniekształcone pole energetyczne i jest w stanie iść swoją drogą.

Proces, w którym to się robi, polega na doprowadzeniu do równowagi istoty, która ma być uzdrowiona. Dotyczy to temperatury, ciśnienia barometrycznego i naładowanej elektrycznie atmosfery. Pierwsze dwa wymagania są kontrolowane przez system kominów.

55.17 Pytający: Czy to uzdrawianie działa poprzez oddziaływanie na centra energetyczne w taki sposób, że zostają one odblokowane, aby udoskonalić siedem ciał, które generują, a tym samym doprowadzić uzdrawianą istotę do właściwej równowagi?

Ra: Jestem Ra. Ta istota się męczy. Musimy krótko odpowiedzieć i stwierdzić po prostu, że zniekształcona konfiguracja centrów energii ma zostać tymczasowo przerwana, a następnie osoba, która ma być uzdrowiona, ma okazję chwycić pałeczkę, obrać zrównoważoną trasę i wyjść stamtąd ze zniekształceniami prowadzącymi do choroby umysłu, ciała i ducha znacznie zmniejszonymi.

Katalityczny efekt naładowanej atmosfery i kryształu kierowanego przez uzdrowiciela musi być brany pod uwagę jako integralna część tego procesu, ponieważ przywrócenie istoty z powrotem do konfiguracji świadomości nie nastąpiłoby po zaoferowaniu możliwości reorganizacji bez obecności uzdrowiciela i jego ukierunkowanej woli.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

56.3 Pytający: W takim razie zapytam, jak działa kształt piramidy?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że chcesz poznać zasadę kształtów, kątów i przecięć piramidy w tym, co nazywasz Giza.

W rzeczywistości kształt piramidy nie wykonuje pracy. Nie pracuje. Jest to aranżacja dla centralizacji, jak również dyfrakcji, spiralnej energii świetlnej wznoszącej się w górę, gdy jest ona używana przez kompleks umysłu/ciała/ducha.

Spiralna natura światła jest taka, że spiralna energia ma wpływ na pola magnetyczne jednostki. Pewne kształty oferują, powiedzmy, komorę echa lub wzmacniacz spiralnej prany, jak niektórzy nazywają to wszechobecne, pierwotne zniekształcenie Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Jeśli intencją jest zintensyfikowanie potrzeby własnej woli istoty do przywołania wewnętrznego światła, aby dopasować się do intensyfikacji spiralnej energii światła, istota zostanie umieszczona w miejscu, które nazwaliście Komnatą Królowej w tym konkretnie ukształtowanym obiekcie. To jest miejsce inicjacji oraz miejsce zmartwychwstania.

Miejsce przesunięcia, przedstawiające spiralę w ruchu, jest odpowiednią pozycją do uzdrowienia; ponieważ w tej pozycji wibracyjne węzły magnetyczne istoty są przerywane w ich normalnym przepływie. W ten sposób powstaje wir możliwości/prawdopodobieństwa: powiedzmy, nowy początek jest oferowany istotcie, w której istota może wybrać mniej zniekształconą, słabą lub zablokowaną konfigurację zniekształceń magnetycznych centrów energii.

Nie można przecenić funkcji uzdrowiciela i kryształu, gdyż tę moc przerywania trzeba kontrolować, powiedzmy, za pomocą wcielonej inteligencji; inteligencja jest tą, która rozpoznaje wzorce energii; która bez oceniania rozpoznaje blokadę, słabość i inne zniekształcenia; i która jest zdolna do wizualizacji, poprzez regularność jaźni i kryształu, mniej zniekształconego innego ja, które ma być uzdrowione.

Inne kształty, które są łukowate, rowkowane, sklepione, stożkowe lub jak wasze tipi są również kształtami z tego typu intensyfikacją spiralnego światła. Wasze jaskinie, które są zaokrąglone, są miejscami mocy dzięki temu ukształtowaniu.

Należy zauważyć, że te kształty są niebezpieczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy okazję rozszerzyć temat kształtów takich jak piramida, ponieważ w ramach naszego zaszczytu/obowiązku pragniemy stwierdzić, że istnieje wiele niewłaściwych zastosowań tych zakrzywionych kształtów; ponieważ z niewłaściwym umiejscowieniem, niewłaściwymi intencjami lub brakiem skrystalizowanej istoty funkcjonującej jako kanał uzdrawiania, wrażliwa istota będzie w niektórych przypadkach zniekształcona bardziej niż mniej.

Należy zauważyć, że wasi ludzie budują przeważnie siedliska z rogami lub kwadratowe, ponieważ nie skupiają one mocy. Należy ponadto zauważyć, że poszukiwacz duchowy przez wiele lat poszukiwał zaokrąglonych, łukowatych i szczytowych form jako wyrazu mocy Stwórcy.*

56.4 Pytający: Czy istnieje kąt wierzchołkowy, który jest kątem maksymalnej wydajności w piramidzie?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, aby oszczędzić energię tego instrumentu, zakładam, że zamierzasz wskazać najbardziej odpowiedni kąt wierzchołka dla pracy uzdrawiającej. Jeśli kształt jest taki, że jest wystarczająco duży, aby pomieścić w nim indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha w odpowiedniej pozycji przesuniętej w jego obrębie, to przybliżony kąt 76°18′ jest przydatny i właściwy. Jeśli pozycja się zmienia, kąt może się zmieniać. Ponadto, jeśli uzdrowiciel ma zdolność dostrzegania zniekształceń z dostateczną rozróżnialnością, pozycja w dowolnym kształcie piramidy może być zmieniana, aż efekty zostaną osiągnięte.

Niemniej jednak, doszliśmy do tego, że ten konkretny kąt jest przydanty. Inne kompleksy pamięci społecznej lub ich części określały różne kąty wierzchołkowe dla różnych zastosowań, niezwiązanych z leczeniem, ale z uczeniem się. Kiedy pracuje się ze stożkiem lub, powiedzmy, silosowym kształtem, można stwierdzić, że energia do leczenia ma ogólnie okrągły wzór, unikalny dla każdego kształtu, jako funkcja jego szczególnej wysokości i szerokości, a w kształcie stożka, kąt wierzchołka. W takich przypadkach nie ma narożników. W ten sposób spiralna energia działa w ruchu okrężnym.

56.5 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które możesz poprawić. Intuicyjnie widzę, jak spiralna energia piramidy w Gizie rozprzestrzenia się, gdy porusza się ona przez tak zwaną Komnatę Króla, a następnie ponownie skupia się w tak zwanej Komorze Królowej. Domyślam się, że rozprzestrzenianie się energii w tak zwanej Komnacie Króla jest widoczne w spektrum kolorów, od czerwieni do fioletu, i że centra energetyczne leczonej istoty powinny być wyrównane z tą rozpiętością widma, tak aby widmo pasowało do różnych ośrodków energetycznych. Czy możesz poprawić to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Możemy poprawić to stwierdzenie.

56.6 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Spiralna energia zaczyna się rozpraszać w punkcie, w którym przechodzi przez pozycję Komnaty Króla. Jednakże - chociaż spirale nadal się przecinają, zamykając i otwierając w sposób podwójnej spirali przez kąt wierzchołkowy - dyfuzja lub siła energii spiralnych, od czerwieni do fioletu, zmniejsza się, jeśli mówimy o sile, i zyskuje, jeśli mówimy o dyfuzji aż na szczycie piramidy uzyskasz bardzo słabą rozdzielczość kolorów, przydatną dla celów leczniczych.

Zatem pozycja Komnaty Króla jest wybierana jako pierwsza spirala po wyśrodkowanym początku poprzez pozycję Komnaty Królowej. Możesz zwizualizować sobie kąt dyfuzji jako przeciwieństwo kąta ostrosłupa, ale kąt ten jest mniejszy niż kąt wierzchołkowy piramidy i wynosi od 33 do 54°, w zależności od różnych rytmów samej planety.

56.7 Pytający: Zakładam zatem, że jeśli zacznę mój kąt na dnie Komnaty Królowej i zrobię kąt 33 do 54° od tego punktu, tak że połowa tego kąta przypada na stronę linii środkowej, na której znajduje się Komnata Króla, która będzie wskazywać na dyfuzję widma, zaczynając od punktu na dole Komnaty Królowej; powiedzmy, że gdybyśmy używali kąta 40°, mielibyśmy dyfuzję 20° na lewo od linii środkowej, przechodzącej przez Komnatę Króla. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji.

Prawdą jest, że połowa wyżej wymienionego kąta przechodzi przez pozycję Komnaty Króla. Błędem jest zakładanie, że komora królowej jest podstawą kąta. Kąt zacznie się gdzieś pomiędzy położeniem Komory Królowej, a stamtąd w dół, w kierunku poziomu komory rezonansowej, z przesunięciem w celu uzdrowienia.

Ta zmienność zależy od różnych strumieni magnetycznych planety. Pozycja Komnaty Króla jest zaprojektowana tak, aby przecinała najsilniejszą spiralę przepływu energii, niezależnie od tego, gdzie zaczyna się kąt. Jednakże gdy przechodzi przez pozycję Komnaty Królowej, ta spiralna energia jest zawsze wyśrodkowana i znajduje się w jej najsilniejszym punkcie.

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania?

57.12 Pytający: W jaki sposób uzdrowienie, o którym właśnie nam powiedziałeś, ma się do uzdrowienia dokonanego w Komnacie Króla w piramidzie w Gizie?

Ra: Jestem Ra. Praca w takiej konfiguracji kształtów i wymiarów ma dwie zalety.

Po pierwsze, rozerwanie lub przerwanie fioletowego/czerwonego opancerzenia lub powłoki ochronnej jest automatyczne.

Po drugie, światło jest konfigurowane przez samo umiejscowienie tej pozycji w siedmiu charakterystycznych barwach lub energiach, szybkości wibracji, pozwalając w ten sposób energii przechodzącej przez krystalizowaną istotę, skupioną na krysztale, z wielką łatwością manipulować niezakłóconą i powiedzmy, starannie nakreśloną paletą energii lub kolorów, zarówno w przestrzeni/czasie, jak i w czasie/przestrzeni.

W ten sposób nieopancerzona istota może być szybko dostosowana. Jest to pożądane w niektórych przypadkach, zwłaszcza gdy opancerzenie jest największą częścią możliwości kontynuacji funkcji kompleksu ciała w tej gęstości. Wtedy trauma przerwania tej wibracji pancerza jest widocznie zredukowana.

Korzystamy z tej okazji, aby podążać za naszym zaszczytem/obowiązkiem, jako jedni z tych, którzy tworzyli kształt piramidy, aby zauważyć, że nie jest w żaden sposób konieczne użycie tego kształtu w celu uzyskania uzdrowienia, ponieważ starszeństwo wibracji spowodowało, że uzdrawiane kompleksy wibracyjne kompleksów umysłu/ciała/ducha, były mniej podatne na traumę przerwanego pancerza.

Ponadto, jak powiedzieliśmy, potężny efekt piramidy, z jej obowiązkowym zakłóceniem pancerza - jeśli zostanie użyty bez krystalizowanej istoty, użyty z niewłaściwą intencją lub w złej konfiguracji - może spowodować dalsze zniekształcenia istot, które są być może równe niektórym z waszych chemikaliów, które w podobny sposób powodują zakłócenia w polach energetycznych.

57.13 Pytający: Czy kształt piramidy jest obecnie w ogóle korzystny?

Ra: Jestem Ra. Potwierdzam, jeśli zostanie starannie użyty.

Piramida może być użyta do polepszenia stanu medytacji pod warunkiem, że kształt jest taki, że istota znajduje się w Komnacie Królowej lub istoty są w zrównoważonej konfiguracji wokół tego centralnego punktu.

Mały kształt piramidy, umieszczony pod częścią kompleksu ciała, może energetyzować ten kompleks ciała. Należy to robić tylko przez krótkie okresy, nie przekraczające 30 minut.

Wykorzystanie piramidy do równoważenia energii planety nadal działa w niewielkim stopniu, ale z powodu zmian na Ziemi piramidy nie są już odpowiednio ustawione do tej pracy.

57.14 Pytający: Jaka jest pomoc lub mechanizm pomocy otrzymywanej w medytacji dla istoty, która znalazłaby się na tak zwanej pozycji Komnaty Królowej?

Ra: Jestem Ra. Rozważ biegunowość kompleksów umysłu/ciała/ducha. Wewnętrzne światło jest tym, co jest sercem waszej istoty. Jego siła jest równa waszej sile woli poszukiwania światła. Pozycja lub zrównoważona pozycja grupy, intensyfikuje ilość tej woli, ilość świadomości wewnętrznego światła niezbędnego do przyciągnięcia napływającego światła w górę, spiralnie od południowego bieguna magnetycznego bytu.

Tak więc jest to miejsce wtajemniczonego, ponieważ wiele obcych elementów lub zniekształceń opuści istotę, gdy zintensyfikuje swoje poszukiwania, aby mogła stać się jednym z tym scentralizowanym i oczyszczonym napływającym światłem.

57.15 Pytający: A zatem, jeśli użyje się kształtu piramidy, wydaje mi się, że konieczne byłoby uczynienie go wystarczająco dużym, aby pozycja Komnaty Królowej była wystarczająco daleko od pozycji Komnaty Króla, tak aby można użyć tej pozycji energii i nie zostać skrzywdzonym przez pozycję energetyczną w Komnacie Króla lub jakąkolwiek pozycję dalszą od Komnaty Królowej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. W tym zastosowaniu kształt piramidy może być mniejszy, jeśli kąt wierzchołkowy jest mniejszy, co nie pozwala na utworzenie położenia Komnaty Króla. W tym zastosowaniu skuteczne są również następujące kształty: walec, stożek, kopuła i tipi.

57.16 Pytający: Czy te kształty, o których wspomniałeś, mają w ogóle jakikolwiek efekt Komnaty Króla, czy też mają tylko efekt Komnaty Królowej?

Ra: Jestem Ra. Te kształty mają efekt Komnaty Królowej. Należy zauważyć, że silnie skrystalizowana istota jest w efekcie przenośną pozycją Komnaty Króla.

57.17 Pytający: Czyli zatem mówisz, że nie ma absolutnie żadnej potrzeby, zastosowania ani dobra w utrzymywaniu efektu Komnaty Króla w tym momencie naszej ewolucji planetarnej?

Ra: Jestem Ra. Gdyby ci, którzy pragnęli być uzdrowicielami, mieli skrystalizowaną naturę i wszyscy byli proszącymi o mniej zniekształceń, piramida byłaby, jak zawsze, starannie zaprojektowanym zestawem parametrów do rozprowadzania światła i jego energii, aby pomóc w katalizatorze leczenia.

Odkryliśmy jednak, że wasi ludzie nie są zniekształceni w kierunku pragnienia czystości na tyle, by otrzymać ten potężny i potencjalnie niebezpieczny dar. Dlatego sugerowalibyśmy, aby nie był on używany do leczenia w tradycyjnej, powiedzmy, konfiguracji Komnaty Króla, którą naiwnie daliśmy waszym ludziom tylko po to, aby zobaczyć, jak jej użycie jest rażąco zniekształcone, a nasze nauki utracone.

57.18 Pytający: Jaki byłby odpowiedni kąt wierzchołkowy dla kształtu tipi do naszych zastosowań?

Ra: Jestem Ra. To zależy od was. Zasada okrągłych, zaokrąglonych lub spiczastych kształtów polega na tym, że środek działa jak niewidoczna cewka indukcyjna. W ten sposób wzorce energii są spiralne i okrągłe. Zatem wybór najprzyjemniejszej konfiguracji należy do was. Efekt jest względnie stały.

57.19 Pytający: Czy występuje jakaś różnica w efekcie w odniesieniu do materiału konstrukcyjnego, grubości materiału? Czy jest to po prostu geometria kształtu, czy jest to związane z innymi czynnikami?

Ra: Jestem Ra. Geometria, jak to nazywasz lub relacje tych kształtów w ich konfiguracji są bardzo ważne. Dobrze jest unikać materiałów cynawych* , ołowiu lub innych metali nieszlachetnych. Drewno, plastik, szkło i inne materiały mogą być uznane za odpowiednie.

57.20 Pytający: Gdyby kształt piramidy został umieszczony pod bytem, jak byłoby to zrobione? Czy byłoby to umieszczone pod łóżkiem? Nie jestem do końca pewien, jak można energetyzować istotę poprzez „umieszczenie jej poniżej”. Czy możesz mi powiedzieć, jak to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Jeśli kształt jest odpowiedniego rozmiaru, można go umieścić bezpośrednio pod poduszką głowy lub siennikiem, na którym spoczywa kompleks ciała.

Ponownie ostrzegamy, że trzecia spirala światła skierowanego ku górze, które jest emitowane z wierzchołka tego kształtu, jest najbardziej szkodliwa dla istoty, gdy przedawkowana i nie powinna być używana przez dłuższy czas.

57.21 Pytający: Jaka byłaby wysokość jednej z tych piramid, w przybliżeniu w centymetrach, dla najlepszego funkcjonowania?

Ra: Jestem Ra. To nie ma znaczenia. W ogóle ważny jest tylko stosunek wysokości piramidy od podstawy do wierzchołka do obwodu podstawy.

57.22 Pytający: Jaka powinna być ta proporcja?

Ra: Jestem Ra. Ta proporcja powinna być równa 1,16, którą możesz zaobserwować.

57.23 Pytający: Czy masz na myśli, że suma czterech boków podstawy powinna wynosić 1,16 wysokości piramidy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.*

57.25 Pytający: Wspomniałeś również, że piramida była wykorzystywana do nauki. Czy to ten sam proces, czy też jest jakaś różnica?

Ra: Jestem Ra. Jest różnica.

57.26 Pytający: Jaka jest różnica?

Ra: Jestem Ra. Różnica polega na obecności innych jaźni, które manifestują się w przestrzeni/czasie i - po pewnym studium w czasie/przestrzeni - w celu nauczania/uczenia się. W stworzonym przez nas systemie szkoły były oddzielone od piramidy, a doświadczenia były samotne.

57.27 Pytający: Nie bardzo rozumiem, co miałeś na myśli mówiąc to. Czy możesz mi powiedzieć więcej o czym mówisz?

Ra: Jestem Ra. To szeroki temat. Proszę powtórzyć dla dokładności.

57.28 Pytający: Czy miałeś na myśli to, że nauczyciele z twojej wibracji lub gęstości, byli w stanie zamanifestować się w Komnacie Królowej, aby uczyć tych wtajemniczonych, czy też miałeś na myśli coś innego?

Ra: Jestem Ra. W naszym systemie doświadczenia na pozycji Komnaty Królowej były odbywane w samotności. W Atlantydzie i w Ameryce Południowej nauczyciele dzielili się doświadczeniami z piramidy.

57.29 Pytający: Jak przebiegał ten proces uczenia się - uczenia się lub nauczania - w piramidzie?

Ra: Jestem Ra. A jak w ogóle odbywa się nauczanie/uczenie się i uczenie się/nauczanie?

57.30 Pytający: Niebezpieczny kształt piramidy do użytku w dzisiejszych czasach byłby czteroboczną piramidą, która była wystarczająco duża, aby stworzyć efekt Komnaty Króla. Czy to stwierdzenie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To stwierdzenie jest poprawne z dodatkowym zrozumieniem, że kąt wierzchołkowy 76° jest charakterystyczny dla potężnego kształtu.

57.31 Pytający: W takim razie zakładam, że w żadnych okolicznościach nie powinniśmy używać piramidy o kącie wierzchołkowym 76°. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To zależy od was.

57.32 Pytający: Ponownie zadam pytanie. Zakładam więc, że użycie piramidy o kącie 76° może być niebezpieczne i zapytam, który kąt mniejszy niż 76° byłby z grubsza pierwszym kątem, który nie wywołałby tego niebezpiecznego efektu?

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne. Mniejszy kąt może być mniejszy niż 70°.

58.8 Pytający: Chciałbym prześledzić wzorce energii i to, co faktycznie dzieje się z tymi wzorcami i przepływem energii w kilku przypadkach. Najpierw wezmę kształt piramidy i prześledzę energię, która jest w jakiś sposób skupiona przez ten kształt. Wygłoszę stwierdzenie i pozwolę Ci je poprawić.

Myślę, że piramida może być w dowolnej orientacji i zapewniać pewne skupienie spiralnej energii, ale największe skupienie występuje, gdy jedna jej strona jest dokładnie równoległa do północy magnetycznej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to zasadniczo poprawne, z jednym dodatkiem. Jeśli jeden róg jest zorientowany na północ magnetyczną, skupienie energii również zostanie zwiększone.

58.9 Pytający: Czy masz na myśli, że gdybym narysował linię przez dwa przeciwległe rogi piramidy u podstawy i skierował ją na północ magnetyczną - to byłoby dokładnie 45° poza orientacją jednej strony skierowanej na północ magnetyczną - to by to działało równie dobrze? Czy to jest to, co chcesz powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. To działałoby znacznie lepiej niż gdyby kształt piramidy był zupełnie niewyrównany. Nie działałby tak wydajnie, jak wspomniana powyżej konfiguracja.

58.10 Pytający: Czy kształt piramidy działałby równie dobrze prawidłową stroną do góry, jak i do góry nogami, w odniesieniu do powierzchni ziemi, zakładając, że wyrównanie magnetyczne byłoby takie samo w obu przypadkach?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy zgłębić Twojego zapytania. Odwrócony kształt piramidy odwraca skutki piramidy. Co więcej, trudno jest zbudować taką konstrukcję, skierowaną w dół. Być może źle zinterpretowaliśmy Twoje zapytanie.

58.11 Pytający: Użyłem tego pytania tylko po to, aby zrozumieć, w jaki sposób piramida skupia światło, a nie po to, by jej użyć. Chodziło mi o to, że gdybyśmy zbudowali piramidę skierowaną w dół, to czy skupiłaby się ona na pozycji Komnaty Królowej, czy tuż pod nią, w taki sam sposób, jak gdyby była skierowana w górę?

Ra: Jestem Ra. To działałoby w ten sposób tylko wtedy, gdyby polaryzacja istoty została z jakiegoś powodu odwrócona.

58.12 Pytający: Zatem linie spiralnej energii świetlnej - czy pochodzą z miejsca w kierunku środka ziemi i promieniują na zewnątrz z tego punktu?

Ra: Jestem Ra. Kształt piramidy jest kolektorem, który pobiera przepływającą energię z tego, co nazwalibyście dnem lub podstawą i pozwala tej energii poruszać się spiralnie w górę w linii z wierzchołkiem tego kształtu. Dotyczy to również sytuacji, gdy kształt piramidy jest odwrócony. Energia nie jest energią ziemi, jak rozumiemy twoje pytanie, ale jest energią światła, która jest wszechobecna.

58.13 Pytający: Czy ma znaczenie, czy piramida jest pełna, czy składa się z czterech cienkich ścian, czy też jest różnica w działaniu między tymi dwoma wykonaniami?

Ra: Jestem Ra. Jako kolektor energii sam kształt jest jedynym wymaganiem. Z punktu widzenia praktycznych potrzeb kompleksów waszego ciała, jeśli ktoś ma pomieścić siebie w takim kształcie, dobrze jest, aby ten kształt był wykonany z pełnych ścian, aby uniknąć zalania przez zewnętrzne bodźce.

58.14 Pytający: Zatem, gdybym użył tylko ramy z drutu składającej się z czterech kawałków drutu i połączonych na wierzchołku biegnącym w dół do podstawy, a piramida byłaby całkowicie otwarta, zrobiłoby to to samo dla spiralnej energii świetlnej? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Koncepcja ramy jako równej, pełnej bryle jest poprawna. Jednak istnieje wiele metali, których nie zaleca się używać w kształtach piramid, które mają wspomagać proces medytacji. Te, które są polecane, są w waszym systemie handlu wymiennego nazywane drogimi. Drewno lub inne naturalne materiały lub pręty z tworzywa sztucznego są równie przydatne.

58.15 Pytający: Dlaczego spiralne światło jest skupiane przez coś tak otwartego i prostego jak cztery drewniane pręty połączone pod kątem wierzchołkowym?

Ra: Jestem Ra. Jeśli wyobrazisz sobie światło w sensie metafizycznym jako wodę, a kształt piramidy jako lejek, ta koncepcja może stać się oczywista.

58.16 Pytający: Widzę, jak piramida o pełnych bokach zachowywałaby się jak lejek. Wydaje mi się, że użycie tylko czterech prętów połączonych pod kątem wierzchołkowym byłoby mniej wydajne. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób są one równoważne z piramidą o litych bokach?

Ra: Jestem Ra. Są nierówne w przestrzeni/czasie i zalecamy, do praktycznego użytku, piramidę z litymi bokami lub inny kształt skupiający, aby dać waszym fizycznym kompleksom cielesnym wytchnienie od zewnętrznego hałasu, deszczu i innych rozpraszaczy medytacji. Jednakże w czasie/przestrzeni mamy do czynienia z polem elektromagnetycznym wytwarzanym przez kształt. Równoważne pole jest wytwarzane przez bryłę jak i otwarty kształt. Na światło oddziałuje metafizycznie to pole, a nie widzialne kształty.

58.17 Pytający: Dziękuję, to ładnie to wyjaśnia. Przepraszam, że zadałem tyle głupich pytań na ten temat, ale naprawdę funkcjonuję tutaj z bardzo małą wiedzą. Nie chcę wchodzić w tematy bez znaczenia. Założyłem, że pytania o piramidę były dla Ciebie pożądane, ponieważ groziłoby to niebezpieczeństwem dla kogoś, kto by nadużył piramidy itp.

Próbuję zrozumieć, jak działa światło i próbuję zrozumieć, jak wszystko działa razem, i miałem nadzieję, że pytania w tym obszarze na temat piramidy pomogą mi zrozumieć Trzecie Zniekształcenie, czyli Światło.

Otóż, jak to rozumiem, kształt piramidy działa jak lejek, zwiększając w ten sposób, że tak powiem, gęstość energii, tak że jednostka może doznawać w rzeczywistości większej intensywności Trzeciego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ogólnie jest to poprawne.

58.19 Pytający: Jest teraz wielu ludzi, którzy zginają metal, robią inne tego typu rzeczy, prosząc o to w myślach. Co się dzieje w tym przypadku? Co to jest… Czy możesz wyjaśnić, co się tam dzieje?

Ra: Jestem Ra. To, co ma miejsce w tym przypadku, można porównać do wpływu drugiej spirali światła w piramidzie używanej przez istotę. Ponieważ ta druga spirala kończy się na wierzchołku, światło można porównać do wiązki laserowej w sensie metafizycznym; a gdy jest inteligentnie skierowana, może powodować zginanie nie tylko w piramidzie, ale jest to rodzaj energii, z której czerpią ci, którzy są w stanie skupić światło wirujące w górę. Jest to możliwe dzięki kontaktowi w promieniu indygo z inteligentną energią.

59.6 Pytający: Próbuję zrozumieć trzy spirale światła w piramidzie. Chciałbym zapytać o każdą z nich.

Pierwsza spirala zaczyna się poniżej Komnaty Królowej i kończy się w Komnacie Królowej? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Pierwsze pojęcie światła wirującego w górę jest takie, jak w przypadku czerpaka, energia światła jest zbierana poprzez przyciąganie kształtu piramidy przez dno lub podstawę. Zatem pierwsza konfiguracja jest półspiralna.

59.7 Pytający: Czy byłoby to podobne do wiru, który pojawia się, spuszczając wodę z wanny?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne, z tym wyjątkiem, że w przypadku tego działania przyczyna jest grawitacyjna, podczas gdy w przypadku piramidy wir jest taki, że światło spiralne skierowane w górę jest przyciągane przez pola elektromagnetyczne wytwarzane przez kształt piramidy.

59.8 Pytający: Zatem pierwsza spirala po tej półspirali jest spiralą używaną do nauki i uzdrawiania. W odniesieniu do pozycji Komnaty Królowej, gdzie zaczyna się i kończy ta pierwsza spirala?

Ra: Jestem Ra. Spirala, która jest używana do nauki i uzdrawiania, zaczyna się w lub nieco poniżej pozycji Komnaty Królowej, w zależności od waszej ziemi i kosmicznych rytmów. Porusza się przez Komnatę Króla w ostro zarysowanej formie i kończy się w miejscu, w którym można zauważyć, że górna w przybliżeniu jedna trzecia piramidy intensyfikuje energię.

59.9 Pytający: Zatem, pierwsza spirala jest oczywiście w jakiś sposób inna niż druga i trzecia spirala, ponieważ mają różne zastosowania i inne właściwości. Druga spirala zaczyna się wtedy na końcu pierwszej spirali i, jak zakładam, wznosi się do wierzchołka piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Duża spirala zostaje wciągnięta w wir wierzchołka piramidy. Jednakże pewna energia świetlna - która ma bardziej intensywny charakter czerwieni, powiedzmy, końca widma - jest ponownie spiralna, powodując ogromne wzmocnienie i skupienie energii, która jest następnie użyta do budowy.

59.10 Pytający: A potem trzecia spirala promieniuje ze szczytu piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Robi to trzecia kompletna spirala. Zgadza się. Dobrze jest liczyć się z fundamentową półspiralą, która dostarcza pranę wszystkiemu, na co mogą wpływać trzy następujące po niej spirale światła wznoszące się w górę.

59.11 Pytający: Teraz próbuję zrozumieć, co dzieje się w tym procesie. Nazwę pierwszą półspiralę pozycją zerową, a pozostałe trzy spirale: pierwszą, drugą i trzecią; pierwsza spirala to badanie i uzdrawianie. Jaka zmiana zachodzi w świetle od pozycji zerowej do pierwszej spirali, która sprawia, że ta pierwsza spirala jest dostępna do leczenia i nauki?

Ra: Jestem Ra. Prana zgarnięta przez kształt piramidy zyskuje spójność kierunku energetycznego. Określenie „światło wirujące w górę” nie wskazuje waszej koncepcji w górę i w dół, ale wskazuje na koncepcję tego, co sięga do źródła miłości i światła.

Tak więc całe światło, czyli prana, porusza się w górę, ale jego kierunek, w rozumieniu tego terminu, jest pozbawiony regulacji i nieprzydatny do pracy.

59.12 Pytający: Czy mógłbym zatem założyć, że ze wszystkich punktów w przestrzeni światło promieniuje w naszej iluzji na zewnątrz pod kątem bryłowym 360°, a ten kształt czerpaka z piramidą tworzy następnie spójność tego promieniowania jako mechanizm ogniskowania? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest dokładnie poprawne.

59.13 Pytający: Zatem można powiedzieć, że pierwsza spirala ma inny współczynnik spójności niż druga. Jaka jest różnica między tą pierwszą a drugą spiralą?

Ra: Jestem Ra. Gdy światło jest kierowane do tego, co nazywasz pozycją zerową, osiąga punkt skrętu. Działa to jak kompresja światła, ogromnie zwielokrotniając jego spójność i uporządkowanie.

59.14 Pytający: Czy zatem spójność i organizacja mnożą się jeszcze raz na początku drugiej spirali? Czy jest tylko efekt podwojenia czy efekt zwiększający?

Ra: Jestem Ra. Trudno o tym rozmawiać w waszym języku. Nie ma efektu podwojenia, ale transformacja poprzez granice wymiaru, tak że światło, które działało dla tych, którzy używali go w konfiguracji przestrzeni/czasu-czasu/przestrzeni, stało się światłem działającym w tym, co można by uznać za międzywymiarową konfigurację czasu/przestrzeni-przestrzeni/czasu. Powoduje to pozorną dyfuzję i osłabienie spiralnej energii. Jednakże w pozycji drugiej, jak to nazwałeś, wiele pracy można wykonać międzywymiarowo.

59.15 Pytający: W piramidzie w Gizie nie było komory na drugiej pozycji. Czy kiedykolwiek korzystałeś z pozycji drugiej, umieszczając komorę w tej pozycji, powiedzmy na innych planetach lub w innych piramidach?

Ra: Jestem Ra. Ta pozycja jest przydatna tylko dla tych, których zdolności są takie, że są w stanie służyć jako przekaźniki tego typu skupionej spirali. Nikt nie chciałby próbować trenować istot trzeciej gęstości w takich dyscyplinach.

59.16 Pytający: Zatem trzecia spirala promieniująca ze szczytu piramidy, jak mówisz, jest używana do energetyzowania. Czy możesz mi powiedzieć, co masz na myśli, mówiąc o „energetyzowaniu”?

Ra: Jestem Ra. Trzecia spirala jest niezwykle pełna pozytywnych efektów ukierunkowanej prany, a to, co jest umieszczone nad takim kształtem, otrzyma wstrząsy energetyzujące pola elektromagnetyczne. Może to być najbardziej stymulujące w zastosowaniach konfiguracji mentalnych i cielesnych w trzeciej gęstości. Jednakże, jeśli pozwoli się na zbyt długie przebywanie w miejscu, takie wstrząsy mogą wywołać traumę u istoty.

59.17 Pytający: Czy są jakieś inne efekty kształtu piramidy poza spiralami, które właśnie omówiliśmy?

Ra: Jestem Ra. Istnieje kilka. Jednak ich zastosowania są ograniczone. Użycie pozycji komory rezonansowej to takie, które rzuca wyzwanie zdolności adepta do stawienia czoła samemu sobie. Jest to jeden rodzaj testu umysłowego, który można zastosować. Jest potężny i dość niebezpieczny.

Zewnętrzna powłoka w kształcie piramidy zawiera małe wiry energii świetlnej, które w rękach zdolnych, skrystalizowanych istot są przydatne do różnych subtelnych działań związanych z leczeniem niewidzialnych ciał oddziałujących na ciało fizyczne.

Innymi z tych miejsc są te, w których można uzyskać doskonały sen i odwrócić starzenie. Te cechy nie są ważne.

59.18 Pytający: Jaka pozycja byłaby pozycją odwrócenia starzenia?

Ra: Jestem Ra. Około 5 do 10° powyżej i poniżej miejsca Komnaty Królowej, w owalnych kształtach na każdej ścianie czterobocznej piramidy, rozciągające się w kształt bryły w przybliżeniu w jednej czwartej drogi do miejsca w Komnacie Królowej.

59.19 Pytający: Innymi słowy, gdybym wszedł w ścianę piramidy w jednej czwartej drogi, ale nadal pozostał trzy czwarte drogi od środka, mniej więcej na poziomie powyżej podstawy Komnaty Królowej, znalazłbym takie miejsce?

Ra: Jestem Ra. W przybliżeniu tak. Musisz wyobrazić sobie podwójną łzę rozciągającą się zarówno w płaszczyźnie powierzchni piramidy, jak i na pół w kierunku Komnaty Królowej, rozciągającą się nad i pod nią. Możesz zobaczyć to jako pozycję, w której światło zostało wciągnięte w spiralę, a następnie ponownie się rozszerza. Ta pozycja jest czymś, co możesz nazwać próżnią prany.

59.20 Pytający: Dlaczego miałoby to odwrócić proces starzenia?

Ra: Jestem Ra. Starzenie się jest funkcją wpływu różnych pól elektromagnetycznych na pola elektromagnetyczne kompleksu umysłu/ciała/ducha. W tej pozycji nie ma żadnego sygnału wejściowego ani zakłócenia pól, ani żadna aktywność w obrębie kompleksu pola elektromagnetycznego kompleksu umysłu/ciała/ducha nie pozwala na pełne panowanie. Próżnia wysysa wszelkie takie zakłócenia. W ten sposób istota nic nie czuje i jest zawieszona.

59.21 Pytający: Czy kształt piramidy, który Jim zbudował na naszym podwórku, działa prawidłowo? Czy jest odpowiednio ustawiony i zbudowany prawidłowo?

Ra: Jestem Ra. Jest zbudowany z dobrymi tolerancjami, choć nie jest doskonały. Jednakże jego ustawienie powinno być takie jak to miejsce spoczynku dla maksymalnej skuteczności.

59.22 Pytający: Czy masz na myśli, że jeden z boków podstawy powinien być wyrównany 20° na wschód od północy?

Ra: Jestem Ra. To dostosowanie byłoby skuteczne.

59.23 Pytający: Wcześniej stwierdziłeś, że jeden z boków podstawy powinien być wyrównany z północą magnetyczną. Co jest lepsze, wyrównać do północy magnetycznej, czy do 20° na wschód od północy magnetycznej?

Ra: Jestem Ra. To zależy od Ciebie. Właściwe ustawienie tej sfery w tym czasie to północ magnetyczna. Jednakże w swoim zapytaniu zapytałeś konkretnie o strukturę, która była używana przez określone istoty, których wiry energii są bardziej zgodne z, powiedzmy, orientacją prawdziwego zielonego koloru. Byłoby to 20° na wschód od północy.

Każda orientacja ma swoje zalety. Efekt jest silniejszy na północy magnetycznej i można go wyraźniej odczuć. Energia, choć słaba, pochodząca z odległego, ale wkrótce nadrzędnego kierunku, jest bardziej pomocna.

Wybór należy do was. Jest to wybór między ilością a jakością lub szerokopasmową i wąskopasmową pomocą w medytacji.

60.10 Pytający: Dziękuję. Kiedy podczas ostatniej sesji mówiłeś o „wstrząsach energetyzujących” pochodzących ze szczytu piramidy, czy miałeś na myśli, że następowały one w odstępach czasu, a nie w sposób ciągły?

Ra: Jestem Ra. Te energetyzujące wstrząsy pojawiają się w różnych odstępach czasu, ale zbliżają się bardzo, bardzo blisko siebie, tworząc prawidłowo działającą piramidę. W przypadku takiej, której wymiary uległy zniekształceniu, energia nie będzie uwalniana regularnie lub w kwantach, być może tak lepiej zrozumiecie, co mamy na myśli.

60.11 Pytający: Kolejne stwierdzenie, które wygłoszę, może, ale nie musi, być dla mnie pouczające w moim badaniu energii piramidy, ale przyszło mi do głowy, że tak zwany efekt w tak zwanym Trójkącie Bermudzkim jest prawdopodobnie spowodowany dużą piramidą pod wodą, która uwalnia tę trzecią spiralę w nieciągłych i zmiennych odstępach czasu, a gdy inne istoty lub statki znajdują się w jej pobliżu, stwarza to sytuację, w której zmieniają kontinuum czasoprzestrzenne w pewnym sensie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

60.12 Pytający: Zatem ta trzecia spirala ma energetyzujący efekt, który, jeśli jest wystarczająco silny, faktycznie zmieni kontinuum przestrzeni/czasu. Czy taka zmiana ma pożytek lub wartość?

Ra: Jestem Ra. W rękach kogoś z piątej gęstości lub wyższej, ta konkretna energia może zostać wykorzystana w celu przekazania informacji, miłości lub światła na odległości, które można by uznać za duże, ale które z tą energią mogą być uważane za międzywymiarowe skoki. Istnieje również możliwość podróżowania z wykorzystaniem tej formacji energii.

60.13 Pytający: Czy ta podróż byłaby natychmiastowym typem związanym z ... nie z efektem procy, ale z efektem używanym głównie przez istoty szóstej gęstości? A może chodzi o efekt procy, o którym mówisz?

Ra: Jestem Ra. Pierwszy efekt jest tym, o którym mówimy. Możesz zauważyć, że kiedy uczysz się, powiedzmy, zrozumienia lub dyscypliny osobowości, każda z tych konfiguracji prany jest dostępna dla istoty bez pomocy tego kształtu. Piramidę w Gizie można postrzegać jako metafizyczne koła treningowe.

60.16 Pytający: Zatem kształt piramidy, jak rozumiem, został uznany przez wasz kompleks pamięci społecznej w tamtym czasie za niezwykle ważny jako, powiedziałbym, fizyczny środek wspomagający rozwój duchowy. W tym szczególnym momencie ewolucji naszej planety wydaje się, że kładziesz niewielki nacisk na ten kształt lub nie kładziesz go wcale. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Naszym zaszczytem/obowiązkiem jest próba usunięcia zniekształceń, jakie użycie tego kształtu spowodowało w myśleniu waszych ludzi oraz w działaniach niektórych waszych istot. Nie zaprzeczamy, że takie kształty są skuteczne, ani nie ukrywamy ogólnej istoty tej skuteczności. Pragniemy jednak zaoferować nasze zrozumienie, choć jest ono ograniczone, że - w przeciwieństwie do naszych naiwnych przekonań sprzed wielu tysięcy lat - optymalny kształt inicjacji nie istnieje.

Pozwólcie, że rozwiniemy tę kwestię. Kiedy pomagały nam istoty szóstej gęstości podczas naszych własnych doświadczeń trzeciej gęstości, my nie będąc skrajnie wojowniczy, stwierdziliśmy, że ta nauka jest pomocna. W naszej naiwności w trzeciej gęstości nie rozwinęliśmy wzajemnych relacji na zasadzie waszego systemu barteru lub systemu pieniężnego a władzą. W rzeczywistości byliśmy bardziej filozoficzną planetą trzeciej gęstości niż wasza własna, a nasze wybory biegunowości były znacznie bardziej skoncentrowane na, powiedzmy, zrozumieniu transferów energii seksualnej i odpowiednich relacji między sobą a innymi jaźniami.

Spędziliśmy dużo większą część naszej przestrzeni/czasu pracując z niezamanifestowaną istotą. W tej mniej złożonej atmosferze posiadanie tego urządzenia do nauki/nauczania było dość pouczające, a my odnieśliśmy korzyść bez zniekształceń, które znaleźliśmy wśród waszych ludzi.

Skrupulatnie zanotowaliśmy te różnice w Wielkiej Księdze Stworzenia, że taka naiwność nie będzie już potrzebna.

Wierzymy, że w tej przestrzeni/czasie możemy wam najlepiej służyć, stwierdzając, że piramida do medytacji, wraz z innymi zaokrąglonymi i łukowatymi lub spiczastymi, okrągłymi kształtami, jest dla was pomocna.

Jednakże z naszych obserwacji wynika, że ze względu na złożoność wpływów na niezamanifestowaną istotę w tym węźle przestrzeni/czasu wśród waszych planetarnych ludów, najlepiej jest, aby postęp kompleksu umysłu/ciała/ducha odbywał się bez, jak je nazywacie, pomocy naukowych - ponieważ korzystając z pomocy naukowych, jednostka przyjmuje na siebie Prawo Odpowiedzialności za przyspieszenie lub zwiększenie tempa uczenia się/nauczania. Jeśli to większe zrozumienie, jeśli możemy użyć tego błędnego określenia, nie zostanie wprowadzone w życie w chwilowym doświadczeniu istoty, wówczas użyteczność pomocy naukowej staje się negatywna.

66.22 Pytający: Wspomniałeś, że spirala energetyzująca jest emitowana ze szczytu każdej piramidy i że można skorzystać z umieszczenia jej pod głową na okres nie dłuższy niż trzydzieści minut. Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób ta trzecia spirala jest pomocna i jaką pomoc daje istocie, która ją otrzymuje?

Ra: Jestem Ra. Istnieją substancje, które można spożywać, które powodują, że pojazd fizyczny doświadcza zniekształceń w kierunku zwiększenia energii. Substancje te są surowe, działają raczej gwałtownie na kompleks ciała, zwiększając przepływ adrenaliny.

Wibracja oferowana przez energetyzującą spiralę piramidy jest taka, że każda komórka, zarówno w przestrzeni/czasie, jak i w czasie/przestrzeni, jest naładowana tak, jakby była podłączona do waszej elektryczności. Ten energetyzujący wpływ porusza bystrość umysłu, fizyczną i seksualną energię ciała oraz zestrojenie woli ducha. Można jej używać w dowolny z tych sposobów.

Możliwe jest przeładowanie baterii i jest to powód, dla którego ostrzegamy każdego, kto używa takich piramidalnych energii, aby usunąć piramidę po otrzymaniu ładunku.

66.23 Pytający: Czy istnieje najlepszy materiał lub optymalny rozmiar, dla małej piramidy pod głowę?

Ra: Jestem Ra. Biorąc pod uwagę, że proporcje są takie, że tworzą się spirale jak w piramidzie w Gizie, najbardziej odpowiednim rozmiarem do zastosowania pod głową jest całkowita wysokość na tyle mała, że umieszczenie jej pod poduszką będzie wygodne.

66.24 Pytający: Nie ma najlepszego materiału?

Ra: Jestem Ra. Są lepsze materiały, które w waszym systemie handlu wymiennego są całkiem drogie. Nie są one dużo lepsze niż substancje, o których wspominaliśmy wcześniej.* Jedynymi niewłaściwymi substancjami byłybymetale nieszlachetne.

66.25 Pytający: Wspomniałeś o problemach z działaniem w Komnacie Królewskiej piramidy w rodzaju Gizy. Zakładam, że gdybyśmy zastosowali tę samą konfigurację geometryczną, która jest używana w piramidzie w Gizie, byłoby to całkowicie w porządku dla piramidy umieszczonej pod głową, ponieważ nie używalibyśmy promieniowania Komnaty Króla, ale tylko trzecią spiralę z wierzchołka. Pytam również, czy lepiej byłoby użyć kąta wierzchołkowego 60° niż większego kąta wierzchołkowego? Czy zapewniłoby to lepsze źródło energii?

Ra: Jestem Ra. W przypadku energii przechodzącej przez kąt wierzchołkowy piramida w Gizie oferuje doskonały model. Po prostu upewnij się, że piramida jest tak mała, że nie ma wystarczająco małej istoty, aby się do niej wczołgać.

66.26 Pytający: Zakładam zatem, że ta energia, ta spiralna energia świetlna, jest w jakiś sposób absorbowana przez pole energetyczne ciała. Czy jest to w jakiś sposób połączone z centrum energii indygo? Czy mam rację w tym przypuszczeniu?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Właściwości tej energii są takie, że porusza się w polu kompleksu fizycznego i napromieniowuje każdą komórkę ciała w przestrzeni/czasie, a gdy to jest robione, napromieniowuje również odpowiednik w czasie/przestrzeni, który jest ściśle powiązany z przestrzenią/czasem ciała żółtego promienia. Nie jest to funkcja ciała eterycznego ani wolnej woli. To jest promieniowanie podobne do promieni słonecznych. Dlatego należy go używać ostrożnie.

66.27 Pytający: Ile aplikacji trwających trzydzieści minut lub mniej w ciągu doby byłoby odpowiednich?

Ra: Jestem Ra. W większości przypadków nie więcej niż jedna. W kilku przypadkach, zwłaszcza gdy energia zostanie wykorzystana do pracy duchowej, możliwe byłoby eksperymentowanie z dwoma krótszymi okresami, ale każde uczucie nagłego zmęczenia byłoby pewnym znakiem, że istota została nadmiernie napromieniowana.

66.28 Pytający: Czy ta energia może w jakikolwiek sposób pomóc w leczeniu zniekształceń fizycznych?

Ra: Jestem Ra. Nie ma zastosowania do bezpośredniego uzdrawiania przy użyciu tej energii, chociaż w połączeniu z medytacją może oferować pewnemu procentowi istot pewną pomoc w medytacji. W większości przypadków jest najbardziej pomocny w łagodzeniu zmęczenia i pobudzaniu aktywności fizycznej lub seksualnej.

96.21 Pytający: Na karcie numer cztery usuniemy litery na zewnątrz oraz wszystkie gwiazdy i wydaje się, że znowu mamy sytuację wyjęcia różdżki i włożenia kuli do ręki. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Znowu jest to kwestia wyboru. Choć z natury astrologiczne, to to szczególne berło ma możliwość trafności w pierwotnie zamierzonym kompleksie koncepcji.

Ten instrument doświadcza pewnego niewielkiego braku tego zniekształcenia, które nazywacie prawidłowym oddychaniem z powodu doświadczenia waszej niedalekiej przeszłości, wg tego jak ją postrzegacie. Dlatego też, ponieważ instrument ten zażądał zatrzymania wystarczającej ilości transferowanej energii, aby mogło to spowodować wygodne ponowne wejście, w tym momencie poprosimy o jeszcze jedno pytanie, po zwróceniu uwagi na następujące kwestie:

Nie uzupełniliśmy naszego oświadczenia o wymiarach ancha. Są podawane w wielu miejscach. Trzeba podjąć decyzje, który rysunek tego obrazu jest odpowiedni. Możemy oczywiście zasugerować obejrzenie tzw. Wielkiej Piramidy, jeśli zagadka jest pożądana. Nie chcemy rozpracować tej zagadki. Została zaprojektowana tak, aby w swoim czasie mogła zostać rozszyfrowana. Ogólnie rzecz biorąc, ten obraz ma oczywiście podane wcześniej znaczenie.*

       Następne 6 ⇒

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy