Prawo Jedności Centra energetyczne: Ogólne

Ukryj menu

Znaleziono 40 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Centra energetyczne” ma 8 podkategorii.

Ogólne

15.12 Pytający: W jaki sposób dana osoba stara się zachować równowagę? Jaki jest pierwszy krok?

Ra: Jestem Ra. Krok jest tylko jeden; to znaczy zrozumienie centrów energii, które składają się na kompleks umysłu/ciała/ducha. Zrozumienie to można pokrótce podsumować w następujący sposób.

Pierwsze równoważenie dotyczy kompleksu energii wibracyjnej Malkuth, czyli Ziemi, zwanego kompleksem czerwonego promienia. Zrozumienie i akceptacja tej energii ma fundamentalne znaczenie.

Kolejnym kompleksem energetycznym, który może zostać zablokowany, jest kompleks emocjonalny lub osobisty, znany również jako kompleks pomarańczowego promienia. Ta blokada często przejawia się jako osobiste ekscentryczności lub zniekształcenia w odniesieniu do samoświadomego zrozumienia lub akceptacji siebie.

Trzecia blokada najbardziej przypomina to, co nazwaliście ego. Jest to centrum żółtego promienia lub splotu słonecznego. Blokady w tym centrum często objawiają się jako zniekształcenie w kierunku manipulacji władzą i innych zachowań społecznych dotyczących bliskich i pozwiązanych z kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Ci, którzy mają blokady w tych pierwszych trzech ośrodkach energetycznych lub węzłach, będą mieli ciągłe trudności ze zdolnością do dalszego poszukiwania Prawa Jedności.

Centrum serca lub zielonego promienia jest centrum, z którego istoty trzeciej gęstości mogą wyskoczyć, powiedzmy, ku nieskończonej inteligencji. Blokady w tym obszarze mogą objawiać się trudnościami w wyrażaniu tego, co można nazwać uniwersalną miłością lub współczuciem.

Centrum niebieskiego promienia strumieni energii jest centrum, które po raz pierwszy jest wypływające jak i napływające. Osoby zablokowane w tym obszarze mogą mieć trudności w uchwyceniu kompleksów ducha/umysłu własnej istoty, a także trudności z wyrażeniem takiego zrozumienia siebie. Istoty zablokowane w tym obszarze mogą mieć trudności z zaakceptowaniem komunikacji pochodzących od innych kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Następnym centrum jest szyszynka lub centrum promienia indygo. Osoby zablokowane w tym centrum mogą doświadczyć zmniejszenia napływu inteligentnej energii z powodu manifestacji, które przejawiają się jako niegodność. To jest to, o czym mówiłeś. Jak widać, jest to tylko jedno z wielu zniekształceń spowodowanych kilkoma punktami napływu energii do kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Równoważenie promieni indygo jest dość kluczowe dla rodzaju pracy, która obraca się wokół kompleksu ducha (który wpływa następnie na transformację lub transmutację trzeciej gęstości do czwartej gęstości), ponieważ jest to centrum energii otrzymujące najmniej zniekształcone, wypływające strumienie miłości/światła z inteligentnej energii i posiadające potencjał klucza do bramy inteligentnej nieskończoności.

Ostatnie centrum napływu energii jest po prostu całkowitym wyrazem kompleksu wibracyjnego istoty umysłu, ciała i ducha. Tak jest i tak będzie. „Zrównoważony” lub „niezrównoważony” nie ma znaczenia na tym poziomie energii, ponieważ daje ono i przyjmuje swoją własną równowagę. Bez względu na to, jakie to może być zniekształcenie, nie można nim manipulować, tak jak innymi, a zatem nie ma szczególnego znaczenia w postrzeganiu równowagi bytu.

17.39 Pytający: Czy zatem konieczne jest penetrowanie jednej płaszczyzny na raz, gdy przechodzimy od tego, co nazywamy fizycznością trzeciej gęstości, poprzez te plany?

Ra: Jestem Ra. Z naszego doświadczenia wynika, że niektórzy penetrują jednocześnie kilka płaszczyzn. Inni wnikają w nie powoli. Niektórzy z zapałem próbują penetrować wyższe plany, zanim przenikną energie tak zwanych niższych lub bardziej fundamentalnych poziomów. To powoduje brak równowagi energetycznej.

Przekonasz się, że zły stan zdrowia, jak nazywasz to zniekształcenie, często jest wynikiem subtelnego niedopasowania energii, w którym niektóre z wyższych poziomów energii są aktywowane przez świadome próby istoty, podczas gdy istota nie przeniknęła niższych centrów energii, czyli sub-gęstości tej gęstości.

32.13 Pytający: Dziękuję. Czy jest możliwe, aby istota znajdująca się w stanie fizycznym trzeciej gęstości znacznie się różniła w całym paśmie kolorów, czy też istota jest dość dobrze zorientowana na jeden kolor?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Proszę powtórzyć dla jasności.

34.15 Pytający: Właśnie użyłeś terminu trzeci promień w tym stwierdzeniu. Czy to był termin, którego chciałeś użyć?

Ra: Jestem Ra. Mieliśmy na myśli zielony promień. Nasza trudność polega na tym, że postrzegamy czerwone i fioletowe promienie jako stałe; tak więc promienie wewnętrzne to te, które są zmienne i należy je obserwować jako oznaki starszeństwa w próbach uformowania zbioru.

39.10 Pytający: Czuję, że istnieje owocny grunt do badania naszego rozwoju w śledzeniu ewolucji cielesnych ośrodków energetycznych, ponieważ te siedem ośrodków wydaje się być połączone ze wszystkimi siódemkami, o których mówiłem wcześniej i które są kluczowe dla naszego własnego rozwoju.

Czy mógłbyś opisać proces ewolucji tych cielesnych ośrodków energetycznych, zaczynając od najbardziej prymitywnej formy życia, która je posiada?

Ra: Jestem Ra. Ten materiał został już wcześniej w pewnym stopniu omówiony.* Dlatego nie będziemy powtarzać informacji o tym, które promienie zamieszkują w pierwszej i drugiej gęstości i gdzie to jest, ale raczej będziemy próbować poszerzyć tę informację.

Podstawowe punkty krytyczne każdego poziomu rozwoju - to znaczy każdej gęstości wykraczającej poza drugą - można postrzegać jako następujące:

Po pierwsze, podstawowa energia tzw. czerwonego promienia. Promień ten można rozumieć jako podstawowy promień wzmacniający dla każdej gęstości. Nigdy nie powinien być traktowany jako mniej ważny lub mniej produktywny w duchowej ewolucji, ponieważ jest to promień podstawy.

Następnym podstawowym promieniem jest żółty. To jest promień wielkiego postępu. W tym promieniu umysł/ciało wzmacnia się do pełnej równowagi. Silna czerwono/pomarańczowo/żółta triada wrzuca istotę do centrum promienia zieleni. To znowu promień podstawowy, ale nie promień pierwotny.

To jest źródło pracy duchowej. Po aktywacji zielonego promienia stwierdzamy, że trzeci promień pierwotny może rozpocząć wzmacnianie. Jest to pierwszy prawdziwy duchowy promień, ponieważ wszystkie transfery mają zintegrowaną naturę umysłu/ciała/ducha. Niebieski promień osadza naukę/nauczanie ducha w każdej gęstości w kompleksie umysłu/ciała, ożywiając całość, komunikując reszcie tę całość bytu.

Promień indygo, choć cenny, jest promieniem, nad którym pracuje tylko adept, jak byście to nazwali. Jest to brama do inteligentnej nieskończoności, która sprowadza inteligentną energię. To jest centrum energetyczne, nad którym pracowano w naukach uważanych za wewnętrzne, ukryte i okultystyczne, ponieważ ten promień jest tym, który jest nieskończony w swoich możliwościach. Jak wiesz, ci, którzy leczą, nauczają i pracują dla Stwórcy w jakikolwiek sposób, który może być postrzegany jako zarówno promienny, jak i zrównoważony, są czynnościami, które są promieniem indygo.

Jak wiesz, fioletowy promień jest stały i nie bierze udziału w dyskusji na temat funkcji aktywacji promienia, ponieważ jest znakiem, rejestrem, tożsamością, prawdziwą wibracją istoty.

39.12 Pytający: Czy dotyczy to również wszystkich innych promieni?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy krótko. Możesz zapytać dalej w kolejnej pracy.

Negatywny wzorzec promieni to czerwony/pomarańczowy/żółty, poruszający się bezpośrednio do niebieskiego,* używany tylko w celu kontaktu z inteligentną nieskończonością.

W istotach zorientowanych pozytywnie konfiguracja jest gładka krystalicznie klarowna i z cechami siódmego promienia.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

40.4 Pytający: A zatem cielesne centra energetyczne jednostki byłyby, zakładając, że jednostka ewoluuje w linii prostej od pierwszej do ósmej gęstości... czy każde z tych ośrodków energetycznych, centrów lub czakr byłoby aktywowane do końca, gdyby wszystko działało tak, jak powinno? Czy każdy byłby aktywowany do końca i w największej intensywności pod koniec doświadczenia w każdej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Mówiąc hipotetycznie, jest to poprawne. Jednakże w pełni aktywowana istota to rzadkość. Duży nacisk kładzie się na harmonię i równowagę jednostek. Koniecznym jest dla przechodzenia przez gęstości, aby główne centra energii funkcjonowały w taki sposób, aby komunikować się z inteligentną nieskończonością oraz doceniać i wygrzewać się w tym świetle w całej jego czystości.

Jednakże, niewielu opanuje pełnię aktywacji każdego centrum energetycznego, ponieważ każde centrum ma zmienną prędkość obrotu lub aktywności. Ważną obserwacją, jaką należy poczynić, podczas gdy wszystkie niezbędne centra zostaną aktywowane w minimalnym niezbędnym stopniu, to jest harmonia i równowaga między tymi centrami energii.

41.19 Pytający: Dziękuję. Na wczorajszej lub przedwczorajszej sesji wspomniałeś o zmiennej prędkości rotacji lub aktywności ośrodków energetycznych. Co miałeś na myśli przez tą prędkość obrotu?

Ra: Jestem Ra. Każde centrum energetyczne ma szeroki zakres prędkości obrotowych lub jak możesz to zobaczyć wyraźniej w odniesieniu do koloru, blasku. Im silniej wola istoty koncentruje się na każdym centrum energii i poprawia je lub oczyszcza, tym jaśniejsze lub obrotowo aktywne będzie każde centrum energii. W przypadku samoświadomej istoty nie jest konieczne, aby centra energetyczne były aktywowane w kolejności. W ten sposób istoty mogą mieć niezwykle błyszczące centra energetyczne, będąc jednocześnie dość niezrównoważonymi w aspekcie fioletowego promienia z powodu braku uwagi poświęconej całemu doświadczeniu istoty.

Klucz do równowagi można wtedy upatrywać w niezbadanej, spontanicznej i uczciwej odpowiedzi istot na doświadczenia, w ten sposób maksymalnie wykorzystując doświadczenie, a następnie stosując ćwiczenia równoważące i osiągając właściwą postawę dla najbardziej oczyszczonego spektrum manifestacji centrum energii w fioletowym promieniu.

To dlatego blask lub prędkość obrotowa centrów energetycznych nie jest uważana za ważniejszą od zrównoważonego aspektu lub manifestacji fioletowego promienia istoty, jeśli chodzi o zdolność do zbioru; bo te istoty, które są niezrównoważone, zwłaszcza jeśli chodzi o promienie pierwotne, nie będą w stanie wytrzymać wpływu miłości i światła inteligentnej nieskończoności w stopniu niezbędnym do zbiorów.

41.25 Pytający: Dlaczego czerwone, żółte i niebieskie centra energii są nazywane centrami podstawowymi? Myślę, że to rozumiem z poprzedniego materiału, ale czy istnieją jakieś ślady tych podstawowych kolorów prowadzące z powrotem do inteligentnej nieskończoności, które są głębsze niż to, co nam dałeś?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, co może się wydawać głębokie istocie. Promienie czerwone, żółte i niebieskie są pierwotne, ponieważ oznaczają aktywność o charakterze pierwotnym.

Podstawą jest czerwony promień; pomarańczowy promień jest ruchem w kierunku żółtego promienia, który jest promieniem samoświadomości i interakcji. Zielony promień to ruch poprzez różne doświadczenia wymiany energii związane ze współczuciem i przebaczającą miłością do pierwotnego niebieskiego promienia, który jest pierwszym promieniem promieniowania siebie, niezależnie od jakichkolwiek działań innych.

Istota zielonego promienia jest nieskuteczna w obliczu blokady ze strony innych ja. Istota niebieskiego promienia jest współ-Stwórcą. Może to być po prostu powtórzeniem wcześniejszej działalności, ale jeśli weźmiesz pod uwagę funkcję Logosu jako reprezentanta Nieskończonego Stwórcy w urzeczywistnianiu poznania Stwórcy przez Stwórcę, być może zobaczysz kroki, za pomocą których można to osiągnąć.

Czy możemy prosić o ostatnie pełne pytanie, zanim zakończymy pracę?

47.8 Pytający: W naszej ezoterycznej literaturze wymieniono wiele ciał. Mam tutaj listę: ciało fizyczne, eteryczne, emocjonalne, astralne i mentalne. Czy możesz mi powiedzieć, czy ten wykaz jest prawidłową liczbą i czy możesz mi powiedzieć o zastosowaniach, celach i skutkach itp. każdego z tych lub jakichkolwiek innych ciał, które mogą znajdować się w naszym kompleksie umysłu/ciała/duszy?

Ra: Jestem Ra. Pełna odpowiedź na Twoje pytanie byłaby pracą na wiele sesji takich jak ta, ponieważ wzajemne powiązania różnych ciał, oraz efekty działania każdego z nich w różnych sytuacjach, to ogromna nauka. Jednakże zaczniemy od zwrócenia waszych umysłów z powrotem do spektrum prawdziwych kolorów i wykorzystania tego zrozumienia do uchwycenia różnych gęstości waszej oktawy.

Mamy liczbę siedem powtórzoną od makrokosmosu do mikrokosmosu w strukturze i doświadczeniu. Dlatego należałoby się tylko spodziewać, że będzie siedem podstawowych ciał, a chcąc być jak najbardziej przejrzystmi, możemy określić je jako ciało promienia czerwonego itp. Zdajemy sobie jednak sprawę, że chcesz połączyć te ciała z kolorami promieni. Będzie to mylące, ponieważ różni nauczyciele oferowali swoje rozumienie nauczania/uczenia się na różne sposoby. W ten sposób jeden może nazwać ciało subtelne jedną rzeczą, a inny znaleźć na to inną nazwę.

Ciało czerwonego promienia to wasze ciało chemiczne. Jednakże nie jest to ciało, które nosicie jako odzież fizyczną. Jest to nieskonstruowany materiał ciała, podstawowe ciało bez formy. Zrozumienie tego podstawowego, nieukształtowanego ciała materialnego jest ważne, ponieważ istnieją uzdrowienia, które można przeprowadzić przez proste zrozumienie elementów obecnych w fizycznym pojeździe.

Ciało pomarańczowego promienia jest kompleksem ciała fizycznego. Ten kompleks ciała wciąż nie jest ciałem, które zamieszkujecie, ale raczej ciałem uformowanym bez samoświadomości, ciałem w łonie matki, zanim wejdzie kompleks ducha/umysłu. To ciało może żyć bez zamieszkiwania przez kompleksy umysłu i ducha. Jednak rzadko to robi.

Ciało żółtego promienia jest waszym fizycznym pojazdem, o którym wiecie w obecnym czasie i w którym doświadczacie katalizatora. To ciało ma cechy umysłu/ciała/ducha i jest równe fizycznej iluzji, jak to nazwaliście.

Ciało zielonego promienia jest tym ciałem, które może być widoczne podczas seansu, kiedy to, co nazywacie ektoplazmą, jest sprowadzane. Jest to lżejsze ciało gęsto wypełnione życiem. Możecie to nazwać ciałem astralnym zgodnie z niektórymi innymi naukami. Inni nazwali to samo ciało ciałem eterycznym. Jednak nie jest to poprawne w tym sensie, że ciało eteryczne jest ciałem bramy, w którym inteligentna energia jest w stanie kształtować kompleks umysłu/ciała/ducha.

Ciało świetliste lub ciało niebieskiego promienia można nazwać ciałem dewachanicznym* . Istnieje wiele innych nazw dla tego ciała, zwłaszcza w waszych tak zwanych indyjskich Sutrach lub pismach, ponieważ są ci pośród tych ludów, którzy zbadali te regiony i rozumieją różne typy dewachanicznych ciał. W każdej gęstości istnieje wiele, wiele typów ciał, podobnych do waszych.

Ciało promienia indygo, które postanowiliśmy nazwać ciałem eterycznym, jest, jak już powiedzieliśmy, ciałem bramy. W tym ciele forma jest substancją i możecie postrzegać to ciało jako światło, które może kształtować się tak, jak tego pragnie.

Ciało fioletowego promienia może być prawdopodobnie rozumiane jako coś, co moglibyście nazwać ciałem Buddy, czyli ciałem, które jest kompletne.

Każde z tych ciał ma wpływ na wasz kompleks umysłu/ciała/ducha w waszym życiu. Jak już powiedzieliśmy, wzajemne relacje są liczne i złożone.

Być może jedna sugestia, na którą można zwrócić uwagę, to to: ciało promienia indygo może być używane przez uzdrowiciela, gdy uzdrowiciel będzie w stanie umieścić swoją świadomość w tym stanie eterycznym. Ciało fioletowego promienia, lub Buddy, ma taką samą skuteczność jak uzdrowiciel, ponieważ w nim tkwi poczucie całości, które jest niezwykle bliskie jedności ze wszystkim, co istnieje. Ciała te są częścią każdej istoty, a właściwe ich użycie i zrozumienie ich jest, chociaż daleko zaawansowane z punktu widzenia zbiorów trzeciej gęstości, niemniej jednak przydatne dla adepta.

49.5 Pytający: Czy omówisz ogólnie pozytywne i negatywne polaryzacje magnetyczne oraz ich zastosowanie, powiedzmy, do osób i planet itp.? Myślę, że istnieje tu korelacja, ale nie jestem pewien.

Ra: Jestem Ra. Prawdą jest, że istnieje korelacja między polem energetycznym istoty waszej natury a ciałami planetarnymi, ponieważ cały materiał jest zbudowany za pomocą dynamicznego napięcia pola magnetycznego. Linie siły w obu przypadkach mogą być postrzegane jako bardzo podobne do przeplatających się spiral w zaplecionych włosach. W ten sposób pozytyw i negatyw wiją i przeplatają się, tworząc geometryczne relacje w polach energetycznych obu osób, jak nazwalibyście kompleks umysłu/ciała/ducha oraz planet.

Biegunem ujemnym jest biegun południowy lub dolny. Biegun północny, czyli górny, jest dodatni. Krzyżowanie się tych spiralnych energii tworzy pierwotne, drugorzędne i trzeciorzędne centra energii. Jesteś zaznajomiony z podstawowymi centrami energetycznymi kompleksu ciała fizycznego, mentalnego i duchowego. Punkty drugorzędne krzyżowania się pozytywnych i negatywnych orientacji centrów krążą wokół kilku waszych centrów. Centrum żółtego promienia może być postrzegane jako posiadające drugorzędne centra energetyczne w łokciu, w kolanie i w ciałach subtelnych w niewielkim odstępie od fizycznego pojazdu, w punktach wyznaczających diamenty wokół pępka istoty, otaczających ciało.

Można zbadać każde z centrów energetycznych pod kątem takich drugorzędnych centrów. Niektórzy z waszych ludzi pracują z tymi centrami energii i nazywacie to akupunkturą. Należy jednak zauważyć, że najczęściej dochodzi do anomalii w rozmieszczeniu centrów energetycznych, co stawia pod znakiem zapytania naukową precyzję tej praktyki. Jak większość naukowych prób w precyzji, nie uwzględnia ona unikalnych cech każdego tworu.

Najważniejszą koncepcją, którą należy pojąć w odniesieniu do pola energii, jest to, że dolny, czyli ujemny biegun, przyciągnie uniwersalną energię z kosmosu do siebie. Stamtąd przejdzie w górę, aby napotkać i wejść w reakcję z pozytywną spiralną energią poruszającą się w dół od wewnątrz. Miarą poziomu aktywności promienia istoty jest miejsce, w którym zewnętrzna energia bieguna południowego spotkała się z wewnętrzną spiralną energią pozytywną.

Gdy istota staje się bardziej spolaryzowana, to miejsce przesuwa się w górę. To zjawisko zostało nazwane przez waszych ludzi kundalini. Jednakże lepiej można o nim myśleć jako o miejscu spotkania kosmicznego i wewnętrznego, powiedzmy, wibracyjnego zrozumienia. Próba podniesienia miejsca tego spotkania bez uświadamiania sobie metafizycznych zasad magnetyzmu, od których to zależy, jest zaproszeniem do wielkiego braku równowagi

50.2 Pytający: Na ostatniej sesji stwierdziłeś, że istota przyciąga doświadczenia poprzez biegun południowy. Czy mógłbyś to rozwinąć i podać nam definicję tego, co masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Aby uchwycić sens powyższej informacji, trzeba wziąć pod uwagę właściwą perspektywę. Biegun południowy lub ujemny to taki, który przyciąga. Przyciąga do siebie namagnesowane rzeczy. Tak więc w przypadku kompleksu umysłu/ciała/ducha napływ doświadczenia jest napływem bieguna południowego. Możesz to uznać za uproszczone stwierdzenie.

Jedyną specyficzną częścią tej poprawności jest to, że czerwony promień, czyli podstawowe centrum energii, będące najniższym lub rdzennym centrum energii fizycznego pojazdu, będzie miało pierwszą okazję zareagować na każde doświadczenie. Tylko w ten sposób możesz zobaczyć fizyczne miejsce bieguna południowego identyfikowane z centrum energii korzenia. W każdym aspekcie umysłu i ciała korzeń, czyli podstawa, otrzyma możliwość funkcjonowania jako pierwszy.

Co to za szansa, jeśli nie przetrwanie? To jest podstawowa możliwość reakcji i może być uznana za charakterystyczną dla podstawowych funkcji zarówno umysłu, jak i ciała. Ten instynkt jest najsilniejszy, a gdy zostanie zrównoważony, wiele pozostaje otwarte dla poszukiwacza. Biegun południowy przestaje wtedy blokować dane empiryczne, a wyższe ośrodki energetyczne umysłu i ciała zyskują możliwość wykorzystania przyciągniętego do niego doświadczenia.

50.3 Pytający: Dlaczego mówisz, że doświadczenie jest przyciągane do istoty?

Ra: Jestem Ra. Mówimy to, ponieważ rozumiemy, że taka jest natura zjawiska katalizatora empirycznego i jego wejścia w świadomość kompleksu umysłu/ciała/ducha.

50.12 Pytający: Każdy z nas podczas medytacji odczuwa energię na głowie w różnych miejscach. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i co oznacza, i co oznaczają różne miejsca, które odczuwamy?

Ra: Jestem Ra. Zapomnienie o piramidzie będzie pomocne w badaniu tych doświadczeń. Napłwające strumienie energii są odczuwane przez centra energetyczne, które potrzebują i są przygotowywane do aktywacji. Zatem ci, którzy odczuwają stymulację na poziomie promienia fioletowego, właśnie to otrzymują. Ci, którzy czują to na czole między brwiami, doświadczają promienia indygo i tak dalej. Osoby doświadczające mrowienia i obrazów wizualnych mają pewną blokadę w aktywowanym centrum energii, a zatem ciało elektryczne rozprowadza tę energię, a jej efekt jest rozproszony.

Ci, którzy nie proszą szczerze o tę energię, mogą ją jeszcze poczuć, jeśli istoty nie są dobrze wyszkolone w obronie psychicznej. Ci, którzy nie chcą doświadczać tych wrażeń, aktywacji i zmian, nawet na poziomie podświadomości, nie doświadczą niczego ze względu na swoje umiejętności obrony i pancerza przed zmianami.

50.13 Pytający: W tej chwili dostaję dwa uczucia jednocześnie. Czy to normalne, aby dostawać dwa na raz?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej normalne dla adepta jest to co następuje: stymulacja indygo, aktywacja tej wielkiej bramy do uzdrawiania, pracy magicznej, modlitewnej uwagi i blasku istnienia; oraz pobudzenie fioletowego promienia, który jest duchowym dawaniem i braniem od i do Stwórcy, od Stwórcy do Stwórcy.

To jest pożądana konfiguracja.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

51.5 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wygłosić stwierdzenie. Jestem przekonany, że w pewnym sensie odbiegam od tematu. Jest to dla mnie bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, o czym mówię. Ale wydaje mi się - i możesz mi powiedzieć, gdzie się mylę w tym stwierdzeniu - że mamy siedem ciał, z których każde odpowiada jednemu z siedmiu kolorów widma. A ta energia, która tworzy te siedem ciał, jest uniwersalnym typem energii, która napływa do naszego środowiska planetarnego i przechodzi przez siedem centrów energii, które nazwaliśmy czakrami, aby rozwijać i doskonalić te ciała.

I to jest… Każde z tych ciał jest w jakiś sposób związane z mentalną konfiguracją, którą posiadamy, z doskonałością każdego z tych ciał oraz możnaby powiedzieć, że całkowite przeistoczenie tej energii jest funkcją tej mentalnej konfiguracji. Poprzez tę mentalną konfigurację możemy do pewnego stopnia zablokować napływy energii, które tworzą każde z tych siedmiu ciał. Czy mógłbyś skomentować, gdzie się mylę i poprawić mnie w tym, co powiedziałem?

Ra: Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest zasadniczo poprawne. Używanie terminu „konfiguracja umysłowa” jest nadmiernym uproszczeniem sposobów blokowania napływów, które występują w waszej gęstości. Kompleks umysłu ma związek z kompleksami ducha i ciała, który nie jest stały. Tak więc blokady mogą wystąpić między duchem a umysłem lub ciałem i umysłem na wielu różnych poziomach. Powtarzamy, że każde centrum energetyczne ma, powiedzmy dla wygody, siedem sub-kolorów. Zatem duchowe/mentalne blokady połączone z umysłowymi/cielesnymi blokadami mogą wpływać na każde z ośrodków energetycznych na kilka różnych sposobów. W ten sposób możesz zobaczyć subtelną naturę równoważenia i procesu ewolucji.

51.7 Pytający: Mówiłeś wcześniej o prędkościach obrotowych centrów energetycznych. Czy mam rację zakładając, że jest to funkcja blokady centrum energii, a im mniej jest ono zablokowane, tym wyższa prędkość obrotowa, co wskazuje na większą napływającą energię?

Ra: Jestem Ra. Częściowo masz rację. W pierwszych trzech centrach energetycznych pełne odblokowanie tej energii stworzy prędkości obrotowe. Jednak gdy istota rozwija wyższe centra energii, centra te zaczną wyrażać swoją naturę poprzez tworzenie struktur kryształowych. Jest to wyższa lub bardziej zrównoważona forma aktywacji centrów energii, ponieważ przestrzenno/czasowa natura tej energii jest transmutowana do czasowo/przestrzennej natury regularyzacji i równoważenia.

51.8 Pytający: Co masz na myśli mówiąc o kryształowych strukturach?

Ra: Jestem Ra. Można zauważyć, że każde z centrów energetycznych kompleksu fizycznego ma charakterystyczną strukturę krystaliczną w bardziej rozwiniętej istocie. Każdy będzie nieco inny, tak jak w waszym świecie nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Niemniej jednak, każdy jest regularny.

Czerwone centrum energii często ma kształt szprychowego koła.

Pomarańczowe centrum energii w kształcie kwiatu zawierającego trzy płatki.

Żółte centrum także ma zaokrąglony kształt, wiele fasetek, jak gwiazda.

Centrum zielonej energii czasami nazywane jest kształtem lotosu, a liczba punktów struktury krystalicznej zależy od siły tego centrum.

Centrum niebieskiej energii, które może mieć około stu faset i być zdolne do olśniewającego blasku.

Centrum indygo jest spokojniejszym centrum, które w wielu przypadkach ma podstawowy trójkątny lub trójpłatkowy kształt, chociaż niektórzy adepci, którzy zbalansowali niższe energie, mogą tworzyć bardziej fasetowe formy.

Centrum energii fioletowej jest najmniej zmienne i czasami jest opisywane w waszej filozofii jako tysiąc płatków, ponieważ jest sumą całości zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha.

54.5 Pytający: Zakładam zatem, że różne częstotliwości są rozdzielone, jak powiedzieliśmy, na siedem kolorów; że każdy z tych kolorów może być podstawową częstotliwością dla sub-Logosu naszego Logosu Słońca; i że sub-Logos lub, powiedzmy, jednostka może aktywować którąkolwiek z tych podstawowych częstotliwości lub kolorów i używać ciała, które jest generowane z aktywacji tej częstotliwości lub koloru. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jeżeli poprawnie zrozumieliśmy twoje zapytanie to nie jest to poprawne, ponieważ sub-sub-Logos nie znajduje się w wymiarach, ale tylko we współ-Stwórcach lub kompleksach umysłu/ciała/ducha.

54.6 Pytający: Miałem na myśli to, że kompleks umysłu/ciała/ducha może wtedy mieć aktywowane ciało, które jest jednym z tych siedmiu promieni. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne w tym samym sensie, w jakim słuszne jest stwierdzenie, że każdy może grać na złożonym instrumencie, który rozwija eufoniczny kompleks wibracji harmonicznych, takim jak wasz fortepian i potrafi grać na nim tak dobrze, że może oferować koncerty publiczności, jak byś to powiedział.

Innymi słowy, chociaż prawdą jest, że pojazd w każdym prawdziwym kolorze jest dostępny, potencjalnie potrzebne są umiejętności i dyscyplina, aby wykorzystać możliwości bardziej zaawansowanych lub lżejszych pojazdów.

54.9 Pytający: Czy wszystkie kompleksy umysłu/ciała/ducha w całym stworzeniu mają siedem centrów energii, w momencie gdy osiągną pełny rozwój lub rozwijają się do tego stopnia, że mogą mieć siedem centrów energii?

Ra: Jestem Ra. Te centra energetyczne mają potencjał w makrokosmosie od początku stworzenia przez Logos. Wychodząc z ponadczasowości wszystko jest przygotowane. Tak jest z nieskończonym stworzeniem.

54.11 Pytający: Wygłoszę kolejne stwierdzenie. Kompleks umysłu/ciała/ducha może wybrać, z powodu Pierwszego Zniekształcenia, konfigurację umysłową, która jest dostatecznie przemieszczona z konfiguracji inteligentnej energii o określonej częstotliwości lub kolorze energii napływającej, aby zablokować część przesyłania energii o określonej częstotliwości lub kolorze. Czy to stwierdzenie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

54.12 Pytający: To pytanie może nie być dobre, ale zadam je. Czy możesz mi podać maksymalny procent tej energii, jaki można zablokować w dowolnym kolorze, czy ma to jakiś sens?

Ra: Jestem Ra. We wzorcu napływającej energii istoty może istnieć całkowita blokada jakiejkolwiek energii, koloru lub kombinacji energii lub kolorów.

54.13 Pytający: OK. Zakładam zatem, że pierwsze zniekształcenie jest, że tak powiem, motywatorem lub tym, co pozwala na tę blokadę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie chcemy spierać się, ale wolimy unikać używania terminów, takich jak czasownik, pozwalać. Wolna wola nie pozwala, ani też predeterminacja nie zabrania, na zniekształcenia empiryczne. Raczej Prawo Pomieszania oferuje swobodny dostęp do energii każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Czasownik pozwalać byłby uważany za pejoratywny, ponieważ sugeruje polaryzację między dobrem a złem lub dozwolonym i niedozwolonym.

To może wydawać się drobiazgowe. Jednakże, według naszego najlepszego sposobu myślenia ma to jakąś wagę.

54.26 Pytający: Czy możesz opisać energię, która wchodzi do któregokolwiek z tych ośrodków energii? Czy możesz opisać jej ścieżkę od jej powstania, jej formę i wywierany efekt? Nie wiem, czy to możliwe, ale czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo możliwe.

54.27 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Źródłem wszelkiej energii jest działanie Wolnej Woli na Miłość. Naturą wszelkiej energii jest Światło. Sposób jego wejścia do kompleksu umysłu/ciała/ducha jest podwójny.

Po pierwsze, istnieje wewnętrzne światło, które jest Gwiazdą Polarną jaźni, gwiazdą przewodnią. To jest przyrodzone prawo i prawdziwa natura wszystkich istot. Ta energia mieszka wewnątrz.

Drugim punktem wniknięcia jest, powiedzmy, biegunowe przeciwieństwo Gwiazdy Północnej i można go zobaczyć, jeśli zechcesz użyć ciała fizycznego jako analogu pola magnetycznego, jako wchodzącego przez stopy z ziemi i przez dolny punkt kręgosłupa.

Ten punkt wnikania uniwersalnej energii świetlnej jest niezróżnicowany, dopóki nie rozpocznie procesu filtrowania przez centra energii. Wymagania każdego ośrodka i skuteczność, z jaką jednostka nauczyła się sięgać do wewnętrznego światła, określają naturę wykorzystania tych napływów przez istotę.

54.28 Pytający: Czy empiryczny katalizator podąża tą samą drogą? To może być głupie pytanie.

Ra: Jestem Ra. Nie jest to bezcelowe pytanie, ponieważ katalizator i wymagania lub zniekształcenia centrów energetycznych to dwie koncepcje połączone tak ściśle, jak dwa pasma liny.

54.29 Pytający: A zatem, wspomniałeś na wcześniejszej sesji, że katalizator doświadczenia jest początkowo doświadczany przez biegun południowy i oceniany pod względem przetrwania itd. Dlatego zadałem to pytanie i… Czy możesz rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Zajęliśmy się procesem filtrowania, dzięki któremu napływające energie są wyciągane w górę zgodnie ze zniekształceniami każdego centrum energii i siłą woli lub pragnienia emanującą ze świadomości wewnętrznego światła. Jeśli możemy być bardziej konkretni, prosimy o szczegółowe zapytanie.*

54.30 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które może być nieco zniekształcone, i pozwolę ci je poprawić. Wchodząc przez stopy i podstawę kręgosłupa, mamy całkowitą energię, którą kompleks umysłu/ciała/ducha otrzyma na drodze tego, co nazywamy światłem. Każde napotkane centrum energetyczne filtruje i zużywa część tej energii, od czerwieni do fioletu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to w dużej mierze poprawne. Wyjątki są następujące: wnikanie energii kończy się na indygo. Fioletowy promień jest termometrem lub wskaźnikiem całości.

54.31 Pytający: Ponieważ energia ta jest pochłaniana przez centra energii, w pewnym momencie nie tylko jest absorbowana przez istotę, ale promieniuje przez centrum energii na zewnątrz. Myślę, że zaczyna się to od niebieskiego centrum i... a także występuje z indygo i fioletem? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, stwierdzilibyśmy, że nie skończyliśmy odpowiadać na poprzednie pytanie, a zatem możemy odpowiedzieć na oba pytania po części, stwierdzając, że w całkowicie aktywowanej istocie używana jest tylko niewielka część światła potrzebnego do dostrojenia centrum energii, a pozostała może swobodnie być kierowana i przyciągana w górę.

Aby pełniej odpowiedzieć na twoje drugie pytanie, możemy powiedzieć, że to prawda, że promieniowanie bez konieczności odpowiedzi zaczyna się od niebieskiego promienia; chociaż zielony promień, będący wielkim promieniem przejściowym, musi być uważnie rozważony, ponieważ dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w dużym stopniu, będą blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo.

Ponownie, emanacja fioletu jest w tym kontekście zasobem, z którego poprzez indygo można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Jego promieniowanie nie będzie fioletowym promieniem, ale raczej zielonym, niebieskim lub indygo, w zależności od natury rodzaju inteligencji, którą nieskończoność przekształciła w dostrzegalną energię.

Typ promieniowania zielonego w tym przypadku to uzdrawianie, niebieski promień to komunikacja i inspiracja, indygo to energia adepta, która ma swoje miejsce w wierze.

55.8 Pytający: Dziękuję. Powiedziałeś wcześniej, że „dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w znacznym stopniu to wystąpią blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo”. Czy mógłbyś to dokładniej wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. W obecnej przestrzeni/czasie nie omówiliśmy odpowiedniego materiału pośredniego. Zadaj pytanie ponownie w bardziej odpowiednim węźle przestrzeni/czasu.

57.33 Pytający: Dziękuję. Chcę dalej zadawać pytania na temat piramidy, ale chcę zadać pytanie, które [imię] ma tutaj. Wrzucę je tutaj teraz. Czy mógłbyś rozszerzyć koncepcję przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni i jak przez to przejść, koncepcję tych rzeczy? I na jakim poziomie gęstości te koncepcje nie wpływają już na jednostkę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma jeszcze trochę energii życiowej. Martwimy się jednak narastającymi zniekształceniami kompleksu ciała w kierunku bólu.

Pojęcia przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni to te pojęcia, które opisują, tak matematycznie, jak to tylko możliwe, relacje waszej iluzji: to, co jest widoczne, do tego, co niewidoczne. Te opisowe terminy są niezdarne. Jednak wystarczą dla tej pracy.

W doświadczeniach mistycznego poszukiwania jedności nigdy nie trzeba ich rozważać, ponieważ są one tylko częścią iluzorycznego systemu. Poszukiwacz szuka Jednego. Tego Jednego ma szukać, jak powiedzieliśmy, zrównoważone i akceptujące siebie ja, świadome zarówno jego pozornych zniekształceń, jak i całkowitej doskonałości.

Spoczywając w tej zrównoważonej świadomości, istota następnie otwiera jaźń na wszechświat, którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może wtedy zostać przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a gdziekolwiek wewnętrzne poszukiwanie spotyka przyciągniętą kosmiczną pranę, ma miejsce urzeczywistnienie Jednego.

Celem oczyszczenia każdego centrum energii jest umożliwienie temu miejscu spotkania zaistnienia w wibracji promienia indygo, a tym samym nawiązanie kontaktu z inteligentną nieskończonością i rozpuszczenie wszelkich iluzji. Służenie innym jest automatyczne przy uwolnionej energii generowanej przez ten stan świadomości.

Rozróżnienia przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, tak jak je rozumiecie, obowiązują tylko w trzeciej gęstości. Jednak czwarta, piąta i do pewnego stopnia szósta działają w ramach pewnego systemu spolaryzowanej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni.

Obliczenia niezbędne do przejścia z jednego systemu do drugiego poprzez wymiary są nieco trudne. Dlatego mamy duże trudności z podzieleniem się z wami koncepcjami liczbowymi i korzystamy z okazji, aby powtórzyć naszą prośbę, abyście monitorowali nasze liczby i pytali o wszelkie, które wydają się wątpliwe.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, zanim opuścimy ten instrument?

58.20 Pytający: Dlaczego te osoby są w stanie to zrobić? Wydaje się, że nie mają szkolenia; po prostu są w stanie to zrobić.

Ra: Jestem Ra. Pamiętają dyscypliny niezbędne do tej czynności, która jest użyteczna zaledwie dla innych węzłów doświadczeń wibracyjnych prawdziwych kolorów.

58.21 Pytający: W takim razie mówisz, że nie byłoby to przydatne w naszej obecnej gęstości. Czy będzie to przydatne w czwartej gęstości na tej planecie w bardzo nieodległej przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Celem takiego skupiania energii jest budowanie, a nie niszczenie, i staje się to całkiem użyteczne jako, powiedzmy, alternatywa do metod budowania w trzeciej gęstości.

58.22 Pytający: Czy jest to również używane do leczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie.

60.28 Pytający: Dziękuję. Czy czakry lub centra energetyczne ciała są powiązane lub działają jak lej energii piramidy?

Ra: Jestem Ra. Nie.

60.31 Pytający: Instrument chciał wiedzieć, czy podczas używania wahadła do odkrywania centrów energii, ruch w przód i w tył oznacza cokolwiek innego niż ruch kołowy?

Ra: Jestem Ra. To powinno być ostatnie pytanie, chociaż ta istota wciąż dostarcza nam energii. Doświadcza zniekształcenia w kierunku bólu.

Rotacje omówiono* , powiemy tylko, że słaby ruch w przód i w tył wskazuje na częściową blokadę, chociaż nie na całkowitą blokadę. Silny ruch w przód i w tył wskazuje na odwrócenie blokady, która jest nadmierną stymulacją czakry lub centrum energii, która występuje w celu zrównoważenia pewnych trudności w aktywności kompleksu ciała lub umysłu. Ten stan nie jest pomocny dla istoty, ponieważ jest niezrównoważony.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

66.20 Pytający: Mam pytanie pisemne, a właściwie dwa. Pierwsze, czy mógłbyś wymienić biegunowości w ciele, które są związane z równoważeniem centrów energetycznych poszczególnych ciał niezamanifestowanej istoty?

Ra: Jestem Ra. To pytanie jest bardzo przemyślane, co doceniamy. Możliwe, że samo pytanie może posłużyć jako pomoc w rozważaniach na ten konkretny temat. Każda niezamanifestowana jaźń jest wyjątkowa. Podstawowe polaryzacje mają związek ze zrównoważonymi poziomami wibracji i relacjami między pierwszymi trzema centrami energii i w mniejszym stopniu, każdym z pozostałych ośrodków energii.

Czy możemy odpowiedzieć bardziej szczegółowo?

73.9 Pytający: Wcześniej stwierdziłeś* – myślę, że mam rację mówiąc to – że tam, gdzie spotykają się te dwa kierunki, dostajesz miarę, powiedzmy, rozwoju konkretnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

75.23 Pytający: Przepraszam za zamieszanie. Czasami, jak sam mówisz, kompleksy wibracyjne dźwięku nie są zbyt adekwatne i przepraszam.

Na poprzedniej sesji stwierdziłeś, że prawdziwy adept żyje coraz bardziej tym jak jest. Czy wyjaśnisz i rozwiniesz to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Każda istota jest Stwórcą. Istota, w miarę jak staje się coraz bardziej świadoma swojej jaźni, stopniowo dochodzi do punktu zwrotnego, w którym postanawia szukać albo w służbie innym, albo w służbie sobie. Poszukiwacz staje się adeptem, gdy zrównoważy, z minimalną adekwatnością, centra energetyczne czerwone, pomarańczowe, żółte i niebieskie, z dodatkiem zieleni dla pozytywów, przechodząc w ten sposób do pracy w kolorze indygo.

Adept zaczyna wtedy wykonywać mniej pracy wstępnej lub zewnętrznej, związanej z funkcją, a zaczyna wykonywać pracę wewnętrzną, która ma związek z byciem. W miarę jak adept staje się coraz bardziej świadomie skrystalizowaną istotą, stopniowo ukazuje coraz więcej tego, czym był od zawsze: to jest Jedynym Nieskończonym Stwórcą.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy