Prawo Jedności Piramidy

Ukryj menu

Znaleziono 40 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Piramidy” ma 2 podkategorie.

Ogólne

2.4 Pytający: Tak. Wspomniałeś, że piramidy były jednym z rezultatów. Czy mógłbyś trochę rozwinąć temat - Czy byłeś odpowiedzialny za budowę piramid i jaki był cel piramid?

Ra: Jestem Ra. Większe piramidy zostały zbudowane dzięki naszej zdolności do użycia sił Jedności. Kamienie są żywe. Nie było to dobrze zrozumiane przez zniekształcenia [kompleksów] umysłu/ciała/ducha waszej kultury. Piramidy miały dwa cele:

Po pierwsze, mieć odpowiednio dostosowane miejsce inicjacji dla tych, którzy chcieli stać się oczyszczonym lub konsekrowanym kanałem Prawa Jedności.

Po drugie, chcieliśmy wtedy uważnie poprowadzić wtajemniczonych w rozwój uzdrawiania ludzi, którym starali się pomóc oraz samej planety. Piramida za piramidą naładowana kryształami i osobami wtajemniczonymi, zostały one zaprojektowane tak, aby zrównoważyć przychodzące energie Jednego Stworzenia z wieloma różnymi zaburzeniami planetarnego umysłu/ciała/ducha. Dzięki temu wysiłkowi byliśmy w stanie kontynuować pracę, którą wykonali bracia z Konfederacji, budując dodatkowe struktury krystaliczne i wykonując pierścień wokół, jakby to powiedział ten instrument, powierzchni ziemi.

Ten instrument zaczyna tracić energię. Prosimy o jeszcze jedno pytanie lub temat, a następnie opuścimy ten czas/przestrzeń.

3.6 Pytający: Podczas ostatniej sesji mieliśmy dwa pytania, które zostawiliśmy na tę sesję: jedno dotyczyło możliwego zwieńczenia Wielkiej Piramidy w Gizie, drugie - jak poruszałeś ciężkimi kamieniami. Wiem, że pytania te nie są ważne w odniesieniu do Prawa Jedności, ale wg mojego osądu, który możesz poprawić, może to stanowić proste wprowadzenie dla czytelników tego materiału. Jesteśmy bardzo wdzięczni za kontakt i zdecydowanie jesteśmy otwarci na sugestie dotyczące dalszego postępowania. To tylko moje przypuszczenie.

Ra: Jestem Ra. Nie zasugeruję właściwej serii pytań. To jest twoja prerogatywa jako wolnego przedstawiciela Prawa Jedności, który nauczył się/zrozumiał, że nasz kompleks pamięci społecznej nie może skutecznie rozpoznać zniekształcenia kompleksu umysłowego/ciała/ducha twojego ludu. Chcemy teraz wypełnić nasz zaszczyt/obowiązek nauczania/uczenia się, odpowiadając na pytania. Samo to wystarczy, ponieważ nie możemy przeniknąć w głąb kompleksów zniekształceń, które zainfekowały twój lud.

Pierwszym pytaniem jest zatem zwieńczenie [piramidy]. Powtarzamy nieistotność tego rodzaju danych.

Tak zwana Wielka Piramida miała dwa zwieńczenia. Jedno było według naszego projektu i zostało wykonane z mniejszych i starannie ułożonych kawałków materiału, który na waszej planecie nazywacie „granitem”. Został on wybrany ze względu na jego krystaliczne właściwości i właściwy przepływ atmosfery przez rodzaj „komina”, jak możnaby to nazwać.

W czasie gdy my, jako ludzie, opuściliśmy waszą gęstość, oryginał został usunięty i zastąpiony kamieniem o większej wartości. Składał się częściowo ze złotego materiału. Nie zmieniło to wcale właściwości piramidy, jak byście to nazwali, i było to zniekształcenie spowodowane życzeniami nielicznych, którzy wydali rozkaz, aby użyć tej struktury tylko jako miejsca królewskiego.

Czy chcesz dalej pytać o to pierwsze pytanie?

3.7 Pytający: Co rozumiesz przez komin? Jaki był jego konkretny cel?

Ra: Jest tam odpowiedni przepływ atmosfery, który, choć niewielki, wietrzy całą strukturę. Zostało to zaprojektowane z wykorzystaniem kanałów przepływu powietrza, jak mógłby to nazywać ten instrument, rozmieszczonych w taki sposób, aby zapewnić świeżość atmosfery bez zakłóceń i przeciągów.

3.8 Pytający: Jak bloki były przemieszczane?

Ra: Jestem Ra. Musisz wyobrazić sobie aktywność we wszystkim, co zostało stworzone. Energia jest, choć skończona, dość duża w odniesieniu do zniekształcenia zrozumienia waszych narodów. Jest to oczywisty punkt dobrze znany waszym narodom, ale mało rozważany.

Energia ta jest inteligentna. Jest hierarchiczna. Tak jak twój kompleks umysł/ciało/duch mieszka w hierarchii pojazdów i zachowuje zatem powłokę, kształt lub pole, a także inteligencję każdego wyższego inteligentnego lub zrównoważonego ciała, podobnie jak każdy atom w materiale takim jak skała. Kiedy można mówić do tej inteligencji, skończona energia fizyczna lub chemiczna skały/ciała zostaje zetknięta z tą nieskończoną mocą, która jest rezydująca w lepiej dostrojonych ciałach, czy to ludzkich, czy też skałach.

Po wykonaniu tego połączenia może zostać wysłane żądanie. Inteligencja nieskończonej skalistości komunikuje się z jej fizycznym pojazdem, a to, co jest pożądane, polega na rozszczepieniu i przemieszczeniu poprzez przemieszczenie pola energetycznego skalistości ze skończoności do wymiaru, który możemy wygodnie nazwać po prostu nieskończonością.

W ten sposób to, co jest wymagane, osiąga się dzięki współpracy nieskończonego zrozumienia Stwórcy zamieszkującego żywą skałę. Jest to oczywiście mechanizm, dzięki któremu dokonuje się wiele rzeczy, które nie podlegają waszym obecnym środkom fizycznej analizy działania na odległość.

3.9 Pytający: Przypomina mi się stwierdzenie, że jeśli masz dość wiary, możesz powiedzieć do góry by się poruszyła, a góra się poruszy. Zakładam, że jest to mniej więcej to, co mówisz, i zakładam, że jeśli jesteś w pełni świadomy Prawa Jedności, możesz robić te rzeczy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wibracyjne zniekształcenie dźwięku „wiara” jest prawdopodobnie jedną z przeszkód między tym, co możemy nazwać ścieżką nieskończoności, a ostatecznym dowodem/zrozumieniem.

Masz całkowitą rację jeżeli chodzi o zrozumienie zgodności wiary i inteligentnej nieskończoności; jednakże jedno jest terminem duchowym, a drugie bardziej akceptowalnym dla zniekształceń ram koncepcyjnych tych, którzy szukają miarką i piórem.

3.10 Pytający: Zatem, jeśli jednostka jest całkowicie poinformowana o Prawie Jedności i żyje i jest Prawem Jedności, takie rzeczy jak budowanie piramidy przez bezpośredni wysiłek umysłowy, byłyby powszechne. Czy to właśnie mam zrozumieć? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie masz racji w tym, że istnieje różnica pomiędzy mocą jednostki poprzez Prawo Jedności a połączonym rozumieniem Prawa Jedności przez kompleks pamięci społecznej umysłu/ciała/ducha.

W pierwszym przypadku tylko ten, który jest oczyszczony ze wszystkich wad, mógłby poruszyć górę. W przypadku masowego rozumienia jedności każda jednostka może zawierać akceptowalne ilości zniekształcenia, a mimo to zbiorowy umysł mógłby przenosić góry

Postęp zwykle opiera się na wiedzy, której teraz poszukujesz, do wymiaru zrozumienia, który jest objęty Prawami Miłości i który poszukuje Praw Światła. Ci, którzy wibrują Prawem Światła, szukają Prawa Jednosci. Ci, którzy wibrują Prawem Jedności poszukują Prawa Wieczności.

Nie możemy powiedzieć, co jest poza tym rozpuszczeniem zjednoczonego ja ze wszystkim co istnieje, ponieważ wciąż staramy się stać wszystkim, co istnieje, i wciąż jesteśmy Ra. W ten sposób nasze ścieżki idą naprzód.

3.11 Pytający: Czy piramida została zbudowana w wyniku wzajemnego działania wielu waszych ludzi?

Ra: Jestem Ra. Piramidy, które pomyśleliśmy/zbudowaliśmy, zostały zbudowane z form myślowych stworzonych przez nasz kompleks pamięci społecznej.

3.12 Pytający: Czy skała została stworzona przez myśl na miejscu, a nie przeniesiona z innego miejsca? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zbudowaliśmy z wiecznej skały Wielką Piramidę, jak ją nazywacie. Inne piramidy zostały zbudowane z kamienia przenoszonego z jednego miejsca do drugiego.

3.13 Pytający: Czym jest wieczna skała?

Ra: Jestem Ra. Jeśli potrafisz zrozumieć pojęcie form myślowych, zdasz sobię sprawę, że formy myślowe są bardziej regularne w swoich zniekształceniach niż pola energetyczne tworzone przez materiały w kamieniach, które zostały utworzone z formy myślowej do skończonej energii i za bycie na, powiedzmy, zniekształconym obrazie poziomu formy myślowej

Czy możemy Ci odpowiedzieć w jakikolwiek bardziej pomocny sposób?

3.14 Pytający: Jest to nieco trywialne, ale zastanawiałem się, dlaczego piramida została zbudowana z wielu bloków, a nie z całości.

Ra: Jestem Ra. Istnieje prawo, które naszym zdaniem jest jednym z bardziej znaczących pierwotnych wypaczeń Prawa Jedności. Jest nim Prawo Pomieszania. Nazywacie to Prawem Wolej Woli.

Chcieliśmy stworzyć maszynę uzdrawiającą lub kompleks stosunku czasu i przestrzeni, który byłby tak skuteczny, jak to możliwe. Jednakże nie chcieliśmy pozwolić, aby tajemnica została zgłębiona przez ludzi w taki sposób, że bylibyśmy czczeni jako budowniczowie cudownej piramidy. Wydaje się więc, że jest wykonana, a nie pomyślana.

4.1 Pytający: Kończąc ostatnią sesję, zadałem pytanie, które było zbyt długie, aby odpowiedzieć. Miało to związek z kształtem piramidy i jej związkiem z inicjacją. Czy to odpowiedni czas, aby zadać to pytanie?

Ra: Jestem Ra. Tak, jest to odpowiedni czas/przestrzeń, aby zadać to pytanie.

4.2 Pytający: Czy kształt piramidy ma wpływ na inicjację?

Ra: Jestem Ra. Gdy rozpoczęliśmy pytanie na ostatniej sesji, zapisałeś już w swoim indywidualnym kompleksie pamięci pierwsze użycie kształtu związane z inicjacją kompleksu ciała. Inicjacja ducha była bardziej starannie zaprojektowanym rodzajem inicjacji, jeśli chodzi o stosunki czasu/przestrzeni, w którym znalazła się inicjowana istota.

Jeśli wyobrazicie sobie bok tak zwanego kształtu piramidy i wyobrazicie sobie, że trójkąt ten jest pocięty na cztery równe trójkąty, znajdziecie przecięcie trójkąta, który jest na pierwszym poziomie z każdej z czterech stron tworzy diament w płaszczyźnie poziomej. Środek tej płaszczyzny jest odpowiednim miejscem do przecięcia się energii płynących z nieskończonych wymiarów i różnych przeplatanych pól energii kompleksu umysł/ciało/duch.

W taki sposób to zaprojektowano, aby ten, kto miał być inicjowany, mógł postrzegać umysł, a następnie kanalizować tę, powiedzmy, bramę do inteligentnej nieskończoności. Był to zatem drugi powód do zaprojektowania tego konkretnego kształtu.

Czy możemy zaoferować dalszy opis twojego zapytania?

4.3 Pytający: Tak więc, jak rozumiem, wtajemniczony miał znajdować się na środkowej linii piramidy, ale na wysokości powyżej podstawy, określonej przez przecięcie czterech trójkątów utworzonych przez podzielenie każdej strony na cztery trójkąty. Czy to jest poprawne?

Ra: Zgadza się.

4.4 Pytający: Na tym etapie następuje skupienie energii, która jest poza-wymiarowa w stosunku do naszych wymiarów. Mam rację?

Ra: Możesz użyć tego kompleksu wibracyjnego dźwięku. Nie jest to jednak całkowicie i dokładnie poprawne, ponieważ nie ma „dodatkowych” wymiarów. Wolelibyśmy używać terminu „wielu” wymiarów.

4.5 Pytający: Czy rozmiar piramidy jest funkcją skuteczności inicjacji?

Ra: Jestem Ra. Piramida każdej wielkości ma swój własny punkt napływu inteligentnej nieskończoności. Tak więc mała piramida, która może znajdować się poniżej lub nad ciałem, będzie miała specyficzne i różne efekty, w zależności od położenia ciała w stosunku do punktu wejścia inteligentnej nieskończoności.

Do celów inicjacji rozmiar musiał być wystarczająco duży, aby stworzyć wrażenie dużej wieży, aby punkt wejścia wielowymiarowej inteligentnej nieskończoności mógł całkowicie przeniknąć i wypełnić kanał, a całe jego ciało mogło spocząć w tym skupionym obszarze. Ponadto dla celów uzdrawiania konieczne było, aby zarówno kanał, jak i uzdrawiany(a) mogli spoczywać w tym punkcie skupienia.

4.6 Pytający: Czy duża piramida w Gizie nadal nadaje się do tego celu, czy już nie działa?

Ra: Jestem Ra. Ta, podobnie jak wiele innych konstrukcji piramid, jest jak rozstrojone pianino: ona, jak wyraziłby się ten instrument, gra melodię, ale jakże nieczysto. Dysharmonia zagłusza wrażliwych. Pozostał tylko duch strumienia z powodu przesunięcia punktów strumieniowania, co z kolei wynika z przesunięcia pola elektromagnetycznego na waszej planecie; także z powodu niezgodnych kompleksów wibracyjnych tych, którzy wykorzystali miejsce inicjacji i uzdrawiania do mniej szlachetnych celów.

4.7 Pytający: Czy możliwe byłoby zbudować piramidę, odpowiednio wyrównać ją i używać jej dziś z materiałów które mamy do dyspozycji?

Ra: Jestem Ra. Możliwe jest zbudowanie struktury piramidy. Zastosowany materiał nie jest kluczowy, a jedynie stosunki kompleksów czasu/przestrzeni. Jednak użycie tej struktury do inicjacji i uzdrowiania zależy całkowicie od wewnętrznych dyscyplin kanałów próbujących podjąć taką pracę.

4.8 Pytający: Moje pytanie brzmiałoby zatem, czy na tej planecie znajdują się teraz wcielone osoby, które dysponują niezbędnymi wewnętrznymi dyscyplinami, aby zbudować piramidę za pomocą twoich instrukcji, zostać w niej zainicjowanym, a następnie zrobić to ponownie? Czy to mieści się w granicach tego, co każdy może dziś zrobić na naszej planecie, czy też nie ma nikogo dostępnego do tego?

Ra: Jestem Ra. Są ludzie, jak ich nazywacie, którzy mogą podjąć się tego zadania w tym czasie. Pragniemy jednak jeszcze raz podkreślić, że czas piramid, jak byście to nazwali, już minął. Jest to z pewnością ponadczasowa struktura. Jednak strumienie z wszechświata były w czasie, gdy próbowaliśmy pomóc tej planecie, wymagały pewnego zrozumienia czystości. Zrozumienie to, podobnie jak wirujące strumienie i jak rozwój wszystkich rzeczy, zmieniło się na bardziej oświecony pogląd na czystość. Tak więc są wśród was ludzie w tym czasie, których czystość jest już zjednoczona z inteligentną nieskończonością. Uzdrowiciel/pacjent może osiągnąć leczenie bez użycia tych struktur.

Czy możemy dalej mówić do jakiegoś konkretnego punktu?

14.6 Pytający: Zrozumiałem, że powiedziałeś we wcześniejszej sesji, że piramidy zbudowano tak, aby otaczały Ziemię. Ile piramid zostało zbudowanych?

Ra: Jestem Ra. Istnieje sześć piramid równoważących i pięć dwa, pięćdziesiąt dwie [52] inne zbudowane w celu dodatkowego uzdrawiania i inicjacji wśród kompleksów społecznych umysłu/ciała/ducha.

14.7 Pytający: Co to jest piramida równoważąca?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, wiele pól siłowych Ziemi w ich geometrycznie precyzyjnej sieci. Energie napływają do płaszczyzn ziemi, jak byście je nazwali, z magnetycznie określonych punktów. Ze względu na rosnące zniekształcenia form myślowych w zrozumieniu Prawa Jedności, sama planeta była postrzegana jako posiadająca potencjał do zachwiania równowagi. Równoważące struktury piramidalne zostały naładowane kryształami, które zapewniały odpowiednią równowagę siłom energii wpływających do różnych geometrycznych centrów energii elektromagnetycznej, które otaczają i kształtują sferę planetarną.

14.9 Pytający: Czy piramida równoważąca spowodowała zmianę osi Ziemi?

Ra: Jestem Ra. To pytanie nie jest jasne. Proszę powtórzyć.

14.10 Pytający: Czy równoważenie odnosi się do równoważenia osoby, która jest inicjowana w piramidzie, czy też odnosi się do fizycznego równoważenia ziemi na jej osi w przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. Równoważące się struktury piramidalne mogły [być] i były używane do indywidualnej inicjacji. Jednakże użycie tych piramid było również zaprojektowane do równoważenia planetarnej sieci energetycznej

Inne piramidy nie są odpowiednio ustawione do uzdrawiania ziemi, ale do uzdrawiania kompleksów umysłu/ciała/ducha. Zwróciliśmy uwagę, że wasza gęstość została zniekształcona w kierunku tego, co nazywamy przez nasze zniekształcenie zrozumienia trzeciej gęstości, przedwczesnym procesem starzenia. Próbowaliśmy pomóc w nadaniu komplekosm umysłu/ciała/ducha trzeciej gęstości na waszej sferze planetarnej więcej kontinuum czasu/przestrzeni w ramach jednego wzoru wcielenia, aby mieć pełniejszą możliwość uczenia się/nauczania Praw lub Dróg pierwotnego zniekształcenia Prawa Jedności, którym jest Miłość.

14.11 Pytający: Wygłoszę teraz takie stwierdzenie. Możesz mi powiedzieć, czy mam rację. Tak jak ja to rozumiem, piramidy równoważące miały robić to, co nazywamy, zwiększaniem długości życia istot tutaj, tak aby zyskały więcej mądrości Prawa Jedności na raz, podczas przebywania w stanie fizycznym. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Jednakże piramidy, które nie zostały przez nas nazwane kompleksem wibracyjnym dźwięku, piramidy równoważące, były liczniejsze i były używane wyłącznie do powyższego celu oraz do nauczania/uczenia się uzdrowicieli w celu ładowania się i umożliwiania tych procesów.

50.11 Pytający: Czy mógłbyś podać mi więcej informacji na temat pól energetycznych ciała w odniesieniu do prawego i lewego mózgu i czy jest to w jakiś sposób związane z kształtem piramidy w zakresie skupiania energii? Jestem trochę pogubiony w tym, jak dostać się do tej linii pytań, więc zadam to pytanie.

Ra: Jestem Ra. Podobnie i my jesteśmy pogubieni w tej linii odpowiedzi. Możemy powiedzieć, że kształt piramidy jest tylko tym, który skupia napływające strumienie energii do wykorzystania przez istoty, które mogą zdać sobie sprawę z tych napływających strumieni. Możemy dalej powiedzieć, że kształt twojego fizycznego mózgu nie jest istotny jako kształt do koncentracji napływających strumieni energii. Jeśli możesz, zapytaj bardziej szczegółowo jakich informacji szukasz.

55.9 Pytający: OK. W pewnym sensie poluję tutaj, aby uzyskać dostęp do pewnych informacji. Może nie szukam w produktywnym obszarze

Ale powiedziałeś, że „nam (czyli Ra) pomogły kształty takie jak piramida, abyśmy mogli pomóc waszym ludziom kształtem takim jak piramida”. Te kształty były wspominane wiele, wiele razy, a ty stwierdziłeś również, że same kształty nie mają większego znaczenia. Widzę związek między tymi kształtami a energiami, które badaliśmy w odniesieniu do ciała i chciałbym zadać kilka pytań na temat piramidy, aby zobaczyć, czy mógłbym uzyskać wgląd w to zrozumienie

Powiedziałeś: „Zobaczysz, że punkt przecięcia trójkąta, który znajduje się na pierwszym poziomie na każdym z czterech boków, tworzy romb w płaszczyźnie poziomej”. Czy możesz mi powiedzieć, co miałeś na myśli mówiąc o punkcie przecięcia?

Ra: Jestem Ra. Wasza matematyka i arytmetyka mają niedostatek konfiguracyjnych opisów, których moglibyśmy użyć. Nie zamierzając być niejasnym, możemy zauważyć, że celem kształtów jest praca z czasowo/przestrzennymi częściami kompleksu umysłu/ciała/ducha. Dlatego przecięcie jest zorientowane zarówno na przestrzeń/czas, jak i czas/przestrzeń, a zatem jest wyrażone w trójwymiarowej geometrii przez dwa przecięcia, które rzutowane zarówno w czasie/przestrzeni, jak i przestrzeni/czasie, tworzą jeden punkt.

55.10 Pytający: Obliczyłem ten punkt jako jedną szóstą wysokości trójkąta, który tworzy bok piramidy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Twoje obliczenia są zasadniczo poprawne i cieszymy się z twojej przenikliwości.*

55.11 Pytający: To by mi wskazywało, że w Wielkiej Piramidzie w Gizie Komnata Królowej, jak się ją nazywa, byłaby komnatą inicjacji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Ponownie wnikasz w zewnętrzną naukę

Komora Królowej nie byłaby odpowiednia ani przydatna do uzdrawiania, ponieważ praca ta wymaga raczej użycia energii w konfiguracji bardziej synergicznej niż konfiguracji istoty wyśrodkowanej.*

55.12 Pytający: Czy zatem praca uzdrawiająca miałaby odbywać się w Komnacie Króla?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Chcemy zauważyć, że taka terminologia nie jest naszą własną.

55.13 Pytający: Tak, rozumiem to. To tylko potoczne nazwy tych dwóch komór Wielkiej Piramidy. Nie wiem, czy ta linia pytań doprowadzi mnie do lepszego zrozumienia energii, ale dopóki nie zbadam tych koncepcji, nie pozostaje mi nic innego, jak tylko zadać kilka pytań

Poniżej najniższego poziomu piramidy, poniżej poziomu gruntu, znajduje się komnata, która wydaje się być mniej więcej w jednej linii z Komnatą Króla. Co to za komnata?

Ra: Jestem Ra. Możemy powiedzieć, że z tej linii pytań można uzyskać informacje

Komora, o której chcesz być poinformowany, to komora rezonansowa. Dno takiej konstrukcji, aby spowodować odpowiednie zniekształcenia katalizatora leczenia, powinno być otwarte.

55.14 Pytający: W książce, „Life Force in the Great Pyramid”, powiązali oni kształt ankh z rezonansem w piramidzie. Czy to poprawna analiza?

Ra: Jestem Ra. Przeanalizowaliśmy twój umysł i znaleźliśmy frazę „praca z kredkami”. To miałoby zastosowanie. Te kształty, takie jak crux ansata, mają tylko jedno znaczenie; to jest umieszczanie w zakodowanej formie matematycznych zależności.

55.15 Pytający: Czy kąt 76° 18′ na wierzchołku piramidy jest kątem krytycznym?

Ra: Jestem Ra. Jeżeli chodzi o pracę uzdrawiania, ten kąt jest odpowiedni.

55.16 Pytający: Dlaczego Komnata Króla ma nad nią różne małe komnaty?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy

Musimy odpowiedzieć na to zapytanie bardziej ogólnie, aby wyjaśnić twoje konkretne pytanie. Pozycja uzdrawianej istoty jest taka, że powiedzmy, energie życiowe mogą zostać na krótko przerwane lub przecięte przez światło

To światło może następnie, poprzez katalizator uzdrowiciela z kryształem, manipulować siłami aury, jak możesz nazywać różne centra energii, w taki sposób, że jeśli uzdrawiana istota będzie tego chciała, mogą nastąpić korekty. Wtedy istota jest ponownie chroniona przez swoje własne, mniej zniekształcone pole energetyczne i jest w stanie iść swoją drogą

Proces, w którym to się robi, polega na doprowadzeniu do równowagi istoty, która ma być uzdrowiona. Dotyczy to temperatury, ciśnienia barometrycznego i naładowanej elektrycznie atmosfery. Pierwsze dwa wymagania są kontrolowane przez system kominów.

55.17 Pytający: Czy to uzdrawianie działa poprzez oddziaływanie na centra energetyczne w taki sposób, że zostają one odblokowane, aby udoskonalić siedem ciał, które generują, a tym samym doprowadzić uzdrawianą istotę do właściwej równowagi?

Ra: Jestem Ra. Ta istota się męczy. Musimy krótko odpowiedzieć i stwierdzić po prostu, że zniekształcona konfiguracja centrów energii ma zostać tymczasowo przerwana, a następnie osoba, która ma być uzdrowiona, ma okazję chwycić pałeczkę, obrać zrównoważoną trasę i wyjść stamtąd ze zniekształceniami prowadzącymi do choroby umysłu, ciała i ducha znacznie zmniejszonymi

Katalityczny efekt naładowanej atmosfery i kryształu kierowanego przez uzdrowiciela musi być brany pod uwagę jako integralna część tego procesu, ponieważ przywrócenie istoty z powrotem do konfiguracji świadomości nie nastąpiłoby po zaoferowaniu możliwości reorganizacji bez obecności uzdrowiciela i jego ukierunkowanej woli

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

56.3 Pytający: W takim razie zapytam, jak działa kształt piramidy?

Ra: Jestem Ra. Zakładamy, że chcesz poznać zasadę kształtów, kątów i przecięć piramidy w tym, co nazywasz Giza

W rzeczywistości kształt piramidy nie wykonuje pracy. Nie pracuje. Jest to aranżacja dla centralizacji, jak również dyfrakcji, spiralnej energii świetlnej wznoszącej się w górę, gdy jest ona używana przez kompleks umysłu/ciała/ducha

Spiralna natura światła jest taka, że spiralna energia ma wpływ na pola magnetyczne jednostki. Pewne kształty oferują, powiedzmy, komorę echa lub wzmacniacz spiralnej prany, jak niektórzy nazywają to wszechobecne, pierwotne zniekształcenie Jedynego Nieskończonego Stwórcy

Jeśli intencją jest zintensyfikowanie konieczności wywołania wewnętrznego światła istoty z własnej woli, aby dopasować się do intensyfikacji spiralnej energii świetlnej, istota zostanie umieszczona w tym, co nazwaliście pozycją Komnaty Królowej w tym konkretnie ukształtowanym obiekcie. To jest miejsce inicjacji oraz miejsce zmartwychwstania

Miejsce przesunięcia, przedstawiające spiralę w ruchu, jest odpowiednią pozycją do uzdrowienia; ponieważ w tej pozycji wibracyjne węzły magnetyczne istoty są przerywane w ich normalnym przepływie. W ten sposób powstaje wir możliwości/prawdopodobieństwa: powiedzmy, nowy początek jest oferowany istotcie, w której istota może wybrać mniej zniekształconą, słabą lub zablokowaną konfigurację zniekształceń magnetycznych centrów energii

Nie można przecenić funkcji uzdrowiciela i kryształu, gdyż tę moc przerywania trzeba kontrolować, powiedzmy, za pomocą wcielonej inteligencji; inteligencja jest tą, która rozpoznaje wzorce energii; która bez oceniania rozpoznaje blokadę, słabość i inne zniekształcenia; i która jest zdolna do wizualizacji, poprzez regularność jaźni i kryształu, mniej zniekształconego innego ja, które ma być uzdrowione

Inne kształty, które są łukowate, rowkowane, sklepione, stożkowe lub jak wasze tipi są również kształtami z tego typu intensyfikacją spiralnego światła. Wasze jaskinie, które są zaokrąglone, są miejscami mocy dzięki temu ukształtowaniu

Należy zauważyć, że te kształty są niebezpieczne. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że mamy okazję rozszerzyć temat kształtów takich jak piramida, ponieważ w ramach naszego zaszczytu/obowiązku pragniemy stwierdzić, że istnieje wiele niewłaściwych zastosowań tych zakrzywionych kształtów; ponieważ z niewłaściwym umiejscowieniem, niewłaściwymi intencjami lub brakiem skrystalizowanej istoty funkcjonującej jako kanał uzdrawiania, wrażliwa istota będzie w niektórych przypadkach zniekształcona bardziej niż mniej

Należy zauważyć, że waszi ludzie budują przeważnie osiedla otoczone rogami lub kwadratowe, ponieważ nie skupiają one mocy. Należy ponadto zauważyć, że poszukiwacz duchowy przez wiele lat poszukiwał zaokrąglonych, łukowatych i szczytowych form jako wyrazu mocy Stwórcy.*

56.4 Pytający: Czy istnieje kąt wierzchołkowy, który jest kątem maksymalnej wydajności w piramidzie?

Ra: Jestem Ra. Ponownie, aby oszczędzić energię tego instrumentu, zakładam, że zamierzasz wskazać najbardziej odpowiedni kąt wierzchołka dla pracy uzdrawiającej. Jeśli kształt jest taki, że jest wystarczająco duży, aby pomieścić w nim indywidualny kompleks umysłu/ciała/ducha w odpowiedniej pozycji przesuniętej w jego obrębie, to przybliżony kąt 76°18′ jest przydatny i właściwy. Jeśli pozycja się zmienia, kąt może się zmieniać. Ponadto, jeśli uzdrowiciel ma zdolność dostrzegania zniekształceń z dostateczną rozróżnialnością, pozycja w dowolnym kształcie piramidy może być zmieniana, aż efekty zostaną osiągnięte

Niemniej jednak, doszliśmy do tego, że ten konkretny kąt jest przydanty. Inne kompleksy pamięci społecznej lub ich części określały różne kąty wierzchołkowe dla różnych zastosowań, nie związanych z leczeniem, ale z uczeniem się. Kiedy pracuje się ze stożkiem lub, powiedzmy, silosowym kształtem, można stwierdzić, że energia do leczenia ma ogólnie okrągły wzór, unikalny dla każdego kształtu, jako funkcja jego szczególnej wysokości i szerokości, a w kształcie stożka, kąt wierzchołka. W takich przypadkach nie ma narożników. W ten sposób spiralna energia działa w ruchu okrężnym.

56.5 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które możesz poprawić. Intuicyjnie widzę, jak spiralna energia piramidy w Gizie rozprzestrzenia się, gdy porusza się ona przez tak zwaną Komnatę Króla, a następnie ponownie skupia się w tak zwanej Komorze Królowej. Domyślam się, że rozprzestrzenianie się energii w tak zwanej Komnacie Króla jest widoczne w spektrum kolorów, od czerwieni do fioletu, i że centra energetyczne leczonej istoty powinny być wyrównane z tą rozpiętością widma, tak aby widmo pasowało do różnych ośrodków energetycznych. Czy możesz poprawić to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Możemy poprawić to stwierdzenie.

56.6 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Spiralna energia zaczyna się rozpraszać w punkcie, w którym przechodzi przez pozycję Komnaty Króla. Jednakże - chociaż spirale nadal się przecinają, zamykając i otwierając w sposób podwójnej spirali przez kąt wierzchołkowy - dyfuzja lub siła energii spiralnych, od czerwieni do fioletu, zmniejsza się, jeśli mówimy o sile, i zyskuje, jeśli mówimy o dyfuzji aż na szczycie piramidy uzyskasz bardzo słabą rozdzielczość kolorów, przydatną dla celów leczniczych

Zatem pozycja Komnaty Króla jest wybierana jako pierwsza spirala po wyśrodkowanym początku poprzez pozycję Komnaty Królowej. Możesz zwizualizować sobie kąt dyfuzji jako przeciwieństwo kąta ostrosłupa, ale kąt ten jest mniejszy niż kąt wierzchołkowy piramidy i wynosi od 33 do 54°, w zależności od różnych rytmów samej planety.

56.7 Pytający: Zakładam zatem, że jeśli zacznę mój kąt na dnie Komnaty Królowej i zrobię kąt 33 do 54° od tego punktu, tak że połowa tego kąta przypada na stronę linii środkowej, na której znajduje się Komnata Króla, która będzie wskazywać na dyfuzję widma, zaczynając od punktu na dole Komnaty Królowej; powiedzmy, że gdybyśmy używali kąta 40°, mielibyśmy dyfuzję 20° na lewo od linii środkowej, przechodzącej przez Komnatę Króla. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji

Prawdą jest, że połowa wyżej wymienionego kąta przechodzi przez pozycję Komnaty Króla. Błędem jest zakładanie, że komora królowej jest podstawą kąta. Kąt zacznie się gdzieś pomiędzy położeniem Komory Królowej, a stamtąd w dół, w kierunku poziomu komory rezonansowej, z przesunięciem w celu uzdrowienia

Ta zmienność zależy od różnych strumieni magnetycznych planety. Pozycja Komnaty Króla jest zaprojektowana tak, aby przecinała najsilniejszą spiralę przepływu energii, niezależnie od tego, gdzie zaczyna się kąt. Jednakże gdy przechodzi przez pozycję Komnaty Królowej, ta spiralna energia jest zawsze wyśrodkowana i znajduje się w jej najsilniejszym punkcie

Czy możemy teraz odpowiedzieć na jakieś krótkie pytania?

Powrót do góry

Inicjacja

3.15 Pytający: Cóż, mówisz o piramidzie, szczególnie Wielkiej Piramidzie, jak sądzę, głównie jako narzędziu uzdrawiającym, a także mówisz o tym jako o instrumencie inicjacji. Czy to są te same pojęcia?

Ra: Są częścią jednego kompleksu miłości/światła zamiaru/udostępniania. Aby właściwie wykorzystać aspekty uzdrawiania, ważne było, posiadanie oczyszczonego i dedykowanego kanału lub energetyzatora, dla przepływu miłości/światła Nieskończonego Stwórcy; dlatego też metoda inicjacyjna była konieczna, aby przygotować umysł, ciało i ducha do służby w dziele Stwórcy. Te dwie rzeczy są integralne.

3.16 Pytający: Czy kształt samej piramidy. . . czy jest to kluczowa funkcja w procesie inicjacji?

Ra: To jest obszerne pytanie. Czujemy, że powinniśmy zacząć i prosimy o ponowną ocenę oraz poprosimy na późniejszej sesji o ten w pewnym sensie, powiedzmy, punkt informacyjny.

Na początek, istnieją dwie główne funkcje piramidy w odniesieniu do procedury inicjacji. Jedna ma związek z ciałem. Zanim ciało może zostać zainicjowane, umysł musi zostać zainicjowany. To jest punkt, w którym większość adeptów obecnego cyklu zniekształca swoje kompleksy umysłu/ciała/ducha.

Kiedy odkryte zostaną charakter i osobowość będące prawdziwą tożsamością umysłu, ciało musi być wtedy znane pod każdym względem. Dlatego konieczne jest poznanie różnych funkcji ciała i kontrolowanie ich z dystansem. Zatem pierwszym zastosowaniem piramidy jest zejście do piramidy w celu pozbawienia bodźców sensorycznych, aby ciało mogło w pewnym sensie umrzeć i rozpocząć nowe życie.

W tym momencie radzimy zadać wszelkie niezbędne pytania i dość szybko zakończyć tę sesję. Czy masz jakieś zapytanie w tym czasie/przestrzeni?

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy