Prawo Jedności Ludzie: Carla, Don, Jim

Ukryj menu

Wyniki od 1 do 100 z 131

       Następne 31 ⇒

⇐ Category list

Kategoria “Ludzie” ma 27 podkategorii.

Carla, Don, Jim

9.2 Pytający: Czy możesz powiedzieć nam coś o naszych poprzednich wcieleniach, naszych przeszłych doświadczeniach przed tym wcieleniem?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Jednakże takie informacje jak te, są dokładnie strzeżone przez całość twojego umysłu/ciała/ducha, tak aby twoje obecne doświadczenia przestrzeni/czasu pozostały nierozcieńczone.

Pozwól nam poszukać nieszkodliwego materiału dla twojej istoty. [Pauza 20-sekundowa]. W zniekształceniu pragnienia wolności od uprzedzeń jestem w stanie mówić tylko ogólnie.

Ta grupa kilka razy pracowała i mieszkała razem. Relacje były różne. Istnieje zrównoważona karma, jak to nazywacie; każdy jest więc nauczycielem każdego. Praca obejmowała uzdrowienie, zrozumienie zastosowań energii ziemi i pracę na rzecz cywilizacji, które wzywały tak, jak to zrobiła wasza planeta, a my przybyliśmy. To kończy materiał, który uważamy za nieszkodliwy.

12.32 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć, czy któreś z naszej trójki jest i było wędrowcem?

Ra: Jestem Ra. Skanując każdy z obecnych kompleksów umysłu/ciała/ducha, znajdujemy już całkowitą pewność tego wystąpienia, a zatem nie znajdujemy szkody w powtórzeniu tego zdarzenia. Każdy z obecnych jest wędrowcem wykonującym misję, jeśli wolisz.

15.25 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć cokolwiek na temat naszej poprzedniej gęstości - skoro jesteśmy wędrowcami? Z jakiej gęstości pochodzimy?

Ra: Przeszukuję każdego z was i stwierdzam, że dopuszczalne jest udostępnienie tych informacji. Wędrowcy w tej pracy są dwóch gęstości: jedną jest piąta gęstość, czyli światła; jedną jest gęstość miłości/światła lub jedności. Uważamy, że określnie tożsamości tych którzy są z jakiej gęstości mogłoby być naruszeniem wolnej woli każdego z was. Dlatego stwierdzamy po prostu dwie gęstości, z których obie są harmonijnie ukierunkowane na współpracę.

Jestem Ra. Zostawiam was w miłości i świetle Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jednego Nieskończonego Stwórcy. Adonai.

16.47 Pytający: Dziękuję. Czy możesz mi opowiedzieć o srebrnych pyłkach, które czasami znajdowaliśmy na naszych twarzach lub gdzie indziej?

Ra: Jestem Ra. Te, o których mówisz, są materializacją subiektywnie zorientowanego drogowskazu wskazującego jednemu kompleksowi umysłu/ciała/ducha, a nie innemu, znaczenie o charakterze subiektywnym.

16.48 Pytający: Kto tworzy srebrne pyłki? Czy są prawdziwe?

Ra: Jestem Ra. Wyobraź sobie, jeśli chcesz, rosnący potencjał uczenia się/nauczania. W pewnym momencie zostanie podany znak wskazujący na stosowność lub znaczenie tej nauki/nauczania. Sama istota we współpracy z wewnętrznymi płaszczyznami tworzy dowolny drogowskaz, który jest dla niej najbardziej zrozumiały lub zauważalny.

16.49 Pytający: Mówisz, że my sami je tworzymy?

Ra: Jestem Ra. Istoty świadomie ich nie tworzą. Tworzą je korzenie kompleksu umysłu, który dotknął w zrozumieniu, inteligentnej nieskończoności.

18.4 Pytający: Czy jest jakaś żywność, która jest pomocna lub szkodliwa, którą może zjeść instrument?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument ma zniekształcenie kompleksu ciała w kierunku złego stanu zdrowia w kierunku zniekształcenia, które najlepiej koryguje się przez spożycie żywności zawierającej zboża i warzywa, jak je nazywacie. Jest to jednak niezwykle nieistotne, gdy traktuje się je jako pomoc na równi z innymi środkami pomocniczymi, takimi jak nastawienie, którego ten instrument ma pod dostatkiem. Jednakże to wspomaga energię życiową tego instrumentu, z mniejszym zniekształceniem prowadzącym do złego stanu zdrowia, w spożywaniu żywności w powyższy sposób z okazjonalnym spożywaniem tego, co nazywasz mięsem, ze względu na potrzebę zmniejszenia zniekształcenia w kierunku niskiej energii witalnej.

22.1 Pytający: Instrument chciałby zadać kilka pytań. Zadam je najpierw żeby mieć je z głowy. Instrument chciałby wiedzieć, dlaczego czuje zapach kadzidła o różnych porach dnia w różnych miejscach?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument spędził całe życie w oddaniu służbie. To doprowadziło ten instrument do tego węzła w przestrzeni/czasie ze świadomym i nieświadomym zniekształceniem w kierunku służby, z dalszym świadomym zniekształceniem w kierunku służby przez komunikację. Za każdym razem, jak można by to ująć, gdy wykonujemy tę pracę, nasze zniekształcenia wibracyjne kompleksu pamięci społecznej, silniej zazębiają się z nieświadomymi zniekształceniami tego instrumentu w kierunku służby. W ten sposób stajemy się częścią kompleksu wibracyjnego tego instrumentu, a on częścią naszego. Dzieje się to na poziomie nieświadomym, poziomie, na którym umysł przeszedł w dół do korzeni świadomości, które możesz nazwać kosmicznymi.

Ten instrument nie jest świadomy tej powolnej przemiany zazębiającego się kompleksu wibracyjnego. Jednak w miarę trwania poświęcenia na obu poziomach i kontynuowania pracy pojawiają się sygnały wysyłane z nieświadomości w sposób symboliczny. Ponieważ ten instrument jest niezwykle wyczulony na węch, skojarzenie to zachodzi nieświadomie, a forma myślowa tego zapachu jest obserwowana przez istotę.

22.2 Pytający: Po drugie, chciałaby wiedzieć, dlaczego po tych sesjach czuje się zdrowiej. Z biegiem czasu ogólnie czuje się zdrowiej.

Ra: Jestem Ra. Jest to funkcja wolnej woli istoty. Ta istota przez wiele lat modliła się pewnym zestawem kompleksów wibracji dźwiękowych, zanim otworzyła się na komunikację. Zanim stan transu został osiągnięty, modlitwa ta pozostawała w świadomej części kompleksu umysłu i choć pomocna, nie była tak skuteczna jak konsekwencja tej modlitwy, jak można by nazwać ten kompleks dźwięków wibracyjnych, który następnie przechodzi bezpośrednio na poziom nieświadomości w ten sposób bardziej krytycznie wpływając na komunikację z kompleksu duchowego.

Ponadto istota ta zaczęła, dzięki tej pracy, akceptować pewne ograniczenia, które nałożyła na siebie, aby przygotować grunt dla takiej służby jaką ona obecnie wykonuje. Jest to również pomoc w ponownym wyrównaniu zniekształceń kompleksu fizycznego w odniesieniu do bólu.

25.2 Pytający: Drugie pytanie, o które poprosił instrument, brzmiało: „Jak najlepiej mogę się regenerować, nie tylko teraz, ale i w przyszłości?”

Ra: Jestem Ra. Instrument ten jest świadomy podstawowych potrzeb swojego organizmu, którymi są: medytacja, akceptacja ograniczeń, przeżywanie radości z obcowania z innymi i pięknem śpiewu; oraz ćwiczenie z dużym kontaktem, kiedy tylko jest to możliwe, z siłami życiowymi drugiej gęstości, zwłaszcza z drzewami; jednostka ta musi być również świadoma umiarkowanego, ale stałego spożycia pożywienia, sugerując ćwiczenia dość wczesną porą dnia oraz późniejszą porą dnia przed odpoczynkiem.

29.33 Pytający: Przestudiuję to i prawdopodobnie będę miał coś jutro, ponieważ nie chcę przemęczać instrumentu. Instrument miał pytanie, czy masz czas na krótkie pytanie wtedy przeczytam je.

Instrument nie chce wykonywać fizycznej pracy uzdrawiania. Ona już wykonuje duchowe równoważenie przy użyciu rąk. Czy może czytać prywatny materiał leczniczy bez fizycznego uzdrawiania? Zakładam, że ma na myśli, czy może to przeczytać bez stwarzania problemów w swoim życiu? Nie chce zmniejszać pozytywnej polaryzacji. Czy może przeczytać ten materiał w takich warunkach?

Ra: Jestem Ra. Wypowiemy się krótko ze względu na fakt, że staramy się zachować energię życiową tego instrumentu podczas trzymiesięcznego okresu, o którym mówiliśmy.

Ta istota ma empiryczną historię uzdrawiania na poziomach innych niż tak zwane fizyczne. Dlatego jest dopuszczalne, aby ten materiał był czytany. Jednakże, ćwiczenie ognia nigdy nie powinno być praktykowane przez ten instrument, ponieważ jest on używany w silniejszej formie do fizycznego uzdrawiania.

Czy jest jakieś krótkie zapytanie, zanim zakończymy?

30.17 Pytający: Istrument chciałby wiedzieć, czy mógłbyś jej powiedzieć, czy ten przedmiot, który nazywa się polaryzatorem Sama Millara, pomógłby jej w fizycznym samopoczuciu. Czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Gdy skanujemy instrument, znajdujemy anomalie pola magnetycznego, które są zniekształcone w kierunku naszych możliwości znalezienia wąskopasmowego kanału w kompleksie umysłu/ciała/ducha tego instrumentu. Polaryzator, o którym mówisz, nie byłby pomocny. Uważne odczytanie aury tego instrumentu przez utalentowanych w tej dziedzinie oraz późniejsze zmiany sił magnetyzujących tego polaryzatora, pomogłyby istocie, Samowi, stworzyć taki polaryzator, który byłby pewną pomocą dla instrumentu. Sugerowalibyśmy jednak, aby na te sesje nie wprowadzać żadnego sprzętu elektrycznego lub magnetycznego, który nie jest konieczny do nagrywania naszych słów, ponieważ nie życzymy sobie żadnych zniekształceń, które nie są konieczne.

31.1 Pytający: Chciałbym najpierw zadać pytanie od samego instrumentu. Prosi, aby się dowiedzieć, czy byłoby wskazane, aby chodziła sama teraz, gdy czuje się lepiej.*

Ra: Jestem Ra. To jest do zaakceptowania.

34.1 Pytający: Instrument chciałby wiedzieć, czy dwa krótkie okresy ćwiczeń dziennie byłyby dla niej lepsze niż jeden długi?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Prawidłowa konfiguracja kompleksu fizycznego podczas trzymiesięcznego okresu, w którym instrument jest podatny na intensyfikację zniekształceń kompleksu fizycznego, wymaga wzmocnienia kompleksu fizycznego. Można to właściwie postrzegać jako jeden główny okres ćwiczeń, po którym późną częścią waszego cyklu dziennego, przed wieczorną medytacją, następuje okres ćwiczeń w przybliżeniu równy połowie długości pierwszego. Będzie to postrzegane jako męczące dla instrumentu. Jednakże będzie to miało wpływ na wzmocnienie kompleksu fizycznego i zmniejszenie podatności, którą można by wykorzystać.

34.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czego doświadczyłem około 1964 r., jak sądzę, kiedy podczas medytacji stałem się świadomy tego, co uważam za inną gęstość i inną planetę, i wydawało mi się doświadczać przeniesienia na tę planetę? Czy możesz mi powiedzieć, jakie to było doświadczenie?

Ra: Jestem Ra. Widzimy szkodę w pełnym ujawnieniu z powodu naruszenia. Zadowalamy się sugerowaniem, że ten byt, który nie jest w stanie łatwo poddać się procesowi regresji hipnotycznej wywołanej przez innych, mimo wszystko, miał szansę zrozumienia swojego bytu.

42.14 Pytający: W młodości kształciłem się w naukach inżynierskich, które uwzględniają konieczność trójwymiarowej wizualizacji w procesach projektowania. Czy byłoby to pomocne jako podstawa dla rodzaju wizualizacji, o której mówisz, czy też nie miałoby to żadnej wartości?

Ra: Jestem Ra. Dla ciebie, pytającego, to doświadczenie było cenne. Dla mniej wyczulonej istoty nie uzyskałoby odpowiedniego wzrostu koncentracyjnej energii.

44.12 Pytający: Podczas medytacji kilka lat temu moje ramię zaczęło świecić, poruszając się szybko mimowolnie. Co to było?

Ra: Jestem Ra. Zjawisko to było analogią udostępnioną ci przez twoją wyższą jaźń. Analogia była taka, że istota, którą byłeś, żyła w sposób niezrozumiały dla, powiedzmy, fizyków, naukowców czy lekarzy.

44.13 Pytający: To, do czego staram się dojść w tej sesji, to wszelkie praktyki, które moglibyśmy wykonać, aby jak najlepiej zrewitalizować instrument, ponieważ konieczne będzie zrobienie wszystkiego, co w naszej mocy, aby zrobić to w celu utrzymania naszych kontaktów. Czy możesz nam powiedzieć, co możemy najlepiej zrobić, aby zwiększyć żywotność instrumentu dla tych kontaktów?

Ra: Jestem Ra. Twoje doświadczenie było funkcją twojej zdolności kontaktu z inteligentną nieskończonością. Dlatego nie ma bezpośredniego wpływu na energię życiową tego instrumentu.

Mówiliśmy już o tym, co wspomaga ten instrument w energii witalnej: wrażliwość na piękno, śpiewanie muzyki sakralnej, medytacja i uwielbienie, dzielenie się sobą w swobodnie dawanej miłości w stosunkach społecznych lub seksualnych. Te rzeczy działają bezpośrednio na witalność. Ten instrument ma zniekształcenie w kierunku doceniania różnorodnych doświadczeń. To w mniej bezpośredni sposób wspomaga witalność.

45.5 Pytający: Czy możesz powiedzieć, czy któreś z nas trojga należy do Ra, czy do jednej z pozostałych grup?

Ra: Jestem Ra. Tak.

45.6 Pytający: Czy możesz powiedzieć, którzy z nas należą do której grupy?

Ra: Jestem Ra. Nie.

45.7 Pytający: Czy wszyscy należymy do jednej z wymienionych przez Ciebie grup?

Ra: Jestem Ra. Posuniemy się do granic naszych starań, aby obyć się bez naruszenia. Dwoje z was pochodzi z szóstej gęstości, jedno z piątej, które można zebrać do szóstej, ale wybiera powrót jako wędrowiec z powodu miłosnego związku między nauczycielem i uczniem. W ten sposób wasza trójka tworzy bardzo spójną grupę.

48.2 Pytający: Mam pytanie od instrumentu, które przeczytam: „Kilkakrotnie sugerowałeś, że transfery energii seksualnej wspomagają energię życiową instrumentu i ten kontakt. Wydaje się, że nie dotyczy to wszystkich ludzi; że obwody seksualne i obwody duchowe nie są tym samym. Czy ten instrument jest anomalią, czy też pozytywny wpływ aktywności seksualnej na energię duchową jest normalny dla wszystkich istot trzeciej gęstości?”

Ra: Jestem Ra. Ten instrument, choć nie jest anomalny, jest nieco mniej zniekształcony w kierunku oddzielenia umysłu, ciała i ducha niż wiele z waszych istot trzeciej gęstości. Energie transferu seksualnego, jeśli zostałyby przepuszczone przez nierozwinięty kompleks duchowy, elektryczny lub magnetyczny, który nazywacie obwodem, skutecznie rozsadziłyby ten konkretny obwód. I odwrotnie, pełne energie duchowe przepuszczone przez obwody kompleksu cielesnego również negatywnie wpłyną na nierozwinięty obwód kompleksu cielesnego.

Są niektórzy, jak na przykład ten instrument, którzy w konkretnym wcieleniu w żadnym momencie nie zdecydowali się wyrażać energii seksualnej poprzez obwody ciała. Tak więc od początku doświadczenia takiej istoty ciało i duch wyrażają się razem w jakimkolwiek działaniu seksualnym. Dlatego transfer energii seksualnej dla tego instrumentu jest transferem zarówno duchowym jak i fizycznym. Pole magnetyczne tego instrumentu, jeśli zostanie zbadane przez osobę wrażliwą, pokaże te niezwykłe konfiguracje.

Nie jest to unikalne dla danej istoty, ale jest powszechne dla sporej liczby istot, które tracąc pragnienie doświadczeń seksualnych pomarańczowego i zielonego* promienia, wzmocniły połączone obwody ducha, umysłu i ciała do wyrażania całości bytu w każdym działaniu. Z tego też powodu również stosunek społeczny i towarzystwo są bardzo korzystne dla tego instrumentu, ponieważ jest on wrażliwy na bardziej subtelne transfery energii.

49.2 Pytający: Dziękuję. Na początku mam pytanie od Jima. On mówi:

„Przez ostatnie dziewięć lat miałem to, co nazywam doświadczeniami płatów czołowych, w stanie przedświadomości snu, tuż przed obudzeniem się rano. Są połączeniem przyjemności i ciśnienia, które zaczyna się w płatach czołowych i rozchodzi się pulsacyjnie po całym mózgu i jest jak orgazm w moim mózgu. Miałem ponad 200 takich doświadczeń i często towarzyszą im wizje i głosy, które rzadko mają dla mnie sens. Jakie jest źródło tych doświadczeń płatów czołowych?”

Ra: Jestem Ra. Skanujemy pytającego i znajdujemy kilka istotnych informacji, które są już dostępne, które dotyczą fizjologicznej dyspozycji tej konkretnej części mózgu. Opisane i przeżyte doświadczenia to te destylacje, których można doświadczyć po skoncentrowaniu wysiłku na otwarciu bramy, czyli kompleksu umysłu indygo, tak aby mogło nastąpić doświadczenie sakramentalnego, czyli fioletowego promienia. Te doświadczenia są początkiem tego, co - gdy ciało, umysł i duch zostaną zintegrowane w bramie lub na poziomie indygo- może wtedy wystąpić nie tylko doświadczenie radości, ale towarzyszące jej zrozumienie inteligentnej nieskończoności. W ten sposób orgazm kompleksu ciała i orgazm kompleksu umysłu, integrując się, mogą następnie stworzyć właściwą bramę dla integracji kompleksu duchowego i jej wykorzystania jako pojazdu dla sakramentu w pełni doświadczonej obecności Jednego Nieskończonego Stwórcy. Tak więc jest wiele rzeczy, których pytający może oczekiwać.

51.9 Pytający: W tej chwili odczuwam wrażenie w centrum indygo. Gdyby to centrum było całkowicie aktywowane i wcale nie było zablokowane, czy wtedy nic tam bym nie czuł?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedź na to pytanie naruszyłaby Prawo Pomieszania.

53.23 Pytający: Dziękuję. Czy możesz skomentować moje i instrumentu, jeśli się zgadza, tak zwane doświadczenie piorunu kulistego z dzieciństwa?*

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy.

Byliście odwiedzani przez waszych ludzi, aby życzyć wam powodzenia.

Czy jest jakieś inne krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć?

54.1 Pytający: Najpierw chciałbym zapytać o stan instrumentu.

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

54.2 Pytający: Mam pytanie od Jima dotyczące doświadczenia, jakie miał, kiedy po raz pierwszy przeniósł się na swoją ziemię, w którym powiedziano mu: "Klucz do twojego przetrwania przychodzi pośrednio, poprzez nerwowość". Istotą była Angelica. Czy możesz mu udzielić informacji na ten temat?

Ra: Jestem Ra. Tak.

54.3 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Jak wcześniej zauważyliśmy, każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma kilku dostępnych przewodników.* Cechą dwóch z tych przewodników jest biegunowość mężczyzny i kobiety. Trzeci jest androgyniczny i reprezentuje bardziej zunifikowaną zdolność konceptualizacji.

Przewodniczka mówiąca jako kompleks wibracji dźwiękowych, Angelica, była spolaryzowaną postacią kobiety. Wiadomość może nie zostać w pełni wyjaśniona ze względu na Prawo Pomieszania. Można zasugerować, że aby się rozwijać, obecny będzie stan pewnego niezadowolenia, co da istotcie bodziec do dalszych poszukiwań. To niezadowolenie, nerwowość lub niepokój, jeśli wolisz, nie są same w sobie przydatne. Zatem jego użycie jest pośrednie.

59.3 Pytający: Mam pytanie od Jima, które brzmi: „Myślę, że wniknąłem w tajemnicę mojej trwającej całe życie złości z powodu popełniania błędów. Myślę, że zawsze podświadomie zdawałem sobie sprawę z moich zdolności do opanowania nowych nauk, ale moje pragnienie pomyślnego zakończenia mojej misji na Ziemi zostało pobudzone przez grupę Oriona do irracjonalnej i destrukcyjnej złości, kiedy mi się coś nie udaje. Czy mógłbyś skomentować tę obserwację?”

Ra: Jestem Ra. Sugerowalibyśmy, że ponieważ istota ta jest świadoma swojej pozycji wędrowca, może również rozważyć, jakie decyzje przed wcieleniem podjął w odniesieniu do osobistej lub zorientowanej na siebie części wyboru, aby być tutaj w tym konkretnym czasie/przestrzeni. Ta istota jest świadoma, jak stwierdzono, że ma wielki potencjał, ale potencjał do czego? To jest pytanie poprzedzające wcielenie.

Praca szóstej gęstości polega na zjednoczeniu mądrości i współczucia. Ta istota obfituje w mądrość. Współczucie, które pragnie zrównoważyć, ma jako przeciwieństwo brak współczucia. W istocie bardziej świadomej wyraża się to lub objawia jako brak współczucia dla siebie. Uważamy, że jest to suma sugerowanych pomysłów do przemyśleń, które możemy obecnie zaoferować bez naruszania [wolnej woli].

60.2 Pytający: Moim zdaniem najlepszym sposobem na poprawę stanu tego instrumentu są okresy medytacji, po których następują okresy kontemplacji nad stanem i jego poprawą. Czy możesz mi powiedzieć, czy mam rację i rozwinąć moje myślenie?

Ra: Jestem Ra. Medytacja i kontemplacja nigdy nie są czynnościami niepożądanymi. Jednakże to działanie najprawdopodobniej, naszym zdaniem, nie zmieni znacząco predyspozycji tego instrumentu, które zarówno my, jak i wy uznaliśmy za niepokojące.

60.3 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie jest najlepsze podejście do zmiany, do bardziej akceptowalnego stanu, zniekształceń, których doświadcza instrument?

Ra: Jestem Ra. Istnieje niewielka ilość pracy, którą instrument może wykonać w odniesieniu do swoich przedinkarnacyjnych decyzji dotyczących służby Nieskończonemu Stwórcy w tym doświadczeniu. Jednakże decyzja o otwarciu się bez zastrzeżeń na ofiarowanie siebie, kiedy służba jest postrzegana, jest tak fundamentalnym wyborem, że nie jest podatna na znaczące zmiany, ani nie chcielibyśmy ingerować w proces równoważenia, który ma miejsce w przypadku tej konkretnej istoty.

Mądrość i współczucie będąc w ten sposób zrównoważone w tym podsumowaniu czwartej gęstości są pomocne dla tego szczególnego kompleksu umysłu/ciała/duszy. Nie jest to istota zbyt skłonną do krytykowania cnotliwości z jaką wykonuje to, co uważa za najlepsze. Można to powiedzieć dzięki wiedzy instrumentu o sobie samej, co jest w tej kwestii jasne. Jednak sama ta dyskusja może spowodować nieco mniej w pełni niepowstrzymane poświęcenie się służbie u każdego pracującego, tak aby służba mogła być kontynuowana przez większy okres waszej przestrzeni/czasu.

60.4 Pytający: Mówisz więc, że fizyczne zniekształcenia, których doświadczył instrument, są częścią procesu równoważenia? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Fizyczne zniekształcenia są wynikiem tego, że instrument nie akceptuje w pełni ograniczeń, nałożonych przed inkarnacją, na działania istoty po rozpoczęciu pracy. Zniekształcenia spowodowane tą pracą, które są nieuniknione, biorąc pod uwagę plan wybrany przez tę istotę, są ograniczeniami i - w stopniu zgodnym z ilością wydatkowanej energii życiowej i fizycznej - zmęczeniem z powodu tego, co jest równoważne dla tego narzędzia wielu, wielu godzinom ciężkiej pracy fizycznej.

Dlatego też zaproponowaliśmy myślom instrumentu możliwość zasugerowania jego wyższemu ja możliwości jakiejś niewielkiej rezerwy energii podczas pracy. Ten instrument jest w tej chwili otwarty, dopóki wszystkie zasoby nie zostaną wyczerpane. To jest dobre, jeżeli pożądane. Jednakże, powiedzmy, skróci to liczbę działań w tym, co można nazwać długim okresem czasu.

60.6 Pytający: Oprócz pracy, niepokoją mnie fizyczne zniekształcenia instrumentu w okolicy rąk i ramion. Czy jest, powiedzmy, ćwiczenie umysłowe lub coś innego, nad czym instrument mógłby pracować, aby pomóc w złagodzeniu ogromnych problemów, jakie ma w tym czasie z rękami itp.?

Ra: Jestem Ra. Tak.

60.7 Pytający: Czy byłoby to ćwiczenie medytacji i kontemplacji nad złagodzeniem tych problemów?

Ra: Jestem Ra. Nie.

60.8 Pytający: Co zatem musiałaby zrobić, aby złagodzić te problemy?

Ra: Jestem Ra. Jak już powiedzieliśmy, instrument ten, czując, że brakuje mu współczucia, by zrównoważyć mądrość, wybrał doświadczenie inkarnacyjne, w wyniku którego z konieczności został umieszczony w sytuacjach akceptacji siebie przy braku akceptacji innych jaźni i akceptacja innej jaźni bez oczekiwania wzajemności lub transferu energii. Nie jest to łatwy program dla wcielenia, ale został uznany za właściwy przez tę istotę.

Dlatego istota ta musi medytować i świadomie, chwila po chwili, akceptować siebie w swoich ograniczeniach, które zostały nałożone właśnie po to, by doprowadzić tę istotę do precyzyjnego dostrojenia, którego używamy.

Co więcej, nauczywszy się promieniować akceptacją i miłością, nie oczekując nic w zamian, ta istota musi teraz zrównoważyć to, ucząc się akceptować dary miłości i akceptacji od innych, przez które to narzędzie odczuwa pewien dyskomfort przy przyjmowaniu. Te dwa równoważące działania pomogą tej istocie uwolnić się od zniekształcenia zwanego bólem. Ograniczenia te są w dużej mierze nieusuwalne.

60.9 Pytający: Czy fakt, że instrument już był tego świadomy, był powodem, dla którego pierwsze zniekształcenie nie obowiązywało, uniemożliwiając wam przekazanie nam tego?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne nie tylko dla tej istoty, która była świadoma tego uczenia się/nauczań przez kilka waszych lat, ale także dla każdej z grup wsparcia. Aż do tej sesji nie było możliwości przedstawienia niektórych z tych informacji.

63.2 Pytający: Czy pierwotny problem z nerkami około 25 lat temu był spowodowany atakiem psychicznym?*

Ra: Jestem Ra. To jest tylko częściowo poprawne. W przestrzeni/czasie śmierci tego ciała istniały elementy ataku psychicznego. Jednakże przewodnim kompleksem wibracyjnym w tamtym przypadku była wola instrumentu. Ten instrument chciał opuścić ten poziom egzystencji, ponieważ uważał, że nie może się przydać.

63.3 Pytający: Mówisz, że wtedy sam instrument spowodował problem z nerkami?

Ra: Jestem Ra. Pragnienie instrumentu, aby opuścić tę gęstość, obniżyło obronę już predysponowanego słabego kompleksu ciała, a reakcja alergiczna była tak zintensyfikowana, że spowodowała komplikacje, które zniekształcały kompleks ciała w kierunku niezdolności do życia.

Wola instrumentu, kiedy odkrył, że rzeczywiście jest praca do wykonania w służbie, była ponownie czynnikiem prowadzącym lub kompleksem wzorców wibracyjnych, które powstrzymywały kompleks ciała przed poddaniem się i zerwaniem więzów, które powodują witalność życia.

66.1 Pytający: Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Energie witalne są w tej chwili nieco wyczerpane, ale nie w poważnym stopniu. Poziom energii fizycznej jest bardzo niski. Poza tym jest tak, jak wcześniej stwierdzono.

66.2 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, pozostając w ramach Pierwszego Zniekształcenia, aby zwrócić się o pomoc do Konfederacji w celu złagodzenia fizycznych problemów instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Nie.

66.3 Pytający: Czy możesz mi podać najbardziej odpowiednią metodę rozwiązywania problemów fizycznych instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Podstawowy materiał został omówiony wcześniej, jeśli chodzi o pielęgnację tego instrumentu. Podsumowujemy: ćwiczenia zgodnie z możliwościami, nieprzekraczanie odpowiednich parametrów, odżywianie, współżycie społeczne z towarzyszami, aktywność seksualna w zielonym promieniu lub wyżej i ogólnie dzielenie się zniekształceniami indywidualnych doświadczeń tej grupy w pomocny, pełen miłości sposób.

Te rzeczy są osiągane z czymś, co uważamy za wielką harmonię, biorąc pod uwagę gęstość, w jakiej tańczycie. Szczególna uwaga i działania, za pomocą których osoby ze zniekształceniami kompleksu fizycznego mogą złagodzić te zniekształcenia, są znane temu instrumentowi.

Wreszcie, dobrze jest, jeśli ten instrument będzie kontynuował praktyki, które niedawno rozpoczął.

66.4 Pytający: Jakie to praktyki?

Ra: Jestem Ra. Te praktyki dotyczą ćwiczeń, które opisaliśmy wcześniej. Możemy powiedzieć, że różnorodność doświadczeń, których ta istota szuka, jest pomocna, tak jak powiedzieliśmy wcześniej, ale ponieważ ten instrument działa w tych praktykach, zniekształcenie wydaje się mniej obowiązkowe.

67.16 Pytający: Czy znasz książkę, którą wraz z instrumentem napisaliśmy około dwanaście lat temu, zatytułowaną „Ukrzyżowanie Esmereldy Sweetwater”, w szczególności rytuał wygnania używany do sprowadzania istot na Ziemię?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

67.17 Pytający: Czy były jakieś nieprawidłowości w naszym piśmie w odniesieniu do sposobu, w jaki to zostało wykonane?

Ra: Jestem Ra. Nieprawidłowości wynikały jedynie z trudności, jakie miałby autor w opisaniu długości szkolenia niezbędnego do umożliwienia tym znanym w tym konkretnym piśmie jako Theodore i Pablo w niezbędnych dyscyplinach.

67.18 Pytający: Wydawało mi się, że ta książka w jakiś sposób, w całości, była łącznikiem z wieloma z tych, których spotkaliśmy, odkąd ją napisaliśmy oraz dla wielu działań, których doświadczyliśmy. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak jest.

68.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Energia fizyczna tego instrumentu została całkowicie wyczerpana. Pozostała część jest taka, jak podano wcześniej.

68.13 Pytający: Mówiliśmy niemal dokładnie o fragmencie książki Esmereldy Sweetwater, którą pisaliśmy w związku z zagubieniem przez Trostricka kompleksu umysłu/ciała/ducha dziewczyny z kosmosu. Jakie znaczenie dla naszego życia ma ta praca, którą wykonaliśmy? Od jakiegoś czasu było dla mnie niejasne, jak to się zazębia. Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Skanujemy każdego i stwierdzamy, że możemy mówić.

68.14 Pytający: Czy mógłbyś to zrobić teraz?

Ra: Jestem Ra. Potwierdzamy następujące rzeczy, które są już, powiedzmy, przypuszczalne lub hipotetyczne.

Kiedy między dwoma członkami tej grupy podjęto zobowiązanie do pracy nad ulepszeniem sfery planetarnej, to zobowiązanie aktywowało wir możliwości/prawdopodobieństwa o pewnej sile. Doświadczenie generowania tego tomu było niezwykłe, ponieważ wizualizowano go tak, jakby ktoś oglądał ruchomy obraz.

Czas stał się dostępny w swojej formie chwili obecnej. Scenariusz księgi szedł gładko aż do zakończenia wolumenu. Nie można było zakończyć tomu, a zakończenie nie było wizualizowane, ponieważ [było] całym materiałem, ale [zamiast tego] zostało napisane.

Wynika to z działania wolnej woli w całym stworzeniu. Tom zawiera jednak widok znaczących wydarzeń, zarówno symbolicznie, jak i konkretnie, które widzieliście pod wpływem magnetycznego przyciągania, które zostało uwolnione, gdy podjęto zobowiązanie i pełną pamięć o poświęceniu tej, którą możecie nazwać, przywróconą misją.*

69.18 Pytający: Ten instrument wykonuje służbę w niedzielne noce czanelując innych członków Konfederacji. Jesteśmy niechętni kontynuowaniu tego ze względu na możliwość jej wpadnięcia w trans i zaoferowania usług negatywnie spolaryzowanemu adeptowi. Czy są jakieś zabezpieczenia, aby stworzyć sytuację, w której nie będzie mogła wejść w trans, poza chronionym miejscem pracy, takim jak to?

Ra: Jestem Ra. Są trzy. Po pierwsze, instrument musi poprawić zdyscyplinowane podświadome tabu przeciwko zapraszaniu Ra. Wymagałoby to codziennej świadomej i poważnej myśli. Drugim zabezpieczeniem na teraz jest powstrzymanie się od otwarcia instrumentu na pytania i odpowiedzi. Trzecim jest dość zwyczajne wyglądającym, ale wystarczającym, aby utrzymać instrument w jego fizycznym kompleksie. Ręka może być trzymana.

69.19 Pytający: Więc mówisz, że po prostu trzymając instrument za rękę podczas sesji czanelingowych, że to zapobiegnie transowi?

Ra: Jestem Ra. To zapobiegłoby tym poziomom medytacji, które z konieczności poprzedzają trans. Również w przypadku, choć wydaje się to mało prawdopodobne, gdyby istota stała się zdolna do opuszczenia kompleksu fizycznego, naruszenie aury i nacisk dotykowy spowodowałyby, że kompleks umysłu/ciała/ducha powstrzymałby się od opuszczenia [ciała].

75.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać mi stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak, jak wcześniej stwierdzono, z niewielkim zmniejszeniem rezerwy energii życiowej z powodu mentalnych/emocjonalnych zniekształceń dotyczących tego, co nazywacie przyszłością.

75.2 Pytający: Uznałem, że ta sesja była wskazana, zanim instrument będzie miał doświadczenie w szpitalu. Chciała zadać kilka pytań na ten temat, jeśli to możliwe.

Po pierwsze, czy jest coś, co instrument lub my możemy zrobić, aby poprawić doświadczenia szpitalne lub wspomóc ten instrument w jakikolwiek sposób w tym zakresie?

Ra: Jestem Ra. Tak. Istnieją sposoby wspomagania mentalnego/uczuciowego stanu tej istoty zaznaczając, że dzieje się tak tylko dla tej istoty lub kogoś o podobnych zniekształceniach. Istnieje również ogólna rzecz, którą można osiągnąć, aby poprawić lokalizację, którą nazywa się szpitalem.

Pierwsza pomoc ma związek z wibracją rytuału, z którym ta istota jest najlepiej zaznajomiona i którego istota ta od dawna używa do zniekształcania swojego postrzegania Jednego Nieskończonego Stwórcy. Jest to przydatna rzecz w każdym momencie dobowego okresu, ale jest szczególnie pomocna, gdy ciało słoneczne usuwa się z lokalnego widoku.

Znana jest ogólna poprawa miejsca odprawiania rytuału oczyszczenia. Możemy zauważyć, że zniekształcenie w kierunku miłości, jak nazywacie ten duchowy/emocjonalny kompleks, który każdy odczuwa w stosunku do tej istoty, będzie pomocne bez względu na to, czy jest to wyrażone, czy nieprzejawione, ponieważ nie ma większej ochrony niż miłość.

75.3 Pytający: Czy chcesz powiedzieć, że warto byłoby wykonać Rytuał Wypędzania Pomniejszego Pentagramu w pokoju, który będzie zajmować w szpitalu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

75.4 Pytający: Zastanawiałem się nad salą operacyjną. To może być bardzo trudne. Czy to byłoby tam pomocne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Możemy zauważyć, że zawsze jest to pomocne. Dlatego nie jest łatwo postawić zapytanie, na które nie otrzymalibyście odpowiedzi, którą oferujemy. Nie oznacza to, że konieczne jest oczyszczenie miejsca. Moc wizualizacji może pomóc w waszym wsparciu tam, gdzie nie możesz ingerować w waszą fizyczną formę.

75.5 Pytający: Można to zrobić jako wizualizację sali operacyjnej i wizualizację naszej trójki wykonującej rytuał wypędzania w sali, gdy wykonujemy go w innym miejscu. Czy to właściwa procedura?

Ra: Jestem Ra. To jest jedna z poprawnych metod osiągnięcia pożądanej konfiguracji.

75.6 Pytający: Czy istnieje lepsza metoda niż ta?

Ra: Jestem Ra. Dla bardziej wyćwiczonych istnieją lepsze metody. Dla tej grupy ta metoda jest dobra.

75.7 Pytający: Zakładam, że ci bardziej wprawieni opuszczą swoje fizyczne ciała i w innym ciele wejdą do pokoju i odprawią rytuał odpędzania. Czy to masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

75.8 Pytający: Instrument chciałby wiedzieć, czy może medytować w szpitalu bez trzymania jej za rękę i czy byłaby to bezpieczna praktyka?

Ra: Jestem Ra. Możemy zasugerować, że instrument może modlić się bezpiecznie, ale tylko medytować z dotykową ochroną innej istoty.

75.9 Pytający: Instrument chciałby wiedzieć, co może zrobić, aby poprawić stan kręgosłupa, ponieważ mówi, że może to być problem przy operacji.

Ra: Jestem Ra. Podczas skanowania kompleksu fizycznego stwierdzamy kilka czynników przyczyniających się do jednego ogólnego zniekształcenia doświadczanego przez instrument. Dwa z tych zniekształceń zostały zdiagnozowane, jedno nie. Istota nie będzie też skłonna przyjąć substancji chemicznych wystarczających do spowodowania ustania tego zniekształcenia, które nazywacie bólem.

Ogólnie rzecz biorąc, możemy powiedzieć, że jedyną modalnością odnoszącą się konkretnie do wszystkich trzech przyczyniających się zniekształceń, która nie jest obecnie używana, jest podgrzana woda, która jest wielokrotnie poruszana z delikatną siłą w stosunku do całego kompleksu fizycznego, podczas gdy fizyczny pojazd jest w pozycji siedzącej. Byłoby to trochę pomocne, gdyby było to praktykowane codziennie po okresie ćwiczeń.

75.10 Pytający: Czy ćwiczenie ognia, które zostało wykonane przed sesją, pomogło instrumentowi?

Ra: Jestem Ra. Instrument otrzymał niewielką pomoc fizyczną. To się powiększy, gdy praktykujący będzie się uczyć/nauczać swojej sztuki uzdrawiania. Co więcej, istnieje zniekształcenie w kompleksie mentalnym/emocjonalnym, które zasila energię życiową w kierunku komfortu dzięki wsparciu, które ma tendencję do budowania poziomu energii witalnej, ponieważ ta istota jest wrażliwym instrumentem.

75.11 Pytający: Czy ćwiczenie ognia zostało wykonane prawidłowo?

Ra: Jestem Ra. Batuta jest dobrze zwizualizowana. Dyrygent nauczy się słyszeć całą partyturę wspaniałej muzyki swojej sztuki.

75.12 Pytający: Wychodzę z założenia, że gdyby można było dzisiaj w pełni to zrealizować to ćwiczenie skutkowałoby całkowitym wyleczeniem zniekształceń instrumentu do tego stopnia, że operacje byłyby niepotrzebne. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

75.13 Pytający: Co jeszcze jest konieczne, akceptacja instrumentu?

Ra: Jestem Ra. To prawda, przypadek tego instrumentu jest delikatny, ponieważ musi całkowicie zaakceptować wiele z tego, co te mimowolnie występujące ograniczenia, których teraz doświadcza, powodują. Jest to wybór przedinkarnacyjny.

75.25 Pytający: Prawdopodobnie nie możesz na to odpowiedzieć, ale czy są jakieś sugestie, które mógłbyś udzielić w odniesieniu do przyszłych szpitalnych doświadczeń instrumentu, które mogłyby być dla niej korzystne?

Ra: Jestem Ra. Możemy przedstawić jedną sugestię, a resztę pozostawić Stwórcy. Dobrze, aby każdy realizował siebie jako Stwórcę. W ten sposób każdy może wspierać każdego, włączając w to wsparcie siebie przez pokorną miłość do siebie jako Stwórcy.

77.6 Pytający: Mam trzy pytania, o które poprosił mnie instrument, aby mieć je z głowy zadam je na początku. Chce wiedzieć, czy przygotowanie do jej doświadczenia w szpitalu mogłoby być ulepszone w przypadku kolejnego doświadczenia.

Ra: Jestem Ra. Wszystko zostało zrobione dobrze, z jednym wyjątkiem. Instrument został poinstruowany, aby spędzał przestrzeń/czas kontemplując siebie jako Stwórcę. To, zrobione w bardziej zdecydowany sposób, byłoby korzystne w czasach, gdy kompleks umysłu jest osłabiony przez silne ataki na zniekształcenia kompleksu ciała w kierunku bólu. Nie ma potrzeby negatywnych form myślowych, niezależnie od zniekształceń bólu.

Eliminacja ich stwarza brak możliwości używania tych form myślowych do tworzenia pogorszenia odchylenia kompleksu umysłu od normalnych zniekształceń radości/niepokoju przez negatywne żywiołaki i inne negatywne istoty.

77.7 Pytający: Instrument chciałby również wiedzieć, czy to, co nazywamy strojeniem tej komunikacji można poprawić w czasie, gdy nie komunikujemy się z Ra.

Ra: Jestem Ra. To, co zostało powiedziane w odniesieniu do tego ostatniego pytania, wystarczy, aby wskazać kierunek niniejszego zapytania.

77.8 Pytający: Na koniec chciałaby wiedzieć, dlaczego kilka dni temu jej tętno wzrosło do 115 na minutę, a potem poczuła silny ból brzucha. „Czy to było pozdrowienie Oriona?” tu jest napisane.*

Ra: Jestem Ra. Chociaż to doświadczenie zostało pobudzone przez grupę Oriona, wspomniane wydarzenia, jak również inne poważniejsze, były w przybliżeniu spowodowane spożyciem pewnych produktów spożywczych w formie, którą nazywacie tabletką.

77.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie konkretnie były to tabletki?

Ra: Jestem Ra. Badamy to pytanie pod kątem Prawa Pomieszania i znajdujemy się blisko granicy, ale do przyjęcia.

Substancja, która wywołała reakcję organizmu w postaci bicia serca, została nazwana prze tych, którzy ją wytwarzają, Pituitone. Tym, co powodowało trudność, która zdawała się być skurczem dolnych mięśni brzucha, a w rzeczywistości miała charakter bardziej organiczny, była substancja o nazwie Spleentone.

Instrument ten posiada kompleks ciała fizycznego o skomplikowanych równowagach, które umożliwiają mu fizyczne istnienie. Gdyby przyjęto pogląd, że w tym zdrowym, jak to nazywacie, kompleksie ciała brakuje pewnych funkcji i substancji chemicznych, a zatem po prostu trzeba je uzupełnić, spożycie wielu substancji, które zapoczątkował ten instrument, byłoby właściwe. Jednakże ten konkretny fizyczny pojazd przez około dwadzieścia pięć waszych lat był żywotny z powodu ducha, umysłu i woli, które harmonijnie oddały się wypełnianiu służby, którą wybrał.

Dlatego techniki uzdrawiania fizycznego są nieodpowiednie, podczas gdy techniki uzdrawiania psychicznego i duchowego są korzystne.

77.10 Pytający: Czy jest jakaś technika, którą moglibyśmy wykonać, a której nie zrobiliśmy, która byłaby korzystna dla instrumentu w tym przypadku?

Ra: Jestem Ra. Możemy zaproponować, bez żartobliwości, dwie. Po pierwsze, niech instrument usunie możliwość dalszego spożywania tej grupy produktów spożywczych.

Po drugie, każdy z grupy może w większym stopniu uświadomić sobie wolę. Nie możemy dawać instrukcji w tej sprawie, a jedynie wskazać, tak jak wcześniej* , że jest to niezbędny klucz do ewolucji kompleksu umysłu/ciała/ducha.

78.5 Pytający: Instrument chciałby, żebym spytał, czy jest jakiś problem z jej nerkami?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie jest bardziej złożone niż wskazuje jego zwięzłość. Kompleks fizyczny systemu nerkowego tego instrumentu jest mocno uszkodzony. Ekwiwalent czasu/przestrzeni, który rządzi kompleksem ciała, jest bez skazy.

Pojawiło się poważne pytanie, z powodu ataku psychicznego, czy duchowe uzdrowienie tego systemu przetrwa. Przetrwało, ale musi być wzmocnione przez afirmację przewagi duchowości nad pozornym lub widzialnym.

Kiedy instrument ten zaczął przyjmować substancje mające uzdrawiać w sensie fizycznym, między innymi kompleks nerkowy, instrument ten zaprzestał afirmacji uzdrowienia. Z tego powodu uzdrowienie zostało ponownie osłabione. Jest to głębokie zniekształcenie i byłoby dobrze, gdyby instrument wchłonął te koncepcje.

Prosimy o wybaczenie za udzielenie informacji, które mogą naruszać wolną wolę, ale poświęcenie instrumentu jest takie, że o ile to możliwe, przetrwałby bez względu na swój stan. W ten sposób oferujemy tę informację, że może trwać z pełniejszym zniekształceniem w kierunku komfortu.

78.6 Pytający: Jakie było doświadczenie, które spowodowało uzdrowienie nerki czasu/przestrzeni?

Ra: Jestem Ra. To doświadczenie było uzdrowieniem siebie przez siebie za pomocą katalizatora duchowego uzdrowiciela, którego nazywasz Pachita.

82.3 Pytający: Jim ma osobiste pytanie, które nie ma być publikowane* . Pyta: „Wydaje się, że moja praca nad równoważeniem zmieniła się z bardziej peryferyjnych zagadnień, takich jak cierpliwość/niecierpliwość, na uczenie się otwierania w bezwarunkowej miłości, do zaakceptowania siebie jako całości i doskonałości, a następnie do zaakceptowania siebie jako Stwórcy. Jeśli jest to normalna progresja skupienia na równoważeniu, czy nie byłoby bardziej efektywne, gdy to zostanie odkryte, aby osoba pracowała nad akceptacją siebie jako Stwórcy, zamiast pracować peryferyjnie nad drugorzędnymi i trzeciorzędnymi skutkami nieakceptowania siebie?”

Ra: Jestem Ra. Termin efektywność ma mylące konotacje. W kontekście wykonywania pracy w dyscyplinach osobowości, aby mieć większą skuteczność w centralnej akceptacji jaźni, konieczne jest najpierw poznanie zniekształceń jaźni, które istota akceptuje. Każda myśl i potrzeba działania muszą być następnie przeanalizowane pod kątem dokładnego uzasadnienia zniekształceń wszelkich reakcji. Proces ten prowadzi do bardziej centralnego zadania akceptacji. Jednakże ościeżnica musi być na miejscu przed wybudowaniem konstrukcji.

84.3 Pytający: O jakiej konkretnie chorobie mówiłeś i jaka byłaby jej przyczyna?

Ra: Jestem Ra. Jedną z chorób, jak nazywacie to zniekształcenie, jest zapalenie stawów i toczeń rumieniowaty. Przyczyną tego zespołu zniekształceń są w gruncie rzeczy [założenia] przedinkarnacyjne. Powstrzymujemy się od określenia innego potencjału zniekształcenia w tej przestrzeni/czasie ze względu na nasze pragnienie utrzymania wolnej woli tej grupy. Afirmacje mogą jednak sprawić, że ta trudność sama się rozwiąże.

Dlatego po prostu zachęcamy do ogólnej pielęgnacji dietą z instrukcjami o alergii, jak nazywacie to dość złożone zniekształcenie kompleksów umysłu i ciała.

84.5 Pytający: Czy możesz coś zasugerować na temat stóp instrumentu lub tego, jak to się stało, że są w takim złym stanie w jakim są? I czy zmiana obuwia pomogłaby?

Ra: Jestem Ra. Wspomniane powyżej zniekształcenie, czyli zespół młodzieńczego reumatoidalnego zapalenia stawów i tocznia rumieniowatego, działa w taki sposób, że powoduje zniekształcenie różnych części kompleksu ciała w taki sposób, w jaki zniekształcone są teraz przydatki nożne instrumentu.

Możemy zasugerować dbałość o wznowienie ćwiczeń, ale też determinację. Zmiana obuwia okaże się skuteczna. Ubiór na stopy, który nazywacie opaską, powinien być z bardziej miękkiego i delikatniejszego materiału niż jest obecnie używany i powinien, jeśli to możliwe, bardziej odpowiadać obrysowi wyrostków, na których jest umieszczony. Powinno to zapewnić bardziej skuteczną pomoc w amortyzacji tych przydatków.

Możemy dalej zasugerować, że to samo zanurzenie w wodzie, które jest pomocne w ogólnym zniekształceniu, jest ogólnie pomocne również w tym konkretnym zniekształceniu. Jednak uraz doznany w okolicy śródstopia prawego wyrostka nożnego powinien być dalej leczony przez pewien okres waszej przestrzeni/czasu przez rozważne przykładanie lodu do łuku prawej stopy przez krótkie okresy, po których zawsze następuje zanurzenie w ciepłej wodzie.

86.2 Pytający: Jaki był charakter tych znaczących obniżeń energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Są takie istoty, które mają zniekształcenia myśli w stosunku do tej istoty, które chcą by istota usunęła innym jaźniom wszystkie zniekształcenia innych jaźni. Ta istota była ostatnio w bliskim kontakcie z większą niż normalnie liczbą istot z tymi kompleksami zniekształceń myślowych. Ta istota jest zniekształcona w kierunku, aby świadczyć jakąkolwiek możliwą służbę i nie jest świadoma naruszeń energii witalnych.

86.3 Pytający: Czy mam rację zakładając, że mówisz o wcielonych istotach trzeciej gęstości, które tworzyły warunki do zużywania energii witalnej?

Ra: Jestem Ra. Tak.

94.3 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, czego nie robimy, aby zaradzić tej sytuacji, aby instrument nie odczuwał tego bólu lub aż tak bardzo?

Ra: Jestem Ra. Niewiele można zrobić ze względu na zespół wcześniej istniejących zniekształceń. Zniekształcenia mają potrójne źródło:

Istnieje, powiedzmy, mniej niż odpowiednia praca waszych chirurgów, która pozwala na różne zniekształcenia w obszarze lewego nadgarstka.

Istnieje zniekształcenie zwane układowym toczniem rumieniowatym, które powoduje, że mięśnie dolnego lewego i prawego ramienia pozwalają na zniekształcenia w normalnej, powiedzmy, konfiguracji obu.

Na koniec, jest uszkodzenie nerwu, zwłaszcza po lewej stronie, ale w obu przydatkach od ujścia klatki piersiowej.

W trakcie zachowania na jawie może reagować na różne sygnały wywołujące ból, alarmując w ten sposób kompleks umysłowy, który z kolei porusza kompleks fizyczny w wielu subtelnych konfiguracjach, które łagodzą różne zniekształcenia. Wasz przyjaciel pozdrawia te zniekształcenia, jak już zostało powiedziane, tuż przed rozpoczęciem pracy.

Jednakże w czasie pracy instrument nie jest wyposażony w pojazd chemiczny żółtego promienia, a tym samym wiele małych ruchów, które mogłyby najskuteczniej pomóc w zmniejszeniu tych zniekształceń, nie jest możliwe. Ra musi dokładnie zbadać mentalne konfiguracje kompleksu umysłu, aby dokonać nawet najbardziej zwyczajnej manipulacji. Nie jest naszą umiejętnością posługiwanie się pojazdem żółtego promienia.

Ciężar okrycia ma w niektórych przypadkach pewien szkodliwy wpływ na te zniekształcenia i dlatego wspomnieliśmy, że jest pewna mała rzecz, którą można zrobić; to jest obramowanie tego, co podnosi nieco okrycie z ciała. Aby zrekompensować utratę ciepła, wskazane byłoby wtedy noszenie materiału ocieplającego ręczne przydatki.

94.8 Pytający: Dziękuję. Naprawdę nie chciałem wracać do poprzedniego materiału. Powinienem był sformułować pytanie dokładniej, aby... tego się spodziewałem. Próbowałem uzyskać potwierdzenie, na to co podejrzewam. Od teraz będę bardziej ostrożny w zadawaniu pytań.

Od instrumentu mamy pytanie: „Podczas wakacji odkryłam wiele o sobie, czego wcześniej nie wiedziałem świadomie. Wydaje mi się, że opieram się na duchowych darach danych przy narodzinach i nigdy nie poświęciłam czasu na poznanie mojego ludzkiego ja, które wydaje się być dzieckiem, niedojrzałym i irracjonalnym. Czy tak jest?"

Ra: Jestem Ra. To jest częściowo poprawne.

94.9 Pytający: Potem mówi: „Jeżeli tak jest, to wydaje się to być częścią zagadki o sposobie bycia, o którym mówił Ra. Obawiam się, że jeśli nie uda mi się pracować nad moimi ludzkimi zniekształceniami, będę odpowiedzialna za utratę kontaktu. Jednak również Ra sugeruje, że nadmierne poświęcenie się jakimkolwiek wynikom jest niemądre. Czy Ra mógłby skomentować te myśli?"

Ra: Jestem Ra. Skomentujemy ogólnie, najpierw pytanie o kontakt, które ponownie wskazuje, że instrument patrzy na kompleks umysłu/ciała/ducha z uprzedzeniem.

Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha, który poszukuje, prawie na pewno będzie wykazywał niedojrzałe i irracjonalne zachowania. Bywa też tak, że ta istota – jak i prawie wszyscy poszukiwacze – wykonała w ramach doświadczenia inkarnacyjnego poważną pracę i rzeczywiście rozwinęła dojrzałość i racjonalność. Można zauważyć, że ten instrument nie dostrzega tego, co zostało dokonane, a widzi tylko to, co pozostaje do wykonania. Rzeczywiście, każdy poszukiwacz, który odkryje w sobie ten kompleks mentalnych i mentalno-emocjonalnych zniekształceń, powinien zastanowić się nad możliwą nieskutecznością osądu.

Zbliżając się do drugiej części zapytania, dostrzegamy możliwość naruszenia wolnej woli. Wierzymy jednak, że możemy udzielić odpowiedzi w granicach Prawa Pomieszania.

Ten konkretny instrument nie był szkolony ani nie studiował, ani nie pracował w żadnej dyscyplinie, aby móc skontaktować się z Ra. Mogliśmy, jak wielokrotnie mówiliśmy, skontaktować się z tą grupą za pomocą tego instrumentu ze względu na czystość oddania tego instrumentu w służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, a także ze względu na ogromną ilość harmonii i akceptacji, jaką każdy z was cieszył się w grupie; sytuacja ta umożliwia grupie wsparcia funkcjonowanie bez znaczących zniekształceń.

Jesteśmy pokornymi posłańcami. Jak jakakolwiek myśl może być przyjęta przez instrument co do woli Stwórcy?

Dziękujemy tej grupie, że możemy przez nią przemówić, ale przyszłość jest zamglona. Nie wiemy, czy nasz geste może, po ostatniej pracy, być kompletny.

Czy zatem instrument może przez chwilę pomyśleć, że przestanie służyć Jednemu Nieskończonemu Stwórcy? Prosimy, aby instrument rozważył te zapytania i obserwacje.

96.6 Pytający: Czy nietypowy dźwięk magnetofonu instrumentu, który pojawił się, gdy próbowała nagrać swój śpiew, był pozdrowieniem od naszego negatywnego współpracownika z piątej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Nie. Było to raczej pozdrowienie od niesprawnej maszyny elektronicznej.

96.7 Pytający: Nie było wtedy katalizatora awarii maszyny ze strony żadnego z negatywnych podmiotów. Czy to prawda? Chodzi mi o to, że była to tylko funkcja przypadkowej awarii maszyny. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Nie.

96.8 Pytający: Jaka była przyczyna tej usterki?

Ra: Jestem Ra. Z maszyną są dwie trudności. Po pierwsze, ten instrument ma silny wpływ na elektromagnetyczne i elektroniczne maszyny i instrumenty, i prawdopodobnie, jeśli dalsze ich używanie jest pożądane, powinien zażądać, aby ktoś inny obsługiwał maszyny.

Ponadto pojawiły się pewne trudności związane z zakłóceniami fizycznymi ze względu na materiał, który nazywacie taśmą, chwytającą się na styku, co nazwalibyście przyciskami, gdy przycisk „odtwarzaj”, jak go nazywacie, jest wciśnięty.

99.2 Pytający: Jakie środki spożywcze wywołują reakcję alergiczną?

Ra: Jestem Ra. To, co nazywacie maślanką, choć jest odpowiednio używane w uzdrawiającej pracy w obszarze gardła i klatki piersiowej, jest substancją, na którą istota ma alergię.

100.2 Pytający: Dziękuję. Instrument pyta czy jest jakiś problem z wirującymi wodami, ponieważ po każdej aplikacji ma duże zawroty głowy. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Tak.

100.3 Pytający: Czy Ra mógłby skomentować?

Ra: Jestem Ra. Jak już wcześniej zauważono, instrument ma skłonność do próbowania przekraczania swoich granic. Jeśli weźmie się pod uwagę metafizyczny lub czasowo/przestrzenny aspekt wcielenia, jest to szczęśliwe i efektywne użycie katalizatora, ponieważ wola jest stale wzmacniana. Co więcej, jeśli ograniczenia są przekraczane w służbie innym, polaryzacja jest również najskuteczniejsza.

Niemniej jednak dostrzegamy, że pytanie dotyczy części przestrzenno/czasowej doświadczenia wcielenia i w tym kontekście ponownie poprosimy instrument o rozważenie wartości męczeństwa. Instrument może badać zakres jego reakcji na wirujące wody. Odkryje korelację między nią a inną aktywnością.

Kiedy wykonywane jest tak zwane ćwiczenie aerobowe, nie mniej niż trzy godziny, a najlepiej pięć godzin, powinno minąć między nimi a wirującymi wodami. Po zakończeniu marszu, okres nie krótszy niż, jak sądzimy, czterdzieści minut musi upłynąć przed wirującymi wodami, a najlepiej dwa razy więcej waszej przestrzeni/czasu.

Prawdą jest, że niektóre pozdrowienia wywołały zawroty głowy odczuwane przez instrument. Jednakże ich źródłem jest w dużej mierze determinacja instrumentu, aby pozostawał zanurzony w wirujących wodach po okresie przestrzeni/czasu, w którym może w nich przebywać bez przekraczania jego fizycznych granic.

101.2 Pytający: Dziękuję. Co spowodowało obrzęk ciała Jima i co można zrobić, aby go wyleczyć?

Ra: Jestem Ra. Aby odpowiedzieć na to pytanie, musimy zacząć od rozważenia węża, który oznacza mądrość. Ten symbol ma wartość łatwości oglądania dwóch twarzy tego, który jest mądry. Pozytywna mądrość zdobi czoło, wskazując na pracę promienia indygo. Negatywna mądrość, za pomocą której zamierzamy oznaczać wyrażenia,które skutecznie oddzielają jaźń od innej jaźni, może być symbolizowana przez truciznę kłów. Wykorzystanie tego, co kompleks umysłu/ciała/ducha zyskał dzięki mądrości do celów separacji, jest zaproszeniem do śmiertelnego ukąszenia ciemniejszej strony tej mądrości.

Istota ma mentalną/emocjonalną tendencję, która zmniejsza zniekształcenia w części waszej przestrzeni/czasu, w kierunku negatywnej mądrości. Istota będąca już tego świadoma sprawia, że nie rozwodzimy się nad tym punktem, a jedynie konkretnie nakreślamy granice metafizycznego tła dla energetyzowania serii ugryzień jednego z waszych gatunków drugiej gęstości. W tym przypadku ugryzienie nie było większe niż u jednego z pajęczaków, czasami zwanego pająkiem drzewnym.

Jednakże jest możliwe, że gdyby wykonano wystarczającą ilość pracy, aby zbadać pochodzenie patologii jednostki, jest w granicach możliwości/prawdopodobieństwa, że badanie wykaże raczej ugryzienie mokasyna błotnego niż ugryzienie pospolitego pająka leśnego.

Energetyzowanie zajęło miejsce w układzie limfatycznym żółtego ciała fizycznego istoty. Dlatego działanie trwa. Zwiększa się obciążenie śledziony, gruczołów nadnerkowych, kompleksu nerkowego oraz istnieje możliwość/prawdopodobieństwo wystąpienia problemów z wątrobą. Co więcej, trudności limfatyczne zaczęły obciążać układ oskrzelowy jednostki. To jest kilka ogólnych informacji na temat tego, co należy zauważyć jako nieco wydajną pracę.

Usunięcie tych zniekształceń ma kilka części:

Po pierwsze, dobrze jest szukać dobrych usług osoby znanej jako Stuart, aby można było zastosować ostre środki chemiczne, aby obudzić odruchy histaminowe istoty i pomóc w usunięciu obrzęku.

Po drugie, sugerujemy to, co już się zaczęło; to jest prośba osoby znanej teraz tej grupie jako Bob, aby ta istota mogła skoncentrować swoją pomoc na metafizycznych połączeniach z ciałem żółtego promienia.

Po trzecie, istota musi zwrócić uwagę na zapotrzebowanie swojego fizycznego nośnika na potas. Zaleca się spożywanie owoców palmy bananowej.

Po czwarte, pomocne są powiązania między wzrostem arogancji i widoczną obecną sytuacją.

Jak zawsze wsparcie harmonijnej grupy jest pomocą, podobnie jak medytacja. Należy zauważyć, że istota ta wymaga pewnej dyscypliny w medytacji, której inni z grupy nie uważają za konieczną w ten sam sposób. Dlatego istota może kontynuować swoje formy medytacji, wiedząc, że każdy w grupie całkowicie ją popiera, chociaż instynkt brania udziału w dyscyplinie nie zawsze jest obecny.

Każda istota ma swoje sposoby patrzenia i uczenia się na podstawie iluzji, a każdy proces jest katalizatorem przy użyciu unikalnych obwodów. Tak więc nie wszyscy muszą być tacy sami, aby być równymi w woli i wierze.

101.3 Pytający: Dziękuję. Wygłoszę stwierdzenie dotyczące sposobu, w jaki widzę akcję i proszę o komentarz Ra. Widzę obecną pozycję jako Stwórca znający Siebie obecnie posługujący się pojęciem polaryzacji. Wydaje się, że akcentujemy lub wytwarzamy katalizator, aby zwiększyć pożądaną polaryzację, niezależnie od tego, czy mechanizm jest przypadkowy, poprzez to, co nazywamy wyższym ja, czy też poprzez służbę przeciwnie spolaryzowanej istoty działającej na nas za pomocą katalizatora.

Wszystko to wydaje się dawać ten sam efekt, który jest bardziej intensywną polaryzacją w pożądanym kierunku, gdy ten kierunek został już definitywnie wybrany. Widzę, że katalizator ukąszenia owada drugiej gęstości jest funkcją jednego lub któregokolwiek ze źródeł, o których mówiłem, od przypadkowych, po wzmocnione przez wyższe ja lub przez przeciwnie spolaryzowane służby tych, którzy monitorują nasze czynności — z których wszystkie mają z grubsza ten sam ostateczny efekt. Czy Ra skomentowałby moją obserwację?

Ra: Jestem Ra. obserwacje są wyjątkowe i w dużej mierze poprawne.

101.4 Pytający: Która droga w tym konkretnym przypadku była tą, która wytworzyła katalizator ugryzienia?

Ra: Jestem Ra. Natura katalizatora jest taka, że istnieje tylko jedno źródło, ponieważ katalizator i doświadczenie są kolejnymi próbami doprecyzowania w radzeniu sobie z architekturą nieświadomego umysłu jaźni. Dlatego we wcielonym doświadczeniu jaźń jako Stwórca, a zwłaszcza wyższa jaźń, jest podstawą, z której wznosi się katalizator, by służyć umysłowi, ciału lub duchowi.

W tym sensie, który naszym zdaniem masz na myśli, źródłem był negatywny przyjaciel z piątej gęstości, który zauważył stopniowe zanikanie nieharmonijnych wzorców zniekształcenia zwanego gniewem/frustracją w istocie. Owad został łatwo doprowadzony do ataku, a fizyczny nośnik, który od dawna miał alergie i wrażliwość, został również łatwo wprowadzony w mechanizmy niewydolności funkcji limfatycznej i znacznie zmniejszoną zdolność układu odpornościowego do usuwania z ciała żółtego promienia to, co go zniekształciło.

101.5 Pytający: Coś mi przyszło do głowy. Domyślam się, że moja choroba w ciągu ostatniego tygodnia była funkcją jakiegoś działania mojego wyższego ja, aby wyeliminować możliwość przebywania w pobliżu dużej liczby pszczół, które obserwowałem. Czy Ra skomentowałby moje stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Możemy komentować nie fizyczne zniekształcenia pytającego, ale niewątpliwą prawdę o stworzeniach ulowych drugiej gęstości; to znaczy, że mentalność ula jako całość może być pod wpływem jednego silnego impulsu metafizycznego. Zarówno instrument, jak i skryba mają zdolność do wielkich zniekształceń w kierunku nieżywotności, biorąc pod uwagę taki atak dużej liczby żądlących owadów.

102.2 Pytający: Czy Ra może nam powiedzieć, co spowodowało ból i skurcze w żołądku instrumentu i co można zrobić, aby to wyleczyć?

Ra: Aby zaobserwować przyczynę fizycznych zniekształceń w kierunku choroby, należy spojrzeć na zablokowane centrum energetyczne. W tej sytuacji, gdy blokada jest żółtego promienia, doznanie ma cechy charakterystyczne dla tego obszaru ciała chemicznego. Tak zwana luka w pisanej przez wiatr zbroi światła i miłości została zamknięta i nie tylko naprawiona, ale znacznie poprawiona.

Jednakże, zniekształcenia wzbudzone podczas tego chwilowego przerwania przepływu swobodnej energii są poważne i będą kontynuowane we wszystkich wirach możliwości/prawdopodobieństw, w części waszej przestrzeni/czasu, ponieważ została pobudzona predyspozycja do spastyczności w okrężnicy poprzecznej.

Istnieje również wcześniejsze osłabienie funkcji trzustki, zwłaszcza związanej z podwzgórzem. Istnieje również wcześniejsze uszkodzenie części wątroby.

Te braki lub zniekształcenia objawiają się w tej części systemu bezpośrednio wychodzącej z jelita czczego. Ponadto, bliżej dwunastnicy występuje pewne podrażnienie, które powoduje, że instrument nie przyswaja żywności. Jest to podrażnienie wywołane alopatycznie.

Dieta ma kluczowe znaczenie. Nie możemy posunąć się dalej w obserwowaniu systemu istoty jako pełnej dyskusji o tych zniekształceniach w kierunku różnych słabości/sił, które przyczyniają się do obecnej trudności, zaczynając od ust, a kończąc na odbycie.

Możemy zauważyć, że instrument pozostał skoncentrowany na Stwórcy w procentach przekraczających dziewięćdziesiąt. To jest klucz. Trwaj w dziękczynieniu i wdzięczności za wszystkie rzeczy.

Istnieją silniejsze leki przeciwskurczowe, którymi może pomóc ten, który nie jest znany temu instrumentowi, ale znany jako Arthur. Zalecenie, aby to zrobić - ponieważ jest to coś, co nie zachowuje ani nie usuwa życia, a ponadto odbiera instrumentowi możliwości studiowania w tej sytuacji - musi zostać wstrzymane. Nie jesteśmy w stanie zalecić leczenia w tej przestrzeni/czasie poza obserwowaniem rodzajów spożywanych pokarmów.

102.3 Pytający: Nie jestem pewien, czy zrozumiałem wszystko, co powiedziałeś. Czy możesz podać mi nazwisko tego Arthura i gdzie się on znajduje?

Ra: Jestem Ra. Możemy.

102.4 Pytający: Czy możesz to zrobić?

Ra: Jestem Ra. Istota, wibracji dźwiękowej Arthur, ma nazwisko Schoen i pochodzi z waszej miejscowości.

102.5 Pytający: Jakie pokarmy instrument powinien wyeliminować z diety, aby złagodzić te bolesne ataki?

Ra: Jestem Ra. Informacje uzyskane od osoby znanej jako Bob są zalecane.

Ponadto wszystkie produkty spożywcze należy gotować tak, aby spożywane rzeczy były miękkie i łatwe do maceracji.

Istnieje kompleks uzależnienia od cukrów, spowodowany długotrwałymi nawykami żywieniowymi. Dlatego zaleca się, aby ten cukier był podawany w bardziej skoncentrowanej postaci późnym popołudniem waszego czasu, jak to nazywacie, podczas spożywania słodzonego napoju około jednej do dwóch godzin po wieczornym posiłku.

Ponadto sugeruje się, że ponieważ ten instrument wykorzystuje cukry zamiast węglowodanów, mała ilość węglowodanów o niskiej zawartości cukru powinna być spożywana około jednej do dwóch godzin przed okresem snu.

102.6 Pytający: Jak rozumiem, z tego co mówisz, instrument nie powinien jeść cukru aż do późnego popołudnia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie.

102.7 Pytający: Nie do końca zrozumiałem, o co Ci chodziło, kiedy powinna dostać cukier. Czy mógłbyś to wyjaśnić, proszę?

Ra: Jestem Ra. Skoncentrowany cukier; to znaczy deser, lody, ciastko powinny być w tym czasie spożyte. Niewielkie ilości fruktozy, syropu klonowego lub surowego miodu mogą być okresowo spożywane, ponieważ, jak powiedzieliśmy, chemia tego ciała żółtego promienia jest taka, że cukier jest wykorzystywany przez enzymy krwi, podobnie jak węglowodany w mniej zniekształconym fizycznym pojeździe żółtego promienia.

102.8 Pytający: Przepraszam, że tak wolno pojmuję o co nam tu chodzi, ale chcę mieć pewność, że to dobrze rozumiem, więc prawdopodobnie zadam jeszcze kilka głupich pytań. Czy skurcz, który spowodował skrajny ból, był skurczem jelita krętego?

Ra: Jestem Ra. Po części. Poprzeczna okrężnica również uległa skurczowi, podobnie jak przewody prowadzące do wątroby w jej dolnej części. Wystąpiły również skurcze mięśni od oskrzeli przez miednicę i od łopatek do bioder. Te współczulne skurcze są objawem wyczerpania fizycznego pojazdu istoty.

102.9 Pytający: Więc te skurcze, oczywiście, były pierwotnie— Otwarcie zostało wykonane przez blokadę żółtego promienia, ale te skurcze są następnie wywołane, jak zakładam, przez żywność, która ma związek ze spożyciem cukru, jak rozumiem. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Masz częściowo rację.

102.10 Pytający: Co jeszcze powoduje skurcz?

Ra: Jestem Ra. Mówimy o dwóch rodzajach przyczyn:

Pierwszą lub najbliższą przyczyną był posiłek ze zbyt dużą ilością oleju i zbyt dużym obciążeniem niedogotowanego materiału roślinnego. Cukier z deseru i kilka łyków mieszanki kawy również nie były pomocne.

Drugą przyczyną – i należy to jasno powiedzieć – jest pobudzanie wszelkich wcześniej istniejących warunków w celu powstrzymania tej grupy przed funkcjonowaniem poprzez usunięcie instrumentu z szeregów tych, którzy są w stanie pracować z tymi z Ra.

102.12 Pytający: Drugą rzeczą, jaką instrument musi zrobić, aby to lekarstwo zadziałało, to uważać na dietę, która zawiera wszystko to, co właśnie powiedział Ra i co Bob zaleca ze swoich odczytów.

Wydaje się, że istnieje tak wiele różnych rzeczy, które mogą powodować ten skurcz. Zastanawiałem się tylko, czy istnieje ogólne podejście do żywności. Czy Ra mógłby polecić, powiedzmy, te pokarmy, które instrument mógłby spożywać, a które nie miałyby szans na wywołanie problemu, który spowodował skurcz. Czy Ra mógłby to zrobić, proszę?

Ra: Jestem Ra. Nie.

102.13 Pytający: Czy to z powodu Pierwszego Zniekształcenia?

Ra: Jestem Ra. Nie.

       Następne 31 ⇒

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy