Prawo Jedności Pozytywna ścieżka

Ukryj menu

Znaleziono 45 wyników.

⇐ Category list

1.0 Ra: Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. Musieliśmy poczekać, aż zostanie precyzyjnie dostrojona, ponieważ przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która jest od zawsze i wciąż taka sama.

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: „Wszystko, całe życie, całe stworzenie, jest częścią Jednej Pierwotnej Myśli”.

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej podstawowej i średniozaawansowanej pracy.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, pomyśleć? Czy mieliście dziś myśli? Jakie myśli pomyśleliście dzisiaj? Które myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu waszych myślach mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była dobrowolnie oferowana?

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha w nieco ekscentrycznych wzorcach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią Pierwotnej Myśli.

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. Jestem Ra.

[Dwuminutowa pauza.]

Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość, ponieważ jesteśmy trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej wymiarów do waszego rozumienia.

W tej chwili z przyjemnością spróbujemy porozmawiać na dowolny temat lub odpowiedzieć na pytanie, które te istoty w pokoju mogą potencjalnie chcieć zadać.

10.11 Pytający: Podczas gdy istota jest wcielona w tej trzeciej gęstości w tym czasie, może albo uczyć się, nie wiedząc świadomie co robi albo może się uczyć, gdy już jest świadoma, że uczy się zgodnie z Prawem Jedności. W drugim przypadku, istota może znacznie przyspieszyć swój wzrost. Czyż to nie jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

10.12 Pytający: I chociaż wiele istot nie jest tego świadomych, tak naprawdę pragną przyspieszyć swój wzrost, a ich zadaniem jest odkrycie tego podczas wcielenia. Czy to prawda, że podczas inkarnacji w trzeciej gęstości mogą znacznie bardziej przyspieszyć swój rozwój niż pomiędzy inkarnacjami tej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Postaramy się wypowiedzieć na temat tej koncepcji.

Prawo Jedności ma, jako jedno ze swoich pierwotnych zniekształceń, zniekształcenie Wolnej Woli. W ten sposób każda istota ma swobodę akceptowania, odrzucania lub ignorowania kompleksów umysłu/ciała/ducha otaczających ją i ignorowania samego stworzenia. Jest wielu spośród waszych zniekształceń kompleksu pamięci społecznej, którzy w tym czasie/przestrzeni angażują się codziennie, jak to ująłbyś, w pracę nad Prawem Jedności w jednym z jego pierwotnych zniekształceń; to znaczy, Drogi Miłości.

Jednakże, jeśli ta sama istota - mając skłonności w głębi swojego kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku miłości/światła - miałaby wówczas przyjąć odpowiedzialność za każdą chwilę akumulacji czasu/przestrzeni dostępnych dla niej chwil, taka istota może wzmocnić swój postęp w taki sam sposób, jak opisaliśmy wzmocnienie wezwania Konfederacji waszego zniekształcenia kompleksu społeczenego.*

10.13 Pytający: Czy mógłbyś opisać w nieco inny sposób, jak wzmocnić to wezwanie?

Ra: Jestem Ra. Rozumiemy, że mówisz teraz o naszych poprzednich informacjach. Wezwanie zaczyna się od jednego. To wezwanie jest równe nieskończoności i nie jest, jakbyś powiedział, liczone. To jest kamień węgielny. Kolejne wezwanie zostanie dodane. Trzecie wezwanie wzmacnia lub podwaja drugie, i tak dalej, każdy dodatkowy wzywający podwaja lub przyznaje moc dla wszystkich poprzednich wezwań. Tak więc wezwanie wielu waszych ludzi jest bardzo, bardzo wzmocnione i przytłaczająco słyszane w nieskończonych zasięgach Jednego Stworzenia.

15.14 Pytający: Wczoraj powiedziałeś: „Zbiory są teraz. W tej chwili nie ma żadnego powodu, aby uwzględniać wysiłki związane z tymi zniekształceniami prowadzącymi do długowieczności, ale raczej zachęcać do zniekształceń w kierunku poszukiwania serca samego siebie. Ponieważ to, co wyraźnie znajduje się w polu energii fioletowego promienia, będzie determinować zbiór każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha.” Czy możesz nam powiedzieć, jak szukać lub jak najlepiej szukać serca samego siebie?

Ra: Jestem Ra. Podaliśmy te informacje w kilku sformułowaniach.* Możemy jednak powiedzieć, że materiałem do zrozumienia jest jaźń: kompleks umysłu/ciała/ducha. Otrzymałeś informacje o uzdrawianiu, jak nazywasz to zniekształcenie.* Informacje te mogą być postrzegane w bardziej ogólnym kontekście jako sposoby na zrozumienie siebie.

Zrozumienie, doświadczanie, akceptowanie i łączenie siebie ze sobą i z innymi, a wreszcie ze Stwórcą, jest ścieżką do serca siebie. W każdej nieskończenie małej części twojej jaźni mieszka Jeden w całej Swojej mocy. Dlatego możemy jedynie zachęcać do tych sposobów kontemplacji, zawsze określając warunek wstępny medytacji, kontemplacji lub modlitwy jako środek subiektywnego/obiektywnego używania lub łączenia różnych sposobów rozumienia w celu wzmocnienia procesu poszukiwania. Bez takiej metody odwracania procesu analitycznego nie można byłoby zintegrować w jedności wielu zrozumień zdobytych podczas takiego poszukiwania.

18.5 Pytający: Dziękuję. Mam tutaj pytanie od Jima, które przeczytam dosłownie:

„Wiele mistycznych tradycji poszukiwań na Ziemi głosi, że indywidualna jaźń musi zostać wymazana lub zniszczona, a świat materialny zignorowany, aby istota osiągnęła „nirwanę”, jak jest to nazywane, czyli oświecenie. Jaka jest właściwa rola indywidualnej jaźni i jej doczesnych działań w pomaganiu istotcie we wzrastaniu w Prawie Jedności?”

Ra: Jestem Ra. Właściwą rolą istoty w tej gęstości jest doświadczenie wszystkich rzeczy, których pragnie, a następnie przeanalizowanie, zrozumienie i zaakceptowanie tych doświadczeń, oddestylowując z nich miłość/światło zawarte w nich. Nic nie powinno być przezwyciężane. To, co nie jest potrzebne, odpada.

Orientacja rozwija się dzięki analizie pragnienia. Te pragnienia stają się coraz bardziej zniekształcone w kierunku świadomego stosowania miłości/światła, gdy istota dostarcza sobie destylowanego doświadczenia.

Przekonaliśmy się, że skrajnie niewłaściwym jest zachęcanie do przezwyciężania jakichkolwiek pragnień, z wyjątkiem sugerowania raczej wyobraźni niż spełniania na planie fizycznym, jak to nazywacie, tych pragnień, które nie są zgodne z Prawem Jedności - to zachowanie pierwotnego zniekształcenia Wolnej Woli.

Powodem, dla którego przezwyciężanie jest nierozsądne, jest to, że przezwyciężanie jest działaniem niezrównoważonym, stwarzającym trudności w równoważeniu kontinuum czasu/przestrzeni. Przezwyciężenie stwarza zatem dalsze środowisko do trzymania się tego, co pozornie zostało przezwyciężone.

Wszystkie rzeczy są dopuszczalne we właściwym czasie dla każdej istoty, i w doświadczaniu, w zrozumieniu, w akceptowaniu, a następnie w dzieleniu się z innymi jaźniami, właściwym opisem będzie odchodzenie od zniekształceń jednego rodzaju do zniekształceń innego rodzaju, które mogą być bardziej zgodne z Prawem Jedności.

Jest to, powiedzmy, skrót pozwalający po prostu zignorować lub przezwyciężyć jakiekolwiek pragnienie. Zamiast tego należy je zrozumieć i zaakceptować. Wymaga to cierpliwości i doświadczenia, które można analizować z uwagą, ze współczuciem dla siebie i dla innych.

18.12 Pytający: Wczoraj stwierdziłeś, że przebaczenie jest środkiem eliminującym karmę. Zakładam, że zbalansowane przebaczenie dla całkowitego wyeliminowania karmy wymagałoby wybaczenia nie tylko innym jaźniom, ale także sobie. Mam rację?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Krótko omówimy to rozumienie, aby je wyjaśnić.

Przebaczenie innej jaźni jest przebaczeniem sobie. Zrozumienie tego wymaga pełnego przebaczenia na świadomym poziomie jaźni i innej jaźni, ponieważ są one jednym. Zatem pełne przebaczenie jest niemożliwe bez włączenia w to siebie.

19.17 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jakie skrzywienia tworzą ich pęd w kierunku wybranej ścieżki służenia sobie?

Ra: Jestem Ra. Możemy mówić tylko metaforą. Niektórzy kochają światło. Niektórzy kochają ciemność. To kwestia wyjątkowego i nieskończenie różnorodnego Stwórcy, który wybiera i bawi się pośród swoich doświadczeń niczym dziecko na pikniku. Niektórzy cieszą się piknikiem i uważają, że słońce jest piękne, jedzenie pyszne, gry orzeźwiające i promieniują radością stworzenia. Niektórzy uważają noc za pyszną, a ich piknik to ból, trudności, cierpienie innych i badanie perwersji natury. Ci cieszą się innym piknikiem.

Wszystkie te doświadczenia są dostępne. To wolna wola każdej istoty, która wybiera formę zabawy, formę przyjemności.

29.24 Pytający: Nie chcę zajmować się tematami bez znaczenia lub tematami, które nie prowadzą do lepszego zrozumienia naszego mechanizmu rozwoju, co prowadzi nas do rzeczy, które nie są przemijające, ale czasami trudno jest dokładnie określić w jakim kierunku iść. Chciałbym dokładniej zbadać tę koncepcję kryształów i jak są one wykorzystywane.

Z tego, co powiedziałeś, zakładam, że aby użyć kryształu do wykorzystania inteligentnej energii, konieczne jest posiadanie częściowo niezniekształconego kompleksu umysłu/ciała/ducha. Czy to jest zadowalające, czy potrzebujesz… Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to szczególnie poprawne.

29.25 Pytający: Musi istnieć punkt, w którym usunięcie zniekształcenia osiągnie minimum potrzebne do wykorzystania kryształu w wykorzystaniu inteligentnej energii. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Jest to poprawne tylko wtedy, gdy zrozumiemy, powiedzmy, że każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma unikalny taki punkt.

29.26 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, dlaczego każdy kompleks umysłu/ciała/ducha ma ten wyjątkowy punkt usuwania zniekształceń?

Ra: Jestem Ra. Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha jest unikalną częścią Jednego Stwórcy.

29.27 Pytający: W takim razie mówisz, że nie ma jednego poziomu, powiedzmy, czystości wymaganego do wykorzystania inteligentnej energii poprzez kryształy, ale mogą występować duże różnice w ilości zniekształceń, które jednostka może mieć. Ale każda istota musi osiągnąć swój szczególny punkt, który nazwałbym, punktem energetyzowania zdolności. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Konieczne jest, aby kompleks umysłu/ciała/ducha był w pewnej równowadze, a równowaga ta umożliwi mu osiągnięcie określonego poziomu braku zniekształceń. Krytyczne trudności są unikalne dla każdego kompleksu umysłu/ciała/ducha ze względu na empiryczne destylacje, które w sumie są, powiedzmy, istnieniem fioletowego promienia każdej takiej istoty.

Ta równowaga jest niezbędna do podjęcia pracy w poszukiwaniu bramy do inteligentnej nieskończoności poprzez użycie kryształów lub w jakikolwiek inny sposób. Żadne dwie skrystalizowane natury umysłu/ciała/ducha nie są takie same. Wymagania dotyczące zniekształceń, w sensie wibracyjnym, są ustalone.

29.29 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, w jaki sposób kryształ jest używany przez istotę, która uzyskała zadowalające kwalifikacje w zakresie fioletowego promienia, że tak powiem, w jaki sposób ta istota może używać kryształu albo jak powinna używać kryształu?

Ra: Jestem Ra. Brama do inteligentnej nieskończoności rodzi się, powiedzmy, ze współczującej [rezonującej] wibracji, w stanie równowagi, towarzyszącej woli służenia, chęci poszukiwania.

32.1 Pytający: Mam małe pytanie od Jima, które zadam w tym miejscu. Przeczytam je.

„Kompleks fizyczny instrumentu jest obecnie w trakcie regeneracji po zażyciu substancji chemicznej. Nie wiedziała o otwarciu, które tworzyła. W jaki sposób każde z nas trojga obecnych może być bardziej świadome tego, jak takie otwory mogą powstać poprzez nasze działania i myśli? Czy to możliwe, że moglibyśmy niewinnie dokonać takich otworów, podczas zadawania pytań w niektórych obszarach podczas tych sesji? A zatem, co możemy zrobić, aby ogólnie uchronić się przed zniekształcającymi wpływami? Czy jest jakiś rytuał lub medytacja, z których moglibyśmy skorzystać?”

Ra: Jestem Ra. Chociaż współczujemy wielkiemu pragnieniu służenia, którego przykładem jest to pytanie, nasza odpowiedź jest ograniczona przez zniekształcenie wynikające z Drogi Pomieszania. Powiemy kilka ogólnych rzeczy, które mogą być przydatne w tej dziedzinie.

Po pierwsze, kiedy ten instrument zniekształcił swój kompleks cielesny w kierunku niskiej energii witalnej z powodu tego zdarzenia, była to rozpoznawalna substancja, która to spowodowała. Nie była to, powiedzmy, naturalna substancja, ani też kompleks umysłu/ciała/ducha nie był dostatecznie świadomy swojego zniekształcenia w kierunku fizycznej słabości. Naturalne sposoby, powiedzmy, codziennego życia, w których istota bez zniekształceń spowodowanych spożyciem silnie działających chemikaliów, mogą być postrzegane jako zawsze właściwe. Nie ma błędów, włączając w to działania tego instrumentu.

Po drugie, środki ochrony przed jakimkolwiek negatywnym lub osłabiającym wpływem na tych, którzy znajdują się na pozytywnej ścieżce, zostały zademonstrowane w bardzo dużym stopniu przez ten instrument. Weź pod uwagę, jeśli chcesz, potencjalne negatywne wpływy tego konkretnego zdarzenia na instrument. Ten instrument w samotności myślał o Stwórcy i działaniach z innymi jaźniami, nieustannie chwalił i dziękował Stwórcy za przeżycia, jakie miał.

To z kolei pozwoliło tej konkretnej istocie na promieniowanie do innej jaźni energii, które stały się katalizatorem otwarcia i wzmocnienia zdolności innej jaźni do funkcjonowania w bardziej pozytywnie spolaryzowanym stanie. Zatem ochrona jest bardzo prosta. Dziękujcie za każdą chwilę. Postrzegaj siebie i innych jako Stwórcę. Otwórz serce. Zawsze rozpoznawaj światło i wychwalaj je. To cała niezbędna ochrona.

34.2 Pytający: Dziękuję bardzo. Teraz zaczniemy zadawać pytania ogólne. Powiedziałeś wcześniej, że penetracja ósmego poziomu, czyli poziomu inteligentej nieskończoności, pozwala na zbiór kompleksu umysłu/ciała/ducha, jeśli sobie tego życzy, w dowolnym czasie/przestrzeni trwania cyklu. Kiedy dochodzi do penetracji ósmego poziomu, czego doświadcza istota, która przenika ten poziom? Możesz mi to powiedzieć?

Ra: Jestem Ra. Doświadczenie każdej istoty jest wyjątkowe pod względem postrzegania inteligentnej nieskończoności. Postrzeganie waha się od nieograniczonej radości do silnego oddania służbie innym w stanie wcielenia. Istota, która osiągnie inteligentną nieskończoność, najczęściej odbierze to doświadczenie jako doświadczenie o niewypowiedzianej głębi. Jednak nie jest typowe, aby istota od razu pragnęła przerwania wcielenia. Chęć przekazania lub wykorzystania tego doświadczenia do pomocy innym jest niezwykle silna.

42.12 Pytający: Na ostatniej sesji powiedziałeś: „Jaźń, jeśli jest w dostatecznie dużym stopniu świadoma działania tego katalizatora i technik programowania, może poprzez koncentrację woli i samej wiary spowodować przeprogramowanie bez analogii postu, diety lub innej analogicznej dyscypliny związanej z kompleksem ciała”.

Jakich technik programowania używa Wyższa Jaźń, aby zapewnić, że pożądane lekcje są przyswajane lub podejmowane przez jaźń trzeciej gęstości w naszym laboratorium inkarnacji trzeciej gęstości?

Ra: Jestem Ra. Jest tylko jedna technika tego wzrastania lub pielęgnowania woli i wiary, a jest nią skupianie uwagi. Czas uwagi tych, których nazywasz dziećmi, jest uważany za krótki. Czas duchowego skupienia uwagi większości waszych ludzi jest taki jak dziecka. Tak więc jest to kwestia chęci zebrania uwagi i utrzymania jej w pożądanym programie.

To, gdy jest kontynuowane, wzmacnia wolę. Cała działalność może mieć miejsce tylko wtedy, gdy istnieje wiara, że wynik tej dyscypliny jest możliwy.

42.13 Pytający: Czy możesz wspomnieć o niektórych ćwiczeniach, które pomagają zwiększyć koncentrację uwagi?

Ra: Jestem Ra. Takie ćwiczenia są powszechne wśród wielu mistycznych tradycji waszych istot. Wizualizacja kształtu i koloru, które są osobistą inspirującą jakością dla medytującego, jest sercem tego, co nazwalibyście religijnymi aspektami tego rodzaju wizualizacji.

Wizualizacja prostych kształtów i kolorów, które nie mają wrodzonej inspirującej jakości dla istoty, stanowi podstawę tego, co możesz nazwać waszymi magicznymi tradycjami.

Nie ma znaczenia, czy wyobrażasz sobie różę, czy koło. Sugeruje się jednak, aby wybrać jedną lub drugą ścieżkę wizualizacji, aby ćwiczyć tę zdolność. Dzieje się tak dzięki starannemu ułożeniu kształtów i kolorów, które przez osoby przesiąknięte magiczną tradycją określane były jako wizualizacje.

43.30 Pytający: Powiedziałeś, że kluczem do wzmocnienia woli jest koncentracja. Czy możesz mi powiedzieć, jakie znaczenie mają poniższe środki wspomagające koncentrację? Wymieniłem: ciszę, kontrolę temperatury, komfort ciała, ekranowanie tak, jak klatka Faradaya chroniłaby przed promieniowaniem elektromagnetycznym, ekranowanie światła widzialnego i stały zapach, taki jak użycie kadzidełka do wzmocnienia koncentracji podczas medytacji.

Innymi słowy, sytuacja izolacyjna. Wspomniałeś, że była to jedna z funkcji piramidy.

Ra: Jestem Ra. Analogie czynności kompleksu ciała do kompleksów umysłu i ducha zostały omówione wcześniej.* Wszystkie te wspomniane wcześniej środki pomocnicze można uznać za pomocne w stymulowaniu tego, co w rzeczywistości pomaga koncetracji - czym jest wola istoty. Ta wolna wola może skupiać się na jakimkolwiek przedmiocie lub celu.

46.13 Pytający: Wtedy pozytywnie zorientowana istota, zamiast próbować stłumić emocje, zrównoważy emocje, jak stwierdzono we wcześniejszym kontakcie. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest poprawne i ilustruje ścieżkę jedności.

48.5 Pytający: Tego się obawiałem.

W moim wczorajszym wykładzie* wzięło udział tylko kilka osób. Gdyby zdarzyło się to podczas przelotu UFO, jak je nazywamy, uczestniczyłoby o wiele więcej osób. Ale skoro istoty Oriona, powiedzmy, powodują przeloty, jaka jest nagroda Oriona za widoczność w tym sensie, że faktycznie stwarzają większe szanse i możliwości rozpowszechniania informacji, takich jak moja w tym czasie?

Ra: Jestem Ra. To założenie jest błędne. Przeloty wywołują wiele lęków pośród waszych ludzi, wiele rozmów, zrozumień dotyczących spisków, tuszowania, okaleczeń, zabójstw i innych negatywnych wrażeń. Nawet te rzekomo pozytywne raporty, które zyskują powszechną świadomość, mówią o zagładzie. Możesz postrzegać siebie jako osobę należącą do mniejszości ze względu na zrozumienie, którym chcesz się podzielić, jeśli możemy użyć tego błędnego określenia.

Dostrzegamy, że jest jeszcze jeden punkt, który możemy wyciągnąć w obecnym czasie. Publiczność stworzona przez rozgłos typu Oriona nie jest w dużym stopniu zasiana przez starszeństwo wibracji. Odbiorcy otrzymujący nauki/poznanie bez bodźców z rozgłosu będą bardziej zorientowani na iluminację. Dlatego zapomnij o liczeniu.

49.4 Pytający: Zatem proszę... czy możesz to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Płaty mózgu waszego kompleksu fizycznego są podobne pod względem wykorzystania słabej energii elektrycznej. Istota kierowana intuicją i impulsem jest równa istocie, którą rządzi racjonalna analiza, jeśli weźmie się pod uwagę biegunowość. Płaty mogą być używane zarówno w służbie sobie jak i w służbie innym.

Może się wydawać, że umysł racjonalny, czyli analityczny, może mieć większe możliwości skutecznego podążania za negatywną orientacją, ponieważ w naszym rozumieniu zbyt duży porządek jest w swej istocie negatywny. Jednakże ta sama umiejętność konstruowania abstrakcyjnych pojęć i analizowania danych doświadczalnych może być kluczem do szybkiej pozytywnej polaryzacji. Można powiedzieć, że ci, których zdolności analityczne są przeważające, mają nieco więcej do zrobienia w polaryzacji.

Funkcją intuicji jest informowanie inteligencji. W waszej iluzji niepohamowana przewaga intuicji będzie miała tendencję do powstrzymywania istoty przed większymi polaryzacjami wynikającymi z kaprysów intuicyjnej percepcji. Jak widać, te dwa typy struktur mózgowych muszą być zrównoważone, aby suma netto katalizatora empirycznego była polaryzacją i oświeceniem, ponieważ bez akceptacji przez racjonalny umysł wartości zdolności intuicyjnych, twórcze aspekty, które pomagają w oświeceniu, zostaną stłumione.

Jest jedna zgodność między prawym i lewym oraz pozytywem i negatywem. Sieć energii, która otacza wasze ciała, zawiera nieco złożone polaryzacje. Lewy obszar głowy i ramienia jest najczęściej postrzegany jako o ujemnej polaryzacji, podczas gdy prawy ma dodatnią polaryzację, mówiąc w sensie magnetycznym. To jest przyczyna znaczenia tego tonu dla was.

49.6 Pytający: Jaki proces byłby zalecany dla prawidłowego przebudzenia, jak to mówią, kundalini i jaką miałoby to wartość?

Ra: Jestem Ra. Metafora zwiniętego węża wzywanego w górę jest bardzo odpowiednia do rozważenia przez waszych ludzi. Tego właśnie próbujesz gdy szukasz. Jak już powiedzieliśmy, istnieją wielkie nieporozumienia dotyczące tej metafory i natury dążenia do jej celu.* Musimy uogólniać i prosić, abyś zrozumiał, że w efekcie czyni to znacznie mniej użytecznym niż to czym my się dzielimy. Jednakże, ponieważ każda jednostka jest wyjątkowa, ogólniki są naszym udziałem podczas komunikowania się w celu możliwego wywarcia pozytywnego wpływu.

Mamy dwa rodzaje energii. Staramy się zatem, jako istoty w jakimkolwiek prawdziwym kolorze tej oktawy, przesuwać miejsce spotkania natur wewnętrznych i zewnętrznych coraz dalej i dalej lub w górę wzdłuż centrów energii. Dwie metody podejścia do tego z rozsądną metodą to po pierwsze osadzenie w sobie tych doświadczeń, które są przyciągane do istoty przez biegun południowy. Każde doświadczenie będzie musiało być obserwowane, doświadczane, zrównoważone, zaakceptowane i osadzone w jednostce. W miarę jak istota rośnie w samoakceptacji i świadomości katalizatora, lokacja wygodnego umiejscowienia tych doświadczeń podniesie się do nowej istoty prawdziwego koloru.

Każde doświadczenie będzie zrozumiane sekwencyjnie przez rosnący i poszukujący kompleks umysłu/ciała/ducha w kategoriach przetrwania, następnie w kategoriach osobistej tożsamości, następnie w kategoriach relacji społecznych, następnie w kategoriach uniwersalnej miłości, następnie w kategoriach tego, jak to doświadczenie może zapoczątkować swobodną komunikację, następnie w kategoriach tego, w jaki sposób doświadczenie może być powiązane z uniwersalnymi energiami, aż wreszcie w kategoriach sakramentalnej natury każdego doświadczenia.

W międzyczasie Stwórca przebywa wewnątrz. Na biegunie północnym korona jest już na głowie, a istota jest potencjalnie bogiem. Ta energia powstaje poprzez pokorne i ufne przyjęcie tej energii poprzez medytację i kontemplację siebie i Stwórcy.

Tam, gdzie spotykają się te energie, wąż osiągnie swój szczyt. Kiedy ta rozwinięta energia zbliża się do uniwersalnej miłości i promienistej istoty, istota znajduje się w stanie, w którym możliwość zbioru istoty jest bliska.

50.8 Pytający: Dziękuję. W jaki sposób zdolność utrzymywania w pamięci obrazów wizualnych pozwala adeptowi dokonywać polaryzacji w świadomości bez zewnętrznych działań?

Ra: Jestem Ra. To nie jest proste pytanie, ponieważ adept to ktoś, kto wykracza poza zielony promień, który sygnalizuje wejście w zdolność do zbioru. Adept nie będzie po prostu podłączał się do inteligentnej energii jako środka gotowości do zbiorów, ale będzie podłączał się zarówno do inteligentnej energii jak i inteligentnej nieskończoności w celu transmutacji planetarnej zdolności do zbioru i świadomości.

Sposobności do tej pracy leżą wewnątrz. Kluczem jest po pierwsze cisza, a po drugie jedność myśli. W ten sposób wizualizacja, która może być utrzymywana nieruchomo w wewnętrznym oku przez kilka minut, wg tego jak mierzycie czas, zasygnalizuje wzrost w jedności myśli adepta. Tę jedność myśli może zatem użyć pozytywny adept do pracy w grupowych rytualnych wizualizacjach w celu podniesienia pozytywnej energii, a przez negatywnych adeptów w celu zwiększenia osobistej mocy.

50.9 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jak wtedy adept, po utrzymywaniu obrazu przez kilka minut, co robi, aby wpłynąć na planetarną świadomość lub zwiększyć pozytywną biegunowość? Nadal nie całkiem to rozumiem.

Ra: Jestem Ra. Kiedy pozytywny adept dotyka inteligentnej nieskończoności od wewnątrz, jest to najpotężniejsze połączenie, ponieważ jest to połączenie całego mikrokosmosu kompleksu umysłu/ciała/ducha z makrokosmosem. To połączenie umożliwia, powiedzmy, prawdziwemu kolorowi zielonego promienia w czasie/przestrzeni, zamanifestowanie się w waszym czasie/przestrzeni.* W zielonym promieniu myśli są istotami. W waszej iluzji zwykle tak nie jest.

Adepci stają się wtedy żywymi kanałami miłości i światła i są w stanie skierować ten blask bezpośrednio do planetarnej sieci węzłów energii. Rytuał zawsze kończy się ugruntowaniem tej energii w uwielbieniu i dziękczynieniu oraz uwolnieniem tej energii do całości planetarnej.

52.2 Pytający: Dziękuję. Myślę, że prawdopodobnie dotykam tutaj ważnej kwestii, ponieważ wydaje mi się, że wielką pracą w ewolucji jest dyscyplina osobowości i wydaje się, że mamy dwa rodzaje poruszania się po wszechświecie, jeden wywodzący się z dyscyplin osobowości a drugi wynikający z tego, co nazywasz efektem procy. Nie poruszam nawet prędkości podświetlnej, ponieważ nie uważam tego za zbyt ważne. I uważam ten materiał za ważny tylko ze względu na fakt, że badamy dyscyplinę osobowości.

Czy efekt procy jest używany w podróży - czy jest to, co możesz nazwać intelektualnym lub lewostronnym (lewej półkuli mózgu), typem zaangażowania rozumienia, a nie prawostronnym (prawej półkuli mózgu)?

Ra: Jestem Ra. Twoje postrzeganie tego tematu jest obszerne. Wnikasz w zewnętrzne nauczanie. Wolimy nie używać terminologii prawej i lewej półkuli z powodu niedokładności tej terminologii. Niektóre funkcje są powtarzalne lub zbędne w obu płatach, a ponadto w przypadku niektórych istot funkcje prawej i lewej strony są odwrócone. Warto jednak zastanowić się nad istotą zapytania.

Technologia, w której jako kompleks społeczny jesteście tak zakochani w tym czasie, jest tylko narodzinami manipulacji inteligentnej energii sub-Logosu, która, gdy zostanie przeniesiona znacznie dalej, może przekształcić się w technologię zdolną do wykorzystania grawitacyjnych efektów, o których mówiliśmy. Zwracamy uwagę, że ten termin nie jest dokładny, ale nie ma bliższego terminu.

Dlatego użycie technologii do manipulowania tym, co znajduje się poza jaźnią, jest znacznie mniej pomocne w ewolucji osobistej niż dyscypliny kompleksu umysłu/ciała/ducha, skutkujące pełną wiedzą o jaźni w mikrokosmosie i makrokosmosie.

Dla zdyscyplinowanej istoty wszystko jest otwarte i wolne. Dyscyplina, która otwiera wszechświaty, otwiera również bramy do ewolucji. Różnica polega na tym, że wybieramy albo autostop do miejsca, gdzie można zobaczyć piękno, albo spacer, krok po kroku, niezależny i wolny w tej niezależności, by chwalić siłę do chodzenia i okazję do uświadomienia sobie piękna.

Autostopowicz natomiast rozpraszany jest rozmową i kaprysami drogi oraz zależnością od kaprysów innych, jest zatroskany dotarciem na czas. Autostopowicz widzi to samo piękno, ale nie przygotował się na ugruntowanie doświadczenia w korzeniach umysłu.

52.7 Pytający: Czy mam zatem rację, zakładając, że dyscyplina osobowości, wiedza o sobie i kontrola, powiedzmy, we wzmacnianiu woli byłyby tym, co każda istota z piątej gęstości postrzegałaby jako te ważne rzeczy?

Ra: Jestem Ra. W rzeczywistości te rzeczy mają znaczenie w gęstościach od trzeciej do wczesnej siódmej. Jedyna korekta niuansów, jaką moglibyśmy wprowadzić, to użycie słowa kontrola. Niezwykle ważne jest, aby zrozumieć, że nie jest pożądane ani pomocne dla wzrostu rozumienia, jeśli można tak powiedzieć, że istota sama kontroluje procesy myślowe lub impulsy, z wyjątkiem sytuacji, gdy mogą one skutkować działaniami niezgodnymi z Prawem Jedności.

Kontrola może wydawać się skrótem do dyscypliny, spokoju i oświecenia. Jednakże ta właśnie kontrola potęguje i wymaga dodatkowego doświadczenia wcielenia, aby zrównoważyć tę kontrolę, czy też represję, tej jaźni, która jest doskonała.

Zamiast tego doceniamy i zalecamy użycie drugiego czasownika w odniesieniu do użycia woli. Akceptacja siebie, wybaczenie sobie i ukierunkowanie woli: oto droga do zdyscyplinowanej osobowości. Twoja zdolność woli jest tym, co jest potężne w tobie jako współ-Stwórcy. Nie można przypisywać tej zdolności zbyt dużej wagi. Dlatego przez tych, którzy są na pozytywnie zorientowanej ścieżce, musi być ona ostrożnie używana i kierowana w służbie innym.

Istnieje wielkie niebezpieczeństwo w używaniu woli, gdy osobowość staje się silniejsza, ponieważ może być używana nawet podświadomie w sposób zmniejszający biegunowość istoty.

52.11 Pytający: Dziękuję. To tylko mały punkt, który mi przeszkadzał, bez większego znaczenia.

Cóż, czy jest zatem - z punktu widzenia osoby, która chce podążać ścieżką służby innym z naszej obecnej pozycji w trzeciej gęstości - czy jest cokolwiek ważnego poza dyscyplinami osobowości, znajomością siebie i wzmocnieniem woli?

Ra: Jestem Ra. To jest technika. To nie jest serce. Przyjrzyjmy się sednu ewolucji.

Pamiętajmy, że wszyscy jesteśmy jednym. To jest ta wspaniała nauka/nauczanie. W tej jedności tkwi miłość. To świetna nauka/nauczanie. W tej jedności tkwi światło. To jest podstawowa nauka o wszystkich płaszczyznach egzystencji w materializacji. Jedność, miłość, światło i radość: oto sedno ewolucji ducha.

Lekcje drugiego rzędu to nauka/nauczanie w medytacji i służbie. W pewnym momencie kompleks umysłu/ciała/ducha jest tak płynnie aktywowany i równoważony przez te centralne myśli lub zniekształcenia, że techniki, o których wspomniałeś, stają się całkiem znaczące. Jednakże wszechświat, jego tajemnica jest nieprzerwana, jest jednością. Zawsze zaczyna i kończy się w Stwórcy, a nie w technice.

55.7 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jeśli chodzi o polaryzację w świadomości, czy istnieje jakakolwiek analogia w odniesieniu do tego, co właśnie powiedziałeś w tego typu kontakcie w odniesieniu do tego, co robimy teraz, komunikując się z Ra?

Ra: Jestem Ra. Nie ma związku między tego typu kontaktem a procesem wydawania rozkazów. Ten kontakt może być scharakteryzowany jako typowy dla Braci i Sióstr od Smutku, gdzie osoby otrzymujące kontakt próbowały przygotować się do takiego kontaktu poprzez poświęcenie obcych, zorientowanych na siebie zniekształceń, aby móc służyć.

Kompleks pamięci społecznej Ra oferuje siebie także jako funkcję jego chęci służenia. Zarówno wzywający, jak i kontakt są przepełnieni wdzięcznością za możliwość służenia innym.

Możemy zauważyć, że w żaden sposób nie zakłada to, że wzywający lub osoby z naszej grupy w jakikolwiek sposób zbliżają się do doskonałości lub czystości, jak opisano w procesie wydawania rozkazów. Grupa wzywająca może mieć wiele zniekształceń i działać z dużym katalizatorem, podobnie jak grupa Ra. Nadrzędna chęć służenia innym, związana z wyjątkowymi harmoniami kompleksów wibracyjnych tej grupy, daje nam możliwość służenia jako jeden kanał dla Jednego Nieskończonego Stwórcy.

Rzeczy nie przychodzą do osób pozytywnie nastawionych, ale poprzez takie istoty.

59.3 Pytający: Mam pytanie od Jima, które brzmi: „Myślę, że wniknąłem w tajemnicę mojej trwającej całe życie złości z powodu popełniania błędów. Myślę, że zawsze podświadomie zdawałem sobie sprawę z moich zdolności do opanowania nowych nauk, ale moje pragnienie pomyślnego zakończenia mojej misji na Ziemi zostało pobudzone przez grupę Oriona do irracjonalnej i destrukcyjnej złości, kiedy mi się coś nie udaje. Czy mógłbyś skomentować tę obserwację?”

Ra: Jestem Ra. Sugerowalibyśmy, że ponieważ istota ta jest świadoma swojej pozycji wędrowca, może również rozważyć, jakie decyzje przed wcieleniem podjął w odniesieniu do osobistej lub zorientowanej na siebie części wyboru, aby być tutaj w tym konkretnym czasie/przestrzeni. Ta istota jest świadoma, jak stwierdzono, że ma wielki potencjał, ale potencjał do czego? To jest pytanie poprzedzające wcielenie.

Praca szóstej gęstości polega na zjednoczeniu mądrości i współczucia. Ta istota obfituje w mądrość. Współczucie, które pragnie zrównoważyć, ma jako przeciwieństwo brak współczucia. W istocie bardziej świadomej wyraża się to lub objawia jako brak współczucia dla siebie. Uważamy, że jest to suma sugerowanych pomysłów do przemyśleń, które możemy obecnie zaoferować bez naruszania [wolnej woli].

73.20 Pytający: Wydaje mi się, że dla tych, którzy znajdują się na ścieżce służenia innym, najważniejsze jest rozwijanie postawy, którą mogę określić jedynie jako wibrację. Taka postawa byłaby rozwijana poprzez medytację, rytuał i rozwijające się uznanie dla stworzenia lub Stwórcy, co skutkuje stanem umysłu, który może być wyrażony tylko przeze mnie jako wzrost wibracji lub jedność ze wszystkim. Czy mógłbyś rozwinąć i poprawić to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Nie będziemy poprawiać tego stwierdzenia, ale rozszerzymy je, sugerując, że do tych cech możesz dodać życie dzień po dniu i chwila po chwili, ponieważ prawdziwy adept żyje coraz bardziej takim, jakim jest.

74.9 Pytający: Zobaczmy, czy mam tu błędne zdanie na temat wpływu dyscypliny osobowości. Zakładałem, że dyscyplina osobowości, aby, powiedzmy, mieć zrównoważoną postawę wobec innej istoty, odpowiednio oczyści i zrównoważy, do pewnego stopnia, centrum energii pomarańczowego promienia. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Nie możemy powiedzieć, że mówisz niepoprawnie, ale tylko ciut mniej niż całkowicie. Zdyscyplinowana osobowość, w konfrontacji z inną jaźnią, ma wszystkie centra zbalansowane zgodnie ze swoją unikalną równowagą. W ten sposób inna jaźń patrzy w lustro, widząc siebie.

74.10 Pytający: Zatem, dyscypliny osobowości postrzegam jako nadrzędną pracę każdego, kto uświadomił sobie proces ewolucji. Czy mam rację w tym stwierdzeniu?

Ra: Jestem Ra. Całkiem.

74.11 Pytający: To co staram się zrozumieć to to, w jaki sposób te dyscypliny wpływają na centra energetyczne i moc, że tak powiem, białego maga. Czy mógłbyś . . . powiesz mi jak to działa?

Ra: Jestem Ra. Serce dyscypliny osobowości jest trojakie:

Po pierwsze, poznaj siebie.

Po drugie, zaakceptuj siebie.

Po trzecie, zostań Stwórcą.

Trzeci krok to ten krok, który po wykonaniu czyni kogoś najpokorniejszym sługą wszystkiego, o przejrzystej osobowości i całkowicie zdolnego do poznania i zaakceptowania innych jaźni.

W związku z pogonią za magicznym działaniem, ciągła dyscyplina osobowości wymaga od adepta poznania siebie, zaakceptowania siebie i w ten sposób oczyszczenia ścieżki do wielkiej bramy indygo do Stwórcy. Stać się Stwórcą to stać się wszystkim co jest. Nie ma więc osobowości w tym sensie, w jakim adept rozpoczyna swoją naukę/nauczanie. Gdy świadomość promienia indygo staje się bardziej krystaliczna, można wykonać więcej pracy; można więcej wyrazić z inteligentnej nieskończoności.

75.23 Pytający: Przepraszam za zamieszanie. Czasami, jak sam mówisz, kompleksy wibracyjne dźwięku nie są zbyt adekwatne i przepraszam.

Na poprzedniej sesji stwierdziłeś, że prawdziwy adept żyje coraz bardziej tym jak jest. Czy wyjaśnisz i rozwiniesz to stwierdzenie?

Ra: Jestem Ra. Każda istota jest Stwórcą. Istota, w miarę jak staje się coraz bardziej świadoma swojej jaźni, stopniowo dochodzi do punktu zwrotnego, w którym postanawia szukać albo w służbie innym, albo w służbie sobie. Poszukiwacz staje się adeptem, gdy zrównoważy, z minimalną adekwatnością, centra energetyczne czerwone, pomarańczowe, żółte i niebieskie, z dodatkiem zieleni dla pozytywów, przechodząc w ten sposób do pracy w kolorze indygo.

Adept zaczyna wtedy wykonywać mniej pracy wstępnej lub zewnętrznej, związanej z funkcją, a zaczyna wykonywać pracę wewnętrzną, która ma związek z byciem. W miarę jak adept staje się coraz bardziej świadomie skrystalizowaną istotą, stopniowo ukazuje coraz więcej tego, czym był od zawsze: to jest Jedynym Nieskończonym Stwórcą.

80.22 Pytający: Zatem przez ten kontakt także z inteligentną energią czy możesz podać mi przykład, co by to było dla obu: dla kontaktu z inteligentną nieskończonością i inteligentną energią? Czy możesz podać mi przykład, jakiego rodzaju doświadczeniem by to zaowocowało, jeśli to w ogóle możliwe?

Ra: Jestem Ra. To będzie ostatnie zapytanie tej pracy o pełnej długości.

Omówiliśmy możliwości kontaktu z inteligentną energią* , bo ta energia jest energią Logosu, a więc jest energią, która leczy, buduje, usuwa, niszczy i przekształca wszystkie inne jaźnie oraz samą siebie.

Kontakt z inteligentną nieskończonością najprawdopodobniej wywoła niewypowiedzianą radość w istocie doświadczającej takiego kontaktu.

Jeśli chcesz zapytać o więcej szczegółów na ten temat, zapraszamy Cię do tego w kolejnej pracy. Czy jest jakieś krótkie zapytanie, zanim zakończymy tę pracę?

82.3 Pytający: Jim ma osobiste pytanie, które nie ma być publikowane* . Pyta: „Wydaje się, że moja praca nad równoważeniem zmieniła się z bardziej peryferyjnych zagadnień, takich jak cierpliwość/niecierpliwość, na uczenie się otwierania w bezwarunkowej miłości, do zaakceptowania siebie jako całości i doskonałości, a następnie do zaakceptowania siebie jako Stwórcy. Jeśli jest to normalna progresja skupienia na równoważeniu, czy nie byłoby bardziej efektywne, gdy to zostanie odkryte, aby osoba pracowała nad akceptacją siebie jako Stwórcy, zamiast pracować peryferyjnie nad drugorzędnymi i trzeciorzędnymi skutkami nieakceptowania siebie?”

Ra: Jestem Ra. Termin efektywność ma mylące konotacje. W kontekście wykonywania pracy w dyscyplinach osobowości, aby mieć większą skuteczność w centralnej akceptacji jaźni, konieczne jest najpierw poznanie zniekształceń jaźni, które istota akceptuje. Każda myśl i potrzeba działania muszą być następnie przeanalizowane pod kątem dokładnego uzasadnienia zniekształceń wszelkich reakcji. Proces ten prowadzi do bardziej centralnego zadania akceptacji. Jednakże ościeżnica musi być na miejscu przed wybudowaniem konstrukcji.

83.16 Pytający: Jakie zaplanowano techniki i metody penetracji zasłony i czy są jakieś inne niż zaplanowane?

Ra: Jestem Ra. W pierwszym wielkim eksperymencie nie było żadnych planów. Jak wszystkie eksperymenty, opierało się to na nagości hipotezy. Wynik był nieznany.

Odkryto, doświadczalnie i empirycznie, że istnieje tyle sposobów przeniknięcia zasłony, ile może dostarczyć wyobraźnia kompleksów umysłu/ciała/ducha. Pragnienie kompleksów umysłu/ciała/ducha poznania tego, co niewiadome, przyciągnęło do nich śnienie i stopniowe otwieranie się na poszukiwacza wszystkich mechanizmów równoważenia prowadzących do biegłości i komunikacji z nauczycielami/uczącymi się, którzy mogliby przebić tę zasłonę.

Stwierdzono, że różne niezamanifestowane działania jaźni w pewnym stopniu przyczyniają się do penetracji zasłony. Ogólnie możemy powiedzieć, że zdecydowanie najbardziej żywe, a nawet ekstrawaganckie okazje do przebicia zasłony są wynikiem interakcji spolaryzowanych istot.

83.17 Pytający: Czy mógłbyś rozwinąć, co rozumiesz przez interakcję spolaryzowanych istot w przebijaniu zasłony?

Ra: Jestem Ra. Zwrócimy uwagę na dwie kwestie.

Pierwszy to ekstremalny potencjał polaryzacji w związku dwóch spolaryzowanych istot, które weszły na ścieżkę służby innym lub w kilku przypadkach, ścieżkę służby sobie.

Po drugie, chcielibyśmy zwrócić uwagę na efekt, który nauczyliśmy się nazywać efektem podwojenia. Ci o podobnym umyśle, którzy razem szukają, z większą pewnością znajdą.

83.18 Pytający: Konkretnie, w jakim procesie w pierwszym przypadku, gdy dwie spolaryzowane istoty próbowałyby przeniknąć przez zasłonę, niezależnie od tego, czy byłyby spolaryzowane pozytywnie czy negatywnie – konkretnie jaką techniką przeniknęłyby zasłonę?

Ra: Jestem Ra. Można zauważyć, że przenikanie zasłony zaczyna mieć swoje korzenie w rozwoju aktywności zielonego promienia, tej wszechwspółczującej miłości, która nie domaga się niczego w zamian. Jeśli podąża się tą ścieżką, wyższe centra energetyczne zostaną aktywowane i skrystalizowane do czasu narodzin adepta. Wewnątrz adepta tkwi potencjał do demontażu zasłony w mniejszym lub większym stopniu, aby wszystko mogło być ponownie postrzegane jako jedno. Inna jaźń jest głównym katalizatorem na tej szczególnej ścieżce do przebicia zasłony, jeśli można to tak nazwać.

89.19 Pytający: W takim razie zapytam: stwierdziłeś, że Ra używał tarota do rozwijania magicznej osobowości. Czy robił to system uczenia się, aby stać się w umyśle esencją każdego archetypu i w ten sposób rozwijać magiczną osobowość?

Ra: Jestem Ra. To jest niepoprawne. Ubieranie się w archetyp jest zaawansowaną praktyką adepta, który od dawna bada ten archetypowy system.

Kompleksy pojęciowe, które razem mają reprezentować architekturę znaczącej i bogatej części umysłu, mają być badane jako indywidualne kompleksy pojęciowe – jako Matryca, Wzmacniacz, itd. – przy przeglądaniu połączeń umysłu/ciała/ducha; i w parach, z pewną koncentracją na polaryzacji mężczyzny i kobiety.

Jeśli je zbadamy, nadejdzie moment, w którym głębokie treny i radosne dźwięki głębokiego umysłu mogą zostać z powodzeniem wyprowadzone na przód, aby zintensyfikować, wyartykułować i uwydatnić jakiś aspekt magicznej osobowości.

94.9 Pytający: Potem mówi: „Jeżeli tak jest, to wydaje się to być częścią zagadki o sposobie bycia, o którym mówił Ra. Obawiam się, że jeśli nie uda mi się pracować nad moimi ludzkimi zniekształceniami, będę odpowiedzialna za utratę kontaktu. Jednak również Ra sugeruje, że nadmierne poświęcenie się jakimkolwiek wynikom jest niemądre. Czy Ra mógłby skomentować te myśli?"

Ra: Jestem Ra. Skomentujemy ogólnie, najpierw pytanie o kontakt, które ponownie wskazuje, że instrument patrzy na kompleks umysłu/ciała/ducha z uprzedzeniem.

Każdy kompleks umysłu/ciała/ducha, który poszukuje, prawie na pewno będzie wykazywał niedojrzałe i irracjonalne zachowania. Bywa też tak, że ta istota – jak i prawie wszyscy poszukiwacze – wykonała w ramach doświadczenia inkarnacyjnego poważną pracę i rzeczywiście rozwinęła dojrzałość i racjonalność. Można zauważyć, że ten instrument nie dostrzega tego, co zostało dokonane, a widzi tylko to, co pozostaje do wykonania. Rzeczywiście, każdy poszukiwacz, który odkryje w sobie ten kompleks mentalnych i mentalno-emocjonalnych zniekształceń, powinien zastanowić się nad możliwą nieskutecznością osądu.

Zbliżając się do drugiej części zapytania, dostrzegamy możliwość naruszenia wolnej woli. Wierzymy jednak, że możemy udzielić odpowiedzi w granicach Prawa Pomieszania.

Ten konkretny instrument nie był szkolony ani nie studiował, ani nie pracował w żadnej dyscyplinie, aby móc skontaktować się z Ra. Mogliśmy, jak wielokrotnie mówiliśmy, skontaktować się z tą grupą za pomocą tego instrumentu ze względu na czystość oddania tego instrumentu w służbie Jedynemu Nieskończonemu Stwórcy, a także ze względu na ogromną ilość harmonii i akceptacji, jaką każdy z was cieszył się w grupie; sytuacja ta umożliwia grupie wsparcia funkcjonowanie bez znaczących zniekształceń.

Jesteśmy pokornymi posłańcami. Jak jakakolwiek myśl może być przyjęta przez instrument co do woli Stwórcy?

Dziękujemy tej grupie, że możemy przez nią przemówić, ale przyszłość jest zamglona. Nie wiemy, czy nasz geste może, po ostatniej pracy, być kompletny.

Czy zatem instrument może przez chwilę pomyśleć, że przestanie służyć Jednemu Nieskończonemu Stwórcy? Prosimy, aby instrument rozważył te zapytania i obserwacje.

99.5 Pytający: Na koniec, ze wstępnych pytań, jedno od Jima brzmiące: „Przez ostatnie trzy tygodnie często byłem na granicy złości i frustracji, miałem prawie ciągły tępy ból w moim centrum promienia indygo i czułem się całkiem wyczerpanym z energii. Czy Ra skomentowałby źródło tych doświadczeń oraz jakiekolwiek myśli lub działania, które mogłyby je złagodzić?”

Ra: Jestem Ra. Jak we wszystkich zniekształceniach, źródłem jest granica punktu widzenia. Możemy, bez poważnego naruszenia, zaproponować trzy sposoby postępowania, które będą operować na wyrażonym zniekształceniu.

Po pierwsze, byłoby dobrze, gdyby skryba angażował się, jeśli nie codziennie, to tak blisko, jak to tylko możliwe, w samotną, forsowną czynność, która doprowadza tę istotę do prawdziwego fizycznego zmęczenia. Co więcej, chociaż każde działanie może wystarczyć, działanie wybrane do zamierzonego służenia harmonii grupy byłoby całkiem skuteczne.

Druga aktywność to część waszej przestrzeni/czasu i czasu/przestrzeni zajęta przez istotę, bezpośrednio lub jak najbardziej zbliżona do wytężonej aktywności, na samotną kontemplację.

Po trzecie, entuzjastyczne dążenie do balansowania i cichych medytacji nie może być skreślone z listy działań pomocnych dla tej istoty.

Możemy zauważyć, że wielką, mocną stroną skryby jest nieadekwatny kompleks wibracji dźwięku, moc. Przepływ mocy, podobnie jak przepływ miłości czy mądrości, jest możliwy nie dzięki ostrożnemu konserwatorowi jej użycia, ale dzięki stałemu użytkownikowi. Fizyczna manifestacja mocy jest albo konstruktywną, albo destrukcyjną, wyczerpującą działalnością, wypełniona mocą istota musi ćwiczyć tę manifestację.

Ta istota doświadcza zniekształcenia w kierunku nadmiaru zmagazynowanej energii. Dobrze jest znać siebie oraz strzec się i używać tych atrybutów, które jaźń zapewniła dla swojej nauki i służby.

101.8 Pytający: Dziękuję. Czy Ra może udzielić informacji w jaki sposób my moglibyśmy przekazać Grecie Woodrew jak złagodzić jej obecny stan opuchlizny?

Ra: Jestem Ra. Możemy jedynie zasugerować, że zaszczyt przynależności do światła niesie ze sobą Prawo Odpowiedzialności. Obowiązek powstrzymania się od pogardy, niezgody i wszystkich rzeczy, które, gdy nie są rozwiązane w środku, utorują drogę działaniom, które spoczywają przed instrumentem, o którym mówisz. Ta istota może, jeśli skryba sobie tego życzy, podzielić się naszymi uwagami na temat działania tej drugiej istoty.

Istota, która otrzymuje stałą i nieustanną aprobatę przez otoczenie, cierpi z powodu utraty efektu lustrzanego odbicia tych, którzy odzwierciedlają prawdę, a nie bezkrytyczność. Nie jest to sugestia przywrócenia osądu, a jedynie sugestia dla tych wszystkich instrumentów wspierających; to znaczy wspierać, być harmonijnym, dzielić się w miłości, radości i dziękczynieniu, ale znajdować miłość w prawdzie, ponieważ każdy instrument korzysta z tego wsparcia bardziej niż z całkowitego podziwu, który przezwycięża roztropność.

102.21 Pytający: Oczywiście bardzo nie chcielibyśmy dojść do momentu operacji, a jedyną inną alternatywą, która przychodzi mi do głowy – poza dietą i osobistą pracą umysłową instrumentu – jest uzdrowienie przez uzdrowiciela. I chciałbym otrzymać zalecenia Ra w odniesieniu do niealopatycznego uzdrowiciela i wszelkie zalecenia, jakie Ra może wystosować, abyśmy Jim lub ja działali w tym charakterze lub ktokolwiek inny kogo Ra mógłby polecić, abyśmy nie musieli przechodzić przez tę operację chirurgiczną, jeśli będzie wydawać się to konieczne. A gdybyśmy mogli od razu zacząć pracować nad jednym z tych innych podejść, myślę, że byłoby to wysoce zalecane.

Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Oddajemy honor otwarciu obwodu współczucia w pytającym, ale zauważmy, że to, czego doświadcza ta grupa, jest doświadczane w uzdrawiającej atmosferze. Uzdrawiające dłonie każdego z was mają ograniczone zastosowanie, gdy zniekształcenie ma tak wiele metafizycznych warstw i mieszanek.

Dlatego nie patrzcie na uzdrowienie, ale na radość z towarzystwa, bo każdy jest silny i stawia nogi na drodze. Księżyc rzuca swoje cienie. Co zobaczycie? Połączcie ręce i idźcie w kierunku słońca. W tym przypadku to jest największe uzdrowienie. W przypadku fizycznego pojazdu możemy zasugerować znacznie mniej niż się spodziewałeś.

104.3 Pytający: Instrument ustalił, że niemądre użycie jej woli jest jej użyciem bez elementów radości i wiary i stanowi męczeństwo. Czy Ra mógłby to skomentować, proszę?

Ra: Jestem Ra. Cieszymy się, że istota zastanowiła się nad tym, co zostało przekazane. Skomentowalibyśmy to w następujący sposób:

Zdrowym jest, aby instrument posiadał wiedzę, która jest mniej zniekształcona w kierunku męczeństwa i która jest bogata w obietnice.Istota, która jest silna, by myśleć, albo będzie silna, by działać, albo to, co ma, zostanie usunięte. Tak więc manifestacja wiedzy jest obszarem do zbadania przez instrument.

Chcielibyśmy ponadto zauważyć, że równoważenie – które w przypadku tej istoty najlepiej osiąga się w analizie i manifestacji, siedząc w kontemplacji ciszy – może być wzmocnione przez manifestowane milczenie i brak rutynowej aktywności. Nie możemy iść dalej niż to zalecenie uregulowanego czasu wolnego i pragnąć, aby istota odkryła fundamentalne prawdy tych zniekształceń tak, jak chce.

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy