Prawo Jedności Centra energetyczne

Ukryj menu

Znaleziono 63 wyników.

⇐ Category list

Kategoria “Centra energetyczne” ma 8 podkategorii.

Ogólne

15.12 Pytający: W jaki sposób dana osoba stara się zachować równowagę? Jaki jest pierwszy krok?

Ra: Jestem Ra. Krok jest tylko jeden; to znaczy zrozumienie centrów energii, które składają się na kompleks umysłu/ciała/ducha. Zrozumienie to można pokrótce podsumować w następujący sposób.

Pierwsze równoważenie dotyczy kompleksu energii wibracyjnej Malkuth, czyli Ziemi, zwanego kompleksem czerwonego promienia. Zrozumienie i akceptacja tej energii ma fundamentalne znaczenie.

Kolejnym kompleksem energetycznym, który może zostać zablokowany, jest kompleks emocjonalny lub osobisty, znany również jako kompleks pomarańczowego promienia. Ta blokada często przejawia się jako osobiste ekscentryczności lub zniekształcenia w odniesieniu do samoświadomego zrozumienia lub akceptacji siebie.

Trzecia blokada najbardziej przypomina to, co nazwaliście ego. Jest to centrum żółtego promienia lub splotu słonecznego. Blokady w tym centrum często objawiają się jako zniekształcenie w kierunku manipulacji władzą i innych zachowań społecznych dotyczących bliskich i pozwiązanych z kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Ci, którzy mają blokady w tych pierwszych trzech ośrodkach energetycznych lub węzłach, będą mieli ciągłe trudności ze zdolnością do dalszego poszukiwania Prawa Jedności.

Centrum serca lub zielonego promienia jest centrum, z którego istoty trzeciej gęstości mogą wyskoczyć, powiedzmy, ku nieskończonej inteligencji. Blokady w tym obszarze mogą objawiać się trudnościami w wyrażaniu tego, co można nazwać uniwersalną miłością lub współczuciem.

Centrum niebieskiego promienia strumieni energii jest centrum, które po raz pierwszy jest wypływające jak i napływające. Osoby zablokowane w tym obszarze mogą mieć trudności w uchwyceniu kompleksów ducha/umysłu własnej istoty, a także trudności z wyrażeniem takiego zrozumienia siebie. Istoty zablokowane w tym obszarze mogą mieć trudności z zaakceptowaniem komunikacji pochodzących od innych kompleksów umysłu/ciała/ducha.

Następnym centrum jest szyszynka lub centrum promienia indygo. Osoby zablokowane w tym centrum mogą doświadczyć zmniejszenia napływu inteligentnej energii z powodu manifestacji, które przejawiają się jako niegodność. To jest to, o czym mówiłeś. Jak widać, jest to tylko jedno z wielu zniekształceń spowodowanych kilkoma punktami napływu energii do kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Równoważenie promieni indygo jest dość kluczowe dla rodzaju pracy, która obraca się wokół kompleksu ducha (który wpływa następnie na transformację lub transmutację trzeciej gęstości do czwartej gęstości), ponieważ jest to centrum energii otrzymujące najmniej zniekształcone, wypływające strumienie miłości/światła z inteligentnej energii i posiadające potencjał klucza do bramy inteligentnej nieskończoności.

Ostatnie centrum napływu energii jest po prostu całkowitym wyrazem kompleksu wibracyjnego istoty umysłu, ciała i ducha. Tak jest i tak będzie. „Zrównoważony” lub „niezrównoważony” nie ma znaczenia na tym poziomie energii, ponieważ daje ono i przyjmuje swoją własną równowagę. Bez względu na to, jakie to może być zniekształcenie, nie można nim manipulować, tak jak innymi, a zatem nie ma szczególnego znaczenia w postrzeganiu równowagi bytu.

17.39 Pytający: Czy zatem konieczne jest penetrowanie jednej płaszczyzny na raz, gdy przechodzimy od tego, co nazywamy fizycznością trzeciej gęstości, poprzez te plany?

Ra: Jestem Ra. Z naszego doświadczenia wynika, że niektórzy penetrują jednocześnie kilka płaszczyzn. Inni wnikają w nie powoli. Niektórzy z zapałem próbują penetrować wyższe plany, zanim przenikną energie tak zwanych niższych lub bardziej fundamentalnych poziomów. To powoduje brak równowagi energetycznej.

Przekonasz się, że zły stan zdrowia, jak nazywasz to zniekształcenie, często jest wynikiem subtelnego niedopasowania energii, w którym niektóre z wyższych poziomów energii są aktywowane przez świadome próby istoty, podczas gdy istota nie przeniknęła niższych centrów energii, czyli sub-gęstości tej gęstości.

32.13 Pytający: Dziękuję. Czy jest możliwe, aby istota znajdująca się w stanie fizycznym trzeciej gęstości znacznie się różniła w całym paśmie kolorów, czy też istota jest dość dobrze zorientowana na jeden kolor?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie tej sesji. Proszę powtórzyć dla jasności.

34.15 Pytający: Właśnie użyłeś terminu trzeci promień w tym stwierdzeniu. Czy to był termin, którego chciałeś użyć?

Ra: Jestem Ra. Mieliśmy na myśli zielony promień. Nasza trudność polega na tym, że postrzegamy czerwone i fioletowe promienie jako stałe; tak więc promienie wewnętrzne to te, które są zmienne i należy je obserwować jako oznaki starszeństwa w próbach uformowania zbioru.

39.10 Pytający: Czuję, że istnieje owocny grunt do badania naszego rozwoju w śledzeniu ewolucji cielesnych ośrodków energetycznych, ponieważ te siedem ośrodków wydaje się być połączone ze wszystkimi siódemkami, o których mówiłem wcześniej i które są kluczowe dla naszego własnego rozwoju.

Czy mógłbyś opisać proces ewolucji tych cielesnych ośrodków energetycznych, zaczynając od najbardziej prymitywnej formy życia, która je posiada?

Ra: Jestem Ra. Ten materiał został już wcześniej w pewnym stopniu omówiony.* Dlatego nie będziemy powtarzać informacji o tym, które promienie zamieszkują w pierwszej i drugiej gęstości i gdzie to jest, ale raczej będziemy próbować poszerzyć tę informację.

Podstawowe punkty krytyczne każdego poziomu rozwoju - to znaczy każdej gęstości wykraczającej poza drugą - można postrzegać jako następujące:

Po pierwsze, podstawowa energia tzw. czerwonego promienia. Promień ten można rozumieć jako podstawowy promień wzmacniający dla każdej gęstości. Nigdy nie powinien być traktowany jako mniej ważny lub mniej produktywny w duchowej ewolucji, ponieważ jest to promień podstawy.

Następnym podstawowym promieniem jest żółty. To jest promień wielkiego postępu. W tym promieniu umysł/ciało wzmacnia się do pełnej równowagi. Silna czerwono/pomarańczowo/żółta triada wrzuca istotę do centrum promienia zieleni. To znowu promień podstawowy, ale nie promień pierwotny.

To jest źródło pracy duchowej. Po aktywacji zielonego promienia stwierdzamy, że trzeci promień pierwotny może rozpocząć wzmacnianie. Jest to pierwszy prawdziwy duchowy promień, ponieważ wszystkie transfery mają zintegrowaną naturę umysłu/ciała/ducha. Niebieski promień osadza naukę/nauczanie ducha w każdej gęstości w kompleksie umysłu/ciała, ożywiając całość, komunikując reszcie tę całość bytu.

Promień indygo, choć cenny, jest promieniem, nad którym pracuje tylko adept, jak byście to nazwali. Jest to brama do inteligentnej nieskończoności, która sprowadza inteligentną energię. To jest centrum energetyczne, nad którym pracowano w naukach uważanych za wewnętrzne, ukryte i okultystyczne, ponieważ ten promień jest tym, który jest nieskończony w swoich możliwościach. Jak wiesz, ci, którzy leczą, nauczają i pracują dla Stwórcy w jakikolwiek sposób, który może być postrzegany jako zarówno promienny, jak i zrównoważony, są czynnościami, które są promieniem indygo.

Jak wiesz, fioletowy promień jest stały i nie bierze udziału w dyskusji na temat funkcji aktywacji promienia, ponieważ jest znakiem, rejestrem, tożsamością, prawdziwą wibracją istoty.

39.12 Pytający: Czy dotyczy to również wszystkich innych promieni?

Ra: Jestem Ra. Odpowiemy krótko. Możesz zapytać dalej w kolejnej pracy.

Negatywny wzorzec promieni to czerwony/pomarańczowy/żółty, poruszający się bezpośrednio do niebieskiego,* używany tylko w celu kontaktu z inteligentną nieskończonością.

W istotach zorientowanych pozytywnie konfiguracja jest gładka krystalicznie klarowna i z cechami siódmego promienia.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

40.4 Pytający: A zatem cielesne centra energetyczne jednostki byłyby, zakładając, że jednostka ewoluuje w linii prostej od pierwszej do ósmej gęstości... czy każde z tych ośrodków energetycznych, centrów lub czakr byłoby aktywowane do końca, gdyby wszystko działało tak, jak powinno? Czy każdy byłby aktywowany do końca i w największej intensywności pod koniec doświadczenia w każdej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Mówiąc hipotetycznie, jest to poprawne. Jednakże w pełni aktywowana istota to rzadkość. Duży nacisk kładzie się na harmonię i równowagę jednostek. Koniecznym jest dla przechodzenia przez gęstości, aby główne centra energii funkcjonowały w taki sposób, aby komunikować się z inteligentną nieskończonością oraz doceniać i wygrzewać się w tym świetle w całej jego czystości.

Jednakże, niewielu opanuje pełnię aktywacji każdego centrum energetycznego, ponieważ każde centrum ma zmienną prędkość obrotu lub aktywności. Ważną obserwacją, jaką należy poczynić, podczas gdy wszystkie niezbędne centra zostaną aktywowane w minimalnym niezbędnym stopniu, to jest harmonia i równowaga między tymi centrami energii.

41.19 Pytający: Dziękuję. Na wczorajszej lub przedwczorajszej sesji wspomniałeś o zmiennej prędkości rotacji lub aktywności ośrodków energetycznych. Co miałeś na myśli przez tą prędkość obrotu?

Ra: Jestem Ra. Każde centrum energetyczne ma szeroki zakres prędkości obrotowych lub jak możesz to zobaczyć wyraźniej w odniesieniu do koloru, blasku. Im silniej wola istoty koncentruje się na każdym centrum energii i poprawia je lub oczyszcza, tym jaśniejsze lub obrotowo aktywne będzie każde centrum energii. W przypadku samoświadomej istoty nie jest konieczne, aby centra energetyczne były aktywowane w kolejności. W ten sposób istoty mogą mieć niezwykle błyszczące centra energetyczne, będąc jednocześnie dość niezrównoważonymi w aspekcie fioletowego promienia z powodu braku uwagi poświęconej całemu doświadczeniu istoty.

Klucz do równowagi można wtedy upatrywać w niezbadanej, spontanicznej i uczciwej odpowiedzi istot na doświadczenia, w ten sposób maksymalnie wykorzystując doświadczenie, a następnie stosując ćwiczenia równoważące i osiągając właściwą postawę dla najbardziej oczyszczonego spektrum manifestacji centrum energii w fioletowym promieniu.

To dlatego blask lub prędkość obrotowa centrów energetycznych nie jest uważana za ważniejszą od zrównoważonego aspektu lub manifestacji fioletowego promienia istoty, jeśli chodzi o zdolność do zbioru; bo te istoty, które są niezrównoważone, zwłaszcza jeśli chodzi o promienie pierwotne, nie będą w stanie wytrzymać wpływu miłości i światła inteligentnej nieskończoności w stopniu niezbędnym do zbiorów.

41.25 Pytający: Dlaczego czerwone, żółte i niebieskie centra energii są nazywane centrami podstawowymi? Myślę, że to rozumiem z poprzedniego materiału, ale czy istnieją jakieś ślady tych podstawowych kolorów prowadzące z powrotem do inteligentnej nieskończoności, które są głębsze niż to, co nam dałeś?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, co może się wydawać głębokie istocie. Promienie czerwone, żółte i niebieskie są pierwotne, ponieważ oznaczają aktywność o charakterze pierwotnym.

Podstawą jest czerwony promień; pomarańczowy promień jest ruchem w kierunku żółtego promienia, który jest promieniem samoświadomości i interakcji. Zielony promień to ruch poprzez różne doświadczenia wymiany energii związane ze współczuciem i przebaczającą miłością do pierwotnego niebieskiego promienia, który jest pierwszym promieniem promieniowania siebie, niezależnie od jakichkolwiek działań innych.

Istota zielonego promienia jest nieskuteczna w obliczu blokady ze strony innych ja. Istota niebieskiego promienia jest współ-Stwórcą. Może to być po prostu powtórzeniem wcześniejszej działalności, ale jeśli weźmiesz pod uwagę funkcję Logosu jako reprezentanta Nieskończonego Stwórcy w urzeczywistnianiu poznania Stwórcy przez Stwórcę, być może zobaczysz kroki, za pomocą których można to osiągnąć.

Czy możemy prosić o ostatnie pełne pytanie, zanim zakończymy pracę?

47.8 Pytający: W naszej ezoterycznej literaturze wymieniono wiele ciał. Mam tutaj listę: ciało fizyczne, eteryczne, emocjonalne, astralne i mentalne. Czy możesz mi powiedzieć, czy ten wykaz jest prawidłową liczbą i czy możesz mi powiedzieć o zastosowaniach, celach i skutkach itp. każdego z tych lub jakichkolwiek innych ciał, które mogą znajdować się w naszym kompleksie umysłu/ciała/duszy?

Ra: Jestem Ra. Pełna odpowiedź na Twoje pytanie byłaby pracą na wiele sesji takich jak ta, ponieważ wzajemne powiązania różnych ciał, oraz efekty działania każdego z nich w różnych sytuacjach, to ogromna nauka. Jednakże zaczniemy od zwrócenia waszych umysłów z powrotem do spektrum prawdziwych kolorów i wykorzystania tego zrozumienia do uchwycenia różnych gęstości waszej oktawy.

Mamy liczbę siedem powtórzoną od makrokosmosu do mikrokosmosu w strukturze i doświadczeniu. Dlatego należałoby się tylko spodziewać, że będzie siedem podstawowych ciał, a chcąc być jak najbardziej przejrzystmi, możemy określić je jako ciało promienia czerwonego itp. Zdajemy sobie jednak sprawę, że chcesz połączyć te ciała z kolorami promieni. Będzie to mylące, ponieważ różni nauczyciele oferowali swoje rozumienie nauczania/uczenia się na różne sposoby. W ten sposób jeden może nazwać ciało subtelne jedną rzeczą, a inny znaleźć na to inną nazwę.

Ciało czerwonego promienia to wasze ciało chemiczne. Jednakże nie jest to ciało, które nosicie jako odzież fizyczną. Jest to nieskonstruowany materiał ciała, podstawowe ciało bez formy. Zrozumienie tego podstawowego, nieukształtowanego ciała materialnego jest ważne, ponieważ istnieją uzdrowienia, które można przeprowadzić przez proste zrozumienie elementów obecnych w fizycznym pojeździe.

Ciało pomarańczowego promienia jest kompleksem ciała fizycznego. Ten kompleks ciała wciąż nie jest ciałem, które zamieszkujecie, ale raczej ciałem uformowanym bez samoświadomości, ciałem w łonie matki, zanim wejdzie kompleks ducha/umysłu. To ciało może żyć bez zamieszkiwania przez kompleksy umysłu i ducha. Jednak rzadko to robi.

Ciało żółtego promienia jest waszym fizycznym pojazdem, o którym wiecie w obecnym czasie i w którym doświadczacie katalizatora. To ciało ma cechy umysłu/ciała/ducha i jest równe fizycznej iluzji, jak to nazwaliście.

Ciało zielonego promienia jest tym ciałem, które może być widoczne podczas seansu, kiedy to, co nazywacie ektoplazmą, jest sprowadzane. Jest to lżejsze ciało gęsto wypełnione życiem. Możecie to nazwać ciałem astralnym zgodnie z niektórymi innymi naukami. Inni nazwali to samo ciało ciałem eterycznym. Jednak nie jest to poprawne w tym sensie, że ciało eteryczne jest ciałem bramy, w którym inteligentna energia jest w stanie kształtować kompleks umysłu/ciała/ducha.

Ciało świetliste lub ciało niebieskiego promienia można nazwać ciałem dewachanicznym* . Istnieje wiele innych nazw dla tego ciała, zwłaszcza w waszych tak zwanych indyjskich Sutrach lub pismach, ponieważ są ci pośród tych ludów, którzy zbadali te regiony i rozumieją różne typy dewachanicznych ciał. W każdej gęstości istnieje wiele, wiele typów ciał, podobnych do waszych.

Ciało promienia indygo, które postanowiliśmy nazwać ciałem eterycznym, jest, jak już powiedzieliśmy, ciałem bramy. W tym ciele forma jest substancją i możecie postrzegać to ciało jako światło, które może kształtować się tak, jak tego pragnie.

Ciało fioletowego promienia może być prawdopodobnie rozumiane jako coś, co moglibyście nazwać ciałem Buddy, czyli ciałem, które jest kompletne.

Każde z tych ciał ma wpływ na wasz kompleks umysłu/ciała/ducha w waszym życiu. Jak już powiedzieliśmy, wzajemne relacje są liczne i złożone.

Być może jedna sugestia, na którą można zwrócić uwagę, to to: ciało promienia indygo może być używane przez uzdrowiciela, gdy uzdrowiciel będzie w stanie umieścić swoją świadomość w tym stanie eterycznym. Ciało fioletowego promienia, lub Buddy, ma taką samą skuteczność jak uzdrowiciel, ponieważ w nim tkwi poczucie całości, które jest niezwykle bliskie jedności ze wszystkim, co istnieje. Ciała te są częścią każdej istoty, a właściwe ich użycie i zrozumienie ich jest, chociaż daleko zaawansowane z punktu widzenia zbiorów trzeciej gęstości, niemniej jednak przydatne dla adepta.

49.5 Pytający: Czy omówisz ogólnie pozytywne i negatywne polaryzacje magnetyczne oraz ich zastosowanie, powiedzmy, do osób i planet itp.? Myślę, że istnieje tu korelacja, ale nie jestem pewien.

Ra: Jestem Ra. Prawdą jest, że istnieje korelacja między polem energetycznym istoty waszej natury a ciałami planetarnymi, ponieważ cały materiał jest zbudowany za pomocą dynamicznego napięcia pola magnetycznego. Linie siły w obu przypadkach mogą być postrzegane jako bardzo podobne do przeplatających się spiral w zaplecionych włosach. W ten sposób pozytyw i negatyw wiją i przeplatają się, tworząc geometryczne relacje w polach energetycznych obu osób, jak nazwalibyście kompleks umysłu/ciała/ducha oraz planet.

Biegunem ujemnym jest biegun południowy lub dolny. Biegun północny, czyli górny, jest dodatni. Krzyżowanie się tych spiralnych energii tworzy pierwotne, drugorzędne i trzeciorzędne centra energii. Jesteś zaznajomiony z podstawowymi centrami energetycznymi kompleksu ciała fizycznego, mentalnego i duchowego. Punkty drugorzędne krzyżowania się pozytywnych i negatywnych orientacji centrów krążą wokół kilku waszych centrów. Centrum żółtego promienia może być postrzegane jako posiadające drugorzędne centra energetyczne w łokciu, w kolanie i w ciałach subtelnych w niewielkim odstępie od fizycznego pojazdu, w punktach wyznaczających diamenty wokół pępka istoty, otaczających ciało.

Można zbadać każde z centrów energetycznych pod kątem takich drugorzędnych centrów. Niektórzy z waszych ludzi pracują z tymi centrami energii i nazywacie to akupunkturą. Należy jednak zauważyć, że najczęściej dochodzi do anomalii w rozmieszczeniu centrów energetycznych, co stawia pod znakiem zapytania naukową precyzję tej praktyki. Jak większość naukowych prób w precyzji, nie uwzględnia ona unikalnych cech każdego tworu.

Najważniejszą koncepcją, którą należy pojąć w odniesieniu do pola energii, jest to, że dolny, czyli ujemny biegun, przyciągnie uniwersalną energię z kosmosu do siebie. Stamtąd przejdzie w górę, aby napotkać i wejść w reakcję z pozytywną spiralną energią poruszającą się w dół od wewnątrz. Miarą poziomu aktywności promienia istoty jest miejsce, w którym zewnętrzna energia bieguna południowego spotkała się z wewnętrzną spiralną energią pozytywną.

Gdy istota staje się bardziej spolaryzowana, to miejsce przesuwa się w górę. To zjawisko zostało nazwane przez waszych ludzi kundalini. Jednakże lepiej można o nim myśleć jako o miejscu spotkania kosmicznego i wewnętrznego, powiedzmy, wibracyjnego zrozumienia. Próba podniesienia miejsca tego spotkania bez uświadamiania sobie metafizycznych zasad magnetyzmu, od których to zależy, jest zaproszeniem do wielkiego braku równowagi

50.2 Pytający: Na ostatniej sesji stwierdziłeś, że istota przyciąga doświadczenia poprzez biegun południowy. Czy mógłbyś to rozwinąć i podać nam definicję tego, co masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Aby uchwycić sens powyższej informacji, trzeba wziąć pod uwagę właściwą perspektywę. Biegun południowy lub ujemny to taki, który przyciąga. Przyciąga do siebie namagnesowane rzeczy. Tak więc w przypadku kompleksu umysłu/ciała/ducha napływ doświadczenia jest napływem bieguna południowego. Możesz to uznać za uproszczone stwierdzenie.

Jedyną specyficzną częścią tej poprawności jest to, że czerwony promień, czyli podstawowe centrum energii, będące najniższym lub rdzennym centrum energii fizycznego pojazdu, będzie miało pierwszą okazję zareagować na każde doświadczenie. Tylko w ten sposób możesz zobaczyć fizyczne miejsce bieguna południowego identyfikowane z centrum energii korzenia. W każdym aspekcie umysłu i ciała korzeń, czyli podstawa, otrzyma możliwość funkcjonowania jako pierwszy.

Co to za szansa, jeśli nie przetrwanie? To jest podstawowa możliwość reakcji i może być uznana za charakterystyczną dla podstawowych funkcji zarówno umysłu, jak i ciała. Ten instynkt jest najsilniejszy, a gdy zostanie zrównoważony, wiele pozostaje otwarte dla poszukiwacza. Biegun południowy przestaje wtedy blokować dane empiryczne, a wyższe ośrodki energetyczne umysłu i ciała zyskują możliwość wykorzystania przyciągniętego do niego doświadczenia.

50.3 Pytający: Dlaczego mówisz, że doświadczenie jest przyciągane do istoty?

Ra: Jestem Ra. Mówimy to, ponieważ rozumiemy, że taka jest natura zjawiska katalizatora empirycznego i jego wejścia w świadomość kompleksu umysłu/ciała/ducha.

50.12 Pytający: Każdy z nas podczas medytacji odczuwa energię na głowie w różnych miejscach. Czy możesz mi powiedzieć, co to jest i co oznacza, i co oznaczają różne miejsca, które odczuwamy?

Ra: Jestem Ra. Zapomnienie o piramidzie będzie pomocne w badaniu tych doświadczeń. Napłwające strumienie energii są odczuwane przez centra energetyczne, które potrzebują i są przygotowywane do aktywacji. Zatem ci, którzy odczuwają stymulację na poziomie promienia fioletowego, właśnie to otrzymują. Ci, którzy czują to na czole między brwiami, doświadczają promienia indygo i tak dalej. Osoby doświadczające mrowienia i obrazów wizualnych mają pewną blokadę w aktywowanym centrum energii, a zatem ciało elektryczne rozprowadza tę energię, a jej efekt jest rozproszony.

Ci, którzy nie proszą szczerze o tę energię, mogą ją jeszcze poczuć, jeśli istoty nie są dobrze wyszkolone w obronie psychicznej. Ci, którzy nie chcą doświadczać tych wrażeń, aktywacji i zmian, nawet na poziomie podświadomości, nie doświadczą niczego ze względu na swoje umiejętności obrony i pancerza przed zmianami.

50.13 Pytający: W tej chwili dostaję dwa uczucia jednocześnie. Czy to normalne, aby dostawać dwa na raz?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej normalne dla adepta jest to co następuje: stymulacja indygo, aktywacja tej wielkiej bramy do uzdrawiania, pracy magicznej, modlitewnej uwagi i blasku istnienia; oraz pobudzenie fioletowego promienia, który jest duchowym dawaniem i braniem od i do Stwórcy, od Stwórcy do Stwórcy.

To jest pożądana konfiguracja.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

51.5 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wygłosić stwierdzenie. Jestem przekonany, że w pewnym sensie odbiegam od tematu. Jest to dla mnie bardzo trudne pytanie, bo tak naprawdę nie wiem, o czym mówię. Ale wydaje mi się - i możesz mi powiedzieć, gdzie się mylę w tym stwierdzeniu - że mamy siedem ciał, z których każde odpowiada jednemu z siedmiu kolorów widma. A ta energia, która tworzy te siedem ciał, jest uniwersalnym typem energii, która napływa do naszego środowiska planetarnego i przechodzi przez siedem centrów energii, które nazwaliśmy czakrami, aby rozwijać i doskonalić te ciała.

I to jest… Każde z tych ciał jest w jakiś sposób związane z mentalną konfiguracją, którą posiadamy, z doskonałością każdego z tych ciał oraz możnaby powiedzieć, że całkowite przeistoczenie tej energii jest funkcją tej mentalnej konfiguracji. Poprzez tę mentalną konfigurację możemy do pewnego stopnia zablokować napływy energii, które tworzą każde z tych siedmiu ciał. Czy mógłbyś skomentować, gdzie się mylę i poprawić mnie w tym, co powiedziałem?

Ra: Jestem Ra. Twoje stwierdzenie jest zasadniczo poprawne. Używanie terminu „konfiguracja umysłowa” jest nadmiernym uproszczeniem sposobów blokowania napływów, które występują w waszej gęstości. Kompleks umysłu ma związek z kompleksami ducha i ciała, który nie jest stały. Tak więc blokady mogą wystąpić między duchem a umysłem lub ciałem i umysłem na wielu różnych poziomach. Powtarzamy, że każde centrum energetyczne ma, powiedzmy dla wygody, siedem sub-kolorów. Zatem duchowe/mentalne blokady połączone z umysłowymi/cielesnymi blokadami mogą wpływać na każde z ośrodków energetycznych na kilka różnych sposobów. W ten sposób możesz zobaczyć subtelną naturę równoważenia i procesu ewolucji.

51.7 Pytający: Mówiłeś wcześniej o prędkościach obrotowych centrów energetycznych. Czy mam rację zakładając, że jest to funkcja blokady centrum energii, a im mniej jest ono zablokowane, tym wyższa prędkość obrotowa, co wskazuje na większą napływającą energię?

Ra: Jestem Ra. Częściowo masz rację. W pierwszych trzech centrach energetycznych pełne odblokowanie tej energii stworzy prędkości obrotowe. Jednak gdy istota rozwija wyższe centra energii, centra te zaczną wyrażać swoją naturę poprzez tworzenie struktur kryształowych. Jest to wyższa lub bardziej zrównoważona forma aktywacji centrów energii, ponieważ przestrzenno/czasowa natura tej energii jest transmutowana do czasowo/przestrzennej natury regularyzacji i równoważenia.

51.8 Pytający: Co masz na myśli mówiąc o kryształowych strukturach?

Ra: Jestem Ra. Można zauważyć, że każde z centrów energetycznych kompleksu fizycznego ma charakterystyczną strukturę krystaliczną w bardziej rozwiniętej istocie. Każdy będzie nieco inny, tak jak w waszym świecie nie ma dwóch takich samych płatków śniegu. Niemniej jednak, każdy jest regularny.

Czerwone centrum energii często ma kształt szprychowego koła.

Pomarańczowe centrum energii w kształcie kwiatu zawierającego trzy płatki.

Żółte centrum także ma zaokrąglony kształt, wiele fasetek, jak gwiazda.

Centrum zielonej energii czasami nazywane jest kształtem lotosu, a liczba punktów struktury krystalicznej zależy od siły tego centrum.

Centrum niebieskiej energii, które może mieć około stu faset i być zdolne do olśniewającego blasku.

Centrum indygo jest spokojniejszym centrum, które w wielu przypadkach ma podstawowy trójkątny lub trójpłatkowy kształt, chociaż niektórzy adepci, którzy zbalansowali niższe energie, mogą tworzyć bardziej fasetowe formy.

Centrum energii fioletowej jest najmniej zmienne i czasami jest opisywane w waszej filozofii jako tysiąc płatków, ponieważ jest sumą całości zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha.

54.5 Pytający: Zakładam zatem, że różne częstotliwości są rozdzielone, jak powiedzieliśmy, na siedem kolorów; że każdy z tych kolorów może być podstawową częstotliwością dla sub-Logosu naszego Logosu Słońca; i że sub-Logos lub, powiedzmy, jednostka może aktywować którąkolwiek z tych podstawowych częstotliwości lub kolorów i używać ciała, które jest generowane z aktywacji tej częstotliwości lub koloru. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jeżeli poprawnie zrozumieliśmy twoje zapytanie to nie jest to poprawne, ponieważ sub-sub-Logos nie znajduje się w wymiarach, ale tylko we współ-Stwórcach lub kompleksach umysłu/ciała/ducha.

54.6 Pytający: Miałem na myśli to, że kompleks umysłu/ciała/ducha może wtedy mieć aktywowane ciało, które jest jednym z tych siedmiu promieni. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne w tym samym sensie, w jakim słuszne jest stwierdzenie, że każdy może grać na złożonym instrumencie, który rozwija eufoniczny kompleks wibracji harmonicznych, takim jak wasz fortepian i potrafi grać na nim tak dobrze, że może oferować koncerty publiczności, jak byś to powiedział.

Innymi słowy, chociaż prawdą jest, że pojazd w każdym prawdziwym kolorze jest dostępny, potencjalnie potrzebne są umiejętności i dyscyplina, aby wykorzystać możliwości bardziej zaawansowanych lub lżejszych pojazdów.

54.9 Pytający: Czy wszystkie kompleksy umysłu/ciała/ducha w całym stworzeniu mają siedem centrów energii, w momencie gdy osiągną pełny rozwój lub rozwijają się do tego stopnia, że mogą mieć siedem centrów energii?

Ra: Jestem Ra. Te centra energetyczne mają potencjał w makrokosmosie od początku stworzenia przez Logos. Wychodząc z ponadczasowości wszystko jest przygotowane. Tak jest z nieskończonym stworzeniem.

54.11 Pytający: Wygłoszę kolejne stwierdzenie. Kompleks umysłu/ciała/ducha może wybrać, z powodu Pierwszego Zniekształcenia, konfigurację umysłową, która jest dostatecznie przemieszczona z konfiguracji inteligentnej energii o określonej częstotliwości lub kolorze energii napływającej, aby zablokować część przesyłania energii o określonej częstotliwości lub kolorze. Czy to stwierdzenie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

54.12 Pytający: To pytanie może nie być dobre, ale zadam je. Czy możesz mi podać maksymalny procent tej energii, jaki można zablokować w dowolnym kolorze, czy ma to jakiś sens?

Ra: Jestem Ra. We wzorcu napływającej energii istoty może istnieć całkowita blokada jakiejkolwiek energii, koloru lub kombinacji energii lub kolorów.

54.13 Pytający: OK. Zakładam zatem, że pierwsze zniekształcenie jest, że tak powiem, motywatorem lub tym, co pozwala na tę blokadę. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie chcemy spierać się, ale wolimy unikać używania terminów, takich jak czasownik, pozwalać. Wolna wola nie pozwala, ani też predeterminacja nie zabrania, na zniekształcenia empiryczne. Raczej Prawo Pomieszania oferuje swobodny dostęp do energii każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.

Czasownik pozwalać byłby uważany za pejoratywny, ponieważ sugeruje polaryzację między dobrem a złem lub dozwolonym i niedozwolonym.

To może wydawać się drobiazgowe. Jednakże, według naszego najlepszego sposobu myślenia ma to jakąś wagę.

54.26 Pytający: Czy możesz opisać energię, która wchodzi do któregokolwiek z tych ośrodków energii? Czy możesz opisać jej ścieżkę od jej powstania, jej formę i wywierany efekt? Nie wiem, czy to możliwe, ale czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo możliwe.

54.27 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Źródłem wszelkiej energii jest działanie Wolnej Woli na Miłość. Naturą wszelkiej energii jest Światło. Sposób jego wejścia do kompleksu umysłu/ciała/ducha jest podwójny.

Po pierwsze, istnieje wewnętrzne światło, które jest Gwiazdą Polarną jaźni, gwiazdą przewodnią. To jest przyrodzone prawo i prawdziwa natura wszystkich istot. Ta energia mieszka wewnątrz.

Drugim punktem wniknięcia jest, powiedzmy, biegunowe przeciwieństwo Gwiazdy Północnej i można go zobaczyć, jeśli zechcesz użyć ciała fizycznego jako analogu pola magnetycznego, jako wchodzącego przez stopy z ziemi i przez dolny punkt kręgosłupa.

Ten punkt wnikania uniwersalnej energii świetlnej jest niezróżnicowany, dopóki nie rozpocznie procesu filtrowania przez centra energii. Wymagania każdego ośrodka i skuteczność, z jaką jednostka nauczyła się sięgać do wewnętrznego światła, określają naturę wykorzystania tych napływów przez istotę.

54.28 Pytający: Czy empiryczny katalizator podąża tą samą drogą? To może być głupie pytanie.

Ra: Jestem Ra. Nie jest to bezcelowe pytanie, ponieważ katalizator i wymagania lub zniekształcenia centrów energetycznych to dwie koncepcje połączone tak ściśle, jak dwa pasma liny.

54.29 Pytający: A zatem, wspomniałeś na wcześniejszej sesji, że katalizator doświadczenia jest początkowo doświadczany przez biegun południowy i oceniany pod względem przetrwania itd. Dlatego zadałem to pytanie i… Czy możesz rozwinąć tę koncepcję?

Ra: Jestem Ra. Zajęliśmy się procesem filtrowania, dzięki któremu napływające energie są wyciągane w górę zgodnie ze zniekształceniami każdego centrum energii i siłą woli lub pragnienia emanującą ze świadomości wewnętrznego światła. Jeśli możemy być bardziej konkretni, prosimy o szczegółowe zapytanie.*

54.30 Pytający: Wygłoszę stwierdzenie, które może być nieco zniekształcone, i pozwolę ci je poprawić. Wchodząc przez stopy i podstawę kręgosłupa, mamy całkowitą energię, którą kompleks umysłu/ciała/ducha otrzyma na drodze tego, co nazywamy światłem. Każde napotkane centrum energetyczne filtruje i zużywa część tej energii, od czerwieni do fioletu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to w dużej mierze poprawne. Wyjątki są następujące: wnikanie energii kończy się na indygo. Fioletowy promień jest termometrem lub wskaźnikiem całości.

54.31 Pytający: Ponieważ energia ta jest pochłaniana przez centra energii, w pewnym momencie nie tylko jest absorbowana przez istotę, ale promieniuje przez centrum energii na zewnątrz. Myślę, że zaczyna się to od niebieskiego centrum i... a także występuje z indygo i fioletem? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Po pierwsze, stwierdzilibyśmy, że nie skończyliśmy odpowiadać na poprzednie pytanie, a zatem możemy odpowiedzieć na oba pytania po części, stwierdzając, że w całkowicie aktywowanej istocie używana jest tylko niewielka część światła potrzebnego do dostrojenia centrum energii, a pozostała może swobodnie być kierowana i przyciągana w górę.

Aby pełniej odpowiedzieć na twoje drugie pytanie, możemy powiedzieć, że to prawda, że promieniowanie bez konieczności odpowiedzi zaczyna się od niebieskiego promienia; chociaż zielony promień, będący wielkim promieniem przejściowym, musi być uważnie rozważony, ponieważ dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w dużym stopniu, będą blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo.

Ponownie, emanacja fioletu jest w tym kontekście zasobem, z którego poprzez indygo można nawiązać kontakt z inteligentną nieskończonością. Jego promieniowanie nie będzie fioletowym promieniem, ale raczej zielonym, niebieskim lub indygo, w zależności od natury rodzaju inteligencji, którą nieskończoność przekształciła w dostrzegalną energię.

Typ promieniowania zielonego w tym przypadku to uzdrawianie, niebieski promień to komunikacja i inspiracja, indygo to energia adepta, która ma swoje miejsce w wierze.

55.8 Pytający: Dziękuję. Powiedziałeś wcześniej, że „dopóki transfery energii wszystkich typów nie zostaną doświadczone i opanowane w znacznym stopniu to wystąpią blokady w promieniowaniu niebieskim i indygo”. Czy mógłbyś to dokładniej wyjaśnić?

Ra: Jestem Ra. W obecnej przestrzeni/czasie nie omówiliśmy odpowiedniego materiału pośredniego. Zadaj pytanie ponownie w bardziej odpowiednim węźle przestrzeni/czasu.

57.33 Pytający: Dziękuję. Chcę dalej zadawać pytania na temat piramidy, ale chcę zadać pytanie, które [imię] ma tutaj. Wrzucę je tutaj teraz. Czy mógłbyś rozszerzyć koncepcję przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni i jak przez to przejść, koncepcję tych rzeczy? I na jakim poziomie gęstości te koncepcje nie wpływają już na jednostkę?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy. Ten instrument ma jeszcze trochę energii życiowej. Martwimy się jednak narastającymi zniekształceniami kompleksu ciała w kierunku bólu.

Pojęcia przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni to te pojęcia, które opisują, tak matematycznie, jak to tylko możliwe, relacje waszej iluzji: to, co jest widoczne, do tego, co niewidoczne. Te opisowe terminy są niezdarne. Jednak wystarczą dla tej pracy.

W doświadczeniach mistycznego poszukiwania jedności nigdy nie trzeba ich rozważać, ponieważ są one tylko częścią iluzorycznego systemu. Poszukiwacz szuka Jednego. Tego Jednego ma szukać, jak powiedzieliśmy, zrównoważone i akceptujące siebie ja, świadome zarówno jego pozornych zniekształceń, jak i całkowitej doskonałości.

Spoczywając w tej zrównoważonej świadomości, istota następnie otwiera jaźń na wszechświat, którym jest. Energia świetlna wszystkich rzeczy może wtedy zostać przyciągnięta przez to intensywne poszukiwanie, a gdziekolwiek wewnętrzne poszukiwanie spotyka przyciągniętą kosmiczną pranę, ma miejsce urzeczywistnienie Jednego.

Celem oczyszczenia każdego centrum energii jest umożliwienie temu miejscu spotkania zaistnienia w wibracji promienia indygo, a tym samym nawiązanie kontaktu z inteligentną nieskończonością i rozpuszczenie wszelkich iluzji. Służenie innym jest automatyczne przy uwolnionej energii generowanej przez ten stan świadomości.

Rozróżnienia przestrzeń/czas i czas/przestrzeń, tak jak je rozumiecie, obowiązują tylko w trzeciej gęstości. Jednak czwarta, piąta i do pewnego stopnia szósta działają w ramach pewnego systemu spolaryzowanej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni.

Obliczenia niezbędne do przejścia z jednego systemu do drugiego poprzez wymiary są nieco trudne. Dlatego mamy duże trudności z podzieleniem się z wami koncepcjami liczbowymi i korzystamy z okazji, aby powtórzyć naszą prośbę, abyście monitorowali nasze liczby i pytali o wszelkie, które wydają się wątpliwe.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć, zanim opuścimy ten instrument?

58.20 Pytający: Dlaczego te osoby są w stanie to zrobić? Wydaje się, że nie mają szkolenia; po prostu są w stanie to zrobić.

Ra: Jestem Ra. Pamiętają dyscypliny niezbędne do tej czynności, która jest użyteczna zaledwie dla innych węzłów doświadczeń wibracyjnych prawdziwych kolorów.

58.21 Pytający: W takim razie mówisz, że nie byłoby to przydatne w naszej obecnej gęstości. Czy będzie to przydatne w czwartej gęstości na tej planecie w bardzo nieodległej przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Celem takiego skupiania energii jest budowanie, a nie niszczenie, i staje się to całkiem użyteczne jako, powiedzmy, alternatywa do metod budowania w trzeciej gęstości.

58.22 Pytający: Czy jest to również używane do leczenia?

Ra: Jestem Ra. Nie.

60.28 Pytający: Dziękuję. Czy czakry lub centra energetyczne ciała są powiązane lub działają jak lej energii piramidy?

Ra: Jestem Ra. Nie.

60.31 Pytający: Instrument chciał wiedzieć, czy podczas używania wahadła do odkrywania centrów energii, ruch w przód i w tył oznacza cokolwiek innego niż ruch kołowy?

Ra: Jestem Ra. To powinno być ostatnie pytanie, chociaż ta istota wciąż dostarcza nam energii. Doświadcza zniekształcenia w kierunku bólu.

Rotacje omówiono* , powiemy tylko, że słaby ruch w przód i w tył wskazuje na częściową blokadę, chociaż nie na całkowitą blokadę. Silny ruch w przód i w tył wskazuje na odwrócenie blokady, która jest nadmierną stymulacją czakry lub centrum energii, która występuje w celu zrównoważenia pewnych trudności w aktywności kompleksu ciała lub umysłu. Ten stan nie jest pomocny dla istoty, ponieważ jest niezrównoważony.

Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

66.20 Pytający: Mam pytanie pisemne, a właściwie dwa. Pierwsze, czy mógłbyś wymienić biegunowości w ciele, które są związane z równoważeniem centrów energetycznych poszczególnych ciał niezamanifestowanej istoty?

Ra: Jestem Ra. To pytanie jest bardzo przemyślane, co doceniamy. Możliwe, że samo pytanie może posłużyć jako pomoc w rozważaniach na ten konkretny temat. Każda niezamanifestowana jaźń jest wyjątkowa. Podstawowe polaryzacje mają związek ze zrównoważonymi poziomami wibracji i relacjami między pierwszymi trzema centrami energii i w mniejszym stopniu, każdym z pozostałych ośrodków energii.

Czy możemy odpowiedzieć bardziej szczegółowo?

73.9 Pytający: Wcześniej stwierdziłeś* – myślę, że mam rację mówiąc to – że tam, gdzie spotykają się te dwa kierunki, dostajesz miarę, powiedzmy, rozwoju konkretnego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

75.23 Pytający: Przepraszam za zamieszanie. Czasami, jak sam mówisz, kompleksy wibracyjne dźwięku nie są zbyt adekwatne i przepraszam.

Na poprzedniej sesji stwierdziłeś, że prawdziwy adept żyje coraz bardziej tym jak jest. Czy wyjaśnisz i rozwiniesz to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Każda istota jest Stwórcą. Istota, w miarę jak staje się coraz bardziej świadoma swojej jaźni, stopniowo dochodzi do punktu zwrotnego, w którym postanawia szukać albo w służbie innym, albo w służbie sobie. Poszukiwacz staje się adeptem, gdy zrównoważy, z minimalną adekwatnością, centra energetyczne czerwone, pomarańczowe, żółte i niebieskie, z dodatkiem zieleni dla pozytywów, przechodząc w ten sposób do pracy w kolorze indygo.

Adept zaczyna wtedy wykonywać mniej pracy wstępnej lub zewnętrznej, związanej z funkcją, a zaczyna wykonywać pracę wewnętrzną, która ma związek z byciem. W miarę jak adept staje się coraz bardziej świadomie skrystalizowaną istotą, stopniowo ukazuje coraz więcej tego, czym był od zawsze: to jest Jedynym Nieskończonym Stwórcą.

Powrót do góry

Czerwony promień

34.16 Pytający: Czy czerwony promień, intensywny czerwony promień, byłby następnie użyty jako wskaźnik starszeństwa, starszeństwa systemu inkarnacji, tak samo jak intensywny fioletowy promień?

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne. Podczas kończenia nauki lub zbioru do pozytywnej czwartej gęstości czerwony promień jest postrzegany tylko jako ten, który po aktywacji jest podstawą wszystkiego, co zachodzi na poziomach wibracji, a suma tego jest energią fioletowego promienia.

Ten fioletowy promień jest jedynym czynnikiem branym pod uwagę przy pozytywnej czwartej gęstości. Oceniając nadający się do zbioru negatyw czwartej gęstości, intensywność czerwonych, pomarańczowych i żółtych promieni jest bardzo uważnie obserwowana, ponieważ duża ilość wytrzymałości i energii tego typu jest potrzebna do postępu negatywu, jest niezwykle trudno otworzyć wrota do inteligentnej nieskończoności z centrum splotu słonecznego. Jest to konieczne do zbioru w negatywnej czwartej gęstości.

39.11 Pytający: Aby trochę wyjaśnić, chciałbym zadać pytanie, jeśli mamy silnie spolaryzowaną jednostkę w kierunku służby innym i wysoce spolaryzowaną jednostkę w kierunku służby sobie, co mogłoby być... biorąc każdy promień, zaczynając od czerwieni, czy wystąpiłaby różnica w czerwonym promieniu tych dwóch bytów?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie podczas tej pracy.

Nie ma różnicy w równie silnie spolaryzowanych jednostkach pozytywnych i negatywnych w odniesieniu do czerwonego promienia.

Powrót do góry

Pomarańczowy promień

34.9 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś podać mi ten sam rodzaj informacji o jaźni w odniesieniu do jaźni społecznej?

Ra: Jestem Ra. Niezamanifestowane ja może znaleźć lekcje, które rozwijają którekolwiek z ośrodków napływu energii kompleksu umysłu/ciała/ducha. Interakcje społeczne oraz jaźni najczęściej koncentrują się na drugim i trzecim ośrodku energetycznym. Tak więc najbardziej aktywni w próbach przebudowy lub zmiany społeczeństwa są ci, którzy pracują z poczucia bycia poprawnym osobiście lub posiadania odpowiedzi, które nadadzą władzy bardziej poprawną konfigurację. Może to być postrzegane jako pełna podróż od negatywu do pozytywu w orientacji. W obu sytuacjach aktywują się te centra promieni energii.

Jest kilku, których pragnienia pomocy społeczeństwu mają charakter zielonego promienia lub wyższego. Tych istot jest jednak niewiele ze względu na zrozumienie, można powiedzieć, czwartego promienia, że uniwersalna miłość ofiarowana dobrowolnie jest bardziej pożądana niż księstwa, a nawet przekształcanie struktur ludzkich lub politycznych.

34.12 Pytający: Tak myślałem, ale nie byłem pewien. Czy możesz podać mi ten sam typ informacji, które otrzymaliśmy w odniesieniu do niezamanifestowanej interakcji jaźni pomiędzy sobą a gadżetami, zabawkami itp.... wynalazkami?

Ra: Jestem Ra. W tym konkretnym przypadku ponownie koncentrujemy się w większości na pomarańczowych i żółtych centrach energii.

W negatywnym sensie wiele gadżetów pośród waszych ludzi - to znaczy to, co nazywasz urządzeniami komunikacyjnymi i innymi rozrywkami, takimi jak mniej konkurencyjne gry - mogą być postrzegane jako zniekształcenie utrzymywania kompleksu umysłu/ciała/ducha nieaktywowanego, tak że aktywność żółtego i pomarańczowego promienia jest znacznie osłabiona, a tym samym starannie zmniejsza możliwość ewentualnej aktywacji zielonego promienia.

Inne z waszych gadżetów mogą być postrzegane jako narzędzia, dzięki którym istota bada możliwości swoich fizycznych lub psychicznych kompleksów oraz, w kilku przypadkach, kompleksu duchowego, aktywując w ten sposób pomarańczowy promień w tym, co nazywasz sportami zespołowymi, oraz w innych gadżetach, takich jak środki transportu. Można to postrzegać jako sposoby badania poczucia władzy; a zwłaszcza władzy nad innymi lub władzy grupy nad inną grupą innych ja.

41.13 Pytający: Nie chciałem tracić czasu na to pytanie, ale przypadkiem wspomniałeś o tej konkretnej komórce. Czy zatem ta polimorficzna bruzdnica ma pomarańczowe centrum energetyczne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

41.14 Pytający: Czy to centrum energii jest zatem, na bardzo małą skalę, powiązane z pomarańczowym centrum energii w człowieku?

Ra: Jestem Ra. Prawdziwy kolor jest dokładnie taki sam. Jednakże świadomość początku drugiej gęstości jest prymitywna, a użycie pomarańczowego promienia ogranicza się do wyrażania siebie, co może być postrzegane jako ruch i przetrwanie.

W trzeciej gęstości, w tym czasie, ci przywiązani do pomarańczowego promienia mają znacznie bardziej złożony system zniekształceń, poprzez który manifestuje się pomarańczowy promień. Jest to trochę skomplikowane. Postaramy się uprościć.

Właściwy prawdziwy kolor dla trzeciej gęstości to, jak już ustaliłeś, żółty. Jednakże wpływy prawdziwego koloru zielonego działającego na istoty żółtego promienia, spowodowały powrót wielu istot do troski o samych siebie zamiast postępu w trosce o inne jaźnie lub zielonego promienia.

To nie powinno być postrzegane jako negatywnie spolaryzowana natura, ponieważ negatywnie spolaryzowana istota pracuje bardzo intensywnie z najgłębszymi przejawami grupowych energii żółtego promienia, zwłaszcza z manipulacjami innymi jaźniami w służbie sobie. Ci, którzy powracają do pomarańczowego promienia - i możemy dodać, że jest ich w tej chwili wielu na waszej płaszczyźnie - to ci, którzy odczuwają wibracje prawdziwego koloru zielonego i dlatego reagują odrzucając działania rządowe i społeczne jako takie i ponownie szukają siebie.

Jednakże, nie mając właściwie rozwiniętego żółtego promienia, tak aby równoważył on osobiste współczynniki wibracji istoty, istota staje wtedy przed zadaniem dalszej aktywacji i równoważenia jaźni w stosunku do siebie, stąd manifestacja pomarańczowego promienia w tym węźle przestrzeni/czasu.

Zatem prawdziwy kolor pomarańczowy jest tym, czym jest, bez różnicy. Jednakże przejawy tego lub jakiegokolwiek innego promienia mogą być postrzegane jako najróżniejsze w zależności od poziomów wibracji i równowagi kompleksów umysłu/ciała lub umysłu/ciała/ducha, które wyrażają te energie.

Powrót do góry

Żółty promień

34.9 Pytający: Dziękuję. Czy mógłbyś podać mi ten sam rodzaj informacji o jaźni w odniesieniu do jaźni społecznej?

Ra: Jestem Ra. Niezamanifestowane ja może znaleźć lekcje, które rozwijają którekolwiek z ośrodków napływu energii kompleksu umysłu/ciała/ducha. Interakcje społeczne oraz jaźni najczęściej koncentrują się na drugim i trzecim ośrodku energetycznym. Tak więc najbardziej aktywni w próbach przebudowy lub zmiany społeczeństwa są ci, którzy pracują z poczucia bycia poprawnym osobiście lub posiadania odpowiedzi, które nadadzą władzy bardziej poprawną konfigurację. Może to być postrzegane jako pełna podróż od negatywu do pozytywu w orientacji. W obu sytuacjach aktywują się te centra promieni energii.

Jest kilku, których pragnienia pomocy społeczeństwu mają charakter zielonego promienia lub wyższego. Tych istot jest jednak niewiele ze względu na zrozumienie, można powiedzieć, czwartego promienia, że uniwersalna miłość ofiarowana dobrowolnie jest bardziej pożądana niż księstwa, a nawet przekształcanie struktur ludzkich lub politycznych.

102.2 Pytający: Czy Ra może nam powiedzieć, co spowodowało ból i skurcze w żołądku instrumentu i co można zrobić, aby to wyleczyć?

Ra: Aby zaobserwować przyczynę fizycznych zniekształceń w kierunku choroby, należy spojrzeć na zablokowane centrum energetyczne. W tej sytuacji, gdy blokada jest żółtego promienia, doznanie ma cechy charakterystyczne dla tego obszaru ciała chemicznego. Tak zwana luka w pisanej przez wiatr zbroi światła i miłości została zamknięta i nie tylko naprawiona, ale znacznie poprawiona.

Jednakże, zniekształcenia wzbudzone podczas tego chwilowego przerwania przepływu swobodnej energii są poważne i będą kontynuowane we wszystkich wirach możliwości/prawdopodobieństw, w części waszej przestrzeni/czasu, ponieważ została pobudzona predyspozycja do spastyczności w okrężnicy poprzecznej.

Istnieje również wcześniejsze osłabienie funkcji trzustki, zwłaszcza związanej z podwzgórzem. Istnieje również wcześniejsze uszkodzenie części wątroby.

Te braki lub zniekształcenia objawiają się w tej części systemu bezpośrednio wychodzącej z jelita czczego. Ponadto, bliżej dwunastnicy występuje pewne podrażnienie, które powoduje, że instrument nie przyswaja żywności. Jest to podrażnienie wywołane alopatycznie.

Dieta ma kluczowe znaczenie. Nie możemy posunąć się dalej w obserwowaniu systemu istoty jako pełnej dyskusji o tych zniekształceniach w kierunku różnych słabości/sił, które przyczyniają się do obecnej trudności, zaczynając od ust, a kończąc na odbycie.

Możemy zauważyć, że instrument pozostał skoncentrowany na Stwórcy w procentach przekraczających dziewięćdziesiąt. To jest klucz. Trwaj w dziękczynieniu i wdzięczności za wszystkie rzeczy.

Istnieją silniejsze leki przeciwskurczowe, którymi może pomóc ten, który nie jest znany temu instrumentowi, ale znany jako Arthur. Zalecenie, aby to zrobić - ponieważ jest to coś, co nie zachowuje ani nie usuwa życia, a ponadto odbiera instrumentowi możliwości studiowania w tej sytuacji - musi zostać wstrzymane. Nie jesteśmy w stanie zalecić leczenia w tej przestrzeni/czasie poza obserwowaniem rodzajów spożywanych pokarmów.

102.11 Pytający: A zatem, czy jest – Te dwa obszary, na które instrument może zwrócić uwagę, aby rozwiązać ten problem... Rozumiem, że problem blokady żółtego promienia został całkowicie naprawiony, że tak powiem. Jeśli to nieprawda, czy mógłbyś coś zasugerować?

Ra: Jestem Ra. Każda istota, aby całkowicie odblokować żółty promień, musi kochać wszystko co jest z nią w relacji, z nadzieją jedynie na radość, pokój i komfort innych.

Powrót do góry

Zielony promień

32.14 Pytający: Miałem na myśli to, czy jest możliwe, powiedzmy, dla zielonego promienia... kiedy mówimy o aktywacji zielonego promienia i transferach energii, czy jest możliwe, aby osoba zielonego promienia, która jest głównie aktywacją zielonego promienia, różniła się po obu stronach zielonego promienia o dużą lub małą ilość w aktywacji energii, czy pozostaje przede wszystkim zielonym promieniem?

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy nowość żądanego przez Ciebie materiału. Było to niejasne, ponieważ myśleliśmy, że omówiliśmy ten materiał. Omawiany fragment jest następujący: aktywacja zielonego promienia jest zawsze podatna na żółty lub pomarańczowy promień posiadania, w większości jest to żółty promień, ale często przechodzący w pomarańczowy promień. Strach przed posiadaniem, pragnienie posiadania, strach przed byciem posiadanym, pragnienie bycia posiadanym: to zniekształcenia, które spowodują dezaktywację transferu energii zielonego promienia.

Nowy materiał jest następujący: po osiągnięciu zielonego promienia zdolność istoty do wejścia w niebieski promień jest natychmiastowa i oczekuje tylko na wysiłki jednostki. Promień indygo otwiera się tylko dzięki znacznej dyscyplinie i praktyce, w dużej mierze związanej z akceptacją siebie, nie tylko jako spolaryzowanej i zrównoważonej jaźni, ale jako Stwórcy, jako istoty o nieskończonej wartości. To rozpocznie aktywację promienia indygo.

Powrót do góry

Niebieski promień

48.7 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wziąć jako przykład istotę, która w chwili urodzenia znajduje się mniej więcej wysoko na liście starszeństwa pod względem pozytywnej polaryzacji i możliwej podatności na zbiory pod koniec tego cyklu i prześledzić pełny cykl jej doświadczeń rozpoczynających się przed wcieleniem - które ciało jest aktywowane, proces wcielania się, aktywacja procesu fizycznego ciała trzeciej gęstości, gdy ciało porusza się przez tę gęstość i jest poddawane działaniu katalizatora, a następnie proces śmierci i aktywacja różnych ciał - w taki sposób, że przejdziemy całą drogę od punktu poprzedzającego inkarnację, następnie poprzez wcielenie i śmierć i z powrotem do tej pozycji, można by powiedzieć, w jednym cyklu wcielenia w tej gęstości. Czy mógłbyś to dla mnie zrobić?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest bardzo zniekształcone, ponieważ zakłada, że kreacje są podobne. Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma swoje własne wzorce aktywacji i własne rytmy przebudzenia. Ważną rzeczą dla zbiorów jest harmonijna równowaga między różnymi ośrodkami energii kompleksu umysłu/ciała/ducha. Należy to odnotować jako względne znaczenie. Rozumiemy sens Twojego zapytania i odpowiemy w sposób najbardziej ogólny, podkreślając nieistotność takich arbitralnych uogólnień.

Istota przebywa przed wcieleniem w odpowiednim, powiedzmy, miejscu w czasie/przestrzeni. Typ prawdziwego koloru tej lokalizacji będzie zależał od potrzeb jednostki. Na przykład te istoty, które będąc wędrowcami mają rdzeń kompleksu umysłu/ciała/ducha w kolorze zielonym, niebieskim lub indygo, będą tam przebywać.

Wejście we wcielenie wymaga przywdziania lub aktywacji ciała promienia indygo, czyli ciała eterycznego, ponieważ jest ono twórcą formy. Młody lub mały fizyczny kompleks umysłu/ciała/ducha ma siedem centrów energii wzmocnionych przed procesem narodzin. Istnieją również odpowiedniki w czasie/przestrzeni tych centrów energii, odpowiadające siedmiu centrom energii w każdej z siedmiu gęstości prawdziwego koloru. Zatem w mikrokosmosie istnieje całe przygotowane doświadczenie. To tak, jakby niemowlę zawierało wszechświat.

Wzorce aktywacji bytu o wysokim stażu będą niewątpliwie przesuwać się z pewną prędkością do poziomu zielonego promienia, który jest odskocznią do podstawowego błękitu. Zawsze jest pewna trudność w penetracji podstawowej niebieskiej energii, ponieważ wymaga to tego, czego wasi ludzie mają w wielkim niedostatku; to znaczy szczerości. Niebieski promień to promień swobodnej komunikacji ze sobą i innymi jaźniami.

Przyjmując, że istota nadająca się do zbioru lub prawie nadająca się do zbioru, będzie pracować na tej odskoczni zielonego promienia, można następnie założyć, że doświadczenia w pozostałej części wcielenia będą skupione na aktywacji podstawowego niebieskiego promienia swobodnej komunikacji; promienia indygo, który jest swobodym dzieleniem się inteligentną energią; oraz jeśli to możliwe, przejście przez tę bramę, przeniknięcie inteligentnej nieskończoności fioletowego promienia. Może się to przejawiać w poczuciu świętości lub uświęcenia natury codziennych kreacji i czynności.

Po śmierci kompleksu cielesnego, jak nazywacie to przejście, istota natychmiast, po uświadomieniu sobie swojego stanu, powróci do twórcy formy, ciała w kolorze indygo i spocznie w nim, aż do czasu przyszłego właściwego ulokowania.

Tutaj mamy anomalię zbiorów. Podczas zbiorów istota przeniesie następnie swoje ciało indygo do manifestacji fioletowego promienia, które jest widoczne w prawdziwym kolorze żółtym. Ma to na celu zmierzenie możliwości zbioru jednostki. Po starannym zakończeniu tej anomalnej czynności, istota ponownie przeniesie się do ciała indygo i zostanie umieszczona we właściwym miejscu w przestrzeni/czasie i czasie/przestrzeni poprawnego prawdziwego koloru, w którym to czasie konieczne uzdrowienia i nauki/uczenie się zostaną zakończone oraz dalsze potrzeby inkarnacyjne są określane.

Powrót do góry

Promień indygo

49.2 Pytający: Dziękuję. Na początku mam pytanie od Jima. On mówi:

„Przez ostatnie dziewięć lat miałem to, co nazywam doświadczeniami płatów czołowych, w stanie przedświadomości snu, tuż przed obudzeniem się rano. Są połączeniem przyjemności i ciśnienia, które zaczyna się w płatach czołowych i rozchodzi się pulsacyjnie po całym mózgu i jest jak orgazm w moim mózgu. Miałem ponad 200 takich doświadczeń i często towarzyszą im wizje i głosy, które rzadko mają dla mnie sens. Jakie jest źródło tych doświadczeń płatów czołowych?”

Ra: Jestem Ra. Skanujemy pytającego i znajdujemy kilka istotnych informacji, które są już dostępne, które dotyczą fizjologicznej dyspozycji tej konkretnej części mózgu. Opisane i przeżyte doświadczenia to te destylacje, których można doświadczyć po skoncentrowaniu wysiłku na otwarciu bramy, czyli kompleksu umysłu indygo, tak aby mogło nastąpić doświadczenie sakramentalnego, czyli fioletowego promienia. Te doświadczenia są początkiem tego, co - gdy ciało, umysł i duch zostaną zintegrowane w bramie lub na poziomie indygo- może wtedy wystąpić nie tylko doświadczenie radości, ale towarzyszące jej zrozumienie inteligentnej nieskończoności. W ten sposób orgazm kompleksu ciała i orgazm kompleksu umysłu, integrując się, mogą następnie stworzyć właściwą bramę dla integracji kompleksu duchowego i jej wykorzystania jako pojazdu dla sakramentu w pełni doświadczonej obecności Jednego Nieskończonego Stwórcy. Tak więc jest wiele rzeczy, których pytający może oczekiwać.

54.32 Pytający: Co jeśli kompleks umysłu/ciała/ducha odczuwa uczucie podczas medytacji w centrum indygo, co czuje?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Ten, kto odczuwa tę aktywację, doświadcza napływających strumieni w tym centrum energii, które mogą być użyte albo do odblokowania tego centrum, do jego dostrojenia do harmonicznych innych ośrodków energetycznych, albo do aktywacji bramy do inteligentnej nieskończoności.

Nie możemy być konkretni, ponieważ każde z tych trzech działań jest doświadczane przez istotę, która odczuwa to zniekształcenie kompleksu fizycznego.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

58.23 Pytający: Czy próba rozwinięcia tych cech lub możliwości zginania metalu itp. przynosi jakąkolwiek korzyść? To co chcę powiedzieć to to czy te cechy są drogowskazem rozwoju jednostki, czy też czymś innym? Na przykład, kiedy istota rozwija się poprzez swoje indygo, czy drogowskazem jej rozwoju będzie to zginanie [metalu]?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Określmy trzy spirale energii świetlnej, których przykładem jest piramida. Pierwsza, podstawowa spirala, która jest używana do nauki i do leczenia. Druga, spirala do wierzchołka, która jest używana do budowy. Trzecia, spirala rozpościerająca się od wierzchołka, która służy do energetyzowania.

Kontakt z promieniem indygo niekoniecznie musi objawiać się w jakimkolwiek talencie lub drogowskazie, jak powiedziałeś. Są tacy, których energia indygo jest energią czystej istoty i nigdy się nie manifestuje, a jednak wszyscy są świadomi postępu takiej istoty. Inni mogą uczyć lub na wiele sposobów dzielić się kontaktem z inteligentną energią. Inni trwają w niezamanifestowanej formie, poszukując inteligentnej nieskończoności.

Tak więc manifestacja jest mniejszym drogowskazem niż ten, który jest wyczuwalny lub intuicyjny w odniesieniu do kompleksu umysłu/ciała/ducha. Istnienie fioletowego promienia jest bardziej znamienne dla prawdziwej jaźni.

Czy są jakieś krótkie pytania lub drobne sprawy, które możemy wyjaśnić, jeśli to możliwe, zanim opuścimy ten instrument?

58.24 Pytający: Cóż, miałem pytanie, co masz na myśli mówiąc o „trzeciej spirali”. A gdyby to było za długie, zapytałbym tylko, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo lub by poprawić kontakt?

Ra: Jestem Ra. Możemy krótko odpowiedzieć. Możesz zapytać bardziej szczegółowo, jeśli uznasz to za pożądane podczas następnej sesji.

Jeśli wyobrazisz sobie płomień świecy, możesz zobaczyć trzecią spiralę.

Ten instrument jest dobrze wyważony. Wyposażenie jest dobrze ustawione. Jesteście sumienni.

Jestem Ra. Zostawiam was, moi przyjaciele, w miłości i w świetle Jednego Nieskończonego Stwórcy. Dlatego idźcie naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

61.13 Pytający: OK, to spytam o to. Czy możesz nam powiedzieć, jaki jest cel przednich płatów mózgu i jakie są warunki niezbędne do ich aktywacji?

Ra: Jestem Ra. Powiedzmy, że płaty czołowe mózgu będą miały znacznie większe zastosowanie w czwartej gęstości.

Podstawowym stanem psychicznym/emocjonalnym tego dużego obszaru tak zwanego mózgu jest radość lub miłość w jej twórczym sensie. Zatem energie, które omówiliśmy w odniesieniu do piramid - całe leczenie, nauka, budowanie i energetyzowanie - znajdują się w tym obszarze. Jest to obszar, do którego sięga adept. Jest to obszar, który działając poprzez pień i korzeń umysłu, nawiązuje kontakt z inteligentną energią i poprzez tę bramę z inteligentną nieskończonością.

Czy są jakieś pytania, zanim opuścimy ten instrument?

63.19 Pytający: Wydaje mi się, że niektóre istoty trzeciej gęstości, które można zebrać, są jednak stosunkowo stare, ponieważ znam osoby, które potrafią zginać metal w wieku powyżej 50 lat, a niektóre powyżej 30 lat. Czy istnieją inne istoty, które mogą zginać metal z innych powodów niż posiadanie podwójnie aktywowanych ciał?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Każda istota, przez przypadek lub poprzez staranny plan przenika przez bramę inteligentnej energii, może korzystać z kształtujących mocy tej energii.

74.5 Pytający: Mam tutaj pytanie, na które odpowiem i pozwolę Ci poprawić. Widzę, że dyscypliny osobowości zasilają centrum energii promienia indygo i wpływają na moc białego maga, odblokowując niższe centra energii i pozwalając na swobodny przepływ wznoszącego się spiralnie światła, aby dotrzeć do centrum indygo. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

74.6 Pytający: Czy mógłbyś mnie poprawić?

Ra: Jestem Ra. Centrum indygo jest rzeczywiście najważniejsze w pracy adepta. Niemniej jednak nie jest w stanie, bez względu na to jak jest skrystalizowane, skorygować w jakimkolwiek stopniu nierównowagę lub blokady w innych centrach energetycznych. Muszą być usuwane kolejno od czerwieni w górę.

74.7 Pytający: Nie jestem pewien, czy to rozumiem. Pytanie brzmi: „W jaki sposób dyscypliny osobowości zasilają centrum energii promienia indygo i wpływają na moc białego maga?”* Czy to pytanie ma sens?

Ra: Jestem Ra. Tak.

74.8 Pytający: Czy mógłbyś na to odpowiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Chętnie odpowiemy na to pytanie. Zrozumieliśmy, że poprzednie zapytanie ma inne znaczenie.

Promień indygo to promień adepta. Duża część odpowiedzi, których szukasz, znajduje się w tym zdaniu. Istnieje identyfikacja pomiędzy krystalizacją tego centrum energetycznego a poprawą pracy umysłu/ciała/ducha, gdy zaczyna on wykraczać poza przestrzenno/czasowe równoważenie i wchodzić w połączone królestwa przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni.

Powrót do góry

Fioletowy promień

33.19 Pytający: Hmm, chwileczkę. Nie sądzę, aby cokolwiek, o co mógłbym zapytać w tym czasie, byłoby wystarczająco krótkie. Chwileczkę. [Odgłosy przerzucanych dokumentów.]

Tak, jest jedno pytanie. Czy jest jakaś różnica w aktywności fioletowego promienia, czy też jasności, pomiędzy istotami, które są na początkowym poziomie czwartej gęstości pozytywnej i negatywnej?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Fioletowy promień pozytywnej czwartej gęstości będzie zabarwiony zieloną, niebieską, indygo triadą energii. Ten odcień może być postrzegany jako część tęczy lub pryzmatu, jak go znacie, promienie są dość wyraźne.

Fioletowy promień negatywnej czwartej gęstości ma w swojej aurze, powiedzmy, zabarwienie czerwieni, pomarańczy, żółci, te trzy promienie są raczej zamglone niż wyraźne.

48.10 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób różne ciała, od czerwieni do fioletu, są połączone z centrum energii, centra od czerwieni do fioletu? Czy są w jakiś sposób połączone?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne zapytanie tej pracy.

Jak zauważyliśmy, każda z gęstości prawdziwych kolorów ma siedem centrów energii, a każda istota zawiera to wszystko we wzmocnieniu. Aktywacja, w żółtym promieniu, inteligentnej nieskończoności promienia fioletowego jest przepustką do następnej oktawy doświadczenia.

Są adepci, którzy przeniknęli wiele, wiele centrów energetycznych i kilka prawdziwych kolorów. Musi to być robione z najwyższą ostrożnością podczas przebywania w ciele fizycznym, ponieważ, jak zauważyliśmy, mówiąc o niebezpieczeństwach związanych z łączeniem obwodów czerwonego/pomarańczowego/żółtego z obwodami prawdziwego koloru niebieskiego, potencjał dezorganizacji kompleksu umysłu/ciała/ducha jest ogromny. Niemniej jednak istota, która przenika inteligentną nieskończoność, jest w zasadzie zdolna do poruszania się po wszechświecie bez ograniczeń.

Czy jest jakieś krótkie pytanie, zanim opuścimy ten instrument?

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy