Prawo Jedności Pozytywna ścieżka

Ukryj menu

Znaleziono 28 wyników.

⇐ Category list

1.0 Ra: Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. Musieliśmy poczekać, aż będzie ona dokładnie dostrojona, ponieważ przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która jest od zawsze i wciąż taka sama.

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: „Wszystko, całe życie, całe stworzenie, są częścią Jednej Pierwotnej Myśli”.

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej podstawowej i średniozaawansowanej pracy.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, pomyśleć? Czy miałeś dziś myśli? Jakie myśli pomyślałeś dzisiaj? Które myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu twoich myślach mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była dobrowolnie oferowana?

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha po nieco ekscentrycznych ścieżkach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią Pierwotnej Myśli.

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. Jestem Ra.

[Dwuminutowa pauza.]

Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość do nas, ponieważ jesteśmy trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej wymiarów do waszego rozumienia.

W tym miejscu chcielibyśmy spróbować porozmawiać na dowolny temat lub pytanie, które mogą zostać zadane przez istoty w pokoju.

10.11 Pytający: Podczas gdy istota jest wcielona w tej trzeciej gęstości w tym czasie, może albo uczyć się, nie wiedząc świadomie co robi albo może się uczyć, gdy już jest świadoma, że uczy się zgodnie z Prawem Jedności. W drugim przypadku, istota może znacznie przyspieszyć swój wzrost. Czy to nie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

10.12 Pytający: I chociaż wiele istot nie jest tego świadomych, tak naprawdę pragną przyspieszyć swój wzrost, a ich zadaniem jest odkrycie tego podczas wcielenia. Czy to prawda, że mogą znacznie przyspieszyć swój wzrost, gdy inkarnują w trzeciej gęstości niż pomiędzy inkarnacjami tej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Postaramy się wypowiedzieć na temat tej koncepcji.

Jedno z pierwotnych zniekształceń to zniekształcenie Wolnej Woli. W ten sposób każda istota ma swobodę akceptowania, odrzucania lub ignorowania kompleksów umysł/ciało/duch otaczające ją i ignorowania samego stworzenia. Jest wielu spośród waszych zniekształceń kompleksu pamięci społecznej, którzy w tym czasie/przestrzeni angażują się codziennie, jak to ująłbyś, w pracę nad Prawem Jedności w jednym z jego pierwotnych zniekształceń; to znaczy, Drogi Miłości.

Jeśli jednak ten sam byt - w głębi swojego kompleksu umysłu/ciała/ducha jest skrzywiony w kierunku miłości/światła - miałby wówczas przyjąć odpowiedzialność za każdą chwilę akumulacji czasu/przestrzeni dostępnych dla niej chwil, taka istota może wzmocnić swój postęp w taki sam sposób, jak opisaliśmy wzmocnienie wezwania Konfederacji waszego zniekształcenia kompleksu społeczenego.*

10.13 Pytający: Czy mógłbyś opisać w nieco inny sposób, jak wzmocnić to wezwanie?

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy, że mówisz teraz o naszych poprzednich informacjach. Wezwanie zaczyna się od jednego. To wezwanie jest równe nieskończoności i, jak byście powiedzieli, nie jest liczone. To jest kamień węgielny. Kolejne wezwanie zostanie dodane. Trzecie wezwanie wzmacnia lub podwaja drugie, i tak dalej, każdy dodatkowy rozmówca podwaja lub przyznaje moc dla wszystkich poprzednich wezwań. Tak więc wezwanie wielu waszych ludzi jest bardzo, bardzo wzmocnione i przytłaczająco słyszane w nieskończonych zasięgach Jednego Stworzenia.

15.14 Pytający: Wczoraj powiedziałeś: „Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma żadnego powodu, aby uwzględniać wysiłki związane z tymi zniekształceniami prowadzącymi do długowieczności, ale raczej zachęcać do zniekształceń w kierunku poszukiwania serca samego siebie. Ponieważ to, co wyraźnie znajduje się w polu energii fioletowego promienia, będzie determinować zbiór każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.” Czy możesz nam powiedzieć, jak szukać lub jak najlepiej szukać serca samego siebie?

Ra: Jestem Ra. Podaliśmy te informacje w kilku sformułowaniach.* Możemy jednak powiedzieć, że materiałem do zrozumienia jest jaźń: kompleks umysłu/ciała/ducha. Otrzymałeś informacje po uzdrawianiu, jak nazywasz to zniekształcenie.** Informacje te mogą być postrzegane w bardziej ogólnym kontekście jako sposoby na zrozumienie siebie

Zrozumienie, doświadczanie, akceptowanie i łączenie siebie ze sobą i z innymi, a wreszcie ze Stwórcą, jest ścieżką do serca siebie. W każdej nieskończenie małej części twojej jaźni mieszka Jedyny w całej Swojej mocy. Dlatego możemy jedynie zachęcać do tych sposobów kontemplacji, zawsze określając warunek wstępny medytacji, kontemplacji lub modlitwy jako środek subiektywnego/obiektywnego używania lub łączenia różnych sposobów rozumienia w celu wzmocnienia procesu poszukiwania. Bez takiej metody odwracania procesu analitycznego nie można byłoby zintegrować w jedności wielu zrozumień zdobytych podczas takiego poszukiwania

18.5 Pytający: Dziękuję. Mam tutaj pytanie od Jima, które przeczytam dosłownie:

„Wiele mistycznych tradycji poszukiwań na Ziemi głosi, że indywidualna jaźń musi zostać wymazana lub zniszczona, a świat materialny zignorowany, aby istota osiągnęła „nirwanę”, jak jest to nazywane, czyli oświecenie. Jaka jest właściwa rola indywidualnej jaźni i jej doczesnych działań w pomaganiu istotcie we wzrastaniu w Prawie Jedności?”

Ra: Jestem Ra. Właściwą rolą istoty w tej gęstości jest doświadczenie wszystkich rzeczy, których pragnie, a następnie przeanalizowanie, zrozumienie i zaakceptowanie tych doświadczeń, oddestylowując z nich miłość/światło zawarte w nich. Nic nie powinno być przezwyciężane. To, co nie jest potrzebne, odpada

Orientacja rozwija się dzięki analizie pragnienia. Te pragnienia stają się coraz bardziej zniekształcone w kierunku świadomego stosowania miłości/światła, gdy istota dostarcza sobie destylowanego doświadczenia

Przekonaliśmy się, że skrajnie niewłaściwym jest zachęcanie do przezwyciężania jakichkolwiek pragnień, z wyjątkiem sugerowania raczej wyobraźni niż spełniania na planie fizycznym, jak to nazywacie, tych pragnień, które nie są zgodne z Prawem Jedności - to zachowanie pierwotnego zniekształcenia Wolnej Woli

Powodem, dla którego przezwyciężanie jest nierozsądne, jest to, że przezwyciężanie jest działaniem niezrównoważonym, stwarzającym trudności w równoważeniu kontinuum czasu/przestrzeni. Przezwyciężenie stwarza zatem dalsze środowisko do trzymania się tego, co pozornie zostało przezwyciężone

Wszystkie rzeczy są akceptowalne we właściwym czasie dla każdej istoty, a doświadczając, rozumiejąc, akceptując, a następnie dzieląc się z innymi, właściwym opisem będzie odchodzenie od zniekształceń jednego rodzaju do zniekształceń innego, które mogą być bardziej zgodne z Prawem Jedności

Jest to, powiedzmy, skrót pozwalający po prostu zignorować lub przezwyciężyć jakiekolwiek pragnienie. Zamiast tego należy je zrozumieć i zaakceptować. Wymaga to cierpliwości i doświadczenia, które można analizować z uwagą, ze współczuciem dla siebie i dla innych.

18.12 Pytający: Wczoraj stwierdziłeś, że przebaczenie jest środkiem eliminującym karmę. Zakładam, że zbalansowane przebaczenie dla całkowitego wyeliminowania karmy wymagałoby wybaczenia nie tylko innym ja, ale także dla sobie. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Krótko omówimy to rozumienie, aby je wyjaśnić

Przebaczenie innej jaźni jest przebaczeniem sobie. Zrozumienie tego wymaga pełnego przebaczenia na świadomym poziomie jaźni i innej jaźni, ponieważ są one jednym. Zatem pełne przebaczenie jest niemożliwe bez włączenia w to siebie.

19.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie skrzywienia tworzą ich pęd w kierunku wybranej ścieżki służenia sobie?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko metaforą. Niektórzy kochają światło. Niektórzy kochają ciemność. To kwestia wyjątkowego i nieskończenie różnorodnego Stwórcy, który wybiera i bawi się pośród swoich doświadczeń niczym dziecko na pikniku. Niektórzy cieszą się piknikiem i uważają, że słońce jest piękne, jedzenie pyszne, gry orzeźwiające i świecą radością tworzenia. Niektórzy uważają noc za pyszną, a ich piknik to ból, trudności, cierpienie innych i badanie perwersji natury. Ci cieszą się innym piknikiem

Wszystkie te doświadczenia są dostępne. To wolna wola każdej istoty, która wybiera formę zabawy, formę przyjemności.

29.24 Pytający: Nie chcę zajmować się tematami bez znaczenia lub tematami, które nie prowadzą do lepszego zrozumienia naszego mechanizmu rozwoju, co prowadzi nas do rzeczy, które nie są przemijające, ale czasami trudno jest dokładnie określić w jakim kierunku iść. Chciałbym dokładniej zbadać tę koncepcję kryształów i sposób ich wykorzystania

Z tego, co powiedziałeś, zakładam, że aby użyć kryształu do wykorzystania inteligentnej energii, konieczne jest posiadanie częściowo niezniekształconego kompleksu umysł/ciało/duch. Czy to jest zadowalające, czy potrzebujesz… Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to szczególnie poprawne.

29.25 Pytający: Musi istnieć punkt, w którym usunięcie zniekształcenia osiągnie minimum potrzebne do wykorzystania kryształu w wykorzystaniu inteligentnej energii. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne tylko wtedy, gdy zrozumiemy, powiedzmy, że każdy kompleks umysł/ ciało/duch ma unikalny taki punkt.

29.26 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma ten wyjątkowy punkt usuwania zniekształceń?

Ra: Jestem Ra. Każdy kompleks umysł/ciało/duch jest unikalną częścią Jedynego Stwórcy.

29.27 Pytający: W takim razie mówisz, że nie ma jednego poziomu, powiedzmy, czystości wymaganego do wykorzystania inteligentnej energii poprzez kryształy, ale mogą występować duże różnice w ilości zniekształceń, które jednostka może mieć. Ale każda istota musi osiągnąć swój szczególny punkt, który nazwałbym, punktem energetyzowania zdolności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Konieczne jest, aby kompleks umysł/ciało/duch był w pewnej równowadze, a równowaga ta umożliwi mu osiągnięcie określonego poziomu braku zniekształceń. Krytyczne trudności są unikalne dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha ze względu na empiryczne destylacje, które w sumie są, powiedzmy, istnieniem fioletowego promienia każdej takiej istoty

Ta równowaga jest niezbędna do podjęcia pracy w poszukiwaniu bramy do inteligentnej nieskończoności poprzez użycie kryształów lub w jakikolwiek inny sposób. Żadne dwie skrystalizowane natury umysłu/ciała/ducha nie są takie same. Wymagania dotyczące zniekształceń, w sensie wibracyjnym, są ustawione.

29.29 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób kryształ jest używany przez istotę, która uzyskała zadowalające kwalifikacje w zakresie fioletowego promienia, że tak powiem, w jaki sposób ta istota może używać kryształu albo jak powinna używać kryształu?

Ra: Jestem Ra. Brama do inteligentnej nieskończoności rodzi się, powiedzmy, ze współczującej [rezonującej] wibracji, w stanie równowagi, towarzyszącej woli służenia, chęci poszukiwania.

32.1 Pytający: Mam małe pytanie od Jima, które zadam w tym miejscu. Przeczytam je.

„Kompleks fizyczny instrumentu jest obecnie w trakcie regeneracji po zażyciu substancji chemicznej. Nie wiedziała o otwarciu, które tworzyła. W jaki sposób każde z nas trojga obecnych może być bardziej świadome tego, jak takie otwory mogą powstać poprzez nasze działania i myśli? Czy to możliwe, że moglibyśmy niewinnie dokonać takich otworów, podczas zadawania pytań w niektórych obszarach podczas tych sesji? A zatem, co możemy zrobić, aby ogólnie uchronić się przed zniekształcającymi wpływami? Czy jest jakiś rytuał lub medytacja, z których moglibyśmy skorzystać?”

Ra: Jestem Ra. Chociaż współczujemy wielkiemu pragnieniu służenia, którego przykładem jest to pytanie, nasza odpowiedź jest ograniczona przez zniekształcenie wynikające z Drogi Pomieszania. Powiemy kilka ogólnych rzeczy, które mogą być przydatne w tej dziedzinie

Po pierwsze, kiedy ten instrument zniekształcił swój kompleks cielesny w kierunku niskiej energii witalnej z powodu tego zdarzenia, była to rozpoznawalna substancja, która to spowodowała. Nie była to, powiedzmy, naturalna substancja, ani też kompleks umysł/ciało/duch nie był dostatecznie świadomy swojego zniekształcenia w kierunku fizycznej słabości. Naturalne sposoby, powiedzmy, codziennego życia, w których istota bez zniekształceń spowodowanych spożyciem silnie działających chemikaliów, mogą być postrzegane jako zawsze właściwe. Nie ma błędów, włączając w to działania tego instrumentu

Po drugie, instrument ten w bardzo dużym stopniu zastosował środki ochrony przed jakimkolwiek negatywnym lub osłabiającym wpływem na osoby na ścieżce pozytywnej. Weź pod uwagę, jeśli chcesz, potencjalne negatywne wpływy tego konkretnego zdarzenia na instrument. Ten instrument na odosobnieniu myślał o Stwórcy i działaniach z innymi jaźniami, nieustannie chwalił i dziękował Stwórcy za przeżycia, jakie miał

To z kolei pozwoliło tej konkretnej istocie na promieniowanie do innej jaźni energii, które stały się katalizatorem otwarcia i wzmocnienia zdolności innej jaźni do funkcjonowania w bardziej pozytywnie spolaryzowanym stanie. Zatem ochrona jest bardzo prosta. Dziękujcie za każdą chwilę. Postrzegaj siebie i innych jako Stwórcę. Otwórz serce. Zawsze rozpoznawaj światło i wychwalaj je. To cała niezbędna ochrona.

34.2 Pytający: Dziękuję bardzo. Teraz zaczniemy zadawać pytania ogólne. Powiedziałeś wcześniej, że penetracja ósmego poziomu, czyli poziomu inteligentej nieskończoności, pozwala na zbiór kompleksu umysłu/ciała/ducha, jeśli sobie tego życzy, w dowolnym czasie/przestrzeni trwania cyklu. Kiedy dochodzi do penetracji ósmego poziomu, czego doświadcza istota, która przenika ten poziom? Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Doświadczenie każdej istoty jest wyjątkowe pod względem postrzegania inteligentnej nieskończoności. Postrzeganie waha się od nieograniczonej radości do silnego oddania służbie innym w stanie wcielenia. Istota, która osiągnie inteligentną nieskończoność, najczęściej będzie postrzegać to doświadczenie o głębi nie do ubrania w słowa. Jednak nie jest typowe, aby istota od razu pragnęła przerwania wcielenia. Chęć przekazania lub wykorzystania tego doświadczenia do pomocy innym jest niezwykle silna.

42.12 Pytający: Na ostatniej sesji powiedziałeś: „Jaźń, jeśli jest w dostatecznie dużym stopniu świadoma działania tego katalizatora i technik programowania, może poprzez koncentrację woli i samej wiary spowodować przeprogramowanie bez analogii postu, diety lub innej analogicznej dyscypliny związanej z kompleksem ciała”

Jakich technik programowania używa Wyższa Jaźń, aby zapewnić, że pożądane lekcje są przyswajane lub podejmowane przez jaźń trzeciej gęstości w naszym laboratorium inkarnacji trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest tylko jedna technika tego wzrastania lub pielęgnowania woli i wiary, a jest nią skupianie uwagi. Czas uwagi tych, których nazywasz dziećmi, jest uważany za krótki. Czas duchowej uwagi większości waszych ludzi jest taka jak dziecka. Tak więc jest to kwestia chęci zebrania uwagi i utrzymania jej w pożądanym programie

To, gdy jest kontynuowane, wzmacnia wolę. Cała działalność może mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieje wiara, że wynik tej dyscypliny jest możliwy.

42.13 Pytający: Czy możesz wspomnieć o niektórych ćwiczeniach, które pomagają zwiększyć koncentrację uwagi?

Ra: Jestem Ra. Takie ćwiczenia są powszechne wśród wielu mistycznych tradycji waszych istot. Wizualizacja kształtu i koloru, które są osobistą inspirującą jakością dla medytującego, jest sercem tego, co nazwalibyście religijnymi aspektami tego rodzaju wizualizacji

Wizualizacja prostych kształtów i kolorów, które nie mają wrodzonej inspirującej jakości dla istoty, stanowi podstawę tego, co możesz nazwać waszymi magicznymi tradycjami

Nie ma znaczenia, czy wyobrażasz sobie różę, czy koło. Sugeruje się jednak, aby wybrać jedną lub drugą ścieżkę wizualizacji, aby ćwiczyć tę zdolność. Dzieje się tak dzięki starannemu ułożeniu kształtów i kolorów, które przez osoby przesiąknięte magiczną tradycją określane były jako wizualizacje.

43.30 Pytający: Powiedziałeś, że kluczem do wzmocnienia woli jest koncentracja. Czy możesz mi powiedzieć, jakie znaczenie mają poniższe środki wspomagające koncentrację? Wymieniłem: ciszę, kontrolę temperatury, komfort ciała, ekranowanie tak, jak klatka Faradaya chroniłaby przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ekranowanie światła widzialnego i stały zapach, taki jak użycie kadzidełka do wzmocnienia koncentracji podczas medytacji

Innymi słowy, sytuacja izolacyjna. Wspomniałeś, że była to jedna z funkcji piramidy.

Ra: Jestem Ra. Analogie czynności kompleksu ciała do kompleksów umysłu i ducha zostały omówione wcześniej.* Wszystkie te wspomniane wcześniej środki pomocnicze można uznać za pomocne w stymulowaniu tego, co w rzeczywistości pomaga koncetracji - czym jest wola istoty. Ta wolna wola może skupiać się na jakimkolwiek przedmiocie lub celu

46.13 Pytający: Wtedy pozytywnie zorientowana istota, zamiast próbować stłumić emocje, zrównoważy emocje, jak stwierdzono we wcześniejszym kontakcie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne i ilustruje ścieżkę jedności.

48.5 Pytający: Tego się obawiałem

W moim wczorajszym wykładzie* wzięło udział tylko kilka osób. Gdyby zdarzyło się to podczas przelotu UFO, jak je nazywamy, uczestniczyłoby o wiele więcej osób. Ale skoro istoty Oriona, powiedzmy, powodują przeloty, jaka jest nagroda Oriona za widoczność w tym sensie, że faktycznie stwarzają większe szanse i możliwości rozpowszechniania informacji, takich jak moja w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. To założenie jest błędne. Przeloty wywołują wiele lęków pośród waszych ludzi, wiele rozmów, zrozumień dotyczących spisków, tuszowania, okaleczeń, zabójstw i innych negatywnych wrażeń. Nawet te rzekomo pozytywne raporty, które zyskują powszechną świadomość, mówią o zagładzie. Możesz postrzegać siebie jako osobę należącą do mniejszości ze względu na zrozumienie, którym chcesz się podzielić, jeśli możemy użyć tego błędnego określenia

Dostrzegamy, że jest jeszcze jeden punkt, który możemy wyciągnąć w obecnym czasie. Publiczność stworzona przez rozgłos typu Oriona nie jest w dużym stopniu zasiedlona przez starszeństwo wibracji. Odbiorcy otrzymujący nauki/poznanie bez bodźców z rozgłosu będą bardziej zorientowani na iluminację. Dlatego zapomnij o liczeniu

49.4 Pytający: Zatem proszę... czy możesz to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Płaty mózgu twojego kompleksu fizycznego są podobne pod względem wykorzystania słabej energii elektrycznej. Istota kierowana intuicją i impulsem jest równa istocie, której rządzi racjonalna analiza, jeśli weźmie się pod uwagę biegunowość. Płaty mogą być używane zarówno w służbie sobie jak i w służbie innym

Może się wydawać, że umysł racjonalny, czyli analityczny, może mieć większe możliwości skutecznego podążania za negatywną orientacją, ponieważ w naszym rozumieniu zbyt duży porządek jest w swej istocie negatywny. Jednakże ta sama umiejętność konstruowania abstrakcyjnych pojęć i analizowania danych doświadczalnych może być kluczem do szybkiej pozytywnej polaryzacji. Można powiedzieć, że ci, których zdolności analityczne są przeważające, mają nieco więcej do zrobienia w polaryzacji

Funkcją intuicji jest informowanie inteligencji. W waszej iluzji niepohamowana przewaga intuicji będzie miała tendencję do powstrzymywania istoty przed większymi polaryzacjami wynikającymi z kaprysów intuicyjnej percepcji. Jak widać, te dwa typy struktur mózgowych muszą być zrównoważone, aby suma netto katalizatora empirycznego była polaryzacją i oświeceniem, ponieważ bez akceptacji przez racjonalny umysł wartości zdolności intuicyjnych, twórcze aspekty, które pomagają w oświeceniu, zostaną stłumione

Jest jedna zgodność między prawym i lewym oraz pozytywem i negatywem. Sieć energii, która otacza wasze ciała, zawiera nieco złożone polaryzacje. Lewy obszar głowy i ramienia jest najczęściej postrzegany jako o ujemnej polaryzacji, podczas gdy prawy ma dodatnią polaryzację, mówiąc w sensie magnetycznym. To jest przyczyna znaczenia tego tonu dla ciebie.

49.6 Pytający: Jaki proces byłby zalecany dla prawidłowego przebudzenia, jak to mówią, kundalini i jaka to byłaby wartość?

Ra: Jestem Ra. Metafora zwiniętego węża wzywanego w górę jest bardzo odpowiednia do rozważenia przez waszych ludzi. Tego właśnie próbujesz gdy szukasz. Jak już powiedzieliśmy, istnieją wielkie nieporozumienia dotyczące tej metafory i natury dążenia do jej celu.* Musimy uogólniać i prosić, abyś zrozumiał, że w efekcie czyni to znacznie mniej użytecznym niż to czym my się dzielimy. Jednakże, ponieważ każda jednostka jest wyjątkowa, ogólniki są naszym udziałem podczas komunikowania się w celu możliwego wywarcia pozytywnego wpływu

Mamy dwa rodzaje energii. Staramy się zatem, jako istoty w jakimkolwiek prawdziwym kolorze tej oktawy, przesuwać miejsce spotkania natur wewnętrznych i zewnętrznych coraz dalej i dalej lub w górę wzdłuż centrów energii. Dwie metody podejścia do tego z rozsądną metodą to po pierwsze osadzenie w sobie tych doświadczeń, które są przyciągane do istoty przez biegun południowy. Każde doświadczenie będzie musiało być obserwowane, doświadczane, zrównoważone, zaakceptowane i osadzone w jednostce. Gdy istota rośnie w samoakceptacji i świadomości katalizatora, miejsce wygodnego siedzenia dla tych doświadczeń podniesie się do nowej istoty o prawdziwym kolorze. Doświadczenie, cokolwiek by to nie było, zostanie osadzone w czerwonym promieniu i rozważone co do jego przetrwania i tak dalej

Każde doświadczenie będzie zrozumiane sekwencyjnie przez rosnący i poszukujący kompleks umysłu/ciała/ducha w kategoriach przetrwania, następnie w kategoriach osobistej tożsamości, następnie w kategoriach relacji społecznych, następnie w kategoriach uniwersalnej miłości, następnie w kategoriach tego, jak to doświadczenie może zapoczątkować swobodną komunikację, następnie w kategoriach tego, w jaki sposób doświadczenie może być powiązane z uniwersalnymi energiami, aż wreszcie w kategoriach sakramentalnej natury każdego doświadczenia

W międzyczasie Stwórca przebywa wewnątrz. Na biegunie północnym korona jest już na głowie, a istota jest potencjalnie bogiem. Ta energia powstaje poprzez pokorne i ufne przyjęcie tej energii poprzez medytację i kontemplację siebie i Stwórcy

Tam, gdzie spotykają się te energie, wąż osiągnie swój szczyt. Kiedy ta rozwinięta energia zbliża się do uniwersalnej miłości i promienistej istoty, istota znajduje się w stanie, w którym możliwość zbioru istoty jest bliska

50.8 Pytający: Dziękuję. W jaki sposób zdolność utrzymywania w pamięci obrazów wizualnych pozwala adeptowi dokonywać polaryzacji w świadomości bez zewnętrznych działań?

Ra: Jestem Ra. Nie jest to proste pytanie, ponieważ adept to taki, który wykracza poza zielony promień, który sygnalizuje wejście w zdolność do zbioru. Adept nie będzie po prostu korzystał z inteligentnej energii jako środka gotowości do zbioru, ale będzie korzystał zarówno z inteligentnej energii, jak i inteligentnej nieskończoności w celu transmutacji planetarnej zdolności do zbioru i świadomości

Sposobności do tej pracy leżą wewnątrz. Kluczem jest po pierwsze cisza, a po drugie jedność myśli. W ten sposób wizualizacja, która może być utrzymywana nieruchomo w wewnętrznym oku przez kilka minut, wg tego jak mierzycie czas, zasygnalizuje wzrost w jedności myśli adepta. Tę jedność myśli może zatem użyć pozytywny adept do pracy w grupowych rytualnych wizualizacjach w celu podniesienia pozytywnej energii, przez negatywnych adeptów w celu zwiększenia osobistej mocy.

50.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób adept, po tym, jak jest w stanie utrzymać obraz przez kilka minut, co następnie robi aby wpłynąć na świadomość planetarną lub zwiększyć pozytywną biegunowość? Nadal nie całkiem to rozumiem.

Ra: Jestem Ra. Kiedy pozytywny adept dotyka inteligentnej nieskończoności od wewnątrz, jest to najpotężniejsze połączenie, ponieważ jest to połączenie całego mikrokosmosu kompleksu umysłu/ciała/ducha z makrokosmosem. To połączenie umożliwia, powiedzmy, prawdziwemu kolorowi zielonego promienia w czasie/przestrzeni, zamanifestowanie się w waszym czasie/przestrzeni.* W zielonym promieniu myśli są istotami. W waszej iluzji zwykle tak nie jest

Adepci stają się wtedy żywymi kanałami miłości i światła i są w stanie skierować ten blask bezpośrednio do planetarnej sieci węzłów energii. Rytuał zawsze kończy się ugruntowaniem tej energii w uwielbieniu i dziękczynieniu oraz uwolnieniem tej energii do całości planetarnej

52.2 Pytający: Dziękuję. Myślę, że prawdopodobnie dotykam tutaj ważnej kwestii, ponieważ wydaje mi się, że wielką pracą w ewolucji jest dyscyplina osobowości i wydaje się, że mamy dwa rodzaje poruszania się po wszechświecie, jeden wywodzący się z dyscyplin osobowości a drugi wynikający z tego, co nazywasz efektem procy. Nie poruszam nawet prędkości podświetlnej, ponieważ nie uważam tego za zbyt ważne. I uważam ten materiał za ważny tylko ze względu na fakt, że badamy dyscyplinę osobowości

Czy efekt procy jest używany w podróży - czy jest to, co możesz nazwać intelektualnym lub lewostronnym (lewej półkuli mózgu), typem zaangażowania rozumienia, a nie prawostronnym (prawej półkuli mózgu)?

Ra: Jestem Ra. Twoje postrzeganie tego tematu jest obszerne. Wnikasz w zewnętrzne nauczanie. Wolimy nie używać terminologii prawej i lewej półkuli z powodu niedokładności tej terminologii. Niektóre funkcje są powtarzalne lub zbędne w obu płatach, a ponadto w przypadku niektórych istot funkcje prawej i lewej strony są odwrócone. Warto jednak zastanowić się nad istotą zapytania

Technologia, w której jako kompleks społeczny jesteście tak zakochani w tym czasie, jest tylko narodzinami manipulacji inteligentnej energii sub-Logosu, która, gdy zostanie przeniesiona znacznie dalej, może przekształcić się w technologię zdolną do wykorzystania grawitacyjnych efektów, o których mówiliśmy. Zwracamy uwagę, że ten termin nie jest dokładny, ale nie ma bliższego terminu

Dlatego użycie technologii do manipulowania tym, co znajduje się poza jaźnią, jest znacznie mniej pomocne w ewolucji osobistej niż dyscypliny kompleksu umysłu/ciała/ducha, skutkujące pełną wiedzą o jaźni w mikrokosmosie i makrokosmosie

Dla zdyscyplinowanej istoty wszystko jest otwarte i wolne. Dyscyplina, która otwiera wszechświaty, otwiera również bramy do ewolucji. Różnica polega na tym, że wybieramy albo autostop do miejsca, gdzie można zobaczyć piękno, albo spacer, krok po kroku, niezależny i wolny w tej niezależności, by chwalić siłę do chodzenia i okazję do uświadomienia sobie piękna

Autostopowicz natomiast rozpraszany jest rozmową i kaprysami drogi oraz zależnością od kaprysów innych, jest zatroskany dotarciem na czas. Autostopowicz widzi to samo piękno, ale nie przygotował się na ugruntowanie doświadczenia w korzeniach umysłu.

52.7 Pytający: Czy mam rację, zakładając, że dyscyplina osobowości, wiedza o sobie i kontroli, że tak powiem, wzmacnianie woli byłoby tym, co każda istota piątej gęstości postrzegałaby jako te ważne rzeczy?

Ra: Jestem Ra. W rzeczywistości te rzeczy mają znaczenie w gęstościach od trzeciej do wczesnej siódmej. Jedyna korekta niuansów, jaką moglibyśmy wprowadzić, to użycie słowa kontrola. Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że nie jest pożądane ani pomocne dla wzrostu rozumienia, jeśli można tak powiedzieć, że istota sama kontroluje procesy myślowe lub impulsy, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogą one skutkować działaniami niezgodnymi z Prawem Jedności

Kontrola może wydawać się skrótem do dyscypliny, spokoju i oświecenia. Jednakże ta sama kontrola wzmacnia i wymaga dalszego doświadczenia inkarnacyjnego, aby zrównoważyć tę kontrolę lub represję tej doskonałej jaźni

Zamiast tego doceniamy i zalecamy użycie drugiego czasownika w odniesieniu do użycia woli. Akceptacja siebie, wybaczenie sobie i ukierunkowanie woli: oto droga do zdyscyplinowanej osobowości. Twoja zdolność woli jest tym, co jest potężne w tobie jako współ-Stwórcy. Nie można przypisywać tej zdolności zbyt dużej wagi. Dlatego musi być ostrożnie używana i kierowana w służbie innym osobom na pozytywnie zorientowanej ścieżce

Istnieje wielkie niebezpieczeństwo w używaniu woli, gdy osobowość staje się silniejsza, ponieważ może być używana nawet podświadomie w sposób zmniejszający biegunowość istoty.

52.11 Pytający: Dziękuję. To tylko mały punkt, który mnie niepokoił, bez większego znaczenia

Cóż, czy jest zatem - z punktu widzenia osoby, która chce podążać ścieżką służby innym z naszej obecnej pozycji w trzeciej gęstości - czy jest cokolwiek ważnego poza dyscyplinami osobowości, znajomością siebie i wzmocnieniem woli?

Ra: Jestem Ra. To jest technika. To nie jest serce. Przyjrzyjmy się sednu ewolucji

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy jednym. To jest ta wspaniała nauka/nauczanie. W tej jedności tkwi miłość. To świetna nauka/nauczanie. W tej jedności tkwi światło. To jest podstawowa nauka o wszystkich płaszczyznach egzystencji w materializacji. Jedność, miłość, światło i radość: oto sedno ewolucji ducha

Lekcje drugiego rzędu to nauka/nauczanie w medytacji i służbie. W pewnym momencie kompleks umysłu/ciała/ducha jest tak płynnie aktywowany i równoważony przez te centralne myśli lub zniekształcenia, że techniki, o których wspomniałeś, stają się całkiem znaczące. Jednakże wszechświat, jego tajemnica jest nieprzerwana, jest jednością. Zawsze zaczyna i kończy się w Stwórcy, a nie w technice.

55.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jeśli chodzi o polaryzacje w świadomości, czy istnieje jakakolwiek analogia w odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałeś w tego typu kontaktach, w odniesieniu do tego, co robimy teraz, komunikując się z Ra?

Ra: Jestem Ra. Nie ma związku między tego typu kontaktem a procesem wydawania rozkazów. Ten kontakt można scharakteryzować jako typowy dla Braci i Sióstr Bolesnych, w którym ci, którzy otrzymali kontakt, próbowali przygotować się do takiego kontaktu, poświęcając obce, zorientowane na siebie zniekształcenia, aby służyć

Kompleks pamięci społecznej Ra oferuje siebie także jako funkcję jego chęci służenia. Zarówno wzywający, jak i kontakt są przepełnieni wdzięcznością za możliwość służenia innym

Możemy zauważyć, że w żaden sposób nie zakłada to, że wzywający lub osoby z naszej grupy w jakikolwiek sposób zbliżają się do doskonałości lub czystości, jak opisano w procesie wydawania rozkazów. Grupa wzywająca może mieć wiele zniekształceń i działać z dużym katalizatorem, podobnie jak grupa Ra. Nadrzędna chęć służenia innym, związana z wyjątkowymi harmoniami kompleksów wibracyjnych tej grupy, daje nam możliwość służenia jako jeden kanał dla Jedynego Nieskończonego Stwórcy

Rzeczy nie przychodzą do osób pozytywnie nastawionych, ale przez takie istoty.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2022 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy