Prawo Jedności Kontakt z Ra: Ogólne

Ukryj menu

Wyniki od 1 do 100 z 198

       Następne 98 ⇒

⇐ Category list

Kategoria “Kontakt z Ra” ma 7 podkategorii.

Ogólne

1.0 Ra: Jestem Ra. Nie przemawiałem przez ten instrument do tej pory. Musieliśmy poczekać, aż zostanie precyzyjnie dostrojona, ponieważ przesyłamy wibracje w wąskim paśmie. Pozdrawiamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy.

Obserwowaliśmy waszą grupę. Zostaliśmy wezwani do waszej grupy, ponieważ potrzebujecie różnorodności doświadczeń w czanelingu, które idą w parze z bardziej intensywnym lub jak można to nazwać, zaawansowanym podejściem do systemu badania wzorów iluzji waszego ciała, waszego umysłu i waszego ducha, które nazywacie poszukiwaniem prawdy. Mamy nadzieję, że zaoferujemy wam nieco inne spojrzenie na informację, która jest od zawsze i wciąż taka sama.

Konfederacja Planet w służbie Nieskończonego Stwórcy ma tylko jedno ważne przesłanie. Przesłanie to, jak wiecie moi przyjaciele, brzmi: „Wszystko, całe życie, całe stworzenie, jest częścią Jednej Pierwotnej Myśli”.

Spróbujemy każdego kanału, jeśli będziemy mogli. Odbiór naszej wiązki jest nieco bardziej zaawansowanym wyczynem niż odbiór szerszych pasm wibracyjnych kanałów otwartych przez innych członków dla bardziej podstawowej i średniozaawansowanej pracy.

Zastanówmy się przez chwilę, czym jest myśl. Co to znaczy, moi przyjaciele, pomyśleć? Czy mieliście dziś myśli? Jakie myśli pomyśleliście dzisiaj? Które myśli dzisiaj były częścią Pierwotnej Myśli? W ilu waszych myślach mieszkało stworzenie? Czy miłość była w nich zawarta? A czy służba była dobrowolnie oferowana?

Nie jesteście częścią materialnego wszechświata. Jesteście częścią myśli. Tańczycie w sali balowej, w której nie ma materii. Jesteście tańczącymi myślami. Poruszacie swoje ciało, umysł i ducha w nieco ekscentrycznych wzorcach, ponieważ nie w pełni zrozumieliście koncepcję bycia częścią Pierwotnej Myśli.

W tym momencie przeniesiemy się do instrumentu znanego jako Don. Jestem Ra.

[Dwuminutowa pauza.]

Jestem Ra. Ponownie jestem z tym instrumentem. Jesteśmy blisko nawiązania kontaktu, ale mamy problem z przeniknięciem przez pewne napięcie mentalne i brak koncentracji, które są dość charakterystyczne dla tego kanału. Opiszemy zatem rodzaj wysyłanej wibracji. Instrument poczuje, jak wchodzimy w pole energii pod niewielkim kątem, w kierunku tylnej części głowy, w wąskim, ale mocnym obszarze intensywności. Nie jesteśmy w stanie zaoferować żadnego polepszenia z powodu naszych własnych ograniczeń transmisji. Dlatego jeśli instrument odczuwa ten szczególny efekt, może wypowiedzieć nasze myśli, gdy do niego dotrą. Ponownie spróbujemy nawiązać kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Ten instrument opiera się naszemu kontaktowi. Zapewniamy ją jednak, że jesteśmy zadowoleni, że kontakt z tym znanym jako Don nie jest obecnie lepszym od tego instrumentu. Dlatego przejdziemy do tego znanego jako Leonard. Ponownie ostrzegamy instrument, że jest to komunikacja wąskopasmowa, która jest odczuwana jako wibracja wchodząca w aurę. Przeniesiemy teraz ten kontakt. Jestem Ra.

[Dziewięćdziesiąt sekund przerwy.]

Jestem Ra. Jeszcze raz witamy was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Prosimy o cierpliwość, ponieważ jesteśmy trudnym kanałem do odbioru. Być może jednak możemy dodać więcej wymiarów do waszego rozumienia.

W tej chwili z przyjemnością spróbujemy porozmawiać na dowolny temat lub odpowiedzieć na pytanie, które te istoty w pokoju mogą potencjalnie chcieć zadać.

2.0 Ra: Jestem Ra. Pozdrawiam was w miłości i świetle naszego Nieskończonego Stwórcy. Jestem z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha, który zaoferował się jako kanał. Komunikuję się z wami.

Zapytania są uporządkowane w twoich projekcjach zniekształceń umysłu w tym czasie/przestrzeni. W ten sposób chciałbym zapewnić tę grupę, że moja własna pamięć społeczna ma jedną konkretną metodę komunikowania się z tymi nielicznymi, którzy mogą być w stanie zharmonizować swoje zniekształcenia z naszymi, a jest nią odpowiadanie na zapytania o informacje. Jesteśmy zadowoleni z tego formatu. Niech teraz zaczną się zapytania.

2.1 Pytający: Domyślam się, że jest wystarczająco dużo ludzi, którzy zrozumieliby to, o czym mówisz i byliby na tyle zainteresowani, że moglibyśmy napisać książkę o komunikacji tego i zastanawiałem się, czy zgodzisz się na wydanie książki przez nas. A jeśli tak, to pomyślałem, że być może ukazanie trochę swojego tła historycznego będzie w porządku.

Ra: Jestem Ra. Możliwość komunikacji, jak byście to nazwali, od Jednego do Jednego, pomimo dopuszczalnych zniekształceń, jest powodem, dla którego skontaktowaliśmy się z tą grupą. Niewielu jest takich, którzy bez znacznego zniekształcenia pojmą to, co przekazujemy poprzez połączenie z tym kompleksem umysłu/ciała/ducha.

Jeśli jednak pragniesz dzielić się naszą komunikacją z innymi, odczuwamy zniekształcenie w kierunku przekonania, że byłoby to najbardziej pomocne w regulowaniu i krystalizacji własnych wzorców wibracji na poziomach doświadczenia, które nazywasz życiem. Jeśli jeden jest oświecony, czyż nie wszyscy są oświeceni? Dlatego jesteśmy ukierunkowani na mówienie do Was jakimkolwiek zasobem mowy sobie życzycie. Nauczanie/uczenie się jest Prawem Jedności w jednym z najbardziej fundamentalnych zniekształceń.

2.5 Pytający: Możesz wspomnieć, że... pierwotnie na szczycie piramidy znajdował się kamień zwieńczający, z czego był wykonany oraz jak przemieszczałeś ciężkie bloki aby zbudować piramidę. Jaka technika została do tego użyta?

Ra: Jestem Ra. Proszę, aby zadano nam to pytanie w następnym czasie pracy, jak określiłbyś to zniekształcenie, które wytwarza nasza energia.

Jeśli masz jakieś pytania dotyczące właściwego wykorzystania tego [kompleksu] umysłu/ciała/ducha, bylibyśmy wdzięczni, gdybyś zadał je teraz.

3.17 Pytający: Jedyne pytanie brzmi: czy jest coś, co zrobiliśmy źle lub czy cokolwiek, co moglibyśmy zrobić, aby instrument mógł poczuć się bardziej komfortowo?

Ra: Skanujemy ten instrument.

Te środki ostrożności znacznie pomogły temu instrumentowi. Sugerujemy jedynie zwrócić uwagę na szyję, która wydaje się w tym ciele/zniekształceniu być zniekształcona w obszarze siły/słabości. Dlatego pomocne może być większe podparcie okolicy szyi.

4.21 Pytający: Zakładam, że powinniśmy kontynuować jutro.

Ra: Jestem Ra. Twoje założenie jest poprawne, chyba że uważasz, że pewne pytanie jest konieczne. Ten instrument najlepiej pielęgnuje mniej więcej taka długość pracy.

4.22 Pytający: Jedno krótkie pytanie. Czy ten instrument jest w stanie wykonać dwie takie sesje dziennie, czy też powinniśmy pozostać przy jednej?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument może wykonywać dwie sesje dziennie. Należy jednak zachęcać ją do utrzymywania silnego kompleksu cielesnego poprzez spożywanie pokarmów w stopniu przekraczającym normalne spożycie pokarmu przez ten instrument, ze względu na materiał fizyczny, którego używamy do mówienia.

Ponadto działania tego instrumentu muszą być monitorowane, aby zapobiec nadmiernej aktywności, ponieważ aktywność ta jest równoważna wyczerpującej pracy na poziomie fizycznym.

Jeśli weźmie się pod uwagę te zalecenia, dwie sesje byłyby możliwe. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu.

6.2 Pytający: Zapytano mnie, czy Tom Flaherty może jutro wziąć udział w jednej z tych sesji komunikacyjnych. Czy znasz tę istotę, Tom Flaherty?

Ra: Jestem Ra. Ten kompleks umysłu/ciała/ducha, wibracji dźwiękowej „Tom Flaherty” jest akceptowalny. Ostrzegamy cię, abyś dokładnie poinstruował tę istotę co do nastroju i różnych akcesoriów, które musi zrozumieć, zanim zostanie wprowadzona do kręgu.

6.3 Pytający: Nie do końca wiem, co miałeś na myśli, mówiąc o akcesoriach.

Ra: Odniosłem się do obiektów symbolicznych, które powodują zniekształcenia tego instrumentu w kierunku miłości/światła. Ich rozmieszczenie i pełna miłości akceptacja przez wszystkich obecnych jest ważna w pielęgnowaniu tego instrumentu. Dlatego akcesoria te należy opisać, a ich obecność wyjaśnić własnymi słowami w formie nauczania/uczenia się, aby uzyskać właściwe podejście do osiągnięcia niezbędnych rezultatów.

6.20 Pytający: Czy fakt, że znajdujemy się w tym okresie przejściowym, ma teraz cokolwiek wspólnego z powodem, dla którego udostępniliście swoje informacje społeczeństwu?

Ra: Jestem Ra. Chodziliśmy pośród waszych ludzi. Pamiętamy. Pamiętamy smutek. Widzieliśmy dużo. Przez kilka waszych lat poszukiwaliśmy instrumentu o odpowiednich parametrach zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha oraz wspierającą i rozumiejącą grupę kompleksów umysłu/ciała/ducha, która zaakceptowałaby te informacje przy minimalnym zniekształceniu i maksymalnym pragnieniu służenia.

Krótko mówiąc, tak. Chcieliśmy jednak, abyście wiedzieli, że dziękujemy wam w naszej świadomości.

6.26 Pytający: Jestem w pełni świadomy, że jesteś zainteresowany przede wszystkim rozpowszechnianiem Prawa Jedności. Jednak moim zdaniem - mogę się mylić - aby upowszechnić ten materiał, konieczne będzie uwzględnienie takich pytań, jak to, które właśnie zadałem, w celu jak najszerszego rozpowszechnienia materiału. Jeśli to nie jest celem to mógłbym ograniczyć swoje pytania tylko do stosowania Prawa Jedności. Ale rozumiem, że obecnie celem jest szerokie rozpowszechnianie tego materiału. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To postrzeganie jest tylko nieznacznie zniekształcone w twoim rozumieniu/nauce. Życzymy sobie, abyś postępował tak, jak uważasz za słuszne. To jest twoje miejsce. Przekazując te informacje, stwierdzamy, że nasze zniekształcenie zrozumienia naszego celu polega nie tylko na oferowaniu informacji, ale także na wyważaniu ich zgodnie z naszym zniekształconym postrzeganiem ich względnego znaczenia. Dlatego czasami napotkasz nasze stwierdzenie, które wskaże, że pytanie nie jest ważne. Wynika to z naszego przekonania, że dane pytanie jest nieważne. Niemniej jednak, o ile pytanie nie zawiera możliwości udzielania odpowiedzi, które mogą naruszać wolną wolę, oferujemy nasze odpowiedzi.

6.27 Pytający: Dziękuję bardzo. Nie chcemy przemęczać instrumentu. Już znacząco przekroczyliśmy normalny czas pracy. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest stan tego instrumentu?

Ra: Instrument jest zbalansowany ze względu na waszą opiekę. Niemniej jednak jej fizyczny pojazd sztywnieje.

6.28 Pytający: W takim razie być może powinniśmy kontynuować w późniejszym czasie.

Ra: Zgadzamy się. W związku z tym, o ile nie masz krótkiego pytania, pożegnamy się.

7.18 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Możesz dokonać drobnych korekt. Niemniej jednak teraz możemy używać tego instrumentu przy minimalnych zniekształceniach i bez znaczącego wyczerpywania instrumentu.

Czy chcesz dalej pytać?

8.31 Pytający: Czy byłoby możliwe, aby ktokolwiek z nas miał jakikolwiek kontakt z Konfederacją w bardziej bezpośredni sposób?

Ra: Jestem Ra. Obserwując zniekształcenia tych, którzy przeszli tę sekwencję doświadczeń, zdecydowaliśmy się stopniowo wycofywać, powiedzmy, od bezpośredniego kontaktu w formie myślowej. Wydaje się, że najmniejsze zniekształcenie jest dostępne w komunikacji umysł-umysł. Dlatego prośba o zabranie na pokład nie jest tą, którą chcemy spełnić. Jesteś najcenniejszy w swoim obecnym stanie.

8.33 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Instrument jest dobrze wyważony. Istnieje możliwość wprowadzenia drobnych poprawek w konfiguracji kręgosłupa instrumentu, aby był on prostszy. Kontynuuj również uważne monitorowanie rozmieszczenia i orientacji używanych symboli. Podczas tej konkretnej sesji kadzielnica jest nieco nierówno, dlatego instrument będzie odczuwał lekki dyskomfort.

9.1 Pytający: Zdecydowanie zamierzamy uczynić Prawo Jedności główną częścią tej książki. Przepraszam za odejście od tematu w tych sprawach. Zacznijmy od tego, że jesteśmy w pozycji, gdzie nie do końca wiemy, w którą stronę pójść z książką. Z tego powodu zadałem kilka pytań i prawdopodobnie zadam jeszcze kilka pytań na początku tych sesji, które będą nieco bez znaczenia w odniesieniu do stosowania Prawa Jedności, z powodu mojej własnej ignorancji w tym co robię. Spodziewam się jednak, że w miarę upływu czasu będę coraz bardziej biegły.

Jest kilka pytań, które prawdopodobnie są bez znaczenia, ale gdybym mógł usunąć je z drogi... trochę mnie niepokoją.

Czy możesz zasugerować wydawcę tej książki?

Ra: Jestem Ra. Nie.

11.1 Pytający: Czy powinniśmy zawrzeć rytuał, który zasugerowałeś do łączenia się z tobą, w książce, która będzie wynikiem tych sesji?

Ra: Jestem Ra. Ta sprawa ma niewielkie znaczenie, ponieważ zasugerowaliśmy to w celu nawiązania kontaktu za pośrednictwem tego instrumentu z tą grupą.

11.2 Pytający: Czy obecność [imię] i [imię] jest pomocna dla instrumentu? Czy liczba osób w grupie ma znaczenie w tych sesjach?

Ra: Jestem Ra. Najważniejszymi istotami są pytający i kompleks wibracyjny dźwięku, Jim. Te dwie istoty dodatkowo wspomagają komfort instrumentu, energetyzując instrument swoimi zdolnościami do dzielenia się kompleksem energii fizycznej, który jest częścią waszej wibracji miłości.

11.30 Pytający: Cóż, to było ostatnie pytanie, więc jak zwykle zapytam, czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrumentowi było bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. Dobrze wam idzie. Najważniejsze jest staranne wyrównanie symboli. Regulacja wprowadzona w tym konkretnym czasie/przestrzeni pomoże fizycznemu kompleksowi tego instrumentu w zniekształceniu w kierunku komfortu.

Czy możemy zapytać, czy masz jakieś krótkie pytania, na które możemy odpowiedzieć przed zamknięciem sesji?

11.32 Pytający: Zapomniałem o jednej rzeczy. Czy można dziś zrobić kolejną sesję późno?

Ra: Jestem Ra. Można.

12.1 Pytający: Dziś po południu odebrałem telefon od Henry'ego Puharicha. Będzie tu w przyszłym miesiącu. Chcę Cię zapytać, czy jest możliwe, aby dołączył do naszego kręgu i zadawał pytania. A jeśli Michel D’Obrenovic, znany również jako George Hunt Williamson, przypadkiem tu przyjedzie, czy byłoby w porządku, gdyby znalazł się w kręgu?

Ra: Jestem Ra. Istoty te obecnie nie są odpowiednio dostrojone do określonej pracy z powodu zniekształceń wibracyjnych, które z kolei wynikają z niedawnego braku czasu/przestrzeni, który nazywacie zajętością. Byłoby wymagane, aby istoty spędzały krótki czas/przestrzeń w każdym dziennym cyklu waszej planety na kontemplacji. Prosimy o ponowne zadanie pytania w przyszłym czasie/przestrzeni waszego kontinuum.

Ta grupa jest wysoce zrównoważona ze względu na zniekształcenia wibracyjne tego instrumentu spowodowane, po pierwsze, codziennym kontaktem z instrumentem. Po drugie, z powodu kontaktu z instrumentem podczas okresów medytacji. Po trzecie, poprzez osobiste zniekształcenie kompleksu umysłu/ciała/ducha w kierunku kontemplacji, co w sumie powoduje, że ta grupa jest skuteczna.

13.1 Pytający: Pierwsza rzecz, którą chciałbym zrobić, to przeprosić za głupie pytania, które zadałem, szukając tego, co powinniśmy zrobić. Uważam, że to, co robimy, jest wielkim zaszczytem i przywilejem, będąc jednocześnie pokornymi posłańcami Prawa Jedności i obecnie wierzę, że sposobem przygotowania tej książki jest rozpoczęcie od początku stworzenia, poprzez ewolucję człowieka oraz ewolucję człowieka na Ziemi, do tego, według mojej najlepszej [niesłyszalne], przez cały czas badając, w jaki sposób stosowano Prawo Jedności [niesłyszalne]. Myślę także... że muszę dokończyć książkę. . . niech materiał, który już mamy, tworzy koniec książki. [niesłyszalne]

Sugerowałbym również tytuł książki Prawo Jedności. Jako autora chciałbym dać, Ra. Zgodziłbyś się na to?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie jest niejasne. Czy mógłbyś podać osobne zapytania dla każdego obszaru umowy?

13.2 Pytający: Po pierwsze, chciałbym zacząć od początku stworzenia, tak daleko, jak to tylko możliwe i śledzić rozwój człowieka do chwili obecnej. Czy to jest do zaakceptowania?

Ra: Jestem Ra. To jest całkowicie twoje rozeznanie/zrozumienie/decyzja.

13.3 Pytający: Po drugie, chciałbym zatytułować książkę Prawo Jedności autorstwa Ra. Czy to jest do zaakceptowania?*

Ra: Jestem Ra. Tytuł książki jest do zaakceptowania. Autorstwo kompleksu wibracyjnego dźwięku Ra jest, w naszym zniekształceniu zrozumienia, niekompletne. Jesteśmy posłańcami.

13.4 Pytający: Czy możesz określić, kto powinien być autorem książki?

Ra: Mogę tylko poprosić, aby jeśli twoje rozeznanie/zrozumienie sugeruje użycie tego kompleksu wibracyjnego dźwięku, Ra, zostało dołączone wyrażenie „Pokorny posłaniec Prawa Jedności”.

13.24 Pytający: Chciałbym przeprosić za zadawanie czasami niewłaściwych lub nieodpowiednich pytań. Czasami trudno jest zadać właściwe pytanie. Nie chcę omawiać żadnej kwestii, którą już omówiliśmy. Zauważyłem, że ten okres jest nieco krótszy niż poprzednie okresy. Czy jest tego powód?

Ra: Jestem Ra. Energia życiowa tego instrumentu jest nieco niska.

13.25 Pytający: Na tej podstawie wychodzę z założenia, że dobrym pomysłem byłoby nie mieć dzisiaj kolejnej sesji. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Możemy później odbyć sesję jeśli dopuszczalne jest, abyśmy monitorowali ten instrument i przestali go używać, gdy poziom materiału, który z niego pobieramy, stanie się niski. Nie chcemy wyczerpać tego instrumentu.

14.27 Pytający: Trauma - nazwę to w ten sposób - zakładam, że wraz z końcem cyklu będą pewne niedogodności [niesłyszalne]. Będą istoty, które zaczną szukać lub zostaną, można by powiedzieć, katalizowane do poszukiwań z powodu traumy, a następnie być może usłyszą twoje słowa poprzez być może telepatię lub materiały pisemne, takie jak te, które opublikujemy w tej książce.

Ra: Jestem Ra. Masz rację, z wyjątkiem zrozumienia, że te niedogdności już się zaczęły.

14.33 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby sprawić by instrument czuł się bardziej komforotowo lub pomóc podczas transmisji?

Ra: Jestem Ra. Podkreślamy jedynie znaczenie wyrównania. Ten instrument jest ustawiony o zero przecinek dwa stopnia [0,2°] od kierunku miejsca spoczynku, co jest poprawne. To może być zbadane, powiedzmy, poprzez wzrok i przypomniane instrumentowi. Jesteście sumienni. Czy jest jakieś krótkie pytanie, na które możemy odpowiedzieć przed zamknięciem tej sesji?

15.1 Pytający: Chciałbym przeprosić za moje przeszłe i przyszłe głupie pytania ze względu na fakt, że szukam właściwego podejścia w badaniu Prawa Jedności. Będziemy eliminować te głupie z książki.*

Chciałbym zapytać, czy użycie instrumentu jest funkcją czasu, w którym używamy instrumentu, czy też ilości informacji, czy też liczby słów, które podaje instrument? Innymi słowy, czy muszę się spieszyć i zadawać pytania, czy też mogę poświęcić trochę czasu na zadawanie pytań?

Ra: Jestem Ra. Twoje zapytanie składa się z dwóch części. Po pierwsze, rezerwa energii witalnej tego instrumentu, która jest produktem zniekształceń ciała, umysłu i ducha w różnych kompleksach, jest kluczem do długości czasu, jaki możemy spędzić używając tego instrumentu. Przebadaliśmy waszą grupę, kiedy się z wami skontaktowaliśmy, ponieważ każda osoba w waszej grupie posiada znacznie więcej energii witalnej kompleksu ciała. Jednakże ten instrument został dostrojony najbardziej odpowiednio przez zniekształcenia kompleksu umysłu/ciała/ducha jego bytu w tej iluzji. Dlatego pozostaliśmy przy tym instrumencie.

Po drugie, komunikujemy się w ustalonym tempie, które zależy od naszej starannej manipulacji tym instrumentem. Nie możemy być szybsi, jak byście powiedzieli. Dlatego możesz szybko zadawać pytania, ale odpowiedzi, które mamy do zaoferowania, są podawane w ustalonym tempie.

15.2 Pytający: Nie do końca o to mi chodziło. Jeśli zajmie mi, powiedzmy, czterdzieści pięć minut, by zadać moje pytania, czy to daje instrumentowi tylko piętnaście minut na odpowiedź, a nie godzinę, czy też ciągniemy to ponad godzinę, a instrument może odpowiedzieć na więcej?

Ra: Jestem Ra. Energia potrzebna do tego kontaktu jest wprowadzana do tego instrumentu w funkcji czasu. Dlatego czas jest czynnikiem, jak rozumiemy twoje zapytanie.

15.3 Pytający: Tak więc powinienem szybko zadawać pytania, aby nie skracać czasu. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Zrobisz, co uznasz za stosowne. Możemy jednak zasugerować, że uzyskanie wymaganych odpowiedzi może oznaczać, że zainwestujesz część tego, co doświadczasz jako czas. Chociaż tracisz czas na odpowiedź, zyskujesz przez to na szczegółowości odpowiedzi, ponieważ wielokrotnie w przeszłości potrzebowaliśmy wyjaśnienia pospiesznie formułowanych pytań.

15.5 Pytający: Czy prawidłowo zakładam, zakładając, że jedną z twoich prób w służbie tej planecie było pomóc ludności tej planety w pełniejszym zrozumieniu i stosowaniu Prawa Jedności, aby to starzenie się, szybkie starzenie się, mogło zmienić się na normalne starzenie?

Ra: Jestem Ra. W dużym stopniu zakładasz poprawnie.

15.23 Pytający: Czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo? Czy możemy dziś mieć kolejną sesję?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument wymaga pewnej ilości manipulacji kompleksu fizycznego lub cielesnego ze względu na sztywność. Poza tym wszystko jest w porządku, energie są zrównoważone. Występuje niewielkie zniekształcenie energii mentalnej tego instrumentu z powodu troski o ukochaną osobę, jak to nazywacie. To tylko nieznacznie obniża energię życiową instrumentu. Po manipulacji instrument ten nada się do kolejnej pracy.

15.24 Pytający: Przez manipulację masz na myśli to, że powinna iść na spacer, czy powinniśmy ją masować?

Ra: Jestem Ra. Chodziło nam o to drugie. Trzeba dodać, że manipulację tę musi wykonać osoba pozostająca w harmonii z istotą. Czy są jakieś krótkie pytania, zanim opuścimy ten instrument?

16.52 Pytający: Zauważyłem, że wykorzystany przez nas czas to nieco ponad godzinę. Wolałbym kontynuować, ale w tym momencie chcę zapytać o stan tego instrumentu.

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest w równowadze. Jeśli chcesz, można kontynuować.

17.13 Pytający: Kiedy komunikuję się z tobą jako Ra, czy jesteś czasami zindywidualizowaną istotą, czy też mówię do całego kompleksu?

Ra: Jestem Ra. Rozmawiasz z Ra. Nie ma oddzielenia. Nazwałbyś to kompleksem pamięci społecznej, wskazując w ten sposób na wielość. W naszym rozumieniu mówisz do zindywidualizowanej części świadomości.

17.14 Pytający: Czy zawsze mówię do tej samej zindywidualizowanej części świadomości na każdej z sesji?

Ra: Jestem Ra. Rozmawiasz z tą samą istotą za pośrednictwem kanału lub instrumentu. Ten instrument ma czasami mniej energii życiowej. Czasami utrudnia to nasze postępowanie. Jednakże ten instrument wykazuje dużą wierność zadaniu i oddaje wszystko co ma na rzecz tego zadania. Dlatego możemy kontynuować, nawet gdy energia jest niska. Dlatego zwykle mówimy o zakończeniu sesji ze względu na nasze oszacowanie poziomów energii witalnej instrumentu.

17.44 Pytający: Moje jedyne pytanie: czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument [niesłyszalne]?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument nie ma na sobie odpowiedniego ubioru do tej pracy. Ponieważ napływy pojawiają się w obszarach, które możecie nazwać, siódmą czakrą, jak mówicie o tych centrach energii, filtrując przez szóstą i tak dalej, inne czakry istoty lub czakry bazowe, zostają nieco pozbawione energii. Zatem ta istota powinna być bardziej ostrożna w doborze ciepłej odzieży dla części kompleksu ciała, którą nazywasz stopami.

Czy możemy odpowiedzieć na inne krótkie pytania?

18.1 Pytający: Zeszłej nocy myślałem, że gdybym był w tym czasie na miejscu Ra, pierwsze zniekształcenie Prawa Jedności mogłoby mnie skłonić do pomieszania niektórych błędnych danych z prawdziwymi informacjami, które przekazałem tej grupie. Czy ty to robisz?

Ra: Jestem Ra. Nie robimy tego celowo. Jednakże nastąpi zamieszanie. Błędy, które wystąpiły, wynikały ze sporadycznych zmian kompleksu wibracyjnego tego instrumentu w wyniku spożycia substancji chemicznej. W tym konkretnym projekcie naszym zamiarem nie jest tworzenie błędnych informacji, ale wyrażenie w ograniczającej atmosferze waszego systemu językowego uczucia nieskończonej tajemnicy Jednego Stworzenia w jego nieskończonej i inteligentnej jedności.

18.2 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, jaka substancja chemiczna została spożyta? Powoduje słaby kontakt?

Ra: Jestem Ra. To nie jest jasne pytanie. Czy mógłbyś powtórzyć?

18.3 Pytający: Przed chwilą stwierdziłeś, że masz problemy z instrumentem z powodu spożycia przez instrument jakiejś substancji chemicznej. Czy możesz mi powiedzieć, jaka to była substancja?

Ra: Jestem Ra. Substancja, o której mówimy, nazywana jest kompleksem wibracyjnym dźwięku LSD. Nie daje słabego kontaktu, jeśli jest używana w połączeniu z kontaktem. Trudność tej konkretnej substancji polega na tym, jeśli można tak powiedzieć, że następuje bardzo dramatyczny spadek działania tej substancji. W każdym przypadku ten instrument rozpoczynał sesję od zniekształcenia w kierunku ekstremalnej energii witalnej, którą wytwarza ta substancja.

Jednakże ta istota podczas sesji znajdowała się w punkcie, w którym ta substancja nie miała już wystarczającej siły, aby wzmocnić zdolności istoty do wyrażania energii witalnej. Tak więc, najpierw zjawisko, powiedzmy, przerywanego kontaktu, a następnie, gdy instrument ponownie opiera się na własnych wibracyjnych kompleksach energii witalnej, przy czym energia witalna była w tym przypadku bardzo niska, konieczne stało się nagłe przerwanie komunikacji w celu ochrony i pielęgnowania instrumentu. Ta konkretna substancja chemiczna jest zarówno pomocna, jak i nieprzydatna w tych kontaktach z podanych przyczyn.

18.26 Pytający: Dziękuję bardzo. Uważam, że jest to bardzo ważny punkt w zrozumieniu całości działania Prawa Jedności. To będzie pomocne. Jak zapewne wiesz, muszę pracować przez następne trzy dni, więc prawdopodobnie będziemy mieć kolejną sesję wieczorem, jeśli uznasz, że to możliwe. Następna sesja miała nastąpić dopiero za cztery dni. Czy uważasz, że kolejna sesja dziś wieczorem jest możliwa?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest nieco słaby. Jest to zniekształcenie spowodowane brakiem energii życiowej. Tak więc pielęgnowanie instrumentu w zakresie fizycznego równoważenia pozwoli na kolejną sesję. Czy rozumiesz?

19.22 Pytający: Na koniec mam tylko dwa małe pytania. Instrument chciał, żebym zapytał, czy są jakieś inne substancje, pokarmy itp., których nie powinna jeść ani pić, ani czegokolwiek, czego nie powinna robić, ponieważ nie chce mieć złego kontaktu z jakiegokolwiek powodu.

Ra: Jestem Ra. Żadna czynność, w którą angażuje się ten instrument, nie wpływa negatywnie na jego możliwości. Jest jedna czynność, która pozytywnie wpływa na jej możliwości. To jest aktywność seksualna, jak byście to nazwali.

Spożywana jest substancja, która nie pomaga osobie w wykonywaniu wybranej przez nią służby, a mianowicie tą, którą nazwałbyś marihuaną. Jest to spowodowane zniekształceniem w kierunku przerw chemicznych w kompleksie umysłu, powodującym brak ciągłości synaptycznej. Jest to krótkotrwała reakcja chemiczna. Jednakże ten instrument nigdy nie używał tej konkretnej substancji podczas wykonywania tej służby.

Uważamy, że omówiliśmy stosowanie takich środków chemicznych, jak LSD, co jest do pewnego stopnia pozytywne ze względu na działanie energetyzujące lub przyspieszenie sił witalnych. Jednak nie jest to zalecane w przypadku tego instrumentu ze względu na koszt, jaki pobiera z energi życiowej, gdy substancja przestaje działać, dotyczy to każdej stymulującej substancji chemicznej.

20.44 Pytający: Dziękuję. Musimy wiedzieć, czy możliwe jest kontynuowanie z kolejną sesją później, czy nie, i czy jest coś, co możemy zrobić, aby instrument czuł się bardziej komfortowo?

Ra: Jestem Ra. To jest możliwe. Prosimy aby ułożenie instrumentu było uważnie przestrzegane. Poza tym, jesteście sumienni.

Czy jest jakieś krótkie zapytanie przed zamknięciem?

21.1 Pytający: Mam kilka pytań, których nie chciałbym zapomnieć zadać w tym czasie. Zadam je najpierw.

Pierwsze pytanie brzmi: czy przyszła treść tej książki zostanie w jakikolwiek sposób zmieniona, jeśli instrument odczyta materiał, który już uzyskaliśmy?

Ra: Jestem Ra. Przyszła, jak mierzysz w czasie/przestrzeni, komunikacja, którą oferujemy za pośrednictwem tego instrumentu, nie ma związku z kompleksem umysłu tego instrumentu. Wynika to z dwóch rzeczy:

Po pierwsze, z wierności instrumentu w oddaniu swojej woli służbie Nieskończonemu Stwórcy.

Po drugie, ze zniekształcenia/zrozumienia naszego kompleksu pamięci społecznej wynika, że najbardziej efektywnym sposobem przekazywania materiału z jak najmniejszymi zniekształceniami, biorąc pod uwagę konieczność użycia kompleksów wibracyjnych dźwięku, jest usunięcie kompleksu świadomego umysłu z kompleksu ducha/umysłu/ciała, abyśmy mogli komunikować się bez nawiązywania do jakiejkolwiek orientacji instrumentu.

21.2 Pytający: Małe uzupełnienie do tego: Czy używasz swojego słownictwa czy słownictwa instrumentu, aby komunikować się z nami?

Ra: Jestem Ra. Używamy słownictwa języka, który znasz. To nie jest słownictwo instrumentu. Jednak ten szczególny kompleks umysłu/ciała/ducha używa wystarczająco dużej liczby kompleksów wibracyjnych dźwięku, że rozróżnienie to jest często bez znaczenia.

23.17 Pytający: Jedyne pytanie jakie mam to, czy jest coś, co możemy zrobić, by instrument czuł się bardziej komfortowo, a skoro powiedziałeś, że wydaje się mieć mało energii, czy w ogóle jest możliwe odbycie kolejnej sesji później dzisiaj?

Ra: Jestem Ra. Wszystko jest w porządku z wyrównaniem. Niemniej jednak, ten instrument skorzystałby na odpoczynku od stanu transu przez ten dobowy okres.

23.18 Pytający: Dziękuję.

Ra: Czy jest jeszcze jakieś krótkie pytanie?

24.1 Pytający: Jesteśmy trochę zaniepokojeni stanem fizycznym instrumentu. Ma lekkie zatory. Jeśli w ogóle możesz mi powiedzieć o przydatności tej sesji, byłbym wdzięczny.

Ra: Jestem Ra. Energie życiowe kompleksu fizycznego tego instrumentu są niskie. Sesja zostanie odpowiednio skrócona.

26.1 Pytający: Pierwsze pytanie brzmi: czy jakakolwiek zmiana tego, co tutaj zrobiliśmy dla instrumentu, wpłynie w jakikolwiek sposób na komunikację z instrumentem? Czy dobrze się tu ustawiliśmy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

26.2 Pytający: A czy uważasz, że wszystko jest zadowalające dla dalszej komunikacji?

Ra: Jestem Ra. Chcieliśmy, żeby zmiany wpłynęły na tę komunikację.

26.3 Pytający: Czy powinniśmy przerwać tę komunikację z powodu tych zmian, czy kontynuować?

Ra: Jestem Ra. Możesz robić, co zechcesz. Jednakże nie bylibyśmy w stanie używać tego instrumentu w tym węźle przestrzeni/czasu bez tych modyfikacji.

27.3 Pytający: Dziękuję bardzo. Teraz przejdę do procesu rozpoczynania drugiej książki Prawa Jedności.* Zakładam, że będzie to znacznie trudniejsze zadanie niż pierwsza książka, ponieważ chcemy skupić się na rzeczach, które nie są przemijające, a jako pytający czasami mogę mieć trudności.

Kiedy będę miał tę trudność, mogę wrócić do niektórych częściowo przejściowych pytań po prostu dlatego, że nie będę w stanie sformułować tego, co naprawdę potrzebuję i przepraszam za to. Zrobię jednak wszystko, co w mojej mocy, aby pozostać na tropie i wyeliminować z książki rzeczy bezwartościowe, jeśli takie się zdarzą podczas mojego przepytywania.*

Zacznę od oświadczenia, które napisałem. To jest: Większość istot w tej gęstości skupia swoje umysły na jakimś przejściowym stanie lub działaniu, nie uwzględniając ich wartości jako narzędzia lub pomocy, dla ich wzrostu i zrozumienia prawdziwej lub niezniekształconej istoty stworzenia, którego są integralną częścią.

Postaramy się, zaczynając od początku stworzenia, ustalić przegląd samych siebie w stworzeniu, tym samym dochodząc do bardziej świadomego punktu inspekcji tego, co uważamy za rzeczywistość. Mamy nadzieję, że ten proces pozwoli nam skuteczniej uczestniczyć w procesie ewolucji.

Chciałbym rozpocząć od definicji słów, których używaliśmy, których prawdopodobnie nie rozumiemy - i prawdopodobnie nie możemy - całkowicie zrozumieć, ale ponieważ pierwsze słowa, których używamy, to inteligentna nieskończoność, chciałbym, abyście zdefiniowali każde z tych słów i podali definicję ich kombinacji.

Ra: Jestem Ra. Twój kompleks wibracji umysłu wskazuje na pytanie. Jednak twój kompleks dźwięków wibracyjnych wskazuje na preferencje. Proszę powtórzyć.

32.3 Pytający: Z materiału, który przesłałeś 17 lutego, stwierdziłeś: „W trzecim promieniu są dwie możliwości. Po pierwsze, jeśli oboje wibrują w trzecim promieniu, nastąpi wzajemnie wzmacniający się transfer energii”. Jakiego koloru jest trzeci promień w tym materiale?

Ra: Jestem Ra. Promień, o którym mówiliśmy w tym materiale, powinien być właściwie zielonym lub czwartym promieniem.

32.4 Pytający: Więc powinienem zmienić ten trzeci na czwarty?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.* Kontynuuj, proszę, skanowanie pod kątem błędów związanych z numeracją, jak to nazywacie, ponieważ ta koncepcja jest nam obca i musimy sobie przetłumaczyć, jeśli można tak powiedzieć, gdy używamy liczb. To jest utrzymująca się słabość tego kontaktu ze względu na różnicę między naszymi a waszymi metodami. Twoja pomoc jest doceniana.

33.1 Pytający: Na naszej ostatniej sesji przestrzegłeś „każdego, aby dobrze przyglądać się energiom witalnym niezbędnym do niewyczerpania się instrumentu i poziomu kontaktu”. Czy to oznaczało, że powinniśmy... że Jim i ja powinniśmy spojrzeć na instrument... czy uważać na energie witalne instrumentu czy uważać na własne energie życiowe?

Ra: Jestem Ra. Każda istota jest odpowiedzialna za siebie. Mechanika tego procesu polega, po pierwsze, na wykorzystaniu fizycznego kompleksu cielesnego trzeciej gęstości z towarzyszącym mu fizycznym materiałem, aby móc wypowiedzieć te słowa. Dlatego ten instrument musi uważnie obserwować swoje witalne energie, ponieważ nie chcemy go wyczerpać.

Po drugie, można uznać, że funkcja grupy wspierającej polega, po pierwsze, na ochronie tego kontaktu; po drugie, energetyzowanie instrumentu i wzmacnianie jego energii życiowej.

Ta wspierająca grupa zawsze, ze względu na harmonię, była bardzo stabilna, jeśli chodzi o ochronę w miłości i świetle, zapewniając w ten sposób kontynuację tego wąskopasmowego kontaktu. Jednakże, gdy energie życiowe któregokolwiek z członków wspierających są wyczerpane, instrument musi następnie zużywać większą część swoich energii życiowych, w ten sposób wyczerpując się bardziej, niż byłoby to opłacalne w perspektywie długoterminowej.

Proszę zrozumieć, iż prosimy o wybaczenie za to naruszenie waszej wolnej woli. Jednakże, jest to nasze zniekształcenie zrozumienia, że wolicie raczej te informacje niż bycie pozostawionym całkowicie własnemu zniekształceniu oddania, wyczerpaniu instrumentu lub wyczerpaniu grupy do punktu, w którym kontakt nie może być podtrzymany.

33.2 Pytający: Czy możesz nam doradzić, jak utrzymać możliwie najlepszy stan kontaktu?

Ra: Jestem Ra. Podaliśmy informacje dotyczące prawidłowego pielęgnowania tego kanału. Dlatego generalnie powtarzamy się tylko na dwa sposoby.

Po pierwsze, sugerujemy, że zamiast być, powiedzmy, odważnym i ignorować zniekształcenie słabości fizycznego kompleksu, dobrze jest podzielić się tym zniekształceniem z grupą, a co za tym idzie, powiedzmy, być może, usunąć jedną okazję do kontaktu, który jest bardzo męczący dla instrumentu, aby mogła nadejść kolejna okazja, w której instrument jest odpowiednio wsparty.

Po drugie, praca rozpoczęta w harmonii może być kontynuowana. Harmonia, dziękczynienie i uwielbienie możliwości i Stwórcy: to jest wasza ochrona. To są nasze sugestie. Nie możemy być konkretni, gdyż w tym kontakcie najważniejsza jest wasza wolna wola. Jak powiedzieliśmy, rozmawiamy na ten temat tylko ze względu na waszą orientację w kwestii długoterminowego utrzymania tego kontaktu. To jest dla nas do przyjęcia.

36.19 Pytający: Dziękuję. Zastanawiałem się, czy kwalifikacja do kontaktu z Ra może obejmować – [kontakt] w rodzaju tego, jaki wykonujemy teraz - może obejmować penetrację procesu zapominania? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. To jest całkiem poprawne.

36.20 Pytający: W przeciwnym razie Prawo Pomieszania zabrania tego? Czy to jest poprawne?

Ra: Zgadza się.

36.21 Pytający: Zastanawiałem się też, czy trzy to minimalna liczba potrzebna do tego rodzaju pracy? Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Dla ochrony tego instrumentu jest to konieczne jako minimalne zgrupowanie, a także jako najbardziej efektywna liczba ze względu na wyjątkową harmonię w tej grupie. W innych grupach liczba mogłaby być większa, ale podczas tego kontaktu zauważyliśmy, że najbardziej efektywne wsparcie jest udzielane przez indywidualne umysły/ciała/duchy obecne w tym czasie.

37.1 Pytający: Czy Ra zna rezultat naszych dzisiejszych starań o wydanie pierwszej książki, którą zrobiliśmy?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się.

37.2 Pytający: Nie wiem, czy możesz skomentować trudność, jaką będziemy mieli w udostępnieniu Prawa Jedności tym, którzy będą go potrzebować i będą go chcieli. Nie jest to coś, co jest łatwe do rozpowszechnienia wśród tych, którzy chcą tego w tej chwili. Jestem pewien, że jest wielu, zwłaszcza wędrowców, którzy chcą tych informacji, ale obawiam się, że będziemy musieli zrobić coś innego, aby móc dotrzeć do nich w postaci dodatkowego materiału.

Czy możesz to skomentować?

Ra: Jestem Ra. Tak mogę.

37.3 Pytający: Czy skomentujesz to?

Ra: Jestem Ra. Tak zrobimy.

Po pierwsze, wybór tej grupy do wykonania trochę pracy w służbie innym miał charakter intensywny. Każdy z obecnych poświęcił wiele bez namacalnego rezultatu. Każdy może zbadać swoje serce w poszukiwaniu rodzaju ofiary, wiedząc, że ofiary materialne są najmniej ważne; intensywne zaangażowanie w połączenie się w harmonijną grupę jest szczytem poświęcenia.

W takiej sytuacji znaleźliśmy waszą wibrację. Obserwowaliśmy wasze wibracje. To nie zdarza się często. Nie chcemy nadymać dumy, ale nie będziemy targować się z okolicznościami koniecznymi dla naszego szczególnego kontaktu.* W ten sposób otrzymaliście a my chętnie podejmujemy się zaszczytu/obowiązku dalszego przekazywania idei, które w miarę naszych możliwości są precyzyjne w swej naturze i ugruntowane w dążeniu do zjednoczenia wielu z tych rzeczy, które was dotyczą.

Po drugie, sposób, w jaki korzystacie z tych transmisji, jest zależny całkowicie od waszego uznania. Sugerujemy przepływ naturalnych intuicyjnych zmysłów i minimum zniekształcenia w kierunku troski. Jak powiedzieliśmy, cieszymy się, że możemy pomóc w ewolucji choćby jednego z waszych ludzi. Wszelkie wysiłki, jakie podejmiecie, nie mogą nas zawieść, ponieważ ta liczba już dawno przekracza jeden.

37.4 Pytający: Bardzo wahałem się, czy zadawać pewne pytania z obawy, że zostałyby one uznane, w moim rozumieniu, za kwestie nieistotne lub zbyt szczegółowe, a tym samym ograniczyć nasz kontakt z Wami. W celu rozpowszechnienia niektórych informacji, które uważam za niezwykle ważne - to znaczy informacji nieprzemijających, związanych z ewolucją umysłu, ciała i ducha - wydaje się to prawie konieczne w naszym społeczeństwie, aby uwzględnić informacje o niewielkiej wartości, po prostu dlatego, że tak właśnie nasze... nasze społeczeństwo działa i jak system dystrybucji ocenia to, co jest oferowane do dystrybucji.

Czy mógłbyś przekazać wiadomość - Czy... czy skomentujesz ten problem, który mam?

Ra: Jestem Ra. Komentujemy to w następujący sposób: Jest całkiem słuszne, że poziom i czystość tego kontaktu zależy od poziomu i czystości poszukiwanych informacji. W związku z tym ciągłe prośby o konkretne informacje z tego konkretnego źródła są szkodliwe dla istoty twojego celu.

Co więcej, kiedy przeskanowaliśmy twój umysł, aby uchwycić twoją sytuację w odniesieniu do maszynopisu niektórych naszych słów, stwierdziliśmy, że byłeś krytykowany za rodzaj konstrukcji języka używanej do przekazywania danych. Ze względu na naszą orientację w zakresie danych, nawet najbardziej szczegółowa odpowiedź na pytanie byłaby sformułowana przez naszą grupę w taki sposób, aby zmaksymalizować dokładność niuansów odpowiedzi. To ogranicza to, czego pragnie twój krytyk, w postaci prostej, klarownej prozy.

Nie możemy powiedzieć nic ponad to. To są nasze obserwacje waszej sytuacji. To, co chcesz zrobić, jest całkowicie Twoją decyzją, a my pozostajemy do Twojej dyspozycji, niezależnie od tego, w jaki sposób, nie naruszając Drogi Pomieszania.

37.5 Pytający: Postaramy się obejść te problemy w rozpowszechnianiu Prawa Jedności. Będzie to wymagało starannej pracy, ale tak zrobimy. Osobiście nie zaprzestanę, będąc jeszcze wcielonym, próbować to rozpowszechniać. Uważam, że konieczne będzie napisanie książki, najprawdopodobniej o UFO, ponieważ z tym zjawiskiem powiązane jest Prawo Jedności. Jest to związane ze wszystkimi zjawiskami, ale to jest... wydaje się być najłatwiejszym sposobem rozpowszechniania.

Moim pierwszym planem jest, używając UFO w sensie reklamy, tak jak rozumiała ją Konfederacja, jako wstępu do wyjaśnienia procesu ewolucji, który zachodził na tej planecie i jak reszta... albo Konfederacja była zaangażowana w bardziej zrozumiały sposób, powiedziałbym, dla ludności, która będzie ją czytać, używając materiału Ra w niezniekształconej formie, tak jak zostało to zapisane tutaj w różnych miejscach w książce, aby wzmocnić i wyjaśnić to, co mówimy w książce. To jedyny sposób, jaki widzę w tej chwili, aby stworzyć wystarczające rozpowszechnienie wśród ludzi, którzy chcieliby mieć Prawo Jedności, aby mogli je zdobyć. Mógłbym po prostu wydrukować materiał, który mamy z magnetofonu i opublikować go, ale nie bylibyśmy w stanie go dobrze rozpowszechnić z powodu problemów z dystrybucją.

Czy możesz skomentować mój drugi pomysł zrobienia ogólnej książki o UFO, zawierającej materiał z Prawa Jedności?

Ra: Jestem Ra. Skomentujemy. Mamy nadzieję, że Twoje plany Ra się urzeczywistnią. To kosmiczny żart. Prosiliście o taki przykład humoru i uważamy, że jest to raczej odpowiedni węzeł, w który można go wstawić. Kontynuujcie swoje intencje zgodnie z waszymi naturami i możliwościami. Co więcej można zrobić, przyjaciele?

38.1 Pytający: Czy powiesz nam, czy byłaby jakaś nadzieja lub cel w tym, żeby Jim lub ja zajął miejsce instrumentu na początku sesji i spróbować zastąpić instrument jako instrument, próbując samemu wykonać pracę w transie?

Ra: Jestem Ra. Informacje te znajdują się na granicy naruszenia wolnej woli. Przyjmijmy jednak, że pragniesz wyrazić zgodę na wypowiedź, powiedzmy, nieco poza granicami wyznaczonymi przez wytyczne Konfederacji.

W tym węźle przestrzeni/czasu ani ten znany jako Don, ani ten znany jako Jim nie są dostępni do tego działania. Ten znany jako Don, poprzez, powiedzmy, ćwiczenie mechaniki kontaktu i służby innym za pomocą, jak to nazywacie, channelingu, po pewnym czasie będzie w stanie wykonać tę pracę. Temu znanemu jako Jim trudno byłoby zostać kanałem tego typu bez wykonywania dalszych ćwiczeń także podczas dłuższego okresu czasu. Następnie musielibyśmy poeksperymentować z harmonią rozwiniętą przez te ćwiczenia. Jest to prawdziwe w obu przypadkach.

39.1 Pytający: Instrument zastanawiał się, czy jej uczucie kruchości było wynikiem spożycia chemikaliów około sześć tygodni temu?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Instrument ten przechodzi obecnie najbardziej intensywny okres fizycznego osłabienia/zniekształcenia z powodu podwojenia skutków dwóch spożyć. Ten instrument może oczekiwać, że ta skrajność będzie działać przez okres od piętnastu do dwudziestu waszych dziennych cykli. Zniekształcenia słabości zaczną ustępować, ale nie tak szybko, jak myśleliśmy na początku, z powodu ciągłych zniekształceń słabości tego instrumentu.

Ten instrument ma duże szczęście, mając grupę wsparcia, która daje mu do zrozumienia konieczość bycia ostrożną w odniesieniu do tych sesji w tym czasie. Ten instrument jest w stanie niemal natychmiast oczyścić psychiczny/emocjonalny kompleks i duchowy kompleks ze względu na czystość, jakiej wymaga ta praca, ale zniekształcenie tego instrumentu w kierunku wierności służbie nie działa zgodnie z jego najlepszą oceną dotyczącą zniekształcenia słabości kompleksu fizycznego. Dlatego doceniamy waszą pomoc w takich przestrzeniach/czasach, jak podczas ostatniego podejmowania decyzji, aby nie wykonywać pracy. To była właściwa decyzja, a wskazówki udzielone temu instrumentowi były pomocne.

39.2 Pytający: Czy jest coś, co instrument mógłby zrobić, oprócz tego, co próbuje zrobić, aby przyspieszyć poprawę jej stanu? Wiem, że nie była w stanie ćwiczyć z powodu problemów ze stopą przez ostatnie kilka dni... nie może chodzić, ale mamy nadzieję, że wrócimy do tego. Czy jest coś jeszcze, co mogłaby zrobić?

Ra: Jestem Ra. Jak sugerowaliśmy, negatywne istoty używają wszelkich środków, aby podważyć ten instrument w tej chwili. To jest przyczyną wspomnianego wcześniej problemu z palcem u stopy. Dobrze by było, żeby ten instrument był mocno zaangażowany w wielbienie Jednego Nieskończonego Stwórcy poprzez wibracyjne kompleksy świętych pieśni w tym okresie. Pomocna jest bardziej aktywna fizyczna egzystencja, zarówno w ruchu, jak i w sensie seksualnym. Jednakże wymogi zniekształceń tego instrumentu w kierunku tego, co nazywacie etyką, mają wpływ na to drugie działanie.

I znów, na szczęście, ten instrument ma możliwość doświadczania serdecznych interakcji społecznych, które przynoszą pewne istotne korzyści. Zasadniczo w waszym kontinuum trzeciej gęstości jest to kwestia czasu.

39.3 Pytający: Na podstawie twojego odczytu stanu instrumentu możesz oszacować, jak często i jak długo możemy zaplanować pracę w przyszłości?

Ra: Jestem Ra. To zapytanie graniczy z naruszeniem. Podane informacje stanowią dość jasne wytyczne. Jesteśmy jednak świadomi, że nie tylko każdy z was może nie czytać aury tego instrumentu, a więc widzieć stan kompleksu fizycznego, ale także sam instrument ma znaczne trudności z przeniknięciem dokładnego stanu zniekształcenia jego kompleksu fizycznego ze względu na jego stałą zależność od jego woli służenia.

Dlatego uważamy, że nie naruszamy, jeśli wskażemy, że praca w co drugim okresie dobowym w godzinach porannych jest najbardziej odpowiednia z możliwością krótszego czasu pracy w wolnym okresie porannym, jeśli uzna to za stosowne. Nie tylko w tym okresie, ale ogólnie.

39.9 Pytający: Rozumiem. Dziewiątka określa siebie jako „dziewięć zasad Bożych”.* Czy możesz mi powiedzieć, co przez to rozumieją?

Ra: Jestem Ra. To także zawoalowane stwierdzenie. Podjęto próbę wskazania, że dziewięciu zasiadających w Radzie to reprezentanci Stwórcy, Jednego Stwórcy, tak jak może być dziewięciu świadków na sali sądowej zeznających w imieniu jednego oskarżonego. Termin „mocodawca” również ma to znaczenie.

W znacznej części tego materiału można zauważyć, że pragnienie skryby wpłynęło na sposób jego prezentacji, podobnie jak umiejętności i preferencje tej grupy określają charakter tego kontaktu. Różnica polega na tym, że jesteśmy tacy, jacy jesteśmy. W ten sposób możemy mówić tak, jak chcemy, lub nie mówić wcale. To wymaga, powiedzmy, bardzo zestrojonej grupy.

41.1 Pytający: Mam na początek jedną kwestię logistyki. Wiem, że to głupie pytanie, ale dla pewności muszę je zadać.

Istnieje możliwość, że będziemy musieli przenieść się z tej lokalizacji do lokalizacji oddalonej o tysiąc lub więcej mil w przyszłości. Czy będzie to miało jakiś wpływ na nasz kontakt z Ra?

Ra: Jestem Ra. To nie jest głupie pytanie. Lokalizacja jest bez znaczenia, bo czyż nie jesteśmy w stworzeniu? Jednakże miejsce pracy powinno być albo starannie wybrane przez was samych, jako miejsce na odpowiednim poziomie wibracji, albo należy zasugerować, by oczyścić to miejsce i poświęcić je poprzez medytację przed rozpoczęciem pracy. Może to wiązać się z tak pozornie przyziemnymi pracami jak czyszczenie lub malowanie powierzchni, które możesz uznać za niewłaściwie zachowane.

41.3 Pytający: Zatem mówisz ogólnie, że nawet jeżeli byśmy się przenieśli ponad tysiąc mil dalej, jeżeli starannie przygotowalibyśmy miejsce, które znaleźliśmy, nawet jeśli wcześniej było używane przez innych, mogłoby to być zadowalające. Czy to jest poprawne?

Ra: Jestem Ra. Tak.

43.1 Pytający: Czy to poduszka czy coś innego? Czy... mówisz o poduszce pod szyją?

Ra: Jestem Ra. Na koronie głowy przebiega linia interferencji.

43.2 Pytający: Czy to jest to? [Pytający znajduje dwucalowe zagięcie w pościeli trzy cale nad głową instrumentu i rozprostowuje je na płasko.] Czy to wszystko?

Ra: Jestem Ra. Zgadza się. Zwiększ odległość od czubka głowy.

43.3 Pytający: [Zagniecenia w prześcieradle są wygładzane na całej jego długości obok głowy instrumentu.] Czy to jest zadowalające?

Ra: Jestem Ra. Tak.

43.4 Pytający: Przepraszam, że tego nie zauważyliśmy.

Ra: Komunikujemy się teraz.

46.17 Pytający: Zakładam, że plan sub-Logosu lub Logosu dotyczy pozytywnie i negatywnie spolaryzowanych kompleksów pamięci społecznej w czwartej gęstości i wyższych. Czy możesz mi powiedzieć, jaki jest cel planu dla tych dwóch typów kompleksów pamięci społecznej w odniesieniu, powiedzmy, do prawa Coulomba lub ujemnej i dodatniej polaryzacji elektrycznej, czy w jakikolwiek inny sposób?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument się męczy. Porozmawiamy z tobą ponownie. Możemy wskazać możliwość, bez dalszych szkód dla tego instrumentu, około dwóch sesji na wasz tygodniowy okres, aż miną tygodnie z potencjałem ataku i obecnością bardzo niskiej energii fizycznej. Chcemy powiedzieć, że dobrze jest być z tą grupą. Doceniamy waszą wierność. Czy przed końcem tego czasu pracy są jakieś krótkie pytania?

47.1 Pytający: Czy mógłbyś nam najpierw podać stan tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

48.1 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć o stanie instrumentu i czy poprawia się on z czasem?

Ra: Jestem Ra. W miarę upływu czasu energia życiowa tego instrumentu poprawia się. Fizyczne energie tego instrumentu są mniejsze niż wtedy gdy poprzednio pytałeś.

49.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw dać nam informacje o stanie instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

50.1 Pytający: Czy mógłbyś mi teraz podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Jest tak jak wcześniej stwierdzono.

53.1 Pytający: Najpierw chciałbym poznać stan instrumentu i zadać w jej imieniu dwa pytania. Chciałaby wiedzieć, czy może wykonywać jednogodzinne ćwiczenie dziennie i czy ból, który odczuwa przed sesją, jest spowodowany atakiem Oriona?

Ra: Jestem Ra. Stan instrumentu jest taki, jak podano wcześniej.

Odpowiadając na pytanie o ćwiczenia, teraz, gdy intensywny okres się skończył, instrument ten może, jeśli tak zdecyduje, wykonywać jeden okres zamiast dwóch. Skanując zniekształcenia kompleksu fizycznego tego instrumentu, znajdujemy bieżący okres ćwiczeń na granicy wytrzymałości tego instrumentu. Na dłuższą metę jest to dobre ze względu na kumulację energii życiowej. Na krótką metę to męczy ten byt. Dlatego sugerujemy, by istota była świadoma naszych wcześniejszych napomnień dotyczących innych środków pomagających w odpowiednich zniekształceniach ciała.

Odpowiadając na drugie pytanie, możemy powiedzieć, że trudności kompleksu fizycznego przed kontaktem z naszym kompleksem pamięci społecznej wynikają z działania podświadomej woli instrumentu. Ta wola jest niezwykle silna i wymaga od kompleksu umysłu/ciała/ducha, aby zarezerwować całą dostępną energię fizyczną i witalną dla kontaktu. Tak więc dyskomfort jest odczuwany z powodu dramatycznego zniekształcenia w kierunku fizycznej słabości, podczas gdy ta energia jest przekierowywana. Istota jest, jak można zauważyć, również pod wpływem psychicznego ataku, a to zintensyfikuje istniejące wcześniej warunki i jest odpowiedzialne za skurcze i zawroty głowy, a także zniekształcenia kompleksu umysłu.

53.2 Pytający: Dziękuję. Chciałbym wiedzieć, czy [imię] może uczestniczyć w jednej z tych sesji w najbliższej przyszłości?

Ra: Jestem Ra. Kompleks umysłu/ciała/ducha, [imię], należy do tej grupy duchem i jest mile widziany. Możesz poprosić o odłożenie specjalnych okresów medytacyjnych, dopóki istota nie usiądzie do tej pracy. Moglibyśmy zasugerować wysłanie fotografii tego znanego jako James Allen* do tej istoty z jego pismem wskazującym na miłość i światło. Odbywa się to podczas medytacji, wprowadzając istotę w pokojową harmonię z każdym z was, tak aby nie było zbędnego marnowania energii podczas wymiany pozdrowień między dwiema istotami, z których obie mają zniekształcenie w kierunku samotności i nieśmiałości, jak to nazywacie. To samo można zrobić ze zdjęciem istoty, [imię], dla osoby znanej jako James Allen.

55.1 Pytający: Chciałbym najpierw zapytać o stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Instrument ten doświadcza fizycznych zniekształceń w kierunku osłabienia kompleksu cielesnego, które występuje z powodu ataku psychicznego. Jednakże energia witalna tego instrumentu nie została naruszona z powodu pomocy osób obecnych w pracy uzdrawiania. Instrument ten będzie najwyraźniej podlegał takim zniekształceniom związanym z osłabieniem w wyniku procesów inkarnacyjnych, które predysponują kompleks ciała do zniekształceń osłabienia.

56.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw podać stan tego instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest obecnie poważnie zniekształcony w kierunku słabości psychicznych i fizycznych kompleksów i jest atakowany psychicznie z powodu tej okazji.

56.2 Pytający: Czy nie byłoby lepiej przerwać kontakt w tym momencie?

Ra: Jestem Ra. To zależy wyłącznie od Twojego uznania. Ten instrument ma pewną ilość przekazanej energii, która jest dostępna. Jednakże nie jest duża ze względu na efekty, o których mówiliśmy wcześniej.

My, jeśli zechcesz zadać nam dalsze pytania podczas tej pracy, jak zwykle będziemy starać się chronić ten instrument. Uważamy, że znasz parametry bez dalszego rozwijania zagadnienia.

57.1 Pytający: Czy mógłbyś mi najpierw podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument jest bardzo silnie atakowany psychicznie. Ten instrument dobrze sobie radzi dzięki uzupełnieniu energii życiowej i zniekształceniu poczucia proporcji, które wasi ludzie nazywają poczuciem humoru.

Ten atak może przeszkadzać temu kontaktowi przez krótki okres waszej przestrzeni/czasu.

57.2 Pytający: Czy jest coś szczególnego, co możemy zrobić oprócz tego, co robimy, aby złagodzić ten atak?

Ra: Jestem Ra. Nic nie możecie zrobić, aby złagodzić atak. Zrozumienie jego mechanizmu może być pomocne.

57.4 Pytający: Czy jest coś, co możemy konkretnie zrobić, aby złagodzić problem, który już istnieje?

Ra: Jestem Ra. Ta informacja jest nieszkodliwa, dlatego dzielimy się nią, choć jest ona nieistotna, pozbawiona zasady, a jedynie oferująca określony, przejściowy efekt.

Obszar nadgarstka powinien być owinięty jak w konfiguracji skręcenia, jak nazywacie to zniekształcenie, a to, co nazywacie temblakiem, może być używane na tej zniekształconej prawej stronie kompleksu ciała przez jeden okres dobowy. W tym czasie objawy, jak nazywacie te zniekształcenia, powinny być obserwowane i to powinno być powtarzane, aż zniekształcenie zostanie złagodzone.

Uzdrawiająca praca, w której każdy jest uczniem, może być wykorzystana według uznania.

Należy zauważyć, że kryształ jest dostępny.

57.5 Pytający: Który to kryształ?

Ra: Jestem Ra. Uszkodzony, ale wystarczający kryształ, który spoczywa na palcu prawej dłoni tego instrumentu.

58.1 Pytający: Czy mógłbyś wskazać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Stan ten jest taki, jak wcześniej zaobserwowano, z tym wyjątkiem, że wspomniane zniekształcenia fizyczne nieco się zwiększyły.

58.2 Pytający: Czy mógłbyś podać przyczynę wzrostu zniekształceń fizycznych?

Ra: Jestem Ra. Fizyczne zniekształcenia tego rodzaju są zapoczątkowane, jak powiedzieliśmy, z powodu nadmiernej aktywności słabych, jak nazywasz to zniekształcenie, części kompleksu ciała. Pogorszenie jest spowodowane naturą samego zniekształcenia, które nazywasz zapaleniem stawów. Po rozpoczęciu zniekształcenie w nieprzewidywalny sposób pozostanie i nieprzewidywalnie pogorszy się lub zmniejszy.

59.1 Pytający: Czy mógłbyś najpierw powiedzieć mi, w jakim stanie jest instrument i dlaczego czuje się taka zmęczona?

Ra: Jestem Ra. Stan tego instrumentu jest taki, jak podano wcześniej. Nie możemy naruszyć waszej wolnej woli, omawiając to drugie pytanie.

59.2 Pytający: Czy byłoby lepszą ochroną instrumentu, gdyby Jim zmienił pozycję siedzącą na drugą stronę łóżka?

Ra: Jestem Ra. Nie.

60.5 Pytający: Czy rozłożenie ćwiczeń w dłuższych odstępach czasu, tak aby mieć więcej czasu między pracami, pomoże?

Ra: Jestem Ra. To już zrobiliście. Nie jest pomocną dla waszej grupy, utrata równowagi przez troskę o jedną część pracy nad drugą.Jeśli instrument ten jest, waszym zdaniem, w stanie i jeśli grupa wsparcia działa dobrze, jeśli wszystko jest w harmonii i jeśli pytania, które należy zadać, zostały dobrze przemyślane, praca jest dobrze rozpoczęta. Nadmierne podkreślanie stanu instrumentu jest tak samo szkodliwe dla skuteczności tego kontaktu, jak przeciwstawne zachowanie było w waszej przeszłości.

61.1 Pytający: Czy mógłbyś mi podać stan instrumentu?

Ra: Jestem Ra. Poprawia się energia życiowa tego instrumentu. Zniekształcenia kompleksu fizycznego są dość wyraźne w tej przestrzeni/czasie i następuje spadek energii w kompleksie fizycznym.

61.2 Pytający: Czy jest coś szczególnego, co instrument mógłby zrobić, aby poprawić kondycję fizyczną?

Ra: Jestem Ra. Ten instrument ma dwa czynniki wpływające na zniekształcenia ciała. Jest to wspólne dla wszystkich, którzy dzięki starszeństwu wibracji osiągnęli poziom wibracyjny kompleksów świadomości na poziomie zielonego promienia.

Pierwszym z nich są napływy, które zmieniają się w przewidywalny sposób z cyklu na cykl. W tej konkretnej istocie cykliczne kompleksy w tym węźle przestrzeni/czasu nie sprzyjają fizycznym poziomom energii.

Drugą konsekwencją tego warunku jest to, co moglibyśmy nazwać stopniem sprawności umysłowej w używaniu katalizatora, w szczególności do uczenia się zaprogramowanych lekcji, a ogólniej, lekcji miłości.

Ten instrument, w przeciwieństwie do niektórych istot, ma pewne dalsze zniekształcenia z powodu zastosowania warunków przedinkarnacyjnych.

61.8 Pytający: Czy możesz mi powiedzieć, czy jesteś w stanie nam przekazać takie informacje w odniesieniu do Pierwszego Zniekształcenia lub Prawa Pomieszania?

Ra: Jestem Ra. Każdy z nich jest już świadomy tej informacji.

Każdy inny czytelnik może wydobyć sedno znaczenia z tej dyskusji bez zainteresowania źródłami przykładów. Gdyby każdy z nich nie był w pełni świadomy tych odpowiedzi, nie moglibyśmy mówić.

Interesujące jest to, że w wielu swoich zapytaniach prosisz o potwierdzenie, a nie o informacje. To jest dla nas do przyjęcia.

       Następne 98 ⇒

Powrót do góry

Pierwotne książki Prawa Jedności są objęte prawami autorskimi; 1982, 1984, 1998 L/L Research. Książki Kontakt z Ra są objęte prawami autorskimi; 2018 L/L Research i Tobey Wheelock.
Prawa autorskie do tej witryny; 2003–2024 Tobey Wheelock.

Pytania? Komentarze? Napisz do mnie: tw małpa law of one kropka info.

Ukryj reklamy