Prawo Jedności Bez odpowiedzi

Ukryj menu

Znaleziono 49 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Bez odpowiedzi” ma 2 podkategorie.

Materiał łączący

55.8 Pytający: Dziękuję. Powiedziałeś wcześniej, że „dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w znacznym stopniu to wystąpią blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo”. Czy mógłbyś to dokładniej wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. W obecnej przestrzeni/czasie nie omówiliśmy odpowiedniego materiału pośredniego. Zadaj pytanie ponownie w bardziej odpowiednim węźle przestrzeni/czasu.

73.19 Pytający: Wygłoszę ogólne stwierdzenie, które możesz poprawić. Sposób, w jaki widzę ogólny obraz uzdrowiciela i pacjenta, jest taki, że osoba, która ma zostać uzdrowiona, ma blokadę w jednym z centrów energetycznych lub więcej – ale rozważymy tylko jeden konkretny problem – z powodu tej blokady centrum energetycznego, światło wirujące w górę, które tworzy jedno z siedmiu ciał, została zablokowana możliwość podtrzymywania tego ciała, a to spowodowało zniekształcenie doskonałości tego ciała, które nazywamy chorobą lub anomalią cielesną, która nie jest doskonała.

Uzdrowiciel, mając odpowiednio skonfigurowane swoje centra energetyczne, jest w stanie skierować światło, światło spływające w dół, poprzez swoją odpowiednio skonfigurowaną sytuację energetyczną do tego, który ma być uzdrowiony. Jeśli osoba, która ma zostać uzdrowiona, ma mentalną konfigurację akceptacji tego światła, to światło wchodzi następnie do kompleksu fizycznego i rekonfiguruje zniekształcenie, które zostało stworzone przez pierwotną blokadę. Jestem pewien, że popełniłem w tym kilka błędów. Czy mógłbyś je poprawić?

Ra: Jestem Ra. Twoje błędy były małe. W tej chwili nie próbowalibyśmy zbytnio dopracowywać tego stwierdzenia, ponieważ istnieje materiał wstępny, który bez wątpienia zostanie przedstawiony w tej sprawie. Można powiedzieć, że istnieją różne formy uzdrawiania. W wielu używa się tylko energii adepta. W ćwiczeniach z ogniem kierowana jest również pewna energia kompleksu fizycznego.

Możemy ponadto zauważyć, że gdy osoba pragnąca być uzdrowiona, mimo że szczerze, to pozostaje nieuzdrowiona, jak nazywacie to zniekształcenie, można rozważyć przedinkarnacyjne wybory; a twoim bardziej pomocnym wsparciem dla takiej istoty może być sugestia, aby medytować nad afirmatywnymi zastosowaniami wszelkich ograniczeń, jakich może doświadczyć. Chcielibyśmy również zauważyć, że w takich przypadkach działanie promieni indygo jest często pomocne.

Poza tymi uwagami nie chcemy dalej komentować twojego stwierdzenia podczas tej pracy.

79.25 Pytający: Czy mógłbyś to oszlifować, wyjaśnić nieco ten temat?

Ra: Jestem Ra. Istnieje materiał, który musimy omówić zanim będziemy mogli to zrobić.

79.34 Pytający: OK. Obecnie doświadczamy skutków bardziej złożonych lub większej liczby archetypów i domyśliłem się, że te, których doświadczamy teraz dla umysłu, działają w następujący sposób: Mamy Maga i Najwyższą Kapłankę, które odpowiadają Matrycy i Wzmaczniaczowi, które mają między sobą zaciągniętą zasłonę, która jest głównym twórcą rozszerzenia Pierwszego Zniekształcenia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć na to zapytanie bez omawiania innego powiązanego materiału.

86.16 Pytający: Wspomniałeś o utracie wiedzy i kontroli nad ciałem jako o czynniku pomocnym w procesie ewolucyjnym z powodu zasłaniania. Czy mógłbyś wymienić ważne straty w wiedzy i kontroli nad ciałem?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie zawiera pewne fragmenty, na które można by było lepiej odpowiedzieć, gdyby poproszono o jakiś materiał, który musimy wcześniej omówić.

86.17 Pytający: Nie wiem, o co prosić. Czy możesz [chichot] dać mi wyobrażenie, nad jakim obszarem dodtkowego do omówienia materiału powinienem popracować?

Ra: Jestem Ra. Nie. Chętnie jednak odpowiemy na pierwotne zapytanie, jeśli nadal jest ono pożądane, jeśli najpierw zauważysz, że brakuje informacji.

Powrót do góry

Prawo Pomieszania

10.8 Pytający: Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo, że coś takiego stanie się obecnie na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Uważamy, że ocena tak zwanej przyszłości waszego planetarnego kompleksu umysłu/ciała/ducha może być mniej niż nieszkodliwa. Powiemy tylko, że istnieją warunki umysłu dla takiego rozwoju technologii i takiego zastosowania.

To zniekształcenie naszej wizji/zrozumienia, że kompleksy umysłowe i duchowe tych z waszych ludzi potrzebują orientacji, a nie „zabawek” wymagających demontażu, bo czy nie wszystkie rzeczy, które istnieją, są częścią Stwórcy? Dlatego waszym zaszczytem/obowiązkiem jest wolny wybór.

11.23 Pytający: Czy w ten sposób dowiedzieliśmy się o energii jądrowej? Czy była to mieszana orientacja, zarówno pozytywna, jak i negatywna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Istoty odpowiedzialne za zgromadzenie naukowców miały mieszaną orientację. Naukowcy byli zdecydowanie pozytywni w swojej orientacji. Naukowcy, którzy śledzili ich prace, mieli mieszaną orientację, w tym jedną skrajnie negatywną istotę, jak można to określić.

11.24 Pytający: Czy ta skrajnie negatywna istota jest wciąż inkarnowana na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

11.25 Pytający: Zakładam więc, że nie możesz go nazwać i chciałbym zapytać cię, skąd Nikola Tesla otrzymał swoje informacje?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Nikola otrzymał informacje ze źródeł Konfederacji, pragnących pomóc tej niezwykle, powiedzmy, anielsko pozytywnej istocie w polepszaniu istnienia jej bliźnich kompleksów umysłu/ciała/ducha. To niefortunne, powiedzmy, że jak wielu wędrowców, wibracyjne zniekształcenia iluzji trzeciej gęstości spowodowały, że ta istota stała się ekstremalnie zniekształcona w postrzeganiu jej bliźnich kompleksów umysłu/ciała/ducha, tak że jej misja była utrudniona, a w wyniku tego, zboczyła z celu.

12.25 Pytający: Chodzi mi o to, czy bardziej spolaryzowałbym się w kierunku służby sobie czy służby innym, kiedy dokonałbym tego uwięzienia formy myślowej lub konstruktu?

Ra: Jestem Ra. Możesz rozważyć to pytanie samodzielnie. Interpretujemy Prawo Jedności, ale nie w zakresie porad.

14.29 Pytający: Czy były jakieś inne książki, które możesz wymienić, które są dostępne w tym celu i które zostały przekazane przez Konfederację?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy udostępniać tych informacji, ponieważ zniekształciłyby one twoje wzorce rozeznania w twojej przyszłości. Możesz zapytać o konkretny tom.

16.27 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki procent z nich to trzecia, czwarta, piąta, szósta gęstość i tak dalej? Z grubsza, bardzo z grubsza.

Ra: Jestem Ra. Siedemnaście procent dla pierwszej gęstości, dwadzieścia procent dla drugiej gęstości, dwadzieścia siedem procent dla trzeciej gęstości, szesnaście procent dla czwartej gęstości, sześć procent dla piątej gęstości. Pozostałych informacji nie możemy ujawniać. Wolna wola waszej przyszłości nie pozwala na to.

Wypowiemy się na temat jednej kwestii. Istnieje dość duży procent, około trzydziestu pięciu procent inteligentnych planet, które nie mieszczą się w percentylach. Te tajemnice należą do szóstej i siódmej gęstości i nie są dostępne do omówienia.

18.20 Pytający: Kiedy Jahwe podjął działania, aby dokonać zmian genetycznych, których Jahwe dokonał?

Ra: Jestem Ra. Grupa Jahwe współpracowała z tymi z planety, którą nazywacie Marsem, siedem pięć, siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] lat temu, w ramach tego, co nazwalibyście procesem klonowania. Istnieją różnice, ale leżą one w przyszłości waszego kontinuum czasu/przestrzeni i nie możemy złamać wolnej woli Prawa Pomieszania.

W przybliżeniu dwa sześć zero zero [2600], czasu temu był po raz drugi —poprawiamy się — mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] temu, czas prób podejmowanych przez grupę Oriona podczas tego kulturowego kompleksu. To była seria spotkań, w których te zwane Anak zostały zapłodnione nowym kodem genetycznym za pomocą sposobów waszych kompleksów fizycznych, aby organizmy były większe i silniejsze.

24.20 Pytający: Jedyne pytanie, które się z tym wiąże, to: czy był tam rozbity statek kosmiczny i czy w naszych instalacjach wojskowych są teraz przechowywane małe ciała?

Ra: Jestem Ra. Nie chcemy naruszać waszej przyszłości. Podaliśmy wam te informacje, być może dajemy wam za dużo, niż jesteście sobie w stanie odpowiednio z tym poradzić w obecnym węźle przestrzeni/czasu waszej, nieco zagmatwanej konfiguracji myśli wojskowej i wywiadowczej. Dlatego zataimy te informacje.

25.3 Pytający: Trzecie pytanie, o które prosiła, brzmiało: „W jaki sposób Don i Jim mogą pomóc mnie zregenerować?”

Ra: Jestem Ra. To nie jest odpowiednie pytanie by móc w pełni odpowiedzieć. Można tylko powiedzieć, że te istoty są bardzo sumienne. Możemy dodać, że ze względu na zniekształcenie tego instrumentu w kierunku braku równowagi w węźle przestrzeni/czasu, dobrze by było, gdyby istota ta towarzyszyła podczas ćwiczeń.

26.36 Pytający: Zakładam zatem, że wszystkie grupy UFO, które otrzymywały kontakt telepatyczny z Konfederacji były, powiedzmy, priorytetowymi celami krzyżowców z Oriona i przypuszczam, że duży procent powiedzmy, że ich informacje zostały wówczas skażone.

Czy możesz mi powiedzieć, czy masz pojęcie, jaki procent tych grup był silnie zanieczyszczony przez informacje Oriona i czy którakolwiek z nich mogła pozostać wyłącznie kanałem Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. Przekazanie Ci tych informacji byłoby naruszeniem wolnej woli lub wprowadzeniem zamętu u niektórych żyjących osób. Możemy jedynie poprosić każdą grupę o rozważenie względnego wpływu filozofii i tak zwanych szczegółowych informacji. To nie specyfika informacji jest tym co przyciąga negatywne wpływy; to znaczenie, jakie się jej przypisuje.

Dlatego dość często powtarzamy, pytani o konkretne informacje, które są mało istotne, tak jak trawa która więdnie i umiera, podczas gdy miłość i światło Jednego Nieskończonego Stwórcy powraca do nieskończonych rzeczywistości stworzenia na wieki wieków, tworząc i tworząc się w nieskończoność.

Po co więc przejmować się trawą, która kwitnie, więdnie i umiera w swoim czasie tylko po to, by urosnąć raz znowu z powodu nieskończonej miłości i światła Jednego Stwórcy? Oto przesłanie, które niesiemy. Każda istota jest tylko powierzchownie tym, co kwitnie i umiera. W głębszym sensie istnienie nie ma końca.

36.18 Pytający: Czy są jakieś przykłady wędrowców z negatywną polaryzacją szóstej gęstości w naszej historycznej przeszłości?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja może być szkodliwa. Wstrzymujemy ją. Spróbuj spojrzeć na istoty wokół ciebie jako część Stwórcy. Nie możemy dalej wyjaśniać.

48.4 Pytający: Wiedząc to, co wiesz teraz o stanie naszej planety i metodach komunikacji, itp., jeśli ty, jako jednostka, przeszedłszy tutaj proces inkarnacji jako wędrowiec i mając teraz pamięć w wystarczający sposób, aby osiągnąć cel, który właśnie określiłeś, jakich mechanizmów szukałbyś w procesie nauczania/uczenia się w naszym obecnym stanie komunikacji?

Ra: Jestem Ra. Mój bracie, dostrzegamy, że dokonałeś pewnych niewypowiedzianych powiązań. Uznajemy je i dlatego nie możemy naruszyć twojego pomieszania.

50.10 Pytający: Znam osoby, które niedawno przeszły szkolenie w zakresie medytacji, które po bardzo krótkim okresie intensywnej medytacji, trwającej kilka dni lub więcej, są w stanie wywołać akcję na odległość, wpływając na metal, zginając go. Z tego co wiem, robiąc to, noszą na głowach drut w kształcie piramidy. Zostałem zaproszony na jedną z tych sesji medytacyjnych kilka lat temu, ale nie mogłem się tam dostać. Czy mógłbyś skomentować ten proces i czy osiągają coś wartościowego, czy nie?

Ra: Jestem Ra. Nie. Proszę zadać jeszcze jedno pełne zapytanie w tej pracy.

53.21 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego [imię] miał na sobie tyle srebrnych plamek?

Ra: Jestem Ra. To jest naruszenie. Nie.

60.19 Pytający: Gdzie jest teraz Arka Przymierza? Gdzie ona się znajduje?

Ra: Jestem Ra. Powstrzymujemy się od odpowiedzi na to pytanie ze względu na fakt, że ona nadal istnieje i nie jest tą dla której chcielibyśmy naruszyć wolną wolę waszych narodów, lokalizując ją.

60.29 Pytający: Czy istniał cel mumifikacji, który miałaby coś wspólnego z czymkolwiek innym niż pochówek ciała?

Ra: Jestem Ra. Chociaż chcielibyśmy wam opowiedzieć o tym zniekształceniu naszych planów budowy piramidy, możemy powiedzieć bardzo niewiele, ponieważ intencje były dość zróżnicowane; a zastosowania, chociaż wielu uważało je za pozytywne, należały do niepozytywnego źródła generowania. Nie możemy mówić na ten temat, nie naruszając pewnych podstawowych bilansów energetycznych pomiędzy pozytywnymi i negatywnymi siłami na waszej planecie. Można powiedzieć, że ofiarujący siebie czuli, że służą innym.

64.7 Pytający: Czy byłoby pomocne, gdyby Ra opisał techniki użyte w czasie, gdy Ra był w trzeciej gęstości, aby ewoluować w umyśle, ciele i duchu?

Ra: Jestem Ra. To pytanie wykracza poza Prawo Pomieszania.

64.8 Pytający: A co z doświadczeniem Ra w czwartej gęstości? Czy to również wykracza poza Prawo Pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Pozwólcie, że wyrazimy myśl. Ra nie jest elitą. Opowiadanie o naszych konkretnych doświadczeniach grupie, która nas szanuje, ma prowadzić do konkretnego doradztwa. Nasza praca była dziełem waszych narodów, doświadczania katalizatora radości i smutków. Nasze okoliczności były nieco bardziej harmonijne.

Można powiedzieć, że każda jednostka lub grupa może stworzyć najwspanialszą harmonię w każdej zewnętrznej atmosferze. Doświadczenia Ra są niczym więcej niż waszymi własnymi. Waszym jest taniec w tej przestrzeni/czasie w zbiorach trzeciej gęstości.

64.9 Pytający: Pojawiło się niedawno pytanie w związku z możliwymi zapisami pozostawionymi w pobliżu lub pod Wielką Piramidą w Gizie. Nie mam pojęcia, czy byłoby to korzystne. Zapytam tylko, czy badanie w tej dziedzinie przyniesie jakieś korzyści?

Ra: Jestem Ra. Przepraszamy za tak skromne informacje. Niemniej jednak jakiekolwiek słowa na ten temat stwarzają możliwość naruszenia wolnej woli.

64.13 Pytający: Nie potrafię ocenić, w jakim punkcie, na jakim poziomie umiejętności adept osiągnie ten punkt bycia, powiedzmy, niezależnym od działań cyklicznych. Czy możesz mi wskazać, jaki poziom „biegłości” byłby niezbędny, aby być tak niezależnym?

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy zniechęceni do mówienia konkretnie z powodu pracy tej grupy, ponieważ mówienie wydaje się być osądzaniem. Możemy jednak powiedzieć, że możesz rozpatrywać ten cykl w tym samym świetle, co tak zwane astrologiczne równowagi w twojej grupie; to znaczy są interesujące, ale nie krytyczne.

67.24 Pytający: Czy mieści się w ramach Pierwszego Zniekształcenia powiedzenie mi, dlaczego instrument doświadczył tak wielu fizycznych zniekształceń w nowych czasach swojego wcielenia?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

67.25 Pytający: W takim razie czy możesz mi odpowiedzieć, dlaczego instrument doświadczył tak wiele w jego wczesnych latach?

Ra: Jestem Ra. Potwierdzaliśmy słuszność twojego założenia, że takie odpowiedzi złamałyby Drogę Pomieszania. Nie jest właściwe, aby takie odpowiedzi były wykładane na stół niczym nakrycie do obiadu. Właściwe jest rozważenie kompleksów związanych z tą możliwością.

68.9 Pytający: Wcielenie się w negatywną przestrzeń/czas, zatem w takim stanie spowodowałoby inkarnację, do jakiego poziomu gęstości, weźmy jako przykład instrument?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie narusza Pierwsze Zniekształcenie.

68.12 Pytający: Wydaje mi się, że skoro nie wyobrażam sobie niczego... powiedziałbym, niczego gorszego niż ten konkretny rezultat, poza możliwym całkowitym rozpadem kompleksu umysłu/ciała/ducha z powodu bomby atomowej, że byłoby bardzo wskazane, aby poszukać magicznego treningu i obrony w tej sytuacji. Czy Ra mógłby i czy Ra uczyłby tego typu magicznej obrony?

Ra: Jestem Ra. Ta prośba leży poza Pierwszym Zniekształceniem. Istota poszukująca magicznych zdolności musi to zrobić w określony sposób. Możemy wydawać instrukcje o charakterze ogólnym. To już zrobiliśmy. Instrument rozpoczął proces równoważenia jaźni. To jest długotrwały proces.

Wzięcie istoty, zanim będzie gotowa i zaoferowanie jej berła magicznej mocy, jest naruszeniem w sposób niezrównoważony. Możemy zasugerować z pewną surowością* , że instrument nigdy nie odwołuje się do Ra, jeśli nie jest chroniony przez obecną konfigurację.

69.12 Pytający: Czy można mi z grubsza powiedzieć, ilu wędrowców, którzy przybyli na tę planetę w tym wielkim cyklu, doświadczyło tego przemieszczenia w negatywny czas/przestrzeń? Zastanawiam się tylko, czy było ich wiele.

Ra: Jestem Ra. Możemy odnotować liczbę takich zdarzeń. Było tylko jedno. Nie możemy, ze względu na Prawo Pomieszania, rozmawiać o istocie.

72.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, co mogę zrobić, aby poprawić skuteczność rytuału?

Ra: Jestem Ra. Nie.

72.7 Pytający: Mamy tutaj, jak sądzę, bardzo ważną zasadę w odniesieniu do Prawa Jedności. Powiedziałeś, że postawa jednostki ma ogromne znaczenie dla bytu Oriona, aby mógł być skuteczny. Czy mógłbyś wyjaśnić, jak ten mechanizm działa w odniesieniu do Prawa Jedności i dlaczego postawa istoty ma ogromne znaczenie i dlaczego pozwala to na działanie istoty Oriona?

Ra: Jestem Ra. Prawo Pomieszania lub Wolna Wola, jest absolutnie najważniejsza w działaniu nieskończonego stworzenia. To, co jest zamierzone, ma taką samą intensywność przyciągania do bieguna przeciwnego, jak intensywność intencji lub pragnienia.

Tak więc ci, których pragnienia są płytkie lub przemijające, doświadczają jedynie ulotnych konfiguracji tego, co można by nazwać okolicznościami magicznymi. Istnieje punkt zwrotny, punkt podparcia, który kołysze się, gdy kompleks umysłu/ciała/ducha dostraja swoją wolę do służby. Jeśli ta wola i pragnienie jest służeniem innym, aktywuje się odpowiednia polaryzacja.

W warunkach tej grupy istnieją trzy takie wole działające jako jedna z instrumentem na, powiedzmy, centralnej pozycji wiernościsłużbie. Tak musi być dla równowagi między pracą a kontynuacją kontaktu. Nasz kompleks wibracyjny jest również jednoznaczny w tych działaniach, a nasza wola służenia jest również pewnego stopnia czystości. To stworzyło przyciąganie przeciwnego bieguna, którego doświadczasz.

Możemy zauważyć, że taka konfiguracja wolnej woli, ukierunkowana na służenie innym, ma również potencjał do zaalarmowania ogromnej masy siły światła. Ta pozytywna siła światła działa jednak również z wolnej woli i musi być przywoływana.

Nie mogliśmy o tym mówić i nie będziemy was prowadzić, ponieważ natura tego kontaktu jest taka, że czystość waszej wolnej woli musi być przede wszystkim zachowana. W ten sposób przedzierasz się przez doświadczenia odkrywając te uprzedzenia, które mogą być pomocne.

[Między końcem tej odpowiedzi a początkiem następnego pytania jest 30-sekundowa przerwa.]

72.12 Pytający: Czy mógłbyś wyjaśnić, co rozumiesz przez „wzbudza jakąkolwiek osobowość?”

Ra: Jestem Ra. Możemy zaoferować wskazówki. Wyjaśnienie jest naruszeniem. Możemy tylko prosić, abyś zdał sobie sprawę, że wszyscy są Jednym.

75.30 Pytający: Czy mógłbyś mi podać nazwę muzyczną nut, które mają być intonowane, które są tej jakości?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy.

76.12 Pytający: Ale zakładam, że pojęcia tarota i magiczne pojęcia Drzewa Życia itp. nie były używane przez Ra. Podejrzewam, że być może jakaś forma astrologii była wcześniejszą koncepcją Ra. To tylko przypuszczenie. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Wyrażenie przez Ra metod badania archetypowego umysłu w systemie zniekształceń, który nam się podobał, oznaczałoby wypaczenie twojego własnego osądu tego, co jest właściwe dla systemu zniekształceń tworzących warunki, w których się uczysz/nauczasz. Dlatego musimy powołać się na Prawo Pomieszania.

76.22 Pytający: Miałem jedno, które jest całkowicie, być może, bezwartościowe. Nie musisz tego rozszerzać, ale istnieje kryształowa czaszka w posiadaniu kobiety w pobliżu Toronto, która może mieć pewną wartość w badaniu tej komunikacji z Ra, ponieważ myślę, że prawdopodobnie pochodzi ona od Ra. Czy możesz mi coś o tym powiedzieć?

I wreszcie, czy jest coś, co możemy zrobić, by poprawić kontakt lub by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Chociaż Twoje zapytanie jest takie, które ujawnia interesujący materiał, nie możemy odpowiedzieć ze względu na potencjalną odpowiedź, która może mieć wpływ na Twoje działania.

Przyrządy są starannie rozmieszczone i zachowywano niezbędną staranność. Jesteśmy wdzięczni. Wszystko jest dobrze.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie zatem naprzód, chlubiąc się i radując mocą i pokojem Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

81.9 Pytający: Instrument chciałby wiedzieć, dlaczego ma poczucie zwiększonej energii życiowej?

Ra: Jestem Ra. Tę odpowiedź pozostawiamy instrumentowi.

81.15 Pytający: Domyślam się, że sposobem na lepsze zrozumienie doświadczenia związanego z rozwojem, które jest kluczowe dla naszej pracy, jest porównanie tego, czego doświadczamy teraz, po opuszczeniu zasłony, z tym, co doświadczyliśmy przed tym czasem, zaczynając prawdopodobnie od początku tej oktawy doświadczenia, aby zobaczyć, jak weszliśmy w stan, w którym się teraz znajdujemy. Jeśli to jest do przyjęcia, chciałbym cofnąć się do samego początku tej oktawy doświadczenia, aby zbadać stan umysłu, ciała i ducha, jakie ewoluowały w tej oktawie. Czy to zadowalające, dopuszczalne?

Ra: Jestem Ra. Kierunek pytań należy do Ciebie.

88.9 Pytający: Byłoby naruszeniem Pierwszego Zniekształcenia powiedzieć nam, czy nadal funkcjonuje w pozytywny sposób, czyż nie?

Ra: Jestem Ra. Dostrzegamy, że odpowiedziałeś na własne zapytanie.

89.18 Pytający: Chciałbym zapytać Ra o każdą z tych kart, aby lepiej zrozumieć archetypy. Czy to jest do przyjęcia?

Ra: Jestem Ra. Jak już wspomnieliśmy,* te archetypowe kompleksy pojęć są narzędziem uczenia się/nauczania. Tak więc, gdybyśmy mieli oferować informacje, które nie byłyby odpowiedzią na spostrzeżenia ucznia, naruszalibyśmy wolną wolę uczącego się/nauczyciela, będąc jednocześnie nauczającym/uczącym się i uczącym się/nauczycielem.

96.19 Pytający: Czy Ra mógłby proszę podać mi wszelkie możliwe informacje dotyczące proporcji wymiarów oraz wymiarów i kształtu ancha, jak powinien być wykonany lub narysowany?

Ra: Jestem Ra. Nie.

97.3 Pytający: Rozważałem wygląd jastrzębia i dokonałem tej analizy ptaka na karcie trzeciej:

Ptak jest przesłaniem od wyższego ja, a położenie skrzydeł na karcie trzeciej, jedno skrzydło skierowane w stronę kobiety, wskazuje, że jest to przesłanie dla kobiety działającej jako katalizator dla umysłu. Pozycja dolnego skrzydła wskazuje, że wiadomość ma charakter negatywny lub wskazuje na niestosowność określonej aktywności umysłowej lub planu. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Nie.

97.4 Pytający: Czy powodem tego braku komentarza jest Pierwsze Zniekształcenie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

97.5 Pytający: Przeanalizowałem jastrzębia, którego zobaczyłem zaraz po powrocie z domu w Atlancie jako wiadomość (najprawdopodobniej od mojego wyższego ja) wskazującą, że plan przeprowadzki nie był najlepszy, nie był zbyt właściwy, ponieważ bez jastrzębia wszystko potoczyłoby się zgodnie z planem, bez dodanego katalizatora. Ten pojedynczy katalizator o niezwykłej naturze, logicznie, z mojego punktu widzenia, mógł tylko oznaczać, że istniał komunikat o niestosowności planu z jakiegoś powodu, który nie został jeszcze odkryty. Czy Ra skomentowałby to?

Ra: Jestem Ra. Zbliżamy się jak najbliżej do Prawa Pomieszania sugerując, że nie wszystkie skrzydlate stwory mają archetypowe znaczenie. Moglibyśmy zasugerować, że dostrzeganie współdzielonych, subiektywnie godnych uwagi zjawisk jest powszechne, gdy w innym doświadczeniu inkarnacyjnym bierze się udział w pracy istotnej w służbie zwiększonej polaryzacji.

Te subiektywnie interesujące wpółdzielone zjawiska działają następnie jako środek komunikacji, którego natura nie może być dyskutowana przez osoby spoza wspólnego doświadczenia wcielenia bez ingerencji w wolną wolę każdego podmiotu zaangażowanego w kompleks subiektywnie znaczących wydarzeń.

100.14 Pytający: Czy byłyby inne dwa odpowiednie przedmioty lub symbole do trzymania dla istoty z karty siódmej w swoich rękach, inne niż te pokazane?

Ra: Jestem Ra. Pozostawiamy tę uwagę tobie, o uczniu, i skomentujemy wszelkie uwagi, które możesz poczynić.

103.9 Pytający: Czy jest coś innego, co my lub instrument możemy zrobić, a co działałoby konkretnie na energię życiową, aby ją zwiększyć – instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Zmierzyliśmy się z całkowitym zatrzymaniem wolnej woli.

104.23 Pytający: Jak nazywają się krople?

Ra: Jestem Ra. Mamy trudności. Dlatego powstrzymamy się od odpowiedzi na to pytanie.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2023 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy