Prawo Jedności Historia Ziemi

Ukryj menu

Wyniki od 101 do 197 z 197

⇐ Poprzednie 100

⇐ Category list

Kategoria “Historia Ziemi” ma 18 podkategorii.

Maldek/Wielka Stopa

21.7 Pytający: Czy któraś z tych istot inkarnowała w drugiej gęstości przed tym cyklem 75 000 lat?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Te konkretne istoty inkarnowały się w czasie/przestrzeni trzeciej gęstości, czyli tzw. płaszczyznach wewnętrznych, przechodząc proces uzdrawiania i zbliżając się do realizacji swojego działania.

21.16 Pytający: Kiedy doszło do pierwszego wezwania i jak to się stało?

Ra: Pierwsze wezwanie miało miejsce około cztery sześć tysięcy czterdzieści sześć tysięcy [46 000] lat temu. To wezwanie należało do tych z Maldeka. Istoty te były świadome swojej potrzeby naprawienia konsekwencji swojego działania i znajdowały się w pewnym pomieszaniu w stanie wcielenia co do okoliczności ich wcielenia: nieświadome było świadome, świadome było dość zdezorientowane. To stworzyło wołanie. Konfederacja wysłała tym istotom miłość i światło.

21.18 Pytający: Czy pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności wymagało więc, że taki sam czas, powiedzmy, został przeznaczony dla grupy zorientowanej na służbę sobie?

Ra: Jestem Ra. W tym przypadku nie było to konieczne przez pewien czas ze względu na orientację istot.

21.19 Pytający: Jaka była ich orientacja?

Ra: Orientacja tych podmiotów była taka, że pomoc Konfederacji nie była dostrzegana.

Powrót do góry

Energia jądrowa/Rewolucja przemysłowa

11.22 Pytający: Czy masz na myśli to, że niektórzy naukowcy otrzymują informacje techniczne, powiedzmy, telepatycznie, które pojawiają się jako użyteczne gadżety?

Ra: Jestem Ra. To się zgadza. Jednak bardzo pozytywnie, jak nazwalibyście to zniekształcenie, zorientowani tak zwani naukowcy otrzymali informacje mające na celu odblokowanie pokojowych środków postępu, które przyczyniły się do ostatnich ech potencjalnego zniszczenia z powodu dalszego odbioru przez innych naukowców o zniekształceniu w negatywnej orientacji.

11.23 Pytający: Czy w ten sposób dowiedzieliśmy się o energii jądrowej? Czy była to mieszana orientacja, zarówno pozytywna, jak i negatywna?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Istoty odpowiedzialne za zgromadzenie naukowców miały mieszaną orientację. Naukowcy byli zdecydowanie pozytywni w swojej orientacji. Naukowcy, którzy śledzili ich prace, mieli mieszaną orientację, w tym jedną skrajnie negatywną istotę, jak można to określić.

11.24 Pytający: Czy ta skrajnie negatywna istota jest wciąż inkarnowana na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

11.25 Pytający: Zakładam więc, że nie możesz go nazwać i chciałbym zapytać cię, skąd Nikola Tesla otrzymał jego informacje?

Ra: Jestem Ra. Ten znany jako Nikola otrzymał informacje od źródeł Konfederacji, pragnących pomóc tej niezwykle, powiedzmy, anielsko pozytywnej istocie w polepszaniu istnienia jej bliźnich kompleksów umysłu/ciała/ducha. To niefortunne, powiedzmy, że jak wielu wędrowców, wibracyjne zniekształcenia iluzji trzeciej gęstości spowodowały, że ta istota stała się ekstremalnie zniekształcona w postrzeganiu jej bliźnich kompleksów umysłu/ciała/ducha, tak że jej misja była utrudniona, a w wyniku tego, zboczyła z celu.

11.26 Pytający: W jaki sposób praca Tesli miała przynieść korzyści człowiekowi na Ziemi i jakie były jej cele?

Ra: Jestem Ra. Najbardziej pożądanym celem kompleksu umysłu/ciała/ducha, Nikola, było uwolnienie wszystkich planetarnych istot z ciemności. W ten sposób usiłował przekazać planecie nieskończoną energię sfery planetarnej do wykorzystania w oświetleniu i dostarczaniu energii.

11.27 Pytający: Poprzez uwolnienie planetarnych istot z ciemności, co dokładnie masz na myśli?

Ra: Jestem Ra. [Odpowiedź Ra nie mogła być transkrybowana z powodu awarii magnetofonu. Poniżej znajduje się istota ich odpowiedzi. ] Chcieliśmy powiedzieć o uwolnieniu mieszkańców waszej planety z dosłownej ciemności.

11.28 Pytający: Czy to uwolnienie się z ciemności byłoby współmierne z Prawem Jedności, czy też ma to jakiś realny wpływ?

Ra: Jestem Ra. Wynik takiego uwolnienia stworzyłby dwa doświadczenia

Po pierwsze, doświadczenie braku potrzeby znajdowania niezbędnego uposażenia do zapłaty, w waszych pieniądzach, za energię

Po drugie, zapewniony czas wolny, ilustrujący w ten sposób możliwość i zwiększający prawdopodobieństwo wolności do późniejszego przeszukania siebie w poszukiwaniu początku poszukiwania Prawa Jedności

Niewielu jest pracujących fizycznie od świtu do nocy, jak to nazywacie, na waszej płaszczyźnie, którzy mogą świadomie kontemplować Prawo Jedności.

11.29 Pytający: A co ogólnie z rewolucją przemysłową? Czy było to w jakiś sposób zaplanowane?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pytanie tej sesji

To się zgadza. Wędrowcy inkarnowali się w kilku falach, jak można je nazwać, w celu wywołania stopniowego uwalniania się od wymogów dobowych cykli i braku swobody wypoczynku.

17.8 Pytający: Czy zatem Konfederacja była odpowiedzialna za uzyskanie energii jądrowej przez Ziemię?

Ra: Jestem Ra. Jest to punkt, w którym nie można ocenić, co jest przyczyną. Podstawowym równaniem poprzedzającym tę pracę było równanie wykonane przez wędrowca oddanego służbie tej planecie. To, że dzieło to stało się podstawą dla narzędzi zniszczenia, nie było zamierzone i nie zostało dane w tym celu.

17.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, kim był ten wędrowiec, który został przeprowadzony przez to równanie?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja wydaje się nieszkodliwa, ponieważ ta istota nie należy już do waszej trzeciej gęstości planetarnej. Ta istota została nazwana, kompleksem wibracyjnym dźwięku, Albert.

38.2 Pytający: Dziękuję. Cofając się dzisiaj trochę, chciałbym wiedzieć, czy przyczyna, dla której energia jądrowa została sprowadzona do tej gęstości około czterdzieści kilka lat temu, miała cokolwiek wspólnego z daniem istotom, które tu były, które spowodowały zniszczenie Maldeka, kolejnej szansy używania energii jądrowej w sposób pokojowy, a nie destrukcyjny? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to niepoprawne, ponieważ stawia wóz przed koniem, jak mówią wasi ludzie. Pragnienie tego typu informacji przyciągnęło te informacje do twoich ludzi. Nie zostały dane z powodu wpływów zewnętrznych; raczej tego pragnęli wasi ludzie. Od tego momentu twoje rozumowanie jest poprawne, ponieważ istoty pragnęły drugiej szansy, o której wspomniałeś.

38.3 Pytający: Jaki był mechanizm zaspokajania zapotrzebowania na informacje dotyczące energetyki jądrowej?

Ra: Jestem Ra. Jak rozumiemy twoje zapytanie, mechanizmem było to, co możesz nazwać inspiracją.

Powrót do góry

Populacja

6.13 Pytający: Dzięki. Czy zatem cała populacja ziemi - ludzka populacja ziemi - pochodzi z Maldek?

Ra: Jestem Ra. To nowa linia pytań i zasługuje na swoje własne miejsce. Wielu, którzy zostali zebrani do waszej sfery ze sfery znanej przed jej rozpadem pod innymi nazwami, ale waszym ludziom jako Maldek, wcieliło się, pod ziemią zamiast na jej powierzchni. Populacja twojej planety zawiera wiele różnych grup zebranych z innych sfer drugiego wymiaru i powtarzanego trzeciego wymiaru. Nie wszyscy jesteście z jednej rasy lub jednego pochodzenia. Dzielone przez was doświadczenie jest unikalne dla tego kontinuum czasu/przestrzeni.

10.6 Pytający: Zatem nasza obecna rasa składa się z kilku, którzy pierwotnie pochodzili z Maldeka i całkiem sporej liczby, którzy przybyli z Marsa. Czy są tu istoty z innych miejsc?

Ra: Jestem Ra. Istnieją byty doświadczające waszego kontinuum czasu/przestrzeni, które przybyły z wielu, wielu miejsc, jak byście to nazwali, w stworzeniu, ponieważ gdy następuje zmiana cyklu, ci, którzy muszą powtarzać, znajdują planetę odpowiednią do tego powtórzenia. Jest dość niezwykłe, że planetarny kompleks umysł/ciało/duch zawiera tych z wielu, wielu różnych miejsc, ale to wiele wyjaśnia, ponieważ, jak widać, doświadczacie trzeciego wymiaru [trzeciej gęstości] z dużą liczbą tych, którzy muszą powtarzać cykl. Tak więc ujednolicenie orientacji było trudne, nawet z pomocą wielu waszych nauczycieli/uczniów.

20.18 Pytający: Tak więc, jak to rozumiem, na początku tego 75 000-letniego cyklu mamy mieszaninę istot - tych, które przeszły z drugiej gęstości na Ziemi, aby stać się trzecią gęstością, a następnie grupa istot przeniesionych z planety Mars do inkarnacji w trzeciej gęstości tutaj. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.19 Pytający: Co... Kontynuuj.

Ra: Musisz pamiętać, że osoby przeniesione do tej sfery znajdowały się w środku swojej trzeciej gęstości, więc ta trzecia gęstość była raczej adaptacją niż początkiem.

20.20 Pytający: Dziękuję. Jaki procent istot stanowił z grubsza... które w tym czasie znajdowały się w trzeciej gęstości, były Marsjanami a jaki procent zebrano z drugiej gęstości na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. Prawdopodobnie połowę populacji trzeciej gęstości stanowiły istoty z Czerwonej Planety, Marsa, jak to nazywacie; być może jedna czwarta z drugiej gęstości waszej sfery planetarnej; w przybliżeniu jedna czwarta od innych źródeł, innych sfer planetarnych, których istoty wybrały tę planetarną sferę do pracy w trzeciej gęstości.

20.21 Pytający: Kiedy inkarnowali się tutaj, czy mieszali się? Czy wszystkie te trzy typy mieszały się razem w społeczeństwach lub grupach, czy też były rozdzielone przez grupę lub społeczeństwo?

Ra: Jestem Ra. Pozostały w większości niezmieszane.

20.22 Pytający: Czy zatem to niemieszanie się prowadziło do możliwości rozdzielenia się grup, czy też do powstania wojowniczej postawy między grupami?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.23 Pytający: Czy zatem to pomogło w skróceniu długości życia?

Ra: Jestem Ra. To skróciło żywotność, jak to nazywasz.

Powrót do góry

Praca Ra na Ziemi

1.3 Pytający: Słyszałem o nazwie „Ra” w związku z Egipcjanami. Czy jesteś w jakiś sposób związany z tym Ra?

Ra: Jestem Ra. Tak, powiązanie jest poprawne. Czy możemy to wyjaśnić?

1.5 Pytający: Czy mógłbyś podać mi trochę więcej szczegółów na temat swojej roli wśród Egipcjan?

Ra: Jestem Ra. Tożsamość wibracji Ra jest naszą tożsamością. Jako grupa, lub jak możnaby to nazwać, kompleks pamięci społecznej, nawiązaliśmy kontakt z rasą na waszej planecie, którą nazywacie Egipcjanami.. Inni z naszej gęstości nawiązali kontakt w tym samym czasie w Ameryce Południowej, a tak zwane „zaginione miasta” były ich próbami wniesienia wkładu do Prawa Jedności.

Rozmawialiśmy z tym, który usłyszał, zrozumiał i był w stanie ogłosić Prawo Jedności. Jednakże kapłani i ludzie tamtej epoki szybko zniekształcili nasze przesłanie, okradając je z, powiedzmy, współczucia, które to jest nieodłączną cechą jedności.. Ponieważ [jedność] zawiera wszystko, nie może niczego odrzucić.

Gdy nie byliśmy w stanie dłużej dysponować odpowiednimi kanałami, za pomocą których można by wyrażać Prawo Jedności, wycofaliśmy się z tej obłudnej pozycji, w której pozwoliliśmy się znaleźć. I inne mity, jak możemy je nazwać, inne zrozumienie, które dotyczyło polaryzacji i rzeczy z waszego kompleksu wibracyjnego, ponownie wygrało w tym szczególnym kompleksie społecznym.

Czy stanowi to wystarczającą ilość informacji, czy możemy mówić dalej?

2.2 Pytający: Czy możesz nam powiedzieć coś o swoim historycznym pochodzeniu, swojej przeszłej pracy w tej iluzji i czasie, być może o wcieleniu na tej planecie, o której mówiłeś wcześniej i swojej historii kontaktów z wcześniejszymi cywilizacjami na tej planecie? To by nam dało coś, od czego moglibyśmy zacząć pisać naszą książkę.

Ra: Jestem Ra. Jesteśmy świadomi, że twój umysł/ciało oblicza właściwą metodę wykonania zadania polegającego na stworzeniu instrumentu nauczania/uczenia się Jesteśmy świadomi, że znajdujecie nasze wcielenie, jak to nazywacie, interesującym. Czekaliśmy na drugie pytanie, aby podkreślić, że czas/przestrzeń kilku tysięcy waszych lat to powierzchowne zainteresowanie. Dlatego też, dostarczając te informacje, prosimy o nie podkreślanie naszego doświadczenia w lokalnej przestrzeni/czasie. Nauczanie/uczenie się, za które jesteśmy odpowiedzialni, jest bardziej filozoficzne niż historyczne. Przejdźmy teraz do twojej prośby, która jest nieszkodliwa, jeśli zostanie właściwie oceniona.

Jesteśmy tymi z Konfederacji, którzy przybyli 11 000 lat temu, do dwóch waszych cywilizacj planetarnych, które w tym czasie były ściśle związane ze stworzeniem Jedynego Stwórcy. Było to nasze naiwne przekonanie, że możemy nauczać/uczyć się poprzez bezpośredni kontakt, a zniekształcenia wolnej woli poszczególnych uczuć lub osobowości nie były zagrożone, jak sądziliśmy, zakłóceniem, ponieważ te kultury były już blisko związane z wszechogarniającą wiarą w żywotność lub świadomość wszystkiego.

Przyszliśmy i zostaliśmy powitani przez ludzi, którym chcieliśmy służyć. Staraliśmy się pomóc im w wiedzy technicznej związanej z leczeniem zniekształceń kompleksu umysł/ciało/duch za pomocą kryształów odpowiednich do zniekształceń i umieszczonych w odpowiednich seriach stosunków czasu/przestrzeni materii. Tak powstały piramidy.

Odkryliśmy, że ta technologia była głównie zarezerwowana dla osób z faktycznym zniekształceniem umysłu/ciała w stosunku do władzy. Nie było to intencją Prawa Jedności. Opuściliśmy waszych ludzi. Grupa, która pracowała z tymi z Ameryki Południowej, jak nazywacie tę część waszej planety, nie poddała się tak łatwo. Powrócili. My nie. Jednak nigdy nie opuściliśmy waszych wibracji, ponieważ jesteśmy odpowiedzialni za zmiany w świadomości, które najpierw spowodowaliśmy, a potem odkryliśmy, że zostały zniekształcone w sposób, niezwiązany z Prawem Jedności. Próbowaliśmy skontaktować się z władcą kraju, do którego przyjechaliśmy, kraju, który nazywacie Egiptem, lub w niektórych regionach Ziemią Świętą.

W osiemnastej dynastii, jak jest to znane w waszych zapisach zniekształceń przestrzeni/czasu, byliśmy w stanie skontaktować się z faraonem, jak go nazywacie. Ten człowiek nie miał dużego doświadczenia życiowego na waszej planecie i był . . . jak nazwałby ten instrument, wędrowcem. Tak więc ten kompleks umysłu/ciała/ducha otrzymał nasze zniekształcenia komunikacyjne i był w stanie połączyć jego zniekształcenia z naszymi.

Ta młoda istota otrzymała wibracyjny kompleks dźwiękowy, który wibrował na cześć boga dobrobytu, jakby to ten kompleks umysłu/ciała/ducha, który nazywamy dla wygody intrumentem, nazwał „Amonem”. Istota ta zdecydowała, że imię to, będące na cześć jednego z wielu bogów, nie może zostać włączone do jego dźwiękowego kompleksu wibracyjnego. Zmienił swoje imię na takie, które uhonorowało dysk słoneczny. To zniekształcenie, zwane „Aten”, było bliskim zniekształceniem dla naszej rzeczywistości, jak rozumiemy naszą własną naturę zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha. Nie było to jednak całkowicie zgodne z zamierzonym nauczaniem/uczeniem się jakie zostało wysłane. Istota ta, Echnaton, przekonała się, że wibracja Jedynego była prawdziwą wibracją duchową i dlatego ustanowiła Prawo Jedności.

Jednak wiara tej istoty została zaakceptowana przez niewielu. Jego kapłani udawali, że służą, bez duchowego zniekształcenia w kierunku poszukiwaniania. Ludzie kontynuowali swoje wierzenia. Kiedy ta istota nie była już w tej gęstości, spolaryzowana wiara w wielu bogów ponownie wyszła na pierwszy plan i trwała, dopóki ten znany jako Muhammad nie przyniósł ludziom bardziej zrozumiałego zniekształcenia relacji umysłu/ciała/ducha.

Czy w tej chwili masz bardziej szczegółowe zainteresowania?

6.4 Pytający: On mnie zrozumie. Będziemy bardzo uważać, aby w pełni poinformować Toma, zanim weźmie on udział. Bardzo ci dziękuję.

Wydaje mi się, że nadszedł odpowiedni czas na to, abyś podał wasze nieco bardziej historyczne tło, być może informacje związane z tym, skąd przybyliście przed zaangażowaniem się w planetę Ziemię, jeśli to jest możliwe.

Ra: Jestem Ra. Jestem, wraz z kompleksem pamięci społecznej, którego jestem częścią, jednym z tych, którzy podróżowali na zewnątrz z innej planety w twoim własnym Układzie Słonecznym, jak by to nazwał ten byt. Planetą która miała wpływ była tą, którą nazywacie Wenus. Jesteśmy starą rasą wg waszej miary. Kiedy byliśmy w szóstym wymiarze, nasze fizyczne istoty były, jak byście to nazwali, złote. Byliśmy wysocy i nieco delikatni. Nasz kompleks fizycznego ciała, który nazywacie powłoką, miał złoty połysk.*

Postanowiliśmy przybyć w tej formie pośród waszych ludzi. Twoi ludzie w tym czasie byli bardzo różni od nas wyglądem fizycznym, jak byś to opisał. Właśnie dlatego nie zmieszaliśmy się dobrze z populacją i wyraźnie się od nich różniliśmy. Tak więc nasza wizyta była stosunkowo krótka, ponieważ znaleźliśmy się w hipokrytycznej sytuacji, gdy zostaliśmy uznani za różnych od was. To był czas, w którym budowaliśmy konstrukcje, którymi jesteś zainteresowany.

6.5 Pytający: Jak przybyliście z Wenus na tę planetę?

Ra: Użyliśmy myśli.

6.6 Pytający: Czy byłoby możliwe zabranie jednego z ludzi z naszej planety w tym czasie i umieszczenie go na Wenus? Czy przeżyłby? Czy warunki były bardzo [niesłyszalne]?

Ra: Warunki trzeciej gęstości nie są gościnne dla form życia waszych ludzi. Piąty i szósty wymiar tej sfery planetarnej są bardzo korzystne rozwojowi/uczeniu się/nauczaniu.

6.7 Pytający: Jak udało ci się dokonać przejścia z Wenus, a ja zakładam szósty wymiar, który ... byłby niewidoczny, kiedy tu dotrzesz? Czy musiałeś zmienić swoje rozmiary, aby chodzić po ziemi?

Ra: Pamiętaj o ćwiczeniach wiatru. Rozpad w nicość jest rozpadem w jedność, ponieważ nie ma nicości. Z szóstego wymiaru jesteśmy w stanie manipulować, za pomocą myśli, inteligentną nieskończonością obecną w każdej cząsteczce światła lub zniekształconym świetle, dzięki czemu byliśmy w stanie ubrać się w replikę naszego kompleksu umysłu/ciała/ducha szóstej gęstości widocznego w trzeciej gęstości. Pozwoliła nam na to Rada, która strzeże tej planety.

6.21 Pytający: Statek w kształcie dysku, który nazywamy UFO. . . mówi się, że niektóre pochodzą prawdopodobnie z planety Wenus. Czy któryś z nich mógł być twoim statkiem?

Ra: Jestem Ra. Używaliśmy kryształów do wielu celów. Statek, o którym mówisz, nie był przez nas wykorzystany w twoim teraźniejszym kompleksie pamięci czasu/przestrzeni. Jednakże w przeszłości waszej iluzji, używaliśmy kryształów i kształtu dzwonu.

6.22 Pytający: Ile lat temu przyjeżdżałeś tutaj w pojeździe w kształcie dzwonu?

Ra: Jestem Ra. Odwiedziliśmy wasze narody osiemnaście tysięcy [18 000] waszych lat temu i nie lądowaliśmy; ponownie jedenaście tysięcy [11 000] lat temu.

14.5 Pytający: Czy egipska wizyta sprzed 11 000 lat była jedyną, w której rzeczywiście chodziłeś po ziemi?

Ra: Jestem Ra. Rozumiem, że twoje pytanie zostało zniekształcone w kierunku jaźni, a nie innych jaźni. My, członkowie kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, chodziliśmy między wami tylko w tamtym czasie.

23.1 Pytający: Mówiłeś wczoraj o pierwszym kontakcie Konfederacji, który miał miejsce podczas naszego trzeciego głównego cyklu. Powiedziałeś, że pojawiłeś się na niebie nad Egiptem w mniej więcej tym samym czasie, gdy pomoc została po raz pierwszy udzielona Atlantydzie. Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego udałeś się do Egiptu i jakie było twoje, powiedzmy, nastawienie i sposób myślenia, kiedy po raz pierwszy przybyłeś do Egiptu?

Ra: Jestem Ra. W czasie, o którym mówisz, byli tacy, którzy zdecydowali się oddawać cześć bogu słońca o jastrzębiej głowie, którego znacie jako kompleks wibracyjny dźwięku, „Horus”. Ten kompleks wibracyjny dźwięku przejął inne kompleksy wibracyjne dźwięku, a obiektem kultu był dysk słoneczny przedstawiony w pewnym zniekształceniu

Przyciągnęło nas, aby spędzić trochę czasu, jakbyście to nazwali, na przeszukiwaniu ludzi w celu znalezienia poważnego zainteresowania poszukiwaniem, w którym moglibyśmy pomóc bez naruszania prawa. Odkryliśmy, że w tamtym czasie kompleks społeczny był dość wewnętrznie sprzeczny w swoich tak zwanych wierzeniach religijnych i dlatego nie było odpowiedniego wezwania dla naszej wibracji. Tak więc w tym czasie, który znacie jako około osiemnaście tysięcy [18 000] lat w waszej przeszłości, odeszliśmy bez podjęcia działań.

23.2 Pytający: Powiedziałeś wczoraj, że pojawiłeś się wówczas na niebie nad Egiptem. Czy egipskie istoty były w stanie zobaczyć cię na swoim niebie?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

23.3 Pytający: Co zobaczyli i jak to wpłynęło na ich postawy?

Ra: Jestem Ra. Widzieli coś, co można by nazwać statkiem w kształcie dzwonu o napędzie kryształowym

Nie miało to na nich wpływu, ponieważ byli głęboko przekonani, że wiele cudownych rzeczy dzieje się jako normalna część świata, jak byście to nazwali, w którym wiele, wiele bóstw miało potężną kontrolę nad wydarzeniami nadprzyrodzonymi.

23.4 Pytający: Czy miałeś powód, by być dla nich bardziej widoczny niż niewidzialny?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

23.5 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego byłeś dla nich widoczny?

Ra: Jestem Ra. Pozwoliliśmy na widoczność, ponieważ nie robiło to żadnej różnicy.

23.6 Pytający: Rozumiem. Wtedy w tamtym czasie nie skontaktowałeś się z nimi. Czy możesz mi odpowiedzieć tak samo... odpowiedzieć na te same pytania, które właśnie zadałem w odniesieniu do twojej kolejnej próby skontaktowania się z Egipcjanami?

Ra: Jestem Ra. Następna próba została przedłużona. Miała miejsce przez pewien okres czasu. Osią naszych wysiłków była decyzja z naszej strony, że istnieje wystarczające wezwanie, by próbować kroczyć wśród waszych ludzi jak bracia

Przedstawiliśmy ten plan Radzie Saturna, ofiarując się jako wędrowcy zorientowani na służbę, którzy lądują bezpośrednio na płaszczyznach wewnętrznych bez procesów inkarnacyjnych. W ten sposób wyłoniliśmy się lub zmaterializowaliśmy w kompleksach fizyko-chemicznych reprezentujących jak najbliżej naszą naturę, a wysiłek ten polegał na tym, aby wyglądać jak bracia i spędzać ograniczoną ilość czasu jako nauczyciele Prawa Jedności, ponieważ zainteresowanie było coraz większe ciałem słonecznym a to wibruje zgodnie z naszymi szczególnymi zniekształceniami

Odkryliśmy, że na każde słowo, które mogliśmy wypowiedzieć, przypadało trzydzieści wrażeń, które wywieraliśmy samym naszym istnieniem, co zdezorientowało istoty, którym przyszliśmy służyć. Po krótkim czasie odsunęliśmy się od tych istot i spędziliśmy dużo czasu próbując zrozumieć, jak najlepiej służyć tym, którym ofiarowaliśmy się w miłości/świetle

Ci, którzy mieli kontakt z tym geograficznym bytem, który znacie jako Atlantyda, wyobrazili sobie potencjały uzdrawiania przy użyciu bytów w kształcie piramid. Rozważając to i dokonując korekt ze względu na różnice w kompleksach zniekształceń dwóch kultur geograficznych, jak je nazywacie, ponownie stanęliśmy przed Radą, oferując Radzie ten plan jako pomoc w uzdrowieniu i w długowieczności tych, którzy żyli na obszarze znanym jako Egipt. W ten sposób mieliśmy nadzieję ułatwić proces uczenia się, a także zaoferować filozofię wyrażającą Prawo Jedności. Rada ponownie wydała zgodę

Około jedenaście tysięcy [11 000] waszych lat temu weszliśmy poprzez formę myślową do waszego - poprawiamy ten instrument. Czasami mamy trudności z powodu niskiej witalności. Około osiem pięć zero zero [8500] lat temu, uważnie rozważając te koncepcje, wróciliśmy, nigdy nie opuszczając w myślach, do obszarów myślokształtu waszego wibracyjnego kompleksu planetarnego i rozważaliśmy przez kilka waszych lat, wg tego jak mierzycie czas, jak właściwie zbudować te konstrukcje

Pierwsza, Wielka Piramida, powstała około sześciu tysięcy [6000] waszych lat temu. Następnie, po kolei, po wykonaniu przy pomocy myśli budowli lub architektury Wielkiej Piramidy, używaliśmy więcej, powiedzmy, materiału lokalnego lub ziemskiego, a nie materiału myślowego, do budowy pozostałych konstrukcji piramidalnych. Trwało to przez około tysiąc pięćset [1500] waszych lat

W międzyczasie przekazywano informacje dotyczące inicjacji i uzdrawiania kryształami. Ten znany jako „Echnaton” był w stanie dostrzec tę informację bez znaczących zniekształceń i przez pewien czas poruszał, powiedzmy, niebo i ziemię, aby wporowadzić Prawo Jedności i uporządkować kapłaństwo tych struktur zgodnie ze zniekształceniami inicjacji i prawdziwego współczującego uzdrawiania. To nie miało być długotrwałe

W momencie fizycznego rozpuszczenia się tej istoty z waszego planu fizycznego trzeciej gęstości, jak powiedzieliśmy wcześniej, nasze nauki zostały szybko wypaczone, a nasze struktury ponownie powróciły do użytku przez tak zwaną „arystokrację”, czyli tych ze zniekształceniami w kierunku władzy.

23.8 Pytający: Kiedy zacząłeś budować piramidę w Gizie za pomocą myśli, czy miałeś wtedy kontakt z wcielonymi Egipcjanami i czy oni obserwowali ten budynek?

Ra: Jestem Ra. W tym czasie nie byliśmy w bliskim kontakcie z wcielonymi istotami na waszej płaszczyźnie. Odpowiadaliśmy na ogólne wezwanie wystarczającej ilości energii w tym konkretnym miejscu, zasługujące na działanie. Wysłaliśmy myśli do wszystkich, którzy szukali naszych informacji

Pojawienie się piramidy było ogromnym zaskoczeniem. Została jednak starannie zaprojektowana, aby zbiegać się z wcieleniem tego znanego jako wielki architekt. Ta istota została później przekształcona w bóstwo, częściowo z powodu tego zdarzenia.

23.9 Pytający: Jakie imię nadali temu bóstwu?

Ra: Jestem Ra. To bóstwo miało kompleks wibracji dźwiękowych Imhotep.

23.10 Pytający: Dziękuję. Zatem, jako ogólny sukces, co w ogóle możesz powiedzieć o względnym sukcesie piramidy? Rozumiem, że to było... piramidy w tym celu były w zasadzie nieskuteczne, ponieważ nie spowodowały wzrostu świadomości, na który mieliście nadzieję, ale musiał być jakiś sukces. Możesz mi o tym powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Prosimy was, abyście pamiętali, że należymy do Braci i Sióstr Smutku. Kiedy ktoś został uratowany od tego smutku do wizji Jedynego Stwórcy, wtedy nie ma pojęcia porażki

Naszą trudnością był zaszczyt/odpowiedzialność za naprawienie zniekształceń Prawa Jedności, które wystąpiły podczas naszych prób pomocy tym istotom. Zniekształcenia są postrzegane raczej jako odpowiedzialność niż porażki; ci nieliczni, którzy zostali zainspirowani do poszukiwania, to jedyny powód dla którego podjęliśmy tę próbę

W ten sposób znaleźlibyśmy się w pozycji paradoksu, ponieważ widząc oświecienie odczuwaliśmy sukces, a gdy inni stawali się bardziej smutni i zdezorientowani, odczuwaliśmy porażkę. To są wasze określenia. Nieustannie staramy się służyć.

23.19 Pytający: To głupie pytanie, ale był film zatytułowany Bitwa wśród gwiazd. Nie wiem, czy go znasz, czy nie. Zgaduje że znasz. Wyglądało na to, że scenariusz zawiera to, o czym nam mówisz. Czy to jest poprawne? Czy wiesz coś o tym?

Ra: Jestem Ra. Ten szczególny twór waszych istot miał pewne zniekształcenia Prawa Jedności i jego scenariusza na waszej fizycznej płaszczyźnie. Zgadza się

Jestem Ra. Opuszczam teraz ten instrument. Zostawiam każdego z was w miłości i świetle Jedynego Nieskończonego Stwórcy. Idźcie więc naprzód, radując się mocą i pokojem Jedynego Stwórcy. Adonai.

26.10 Pytający: Dziękuję. Czy ty komunikowałeś się w ostatnich czasach z którąkolwiek z naszych populacji w stanie inkarnacji trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Proszę powtórzyć, określając „ostatnie czasy” i zaimek „ty”.

26.11 Pytający: Czy Ra porozumiewał się z którąkolwiek z naszych populacji w tym stuleciu, powiedzmy w ostatnich osiemdziesięciu latach?

Ra: Jestem Ra. Nie.

48.3 Pytający: Dziękuję. Gdybyś ty, Ra, jako zindywidualizowana istota inkarnował się teraz na Ziemi z pełną świadomością i pamięcią tego, co wiesz teraz, jaki byłby twój cel w tym czasie na Ziemi, jeśli chodzi o działania?

Ra: Jestem Ra. Zapytanie sugeruje to, czego nauczyliśmy się, co jest niepraktyczne. Jednak gdybyśmy znowu byli na tyle naiwni, by myśleć, że nasza fizyczna obecność byłaby bardziej skuteczna niż ta miłość/światło, które wysyłamy waszym ludziom i skarb tego kontaktu, zrobilibyśmy to, co zrobiliśmy. Bylibyśmy i oferowalibyśmy siebie jako nauczający/uczący się.

Powrót do góry

Drugi cykl

14.16 Pytający: Nie było zbioru? A 25 000 lat temu? Czy wtedy były zbiory?

Ra: Jestem Ra. Zbiory miały miejsce w późniejszej części, według waszej miary czasu/przestrzeni, drugiego cyklu, w jednostkami znajdującymi bramę do inteligentej nieskończoności. Zbiory w owym czasie, choć niezwykle małe, były istotami o skrajnym zniekształceniu w kierunku służby istotom, które teraz miały powtarzać główny cykl. Istoty te pozostały zatem w trzeciej gęstości, chociaż mogły w dowolnym momencie/obecnym węźle opuścić tę gęstość poprzez użycie inteligentnej nieskończoności.

14.17 Pytający: Następnie podczas zbiorów 25 000 lat temu istoty, które mogły zostać zebrane do czwartej gęstości, pozostały tutaj, aby służyć tej populacji planetarnej. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Tak więc nie było zbioru, ale były istoty nadające się do zbioru, które mogły wybrać sposób wejścia do czwartego wymiaru.

21.28 Pytający: Dziękuję bardzo. Przepraszam za taką głupotę w zadawaniu pytań, ale to mi ładnie wyjaśniło sprawę. Dziękuję

Czy w drugim głównym cyklu 25 000 lat rozwinęła się jakaś wielka cywilizacja?

Ra: Jestem Ra. W sensie wielkości technologii w tym cyklu nie było wielkich społeczeństw. Nastąpił pewien postęp wśród tych z Deneb, którzy zdecydowali się wcielić w ciało w czymś, co nazwalibyście Chinami

Były powizięte odpowiednio pozytywne kroki w aktywacji kompleksu energii zielonego promienia w wielu częściach waszej sfery planetarnej, w tym Ameryki, na kontynencie, który nazywacie Afryką, na wyspie, którą nazywacie Australią i w tym, co znacie jako Indie, a także wsród różnych rozproszonych ludów.

Żadne z nich nie stało się tym, co nazwalibyście wspaniałymi, ponieważ wielkość Lemurii lub Atlantydy jest wam znana z powodu tworzenia się silnych kompleksów społecznych, a w przypadku Atlantydy, bardzo wielkiego zrozumienia technologicznego

Jednak w południowoamerykańskim obszarze waszej sfery planetarnej, jak wiecie, doszło do wielkiego wibracyjnego zniekształcenia w kierunku miłości. Te istoty były możliwe do zebrania pod koniec drugiego głównego cyklu bez tworzenia silnych kompleksów społecznych lub technologicznych

To będzie ostatnie pytanie na zakończenie tej sesji. Czy jest pytanie, na które możemy szybko odpowiedzieć, zanim zamkniemy pracę, ponieważ ten instrument jest nieco wyczerpany?

22.3 Pytający: Dziękuję. Zadam kilka pytań, aby wyjaśnić koniec drugiego cyklu, drugiego głównego cyklu. A potem przejdziemy do trzeciego i ostatniego z głównych cykli

Czy możesz podać długość życia, średnią długość życia pod koniec drugiego głównego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Pod koniec drugiego głównego cyklu długość życia była taka, jaką znacie, z pewnymi różnicami między geograficznie odizolowanymi ludami, bardziej harmonijnymi z inteligentną energią i mniej wojowniczymi.

22.4 Pytający: Czy możesz podać długość tego... średnia rozpiętość w latach na koniec drugiego głównego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Średnia może być myląca. Mówiąc dokładniej, wielu z nich spędziło około trzydziestu pięciu do czterdziestu lat w jednym wcieleniu, z możliwością nieuznawaną za nienormalną, jeśli chodzi o długość życia zbliżającą się do stu lat.

22.5 Pytający: W takim razie czy możesz mi podać - Czy mogę zatem założyć, że ten drastyczny spadek z 700-letniej długości poniżej stu lat w tym drugim 25 000-letnim okresie był spowodowany intensyfikacją... stanu braku służby innym? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to częściowo poprawne. Pod koniec drugiego cyklu Prawo Odpowiedzialności zaczęło być urzeczywistniane przez rosnącą zdolność jednostek do pojmowania lekcji, których należy się nauczyć w tej gęstości. W ten sposób istoty odkryły wiele sposobów na ukazanie wojowniczej natury, nie tylko jako plemiona czy to co nazywacie narodami, ale także w relacjach osobistych między sobą: koncepcja barteru ustąpiła w wielu przypadkach koncepcji pieniądza; także koncepcja własności, która zyskała przewagę nad koncepcją braku własności na poziomie indywidualnym lub grupowym

Każdej istocie zaoferowano więc znacznie bardziej subtelne sposoby zademonstrowania służby innym lub sobie, ze zniekształceniem manipulacji innymi. Ponieważ każda lekcja była rozumiana, te lekcje dzielenia się, dawania, przyjmowania wdzięczności - każda lekcja mogła zostać w praktyce odrzucona

Bez zademonstrowania owoców takiej nauki/nauczania długość życia uległa znacznemu skróceniu, ponieważ nie akceptowano honoru/obowiązku.

22.6 Pytający: Czy ta skrócona długość życia pomogłaby istocie w jakikolwiek sposób, ponieważ miałaby więcej czasu pomiędzy inkarnacjami na przeglądanie swoich błędów, czy też ta skrócona długość życia przeszkodziłaby jej w tym?

Ra: Jestem Ra. Obie są prawidłowe. Skrócenie długości życia jest zniekształceniem Prawa Jedności, które sugeruje, że istota nie otrzymuje więcej doświadczenia z większą intensywnością, niż może znieść. Dotyczy to tylko poziomu indywidualnego i nie ma wpływu na kompleksy planetarne czy społeczne

Tak więc skrócenie długości życia wynika z konieczności usunięcia istoty z intensywności doświadczenia, które pojawia się, gdy mądrość i miłość zostaje odrzucona, odzwierciedlona z powrotem w świadomości Stwórcy bez akceptacji jako części jaźni, co powoduje, że istota potrzebuje uzdrowienia i znacznej oceny wcielenia

Niepoprawność polega na tym, że w odpowiednich okolicznościach znacznie dłuższa inkarnacja w kontinuum przestrzeni/czasu jest bardzo pomocna w kontynuowaniu tej intensywnej pracy, aż do wyciągnięcia wniosków w procesie katalitycznym.

22.7 Pytający: Wspomniałeś o grupie z Ameryki Południowej, którą można było zebrać pod koniec drugiego cyklu. Jaka była ich średnia długość życia pod koniec drugiego cyklu?

Ra: Jestem Ra. Ta izolowana grupa osiągnęła długość życia sięgającą w górę, aż do dziewięciuset letnich [900-letnich] długości życia odpowiednich dla tej gęstości.

22.8 Pytający: Zatem zakładam, że akcja planetarna, której teraz doświadczamy, która skraca, jak się wydaje, całe życie tutaj, nie była w tamtym czasie wystarczająco silna, aby na nie wpłynąć i skrócić ich żywotność mimo wszystko. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Dobrze jest pamiętać, że w tym węźle przestrzeni/czasu możliwa była wielka izolacja.

22.9 Pytający: Około ilu ludzi w całości zamieszkiwało Ziemię w tamtym czasie; to znaczy wcielili się w fizyczność w dowolnym momencie?

Ra: Jestem Ra. Zakładam, że zamierzasz zapytać o liczbę wcielonych kompleksów umysłu / ciała / ducha pod koniec drugiego głównego cyklu, przy czym liczba ta wynosi około trzy cztery pięć zero zero zero, trzysta czterdzieści pięć tysięcy [345 000] istot.

22.10 Pytający: W przybliżeniu, ile z ich ogólnej liczby można było zebrać?

Ra: Jestem Ra. Można było zebrać około stu pięćdziesięciu [150] istot.

Powrót do góry

Zbiory drugiej gęstości

19.5 Pytający: Kiedy pierwsze istoty drugiej gęstości stały się trzeciej [gęstości] na tej planecie, czy to dzięki przeniesieniu istot z Marsa, czy też istniały istoty drugiej gęstości, które ewoluowały do trzeciej gęstości bez wpływu z zewnątrz?

Ra: Jestem Ra. Było kilka istot drugiej gęstości, które przeszły do trzeciej gęstości bez zewnętrznego bodźca, a jedynie przy pomocy efektywnego wykorzystania doświadczenia

Inni z waszej drugiej gęstości planetarnej przyłączyli się do cyklu trzeciej gęstości z powodu wysiłków związanych ze zbiorami przez ten sam rodzaj pomocy wibracyjnej, jaką obecnie przysyła wam Konfederacja. Komunikacja ta była jednak raczej telepatyczna niż telepatyczna/głosowa lub telepatyczna/pisemna, ze względu na naturę istot drugiej gęstości.

19.7 Pytający: Następnie Konfederacja pomagała również w przejściu z drugiej gęstości do trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Musimy określić poprawność tego zapytania. Część Konfederacji, która nie pracuje w trzeciej gęstości, ale uważa, że jej pomoc jest najlepiej wykorzystywana przy innych zbiorach - to jest przy zbiorach drugiej gęstości - jest odpowiedzialna za pomoc w tych zbiorach

Konfederacja, jak powiedzieliśmy wcześniej na tych sesjach, składa się z wielu tych o innych gęstościach, w waszej własnej gęstości, w waszej sferze planetarnej oraz w wewnętrznych, czyli anielskich wymiarach. Każda z tych istot, rozwijająca kompleks umysłu/ciała/ducha, a następnie rozwijająca kompleks pamięci społecznej, a następnie poświęcająca ten kompleks pamięci społecznej wyłącznej służbie Jedynemu Stwórcy, może przystąpić do Konfederacji.

19.8 Pytający: Cóż, czy to przejście z drugiej gęstości do trzeciej gęstości miało miejsce 75 000 lat temu? W przybliżeniu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

19.9 Pytający: Skąd istoty drugiej gęstości mają pojazdy fizyczne trzeciej gęstości, w których inkarnują?

Ra: Jestem Ra. Wśród osób na tej płaszczyźnie drugiej gęstości były te formy, które po wystawieniu na wibracje trzeciej gęstości stały się istotami trzeciej gęstości, jak byście nazwali wibrację dźwiękową, człowiek

Oznacza to, że nastąpiła utrata włosów na ciele, jak to nazywasz; ubranie ciała, aby je chronić; zmiana budowy szyi, żuchwy i czoła w celu ułatwienia wokalizacji; oraz bardziej rozwinięta czaszka charakterystyczna dla potrzeb trzeciej gęstości. To była normalna transmutacja.

19.10 Pytający: W przybliżeniu, jaki długi okres czasu... trwała ta transmutacja? Musiała być bardzo krótka.

Ra: Jestem Ra. Założenie jest słuszne, przynajmniej w naszych terminach - w ciągu półtora pokolenia, według twojego rozumienia sprawy. Ci, którzy zostali zebrani na tej planecie, mogli używać nowo utworzonego fizycznego kompleksu pierwiastków chemicznych, nadającego się do lekcji trzeciej gęstości.

20.1 Pytający: Pomyślałem, że najlepszym sposobem na zrobienie książki jest kontynuowanie pracy nad historią ewolucji i jej mechanizmem, aż całkowicie przejdziemy przez trzecią gęstość i to, co nastąpi w pierwszej części czwartej gęstości, tak aby mechanizm rozwoju kompleksu umysłu/ciała/ducha został wydobyty. Jeśli w jednej z tych sesji pojawi mi się problem z pytaniami, jakie mam zadać i gdzie - by nie tracić czasu - mogę zadać kilka pytań, których użyję w dalszej części książki, ale zawsze będziemy starać się podążać dalej w tym kierunku

Pierwsze pytanie, cofnijmy się trochę, co się stało z istotami drugiej gęstości, które były na tej planecie, a które nie były możliwe do zebrania? Zakładam, że byli tacy, których nie udało się zebrać podczas zbiorów do trzeciej gęstości. Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Druga gęstość jest w stanie powtórzyć podczas trzeciej gęstości część swojego cyklu.

20.2 Pytający: Następnie istoty drugiej gęstości, które nie zostały zebrane na początku tego 75 000-letniego okresu - niektóre nadal znajdują się w drugiej gęstości na tej planecie. Czy któryś z tych, którzy pozostali w drugiej gęstości, został zebrany do trzeciej gęstości w ciągu ostatnich 75 000 lat?

Ra: Jestem Ra. Staje się to coraz bardziej prawdziwe.

20.3 Pytający: Tak więc, coraz więcej istot drugiej gęstości przechodzi do trzeciej gęstości. Czy możesz podać przykład istoty drugiej gęstości, która wkroczyła do trzeciej gęstości, powiedzmy, w niedawnej przeszłości?

Ra: Jestem Ra. Być może najczęstszym zjawiskiem stopniowania drugiej gęstości podczas cyklu trzeciej gęstości jest tak zwane zwierzę domowe: zwierzę, które jest wystawione na indywidualizujące wpływy więzi między zwierzęciem a istotą trzeciej gęstości. Ta indywidualizacja powoduje gwałtowny wzrost potencjału istoty drugiej gęstości, tak że po ustaniu kompleksu fizycznego, kompleks umysłu/ciała nie powraca do niezróżnicowanej świadomości tego gatunku, jeśli można tak powiedzieć.

20.4 Pytający: W takim razie czy możesz podać mi przykład istoty w trzeciej gęstości, która przedtem była istotą drugiej gęstości? Jakim typem istot się tutaj stają?

Ra: Jestem Ra. Ponieważ istota drugiej gęstości powraca jako trzecia gęstość na początku tego procesu uczenia się, jest ona wyposażona w najniższe, jeśli tak nazwiesz te zniekształcenia wibracyjne, formy świadomości trzeciej gęstości; to znaczy wyposażona w samoświadomość.

20.5 Pytający: Byłby to zatem człowiek w naszej postaci, który rozpoczynałby rozumienie trzeciej gęstości. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

20.6 Pytający: Mówiąc o szybkich zmianach, które zaszły w fizycznym pojeździe, przy przejściu z drugiej do trzeciej gęstości: to, jak powiedziałęś, nastąpiło w ciągu mniej więcej półtora pokolenia. Utracono owłosienie ciała i nastąpiły zmiany strukturalne

Jestem świadomy fizyki Deweya B. Larsona, który stwierdza, że wszystko jest ruchem lub wibracją. Czy mam rację zakładając, że podstawowa wibracja, która tworzy świat fizyczny, jakiego doświadczamy, zmienia się, tworząc w ten sposób inny zestaw parametrów, powiedzmy, w tym krótkim okresie między zmianami gęstości, uwzględniając nowy typ pojazdu? Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

Powrót do góry

Transfer z Marsa

9.6 Pytający: Ludzie, których teraz mamy - pierwsi ludzie [niesłyszalne] tacy jak my - skąd pochodzą? Jak ewoluowali?

Ra: Jestem Ra. Mówisz o doświadczeniu trzeciej gęstości. Pierwsi, którzy tu przybyli, zostali sprowadzeni z innej planety w waszym układzie słonecznym, zwanej przez was Czerwoną Planetą, Mars. Środowisko tej planety stało się niegościnne dla istot trzeciej gęstości. Tak więc, pierwsze byty tej rasy były, jak można to nazwać, nieco zmanipulowane [zmodyfikowane] przez tych, którzy byli Strażnikami w tamtym czasie czasów.

9.7 Pytający: Co to za rasa i jak się tutaj dostali z Marsa?

Ra: Jestem Ra. Rasa ta jest połączeniem kompleksów umysł/ciało/duch tych z waszej tak zwanej Czerwonej Planety i starannej serii modyfikacji genetycznych dokonanych przez Strażników w tamtym czasie. Istoty te przybyły lub zostały zachowane, aby doświadczyć na waszej planecie poprzez rodzaj urodzenia, który jest niereprodukcyjny, ale który polega na przygotowaniu materiału genetycznego do wcielenia kompleksów umysł/ciało/duch tych istot z Czerwonej Planety.

9.8 Pytający: Zatem zakładam, że mówisz, że Strażnicy przenieśli tutaj rasę po tym, jak ta rasa umarła w fizycznym wymiarze na Marsie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

9.9 Pytający: Czyniąc to, Strażnicy najwyraźniej działali ze zrozumieniem Prawa Jedności. Czy potrafisz wyjaśnić zastosowanie Prawa Jedności w tym procesie?

Ra: Jestem Ra. Prawo Jedności zostało nazwane przez tych Strażników jako doprowadzenie mądrości Strażników do kontaktu z bytami z Czerwonej Planety, łącząc w ten sposób kompleks pamięci społecznej rasy Strażników i rasy Czerwonej Planety. Wymagało to jednak coraz większych zniekształceń w stosowaniu Prawa Jedności z punktu widzenia innych strażników i od tego momentu rozpoczęto kwarantannę tej planety, ponieważ uważano, że wolna wola osób z Czerwonej Planety została ograniczona.

9.10 Pytający: Czy istoty z Czerwonej Planety przestrzegały Prawa Jedności przed opuszczeniem Czerwonej Planety?

Ra: Istoty Czerwonej Planety próbowały poznać Prawa Miłości, które stanowią jedno z pierwotnych zniekształceń Prawa Jedności. Jednak tendencje tych ludzi do wojowniczych działań spowodowały takie trudności w środowisku atmosferycznym ich planety, że stało się ono niegościnne dla doświadczeń trzeciej gęstości przed końcem cyklu. Dlatego byty z Czerwonej Planety nie zostały zebrane i nadal próbowały poznać Prawo Miłości w waszej iluzji.

9.11 Pytający: Jak dawno temu miało miejsce przeniesienie z Czerwonej Planety na Ziemię?

Ra: Jestem Ra. W twoim czasie relokacja miała miejsce około siedem pięć zero zero zero [75 000] lat temu.

9.12 Pytający: 75 000 lat temu?

Ra: Jestem Ra. Jest to w przybliżeniu poprawne.

9.13 Pytający: Czy były jakieś istoty w tej formie, którymi jestem teraz - dwie ręce, dwie nogi - na tej planecie przed tym przeniesieniem?

Ra: Jestem Ra. Przez ostatnie cztery miliony waszych lat w różnych okresach pojawiali się odwiedzający waszą planetę, mówiąc w przybliżeniu. Ci odwiedzający nie wpływają na* cykl sfery planetarnej. Jej środowisko nie było w trzeciej gęstości, aż do czasu wspomnianego wcześniej.

Powrót do góry

Tunguska

17.3 Pytający: Podczas medytacji kilka dni temu miałem wrażenie pytania o krater w Rosji. Myślę, że to było w Tungusce. Czy możesz mi powiedzieć, co spowodowało ten krater?

Ra: Jestem Ra. Zniszczenie reaktora rozszczepienia spowodowało ten krater.

17.4 Pytający: Czyjego reaktora?

Ra: Jestem Ra. To był coś, co można nazwać „dronem” wysłanym przez Konfederację, który uległ awarii. Został przeniesiony w miejsce, gdzie jego zniszczenie nie spowodowałoby naruszenia woli kompleksów umysłu/ciała/ducha. Następnie został zdetonowany.

17.5 Pytający: Jaki był cel jego przybycia tutaj?

Ra: To był dron przeznaczony do słuchania różnych sygnałów waszych ludzi. Rozpoczynaliście wtedy pracę w bardziej technicznej sferze. Byliśmy zainteresowani określeniem zakresu i szybkości waszych postępów. Ten dron był napędzany prostym silnikiem rozszczepienia lub silnikiem, jak byście to nazwali. Nie był to typ, który teraz znasz, ale był bardzo mały. Jednakże ma taki sam destrukcyjny wpływ na struktury molekularne trzeciej gęstości. W związku z tym, ponieważ działał nieprawidłowo, uznaliśmy, że najlepiej będzie wybrać miejsce na jego zniszczenie niż próbować go odzyskać, ponieważ możliwości/prawdopodobieństwa tego manewru wyglądały na bardzo, bardzo znikome.

17.6 Pytający: Czy groziło to zarówno wybuchem, jak i promieniowaniem?

Ra: Jestem Ra. Jak wiesz, w tym konkretnym urządzeniu jest bardzo mało promieniowania. Jest promieniowanie, które jest zlokalizowane, ale lokalizacja jest taka, że nie dryfuje wraz z wiatrem, tak jak emisja waszej nieco prymitywnej broni.

17.7 Pytający: Wydaje mi się, że analiza drzew na tym terenie wykazała niski poziom promieniowania. Czy to jest przyczyna tak niskiego poziomu promieniowania na drzewach?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Ilość promieniowania jest bardzo zlokalizowana. Niemniej jednak uwalniana energia jest wystarczająco silna, aby powodować trudności.

Powrót do góry

Wysiłki Jahwe

18.14 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób Jahwe komunikował się z ludźmi na Ziemi?

Ra: Jestem Ra. To dość złożone pytanie

Pierwsza komunikacja była tak zwana genetyczna. Drugą komunikacją było chodzenie między waszymi ludźmi w celu wywołania dalszych genetycznych zmian w świadomości. Trzecią była seria dialogów z wybranymi kanałami.

18.15 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie były te zmiany genetyczne i jak zostały wywołane?

Ra: Jestem Ra. Niektóre z tych zmian genetycznych miały postać podobną do tego, co nazywacie procesem klonowania. W ten sposób istoty inkarnowały się na podobieństwo istot Jahwe. Drugim był kontakt natury, którą znacie jako seksualną, zmieniający kompleks umysłu/ciała/ducha za pomocą naturalnych środków wzorców reprodukcji opracowanych przez inteligentną energię waszego fizycznego kompleksu.

18.16 Pytający: Czy możesz mi dokładnie powiedzieć, co zrobili w tej sprawie?

Ra: Jestem Ra. Odpowiedzieliśmy na to pytanie. Proszę powtórzyć, aby uzyskać dalsze informacje.

18.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka jest różnica między... programowaniem seksualnym, powiedzmy, przed interwencją Jahwe i po interwencji?

Ra: Jestem Ra. Jest to pytanie, na które możemy odpowiedzieć jedynie stwierdzając, że interwencja za pomocą środków genetycznych jest taka sama, niezależnie od źródła tej zmiany.

18.18 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaki był cel Jahwe w dokonywaniu genetycznych zmian płciowych?

Ra: Jestem Ra. Celem zmian, siedem pięć zero zero zero [75 000] lat temu, wg tego jak mierzycie czas, które nastąpiły po tym czasie, miały tylko jeden cel: wyrażać w kompleksie umysł/ciało te cechy, które prowadziłyby do dalszego i szybszego rozwoju kompleksu duchowego.

18.19 Pytający: W jaki sposób te cechy prowadziły do bardziej duchowego rozwoju?

Ra: Jestem Ra. Cechy, które były wspierane, to wrażliwość wszystkich zmysłów fizycznych, aby wyostrzyć doświadczenia i wzmocnienie kompleksu umysłu w celu promowania zdolności do analizowania tych doświadczeń.

18.20 Pytający: Kiedy Jahwe podjął działania, aby dokonać zmian genetycznych, których dokonał Jahwe?

Ra: Jestem Ra. Grupa Jahwe współpracowała z tymi z planety, którą nazywacie Marsem, siedem pięć, siedemdziesiąt pięć tysięcy [75 000] lat temu, w ramach tego, co nazwalibyście procesem klonowania. Istnieją różnice, ale leżą one w przyszłości waszego kontinuum czasu/przestrzeni i nie możemy złamać wolnej woli Prawa Pomieszania

W przybliżeniu dwa sześć zero zero [2600], czasu temu był po raz drugi —poprawiamy się — mniej więcej trzy sześć zero zero [3600] temu, czas prób podejmowanych przez grupę Oriona podczas tego kulturowego kompleksu. To była seria spotkań, w których ci zwani Anak zostali zapłodnieni nowym kodowaniem genetycznym za pomocą waszych kompleksów środków fizycznych, aby organizmy były większe i silniejsze.

18.21 Pytający: Dlaczego chcieli większych i silniejszych organizmów?

Ra: Jahwe próbowali zrozumieć Prawo Jedności, tworząc kompleksy umysłu/ciała zdolne do uchwycenia Prawa Jedności. Eksperyment okazał się zdecydowaną porażką z punktu widzenia pożądanych zniekształceń ze względu na fakt, że zamiast przyswajać sobie Prawo Jedności, wielką pokusą było uznanie tak zwanego kompleksu społecznego lub subkompleksu jako elitarnego lub innego i lepszego niż inne jaźnie, jest to jedna z technik służenia sobie.

18.22 Pytający: Następnie grupa Oriona... nie jestem pewien, czy to rozumiem. Czy masz na myśli, że grupa Oriona stworzyła ten większy kompleks ciała, aby stworzyć elitę, aby Prawo Jedności mogło być stosowane w tym, co nazywamy negatywnym sensem?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Istoty Jahwe były odpowiedzialne za tę procedurę w pojedynczych przypadkach jako eksperymenty w walce z grupą Oriona

Jednakże grupa Oriona była w stanie wykorzystać to zniekształcenie kompleksu umysłu/ciała do zaszczepienia myśli elity raczej niż jako koncentracja na uczeniu się/nauczaniu jedności.

18.23 Pytający: Cóż, czy Jahwe był wtedy członkiem Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. Jahwe należał do Konfederacji, ale mylił się, próbując pomóc.

18.24 Pytający: Zatem komunikacja Jahwe nie pomogła lub nie stworzyła tego, co Jahwe chciał dla nich stworzyć. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Wyniki tej interakcji były dość zróżnicowane. Tam, gdzie istoty miały charakterystykę sumy wibracji, która obejmowała jedność, manipulacje Jahwe były bardzo przydatne. Tam, gdzie istoty wolnej woli wybrały mniej pozytywnie zorientowaną konfigurację sumarycznego kompleksu wibracyjnego, te z grupy Oriona były w stanie po raz pierwszy poważnie wkroczyć w świadomość kompleksu planetarnego.

18.25 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć konkretnie, co pozwoliło grupie Oriona na dokonanie najpoważniejszej z tych inwazji?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie pełne pytanie

W szczególności ci, którzy są silni, inteligentni itd., mają pokusę, by czuć się innymi niż ci, którzy są mniej inteligentni i mniej silni. Jest to zniekształcona percepcja jedności z innymi jaźniami. Pozwoliło to grupie Oriona stworzyć koncepcję świętej wojny, jak można to nazwać. To jest poważnie zniekształcona percepcja. Było wiele takich wojen o niszczycielskim charakterze.

24.6 Pytający: Dziękuję. Zakładam zatem, że Konfederacja przez pewien czas trzymała się z dala od Ziemi. Jaki warunek spowodował następny kontakt Konfederacji?

Ra: Jestem Ra. W przybliżeniu przez trzy sześć zero zero [3600] waszych lat w przeszłości, tak jak mierzycie czas, nastąpił napływ tych z grupy Oriona, jak ich nazywasz. Ze względu na narastające negatywne wpływy na myślenie i zniekształcenia w działaniu, byli w stanie rozpocząć pracę z tymi, którzy mieli wrażenie z dawnych czasów, jak możnaby powiedzieć, takie, że są wyjątkowi lub inni

Istota Konfederacji, wiele, wiele tysięcy lat temu, ta, którą możesz nazwać Jahwe, przez klonowanie genetyczne stworzyła te szczególne uprzedzenia wśród tych ludów, które stopniowo przybyły, aby zamieszkać w pobliżu Egiptu, jak również w wielu, wielu innych miejscach z powodu rozproszenia po zatonięciu masy lądowej Mu.. Tutaj grupa Oriona znalazła żyzną glebę, na której można było zasiać nasiona negatywności; nasiona te, jak zawsze, należą do elity, odmiennych, tych, którzy manipulują lub zniewalają innych

Ten znany jako Jahwe czuł wielką odpowiedzialność wobec tych istot. Jednak grupa Oriona była w stanie wpoić ludom imię Jahwe jako odpowiedzialnego za ten elitaryzm. Jahwe był wtedy w stanie przyjąć, jak byście to nazwali, zbiór jego wzorców wibracyjnych i stał się w efekcie bardziej elokwentnie skutecznym kompleksem wibracji dźwiękowych

W tym kompleksie stary Jahwe, teraz nienazwany, ale oznaczający „On przychodzi”, zaczął wysyłać pozytywnie zorientowaną filozofię. To było w waszej przeszłości, mniej więcej, dwa - poprawiamy ten instrument - trzy trzy zero zero [3300] lat. W ten sposób połączono większą część tego, co stało się znane jako Armageddon.

24.9 Pytający: Zatem Jahwe, próbując naprawić to, co uważał za coś, co mógłbym nazwać błędem (wiem, że nie chcesz tego tak nazywać), zaczął 3300 lat temu od filozofii pozytywnej. Czy zarówno filozofie Oriona, jak i Jahwe były przekazywane telepatycznie, czy też zastosowano inne techniki?

Ra: Jestem Ra. Zastosowano dwie inne techniki: jedna przez istotę, która nie nazywała się już Jahwe, która nadal uważała, że jeśli może wytworzyć istoty, które były lepsze od sił negatywnych, to te nadrzędne istoty mogłyby szerzyć Prawo Jedności. W ten sposób ta istota, Yod Heh Shin Vau Heh, przybyła do waszego ludu w postaci wcielonej istoty i łączyła się w pary w normalny sposób reprodukcji waszych fizycznych kompleksów, w ten sposób rodząc pokolenie znacznie większych istot, istot zwanych „Anak”.*
Inną metodą, którą w dalszej części scenariusza wykorzystano, by uzyskać większy efekt, była forma myślowa, której często używamy wśród waszych narodów, aby zasugerować tajemniczość lub wzniosłość. Być może znasz niektóre z tych przejawów

24.10 Pytający: Czy mógłbyś podać niektóre z nich po wywołaniu kaszlu w instrumencie?

Ra: [Kaszel. ] Jestem Ra. To są informacje, które możesz odkryć. Jednak pokrótce wskażemy drogę, wskazując tak zwane koło w kole i cherubinów z bezsennym okiem.

⇐ Poprzednie 100

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2021 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy